Sunteți pe pagina 1din 5

IDEAL

PROIECT
fax/tel..: 031.80.82.99.1 www.idealproiect.ro

a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g
PROIECTARE, CONSULTANTA SI MANAGEMENT
Tel.:0788.88.72.00; 0722.98.66.00; office@idealproiect.ro ;

Memoriu tehnic de rezistenta

1. GENERALITATI 1.1. Denumirea proiectului : Imobil Locuinte P+M 1.2. Investitor : IDEAL PROIECT A.E. 1.3. Adresa: Otopeni, Jud Ilfov 1.4 Proiectant general : SC ARHIS DESIGN SRL. 1.5 Proiectant de specialitate-rezistenta: S.C. Ideal Proiect architecture&engineering S.R.L. 1.6 Cod Proiect:IDP282 1.7 Data intocmirii: 10.10.2007 1.8 Faza de proiectare: PT+DDE Acest proiect se refera la construirea unui imobil P+M pe amplasamentul mai sus mentionat. La baza proiectarii au stat urmatoarele elemente: -partiul de arhitectura, fatadele si sectiunile; -situatia concreta de pe teren privind terenurile adiacente amplasamentului; -prescriptiile de specialitate care reglementeaza activitatea de proiectare ; - studiul geotehnic realizat pe amplasament ; Categoria de importanta a constructiei, conform HGR 766/1997, este C . Clasa de importanta conform P100/2006-IV. Clasa de expunere a constructiei este : mediu uscat moderat. Incadrarea in zona de zapada Bucuresti. Incadrarea in zona de vant Bucuresti. 2.CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI Seismicitatea zonei, conform P100-2006 (zona C) se caracterizeaza prin valoarea coeficientului ag=0.24g si a perioadei de colt Tc=1.6sec (ceea ce corespunde gradului 8 de intensitate seismica, in grade MSK). Terenul de fundare se caracterizeaza prin urmatoarele elemente: -adancimea de inghet este de -0.90m de la cota terenului natural, in conformitate cu studiul geotehnic realizat pe amplasament; terenul bun de fundare se gaseste la cota -1.00m fata de cota terenului natural si este reprezentat de praf argilos;studiul geotehnic recomanda fundarea incepand de la -1.30m de la cota terenului natural; presiunea conventionala de calcul pentru terenul in care se recomanda fundarea este 198kPa; pe adancimea forajului de 6m nu s-a gasit apa freatica. Incarcarile care actioneaza asupra constructiei s-au stabilit pe baza urmatoarelor reglementari legale: -evaluarea incarcarilor din exploatare STAS 10101/2A1-87; -greutati tehnice si incarcarile permanente STAS 10101/1-78 + SR EN1991-1-1; -Cod de proiectare, evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR-1-1-3-2005; -Cod de proiectare. Bazele Proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului, indicativ NP082-04; -Cod de proiectare, Bazele proiectarii structurilor in constructii, indicativ CR 0-2005; -SR EN 1990-august 2004-Indice de Clasificare G11-Bazele Proiectarii Constructiilor; -Actiuni asupra structurilor, Actiuni generale-Greutati specifice, greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru Cladiri-SR EN 1991-1-1 -incarcarile din actiuni seismice P100-2004;
---------------------------------------------------------------- Pagina 1 din 5-----------------------------------------------------------------

J39/455/2006 C.U.I. 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420

IDEAL

PROIECT
fax/tel..: 031.80.82.99.1 www.idealproiect.ro

a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g
PROIECTARE, CONSULTANTA SI MANAGEMENT
Tel.:0788.88.72.00; 0722.98.66.00; office@idealproiect.ro ;

