Sunteți pe pagina 1din 168

Ana Monica PURCARU

i
Cuprins
Introducere......................... ...1
Chestionar evaluare prerechizite ............................................................................................... 4
Modulul I Algebr Liniar.. .................................................................................................... 5
Introducere. ..................................................................................................................... 5
Competene ..................................................................................................................... 5
Unitatea de nvare I.1. Spaii vectoriale euclidiene................................................. 6
I.1.1. Introducere... ..6
I.1.2. Competene................ 6
I I. .1 1. .3 3. . S Sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e. . D De ef fi in ni i i ie e. . E Ex xe em mp pl le e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . 6 6
I I. .1 1. .4 4. . C Co om mb bi in na a i ie e l li in ni ia ar r . . S Si is st te em m d de e g ge en ne er ra at to or ri i. . L Li in ni ia ar r i in nd de ep pe en nd de en n i i l li in ni ia ar r
d de ep pe en nd de en n . .. .. . . . 8 8
I I. .1 1. .5 5. . B Ba az z . . D Di im me en ns si iu un ne e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . .9 9
I I. .1 1. .6 6. . S Sc ch hi im mb ba ar re ea a b ba az ze ei i. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. .1 11 1
I I. .1 1. .7 7. . S Su ub bs sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e. . O Op pe er ra a i ii i c cu u s su ub bs sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .1 13 3
I I. .1 1. .8 8. . S Sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e e eu uc cl li id di ie en ne e i i u un ni it ta ar re e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . .. .. .1 15 5
I I. .1 1. .9 9. . O Or rt to og go on na al li it ta at te e n nt tr r- -u un n s sp pa a i iu u v ve ec ct to or ri ia al l e eu uc cl li id di ia an n. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .1 17 7
I.1.10. Rezumat........................ .17
I.1.11. Test de autoevaluare a cunotinelor... ...................18
I I. .1 1. .1 12 2. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . .. .1 18 8
Unitatea de nvare I.2. Transformri liniare..............................19
I.2.1. Introducere...................................................................19
I.2.2. Competene..........................................................................................19
I I. .2 2. .3 3. . Noiunea de transformare liniar...................................... ... ...............19
I I. .2 2. .4 4. . Transformri liniare pe spaii vectoriale finit dimensionale....... ... .........22
I I. .2 2. .5 5. . Transformri liniare pe spaii vectoriale unitare (euclidiene)....... ... ...24
I.2.6. Rezumat........................................................................................ ... ...26
I.2.7. Test de autoevaluare.......................................................................... ...26
I I. .2 2. .8 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .2 26 6
Unitatea de nvare I.3. Valori proprii. Vectori proprii..............................................27
I.3.1. Introducere................................................... .......27
I.3.2. Competene .................. ... ...................................27
I I. .3 3. .3 3. . Valori i vectori proprii.................. ... ......................................................27
I I. .3 3. .4 4. . Reducerea unei matrice la forma diagonal........ ... .................................29
I I. .3 3. .5 5. . F Fo or rm ma a J Jo or rd da an n. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .3 32 2
I.3.6. Rezumat.................................................................... ....................................34
I.3.7. Test de autoevaluare.................................... .............................34
I I. .3 3. .8 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . 3 34 4
Unitatea de nvare I.4. Forme biliniare i forme ptratice........... .............................35
I.4.1. Introducere.............................................................. ... ......................................35
I.4.2. Competene..................................................................... ..................................35
I I. .4 4. .3 3. . Forme biliniare. Definiie. Exemple. Matrice ataat. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .3 35 5
I I. .4 4. .4 4. . Forme ptratice. Reducerea la forma canonic.................................................38
I I. .4 4. .5 5. . C Cl la as si if fi ic ca ar re ea a f fo or rm me el lo or r p p t tr ra at ti ic ce e. .S Si ig gn na at tu ur r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .4 42 2
I.4.6. Rezumat......................................................................... ...................................43
I.4.7. Test de autoevaluare a cunotinelor.................................................................43
I I. .4 4. .8 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .4 44 4
Tem de control 1-Algebr liniar............................................. ... ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .4 44 4
ii
Modulul II Geometrie analitic.............................. .. .................................................................45
Introducere. ..................................................................................................................... 45
Competene..................................................................................................................... 45
Unitatea de nvare II.1. Sp pa a i i u ul l v ve ec ct to or ri ia al l e eu uc cl li id di ia an n a al l v ve ec ct to or ri il lo or r l li i b be er ri i. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . 4 46 6
II.1.1. Introducere.... ... ...............................................................................................46
II.1.2. Competene....... ... ...........................................................................................46
I II I. .1 1. .3 3. . S Sp pa a i iu ul l v ve ec ct to or ri ia al l a al l v ve ec ct to or ri il lo or r l li ib be er ri i. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .4 46 6
I II I. .1 1. .4 4. . C Co ol li in ni ia ar ri it ta at te e i i c co op pl la an na ar ri it ta at te e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .5 50 0
I II I. .1 1. .5 5. . P Pr ro od du us su ul l s sc ca al la ar r. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .5 51 1
I II I. .1 1. .6 6. . P Pr ro od du us su ul l v ve ec ct to or ri ia al l. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .5 54 4
I II I. .1 1. .7 7. . P Pr ro od du us su ul l m mi ix xt t. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .5 56 6
I II I. .1 1. .8 8. . D Du ub bl lu ul l p pr ro od du us s v ve ec ct to or ri ia al l. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .5 57 7
I II I. .1 1. .9 9. . Rezumat............................................................. ... ..........................................58
II.1.10.Test de autoevaluare a cunotinelor........................ ......................................58
I II I. .1 1. .1 11 1. .R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .5 58 8
Unitatea de nvare II.2. Planul i dreapta n spaiu. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. .5 59 9
II.2.1. Introducere.......................................................................................................59
II.2.2. Competene................................................. ... ..................................................59
I II I. .2 2. .3 3. . Ecuaii de plane................................................................................................60
I II I. .2 2. .3 3. .1 1. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e t tr re ei i p pu un nc ct te e n ne ec co ol li in ni ia ar re e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6 60 0
I II I. .2 2. .3 3. .2 2. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e o o d dr re ea ap pt t i i u un n p pu un nc ct t e ex xt te er ri io or r d dr re ep pt te ei i. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .6 61 1
I II I. .2 2. .3 3. .3 3. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e u un n p pu un nc ct t i i d do ou u d di ir re ec c i ii i n ne ec co ol li in ni ia ar re e. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .6 61 1
I II I. .2 2. .3 3. .4 4. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e p pu un nc ct t i i d de e u un n v ve ec ct to or r n no or rm ma al l. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .6 62 2
I II I. .2 2. .3 3. .5 5. . E Ec cu ua a i ia a g ge en ne er ra al l a a p pl la an nu ul lu ui i. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6 62 2
I II I. .2 2. .3 3. .6 6. . E Ec cu ua a i ia a p pl la an nu ul lu ui i p pr ri in n t t i ie et tu ur ri i. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6 62 2
I II I. .2 2. .4 4. . F Fa as sc ci ic co ol le e d de e p pl la an ne e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6 63 3
I II I. .2 2. .5 5. . E Ec cu ua a i ii i d de e d dr re ep pt te e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6 64 4
I II I. .2 2. .5 5. .1 1. . D Dr re ea ap pt ta a d de et te er rm mi in na at t d de e d do ou u p pu un nc ct te e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6 64 4
I II I. .2 2. .5 5. .2 2. . D Dr re ea ap pt ta a d de et te er rm mi in na at t d de e u un n p pu un nc ct t i i u un n v ve ec ct to or r n ne en nu ul l. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6 64 4
I II I. .2 2. .5 5. .3 3. . D Dr re ea ap pt ta a c ca a i in nt te er rs se ec c i ie e a a d do ou u p pl la an ne e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6 65 5
I II I. .2 2. .6 6. . P Po oz zi i i ii i r re el la at ti iv ve e d de e d dr re ep pt te e i i p pl la an ne e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6 67 7
I II I. .2 2. .6 6. .1 1. . P Po oz zi i i ia a u un ne ei i d dr re ep pt te e f fa a d de e u un n p pl la an n. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6 67 7
I II I. .2 2. .6 6. .2 2. . P Po oz zi i i ii il le e r re el la at ti iv ve e a a d do ou u d dr re ep pt te e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6 67 7
I II I. .2 2. .7 7. . U Un ng gh hi iu ur ri i i i d di is st ta an n e e n n s sp pa a i iu u. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6 69 9
I II I. .2 2. .7 7. .1 1. . U Un ng gh hi iu ul l d di in nt tr re e d do ou u p pl la an ne e o or ri ie en nt ta at te e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6 69 9
I II I. .2 2. .7 7. .2 2. . U Un ng gh hi iu ul l d di in nt tr re e d do ou u d dr re ep pt te e o or ri ie en nt ta at te e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6 69 9
I II I. .2 2. .7 7. .3 3. . U Un ng gh hi iu ul l d di in nt tr re e o o d dr re ea ap pt t i i u un n p pl la an n. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7 70 0
I II I. .2 2. .7 7. .4 4. . D Di is st ta an n a a d de e l la a u un n p pu un nc ct t l la a u un n p pl la an n. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7 70 0
I II I. .2 2. .7 7. .5 5. . D Di is st ta an n a a d de e l la a u un n p pu un nc ct t l la a o o d dr re ea ap pt t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7 70 0
I II I. .2 2. .7 7. .6 6. . D Di is st ta an n a a d di in nt tr re e d do ou u d dr re ep pt te e o or ri ie en nt ta at te e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7 70 0
II.2.8. Rezumat.......................................................................................................72
II.2.9. Test de autoevaluare a cunotinelor..................... ..........................................72
I II I. .2 2. .1 10 0. .R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7 72 2
Unitatea de nvare II.3.T Tr ra an ns sl la a i ii i i i r ro ot ta a i ii i. . S Sc ch hi im mb b r ri i d de e r re ep pe er re e n plan i n
spaiu.................................................................................. ................................................73
II.3.1. Introducere.......................................................................................................73
II.3.2. Competene................................................................................. ....................73
I II I. .3 3. .3 3. . Translaia i rotaia reperului cartezian. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7 73 3
I II I. .3 3. .4 4. . Trecerea de la reperul cartezian la reperul polar n plan. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7 77 7
I II I. .3 3. .5 5. . Trecerea de la reperul cartezian la reperul cilindric n spaiu. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7 78 8
I II I. .3 3. .6 6. .Trecerea de la reperul cartezian la reperul sferic n spaiu. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7 79 9
iii
I II I. .3 3. .7 7. . Rezumat. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .8 80 0
I II I. .3 3. .8 8. . Test de autoevaluare a cunotinelor. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .8 80 0
I II I. .3 3. .9 9. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e............... .........................80
Unitatea de nvare II.4. Conice.................................................... .................................81
II.4.1. Introducere.................................................................................................. 81
II.4.2. Competene................................................................................................. 81
I II I. .4 4. .3 3. . N No o i iu un ni i g ge en ne er ra al le e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 81 1
I II I. .4 4. .4 4. . C Ce en nt tr ru ul l u un ne ei i c co on ni ic ce e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 83 3
I II I. .4 4. .5 5. . R Re ed du uc ce er re ea a l la a f fo or rm ma a c ca an no on ni ic c a a e ec cu ua a i ie ei i u un ne ei i c co on ni ic ce e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 85 5
I II I. .4 4. .5 5. .1 1. . M Me et to od da a v va al lo or ri il lo or r p pr ro op pr ri ii i . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 86 6
I II I. .4 4. .5 5. .2 2. . M Me et to od da a r ro ot to o- -t tr ra an ns sl la a i ie ei i. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .8 88 8
I II I. .4 4. .6 6. . Rezumat. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 90 0
I II I. .4 4. .7 7. . Test de autoevaluare a cunotinelor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 90 0
I II I. .4 4. .8 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e ....................................... 90
Unitatea de nvare II.4. Cuadrice............................................................................. 91
II.5.1. Introducere................................................................................................. 91
II.5.2. Competene ................................................................................................ 91
I II I. .5 5. .3 3. . S Sf fe er ra a. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 92 2
I II I. .5 5. .3 3. .1 1. .E Ec cu ua a i ii il le e s sf fe er re ei i . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 92 2
I II I. .5 5. .3 3. .2 2. . I In nt te er rs se ec c i ia a u un ne ei i s sf fe er re e c cu u o o d dr re ea ap pt t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 93 3
I II I. .5 5. .3 3. .3 3. . P Po oz zi i i ia a u un nu ui i p pl la an n f fa a d de e o o s sf fe er r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 94 4
I II I. .5 5. .3 3. .4 4. . P Pu ut te er re ea a u un nu ui i p pu un nc ct t f fa a d de e o o s sf fe er r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 95 5
I II I. .5 5. .4 4. . E El li ip ps so oi id du ul l. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 97 7
I II I. .5 5. .5 5. . H Hi ip pe er rb bo ol lo oi id du ul l c cu u o o p p n nz z . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 98 8
I II I. .5 5. .6 6. . H Hi ip pe er rb bo ol lo oi id du ul l c cu u d do ou u p p n nz ze e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 10 00 0
I II I. .5 5. .7 7. . P Pa ar ra ab bo ol lo oi id du ul l e el li ip pt ti ic c . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 10 00 0
I II I. .5 5. .8 8. . P Pa ar ra ab bo ol lo oi id du ul l h hi ip pe er rb bo ol li ic c . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 10 01 1
II.5.9. Rezumat . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 10 02 2
I II I. .5 5. .1 10 0. . Test de autoevaluare a cunotinelor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 10 02 2
I II I. .5 5. .1 11 1. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e ...................................102
Unitatea de nvare II.6. Generarea suprafeelor .....................................................103
II.6.1. Introducere ................................................................................................103
II.6.2. Competene ...............................................................................................103
I II I. .6 6. .3 3. . S Su up pr ra af fe e e e c ci il li in nd dr ri ic ce e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 10 04 4
I II I. .6 6. .4 4. . S Su up pr ra af fe e e e c co on ni ic ce e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 10 04 4
I II I. .6 6. .5 5. . S Su up pr ra af fe e e e d de e r ro ot ta a i ie e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 10 06 6
I II I. .6 6. .6 6. . Rezumat . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 10 08 8
I II I. .6 6. .7 7. . Test de autoevaluare a cunotinelor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 10 08 8
I II I. .6 6. .8 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e .....................................108
Tem de control 2-Geometrie analitic...........................................................................109
Modulul III Geometrie diferenial...........................................................................................110
Introducere ....................................................................................................................110
Competene....................................................................................................................110
Unitatea de nvare III.1. Elemente de geometrie diferenial a curbelor plane..111
I II II I. .1 1. .1 1. . I In nt tr ro od du uc ce er re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 11 11 1
I II II I. .1 1. .2 2. . Competene...............................................................................................111
I II II I. .1 1. .3 3. . R Re ep pr re ez ze en nt ta ar re ea a a an na al li it ti ic c a a c cu ur rb be el lo or r p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 11 12 2
I II II I. .1 1. .4 4. . T Ta an ng ge en nt ta a i i n no or rm ma al la a l la a o o c cu ur rb b p pl la an n n nt tr r- -u un n p pu un nc ct t o or rd di in na ar r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 11 13 3
I II II I. .1 1. .5 5. . Lungimea unui arc de curb plan. Elementul de arc.......................................115
I II II I. .1 1. .6 6. . C Co on nt ta ac ct tu ul l a a d do ou u c cu ur rb be e p pl la an ne e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 11 16 6
I II II I. .1 1. .7 7. . C Ce er rc cu ul l o os sc cu ul la at to or r a al l u un ne ei i c cu ur rb be e p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 11 17 7
iv
I II II I. .1 1. .8 8. . P Pu un nc ct te e m mu ul lt ti ip pl le e a al le e u un ne ei i c cu ur rb be e p pl la an ne e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 11 18 8
I II II I. .1 1. .9 9. . n nf f u ur r t to oa ar re ea a u un ne ei i f fa am mi il li ii i d de e c cu ur rb be e p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 12 21 1
I II II I. .1 1. .1 10 0. . E Ev vo ol lu ut ta a ( (d de es sf f u ur ra at ta a) ) u un ne ei i c cu ur rb be e p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 12 22 2
I II II I. .1 1. .1 11 1. . C Cu ur rb bu ur ra a i i r ra az za a d de e c cu ur rb bu ur r a a u un ne ei i c cu ur rb be e p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 23 3
III.1.12. Rezumat. ................................................................................................ 125
I II II I. .1 1. .1 13 3. .Test de autoevaluare................................................................................ 125
III.1.14. R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 25 5
Unitatea de nvare III.2. Elemente de geometrie diferenial a curbelor n spaiu126
III.2.1. Introducere............................................................................................... 126
III.2.2. Competene.............................................................................................. 126
I II II I. .2 2. .3 3. . R Re ep pr re ez ze en nt ta ar re ea a a an na al li it ti ic c a a c cu ur rb be el lo or r n n s sp pa a i iu u. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 26 6
I II II I. .2 2. .4 4. . L Lu un ng gi im me ea a u un nu ui i a ar rc c d de e c cu ur rb b n n s sp pa a i iu u. . E El le em me en nt t d de e a ar rc c. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 12 28 8
I II II I. .2 2. .5 5. . Tangenta la o curb n spaiu... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13 30 0
I II II I. .2 2. .6 6. . Planul normal la o curb n spaiu.....................................................................132
I II II I. .2 2. .7 7. . Planul osculator la o curb n spaiu.......................................................... 133
III.2.8. Normala principal la o curb n spaiu............................................................134
III.2.9. Binormala la o curb n spaiu .................................................................. 136
III.2.10. Planul rectificant l la a o o c cu ur rb b n n s sp pa a i iu u. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 13 37 7
I II II I. .2 2. .1 11 1. . T Tr ri ie ed dr ru ul l l lu ui i F Fr re en ne et t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 13 38 8
I II II I. .2 2. .1 12 2. . C Cu ur rb bu ur r . . T To or rs si iu un ne e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 13 39 9
I II II I. .2 2. .1 13 3. . F Fo or rm mu ul le el le e l lu ui i F Fr re en ne et t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 14 40 0
I II II I. .2 2. .1 14 4. . C Ca al lc cu ul lu ul l c cu ur rb bu ur ri ii i i i a al l t to or rs si iu un ni ii i . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 14 41 1
I II II I. .2 2. .1 15 5. . C Cl la as se e r re em ma ar rc ca ab bi il le e d de e c cu ur rb be e n n s sp pa a i iu u. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 42 2
I II II I. .2 2. .1 16 6. . Rezumat ................................................................................................. 144
I II II I. .2 2. .1 17 7. . Test de autoevaluare............................................................................... 144
III.2.18. R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 44 4
Unitatea de nvare III.3. Elemente de geometrie diferenial a suprafeelor ........ 145
III.3.1 Introducere............................................................................................... 145
III.3.2 Competene .............................................................................................. 145
III.3.3 3. .R Re ep pr re ez ze en nt ta ar re ea a a an na al li it ti ic c a a u un ne ei i s su up pr ra af fe e e e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 45 5
I II II I. .3 3. .4 4 C Cu ur rb be e t tr ra as sa at te e p pe e o o s su up pr ra af fa a . . C Cu ur rb be e c co oo or rd do on na at te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 14 47 7
I II II I. .3 3. .5 5 P Pl la an nu ul l t ta an ng ge en nt t i i n no or rm ma al la a l la a o o s su up pr ra af fa a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 15 50 0
I II II I. .3 3. .6 6 P Pr ri im ma a f fo or rm m f fu un nd da am me en nt ta al l a a u un ne ei i s su up pr ra af fe e e e. . A Ap pl li ic ca a i ii i a al le e a ac ce es st te ei ia a. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 15 53 3
III.3.7 Rezumat ................................................................................................... 157
I II II I. .3 3. .8 8 Test de autoevaluare ................................................................................. 157
III.3.9 R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 15 57 7
Tem de control 3-Ecuaii difereniale ........................................................................... 157
Bibliografie..159


1

INTRODUCERECursul de fa se adreseaz n principal studenilor de anul I de la Facultatea de Inginerie
Electric i tiina Calculatoarelor, programul de studii: Managementul Energiei, care se
pregtesc s devin ingineri la forma de nvmnt: IFR (nvmnt cu frecven redus).
Acest curs reprezint un ghid practic, care include noiunile, rezultatele teoretice de baz,
precum i tipurile de probleme care apar n cadrul disciplinei: ALGEBR LINIAR,
GEOMETRIE ANALITIC I DIFERENIAL (ALGAD).
Aceste ramuri ale matematicii constituie o component important a pregtirii tiinifice a
fiecrui student din nvmntul superior tehnic, prin numeroasele aplicaii pe care le au, prin
abilitile de calcul pe care le dezvolt i prin numeroasele metode de modelare matematic pe
care le propune.
Cunotiele prezentate n acest curs sunt fundamentale pentru pregtirea studenilor att prin
contribuia adus la definirea unei gndiri riguroase a fiecrui student, dar i prin aceea c ele i
gsesc n ntregime aplicabilitate n practic.
Asimilarea problemelor teoretice, a exemplelor i a exerciiilor prezentate n curs permit
studentului s redescopere funcia modelatoare a matematicii i s o exerseze n acest sens.
Cursul a fost scris astfel ca limbajul, noiunile i succesiunea unitilor de nvare s fie n
concordan cu programa analitic de la forma de nvmnt: zi.
Paragrafele teoretice sunt susinute de numeroase exemple i de probleme rezolvate, care
dau posibilitatea aprofundrii noiunilor cuprinse n paragraful respectiv.
Lucrarea ncearc s rspund unor necesiti de adncire a pregtirii n domeniul
matematicii a tuturor celor interesai.
Obiectivele cursului

Obiectivul principal al acestui curs este de a-i iniia pe studeni n tainele a trei dintre
ramurile de baz ale matematicii: algebra liniar, geometria analitic i diferenial, att
de necesare unei culturi tehnice solide.


Competene conferite
Dup parcurgerea i asimilarea materialului studentul va fi capabil:
s acumuleze i s opereze cu cunotinele de baz din domeniul algebrei liniare,
geometriei analitice i difereniale;
s pun n practic cunotinele acumulate att la disciplinele matematice, ct i la
celelalte discipline de specialitate, utilizatoare ale noiunilor;
s-i formeze o gndire logic, un limbaj matematic adecvat i s-i dezvolte capacitatea
de analiz i sintez;
s-i formeze capacitatea de autoevaluare.


2
Resurse i mijoace de lucru

Deoarece acest curs este parcurs n anul I, vom insista mai mult asupra modului de
utilizare eficient a acestuia.
Coninuturile unitilor de nvare sunt ntrerupte de diverse sarcini de lucru. Acestea sunt
anunate printr-o imagine sugestiv i au titlul TO DO:. Este indicat rezolvarea cu
consecven a cerinelor formulate n sarcinile de lucru, imediat dup parcurgerea coninuturilor
tematice i a exerciiilor rezolvate,intitulate sugestiv Exemple.
Fiecare unitate de nvare conine un test de autoevaluare,care permite cititorului s
verifice singur calitatea nsuirii cunotinelor studiate. n cazul apariiei unor neclariti n
legtur cu rezolvarea testelor de autoevaluare se pot folosi rspunsurile i sugestiile de
rezolvare ale acestora, care se afl la sfritul fiecrui test de autoevaluare. Dac neclaritile
persist este indicat a se lua legtura cu tutorele, la una dintre ntlnirile prevzute prin
calendarul disciplinei.
Parcurgerea unitilor de nvare aferente primului modul nu necesit existena unor
mijloace sau instrumente de lucru.
Modulul al doilea i al treilea, destinate geometriei analitice i difereniale, necesit
utilizarea unui calculator avnd acces la internet, iar ca instrumente de lucru: calculator de
buzunar, rigl, compas, echer, raportor i creioane colorate.

Structura cursului

Materialul cursului este structurat n trei module: primul modul este destinat studiului
algebrei liniare, modulul II, geometriei analitice, iar n modulul III se studiaz geometria
diferenial. Cursul cuprinde un numr total de treisprezece uniti de nvare.
Modulul I cuprinde patru uniti de nvare: UI.I.1- Spaii vectoriale euclidiene, UI.I.2-
Transformri liniare, UI.I.3- Valori proprii. Vectori proprii i UI.I.4- Forme biliniare i forme
ptratice.
Modulul II conine ase uniti de nvare: UI.II.1- Spaiul vectorial euclidian al vectorilor
liberi, UI.II.2- Planul i dreapta n spaiu, UI.II.3-Translaii i rotaii.Schimbri de repere n plan
i n spaiu,UI.II.4- Conice, UI.II.5- Cuadrice i UI.II.6- Generarea suprafeelor.
Modulul III cuprinde trei uniti de nvare: UI.III.1- Elemente de geometrie diferenial a
curbelor plane, UI.III.2- Elemente de geometrie diferenial a curbelor n spaiu i UI.III.3-
Elemente de geometrie diferenial a suprafeelor.
Elementele constitutive ale fiecrui modul sunt: cuprinsul, introducerea, competenele,
unitile de nvare i tema de control, care ncheie modulul.
Tema de control 1- cuprinde exerciii de baz din algebra liniar, tema de control 2-
cuprinde aplicaii de baz din geometria analitic, iar tema de control 3-din geometria
diferenial.
Cele trei teme de control, rezolvate, vor fi transmise tutorelui, scrise de mn i ndosariate.
Rezultatele obinute de ctre studeni la temele de control, vor fi ncrcate pe platforma e-
learning a Universitii Transilvania Braov, pn la o dat prestabilit.
Fiecare unitate de nvare are ca elemente constitutive: titlul unitii, cuprinsul unitii, o
introducere, competenele unitii de nvare, durata medie de parcurgere a unitii de nvare,
coninutul unitii de nvare, rezumatul, testul de autoevaluare cu rspunsuri i indicaii.


3Cerine preliminare
Parcurgerea cursului presupune cunoaterea noiunilor i rezultatelor de algebr i
analiz matematic din clasele a XI-a i a XII-a i geometria claselor IX-XI, predate n
liceu.

Discipline deservite

Alegerea temelor acestui curs i nsui modul de tratare al lor au i un alt scop
utilizarea acestui instrument de investigaie i de calcul i n : fizic, inginerie, economie,
statistic, etc.
Se pot enumera numeroase discipline din planul de nvmnt care se dezvolt pe
baza cunotinelor dobndite n cadrul disciplinei de fa: fizic teoretic, mecanic,
rezistena materialelor, mecanica fluidelor, organe de maini, prelucrri mecanice,
mecanisme, termotehnic, metoda elementelor finite, teoria elasticitii i plasticitii, etc.

Durata medie de studiu individual
Parcurgerea de ctre studeni a aspectelor teoretice i ale exemplelor unitilor de
nvare ale cursului intitulat: ALGEBR LINIAR, GEOMETRIE ANALITIC I
DIFERENIAL se poate face n 2-3 ore pentru fiecare unitate.
Evaluarea

Pentru disciplina ALGEBR LINIAR, GEOMETRIE ANALITIC I
DIFERENIAL, evaluarea are dou componente: evaluarea continu i evaluarea final.
Evaluarea continu va fi fcut pe baza temelor de control( notate de tutore). Punctajul
propus pentru notarea fiecrei teme se afl menionat dup enunul subiectelor.
Nota obinut la fiecare tem de control, reprezint cte 15 % din nota final.
Evaluarea final pentru acest curs este examenul scris.
Nota obinut la examenul scris, reprezint 55% din nota final.

NU EZITAI S LUAI LEGTURA CU TUTORELE PENTRU A OBINE
ALTE INDICAII SAU PRECIZRI, SAU PENTRU A DEPI EVENTUALELE
BLOCAJE N NVARE !SPOR LA TREAB I SUCCES!

4
Chestionar evaluare prerechizite

1. Fie matricile:
|
|

\
|
=
1 1
0 1
A ,
|
|

\
|

=
2 1
5 3
B . S se calculeze A+B, AB, BA, A
2
.
2. S se calculeze determinanii:
1 8 0
9 2 2
6 7 2
1

= d i
3 0 0
5 2 3
1 0 2
2

= d .
3. S se studieze dac matricea A =
|
|
|

\
|

1 0 3
0 1 2
3 2 5
este inversabil i n caz afirmativ s se
determine inversa ei.
4. S se rezolve sistemul de ecuaii liniare:

=
=
. 0
, 1 2
2 1
2 1
x x
x x

5. S se rezolve sistemul de ecuaii liniare:

= + +
= +
= + +
. 6 5 3
, 1 2 3
, 1 3
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
x x x x
x x x x
x x x x

6. S se defineasc structurile algebrice de grup abelian i de corp.
7. S se completeze rezultatele: sin (a+b) = , sin 2a = , = + a a
2 2
cos sin .
8. S se calculeze: .
3 3 4
cos
6
sin

ctg tg + +
9. S se scrie cinci derivate ale unor funcii elementare.
10. S se scrie cinci primitive ale unor funcii elementare.
5
M MO OD DU UL LU UL L I I. . A Al lg ge eb br r l li in ni ia ar r

Cuprins
Introducere................................................................................................................................ 5
Competene............................................................................................................................... 5
U UI I I I. .1 1. . Spaii vectoriale euclidiene . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 6
U UI I I I. .2 2. . Transformri liniare . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .1 19 9
U UI I I I. .3 3. . Valori proprii. Vectori proprii ..................................................................................... 2 27 7
U UI I I I. .4 4. . Forme biliniare i forme ptratice . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 35 5
Tem de control 1-Algebr liniar.......................................................................................... 44Introducere
Algebra liniar, domeniu important al algebrei abstracte, constituie fundamentul
i furnizeaz metode de lucru pentru geometria analitic dar i pentru o serie de
ramuri ale matematicii, fizicii teoretice, mecanicii, al disciplinelor tehnice n general.
Noiunile sale abstracte de: spaiu vectorial, transformri linare, valori i vectori
proprii, forme biliniare i forme ptratice, au aplicaii relativ imediate n disciplinele
care se predau viitorilor ingineri i permit o mai bun sintetizare a cunotinelor
domeniilor amintite, precum i o dezvoltare matematic riguroas a diverselor
concepte fizice folosite.


Competene
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:
-s identifice, s defineasc, s caracterizeze i s exemplifice principalele noiuni i
rezultate teoretice de algebr liniar referitoare la spaiile vectoriale euclidiene,
transformrile liniare, valorile i vectorii proprii corespunztori unei transformri
liniare, precum i la formele biliniare i ptratice;
-s utilizeze n exerciii principalele rezultate referitoare la spaiile vectoriale
euclidiene, transformrile liniare, valorile i vectorii proprii corespunztori unei
transformri liniare, precum i la formele biliniare i ptratice.


6
Unitatea de nvare I.1. Spaii vectoriale euclidiene

Cuprins
I.1.1. Introducere ................................................................................................................... 6
I.1.2. Competene .................................................................................................................. 6
I I. .1 1. .3 3. . S Sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e. . D De ef fi in ni i i ie e. . E Ex xe em mp pl le e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 6
I I. .1 1. .4 4. . C Co om mb bi in na a i ie e l li in ni ia ar r . . S Si is st te em m d de e g ge en ne er ra at to or ri i. . L Li in ni ia ar r i in nd de ep pe en nd de en n i i l li in ni ia ar r d de ep pe en nd de en n . .. .. .. .. .. .. . 8 8
I I. .1 1. .5 5. . B Ba az z . . D Di im me en ns si iu un ne e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 9
I I. .1 1. .6 6. . S Sc ch hi im mb ba ar re ea a b ba az ze ei i. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .1 11 1
I I. .1 1. .7 7. . S Su ub bs sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e. . O Op pe er ra a i ii i c cu u s su ub bs sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13 3
I I. .1 1. .8 8. . S Sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e e eu uc cl li id di ie en ne e i i u un ni it ta ar re e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 15 5
I I. .1 1. .9 9. . O Or rt to og go on na al li it ta at te e n nt tr r- -u un n s sp pa a i iu u v ve ec ct to or ri ia al l e eu uc cl li id di ia an n. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 17 7
I.1.10. Rezumat ................................................................................................................... 17
I.1.11. Test de autoevaluare a cunotinelor ........................................................................ .18
I I. .1 1. .1 12 2. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 18 8I.1.1. Introducere
Pe lng diverse structuri algemrice precum cele de monoid, grup, inel, modul sau corp, n
studiul disciplinelor aplicate intervine cu prioritate structura de spaiu vectorial.
n cadrul acestei uniti de nvare se trec n revist principalele rezultate referitoare la
obiectul de studiu de baz al algebrei liniare, care este conceptul de K-spaiu vectorial.


I.1.2. Competenele unitii de nvare
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:
-s defineasc i s exemplifice noiunea de spaiu vectorial;
-s verifice liniara independen sau liniara dependen a unui sistem de vectori;
-s rein i s utilizeze noiunile de: baz i dimensiune i s opereze cu schimbri de
baze;
-s decid cnd o submulime nevid a unui spaiu vectorial este un subspaiu
vectorial al acestuia i s opereze cu subspaii vectoriale;
-s defineasc, s exemplifice i s aplice noiunile de: produs scalar , spaiu
vectorial euclidian i unitar;
-s defineasc conceptul de ortogonalitate.Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 2 ore.

I I. .1 1. .3 3. . S Sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e. . D De ef fi in ni i i ie e. . E Ex xe em mp pl le e

Definiia 1.Fie V o mulime nevid, ale crei elemente se noteaz cu litere latine (a, b, x, y, z, u,
v, w, ..., x
1
, x
2
, ...) i se numesc vectori i fie K un corp comutativ (cmp), ale crui elemente se
noteaz prin (k, l, ...) sau prin litere greceti (, , , ...) i se numesc scalari.
Un triplet (V, +, , K KK K ), care const dintr-o mulime V de vectori, o lege de compoziie intern
pe V, + : V V V, (x, y) x + y, numit adunarea vectorilor i o lege de compoziie extern pe
V n raport cu K, : K V V, (, x) x (sau (, x) x), numit nmulirea cu
scalari, se numete spaiu vectorial peste K, sau spaiu liniar peste K, sau K-spaiu vectorial
(liniar), dac:
I. Perechea (V, +) este un grup abelian.
II. nmulirea cu scalari satisface urmtoarele patru axiome:
1. Oricare ar fi K i pentru orice x, y V rezult (x + y) = x + y.
2. Oricare ar fi , K i pentru orice x V rezult ( + )x = x + x.
3. Oricare ar fi , K i pentru orice x V rezult ( )x = (x).

7
4. Oricare ar fi x V, dac 1 este identitatea lui K, atunci 1 x = x.
Elementul neutru n grupul (V, +) se noteaz 0 i se numete vectorul nul al spaiului
vectorial, iar simetricul unui element x n grupul (V, +) se noteaz cu x i poart denumirea de
opusul vectorului x.
Cnd K este corpul R al numerelor reale, un K-spaiu vectorial se numete spaiu
vectorial real, iar pentruK = C, spaiu vectorial complex.
Dac nu exist pericol de confuzie, se va nota un K-spaiu vectorial (V, +, , K) mai simplu,
prin V/ K KK K, sau prin V.

Exemple 1

1. V = {0}, care const dintr-un singur vector (cel nul), este K-spaiu vectorial,
pentru orice cmp K i se numete spaiu vectorial nul.

2. Spaii vectoriale aritmetice. Fie (
K
, +, ,
K
) un cmp i n
N
, iar
n
K
=
=

43 42 1
ori n
K K ... ( ) { } n i x x x x x
i n
, 1 , ..., , ,
2 1
= = K , pentru n 1 i
0
K
= {0}, (0 -
elementul zero al lui
K
).
Dac, pentru = = ) ..., , , ( , ) ..., , , (
2 1 2
1
n n
y y y y x x x x
n
K
i
K
, se
definete:
I. ) y ..., , (
n 1 1
+ + = +
n
x y x y x i II. ) ..., , (
1 n
x x x = ,
atunci (
n
K
, +, ,
K
) este un
K
-spaiu vectorial i se numete spaiul
coordonatelor (sau spaiul aritmetic). Pentru
K
=
R
i n = 2 sau n = 3 se obine
planul real, sau spaiul real.

3. Spaii vectoriale de matrice. Pentru un cmp (
n
K , +, , K) i m, n
*
K , fie
mulimea matricelor de tip m n (cu m linii i n coloane), cu elemente din K,
{ } n a A
ij n m
, 1 j , m 1, i , a ) ( ) (
ij
= = = =

K K M .
Dac, pentru A = (a
ij
), B = (b
ij
) ) (
n m
K

M i K, se definete:
I. A + B = (a
ij
+ b
ij
) i
II. A = ( a
ij
), atunci tripletul ( ) K K , , , ) (
n m
+

M este un K-spaiu
vectorial, numit K KK K-spaiul vectorial al matricelor de tipul m n.

4. Spaii vectoriale de funcii continue.
Fie [a, b] R i { } continu f b a f
b a
= R ] , [ :
0
] , [
C .
Dac, pentru R i pentru orice
0
] , [
,
b a
g f C , se definete:
I. (f + g)(x) = f(x) + g(x), oricare ar fi x [a, b] i
II. ( f)(x) = f(x), pentru orice x [a, b],
atunci tripletul (
0
] , [ b a
C , +, , R ) este un R -spaiu vectorial, numit spaiul vectorial al
funciilor continue pe [a, b].


Teorema 1. ntr-un K-spaiu vectorial, (V, +, , K), au loc proprietile:
1. Oricare ar fi x V rezult 0 x = 0.
2. Oricare ar fi K se obine 0 = 0.
3. Oricare ar fi K i oricare ar fi x V rezult () x = ( x) = (x).
4. Din x = 0 se obine = 0 sau x = 0.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.5.
Verific axiomele din definiia 1 a spaiului vectorial n cazul Exemple1-2.,
8
pentru n=3 (spaiul real).S ne reamintim
Structura algebric de spaiu vectorial const dintr-un grup aditiv comutativ V i
o operaie de nmulire extern definit pe K V cu valori n V, care satisface patru
axiome, unde K este un corp comutativ (cmp). Elementele spaiului vectorial V se
numesc vectori, iar cele ale cmpului K se numesc scalari.


I I. .1 1. .4 4. . C Co om mb bi in na a i ie e l li in ni ia ar r . . S Si is st te em m d de e g ge en ne er ra at to or ri i. . L Li in ni ia ar r i in nd de ep pe en nd de en n i i l li in ni ia ar r d de ep pe en nd de en n

Fie V un K-spaiu vectorial i {x
i
}
iI
o familie de vectori din V, adic x
i
V, pentru orice i
I (I - o mulime de indici), iar {
i
}
iI
o familie de scalari cu proprietatea c exist numai un
numr finit de indici i I cu proprietatea
i
0 - numit familie de suport finit.

Definiia 2. Se numete combinaie liniar a vectorilor x
i
relativ la familia de scalari {
i
}
iI
,
suma:

I i
i i
x .
Definiia 3. O submulime S = {x
1
, ..., x
n
}, S V, se numete sistem finit de generatori pentru
spaiul V, dac oricare ar fi x V, exist
1
,
2
, ...,
n
K astfel nct:

=
=
n
i
i i
x x
1
(adic se poate
spune c x este o combinaie liniar de vectorii submulimii S).
Un spaiu vectorial se numete finit generat, dac exist un sistem finit de generatori al
su; n caz contrar, se numete infinit generat.

Definiia 4. Fie V un K-spaiu vectorial i S = {x
i
}
i I
V o familie de vectori din V. Mulimea
S se numete familie (mulime) liniar independent dac pentru orice {
i
}
i I
,
i
K, din
combinaia liniar

I i
i i
x = 0 rezult
i
= 0, oricare ar fi i I (evident {
i
}
iI
este o familie
de suport finit). O familie (mulime) S = {x
i
}
i I
V care nu este liniar independent, se numete
liniar dependent, adic exist scalarii {
i
}
i I
K, nu toi nuli, astfel nct

I i
i i
x = 0.
Exemple 2
1. n R [X] familia B = {X
i
}
N i
este liniar independent.

2. n spaiul aritmetic
n
K , sistemul B = {e
1
, ..., e
n
} n care
i
i
) 0 ..., , 0 , 1 , 0 ..., , 0 , 0 ( e = , este liniar independent.

3. n spaiul ) (
n m
K

M , mulimea { }
n 1, j
m 1, i
ij
E
=
=
= B , i
0 ...... 0 ...... 0
.......... ..........
0 ...... 1 ...... 0
.......... ..........
0 ...... 0 ...... 0
j
E
ij

|
|
|
|
|
|

\
|

= ,
este liniar independent.

4. n spaiul funciilor
0
] b , a [
C familia de funcii f
n
: [a, b] R , f
n
(x) = e
nx
, n N,
este o familie liniar independent.

Propoziia 1. Orice submulime a unui spaiu vectorial, format dintr-un singur vector este
liniar independent dac i numai dac acel vector este diferit de vectorul nul.
9
2. Dac S = {x
1
, , x
n
}

V este o mulime liniar dependent, atunci exist cel puin un
vector al lui S care poate fi exprimat printr-o combinaie liniar de ceilali vectori ai lui S.
3. Fie S = {x
1
, , x
k
}, x
i
0, k 1, i = o mulime liniar dependent. Atunci exist x
j
, 2 j
k, astfel nct: ,
1
1

=
=
j
i
i i j
x x
i
K.
4. Orice submulime a unei mulimi liniar independente este liniar independent.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.8.
Observaia 1. Reciprocele propoziiilor 2 i 3 din propoziia 1 sunt evidente.

Exemple 3
n spaiul vectorial
3
R se consider vectorii:
x = (1, 2, 3), y = (2, 3, 1), z = (a+3, a+1, a+2), a R .
S se afle valorile parametrului a pentru care aceti vectori sunt liniar dependeni
i s se scrie relaia de dependen liniar.
Soluie:
Pentru ca vectorii dai s fie liniari dependeni, trebuie s existe scalarii reali
1
,

2
,
3
nu toi nuli astfel nct s aib loc relaia:
1
x +
2
y +
3
z = 0, sau
1
(1, 2, 3)
+
2
(2, 3, 1) +
3
(a+3, a+1, a+2) = (0, 0, 0). Se obine sistemul liniar i omogen:
( )
( )
( )

= + + +
= + + +
= + + +
, 0 2 3
, 0 1 3 2
, 0 3 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1a
a
a
care are soluii nebanale dac determinantul su este nul:
) 6 ( 3
2 1 3
1 3 2
3 2 1
+ =
+
+
+
a
a
a
a
.Deci pentru a = 6 vectorii dai sunt liniar dependeni.
Pentru a afla relaia de dependen liniar se nlocuiete cu a = 6 n sistemul de mai
sus:

= +
= +
= +
. 0 4 3
, 0 5 3 2
, 0 3 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1Se exprim
1
,
2
n funcie de
3
din primele dou
ecuaii:
1
=
3
;
2
=
3
;
3
0.nlocuind n combinaia liniar i simplificnd cu
3

se obine relaia de dependen liniar:x + y + z = 0.

Stabilete care dintre urmtoarele mulimi de vectori sunt liniar dependente:
i) S
1
= {x
1
= (3, 1, 5), x
2
= (6, 2, 15)}.
ii) S
2
= {x
1
= (1, 2, 3), x
2
= (2, 5, 7), x
3
= (3, 7, 10)}. R: ii)


S ne reamintim
O submulime S a unui K - spaiu vectorial V se numete liniar independent dac
pentru orice combinaie liniar (de vectori din S cu scalari din K) nul, rezult scalarii
nuli. n caz contrar, submulimea S se numete liniar dependent.


I I. .1 1. .5 5. . B Ba az z . . D Di im me en ns si iu un ne e

Fie V un K-spaiu vectorial i B = {x
i
}
i I
V o familie de vectori din V.

Definiia 5.Mulimea B se numete baz a spaiului V dac este o familie liniar independent i
dac este un sistem de generatori pentru V.

Teorema 2.(de existen) Fie V {0} un K-spaiu vectorial finit generat. Din orice sistem de
generatori finit al lui V se poate construi o baz a sa.

10
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.8-9.
Teorema 3. Fie V un K-spaiu vectorial finit generat.
Atunci: 1. (teorema completrii) Orice mulime liniar independent dintr-un sistem de
generatori poate fi completat cu vectori din sistemul de generatori pn la o baz a lui V.
2. (lema schimbului) Dac S este un sistem de generatori al lui V i {y
1
, , y
r
} este o mulime
liniar independent de vectori din V, atunci:
i) r m i
ii) {y
1
, , y
r
, x
r+1
, , x
m
} este un sistem de generatori pentru V (dup o eventual
renumerotare a vectorilor x
1
, , x
m
).
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.9-10.
Teorema 4. Fie V {0} un K-spaiu vectorial finit generat. Toate bazele lui V sunt finite i au
acelai numr de elemente.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.10.
Aceast teorem permite:

Definiia 6. Se numete dimensiune a unui spaiu vectorial finit generat V, numrul de vectori
dintr-o baz a lui, notat: dimV. Spaiul nul: {0} are dimensiunea zero. Un spaiu vectorial de
dimensiune finit se numete: spaiu vectorial finit dimensional.

Observaia 2. 1. Dac exist o baz a spaiului cu o infinitate de vectori, atunci dimensiunea este
i spaiul se numete infinit dimensional.
2. Spaiile vectoriale finit dimensionale, de dimensiune n se mai noteaz V
n
.
Exemple 4
1. Fie
n
K spaiul vectorial aritmetic. Vectorii e
1
= (1, 0, 0, ..., 0), e
2
= (0, 1, 0, ...,
0), ..., e
n
= (0, 0, 0, ..., 1), determin o baz B = {e
1
, e
2
, , e
n
}. Pentru a demonstra
c B este o mulime liniar independent relaia
1
e
1
+
2
e
2
+ ... +
n
e
n
= 0 este
echivalent cu
1
=
2
= ... =
n
= 0. Pe de alt parte oricare ar fi x
n
K , rezult x
= (x
1
, x
2
, , x
n
) = x
1
e
1
+ x
2
e
2
+ ... + x
n
e
n
, deci B genereaz pe V.

2. Spaiul vectorial K
n
[X] al tuturor polinoamelor de grad n are dimensiunea n+1,
o baz fiind B = {1, X
1
, X
2
, , X
n
}, numit baz canonic din K
n
[X].
Se observ c mulimea B este liniar independent: adic din
0
+
1
X
1
+
2
X
2
+
... + +
n
X
n
= 0 se obine
0
=
1
=
2
= ... =
n
= 0 i orice polinom de grad n este
o combinaie liniar finit de elemente din B .

3. Spaiul vectorial ) (
n m
K

M al matricelor dreptunghiulare are dimensiunea m n.


O baz este mulimea B = {E
ij
, 1 i m, 1 j n}, E
ij
fiind matricea care are
elementul 1 la intersecia liniei i cu coloana j, celelalte elemente fiind nule.

Teorema 5. Fie V un K-spaiu vectorial n-dimensional. Atunci B = {e
1
, e
2
, , e
n
} este o baz a sa
dac i numai dac oricare ar fi x


V, , e x x
n
1 i
i i
=
= cu x
i
K unici.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.11.
Definiia 7. Scalarii x
i
din

=
=
n
i
i i
e x x
1
se numesc coordonatele vectorului x n baza B .


n spaiul vectorial
3
R se consider urmtoarele sisteme de vectori: B = {e
1
=
(1, 1, 0), e
2
= (1, 0, 0), e
3
= (1, 2, 3)}, B = {e
1
= (1, 3, 3), e
2
= (2, 2, 3), e
3
= (6,
7, 9)}.Arat c mulimile B i B sunt baze.
R: B i B sunt liniar independente i au cte 3 elemente.

11


S ne reamintim
O submulime B a unui K - spaiu vectorial V se numete baz pentru V, dac este
liniar independent i genereaz pe V.
Se numete dimensiune a unui spaiu vectorial finit generat V, numrul de vectori dintr-
o baz a lui, notaie: dim V.


I I. .1 1. .6 6. . S Sc ch hi im mb ba ar re ea a b ba az ze ei i

Fie V un K-spaiu vectorial n-dimensional, iar B = {e
1
, e
2
, , e
n
} i B = {e
1
, e
2
, ,
e
n
} dou baze ale lui V. Atunci pentru orice x V, se obine

=
=
n
i
i i
e x x
1
, unde x
i
K sunt
coordonatele lui x n baza B i

=
=
n
j
j j
e x x
1
' ' , unde x
j
K sunt coordonatele lui x n baza
B (x
i
, x
j
sunt unice cf. teoremei 5).n plus, se pot exprima vectorii e
j
, n j , 1 = n baza B ,
adic: , '
1

=
=
n
i
i ij j
e s e n j , 1 = unde s
ij
- K unici.
Definiia 8.Matricea S = (s
ij
) ) (
n
K M , unic determinat, ce are ca elemente, puse pe coloane,
coordonatele s
ij
din egalitile , '
1

=
=
n
i
i ij j
e s e n j , 1 = , se numete matricea de trecere de la baza
B la baza B ', iar egalitile , '
1

=
=
n
i
i ij j
e s e n j , 1 = se numesc relaii de trecere.
Observaia 3.Cum det S 0 (altfel ar rezulta c vectorii e
j
sunt liniar dependeni (absurd)) rezult
c matricea de trecere este nesingular i deci are inversa: S
1
. Mai departe folosind relaiile de
trecere se obine:
= =

=
n
i
i i
e x x
1
=

=
n
j
i i
e x
1
' ' =
|
|

\
|


= =
n
j
n
i
i ij j
e s x
1 1
'

= =

|
|

\
|

n
i
i
n
j
j ij
x s
1 1
e '
i cum scrierea ntr-o baz este unic, rezult:

=
=
n
j
j ij i
x s x
1
' , n i , 1 = .
Aceste egaliti exprim legea de schimbare a coordonatelor unui vector la schimbarea
bazelor.
Observaia 4. Prin convenie se noteaz: ) (
x
...
x
x
X
1
n
2
1
K

|
|
|
|
|

\
|
=
n
M , ) (
x'
...
x'
x'
X'
1
n
2
1
K

|
|
|
|
|

\
|
=
n
M ,
) (
...
... ... ...
...
1
1 11
K
n
nn n
n
s s
s s
S M
|
|
|

\
|
= , ) (
e
...
e
e
B
1
n
2
1
K

|
|
|
|
|

\
|
=
n
M i ) (
e'
...
e'
e'
B'
1
n
2
1
K

|
|
|
|
|

\
|
=
n
M .
Atunci relaiile de trecere se exprim n forma matriceal: B = S
T
B,

12
unde S
T
este transpusa matricei S, de trecere de la baza B la baza B , iar legea de schimbare a
coordonatelor unui vector la schimbarea bazelor se exprim n forma matriceal: X = S X.

S-a obinut astfel:
Teorema 6. Fie V un - K spaiu vectorial, dim
K
V = n < , B i B baze fixate n V, S-
matricea de trecere de la baza B la baza B .
Dac x V i X este matricea coloan a coordonatelor lui x n baza B , iar X este
matricea coloan a coordonatelor lui x n baza B , atunci X = S X.

Exemple 5
n spaiul vectorial
3
R se consider urmtoarele sisteme de vectori: B = {e
1
= (1, 1, 0), e
2
= (1, 0, 0), e
3
= (1, 2, 3)}, B = {e
1
= (1, 3, 3), e
2
= (2, 2, 3), e
3
=
(6, 7, 9)}. i) S se gseasc matricea de trecere de la B la B . ii) S se gseasc
expresia vectorului x = 2e
1
+ 5e
2
+ 7e
3
n baza B .
Soluie: i) Pentru a determina matricea de trecere se descompune e
1
dup B , i
anume: e
1
= s
11
e
1
+ s
21
e
2
+ s
31
e
3
, sau

=
= +
= + +
, 3 3
, 3 2
, 1
31
31 11
31 21 11
s
s s
s s s
de unde

=
=
=
. 1
, 1
, 1
31
21
11
s
s
s

Analog: e
2
= s
12
e
1
+ s
22
e
2
+ s
32
e
3
de unde s
12
= 0, s
22
= 1, s
32
= 1
e
3
= s
13
e
1
+ s
23
e
2
+ s
33
e
3
de unde s
13
=1, s
23
= 2, s
33
= 3.

Astfel c matricea de trecere este:
|
|
|

\
|
=
3 1 1
2 1 1
1 0 1
S .
ii) Dac X =
T
(2 5 7) (matrice coloan), atunci matricea coloan X coninnd
componentele vectorului x n baza B se obine din ecuaia matriceal X = SX. Se
calculeaz:
|
|
|

\
|

1 1 2
3 2 5
1 1 1
1
S , deci X = S
1
X, adic:
|
|
|

\
|
=
|
|
|

\
|
|
|
|

\
|=
2
1
0
7
5
2
1 1 2
3 2 5
1 1 1
' X . Astfel c x = 0e
1
+ 1e
2
+ 2e
3
, n baza B .

Gsete matricea de trecere de la baza:
B =

|
|
|

\
|

=
|
|
|

\
|

=
|
|
|

\
|
=
0 1 0
1 0 0
0 0 0
,
0 0 1
0 0 0
1 0 0
,
0 0 0
0 0 1
0 1 0
3 2 1
E E E
la baza: B ' =

|
|
|

\
|

=
|
|
|

\
|

=
|
|
|

\
|

=
0 1 1
1 0 0
1 0 0
,
0 1 0
1 0 1
0 1 0
,
0 0 1
0 0 1
1 1 0
' 3
'
2
'
1
E E E
din spaiul matricelor antisimetrice de ordin trei i determin descompunerea matricei
|
|
|

\
|

=
0 3 2
3 0 1
2 1 0
A dup baza B '. R:
|
|
|

\
|
=
1 1 0
1 0 1
0 1 1
S ; 3
'
2
'
1
2 ' 3 E E E A = .
13


S ne reamintim
Orice schimbare de baz ntr-unK - spaiu vectorial V este guvernat de dou ecuaii
matriceale: B = S
T
B, care conduce la determinarea matricei S de trecere de la baza
veche la baza nou i X = SX , care conduce la obinerea legii de schimbare a
coordonatelor unui vector la o schimbare a bazei.


I I. .1 1. .7 7. . S Su ub bs sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e. . O Op pe er ra a i ii i c cu u s su ub bs sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e

Fie V un - K spaiu vectorial i V V, V .
Definiia 9. Submulimea V se numete subspaiu vectorial al lui V, dac restriciile celor dou
legi de compoziie + i la V determin pe aceast mulime o structur de - K spaiu
vectorial.
Teorema 7. O condiie necesar i suficient ca V V s fie un subspaiu vectorial al lui V este
ca: 1. Oricare ar fi x, y V s rezulte x + y V.
2. Pentru orice K i oricare ar fi x V s rezulte x V.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.13.
Corolarul 1. Dac V este un - K spaiu vectorial i V este o submulime nevid a lui V, atunci V
este un subspaiu vectorial al lui V dac i numai dac are loc condiia: Oricare ar fi , K i
pentru orice x, y V s rezulte x + y V.

Definiia 10. {0} se numete subspaiul nul al lui V. Orice spaiu vectorial V este subspaiu al lui
nsui - numit subspaiu impropriu. Un subspaiu al lui V se numete subspaiu propriu, dac el
este diferit de {0} i de V.

