Sunteți pe pagina 1din 1

SOCIETATEA : ADRESA: CUI / CIF : REG.COM. : DECIZIA Nr../ .

Administratorul (directorul general) al societatii, avand in vedere prevedereile art. 14 din Legea nr. 656/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 142 144 din Legea nr. 31/1990, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I-a, nr. 1066/ 17 noiembrie 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea : DECIZIE 1. Se desemneaza domnul / doamna domiciliat in ., identificat cu C.I. / B.I. seria .., nr. .., emis de .., la data de . , persoana care are responsabilitati de prevenirea si combaterea spalarii banilor, precum si de prevenirea si combaterea actelor de terorism. 2. Persoana desemnata va tine legatura cu Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si va avea urmatoarele obligatii: a. De a raporta catre Oficiu operatiunile suspecte de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terrorism, b. De a sesiza de indata Oficiul atunci cand are suspiciuni ca o operatiune ce urmeaza sa fie efectuata are ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, c. De a sesiza de indata Oficiul, dar nu mai tarziu de 24 de ore, in cazul unei tranzactii suspecte efectuate pentru a nu zadarnici eforturile de urmarire a beneficiarului tranzactiei, d. De a sesiza Oficiul, atunci cand se constata ca una sau mai multe operatiuni efectuate de un client prezinta indicii de anomalie pentru activitatea acelui client ori pentru tipul operatiunii in cauza, daca exista suspiciuni ca abaterile de la normalitate au ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, e. De a raporta, in termen de 24 de ore, la Oficiu, operatiunile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca operatiunea se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni legate intre ele, 3. Persoana desemnata va intocmi pentru fiecare informare un raport scris, in forma stabilita prin Decizia nr. 276 a Plenului Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor care va fi transmis imediat oficiului. 4. Prezenta decizie se comunica catre: a. Persoana desemnata b. Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor ADMINISTRATOR

S-ar putea să vă placă și