Sunteți pe pagina 1din 12

BREVIAR DE CALCUL STATIE DE TRATARE ORAS BARAOLT Judetul Covasna

Breviar de calcul ==========================================================================

Statie de tratare oras Baraolt Judeul Covasna,


DATE DE BAZA considerate pentru dimensionarea obiectelor tehnologice din componenta

uzinelor de tratare propuse: Debitul de dimensionare al staiei de tratare este: Q calcul= Q surs = 27,77 l/s = 100 mc/h Indicatori fizico-chimici Rezultat Parametru U.M. intrare iesire Turbiditate NTU 5,54 1,05 pH Conductivitate (TDS) Duritate totala Fier (Fe2+, Fe3+) Mangan (Mn2+) Amoniu (NH4+) Clor rezidual liber (Cl2) Hidrogen sulfurat (H2S) Azotati (NO3-) Azotiti (NO2-) S/cm G mg/l mg/l mg/l mg/l g/l mg/l mg/l
o

Valoare CMA 5 6,5 9,5 2500 5 0,20 0,05 0,50 0,50 100 50 0,50

7,00 217 6,00 0,50 0,10 0,30 0 <5 0,05

7,2 262 6,00 n.d 0,04 0,1 0,1 0 <5 <0,05

Aspect inainte de tratare: depuneri de sedimente galbui-rosiatice (Fe3+), culoare slab galbuie. Aspect dupa tratare: limpede, incolora.

Breviar de calcul ==========================================================================

In prezentul breviar, dozele de reactivi au fost calculate in baza buletinului de analize de mai sus, prelevarea probei de apa sa efectuat in data de 20.09.2011. In cazul in care vor aparea fluctuatii in ceea ce priveste concentratiile parametrilor de intrare in statia de tratare, dozele de reactivi se vor ajusta in functie de incarcari. NORMATIVE DE PROIECTARE UTILIZATE:

La baza calculelor de proces stau: STAS 9295-88 Statii de deferizare demanganizare Prescriptii de studii si proiectare; GP087-2003 Ghid de proiectare a constructiilor pentru tratarea apei in vederea potabilizarii; NP 091-2003 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de dezinfectare a apei in vederea asigurarii sanatatii oamenilor si protectiei mediului; GP 106-04 Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural. DIMENSIONAREA STATIEI DE TRATARE LINIA APEI 1. Decantor primar orizontal Timpul de retenie n decantor: 1 h. V = Q*t = 100 x 1 = 100 mc Unde: V volumul bazinului (mc); Q debitul de calcul (mc/h); t timpul de retentie (h). Se prevd un decantor rezervoare cu un volum de 100 mc diametrul de 3m, lungimea 14,5m i nlimea de 3 m. 2. Instalatia compacta de tratare Grup de pompare cu o unitate de pompare centrifuga dimensionata la un debit de Q=100 m/h, H = 12 m Instalatia de stocare si dozare reactivi
3

Breviar de calcul ==========================================================================

Pentru eliminarea fierului si manganului sa ales procedeul de oxidare al fierului si manganului prin dozare de hipoclorit de sodiu (NaOCl) cu 14% clor activ Productia zilnica de apa Q = 2400 m3/zi = 100 m3/h = 27,77 l/s

Concentratii apa potabila:


Fier (mg/l) 0,5 Manga n (mg/l) 0,10

Doze recomandate de clor: F e M n

Clor (mg/mg)