Exemple 6
1. Mulimea funciilor pare i mulimea funciilor impare sunt subspaii proprii ale
spaiului vectorial real al tuturor funciilor cu valori reale: ) (R F .
2. Mulimea matricelor simetrice i mulimea matricelor antisimetrice de ordin n
sunt subspaii proprii ale spaiului matricelor ptratice de ordin n: ) (
n
K M .
3. Mulimea { }
n
1
n
n 2 1
0 x ) x ..., , x , ( ' K K = = = x x V este un subspaiu vecto-
rial al spaiului vectorial aritmetic:
n
K .

Teorema 8. 1. Dac V este un - K spaiu vectorial dim
K
V = n, iar U V este un subspaiu
vectorial, atunci dim
K
U n.
2. Dac V este un - K spaiu vectorial i U V este un subspaiu al lui V cu dim
K
U = dim
K
V,
atunci U = V.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.14.
Definiia 11. Fie V un - K spaiu vectorial i V, V subspaii vectoriale ale lui V.
1. Se numete subspaiu intersecie, mulimea: V V.
2. Se numete subspaiu sum a lui V i V : V+V { } V" x" , V' x' V x" x' x + = = .
3. Fie S = {x
i
}
i I
V o familie de vectori din V. Se numete subspaiu generat de S mulimea
notat: [S] (sau L(S)) a tuturor combinaiilor liniare finite de vectori ai lui S, adic:

K K din scalari de finit, suport de familie o este , } { ] [


I i i
I i
i i
a x a S
Propoziia 2.V V, V + V, [S] sunt subspaii vectoriale ale lui V.

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.15.

Observaia 5. n general reprezentarea unui vector x V + V sub forma x = x + x, x V
i x

V nu este unic. ntr-adevr, dac V V {0} i y V V, y 0, atunci se poate scrie x
= x + x = (x + y) + (x - y) cu x + y V i x

y V.

14
Definiia 12.Suma V + V a subspaiilor V i V se numete sum direct i se noteaz: V
V, dac orice vector x V + V se reprezint n mod unic sub forma x = x + x cu x V i
x V.
Definiia 13. Fie V un - K spaiu vectorial i S o familie de vectori din V. S se numete sistem de
generatori pentru V, dac [S] = V.

Observaia 6. n general reuniunea a dou subspaii vectoriale V i V V nu este un subspaiu
vectorial.
De exemplu, n spaiul aritmetic
2
R , fie subspaiile { } R = x x V ) 0 , ( ' i
{ } R = y y V ) , 0 ( " . Se observ c V V nu este un subspaiu vectorial al lui
2
R .

Teorema 9. Fie V un - K spaiu vectorial i V,V dou subspaii vectoriale ale lui V. Atunci:[V
V] = V + V.

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.16.
Observaia 7. n general diferena a dou subspaii vectoriale: V-V nu este un subspaiu vecto-
rial.
Propoziia 3. Dac S = {x
1
, , x
n
} V este o mulime de vectori liniar independeni din spaiul
V, iar [S] este acoperirea liniar a lui S, atunci orice mulime de n+1 vectori din [S] este
liniar dependent.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.16.
Teorema 10. Fie V, V V dou subspaii vectoriale ale lui V. Sunt echivalente condiiile:
1. Suma V + V este direct.
2. V V = {0}.

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.17.
Definiia 14.Dac V V = V, atunci subspaiile V i V se numesc suplimentare n V.

Teorema 11. (Grassmann - teorema dimensiunii) Fie V un - K spaiu vectorial i V, V


V
subspaii vectoriale. Atunci: dim
K
(V + V) = dim
K
V + dim
K
V dim
K
(V V).

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.17-18.
Observaia 8. Dac suma V + V este direct, atunci: dim
K
(V V) = dim
K
V + dim
K
V.

Exemple 7
S se determine dimensiunile subspaiilor sum i intersecie a subspaiilor
generate de sistemele de vectori:U = {u
1
= (2, 3, -1), u
2
= (1, 2, 2), u
3
= (1, 1, -3)},V
= {v
1
= (1, 2, 1), v
2
= (1, 1, -1), v
3
= (1, 3, 3)} n spaiul vectorial
3
R i s se
verifice teorema lui Grassmann.
Soluie: Vectorii u
1
, u
2
, u
3
sunt liniari dependeni, o baz n [U] poate fi {u
1
, u
2
},
deci: [U] = {
1
u
1
+
2
u
2
|
1
,
2
R }, dim[U] = 2.Vectorii v
1
, v
2
, v
3
sunt liniari
dependeni i [V] = {
1
v
1
+
2
v
2
|
1
,
2
R }, dim[V] = 2,deoarece o baz n [V]
poate fi {v
1
, v
2
}.Subspaiul [U] + [V] este generat de reuniunea sistemelor U i V.
O baz n reuniune este {u
1
, u
2
, v
1
} i deci dim([U] + [V]) = 3, adic [U] + [V] =
3
R .Subspaiul [U] [V] conine vectorii pentru care
1
u
1
+
2
u
2
=
1
v
1
+
2
v
2
,
Adic 2
1
+
2
=
1
+
2
, 3
1
+ 2
2
= 2
1
+
2
,
1
+ 2
2
=
1
-
2
,
sistem cu trei ecuaii cu necunoscutele principale
1
,
2
,
1
, iar
2
= , necunoscut
secundar, se obine
1
= ,
2
= ,
1
= 2. Rezult astfel: [U] [V] = {(3, 5,
), R }, iar dim([U] [V]) = 1. Se verific teorema lui Grassmann.

2. S se arate c n spaiul vectorial al matricelor ( ) K K , , ), (
n
+ M submulimile
definite prin { } A A
n
= = A
T
) (K M S (matrice simetrice), A = {A ) (
n
K M /
T
A
15
= A} (matrice antisimetrice) formeaz subspaii vectoriale i ) (
n
K M = S A.
Soluie: Dac A, B S , atunci:
T
(A + B) =
T
A +
T
B = A + B rezult A + B S i
T
(A) =
T
A = A se obine A S . Analog pentru A. Dac A ) (
n
K M , atunci
matricele: ( ) S + = A A
2
1
B
T
i ( ) A A
2
1
C
T
= A verific A = B + C. n plus S
A = {O}, astfel c ) (
n
K M = S A.

Fie [U] subspaiul generat de sistemul de vectori U = {(1, 1, 0), (1, 2, 3), (5,
2, 1)} i [V] subspaiul generat de sistemul de vectori V = {(1, 1, 2), (1, 3, 0),
(2, 0, 3)}, [U], [V]
3
R .Calculeaz: dim [U], dim [V], dim ([U] + [V]).
R: dim[U] = 3, dim[V] = 3, dim ([U] + [V]) = 3.


S ne reamintim
Dat fiind un K - spaiu vectorial V, se numete subspaiu vectorial al K- spaiului
vectorial V, o submulime a lui V care este ea nsi spaiu vectorial relativ la operaiile
induse din V.
Procedee de obinere de subspaii vectoriale ale lui V:
1. intersecia adou subspaii vectoriale ale lui V;
2. suma a dou subspaii vectoriale ale lui V;
3. subspaiul generat de o submulime a spaiului vectorial V.I I. .1 1. .8 8. . S Sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e e eu uc cl li id di ie en ne e i i u un ni it ta ar re e

Se adaug la structura de spaiu vectorial o nou operaie cu vectori, aceea de produs
scalar, cu ajutorul creia se pot defini lungimile vectorilor, unghiurile, ortogonalitatea a doi
vectori, proiecia unui vector pe un alt vector sau pe un subspaiu vectorial, etc.

Definiia 15. Fie V un spaiu vectorial complex ( C-spaiu vectorial). Se numete produs scalar
pe V, o aplicaie: <, > : V V C, astfel nct:
1.Pentru orice x, y V implic x y y x , , = , ( = conjugatul numrului complex ).
2.Oricare ar fi x
1
, x
2
, y V rezult y x x ,
2 1
+ = y x ,
1
+ y x ,
2
.
3.Oricare ar fi C i pentru orice x, y V se obine y x, = y x, .
4.Pentru orice x V se obine 0 , x x i 0 , = x x dac i numai dac x = 0.
Numrul complex y x, se numete produsul scalar al vectorilor x i y i uzual se mai
noteaz i astfel: g(x, y), sau x y, sau (x, y) etc.

Observaia 9. 1. Condiiile 2 i 3 implic: Oricare ar fi
1
,
2
K i pentru orice x
1
, x
2
, y V
rezult: y x x ,
2 2 1 1
+ = y x ,
1 1
+ y x ,
2 2
.

2. Condiiile 1, 2 i 3 implic: y x y x , , = i

2 2 1 1 2 2 1 1
, , , y x y x y y x + = + .
Dac se restrng scalarii la corpul numerelor reale, 1 devine:
1. Oricare ar fi x, y V rezult x y y x , , = .
Definiia 16. Un spaiu vectorial peste corpul K pe care s-a definit un produs scalar se
numete: 1. Spaiu vectorial euclidian, cnd K = R . 2. Spaiu vectorial unitar, cnd K = C.

Exemple 8
Fie x = (x
1
, x
2
, , x
n
) i y = (y
1
, y
2
, , y
n
) doi vectori oarecare din spaiul
vectorial real aritmetic
n
R . Aplicaia definit prin:
16

<, > :
n
R
n
R R , ) ( ... ,
2 2 1 1
y x y x y x y x y x
n n
= + + + =
este un produs scalar pe
n
R .
(
n
R , <, >) este un spaiu vectorial euclidian, iar produsul scalar definit mai sus se
numete produs scalar uzual (canonic) n
n
R .

Definiia 17. Se numete lungimea (sau norma) unui vector x V n spaiul euclidian (V, <, >),
numrul real pozitiv: x x, x = .
Teorema 12. Dac (V, <, >) este un spaiu vectorial euclidian, atunci este satisfcut
inegalitatea lui Cauchy-Schwarz: y x y x , , oricare ar fi x, y V,
cu egalitate dac i numai dac x i y sunt liniar dependeni ( = modulul numrului R
sau C - pentru spaii unitare).
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.20.
Teorema 13. Fie (V, <, >) un spaiu vectorial euclidian. Aplicaia
+
R V : definit prin
x x x , = este o norm pe V, adic satisface relaiile:
1. x > 0, oricare ar fi x V, x 0, 0 = 0.
2. x = x , pentru orice R i x V.
3. y x + x + y , oricare ar fi x, y V (inegalitatea triunghiului).
Norma din aceast teorem se numete norm euclidian.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.20.

Observaia 10. Primele dou proprieti ale normei asigur c orice element x din V poate fi scris
n forma x = x e, unde e = 1. Vectorul e cu proprietatea e = 1 se numete versor.
Evident, versorul asociat unui vector nenul este: x
x
e =
1
.
Observaia 11. Pe submulimea V-{0}, inegalitatea lui Cauchy-Schwarz, y x y x , , se
transcrie: 1
,
1


y x
y x
.
Aceast observaie justific urmtoarea definiie:

Definiia 18.1.Fie (V, <, >) un spaiu vectorial euclidian i x, y doi vectori nenuli din V.
Numrul [0, ] definit de:
y x
y x

=
,
cos , se numete unghiul vectorilor x i y.
2. Un spaiu vectorial dotat cu o norm se numete spaiu vectorial normat.
3. Un spaiu vectorial normat n care norma provine dintr-un produs scalar se numete
spaiu prehilbertian.


n spaiul
0
] e , 1 [
C al funciilor continue pe intervalul [1, e] arat c = g f ,

=
e
dx x g x f x
1
) ( ) ( ) (ln este un produs scalar.
R: Verific axiomele din definiia produsului scalar .S ne reamintim
Se numte produs scalar pe un spaiu vectoral V, o aplicaie < , > : V V
K, ce verific patru axiome :
Un K- spaiu vectorial pe care s-a definit un produs scalar se numete spaiu vectorial
euclidian cnd R K = i spaiu vectorial unitar cnd C K = .

17

I.1.9. Ortogonalitate ntr-un spaiu vectorial euclidian

Ortogonalitatea este una dintre cele mai importante relaii ntre vectorii unui spaiu
vectorial euclidian.

Definiia 19. Fie (V, <, >) un spaiu euclidian. Doi vectori din V se numesc ortogonali, dac
produsul lor scalar este nul. O submulime S V se numete ortogonal, dac vectorii si sunt
ortogonali doi cte doi, adic 0 , = y x , oricare ar fi x, y S, x y. O mulime ortogonal se
numete ortonormat, dac fiecare element al su este de lungime (norm) egal cu unitatea.

Propoziia 4. Fie (V, <, >) un spaiu euclidian, dim V = n.
1. Orice mulime ortogonal din V, format din elemente nenule este liniar independent.
2. Orice mulime ortogonal din V, care conine n elemente nenule este o baz a lui V.

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.22.

Pentru studiul spaiilor vectoriale euclidiene se utilizeaz baze ortonormate.
Conform definiiei 19, baza B = {e
1
, e
2
, , e
n
} V este ortonormat dac:

=
= =
. , 0
, , 1
,
j i dac
j i dac
e e
ij j i

Simbolul
ij
se numete simbolul lui Kronecker.
Teorema 14.(procedeul de ortonormare Gram-Schmidt) Fie (V, <, >) un spaiu euclidian i S
= {v
1
, , v
p
} V o mulime de vectori liniar independeni.
Exist o mulime ortonormat S = {e
1
, , e
p
} V de vectori astfel nct [S] = [S]. Dac S
formeaz o baz n V, atunci S este o baz ortonormat.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.23.

Definiia 20. Dou subspaii vectoriale U, W V se numesc ortogonale (U W) dac pentru
orice x U i pentru orice y W, rezult 0 , = y x (adic orice vector al lui U este ortogonal pe
orice vector al lui W).
Dac n plus, U W = V, atunci W se numete complement ortogonal al lui U i se noteaz: W
= U

.
Observaia 12. Dou subspaii ortogonale au n comun doar vectorul 0, sau sunt disjuncte.

Definiia 21. O aplicaie bijectiv h : U V ntre dou spaii euclidiene (U, g) i (V, g) se
numete izomorfism dac:
1. Oricare ar fi , R i pentru orice x, y U are loc h(x + y) = = h(x) + h(y).
2. Oricare ar fi x, y R are loc g(x, y) = g(h(x), h(y)).

Teorema 15. Toate spaiile euclidiene, finit dimensionale sunt izomorfe ntre ele.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.24.

S ne reamintim
Doi vectori dintr-un spaiu vectorial euclidian se numesc ortogonali, dac
produsul lor scalar este nul.
O submulime a unui spaiu vectorial euclidian se numete ortogonal, dac
vectorii si sunt ortogonali doi cte doi i ortonormat, dac este ortogonal i
fiecare element al su are lungimea egal cu unitatea.

I.1.10. Rezumat
n cadrul acestei uniti de nvare se prezint noiunile de: K-spaiu vectorial, una
dintre cele mai importante structuri algebrice, utilizate att n diferitele ramuri ale
matematicii ct i n disciplinele aplicate i de subspaiu vectorial al acestuia cu
exemplificri, precum i operaii cu subspaii ale unui K-spaiu vectorial. Se definesc
18
noiunile de liniar independen i liniar dependen a unui sistem de vectori. Submulimile
de vectori liniari independeni i liniar dependeni permit definirea noiunilor de baz i
de dimensiune ale unui K-spaiu vectorial. Se prezint de asemenea spaiile vectoriale
pe care s-a definit un produs scalar, ceea ce permite concretizarea noiunilor de lungime
a unui vector, unghi a doi vectori, ortogonalitate.I I. .1 1. .1 11 1. . Test de autoevaluare a cunotinelor
1. Continu definiia : Fie V un K-spaiu vectorial i S = {x
i
}
i I
V o familie de
vectori din V. Mulimea S se numete familie (mulime) liniar independent dac
2. Definete noiunile de baz i dimensiune ntr-un K spaiu vectorial.
3. Continu definiia: Submulimea V` se numete subspaiu vectorial al K
spaiului vectorial V dac
4. Continu definiiile: i) Fie V un spaiu vectorial complex ( C-spaiu vectorial).
Se numete produs scalar pe V, o aplicaieii) Se numete lungimea (sau norma)
unui vector x V n spaiul euclidian (V, <, >)
5. i) Enun inegalitatea lui Cauchy-Schwarz. ii) Definete noiunile de: vectori
ortogonali, mulime ortogonal i mulime ortonormat.
6. Stabilete care dintre urmtoarele mulimi de vectori sunt liniar independente: i)
S
1
= {x
1
= (8, 1, 0), x
2
= (6, 5, 1)}. ii) S
2
= {x
1
= (- 1, 5, 3), x
2
= (- 2, - 5, 7),
x
3
= (1, 2, 10)}.
7. Studiaz care dintre urmtoarele submulimi din spaiul aritmetic
3
R formeaz
subspaii vectoriale: i)S
1
= {x = (x
1
, x
2,
, x
3
)
3
R | x
1
+ x
2
+ x
3
= 5}, ii) S
2
= { x =
(x
1
, x
2,
, x
3
)
3
R | x
1
= 0}.
8. Fie [U] subspaiul generat de sistemul de vectori U = {(2, 3, 11, 5), (1, 1, 5, 2),
(0, 1, 1, 1)} i [V] subspaiul generat de sistemul de vectori V = {(2, 1, 3, 2),
(1, 1, 3, 4), (5, 2, 6, 2)}, [U], [V]
4
R . Demonstreaz c aceste subspaii
generate sunt suplimentare. Verific teorema lui Grassmann.
9. Fie ] X [
n
r spaiul vectorial real al polinoamelor de grad n i fie
1
P mulimea
polinoamelor pare (p(X) = p(X)) i
2
P mulimea polinoamelor impare (p(X) =
p(X)). Arat c: i)
1
P i
2
P sunt subspaii vectoriale ale lui ] X [
n
r , ii) ] X [
n
r =
1
P
2
P .


I I. .1 1. .1 12 2. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e
1 1. . R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 4 4. . 2 2. . R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ii il le e 5 5. . i i 6 6. . 3 3. .R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 9 9. .
4 4. . i i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 15 5. . i ii i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 17 7. .
5 5. . i i) ) R Re ev ve ez zi i t te eo or re em ma a 1 12 2. . i ii i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 19 9. . 6 6. . i i) ) i i i ii i) ). .7 7. . i ii i) ). .
8 8. . R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ii il le e 1 11 1 - -3 3 i i 1 14 4. . 9. i) Verific condiiile din teorema 7 (de
caracterizare a unui subspaiu vectorial). ii) Revezi definiia 11 i teorema 10
(recitete i Exemple 7, aplicaia 2 a paragrafului I.1.7.


19
Unitatea de nvare I.2. Transformri liniare

Cuprins
I.2.1. Introducere..................................................................................................................... 19
I.2.2. Competene.................................................................................................................... 19
I I. .2 2. .3 3. . Noiunea de transformare liniar................................................................................... 19
I I. .2 2. .4 4. . Transformri liniare pe spaii vectoriale finit dimensionale.......................................... 22
I I. .2 2. .5 5. . Transformri liniare pe spaii vectoriale unitare (euclidiene) ....................................... 24
I.2.6. Rezumat......................................................................................................................... 26
I.2.7. Test de autoevaluare....................................................................................................... 26
I I. .2 2. .8 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 26 6


I.2.1. Introducere
n studiul spaiilor vectoriale, un rol important este jucat de transformrile liniare.
Un rol aparte este jucat de transformrile liniare bijective, numite izomorfisme de
spaii vectoriale. Cu ajutorul acestora din urm se pun n eviden anumite spaii
vectoriale, al cror studiu prezint o importan deosebit n cadrul studiului algebrei
liniare, ele fiind izomorfe cu o clas ntreag de spaii vectoriale. Un astfel de
exemplu este spaiu vectorial aritmetic
n
r , care este izomorf cu orice - r spaiu
vectorial n-dimensional.


I.2.2. Competenele unitii de nvare:
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:
s defineasc i s exemplifice noiunile de transformare liniar, form liniar,
transformare p-liniar, endomorfism, monomorfism, epimorfism, automorfism,
izomorfism;
s decid cnd o aplicaie dat ntre dou spaii vectoriale este o transformare liniar;
s defineasc i s exemplifice noiunile de subspaiu imagine, nucleu i respectiv
contraimagine i s le aplice n exerciii;
s defineasc, s determine i s exemplifice noiunile de rang i defect al unei
transformri liniare;
s determine matricea asociat unei transformri liniare n raport cu o pereche de
baze considerate, precum i transformarea liniar corespunztoare acesteia, n anumite
ipoteze;
s defineasc noiunile de adjunct, respectiv transpus a unei transformri liniare,
pe cele de endomorfism hermitian, respectiv simetric i antihermitian, respectiv
antisimetric, precum i pe cele de operator unitar, respectiv ortogonal, translaie i
izometrie.Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 2 ore.

I I. .2 2. .3 3. . N No o i iu un ne ea a d de e t tr ra an ns sf fo or rm ma ar re e l li in ni ia ar r

Definiia 1. Fie V
1
i V
2
dou - K spaii vectoriale. Se numete transformare liniar (operator
liniar) de la V
1
la V
2
orice aplicaie T : V
1
V
2
cu proprietile:
1. Oricare ar fi x, y V
1
, s rezulte T(x + y) = T(x) + T(y), (proprietatea de aditivitate).
2. Pentru orice K i oricare ar fi x V
1
, s rezulte T( x) = T(x), (proprietatea de
omogenitate).


20
Condiiile 1 i 2 sunt echivalente cu condiia:
3. Oricare ar fi , K i pentru orice x, y V
1
, T( x + y) = T(x) + T(y).

Observaia 1. Operaiile din spaiile vectoriale V
1
i V
2
au fost notate la fel, subnelegndu-se n care
din cele dou spaii acioneaz.

Observaia 2. Dac n particular V
2
= K atunci transformarea liniar T se numete form
liniar pe V
1
.

Exemple 1
1. Fie K[X]-spaiul vectorial al polinoamelor n nedeterminata X cu coeficieni din
corpul comutativ K. Aplicaia de derivare D : K[X] K[X] este o transformare
liniar, numit operator de derivare.
2. Fie
0
] , [ b a
C -spaiul vectorial al funciilor reale, continue pe [a, b]. Aplicaia T :
0
] , [ b a
C
R ,

=
b
a
dx x f f T ) ( ) ( , oricare ar fi f
0
] , [ b a
C , este o transformare liniar.

Se noteaz: Hom
K
(V
1
, V
2
) = {T : V
1
V
2
| T - transformare liniar} sau L LL L
K KK K
(V
1
, V
2
) i se
citete: mulimea transformrilor liniare de la V
1
la V
2
. n cazul cnd V
1
= V
2
= V,
transformarea liniar T : V V se numete endomorfism i L LL L
K KK K
(V) este mulimea
endomorfismelor pe V.

Definiia 2. Se numete transformare p-liniar de la V
1
n V
2
, o aplicaie
T :
2 1 1 1
V
'-ori p' " de
V ... V V
4 4 3 4 4 2 1
liniar n fiecare argument.
n cazul p = 1 se obine definiia 1.
n continuare se va discuta numai cazul transformrilor liniare.

Propoziia 1. Mulimea L
K
(V
1
, V
2
) are o structur natural de - K spaiu vectorial n raport
cu operaiile: oricare ar fi T
1
, T
2
L
K
(V
1
, V
2
), T
1
+ T
2
: V
1
V
2
, (T
1
+ T
2
) (x) = T
1
(x) + T
2
(x),
pentru orice x V
1
. Oricare ar fi K i pentru orice T L
K
(V
1
, V
2
), T : V
1
V
2
, (
T) (x) = T(x), pentru orice x V
1
.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.38.
Definiia 3. 1. T L
K
(V
1
, V
2
) injectiv, se numete monomorfism.
2. T L
K
(V
1
, V
2
) surjectiv, se numete epimorfism.
3. T L
K
(V
1
, V
2
) monomorfism i epimorfism (adic o transformare liniar i bijectiv) se
numete izomorfism de spaii vectoriale. Spaiile vectoriale V
1
i V
2
n acest caz se numesc
spaii vectoriale izomorfe.
4. T L
K
(V) bijectiv, se numete automorfism.

Propoziia 2. 1. Dac T : V
1
V
2
este un izomorfism, atunci T
1
: V
2
V
1
este de asemenea
izomorfism. 2. Dac T
1
: V
1
V
2
i T
2
: V
2
V
3
sunt izomorfisme, atunci T
2
o T
1
: V
1
V
3
este tot
izomorfism (T
2
o T
1
: V
1
V
3
, (T
2
o T
1
)(x) = T
2
(T
1
(x)), pentru orice x V
1
i se numete
compunerea transformrilor liniare T
1
i T
2
).

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.38-39.
Teorema 1. n raport cu operaiile de adunare i compunere a transformrilor liniare, mulimea
L
K
(V) are o structur de inel.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.39.
Observaia 3. Mulimea izomorfismelor din L
K
(V) are o structur de grup fa de compunerea
transformrilor.

Teorema 2. Dac T : V
1
V
2
este o transformare liniar, atunci:

21
1. T(0) = 0.
2. T(x) = T(x), oricare ar fi x V
1
.
3. Dac V
1
este un subspaiu al lui V
1
, atunci:

{ } v x T V x exist V v V T = = ) ( , ' ) ' (
1 2 1
este subspaiu n V
2
.
4. Dac V
2
este un subspaiu n V
2
, atunci imaginea invers:
{ }
2 1 2
1
' ) ( ) ' ( V x T V x V T =

este subspaiu n V
1
.

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.39-40.
Consecina 1. 1. T(V
1
) este un subspaiu n V
2
, notat: Im T.
2. T
1
(0) este un subspaiu n V
1
, notat: Ker T.
3. T
1
(V
2
) este un subspaiu n V
1
.

Definiia 4. Subspaiile Im T, Ker T, T
1
(V
2
) se numesc subspaiu imagine, nucleu i respectiv
contraimagine.

Definiia 5. dim (Im T) se numete rangul lui T i se noteaz: rang T. dim(Ker T) se numete
defectul lui T i se noteaz: def T.
Propoziia 3. Fie T : V
1
V
2
o transformare liniar. Atunci:
1. T este injectiv, dac i numai dac Ker T = {0}.
2. T este surjectiv, dac i numai dac Im T = V
2
.
Demonstraie: Rezult direct din definiia injectivitii i surjectivitii unei transformri liniare.

Propoziia 4. Dac T : V
1
V
2
este o transformare liniar injectiv i {x
1
, x
2
, , x
n
} V
1
este o
mulime liniar independent de vectori din V
1
, atunci {T(x
1
), T(x
2
), , T(x
n
)} este o mulime liniar
independent de vectori din V
2
.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.41.
Teorema 3. Fie V i W dou K-spaii vectoriale. Fie B = {e
1
, e
2
, , e
n
} o baz a lui V, iar f
1
,
f
2
, , f
n
, n - vectori arbitrari din W.
1. Exist o transformare liniar unic T : V W care satisface T(e
i
) = f
i
, n i , 1 = .
2. Dac f
1
, f
2
, , f
n
sunt liniar independeni, atunci transformarea liniar T determinat
de condiiile T(e
i
) = f
i
, n i , 1 = este injectiv.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.41.
Teorema 4. Fie T L
K
(V) o transformare liniar n spaiul vectorial V, dim V = n. Atunci are
loc: dim V = rang T + def T.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.41-42.

Exemple 2
S se demonstreze c aplicaia T :
2
R
3
R definit prin: T((x
1
, x
2
)) = (x
1
, x
2
, x
1

+ x
2
), este o transformare liniar.

Soluie: T((x
1
, x
2
) + (y
1
, y
2
)) = T((x
1
+ y
1
, x
2
+ y
2
)) = (x
1
+ y
1
, x
2
+ y
2
, x
1
+ y
1
+
x
2
+ y
2
) = (x
1
, x
2
, x
1
+ x
2
) + (y
1
, y
2
, y
1
+ y
2
) = T((x
1
, x
2
)) + T((y
1
, y
2
)),oricare ar fi (x
1
,
x
2
), (y
1
, y
2
)
2
R . Analog: T((x
1
, x
2
)) = T((x
1
, x
2
)) = (x
1
, x
2
, x
1
+ x
2
) = (x
1
, x
2
,
x
1
+ x
2
) = T((x
1
, x
2
)), oricare ar fi R i pentru orice (x
1
, x
2
)
2
R .

Verific dintre urmtoarele aplicaii care sunt transformri liniare:
i) T :
3
R
3
R , T(x) = (x
1
+ x
2
, x
2
+ x
3
, x
3
+ x
1
), unde x = (x
1
, x
2
, x
3
).
3
R .
ii) T :
3
R
4
R , T(x) = (x
1
+ x
2
, 0, x
1
+ x
2
+ x
3
, x
4
).
iii) T :
3
R
3
R , T(x) = (x
1
, x
1
+ x
2
, x
2
x
3
). R: i) i ii).


22

S ne reamintim
Fie
1
V i
2
V dou k- spaii vectoriale. Se numete transformare liniar de la
1
V la
2
V orice aplicaie
2 1
: V V T cu proprietatea:
1
V y x, , , R
( ) ). ( ) ( y T x T y x T + = + Dac n plus T este bijectiv, atunci ea se
numete izomorfism. Dac
1
V =
2
V , atunci T se numete endomorfism.
{ } { } 0 ) ( | ) 0 ( ; ) ( , exist |
1
1
1 2
= = = = =

x T V x T v x T V x V v T Ker ImT .

I I. .2 2. .4 4. . T Tr ra an ns sf fo or rm m r ri i l li in ni ia ar re e p pe e s sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e f fi in ni it t d di im me en ns si io on na al le e

Fie V i W dou - K spaii vectoriale, dim V = n, dim W = m i T : V W o transformare
liniar.

Teorema 5. Dac B = {e
1
, e
2
, , e
n
} este o baz a lui V, iar B = {f
1
, f
2
, , f
m
} este o baz a
lui W, atunci exist o matrice i numai una A = (a
ij
) de tipul m n astfel nct

=
=
m
i
i ij j
f a e T
1
) ( . n plus, dac

=
=
n
j
j j
e x x
1
are imaginea , ) (
1

=
=
m
i
i i
f y x T atunci

=
=
n
j
j ij i
x a y
1
, m i , 1 = .
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.42.
Dac se noteaz:
|
|
|
|
|

\
|
=
n
2
1
x
...
x
x
X ,
|
|
|
|
|

\
|
=
m
2
1
y
...
y
y
Y se obine scrierea matriceal: Y = AX a lui T.
Definiia 6. A, se numete matricea asociat transformrii liniare T n raport cu perechea de baze
considerate.

n continuare se consider cazul particular al transformrilor liniare T L
K
(V),
dim V = n.
Teorema 6. Dac A = (a
ij
) i A = (a
ij
) sunt matricele transformrii liniare T n bazele B
respectiv B i S este matricea trecerii de la baza B la B n V, atunci: A = S
1
A S.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.43.
Consecina 2. Rangul matricei asociate unei transformri liniare T ntr-o baz n V este
invariant la schimbri de baze.

Definiia 7. Matricele A, B ) (
n n
K

M se numesc asemenea dac exist o matrice nesingu-


lar S ) (
n n
K

M , astfel nct B = S
1
A S.
Observaia 4. 1. Asemnarea matricelor este o relaie de echivalen pe spaiul vectorial
) (
n n
K

M . Fiecare clas de echivalen corespunde unui endomorfism T al lui V i conine toate


matricele asociate endomorfismului T relativ la bazele spaiului vectorial V.
2. Matricele asemenea au urmtoarele proprieti:
-Deoarece S este nesingular, matricele B = S
1
A S i A au acelai rang; acest numr se
mai numete rangul endomorfismului T i este asociat clasei de asemnare a matricei A.
-Deoarece: det B = det(S
1
) det(A) det(S) = det(A), toate matricele unei clase de
echivalen au acelai determinant. Astfel, se poate defini determinantul unui endomorfism al
spaiului V, ca fiind determinantul matricei asociate endomorfismului relativ la o baz dat.

Exemple 3
1. Se consider T :
3
R
3
R , astfel nct T(e
1
) = (1, 1, 1), T(e
2
) = (0, 1, 0), T(e
3
) =

23
=(0, 1, 0), unde B = {e
1
, e
2
, e
3
} este baza canonic din
3
R .
i) S se calculeze T(u), unde u = (1, 2, 3).
ii) S se determine KerT i ImT.
Soluie: i) Matricea lui T n baza B este:
|
|
|

\
|
=
0 0 1
1 1 1
0 0 1
A . Din relaia: Y = AX se
obine:
|
|
|

\
|
+ + =
|
|
|

\
|

|
|
|

\
|
=
1
3 2 1
1
3
2
1
0 0 1
1 1 1
0 0 1
x
x x x
x
x
x
x
Y , adic: T(x) = (x
1
, x
1
+ x
2
+ x
3
, x
1
), deci
T(u) = (1, 6, 1).
ii) KerT = {x
3
R | T(x) = 0}, de unde rezult:

=
= + +
=
, 0
, 0
, 0
1
3 2 1
1
x
x x x
x
sistem liniar
omogen, simplu nedeterminat, cu soluia x
1
= 0, x
2
= , x
3
= , adic KerT = {(0,
, ) | R }.Din definiie, ImT = {y
3
R | T(x) = y}, deci:

=
= + +
=
,
,
,
3 1
2 3 2 1
1 1
y x
y x x x
y x

unde y = (y
1
, y
2
, y
3
). Se noteaz y
1
= y
3
= m i y
2
= n astfel nct: ImT = {(m, n, m) |
m, n R }.
2. S se determine rangul i defectul transformrii liniare T :
3
R
3
R definit
prin: T(x) = (x
1
+ x
2
+ x
3
, x
1
+ x
2
+ x
3
, x
1
+ x
2
+ x
3
), x = (x
1
, x
2
, x
3
)
3
R ,
explicitnd cte o baz n KerT i ImT.
Soluie: Conform definiiei, KerT este mulimea vectorilor x = (x
1
, x
2
, x
3
)
3
R
pentru care T(x) = 0, deci: (x
1
+ x
2
+ x
3
, x
1
+ x
2
+ x
3
, x
1
+ x
2
+ x
3
) = (0, 0, 0).
Se obine sistemul:

= + +
= + +
= + +
, 0
, 0
, 0
3 2 1
3 2 1
3 2 1
x x x
x x x
x x x
dublu nedeterminant i care are soluia (x
1
,
x
2
, x
1
x
2
).n concluzie orice vector x KerT are forma:x = (x
1
, x
2
, x
1
x
2
) = x
1
(1,
0, 1) + x
2
(0, 1, 1). Vectorii e
1
= (1, 0, 1) i e
2
= (0, 1, 1) sunt liniari
independeni, de aceea {e
1
, e
2
} este o baz pentru KerT i dim KerT = 2. Se obine
c def T = 2. Avnd n vedere definiia subspaiului ImT i definiia lui T rezult c
orice vector din ImT are toate componentele egale. Deci oricare doi vectori din
aceast mulime sunt liniari dependeni.Dac x ImT atunci x se poate exprima
funcie de vectorul f = (1, 1, 1). O baz n ImT este format de acest vector, rezult
c rang T = 1.


Determin transformarea liniar T :
3
R
3
R astfel nct T(v
i
) = u
i
, i = 3 , 1 , unde
v
1
= =(2, 3, 5), v
2
= (0, 1, 2), v
3
= (1, 0, 0) i respectiv u
1
= (1, 1, 1), u
2
= (1, 1, -1), u
3
=
(2, 1, 2). R: T(x) = (2x
1
-11x
2
+6 x
3
, x
1
- 7x
2
+ 4x
3
, 2x
1
- x
2
) , unde x = (x
1
, x
2
, x
3
).


24

S ne reamintim
Matricea asociat transformrii liniare T, ( W V T : ) n raport cu perechea de
baze considerate, are coloanele alctuite din coordonatele vectorilor
),... ( ), (
2 1
e T e T ) ( ,
n
e T n raport cu baza W.
Scrierea matriceal a lui T: . X A Y =


I I. .2 2. .5 5. . T Tr ra an ns sf fo or rm m r ri i l li in ni ia ar re e p pe e s sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e u un ni it ta ar re e ( (e eu uc cl li id di ie en ne e) )

Definiia 8. Fie V, W dou spaii vectoriale unitare (n particular euclidiene) cu produsul scalar,
care s-a notat la fel: < , > i fie T L
K
(V, W).
1. Transformarea liniar T
*
: W V definit prin relaia: y x T y T x ), ( ) ( ,
*
= , oricare ar fi x
W i pentru orice y Vse numete adjuncta (respectiv: transpusa) transformrii liniare T.
2. Un endomorfism T L
K
(V) se numete hermitian (respectiv: simetric) dac T
*
= T.
3. Un endomorfism T L
K
(V) se numete antihermitian (respectiv: antisimetric) dac T =
T
*
.
Teorema 7. Fie (V, <, >) un spaiu vectorial unitar, dim V = n. Endomorfismul T L
K
(V) este
hermitian dac i numai dac produsul scalar ) ( , x T x este real oricare ar fi x V.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.44.
Teorema 8. Fie (V, <, >) un spaiu vectorial unitar, dim V = n, T L
K
(V) i T
*
L
K
(V) adjuncta
sa.Dac matricea lui T ntr-o baz ortonormat B este A, atunci matricea lui T
*
n baza B este
A
*
= A
T
, matricea adjunct a lui A (elementele lui A
*
se obin prin transpunerea conjugatelor
complexe ale elementelor din A).

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.45.
Teorema 9. Fie (V,<,>) un spaiu vectorial unitar. Fie
*
1
T ,
*
2
T adjunctele transformrilor
liniare T
1
, T
2
. Atunci:
1. (T
1
+ T
2
)
*
=
*
1
T +
*
2
T .
2. (T
1
o T
2
)
*
=
*
2
T o
*
1
T .
3. (T
*
)
*
= T.
4. (T)
*
= T
*
, pentru orice K.
5. (1
V
)
*
= 1
V
, (0)
*
= 0.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.45-46.
Definiia 9. Fie (V, < , >) un spaiu vectorial unitar (sau euclidian, n particular), dim V = n. Un
endomorfism T : V V se numete operator unitar (respectiv ortogonal), dac transform orice
baz ortonormat ntr-o baz ortonormat, n spaiul V complex (respectiv real).

Definiia 10. O matrice A = (a
ij
) ) (
n
R M se numete matrice ortogonal dac este inversa-
bil i A
1
= A
T
.
Teorema 10. Fie (V, <, >) un spaiu vectorial euclidian, dim V = n. Dac T : V V este un
endomorfism, atunci urmtoarele afirmaii sunt echivalente:
1. T este operator ortogonal.
2. T pstreaz produsele scalare.
3. Matricea A n orice baz ortonormat B V are proprietatea A
T
= A
1
.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.46-47.
Consecina 3. Din condiia 2 rezult c un operator ortogonal pstreaz distanele i unghiurile.

Propoziia 5. Dac A ) (
n
R M este o matrice ortogonal, atunci det A = 1.

25
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.47.
Definiia 11. O matrice ortogonal A ) (
n
R M , cu det A = +1 se numete matrice de rotaie
n
n
R .

Definiia 12. Mulimea matricelor ortogonale este un subgrup al grupului GL(n, R ) numit grupul
ortogonal i notat O(n), iar mulimea matricelor de rotaie este un subgrup al lui O(n) numit
grupul special ortogonal, notat: SO(n).

Observaia 6. Exist i alte transformri (aplicaii) pe spaii euclidiene, n afara transformrilor
ortogonale, ce pstreaz distana euclidian: translaia i izometria, care se vor defini n
continuare.

Definiia 13. Fie V un spaiu vectorial euclidian. Funcia V V : T definit prin T(x) = x + a,
oricare ar fi x V i a V, a fixat se numete translaie de vector a.
Observaia 7. ntruct T (x + y) = x + y + a i T (x) + T (y) = x + y + 2a rezult T (x + y) T (x)+
+ T (y) n cazul a 0, deci translaia de vector a 0 nu este un operator liniar.
Propoziia 6. 1. Dac T
1
este o translaie de vector a
1
, iar T
2
este o translaie de vector a
2
,
atunci T
1
o T
2
= T
2
o T
1
este tot o translaie de vector a
1
+ a
2
.
2. Dac T este o translaie de vector a, atunci T
1
exist i este translaia de vector (a).
3. Orice translaie pstreaz distana euclidian.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.48.
Consecina 4. Compunerea definete pe mulimea tuturor translaiilor lui V o structur de grup
comutativ, numit grupul translaiilor, care este izomorf cu grupul aditiv comutativ V.

Definiia 14. O funcie f : V V, surjectiv i care pstreaz distana euclidian se numete
izometrie.

Observaia 8. 1. Dac se are n vedere definiia, transformrile ortogonale i translaiile sunt
izometrI.
2. Dac f
1
, f
2
: V V sunt izometrii atunci i compunerea lor este tot o izometrie.

Teorema 11. Fie V un spaiu vectorial euclidian i f : V V o izometrie. Atunci:
1. Dac f(0) = 0, f este o transformare ortogonal.
2. Exist o translaie V V : T i o transformare ortogonal V V : S astfel nct f = =T
o S . Se admite c V este un spaiu vectorial euclidian.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.48-49.

Exemple 4
S se gseasc transformarea liniar adjunct urmtoarei transformri liniare din spaiul
euclidian menionat: T :
n
R
n
R , T(x) = (x
1
+ x
2
, x
2
+ x
3
, ..., x
n1
+ x
n
, x
n
+ x
1
), iar
< , > este produsul scalar uzual.
Soluie: Matricea transformrii liniare T, relativ la baza canonic a spaiului
vectorial
n
R este:
|
|
|
|
|
|
|
|

\
|
=
1 ... 0 0 1
1 ... 0 0 0
... ... ... ... ...
0 ... 1 0 0
0 ... 1 1 0
0 ... 0 1 1
A .Cum baza spaiului vectorial
n
R este
ortonormat, se obine c matricea transformrii adjuncte A
*
= A
T
.Aadar T
*
(x) are
componentele date de A
T
X:T
*
(x) = (x
1
+ x
n
, x
1
+ x
2
, x
2
+ x
3
, ..., x
n1
+ x
n
).


26

Arat c urmtoarea transformare liniar este hermitian: T :
3
R
3
R , n care
< , > este produsul scalar uzual i aplicaia T(x) = (11x
1
+ 2x
2
8x
3
, 2x
1
+ 2x
2
+
+10x
3
, 8x
1
+ 10x
2
+ +5x
3
). R: T
*
= T.


S ne reamintim
Se numete adjuncta (respectiv: transpusa) transformrii liniare T L
K
(V, W)
transformarea liniar T
*
: W V , . , , ), ( ) ( ,
*
V y W x y x T y T x =
Un endomorfism se numete hermitian (respectiv: simetric) dac T
*
= T i
antihermitian (respectiv: antisimetric) dac T = T
*
n spaiul V complex (respectiv
real).

I I. .2 2. .6 6. . Rezumat
n cadrul acestei uniti nvare, alturi de noiunea fundamental de spaiu
vectorial se studiaz o clas particular de aplicaii ntre dou spaii vectoriale i
anume, acelea care conserv operaiile ce definesc structurile acestor spaii
vectoriale. Astfel, se prezint i se exemplific noiunile de transformare liniar, de
form liniar, de monomorfism, epimorfism, automorfism i de izomorfism. Se
prezint apoi transformrile liniare pe spaii vectoriale finit dimensionale, precum i
transformrile liniare pe spaii vectoriale unitare (euclidiene). Astfel, se definesc, se
determin, se exemplific noiunile de matricea asociat transformrii liniare T n
raport cu perechea de baze considerate, matrice asemenea, adjuncta unei transformri
liniare, endomorfism hermitian, antihermitian, operator ortogonal, matrice
ortogonal, matrice de rotaie, translaia de vector a i izometria .


I I. .2 2. .7 7. . Test de autoevaluare
1. Continu definiiile: i) Fie V
1
i V
2
dou - K spaii vectoriale. Se numete
transformare liniar (operator liniar) de la V
1
la V
2
ii) Se numete
transformare p-liniar de la V
1
n V
2
,
2 2. . Continu definiiile: i) se numete monomorfism. ii) se numete
epimorfism. iii) se numete izomorfism de spaii vectoriale. iv)
se numete automorfism.
3 3. . D De ef fi in ne e t te e s su ub bs sp pa a i ii il le e K Ke er r T T i i I Im m T T. .
4. Definete noiunile de: i) operator unitar (ortogonal); ii) matrice ortogonal;
iii) matrice de rotaie; iv) translaie de vector a; v) izometrie.
5. Verific dintre urmtoarele aplicaii care sunt transformri liniare: i) T :
3
R

3
R , T(x) = x , unde x = (x
1
, x
2
, x
3
)
3
R , R . ii) T :
3
R
3
R ,
T(x) = (x
1
, x
2
, (x
3
)
2
), unde x = (x
1
, x
2
, x
3
)
3
R .
6. Determin transformarea liniar T :
3
R
3
R astfel nct T(v
i
) = u
i
, i =
3 , 1 , unde v
1
= (2, 1, 6), v
2
= (0, 0, 1), v
3
= (1, 0, 1) i respectiv u
1
= (1, 0, 0),
u
2
= (2, 0, 1), u
3
= (0, 0, 6).


I I. .2 2. .8 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e
1 1. . i i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 1. .i ii i) ) ) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 2 2. .
2 2. . i i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 3 3. .- -1 1. . i ii i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 3 3. .- -2 2. .i ii ii i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 3 3. .- -3 3. . i iv v) )
R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 3 3. .- -4 4. . 3 3. . R Re ev ve ez zi i c co on ns se ec ci in n a a 1 1. . i i d de ef fi in ni i i ia a 4 4. . 4 4. . i i) ) R Re ev ve ez zi i
d de ef fi in ni i i ia a 9 9 . .i ii i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 10 0. . i ii ii i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 11 1. . i iv v) ) R Re ev ve ez zi i
d de ef fi in ni i i ia a 1 13 3. . v v) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 14 4. .5 5. . i i) ) e es st te e o o t tr ra an ns sf fo or rm ma ar re e l li in ni ia ar r . .
6. T(x) = (-2x
1
+5

x
2
+2 x
3
,0, 5 x
1
- 46x
2
+ x
3
) , unde x = (x
1
, x
2
, x
3
).


27
Unitatea de nvare I.3. Valori proprii. Vectori proprii
Cuprins
I.3.1. Introducere..................................................................................................................... 27
I.3.2. Competene ................................................................................................................... 27
I I. .3 3. .3 3. . Valori i vectori proprii ................................................................................................. 27
I I. .3 3. .4 4. . Reducerea unei matrice la forma diagonal .................................................................. 29
I I. .3 3. .5 5. . F Fo or rm ma a J Jo or rd da an n. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 32 2
I.3.6. Rezumat.......................................................................................................................... 34
I.3.7. Test de autoevaluare....................................................................................................... 34
I I. .3 3. .8 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 34 4


I.3.1. Introducere
Legea de schimbare a matricelor unei transformri liniare n diverse baze ale unui K-
spaiu vectorial V, finit dimensional, conduce la punerea urmtoarei probleme: fiind dat un
endomorfism T L
K
(V) se cere s se determine o baz B n V astfel nct matricea
ataat lui T n aceast baz, A, s aib o form ct mai simpl: diagonal, triunghiular,
Jordan. Soluia acestei probleme necesit folosirea unor mrimi ca: valori proprii, vectori
proprii, polinom caracteristic etc.care se introduc n continuare. Conceptele de valoare
proprie i vector propriu ale unui endomorfism sunt n strns legatur cu noiunea de
subspaiu invariant al unui endomorfism.I.3.2. Competenele unitii de nvare:
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:
s defineasc i s determine valorile proprii ale unei transformri liniare, precum i
vectorii proprii corespunztori fiecrei valori proprii;
s enune i s utilizeze teorema lui Hamilton-Cayley n scopul determinrii inversei
unei matrici, precum i a valorii unui polinom pentru o matrice dat;
s studieze posibilitatea reducerii unei matrice la forma diagonal i n caz afirmativ s
gseasc matricea diagonalizatoare, pentru un endomorfism caracterizat de matricea dat;
-- s determine forma Jordan pentru o matrice dat.Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 2 ore.

I I. .3 3. .3 3. . V Va al lo or ri i i i v ve ec ct to or ri i p pr ro op pr ri ii i

Fie V un K-spaiu vectorial de dimensiune n i T L
K
(V) un endomorfism al lui V.

Definiia 1. Un vector x V {0}, se numete vector propriu al transformrii liniare
T L
K
(V) dac exist K astfel nct T(x) = x (sau (T 1
V
)(x) = 0)). Scalarul se numete
valoare proprie a lui T, iar x se numete vector propriu al lui T, corespunztor valorii proprii .
Mulimea tuturor valorilor proprii ale lui T poart numele de spectrul lui T.

Teorema 1. Dac K este o valoare proprie pentru T L
K
(V), atunci mulimea tuturor
vectorilor proprii corespunztori valorii proprii , plus vectorul nul al spaiului, este un
subspaiu vectorial al lui V, invariant n raport cu T.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.57.
V () se numete subspaiu propriu corespunztor valorii proprii .


28
n plus, oricare ar fi x V () rezult c T(x) = x (deci T(x) este o combinaie liniar a
vectorului x), rezult c T(x) V ().

Teorema 2. 1. La un vector propriu al lui T, corespunde o singur valoare proprie.
2. Vectorii proprii corespunztori la valori proprii distincte sunt liniar independeni.
3. Subspaiile proprii corespunztoare la valori proprii distincte, sunt disjuncte.

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.57-58.

Deoarece orice vector propriu este nenul, sistemul liniar i omogen obinut mai sus are
soluii nenule, deci:

0
a ... a a
... ... ... ...
a ... a a
a ... a a
nn 2 n 1 n
n 2 22 21
n 1 12 11
=,

ceea ce arat c valorile proprii ale transformrii liniare T sunt rdcinile polinomului de grad n:
P() = det(A I
n
) numit polinom caracteristic al transformrii liniare T n baza B , sau
polinom caracteristic al matricei A.

Teorema 3. Polinomul caracteristic al matricei A are expresia:

P() = (1)
n
[
n

1

n1
+
2

n2
+ ... + (1)
n

n
],

unde
1
= a
11
+ ... + a
nn
,
2
= suma minorilor principali de ordinul doi cu elemente de pe
diagonala principal, ai matricei A I
n
, ...,
n
= det A.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.59-60.
Definiia 2. Ecuaia det(A I
n
) = 0 se numete ecuaia caracteristic a transformrii liniare T,
sau ecuaia caracteristic a matricei A.

Observaia 1. Rdcinile din K ale ecuaiei caracteristice sunt valorile proprii ale transformrii
liniare T.

Propoziia 1. Polinomul caracteristic al unei transformri liniare este invariant fa de
schimbrile de baz ale spaiului vectorial.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.60.

Teorema 4. (Teorema Hamilton-Cayley) Orice matrice este rdcin a propriului su polinom
caracteristic.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.60-61.

Teorema 5. Dou matrice asemenea au acelai polinom caracteristic.

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.61.

Exemple 1
1. Fie T :
4
R
4
R endomorfismul dat prin matricea:
|
|
|
|
|

\
|

=
2 1 1 2
1 0 1 2
2 4 1 0
1 2 0 1
A .S
se determine valorile i vectorii proprii ai endomorfismului T.
Soluie: ( ) P = ( 1)
4
.Polinomul caracteristic P() are drept rdcini valorile
proprii ale matricei A. Din ecuaia P() = 0 se obine
1
=
2
=
3
=
4
= 1 valoare

29
proprie multipl de ordinul patru. Din ecuaia matriceal (A
1
I
4
)X = O
4
, , se
obine sistemul:

= +
=
, 0 2
, 0 2
4 3 2 1
4 3
x x x x
x x
cu soluia:

=
=
+ =
=
. , , 2
,
, 2
,
4
3
2
1
R

x
x
x
x
Aadar
valorii proprii
1
= 1 i corespund doi vectori proprii liniar independeni: v
1
= (1, 2, 0, 0)
i v
2
= (0, 1, 1, 2), baz a subspaiului propriu V (
1
) = {v
1
+ v
2
| , R }.

2.Folosind teorema Hamilton-Cayley s se calculeze A
1
pentru matricea:
|
|
|

\
|
=
3 0 0
0 2 0
1 0 1
A .
Soluie: Polinomul caracteristic al matricei A este: ( )

=
3 0 0
0 2 0
1 0 1
P =

3
6
2
+ +11 6. Conform teoremei Hamilton-Cayley rezult: A
3
6A
2
+ 11A
6I
3
= O
3
.

Relaia de mai sus poate fi pus n forma: A(A
2
6A + 11 I
3
) = 6 I
3
.

Rezult:
|
|
|
|
|
|

\
|

= + =

3
1
0 0
0
2
1
0
3
1
0 1
) 11 6 (
6
1
3
2 1
I A A A .

D De et te er rm mi in n valoarea polinomului matriceal P(A) = A
4
4A
3
+ 6A
2
4A + I
4,
pentru
matricea:
|
|
|
|
|

\
|
=
3 2 2 2
5 2 3 3
7 2 5 4
4 1 3 2
A . R: P(A) = O
4 .
S ne reamintim
Rdcinile din K ale ecuaiei caracteristice: det(A I
n
) = 0 sunt valorile
proprii ale transformrii liniare T.
Sistemul scris matriceal: det(A I
n
) = 0 permite determinarea vectorilor proprii
ataai.
Teorema Hamilton-Cayley: Orice matrice este rdcin a propriului su polinom
caracteristic.


I I. .3 3. .4 4. . R Re ed du uc ce er re ea a u un ne ei i m ma at tr ri ic ce e l la a f fo or rm ma a d di ia ag go on na al l

Deoarece matricea oricrui endomorfism T : V V depinde de alegerea bazei n spaiul
vectorial V, prezint interes cazul cnd se poate gsi o baz n V fa de care matricea
endomorfismului T s aib o form ct mai simpl.


30
Fie V un K -spaiu vectorial de dimensiune n.

Definiia 3. Un endomorfism T : V V se numete diagonalizabil dac exist o baz {e
1
, e
2
, ,
e
n
} astfel nct matricea lui n aceast baz s fie diagonal (are toate elementele nule, n afar de
cele de pe diagonala principal).
Matricele din clasa de asemnare care i corespunde endomorfismului T se numesc matrice
diagonalizabile.

Teorema 6. Un endomorfism T : V V este diagonalizabil dac i numai dac exist o baz a
spaiului vectorial V, format din vectori proprii ai endomorfismului.

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.62.
Teorema 7. Dimensiunea unui subspaiu propriu al endomorfismului T : V V este cel mult egal cu
ordinul de multiplicitate al valorii proprii corespunztoare subspaiului.

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.62-63.

Teorema 8. Un endomorfism T : V V este diagonalizabil dac i numai dac polinomul
caracteristic are toate rdcinile n corpul comutativ K , peste care este luat V i dimensiunea
fiecrui subspaiu propriu este egal cu ordinul de multiplicitate al valorii proprii
corespunztoare.

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.63.
Consecina 1. Dac T : V V este diagonalizabil, atunci:

V = V (
1
) V (
2
) ... V (
p
).

