Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect: BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA MODEL TIP 2 Faza: PT Beneficiar: Proiectant: S.C. TECON S.R.L.

. Amplasament Localitate Judet Clasa de importanta a cladirii III Categoria de importanta a cladirii C

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII In conformitate cu Legea nr. 10/1995, HGR nr. 766/1997, Normativ C5685, C56-2002 si alte Norme tehnice in vigoare.
Investitia Baza Sportiva Multifunctionala Beneficiar (B) Proiectant (PR) SC TECON SRL Bucuresti Constructor (C) .. ISC (I) Inspectoratul de Stat in constructii Inspectoratul Judetean 1 2 3 Nr. Faza supusa Participa la control crt. controlului I - Inspectoratul in constructii B - Beneficiarul C Constructorul P Proiectant G - Geotehnicianul AVIZAT ICS . Se va completa denumirea inspectoratului judetean in cauza.

4 Acte incheiate cu ocazia verificarilor periodice P.V.L.A. proces verbal lucrari ascunse P.V.F.D. proces verbal faza determinanta P.V.R. proces verbal receptie P.V.R.T.L. - Proces verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor

5 Documente ce stau la baza calitatii

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA MODEL TIP 2

1. REZISTENTA
1.1 Atingerea cotei de fundare si conformarea terenului ca bun de fundare Faza premergatoare turnarii betonului in fundatii, verificare armatura Turnare placa cota -0.05 B C G I B C P I B C B C P I B C

P.V.F.D.

1.2

P.V.F.D. P.V.L.A. P.V.R.

Certificat calitate materiale -

1.3

1.4

1.5

Controlul lucrrilor de cofrare si armare planeu peste parter, stalpi, grinzi si centuri Controlul calitii zidriilor

P.V.F.D.

Certificat calitate materiale Certificat calitate materiale

P.V.L.A.

2. LUCRARI ARHITECTURA
2.1. Predare primire amplasament Trasare, stabilirea cotei 0,00 Continuitatea si etanseitatea hidroizolatiilor orizontale sub placa (acolo unde acestea apar) Planeitatea sapelor suport si consistenta pantelor catre sifoanele de scurgere Planeitatea suprafetei de joc Etanseitatea cladirii (cu testul de suprapresiune) B C P B C

P.V.R.

2.2.

P.V.L.A.

2.3.

B C B C B. C.

P.V.L.A.

2.4. 2.5

P.V.R. P.V.R.

3. LUCRARI INSTALATII TERMICE


3.1 3.2 Predare primire front de lucru Receptia materialelor puse in lucru B C B C

P.V. P.V.R.

Certificat de calitate materiale

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA MODEL TIP 2

3.3

Montaj instalatie cu verificarea respectarii prevederilor din proiect Verificarea la etanseitate si presiune a instalatiilor si a echipamentelor functionale conf I 13/94

B C P B C P I

P.V.L.A.

3.4

P.V.L.A.

4. LUCRARI INSTALATII ELECTRICE


4.1 Predare-primire front de lucru Receptia materialelor puse in lucru Verificarea preliminara a instalatiilor, inclusiv coexistenta cu celelalte tipuri de instalatii Incercarea instalatiei de protectie impotriva trasnetului si electrocutarilor Proba de functionare sub tensiune in regim de conectare B C B C B C

P.V.

4.2.

P.V.R.

Certificat de calitate materiale -

4.3

P.V.L.A.

4.4

B C

P.V.L.A.

4.5

B C P I B C B. C. B C B C B C B C

P.V.F.D.

5. LUCRARI INSTALATII SANITARE


5.1 5.2. 5.3 Predare-primire front de lucru Receptia materialelor puse in lucru Executie instalatii sanitare interioare in totalitate Proba de presiune si etanseitate conducte apa si canalizare Proba de functionare finala a instalatiei de alimentare cu apa Executie izolatii la conducte apa P.V. P.V.R. P.V.R. Certificat de calitate materiale -

5.4

P.V.R

5.5

P.V.R.

5.6

P.V.R.

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA MODEL TIP 2

6. RECEPTIA CLADIRII
6.1. Receptia cladirii dupa finalizarea tuturor lucrarilor B C P I. PROIECTANT: S.C. TECON S.R.L. Sef proiect. arh. Anca Paunescu DATA: P.V.R.T.L.

BENEFICIAR:

EXECUTANT: .. DATA: .

DATA:

Unde: P.V.L.A = Proces Verbal de Lucrari Ascunse P.V.R. = Proces Verbal de Receptie P.V. = Proces Verbal pentru constatarea unei situatii de fapt, inventar, etc. P.V.F.D = Proces verbal de Faza Determinanta P.V.R.T.L. = Proces verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor NOTA: 1) Definitivarea prezentului program de catre constructor,beneficiar si proiectant se va face in maxim 15 zile de la primirea lui in santier. 2) Convocarea partilor pentru fazele determinante se va face de catre Constructor, cu minim 5 zile lucratoare inaintea datei propuse. 3) Proiectantul va intocmi separat conform P130-99 instructiuni de supraveghere curenta a starii tehnice a constructiei.Supravegherea se exercita de catre beneficiar conform P130-99 si C244-93 considerand ca obiectivul este exploatat respectand procesul tehnologic si prevederile din HGL 273-94.

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA MODEL TIP 2