Sunteți pe pagina 1din 2

DETERMINAREA POTENTIALULUI DE COROZIUNE Principiul lucrarii. Se defineste drept electrod sistemul electroneutru metal /solutie de electrolit.

Electrozii pot fi reversibili si ireversibili. Electrozii reversibili sunt caracterizati de reactii de echilibru la interfata metal /solutie de electrolit. Cind solutia reprezinta un mediu coroziv reactiile la interfata metal /solutie de electrolit sunt ireversibile.Ca urmare a desfasurarii simultane a proceselor de ionizare a metalului (procese anodice) si si depolarizarii, reducerii agentilor corozivi din solutia de electrolit (procese catodice) pe aceiasi suprafata metalica, la interfata metal/mediu coroziv apare, spontan, o diferenta de potential numita potential de coroziune. Procesul global al coroziunii cu depolarizare de hidrogen se obtine prin insumarea algebrica a reactiilor de ionizare a metalului (oxidare) si a reactiei de depolarizare (reducere) a ionilor sau moleculelor din mediul coroziv. Reactiile chimice in coroziunea cu depolarizare de hidrogen sunt: In medii acide: MM+z +ze- Reactie de ionizare a metulului (oxidare), Fe Fe+2 + 2esi zH++ze- z/2 H2 Reactie de depolarizare (reducere), 2H+ + 2e- H2 + +z Reactie globala: M+ zH M + z/2 H2 , Fe + 2H+ Fe+2 + H2 +z In medii neutre si alcaline: MM +ze Reactie de oxidare, Fe Fe+2 + 2ezH2O+ze zOH- + z/2 H2 Reactie de depolarizare (reducere), 2H2O+2e- 2OH- + H2 +z Reactie globala: M + zH2O M + zOH + z/2 H2, Fe + 2H2O Fe+2 + 2OH- + H2 Coroziune cu depolarizare de oxigen: In medii acide: MM+z +ze- Reactie de oxidare, Fe Fe+2 + 2e+ + zH +z/4 O2 +ze z/2H2O Reactie de depolarizare, 2H +1/2 O2 +2e- H2O Reactie globala: M+ zH++z/4 O2 M+z +z/2H2O, Fe+ 2H++1/2 O2 Fe+2 +2H2O In medii neutre si alcaline: MM+z +ze- Reactie de oxidare, Fe Fe+2 + 2ez/2 H2O +z/4O2+ze zOH- Reactie de depolarizare (reducere), H2O +1/2O2+2e- 2OHReactie globala: M+z/2 H2O +z/4O2 M(OH)z , Fe+ H2O +1/2O2 Fe(OH)2 = i i =0 Supratensiunea se defineste matematic astfel: (1) unde i este potentialul electrodului metalic strabatut de un curent electric (curent de descarcare, curent de electroliza , curent de coroziune), iar i=o reprezinta potentialul de coroziune in circuit deschis, i=0. In cazul coroziunii electrochimice i=cor si i=o =o1 sau i=o =o2 Intre potentialele de electrod (de echilibru) si potentialul de coroziune la care se desfasoara simultan procesul anodic sau catodic al metalului, exista relatiile: o a = cor 1 (2)

c = cor o (3) 2 in care: a - supratensiunea anodica (a>0), iar c - supratensiunea catodice (c<0) Potentialul de coroziune si supratensiunea depind de natura chimica si starea suprafetei metalului, de natura chimica si pH-ul mediului coroziv. Scopul lucrarii. Se va determina potentialul de coroziune si se vor calcula supratensiunea anodica si catodica pentru Fe, Zn, Al supuse coroziunii in mediu acid (solutie H2SO4), in mediu bazic (solutie NaOH) si in mediu neutru (solutie NaCl). In mediu acid are loc coroziunea cu depolarizare de hidrogen, iar in mediul neutru si alcalin - coroziunea cu depolarizare de oxigen. Aparatura si substante: cuve cu solutii de acid sulfuric, hidroxid de sodiu si clorura de sodiu, electrozi de fier, zinc, aluminiu, instrument de masura. Modul de lucru: Se curata placutele metalice (electrozii) cu hartie metalografica inaintea fiecare masuratori. Se alcatuiesc pile galvanice in care un electrod este metalul introdus in mediul coroziv, iar celalalt electrodul de referinta:

masura a tensiunii electromotoare si se noteaza valoarea t.e.m. indicata de afisajul electronic dupa doua minute cind se considera ca a atins o valoare relativ constanta.
5

(-) Me/H2SO4//electrod de referinta (+) (-) Me/NaOH//electrod de referinta (+) (-) Me/NaCl//electrod de referinta (+) Ca electrod de referinta se poate folosi electrodul de Cu/CuSO4(1N), cu 0 / CuSO = 0, 34 V . Electrodul de referinta se conecteaza la bornele instrumentului de Cu 4

3 M 2 1 4

Celula electrolitica M - Zn, Al sau Fe punte electrolitica electrod de Cu/ CuSO4 multimetru

Rezultate. Se calculeaza potentialul de coroziune stiind ca tensiunea electromotoare masurata este diferenta dintre potentialul catodului si cel al anodului: E masurat = + = ref cor = 0, 34 cor Supratensiunea se calculeaza pentru fiecare caz folosind relatiile (1) si (2). Se cunosc urmatoarele valori ale potentialelor standard de electrod:
0 2+ = 0, 44 V; 0 2 + = 0, 763V; Fe / Fe Zn / Zn 0 3+ = l , 66V; 0 + = 0V ,( mediu acid ); 0 = +0, 401V,( mediu neutru si alcalin ) Al / Al H / H2 O 2 / OH

Se intocmeste urmatorul tabel: Nr.det Pila de coroziune 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (-)Fe/H2SO4//CuSO4/Cu +) (-)Fe/NaOH//CuSO4/Cu (+) (-)Fe/NaCl//CuSO4/Cu (+) (-)Zn/H2SO4//CuSO4/Cu (+) (-)Zn/NaOH//CuSO4/Cu (+) (-)Zn/NaCl//CuSO4/Cu (+) (-)Al/H2SO4//CuSO4/Cu (+) (-)Al/NaOH//CuSO4/Cu (+) (-)Al/NaCl//CuSO4/Cu (+)

Emasurat (V)

co 0 1 r (V) (V)

02 (V)

a (V) c (V)

Tema de casa: Sa se scrie reactiile ce intervin in procesul de coroziune ale urmatoarelor metale: Ni (bivalent), Al (trivalent), Sn (tetravalent).

S-ar putea să vă placă și