Pentru a reduce 0,5 mg Fe 1,5 mg Cl2/l Pentru a reduce 0,1 mg Mn 0,5 mg Cl2/l Total Cl2 necesar = 2 mg/l Intr-un litru de hipoclorit de sodiu (NaOCl) se gaseste 14% clor activ 2x100/14= 14,29 mg NaCl Densitatea NaOCl: = 1,25 kg/l Cantitatea de hipoclorit de sodiu NaOCl necesar pentru 1ml/m3 = 14,29/1,25 = 11,43 ml/m3 Cantitatea necesara de hipoclorit de sodiu NaOCl pentru un debitul de 100 m3/h este 1142,86 ml/h Alegem o pompa dozatoare Q= 9 l/h la presiunea de 10 bari.. Pentru reglarea numarului de doze se utilizeza un senzor ORP, in aval de pompa dozatoare . Dimensionare bazin stocare hipoclorit de sodiu NaOCl : V = (1,14 l/h x 24) x 9 zile = 246,24 l = 250 l Sa considerat timpul de stocare hipoclorit de sodiu de 9 zile. Va fi prevazut un bazin de stocare hipoclorit de sodiu de 250 l. Pentru a elimina turbiditatea data de materiilor in susupensie si culoarea galbuie a apei sa ales procedeul de coagulare-floculare, procedeu care se realizeaza prin dozare de sulfat de aluminiu (Al2(SO4)3) cu 2 % aluminiu activ Productia zilnica de apa Q = 2400 m3/zi = 100 m3/h = 27,77 l/s

Breviar de calcul ==========================================================================

Stiind ca, aspectul inainte de tratare este cu depuneri de sedimente galbui-rosiatice (Fe3+) si culoare slab galbuie, iar turbiditatea masurata este 5,54 NTU, se impune dozarea sulfatului de aluminiu astfel: Plecand de la formula: Al2(SO4)3+18H2O si cunoscand: - Greutatea specifica a sulfatului de aluminiu - 2,71 kg/dmc ; - Coeficientul de infoiere 8-17%; - Sulfat vrac solid 1,7 kg/dmc = 1,7 t/mc; - Denisitate = 1,23 g/mc Doza recomandata = 1,26 mg Al/l pentru turbiditate cuprinsa intre 10200 NTU. Greutatea molara este :
molecule Gr. mol. Al este: Gr. mol. a S este: Gr. mol. a O4 este: Gr. mol. a 18xO este: Gr. mol. a 18xH2 este: 1 3 3 18 18 atomi 2 1 4 1 2 gr. atom 26.97 32.06 16 16 1.008 Total 53.94 96.18 192 288 36.292 666,41 342,12

Greutatea mol. a Al2(SO4)3+18H2O este: Greutatea mol. a Al2(SO4)3 este:

Din raportul de mai sus 666,41/342,12 = 1.9478 2 % sulfat de aluminiu si 98% apa. Necesarul de dozare este =15,566 mg/mc = 0,016 g/mc. Pentru un debit de 100 mc/h este necesar sa se dozeze = 1,6 g/h sulfat de aluminiu pur. Deoarece avem nevoie numai de 2% sulfat de aluminiu pur si 98% apa total sulfat de aluminiu NaOH pentru 100 mc/h = 1,6 x 2 = 3,1 g/h = 74,8 g/zi Pompa dozatoarea aleasa este de Q = 9 l/h, la o presiune de 10 bari. Dimensionare bazin stocare sulfat de aluminiu solutie : V = (2,52 l/h x 24) x 4 zile = 240 l = 250 l Sa considerat timpul de stocare hipoclorit de sodiu de 4 zile. Va fi prevazut un bazin de stocare hipoclorit de sodiu de 250 l. Datorita variatiilor de pH se impune corectarea acestuia in asa fel incat apele sa aiba un pH cuprins intre 6,5-8,5, acest lucru se realizeaza prin dozare de soda NaOH. Pentru citirea valorii pH se moteaza un senzor de pH. Cand valoarea pH creste se va doza soda NaOH cu ajutorul unei pompe dozatoare dimensionate la Q = 9 l/h iar bazinul de stocare soda va avea volumul de 250 l. Tubulatura de reactie este camera unde se produce amestecul reactivilor cu apa bruta. Apa in care s-a dozat reactivi este introdusa intr-o conducta in care circulatia apei
5