Concluzii: Practic, pentru diagonalizarea unui endomorfism T : V V se procedeaz n felul
urmtor:
1. Se fixeaz o baz n V i se determin matricea A = (a
ij
) a endomorfismului T n aceast baz.
2. Se determin valorile proprii, care sunt soluiile n K ale ecuaiei P() = 0.
3. Dac exist p (p n) valori proprii distincte
1
, ...,
p
cu ordinele de multiplicitate m
1
, ..., m
p
, se
calculeaz rangul fiecrei matrice A
j
I
n
, p j , 1 = . Dac rang (A
j
I
n
) = n m
j
, p j , 1 = ,
dim V (
j
) = dim(Ker(A .
j
I
n
)) este numrul de soluii independente ale sistemului
omogen (A
j
I
n
) X = O
n
, atunci T este diagonalizabil.
4. Se rezolv cele p sisteme omogene (A
j
I
n
) X = O
n
. Un sistem fundamental de soluii
pentru un asemenea sistem, reprezint coordonatele vectorilor proprii corespunztori valorii
proprii
j
.
5. Matricea endomorfismului T, n raport cu baza format din vectorii proprii ai lui T, are pe
diagonal elementele
1
, ...,
1
, ...,
p
, ...,
p
, adic valorile proprI.
6. Se noteaz prin A ) (
n n
K

M matricea diagonal ataat endomorfismului T, n raport cu


baza format din vectorii proprii ai lui T.
Dac S ) (
n n
K

M este matricea ale crei coloane sunt vectorii proprii care alctuiesc noua
baz a lui V, adic matricea de trecere de la baza iniial din V (baza canonic n
n
R ) la baza
format din vectorii proprii, atunci A = S
1
A S.

Exemple 2
S se cerceteze dac matricea A =
|
|
|
|
|

\
|

5 2 0 1
2 1 0 0
0 0 1 0
1 0 0 1
este diagonalizabil. n caz
afirmativ s se determine matricea diagonal.

31
Soluie: Polinomul caracteristic al matricei A este: ) ( P = (1 )
2
( 6).
Rezult valorile proprii reale:
1
= 0,
2
=
3
= 1 i
4
= 6.Deoarece rangul matricei
A
1
I
4
este egal cu 3, se obine un singur vector propriu liniar independent
corespunztor lui
1
.Ecuaia matricial (A
1
I
4
) X = O
4
, X =
T
(x
1
, x
2
, x
3
, x
4
) este
echivalent cu sistemul:

=
=
= +
, 0 2
, 0
, 0
4 3
2
4 1
x x
x
x x
cu soluia:

=
=
=
=
. ,
, 2
, 0
,
4
3
2
1
R

x
x
x
x

Vectorul propriu liniar independent corespunztor lui
1
= 0 este: v
1
= (1, 0, 2, 1).
Deci dim V (
1
) = 1 = ordinul de multiplicitate al valorii proprii
1
.
Analog, rang(A
2
I
4
) = 2 i deci valorii proprii duble
2
=
3
= 1 i
corespund doi vectori proprii liniar independeni. Ecuaia matricial (A
2
I
4
) X =
O
4
, este echivalent cu sistemul:

= +
=
, 0 4 2
, 0
4 3 1
4
x x x
x
cu soluia:

=
=
=
=
. , , 0
,
,
, 2
4
3
2
1
R

x
x
x
x

Aadar, valorii proprii
2
i corespund vectorii proprii liniar independeni:

v
2
= (0, 1, 0, 0) i v
3
= (2, 0, 1, 0). Deci dim V (
2
) = 2 = ordinul de multiplicitate al
valorii proprii
2
.Rang(A
4
I
4
) = 3 i deci valorii proprii
4
= 6 i corespunde un
singur vector propriu liniar independent. Efectund calculele, rezult:
v
4
= (1, 0, 2, 5).Astfel, dim V (
4
) = 1 = ordinul de multiplicitate al valorii
proprii
4
.n concluzie, matricea A este diagonalizabil.
Vectorii v
1
, v
2
, v
3
, v
4
constituie o nou baz n
4
R , iar matricea de trecere la aceast baz
este:
|
|
|
|
|

\
|

=
5 0 0 1
2 1 0 2
0 0 1 0
1 2 0 1
S . De unde se obine: A = S
1
A S
|
|
|
|
|

\
|
=
6 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0
.


Cerceteaz dac matricea A=
|
|
|

\
|

1 0 3
0 1 2
3 2 5
, este diagonalizabil. n caz afirmativ
determin matricea diagonal. R: A=
|
|
|

\
|

7 0 0
0 2 0
0 0 0
.


S ne reamintim
Un endomorfism T : V V este diagonalizabil dac i numai dac polinomul
caracteristic are toate rdcinile n corpul comutativ K , peste care este luat V i
dimensiunea fiecrui subspaiu propriu este egal cu ordinul de multiplicitate al
valorii proprii corespunztoare.
32
I I. .3 3. .5 5. . F Fo or rm ma a J Jo or rd da an n

Fie V un spaiu vectorial peste cmpul K ( R sau C) i T : V V un endomorfism.
Matricea A a endomorfismului T depinde de alegerea bazei n V. Uneori aceast matrice poate fi
diagonalizat, alteori nu. Una dintre formele relativ simple i utile, care se poate obine n unele
dintre cazurile cnd nu este posibil diagonalizarea, este forma Jordan.

Definiia 4. Fie K. Matricele de tipul:
(),
|
|

\
|

0
1
,
|
|
|

\
|

0 0
1 0
0 1
, ...,
|
|
|
|
|
|

\
|

... ... 0 0
1 ... ... 0 0
... ... ... ... ...
0 ... 1 0
0 ... ... 1
,
se numesc celule Jordan ataate scalarului .

Definiia 5. Se spune c endomorfismul T : V V este adus la forma Jordan, dac exist o baz n
V fa de care matricea:
|
|
|
|
|

\
|
=
s
J O O
O J O
O O J
J
...
... ... ... ...
...
...
2
1
s reprezinte pe T, unde J
i
, s i , 1 = sunt celule
Jordan ataate valorilor proprii
i
, s i , 1 = , ale endomorfismului T.
O celul Jordan de ordinul p ataat unei valori proprii , multipl de ordinul s p
corespunde vectorilor liniar independeni, e
1
, e
2
, , e
p
astfel nct: T(e
1
) = e
1
, T(e
2
) = e
1
+ .e
2
, ...
T(e
p
) = e
p1
+ e
p
. Vectorul e
1
este propriu, iar vectorii e
2
, , e
p
se numesc vectori principali.
Exist endomorfisme ale spaiilor vectoriale reale care nu pot fi aduse la forma Jordan i anume
acelea pentru care ecuaia caracteristic nu are toate rdcinile n R . Discuia urmtoare pune n
eviden c endomorfismele spaiilor vectoriale complexe pot fi aduse ntotdeauna la forma Jordan.

Observaia.2. 1. Forma diagonal a unui endomorfism diagonalizabil este un caz particular de form
canonic Jordan, i anume cazul cnd toate celulele Jordan sunt de ordinul unu.
2. Forma canonic Jordan nu este unic, dar numrul celulelor Jordan (egal cu numrul total
de vectori proprii liniar independeni ai lui T) ca i ordinul celulelor Jordan sunt unice pentru un
endomorfism T, dat.
3. Ordinea celulelor Jordan pe diagonala formei canonice Jordan depinde de ordinea vectorilor
din baz.

Definiia 6. Fie V un K-spaiu vectorial. Endomorfismul T : V V se numete:
1. automorfism, dac este bijectiv.
2. proiecie, dac T
2
= T.
3. involuie sau structur produs, dac T
2
= 1
V
unde 1
V
este transformarea identitate.
4. structur complex, dac T
2
= 1
V
.
5. endomorfism nilpotent de indice p, dac T
p
= 0, unde p = 2, 3, ..., iar 0 este transformarea
zero. Un endomorfism nilpotent de indice 2 i de rang maxim posibil se mai numete structur
tangent.

Teorema 9. (Jordan) Fie V un spaiu vectorial n-dimensional peste corpul comutativ K (R sau
C). Dac endomorfismul T : V V are valori proprii (n K) i dac suma multiplicitilor
acestor valori proprii este n, atunci exist o baz n V fa de care matricea lui T are forma
Jordan.

33
Pentru demonstraia acestei teoreme a se vedea [47] sau [50].

Concluzii: Practic, pentru a gsi baza Jordan se procedeaz n felul urmtor:
1. Se fixeaz o baz B n V i se determin matricea A ataat endomorfismului T : V V.
2. Se determin valorile proprii distincte
j
, p j , 1 = , respectiv multiple de ordinul m
j
,
p j , 1 = prin rezolvarea ecuaiei caracteristice; pentru continuare este suficient ca

=
p
j
j
m
1
= n (sau
echivalent
j
K, pentru orice p j , 1 = , astfel endomorfismul nu este jordanizabil).
3. Se gsesc vectorii proprii, liniar independeni, corespunztori fiecrei valori proprii
j
.
4. Se calculeaz numrul de celule Jordan pentru fiecare valoare proprie distinct
j
, numr egal cu:
dim V (
j
) = dimV rang (A
j
I
n
).
5. Se rezolv sistemul: O X ) I (A
j
m
n j
= pentru fiecare p j , 1 = . Pentru j {1, 2, ..., p}
fixat, soluiile nenule genereaz subspaiul V (
j
).
6. Se reunesc cele p baze ale subspaiilor invariante V (
j
) formnd baza Jordan B a spaiului
vectorial V i se determin matricea S de schimbare a bazei. Atunci J = S
1
A S, unde J este
matricea ataat endomorfismului T, n raport cu baza B .

Exemple 3
S se reduc la forma Jordan matricea: A =
|
|
|

\
|

4 9 6
3 7 5
2 5 4
.
Soluie: Polinomul caracteristic al matricei A este: ) ( P = -
2
( - 1). Rezult
valorile proprii reale:
1
=
2
= 0,
3
= 1.
Se calculeaz V (
1,2
) = {(, 2, 3 ) | R } Deci dim V (
1,2
) = 1. Se obine i
V (
3
) = {( , , ) | R }.Deci dim V (
3
) = 1, de unde se obine vectorul
propriu e
3
= (1, 1, 1). Forma Jordan conine o celul Jordan de ordin doi i una
de ordin unu: J =
|
|
|

\
|
1 0 0
0 0 0
0 1 0
. Pentru a determina baza corespunztoare formei
Jordan se calculeaz (A 0I
3
)
2
= A
2
=
|
|
|

\
|

1 3 3
1 3 3
1 3 3
, de unde se obine vectorul
principal e
2
= (1, 1, 0). Dac se ine cont de: A e
2
= e
1
(coloana a doua n J ), se
obine: e
1
= (-1, -2, -3).Aadar J este matricea ataat endomorfismului T, n raport
cu baza B = { e
1
= (-1, -2, -3), e
2
= (1, 1, 0), e
3
= (1, 1, 1)}.


Redu la forma Jordan matricea : A =
|
|
|

\
|

8 4 1
13 6 2
3 3 1
. R: J =
|
|
|

\
|
1 0 0
1 1 0
0 1 1
. Forma
Jordan conine o singur celul Jordan..34

S ne reamintim
Se spune c endomorfismul T : V V este adus la forma Jordan, dac exist o baz
n V fa de care matricea:
|
|
|
|
|

\
|
=
s
J O O
O J O
O O J
J
...
... ... ... ...
...
...
2
1
s reprezinte pe T, unde J
i
, s i , 1 =
sunt celule Jordan ataate valorilor proprii
i
, s i , 1 = , ale endomorfismului T.

I I. .3 3. .6 6. . Rezumat
n cadrul acestei uniti nvare se definesc i se studiaz noiunile: valoare proprie,
vector propriu, subspaiu propriu corespunztor unei valori proprii, ecuaie caracteristic
i polinom caracteristic asociat unei transformri liniare ntr-o baz dat. Se rezolv de
asemenea problema reducerii unei matrice la forma diagonal, iar pentru unele dintre
cazurile n care nu este posibil diagonalizarea se prezint forma Jordan.


I I. .3 3. .7 7. . Test de autoevaluare a cunotinelor
1 1. . Continu definiia: Un vector x V {0}, se numete vector propriu al
transformrii liniare T
2. Enun teorema lui Hamilton Cayley.
3 3. . Definete noiunile: i) valoare proprie; ii) ecuaie caracteristic ataat unei
trnsformri liniare; iii) endomorfism diagonalizabil; iv) celule Jordan; v)
endomorfism adus la forma Jordan.
4 4. . i) Scrie paii ce trebuie parcuri pentru diagonalizarea unui endomorfism; ii)
Scrie paii ce trebuie parcuri pentru reducerea la forma Jordan a unui endomorfism.
5. Studiaz posibilitatea reducerii la forma diagonal a urmtoarei matrice, ce
reprezint o transformare liniar scris n baza canonic din
3
R :
|
|
|
|
|

\
|

=
5 2 0 1
2 1 0 0
0 0 1 0
1 0 0 1
A . 6. Determin A
1
pentru matricea:
|
|

\
|
=
1 1
0 1
A .

I I. .3 3. .8 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e
1 1. . R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 1. . 2 2. . R Re ev ve ez zi i t te eo or re em ma a 4 4. . 3 3. . i i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 1. . i ii i) ) R Re ev ve ez zi i
d de ef fi in ni i i ia a 2 2. . i ii ii i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 3 3. . i iv v) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 4 4. . v v) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 5 5. .
4 4. . i i) ) R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fu ul l I I. .3 3. .4 4. .- - C Co on nc cl lu uz zi ii i; ; i ii i) ) R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fu ul l I I. .3 3. .5 5. .- - C Co on nc cl lu uz zi ii i. .
5. Matricea diagonal este:
|
|
|
|
|

\
|
=
6 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0
' A .6. Folosete teorema Hamilton-
Cayley. A
1
= 2I
2
-A
|
|

\
|

=
1 1
0 1
.35
Unitatea de nvare I.4. Forme biliniare i forme ptratice

Cuprins
I.4.1. Introducere...................................................................................................................... 35
I.4.2. Competene..................................................................................................................... 35
I I. .4 4. .3 3. . Forme biliniare. Definiie. Exemple. Matrice ataat. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 35 5
I I. .4 4. .4 4. . Forme ptratice. Reducerea la forma canonic .............................................................. 38
I I. .4 4. .5 5. . C Cl la as si if fi ic ca ar re ea a f fo or rm me el lo or r p p t tr ra at ti ic ce e. .S Si ig gn na at tu ur r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 42 2
I.4.6. Rezumat.......................................................................................................................... 43
I.4.7. Test de autoevaluare a cunotinelor ............................................................................. .43
I I. .4 4. .8 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 44 4


I.4.1. Introducere
n studiul maximelor i minimelor funciilor de mai multe variabile, signatura
formelor ptratice joac un rol important. Astfel, n scopul introducerii formelor
ptratice se studiaz mai nti o clas de aplicaii care generalizeaz att un caz
particular de transformri liniare, ct i produsele scalare, numite forme biliniare, apoi
legat de cele simetrice se definete aplicaia, numit form ptratic.


I.4.2. Competenele unitii de nvare
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:
-s defineasc i s exemplifice noiunea de form biliniar;
-s determine matricea unei forme biliniare ntr-o baz dat;
-s defineasc forma ptratic asociat unei forme biliniare simetrice date;
-s utilizeze n aplicaii noiunile teoretice referitoare la forme biliniare i ptratice;
-s reduc expresia unei forme ptratice la forma canonic prin utilizarea uneia dintre
metodele: valorilor proprii, metoda lui Gauss, metoda lui Jacobi i s determine baza
corespunztoare formei canonice;
-s defineasc i s determine signatura unei forme ptratice;
-s enune i s verifice legea de inerie pentru o form ptratic dat;
-s enune i s aplice criteriul lui Sylvester unei forme ptratice date.Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 2 ore.

I.4.3. F Fo or rm me e b bi il li in ni ia ar re e. . D De ef fi in ni i i ie e. . E Ex xe em mp pl le e. . M Ma at tr ri ic ce e a at ta a a at t

Fie V un spaiu vectorial real.

Definiia 1. Se numete form biliniar pe V o aplicaie g : V V R cu proprietile:
1. Oricare ar fi x
1
, y
1
, x
2
, y
2
, x, y V, rezult: g(x
1
+ x
2
, y) = g(x
1
, y) + g(x
2
, y),
g(x, y
1
+ y
2
) = g(x, y
1
) + g(x, y
2
).
2. Oricare ar fi R i x, y V, rezult: g(x, y) = g(x, y), g(x, y) = g(x, y).

Observaia 1. Condiiile 1 i 2 din definiia 1. sunt echivalente cu condiiile:
Oricare ar fi , R i x, y, z V, rezult
g(x + y, z) = g(x, z) + g(y, z) i g(x, y + z) = g(x, y) + g(x, z).

Definiia 2. O form biliniar g : V V R se numete simetric dac pentru orice x, y V
rezult: g(x, y) = g(y, x).

Definiia 3. O form biliniar simetric g se numete pozitiv semidefinit dac pentru orice x V:


36
g(x, x) 0, i pozitiv definit dac este pozitiv semidefinit i n plus, g(x, x) = 0 dac i numai dac
x = 0.
Dac pentru orice x V: g(x, x) 0, g se numete negativ semidefinit, iar dac n plus
g(x, x) = 0 dac i numai dac x = 0, g se numete negativ definit.

Fie B(V, R ) mulimea tuturor formelor biliniare pe V. Adunarea formelor biliniare i
nmulirea cu scalari se definesc ca la funcii: dac g
1
, g
2
B(V, R ), atunci:
Oricare ar fi R i pentru orice (x, y) V V, rezult:
(g
1
+ g
2
) (x, y) = g
1
(x, y) + g
2
(x, y),
( g
1
) (x, y) = g
1
(x, y).
n raport cu aceste operaii, mulimea B(V, R ) este un spaiu vectorial real.

Fie V un spaiu vectorial n-dimensional peste cmpul R i fie B = {e
1
, e
2
, , e
n
} o baz
fixat n V. Fie x, y V,

=
=
n
i
i i
e x x
1
,

=
=
n
j
j j
e y y
1
. Atunci:
g(x, y) =
|
|

\
|


= =
n
j
j j
n
i
i i
e y e x g
1 1
, =

= =

n
j
j i j i
n
i
e e g y x
1 1
) , ( i dac se noteaz: a
ij
= ) , (
j i
e e g ,
n j i , 1 , = , se obine:g(x, y) =

= =
n
j
j i ij
n
i
y x a
1 1
, egalitate care arat c forma biliniar g determin
matricea A = (a
ij
) ) (
n
R M , cnd baza B este fixat i reciproc, matricea A ) (
n
R M
determin complet forma biliniar g.
Dac se introduc matricele coloan:
|
|
|
|
|

\
|
=
n
2
1
x
...
x
x
X ) (
1 n
R

M ,
|
|
|
|
|

\
|
=
n
2
1
y
...
y
y
Y ) (
1 n
R

M , ataate
vectorilor x i y, atunci expresia analitic g(x, y) =

= =
n
j
j i ij
n
i
y x a
1 1
a formei biliniare poate fi
scris sub forma matriceal: (g(x, y)) = X
T
A Y.
Aplicaia care asociaz fiecrei forme biliniare g : V V R , matricea ei n raport cu o
baz dat a spaiului V este un izomorfism ntre spaiul vectorial B(V, R ) i spaiul vectorial
) (
n n
r

M . n consecin dimB(V, R ) = dim ) (


n
r M = n
2
.

Definiia 4. Matricea A = (a
ij
) ) (
n
R M , unde a
ij
= ) , (
j i
e e g , n j i , 1 , = , se numete matricea
ataat formei biliniare g n baza B , iar expresia g(x, y) =

= =
n
j
j i ij
n
i
y x a
1 1
,se numete expresia
analitic a formei biliniare fa de baza considerat.

Teorema 1. Fie V un spaiu vectorial real n-dimensional i g : V V R o form biliniar. Dac
B = {e
1
, e
2
, , e
n
} i B = {e
1
, e
2
, , e
n
} sunt baze fixate n V, S = (s
ij
) este matricea de trecere, iar
A = (a
ij
) i A = (a
ij
) sunt matricele asociate formei g n cele dou baze, atunci A = S
T
A S.

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.76.

Consecina 1. rang A = rang A'.

Definiia 5. Dac matricea A este nesingular (singular), atunci g se numete nedegenerat
(degenerat). Se definete rangul formei biliniare g ca fiind rangul matricei sale ntr-o baz

37
oarecare a spaiului vectorial.

Teorema 2. O form biliniar g : V V R , este simetric (antisimetric) dac i numai dac
matricea formei ntr-o baz a spaiului este simetric (antisimetric).

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.77.

Definiia 6. Fie g : V V R , o form biliniar. Se numete nucleu al formei biliniare g
mulimea: Ker g ={ }. V y , 0 ) , ( | = y x g V x

Propoziia 1. Fie g : V V R o form biliniar simetric. Nucleul formei biliniare g este un
subspaiu al lui V.

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.77.

Teorema 3. (teorema rangului) Fie g : V V R o form biliniar simetric. Atunci:

rang g = dim V dim (Ker g).

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.77.

Exemple 1

1.S se demonstreze c orice produs scalar real este o form biliniar simetric
pozitiv definit.
Soluie: Dac <, > este un produs scalar real, atunci se obine:
, y, z x, z y, z x + = + oricare ar fi R i pentru orice x, y, z V,
, x, z x, y x, , + = + oricare ar fi R i pentru orice x, y, z V,
i deci <, > este o form biliniar. Deoarece x y y x , , = , oricare ar fi x, y V,
rezult c <, > este i simetric, n plus x x, 0, pentru orice x V i x x, = 0
dac i numai dac x = 0, deci <, > este pozitiv definit.
2. n spaiul vectorial
4
R se consider urmtoarea form biliniar:

g :
4
R
4
R R , g(x, y) = 2x
1
y
1
+ x
2
y
1
+ x
2
y
2
+ 3x
3
y
3
+ x
4
y
1
+ x
4
y
4
,

oricare ar fi x = (x
1
, x
2
, x
3
, x
4
), y = (y
1
, y
2
, y
3
, y
4
)
4
R .
i) S se scrie matricea lui g n baza canonic din
4
R .
ii) S se gseasc matricea lui g n baza:

B = {e
1
= (1, 1, 1, 1), e
2
= (0, 1, 2, 1), e
3
= (0, 1, 1, 0), e
4
= (1, 0, 0, 2)}.
Soluie: i) Se consider g(x, y) =

= =

4
2
4
1 j
j i ij
i
y x a
, de unde se deduce:
|
|
|
|
|

\
|
=
1 0 0 1
0 3 0 0
0 0 1 1
0 0 0 2
A .ii) Matricea de trecere de la baza canonic B la baza B este:
|
|
|
|
|

\
|
=
2 0 1 1
0 1 2 1
0 1 1 1
1 0 0 1
S .Matricea lui g n baza B : A = S
T
A S=
|
|
|
|
|

\
|
8 0 2 6
1 4 7 5
4 7 14 10
6 4 8 9
.


38
Studiaz care dintre urmtoarele aplicaii sunt forme biliniare:
i)g :
2
R R , g(x, y) = x

y, N.
ii)g :
2
R R , g(x, y) = x
1
y
1
+ x
2
y
2
+ ... + x
n
y
n
. R:i) pentru = 1; ii) .S ne reamintim
Se numete form biliniar pe V o aplicaie g : V V R cu proprietile:
1. Oricare ar fi x
1
, y
1
, x
2
, y
2
, x, y V, rezult: g(x
1
+ x
2
, y) = g(x
1
, y) + g(x
2
, y),
g(x, y
1
+ y
2
) = g(x, y
1
) + g(x, y
2
).
2. Oricare ar fi R i x, y V, rezult: g(x, y) = g(x, y), g(x, y) = g(x, y).


I I. .4 4. .4 4. . F Fo or rm me e p p t tr ra at ti ic ce e. . R Re ed du uc ce er re ea a l la a f fo or rm ma a c ca an no on ni ic c

Fie V un spaiu vectorial real i g : V V R o form biliniar simetric.

Definiia 7. Se numete form ptratic asociat lui g, funcia h : V R , h(x) = g(x, x), oricare ar
fi x V; g se numete forma polar sau forma dedublat a lui h. Dac g este pozitiv definit
(negativ definit), atunci forma ptratic h se numete pozitiv definit (negativ definit), adic h(x)
> 0, pentru orice x 0; h(x) = 0 dac i numai dac x = 0 (analog pentru negativ definit).

Definiia 8. Matricea A = (a
ij
) ) (
n
R M ataat formei biliniare simetrice g se numete
matricea ataat formei ptratice h.
Propoziia 2. Dac h : V


R are forma h(x)

,
1 1

= =
=
n
j
j i ij
n
i
x x a (a
ij
= a
ji
) n raport cu o baz fi-
xat din V, atunci exist o unic form biliniar simetric g : V V R astfel nct h(x) = g(x, x),
pentru orice x V.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.78.

Definiia 9. Se numete form canonic a unei forme ptratice h : V R , dimV = n, orice
scriere a sa ntr-o baz a lui V, de forma: h(x)

=
=
n
i
i i
x a
1
2
, cu a
i
R i nu toate neaprat nenule.
Observaia 2. n aceast baz, matricea ataat formei ptratice este o matrice diagonal.

Teorema 4. (de reducere la forma canonic) Fie V un spaiu euclidian, dimV = n i h : V
R o form ptratic pe V. Atunci exist o baz ortonormat B V, astfel nct matricea
asociat formei ptratice h s fie diagonal, adic n care h s aib forma canonic.

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.79.
Observaia 3. Din demonstrarea teoremei de diagonalizare a operatorilor autoadjunci se obine
c baza B este compus din versorii proprii ai matricei A, iar elementele diagonale ale matricei
A sunt tocmai valorile proprii (nu neaprat distincte) ale matricei A. Din acest motiv, metoda de
reducere la forma canonic coninut n aceast teorem se numete metoda valorilor proprii sau
a transformrilor ortogonale.

Teorema 5.(metoda lui Gauss) Dac h : V R , unde V este un spaiu vectorial real, dimV =
n, este o form ptratic pe spaiul V, iar B = {e
1
, e
2
, , e
n
} este o baz n V, fa de care h(x)
, x x a
n
1 j
j i ij
n
1 i

= =
= astfel nct A = (a
ij
) O
n
(O
n
- matricea nul), atunci exist o baz B =
{e
1
, e
2
, , e
n
} n V, n care, h(x)

=
=
n
1 i
2
i ij
) ' x ( a , unde . ' e ' x x
n
1 i
i i
=
=
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.79-81.

39
Teorema 6. (metoda lui Jacobi) Fie V un spaiu vectorial real, dimV = n, h : V R o form
ptratic, B = {e
1
, e
2
, , e
n
} o baz oarecare fixat n V, fa de care , x
1

=
=
n
i
i i
e x h(x)
=

= =

n
j
j i ij
n
i
x x a
2 1
, unde a
ij
= g(e
i
, e
j
), g fiind polara lui h. Dac toi determinanii diagonali ai
matricei simetrice asociate lui h:
1
= a
11
,
22 21
12 11
2
a a
a a
= , ...,
n
= detA sunt nenuli, atunci
exist o baz B = {e
1
, e
2
, , e
n
} a lui V, fa de care h are forma canonic:

, ) ' ( h(x)
1
2 1

=
n
i
i
i
i
x unde

=
=
n
i
i i
e x
1
' ' x i
0
= 1.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag. 81-82.

Exemple 2

1. S se scrie forma ptratic definit de urmtoarea form biliniar simetric. S se
determine rangul ei: g(x, y) = x
1
y
1
+ x
2
y
2
+ x
3
y
3
+ 2x
1
y
2
+ 2x
2
y
1
+ x
1
y
3
+ x
3
y
1
.
Soluie: h(x) = g(x, x) =
3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
2 4 x x x x x x x + + + + . Se gsete rangul matricei n
baza canonic. Din:
|
|
|

\
|
=
1 0 1
0 1 2
1 2 1
A , rezult rang h = =rang A = 3.
2. n spaiul euclidian (
3
R , <, >) cu produsul scalar uzual, se d forma ptratic:

h(x) =
3 2 3 1 2 1
2
2
4 8 4 2 x x x x x x x + . S se reduc h la forma canonic, folosindu-se
metoda valorilor proprii.

Soluie: Matricea simetric ataat formei ptratice h este:
|
|
|

\
|

=
0 2 4
2 2 2
4 2 0
A . Polinomul caracteristic al matricei A : ) ( P = ( + 4)( 6).
Valorile proprii sunt:
1
= 4,
2
= 0,
3
= 6, deci forma canonic a formei ptratice h
este: h(x) =
2
3
2
1
' 6 ' 4 x x + , cu matricea:
|
|
|

\
|
=
6 0 0
0 0 0
0 0 4
' A .Se determin o baz n
care are loc aceast form canonic. Pentru
1
= 4 se obine subspaiul propriu
V (
1
) = {(1, 0, 1) R }, din care se extrage versorul:
|

\
|
=
2
1
, 0 ,
2
1
'
1
e .Analog se obin:
|
|

\
|
=
6
1
,
6
2
,
6
1
'
2
e ,
|
|

\
|
=
3
1
,
3
1
,
3
1
'
3
e .

40
Matricea de trecere la baza B = {e
1
, e
2
, e
3
} este:
|
|
|
|
|
|
|

\
|

=
3
1
6
1
2
1
3
1
6
2
0
3
1
6
1
2
1
S .
3. Utiliznd metoda lui Gauss s se reduc la forma canonic urmtoarea form
ptratic: h :
3
R R , h(x) =
2
1
x + 4x
1
x
2
+ 2x
1
x
3
+
2
2
x + 2x
2
x
3
+ 3
2
3
x ,
pentru orice x = (x
1
, x
2
, x
3
)
3
R i s se determine baza corespunztoare acestei
forme canonice.
Soluie: h(x) = (x
1
+ 2x
2
+ x
3
)
2
4
2
2
x
2
3
x 4x
2
x
3
+
2
2
x + 2x
2
x
3
+ 3
2
3
x .

Se construiete baza B
1
= {f
1
, f
2
, f
3
} cu ajutorul schimbrii de coordonate:

=
=
+ + =
,
,
, 2
3 3
2 2
3 2 1 1
x y
x y
x x x y
unde x = y
1
f
1
+ y
2
f
2
+ y
3
f
3
.Matricea de trecere S
1
de la baza B la
baza B
1
are inversa:
|
|
|

\
|
=

1 0 0
0 1 0
1 2 1
1
1
S .n aceast baz expresia lui h devine: h(x) =
2
3 3 2
2
2
2
1
2 2 3 y y y y y + .Se continu procedeul pentru: h
1
(x) =
2
3
2
3 2
2
3 3 2
2
2
3
7
3
1
3 2 2 3 y y y y y y y + |

\
|
+ = + .Se construiete baza B = {e
1
, e
2
,
e
3
} cu ajutorul schimbrii de coordonate:

=
+ =
=
, '
,
3
1
'
, '
3 3
3 2 2
1 1
y x
y y x
y x
unde x = x
1
e
1
+ x
2
e
2
+
x
3
e
3
. Matricea de trecere S
2
de la baza B
1
la baza B are inversa:
|
|
|
|

\
|
=

1 0 0
3
1
1 0
0 0 1
1
2
S .n baza B expresia lui h devine: h(x) =
2
3
2
2
2
1
'
3
7
' 3 ' x x x + ,adic h
este redus la forma canonic. Matricea de trecere S de la baza B la baza B este:
S = S
1
S
2
=
|
|
|
|
|
|

\
|


1 0 0
3
1
1 0
3
1
2 1
. Se obine : B =

1
' e = (1, 0, 0), e
2
= (2, 1, 0), e
3
=
)
`

\
|
1 ,
3
1
,
3
1
.
4. Se d forma ptratic: h(x) =
3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
4 4 4 6 5 x x x x x x x + + . Utiliznd metoda lui
Jacobi s se reduc h la forma canonic.

41
Soluie: Matricea simetric ataat formei ptratice h este:
|
|
|

\
|


=
4 0 2
0 6 2
2 2 5
A .
Determinanii diagonali sunt:
0
= 1,
1
= 5,
6 2
2 5
2

= = 26,
4 0 2
0 6 2
2 2 5
3


= = 80. Toi aceti determinani sunt nenuli i pozitivi. Forma ca-
nonic este: h(x) = + =

=
2
1
2
3
3
2 2
2
2
1 2
1
1
0
3
1
2 1
) ' (
5
1
) ' ( ) ' ( ) ' ( ) ' ( x x x x x
i
i
i
i

2
2
) ' (
26
5
x + , ) ' (
40
13
2
3
x + unde x = x
1
e
1
+ x
2
e
2
+ x
3
e
3

3
R .
Noua baz se construiete de forma:

+ + =
+ =
=
, '
, '
, '
3 33 2 32 1 31 3
2 22 1 21 2
1 11 1
e s e s e s e
e s e s e
e s e
cu condiia ca g(e
i
,
e
j
) = 0, 1 j < i 3 i g(e
i
, e
i
) = 1, 3 , 1 i = i tiind c g(e
i
, e
j
) = a
ij
sunt elementele lui
A.Rescriind cele de mai sus, rezult: g(e
1
, e
1
) s
11
a
11
= 1, rezult s
11
=
5
1
,

= +
= +
, 1 ) , ' (
, 0 ) ' , ' (
22 22 21 21 2 2
12 22 11 21 1 2
a s a s e e g
a s a s e e g
rezult

=
=
,
26
5
,
13
1
22
21
s
s

= + +
= + +
= + +
, 1 ) , ' (
, 0 ) , ' (
, 0 ) , ' (
33 33 23 32 13 31 3 3
23 33 22 32 12 31 2 3
13 33 12 32 11 31 1 3
a s a s a s e e g
a s a s a s e e g
a s a s a s e e g
rezult

=
=
=
.
40
13
,
20
1
,
20
3
33
32
31
s
s
s

Cu aceste rezultate, relaiile de legtur dintre vectorii bazei noi i a celei vechi sunt:

3 2 1 3 2 1 2 1 1
40
13
20
1
20
3
' ,
26
5
13
1
' ,
5
1
e e e e e e e e e + + = + = = .


1. n spaiul euclidian (
3
R , <, >) cu produsul scalar uzual, se d forma ptratic: h(x) =
3 2 2 1
2
2
2
1
4 4 2 x x x x x x + .
Redu h la forma canonic, folosind metoda valorilor proprii pentru orice x = (x
1
, x
2
,
x
3
)
3
R i determin baza corespunztoare acestei forme canonice. R: h(x) =
2
3
2
2
2
1
' 2 ' 4 ' x x x + . B =

1
' e = |

\
|

3
2
,
3
1
,
3
2
, e
2
= |

\
|

3
1
,
3
2
,
3
2
, e
3
= =
)
`

\
|
3
2
,
3
2
,
3
1
.
2. Utiliznd metoda lui Gauss redu la forma canonic urmtoarea form ptratic: h :
3
R R , h(x) = 2x
1
x
2
+2x
2
x
3
+4x
1
x
3
- 2
2
2
x +
2
3
x +
2
1
x , pentru orice x = (x
1
, x
2
, x
3
)

42

3
R i determin baza corespunztoare acestei forme canonice. R: h(x) =
2
3
2
2
2
1
'
3
8
' 3 ' x x x ; B =

1
' e = (1, 0, 0), e
2
= (1, 1, 0), e
3
=
)
`

\
|
1 ,
3
1
,
3
5
.S ne reamintim
Se numete form ptratic asociat lui g, funcia h : V R , h(x) = g(x, x), oricare
ar fi x V; g se numete forma polar sau forma dedublat a lui h.
Se numete form canonic a unei forme ptratice h : V R , dimV = n, orice
scriere a sa ntr-o baz a lui V, de forma: h(x)

=
=
n
i
i i
x a
1
2
, cu a
i
R i nu toate
neaprat nenule.I I. .4 4. .5 5. . C Cl la as si if fi ic ca ar re ea a f fo or rm me el lo or r p p t tr ra at ti ic ce e. . S Si ig gn na at tu ur r

Fie V un spaiu vectorial real, dimV = n, h : V R o form ptratic i A = (a
ij
) ) (
n
R M ,
(a
ij
= g(e
i
, e
j
)) matricea asociat formei ntr-o baz ortonormat fixat B = {e
1
, e
2
, , e
n
} V. Prin
metoda transformrilor ortogonale se poate determina o matrice ortogonal S, astfel nct din:
X = SY se obine forma canonic:

=
=
n
i
i i
y
1
2
h(x) , unde
1
, ...,
n
sunt valori proprii reale (i
eventual nule) ale matricei A. Printr-o renumerotare convenabil se poate presupune c
0 ..., 0,
r 1
> > i 0 ..., 0,
s r 1 r
< <
+ +
, unde r > 0, s > 0 i n s r + .
Dac se noteaz:
i i i
z y = , r i , 1 = i
j j j
z y = , s r 1, r j + + = , se obine:
2 2
1
2 2
1
... ... ) (
s r r r
z z z z x h
+ +
+ + = .
Dac se ine cont de definiia rangului unei forme ptratice, rezult c acesta este r + s i
atunci se obine: dac r + s < n forma ptratic este degenerat.
Definiia 10. Numrul natural r se numete indexul pozitiv al formei ptratice h, numrul natural
s se numete indexul negativ al formei ptratice, iar perechea (r, s) se numete signatura formei
ptratice.

Teorema 7. (legea de inerie) Signatura oricrei forme ptratice h : V R pe un spaiu vectorial
n-dimensional V, este invariant la schimbarea bazei.

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.83-84.
Propoziia 3. Fie V un spaiu vectorial, n-dimensional i h : V R o form ptratic. Atunci h
este pozitiv definit dac i numai dac rang(h) = n i signatura este (n, 0) (adic indexul
negativ este nul), iar dac signatura este (0, n) (deci indexul pozitiv este nul), forma este negativ
definit.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.84.

Un criteriu care s dea condiii necesare i suficiente ca o form ptratic dat s fie
pozitiv-definit (respectiv negativ-definit) este dat de teorema:

Teorema 8. (criteriul Sylvester) Fie V un spaiu vectorial real, dimV = n, h : V R o form
ptratic i A = (a
ij
) matricea ataat formei ptratice n raport cu o baz a spaiului.
Forma ptratic h este pozitiv definit (respectiv negativ definit) dac i numai dac toi
minorii diagonali:
1
= a
11
,
22 21
12 11
2
a a
a a
= , ...,
n
= detA
sunt strict pozitivi (respectiv (1)
k

k
> 0, oricare ar fi n 1, k = ).

43
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.85.

Exemple 3

S se determine signatura formei ptratice
h :
3
R R , h(x) =
3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
4 4 4 6 5 x x x x x x x + + .
Soluie: Utiliznd metoda lui Jacobi, o expresie canonic a formei ptratice h este,
conform aplicaiei 4 Exemple 2 din paragraful I.4.4.: h(x) =

3
1
2 1
) ' (
i
i
i
i
x
2
2
2
1
) ' (
26
5
) ' (
5
1
x x + = , ) ' (
40
13
2
3
x + rezult c indexul pozitiv este r = 3 i indexul
negativ este s = 0, de unde signatura formei ptratice h este: (3, 0), adic h este
pozitiv definit.
Acelai rezultat se obine utiliznd criteriul Sylvester, deoarece toi minorii
diagonali sunt strict pozitivi.

Determin signatura formei ptratice: h(x) =
2
1
x + 4x
1
x
2
+ 2x
1
x
3
+
2
2
x + 2x
2
x
3
+
3
2
3
x . R: signatura formei ptratice h este: (2, 1).S ne reamintim
Numrul natural r se numete indexul pozitiv al formei ptratice h, numrul
natural s se numete indexul negativ al formei ptratice, iar perechea (r, s) se
numete signatura formei ptratice.
Criteriul Sylvester Fie V un spaiu vectorial real, dimV = n, h : V R o form
ptratic i A = (a
ij
) matricea ataat formei ptratice n raport cu o baz a spaiului.
Forma ptratic h este pozitiv definit (respectiv negativ definit) dac i numai
dac toi minorii diagonali:
1
= a
11
,
22 21
12 11
2
a a
a a
= , ...,
n
= detA
sunt strict pozitivi (respectiv (1)
k

k
> 0, oricare ar fi n 1, k = ).I I. .4 4. .6 6. . Rezumat
n cadrul acestei uniti nvare se definete, se exemplific i se studiaz noiunea
de form biliniar pe un spaiu vectorial real, se determin matricea ataat unei
forme biliniare corespunztoare unei baze date. Se introduce noiunea de form
ptratic asociat unei forme biliniare simetrice date i se definete forma canonic a
expresiei unei forme ptratice. Se detaliaz urmtoarele trei metode de reducere la
forma canonic: metoda valorilor proprii, metoda lui Gauss i metoda lui Jacobi. n
finalul acestei uniti nvare se prezint criteriul lui Sylvester de clasificare a
formelor ptratice.


I I. .4 4. .7 7. . Test de autoevaluare a cunotinelor
1. Continu definiiile: i i) ) Fie V un spaiu vectorial real.Se numete form biliniar
pe V i ii i) ) Se numete form ptratic asociat lui g
2. Continu definiiile: i i) ) O form biliniar simetric se numete pozitiv
semidefinit i ii i) ) Se numete form canonic a unei forme ptratice
3. Definete indexul pozitiv, indexul negativ i signatura unei forme ptratice.
4. Enun legea de inerie.
5. Enun criteriul lui Sylvester.

44
6. Fie g :
3
R
3
R R , g(x, y) = x
1
y
1
+ x
2
y
2
x
3
y
3
n raport cu baza
canonic a lui
3
R . Arat c g este o form biliniar simetric.
7. Scrie forma ptratic definit de urmtoarea form biliniar simetric.
Determin rangul ei: g(x, y) = x
1
y
2
+ x
2
y
1
+ x
1
y
3
+ x
3
y
1
+ x
2
y
3
+ x
3
y
2
.
8. n spaiul euclidian (
3
R , <, >) cu produsul scalar uzual, redu la forma canonic,
utiliznd metoda valorilor proprii, urmtoarea form ptratic: h(x) = (x
1
)
2
+
2(x
2
)
2
+ 3(x
3
)
2
4x
1
x
2
4x
2
x
3
.


I I. .4 4. .8 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e

1. i i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 1. . i ii i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 7 7. .
2. i i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 3 3. . i ii i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 9 9. . 3 3. . R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 10 0. .
4 4. . R Re ev ve ez zi i t te eo or re em ma a 7 7. . 5 5. . R Re ev ve ez zi i t te eo or re em ma a . .8 8. . 6 6. . V Ve er ri if fi ic c p pr ro op pr ri ie et t i il le e d di in n d de ef fi in ni i i ii il le e
1 1. . i i 2 2. . 7 7. . h(x) = 2x
1
x
2
+ 2x
2
x
3
+ 2x
1
x
3;
rang h = 3. 8. h(x) =
2
3
2
2
2
1
' 5 ' 2 ' x x x + + .

Tem de control 1 Algebr liniar

1. Stabilete dac urmtoarea mulime de vectori este liniar independent: S ={x
1
= (3, 1,
5), x
2
= (6, 2, 15)}.
2. Studiaz dac urmtoarea submulime din spaiul aritmetic
3
R formeaz un subspaiu
vectorial: S= { x = (x
1
, x
2,
, x
3
)
3
R | x
1
+ x
2
+ x
3
= 1}.
3. Verific teorema lui Grassmann pentru cazul n care [U] este generat de mulimea U =
{(1, 2, 3), (1, 1, 2), (0, 3, 5)}, [V] de mulimea V = {(1, 1, 1), (1, 1, 1)}.
4. Determin transformarea liniar T :
3
R
3
R astfel nct T(v
i
) = u
i
, i = 3 , 1 , unde v
1
=
(3, -1, -6), v
2
= (0, 0, 1), v
3
= (1, 0, 1) i respectiv u
1
= (-1, 0, 0), u
2
= (-2, 0, 1), u
3
= (0, 0, -6).
5. Studiaz posibilitatea reducerii la forma diagonal a urmtoarei matrice, ce reprezint o
transformare liniare scris n baza canonic din
3
R : A=
|
|
|

\
|

7 7 6
8 7 4
4 3 1
.
6. Folosind teorema Hamilton-Cayley, calculeaz A
1
i A
n
, pentru:
|
|
|

\
|
=
3 0 0
0 2 0
1 0 1
A .
7. n spaiul euclidian (
3
R , <, >) cu produsul scalar uzual, redu la forma canonic, utiliznd
metoda valorilor proprii, urmtoarea form ptratic: h(x) = (x
1
)
2
+ (x
2
)
2
+ (x
3
)
2
2x
1
x
2

2x
2
x
3
2x
1
x
3
.

Dup rezolvare , lucrarea de verificare trebuie transmis tutorelui , pe foi scrise de
mn i ndosariate.

Sugestii pentru acordarea punctajului
Oficiu: 10 puncte
Subiectul 1: 5 puncte
Subiectul 2: 10 puncte
Subiectul 3: 15 puncte
Subiectul 4: 15 puncte
Subiectul 5: 15 puncte
Subiectul 6: 15 puncte
Subiectul 7: 15 puncte

45

45
M MO OD DU UL LU UL L I II I. . G Ge eo om me et tr ri ie e a an na al li it ti ic c

Cuprins
Introducere.............................................................................................................................. 45
Competene............................................................................................................................. 45
U UI I I II I. .1 1. . S Sp pa a i iu ul l v ve ec ct to or ri ia al l e eu uc cl li id di ia an n a al l v ve ec ct to or ri il lo or r l li ib be er ri i. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 46 6
U UI I I II I. .2 2. .P Pl la an nu ul l i i d dr re ea ap pt ta a n n s sp pa a i iu u . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 59 9
U UI I I II I. .3 3. .T Tr ra an ns sl la a i ii i i i r ro ot ta a i ii i. . S Sc ch hi im mb b r ri i d de e r re ep pe er re e n plan i n spaiu . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 73 3
U UI I I II I. .4 4. . C Co on ni ic ce e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 81 1
U UI I I II I. .5 5. . C Cu ua ad dr ri ic ce e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 91 1
U UI I I II I. .6 6. . Generarea suprafeelor ............................................................................................. 103
Tem de control 2-Geometrie analitic ................................................................................ 109Introducere
Obiectul geometriei analitice l constituie studiul proprietilor curbelor i
suprafeelor, precum i a altor entiti geometrice, cu ajutorul algebrei liniare, n
principal .
Noiunile studiate n cadrul acestui modul sunt cu implicaii n multe alte
discipline studiate ulterior. Unele cunotine de geometrie analitic i gsesc
interpretrile geometrice imediate n studiul modulului de geometrie diferenial.
n modulul de fa se prezint rezultate clasice referitoare la: sp pa a i iu ul l v ve ec ct to or ri ia al l
e eu uc cl li id di ia an n a al l v ve ec ct to or ri il lo or r l li ib be er ri i, , plan i dreapt n spaiu, t tr ra an ns sl la a i ii i i i r ro ot ta a i ii i, , s sc ch hi im mb b r ri i d de e
r re ep pe er re e n plan i n spaiu, conice, cuadrice i la generarea suprafeelor.


Competene
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:
-s identifice, s defineasc, s caracterizeze i s exemplifice principalele noiuni
teoretice referitoare la geometria analitic a curbelor i a suprafeelor: sp pa a i iu ul l v ve ec ct to or ri ia al l
e eu uc cl li id di ia an n a al l v ve ec ct to or ri il lo or r l li ib be er ri i, , plan i dreapt n spaiu, t tr ra an ns sl la a i ii i i i r ro ot ta a i ii i, , s sc ch hi im mb b r ri i d de e
r re ep pe er re e n plan i n spaiu, conice, cuadrice i generarea suprafeelor ;
-s utilizeze n exerciii principalele rezultate referitoare la geometria analitic a
curbelor i a suprafeelor.
46
Unitatea de nvare II.1. Sp pa a i iu ul l v ve ec ct to or ri ia al l e eu uc cl li id di ia an n a al l v ve ec ct to or ri il lo or r
l li ib be er ri i

Cuprins
II.1.1. Introducere .................................................................................................................... 46
II.1.2. Competene................................................................................................................... 46
I II I. .1 1. .3 3. . S Sp pa a i iu ul l v ve ec ct to or ri ia al l a al l v ve ec ct to or ri il lo or r l li ib be er ri i. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 46 6
I II I. .1 1. .4 4. . C Co ol li in ni ia ar ri it ta at te e i i c co op pl la an na ar ri it ta at te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 50 0
I II I. .1 1. .5 5. . P Pr ro od du us su ul l s sc ca al la ar r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .5 51 1
I II I. .1 1. .6 6. . P Pr ro od du us su ul l v ve ec ct to or ri ia al l . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 54 4
I II I. .1 1. .7 7. . P Pr ro od du us su ul l m mi ix xt t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 56 6
I II I. .1 1. .8 8. . D Du ub bl lu ul l p pr ro od du us s v ve ec ct to or ri ia al l . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 57 7
I II I. .1 1. .9 9. . Rezumat ........................................................................................................................ 58
II.1.10.Test de autoevaluare a cunotinelor............................................................................ 58
I II I. .1 1. .1 11 1. .R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 58 8


II.1.1. Introducere
n cadrul acestei uniti de nvare se prezint un exemplu remarcabil de R -spaiu
vectorial: s sp pa a i iu ul l v ve ec ct to or ri ia al l a al l v ve ec ct to or ri il lo or r l li ib be er ri i. Astfel, se studiaz principalele proprieti
geometrice referitoare la acesta, se nzestreaz acest spaiu cu o structur natural de
spaiu euclidian,care permite msurarea lungimii unui vector, precum i a unghiului
format de doi vectori liberi, se definesc pe acest spaiu produse de doi sau de trei
vectori liberi, avnd importante semnificaii geometrice.


II.1.2. Competenele unitii de nvare
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:
-s descrie construcia spaiului vectorial al vectorilor liberi;
-s rein definiiile produselor de vectori liberi,precum i interpretrile geometrice
rezultate din aceste definiii;
-s utilizeze proprietile produsului scalar , ale produsului vectorial i ale produsului
mixt;
-s deosebeasc metoda de rezolvare a exerciiilor cu vectori liberi ntr-un reper
ortonormat dat, de cea care se aplic atunci cnd nu este dat un reper;
-s opereze cu vectori liberi i s rezolve probleme care necesit lungimi de vectori,
arii de paralelograme, volume de paralelipipede i cazurile lor particulare.Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 2 ore.

II.1.3 3. . S Sp pa a i iu ul l v ve ec ct to or ri ia al l a al l v ve ec ct to or ri il lo or r l li ib be er ri i

Fie
3
E spaiul tridimensional al geometriei elementare.
Definiia 1. 1. Pentru oricare dou puncte A, B
3
E se consider segmentul orientat AB. Punctul A
se numete originea, iar B se numete extremitatea segmentului orientat. Dac originea i extremitatea
coincid, se obine segmentul orientat nul.
2. Dreapta determinat de A i B se numete dreapt suport a segmentului orientat AB i
se noteaz AB. Aceast dreapt este unic determinat dac i numai dac A B (fig. 1); pentru
segmentul orientat nul, dreapta suport este nedeterminat.47

3. Dou segmente orientate nenule AB i CD au aceeai direcie dac dreptele lor suport sunt
paralele sau coincid (fig. 2).
4. Un segment orientat nenul AB determin unic dreapta AB i un sens de parcurs pe
aceast dreapt: sensul de la A ctre B.
5. Dou segmente orientate nenule, care au aceiai direcie, au acelai sens, dac sensurile
determinate pe dreapta suport comun coincid; n caz contrar, au sensuri opuse; dac dreptele suport
ale segmentelor orientate sunt paralele, atunci ele au acelai sens dac extremitile lor se afl n acelai
semiplan determinat de dreapta (d) ce unete originile celor dou segmente orientate (fig. 3).6. Se numete lungimea (norma, modulul) unui segment orientat AB, lungimea segmentului
neorientat [AB], adic distana de la punctul A la punctul B i se noteaz: AB , deci AB =
d(A, B). Lungimea segmentului orientat nul este egal cu zero.
7. Dou segmente orientate nenule se numesc echipolente dac au aceeai direcie, sens i
lungime, iar dou segmente nule sunt considerate echipolente. Dac AB este echipolent cu CD
atunci se noteaz: AB ~ CD.
Teorema 1. Relaia de echipolen definit pe mulimea segmentelor orientate este o relaie de
echivalen.
Demonstraie: Se verific uor c relaia de echipolen este reflexiv, simetric i tranzitiv,
deci este o relaie de echivalen.
Definiia 2. Clasele de echivalen ale segmentelor orientate n raport cu relaia de echipolen
se numesc vectori liberi. Direcia, sensul i lungimea care coincid pentru segmentele echipolente
ce definesc un vector liber, se numesc direcia, sensul i respectiv lungimea vectorului liber.

Vectorii liberi se noteaz cu litere mici supraliniate a , b , c , ..., iar n desen se reprezint
printr-unul dintre segmentele orientate echipolente ce reprezint clasa lor. Din acest motiv
vectorii liberi se noteaz i prin AB , CD, ...

Definiia 3. 1. Un segment orientat care determin un vector liber (o clas de echivalen), se spune
c este un reprezentant al vectorului liber determinat i se scrie: AB AB .
A
B
AB
AB
A
B
C
D
Fig. 1.
Fig. 2.
C
D
A
B
B
A
D
C
(d)
Fig. 3.
48
2. Se definete lungimea (norma, modulul) unui vector liber a (sau AB ), ca fiind
lungimea unui reprezentant al su, i se noteaz aceast lungime prin: a sau AB .
Un vector liber de lungime unu se numete versor sau vector unitar.
Vectorul liber de lungime zero se numete vector nul i se noteaz: 0 , fiind reprezentat de
segmentul orientat AA, oricare ar fi A
3
E ; direcia i sensul lui fiind nedeterminate.
3. Doi vectori liberi a i b sunt egali i se scrie: a = b , dac reprezentanii lor sunt
echipoleni.
4. Vectorii liberi a i b care au aceeai direcie se numesc vectori coliniari, i se scrie:
a || b (fig. 4).
Doi vectori coliniari de aceeai lungime, dar cu sensuri opuse se numesc vectori opui; se
noteaz opusul vectorului liber a prin: a (fig. 5).
5. Trei vectori liberi se numesc coplanari dac i numai dac admit reprezentani coplanari
(fig. 6).


n cele ce urmeaz se noteaz cu:
3
V mulimea tuturor vectorilor liberi din spaiul
3
E .
Oricrui punct M
3
E i corespunde un vector i numai unul r
3
V de reprezentant
OM. Reciproc, oricrui vector liber r
3
V , i corespunde un unic punct M
3
E , astfel nct
OM r . Vectorul liber r = OM se numete vectorul de poziie al punctului M fa de
originea O.
Astfel, mulimile
3
E i
3
V sunt n coresponden biunivoc, bijecia fiind unic determinat
de fixarea originii O.
Mulimea
3
V a vectorilor liberi din spaiul
3
E se poate organiza ca un grup aditiv comutativ,
definind adunarea acestora prin regula triunghiului (sau prin regula paralelogramului).

