Sunteți pe pagina 1din 11

Scele, Str. Avram Iancu, Nr. 62, RO-505600, Jud. Braov R.C. J 08/2305/1991, C..F. RO 1106817 www.lefrumarin.ro office@lefrumarin.

ro TEL. 0268 276 116 , 0268 276 121, FAX: 0268 276 120 ________________________________________________________________________________________________________________

Instructiuni Proprii P.S.I.


In baza prevederilor Legii nr. 302/3006 privind protectia civila precum si a cerintelor art.1 din O.M.A.I. nr. 712, modificata prin O.M.A.I. nr.78/2005, se stabilesc urmatoarelr masurii obligatorii privind instruirea in domeniul situatiilor de urgenta, astfel:

1. Executantul instructajelor Se desemneaza urmatoarele persoane: Pentru instructajul introductiv general cadru tehnic in domeniul situatiilor de urgenta (persoana stabilita pentru control si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor si/sau de protectie civila), sau loctiitorul al acestuia. Pentru instructajul specific locului de munca seful locului de munca respectiv. Pentru instructajul periodic pentru personalul muncitor de conducatorul locului de munca respectiv; pentru personalul incadrat pe functii tehnice si administratite din sectoarele de productie si din compartimentele de cercetare, proiectare, intretinere, reparatii, controlul calitatii, aprovizionarea tehnico medicala si desfacere, de catre sefii compartimentelor respective; pentru sefii de sectii, sectoare compartimente si servicii functionale si sefii de departamente, de catre conducatorul tehnic; Pentru instructajul de schimb-conducatorul locului de munca Pentru instructajul special pentru lucrari periculoase * privind tehnologia de executie- de catre conducatorul formatiei de lucru * privind conditiile tehnologice- de catre conducatorul locului de munca Efectuarea instructajului special pentru lucrari periculoase se consemneaza, dupa caz, in permisul (sutorizatia) de executie a lucrarii, registrul de tura sau in fisele individuale. Instructajul la conversia profesionala * in cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in acelasi loc de munca de catre seful locului de munca; * in cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in alt loc de munca conform celor de mai sus (punctul 2) * in cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in cadrul altui agent economic, sau a altei institutii conform celor mai sus (punctele 1 si 2). Instructajul persoanelor din afara unitatii- se executa de catre personalul tehnic cu atributii in domenil prevenirii si stingerii incendiilor, de seful serviciului pentru situatii de urgenta sau de conducatorul locului in care este prevazut un asemena instructaj.

Scele, Str. Avram Iancu, Nr. 62, RO-505600, Jud. Braov R.C. J 08/2305/1991, C..F. RO 1106817 www.lefrumarin.ro office@lefrumarin.ro TEL. 0268 276 116 , 0268 276 121, FAX: 0268 276 120 ________________________________________________________________________________________________________________

II.Instruirea Instructajul introductiv general vizeaza dobandirea cunostintelor cu privile la: a) sistemul de acte normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta si actele normative specifice profilului operatorului economic sau al institutiei; b) managementul situatiilor de urgenta la nivelul operatorului economic sau al institutiei; c)mijloacele tehnice existente si planificarea resurselor pentru realizarwa masurilor de protectie civila si de aparare impotriva incendiilor; d)modul de actiune in cazul producerii unei situatii de urgenta ca urmare a manifestarii unui tip de risc existent f)actiunile ce trebuie intreprinse pentru limitatrea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta. 1.Durata instructajului- 8 ore 2.Categorii de personal ce participa: a) noii angajati la munca (contract de munca, conventie civila, etc.); b)salariatii transferati sau detasati de la o unitate la alta; c)lucratori angajati pe o perioada de timp delimitata; d)elevi,studenti aflati in practica e)se face in grupe de maxim 20 de persoane 3.Continutul instructajului: a) acte normative generale: -legea nr. 307/2006 -Deciziile de reglementare a activitatii de aparare impotriva incendiilor -Norme Generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin O.M.A.I. nr. 163/2007 -O.M.A.I. 712 completat si modificat cu O.M.A.I. 786 privind instruirea in domeniul situatiilor de urgenta b)acte normative specifice: -norme P.S.I. Si de dotare valabile in unitate, capitol corespunzator obligatiilor P.S.I. pentru personalul din categoria instruita -legislatie de protecie civila specifica ori aplicabila societatii c)modul de organizare a activitatii de interventie in situatiide urgenta: -plan de interventie;-plan de evacuare;-plan de depozitatre; -planul si exemplu de organizare a interventiei la locul de munca; -plan de urgenta interna; alte planuri specifice unitatii. d)forme si metode specifice de prevenire -controale (interne din societate si externe, exemplul pompierilor militari);