Breviar de calcul ==========================================================================

se face pe orizontala . Dimensionarea conductei se face tinandu-se seama de viteza de parcurgere a apei in conducta pana la decatorul lamelar. Astfel, viteza trebuie sa descreasca pe parcursul timpului de reactie incat la intrare sa fie intre 0,5-1 m/s iar la iesire 0,2-0,01 m/s. Alegem viteza de reactie la intrare in conduca v = 1 m/s Debitul de calcul este de 100 mc/h = 0,0277 mc/s As aria sectiuni 0,0277 mc/s = As x 1 m/s As = 0,0277 mp As= = D2 = = 0,1876 m Lungime tubulatura de reactie L = 7000 mm

diametrul conductei D = 200 mm

Decantorul lamelar are rolul de a separa particulele solide in suspensie, prin actiunea fortelor gravitationale. Decantorul a fost dimensionat pentru un debit de 100 mc/h si un timp de decantare de 40 min. Date de baza: Incarcrea hidraulica Ih = 7m/h Timpul de parcurgere in floculator tf = 15 min. Unghiul de inlinare al lamelelor = 60o Lungimea lamelelor pe directia de curgere = 0,5 m Debit de dimensionat = 100 mc/h Dimensioare : Suprafata utila necesara decantorului Su= = 14,29 mp Volumul floculatorului : vf = tf x Q/60 = 25 mc Inaltimea floculatorului : Hf = vf /Su= 1,875m , alegem Hf = 2m Alegem : Lungime decantor = 5500mm Latime decantor = 2500 mm Suprafata utila efectiva : Su ef. = L x l = 13,75 mp Spatiu mort : S = 2 x ( x cos 60ox l) = 1,25 mp Suprafata efectiva a decantorului Sef = Su ef S = 12,5 mp
6

Breviar de calcul ==========================================================================

Viteza efectiva de curgere Viteza efectiva de curgere : vef = Q/Su ef = 8 m/h Viteza apei prin caseta lamelei : vapa ef = vef/coas = 8/0,86 = 9,30 m/h = 2,58 mm/s Distanta dintre lamele : e = 37 mm Spatiul dintre margina de sus si margina de jos a lamelei : dv = 74 mm Marimea vitezei de sedimentare pentru particula cea mai mica ce se poate retine in decatorul lamelar : wmin= vapa ef x (dv/1000)= 0,19 mm/s = 0,69 m/h Eficienta modulului (aproape de valoarea 10) E = vef/ wmin = 11,59 Timpul de curgere al apei prin modulul de lamele : ts = 1/ vapa ef = 387 sec = 6,45 min Verificare : Numarul lui Reynolds : Re = max.20 Re = vapa ef x Rh/v = 19,28 < 20 Unde : Rh = raza hidraulica = 9,7 mm Viteza : v = 1,3 mm/s la t = 10oC Bazin stocare apa decantata are rolul de a furniza debitul optim pentru echipamentele din aval. Debitul de dimensionat Q=100 m/h Lungime bazin: 2500 mm Latime bazin: 1500 mm Inaltimea totala : 3000 mm Volumul total de stocare apa pretratata : V = 11,25 mc 3. Dimensionarea filtrelor automate cu nisip Din instalatia compacta de tratare, cu ajutorul unui grup de pompare, apa va trece in filtrele automate cu nisip. Grupul de pompare va cuprinde 2 unitati de pompare (1A+1R) la un Q = 100 mc/h si o presiune de 4 bari. Se prevad 2 filtre cu nisip care vor functiona in sistem duplex, ele vor lucra la un debit de 40 m3/h si o presiune de 4 bari.Viteza de spalare este de 20 m3/h/m2. Parametrii tehnici pe filtru : Diametru filtru: D=1600 mm; Numar de unitati: 2 bucati; Suprafata de filtrare: S = 2,01m2;
7

Breviar de calcul ==========================================================================