-gruparea incarcarilor STAS 10101/0A-77. 3.DESCRIEREA CONSTRUCTIEI 3.1. Caracteristici geometrice Constructia proiectata se dezvolta pe parter, etaj 1avand urmatoarele caracteristici geometrice in plan: - latime maxima la nivelul amprentei la sol:11.35m - lungime maxima la nivelul amprentei la sol:17.75 Cladirea este definita in plan de urmatoarele trame: - 2 travei de :6.00m, 5.00m - 4 deschideri de : 3.50m-5.00m Inaltimile de nivel sunt: - parter: 3.00m; - mansarda:variabila 3.2. Descrierea sistemului structural Sistemul structural a fost astfel conceput incat sa asigure exigentele in viguare cu privire la stabilitatea si rezistenta cladirii. Conceperea sistemului structural respecta exigentile existente in Romania in momentul proiectarii. Infrastructura constructiei este formata din fundatii directe, continui, formate dintr-un bloc de beton simplu asezat pe un strat de beton de egalizare si un soclu din beton armat. Stalpii suprastructurii pornesc inca de la nivelul blocului de beton simplu. Suprastructura constructiei este realizata dintr-un sistem spatial de cadre din beton armat, dispuse dupa 2 directii principale ortogonale. Dimensiunile si modul de realizare si armare a elementelor cadrelor, stalpi si grinzi, au rezultat in urma dimensionarii structurii in conformitate cu normele, standardele si normativele in viguare. Placa a fost conceputa si dimensionata astfel incat sa asigure pe de o parte o izolare fonica corespunzatoare, pe de alta parte sa asigure efectul de saiba rigida, indeformabila in planul ei si capabila sa oblige elementele orizontale de rezistenta sa conlucreze in preluare fortelor care pot aparea in constructie in timpul exploatarii uzuale sau in timpul unor miscari orizontale cum ar fi cele care apar in timpul seismului. Sistemul spatial a fost calculat, dimensionat si conceput astfel incat sa poata prelua eforturile care apar in structura in timpul exploatarii normale sau pe durata actiunii unor incarcari exceptionale(in Romania cea mai uzuala este seismul) cu un anumit grad de siguranta. Structura de rezistenta a acoperisului va fi o sarpanta din lemn de rasinoase , de calitatea II-a, umiditate maxim 18% a lemnului. Lemnul se va trata si se va ignifuga. Sarpanta reazema pe structura prin intermediul unor centuri din beton armat. Invelitoarea este din tigla din tabla. 4.MATERIALE UTILIZATE Betonul utilizat pentru realizarea structurii este urmatorul: - beton egalizare: C4/5; - beton bloc simplu fundatie: C8/10; - beton grinzi fundatie: C12/15; - beton stalpi,pereti: C16/20; - beton planseu(placa+grinzi): C16/20. Armatura utilizata este: - PC52 pentru armatura longitudinala; - OB37 pentru armatura transversala, de montaj si de repartitie; - STPB pentru armarea pardoselii de cota 0.

---------------------------------------------------------------- Pagina 2 din 5-----------------------------------------------------------------

J39/455/2006 C.U.I. 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420

IDEAL

PROIECT
fax/tel..: 031.80.82.99.1 www.idealproiect.ro

a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g
PROIECTARE, CONSULTANTA SI MANAGEMENT
Tel.:0788.88.72.00; 0722.98.66.00; office@idealproiect.ro ;