Scele, Str. Avram Iancu, Nr. 62, RO-505600, Jud. Braov R.C. J 08/2305/1991, C..F. RO 1106817 www.lefrumarin.ro office@lefrumarin.ro TEL. 0268 276 116 , 0268 276 121, FAX: 0268 276 120 ________________________________________________________________________________________________________________

-modul de sanctionare al incalcarilor (administrative, conventionale sau infractionale); -masuri de imbunatatire a prevenirii, cu termene si responsabilitati; -forte de interventie:personalul de la locul de munca, detasamente I.S.U. (propriu sau conventional), serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta. e) mijloace tehnice de interventie existente si modul de utilizare a acestora: -instalatii speciale de:semnalizare incendii, stingere incendii; -sisteme de avertizare-alarmare; -mijloace de protectie si de interventie specifice; -instalatii de stingere cu hidranti (interni sau externi) si modul de echipare a acestora (teoretic si practic): -stigatoare portabile si transpotabile, descrierte sumara a constructiei si substantelor de stingere utilizate si descrierea amanuntita a modului de punere in functiune. f) modul de actiune in cazul observarii unei situatii de urgenta si anuntarea producerii acestuia: -data si locul observarii; -locul evenimentului; -mijloace de anuntare (telefon, sonerie); -persoana care a anuntat; -alarmarea fortelor proprii; -anuntarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta; -alarmarea conducerii societatii; -alarmare alte forte (daca este cazul). g) actiunile ce trebuie intrerpinse dupa perceperea alarmaei de interventie: -evacuarea persoanelor din constuctie, instalatia incendiata si alarmarea persoanelor din constructiile vecine; -evacuarea materialelor periculoase (explozive, recipiente sub presiune, pecipiente cu gaze sau lichide inflamabile); -evacuarea materialelor ce inglobeaza valori mari; -evacuarea materialelor combustibile din calea de propagare a incendiului; -actionarea cu mijloacelor initiale de combaterea incendiilor (stingatoare,hidranti,instalatiii speciale) din doaterea spatiilor afectate; ATENTIE:evacuarile atat de personal cat si de materiale se vor face in locuri special stabilite, in afara spatiilor unde s-ar putea propaga incendiul, dar si in afara spatiilor rezervate fortelor de interventie; :actiunile se pot efectua simultan (ex: evacuare persoane si interventie folosind mijloace de prima interventie),ordinea inscrisa este cea a partilor. 4. Finalitatea instructajului Instructajul se finalizeaza cu un test. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu indeplinesc criteriile de cunostintele minime. Se va repeta testul de cate ori va fi nevoie.

Scele, Str. Avram Iancu, Nr. 62, RO-505600, Jud. Braov R.C. J 08/2305/1991, C..F. RO 1106817 www.lefrumarin.ro office@lefrumarin.ro TEL. 0268 276 116 , 0268 276 121, FAX: 0268 276 120 ________________________________________________________________________________________________________________