Definiia 4. Fie a , b
3
V doi vectori liberi i O
3
V un punct arbitrar fixat. Se consider
punctele A, B
3
E astfel nct OA a i AB b . Vectorul liber c reprezentat de segmentul
orientat OB se numete suma vectorilor liberi a i b i se noteaz: b a c + = sau
AB OA OB + = (fig. 7). Fig. 7.
Vectorii liberi a , b i b a c + = sunt vectori
coplanari. Regula de determinare a sumei a doi vectori
liberi, prezentat mai sus, se numete regula triunghiului.
Adunarea vectorilor liberi este o lege de compoziie
intern bine definit: vectorul liber b a c + = nu depinde
de alegerea punctului O.
Teorema 2. Adunarea vectorilor liberi are urmtoarele proprieti, care determin o structur
de grup comutativ: (
3
V , +), pe mulimea vectorilor liberi:
1. Asociativitatea: oricare ar fi a , b , c
3
V , a + ( b + c ) = ( a + b ) + c .
2. 0 este elementul neutru: exist 0
3
V , astfel nct oricare ar fi a
3
V , a + 0 = 0
+ a = a .
a
b
b a c + =
A
B
O

a
b
a
a
a
c
b
Fig. 4 Fig. 5. Fig. 6.
()
49
3. Simetricul lui a (opusul lui a ) este: a , oricare ar fi a


3
V , exist a


3
V , astfel nct
a + (a ) = (a ) + a = 0 .
4. Comutativitatea: oricare ar fi a , b
3
V , a + b = b + a .

Observaia 1. 1. Comutativitatea adunrii justific determinarea sumei a doi vectori necoliniari prin
regula paralelogramului: se deseneaz OA a , OB b i se fixeaz punctul C, ca fiind
intersecia dintre paralela la OA dus prin B i paralela la OB dus prin A; segmentul orientat OC
este reprezentantul lui a +b (fig. 8).
2. n grupul abelian (
3
V , +) ecuaia b + x = a are o soluie unic x = a + (b )
not
= a b ,
numit diferena dintre vectorul a i vectorul b . Dac OA a i OB b , atunci BA a
b (fig. 9).
Fie corpul scalarilor R (corpul numerelor reale) i fie (
3
V , +) grupul aditiv al vectorilor liberi.
Definiia 5. Se numete produsul dintre un scalar R i un vector liber a
3
V , vectorul
liber a , definit astfel:1. Dac a 0 i 0, atunci a este vectorul care are aceeai direcie
cu a , lungimea egal cu a i sensul dat de cel al lui a sau contrar lui a , dup cum > 0
sau < 0.
2. Dac = 0 sau a = 0 , atunci a = 0 .

Se observ c vectorii liberi a i a sunt coliniari.
Teorema 3. nmulirea cu scalari a vectorilor liberi are urmtoarele proprieti:
1. Distributivitatea fa de adunarea vectorilor:
Oricare ar fi


R i pentru orice a , b
3
V rezult: ( a + b ) = a + b .
2. Distributivitatea fa de adunarea scalarilor:
Oricare ar fi , R i pentru orice a
3
V rezult: ( + ) a = a + a .
3. Oricare ar fi , R i pentru orice a
3
V rezult: (a ) = () a .
4. Oricare ar fi a
3
V rezult: 1 a = a .

Axiomele nmulirii cu scalari se verific pe reprezentani.

Observaia 2. Proprietile adunrii vectorilor liberi (structura de grup abelian) i proprietile
nmulirii cu scalari a vectorilor liberi (teorema 3) arat c
3
V este un spaiu vectorial peste
corpul R al numerelor reale, n raport cu cele dou legi de compoziie definite mai sus, numit
spaiul vectorial real al vectorilor liberi i notat: (
3
V , +, , R ).
Exemple 1
Coardele [AB] i [CD] ale unui cerc de centru O se intersecteaz ortogonal n punctul
P (fig. 10). S se demonstreze relaia: PA + PB + PC + PD = 2 PO.
Soluie: n triunghiurile APO, BPO, CPO i DPO, vectorii, PA , PB,
PC i PD se exprim prin relaiile (regula triunghiului):
a
b
b a c + =
B C
O A
A
B O
a
b
x
Fig. 8. Fig. 9.
50
PA = PO + OA
PB = PO + OB
PC = PO + OC
PD = PO + OD
Prin adunare membru cu membru a egalitilor vectoriale
se obine: PA+ PB + PC + PD = 4 PO + ( OA + OB)
+( OC + OD). Fig. 10.

Fie M i N mijloacele coardelor [AB] i respectiv [CD].
n triunghiurile AOB i COD, segmentele de dreapt [OM]
respectiv [ON] sunt mediane i prin urmare, vectorii OM i ON
se exprim prin formulele: 2 OM = OA + OB ; 2 ON = OC + OD.

Substituind aceste relaii se obine: PA + PB + PC + PD = 4 PO + 2(OM + ON).
n dreptunghiul ONPM, vectorul OP este egal cu suma vectorilor ON i OM
(regula paralelogramului) i prin urmare, ultima relaie devine:
PA + PB + PC + PD = 4 PO + 2OP = 4 PO 2 PO = 2 PO.

Prezint construcia spaiului vectorial al vectorilor liberi realizat n acest paragraf.


S ne reamintim
Prin
3
V se noteaz mulimea tuturor vectorilor liberi din spaiu. Pe
3
V se definete
adunarea a doi vectori liberi prin regula paralelogramului, iar nmulirea cu scalari prin:

v
, 0 v ,
) 0 ( ) 0 (
=
< >

v v
(dac = 0 sau 0 = v ), atunci tripletul
(
3
V , +, , R ) este un R -spaiu vectorial numit spaiul vectorial al vectorilor liberi


II.1.4 4. . C Co ol li in ni ia ar ri it ta at te e i i c co op pl la an na ar ri it ta at te e

Fie (
3
V , +, , R ) spaiul vectorial real al vectorilor liberi.
Observaia 3. Liniara dependen i independen, dimensiunea n spaiul vectorial real al vectorilor
liberi se definesc ca n orice spaiu vectorial, considernd reprezentanii ntr-un punct fixat.

Definiia 6. Un vector liber cu lungimea unu se numete versor i n general se noteaz prin: e ,
sau dac a este un vector liber nenul cu lungimea egal cu a , atunci versorul corespunztor
se noteaz: vers a =
a
1
a .
Cunoscnd noiunile de coliniaritate i coplanaritate se pot da urmtoarele teoreme
echivalente care leag aceste noiuni de noiunile de dependen i independen liniar.
Teorema 4. Doi vectori liberi sunt coliniari, dac i numai dac exist un scalar - unic
determinat, astfel nct unul din vectori s fie amplificatul celuilalt prin .
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.100.
Teorema 5. Un sistem de doi vectori liberi { }
2 1
, v v este liniar dependent dac i numai dac
1
v
i
2
v sunt coliniari.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.100.
Teorema 6. Trei vectori liberi sunt coplanari, dac i numai dac exist numerele reale i
astfel nct unul din vectori s fie o combinaie liniar a celorlali doi.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.100-101.

C
O M
N P
D
A
B


51
Teorema 7. Un sistem de trei vectori liberi { }
3 2 1
, , v v v este liniar dependent, dac i numai dac
vectorii
1
v ,
2
v ,
3
v sunt coplanari.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.101.
Teorema 8. 1. Pe dreapt exist sisteme de vectori liniar independeni, fiecare sistem este
format din cel mult un vector.
2. n plan exist sisteme de vectori liniar independeni, fiecare sistem este format din cel
mult doi vectori.
3. n spaiu exist sisteme de vectori liniar independeni, fiecare sistem este format din cel
mult trei vectori.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.101-103.

Definiia 7. 1. Expresia v =
1
1
e +
2
2
e +
3
3
e , se numete descompunerea vectorului v dup
vectorii
1
e ,
2
e ,
3
e .
2. Numerele reale
1
,
2
,
3
se numesc coordonatele vectorului v n baza { }
3 2 1
, , e e e .
Consecina 1. 1. Deoarece dependena liniar a doi vectori liberi este echivalent cu
coliniaritatea rezult c doi vectori liberi necoliniari sunt liniar independeni.
2. Deoarece dependena liniar a trei vectori liberi este echivalent cu coplanaritatea
rezult c trei vectori liberi necoplanari sunt liniar independeni.
Exemple 2
S se determine R pentru care vectorii n m a + = 2 i n m b + = sunt
coliniari, n cazul n care vectorii m i n sunt necoliniari.
Soluie: Deoarece vectorii a i b sunt coliniari rezult c exist scalarul R
astfel nct b a = , adic: ( ) n m n m + = + 2 , R .Ordonnd dup m i n
se obine: ( ) ( ) 0 1 2 = + n m .Deoarece vectorii m i n sunt necoliniari, rezult
c ei sunt liniari independeni, aadar:

=
=
, 0 1
, 0 2

deci

=
=
.
2
1
, 2

Se dau vectorii: p n m a + = 3 2 , p n m b 2 + = i n m c + = , n care vectorii
m, n i p , sunt necoplanari. Arat c vectorii c b a , , sunt liniar independeni i
exprim vectorul m n funcie de acetia.
R: Aplic definiia unei mulimi de vectori liniar independente; m= c b a
2
1
10
1
5
1
+ + .


S ne reamintim
Versorul corespunztor unui vector liber a se noteaz: vers a =
a
1
a .
Doi vectori liberi sunt coliniari, dac i numai dac exist un scalar - unic
determinat, astfel nct unul din vectori s fie amplificatul celuilalt prin .
Trei vectori liberi sunt coplanari, dac i numai dac exist numerele reale i
astfel nct unul din vectori s fie o combinaie liniar a celorlali doi.

II.1.5 5. . P Pr ro od du us su ul l s sc ca al la ar r
Se poate defini proiecia ortogonal a unui vector liber a
3
V pe o dreapt, ca fiind
proiecia ortogonal a unui reprezentant oarecare al vectorului pe acea dreapt.
Proiecia ortogonal nu depinde de dreapta (d) (cele dou proiecii ortogonale fiind
segmente orientate echipolente). Se poate defini deci, proiecia ortogonal a unui vector liber a
pe un alt vector liber nenul b , care se noteaz a pr
b
.

52
Definiia 8. Fie a , b
3
V \ { 0 },O
3
E i reprezentanii lor alei cu originea comun: OA a ,
OB b (fig. 11).Se numete unghiul dintre vectorii a i b , numrul real [0, ], care
reprezint msura unghiului format de suporturile reprezentanilor OA i OB ai vectorilor a i
b .
Se observ c definiia unghiului format de vectorii liberi a i b
nu depinde de alegerea punctului O.
Definiia 9. Dac unghiul
2

= , atunci vectorii liberi a i b


se numesc vectori ortogonali. Prin convenie se accept c
vectorul nul 0 este ortogonal pe orice vector. Fig. 11.
Definiia 10. Fie a ,

b


3
V

\

{0 }, [0, ] unghiul dintre ei ( OA a , OB b ). Numrul real
a cos se numete mrimea algebric a proieciei ortogonale a vectorului a pe vectorul
b i se noteaz a pr
b
.
Se obine: a pr
b
= a cos , OA= a cos = a pr
b
(fig.12). Fig. 12.
Teorema 9. Mrimea algebric a proieciei ortogonale are proprietile:
1. Pentru orice a
1
, a
2
, b
3
V \ { 0 } rezult:
b
pr (
1
a +
2
a ) =
b
pr
1
a
+
b
pr
2
a .2. Oricare ar fi k i pentru orice a
1
, b
3
V \ { 0 } rezult:
b
pr (k
1
a ) = = k
b
pr
1
a .
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.105-106.
Definiia 11. Fie a , b

3
V , iar [0, ] n cazul: a 0 , b 0 , unghiul vectorilor a i b .
Aplicaia :
3
V
3
V R , care asociaz perechii ( a , b ), numrul real notat: a b definit
prin: a b =


nul, vectorul
cu egal b , a vectorii dintre unul putin cel pentru 0,
, 0 b , 0 a pentru , cos b a

se numete produsul scalar al vectorilor liberi a i b .
Observaia 4. 1. Din definiia produsului scalar i din definiia mrimii algebrice a proieciei
ortogonale se observ c: a b = a b pr
a
= b a pr
b
.
Din definiia produsului scalar se observ c dac a 0 , b 0 i a b = 0, rezult c
vectorii liberi a i b sunt ortogonali. Are loc i reciproca acestei afirmaii.
Teorema 10. Produsul scalar al vectorilor liberi are urmtoarele proprieti:
1. Comutativitatea: Pentru orice a , b
3
V rezult: a b = b a .
2. Distributivitatea fa de adunarea vectorilor:
Pentru orice a , b , c
3
V rezult: a ( b + c ) = a b + a c .
3. Liniaritatea n raport cu amplificarea cu scalari reali:
Pentru orice R i oricare ar fi a , b
3
V , rezult: ( a b ) = ( a ) b = a ( b ).
4. Pentru orice a

3
V rezult a


a 0, iar a


a = 0 dac i numai dac a = 0 .
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.106-107.

Dac se consider un reper ortonormat R = {0, i , j , k }, un vector liber a
3
V se
poate scrie a = a
x
i + a
y
j + a
z
k , unde a
x
, a
y
, a
z
sunt componentele acestui vector n reperul dat
B
A O

a
b

A
B O

a
b
A

53
i reprezint proieciile vectorului pe axele reperului. Vectorul a se poate scrie astfel: a(a
x
, a
y
,
a
z
).
Reperul R fiind ortonormat, rezult: i = j = k = 1 i i j = j k = k i = 0.
Teorema 11. ntr-un reper ortonormat produsul scalar a doi vectori liberi este egal cu suma
produselor componentelor lor.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.107.
Definiia 12. a b = a
x
b
x
+ a
y
b
y
+ a
z
b
z
poart numele de expresia analitic a produsului scalar
ntr-un reper ortonormat.

C Co on ns se ec ci in n e e a al le e p pr ro od du us su ul lu ui i s sc ca al la ar r

1. Norma unui vector

Dac n a b = a b cos se consider b = a , rezult a a = a a cos 0 =
2
a , deci: a = a a .
Din expresia analitic a produsului scalar rezult: a =
2 2 2
z y x
a a a + + .
Dac ntr-un reper ortonormat se consider punctele M
1
(x
1
, y
1
, z
1
) i M
2
(x
2
, y
2
, z
2
), atunci
vectorul
2 1
M M are componentele (x
2
x
1
, y
2
y
1
, z
2
z
1
) i distana dintre punctele M
1
i M
2

este: d(M
1
, M
2
) =
2 1
M M =
2
1 2
2
1 2
2
1 2
) ( ) ( ) ( z z y y x x + + .

2. Unghiul dintre doi vectori
Din a b = a b cos , rezult: cos =
b a
b a

,
care ntr-un reper ortonormat devine: cos =
2 2 2 2 2 2
z y x z y x
z z y y x x
b b b a a a
b a b a b a
+ + + +
+ +
.
3. Mrimea algebric a proieciei ortogonale a unui vector pe alt vector

a pr
b
=
b
b a
=
2 2 2
z y x
z z y y x x
b b b
b a b a b a
+ +
+ +
.
Exemple 3
Se dau vectorii: n m a = 2 , n m b + = 3 , 1 = m , 2 = n .Se cere:
i) Lungimea diagonalelor paralelogramului construit pe suporturile reprezentanilor
vectorilor b i a alei cu originea comun (fig. 13).
ii) Unghiul dintre cele dou diagonale, tiind c unghiul dintre n i m este
3

.
Soluie: i) m b a d 5
1
= + = , rezult
5 1 5 5
1
= = = m d
n m b a d 2
2
= = , rezult
( ) ( ) = = = n m n m d d d 2 2
2 2 2

( ) 21
2
1
2 1 4 2 4 1 4 4
2
2 2
= + + = + + = n m n m .
1 d
b
a
=
+
2
d
b
a
=

b
a
1 d
b
a
=
+
1 d
b
a
=
+
2
d
b
a
=

2
d
b
a
=

bb
aa
Fig. 13.
54
ii) cos ( )
( )
( )
=

=

=

=
21 5
10 5
21 5
2 5
,
2
2 1
2 1
2 1
n m m
n m m
d d
d d
d d
.
21
3
21 5
10 5
=

= Se obine: ( ) |

\
|
=
21
3
arccos ,
2 1
d d .Se dau a , b i c cu 1 = a , 2 = b , 3 = c , ( )
3
,

= b a ,
( )
4
,

= c a , ( )
6
,

= c b . Calculeaz norma vectorului a + b c.
R: 3 6 2 3 16 .

S ne reamintim
Fie a , b

3
V , iar [0, ] n cazul: a 0 , b 0 , unghiul vectorilor a i b .
Aplicaia :
3
V
3
V R , care asociaz perechii ( a , b ), numrul real notat:
a b definit prin: a b =


nul, vectorul
cu egal b , a vectorii dintre unul putin cel pentru 0,
, 0 b , 0 a pentru , cos b a

se numete produsul scalar al vectorilor liberi a i b .
a b = a
x
b
x
+ a
y
b
y
+ a
z
b
z
poart numele de expresia analitic a produsului scalar
ntr-un reper ortonormat.

II.1.6 6. . P Pr ro od du us su ul l v ve ec ct to or ri ia al l

Definiia 13. Se spune c un reper R = {0,
1
e ,
2
e ,
3
e } este orientat drept (fig. 14) dac
orientarea lui
2
e poate fi obinut din orientarea lui
1
e printr-o rotaie n sens trigonometric,
privit din extremitatea lui
3
e , de un unghi mai mic de 180, care suprapune direcia lui
1
e peste
direcia lui
2
e .Un reper care nu este orientat drept poart numele de reper stng (fig. 15).

reper orientat drept reper stng


Definiia 14. Fie
3
V - spaiul vectorial al vectorilor liberi. Se numete produs vectorial, aplicaia
:
3
V
3
V
3
V definit astfel: dac a , b
3
V i [0, ] unghiul vectorilor a i b n
cazul a 0 , b 0 , vectorul a b are:
- direcie perpendicular pe direciile vectorilor a i b ;
- sensul lui a b este astfel nct reperul format ntr-un punct, de: a , b i a b s fie
orientat drept;
- norma dat de: b a = a b sin .
Observaia 5. Din definiia produsului vectorial rezult proprietatea de anticomutativitate a
acestuia: a b = b a .
1
e
2
e
3
e
1
e
2
e
3
e
Fig. 14. Fig. 15.
55
Observaia 6. b a = a b sin reprezint n uniti ptratice, aria paralelogramului
construit pe suporturile reprezentanilor vectorilor a i b , alei cu originea comun.
Observaia 7. Fie a i b doi vectori liberi i OA a , OB b doi reprezentani cu originea
comun n O i () un plan perpendicular pe OA n O (fig. 16).
Se consider B' proiecia ortogonal a lui B pe planul () i
OB'' = a OB' . Rezult c OB'' = a b sin .
Se face o rotaie de unghi
2

n sens trigonometric, se
obine OB''' , care este un reprezentant al vectorului Fig. 16.
a b n punctul O.
Teorema 12. Produsul vectorial al vectorilor liberi are urmtoarele proprieti:
1. Distributivitatea fa de adunarea vectorilor:
Oricare ar fi a , b , c
3
V rezult: a (b + c ) = a b + a c .
2. Liniaritatea n raport cu amplificarea cu scalari reali:
Pentru orice R i oricare ar fi a , b
3
V rezult: (a ) b = a (b ) = ( a b ).

Demonstrarea acestor proprieti se face folosind reprezentrile geometrice ale vectorilor ntr-un
punct O i apoi construcia de la observaia 7.
Dac se consider un reper ortonormat R = {O, i , j , k } i vectorii liberi a = a
x
i +
++a
y
j + a
z
k i b = b
x
i + b
y
j + b
z
k se poate da urmtoarea teorem:

Teorema 13. n reperul ortonormat R = {O, i , j , k }, vectorul a b este dat de:

a b = (a
y
b
z
a
z
b
y
) i (a
x
b
z
a
z
b
x
) j + (a
x
b
y
a
y
b
x
) k .
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.110-111.
Observaia 8. Formula anterioar, numit expresia analitic a produsului vectorial ntr-un reper
ortonormat este echivalent cu formula: a b =
z y x
z y x
b b b
a a a
k j i
.
Exemple 4
Fie: k j i r
A
2 + = , k r
B
= , k j i r
C
+ + = 2 , vectorii de poziie ai vrfurilor unui
triunghi ABC S se determine: i)Aria triunghiului ABC .ii) Un vector v ,
perpendicular pe planul vectorilor AB i , AC avnd lungimea 14 2 . iii) Distana
de la vrful A la latura BC a triunghiului.
Soluie: i) k j i r r AB
A B
+ = = , k j i r r AC
A C
+ = = 2
j i r r BC
B C
+ = = 2 .
14
2
1
9 4 1
2
1
3 2
2
1
1 2 1
1 1 1
2
1
2
1
= + + = =

= =

k j i
k j i
AC AB Aria
ABC
.
ii) Deoarece AB v i AC v rezult v coliniar cu ) ( AC AB , deci exist
R , astfel nct:
) 3 2 ( ) ( k j i AC AB v = = , k j i v 3 2 = ,
A
B
B
O
B
B
()
a
b
56
adic 14 14 2 = , de unde || = 2, deci = 2. Atunci ) 3 2 ( 2 k j i v = .
iii) d(A, BC) =
5
14
1 2
14
2
2
=
+
=

BC
Aria
ABC
.Fie: k j i r
A
+ + = 2 , k r
B
5 = , k j i r
C
+ = 3 , vectorii de poziie ai vrfurilor
unui triunghi ABC. Determin: i)Aria triunghiului ABC. ii)Distana de la vrful A la
latura BC a triunghiului. R: i)
2
15
=
ABC
Aria ; ii) d(A, BC)
26
26 15
= .

S ne reamintim
Fie
3
V - spaiul vectorial al vectorilor liberi. Se numete produs vectorial,
aplicaia :
3
V
3
V
3
V ,dac a , b
3
V i [0, ] unghiul vectorilor a i
b n cazul a 0 , b 0 , vectorul a b are: i) direcie perpendicular pe
direciile vectorilor a i b ; ii) sensul lui a b este astfel nct reperul format
ntr-un punct, de: a , b i a b s fie orientat drept; iii) norma dat de: b a =
a b sin .
Expresia analitic a produsului vectorial
ntr-un reper ortonormat : a b =
z y x
z y x
b b b
a a a
k j i
.

II.1.7 7. . P Pr ro od du us su ul l m mi ix xt t

Definiia 15. Se numete produs mixt a trei vectori liberi, scalarul obinut din produsul scalar al
unuia dintre vectori cu vectorul produs vectorial al celorlali doi.
Produsul mixt se noteaz: ( a , b , c ). Aadar: ( a , b , c ) = a ( b c ).
Dac se consider un reper ortonormat R = {0, i , j , k } i n acest reper vectorii: a (a
x
,
a
y
, a
z
), b (b
x
, b
y
, b
z
), c (c
x
, c
y
, c
z
), din expresia analitic a produsului vectorial a doi vectori liberi,
rezult: a ( b c ) = ( a , b , c ) =
z y x
z y x
z y x
c c c
b b b
a a a
,prezint expresia analitic a produsului
mixt ntr-un reper ortonormat.

Consecina 2. Produsul mixt a trei vectori liberi este invariant la permutrile circulare ale
vectorilor, adic: ( a , b , c ) = ( c , a , b ) = ( b , c , a ).
Teorema 14. Valoarea absolut a produsului mixt a trei vectori liberi necoplanari, n uniti
cubice, reprezint volumul paralelipipedului construit pe suporturile reprezentanilor vectorilor
considerai cu originea comun .
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.112.
Consecina 3. Volumul tetraedrului construit pe suporturile reprezentanilor a trei vectori liberi
considerai cu originea comun este a asea parte din volumul paralelipipedului, deci:
V
tetr.
=
6

( a , b , c ), = 1 astfel ca V
tetr.
> 0.
Teorema 15. Produsul mixt a trei vectori liberi este nul dac i numai dac: vectorii sunt
coplanari, sau unul din vectori este vectorul nul, sau doi dintre vectori sunt coliniari.
57
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.113.
Exemple 5
Fie: k j i r
A
2 + = , k r
B
= , k j i r
C
+ + = 2 , vectorii de poziie ai vrfurilor unui
triunghi ABC. S se determine un punct D n planul triunghiului ABC astfel nct
D
r
s fie perpendicular pe BC i s aib mrimea 4.
Soluie: Fie D(x, y, z) (ABC). Rezult c 0 ) AD , AC , ( = AB .Cum BC r
D
, se
obine 0 = BC r
D
, unde k z j y i x r
D
+ + = , astfel nct
D
r = 4. Se obine sistemul:

= + +
= +
= +
, 16
, 0 2
, 0 3 3 2
2 2 2
z y x
y x
z y x
cu soluia S =
)
`

\
|
|

\
|

7
13
,
7
24
,
7
12
,
7
22
,
7
18
,
7
9
.Rezult
aadar dou puncte D
1,2
n planul (ABC), avnd coordonatele elementele mulimii S.
Punctele A(1,-5,4), B(0,-3,1), C(-2,-4,3), D(4,4,-2) sunt vrfurile unui tetraedru.
Calculeaz nlimea tetraedrului cobort din A. R: h
A
=3.


S ne reamintim
Se numete produs mixt a trei vectori liberi, scalarul obinut din produsul scalar al
unuia dintre vectori cu vectorul produs vectorial al celorlali doi.
Expresia analitic a produsului mixt ntr-un reper ortonormat:.
a ( b c ) = ( a , b , c ) =
z y x
z y x
z y x
c c c
b b b
a a a
.

II.1.8 8. . D Du ub bl lu ul l p pr ro od du us s v ve ec ct to or ri ia al l
Definiia 16. Se numete dublu produs vectorial al vectorilor liberi a , b , c , vectorul:
a ( b c ).

Teorema 16. Pentru orice trei vectori liberi, a , b , c
3
V se obine: dublul produs vectorial este
un vector coplanar cu vectorii b i c i c b a b c a
c a b a
c b
c b a =

= ) ( ) ( ) ( .
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.114.
Exemple 6
S se calculeze valoarea expresiei: 2
) (
) (
) (
+

=
c b a
c b a
b a
b a
E , tiind c vectorii
c , b , a
3
V sunt necoplanari, iar vectorii a i b sunt nenuli i nu sunt ortogonali.

Soluie: innd cont de interpretarea produsului dublu vectorial se obine:
[ ]
[ ]
= +


= 2
) ( ) (
) ( ) ( ) (
c b a b a
c b a b c a b a
E = +


2
) , , ( ) (
) , , ( ) ( ) , , ( ) (
c b a b a
b a c b a b a b c a
1 2 1 2
) , , ( ) (
) , , ( ) ( 0
= + = +


c b a b a
c b a b a
.


Verific egalitatea:
) , , ( ) , , (
) ( ) (
c b a
b
a c c b b a
c b b a
=


.
58

S ne reamintim
Se numete dublu produs vectorial al vectorilor liberi a , b , c , vectorul:
a ( b c ).
Pentru orice trei vectori liberi, a , b , c
3
V se obine: dublul produs vectorial este
un vector coplanar cu vectorii b i c i
c a b a
c b
c b a

= ) ( .

I II I. .1 1. .9 9. . Rezumat
Introducerea noiunii de vector liber n spaiul geometric
3
E a fost posibil innd
seama de noiunile fundamentale ale geometriei euclidiene cum ar fi: punctul,
dreapta, planul, distana, precum i de axiomele care guverneaz aceste noiuni.
Aceast unitate de nvare este dedicat nsuirii noiunii de vector liber, operaiilor
elementare cu vectori liberi :adunarea i nmulirea dintre un scalar i un vector liber,
produselor de vectori liberi : scalar, vectorial, mixt, dublu produs vectorial, ct i a
consecinelor geometrice aplicative: calculul lungimilor, unghiurilor, ariilor i
volumelor.


I II I. .1 1. .1 10 0. . Test de autoevaluare a cunotinelor
1. Continu enunurile: i) Doi vectori liberi sunt coliniari, dac i numai dac ii)
Trei vectori liberi sunt coplanari, dac i numai dac
2.Continu definiiile: i) Se numete produs scalar al vectorilor liberi a i b ii) Se
numete produs vectorial al vectorilor liberi a i b iii) Se numete produs mixt al
vectorilor liberi a , b i c iv) Se numete produs dublu vectorial al vectorilor
liberi a , b i c .
3. i) Scrie expresia analitic a produsului scalar ntr-un reper ortonormat ii) Scrie
expresia analitic a produsului vectorial ntr-un reper ortonormat. iii)Scrie expresia
analitic a produsului mixt ntr-un reper ortonormat.
4. Scrie care este consecina geometric aplicativ a produsului vectorial.
5. Scrie care este consecina geometric aplicativ a produsului mixt.
6.Se dau vectorii . 4 3 2 , 4 12 3 , 3 4 12 k j i OC k j i OB k j i OA + = + = + =
Arat c: triunghiul OAB este isoscel i triunghiul AOC este dreptunghic.
7.Punctele A(4, -2, 2), B(3, 1, 1), C(4, 2, 0), D(1,0,0) sunt vrfurile unui
tetraedru.Determin lungimea nlimii tetraedrului DABC, duse din D pe baza ABC.
8.Calculeaz: ( ) c b a b a a + + + , , . 9. Calculeaz: ( a b , b c , c a ).


I II I. .1 1. .1 11 1. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e
i i) ) R Re ev ve ez zi i t te eo or re em ma a 4 4. .i ii i) ) ) ) R Re ev ve ez zi i t te eo or re em ma a 6 6. .2 2. . i i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 11 1. .i ii i) ) R Re ev ve ez zi i
d de ef fi in ni i i ia a 1 14 4. . i ii ii i) ) ) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 15 5. . i iv v) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 16 6. . 3 3. . i i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a
1 12 2. . i ii i) ) R Re ev ve ez zi i t te eo or re em ma a 1 13 3. . i i o ob bs se er rv va a i ia a 8 8. . i ii ii i) ) R Re ev ve ez zi i r re el la a i ia a expresia analitic a
produsului mixt ntr-un reper ortonormat d di in n p pa ar ra ag gr ra af fu ul l 5 5. . 4 4. .R Re ev ve ez zi i o ob bs se er rv va a i ia a 7 7. .5 5. .
R Re ev ve ez zi i t te eo or re em ma a 1 14 4. . 6 6. . 13 = = OB OA ,deci triunghiul OAB este isoscel;
OA OB =0,deci triunghiul AOC este dreptunghic.7.
6
6 5
=
D
h .8. Aplic definiia
produsului mixt. Vei obine: ) , , ( c b a . 9. Din definiia produsului mixt :
2
) , , ( c b a .


59
Unitatea de nvare II.2. Planul i dreapta n spaiu

Cuprins
II.2.1. Introducere .................................................................................................................... 59
II.2.2. Competene ................................................................................................................... 59
I II I. .2 2. .3 3. . Ecuaii de plane............................................................................................................. 60
I II I. .2 2. .3 3. .1 1. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e t tr re ei i p pu un nc ct te e n ne ec co ol li in ni ia ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 60 0
I II I. .2 2. .3 3. .2 2. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e o o d dr re ea ap pt t i i u un n p pu un nc ct t e ex xt te er ri io or r d dr re ep pt te ei i. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 61 1
I II I. .2 2. .3 3. .3 3. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e u un n p pu un nc ct t i i d do ou u d di ir re ec c i ii i n ne ec co ol li in ni ia ar re e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 61 1
I II I. .2 2. .3 3. .4 4. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e p pu un nc ct t i i d de e u un n v ve ec ct to or r n no or rm ma al l. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .6 62 2
I II I. .2 2. .3 3. .5 5. . E Ec cu ua a i ia a g ge en ne er ra al l a a p pl la an nu ul lu ui i . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .6 62 2
I II I. .2 2. .3 3. .6 6. . E Ec cu ua a i ia a p pl la an nu ul lu ui i p pr ri in n t t i ie et tu ur ri i . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 62 2
I II I. .2 2. .4 4. . F Fa as sc ci ic co ol le e d de e p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 63 3
I II I. .2 2. .5 5. . E Ec cu ua a i ii i d de e d dr re ep pt te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 64 4
I II I. .2 2. .5 5. .1 1. . D Dr re ea ap pt ta a d de et te er rm mi in na at t d de e d do ou u p pu un nc ct te e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 64 4
I II I. .2 2. .5 5. .2 2. . D Dr re ea ap pt ta a d de et te er rm mi in na at t d de e u un n p pu un nc ct t i i u un n v ve ec ct to or r n ne en nu ul l. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 64 4
I II I. .2 2. .5 5. .3 3. . D Dr re ea ap pt ta a c ca a i in nt te er rs se ec c i ie e a a d do ou u p pl la an ne e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 65 5
I II I. .2 2. .6 6. . P Po oz zi i i ii i r re el la at ti iv ve e d de e d dr re ep pt te e i i p pl la an ne e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6 67 7
I II I. .2 2. .6 6. .1 1. . P Po oz zi i i ia a u un ne ei i d dr re ep pt te e f fa a d de e u un n p pl la an n. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 67 7
I II I. .2 2. .6 6. .2 2. . P Po oz zi i i ii il le e r re el la at ti iv ve e a a d do ou u d dr re ep pt te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 67 7
I II I. .2 2. .7 7. . U Un ng gh hi iu ur ri i i i d di is st ta an n e e n n s sp pa a i iu u . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 69 9
I II I. .2 2. .7 7. .1 1. . U Un ng gh hi iu ul l d di in nt tr re e d do ou u p pl la an ne e o or ri ie en nt ta at te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 69 9
I II I. .2 2. .7 7. .2 2. . U Un ng gh hi iu ul l d di in nt tr re e d do ou u d dr re ep pt te e o or ri ie en nt ta at te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .6 69 9
I II I. .2 2. .7 7. .3 3. . U Un ng gh hi iu ul l d di in nt tr re e o o d dr re ea ap pt t i i u un n p pl la an n. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .7 70 0
I II I. .2 2. .7 7. .4 4. . D Di is st ta an n a a d de e l la a u un n p pu un nc ct t l la a u un n p pl la an n. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 70 0
I II I. .2 2. .7 7. .5 5. . D Di is st ta an n a a d de e l la a u un n p pu un nc ct t l la a o o d dr re ea ap pt t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 70 0
I II I. .2 2. .7 7. .6 6. . D Di is st ta an n a a d di in nt tr re e d do ou u d dr re ep pt te e o or ri ie en nt ta at te e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 70 0
II.2.8. Rezumat. ....................................................................................................................... 72
II.2.9. Test de autoevaluare a cunotinelor ............................................................................. 72
I II I. .2 2. .1 10 0. .R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 72 2


II.2.1. Introducere
n cadrul acestei uniti de nvare, cu ajutorul spaiului euclidian al vectorilor liberi
3
E n care se consider un reper ortonormat R = {0, i , j , k }, se prezint diferitele
reprezentri analitice ale planelor i dreptelor n spaiu n funcie de cazurile de
determinare ale acestora, se caracterizeaz cu ajutorul calculului vectorial poziiile
relative de plane i drepte n spaiu, fa as sc ci ic co ol le el le e d de e p pl la an ne e i i s se e g g s se es sc c formule pentru
determinarea msurilor unghiurilor sau ale distanei.


II.2.2. Competenele unitii de nvare
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:
-s prezinte diferitele reprezentri analitice ale unui plan n spaiu n funcie de
cazurile de determinare ale acestuia;
-s prezinte diferitele reprezentri analitice ale unei drepte n spaiu n funcie de
diferitele cazuri de determinare ale acesteia;
-s identifice i s explice problemele teoretice i practice referitoare la fa as sc ci ic co ol le e d de e
p pl la an ne e; ;
-s caracterizeze poziiile relative de plane i drepte n spaiu;
-s nregistreze i s prezinte formulele de calcul ale msurilor unghiurilor i ale
distanei;
-s rezolve probleme care necesit ecuaii de plane i de drepte, formule de calcul ale

60
msurilor unghiurilor sau ale distanei.Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 2 ore.


II.2.3. E Ec cu ua a i ii i d de e p pl la an ne e


II.2.3.1 1. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e t tr re ei i p pu un nc ct te e n ne ec co ol li in ni ia ar re e

Se consider n spaiul euclidian
3
E un reper ortonormat R = {O, i , j , k } i n acest
reper trei puncte necoliniare M
i
(x
i
, y
i
, z
i
), i = 3 , 1 . Aceste puncte determin planul () (fig. 1).

Se noteaz cu
i
r , i = 3 , 1 vectorii de poziie ai punctelor M
i
i cu r vectorul de poziie al unui
punct M(x, y, z). Pentru ca punctul M s aparin planului (), trebuie ca vectorii M M
1
,
2 1
M M i
3 1
M M s fie coplanari, deci liniar dependeni. Rezult c exist , R astfel nct:
M M
1
=
2 1
M M +
3 1
M M , adic:
1
r r = (
1 2
r r ) + (
1 3
r r ), , R ,
sau: () : r =
1
r + (
1 2
r r ) + (
1 3
r r ), , R ,
care se numete ecuaia vectorial a planului determinat de trei puncte necoliniare.
innd cont c ntre componentele vectorilor se pstreaz aceeai relaie de dependen,
rezult:
() :

+ + =
+ + =
+ + =
, ) ( ) (
, ) ( ) (
, ) ( ) (
1 3 1 2 1
1 3 1 2 1
1 3 1 2 1
z z z z z z
y y y y y y
x x x x x x, R ,care poart numele de ecuaiile
parametrice ale planului determinat de trei puncte necoliniare. Numerele reale i se numesc
parametri.Condiia de coplanaritate a trei vectori se poate pune i sub forma anulrii produsului
mixt a celor trei vectori, deci: ( M M
1
,
2 1
M M ,
3 1
M M ) = 0.innd cont de expresia analitic a
produsului mixt rezult: () :
1 3 1 3 1 3
1 2 1 2 1 2
1 1 1
z z y y x x
z z y y x x
z z y y x x= 0,care se numete ecuaia planului
determinat de trei puncte necoliniare sub form de determinant de ordinul trei.
Dac se pleac de la proprietile determinanilor, ecuaia planului sub form de
determinant de ordinul trei se poate scrie i sub form de determinant de ordinul patru:
r
i j
k
O
M
1
M
2
M
3
M

()

r
1
r
2
r
3
Fig. 1.
61
() :
1
1
1
1
3 3 3
2 2 2
1 1 1
z y x
z y x
z y x
z y x
= 0.

II.2.3.2 2. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e o o d dr re ea ap pt t i i u un n p pu un nc ct t e ex xt te er ri io or r d dr re ep pt te ei i

Se consider n spaiul euclidian
3
E un reper ortonormat R = {O, i , j , k }. Fie (d) o
dreapt, M
1
(x
1
, y
1
, z
1
) un punct exterior acesteia, iar v (l, m, n) vectorul director al dreptei (d) i
M
2
(x
2
, y
2
, z
2
) un punct care aparine acesteia (fig. 2).
Dac se consider M
3
(d) astfel nct v ,
se obine: M M
1
=
2 1
M M +
3 2
M M , , R
(s-a identificat clasa cu reprezentantul) pentru orice
punct M(x, y, z) din plan. Dac
1
r ,
2
r i r sunt
vectorii de poziie ai punctelor M
1
, M
2
i respectiv
M, relaia anterioar se scrie:

1
r r = (
1 2
r r ) + v , , R , sau:
() : r =
1
r + (
1 2
r r ) + v , , R ,
care reprezint ecuaia vectorial a planului determinat de o dreapt i un punct exterior ei.
Din ecuaia vectorial a planului rezult ecuaiile parametrice ale acestui plan:
() :

+ + =
+ + =
+ + =
, ) (
, ) (
, ) (
1 2 1
1 2 1
1 2 1
n z z z z
m y y y y
l x x x x, R .

II.2.3.3 3. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e u un n p pu un nc ct t i i d do ou u d di ir re ec c i ii i n ne ec co ol li in ni ia ar re e

Se consider n spaiul euclidian
3
E un reper ortonormat R = {O, i , j , k }. Fie punctul
M
1
(x
1
, y
1
, z
1
) aparinnd planului () i doi vectori liberi necoliniari, ce admit reprezentani
coninui n planul (): v
1
(l
1
, m
1
, n
1
) i v
2
(l
2
, m
2
, n
2
) (fig. 3).
Se consider punctele M
i
(x
i
, y
i
, z
i
), i = 3 , 2 , astfel nct
1
v i
2
v .
Pentru ca un punct M(x, y, z) s aparin acestui plan, trebuie ca vectorii M M
1
,
2 1
M M ,
3 1
M M (s-a identificat clasa cu reprezentantul) s fie
coplanari, adic exist , R astfel nct:
M M
1
=
2 1
M M +
3 1
M M .
Dac
1
r i r sunt vectorii de poziie ai
punctelor M
1
i respectiv M, relaia anterioar se
scrie:
1
r r =
1
v +
2
v , , R ,sau:
() : r =
1
r +
1
v +
2
v , , R ,
care reprezint ecuaia vectorial a planului determinat de un punct i dou direcii necoliniare.
Din ecuaia ecuaia vectorial rezult ecuaiile parametrice ale acestui plan:
() :

+ + =
+ + =
+ + =
.
,
,
2 1 1
2 1 1
2 1 1
n n z z
m m y y
l l x x, R .
M
3
M
1
M
2
()

M

2
v

v
1
v

v
Fig. 3.
v
M
3
M
2
M
1
(d)
()

Fig. 2.
M

M
1
M
2


M
1
M
3


M
2
M
3


62
Dac se scrie condiia de coplanaritate a vectorilor M M
1
,
2 1
M M ,
3 1
M M prin anularea
produsului lor mixt, rezult:
() :
2 2 2
1 1 1
1 1 1
m n l
n m l
z z y y x x
= 0,
care reprezint ecuaia acestui plan sub form de determinant.


II.2.3.4 4. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e p pu un nc ct t i i d de e u un n v ve ec ct to or r n no or rm ma al l

Se consider n spaiul euclidian
3
E un reper ortonormat R = {O, i , j , k }. Fie punctul
M
0
(x
0
, y
0
, z
0
) coninut n planul () i un vector liber nenul

N (p,

q,

r), normal la planul () (fig.
4).Fie M(x, y, z) un punct oarecare din plan, iar
0
r i r vectorii de poziie ai punctelor M
0
i
respectiv M. Rezult c ( r
0
r ) N .
Se obine: () : ( r
0
r ) N = 0,
care este ecuaia vectorial a planului determinat
un punct i un vector nenul normal la plan. Din
ecuaia vectorial a planului rezult ecuaia:
() : (x x
0
) p + (y y
0
) q + (z z
0
) r = 0, sau:
() : px + qy + rz + l = 0. Fig.4.
II.2.3.5 5. . E Ec cu ua a i ia a g ge en ne er ra al l a a p pl la an nu ul lu ui i

Dac se observ ecuaiile planelor determinate pn acum, rezult c unui plan i
corespunde o ecuaie de gradul nti n necunoscutele x, y, z.
Se demonstreaz n continuare c unei ecuaii de gradul nti n trei necunoscute i
corespunde un plan n spaiu.
Fie: Ax + By + Cz + D = 0, A, B, C, D R ,o ecuaie liniar, care admite
2

soluii.Dac (x
0
, y
0
, z
0
) este o soluie a acestei ecuaii, atunci Ax
0
+ By
0
+ Cz
0
+ D = 0.
Prin scderea celor dou ecuaii, se obine: A(x x
0
) + B(y y
0
) + C(z z
0
) = 0,
care reprezint ecuaia unui plan determinat de un punct i un vector normal la plan.
Dac se compar ultima ecuaie cu () : (x x
0
) p + (y y
0
) q + (z z
0
) r = 0, rezult
c soluia (x
0
, y
0
, z
0
) conduce la M
0
(x
0
, y
0
, z
0
) i N (A, B, C), fiind vectorul normal la plan.
Ecuaia Ax + By + Cz + D = 0, A, B, C, D R , poart numele de ecuaia cartezian
general a planului.
II.2.3.6 6. . E Ec cu ua a i ia a p pl la an nu ul lu ui i p pr ri in n t t i ie et tu ur ri i

Se consider n spaiul euclidian
3
E un reper ortonormat R = {O, i , j , k }. Fie un plan,
care nu trece prin originea axelor de coordonate i determin pe axele respective nite segmente de
lungime a, b i respectiv c, atunci punctele de intersecie ale planului cu aceste axe sunt: A(a, 0, 0);
B(0, b, 0) i C(0, 0, c).Dac se scrie ecuaia planului determinat de cele trei puncte necoliniare, se
obine: () :
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1
c
b
a
z y x
= 0.Dac se dezvolt dup prima linie acest determinant se
obine:() : 0 1 = + +
c
z
b
y
a
x
, care poart numele de ecuaia planului prin tieturi.
Exemple 1
S se scrie ecuaia planului () paralel cu planul (
1
): 3x y + z 6 = 0 i care trece
N
M
0 ()

M63
prin mijlocul segmentului determinat de punctele M
1
(1, 3, 2) i M
2
(1, 5, 4).
Soluie: Coordonatele mijlocului M al segmentului [M
1
M
2
] sunt: , 1 =
M
x , 1 =
M
y
1 =
M
z .Normala la planul () cutat este aceeai cu normala la planul (
1
), adic

k j i N N + = = 3
1
. Ecuaia planului cutat este:() : 3(x 1) 1(y + 1) + 1(z + 1)
= 0, respectiv () : 3x y + z 3 = 0.


Scrie ecuaia general a planului () care: i) trece prin punctul P(6,-5,2) i taie pe axele de
coordonate segmente pozitive egale ntre ele; ii)are ecuaiile parametrice: x=-2+3u-4v,
y=1-2u-v, z=1+u+v. R: i) (): x+y+z-3=0, ii) (): x+7y+11z-16=0.
S ne reamintim
Ecuaia cartezian general a planului: Ax + By + Cz + D = 0, A, B, C, D R .
Ecuaia planului prin tieturi: 0 1 = + +
c
z
b
y
a
x
.
Ecuaia planului determinat un punct i un vector nenul normal la plan:
A(x x
0
) + B(y y
0
) + C(z z
0
) = 0.
Ecuaia planului determinat de un punct i dou direcii necoliniare sub form de
determinant:
2 2 2
1 1 1
1 1 1
m n l
n m l
z z y y x x
= 0.
Ecuaiile parametrice ale planului determinat de un punct i dou direcii
necoliniare:

+ + =
+ + =
+ + =
.
,
,
2 1 1
2 1 1
2 1 1
n n z z
m m y y
l l x x, R .

II.2.4. F Fa as sc ci ic co ol le e d de e p pl la an ne e

Se consider n spaiul euclidian
3
E un reper ortonormat R = {O, i , j , k }.

Definiia 1. Se numete fascicol de plane, totalitatea planelor care trec prin intersecia comun a
dou plane date.

Planele date care se intersecteaz se numesc plane fundamentale ale fascicolului.
Fie (
1
) i (
2
) dou plane care se intersecteaz dup o dreapt i () un plan oarecare, care
trece prin dreapta comun:(
1
) : A
1
x + B
1
y + C
1
z + D
1
= 0,(
2
) : A
2
x + B
2
y + C
2
z + D
2
= 0,
() : Ax + By + Cz + D = 0.
Rangul matricei sistemului format din ecuaiile planelor (
1
), (
2
), () trebuie s fie doi i
determinantul caracteristic corespunztor minorului principal trebuie s fie nul :
0
2 2 2
1 1 1
=
C B A
C B A
C B A
, 0
2 2
1 1
=
B A
B A
p
i 0
2 2 2
1 1 1
=

=
D B A
D B A
D B A
c
.
Din condiiile de proporionalitate a liniilor celor doi determinani de ordinul trei, rezult
c exist , R astfel nct:
x A A A
2 1
+ = , y B B B
2 1
+ = , z C C C
2 1
+ = ,
1
2 1
+ = D D D .
Dac se amplific relaiile, respectiv cu x, y, z i 1 i se adun pe vertical, se obine:
Ax + By + Cz + D = (A
1
x + B
1
y + C
1
z + D
1
) + (A
2
x + B
2
y + C
2
z + D
2
).
Adic: () = (
1
) + (
2
). Rezult c ecuaia fascicolului este: ( ) : (
1
) + (
2
) = 0.
64
Dac
2
+
2
> 0, adic cel puin unul din parametrii , este nenul i se noteaz cu

= , rezult ecuaia fascicolului: ( ) : (


1
) + (
2
) = 0,numit ecuaia fascicolului redus .
Exemple 2
S se scrie ecuaia general a planului () care trece prin axa (Oz) i prin punctul
A(-3,1,-2).
Soluie: Folosind ecuaia fascicolului redus se obine ecuaia planului cutat de
forma (): x+y = 0. Punnd condiia ca punctul A s aparin acestui plan, rezult
= 3, de unde () : x+3y = 0.


Scrie ecuaia general a planului () care este paralel cu axa (Ox) i care trece prin
punctele A(4,0,-2) i B(5,1,7). R: () : 9y z 2 = 0.

S ne reamintim
Ecuaia fascicolului de plane fundamentale (
1
) i (
2
):(
1
) + (
2
) = 0,,
R .
Ecuaia fascicolului redus: () : (
1
) + (
2
) = 0 (dac
2
+
2
> 0, adic cel
puin unul din parametrii , este nenul i se noteaz cu

= ).


II.2.5. E Ec cu ua a i ii i d de e d dr re ep pt te e

II.2.5.1 1. . D Dr re ea ap pt ta a d de et te er rm mi in na at t d de e d do ou u p pu un nc ct te e

Fie n spaiul euclidian
3
E un reper ortonormat R = {O, i , j , k } i dou puncte distincte
M
1
(x
1
, y
1
, z
1
) i M
2
(x
2
, y
2
, z
2
). Aceste puncte determin o dreapt unic (d) (fig. 5).
Pentru ca un punct M(x, y, z) s aparin acestei drepte, trebuie ca vectorii M M
1
i
2 1
M M
s fie coliniari ( M M
1
,
2 1
M M ), adic exist R astfel nct:
M M
1
=
2 1
M M (s-a identificat clasa cu reprezentantul).Se noteaz cu
1
r ,
2
r i r
vectorii de poziie ai punctelor M
1
, M
2
i respectiv M, rezult:
1
r r = (
1 2
r r ) adic,
(d) : r =
1
r + (
1 2
r r ), R ,
care poart denumirea de ecuaia vectorial a dreptei
determinat de dou puncte distincte.
Dac se nmulete scalar ecuaia vectorial
succesiv cu i , j respectiv cu k , se obin relaiile:
(d) :

+ =
+ =
+ =
, , ) (
, ) (
, ) (
1 2 1
1 2 1
1 2 1
R

z z z z
y y y y
x x x x
numite ecuaiile
parametrice ale dreptei determinat de dou puncte distincte.Din ecuaiile parametrice rezult
(d) :
1 2
1
1 2
1
1 2
1
z z
z z
y y
y y
x x
x x

, numite ecuaiile dreptei sub form de rapoarte.II.2.5.2 2. . D Dr re ea ap pt ta a d de et te er rm mi in na at t d de e u un n p pu un nc ct t i i u un n v ve ec ct to or r n ne en nu ul l

n spaiul euclidian
3
E se consider un reper
ortonormat R = {O, i , j , k }. Fie M
0
(x
0
, y
0
, z
0
)
3
E
un punct fixat i un vector liber nenul v (l, m, n) dat.
Atunci exist o dreapt (d) i numai una care trece Fig. 6.

(d)
r


i
j
k
M
1
M
2
M

r
1
r
2
O

Fig. 5.
M
1
M

M
1
M
2
O
(d)
r


i
j
k
M
0
M

r
0
v

65

prin M
0
i care are direcia dat de vectorul v (fig. 6).Pentru ca un punct M s aparin dreptei,
trebuie ca vectorii M M
0
i v s fie coliniari, deci M M
0
= v , R , unde M M
0
.
Dac
0
r i r sunt vectorii de poziie ai punctelor M
0
i M se obine: r
0
r = v , adic:
(d) : r =
0
r + v, R , care reprezint ecuaia vectorial a dreptei determinat de un punct i
o direcie. Vectorul v se numete vector director al dreptei.
Din ecuaia vectorial rezult: (d) :

+ =
+ =
+ =
R

,
,
,
0
0
0
n z z
m y y
l x x
care reprezint ecuaiile
parametrice ale dreptei. Din ecuaiile parametrice sau din condiia de coliniaritate a doi vectori
rezult: (d) :
n
z z
m
y y
l
x x
0 0 0

=

, numite ecuaiile canonice ale dreptei.II.2.5.3 3. . D Dr re ea ap pt ta a c ca a i in nt te er rs se ec c i ie e a a d do ou u p pl la an ne e

Se consider n spaiul euclidian
3
E un reper ortonormat R = {O, i , j , k }. Fie dou plane
de ecuaii generale:(
1
): A
1
x + B
1
y + C
1
z + D
1
= 0, (
2
): A
2
x + B
2
y + C
2
z + D
2
= 0.
Poziiile relative ale celor dou plane se stabilesc dac se interpreteaz din punct de vedere
geometric soluiile sistemului:

=
=
, 0 ) (
, 0 ) (
2
1

care are matricea:


|
|

\
|
2 2 2
1 1 1
C B A
C B A
.
CAZUL I Dac rangul matricei este doi, fie 0
2 2
1 1
=
B A
B A
p
, atunci
sistemul:

+ = +
+ = +
), (
), (
2 2 2 2
1 1 1 1
D z C y B x A
D z C y B x A
este compatibil simplu nedeterminat, adic admite o infinitate
simpl de soluii. Fie o soluie particular din aceast infinitate de soluii. Dac z = z
0
, atunci rezult
soluia corespunztoare (x
0
, y
0
, z
0
) i cum acesteia i corespunde n spaiu un punct M
0
, rezult c
acest punct aparine att planului (
1
) ct i lui (
2
). Rezult c cele dou plane au o infinitate de
puncte comune, deci intersecia lor este o dreapt.

CAZUL II Dac rangul matricei este unu, atunci se obine proporionalitatea
coeficienilor:
2
1
2
1
2
1
C
C
B
B
A
A
= = .Fie determinantul principal 0
1
= A
p
. Atunci determinantul
caracteristic corespunztor este:
2 2
1 1
D A
D A
c

= .
CAZUL II
1
Dac
c
0 sistemul este incompatibil, deci planele nu au nici un punct comun, adic
ele sunt paralele. Din faptul c
c
0 rezult
2
1
2
1
D
D
A
A
, deci condiia ca dou plane s fie paralele este:
2
1
2
1
2
1
C
C
B
B
A
A
= =
2
1
D
D
.
CAZUL II
2
Dac
c
= 0, atunci sistemul este compatibil dublu nedeterminat, deci cele dou plane
au o infinitate dubl de puncte comune, adic ele sunt confundate.
Se obine condiia ca dou plane s fie confundate:
2
1
2
1
2
1
C
C
B
B
A
A
= =
2
1
D
D
= .
La cadrul studiului efectuat la cazul I, s-a observat c, dac rangul matricei sistemului
format din ecuaiile celor dou plane este doi, planele se taie dup o dreapt.
n acest caz, ecuaiile dreptei dat ca intersecie a dou plane neparalele i neconfundate:
M
0
M

66
(
1
): A
1
x + B
1
y + C
1
z + D
1
= 0 i (
2
): A
2
x + B
2
y + C
2
z + D
2
= 0,sunt:
(d) :

= + + +
= + + +
, 0
, 0
2 2 2 2
1 1 1 1
D z C y B x A
D z C y B x A
numite ecuaiile carteziene ale dreptei, sau ecuaiile dreptei ca
intersecie a dou plane. Sistemul format din ecuaiile celor dou plane fiind simplu nedeterminat,
un punct M
0
al dreptei (d) de intersecie, se obine ca intersecie a dreptei cu unul din planele de
coordonate sau cu un plan paralel cu unul din planele de coordonate, adic dnd o anumit valoare
uneia din necunoscute. Fig. 7.
Pentru a determina direcia dreptei (d), se observ c ntr-
un punct M
0
(d), vectorul normal
1
N este perpendicular pe
planul (
1
), deci pe dreapta (d), analog pentru vectorul
2
N . Se
obine c vectorul director, v , al dreptei (d) este ortogonal pe
vectorii normali
1
N i
2
N

(fig. 7).
Aceasta nseamn c vectorul director al dreptei (d) este
coliniar cu produsul vectorial al vectorilor normali la cele dou
plane. Se poate considera:
2 1
N N v = , unde:
1
N (A
1
, B
1
, C
1
),
2
N (A
2
, B
2
, C
2
).
Se obine: v =
2 2 2
1 1 1
C B A
C B A
k j i
=
2 2
1 1
C B
C B
i
2 2
1 1
C A
C A
j +
2 2
1 1
B A
B A
k .