H filtru = 1916 mm; Volum mediu filtrant: V= 2609 l; Volum total filtru: V=4,864 m3. Materialul filtrant: Calcul coeficient de uniformitate pentru materialul filtrant cu dimensiunile de 0,5-0,7: D10= 0,4 mm D60= 0,8 mm U = D60/D10= 0,8/0,4 = 2 Cantitatea de material filtrant neceasara 0,4-0,8 = 2275 kg la o inaltime de 900 mm (0,9 m) Calcul coeficient de uniformitate pentru materialul filtrant cu dimensiunile de 1-2: D10= 1 mm D60= 2 mm U = D60/D10= 2/1 =2 Cantitatea de material filtrant neceasara 1-2 = 475 kg la o inaltime de 100 mm (0,1 m) Spalarea filtrelor se face cu apa din sistem, se va face automat cu ajutorul unui presostat diferential. Procesul de filtrare se opreste atunci cand presiunea din sistem scade si incepe programul de spalare al filtrului. Debitul de apa de spalare este de 20m3/h/m2 , pentru spalarea unui filtru cu o suprafata de 2,01 m2 rezulta un debit de spalare qsp = 40 * 2,01 = 80,40 mc/h. Apa rezultata din spalarea filtrelor se va direction aspre decantorul lamelar si va reintra in circuit. Apa rezultata de la ultima spalare se va deversa in rigola de drenaj din incinta pavilion si apoi va fi directionata catre bazinul stoc namol.
4. Dimensionarea bazinului de stocare apa potabila

Bazinul de stocare apa potabila va avea un volum de 150 mc dimensionat pentru un timp de retentie de 1 h si 30 min. Caracteristici bazin: Diametru bazin: D =6 m; Inaltime totala bazin: Htotala = 5,81 m; Inaltime utila bazin: H util = 5,31 m; Volum total bazin: Vtotal = 164,2 mc; Volum util bazin: Vutil = 150 mc. Pentru dezinfectie, in amonte de bazinul stocare namol se va doza hipoclorit de sodiu NaOCl. Doza de clor recomandata pentru dezinfectie = 0,5 gCl2/m3 Doza de hipoclorit de sodiu cu 14% clor activ necesara pentru un debit de 100 mc/h = = 2,86 ml/mc Necesar hipoclorit de sodiu pentru dezinfectie la debitul de 100 mc/h = 286 ml/h
8

Breviar de calcul ==========================================================================

Alegem o pompa dozatoare Q= 9 l/h la presiunea de 10 bari.. Pentru reglarea numarului de doze se utilizeza un senzor ORP, in aval de pompa dozatoare . Dimensionare bazin stocare hipoclorit de sodiu NaOCl : V = (0.286 l/h x 24) x 34 zile = 233,37 l = 250 l Sa considerat timpul de stocare hipoclorit de sodiu de 34 zile. Va fi prevazut un bazin de stocare hipoclorit de sodiu de 250 l. Pentru reglarea numarului de doze se utilizeza un senzor ORP, in aval de pompa dozatoare . LINIA NMOLULUI Nmolul rezultat din decantoare i apa rezultata de la splare a filtrelor, se vor descarca intr- un bazin de stocare namol dimensionat la o capacitate de aproximativ 50 mc. Acesta va fi prevazut cu o conducta de prea-plin care va evacua apa in surplus. Volumul total de nmol evacuat din filtre Debitul de ap tratat : 100 m3/h = 2400 m3/zi Cantitatea medie de suspensie pentru o cantitate de fier de 0,5 mg/l si mangan de 0,1 mg/l este : 365 zile/an x 0,0005kg/m3 x 2400 m3/zi = 438 kg/an retineri fier 365 zile/an x 0,0001kg/m3 x 2400 m3/zi = 87,6 kg/an retineri mangan Total retineri: 438+87,6 = 525,6 kg/an Total substan uscat SU = 525,6 kg/an (aferent filtrelor i decantoarelor) Cantitatea de nmol evacuat din filtre i decantoare: Gn = 525,6 kg SU/an = 43,8 kg/SU/luna = 1,46 kg SU/zi Volumul de ap + namol, pentru doua splri pe zi ale filtrelor si pentru o golire pe zi a decantorului: Vap = 2 x 2,61+ 100+50 = 155,22 m3 Cantitatea medie de nmol n ap : 1,46 kg SU / 155,22 m3 = 0,0094 kg SU/m3 = 9,4 mg SU/l la care e adauga volumul de materii retinute in decantor: V = 18782 /4 x 975 = 1,5 mc, total cantitate de namol in apa = 1,5 + 9,4 = 10,9 kg SU/m3 Umiditatea nmolului provenit din apa de splare: 100/(100-u)x 1,46 kgSU/zi/1.05 = 155,22 m3/zi = 155,22 l/zi rezult 155,22 x 1.05/1,46 = 100/(100-u)
9