Instructajul specific locului de munca se executa individual 1.Durata instructajului 8 ore 2. Categorii de personal ce participa: a) noii angajati la munca (contract de munca, conventie civila,etc.) b)salariatii transferati sau detasati de la o unitate la alta c)lucratori senzonieri, temporari sau zilieri d)elevi, studenti aflati in perioada de practica 3. Continutul instructajului: a) caracteristicile fizico-chimice si clasele de periculozitate ale substantelor , materialelor si produselor, materialelor si produselor utilizate la locul de munca; b)cauzele potentialee si riscurile (pericolele) de incendiu si/sau explozie specifice locului de munca, masuri de prevenire a acestora: c)descriere, functionare si modul de urmarire si de interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca, inclusiv la cele de prevenire a incidentelor si avariilor tehnologice; d) continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a planurilor de interventie specifice; e)descrierea, functionare, amplasarea si modul de actionare a instalatiilor, utilajelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor; f)sarcinile specifice care ii revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor. Instructaj periodic 1. Durata instructajului: 2 ore 2. Intervalul intre doua instructaje periodice: a)lunar pentru personalul muncitor cu functii de executie sau operative; b)la trei luni personalul ce lucreaza direct si nemijlocit la aparate, masini, utilaje si instalatii tehnologice si avand pregatirea: tehnicieni, maistri, subingineri, ingineri, cercetatori, specialisti, personal din laboratoare, etc; c)la 6 luni restul personalului (directori, personal TESA, functionari, personal muncitor fara functii de executie sau operative) Instructajul periodic de face obligatoriu in urmatoarele cazuri: -cand un salariat a lipsit mai mult de treizeci zile calendaristice de la locul de munca; -cand s-au adus modificari procesului tehnologic care au fost introduse noi tehnologii; -la reluarea activitatii dupa producerea unui eveniment negativ (incendiu, explozie, calamitate naturala,etc.) -cand au aparut modificari ale legislatiei specifice domeniului pararii impotriva incendiilor cau conexe acesteia.

Scele, Str. Avram Iancu, Nr. 62, RO-505600, Jud. Braov R.C. J 08/2305/1991, C..F. RO 1106817 www.lefrumarin.ro office@lefrumarin.ro TEL. 0268 276 116 , 0268 276 121, FAX: 0268 276 120 ________________________________________________________________________________________________________________

precum si de operatiunile sau lucrarile care se executa pe timpul schimbului respectiv. Instructajul special pentru lucrari periculoase 1.Durata: 2 ore 2.Instructajul se executa la: -lucrari de sudare: -lucrari care pot provoca scantei mecanice; -lucrari de taiere sau lipire cu flacara; -lucrari care pot provoca scantei si arcuri electrice sau scurt circuite; -lucrari de topire a bitumului sau asfaltului; -lucrari de curatare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductarea electrice; -lucrari pentru distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduuri nerecuperabile, sau neutilizabile; -lucrari la care se utilizeaza focul deschis (dezghetari, decongelari, aprinderea cuptoarelor tehnologice,cazanelor,etc.): -punerea ori repunerea in functiune a instalatiilor si utilajelor tehnologice care prezinta risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora; -aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu usurinta vapori si gaz infalamabile sau explozibile; -curatarea inferioara a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare in care au fost stocate, prelucrate sau vehiculate produse combustibile,etc. -prelevarea de probe din recipiente sau instalatii care contin substante periculoase. Instructajul la conversia profesionala In cazul persoanelor care isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca se va prelucra numai unele aspecte din cadrul instructajului specific locului de munca care se considera necesare noilor sarcini. In cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in alt loc de munca din cadrul aceluias agent economic sau al aceleiasi institutii, se vor respecta prevederile instructajului specific locului de munca. In cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in cadrul altui agent economic sau a altei institutii, acestea se considera nou angajate si vor parcurge categoriile de instructaje prevazute de prezenta decizie. 1.Durata: 2 ore 2.Persoanele care participa: -personalul societatilor comerciale de constructii-montaj si instalatii; -personalul societatilor comerciale de reaparatii, revizii, intretinere si de service;

Scele, Str. Avram Iancu, Nr. 62, RO-505600, Jud. Braov R.C. J 08/2305/1991, C..F. RO 1106817 www.lefrumarin.ro office@lefrumarin.ro TEL. 0268 276 116 , 0268 276 121, FAX: 0268 276 120 ________________________________________________________________________________________________________________