Exemple 3
S se scrie ecuaiile dreptei (d) tiind c:i) trece prin punctele A(1,0,2), B(1,-1,0); ii)
conine punctul C(1,0,1) i are vectorul director v =-2.
Soluie: i) Folosind ecuaiile dreptei sub form de rapoarte se obine:
(d) :
2
2
1
0
0
1

=
z y x
sau (d) :

= +
=
0 2 2
0 1
z y
x
;
ii) Folosind ecuaiile canonice ale dreptei se obine :(d) :
1
1
0
0
2
1
=

z y x
.
Egalnd cu t irul de rapoarte se obin ecuaiile parametrice:(d) :

+ =
=
+ =
1
0
1 2
t z
y
t x
, t R .

Se dau punctele A(1, 1, 0), B(2, -8, 1) i C(0, 4, 3). Scrie ecuaiile canonice i
parametrice ale dreptelor AB i AC. R: (AB) :
1 7
1
1
1 z y x
=

+
=

;
(AC) :
3 5
1
1
1 z y x
=
+
=

; (AB) :

=
=
+ =
t z
t y
t x
1 7
1
, t R ; (AC) :

=
=
+ =
t z
t y
t x
3
1 5
1
, t R .

S ne reamintim
Ecuaiile parametrice ale dreptei determinat de un punct i o direcie:
(d) :

+ =
+ =
+ =
R.

,
,
,
0
0
0
n z z
m y y
l x x

Ecuaiile canonice ale dreptei determinat de un punct i o direcie:
M
0

2
N
v
1
N
(
1
) (
2
)
(d)

67
(d) :
n
z z
m
y y
l
x x
0 0 0

=

.
Ecuaiile carteziene ale dreptei, sau ecuaiile dreptei ca intersecie a dou
plane:(d) :

= + + +
= + + +
0.
, 0
2 2 2 2
1 1 1 1
D z C y B x A
D z C y B x A

Ecuaiile dreptei sub form de rapoarte:(d) :
1 2
1
1 2
1
1 2
1
z z
z z
y y
y y
x x
x x

.

II.2.6. P Po oz zi i i ii i r re el la at ti iv ve e d de e d dr re ep pt te e i i p pl la an ne e

II.2.6.1 1. . P Po oz zi i i ia a u un ne ei i d dr re ep pt te e f fa a d de e u un n p pl la an n
n spaiul euclidian
3
E , dotat cu reperul ortonormat R = {O, i , j , k } se consider dreapta:
(d) :
n
z z
m
y y
l
x x
0 0 0

=

i planul: () : Ax + By + Cz + D = 0,
dreapta (d) fiind determinat de punctul M
0
(x
0
, y
0
, z
0
) i vectorul director v (l, m, n), iar vectorul
normal la planul () fiind: N (A, B, C).
Pentru a determina poziia relativ a dreptei (d) fa de planul () se studiaz
perpendicularitatea sau neperpendicularitatea dintre vectorii N i v .

CAZUL I
Dac N


v i M
0
(), adic dac

=
), (
, 0
0
M
v N
Fig. 8.

rezult c dreapta este paralel cu planul (fig. 8).

CAZUL II Dac

=
), (
, 0
0
M
v N
rezult c dreapta este
coninut n plan (fig. 9).
CAZUL III Dac


), (
, 0
0
M
v N
rezult c N v i
deci dreapta intersecteaz planul ntr-un punct
diferit de M
0
(fig. 10).
CAZUL IV Dac


), (
, 0
0
M
v N
rezult c
dreapta intersecteaz planul chiar n M
0
.


II.2.6.2 2 P Po oz zi i i ii il le e r re el la at ti iv ve e a a d do ou u d dr re ep pt te e

n spaiul euclidian
3
E , dotat cu reperul ortonormat
R = {O, i , j , k } se consider dou drepte (d
1
) i (d
2
) date de:
(d
1
) :

) , , (
) , , (
1 1 1 1
1 1 1 1
n m l v
z y x M
i (d
2
) :

) , , (
) , , (
2 2 2 2
2 2 2 2
n m l v
z y x M
,
Poziiile relative ale celor dou drepte se studiaz
n funcie de produsul mixt (
2 1
M M ,
1
v ,
2
v ), unde

2 1
M M (fig. 11).
v (d)
M
0
N
()

v (d)
M
0
N
()


M
2
M
1
(d
1
)

2
v

v
1
v
(d
2
)

Fig. 9.
v
(d)
M
0
N
()

M
1
M
2
Fig. 10.
Fig. 11.
68

CAZUL I Dac (
2 1
M M ,
1
v ,
2
v ) 0, rezult c vectorii
2 1
M M ,
1
v ,
2
v nu sunt coplanari, deci
dreptele (d
1
) i (d
2
) sunt oarecare n spaiu.

CAZUL II Dac (
2 1
M M ,
1
v ,
2
v ) = 0, rezult c vectorii
2 1
M M ,
1
v ,
2
v sunt coplanari. Se
obine:
CAZUL II
1
Dac
1
v ,
2
v sunt coliniari i M
1
(d
2
), rezult c dreptele (d
1
) i (d
2
) sunt paralele.
CAZUL II
2
Dac
1
v ,
2
v sunt coliniari i M
1
(d
2
), rezult c dreptele (d
1
) i (d
2
) coincid.
CAZUL II
3
Dac
1
v ,
2
v nu sunt coliniari, rezult c dreptele (d
1
) i (d
2
) sunt concurente.

Exemple 4
1. Se consider planul () : 3x + 5y 2z 6 = 0 i dreapta
3
2
6
7
4
3
: ) (
1
+
=

=
+ z y x
d
S se arate c:(d
1
) intersecteaz planul (), determinndu-se coordonatele
punctului de intersecie;
Soluie: Fie ) 3 , 6 , 4 (
1
v , vectorul director al dreptei (d
1
) i ) 2 , 5 , 3 ( N vectorul
director al normalei planului (). Deoarece:
1
v 0 24 = N rezult c dreapta (d
1
)
intersecteaz planul (). Coordonatele punctului A de intersecie sunt soluiile
sistemului:

+
=

=
+
= +
.
3
2
6
7
4
3
, 0 6 2 5 3
z y x
z y x
Se obine: A(1, 1, 1).
2. S se determine ecuaiile perpendicularei coborte din punctul M(1, 1, 2) pe
dreapta:(d) :
1 1
1
2
3

=
+ z y x
, precum i simetricul punctului M fa de dreapta (d).
Soluie: Ecuaia planului care trece prin M i este perpendicular pe dreapta (d) este:
() : 2x + y z 3 = 0. Coordonatele punctului A de intersecie dintre dreapta (d) i
planul () se obin considernd sistemul:

=
+
= +
,
1 1
1
2
3
, 0 3 2
z y x
z y x
sau:

= + + +
=
+ =
=
. 0 3 1 ) 3 2 ( 2
,
, 1
, 3 2

z
y
x

Se obine:
|

\
|
=
3
4
,
3
7
,
3
1
A .Dreapta perpendicular pe dreapta (d) care trece prin
punctul M este dreapta (d), determinat de punctele A i M:(d) :
1
2
5
1
2
1

+
=

+
=
z y x
.Fie M simetricul punctului M fa de dreapta (d). Aadar A este
mijlocul segmentului [MM]. Se obine:
3
5
2
'
= =
M A M
x x x ,
3
17
2
'
= =
M A M
y y y ,
3
2
2
'
= =
M A M
z z z .


Afl simetricul M al punctului M(-1,2,0) fa de planul () : x + 2y- z + 3 = 0.
R : M (-3,-2,2).
69

S ne reamintim
Dreapta este paralel cu planul:

=
). (
, 0
0
M
v N
i coninut n plan:

=
). (
, 0
0
M
v N

Dreapta intersecteaz planul: . 0 v N
Dreptele (d
1
) i (d
2
) sunt oarecare n spaiu: (
2 1
M M ,
1
v ,
2
v ) 0.
Dreptele (d
1
) i (d
2
) sunt paralele:
1
v ,
2
v sunt coliniari i M
1
(d
2
).
Dreptele (d
1
) i (d
2
) coincid:
1
v ,
2
v sunt coliniari i M
1
(d
2
).
Dreptele (d
1
) i (d
2
) sunt concurente:
1
v ,
2
v nu sunt coliniari.

II.2.7.U Un ng gh hi iu ur ri i i i d di is st ta an n e e n n s sp pa a i iu u

II.2.7.1 1. . U Un ng gh hi iu ul l d di in nt tr re e d do ou u p pl la an ne e o or ri ie en nt ta at te e
n spaiul euclidian
3
E , dotat cu reperul ortonormat R = {O, i , j , k } se consider
() : Ax + By + Cz + D = 0, un plan dat (fig. 12).

Definiia 2. Planul (), mpreun cu o alegere a sensului pe
normal se numete plan orientat.
Evident, dintre cele dou fee ale planului, faa
care corespunde sensului ales pe normal se noteaz cu (+),
iar faa opus cu () (fig. 12).
Fig. 12.
Definiia 3. Se numete unghi diedru dintre dou
plane orientate (
1
) i (
2
), unghiul dintre cei doi
vectori normali ai lor
1
N i
2
N de msur determinat prin:
cos =
2 1
2 1
N N
N N

=
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2 1 2 1 2 1
C B A C B A
C C B B A A
+ + + +
+ +
.
Din definiia unghiului dintre dou plane, rezult c dou plane sunt perpendiculare dac
vectorii lor normali sunt perpendiculari, adic: 0
2 1 2 1 2 1
= + + C C B B A A .
II.2.7.2 2. . U Un ng gh hi iu ul l d di in nt tr re e d do ou u d dr re ep pt te e o or ri ie en nt ta at te e

n spaiul euclidian
3
E , se consider reperul ortonormat R = {O, i , j , k }. Fiind dat o
dreapt (d) n spaiu, se pot stabili pe acesta dou sensuri de parcurgere, notate cu (+) i ().

Definiia 4. Se numete dreapt orientat o dreapt (d) mpreun cu un sens de parcurgere al
acesteia, care va fi sensul pozitiv pe dreapt.

Dac este precizat v , vectorul director al dreptei (d), atunci se accept ca sens pozitiv pe
dreapt, sensul acestuia, iar dreapta orientat va fi dat de cuplul ((d), v).

Definiia 5. Se numete unghi dintre dreptele orientate
((d
1
),
1
v ) i ((d
2
),
2
v ), unghiul de msur dintre vectorii
lor directori
1
v (l
1
, m
1
, n
1
) i
2
v (l
2
, m
2
, n
2
) (fig. 13).
Acesta este deci dat de relaia:
cos =
2 1
2 1
v v
v v

=
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2 1 2 1 2 1
n m l n m l
n n m m l l
+ + + +
+ +
.
Rezult condiia de perpendicularitate a dou drepte:
0
2 1 2 1 2 1
= + + n n m m l l .


()

M
0
N(A, B, C)

N

(+)

()

Fig. 13.

(d
1
)

2
v

v
1
v

v
(d
2
)


70
II.2.7.3 3. . U Un ng gh hi iu ul l d di in nt tr re e o o d dr re ea ap pt t i i u un n p pl la an n
n spaiul euclidian
3
E , dotat cu reperul ortonormat R = {O, i , j , k } se consider
dreapta orientat ((d), v ), i planul orientat ((), N ), unde v (l, m, n) i N (A, B, C) (fig. 14).

Definiia 6. Se numete unghi dintre o dreapt i un plan cel mai mic unghi dintre dreapt i
proiecia ei ortogonal pe plan. n cazul n care (d) || () se consider unghiul de msur zero.
Fie dreapta orientat:
(d) :
n
z z
m
y y
l
x x
0 0 0

=


i planul orientat:
() : Ax + By + Cz + D = 0.
Fie (d) proiecia ortogonal a dreptei (d)

pe planul () (fig. 14). Unghiul cutat este unghiul de msur , dar cum determinarea direciei dreptei
(d) este mai greu de aflat, se calculeaz complementul unghiului de msur , care este unghiul dintre
N i v : cos (90
0
- ) =
v N
v N

deci: sin =
2 2 2 2 2 2
n m l C B A
Cn Bm Al
+ + + +
+ +
.
Se observ c dreapta este paralel cu planul, dac i numai dac Al + Bm + Cn.=.0 i
perpendicular pe plan dac i numai dac N i v sunt coliniari, adic
C
n
B
m
A
l
= = .

II.2.7.4 4. . D Di is st ta an n a a d de e l la a u un n p pu un nc ct t l la a u un n p pl la an n

n spaiul euclidian
3
E , dotat cu reperul ortonormat R = {O, i , j , k }, se consider planul
() de ecuaie () : Ax + By + Cz + D = 0, al crui vector normal este N (A, B, C) i punctul M
0
(x
0
,
y
0
, z
0
) exterior planului ().
Distana de la un punct la un plan este distana de la punct proiecia lui ortogonal pe plan.
Se obine: d(M
0
, ( )) =
2 2 2
0 0 0
C B A
D Cz By Ax
+ +
+ + +
.

II.2.7.5 5. . D Di is st ta an n a a d de e l la a u un n p pu un nc ct t l la a o o d dr re ea ap pt t
n spaiul euclidian
3
E , dotat cu reperul ortonormat R = {O, i , j , k }, se consider
dreapta (d), determinat de punctul M
0
(x
0
, y
0
, z
0
) i vectorul director v (l, m, n) i punctul M(x, y,
z) exterior dreptei (d) .
Fie M' proiecia ortogonal a punctului M pe dreapta (d), atunci distana de la M la dreapta
(d), este distana de la M la M', adic distana de la M la proiecia lui pe dreapt.
Se noteaz aceast distan cu d(M, (d)). Se obine:
v
v M M
(d)) d(M,
0

= .
II.2.7.6 6. . D Di is st ta an n a a d di in nt tr re e d do ou u d dr re ep pt te e o or ri ie en nt ta at te e

n spaiul euclidian
3
E , dotat cu reperul ortonormat R = {O, i , j , k }, se consider dou
drepte (d
1
) i (d
2
) determinate de punctele M
1
(x
1
, y
1
, z
1
) i respectiv M
2
(x
2
, y
2
, z
2
) i de vectorii
directori
1
v (l
1
, m
1
, n
1
) i respectiv
2
v (l
2
, m
2
, n
2
) (fig. 15).

Definiia 7. Se numete distana dintre dreptele (d
1
) i (d
2
) numrul: inf d(M, N), unde M (d
1
)
i N (d
2
), dou puncte mobile.
1. Dac dreptele (d
1
) i (d
2
) sunt paralele, atunci distana dintre ele, este distana de la un punct
de pe una dintre drepte la cealalt dreapt.
Fig. 14.

(d)
M
0
N
()

(d)

N


90
0
-

M

v
71
2. Dac dreptele sunt concurente, atunci distana dintre cele dou drepte este nul.
3. Dac dreptele (d
1
) i (d
2
) sunt oarecare n spaiu,
distana dintre cele dou drepte este lungimea segmentului
perpendicularei comune dintre cele dou drepte.

Dac se duce prin dreapta (d
1
) un plan (P) paralel cu
dreapta (d
2
), rezult c distana dintre cele dou drepte
este distana h de la M
2
la acest plan (fig.15).Se
obine c distana dintre cele dou drepte este de fapt
lungimea nlimii paralelipipedului construit
pe suporturile reprezentanilor cu originea comun ,
M
1,
a vectorilor liberi:
2 1
M M ,
1
v ,
2
v .
Rezulta: d((d
1
), (d
2
)) =
2 1
2 1 2 1
v v
) v , v , M M (

, = 1, Fig. 15.
unde se consider, astfel ca d((d
1
), (d
2
)) s fie pozitiv.
Exemple 5
S se determine un plan care trece prin intersecia
planelor:(
1
) : x + 5y + z = 0 i (
2
) : x z + 4 = 0
i care formeaz cu planul (
3
) : x 4y 8z + 12 = 0 un unghi de msur
4

.
Soluie: Planul () care trece prin intersecia planelor (
1
) i (
2
), aparine fascicolului
de plane fundamentale (
1
) i (
2
), deci are ecuaia:() : ( + )x + 5y + ( )z +
4 = 0.Pentru ca planele () i (
3
) s formeze un unghi de msur
4

trebuie ca
vectorii directori ai normalelor celor dou plane s formeze unghiul de msur cerut,
adic:
4
cos

, de unde: 3
2
+ 4 = 0. Pentru = 0 se obine () (
2
). Pentru
3
4
= 0, rezult () : x + 20y + 7z 12 = 0.


Se dau planele (
1
): x+2y+4z-1=0, (
2
): 2x+4y+8z-9=0, (
3
): 2x+y-z+10=0 i (
4
):
x+y+z-2=0. Demonstreaz: i) (
1
)|| (
2
); ii) (
1
) i (
3
) sunt perpendiculare i afl ecuaiile
dreptei (d) de intersecie a lor; iii) determin msura a unghiului format de planele (
1
)
i (
4
).
R: i) Coeficienii A, B, C ai celor dou plane sunt proporionali, ii) Produsul scalar al
vectorilor normali corespunztori celor dou plane este nul,
(d) :

= + +
= + +
0 10 2
0 1 4 2
z y x
z y x
, iii)
|
|

\
|
=
63
7
arccos .


S ne reamintim
Distana de la un punct la un plan: d(M
0
, ()) =
2 2 2
0 0 0
C B A
D Cz By Ax
+ +
+ + +
.
Distana de la un punct la o dreapt: d(M,(d))=
v
v M M
0

.
Distana dintre dou drepte: d((d
1
), (d
2
)) =
2 1
2 1 2 1
v v
) v , v , M M (

, = 1.v
2
M
2
(d
2
)

2 1
M M
(d
1
)

(P)

M
1
h

v
1
v
2
N

M

72
I II I. .2 2. .8 8. . Rezumat
n aceast unitate de nvare se analizeaz urmtoarele cazuri de determinare
ale unui plan: planul determinat de: trei puncte necoliniare, de o dreapt i un punct
exterior ei,de un punct i dou direcii necoliniare, de un punct i vector normal lui.Se
trateaz urmtoarele cazuri de determinare ale unei drepte: dreapta determinat de:
dou puncte, de un punct i un vector nenul, de intersecia a dou plane. Se prezint
urmtoarele poziii relative de plane i drepte n spaiu: poziia unei drepte fa de un
plan; poziiile relative a dou drepte n spaiu. n final se determin formule de calcul
ale msurilor unghiurilor: dintre dou plane orientate; dintre dou drepte orientate;
dintre o dreapt orientat i un plan orientat; precum i formule de calcul ale distanei:
de la un punct la un plan; de la un punct la o dreapt; dintre dou drepte.


I II I. .2 2. .9 9. . Test de autoevaluare a cunotinelor
1.Prezint cazurile de determinare ale: i) unui plan. ii) unei drepte n spaiu.
2.i) Scrie minim cinci forme de ecuaii de plane.ii) Scrie minim cinci forme de
ecuaii de drepte.
3.Caracterizeaz (utiliznd calculul vectorial): i)trei poziii relative ale unei drepte
fa de un plan. ii) trei poziii relative a dou drepte n spaiu.
4.Scrie trei formule care s conduc la determinarea msurii unor unghiuri n spaiul
euclidian tridimensional.
5.Scrie trei formule care s reprezinte distane in spaiul euclidian tridimensional.
6.Scrie ecuaia planului () care trece prin mijlocul segmentului [M
1
M
2
], unde M
1
(1,
1, 2) i M
2
(4, 3, 1), este paralel cu dreapta (d) :
1 3
1
2
1 z y x
=
+
=

i este
perpendicular pe planul (
1
) : x 2y z 1 = 0.
7.Se d un tetraedru ABCD definit de punctele A(3,0,0), B(2,4,0), C(-3,-1,0) i
D(0,0,5). Determin lungimile nlimilor tetraedrului.
8. Fie planele (
1
) : x + y + z 1=0 i (
2
) : 2x-y+z-5=0. Determin ecuaia planului
(
3
), simetricul planului (
1
) fa de planul (
2
).
9. Afl simetricul A,al punctului A(2, 1, 1) fa de planul ():x + y + 3z + 5 = 0.
I II I. .2 2. .1 10 0. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e
1 1. . i i) )R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fu ul l I II I. .2 2. .3 3. .- - c ca az zu ur ri il le e: : 1 1. ., , , ,6 6. .; ; i ii i) ) R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fu ul l I II I. .2 2. .5 5. .- -
c ca az zu ur ri il le e: : 1 1. ., ,2 2. ., ,3 3. .
2 2. . i i) ) R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fe el le e: : I II I. .2 2. .3 3. .1 1. ., , , , I II I. .2 2. .3 3. .6 6. .; ; i ii i) ) R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fe el le e: : I II I. .2 2. .5 5. .1 1. ., ,
I II I. .2 2. .5 5. .2 2. ., , I II I. .2 2. .5 5. .3 3. .
3 3. . i i) )R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fu ul l I II I. .2 2. .6 6. .1 1. .- - c ca az zu ur ri il le e: :I I, , I II I, , I IV V; ; i ii i) ) R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fu ul l I II I. .2 2. .6 6. .2 2. .- -
c ca az zu ur ri il le e: :I I, , I II I
1
, ,I II I
2
, , I II I
3
. .
4. R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fe el le e: : I II I. .2 2. .7 7. .1 1. ., , I II I. .2 2. .7 7. .2 2. ., , I II I. .2 2. .7 7. .3 3. .
5. R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fe el le e: : I II I. .2 2. .7 7. .4 4. ., , I II I. .2 2. .7 7. .5 5. ., , I II I. .2 2. .7 7. .6 6. .
6. () : x 3y + 7z 19 = 0.
7. ,
54
25
=
A
h ,
934
125
=
B
h ,
569
125
=
C
h . 5 =
D
h
8. (
3
) : x-5y-z-7=0.
9. A(0, -1, -5).73
Unitatea de nvare II.3.T Tr ra an ns sl la a i ii i i i r ro ot ta a i ii i. . S Sc ch hi im mb b r ri i d de e r re ep pe er re e
n plan i n spaiu

Cuprins
II.3.1. Introducere.................................................................................................................... 73
II.3.2. Competene ................................................................................................................... 73
I II I. .3 3. .3 3. . Translaia i rotaia reperului cartezian. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 73 3
I II I. .3 3. .4 4. . Trecerea de la reperul cartezian la reperul polar n plan. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 77 7
I II I. .3 3. .5 5. . Trecerea de la reperul cartezian la reperul cilindric n spaiu . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 78 8
I II I. .3 3. .6 6. . Trecerea de la reperul cartezian la reperul sferic n spaiu. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 79 9
I II I. .3 3. .7 7. . Rezumat . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 80 0
I II I. .3 3. .8 8. . Test de autoevaluare a cunotinelor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 80 0
I II I. .3 3. .9 9. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e ....................................................... 80

II.3.1. Introducere
Rezultate referitoare la cele mai importante izometrii pozitive care au aplicabilitate
n ceea ce face obiectul acestui modul i anume translaia i rotaia se prezint n
aceast unitate de nvare.
Datorit utilizrii lor n cadrul anumitor discipline de specialitate, se trec de
asemenea n revist rezultate referitoare la urmtoarele schimbri de repere n plan i
n spaiu: trecerea de la reperul cartezian la cel polar n plan, trecerea de la reperul
cartezian la cel cilindric n spaiu, precum i trecerea de la reperul cartezian la reperul
sferic n spaiu.


II.3.2. Competenele unitii de nvare
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:
-s defineasc noiunile de translaie i rotaie ale reperului cartezian Oxyz.
-s particularizeze translaia i rotaia n plan i n spaiu;
-s scrie i s aplice n exerciii formulele ce caracterizeaz o translaie n spaiu sau
n plan, o rotaie n spaiu sau n plan, sau o roto-translaie n plan;
-s defineasc coordonatele polare, cilindrice i sferice ale unui punct;
s utilizeze n aplicaii relaiile dintre coordonatele carteziene i cele polare, cilindrice
sau sferice.Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 2 ore.

I II I. .3 3. .3 3. . T Tr ra an ns sl la a i ia a i i r ro ot ta a i ia a r re ep pe er ru ul lu ui i c ca ar rt te ez zi ia an n

n prima parte a modulului I, referitor la algebra liniar-unitatea de nvare I.2.- I.2.5. s-a
vzut c izometriile pe un spaiu vectorial sunt funcii surjective care pstreaz distana euclidian;
orice izometrie S T o = f unde T este o translaie, iar S este transformare ortogonal. n
3
E
izometriile de baz sunt rotaia, simetria n raport cu un plan, simetria n raport cu un punct i
translaia. Fie S T o = f o izometrie determinat de reperele {O, i , j , k } i {O, i , j , k }.
Rotaiile n jurul dreptelor ce trec prin origine i simetriile fa de planele ce conin originea sunt
transformri ortogonale. Ele pstreaz originea.
Se consider n cele ce urmeaz izometrii care acioneaz doar asupra reperelor carteziene i
las pe loc punctele spaiului euclidian
3
E .
Definiia 1. Fie S T o = f o izometrie ce transform reperul cartezian R = {O, i , j , k } n noul
reper R = f(R ) = {O =

T (O), i = S ( i ), j = S ( j ), k = S ( k )}.

74
Izometria f se numete pozitiv (deplasare) dac baza {i , j , k } este orientat pozitiv i negativ
(antideplasare), n caz contrar.

Principalele izometrii pozitive sunt: translaiile, rotaiile i simetria n raport cu o dreapt, iar
principalele izometrii negative sunt: simetria n raport cu un plan i simetria n raport cu un punct.
n continuare se vor aborda izometriile pozitive.

Fie n spaiul euclidian
3
E un reper ortonormat R = {O, i , j , k }, de axe (Ox), (Oy) i (Oz).
Definiia 2. Se numete translaie a reperului cartezian (identificat cu sistemul de axe de
coordonate pe care l determin) R = Oxyz = {O, i , j, k } de vector liber v , deplasarea f = T a
reperului R = Oxyz = {O, i , j , k } astfel ca axele noului reper R ' = Oxyz = {O, i , j ,
k } s fie paralele i de acelai sens cu cele ale reperului Oxyz, iar OO' v .
Observaia 1. 1. Translaia T de vector v , duce reperul R = Oxyz = {O, i , j , k } n reperul
R = Oxyz = {O,

i ,

j ,

k }, unde R '

=T (R)

=

{O

=T (O); i =T ( i ), j = T ( j ), k
= T ( k )} (fig. 1).
2. Se stabilesc n continuare relaiile ntre coordonatele (x, y, z) ale unui punct M raportat la reperul
R i coordonatele (x, y, z) ale aceluiai punct raportat la reperul R .
Dac a, b, c sunt coordonatele punctului O' n

R , se observ c OM = OO' + O'M, adic:
x i + y j + z k = a i + b j + c k + x i + y j + z k , sau: x i + y j + z k = (a + x) i + (b + y) j
+ (c + z) k , de unde: T :

+ =
+ =
+ =
, z' c z
, y' b y
, x' a x
sau

=
=
=
c, z z'
b, y y'
a, x x'

care reprezint formulele de translaie.

Fig. 1.Formulele anterioare rescrise vectorial devin:
T :
|
|
|

\
|
+
|
|
|

\
|
=
|
|
|

\
|
c
b
a
z'
y'
x'
z
y
x
, sau
|
|
|

\
|

|
|
|

\
|
=
|
|
|

\
|
c
b
a
z
y
x
z'
y'
x'
,
numite ecuaiile translaiei de repere carteziene T de vector v (a, b, c).
Aceste ecuaii admit scrierea matriceal:
T :
|
|
|

\
|
+
|
|
|

\
|
|
|
|

\
|
=
|
|
|

\
|
c
b
a
z'
y'
x'

z
y
x
1 0 0
0 1 0
0 0 1
, sau
|
|
|

\
|

|
|
|

\
|
|
|
|

\
|
=
|
|
|

\
|
c
b
a
z
y
x
z'
y'
x'
1 0 0
0 1 0
0 0 1
,
de unde se vede c translaiile sunt izometrii pozitive: T o S , unde S = Id, iar det A = det I
3
=
1 > 0, unde A este matricea ataat lui T .
Caz particular 1: Translaia n planul (xOy) este dat de relaiile:

+ =
+ =
. ' y b y
, ' x a xi
j
k
Oi
j
k
O

M

(x, y, z)
(x y z)

OO

z
x
y
x'
y'
z'
75
Definiia 3. Se numete rotaie a reperului cartezian R = Oxyz = {O, i , j , k }, deplasarea f =
S a reperului R , astfel ca O = O, iar versorii directori ai noului reper R = Oxyz = {O,
i , j , k } s se obin din cei ai reperului iniial R prin intermediul unei transformri liniare
ortogonale pozitive.
Observaia 2. 1. Printr-o rotaie S , reperul R

= {O,

i ,

j ,

k } este dus n reperul R '

=

{O,

i ,

j ,

k }, dat de

R ' = {O =

S (O) = O; i =

S ( i ), j =

S ( j ), k =

S ( k )}, unde
transformarea asociat S :
3
V
3
V , este un endomorfism ortogonal de determinant pozitiv, deci
S produce trecerea de la baza ortonormat B = {i , j , k } la baza ortonormat B = {i , j ,
k } din spaiul
3
V .
2. Fie n
3
E dou repere ortonormate R = {O, i , j , k } i R' = {O, i , j , k }, care au
originea comun. Fiecare din vectorii i , j , k pot fi exprimai n funcie de vectorii i , j , k
astfel:

+ + =
+ + =
+ + =
, k k ', k j j ', k i i ', k ) k ( ' k
, k k ', j j j ', j i i ', j ) j ( ' j
, k k ', i j j ', i i i ', i i ' i


) (
S
S
S
sau scris matricial, ( i j k )
T
A = ( i j k )
unde:
|
|
|
|

\
|
=
k ', k j ', k i ', k
k ', j j ', j i ', j
k ', i j ', i i ', i
Aeste matricea transformrii ortogonale a izometriei S , adic
este matricea de trecere de la baza { i , j , k } la baza {i , j , k }.Condiia ca baza B s fie
ortonormat, asemeni bazei B , este echivalent cu relaiile A
T
A =
T
A A = I
3
, adic A
1
=
T
A,
deci matricea A este o matrice ortogonal; deoarece S are determinant pozitiv, se obine det A = 1.
Rezult c trecerea de la baza ortonormat {i , j , k }, la baza ortonormat {i , j , k } se face cu
ajutorul matricei ortogonale A, iar trecerea invers se face cu ajutorul matricei
T
A.
3. Pentru a stabili relaia de legtur ntre coordonatele x, y, z, ale punctului M raportat la reperul R
i coordonatele x', y', z' ale aceluiai punct raportat la reperul R (fig. 2), se observ c
OM = sau xi + y j + z k = xi + +.y j + z k , de unde se poate scrie matriceal:

S :
|
|
|

\
|

|
|
|

\
|
=
|
|
|

\
|
z'
y'
x'
a a a
a a a
a a a
z
y
x
33 32 31
23 22 21
13 12 11
, sau
S :
|
|
|

\
|
=
|
|
|

\
|
z'
y'
x'
A
z
y
x
, unde A este matricea de trecere de la
baza B la bazaB .
Invers, se obine:
|
|
|

\
|
z'
y'
x'
=
T
A
|
|
|

\
|
z
y
x
.
Caz particular 2 : Rotaia n plan
Fie reperul ortonormat R = {O, i , j } i fie rotaia de Fig. 3.
unghi a acestuia (fig. 3).
Se observ c: ( i , i ) = , ( i , j ) = 90
0
+ , ( i , j ) = 90
0
- , ( j , j ) = .
i
j
k
O

i
j
k
M

(x, y, z)
(x y z)i
j
O

i
j

O M
Fig. 2.
76
Dac se exprim i i j n funcie de i i j , rezult: S :

+ =
+ =
. cos j sin i ' j
, sin j cos i ' i

Se obine:
|
|

\
|

|
|

\
|

=
|
|

\
|
j
i


' j
' i
cos sin
sin cos
, de unde:
|
|

\
|

|
|

\
|
=
|
|

\
|
' j
' i


j
i
cos sin
sin cos
,
deci o rotaie n planul (xOy), de unghi n jurul originii are formulele date de:
S :

+ =
=
. cos y' sin x' y
, sin y' cos x' x

Din compunerea unei translaii i a unei rotaii n plan, rezult o roto-translaie, caracterizat de
formulele: S T o :

+ + =
+ =
b, cos y' sin x' y
a, sin y' cos x' x
unde a, b sunt coordonatele noii origini.
Exemple 1
1. Translatnd reperul Oxy n O(-1, 2) s se determine unghiul cu care trebuie rotite
noile axe (Ox), (Oy) pentru ca ecuaia x
2
+ 2 xy + y
2
2 x 2 y + 1 = 0 s se
transforme ntr-o ecuaie de forma: aX
2
+ bY
2
+ c = 0.
Soluie: Folosind formulele de translaie: x = x 1, y = y + 2 se obine:
(x 1)
2
+ 2(x 1) (y + 2) + (y + 2)
2
2(x 1) 2(y + 2) + 1 = 0,
de unde: x
2
+ 2xy + y
2
= 0.Efectund rotaia x = X cos Y sin , y = X sin +
Y cos , termenul xy devine:xy = X
2
sin cos + XY cos
2
XY sin
2
Y
2
sin
cos , xy = (X
2
Y
2
) sin cos + XY(cos
2

sin
2
).Anulnd coeficientul lui XY
se obine: cos
2
sin
2
= 0, sau cos 2 = 0, din care:
2
2

= deci
4

= .
2. Se d punctul ( ) 2 , 2 M n planul (xOy). S se determine unghiul cu care
trebuie rotit reperul cartezian astfel ca: i) punctul M s aparin axei (Ox). ii) punctul
M s aparin axei (Oy). S se afle noile coordonate ale lui M n aceste condiii.
Soluie: i) Pentru y = 0, din formulele de rotaie trebuie ca:

=
=
, sin ' 2
, cos ' 2

x
x

de unde tg = 1, rezult
4
3
1

= ,
4
7
2

= , deci M
1
( 2, 0) i respectiv M
2
(2, 0).
ii) Folosind formulele de rotaie se obine:

+ =
=
. cos ' sin ' 2
, sin ' cos ' 2


y x
y x
Cum x = 0
rezult:

=
=
, cos ' 2
, sin ' 2

y
y
de unde tg = 1, rezult
4
1

= ,
4
5
2

= , deci M
1
(0,
2) i respectiv M
2
(0, 2).
Ce devine relaia dintre coordonatele carteziene (x, y) ale punctelor M:

3 x
2
4 xy + 3 y
2
2 x 2 y + 1 = 0, fa de sistemul de axe obinut printr-o translaie a
sistemului (xOy) cu originea n O(1, 1) i apoi rotire n sens trigonometric cu un unghi
4

= ? R R: : x
2
+ 5y
2
1 = 0.
77


S ne reamintim
Translaia n planul (xOy):

+ =
+ =
. ' y b y
, ' x a x
Translaia n spaiu:

+ =
+ =
+ =
z'. c z
, y' b y
, x' a x

Rotaia n planul (xOy), de unghi n jurul originii: S :

+ =
=
. cos y' sin x' y
, sin y' cos x' x


I II I. .3 3. .4 4. . T Tr re ec ce er re ea a d de e l la a r re ep pe er ru ul l c ca ar rt te ez zi ia an n l la a r re ep pe er ru ul l p po ol la ar r n n p pl la an n

Dac se identific spaiul euclidian
2
E cu planul (xOy),
se definete reperul polar n
2
E . Orice punct M(x, y)
2
E \ {0}
poate fi localizat prin cuplul ordonat (, ), unde:
- este distana de la origine la punctul M;
- este msura unghiului dintre semidreptele [Ox i
[OM (fig. 5).
Definiia 4. Numerele reale ( , ) se numesc coordonatele polare ale punctului M n plan.
Relaia dintre coordonatele polare i cele carteziene este dat de urmtoarele formule de trecere de
la reperul cartezian la cel polar:

=
=
. sin
, cos x

y

Observaia 3. Dac (, ) (0, ) [0, 2), atunci ecuaiile de trecere de la reperul cartezian la cel
polar, asigur o coresponden biunivoc: (, ) (0, ) [0, 2) (x, y)
2
E \ {0}, ntre
mulimile (0, ) [0, 2) i mulimea de puncte
2
E \ {0}.
Transformarea invers care asociaz unui punct M de coordonate carteziene (x, y), coordonatele
sale polare (, ): (x, y)
2
E \ {0} (, ) (0, ) [0, 2) este dat de relaia:
2 2
y x + = , cu unghiul dat de relaiile:

+
=
+
=
. sin
, cos
2 2
2 2
y x
y
y x
xExemple 2
Se dau punctele n coordonate carteziene: A(2, 2 3 ), B(3, 3 ). S se afle
coordonatele polare ale acestor puncte.
Soluie: Se tie c (x, y) fiind coordonatele carteziene ale unui punct M n plan,
atunci din relaiile de legtur cu coordonatele sale polare (, ) se obine:
4 ) 3 2 ( 2
2 2 2 2
= + = + =
A A
y x
A
,

= =
+
=
= =
+
=
,
2
3
16
3 2
sin
,
2
1
16
2
cos
2 2
2 2
A A
A
A
A A
A
A
y x
y
y x
x

de unde:
3

=
A
. Rezult coordonatele polare ale lui A sunt: (4,
3

). Analog se obine:
B( 3 2 ,
6
5
).


Se dau punctele n coordonate polare: A(4,
3

), B( 3 2 ,
6
5
). Afl coordonatele


O

M
y
x

y
x
Fig. 5.
78
carteziene ale acestor puncte. R: A(2, 2 3 ), B(3, 3 ).

S ne reamintim
Formule de trecere de la reperul cartezian la cel polar:

=
=
, sin
, cos x

y

(, ) (0, ) [0, 2).
II.3.5.T Tr re ec ce er re ea a d de e l la a r re ep pe er ru ul l c ca ar rt te ez zi ia an n l la a r re ep pe er ru ul l c ci il li in nd dr ri ic c n n s sp pa a i iu u


Fie spaiul
3
E raportat la un reper cartezian
ortonormat R = {O, i , j , k }, de axe (Ox), (Oy)
i (Oz). Orice punct M(x, y, z)
3
E \ (Oz) este
determinat de tripletul ordonat (, , z), unde:
- este distana de la origine la proiecia
ortogonal M a punctului M pe planul (xOy);
- este msura unghiului dintre semidreptele
Ox i [OM (fig. 6).
Definiia 5. Numerele reale (, , z) se numesc coordonate cilindrice ale punctului M n spaiu.
Relaia dintre coordonatele cilindrice i cele carteziene este dat de urmtoarele formule de
trecere de la reperul cartezian la cel cilindric:

=
=
=
. z z
, sin
, cos x
y
Observaia 4. 1. Dac (, , z) (0, ) [0, 2) R , atunci ecuaiile de trecere de la reperul
cartezian la cel cilindric asigur o coresponden biunivoc: (, , z) (0, ) [0, 2) R (x,
y, z)
3
E \ (Oz), ntre mulimile (0, ) [0, 2) R i mulimea de puncte
3
E \ (Oz).
Transformarea invers, care asociaz unui punct M de coordonate carteziene (x, y, z)
coordonatele sale cilindrice (, , z): (x, y, z)
3
E \ (Oz) (, , z) (0, ) [0, 2) R dat de
relaiile:

=
+ =
,
,
2 2
z z
y x
cu unghiul , dat de relaiile:

+
=
+
=
. sin
, cos
2 2
2 2
y x
y
y x
x


2. Dac se fixeaz coordonata =
0
, se obine un cilindru circular drept cu generatoarele
paralele cu axa (Oz), de unde i denumirea de coordonate cilindrice.

Exemple 3
Se dau punctele n coordonate carteziene: A(2, 2 3 , 5), B(3, 3 , 4). S se
afle coordonatele cilindrice ale acestor puncte.
Soluie: Se tie c (x, y, z) fiind coordonatele carteziene ale unui punct M atunci din
relaiile de legtur cu coordonatele sale cilindrice (, , z) se obine:
4 ) 3 2 ( 2
2 2 2 2
= + = + =
A A
y x
A
,

= =
+
=
= =
+
=
,
2
3
16
3 2
sin
,
2
1
16
2
cos
2 2
2 2
A A
A
A
A A
A
A
y x
y
y x
x

de unde:
3

=
A
.Rezult coordonatele cilindrice ale lui A, care sunt:
A
= 4,
A
=
3

i z
A
= 5,
x
z
y
O

y
z
x
z M
MFig. 6.
79
sau A(4,
3

,5). Analog se obine: B( 3 2 ,


6
5
, 4).


Se dau punctele n coordonate carteziene: A(4, 4, 6), B(3 3 , 9, 0). Afl
coordonatele cilindrice ale acestor puncte. R: A( 2 4 ,
4
7
, 6), B(6 3 ,
3
4
, 0).

S ne reamintim
Formule de trecere de la reperul cartezian la cel cilindric:

=
=
=
, z z
, sin
, cos x
y
(, , z) (0, ) [0, 2) R
.


I II I. .3 3. .6 6. . T Tr re ec ce er re ea a d de e l la a r re ep pe er ru ul l c ca ar rt te ez zi ia an n l la a r re ep pe er ru ul l s sf fe er ri ic c n n s sp pa a i iu u
Fie un punct M


3
E \ (Oz), avnd coordonatele carteziene (x, y, z).
Un alt set de coordonate, care caracterizeaz poziia punctului M n
spaiu, este tripletul ordonat (r, , ), unde:
- r reprezint distana, d(O, M) dintre origine
i punctul M;
- este unghiul dintre semidreptele [Ox i
OM, unde M este proiecia punctului M pe planul (xOy);
- este unghiul dintre semidreptele [Oz i [OM (fig. 7).

Definiia 6. Numerele reale (r, , ) se numesc coordonatele sferice ale punctului M n spaiu.
Relaiile dintre coordonatele sferice i cele carteziene ale punctului sunt date de
urmtoarele formule de trecere de la reperul cartezian la cel sferic:

=
=
=
. cos r z
, sin sin r y
, cos sin r x


Dac se consider (r, , ) (0, ) (0, ) [0, 2), aceste formule asigur o
coresponden biunivoc ntre domeniul specificat i mulimea de puncte
3
E \ (Oz).
Observaia 5. 1. Corespondena anterioar fiind biunivoc rezult c transformarea invers, care
asociaz unui punct M de coordonate carteziene (x, y, z), coordonatele sale sferice (r, , ),
(x, y, z)
3
E \ (Oz) (r, , ) (0, ) (0, ) [0, 2), este dat de
relaiile:

\
|
=
+ + =
, arccos
,
2 2 2
r
z
z y x r

i unghiul este dat de relaiile:

+
=
+
=
. sin
, cos
2 2
2 2
y x
y
y x
x


Exemple 4
Fiind date punctele n coordonate sferice:
|

\
|
3
,
6
, 4

A ,
|

\
|
3
2
,
4
3
, 8

B ,
|

\
|
6
5
,
3
4
, 12

C . S se afle coordonatele carteziene ale acestor puncte.
Soluie: Se obine:x
A
= r
A
sin
A
cos
A
= 4 sin
6

cos
3

= 1, y
A
= r
A
sin
A
sin
A
=
4 sin
6

sin
3

= 3, z
A
= r
A
cos
A
= 4 cos
3

= 2. Rezult coordonatele carteziene


ale lui A ca fiind (1, 3 , 2). Analog: B( 2 2 , 2 6 , 4).

Fig. 7.
x
z
y
O


z

z M
Mr


80

Fiind dat punctul n coordonate sferice: |

\
|
6
5
,
3
4
, 12

A . Afl coordonatele
carteziene ale acestui punct. R: A(9, 3 3 , 6 3 ).

S ne reamintim
Formule de trecere de la reperul cartezian la cel sferic:

=
=
=
, cos r z
, sin sin r y
, cos sin r x

(r, , )
(0, ) (0, ) [0, 2).

I II I. .3 3. .7 7. . Rezumat
n prima parte a acestei uniti de nvare se trec n revist principalele rezultate
referitoare la translaia i rotaia n plan i n spaiu.Astfel, se definesc izometriile
pozitive, negative,translaia i rotaia, se determin ecuaiile translaiei n plan i n
spaiu, ale rotaiei n plan i n spaiu,precum i ale roto-translaiei n plan.
n a doua parte se definesc coordonatele polare, cilindrice, sferice i se
determin relaiile dintre acestea i coordonate carteziene n spaiul euclidian cu dou
i trei dimensiuni.


I II I. .3 3. .8 8. . Test de autoevaluare a cunotinelor
1.Completeaz definiia: Se numete translaie a reperului cartezian
2.Scrie formulele de translaie n spaiu i n plan.
3.Completeaz definiia: Se numete rotaie a reperului cartezian
4.Scrie formulele de rotaie i pentru roto-translaie n plan.
5.Scrie formulele de trecere de la reperul cartezian la cel: i) polar; ii) cilindric; iii)
sferic.
6.Originea sistemului de axe rectangulare O este translatat n O(1, 2), iar axele se
rotesc cu un unghi
12
5
arctg = . Coordonatele punctelor M
1
(3, 2) i M
2
(2, 3) sunt date n
noul sistem. Determin coordonatele punctelor M
1
i M
2
n vechiul sistem de axe de
coordonate.
7.Fa de un reper cartezian din
3
E se d punctul n coordonate sferice: |

\
|
3
,
6
, 4

A .
Calculeaz coordonatele carteziene ale punctului dat.
8.Fiind dat n coordonate carteziene punctul: 6) 4, - A(4, , afl coordonatele cilindrice
ale acestui punct.

I II I. .3 3. .9 9. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e
1 1. .R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 2 2. . 2.Revezi paragraful II.3.3;3 3. .R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 3 3. . 4.Revezi cazul
particular 2 din paragraful II.3.3;5.i) Revezi paragraful II.3.4.;ii) Revezi paragraful
II.3.5.; iii) Revezi paragraful II.3.6.6 .M
1
(1, 5) i M
2
(2, 0).7. A((1, 3 , 2 3 ). 8.
A((4 2 ,
4
7
, 6).

81
Unitatea de nvare II.4. Conice

Cuprins
II.4.1. Introducere .................................................................................................................... 81
II.4.2. Competene ................................................................................................................... 81
I II I. .4 4. .3 3. . N No o i iu un ni i g ge en ne er ra al le e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 81 1
I II I. .4 4. .4 4. . C Ce en nt tr ru ul l u un ne ei i c co on ni ic ce e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 83 3
I II I. .4 4. .5 5. . R Re ed du uc ce er re ea a l la a f fo or rm ma a c ca an no on ni ic c a a e ec cu ua a i ie ei i u un ne ei i c co on ni ic ce e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 85 5
I II I. .4 4. .5 5. .1 1. . M Me et to od da a v va al lo or ri il lo or r p pr ro op pr ri ii i. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 86 6
I II I. .4 4. .5 5. .2 2. . M Me et to od da a r ro ot to o- -t tr ra an ns sl la a i ie ei i . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 88 8
I II I. .4 4. .6 6. . Rezumat . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 90 0
I II I. .4 4. .7 7. . Test de autoevaluare a cunotinelor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 90 0
I II I. .4 4. .8 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e ....................................................... 90

II.4.1. Introducere
Teoria referitoare la geometria conicelor, curbe plane ce au fost studiate n liceu pe
ecuaii canonice, este generalizat n cadrul acestei uniti de nvare. Conicele sau curbele
algebrice de ordinul al doilea, reprezint o clas de curbe plane, cu proprieti remarcabile,
avnd aplicaii importante n construcii, arhitectur i n diverse alte domenii. Relativ la
acestea, se prezint caracterizrile algebrice, principalele proprieti geometrice i
reprezentrile lor grafice, studiul fcndu-se n repere carteziene ortonormate, convenabil
alese..


II.4.2. Competenele unitii de nvare
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:
-s defineasc i s exemplifice noiunea de conic;
-s clasifice conicele n funcie de invarianii izometrici ai acestora;
-s determine centrul unei conice, cnd acesta exist;
-s aplice cunotinele referitoare la rotaie i translaie n plan, n scopul reducerii la
forma canonic a conicelor;
-s reduc la forma canonic ecuaia unei conice;
-s aplice n exerciii cunotinele teoretice referitoare la conice.Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 2 ore.

II.4.3. N No o i iu un ni i g ge en ne er ra al le e
Fie
2
E , spaiul punctual euclidian real, bidimensional, raportat la un reper cartezian
ortonormat { } j , i , 0 = R i fie funcia:
f(x, y) = a
11
x
2
+ 2a
12
xy + a
22
y
2
+ 2a
13
x + 2a
23
y + a
33
, a
11
2
+ a
12
2
+ a
22
2
0.
Definiia 1. Se numete conic o mulime () de puncte M din planul
2
E , ale cror coordonate
carteziene (x, y), n raport cu reperul R , satisfac ecuaia algebric de gradul al doilea: f(x, y) = 0,
cu a
ij
= a
ji
, i j, a
ij
R , i, j = 3 , 1 numit ecuaia conicei n raport cu reperul R .

Din studiile anterioare sunt cunoscute cteva exemple de astfel de mulimi de puncte, numite
curbe algebrice de ordinul al doilea, date n tabelul 1.

82Tabelul 1
cerc elips hiperbolx
2
+ y
2
= r
2

0 1 = +
b
y
a
x
0 1 =

b
y
a
x
parabol pereche de drepte concurente pereche de drepte paraleley
2
= 2 px
0 =
b
y
a
x

x
2
a
2
= 0
pereche de drepte confundate mulime cu un singur punct mulimea vid


x
2
= 0
0 = +
b
y
a
x
0 1 = + +
b
y
a
x
sau x
2
+ a
2
=0,
0 a

Rezolvarea acestei probleme se face n dou variante: fie folosind elemente din teoria
formelor ptratice, fie utiliznd schimbarea axelor de coordonate.
Folosind roto-translaia, se realizeaz trecerea de la reperul cartezian ortonormat
{ } j , i , 0 = R la un reper ortonormat adecvat, orientat pozitiv, numit reper canonic sau natural
fa de care ecuaia f(x, y) = 0 s aib forma cea mai simpl posibil, numit ecuaia canonic
sau ecuaia redus.
Dup cum se va vedea ulterior, n discuie intervin urmtoarele numere ataate
polinomului f(x, y):
83
33 32 31
23 22 21
13 12 11
a a a
a a a
a a a
= ,
22 21
12 11
a a
a a
= , I = a
11
+ a
22
, cu a
ij
= a
ji
, i j, a
ij
R , i, j = 3 , 1 .

Prin trecerea de la reperul R , la reperul canonic, polinomul f(x, y) se schimb n f(x, y). Se
poate arta c numerele , , ataate polinomului f(x', y') sunt respectiv egale cu numerele , , .
De aceea , , se numesc invarianii izometrici sau ortogonali ai conicei.Scrie ecuaiile canonice ale conicelor studiate n liceu. R: Vezi tabelul 1.S ne reamintim
Invarianii izometrici sau ortogonali ai conicei :
33 32 31
23 22 21
13 12 11
a a a
a a a
a a a
= ,
22 21
12 11
a a
a a
= , I
= a
11
+ a
22
, cu a
ij
= a
ji
, i j, a
ij
R , i, j = 3 , 1 .
Se numete conic o mulime () de puncte M din planul
2
E , ale cror coordonate
carteziene (x, y), n raport cu reperul R , satisfac ecuaia algebric de gradul al doilea:
a
11
x
2
+ 2a
12
xy + a
22
y
2
+ 2a
13
x + 2a
23
y + a
33
, a
11
2
+ a
12
2
+ a
22
2
= 0, cu a
ij
= a
ji
, i j,
a
ij
R , i, j = 3 , 1 numit ecuaia conicei n raport cu reperul R .

I II I. .4 4. .4 4. . C Ce en nt tr ru ul l u un ne ei i c co on ni ic ce e

Exist conice () : f(x, y) = 0 care admit un centru de simetrie. Acest centru este de fapt originea
reperului canonic. Pentru a gsi relaiile care conduc la centrul unei conice, se efectueaz o translaie:

+ =
+ =
'.
, '
0
0
y y y
x x x

Ecuaia conicei fa de sistemul translatat n C(x
0
, y
0
) este: f(x
0
+ x, y
0
+ y) = 0.
Dac se aplic formula lui Taylor pentru funcii de dou variabile, aceast ecuaie se poate
scrie: f(x
0
+x, y
0
+ y) = f(x
0
, y
0
) +
|
|

\
|

0 0
y
f
'
x
f
x'
! 1
1
y +
+
|
|

\
|

2
0
2
2
0 0
2
2
0
2
2
y
f
'
x
f
y' x' 2
x
f
x'
! 2
1
y
y
= 0, unde:

= = =
+ + =
+ + =
, a 2
y
f
, 2a
y x
f
, a 2
x
f
, a 2 y a 2 x a 2
y
f
, a 2 y a 2 x a 2
x
f
22
2
0
2
12
0 0
2
11
2
0
2
23 0 22 0 12
0
13 0 12 0 11
0


dezvoltarea se oprete la derivatele de ordinul al doilea, deoarece toate derivatele de ordin mai
mare ca doi sunt nule.
Punctele (x', y') i (x', y') sunt pe curba () (f(x, y) = f(x, y)) dac i numai dac
expresia:
0 0
y
f
y'
x
f
x'

+ este identic nul, adic dac i numai dac punctul (x


0
, y
0
) satisface
84
relaiile: 0
y
f
0,
x
f
0 0
= =

. De aceea, dac o conic () are centru, atunci


Determinantul sistemului este:
2
22 11
22 21
12 11
12
a a a
a a
a a
= = . coordonatele centrului
sunt n mod necesar soluia sistemului:

= + +
= + +
0. a y a x a
y
f

2
1
0, a y a x a
x
f

2
1
23 22 21
13 12 11


Dac 0, atunci sistemul are soluie unic i deci () admite centru de simetrie (cerc, elips,
hiperbol, pereche de drepte concurente, punct). n acest caz, ecuaia conicei redus la centru este:
a
11
x
2
+ 2 a
12
xy + a
22
y
2
+ f(x
0
, y
0
) = 0.
Semnificaia invariantului
Se determin constanta f(x
0
, y
0
) pentru cazul n care 0. Se poate scrie:
f(x
0
, y
0
) = (a
11
x
0
+ a
12
y
0
+ a
13
) x
0
+ (a
21
x
0
+ a
22
y
0
+ a
23
) y
0
+ (a
13
x
0
+ a
23
y
0
+ a
33
).
Rezult c: f(x
0
, y
0
) = a
13
x
0
+ a
23
y
0
+ a
33
.
Sistemul:

= + +
= + +
= + +
0, ) y , f(x a y a x a
0, a y a x a
0, a y a x a
0 0 33 0 32 0 31
23 0 22 0 21
13 0 12 0 11
de trei ecuaii cu dou necunoscute: x
0
, y
0
,
este compatibil dac determinantul su caracteristic este nul, adic:
( )
0
) y , f(x a a a
a a a
a a a
0 0 33 32 31
23 22 21
13 12 11
=

. Acesta se poate scrie:


0
) y , f(x a a
0 a a
0 a a
a a a
a a a
a a a
0 0 32 31
22 21
12 11
33 32 31
23 22 21
13 12 11
= + , de unde:

= ) y , (
0 0
x f .
Astfel ecuaia redus la centru este: a
11
x
2
+ 2 a
12
xy + a
22
y
2
+

= 0.
CAZUL I

Dac = 0, ecuaia redus devine: a
11
x
2
+ 2 a
12
xy + a
22
y
2
= 0.
Conica se spune c este degenerat.
CAZUL I
1
Dac < 0 (discriminantul ecuaiei este pozitiv), aceast ecuaie reprezint dou drepte
care trec prin centrul conicei.
CAZUL I
2
Dac > 0, ecuaia reprezint mulimea {(0, 0)}.
CAZUL I
3
Dac = 0, ecuaia reprezint dou drepte paralele, sau confundate, sau mulimea vid.
CAZUL II

Dac 0, conica este nedegenerat (cerc, elips, hiperbol, parabol, mulime vid).