Caramida utilizata este de tipul: - caramida cu goluri verticale; - clasa: C75; - mortar utilizat la zidarie: M50Z. Alte materiale: - la sarpanta se va folosi lemn de rasinoase calitatea a II-a, umiditate maxima 18% care se va trata si ignifuga prin pensulare sau pulverizare in 2 straturi; - mortarul folosit la tencuieli va fi M25T(cu var si ciment); - invelitoare grea din tigla din argila arsa; - comportimentarea interioara se va realiza cu pereti usori din rigips sau caramida subtire cu goluri verticale sau BCA.. Acoperirea cu beton a armaturilor trebuie se fie de 3.5cm la soclu, 2.5cm la stalpi, grinzi, centuri, 1.5cm la placa, 4cm la agafele de ancorare a zidariei in stalpisori. Caracteristici ale betonului: -betonul armat de clasa C16/20 pentru suprastructura respectand urmatoarea reteta : ciment tip SR IIR-32.5 raportul apa-ciment a/c=0.65 maxim dozaj minim ciment c=350kg agregate cu maxim=16mm lucrabilitatea- consistenta T3/T4 cu tasarea t=10020mm gelivitate G100;. 5.PREVEDERI PRIVIND CALCULUL STRUCTURAL AL IMOBILULUI 5.1. Date generale cu privire la calculul structurii Calculul structural al cladirii s-a realizat in conformitate cu standardele, normativele, normele, stasurile si legislatia din Romania si a urmarit asigurarea unui grad ridicat de siguranta din punct de vedere al stabilitatii si rezistentei structurii. Calculul structurii in ansamblul ei s-a realizat tinandu-se cont de eventualele incursiuni in domeniul poestelastic al structurii(al cadrelor din beton armat). Calculul si dimensionarea placii s-a facut astfel incat sa se asigure mentinerea ei in domeniul elastic de solicitare. Modelul de calcul al structurii este acela de cadre din beton armat . Cadrele sunt incastrate la nivelul fundatiilor. Nodurile cadrelor au fost considerate ca fiind infinit rigide. Placa de beton armat a fost definita ca fiins saiba rigida. Conform STAS 10101/2A1 incarcarea utila in camere este de 150daN/mp, iar in podul necirculabil este de 75 daN/mp. Pentru calculul de rezistenta, s-au respectat prevederile din urmatoarele acte normative: -Normativ NP112-2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa; -STAS 10107/0-90 pentru calculul si alcatuirea elementelor structurale. -Normativul P2-85 pentru calculul si alcatuirea zidariilor; -NP005-96-Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn; -Normativul P100-2006 pentru seism. 5.2. Date cu privire la ipotezele de incarcare Incarcarile luate in considerare sunt urmatoarele: Permanente: - greutate proprie elemente structurale principale: fundatie, grinzi, stalpi, placa din beton armat: gp; - greutate prorie sapa, tencuieli intrados placa, pardoseli: gpl; s-a luat in consideratie stratificatia respectiva prin includerea in calcul a unei sape de 10 cm cu o greutate specifica de 2000kgf/mc;(echivalentul a 200kgf/mp);
---------------------------------------------------------------- Pagina 3 din 5-----------------------------------------------------------------

J39/455/2006 C.U.I. 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420

IDEAL

PROIECT
fax/tel..: 031.80.82.99.1 www.idealproiect.ro

a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g
PROIECTARE, CONSULTANTA SI MANAGEMENT
Tel.:0788.88.72.00; 0722.98.66.00; office@idealproiect.ro ;

pereti grei(grosime mai mare decat 15 cm):gper, ;greutatea peretilor depinde tipul acestora: BCA:700daN/mc; porotherm:800daN/mc; caramida plina portanta 1600daN/mc; s-a luat in considerare si o tencuiala de 2cm grosime de o parte si de alta a peretelui cu o densitate specfica de 2200kgf/mc; de asemenea pentru peretii exteriori s-a luat in considerare si termoizolatia de 6cm grosime cu o greutate specifica de 20kgf/mc. Cvasipermanente: - pereti despartitori: gperdesp, s-a luat in considerare o incarcare pe placa de 300kgf/mp-incarcare specifica unor pereti despartitori din caramida tip porotherm cu grosime de maxim 15cm; Variabile: - vant: gv datorita tipului constructiei, aportul vantului este neglijabil la determinarea eforturilor maxime; in concluzie nu s-a luat in considerare aportul vantului; - zapada: gzc s-a calculat in conformitate cu normele din Romania; zona de zapada: Bucuresti;incarcarea specifica din zapada 150kgf/mp; - utila: u s-a luat in considerare o incarcare utila pe placa de 150kgf/mp. Variabile exceptionale: - seism. Seismul s-a luat in considerare sub forma unei incarcari orizontale distribuita pe fiecare nivel cu o excentricitate de 0.05 fata de centrul maselor. Distributia pe nivele a fortei taietoare de baza sa facut in raport cu greutatea fiecarui nivel si inaltimea de la nivelul terenului pana la etajul respectiv. S-a considerat ca greutatile se concentreaza la nivelul fiecarei placi. SX-pe directia x, SY-pe directia Y. Cazurile de incarcare sunt urmatoarele: - gruparea fundamentala: 1.1gp+1.2gpl+1.2gper+1.2gperdesp+0gv+1.8gzc+1.4u+0SX+0SY; - seism SX1: 1gp+1gpl+1gper+1gperdesp+0gv+0.5gzc+u+1SX+0SY; - seism SX2: 1gp+1gpl+1gper+1gperdesp+0gv+0.5gzc+u+(-1)SX+0SY; - seism SY1: 1gp+1gpl+1gper+1gperdesp+0gv+0.5gzc+u+0SX+1SY; - seism SY2: 1gp+1gpl+1gper+1gperdesp+0gv+0.5gzc+u+0SX+(-1)SY; - seism SXY1,SXY2,SXY3,SXY4: 1gp+1gpl+1gper+1gperdesp+0gv+0.5gzc+u+(+0.7/-0.7)SX+(+0.7/0.7)SY. -infasuratoare INFAS: infasuratoarea celor de mai sus. Din combinatiile de incarcari de mai sus s-a realizat dimensionarea pe baza celor mai defavorabile cazuri care au dus la cele mai mari eforturi. Executarea lucrrilor de beton armat se va face respectnd prevederile NE 012-99 Cod de practica privind executarea lucrarilor de beton si beton armat. Verificarea calitatii lucrrilor se va efectua conform Normativului C56-85 si va avea in vedere toate categoriile de lucrri (de la sptura pana la acoperi). 6. PREVEDERI CU PRIVIRE LA EXIGENTELE ESENTIALE Art.5. Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor exigente: - rezistenta si stabilitate; - siguranta in exploatare; - siguranta la foc; - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului; - izolare termica, hidrofuga si economie de energie; - protectie impotriva zgomotului. Art.6. Obligatiile prevazute la capitolul precedent revin factorilor implicati in conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor, precum si in postutilizarea lor potrivit responsabilitatilor fiecaruia.
---------------------------------------------------------------- Pagina 4 din 5-----------------------------------------------------------------