-conducatorii auto si personalul apartinand cailor ferate; -personalul de paza apartinand altor societati comerciale sau firme specializate; -vizitatorii in grup de minim 5 persoane. Nota: Se stabilesc, prin act de autoritate al patronului, locurile cu risc de incendiu si/sau de explozie din incinta pentru care se executa instructajul. 3.Problematica instructajului: -prezentarea procedurilor din cadrul instructajul introductiv general pentru persoanele prevazute la litera A.,pct 1,2; -prezentarera procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munca pentru persoanele prevatute la lit.A, pct. 3,4: prezentarea unei proceduri special intocmite pentru persoanlele prevazute la Lit. A, pct.5, prin care, aceste sunt instruite sumar (max. 15 minute), asupra principalelor regului de prevenire a incendiilor pe care trebuie sa le respecte si sunt atentionate asupra unor pericole existente in anumite locuri de pe traseul parcurs. 4. Consemnarea efectuarii instructajului Se face intr-un proces verbal intocmit in acest scop, care sa contina problematica prezentat, insotit de tabelele cuprinzand numele, prenumele si semnatura persoanei instruite. III. Finalizarea instructajelor A. Consemnarea instrctajelor: a) Fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta -instructaj instroductiv general; -instructaj la locul de munca; -instructaj periodic; -instructaj special pentru lucrari periculoase(dupa caz); -instrctajul la conversia profesionala; b) Registrul de predare-primire a schimbului -instructajul pe schimb; -instructajul special pentru lucrari periculoase(dupa caz); c)Procese verbale de instruire -instructaj pentru persoanele din afara societatii d)Permis de executie a lucrarilor periculoase -instructajul special pentru lucrari periculoase B. Testele impuse de O.M.A.I. nr. 712/2005 se pastreaza de catre persoanele desemnate pentru efectuare instructajelor pe o perioada de 24 de luni. Prezenta instructiune este obligatorie pentru tot personalul si nerespectarea ei contituie abatere disciplinara si se sanctioneza conform ROI si Codul Muncii. APROBAT DIRECTOR GENERAL BRANZA MARIN NICOLAE Intocmit Badea Oana

Scele, Str. Avram Iancu, Nr. 62, RO-505600, Jud. Braov R.C. J 08/2305/1991, C..F. RO 1106817 www.lefrumarin.ro office@lefrumarin.ro TEL. 0268 276 116 , 0268 276 121, FAX: 0268 276 120 ________________________________________________________________________________________________________________

TABEL NOMINAL In urma instructajului ce mi s-a efectuat am luat la cunostinta drepturile si obligatiile in domeniul situatiilor de urgenta.
NR. NUME SI PRENUME CRT. DATA SEMNATURA OBSERVATII

Scele, Str. Avram Iancu, Nr. 62, RO-505600, Jud. Braov R.C. J 08/2305/1991, C..F. RO 1106817 www.lefrumarin.ro office@lefrumarin.ro TEL. 0268 276 116 , 0268 276 121, FAX: 0268 276 120 ________________________________________________________________________________________________________________

Instructiuni Proprii P.S.I.


In baza prevederilor Legii nr. 319/3006 a securitatii si sanatatii in munca, Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, se stabilesc urmatoarelr masurii obligatorii privind instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca , astfel:

I. Executantul instructajelor Se desemneaza urmatoarele persoane: Pentru instructajul introductiv general : a) angajatorul care i-a asumat atribuiile din domeniul securitii i sntii n munca; sau b) lucrtorul desemnat; sau c) un lucrator al serviciului intern de prevenire i protecie; sau d) serviciul extern de prevenire i protecie. Pentru instructajul specific locului de munca seful locului de munca respective, in grupe de maxim 10 persoane. Pentru instructajul periodic de conducatorul locului de munca respectiv; Pentru instructajul periodic suplimentar - de conducatorul locului de munca respectiv; Instructajul persoanelor din afara unitatii- se executa de catre personalul tehnic cu atributii in domenil prevenirii si stingerii incendiilor, de seful serviciului pentru situatii de urgenta sau de conducatorul locului in care este prevazut un asemena instructaj. II.Instruirea Instructajul introductiv general vizeaza dobandirea cunostintelor cu privile la: Informarea despre activitile specifice ntreprinderii i/sau unitii respective, riscurile pentru securitate i sntate n munca, precum i msurile i activitile de prevenire i protecie la nivelul ntreprinderii i/sau unitii, n general. 1.Durata instructajului- 8 ore 2.Categorii de personal ce participa: a) la angajarea lucrtorilor definii conform art. 5 lit. a) din lege; b) lucrtorilor detasati de la o ntreprindere i/sau unitate la alta; c) lucrtorilor delegai de la o ntreprindere i/sau unitate la alta; d) lucrtorului pus la dispoziie de ctre un agent de munca temporar.