Observaia 1. 1. Numrul - numit determinantul mare al conicei, determin natura conicei,
adic: nedegenerat sau degenerat.
2. Numrul - numit determinantul mic al conicei, determin genul conicei astfel:
i) dac > >> > 0 (elips, mulime vid), conica se numete de gen eliptic;
ii) dac < << < 0 (hiperbol, pereche de drepte concurente), conica se numete de gen
85
hiperbolic;
iii) dac = 0 (parabol, drepte paralele sau confundate), conica se numete de gen
parabolic.
n concluzie, folosind invarianii ortogonali ai unei conice, se poate da urmtoarea
clasificare izometric a conicelor (tabelul 2):

Tabelul 2
Condiii Conica ( )
= 0, > 0
Punct dublu.
= 0, = 0
() = (d
1
) (d
2
), unde (d
1
) i (d
2
) sunt drepte paralele sau confundate,
sau () = .
= 0, < 0
() = (d
1
) (d
2
), (d
1
) i (d
2
) sunt drepte concurente.
Dac n plus: I = 0 rezult (d
1
) (d
2
).
0, > 0, < 0 Elips.
0, > 0, > 0 () = .
0, = 0 Parabol.
0, < 0 Hiperbol i dac n plus: I = 0 se obine, hiperbol echilater.

Exemple 1
Se d conica () : 4xy + 3y
2
+ 16x + 12y 36 = 0. Se cer: natura, genul i centrul
conicei.
Soluie: 0 144
36 6 8
6 3 2
8 2 0
=

= , deci () este o conic nedegenerat.


3 2
2 0
= = 4 < 0, rezult c () este o hiperbol.

= + +
= +
. 0 6 3 2
, 0 8 2
:
y x
y
C Se obine: C(3, 4).Se d conica () : 4x
2
+ xy - y
2
- 5x + y = 0. Determin: natura, genul i centrul
conicei. R R: : () este o conic nedegenerat. () este o hiperbol. C(
17
9
,
17
13
).

S ne reamintim
C Ce en nt tr ru ul l u un ne ei i c co on ni ic ce e: :

= + +
= + +
0. a y a x a
y
f

2
1
0, a y a x a
x
f

2
1
23 22 21
13 12 11I II I. .4 4. .5 5. . R Re ed du uc ce er re ea a l la a f fo or rm ma a c ca an no on ni ic c a a e ec cu ua a i ie ei i u un ne ei i c co on ni ic ce e

Fie conica: () : a
11
x
2
+ 2 a
12
xy + a
22
y
2
+ 2 a
13
x + 2 a
23
y + a
33
= 0.
Se urmrete ca printr-o schimbare de reper, ce const dintr-o rotaie compus cu o
translaie, s se obin reperul canonic al conicei ().
n continuare se descrie modul n care se afl ecuaiile schimbrii de reper (de coordonate).
Pentru stabilirea ecuaiei canonice se au n vedere urmtoarele situaii:
1. Dac a
12
= 0, atunci se face o translaie. Aceasta se determin diferit, dup cum conica
este cu centru sau nu. n primul caz, originea se mut n centrul C al conicei, deci translaie de
vector OC , n al doilea caz, ecuaiile translaiei se determin dac se efectueaz restrngeri de
86
ptrate i/sau grupri de termeni liberi.
2. Dac a
12
0, atunci se face mai nti o rotaie. n acest caz se poate proceda ca n I II I. .4 4. .5 5. .1 1. .
sau ca n I II I. .4 4. .5 5. .2 2. .

I II I. .4 4. .5 5. .1 1. . M Me et to od da a v va al lo or ri il lo or r p pr ro op pr ri ii i

Se ataeaz ecuaiei conicei (), forma ptratic: (x, y) = a
11
x
2
+ 2a
12
xy + a
22
y
2
.

Matricea acestei forme ptratice este:
|
|

\
|
=
22 21
12 11
a a
a a
A . Din ecuaia caracteristic:

P() = 0, sau det(A I) = 0, deci:

22 21
12 11
a a
a a
= 0, adic:
2
I + = 0,

se determin rdcinile
1
,
2
, care sunt reale i distincte.
Dac:
1)
1
,
2
au semne contrare, adic < 0, conica este de gen hiperbolic;
2)
1
,
2
au acelai semn, adic > 0, conica este de gen eliptic;
3) una din rdcini este zero, atunci conica este de gen parabolic.

Din sistemele:

= = +
= +
, 2 , 1 , 0 ) (
, 0 ) (
22 21
12 11
i y a x a
y a x a
i i i
i i ise determin pentru fiecare valoare proprie, componentele vectorilor proprii (x
1
, y
1
) i (x
2
, y
2
) care sunt
ortogonali (deoarece matricea A este real i simetric). Vectorii proprii, astfel gsii se normeaz i se
noteaz cu
1
e , respectiv
2
e .
Fie R, matricea format cu componentele vectorilor
1
e i
2
e aezate pe coloane, avnd n vedere
posibilitatea nlocuirii unuia dintre vectorii
1
e sau
2
e prin opusul su, astfel ca detR = +1.
Pentru a simplifica alegerea valorilor proprii se poate folosi regula: sgn(
1

2
) = sgn a
12
, n
acest fel componentele vectorului
1
e vor fi pozitive, iar prima component a vectorului
2
e se va lua
negativ, astfel: det R = +1.
Rotaia:
|
|

\
|
=
|
|

\
|
'
'
y
x
R
y
x
, reduce forma ptratic: (x, y) = a
11
x
2
+ 2a
12
xy + a
22
y
2
,
la forma sa canonic: (x, y) =
1
x
2
+
2
y
2
.

Versorii
1
e ,
2
e dau direciile noilor axe (Ox'), respectiv (Oy').
Prin nlocuirea necunoscutelor x i y cu expresiile lor din formulele de rotaie, ecuaia
conicei devine:
1
x
2
+
2
y
2
+ 2a
13
x + 2a
23
y + a
33
= 0.

Dac se grupeaz termenii n x' i respectiv y' i se restrng ptratele, rezult:

1
(x + ...)
2
+
2
(y + ...)
2
+ a = 0

i prin efectuarea translaiei: X = x' + ... i Y = y' + ... se obine ecuaia canonic:

1
X
2
+
2
Y
2
+ a = 0.
Exemple 2
S se reduc la forma canonic utiliznd metoda valorilor proprii i s se reprezinte
grafic conica: () : 5x
2
+ 4xy + 8y
2
32x 56y + 80 = 0.
Soluie: Matricea formei ptratice: (x, y) = 5x
2
+ 4xy + 8y
2
,este: A =
|
|

\
|
8 2
2 5
.
87
Ecuaia caracteristic este: P() = 0, adic: 0
8 2
2 5
=

, de unde:
2
13 + 36
= 0, care are rdcinile 4 i 9. Dac se ine cont de regula: sgn(
1

2
) = sgn a
12
,
rezult c:
1
= 9,
2
= 4.
Sistemul:

= = +
= +
, 2 , 1 , 0 ) 8 ( 2
, 0 2 ) 5 (
2 1
2 1
i x x
x x
i
i

determin componentele vectorilor


proprii. Pentru
1
= 9 se obine sistemul:

=
= +
, 0 2
, 0 2 4
2 1
2 1
x x
x x
adic: x
2
= 2x
1
,
rezult: ) 2 , 1 (
1
v . Pentru
2
= 4 se obine sistemul:

= +
= +
, 0 4 2
, 0 2
2 1
2 1
x x
x x
adic: x
1
=
2x
2
, rezult: ) 1 , 2 (
2
v . Se obin:
|
|

\
|
= =
5
2
,
5
1 1
1
1
1
v
v
e i
|
|

\
|
= =
5
1
,
5
2 1
2
2
2
v
v
e .Matricea de rotaie R =
|
|
|
|

\
|

5
1
5
2
5
2
5
1
, cu det R =
+1. Rotaia:
|
|

\
|
=
|
|

\
|
'
'
y
x
R
y
x
d:

+ =
=
). ' ' 2 (
5
1
), ' 2 ' (
5
1
y x y
y x x
Prin nlocuire n ecuaia
conicei se obine: () : 9x
2

5
144
x + 4y
2

5
8
+ y + 80 = 0. Prin adunarea i
scderea termenilor necesari pentru completarea ptratelor perfecte se obine:

0 80
5
4
5
1
'
5
2
' 4
5
576
5
64
'
5
16
' 9 : ) (
2 2
= +
|
|

\
|
+ + +
|
|

\
|
+ y y x x ,
adic: 0 36
5
1
' 4
5
8
' 9 : ) (
2 2
=
|
|

\
|
+ +
|
|

\
|
y x .Dac se face translaia:
5
8
' = x X ,
5
1
' + = y Y , se obine forma canonic:() : 9X
2
+ 4Y
2
36 = 0
sau: 0 1
9 4
: ) (
2 2
= +
Y X
,
deci () este o elips real.
Pentru a reprezenta grafic
aceast elips se
ine cont de
faptul c direciile
axelor (Ox') i (Oy')
sunt date de
1
e ,
2
e ,
apoi se efectueaz
X
Fig. 1.
Y
y'
x'
y
x
C
O 1
1

2

2
i
j
e
1
e
2
5
1


5
8

88
translaia anterioar n punctul
|
|

\
|

5
1
,
5
8
C i se gsesc axele (CX) i (CY), unde C
este centrul conicei (fig. 1).Realizeaz reducerea la forma canonic utiliznd metoda valorilor proprii i
reprezint grafic conica: () : x
2
- 8xy + 7y
2
+ 6x 6y + 9 = 0.
R: 0 1
1 9
: ) (
2 2
=
Y X
.

S ne reamintim
1. Dac a
12
= 0, atunci se face o translaie. Aceasta se determin diferit, dup cum
conica este cu centru sau nu. n primul caz, originea se mut n centrul C al conicei,
deci translaie de vector OC , n al doilea caz, ecuaiile translaiei se determin dac
se efectueaz restrngeri de ptrate i/sau grupri de termeni liberi.
2. Dac a
12
0, atunci se face mai nti o rotaie. n acest caz se poate proceda ca n
I II I. .4 4. .5 5. .1 1. . sau ca n I II I. .4 4. .5 5. .2 2. .

I II I. .4 4. .5 5. .2 2. . M Me et to od da a r ro ot to o- -t tr ra an ns sl la a i ie ei i

Se poate determina rotaia sistemului de axe de coordonate, aflnd unghiul cu care se
rotete reperul dat.
Matricea R a schimbrii de baz (ce duce versorii reperului iniial n cei ai reperului rotit)
este o matrice ortogonal de determinant +1. Bazele fiind ortonormate, coeficienii noilor versori
sunt exact cosinusurile directoare ale direciilor lor (cosinusurile unghiurilor noilor versori fa
de versorii axelor de coordonate) , deci:
|
|

\
|
=
cos sin
sin cos
R .
Teorema 1. Fie conica cu centru () : f(x, y) = 0, astfel nct n ecuaia conicei s fie ndeplinit
condiia a
12
0 (deci apare monomul xy). Dac se efectueaz rotaia reperului iniial (xOy) (xOy)
cu unghiul ce satisface ecuaia: (a
11
a
22
) sin 2 = 2 a
12
cos 2 ,
atunci ecuaia conicei n sistemul rotit () : f(x, y) = 0 nu mai conine monomul xy.

Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.178.
Observaia 2. Relaia anterioar este echivalent cu:
22 11
12
a a
a 2
2

= tg i dac se impune condiia


ca unghiul de rotaie s fie n intervalul (0, ], se obine 2 i deci sin 2 > 0.

Teorema 2. Fie conica fr centru () : f(x, y) = 0, astfel nct n ecuaia conicei s fie ndeplinit
condiia a
12
0. Dac se efectueaz rotaia (xOy) (xOy) cu unghiul ce satisface ecuaia:

12
11
a
a
= tg , atunci ecuaia conicei n sistemul rotit nu mai conine monomul xy.
Demonstraie:
2
12 22 11
a a a = 0 i se verific echivalena formulelor din teoremele 1 i 2.
Observaia 3. Dup aplicarea rotaiei, reperul canonic se obine printr-o translaie, fie se restrng
ptratele i/sau se grupeaz termenii liniari rmai, ori se translateaz originea O n centrul conicei.

Exemple 3
S se stabileasc natura i genul conicei: () : 9x
2
6xy + y
2
+ 20x = 0
i s se reduc la forma canonic, folosind metoda roto-translaiei.
Soluie: 100
0 0 10
0 1 3
10 3 9
=

= 0 , rezult conica este nedegenerat.89
0
1 3
3 9
=

= , deci conica este o parabol.Din


22 11
12
a a
a 2
2

= tg rezult
4
3
2 tg = sau
4
3
tg 1
tg 2
2
=

; 0 3 tg 8 tg 3
2
= cu soluiile:
3
1
tg 3; tg = = . Dac se consider c rotaia se face n sens pozitiv
(trigonometric) i c |

\
|

0, rezult tg = 3.Dac se ine cont c:


tg 1
tg
sin
2
+
= ,
tg 1
1
cos
2
+
= cu |

\
|

0, rezult c:
10
1
cos ,
10
3
sin = = , cu ajutorul crora se obine rotaia:

, y' x' y
, y' x' x

+ =
=
) 3 (
10
1
) 3 (
10
1
cu matricea
|
|
|
|

\
|

=
10
1
10
3
10
3
10
1
R . Dac se nlocuiesc n
ecuaia conicei, se obine: 0 y'
10
6
x'
10
2
y'
2
= + i se completeaz ptratul
rezult:
10
9
x'
10
2
10
3
y'
2
+ =
|
|

\
|
sau
|
|

\
|
=
|
|

\
|

10 2
9
x'
10
2
10
3
y'
2
i dac se face
translaia:
10
3
y' Y ,
10 2
9
x' X = = se obine: X
10
2
Y
2
= .
Se observ din matricea R c:
|
|

\
|
10
3

10
1

1
, e i
|
|

\
|

10
1
,
10
3
e
2
, care dau
direciile noilor axe.
Deoarece X trebuie s fie negativ, ramurile parabolei sunt ndreptate invers
sensului pozitiv al axei (VX),
unde
|
|

\
|
10
3
,
10 2
9
V , (fig. 2).Fig. 2.


V
1 x 3
y'
Y
O
3
y
X x
i
j
e
2
e
1
10
3
10 2
9


9
20


90
Folosind metoda roto-translaiei redu la forma canonic ecuaia conicei:
() : 5x
2
+ 4xy + 8y
2
32x 56y + 80 = 0. R: 0 1
9 4
: ) (
2 2
= +
Y X
.


S ne reamintim
Rotaia:
|
|

\
|
=
cos sin
sin cos
R , unde:
22 11
12
a a
a 2
2

= tg .

I II I. .4 4. .6 6. . Rezumat
n aceast unitate de nvare se prezint rezultate referitoare la curbele algebrice de
ordinul al doilea, dup cum mai sunt numite conicele. Astfel, se definete noiunea de
conic, iar pentru conicele cu centru se determin relaiile care conduc la aflarea
centrului acestora. Reducerea la forma canonic a ecuaiei unei conice, se rezolv prin
dou metode: metoda valorilor proprii i metoda roto-translaiei.


I II I. .4 4. .7 7. . Test de autoevaluare a cunotinelor
1.Completeaz definiiile: i)Se numete conic o mulime () de
puncteii)Coordonatele centrului unei conice sunt n mod necesar soluia
sistemului
2.Scrie formulele de calcul ale invarianilor izometrici sau ortogonali ai unei conice.
3.Prezint clasificarea izometric a conicelor.
4.n cazul conicelor cu centru i n a cror ecuaie este ndeplinit condiia: a
12
0 ,
scrie ecuaia pe care o satisface unghiul de rotaie .
5. i) Stabilete natura i genul conicei de mai jos. ii) Redu la forma canonic i
reprezint grafic conica:() : 4x
2
+ 4xy+ y
2
13x 4y + 8 = 0.


I II I. .4 4. .8 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e
1 1. .i i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 1; ; i ii i) )R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fu ul l I II I. .4 4. .4 4. . - - C Ce en nt tr ru ul l u un ne ei i c co on ni ic ce e . .
2.Revezi paragraful II.4.3.
3.Revezi tabelul 2.
4.Revezi teorema 1., sau observaia 2.
5. i) conic nedegenerat, de gen parabolic; ii) (): X
5
1
Y
2
= .

91
Unitatea de nvare II.5. Cuadrice

Cuprins
II.5.1. Introducere.................................................................................................................... 91
II.5.2. Competene ................................................................................................................... 91
I II I. .5 5. .3 3. . S Sf fe er ra a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 92 2
I II I. .5 5. .3 3. .1 1. .E Ec cu ua a i ii il le e s sf fe er re ei i . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 92 2
I II I. .5 5. .3 3. .2 2. . I In nt te er rs se ec c i ia a u un ne ei i s sf fe er re e c cu u o o d dr re ea ap pt t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 93 3
I II I. .5 5. .3 3. .3 3. . P Po oz zi i i ia a u un nu ui i p pl la an n f fa a d de e o o s sf fe er r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 94 4
I II I. .5 5. .3 3. .4 4. . P Pu ut te er re ea a u un nu ui i p pu un nc ct t f fa a d de e o o s sf fe er r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 95 5
I II I. .5 5. .4 4. . E El li ip ps so oi id du ul l . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 97 7
I II I. .5 5. .5 5. . H Hi ip pe er rb bo ol lo oi id du ul l c cu u o o p p n nz z . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 98 8
I II I. .5 5. .6 6. . H Hi ip pe er rb bo ol lo oi id du ul l c cu u d do ou u p p n nz ze e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 00 0
I II I. .5 5. .7 7. . P Pa ar ra ab bo ol lo oi id du ul l e el li ip pt ti ic c . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 00 0
I II I. .5 5. .8 8. . P Pa ar ra ab bo ol lo oi id du ul l h hi ip pe er rb bo ol li ic c . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 01 1
II.5.9. Rezumat . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 02 2
I II I. .5 5. .1 10 0. . Test de autoevaluare a cunotinelor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 02 2
I II I. .5 5. .1 11 1. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e ................................................... 102

II.5.1. Introducere
Teoria referitoare la geometria cuadricelor, suprafee n spaiu ce nu au fost studiate n
liceu este prezentat n cadrul acestei uniti de nvare. Cuadricele sau suprafeele
algebrice de ordinul al doilea, reprezint o clas de suprafee n spaiu, cu proprieti
remarcabile, avnd aplicaii importante n construcii, arhitectur i n diverse alte domenii.
Relativ la acestea, se prezint caracterizrile algebrice, principalele proprieti geometrice i
reprezentrile lor grafice, studiul fcndu-se n repere carteziene ortonormate, convenabil
alese.
.


II.5.2. Competenele unitii de nvare
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:
-s defineasc i s exemplifice noiunea de cuadric;
-s nregistreze diferitele ecuaii ale sferei, precum i celelalte noiuni teoretice
referitoare la sfera studiat pe ecuaie general i s le aplice n exerciii;
-s defineasc conceptele de: putere a unui punct fa de o sfer, plan radical a dou
sfere, ax radical a trei sfere;
-s identifice poziiile relative ale unei drepte fa de o sfer;
-s identifice poziiile relative ale unui plan fa de o sfer;
-s defineasc noiunea de cuadric dublu riglat;
-s determine familiile de generatoare rectilinii pentru cuadricele dublu riglate;
-s prezinte noiunile teoretice referitoare la cuadricele studiate pe ecuaii canonice:
elipsoidul, hiperboloidul cu o pnz, hiperboloidul cu dou pnze, paraboloidul eliptic
i paraboloidul hiperbolic.
Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 2 ore.C Cu ua ad dr ri ic ce e
Fie R = {O, i , j , k } un reper ortonormat n spaiul euclidian
3
E .
Definiia 1. Se numete cuadric (suprafa algebric de ordinul al doilea) locul geometric, (),

92
al punctelor M din spaiul euclidian
3
E , ale cror coordonate (x, y, z), n raport cu reperul
ortonormat R satisfac ecuaia algebric:
f(x, y, z) a
11
x
2
+ a
22
y
2
+ a
33
z
2
+ 2a
12
xy + 2a
13
xz + 2a
23
yz + 2a
14
x + 2a
24
y + 2a
34
z + a
44
= 0,
a
11
2
+ a
22
2
+ a
33
2
+ a
12
2
+ a
13
2
+ a
23
2
0.
Prin trecerea de la reperul R = {O, i , j , k } la un reper cartezian adecvat, orientat
pozitiv, numit reper canonic, fa de care ecuaia f(x, y, z) = 0 s aib cea mai simpl form
posibil, numit ecuaie canonic, se dovedete c () este congruent cu una din mulimile: sfer,
elipsoid, hiperboloid cu o pnz, hiperboloid cu dou pnze, paraboloid eliptic, paraboloid
hiperbolic, con, cilindru, pereche de plane secante, pereche de plane paralele, pereche de plane
confundate, dreapt, mulime care conine un punct, mulime vid.
Dintre cuadrice, n continuare se studiaz sfera pe ecuaie general, celelalte exemple de
cuadrice se studiaz pe forma canonic (redus).

I II I. .5 5. .3 3. . S Sf fe er ra a
I II I. .5 5. .3 3. .1 1. .E Ec cu ua a i ii il le e s sf fe er re ei i

Fie C(a, b, c)
3
E un punct fix, R > 0 un numr real fixat.
Definiia 2. Mulimea punctelor M(x, y, z)
3
E cu proprietatea c distana de la aceste puncte la
punctul fix C este egal cu R, deci d(M,C) = R, este o suprafa numit sfer, de centru C i raz
R.

Dac se are n vedere expresia analitic a distanei dintre dou puncte se obine:
(S) : (x a)
2
+ (y b)
2
+ (z c)
2
= R
2
,
care se numete ecuaia cartezian implicit a sferei de centru C i raz R.
Dup dezvoltarea ptratelor i ordonarea termenilor, se obine ecuaia:
(S) : x
2
+ y
2
+ z
2
2ax 2by 2cz + d = 0, unde
d = a
2
+ b
2
+ c
2
R
2
.
numit ecuaia cartezian general a sferei.
Observaia 1. Sfera este o cuadric n care a
11
= a
22
= a
33
0 i a
12
= a
13
= a
23
= 0, adic:
(S) : A(x
2
+ y
2
+ z
2
) + Bx + Cy + Dz + E = 0
reprezint ecuaia unei sfere.
Din ecuaia cartezian a sferei rezult raza sferei:
R = d c b a + +
2 2 2
.
Dac: 1. a
2
+ b
2
+ c
2
d > 0, atunci sfera este real cu centrul C(a, b, c) i raza R;
2. a
2
+ b
2
+ c
2
d = 0, atunci sfera este un punct i anume centrul C(a, b, c).
3. a
2
+ b
2
+ c
2
d < 0, atunci sfera este imaginar.
Fiind dat o sfer (S) de raz R i centru C(a, b, c), atunci ecuaia cartezian implicit a sferei (S)
este echivalent cu trei ecuaii parametrice n
3
R (fig. 1):
(S) :

+ =
+ =
+ =
], , [ ), , [ , R c z
, R b y
, R a x
0 2 0 cos
sin sin
cos sin

Fig. 1

sau cu ecuaia vectorial:
) k j i R( r r : (S) cos sin sin cos sin
0
+ + + = .
Exemple 1
S se scrie ecuaia sferei cu centrul n C(2, 1,3) tangent la planul: (): x 2y + 2z
3 = 0.
Soluie: Raza sferei tangent la un plan este egal cu distana de la centrul sferei la
acel plan. Deoarece distana punctului C la planul () este:
M
C
RM
0

93
( )
3
13
2 2 1
3 ) 3 ( 2 1 2 2
)) ( , (
2 2 2
=
+ +
+
= C d , rezult c ecuaia sferei tangent la () este:
(S) : (x + 2)
2
+ (y 1)
2
+ (z + 3)
2
=
9
169
,
sau: (S) : 9x
2
+ 9y
2
+ 9z
2
+ 36x 18y + 54z 43 = 0.Scrie ecuaia sferei cu centrul pe dreapta
1
2
1
1
1
: ) (
+
=

=
z y x
d , avnd raza
R = 5 i care trece prin punctul A(0 , 2 , -1).
R: (S) : (x + 1)
2
+ (y 2)
2
+ (z + 3)
2
= 5,
(S) : (x - 1)
2
+ y
2
+ (z + 1)
2
= 5.

S ne reamintim
Ecuaia cartezian implicit a sferei de centru C(a,b,c) i raz R:
(S) : (x a)
2
+ (y b)
2
+ (z c)
2
= R
2
.
Ecuaiile parametrice: (S) :

+ =
+ =
+ =
], , [ ), , [ , R c z
, R b y
, R a x
0 2 0 cos
sin sin
cos sin


Ecuaia vectorial: ) k j i R( r r : (S) cos sin sin cos sin
0
+ + + = ,
] , [ ), , [ 0 2 0 .

I II I. .5 5. .3 3. .2 2. . I In nt te er rs se ec c i ia a u un ne ei i s sf fe er re e c cu u o o d dr re ea ap pt t

Fie sfera: (S) : x
2
+ y
2
+ z
2
2ax 2by 2cz + d = 0, a
2
+ b
2
+ c
2
d > 0.
i dreapta: (d):

+ =
+ =
+ =
, z z
, y y
, x xcos
cos
cos
0
0
0
care trece prin punctul P
0
(x
0
, y
0
, z
0
) (S) i are versorul
director e (cos , cos , cos ).
Problema interseciei dintre dreapta (d) i sfera (S) revine la rezolvarea sistemului format
din ecuaiile dreptei i ecuaia sferei.
Dac se nlocuiesc x, y, z din ecuaiile dreptei n ecuaia sferei, se obine ecuaia de gradul
al doilea n :

2
(cos
2
+ cos
2
+ cos
2
) + 2[(x
0
a)cos + (y
0
b)cos + (z
0
c)cos )] +
+ x
0
2
+ y
0
2
+ z
0
2
2ax
0
2by
0
2cz
0
+ d = 0
Dar cos , cos , cos sunt cosinusurile directoare ale direciei i deci: cos
2
+ cos
2
+ cos
2
= 1,
iar x
0
2
+ y
0
2
+ z
0
2
2ax
0
2by
0
2cz
0
+ d = S(x
0
, y
0
, z
0
), atunci rezult:

2
+ 2[(x
0
a)cos + (y
0
b)cos + (z
0
c)cos )] + S(x
0
, y
0
, z
0
) = 0.
Dac se noteaz cu - discriminantul acestei ecuaii, se obine:
1. Dac > 0, atunci
1

2
R , deci dreapta este secant i taie sfera n dou puncte
distincte M
1
i M
2
.
2. Dac = 0, atunci
1
=
2
R , deci dreapta intersecteaz sfera n dou puncte confundate,
aadar este tangent la sfer.
3. Dac < 0, atunci
1
,
2
C , deci dreapta nu taie sfera, aadar este exterioar sferei.
Dac punctul P
0
(x
0
, y
0
, z
0
) (S) (fig. 2), atunci S(x
0
, y
0
, z
0
) = 0 i ecuaia

2
+ 2[(x
0
a)cos + (y
0
b)cos + (z
0
c)cos )] + S(x
0
, y
0
, z
0
) = 0
devine:

2
+ 2[(x
0
a)cos + (y
0
b)cos + (z
0
c)cos )] = 0
i deci
1
= 0 i
2
0. Fig. 2.

P
0
M
1
M
2

(S)


94
Dac se dorete ca dreapta (d) s fie tangent sferei n punctul P
0
(S) trebuie ca
1
=
2
, ceea ce
nseamn c = 0 i deci: (x
0
a)cos + (y
0
b)cos + (z
0
c)cos = 0.Din ecuaiile
parametrice ale dreptei (d) rezult:

0
cos
x x
= ,

0
cos
y y
= ,

0
cos
z z
= ,
i prin nlocuire n ecuaia precedent se obine:
(x
0
a)(x x
0
) + (y
0
b) (y y
0
) + (z
0
c) (z z
0
) = 0,
care reprezint ecuaia planului tangent la sfer n P
0
(S). Deci ntr-un punct de pe sfer se
poate duce un plan tangent la sfer n acel punct.Dac se ine cont de condiia S(x
0
, y
0
, z
0
) = 0 i
ecuaia (x
0
a)(x x
0
) + (y
0
b) (y y
0
) + (z
0
c) (z z
0
) = 0 rezult:
xx
0
+ yy
0
+ zz
0
a(x + x
0
) b(y + y
0
) c(z + z
0
) + d = 0,
ecuaia planului tangent la sfer n P
0
(S), care se obine prin dedublare din ecuaia sferei.

Exemple 2
1. Se d sfera: (S) : 4x
2
+ 4y
2
+ 4z
2
8x + 16y 12z + 13 = 0. S se afle
coordonatele centrului i raza sferei.
Soluie: Se scrie ecuaia cartezian general a sferei mprind ambii membri ai
ecuaiei date la coeficientul lui x
2
: x
2
+ y
2
+ z
2
2x + 4y 3z +
4
13
= 0.Atunci
coordonatele centrului sferei sunt: a = 1, b = 2, c =
2
3
i raza este dat de:
R
2
= a
2
+ b
2
+ c
2
d, |

\
|
=
4
13
d , deci: 2
4
13
4
9
4 1 = + + = R .
2. Se dau sfera: (S) : (x 3)
2
+ (y 2)
2
+ (z 1)
2
= 9 i punctul M(1, 4, 2) pe sfer. S
se scrie ecuaia planului tangent n M la sfer.
Soluie: Ecuaia planului tangent la sfer ntr-un punct al sferei se obine prin
dedublare n acel punct din ecuaia sferei. Astfel se obine: () : 2(x 3) + 2(y 2)+
+ 1(z 1) 9 = 0, sau: () : 2x + 2y + z 8 = 0.Determin punctele de intersecie ale dreptei
5
6
2
2
1
1
: ) (

=
z y x
d cu sfera
(S) : x
2
+ y
2
+ z
2
2x - 4y 6z + 5 = 0. R: A(1 , 2 , 6) ; B(2 , 4 , 1).

S ne reamintim
xx
0
+ yy
0
+ zz
0
a(x + x
0
) b(y + y
0
) c(z + z
0
) + d = 0,
ecuaia planului tangent la sfer n P
0
(S), care se obine prin dedublare din ecuaia
sferei.

I II I. .5 5. .3 3. .3 3. . P Po oz zi i i ia a u un nu ui i p pl la an n f fa a d de e o o s sf fe er r

Fie sfera (S) de centru C(a, b, c) i raz R, iar planul () de ecuaie: () : Ax + By + Cz + D
= 0.
Poziia planului () fa de sfera (S) se studiaz prin compararea
distanei de la centrul C al sferei la planul (), cu raza R a sferei.
Dac:
1. d(C, ()) > R, rezult c planul ( ) este exterior sferei.
2. d(C, ()) = R, rezult c planul ( ) este tangent sferei.
3. d(C, ()) < R, rezult c planul ( ) este secant i
taie sfera dup un cerc real. n acest ultim caz, se Fig.3.
determin centrul i raza cercului de seciune.
(d)


C(a, b, c)

()

C
1
R

N
r

M
95
Dac N (A, B, C) vectorul director al normalei
la planul (), se scriu ecuaiile dreptei (d), care trece prin centrul sferei i are direcia dat de N
(fig. 3): (d) :
C
c z
B
b y
A
a x
=

. La intersecia dintre dreapta (d) i planul () se afl centrul, C


1
,
al cercului de seciune. Raza cercului, r, se afl din triunghiul dreptunghic determinat de centrul sferei,
centrul cercului i un punct oarecare M de pe cercul de seciune i anume:
)) ( , (
2 2
C d R r = .
Exemple 3
Se dau sfera:(S) : x
2
+ y
2
+ z
2
6x + 2y 2z 5 = 0 i planul:() :2x + y 2z 2 =
0. i)S se arate c intersecia planului cu sfera este un cerc real. ii)S se scrie
ecuaiile acestui cerc. iii)S se afle coordonatele centrului i raza cercului.
Soluie: Un plan intersecteaz o sfer dup un cerc real, dac distana de la centrul
sferei la plan este mai mic dect raza sferei. i) Centrul sferei este C(3, 1, 1) i raza
R = 4. Rezult d(C, ()) =
3
1
. ntruct d < R, planul () intersecteaz sfera (S) dup
un cerc real: ( C ).
ii) Ecuaiile cercului sunt date de sistemul format din ecuaia sferei (S) i a planului
(), deci,

= +
= + + +
. 0 2 2 2
, 0 5 2 2 6
: ) (
2 2 2
z y x
z y x z y x
C
iii) Centrul C al seciunii fcute de plan n sfer este piciorul perpendicularei duse din C
pe planul (). Cum (CC)
2
1
1
1
2
3

=
+
=
z y x
, intersectnd cu planul, se gsete:
C |

\
|

9
11
,
9
10
,
9
25
. Raza r a seciunii este dat de: r
2
= R
2
d
2
(C, ())

= 16
9
1
=
9
143
, r =
3
143
.
Se dau sfera: (S) : 4x
2
+ 4y
2
+ 4z
2
8x + 16y 12z + 13 = 0 i planul: () : x + y
-2z + 2 = 0. Determin poziia planului () fa de sfera (S) .
R: planul () intersecteaz sfera (S) dup un cerc real.

S ne reamintim
Poziia planului () fa de sfera (S) se studiaz prin compararea distanei de la centrul
C al sferei la planul (), cu raza R a sferei. Dac:
1. d(C, ()) > R, rezult c planul ( ) este exterior sferei.
2. d(C, ()) = R, rezult c planul ( ) este tangent sferei.
3. d(C, ()) < R, rezult c planul ( ) este secant i taie sfera dup un cerc real.

I II I. .5 5. .3 3. .4 4. . P Pu ut te er re ea a u un nu ui i p pu un nc ct t f fa a d de e o o s sf fe er r

Definiia 3. Se numete puterea punctului P
0
(x
0
, y
0
, z
0
) n raport cu sfera (S), numrul:

2 0 1 0 0 ) (
) ( M P M P P
S
= P ,
unde M
1
i M
2
sunt punctele de intersecie ale dreptei ) , (
0
e P d cu sfera (S), iar = 1 dac
1 0
M P i
2 0
M P au sensuri opuse (P
0
interior sferei).

Prin trecere la norme n relaia
i
M P
0
e
i
= , i = 2 , 1 , unde
1
,
2
reprezint rdcinile
ecuaiei
2
+ 2[(x
0
a)cos + (y
0
b)cos + (z
0
c)cos )] + S(x
0
, y
0
, z
0
) = 0, se obine:
1 1 0
= M P i
2 2 0
= M P , ( ) 1 = e ,
96
astfel c:
2 1 2 1 0 (S)
) (P = = P =
1

2
= S(x
0
, y
0
, z
0
).
Se obine astfel c puterea unui punct fa de o sfer nu depinde de direcia dreptei (d) ce
trece prin P
0
, ci numai de poziia punctului P
0
fa de sfer.
n concluzie, puterea punctului P
0
fa de sfera (S) este:
) (P
0 (S)
P = S(x
0
, y
0
, z
0
),
adic se obine prin nlocuirea coordonatelor punctului n membrul nti al ecuaiei sferei.

Definiia 4. Se numete plan radical a dou sfere (S
1
) i (S
2
), locul geometric al punctelor P din
3
E , care au aceeai putere fa de cele dou sfere, adic: (P) (P)
) (S ) (S
2 1
P P = .
Dac P(x, y, z) este un punct al acestui loc geometric, atunci rezult c: S
1
(x, y, z) = S
2
(x, y, z),
adic:
(S
1
) (S
2
) = 0,
care este ecuaia planului radical al sferelor (S
1
) i (S
2
). Din (S
1
) (S
2
) = 0 se obine ecuaia
cartezian general a planului radical:
2(a
1
a
2
)x + 2(b
1
b
2
)y + 2(c
1
c
2
) + d
1
d
2
= 0.

Observaia 2. Se observ c vectorul
1 2
C C are componentele: ((a
1
a
2
), (b
1
b
2
), (c
1
c
2
)), ceea ce
arat c planul radical este perpendicular pe linia centrelor.

Definiia 5. Se numete ax radical a trei sfere (S
1
), (S
2
), (S
3
), locul geometric al punctelor P
din
3
E care au aceeai putere fa de cele trei sfere, adic:
(P) (P) (P)
) (S ) (S ) (S
3 2 1
P P P = = .
Dac (S
1
) (S
2
) = 0 este ecuaia planului radical al sferelor (S
1
) i (S
2
), iar (S
2
) (S
3
) = 0, ecuaia
planului radical al sferelor (S
2
) i (S
3
), atunci ecuaia planului radical al sferelor (S
1
) i (S
3
), adic: (S
1
)
(S
3
) = 0, trece prin dreapta de intersecie a primelor dou. Astfel c ecuaiile axei radicale a celor
trei sfere sunt:

=
=
. 0 ) ( ) (
, 0 ) ( ) (
3 2
2 1
S S
S S

Poziiile relative a dou sfere (S
1
) i (S
2
) se deduc din compararea distanei dintre centrele
celor dou sfere, cu suma razelor lor.
Pentru dou sfere care se intersecteaz dup un cerc real, are sens s se vorbeasc de
fascicol de sfere, adic de mulimea sferelor care trec prin cercul de intersecie a celor dou sfere.
Ecuaia fascicolului de sfere este: (S
1
) + (S
2
) = 0, R .
Pentru dou sfere care se intersecteaz, cercul de seciune se afl n planul radical al celor
dou sfere, deci ecuaia fascicolului poate fi scris i sub forma:

(S
1
) + ((S
1
) (S
2
)) = 0, R .
Exemple 4
Se dau punctul A(0, 0, 1) i sfera (S): x
2
+ y
2
+ z
2
: 6x + 2y -2z 5 = 0. S se
determine puterea punctului A fa de sfera (S).
Soluie: (A)
(S)
P = S(0, 0, 1) = - 6.Se dau sfera: (S) : x
2
+ y
2
+ z
2
6x + 2y 2z 5 = 0 i punctul A(9, 0, 0).
Determin puterea punctului A fa de sfera (S).
R: (A)
(S)
P = 22.
97

S ne reamintim
Puterea punctului P
0
fa de sfera (S) : ) (P
0 (S)
P = S(x
0
, y
0
, z
0
).
Ecuaia planului radical al sferelor (S
1
) i (S
2:
): (S
1
) (S
2
) = 0.
Ecuaia fascicolului de sfere : (S
1
) + (S
2
) = 0, R .
Ecuaiile axei radicale a celor trei sfere :

=
=
. 0 ) ( ) (
, 0 ) ( ) (
3 2
2 1
S S
S S


C Cu ua ad dr ri ic ce e p pe e f fo or rm m r re ed du us s

I II I. .5 5. .4 4. . E El li ip ps so oi id du ul l

Definiia 6. Se numete elipsoid, (E), locul geometric al punctelor M din spaiu
3
E , ale cror
coordonate (x,

y,

z) n raport cu reperul ortonormat { } k , j , i , 0 = R satisfac ecuaia:
(E) : 0 1
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + + , a > 0, b > 0, c > 0.
Pentru a vedea care este forma acestei suprafee se face intersecia ei cu:
-axele de coordonate:
(Ox) : A(a, 0, 0) i A(a, 0, 0), (Oy) : B(0, b, 0) i B(0, b, 0), (Oz) : C(0, 0, c) i C(0, 0, c);
-planele de coordonate:
(xOy) :

=
= +
, 0
, 0 1
2
2
2
2
z
b
y
a
x
(xOz) :

=
= +
, 0
, 0 1
2
2
2
2
y
c
z
a
x
(yOz) :

=
= +
, 0
, 0 1
2
2
2
2
x
c
z
b
y
adic elipse n
planele de coordonate;
-plane paralele cu planele de coordonate, de ecuaii:
z = h :

=
=
|
|

\
|
+
,
, 0 1
2
2
2
2
2
2
h z
c
h
b
y
a
x
care reprezint elipse, dac h < c.
Analog pentru intersecia cu planele de ecuaii: y = h, respectiv x = h.
ntruct pentru M(x, y, z) (E) rezult: M
1
(x, y, z), M
2
(x, y, z), M
3
(x, y, z),
M
4
(x, y, z) (E) se obine c
elipsoidul admite planele de coordonate
(xOy), (xOz) i (yOz), ca plane de
simetrie. De asemenea i interseciile
acestor plane: axele de coordonate (Ox),
(Oy), (Oz) sunt axe de simetrie ale
elipsoidului, precum i originea O este
centrul de simetrie al elipsoidului.
Dac a = b = c se obine o sfer.
Dac se are n vedere cele expuse
mai sus, se poate reprezenta elipsoidul
ca n fig. 4.

Prezint elipsoidul .
z
C
C
x
y B B
P
1

O
Fig.4
P
1

98

S ne reamintim
Se numete elipsoid, (E), locul geometric al punctelor M din spaiu
3
E , ale cror
coordonate (x,

y,

z) n raport cu reperul ortonormat { } k , j , i , 0 = R satisfac ecuaia:
(E) : 0 1
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + + , a > 0, b > 0, c > 0.
I II I. .5 5. .5 5. . H Hi ip pe er rb bo ol lo oi id du ul l c cu u o o p p n nz z

Definiia 7. Se numete hiperboloid cu o pnz, (H
1
), locul geometric al punctelor M din spaiul
3
E , ale cror coordonate (x, y, z) n raport cu reperul ortonormat { } k , j , i , 0 = R , satisfac
ecuaia: (H
1
) : 0 1
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + , a > 0, b > 0, c > 0.
Se procedeaz ca n cazul precedent; astfel se face intersecia acestei suprafee cu:
-axele de coordonate: (Ox) : A(a, 0, 0) i A(a, 0,0), (Oy) : B(0, b, 0) i B(0, b, 0),
(Oz) : pentru x = 0 i y = 0, sistemul nu are soluie, deci cuadrica nu intersecteaz axa (Oz).
-planele de coordonate: (xOy) :

=
= +
, 0
, 0 1
2
2
2
2
z
b
y
a
x
elips, (xOz) :

=
=
, 0
, 0 1
2
2
2
2
y
c
z
a
x
hiperbol,
(yOz) :

=
=
, 0
, 0 1
2
2
2
2
x
c
z
b
y
hiperbol.
-plane paralele cu planele de coordonate, de ecuaii: z = h : , 0 1
2
2
2
2
2
2
=
|
|

\
|
+ +
c
h
b
y
a
x
elips
pentru orice h R ; y = h : , 0 1
2
2
2
2
2
2
=
|
|

\
|

b
h
c
z
a
x
hiperbol pentru orice h < b;
x = h : , 0
a
h
1
c
z
b
y
2
2
2
2
2
2
=
|
|

\
|
hiperbol pentru orice h < a.
Ca i n cazul elipsoidului, suprafaa (H
1
) are planele de coordonate, axele i originea ca
plane de simetrie, axe de simetrie i respectiv centru de simetrie.

Observaia 3. Suprafaa (H
1
) : 0 1
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + , a > 0, b > 0, c > 0 se mai numete:
hiperboloid cu o pnz cu axa (Oz) ca ax netransversal. Fig. 5.
Definiia 8. Suprafaa () : 0
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + este un con numit
conul asimptotic al hiperboloidului cu o pnz, (H
1
).
Reprezentarea grafic a hiperboloidului cu o pnz este redat
n fig. 5.
Definiia 9. 1. Se numete suprafa riglat, o suprafa ()

3
E , care poate fi generat prin micarea unei drepte (d),care
se sprijin pe o curb (). n acest caz, dreapta (d) se
numete generatoarea rectilinie a suprafeei riglate (),iar
curba () se numete curb directoare a suprafeei (). 2. O
cuadric se numete dublu riglat, dac prin fiecare punct
al su trec dou drepte distincte coninute n cuadric.
z
y B B
x
A
O
A
99
Teorema 1. Hiperboloidul cu o pnz este o cuadric dublu riglat.
Demonstraie: Se consider ecuaia canonic a hiperboloidului cu o pnz:
(H
1
) : 0 1
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + . Aceasta este echivalent cu: |

\
|
|

\
|
+ = |

\
|
|

\
|
+
b
y
1
b
y
1
c
z
a
x

c
z
a
x
,
rezult c urmtoarele familii de drepte: {(

) |
*
R } i {(

) |
*
R } sunt coninute pe
hiperboloid, dreptele avnd respectiv ecuaiile:
(

) :

\
|
=
|

\
|
+ = +
*
R ,
b
y
1

1
c
z
a
x
,
b
y
1
c
z
a
x
i (

) :

\
|
+ =
|

\
|
= +
. ,
b
y
1
1
c
z
a
x
,
b
y
1
c
z
a
x
*
RObservaia 4. Generatoarele distincte care trec printr-un punct al hiperboloidului cu o pnz,
determin planul tangent la suprafa n acel punct.

Propoziia 1. Prin fiecare punct al hiperboloidului (H
1
) trece o generatoare i numai una din
fiecare din cele dou familii de generatoare: (

) i (

).
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.210.
Consecina 1. Dou generatoare din aceeai familie nu se ntlnesc (sunt necoplanare).

Propoziia 2. Orice generatoare din familia (

) ntlnete toate generatoarele din familia (

) i
reciproc.
Pentru demonstraie a se consulta [43]-pag.210.
Exemple 5
S se determine generatoarele rectilinii ale cuadricei: (H
1
) : x
2

4
2
y
+
9
2
z
1 = 0
coninute n planul: () : 6x + 3y 2z + 6 = 0.
Soluie: Ecuaiile familiilor de generatoare rectilinii ale cuadricei date sunt:

\
|
=
|

\
|
+ = +

*
R ,
3
1
1
2
,
3
1
2
: ) (
z y
x
z y
x

\
|
+ =
|

\
|
= +

. ,
3
1
1
2
,
3
1
2
: ) (
*
R

z y
x
z y
x

Din ecuaiile familiei de generatoare rectilinii (

), mpreun cu ecuaia planului se


formeaz un sistem liniar, neomogen, de trei ecuaii cu trei necunoscute, care trebuie s fie
compatibil nedeterminat. Prin urmare, determinantul su caracteristic trebuie s fie nul. Se
obine condiia: 0
2 3 6
3
1
2
1
1
3 2
1
1
=
|
|
|
|
|
|
|

\
|

Det , de unde rezult = 1.


Ecuaiile generatoarei rectilinii cutate sunt:

= +
= + + +

. 0 6 2 3 6
, 0 6 2 3 6
: ) (
z y x
z y x


Analog se determin o generatoare din familia ().


Determin generatoarele rectilinii ale cuadricei: (H
1
) : x
2

4
2
y
+
9
2
z
1 = 0 , care

100


trec prin A(1 , 0 , 0) . R:

\
|
=
|

\
|
+ = +

,
3
1
2
,
3
1
2
: ) (
z y
x
z y
x
A

\
|
+ =
|

\
|
= +

.
3
1
2
,
3
1
2
: ) (
z y
x
z y
x
AS ne reamintim
Se numete hiperboloid cu o pnz, (H
1
), locul geometric al punctelor M din spaiul
3
E , ale cror coordonate (x, y, z) n raport cu reperul ortonormat { } k , j , i , 0 = R ,
satisfac ecuaia: (H
1
) : 0 1
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + , a > 0, b > 0, c > 0.

I II I. .5 5. .6 6. . H Hi ip pe er rb bo ol lo oi id du ul l c cu u d do ou u p p n nz ze e

Definiia 10. Se numete hiperboloid cu dou pnze, (H
2
), locul geometric al punctelor M din spaiul
3
E , ale cror coordonate (x, y, z) n raport cu reperul ortonormat { } k , j , i , 0 = R satisfac ecuaia:
(H
2
) : 0 1
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + + , a > 0, b > 0, c > 0.
Dac se consider n mod asemntor, interseciile hiperboloidului cu dou pnze cu axele
de coordonate i planele de coordonate, se observ c acesta are numai dou vrfuri, nu taie
planul (xOy), iar interseciile lui cu planele (xOz), (yOz) sunt hiperbole.
-Interseciile suprafeei (H
2
) cu plane paralele cu planul (xOy), sunt:

=
=
|
|

\
|
+
. h z
0, 1
c
h
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
Pentru h > c se obin elipse.
-Interseciile suprafeei (H
2
) cu planele de ecuaii x = h i respectiv
y = h sunt hiperbole. Fig. 6.
Aceast suprafa are aceleai simetrii ca i hiperboloidul cu o pnz.

Definiia 11. 0
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + este un con, numit conul asimptotic
al hiperboloidului cu dou pnze(H
2
).
Hiperboloidul cu dou pnze are urmtoarea reprezentare grafic (fig.6).

Prezint hiperboloidul cu dou pnze.


S ne reamintim
Se numete hiperboloid cu dou pnze, (H
2
), locul geometric al punctelor M din spaiul
3
E , ale cror coordonate (x, y, z) n raport cu reperul ortonormat { } k , j , i , 0 = R
satisfac ecuaia: (H
2
) : 0 1
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + + , a > 0, b > 0, c > 0.

I II I. .5 5. .7 7. . P Pa ar ra ab bo ol lo oi id du ul l e el li ip pt ti ic c

Definiia 12. Se numete paraboloid eliptic, (P
E
) locul geometric al punctelor M din spaiul
3
E ,
ale cror coordonate (x, y, z) n raport cu reperul ortonormat { } k , j , i , 0 = R , satisfac ecuaia:
(P
E
) : pz 2
b
y
a
x
2
2
2
2
= + , p > 0, a > 0, b > 0. Fig. 7.
-Intersecia paraboloidului eliptic cu planul (yOz) i respectiv
(xOz) este parabola:

z
y
x
C
C
O
y O
z
101

=
=
pz, 2
b
y
0, x
2
2
i respectiv parabola:

=
=
. pz 2
a
x
0, y
2
2

-Interseciile suprafeei (P
E
) cu planele de ecuaii z = h > 0, sunt
elipse, iar cu planele de ecuaii: x = h, respectiv y = h sunt parabole.
Din forma ecuaiei rezult c planele (xOz) i (yOz) sunt plane de simetrie, iar axa (Oz), ax de
simetrie. Paraboloidul eliptic are urmtoarea reprezentare grafic (fig. 7).Prezint paraboloidul eliptic .


S ne reamintim
Se numete paraboloid eliptic, (P
E
) locul geometric al punctelor M din spaiul
3
E ,
ale cror coordonate (x, y, z) n raport cu reperul ortonormat { } k , j , i , 0 = R , satisfac
ecuaia: (P
E
) : pz 2
b
y
a
x
2
2
2
2
= + , p > 0, a > 0, b > 0.I II I. .5 5. .8 8. . P Pa ar ra ab bo ol lo oi id du ul l h hi ip pe er rb bo ol li ic c

Definiia 13. Se numete paraboloid hiperbolic sau a, (P
H
), locul geometric al punctelor M din
spaiul
3
E , ale cror coordonate (x, y, z) n raport cu reperul ortonormat
{ } k , j , i , 0 = R
satisfac
ecuaia: (P
H
) :
pz 2
b
y
a
x
2
2
2
2
=
, p > 0, a > 0, b > 0.
-Intersecia cu planul (xOy) sunt dreptele:

=
=
0, z
, 0
a
x
b
y
i

=
= +
0. z
, 0
a
x
b
y

-Interseciile cu plane paralele cu (xOy) de ecuaii z = h, h
*
R sunt hiperbolele:

=
=
. z
, 0 2
a
x
2
2
2
2
h
ph
b
y

-Interseciile lui (P
H
) cu planele (xOz) i (yOz) sunt respectiv parabolele:

=
=
2
2
a
x
2
0, y
pz
i

=
=
.
b
y
2
0, x
2
2
pz

-Interseciile suprafeei (P
H
) cu plane paralele cu planul (yOz), de ecuaii x = h, h
*
R , sunt
parabolele:

=
=
. ,
a
h
2
, x
*
2
2
2
2
R h
b
y
pz
h

-Interseciile cu plane paralele cu planul (xOz), de ecuaii y = h, h
*
R , sunt parabolele:

=
=
. ,
a
x
2
, y
*
2
2
2
2
R h
b
h
pz
h

Paraboloidul hiperbolic este simetric fa de (xOz), (yOz)
i axa (Oz).
Paraboloidul hiperbolic are urmtoarea reprezentare
grafic (fig. 8).
y
x
O
Fig. 8.
z
102
Fie (P
H
) : pz 2
b
y
a
x
2
2
2
2
= un paraboloid hiperbolic.
Ca i n cazul hiperboloidului cu o pnz, se obine:
Definiia 14. Familiile de drepte: (

) :

=
= +
*
R ,

1
b
y
a
x
, z 2
b
y
a
x

i (

) :

= +
=
,
1
b
y
a
x
, 2
b
y
a
x

z

*
R , se numesc generatoarele rectilinii ale paraboloidului hiperbolic.

n concluzie i paraboloidul hiperbolic este o cuadric dublu riglat, deoarece prin fiecare
punct al su trec dou drepte distincte, coninute pe cuadric.

Observaia 5. Rezultatele propoziiilor 1 i 2 demonstrate n cazul hiperboloidului cu o pnz,
rmn valabile i n cazul paraboloidului hiperbolic.


Prezint paraboloidul hiperbolic.


S ne reamintim
Se numete paraboloid hiperbolic sau a, (P
H
), locul geometric al punctelor M din
spaiul
3
E , ale cror coordonate (x, y, z) n raport cu reperul ortonormat
{ } k , j , i , 0 = R

satisfac ecuaia: (P
H
) :
pz 2
b
y
a
x
2
2
2
2
=
, p > 0, a > 0, b > 0.

I II I. .5 5. .9 9. . Rezumat
n cadrul acestei uniti de nvare se prezint rezultate referitoare la cuadrice Din
aceast mulime, pe ecuaie general se studiaz sfera. Astfel se analizeaz: intersecia
unei sfere cu o dreapt i poziia unui plan fa de o sfer. Se prezint de asemenea
noiunile de: putere a unui punct fa de o sfer, plan radical a dou sfere i ax
radical a trei sfere. Studiul celorlalte cuadrice prezente n teorie: elipsoidul,
hiperboloidul cu o pnz, hiperboloidul cu dou pnze, paraboloidul eliptic i paraboloidul
hiperbolic este fcut pe ecuaii canonice, urmrindu-se n esen pentru fiecare cuadric n
parte, urmtoarele probleme: definirea cuadricei, determinarea interseciilor acesteia cu
axele de coordonate, cu planele de coordonate, cu plane paralele cu planele de coordonate,
stabilirea eventualelor simetrii ale cuadricei, a ecuaiilor familiilor de generatoare rectilinii
pentru cuadricele dublu reglate i reprezentarea grafic a fiecrei cuadrice.


