Sunteți pe pagina 1din 179
Yur, M46 ALEXANDER SCHMEMANN DIN APA SI DIN DUH Studiu liturgic al botezului Traducere Pr. Prof. lon Buga EDITURA SYMBOL. 1992 PROLOGUL TRADUCATORULUI Dacé privesti timpul fara atentie maxima ti se pare 8 el curge prin albia lumii monoton $i intimpliitor, c& nimeni nu réspunde in dreptul lui $i nu-l diriguieste in vreun sens anume. Este vorba doar de o iluzie aga cum se poate intimpla privitorului unui ru care curge de veacuri, inconstient $i ireversibil. Trebuie multa incor- dare sé descoperi in inima vremil pe cei care hotérasc sensurile ei majore, valorile $i justificarile fiecdrui veac in parte, pe cei ce poarté pe umerii lor povara ratiunii de a fia fiecarui veac. Unul din reperele hotaritoare in ma- rea curgere a involburatului secol XX este profesorul Schmemann care, intr-o vreme in care totul parea pie dut pentru ordine si frumusete, are curajul s& restabi- leased, in limitele absolutului, universul liturgic crestin, atit de amenintat de furtunile din afaré si dinlauntru, Fiindca este deja definitiv recunoscuta, analizaté chiar ind la saturatie criza valorilor consumata in acest veac $i dacé cele mai multe din valorile autentice au pierit sau au fost marginalizate, cum putea s& rémina netulburata ‘si nestirbitd tocmai lumea cea mai sensibilé $i mai frag 14, lumea liturgica, aceasté realitate dumnezeiascé pc _gorité in limitele omenesti printr-o tainicé ratiune $iiubi re divind. Dealtfel momentele esentiale din existenta lu- ‘miisint liturgice $i nu amintim decit pe cele dous hotari- toare: Testamentul vechi din Sinai si Testamentul nou de la Cina euharistica. Ambele au avut acelasi mare dus- ‘man: formalismul , Litera ucide iar Duhul face viu~ (2 Cor. 3,6). Avertismentul este valabil in orice domeniu, dar nicaieri nu-i mai adevarat decit in universul liturgic. Cu mult inainte de a fi dérimat templul din lerusa- lim, formalismul fécuse din el o pester a mortil in care a fost ingropat $ilisus Hristos pentru a-ida viata din inte- rior, «cu moartea pe moarte calcind”. In ultima analizé, 5

S-ar putea să vă placă și