Breviar de calcul ==========================================================================

i umiditatea 100-u = 2,3795, respectiv 100-2,3795= 97,6205 %.

1.1.1.1 Calculul volumului maxim anual de ap livrat la consumatori , a consumului anual de hipoclorit de sodiu, de sulfat de aluminiu i a consumului total de energie electric Volumul anual de ap livrat la consumatori i prelevat de la surs Volumul de ap livrat pentru pentru localitatea Baraolt este: Q zi max = 27,77/s = 100 mc/zi Volumul anual de ap livrat = 365 zile 100 mc/zi = 36500 mc/an
Consumul anual de hipoclorit de sodiu

Consumul de hipoclorit de sodiu necesar eliminarii fierului si manganului Consum hipoclorit pe zi: Czi = 1142,86 x 24 = 27428,64 ml hipoclorit/zi = 27,43 l hipoclorit/zi Consum hipoclorit pe an: Can= 27,43 x 365 = 10011,44 l hipoclorit/an Consumul de sulfat de aluminiu necesar pentru floculare-coagulare Consum sulfat de aluminiu pe zi: Czi = 74,8 g/zi Consum sulfat de aluminiu pe an: Can= 74,8 x 365 = 27302 g sulfat de aluminiu/an = 27,3 kg/an
10

Breviar de calcul ==========================================================================

Consumul de hipoclorit de sodiu necesar dezinfectare Consum hipoclorit pe zi: Czi = 286 x 24 = 6864 ml hipoclorit/zi = 6,864 l hipoclorit/zi Consum hipoclorit pe an: Can= 6,864 x 365 = 2505,36 l hipoclorit/an Calculul consumului total de energie electric Consumul de energie electric al Staiei de tratare Pompa de la decantor spre instalatia compacta: Putere pompa: 5,5 kW Ore de functionare: 10 h/zi Numar bucati: 1 buc. Total putere consumata pe zi: 5,5 x 10 = 55 kWh/zi Pompa de la instalatia compacta spre filtrele presa: Putere pompa: 5,5 kW Ore de functionare: 10 h/zi Numar bucati: 1 buc. Total putere consumata pe zi: 5,5 x 10 = 55 kWh/zi Pompele dozatoare: Putere pompa: 0,058 kW Ore de functionare: 6 h/zi Numar bucati: 4 buc. Total putere consumata pe zi: 0,058 x 6 x 4 = 1,39 kWh/zi Grup de pompare pentru distributia de apa potabila spre consumatori: Putere pompa: 0,058 kW Ore de functionare: 6 h/zi Numar bucati: 4 buc. Total putere consumata pe zi: 0,058 x 6 x 4 = 1,39 kWh/zi Putere consum panou electric : 0,2 kW/h = 0,2 x 24 = 4,8 kWh/zi Putere consumata pavilion tehnologic pe zi = 35,7 kW/zi Consum anual de energie electric pentru consum tehnologic aferent staiei de tratare: 251,89 [kWh/zi] x 365 [zile/an] = 91939,85 kW/an
11

Breviar de calcul ==========================================================================

Etot a l = 92 MWh/a n .

12