I II I. .5 5. .1 10 0. . Test de autoevaluare a cunotinelor
1.Scrie cel puin trei ecuaii ale sferei.
2.Scrie ecuaia planului tangent la sfera (S): (x-a)
2
+ (y-b)
2
+ (z-c)
2
R
2
= 0 ntr-un
punct P
0
(x
0
,y
0
,z
0
) situat pe sfer.
3.Definete conceptele de: putere a unui punct fa de o sfer, plan radical a dou
sfere, ax radical a trei sfere.
4.Caracterizeaz: i) poziiile relative ale unei drepte fa de o sfer; ii) poziiile
relative ale unui plan fa de o sfer.
5.Definete i exemplific noiunile de : cuadric i cuadric dublu riglat .
6.Scrie ecuaia sferei cu centrul C(2, 1,3) tangent la planul(): 3x 4y + 1 = 0.


I II I. .5 5. .1 11 1. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e
1 1. .R Re ev ve ez zi i I II I. .5 5. .3 3. .1 1. .- -. .E Ec cu ua a i ii il le e s sf fe er re ei i. .2 2. .R Re ev ve ez zi i I II I. .5 5. .3 3. .2 2. .- - E Ec cu ua a i ia a p pl la an nu ul lu ui i t ta an ng ge en nt t l la a
s sf fe er r n n P
0
(S).3 3. .R Re ev ve ez zi i I II I. .5 5. .3 3. .4 4. .- - P Pu ut te er re ea a u un nu ui i p pu un nc ct t f fa a d de e o o s sf fe er r . .
4 4. .i i) ) R Re ev ve ez zi i I II I. .5 5. .3 3. .2 2. .- - c ca az zu ur ri il le e: : 1 1) ), , 2 2) ), , 3 3) ); ; i ii i) ) R Re ev ve ez zi i I II I. .5 5. .3 3. .3 3. .- - c ca az zu ur ri il le e: : 1 1) ), , 2 2) ), , 3 3) ); ;
5.Revezi definiia 1 i definiia 9-2 .
103
6.(S) : 25x
2
+ 25y
2
+ 25z
2
+ 100x 50y + 150z + 269 = 0.

103
Unitatea de nvare II.6. Generarea suprafeelor

Cuprins
II.6.1. Introducere .................................................................................................................. 103
II.6.2. Competene ................................................................................................................. 103
I II I. .6 6. .3 3. . S Su up pr ra af fe e e e c ci il li in nd dr ri ic ce e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 04 4
I II I. .6 6. .4 4. . S Su up pr ra af fe e e e c co on ni ic ce e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 05 5
I II I. .6 6. .5 5. . S Su up pr ra af fe e e e d de e r ro ot ta a i ie e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 06 6
I II I. .6 6. .6 6. . Rezumat . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 08 8
I II I. .6 6. .7 7. . Test de autoevaluare a cunotinelor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 08 8
I II I. .6 6. .8 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e ..................................................... 108


II.6.1. Introducere
Teoria referitoare la geometria suprafeelor este prezentat n detaliu n geometria
diferenial. n cadrul acestei uniti de nvare se face o scurt introducere, fr o
demonstraie riguroas n definirea unei curbe sau a unei suprafee i se deduc ecuaiile
ctorva dintre cuadricele studiate n unitatea de nvare II.5. Astfel, sunt deduse ecuaiile
carteziene ale suprafeelor: cilindrice, conice i de rotaie . Acestea vor fi obinute prin
deplasarea condiionat geometric a unei curbe, n particular a unei drepte din spaiu.


II.6.2. Competenele unitii de nvare
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:
-s prezinte i s exemplifice noiunile de: suprafa cilindric, suprafa conic, i
suprafa de rotaie;
-s determine ecuaiile acestor clase de suprafee;
-s decid dac o ecuaie dat este ecuaia unei suprafee cilindrice, conice, sau de
rotaie.
Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 2 ore.

G Ge en ne er ra ar re ea a s su up pr ra af fe e e el lo or r

Prin suprafa dat implicit, se nelege locul geometric al punctelor M din spaiul
3
E , ale
cror coordonate (x, y, z), n raport cu reperul ortonormat R = {O, i , j , k }, satisfac o ecuaie
de forma: F(x, y, z) = 0.
Prin curb n spaiu dat implicit, se nelege locul geometric al punctelor M din spaiul
3
E ale
cror coordonate (x, y, z), n raport cu reperul ortonormat R = {O, i , j , k }, satisfac sistemul:

=
=
, 0 ) , , (
, 0 ) , , (
z y x G
z y x F

adic o curb n spaiu este dat ca intersecie a dou suprafee.
Se poate vorbi de familii de suprafee sau familii de curbe n spaiu.
Ecuaia F(x, y, z, ) = 0, R , reprezint o familie de suprafee, depinznd de un
parametru, iar sistemul:

=
=
, , , 0 ) , , , (
, 0 ) , , , (
R

z y x G
z y x F

reprezint o familie de curbe n spaiu.
Dac unei familii de curbe n spaiu i se impune o condiie suplimentar pentru parametrii

104
i , de exemplu: (, ) = 0, atunci din sistemul:

=
=
=
, , , 0 ) , (
, 0 ) , , , (
, 0 ) , , , (
R

z y x G
z y x F

prin eliminarea parametrilor i , se obine: (x, y, z) = 0, adic o suprafa.

II.6.3 3. . S Su up pr ra af fe e e e c ci il li in nd dr ri ic ce e

Definiia 1. Se numete suprafa cilindric, suprafaa generat prin micarea unei drepte,
numit generatoare, care rmne paralel cu o dreapt dat i se sprijin pe o curb dat, numit
curb directoare a suprafeei (fig. 1.).

Se consider dreapta (d) de ecuaii: (d) :

=
=
, (Q)
(P)
0
0
Fig. 1.

dat ca intersecie a dou plane.Fie curba (C) dat ca inter-
secie a dou suprafee: (C) :

=
=
. 0 ) , , (
, 0 ) , , (
z y x G
z y x F

Dreptele generatoare (.
,
), paralele cu dreapta (d), se obin ca intersecii a dou familii de
plane, paralele cu planele (P) i (Q): (.
,
) :

=
=
. ,
,
R

, (Q)
(P)
Condiia ca aceste drepte s se
sprijine pe curba (C) este ca sistemul:

=
=
=
=
, 0 ) (
, 0 ) (
,
G
F
, (Q)
(P)

s aib soluii.
Sistemul este subdimensionat, are patru ecuaii i x, y, z, , necunoscute, deci n general este
compatibil. Dac se elimin x, y, z din cele patru ecuaii, se obine o singur ecuaie n i :
(, ) = 0, numit condiie de sprijin (sau condiie de compatibilitate a sistemului).
Dac se nlocuiesc i din ecuaiile generatoarelor, (
,
) n aceast condiie, adic
(S) : ((P), (Q)) = 0 se obine ecuaia suprafeei cilindrice.

Observaia 1. Dac este dat numai direcia dreptei (d), adic vectorul ei director: v (l, m, n), atunci
innd cont c toate dreptele din spaiu paralele cu aceast direcie taie cel puin unul din planele de
coordonate, se pot scrie ecuaiile generatoarelor lund puncte din unul din aceste plane, dac direcia
nu este paralel cu el: (.
,
) :
n
z
m
y
l
x
=

, aici fiind luat un punct M(, , 0), , R din


planul (xOy). Astfel ecuaiile generatoarelor se mai pot scrie: (.
,
) :

=
=
. ,
,
R

z,
n
m
y
z
n
l
x

Caz particular: S se scrie ecuaia suprafeei cilindrice cu generatoarele paralele cu axa (Oz) i
curba directoare (C):

=
=
0. (G)
0, (F)
Axa (Oz) are ecuaiile: (Oz):

=
=
0, y
0, x
deci (.
,
) :

=
=
, y
, x


R , , iar ecuaia suprafeei cilindrice cu generatoarele paralele cu (Oz) este (x, y) = 0, ecuaie n
care lipsete necunoscuta z. n mod analog se obin ecuaiile suprafeelor cilindrice cu generatoarele
paralele cu axele (Ox) i respectiv (Oy).(C)
(d)
105

Exemple 1
S se determine ecuaia suprafeei cilindrice ale crei generatoare sunt paralele cu dreapta:

= + +
= + +
, 0 3 2
, 0
: ) (
z y x
z y x
d i are curba directoare:

=
= + +
. 0
, 0
: ) (
2 2 2
y
z z y x
C
Soluie: Ecuaiile generatoarelor paralele cu dreapta dat sunt:
(.
,
) :

= + +
= + +
. , 3 2
,
R

, z y x
z y x
Condiia ca aceste drepte s se sprijine pe curba
(C) este ca urmtorul sistem s aib soluii:

=
= + +
= + +
= + +
. 0
, 0
, 3 2
,
2 2 2
y
z z y x
z y x
z y x

Prin eliminarea
necunoscutelor x, y, z din cele patru ecuaii, se obine condiia de sprijin sau de
compatibilitate: (3 )
2
+ ( )
2
+ 2( ) = 0,de unde se obine ecuaia
suprafeei cilindrice cutate: (S) : 2x
2
+ y
2
+ 2z
2
+ 2xy + 2yz y 2z = 0.Determin ecuaia suprafeei cilindrice (S), avnd generatoarele paralele cu
dreapta (d):
1
1
3 2
1

+
= =
z y x
i care se sprijin pe curba

=
=
. , 0
,
: ) (
2
R a z
a xy
C
R:(S): (x + 2z)(y + 3z) = a
2
.

S ne reamintim
Dreptele generatoare: (.
,
) :

=
=
. ,
,
R

, (Q)
(P)

Ecuaia suprafeei cilindrice: (S) : ((P), (Q)) = 0.

I II I. .6 6. .4 4. . S Su up pr ra af fe e e e c co on ni ic ce e

Definiia 2. Se numete suprafa conic, suprafaa generat prin micarea unei drepte, numit
generatoare, care trece printr-un punct fix, numit vrf i se sprijin pe o curb dat, numit
curb directoare (fig. 2).

Fie V punctul fix. Se poate presupune c V este obinut ca intersecie a trei plane (eventual
paralele cu planele de coordonate), adic:
V :

=
=
=
, 0 ) (
0
, 0
R
, (Q)
(P)
respectiv, dac V(x
0
, y
0
, z
0
), atunci:
. 0 = z z (R)
0, = y y (Q)
0, = x x (P)
0
0
0

Toate dreptele care trec prin V pot fi obinute prin intersec-
tarea fascicolelor de plane:(.
,
) :

=
=
. , ) ( ) (
), ( ) (
R

, R Q
R P

Fie (C) curba directoare, de ecuaii:(C) :

=
=
. 0 ) , , (
, 0 ) , , (
z y x G
z y x F

Condiia ca dreptele generatoare (.
,
) s se sprijine pe curba directoare (C), este ca
sistemul:

=
=
=
=
, (G)
, (F)
(R), (Q)
(R), (P)
0
0
s fie compatibil. n mod analog cu cazul suprafeelor cilindrice, prin
Fig. 2.
(C)
V
106
eliminarea lui x, y, z din acest sistem, se obine condiia de sprijin: ( , ) = 0. Dac se
nlocuiesc pe i din ecuaiile generatoarelor (.
,
), se obine ecuaia suprafeei conice:
(S) : 0 =
|
|

\
|

(R)
(Q)
,
(R)
(P)
.
Observaia 2. Dac se ine cont de faptul c dintre cei trei parametri directori ai unei direcii din
spaiu, sunt eseniali doar doi, o direcie oarecare poate avea componentele (, , 1) i atunci, dac
vrful este dat prin coordonatele lui, adic: V(x
0
, y
0
, z
0
), dreptele generatoare au ecuaiile: (.
,
) :
1
0 0 0
z z y y x x
=


, R , , adic: (.
,
) :

=
=
. , ) (
), (
0 0
0 0
R

, z z y y
z z x x

Exemple 2
S se determine ecuaia suprafeei conice cu vrful n V(1, 2, 0) i avnd curba directoare:

=
= +
. 0
, 0 4
: ) (
2 2
y
z x
C
Soluie: Vrful V se afl la intersecia planelor: (
1
) : x 1 = 0, (
2
) : y 2 = 0,
(
3
) : z = 0. Ecuaiile generatoarelor ce trec prin V sunt:
(.
,
) :

=
=
. , , 0 ) 2 (
, 0 ) 2 ( ) 1 (
R

y z
y x
Condiia ca aceste drepte s se sprijine pe
curba (C) este ca urmtorul sistem s fie compatibil:

=
= +
=
=
. 0
, 0 4
, 0 ) 2 (
, 0 ) 2 ( ) 1 (
2 2
y
z x
y z
y x

Prin eliminarea necunoscutelor x, y, z ntre cele patru ecuaii,


se obine condiia de sprijin sau de compatibilitate: (1 2)
2
+ 4
2
4 = 0.
Eliminnd parametrii i ntre condiia de sprijin i ecuaiile generatoarelor,
se obine ecuaia suprafeei conice:
(S) : (y 2x)
2
+ 4z
2
4(y 2)
2
= 0, sau:(S) : 4x
2
3y
2
+ 4z
2
4xy + 16y 16 = 0.
Scrie ecuaia suprafeei conice (S) cu vrful n V, dat de intersecia planelor
(
1
) : x + 3z - 10 = 0, (
2
) : y - 2 = 0, (
3
) : x - z + 2 = 0 i care are drept curb
directoare curba

=
= +
. 0
, 0 2
: ) (
2 2
y
x z x
C
R: (S): (y 2x)
2
+ (3y 2x)
2
(3y - 2z)(y 2) = 0.

S ne reamintim
Dreptele generatoare: (.
,
) :

=
=
. , ) ( ) (
), ( ) (
R

, R Q
R P

Ecuaia suprafeei conice: (S) : 0 =
|
|

\
|

(R)
(Q)
,
(R)
(P)
.

I II I. .6 6. .5 5. . S Su up pr ra af fe e e e d de e r ro ot ta a i ie e

Definiia 4. Se numete suprafa de rotaie, suprafaa generat prin
rotirea (fr alunecare) a unei curbe (C) n jurul unei drepte fixe (d),
numit ax de rotaie.
Se observ c fiecare punct al curbei (C) descrie un cerc ( C )
cu centrul O
1
pe dreapta (d), avnd planul perpendicular pe axa de
rotaie (fig. 4).
( C ,
)
(C)
M
0
a
x
a

(d)
Fig. 4.
O
1
107
Deci, se poate spune c suprafaa de rotaie este suprafaa

generat de cercuri, cu centrele pe axa de rotaie, (d), de raz variabil, avnd planul
perpendicular pe ax i care se sprijin pe curba (C).Fie axa de rotaie:
(d) :
n
z z
m
y y
l
x x
0 0 0

=

, i curba dat (C), de ecuaii: (C) :

=
=
. 0 ) , , (
, 0 ) , , (
z y x G
z y x F

Cercurile generatoare se obin dac se intersecteaz sfere cu centrul
n M
0
(x
0
, y
0
, z
0
) i raz variabil, cu plane paralele ntre ele i perpendiculare pe axa de rotaie:
( C CC C
,
) :

= + +
= + +
.
, ) ( ) (
2 2
0
2
0
2
0
R * R

, , nz my lx
z z ) y (y x x

Dac se impune condiia ca aceste cercuri s se sprijine pe curba dat (C), din sistemul
format de ecuaiile cercurilor generatoare i ecuaiile curbei (C), se obine condiia de sprijin:
(
2
, ) = 0.
Prin nlocuirea lui
2
i a lui din ecuaiile generatoarelor, se obine:
[ ] , 0 , ) ( ) ( : ) (
2
0
2
0
2
0
= + + + + nz my lx z z ) y (y x x S

care reprezint ecuaia suprafeei de rotaie.

Observaia 3. Se observ c ecuaia unei suprafee de rotaie este o funcie: ((S), (P)) = 0 unde
(S) = 0, (P) = 0 sunt respectiv ecuaia unei sfere i a unui plan.

Exemple 3
xy + xz + yz = 0 este ecuaia unui con de rotaie, deoarece se poate scrie:
(x + y + z)
2
(x
2
+ y
2
+ z
2
) = 0.Exemple 4
S se determine ecuaia suprafeei care se obine prin rotirea curbei:

= + +
= +
, 0 3
, 0 5 2
: ) (
2 2 2
z x
z y x
C n jurul axei: (d) : x = y = z.
Soluie: Cercurile generatoare (C
,
) rezult la intersecia unor plane normale pe
dreapta (d) cu sfere cu centrul situat pe axa (d) i de raz variabil:
(C
,
) :

= + +
= + +
. , ,
,
*
2 2 2 2
R R

z y x
z y x

Dac se impune condiia ca aceste cercuri generatoare s se sprijine pe curba directoare
(C), se obine sistemul compatibil:

= + +
= +
= + +
= + +
. 0 3
, 0 5 2
,
,
2 2 2
2 2 2 2
z x
z y x
z y x
z y x


Prin eliminarea necunoscutelor x, y, z din cele patru ecuaii se obine condiia de sprijin:

2
3( + 3)
2
5 = 0.
Eliminnd i ntre ultima relaie i ecuaiile cercurilor generatoare se obine
ecuaia suprafeei de rotaie cutate: (S) : x
2
+ y
2
+ z
2
3(x + y + z + 3)
2
5 = 0.

108


Scrie ecuaia suprafeei (S) generat de rotirea hiperbolei ( )

=
=
0, z
, 0 1
b
y
a
x
:
2
2
2
2
C n
jurul axei (Ox). R: (S): 0 1
b
z y
a
x
2
2 2
2
2
=
+
.

S ne reamintim
Cercurile generatoare: ( C CC C
,
) :

= + +
= + +
.
, ) ( ) (
2 2
0
2
0
2
0
R * R

, , nz my lx
z z ) y (y x x

Ecuaia suprafeei de rotaie:

[ ] 0 , ) ( ) ( : ) (
2
0
2
0
2
0
= + + + + nz my lx z z ) y (y x x S
.

I II I. .6 6. .6 6. . Rezumat
n cadrul acestei uniti de nvare se prezint rezultate referitoare la modul de
determinare a ecuaiilor: suprafeelor cilindrice, suprafeelor conice, suprafeelor
conoide cu plan director i suprafeelor de rotaie.
Se definete fiecare dintre suprafeele enumerate mai sus, iar determinarea ecuaiilor
acestora se face dup un algoritm n trei pai: scrierea ecuaiilor generatoarelor,
determinarea condiiei de sprijin i gsirea ecuaiei suprafeei respective.


I II I. .6 6. .7 7. . Test de autoevaluare a cunotinelor
1. Completeaz definiia: Se numete suprafa cilindric
2. Completeaz definiia: Se numete suprafa conic
3. Completeaz definiia: Se numete suprafa de rotaie
4. Determin ecuaia suprafeei cilindrice ale crei generatoare sunt paralele cu
dreapta: z y x d = = : ) ( i are curba directoare:

=
=
. 0
,
: ) (
2
z
y x
C
5. Determin ecuaia suprafeei conice cu vrful n V(1, 1, 1) i avnd curba
directoare:

=
= +
. 0
, 0 4
: ) (
2 2
z
y x
C
6. Scrie ecuaia suprafeei care se obine prin rotirea hiperbolei

=
=
, 0
, 0 1
: ) (
2
2
2
2
z
b
y
a
x
C n jurul axei (Oy).


I II I. .6 6. .8 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e
1 1. .R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 1. .
2 2. .R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 2 2. .
3 3. .R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 4 4. .
4.Revezi Exemple 1. (S) : (y z)
2
= x - z .
5.Revezi Exemple 2. (S): (z x)
2
+ (z y)
2
4(z - 1)
2
= 0.
6.Revezi Exemple 4. (S): 0 1
b
y
a
x
2
2
2
2 2
=
+ z
.
109

Tem de control 2 Geometrie analitic
1 1. . Se dau vectorii a , b i c cu 8 = a , 1 = b , 2 = c , ( )
4
,

= b a , ( )
3
,

= c a ,
( )
6
c , b

= . Calculeaz norma vectorului a + b c .
2. Punctele A(-4, 1, 2), B(-3, -1, 1), C(4, -2, 0), D(2,0,1) sunt vrfurile unui tetraedru. Determin
lungimea nlimii tetraedrului DABC, duse din D pe baza ABC.
3. Scrie ecuaia unui plan: i) paralel cu planul (xOy) i care trece prin punctul A(2, 5, 3); ii)
care trece prin axa (Oz) i prin punctul B(8, 1, 2); iii) paralel cu (Ox), care trece prin
punctele C
1
(4, 0, 0) i C
2
(7, 2, 1); iv) care conine punctele necoliniare D(1,0,1), E(0,1,0),
F(0,1,1); v) care conine punctul G(0,1,2) i are vectorul normal . 2

+ = k j i N
4. Afl simetricul A al punctului A(1, 3, 0) fa de planul () : x + 2y 2 z + 3 = 0.

5. i) Stabilete natura, genul i centrul conicei: (): 5x
2
+ 8xy + 5y
2
18x 18y + 9 = 0. ii)
Redu la forma canonic i reprezint grafic conica ().
6. Se dau punctele: A(-1,1,2), B(1,3,3), C(0,2,5). Scrie:
i) ecuaia sferei (S) cu centrul n punctul A i care trece prin punctul B;
ii) ecuaia planului tangent n punctul C la sfera (S), determinat la punctul i).
7. Scrie ecuaia suprafeei care se obine prin rotirea astroidei

=
= +
0
,
: ) (
3
2
3
2
3
2
z
a y x
C n jurul
axei (Oy).
Dup rezolvare, tema de control trebuie transmis tutorelui, pe foi scrise de mn,
ndosariate.

Sugestii pentru acordarea punctajului
Oficiu: 10 puncte;
Subiectul 1: 10 puncte;
Subiectul 2: 10 puncte;
Subiectul 3: 15 puncte, (cte 3 puncte pentru fiecare subpunct);
Subiectul 4: 10 puncte;
Subiectul 5: 20 puncte, (5 puncte natura i genul, 10 puncte reducerea la
forma canonic i 5 puncte reprezentarea grafic);
Subiectul 6: 10 puncte, (cte 5 puncte pentru fiecare subpunct);
Subiectul 7: 15 puncte.
110
M MO OD DU UL LU UL L I II II I. . G Ge eo om me et tr ri ie e d di if fe er re en n i ia al l

Cuprins
Introducere............................................................................................................................ 110
Competene........................................................................................................................... 110
U UI I I II II I. .1 1. . Elemente de geometrie diferenial a curbelor plane . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 11 1
U UI I I II II I. .2 2. . Elemente de geometrie diferenial a curbelor n spaiu . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 26 6
U UI I I II II I. .3 3. . Elemente de geometrie diferenial a suprafeelor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 45 5
Tem de control 3-Geometrie diferenial ........................................................................... 157Introducere
Obiectul geometriei difereniale l constituie studiul proprietilor curbelor i
suprafeelor, precum i al altor entiti geometrice, cu ajutorul analizei matematice, n
special a calculului diferenial.
n modulul de fa se prezint rezultate clasice din geometria euclidian a
curbelor plane, a curbelor n spaiu i a suprafeelor, deci acele proprieti ale curbelor
i suprafeelor, precum i acele mrimi ce li se pot asocia, care sunt invariante fa de
grupul de transformri ortogonale ale spaiului euclidian.
Unele cunotine dobndite n modulele dedicate algebrei liniare i geometriei
analitice i gsesc interpretrile geometrice n cadrul acestui modul.
Competene
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:
-s identifice, s defineasc, s caracterizeze i s exemplifice principalele noiuni
teoretice referitoare la geometria diferenial a curbelor plane, a curbelor n spaiu i a
suprafeelor ;
-s utilizeze n exerciii principalele rezultate referitoare la geometria diferenial a
curbelor plane, a curbelor n spaiu i a suprafeelor.
111
Unitatea de nvare III.1. Elemente de geometrie diferenial a
curbelor plane

Cuprins
I II II I. .1 1. .1 1. . I In nt tr ro od du uc ce er re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 11 1
I II II I. .1 1. .2 2. . Competene................................................................................................................ 111
I II II I. .1 1. .3 3. . R Re ep pr re ez ze en nt ta ar re ea a a an na al li it ti ic c a a c cu ur rb be el lo or r p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 12 2
I II II I. .1 1. .4 4. . T Ta an ng ge en nt ta a i i n no or rm ma al la a l la a o o c cu ur rb b p pl la an n n nt tr r- -u un n p pu un nc ct t o or rd di in na ar r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 13 3
I II II I. .1 1. .5 5. . Lungimea unui arc de curb plan. Elementul de arc......................................................... 115
I II II I. .1 1. .6 6. . C Co on nt ta ac ct tu ul l a a d do ou u c cu ur rb be e p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 16 6
I II II I. .1 1. .7 7. . C Ce er rc cu ul l o os sc cu ul la at to or r a al l u un ne ei i c cu ur rb be e p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 17 7
I II II I. .1 1. .8 8. . P Pu un nc ct te e m mu ul lt ti ip pl le e a al le e u un ne ei i c cu ur rb be e p pl la an ne e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 18 8
I II II I. .1 1. .9 9. . n nf f u ur r t to oa ar re ea a u un ne ei i f fa am mi il li ii i d de e c cu ur rb be e p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 21 1
I II II I. .1 1. .1 10 0. . E Ev vo ol lu ut ta a ( (d de es sf f u ur ra at ta a) ) u un ne ei i c cu ur rb be e p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 22 2
I II II I. .1 1. .1 11 1. . C Cu ur rb bu ur ra a i i r ra az za a d de e c cu ur rb bu ur r a a u un ne ei i c cu ur rb be e p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 23 3
III.1.12. Rezumat ................................................................................................................... 125
I II II I. .1 1. .1 13 3. .Test de autoevaluare ................................................................................................. 125
III.1.14. R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 25 5


III.1.1. Introducere
n cadrul acestei uniti de nvare se studiaz geometria euclidian a curbelor plane,
deci acele proprieti ale acestora, precum i acele mrimi ce li se pot asocia, care sunt
invariante fa de grupul de transformri ortogonale ale spaiului euclidian. Astfel se introduc
re ep pr re ez ze en nt t r ri il le e a an na al li it ti ic ce e a al le e curbelor plane, se studiaz principalele proprieti geometrice
ale acestora: ta an ng ge en nt ta a i i n no or rm ma al la a, , l lungimea unui arc de curb, elementul de arc, noiunea
de co on nt ta ac ct t, , c ce er rc cu ul l o os sc cu ul la at to or r, , p pu un nc ct te el le e m mu ul lt ti ip pl le e a al le e u un ne ei i c cu ur rb be e, , n nf f u ur r t to oa ar re ea a u un ne ei i f fa am mi il li ii i
d de e c cu ur rb be e, , e ev vo ol lu ut ta a u un ne ei i c cu ur rb be e i i curbura i raza de curbur a unei curbe plane.III.1.2 Competenele unitii de nvare:
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil :
-s identifice i s exemplifice reprezentrile analitice ale curbelor n plan;
-s defineasc i s aplice n exerciii noiunile de: tangent i normal la o curb plan,
subtangent, subnormal, segment tangent i segment normal, lungime a unui arc de
curb plan, element de arc;
-s defineasc , s exemplifice i s caracterizeze noiunea de contact ntre dou curbe
plane;
-s nregistreze noiunile teoretice relative la cercul osculator i s le aplice n
exerciii;
-s determine punctele multiple ale unei curbe plane, precum i tangentele n acestea;
-s defineasc i s determine nfurtoarea unei familii de curbe plane;
-s defineasc i s determine evoluta unei curbe plane;
-s defineasc i s determine cu ur rb bu ur ra a i i r ra az za a d de e c cu ur rb bu ur r a a u un ne ei i c cu ur rb be e p pl la an ne e.Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 3 ore.
112
I II II I. .1 1. .3 3. . R Re ep pr re ez ze en nt ta ar re ea a a an na al li it ti ic c a a c cu ur rb be el lo or r p pl la an ne e
Fie () planul (xOy) n care s-a fixat un sistem de coordonate carteziene x, y.

Definiia 1. Se numete arc simplu de curb plan, o mulime () de puncte M din plan ale cror
coordonate carteziene x, y n raport cu reperul ortonormat { } j , i , 0 = R al lui
2
R i vectori de
poziie r satisfac una din urmtoarele relaii:

() : F(x, y) = 0, (x, y) D
2
R ,
(1)
() : y = f(x), x (x
1
, x
2
) r , (2)
() :

=
=
, ) t , (t t ), (
), (
2 1
r t y y
t x x


(3)
() : r ) t , (t t (t), r r
2 1
= , (4)

unde funciile F, f, x, y, r satisfac condiiile:
1) sunt reale, uniforme i continue;
2) funciile x i y stabilesc o coresponden biunivoc i bicontinu ntre punctele M () i
mulimea valorilor parametrului real t ( ) ) , (
2 1
t t t ;
3) admit derivate de ordinul nti continue.

Relaiile (1), (2), (3), (4) se numesc respectiv reprezentarea analitic implicit sau ecuaia
implicit a arcului simplu de curb plan (), reprezentarea analitic explicit sau ecuaia
explicit a arcului simplu de curb plan (), reprezentarea analitic parametric sau ecuaiile
parametrice ale arcului simplu de curb plan () i reprezentarea vectorial sau ecuaia
vectorial a arcului simplu de curb plan ().

Definiia 2. 1.Se numete arc regulat de curb plan, mulimea () a punctelor M din
2
R , ale cror
coordonate carteziene x, y n raport cu reperul ortonormat { } j , i , 0 = R al lui
2
R i vectori de
poziie r satisfac ecuaia (1), sau ecuaia (2), sau sistemul (3), sau ecuaia (4), unde funciile F, f,
x, y, r
&
ndeplinesc condiiile numite de regularitate:
1) sunt reale, uniforme i continue;
2) funciile x i y stabilesc o coresponden biunivoc i bicontinu ntre punctele M () i
mulimea valorilor parametrului real t ( ) ) , (
2 1
t t t ;
3) admit derivate de ordinul nti continue;
4) n intervalele considerate sunt ndeplinite relaiile:

( ) 0 )) , ( ' ( ) ) , ' (
2 2
+ y x F y x F
y x
, 0 ) ( ) (
2 2
+ t y t x & & ,
0 ) ( t r
& ,
unde: ) , ( ) , ( ' y x
x
F
y x F
x

= , ) , ( ) , ( ' y x
y
F
y x F
y

= , ) ( ) ( t
dt
dx
t x = & , ) ( ) ( t
dt
dy
t y = & , ) ( ) ( t
dt
r d
t r =
&
.
2. Se numete arc regulat de ordinul n, sau clas n un arc regulat de curb plan (), pentru
care funciile F, f, x, y, r
&
admit derivate (pariale, respectiv ordinare) continue pn la i inclusiv
ordinul n > 1, astfel nct nu toate derivatele de acelai ordin s se anuleze.

3. Se numete curb regulat de ordinul n, sau curb de clas n, pe scurt: curb, o reuniune
de arce regulate de ordinul n, care au extremitile, eventual, puncte singulare (n sensul definiiei 3),
adic: ( )
i
I i
=

) ( .
Definiia 3. 1.Se numete punct singular al unei curbe plane, punctul n care nu este ndeplinit
cel puin una din condiiile de regularitate.
2. Se numete punct ordinar al unei curbe plane, punctul n care sunt ndeplinite toate
condiiile de regularitate.
113

Utiliznd cunotinele referitoare la conice, exemplific cel puin dou reprezentri
analitice ale curbelor plane .


S ne reamintim
O O c cu ur rb b p pl la an n p po oa at te e f fi i r re ep pr re ez ze en nt ta at t a an na al li it ti ic c p pr ri in n: reprezentarea analitic implicit
sau ecuaia implicit; reprezentarea analitic explicit sau ecuaia explicit;
reprezentarea analitic parametric sau ecuaiile parametrice; reprezentarea
vectorial sau ecuaia vectorial.

I II II I. .1 1. .4 4. . T Ta an ng ge en nt ta a i i n no or rm ma al la a l la a o o c cu ur rb b p pl la an n n nt tr r- -u un n p pu un nc ct t o or rd di in na ar r

Definiia 4. Se numete tangent la o curb plan () ntr-un punct ordinar M
0
(), poziia
limit a dreptei secante la curb ce trece prin M
0
i printr-un punct M () cnd M M
0

(fig. 1.).


Ecuaia tangentei pentru diverse reprezentri analitice ale curbei ( ):
1. Fie curba (), dat n coordonate carteziene prin ecuaia explicit:() : y = f(x), x (x
1
,
x
2
) R i fie M un punct ordinar oarecare de pe aceast curb. Ecuaia tangentei este:(T) : Y
y(x) = y(x) (X x),unde X, Y sunt coordonate curente pe dreapta tangent.

2. Fie curba () dat prin ecuaia implicit: () : F(x, y) = 0, (x, y) D
2
R ,

care definete pe y ca funcie implicit pe x, se obine: ( )
) , ( '
) , ( '
'
y x F
y x F
m x y
y
x
= = ,Ecuaia tangentei
este: (T) : x) (X
) , ( '
) , ( '
=
y x F
y x F
y Y
y
x
.
3. Fie curba () dat prin ecuaiile parametrice: ():

=
=
. ) t , (t t , ) (
), (
2 1
R t y y
t x x


Are loc: 0 (t) x ,
) (
) (
' = = = = &
&
&
t x
t y
dt
dx
dt
dy
dx
dy
m y .
Ecuaia tangentei este:
(T) : [ ] x(t) X
) (
) (
) ( =
t x
t y
t y Y
&
&
.
Definiia 5. Se numete normal ntr-un punct
ordinar la o curb plan, perpendiculara pe
tangenta n acel punct la curba dat (fig. 2).
1. Deoarece normala este perpendicular pe
tangent, se obine:
) ( '
1 1
x y m
= = , unde
M M
0
M
0
(T)

(dreapta tangent)

()

M
0
M

(dreapta
secant)

()

Fig. 1.

M
(T) (N)
()


x
y
O Q P R
Fig.2.
114
este panta normalei n punctul M la curba () dat de ecuaia: y = y(x), x (x
1
, x
2
) R .

Ecuaia normalei este : (N) : ( ) x X
) ( '
1
) ( =
x y
x y Y , unde X, Y sunt coordonate curente pe
dreapta normal.
2. Dac curba () este dat prin ecuaia implicit:() : F(x, y) = 0, (x, y) D
2
R ,
se obine:
) , ( '
) , ( '
1
y x F
y x F
m
x
y
= = .Ecuaia normalei devine: (N) : ( ) x X
) , ( '
) , ( '
=
y x F
y x F
y Y
x
y
.
3. Dac curba () este dat prin ecuaiile parametrice:

=
=

, ) t , (t t , ) (
), (
: ) (
2 1
R t y y
t x x

atunci se obine: 0 (t) y ,
) (
) ( 1
= = &
&
&
t y
t x
m
. Ecuaia normalei este:
(N) : [ ] x(t) X
) (
) (
) ( =
t y
t x
t y Y
&
&
.
Observaia 1. Dac se ine seama de faptul c n cazul n care m = 0 atunci dreapta este paralel cu
axa Ox, iar dac m = dreapta este paralel cu axa Oy, se obine pentru F
x
(x,y)= 0 i F
y
(x,y) 0
c tangenta este paralel cu Ox, iar dac F
x
(x,y) 0 i F
y
(x,y)= 0 tangenta este paralel cu Oy.
Condiia ca punctul s fie ordinar este esenial, deoarece n caz contrar ambele derivate
pariale s-ar anula i deci nu s-ar putea preciza panta tangentei.


Exemple 1

S se scrie ecuaiile tangentelor i normalelor n punctele indicate, la curbele:
i) () : y = ln x + 1 n punctul A(x = e);
ii) () : x = e
t
cos t, y = e
t
sin t n punctul B(1, 0);
iii) () : x
3
+ 3 x
2
y y
2
+ 9 = 0 n punctul C(0, 3).
Soluie: i) Punctul de abscis e are ordonata y = 2, iar panta tangentei
x
y m
1
' = = se
calculeaz pentru x = e. Ecuaia tangentei n A este:(T) : ) (
1
2 e x
e
y = , sau
(T) : x ey + e = 0,iar a normalei: (N) : y 2 = e(x - e),sau (N) : ex + y 2 e
2

= 0.
ii) Se observ c punctul B(1, 0) corespunde bijectiv valorii t
0
= 0. Derivatele :

x& (t) = e
t
(cos t sin t), y& (t) = e
t
(sin t + cos t),calculate n B au valorile 1
0
= x& i
1
0
= y& .Panta tangentei n B este m = 1, iar ecuaia tangentei n B la curba considerat
este: (T) : x y 1 = 0. Ecuaia normalei se scrie: (N) : x + y 1 = 0.
iii) Deoarece:
y 2 3
xy 6 x 3
) , (
) , ( '
2
2

+
= =
x y x F
y x F
m
y
x
,
panta tangentei n C are valoarea m = 0. Ecuaia tangentei n C la curba considerat
este: (T) : y 3 = 0 i a dreptei normale: (N) : x = 0.


Scrie ecuaiile tangentelor i normalelor n punctele indicate, la curbele:
i) () : y = sin x n punctul A (x = 0);
ii) () :
1
1
+
=
t
x ,
1 +
=
t
t
y n punctul B(t = 1);
iii) () : x
3
- y
3
+ 3 xy y
2
2x + 4 = 0 n punctul C(1, -1).
R : i) (T): x y = 0; (N): x + y = 0; ii) (T): x + y 1 = 0; (N): x - y = 0;
iii) (T): x - y 2 = 0; (N): x + y = 0.
115

S ne reamintim
Ecuaia tangentei este (T) : Y y(x) = y(x) (X x), unde panta tangentei
( )
) , ( '
) , ( '
'
y x F
y x F
m x y
y
x
= = , sau ( ) 0 (t) x ,
) (
) (
' = = &
&
&
t x
t y
m x y , iar
) ( '
1 1
x y m
= = ,
unde este panta normalei.


I II II I. .1 1. .5 5. . Lungimea unui arc de curb plan. Elementul de arc

n scopul definirii lungimii unui arc AB al unei curbe plane (), format doar din puncte
ordinare, se va nscrie n AB o linie poligonal cu n coarde, care unete punctele extreme A i B
ale arcului (fig.4). Acest lucru poate fi fcut pentru fiecare ntreg pozitiv n, ntr-un mod arbitrar,
astfel nct lungimea coardei maxime s tind la zero, cnd n tinde la infinit. Lungimile L
n
ale
acestor linii poligonale se obin din teorema lui Pitagora. Dac irul {L
n
}al acestor lungimi
este convergent cu limita L, atunci arcul AB al curbei () se spune a fi rectificabil, iar
valoarea L = L
AB
este numit lungimea arcului AB al curbei plane ().

Teorema 1. Un arc AB al unei curbe plane (), de clas cel puin 1 (unu) este rectificabil.
Dac arcul AB al curbei plane () este dat n
reprezentare explicit:

() : y = f(x), x [x
A
, x
B
] R ) x , x (
2 1
,
atunci lungimea sa este dat de:
L
AB
= ( )

+
B
X
A
X
dx x f
2
) ( ' 1 ,iar dac arcul AB
al curbei plane () este dat n reprezentare parametric:
( )
[ ] ( )

=
=

, , , , ) (
), (
:
2 1
R t t t t t t y y
t x x
B A
atunci lungimea sa este dat de:

L
AB
=

+
B
A
t
t
dt t y t x ) ( ) (
2 2
& & .
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.20-21.

Dac se schimb valoarea fix t
B
n L
AB
printr-o variabil t, atunci ea devine o funcie de t,
fie ea s(t). Dac se nlocuiete t
A
printr-o valoare fixat t
0
(t
1
, t
2
) se obine:

+ =
t
t
t d t y t x t s
0
~
)
~
( )
~
( ) (
2 2
& & , |

\
|
= =
t
~
d
dy
) t
~
( y ,
~
) t
~
( & &
t d
dx
x .

Aceast funcie s(t),este numit lungimea arcului M
0
M al curbei ().

Teorema 2. Lungimea de arc s(t) poate fi ntrebuinat ca parametru n reprezentrile
parametrice ale curbelor. Trecerea de la t la s pstreaz clasa curbei.
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.22-23.
Definiia 6. Parametrul s este numit parametru natural al curbei plane (), iar reprezentarea:

( )

=
=

, , ) (
), (
:
natural parametru s s y y
s x x

se numete reprezentarea natural a curbei plane ().
Pentru lungimea de arc se obine cu uurin formula: L
AB
=

+
B
A
t
t
dy dx
2 2
) ( ) ( .
Se face notaia:
2 2
) ( ) ( dy dx ds + = .

()

A
B
Fig. 3.
116
Definiia 7. Se numete element de arc (liniar) al curbei plane () expresia ds.
Se obine: dt t y t x ds ) ( ) (
2 2
& & + = , sau: dx x y ds ) ( ' 1
2
+ = .

S ne reamintim
Funcia s(t), lungimea arcului :

+ =
t
t
t d t y t x t s
0
~
)
~
( )
~
( ) (
2 2
& & ,
Elementul de arc (liniar): dt t y t x ds ) ( ) (
2 2
& & + = , sau: dx x y ds ) ( ' 1
2
+ = .


I II II I. .1 1. .6 6. . C Co on nt ta ac ct tu ul l n nt tr re e d do ou u c cu ur rb be e p pl la an ne e

Noiunea de contact ntre curbe plane descrie analitic situaii cum sunt cele prezentate n
figura 4.Se consider curbele plane de reprezentri analitice:

( )
( )

=
=

, , , ) (
), (
:
2 1
1
R t t t t y y
t x x
( ) 0 ) , ( :
2
= y x F , (x, y) D
2
R ,

ambele de clas k, k
*
N . Punctele lor comune se obin prin rezolvarea sistemului:

=
=
=
), (
), (
, 0 ) , (
t y y
t x x
y x F
care este echivalent cu ecuaia: ( ) 0 y(t) ), ( ) ( = t x F t .
Definiia 8. Dou curbe plane au ntr-un punct comun un contact de ordinul n dac n acel punct
sunt confundate n+1 puncte comune celor dou curbe.
Teorema 3. Fie curbele plane (
1
) i (
2
) de clas k, k
*
N , date respectiv prin ecuaiile:

( )
( )

=
=

, , , ) (
), (
:
2 1
1
R t t t t y y
t x x
( ) 0 ) , ( :
2
= y x F , (x, y) D
2
R .

Condiiile ca ntr-un punct comun M
0
(t = t
0
) s existe un contact de ordinul n, n k sunt:
(t
0
) = 0, (t
0
) = 0, ...,
(n)
(t
0
) = 0,
(n+1)
(t
0
) 0, unde: ( ) y(t) ), ( ) ( t x F t = .
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.29.

Observaia 2. Teorema 3 caracterizeaz contactul de ordinul n pentru dou curbe plane, ntr-un
punct comun al lor, n cazul n care o curb este dat n reprezentare parametric, iar a doua n
reprezentare implicit, iar teorema urmtoare se refer la cazul n care ambele curbe sunt date n
reprezentare explicit.
Teorema 4. Dac dou curbe plane (
1
) i (
2
) de clas k, k
*
N , date respectiv prin ecuaiile
explicite: ( ) ) ( :
1 1
x f y = , x (x
1
, x
2
) R , ( ) ) ( :
2 2
x f y = , x (x
3
, x
4
) R ,
au ntr-un punct comun M
0
un contact de ordinul n, n k, atunci funciile f
1
(x), f
2
(x) i derivatele
lor pn la i inclusiv ordinul n, sunt egale n acel punct, derivatele de ordinul n+1 au valori
distincte n punctul respectiv.
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.29-30.
Fig. 4.
M
0
(
1
)
(
2
) M
0
(
2
)
(
1
)
117
Propoziia 1. Tangenta la o curb plan de clas k, k 1, ntr-un punct ordinar al su, are cu
aceasta un contact de cel puin ordinul 1.
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.30.

Exemple 2
Se consider curbele plane: (
1
) : y = e
x
, (
2
) :
2
1
2
x
x y + + = . S se afle ordinul
contactului lor n punctul comun.
Soluie: Fie funcia: 1
2
) (
2
= x
x
e x E
x
.Zeroul funciei E(x), adic abscisa
punctului de intersecie a curbelor (
1
) i (
2
) este x = 0. Se poate cu uurin
verifica unicitatea acestei soluii. Rezult c punctul comun are coordonatele (0, 1).
Se calculeaz: 0 ) 1 ( ) ( '
0 x 0
= =
= =
x e x E
x
x
, 0 ) 1 ( ) ( ' '
0 x 0
= =
= =
x
x
e x E ,
0 1 ) ( ' ' '
0 x 0
= =
= =
x
x
e x E .Rezult c cele dou curbe au n punctul comun un contact
de ordinul 2, adic trei puncte confundate.


Se consider curbele plane: (
1
) : y = x sinx, (
2
) :
3
x y = . Determin ordinul
contactului lor n origine. R: Contact de ordinul nti.

S ne reamintim
Condiiile ca ntr-un punct comun M
0
(t = t
0
) s existe un contact de ordinul n
sunt: (t
0
) = 0, (t
0
) = 0, ...,
(n)
(t
0
) = 0,
(n+1)
(t
0
) 0, unde:
( ) y(t) ), ( ) ( t x F t = ,curbele fiind date n reprezentare implicit,respectiv parametric.
Dac dou curbe plane date prin ecuaiile explicite ) (
1
x f y = , ) (
2
x f y = au ntr-
un punct comun M
0
un contact de ordinul n, n k, atunci funciile f
1
(x), f
2
(x) i
derivatele lor pn la i inclusiv ordinul n, sunt egale n acel punct, derivatele de
ordinul n+1 au valori distincte n punctul respectiv.

I II II I. .1 1. .7 7. . C Ce er rc cu ul l o os sc cu ul la at to or r a al l u un ne ei i c cu ur rb be e p pl la an ne e

Fie curba plan () de clas k, k 2. Se studiaz n continuare existena unui cerc al crui
contact cu () n punctul ordinar M
0
() s fie de cel puin ordinul 2.

Definiia 9. Se numete cerc osculator al unei curbe plane ntr-un punct ordinar, cercul care are
cu curba n punctul ordinar un contact de cel puin ordinul 2.

Teorema 5. Orice curb plan, de clas cel puin 2 n vecintatea unui punct ordinar al ei,
admite un cerc osculator i numai unul n acel punct, care are coordonatele centrului i raza
date de expresiile:
( )
0 0 0 0
2
0
2
0 0
0
y x y x
y x y
x
& & & & & &
& & &

+
= ,
( )
0 0 0 0
2
0
2
0 0
0

y x y x
y x x
y
& & & & & &
& & &

+
+ = ,
( )
0 0 0 0
2 / 3
2
0
2
0
y x y x
y x
R
& & & & & &
& &

+
= ,
unde:x
0
= x(t
0
), y
0
= y(t
0
), ) (
0 0
t x x & & = , ) (
0 0
t y y & & = , ) (
0 0
t x x & & & & = , ) (
0 0
t y y & & & & = , pentru cazul n care
curba este dat n reprezentare parametric ( )
( )

=
=

, , ) (
), (
:
2 1
R t t t t y y
t x x
i M
0
() ,
corespunztor la t = t
0
.
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag. 31-33.
Observaia 3. Dac curba plan () este dat n reprezentare explicit: ( ) ) ( : x f y = , x (x
1
, x
2
)
R , atunci prin trecerea la reprezentarea parametric: ( )

=
=

, ) t , (t t , ) (
,
:
2 1
R t f y
t x
se
obine: 1 = x& , 0 = x& & , ' f y = & , ' ' f y = & & , t
0
= x
0
i deci coordonatele centrului cercului
118
osculator i raza cercului osculator, ntr-un punct ordinar M
0
(x
0
) () la curba dat n
reprezentare explicit, sunt date de:
( )
0
2
0 0
0
' '
' 1 '
y
y y
x
+
= ,
( )
0
2
0
0
' '
' 1

y
y
y
+
+ = ,
( )
0
2 / 3
2
0
' '
' 1
y
y
R
+
= .
Definiia 10. Punctul M
0
(t
0
) () se numete punct de inflexiune al curbei () dac n el se
verific condiia: 0
0 0
0 0
=
y x
y x
& & & &
& &
.
Observaia 4. n punctele dreptelor, n punctele unui arc - segment de dreapt - al unei curbe, n
punctele de inflexiune ale unei curbe, nu se poate ataa cerc osculator.
Exemple 3

S se determine ecuaia cercului osculator la elips n punctul de intersecie al
acesteia cu semiaxa pozitiv a absciselor.

Soluie: Punctul considerat este A(a, 0), iar ecuaiile parametrice ale elipsei sunt:

=
=
sin t. b y
t, cos a x
: ) (E

Punctul A corespunde valorii t = 0.
Coordonatele centrului cercului osculator sunt:

= =

= =
. 0 0 0
,
2
2 2 2
ab
b
a
b a
ab
b
b a


Raza cercului osculator este:
a
b
ab
b
R
2 2 / 3 2
) (
= = .
Ecuaia cercului osculator cutat este: (C) :
2
4
2
2
2 2
a
b
y
a
b a
x = +
|
|

\
|
.


Determin ecuaia cercului osculator al curbei () : y = sinx, n punctul A(
2

,1).
R: (C) : 1
2
2
2
= + |

\
|
y x

.


S ne reamintim

Orice curb plan, dat n reprezentare parametric, de clas cel puin 2 n
vecintatea unui punct ordinar al ei, admite un cerc osculator i numai unul n acel
punct, care are coordonatele centrului i raza date de expresiile:

( )
0 0 0 0
2
0
2
0 0
0
y x y x
y x y
x
& & & & & &
& & &

+
= ,
( )
0 0 0 0
2
0
2
0 0
0

y x y x
y x x
y
& & & & & &
& & &

+
+ = ,
( )
0 0 0 0
2 / 3
2
0
2
0
y x y x
y x
R
& & & & & &
& &

+
= .


I II II I. .1 1. .8 8. . P Pu un nc ct te e m mu ul lt ti ip pl le e a al le e u un ne ei i c cu ur rb be e p pl la an ne e

Definiia 11. Se spune c M
0
este un punct multiplu de ordinul p al curbei plane () de clas k, k
p, dac prin M
0
curba trece de p ori.
Observaia 5. Dac p = 2, punctul M
0
este un punct dublu al curbei () (fig. 5), dac p = 3,
punctul M
0
este un punct triplu (fig. 6).
119

Fig. 5. Fig. 6.
Teorema 6. Fie curba plan (), de clas k, k
*
N , dat n reprezentare implicit:() : F(x, y)
= 0, (x, y) D
2
R i M
0
(). Dac M
0
(x
0
, y
0
) este un punct multiplu de ordinul p, p k al
curbei plane (), atunci n M
0
se anuleaz toate derivatele pariale pn la i inclusiv ordinul p-
1, fr a se anula i toate derivatele pariale de ordinul p:
( ) 0 ,

0 0
=

y x
y x
F
s r
m
, () (r, s) astfel nct r + s = m, m {0, 1, ..., p-1} i
( ) 0 ,

0 0

y x
y x
F
s r
p
, pentru cel puin o pereche (r, s) cu proprietatea r + s = p.
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag. 36.
Observaia 6. Deoarece pentru orice punct multiplu de ordinul p, p 2 au loc condiiile:
F
x
(x
0
, y
0
) = 0, F
y
(x
0
, y
0
) = 0,rezult c el este un punct singular al curbei ().

Teorema 7. Se consider o curb plan (), de clas k, k
*
N , dat n reprezentare implicit:

() : F(x, y) = 0, (x, y) D
2
R i fie M
0
(x
0
, y
0
) un punct dublu al curbei (). Atunci pantele
tangentelor la cele dou ramuri ale curbei plane (), care trec prin el sunt date de relaia:

0 ' ' ' ' 2 ' '
2
0
0 0
2
0
2
= + +
x
y x
y
F m F m F .
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag. 37.
Observaia 7. Realizantul ecuaiei de gradul doi n m este:
2
0
2
0
0 0
' ' ' ' ' ' '
2
y x
y x
F F F = , ( = 4 ).
n funcie de semnul lui se disting trei cazuri n ceea ce privete natura punctelor duble:
1. Dac > 0, se obin m
1
m
2
(reale). n acest caz, n punctul dublu exist dou tangente
reale i distincte. Punctul dublu M
0
este un nod (fig. 7.).
2. Dac = 0, se obin m
1
= m
2
(reale). n acest caz, n punctul dublu exist dou tangente
reale confundate. Punctul dublu M
0
este un punct de ntoarcere (de prim spe - fig. 8.; de a
doua spe - fig. 9.; de contact (tacnod) - fig. 10.).

3. Dac < 0, se obin m
1
, m
2
imaginare. n acest caz, n punctul dublu nu se pot duce
tangente reale la curb. Dac se ine cont de definiia tangentei la o curb plan , rezult c nu
exist puncte pe curb ntr-o vecintate, suficient de mic a punctului dublu. Punctul M
0
este un
punct izolat (fig. 11.).
Observaia 8. Dac p = 3, (M
0
punct triplu), membrul doi al relaiei:
0
0
0
' ' ' ' '
' ' ' ' '
'
2
0
0 0
0 0
2
0
y F F
y F F
y
y
y x
y x
x
+
+
= ,
este tot o nedeterminare de tip
0
0
, care ridicat din nou cu regula lui lHspital va conduce la
implicaii de natur algebric; .a.m.d.


M
0
M

()
p = 2

M
0
()
p = 3

120

(
T
)

=

(
T
)
1
2

(
T
)

=

(
T
)
1
2Fig. 10. Fig.11.
Exemple 4
S se studieze punctele singulare ale curbei:() : y
2
(x a)
2
(x b) = 0, a, b 0
i s se scrie ecuaiile tangentelor corespunztoare lor.

Soluie: Se noteaz F(x, y) = y
2
(x a)
2
(x b). Punctele singulare ale curbei de ecuaie:
F(x, y) = 0 se afl printre soluiile sistemului:

=
=
=
, 0 ) y , ( '
, 0 ) y , ( '
, 0 ) y , (
x F
x F
x F
y
x
adic:

=
=
=
0. y 2
, 0 ) ( ) (x ) (x 2
, 0 ) ( ) (
2
2 2
a x b a
b x a x y
adic

=
=
. 0
,
y
a x


Se obine punctul A(a, 0). Derivatele pariale de ordinul doi ale funciei F(x, y)
sunt:

) 2 3 ( 2 ) , ( ' '
2
a b x y x F
x
= , 0 ) , ( ' ' = y x F
xy
, 2 ) , ( ' '
2
= y x F
y
,

i calculate n A(a, 0) ele sunt: ) ( 2 ' '
2
0
a b F
x
= , 0 ' '
0 0
=
y x
F , 2 ' '
2
0
=
y
F ,

deci discriminantul = 4 (a b).