Scele, Str. Avram Iancu, Nr. 62, RO-505600, Jud. Braov R.C. J 08/2305/1991, C..F. RO 1106817 www.lefrumarin.ro office@lefrumarin.ro TEL. 0268 276 116 , 0268 276 121, FAX: 0268 276 120 ________________________________________________________________________________________________________________

3.Continutul instructajului: a) acte normative generale: -legea nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca; -norme metodologice de aplicare a prevederilor legii nr.319/2006 a securitatii si sanatii in munca; -legea nr. 307/2006; -regulamentul de ordine interioara al societatii. b)acte normative specifice: -normeS.S.M.. Si de dotare valabile in unitate, capitol corespunzator obligatiilor S.S.M. pentru personalul din categoria instruita. -regulamentul de ordine interioara al societatii. c)forme si metode specifice de prevenire -controale (interne din societate si externe); -modul de sanctionare al incalcarilor (administrative, conventionale sau infractionale); -masuri de imbunatatire a prevenirii, cu termene si responsabilitati; -personalul de la locul de munca 4. Finalitatea instructajului Instructajul se finalizeaza cu un test. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu indeplinesc criteriile de cunostintele minime. Se va repeta testul de cate ori va fi nevoie. Instructajul specific locului de munca se executa individual 1.Durata instructajului 8 ore 2. Categorii de personal ce participa: -toti lucratorii carora li s-au efectuat intructajul intoductiv general, inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul intreprinderii si/sau al unitatii. 3. Continutul instructajului: a) caracteristicile fizico-chimice si clasele de periculozitate ale substantelor , materialelor si produselor, materialelor si produselor utilizate la locul de munca; b)cauzele potentiale si riscurile (pericolele) de accidentare specifice locului de munca, masuri de prevenire a acestora: c)descriere, functionare si modul de urmarire si de interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca, inclusiv la cele de prevenire a incidentelor si avariilor tehnologice; d)descrierea, functionare, amplasarea si modul de actionare a instalatiilor, utilajelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie; e)sarcinile specifice care ii revin persoanei instruite pentru prevenirea accidentelor.

Scele, Str. Avram Iancu, Nr. 62, RO-505600, Jud. Braov R.C. J 08/2305/1991, C..F. RO 1106817 www.lefrumarin.ro office@lefrumarin.ro TEL. 0268 276 116 , 0268 276 121, FAX: 0268 276 120 ________________________________________________________________________________________________________________

Instructaj periodic 1. Durata instructajului: 2 ore 2. Intervalul intre doua instructaje periodice: a)la trei luni pentru personalul muncitor cu functii de executie sau operative , personalul ce lucreaza direct si nemijlocit la aparate, masini, utilaje si instalatii tehnologice si avand pregatirea: tehnicieni, maistri, subingineri, ingineri, cercetatori, specialisti, personal din laboratoare, etc; b)la 6 luni restul personalului (directori, personal TESA, functionari, personal muncitor fara functii de executie sau operative) Instructajul periodic suplimentar de face obligatoriu in urmatoarele cazuri: -cand un salariat a lipsit mai mult de treizeci zile calendaristice de la locul de munca; -cand s-au adus modificari procesului tehnologic care au fost introduse noi tehnologii; -la reluarea activitatii dupa producerea unui eveniment negativ (incendiu, explozie, calamitate naturala,etc.) -cand au aparut modificari ale legislatiei specifice domeniului precum si de operatiunile sau lucrarile care se executa pe timpul schimbului respectiv. III. Finalizarea instructajelor A. Consemnarea instructajelor: a) Fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta -instructaj instroductiv general; -instructaj la locul de munca; -instructaj periodic; b) Registrul de predare-primire a schimbului -instructajul pe schimb; -instructajul special pentru lucrari periculoase(dupa caz); c)Procese verbale de instruire -instructaj pentru persoanele din afara societatii B. Verificarea insusirii cunostintelor pe baza de teste se pastreaza de catre persoanele desemnate pentru efectuare instructajelor pe o perioada de 24 de luni. Prezenta instructiune este obligatorie pentru tot personalul si nerespectarea ei contituie abatere disciplinara si se sanctioneza conform ROI si Codul Muncii.

APROBAT

Intocmit

Scele, Str. Avram Iancu, Nr. 62, RO-505600, Jud. Braov R.C. J 08/2305/1991, C..F. RO 1106817 www.lefrumarin.ro office@lefrumarin.ro TEL. 0268 276 116 , 0268 276 121, FAX: 0268 276 120 ________________________________________________________________________________________________________________

DIRECTOR GENERAL BRANZA MARIN NICOLAE

Inspector S.S.M. BADEA OANA