Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN TEMA DE CASA DISCIPLINA INGINERIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI (IMM)

Titlu: Sistemul de Management Integrat de Mediu al firmei. Plan tema de casa: CAPITOLUL 1. PREGATIREA ORGANIZATIEI PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) 1.1.Descrierea organizatiei (profil de activitate, cifra de afaceri, organizarea activitatii, structura organizationala, conducerea firmei) 1.2.Principalii factori poluatori ai firmei 1.3.Motivele pentru care organizatia ia hotararea implementarii SMM (Sistem de Management de Mediu) 1.4.Cauze care determina conducerea sa aprobe introducerea unui SMM 1.5.Importanta pentru organizatie a introducerii unui SMM 1.6.Obiectivele SMM 1.7.Identificarea suportului necesar la nivelul organizatiei 1.8.Stabilirea sectoarelor de activitate unde sa seimplementeze SMM 1.9.Stabilirea nivelului de aplicare a SMM 1.10.Estimarea gradului de constientizare a personaluluifirmei cu privire la implementarea SMM CAPITOLUL 2. SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU A ORGANIZATIEI 2.1.POLITICA DE MEDIU A ORGANIZATIEI 2.1.1.Evaluarea politicii de mediu a organizatiei 2.1.1.1.Aprecierea continutului politicii de mediu 2.1.1.2.Aprecierea posibilitatilor de implementare a politicii de mediu 2.2. PLANIFICAREA 2.2.1.Analiza Initiala de Mediu (AIM) 2.2.1.1.Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate, asupra mediului METODA AMDEC/4TABELE IN FUNCT.NORMALA SI ANORMALA/TABEL CENTRALIZATOR/GRAFIC SI CONCLUZII PARTIALE ANEXA: 2.2.1.1.1.Etapa I. Alegerea unei activitati, produs sau serviciu 2.2.1.1.2.Etapa II.Identificarea aspectelor de mediu ale activitatii, produsului sau serviciului

2.2.1.1.3.Etapa III.Identificarea impacturilor asupra mediului 2.2.1.1.4.Etapa IV.Evaluarea importantei impactului (conform ISO 14004 SI/SAU DUPA AMDEC) 2.2.1.2.Prevederile legale si reglementarile 2.2.1.3.Examinarea tuturor procedurilor si practicilor de management de mediu existente 2.2.1.4.Analiza punctelor slabe si a punctelor forte 2.2.2.Construirea si implementarea Sistemului de Management de Mediu 2.2.2.1.Stabilirea obiectivelor generale si specifice (tinte) de mediu ale organizatiei 2.2.2.2.Programul/programe de management de mediu ale organizatiei 2.2.2.3.Implementarea si functionarea sistemului de management de mediu 2.2.2.3.1.Documentatia sistemului de management de mediu 2.2.2.3.1.1.Manualul de mediu al organizatiei (Doar de prezentat pe capitolele manualul de mediu) 2.2.2.3.1.2.Procedurile sistemului de management de mediu 2.2.2.3.1.2.1. Proceduri de sistem 2.2.2.3.1.2.2. Proceduri operationale CAPITOLUL 3. CONCLUZII PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU A ORGANIZATIEI