Sunteți pe pagina 1din 59
Notiuni de proiectare a scarilor la cladiri cu functiuni civile Ana-Maria Dabija [EDVTURA UNTVERSITARA “TOW MING Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Roméniei DABIJA, ANA-MARIA Notiuni de proiectare a scarilor la cladiri cu functiun civile / Ana Maria Dabija. - Ed. a 2-a, rev. - Bucuresti: Editura Universitara "lon Mincu", 2006 Bibliogr ISBN (10) 973-7999-63-0 ; ISBN (13) 978-973-7999-63-4 72.052.8(075.8) 692.6(075.8) © 2006, Editura Universitara lon Mincu”, Str. Academiei 18-20, sect.1, Bucuresti, cod 010014 Cuprins Capitolul 4 Capitolul 2 Capitolul 3 Capitolul 4 Capitotul 5 Capitolul 6 Capitolul 7 Bibliografie Terminologie Rampe si scari Relatia intre structura, geometria scarii, finisaj, traseul mainii curente ‘Scéii balansate - concepttie si constructie Elemente de conceptie a scarilor din beton armat, lemn, metal, mixte, in conformitate cu cerintele de calitate Parapete - balustrade - maini curente Incheiere 12 22 63 102 112 116 CAPITOLUL 1 TERMINOLOGIE Scara este unul din subansamblurile cele mai spectaculoase dintr-o cladire; este in acelagi timp o imensa sculptura gio cale de evacuare; un element care imbogateste cladirea, dandu-i clasa si un element care asigura siguranta in exploatare intr-o cladire. Nu inseamna, totusi, cd toate scdrile sunt frumoase; nu ‘inseamna nici ca toate scarile trebuie sa fie tratate cu aceeasi atentie; scarile tehnice, scarile secundare, cele cu acces ocazional, trebuie sé indeplineasca exigentele esentiale carora li se subordoneaza toate produsele din constructi, de la materialele de constructie si pana la produsul - cladire. Aceste exigente au fost stabilite in 1989, prin Directiva Europeana 106/89 referitoare la produsele de constructii care reprezinta o baza comuna de dispozitii privind legislatia si reglementarile referitoare la produsele pentru constructii. Aceasta se poate rezuma astfel : Este permisa folosirea acelor produse care, puse in opera, satisfac exigentele esentiale rezultate din dispozitille legislative, din reglementarile sau dispozitiile administrative aflate in vigoare in statele membre CEE . in Anexa 1 a Directivei, intitulaté Exigente esentiale, se precizeaza: "Sub rezerva unei intretineri normale a constructiei, exigentele esentiale asociate acesteia trebuie sa fie indeplinite de-a lungul intregii durate de viata rezonabila economic." Numéarul exigentelor asociate cladirii scade de la paisprezece, cate fusesera initial definite, la sase, care se considera a fi esentiale: Rezistenta mecanica si stabilitate Siguranta la foc Igiena, sanatate si protectia mediului inconjurator Siguranta in utilizare Protectie contra zgomotelor Economie de energie si izolatie termica PRAPONa Expunerea lor se face in termeni de obiective, urmarind o schema gramaticala unitara: "O constructie trebuie conceputa si realizata astfel incat...” Revenind la scari, nu toate aceste exigente se aplicd; cele la care face referire Normativul privind criteriile de performanta specifice rampelor gi scérilor, pentru circulatia pietonala in constructii, pe baza caruia ar trebui sa se proiecteze scarile in momentul actual, sunt: Rezistenta mecanica si stabilitate Siguranta in utilizare Siguranté la foc Protectie impotriva zgomotelor in ceea ce priveste exigenta de rezistenté mecanica si stabilitate, " responsabil " pentru asigurarea acestui deziderat, si in cazul sca€rilor, este inginerul structurist; arhitectul raspunde — in fata legii - de asigurarea respectarii celorlalte trei exigente (cerinte, in spiritul Legii 10). Exista, ins, 0 zona de interferenta intre alcatuirea scarii, din punct de vedere al structurii, geometria scarii, care include