J39/455/2006 C.U.I. 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420

IDEAL

PROIECT
fax/tel..: 031.80.82.99.1 www.idealproiect.ro

a r c h I t e c t u r e&e n g I n e e r I n g
PROIECTARE, CONSULTANTA SI MANAGEMENT
Tel.:0788.88.72.00; 0722.98.66.00; office@idealproiect.ro ;

Acesti factori sunt:investitorii, cercetatorii, proiectantii, verificatorii de proiecte, fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii, executantii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu executia, expertii tehnici precum si autoritatile publice, si asociatiile profesionale de profil. Legea 10 privind calitatea in constructii 7. ALTE PREVEDERI Pe toata durata execuiei se vor respecta: -Regulamentul privind protecia si igiena muncii in construcii Buletinul construciilor nr. 5-8/1993; -Normele generale de protecia muncii B.C. nr. 1/1996; -Legea proteciei muncii nr. 90/1996. Beneficiarul si constructorul vor asigura condiiile materiale si tehnice necesare desfasurarii fara ntrerupere a lucrrilor ce ar putea prejudicia calitatea construciei. Lucrarile de executie de vor realiza de catre personal calificat atestat, condus in mod direct de catre un maistru constructor cu atestare recunoscuta in Romania pentru categoria de lucrari pe care o desfasoara. Lucrarile se vor desfasura sub supravegherea continua a unui sef de santier specializat pe acest domeniu de constructii iar verificarile de faze determinante: receptii calitative sau de lucrari ascunse se vor realiza de catre o echipa formata conform specificatiilor din Programul de constrol al Calitatii. Verificarile se vor realiza in mod obligatoriu de catre o comisie care are in componenta un diriginte de santier atestat conform legislatiei din Romania. Beneficiarul trebuie sa asigure doar urmrirea curenta, conform legislaiei in vigoare si sa efectueze la timp lucrrile de intretinere si reparaii necesare. Construcia proiectata nu necesita o urmrire speciala a comportrii in timp. Data 2006 06 ianuarie Intocmit Ing. Marius Lulea Verificat Ing. Masariu Miron

Specializarea Rezistenta

Cod Proiect IDP 282

Amplasare OTOPENI, ILFOV

Beneficiar Ideal Proiect

---------------------------------------------------------------- Pagina 5 din 5-----------------------------------------------------------------

J39/455/2006 C.U.I. 18766826 R019 RZBR 0000 0600 0812 0212 Activitatea principala:7420

S-ar putea să vă placă și