1.Dac a > b, atunci > 0 i punctul A este nod.
Din ecuaia: ( ) ( ) ( ) 0 ' ' ' ' 2 ' '
2
0
0 0
2
0
2
= + +
x
y x
y
F F m F m , adic: 2 m
2
2 (a b) = 0,
rezult b a m =
2 , 1
i ecuaiile tangentelor la curba plan () n punctul A sunt:

(T
1
,
2
) : ) ( a x b a y = .

2. Dac a = b, atunci = 0 i punctul A este de ntoarcere, iar ecuaia tangentei
devine: (T) : y = 0.

3. Dac a < b, atunci < 0 i punctul A este punct izolat.

Studiaz punctul singular al curbei:() : x(x
2
+y
2
) + a(x
2
- y
2
) = 0, a R i scrie
ecuaiile tangentelor n acest punct.
R: O(0,0) este punct dublu ,(T
1
) : x y = , (T
2
) : x y = .
() M
0
Fig.7.
(T
2
)
(T
1
)

M
0
Fig. 8.
()
Fig. 9.
M
0
()


M
0
()
(T
1
) = (T
2
)

M
0
()
121

S ne reamintim
Dac M
0
este un punct multiplu de ordinul p, al unei curbe plane,atunci n M
0
se
anuleaz toate derivatele pariale pn la i inclusiv ordinul p-1, fr a se anula i
toate derivatele pariale de ordinul p.

I II II I. .1 1. .9 9. . n nf f u ur r t to oa ar re ea a u un ne ei i f fa am mi il li ii i d de e c cu ur rb be e p pl la an ne e

Definiia 12. Se numete familie de curbe plane mulimea curbelor ( )
R


, n care fiecare
curb din familie s fie perfect determinat de valoarea respectiv a parametrului .

Definiia 13. Fie familia de curbe plane ( )
R


, date n
reprezentare implicit:(

) : F(x, y, ) = 0, (x, y) D
2
R , R ,

de clas k, k 1, astfel nct funcia F s fie difereniabil
i n raport cu . Se consider dou curbe vecine (

) i (
+
),
unde: (
+
) : F(x, y, +) = 0,care se intersecteaz n punctul M
(fig. 12).Dac 0, curba (
+
) tinde ctre curba (

), iar
punctul M ia o poziie limit C

pe curba (

).Punctul C

, care este
punctul de intersecie a dou curbe infinit vecine, se numete punct
caracteristic al curbei (

).Prin urmare, fiecare curb din familia


( )
R


are un punct caracteristic.
Definiia 14. Se numete nfurtoare a familiei de curbe plane ( )
R


, locul geometric al
punctelor caracteristice C

, ale curbelor din familie.Teorema 8. nfurtoarea unei familii de curbe plane ( )
R


, date n reprezentare
implicit:(

) : F(x, y, ) = 0, (x, y) D
2
R , R , se obine, dac exist, prin
eliminarea parametrului ntre ecuaia dat i ecuaia obinut prin anularea derivatei pariale
n raport cu a membrului nti al acesteia: 0 ) , , ( =

y x
F
.
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.41.
Observaia 9. Dac eliminarea lui ntmpin dificulti de calcul, se rezolv n raport cu x i y
aceste dou ecuaii i se obine: (I) :

=
=
), (
), (

y y
x x

relaii care reprezint ecuaiile parametrice ale nfurtoarei.

Teorema 9. nfurtoarea unei familii de curbe plane i o curb din familie au aceeai
tangent n punctul de contact, care este punctul caracteristic.
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.42.
Observaia 10. Din teorema precedent rezult c nfurtoarea este tangent la toate curbele
din familie.
Teorema 10. Prin eliminarea parametrului ntre ecuaiile:

=
=
, 0 ) y, , ( '
, 0 ) y, , (

x F
x F
se obine ca
soluie singular i locul punctelor multiple ale curbelor (

) : F(x, y, ) = 0, (x, y) D
2
R ,
dac acestea exist.
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.43-44.

Exemple 5

S se determine nfurtoarea familiei de cercuri cu centrele pe o hiperbol
echilater i care trec prin origine.

Fig. 12.
M

(
+
)
(

)
C

122
Soluie: Ecuaia implicit a unei hiperbole echilatere este de forma: (H) : xy a = 0.
Punctul curent al hiperbolei are coordonatele
|

\
|
t
a
, t M , t 0.
Ecuaiile cercurilor cu centrul n M i care trec prin origine sunt de forma:

F(x, y, t)

0 ) (
2
2
2
2
2
= |

\
|
+
t
a
t
t
a
y t x , t 0,
sau: F(x, y, t)

0 2 2
2 2
= + y
t
a
tx y x , t 0.
Ecuaia nfurtoarei se obine prin eliminarea parametrului t ntre ecuaiile
sistemului:

=
=
, 0 ) , , ( '
, 0 ) , , (
t y x F
t y x F
t
adic:

= +
= +
. t 0
t
y a
2 x 2
, 0 2 2
2
2 2
y
t
a
x t y x

Dac se adun ecuaiile sistemului de mai sus, dup ce n prealabil a doua ecuaie a
fost amplificat cu t, se obine:
x 4
2 2
y x
t
+
= . Dup nlocuirea lui t ntr-una din ecuaiile
sistemului, rezult ecuaia implicit a nfurtoarei: (I): (x
2
+ y
2
)
2
16 a xy = 0.

Determin nfurtoarea familiei de cercuri : (
a
): x
2
+ y
2
2 a x + a
2
4a = 0.
R: (I): y
2
= 4(x + y).


S ne reamintim
nfurtoarea unei familii de curbe plane ( )
R


, date n reprezentare
implicit:(

) : F(x, y, ) = 0, (x, y) D
2
R , R , se obine, dac exist,
prin eliminarea parametrului ntre ecuaiile:

=
=
. 0 ) y, , ( '
, 0 ) y, , (

x F
x F


I II II I. .1 1. .1 10 0. . E Ev vo ol lu ut ta a ( (d de es sf f u ur ra at ta a) ) u un ne ei i c cu ur rb be e p pl la an ne e

Dac se consider o curb plan, tangentele la ea constituie o familie de drepte, care depind
de un parametru (parametrul curbei), a crei nfurtoare este curba dat (fig. 13).
Evident, c i normalele unei curbe plane constituie o familie de drepte, care depind de un
parametru i anume parametrul ales pe curb.

Definiia 15. Se numete evolut sau desfurat a unei curbe plane, nfurtoarea
normalelor ei (fig. 14).

Fig.14.
M
2

(N
3
)
(N
2
)
(N
1
)
(N)
(E) 15
(T)
(T
3
)
(T
2
)
(T
1
)
M
3

M
1

()

(T)
()
Fig. 13.
123

Observaia 11. Tangentele la evoluta (E) sunt normale la curba dat ().

Teorema 11. Fie o curb plan () de clas k, k
*
N , k 2, dat n reprezentare parametric:

=
=

. ) t , (t t ), (
), (
: ) (
2 1
R t y y
t x x
Atunci evoluta ei este o curb plan (E), definit analitic prin
relaiile:(E) :
( )
( )

+
+ =

+
=
.
) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
) (
,
) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
) (
2 2
2 2
t y t x t y t x
t y t x t x
t y Y
t y t x t y t x
t y t x t y
t x X
& & & & & &
& & &
& & & & & &
& & &

Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.47.

Observaia 12. Coordonatele X i Y ale punctului curent de pe evolut, corespunztor punctului
( ) y(t) ), (t x M de pe curba (), au aceleai expresii ca cele ale centrului cercului osculator.
Se obine astfel:

Teorema 12. Evoluta unei curbe plane este locul geometric al centrelor cercurilor osculatoare
ale curbei date.

Exemple 6

S se determine evoluta unei elipse.
Soluie: Dac se consider elipsa n reprezentare analitic implicit: () :
0 1
2
2
2
2
= +
b
y
a
x
,nfurtoarea normalelor (evoluta) are ecuaiile parametrice: (E) :

=
=
, sin
, cos
3
2
3
2

b
c
y
a
c
x
, (c
2
= a
2
b
2
), sau dup eliminarea parametrului se obine ecuaia
implicit a evolutei: (E) :
3
2
2
3
2
3
2
) ( ) ( ) ( c by ax = + . Aadar, evoluta elipsei este o
astroid.Determin evoluta unei parabole (y
2
= 2px).
R: (E) : 8(x - p)
3
27p y
2
= 0 .

S ne reamintim
Evoluta unei curbe plane, dat n reprezentare parametric este definit
analitic prin relaiile (E) :
( )
( )

+
+ =

+
=
.
) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
) (
,
) ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
) (
2 2
2 2
t y t x t y t x
t y t x t x
t y Y
t y t x t y t x
t y t x t y
t x X
& & & & & &
& & &
& & & & & &
& & &I II II I. .1 1. .1 11 1. . C Cu ur rb bu ur ra a i i r ra az za a d de e c cu ur rb bu ur r a a u un ne ei i c cu ur rb be e p pl la an ne e

Pentru a introduce noiunea de curbur a unei curbe plane se reamintete relaia care exist
ntr-un cerc, ntre unghiul la centru, arcul corespunztor i raza cercului.
Se consider un cerc cu centru O i raz R, dou tangente (T
1
) i (T
2
) n punctele M
1
i M
2

124
situate pe cerc i se noteaz cu (msurat n radiani), msura M
1
OM
2
, iar cu arc = M
1
M
2

(fig. 15). deoarece OM
1
M
1
P
1
i OM
2

M
2
P
2
, rezult c este i msura unghiului
tangentelor. Se cunoate din geometria
sintetic elementar c:
M
1
M
2
= arc = R radiani,
de unde rezult:

arc R
=
1
(constant),
relaie care arat c oricare ar fi poziia
punctelor M
1
, M
2
pe cerc, raportul ntre
msura unghiului tangentelor i lungimea
arcului M
1
M
2
este acelai, sau cu alte cuvinte
abaterea cercului de la tangent este aceeai
n orice punct al cercului i anume
R
1
,
cantitate notat cu K i numit curbura cercului.
Pentru o curb plan oarecare acest lucru nu mai este posibil, dar sugereaz introducerea
noiunii de curbur, n general, pentru o curb plan oarecare ntr-un punct ordinar.
Definiia 16. Se numete unghi de contingen al unui arc de curb, unghiul ascuit format de
tangentele duse la extremitile arcului.
Definiia 17. Se numete curbur medie a unui arc de curb, raportul dintre msura unghiului de
contingen i lungimea arcului.
Definiia 18. Se numete curbura unei curbe plane ntr-un punct ordinar, limita curburii medii,
cnd lungimea arcului tinde ctre zero. Inversul modulului curburii este raza de curbur a curbei
n acel punct.
Potrivit definiiilor de mai sus se obin pentru curba () urmtoarele relaii (fig.16):
= msura unghiului de contingen,
m
K
s
=

= curbura medie, K
s
s
=

0
lim = curbura,
K
R
s 1
lim
0
= =

.
Teorema 13. Se consider o curb plan (), dat n
reprezentare explicit: () : y = f(x), x (x
1
, x
2
)
R ,de clas cel puin 2 n vecintatea unui punct
ordinar al su. Atunci curbura curbei () n punctul
ordinar considerat este dat de relaia:
( )
2 / 3
2
' 1
' '
y
y
K
+
= , n care derivatele sunt
calculate n punctul considerat.
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.25-26.
Observaia 13. Dac curba plan () este dat n reprezentare parametric:
( )
( )

=
=

, , , ) (
), (
:
2 1
R t t t t y y
t x x
atunci se obin formulele:
) (
) (
'
t x
t y
y
&
&
= ,
2
) (
(t) y ) ( ) ( ) (
' '
t x
t x t y t x
y
&
& & & & & &
= .
Expresiile curburii i razei de curbur devin:
( )
2 / 3
2 2
) ( ) (
(t) y ) ( ) ( ) (
t y t x
t x t y t x
K
& &
& & & & & &
+

= ,
( )
(t) y ) ( ) ( ) (
) ( ) (
2 / 3
2 2
& & & & & &
& &
t x t y t x
t y t x
R

+
= ,
n care derivatele sunt calculate n punctul considerat.
O
Fig. 15.
(T
2
)


(T
1
)
M
1

M
2

P
1

P
2

M
1
(T
2
)
(T
1
)
()


x
y
O
+
M
2
s
Fig. 16.
125
Exemple 7

Se consider curba plan: () : y = e
x
. S se calculeze curbura ei n punctul A(0, 1).
Soluie:
[ ]
2 / 3
2 / 3
0
2 / 3
2
2
2
1
)' ( 1
' )' (

=
= =
+
=
x
x
x
e
e
K .

Determin curbura curbei plane () :
2
1
2
x
x y + + = n punctul A(0, 1).
R:
2 / 3
2

= K

S ne reamintim
Curbura unei curbe plane dat n reprezentare explicit, respectiv parametric, ntr-un
punct ordinar este dat de relaia:
( )
2 / 3
2
' 1
' '
y
y
K
+
= , respectiv
( )
2 / 3
2 2
) ( ) (
(t) y ) ( ) ( ) (
t y t x
t x t y t x
K
& &
& & & & & &
+

= .

I II II I. .1 1. .1 12 2. . Rezumat
n cadrul acestei uniti de nvare se prezint principalele rezultate din geometria
diferenial a curbelor plane. Referitor la aceste curbe se introduc i se exemplific
diferitele reprezentri analitice ale lor, se definesc, se caracterizeaz i se exemplific,
noiunile de: tangent i normal ,lungime a unui arc de curb, element de arc, contact
ntre dou curbe , cerc osculator, puncte multiple ale unei curbe, nfurtoare a unei
familii de curbe plane, evolut i curbur.


I II II I. .1 1. .1 13 3 Test de autoevaluare a cunotinelor
1. Definete noiunile de: element de arc i lungime a unui arc de curb plan.
2. i)Definete i caracterizeaz noiunile de: contact ntre dou curbe plane i cerc
osculator al unei curbe plane ; ii)Scrie o formul de calcul a curburii unei curbe
plane.
3. Continu definiia: Se spune c M este un punct multiplu de ordinul p al unei
curbe plane
4. Continu definiia: Se numete nfurtoare a unei familii de curbe plane...
5. Scrie ecuaiile tangentei i normalei la curba: () : x
3
+ y
3
3 axy = 0,n punctul
|

\
|
2
3
,
2
3 a a
A .
6. Gsete ordinul contactului n origine al curbelor plane: (
1
) : y = x
4
, (
2
) : y =
x
2
sin
2
x.
7. Gsete ecuaia nfurtoarei familiei de drepte, care nu trec prin origine i au
proprietatea c segmentul cuprins ntre punctele de intersecie cu axele de
coordonate pe fiecare dreapt , are lungimea constant k .
8. Studiaz punctele singulare ale curbei: () : - x
2
+ y
3
+2 y
2
= 0 i scrie ecuaiile
tangentelor n aceste puncte.

I II II I. .1 1. .1 14 4. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e
1 1. . R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fu ul l I II II I. .1 1. .5 5. .- - d de ef fi in ni i i ia a 7 7 i i t te eo or re em ma a 1 1. .
2 2. . i i) )R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fe el le e I II II I. .1 1. .6 6. . i i I II II I. .1 1. .7 7. .; ; i ii i) ) R Re ev ve ez zi i t te eo or re em ma a 1 13 3 s sa au u o ob bs se er rv va a i ia a 1 14 4. .
3 3. . R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 11 1. . 4 4. . R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 14 4. .5. (T) : x + y - 3a = 0; (N): x - y = o.
6.Ordinul contactului n O(0,0) este 5 .7.(I): .
3
2
3
2
3
2
a y x = + 8. O(0,0) este punct dublu;
(T
1
) : x y
2
2
= , (T
2
) : .
2
2
x y =

126
Unitatea de nvare III.2. Elemente de geometrie diferenial a
curbelor n spaiu

Cuprins
III.2.1. Introducere............................................................................................................... 126
III.2.2. Competene.............................................................................................................. 126
I II II I. .2 2. .3 3. . R Re ep pr re ez ze en nt ta ar re ea a a an na al li it ti ic c a a c cu ur rb be el lo or r n n s sp pa a i iu u. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 26 6
I II II I. .2 2. .4 4. . L Lu un ng gi im me ea a u un nu ui i a ar rc c d de e c cu ur rb b n n s sp pa a i iu u. . E El le em me en nt t d de e a ar rc c. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 28 8
I II II I. .2 2. .5 5. . Tangenta la o curb n spaiu... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13 30 0
I II II I. .2 2. .6 6. . Planul normal la o curb n spaiu.................................................................................... 132
I II II I. .2 2. .7 7. . Planul osculator la o curb n spaiu....................................................................... 133
III.2.8. Normala principal la o curb n spaiu........................................................................... 134
III.2.9. Binormala la o curb n spaiu................................................................................ 136
III.2.10. Planul rectificant l la a o o c cu ur rb b n n s sp pa a i iu u . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13 37 7
I II II I. .2 2. .1 11 1. . T Tr ri ie ed dr ru ul l l lu ui i F Fr re en ne et t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13 38 8
I II II I. .2 2. .1 12 2. . C Cu ur rb bu ur r . . T To or rs si iu un ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .1 13 39 9
I II II I. .2 2. .1 13 3. . F Fo or rm mu ul le el le e l lu ui i F Fr re en ne et t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 40 0
I II II I. .2 2. .1 14 4. . C Ca al lc cu ul lu ul l c cu ur rb bu ur ri ii i i i a al l t to or rs si iu un ni ii i . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 41 1
I II II I. .2 2. .1 15 5. . C Cl la as se e r re em ma ar rc ca ab bi il le e d de e c cu ur rb be e n n s sp pa a i iu u . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 42 2
I II II I. .2 2. .1 16 6. . Rezumat ................................................................................................................... 144
I II II I. .2 2. .1 17 7. . Test de autoevaluare ................................................................................................ 144
III.2.18. R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 44 4


III.2.1. Introducere
n cadrul acestei uniti de nvare se definesc curbele n spaiu (curbele strmbe), se
studiaz principalele proprieti difereniale ale acestora i se introduc anumite mrimi
scalare: curbura i torsiunea, care dau informaii asupra formei unei curbe strmbe.III.2.2. Competenele unitii de nvare:
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil :
-s identifice i s exemplifice diversele r re ep pr re ez ze en nt t r ri i a an na al li it ti ic ce e a al le e c cu ur rb be el lo or r n n s sp pa a i iu u; ;
-s defineasc i s caracterizeze conceptele teoretice referitoare la : lungimea unui arc
regulat de curb n spaiu, tangent, plan normal, plan osculator, normal principal,
binormal i plan rectificant;
-s prezinte triedrul lui Frenet;
-s aplice n exerciii noiunile teoretice referitoare la triedrul lui Frenet;
-s scrie i s utilizeze n aplicaii formulele de calcul ale curburii i torsiunii pentru o
curb n spaiu ;
-s defineasc i s caracterizeze cteva clase remarcabile de curbe n spaiu.
Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 3 ore.


I II II I. .2 2. .3 3. . R Re ep pr re ez ze en nt ta ar re ea a a an na al li it ti ic c a a c cu ur rb be el lo or r n n s sp pa a i iu u

Definiia 1. Se numete arc simplu de curb n spaiu o mulime () de puncte M din spaiul
euclidian real cu trei dimensiuni
3
R , ale cror coordonate x, y, z n raport cu reperul ortonormat
{ } k , j , i , 0 = R al lui
3
R i vectori de poziie r satisfac una din urmtoarele relaii:


127

=
=

, D z) y, (x, , 0 ) z y, , (
, 0 ) , , (
: ) (
3
r x G
z y x F


(1)

=
=

), y , (y y ), x , (x x ), y , (
), , (
: ) (
2 1 2 1
x g z
y x f z

(2)

=
=
=

), t , (t t ), (
), (
), (
: ) (
2 1
t z z
t y y
t x x


(3)
), t , (t t (t), r r : ) (
2 1
= (4)
unde funciile F, G, f, g, x, y, z, r satisfac condiiile:
1. sunt reale, uniforme i continue,
2. funciile x, y, z stabilesc o coresponden biunivoc i bicontinu ntre punctele M
() i mulimea valorilor parametrului real t ( ) ) , (
2 1
t t t ,
3. admit derivate de ordinul nti continue.

Relaiile (1), (2), (3), (4) se numesc respectiv reprezentarea analitic implicit sau
ecuaiile implicite ale arcului simplu de curb n spaiu (), reprezentarea analitic explicit sau
ecuaiile explicite ale arcului simplu de curb n spaiu (), reprezentarea analitic parametric
sau ecuaiile parametrice ale arcului simplu de curb n spaiu () i reprezentarea analitic
vectorial sau ecuaia vectorial a arcului simplu de curb n spaiu ().

Observaia 1. Un arc de curb simplu admite o infinitate de reprezentri parametrice.

Definiia 2. Se numete arc regulat de curb n spaiu o mulime () de puncte M din spaiul
3
R , ale cror coordonate x, y, z n raport cu reperul ortonormat { } k , j , i , 0 = R al lui
3
R i
vectori de poziie r verific una din relaiile (1), (2), (3) sau (4) unde funciile F, G, f, g, x, y, z,
r satisfac urmtoarele condiii numite de regularitate:
1. sunt reale, uniforme i continue,
2. funciile x, y, z, r stabilesc o coresponden biunivoc i bicontinu ntre punctele M
() i mulimea valorilor parametrului real t ( ) ) , (
2 1
t t t ,
3. admit derivate de ordinul nti continue, nu toate nule,
4. cel puin unul dintre determinanii funcionali (jacobienii):
) , (
) , (
z y D
G F D
,
) , (
) , (
x z D
G F D
,

) , (
) , (
y x D
G F D
, este diferit de zero.

Definiia 3. Fie () un arc regulat de curb n spaiu. Se spune c () este un arc de curb
regulat de ordinul n, sau de clas n dac funciile F, G, f, g, x, y, z, r din relaiile (1), (2), (3),
(4) admit derivate (pariale, respectiv ordinare) continue pn la i inclusiv ordinul n > 1, astfel
nct nu toate derivatele de acelai ordin s se anuleze.

Definiia 4. Fie ( )
I i i
o mulime de arce de curb regulate de ordinul n, care au extremitile,
eventual, puncte singulare. Se numete curb regulat de ordinul n, sau de clas n, reuniunea
arcelor ( )
i
, adic: ( )
i
I i
=

) ( .
Observaia 2. n aceast teorie vor interveni numai curbe regulate de ordinul n, care se vor numi,
pe scurt, curbe.

128
Definiia 5. Se numete punct ordinar al curbei n spaiu (), un punct M () n care sunt
satisfcute toate condiiile de regularitate. n caz contrar (cel puin una din condiiile de
regularitate nu este satisfcut), punctul se numete singular.

Observaia 3. Punctele singulare sunt de dou categorii: puncte singulare proprii: sunt puncte
singulare n orice reprezentare analitic a curbei n spaiu () i puncte singulare improprii:
exist cel puin o reprezentare analitic a lui (), n care punctul s nu fie singular.
Exemple 1

S se determine ecuaia vectorial a curbei situate la intersecia suprafeelor:
() :

= +
= + +
. Viviani) curba ( , x
, a z y x
2 2
2 2 2 2
ax y

Soluie: Se observ c aceast curb este simetric fa de planele (xOy) i (xOz). Se
consider x = a sin
2
t i se nlocuiete n cea de-a doua ecuaie, de unde se obine:
t 2 sin
2
a
y = . Prin nlocuirea lui x = a sin
2
t i t 2 sin
2
a
y = n prima ecuaie se
obine:
|
|

\
|
=
4
t 2 sin
t sin 1 a
2
4 2 2
z , de unde z = a cos t. Astfel, ecuaia vectorial
a unei poriuni a curbei date este: () : |

\
|
+ + = k t cos j t 2 sin
2
1
i t sin
2
a r .Utiliznd cunotinele referitoare la plan i la cuadrice, exemplific cel puin dou
reprezentri analitice implicite ale curbelor n spaiu .


S ne reamintim
O O c cu ur rb b n n s sp pa a i iu u p po oa at te e f fi i r re ep pr re ez ze en nt ta at t a an na al li it ti ic c p pr ri in n: reprezentarea analitic
implicit sau ecuaiile implicite; reprezentarea analitic explicit sau ecuaiile
explicite; reprezentarea analitic parametric sau ecuaiile parametrice;
reprezentarea vectorial sau ecuaia vectorial.

I II II I. .2 2. .4 4. . L Lu un ng gi im me ea a u un nu ui i a ar rc c r re eg gu ul la at t d de e c cu ur rb b . . E El le em me en nt t d de e a ar rc c

Fie o curb n spaiu () dat n reprezentare vectorial: ) t , (t t (t), r r : ) (
2 1
= .

Se consider arcul AB pe aceast curb astfel nct A(t = t
0
= a) i B(t = t
n
= b), unde
a, b ) t , (t
2 1
, a < b. Se mparte arcul AB n subarce prin punctele M
0
A, M
1
, M
2
, , M
n-1
,
M
n
B. Se formeaz astfel o linie poligonal nscris n arcul AB (fig. 1).
Se noteaz norma vectorului
1 + i i
M M prin l
i
:

1 +
=
i i i
M M l , i = 0, 1, 2, ..., n-1.
Definiia 6. Se numete lungime a arcului AB i se
noteaz cu s expresia:


1
0
0 max
lim
n
i
i
l
n
l
i
,
dac aceast limit exist i este unic.

Definiia 7. Un arc de curb n spaiu () se spune c
este rectificabil dac:


1
0
0 max
lim
n
i
i
l
n
l
i

exist i este unic, adic dac arcul () are o lungime s.
M
i

M
i+1
M
n
B

()

Fig. 1.

A M
0
M
1
.
.
.
.
.
.
129
Teorema 1. Fie curba n spaiu () dat n reprezentare vectorial: ) t , (t t (t), r r : ) (
2 1
=
i fie AB un arc pe curba () astfel nct A(t = t
0
= a), B(t = t
n
= b), a, b ) t , (t
2 1
, a < b.
Dac AB este un arc regulat de curb, atunci lungimea sa este dat de formula:

=
b
a
dt t r s


) (
&
, unde: ) ( ) ( t
dt
r d
t r =
&
.
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.70-71.
Observaia 4. n cazul n care curba n spaiu () este dat n reprezentare parametric atunci:
) ( ) ( ) ( ) (
2 2 2
t z t y t x t r & & &
&
+ + = , rezult:
dt t z t y t x s
b
a

+ + =


2 2 2
) ( ) ( ) ( & & &
.

Teorema 2. Se consider curba n spaiu (), regulat, dat n reprezentare vectorial:
) t , (t t (t), r r : ) (
2 1
= i fie M
0
M un arc regulat pe curba (), cu M
0
punct fix, M
0
(t
0
), iar M
un punct curent pe curba (), M(t). Atunci lungimea s a arcului M
0
M este o funcie continu i
derivabil de parametru t: s = s(t).
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.72.
Observaia 5. Dac se consider curba n spaiu () regulat, atunci din condiiile de regularitate,
rezult c: 0 ) ( ) ( ) ( ) (
2 2 2
> + + = = t z t y t x t r
dt
ds
& & &
&
, deci: s : (t
1
, t
2
) s(t
1
, t
2
) r ,
este o funcie surjectiv, strict cresctoare i continu, deci bijectiv. n plus, inversa ei: t = t(s),
este continu i derivabil, cu derivata: 0 ) ( ) (
1
>
(

s t
dt
ds
s
ds
dt
.
Observaia 6. Fie arcul M
0
M i coarda M M
0
. Dac arcul M
0
M este rectificabil, atunci se
demonstreaz uor c: 1 lim
0
=

l
s
M M
, unde s este lungimea arcului M
0
M, l este lungimea coardei
[MM
0
], iar punctul M tinde ctre M
0
pe arcul M
0
M.

Fie () o curb n spaiu dat n reprezentare vectorial: ) t , (t t (t), r r : ) (
2 1
= .
Se consider M
0
M un arc regulat pe curba (). Conform teoremei 2, lungimea arcului
M
0
M este o funcie continu i derivabil, de parametru t: s = s(t).
Definiia 8. Se numete element de arc al curbei n spaiu (), difereniala ds a funciei s = s(t).
Teorema 3. Fie () o curb n spaiu regulat i ds elementul de arc pe ().
1. Dac () este dat n reprezentare vectorial: ) t , (t t (t), r r : ) (
2 1
= , atunci:
r d ds = .
2. Dac () este dat n reprezentare
parametric:

=
=
=

), t , (t t ), (
), (
), (
: ) (
2 1
t z z
t y y
t x x
atunci:
2 2 2
dz dy dx ds + + = .
Pentru demonstraie a se consulta [42]-
pag.73-74.


Teorema 4. Lungimea de arc s(t) poate fi
ntrebuinat ca parametru n reprezentrile
P
N
M
(T)
()
z
x
y
O
M
) t ( r
) t t ( r +
R
Fig.2.
j
k
i
130
parametrice ale curbelor din spaiu regulate. Trecerea de la t la s pstreaz clasa reprezentrii.
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.74.

Definiia 9. Parametrul s este numit parametru natural al curbei n spaiu (), iar reprezentarea
vectorial a curbei: ) ( : ) ( s r r = , s - parametru natural, se numete reprezentare natural a
curbei n spaiu ().

Noiunea de orientare pe o curb n spaiu se introduce n acelai mod ca pentru o curb plan.

Definiia 10. Se numete sens pozitiv de parcurs pe curba n spaiu:
), t , (t t (t), r r : ) (
2 1
= sensul care corespunde la valorile cresctoare ale parametrului t.

Convenie. n continuare, derivatele funciei vectoriale r n raport cu parametrul natural s se
noteaz cu accente, spre deosebire de derivatele aceleiai funcii n raport cu parametrul t
arbitrar, care nc din modulul anterior au fost notate cu puncte.


S ne reamintim
Funcia s(t), lungimea arcului :

=
b
a
dt t r s


) (
&

dt t z t y t x
b
a

+ + =


2 2 2
) ( ) ( ) ( & & &
,
0 ) ( ) ( ) ( ) (
2 2 2
> + + = = t z t y t x t r
dt
ds
& & &
&
.
Elementul de arc (liniar): r d ds = .


I II II I. .2 2. .5 5. . Tangenta la o curb n spaiu

Definiia 11. Se numete tangent la curba n spaiu ( ) n punctul ordinar M, poziia limit a
dreptei secante MM cnd M M (fig. 2).

Fie curba n spaiu () dat n reprezentare vectorial: ) t , (t t (t), r r : ) (
2 1
= .
Se consider dou puncte ordinare M(t), M(t+t), infinit vecine pe curba (), de vectori de
poziie: t) (t r (t), r + . Se noteaz: ) ( ) ( ' t r t t r r MM + = = ,
t
t r t t r
t
r
MM

+
=

=
) ( ) (
' ' .
Rezult c vectorii ' MM , ' ' MM sunt coliniari.
Are loc prin definiie: ) (
) ( ) (
lim
0
t r
t
t r t t r
t
&
=

+

.
Pe de alt parte, cnd 0 r , punctul M M, iar ' ' MM va tinde ctre MN , care este
vectorul tangent n punctul M la curba n spaiu ( ): ) (t r MN
&
= .

Pentru a gsi ecuaia vectorial a tangentei se consider pe tangenta (T) n M la curba n
spaiu () un punct P, de vector de poziie R . Are loc relaia vectorial: MP OM OP + = , unde:

) (t r MP
&
= , R . Se poate deci scrie: R + = ,
dt
r d
(t) r R : ) (T .

Aceasta este ecuaia vectorial a tangentei n punctul ordinar M la curba n spaiu ( ).

Observaia 7. Dac curba n spaiu () este dat n reprezentare parametric, pentru a scrie
ecuaiile tangentei (T) n punctul ordinar M () de coordonate x(t), y(z), z(t), se consider
coordonatele curente X, Y, Z pe (T) i se obin ecuaiile parametrice ale tangentei :

131

+ =
+ =
+ =
) ( ) (
), ( ) (
), ( ) (
: ) (
t z t z Z
t y t y Y
t x t x X
T
&
&
&

Prin eliminarea parametrului , se obin ecuaiile canonice


ale tangentei:
) (
) (
) (
) (
) (
) (
: ) (
t z
t z Z
t y
t y Y
t x
t x X
T
& & &

.

Teorema 5. Fie () o curb n spaiu regulat i fie (T) tangenta la curba () ntr-un punct M (),
de vector de poziie r (t).Dac este versorul tangentei (T), atunci:
ds
r d
= ,
unde ds este elementul de arc al curbei ().
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.78-79.

Definiia 12. Fie curba n spaiu () i fie un punct M (), de vector de poziie ) (t r . Punctul M
se numete punct de inflexiune al curbei (), dac toate derivatele vectorului ) (t r de la ordinul
doi i pn la ordinul 2n sunt coliniare cu derivata de ordinul nti n M a vectorului ) (t r , adic
dac n punctul M sunt satisfcute condiiile:


= =
+
+
. 0
) ( ) (
2n, ..., 2, 1, i , 0
) ( ) (
1 2
1 2
n
n
i
i
dt
t r d
dt
t r d
dt
t r d
dt
t r d

Definiia 13. Fie o curb n spaiu (), dat n reprezentare vectorial: ) t , (t t (t), r r : ) (
2 1
= i
fie un punct M (), de vector de poziie r (t). Dac n punctul M este satisfcut condiia:
0
2
2
=
dt
r d
dt
r d
, atunci tangenta la curba () n punctul M se numete tangent staionar.

Observaia 8. Din ultimele dou definiii rezult c tangenta ntr-un punct de inflexiune este o
tangent staionar. Reciproca nu este mereu adevrat, adic punctul M () prin care trece o
tangent staionar nu este ntotdeauna punct de inflexiune.

Exemple 2
S se determine tangentele la curba n spaiu: k t j t
3
1
i t
2
1
r : ) (
2 3 4
+ =
care sunt paralele cu planul: () : 3 x 2 y 2 z 1 = 0.

Soluie: Parametrii directori ai direciei unei tangente oarecare la curba dat sunt (2 t
3
, t
2
,
2 t).
Pentru ca tangenta s fie paralel cu planul dat trebuie ca produsul scalar dintre
vectorul director, v (2 t
3
, t
2
, 2 t), al tangentei i normala la plan,

N (3, 2, 2) s fie
zero (cei doi vectori s fie perpendiculari). Adic: 3 2 t
3
+ 2 t
2
4 t = 0, cu soluiile
1
1
= t i
3
2
2
= t , (pentru t = 0 nu se obine un punct ordinar al curbei ()).Coordonatele
punctului corespunztor valorii t
1
= 1 sunt
2
1
= x ,
3
1
= y , z = 1 iar parametrii directori ai
direciei tangentei n acest punct sunt: (2, 1, 2).Ecuaiile tangentei n acest punct sunt:
2
1 z
3
1 y 3
4
1 x 2
: ) (
1

T .
n mod analog pentru
3
2
= t se obine:
1
4 z 9
3
8 y 81
4
8 x 81
: ) (
2

+
=

T .


132
Determin ecuaiile tangentei la curba n spaiu: k t j t i t r : ) (
3 2
+ + =
n punctul M(t=1). R :
3
1 z
2
1 - y
1
1 x
: ) (

= =

T .


S ne reamintim
Fie curba n spaiu () dat n reprezentare vectorial: ) t , (t t (t), r r : ) (
2 1
= .
Vectorul tangent n punctul M la curba n spaiu ( ): ) (t r
&
.

I II II I. .2 2. .6 6. . Planul normal la o curb n spaiu

Definiia 14. Fie () o curb n spaiu
regulat i fie M (). Se numete
plan normal n punctul M la curba
n spaiu (), planul (
N
) ce trece prin
punctul M i este perpendicular pe
tangenta (T) n M la curba ().

Fie () o curb n spaiu
regulat, dat n reprezentare
vectorial ( )
2 1
t , t t (t), r r : ) ( = ,
M () un punct curent de vector de
poziie r (t), (
N
) planul normal la curba
() n punctul M.
Pentru a scrie ecuaia vectorial
a planului normal se consider n
acest plan un punct curent P de vector
de poziie R (fig. 3).
Deoarece planul (
N
) este
perpendicular pe tangenta (T) rezult
c vectorii MP i MN sunt ortogonali,
adic are loc: MP MN = 0. Dac se ine seama de relaiile:
r R OM OP MP = = (t), r MN
&
= (t), rezult ecuaia vectorial a planului normal n
punctul ordinar M la curba n spaiu ( ):
( ) ( ) 0 (t) r ) ( : =
&
t r R
N
.
Observaia 9. Dac curba n spaiu () este dat n reprezentare parametric atunci, pentru a
scrie ecuaia planului normal se consider punctul curent M () de coordonate x(t), y(t), z(t) i
punctul curent P (
N
) de coordonate X, Y, Z. Rezult ecuaia planului normal sub forma:

( ) ( ) ( ) ( ) 0 ) ( (t) Z ) ( (t) Y ) ( x(t) X : = + + t z z t y y t x
N
& & & .

Exemple 3

Fie curba n spaiu de ecuaii: () :

= +
= +
0. 4 y x
0, 4 z x
2 2
2 2
S se scrie ecuaiile tangentei i
ecuaia planului normal n punctul ) 1 , 1 , 3 ( M la curba dat.

Soluie: Parametrii directori ai direciei tangentei la () ntr-un punct curent sunt
proporionali cu (dx, dy, dz). Prin diferenierea ecuaiilor curbei () se obine:
P
z
x
y
(T) N
M
(
N
)
O
()
R
r (t)
k
j
Fig. 3.
i
133

= +
= +
0. dy 2y dx 2x
0, dz 2z dx 2x
n punctul M, sistemul devine:

= +
= +
0, dy dx 3
0, z dx 3
M M
M M
d
de unde:
3 3 1
M M M
dz dy dx
= =

, iar ecuaiile tangentei sunt: (T) :


3
1
3
1
1
3
=

z y x
.
Ecuaia planului normal n punctul M la curba () este: (
N
) :
0 3 3 3 = + z y x .

Fie curba n spaiu: () : k t 4 j sin t 2 i t cos 2 + + = r .Scrie ecuaia planului
normal n punctul )
4
(

= t M la curba dat. R: (
N
) : 0 2 2 2 2 = + z y x .S ne reamintim
Ecuaia planului normal :
( ) ( ) ( ) ( ) 0 ) ( (t) Z ) ( (t) Y ) ( x(t) X : = + + t z z t y y t x
N
& & & ,
pentru o curb n spaiu dat n reprezentare parametric.
I II II I. .2 2. .7 7. . Planul osculator la o curb n spaiu

Definiia 15. Fie () o curb n spaiu regulat i fie dou puncte P, P (). Se numete plan
osculator la curba () n punctul P poziia limit a planului ce trece prin punctul P i prin
tangenta la curba () n punctul P, cnd P P, dac aceast poziie exist i este unic,
tangenta n punctul P este presupus nestaionar.
Fie () o curb n spaiu regulat de cel puin ordinul doi, dat n reprezentare vectorial:
( )
2 1
t , t t (t), r r : ) ( = , P () un punct curent, (
0
) planul osculator la curba () n punctul P.
Pentru a scrie ecuaia vectorial a planului osculator n punctul P la curba () se consider
n acest plan un punct curent N (
0
), de vector de poziie R . Fie punctele P, P (), de
vectori de poziie ) (t r , respectiv ) ( t t r + (fig. 4.).
Se obine c planul osculator (
0
),
dac exist, este determinat de vectorii
) (t r
&
i ) (t r
& &
.Vectorii r R PN = (t),
) (t r
&
, ) (t r
& &
fiind coninui n planul
(
O
), sunt coplanari, deci produsul
lor mixt este nul, adic:
(
0
): ( ) ( ) 0 ) ( ) ( ) ( = t r t r t r R
& & &
,

care constituie ecuaia vectorial
a planului osculator n punctul P
la curba n spaiu ( ).

Observaia 10. Dac curba regulat
() este plan, atunci planul osculator
n orice punct P (), coincide cu
planul curbei.
Observaia 11. Dac curba n spaiu ()
este dat n reprezentare parametric,
iar P (), de coordonate x(t), y(t), z(t) i X, Y, Z sunt coordonatele punctului curent N (
0
),
atunci, relativ la un sistem de axe de coordonate ortogonale (Oxyz), prin transcrierea analitic a
i
k
j
P
B
N
()
R
) (t r
z
x
y O
A
P
T
B r
&
(t)
) ( t t r +
Fig. 4.
134
produsului mixt care apare n ecuaia vectorial a planului osculator, se obine ecuaia scalar a
planului osculator : ( ) 0
) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
: =

t z t y t x
t z t y t x
t z Z t y Y t x X
O
& & & & & &
& & & .
Exemple 4

S se determine punctele curbei n spaiu: () : k t 2 j ) 1 ( ) 1 (
3 4
+ + = t i t r ,
ale cror plane osculatoare sunt paralele cu dreapta de ecuaie:
2
z
7
1 y
12
1 x
: ) ( =

+
=

d .

Soluie: Ecuaia planului osculator ntr-un punct curent M (), de vector de poziie
) (t r este: (
0
) : (x t
4
+ 1) + 2 t(y t
3
1) + t
3
(z + 2 t) = 0.
Pentru ca planul (
0
) s fie paralel cu dreapta (d) trebuie s fie ndeplinit condiia:
d N
0

(vectorul normal la planul osculator: ) t t, 2 , 1 (


3
0

N s fie ortogonal pe
vectorul director al dreptei (d) : d (12, 7, 2)), deci: 12 (1) 7(2 t) + 2 t
3
= 0.
Rezult: t
1
= 2, t
2
= 1, t
3
= 3. Deci : M
1
(15, 7, 4), M
2
(0, 0, 2) i M
3
(80, 28, 6).

Fie curba n spaiu de ecuaie vectorial: k t j t i t r : ) (
3 2
+ + = .Determin
ecuaiile planelor osculatoare ale curbei date care trec prin punctul ) 6 ,
3
1
, 2 ( M .
R: (
01
) : 3x + 3y + z + 1 = 0; (
02
) : 3x - 3y + z - 1 = 0; (
03
) : 108x - 18y +
+z - 216 = 0.S ne reamintim
Ecuaia scalar a planului osculator : ( ) 0
) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
: =

t z t y t x
t z t y t x
t z Z t y Y t x X
O
& & & & & &
& & & ,
pentru o curb n spaiu dat n reprezentare parametric.

I II II I. .2 2. .8 8. . Normala principal la o curb n spaiu

Propoziia 1. Dac
m
I : R R f este o funcie vectorial de argument scalar astfel nct
constant, (t) f = atunci derivata acesteia este perpendicular pe vectorul dat.
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.87.
Teorema 6. Fie curba n spaiu regulat () dat n reprezentare vectorial:
( )
2 1
t , t t (t), r r : ) ( = i fie (
0
), (
N
), planul osculator, respectiv planul normal la curba
() n punctul M (), de vector de poziie r (t).
Dac curba () este regulat de cel puin ordinul doi i dac ds este elementul de arc pe
curba (), atunci vectorul
2
2
ds
r d
este coninut att n planul osculator ct i n planul normal .
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.87-88.

Definiia 16. Se numete normal principal la curba n spaiu ( ), n punctul ordinar M
(), dreapta de intersecie dintre planul normal (
N
) i planul osculator (
0
) duse n punctul M la
curba n spaiu (), adic: ) ( ) ( ) (
O N p
N = .

135
Versorul direciei dreptei normale principale (N
p
) se noteaz cu . Acesta are aceeai
direcie cu
2
2
ds
r d
, iar sensul lui se ia astfel nct s coincid cu sensul vectorului
2
2
ds
r d
, adic:

2
2
ds
r d
= , > 0.
n scopul determinrii ecuaiei vectoriale a dreptei normale principale (N
p
) se consider o
curb n spaiu regulat () dat n reprezentare vectorial: ( )
2 1
t , t t (t), r r : ) ( = .
Fie M () un punct curent de vector de poziie ) (t r i (N
p
) normala principal la curba
() n punctul ordinar M. Se consider Q (N
p
) un punct curent de vector de poziie R .
Deoarece (N
p
) (
0
) rezult c vectorul care d direcia normalei principale este coplanar cu
vectorii ) (t r
&
i ) (t r
& &
care determin planul osculator (
0
) n punctul M la curba n spaiu (), iar
din faptul c (N
p
) (
N
) rezult c direcia normalei principale este ortogonal pe vectorul ) (t r
&
,
deci direcia dreptei (N
p
) este coliniar cu vectorul ( ) ) ( ) ( ) ( t r t r t r
& & & &
.
Deoarece rezult N Q M
p
) ( , ( ) [ ] r r r MQ
& & & &
= , R ,dar: ) (t r R MQ = , rezult:
(N
p
): ) (t r R ( ) [ ] r r r
& & & &
= , R ,

care este ecuaia vectorial a normalei principale n punctul M la curba n spaiu ( ).

Observaia12. Dac curba () este dat n reprezentare parametric, iar M (), de coordonate
x(t), y(t), z(t) i X, Y, Z sunt coordonatele punctului curent Q (N
P
), atunci dac se transcrie analitic
ecuaia vectorial a normalei principale (N
p
) se obin ecuaiile scalare ale normalei principale:
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) (
: ) (
t z t y
t z t y
t y t x
t y t x
t x t z
t y Y
t y t x
t y t x
t x t z
t x t z
t z t y
t x X
N
p
& & & &
& &
& & & &
& &
& &
& & & &
& &
& & & &
& &
& &

) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) (
t x t z
t x t z
t z t y
t z t y
t y t x
t z Z
& & & &
& &
& & & &
& &
& &

= .

Exemple 5

Se consider curba n spaiu: () :

=
=
=

t z 2
, e y
, e x
t
t
i punctul M (t = 0) pe curb. Se cer
ecuaiile normalei principale n M la ().
Soluie: Se obine M(1, 1, 0) ; k j e i e t r
t t
2 ) ( + =

&
; j e i e t r
t t
+ = ) (
& &
.
Rezult k j i r 2 ) 0 ( + =
&
; j i r + = ) 0 (
& &
,de unde = ) (
2
1
j i + . Ecuaiile normalei
principale n M la ()sunt : =

1
1
1
1
: ) (
Y X
N
p
0
Z
, deci (N
p
):

=
=
0
, 0 y - x
z
.Fie curba n spaiu de ecuaie vectorial:() : k t 4 j sin t 3 i t cos 3 + + = r .Scrie
ecuaiile normalei principale n punctul curent M al curbei date.

R:
t
t Y
t
t X
N
p
sin
sin 3
cos
cos 3
: ) (

, t Z 4 = .

136

S ne reamintim
Ecuaiile scalare ale normalei principale: : ) (
p
N
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) (
t z t y
t z t y
t y t x
t y t x
t x t z
t y Y
t y t x
t y t x
t x t z
t x t z
t z t y
t x X
& & & &
& &
& & & &
& &
& &
& & & &
& &
& & & &
& &
& &

=
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) (
t x t z
t x t z
t z t y
t z t y
t y t x
t z Z
& & & &
& &
& & & &
& &
& &

,
pentru o curb n spaiu dat n reprezentare parametric.

I II II I. .2 2. .9 9. . Binormala la o curb n spaiu

Definiia 17. Se numete binormal la curba n spaiu ( ) n punctul ordinar M ( ),
dreapta (N
b
) ce trece prin M, perpendicular pe planul osculator (
O
) al punctului considerat.

n scopul determinrii ecuaiei vectoriale a dreptei binormale (N
b
) se consider curba n
spaiu () dat n reprezentare vectorial: ( )
2 1
t , t t (t), r r : ) ( = .Fie M () un punct curent de
vector de poziie ) (t r i (N
b
) binormala la curba () n punctul ordinar M. Se consider Q (N
b
)
un punct curent de vector de poziie R .
Deoarece binormala (N
b
) la curba n spaiu () n punctul ordinar M este prin definiie
perpendicular pe planul osculator (
0
), determinat de vectorii r
&
(t), r
& &
(t), rezult c direcia
dreptei binormale este coliniar cu produsul vectorial r
&
(t) r
& &
(t). Deci are loc:
( ) ) ( ) ( t r t r MQ
& & &
= , R . Dac se ine seama de relaia: r R MQ = (t),
se obine ecuaia vectorial a binormalei n punctul ordinar M la curba n spaiu ( ):

( ) ) ( ) ( ) ( : ) ( t r t r t r R N
b
& & &
= , R .
Observaia 13. Dac punctul ordinar M () nu este un punct de inflexiune, sau nu aparine
unui segment, iar curba n spaiu () este de clas cel puin 2, atunci planul osculator n M este
unic determinat i de aici (N
p
) i (N
b
) sunt unic determinate.

Observaia 14. n cazul n care curba () este dat n reprezentare parametric, iar M (), de
coordonate x(t), y(t), z(t) i X, Y, Z sunt coordonatele punctului curent Q (N
b
), atunci prin transcrierea
analitic a ecuaiei vectoriale a binormalei n punctul M la curba n spaiu (), se obin ecuaiile
scalare ale binormalei:
) ( ) (
) ( ) (
) (
) ( ) (
) ( ) (
) (
) ( ) (
) ( ) (
) (
: ) (
t y t x
t y t x
t z Z
t x t z
t x t z
t y Y
t z t y
t z t y
t x X
N
b
& & & &
& &
& & & &
& &
& & & &
& &

.
Definiia 18. Se numete versor binormal la curba n spaiu ( ), n punctul ordinar M ( ),
vectorul unitar al dreptei binormale, notat cu , orientat astfel nct ansamblul { } , , , M s
formeze un reper orientat ca i reperul { } k j i , , , 0 .

Din aceast definiie rezult c: = .
Exemple 6

S se determine punctele de pe curba n spaiu: () : k t j t ln i
2
2
+ =
t
r
ale cror binormale s fie paralele cu planul de ecuaie: () : x y + 8 z + 2 = 0.

Soluie: Vectorul director al binormalei n punctul M (), de vector de poziie ) (t r
este (t) r ) (
& & &
t r . k t 2 j
1

2
) (
2
+ =
t
i
t
t r
&
, k 2 j
1

4
) (
2 3
=
t
i
t
t r
& &
,
137
( ) k j
t
t r + + =
2 3
4
t 6 i t 2
2
(t) r ) (
& & &
.
Parametrii directori ai direciei binormalei sunt 2 t
3
, 6 t
2
, 1.Condiia de paralelism cu
planul () este: ( ) ( ) 0 8 i t 6 i t 2
2 3
= + + + k j k j , deci: 2 t
3
6 t
2
+ 8 = 0, care are
rdcinile t
1
= 1 i t
2, 3
= 2. Exist un singur punct pe curb obinut pentru t = 2:
M(1, ln 2, 4), deoarece pentru t = 1, ln t nu exist.
Se consider curba n spaiu: () :

=
=
=

t z 2
, e y
, e x
t
t
i punctul M (t = 0) pe curb. Scrie
ecuaiile binormalei n M la (). R: (N
b
) =

1
1
1
1
:
Y X
2
Z
.

S ne reamintim
Ecuaiile scalare ale binormalei:
) ( ) (
) ( ) (
) (
) ( ) (
) ( ) (
) (
) ( ) (
) ( ) (
) (
: ) (
t y t x
t y t x
t z Z
t x t z
t x t z
t y Y
t z t y
t z t y
t x X
N
b
& & & &
& &
& & & &
& &
& & & &
& &

,
pentru o curb n spaiu dat n reprezentare parametric.

I II II I. .2 2. .1 10 0. . Planul rectificant l la a o o c cu ur rb b n n s sp pa a i iu u

Definiia 19. Se numete plan rectificant la curba n spaiu regulat ( ) n punctul M ( ),
planul (
R
) determinat de tangenta i binormala la curba () ce trec prin punctul M.

n scopul determinrii ecuaiei vectoriale a planului rectificant (
R
) se consider curba
regulat (), de cel puin ordinul doi, dat n reprezentare vectorial: ( )
2 1
t , t t (t), r r : ) ( = .
Fie M (), un punct curent, care nu este punct de inflexiune al curbei (), de vector de
poziie ) (t r , (
R
) planul rectificant la curba () n punctul M, iar Q (
R
) un punct curent de
vector de poziie R .
Prin definiie, planul rectificant (
R
), la curba () n punctul M () este determinat de
tangent i binormal, deci el este generat de vectorii r
&
(t) i r
&
(t) r
& &
(t). Rezult c vectorii
MQ, r
&
(t), r
&
(t)r
& &
(t) sunt coplanari, adic ( ) [ ] 0 ) ( ) ( ) ( = t r t r t r MQ
& & & &
,iar r R MQ = (t),deci:
( ) ( ) [ ] 0 ) ( ) ( ) ( ) ( : ) ( = t r t r t r t r R
R
& & & &
,

care reprezint ecuaia vectorial a planului rectificant la curba n spaiu ( ) n punctul M.

Observaia 15. Dac curba n spaiu ()
este dat n reprezentare parametric, iar
M (), de coordonate x(t), y(t), z(t) i Q
(
R
), punct curent de coordonate X, Y, Z,
atunci, dac se transcriere analitic ecuaia
vectorial a planului rectificant, se obine
ecuaia scalar a planului rectificant:

0
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) (
) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
: ) ( =

t y t x
t y t x
t x t z
t x t z
t z t y
t z t y
t z t y t x
t z Z t y Y t x X
R
& & & &
& &
& & & &
& &
& & & &
& &
& & &
.

(
N
)
(
0
)
(
R
)
(N
b
)
(N
p
)
M) (t r
&

(T)
Fig. 5.
()
138
I II II I. .2 2. .1 11 1. . T Tr ri ie ed dr ru ul l l lu ui i F Fr re en ne et t
Fie () o curb n spaiu regulat de cel puin ordinul doi i M un punct al curbei () care
nu aparine unui arc segment de dreapt a lui () i nu este punct inflexionar al acesteia. n aceste
ipoteze s-au ataat, n mod unic, la curba () n punctul M, trei versori: versorul tangent ,
versorul normal principal , respectiv versorul binormal .
Definiia 20. Ansamblul { } , , , M ataat curbei n spaiu () n punctul M () se numete
reperul mobil al lui Frenet.
Definiia 21. Se numete triedrul lui Frenet ataat curbei n spaiu ( ) n punctul M ( ),
triedrul drept determinat de versorii , , (fig. 5.).Planele acestui triedru sunt (
O
), (
N
), (
R
),
ale cror ecuaii se pot rescrie i sub forma: [ ] 0 ) ( ) ( : ) ( = s s r R
O
,
[ ] 0 ) ( ) ( : ) ( = s s r R
N
, [ ] 0 ) ( ) ( : ) ( = s s r R
R
, iar muchiile triedrului lui Frenet sunt
(T), (N
p
), (N
b
). , , sunt dai prin formulele:
) (
) (
) (
t r
t r
t
&
&
= ,
( )
( ) ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
) (
t r t r t r
t r t r t r
t
& & & &
& & & &


= ,
) ( ) (
) ( ) (
) (
t r t r
t r t r
t
& & &
& & &

= ,dac curba () este dat: ( )


2 1
t , t t (t), r r : ) ( = ,cu t parametru oarecare.
Exemple 7

Fie curba n spaiu: (): 0 t , k ln t j 2
2
> + + = t i t r . S se determine ecuaiile
muchiilor i feelor triedrului Frenet n punctul P(2, 1, 0).
Soluie: Pe curba () punctul P corespunde la valoarea t = 1 a parametrului. Vectorul
director al tangentei n P este: k j 2 i 2 ) ( + + =
P
t r
&
,iar ecuaiile tangentei n P la
curba () sunt:
1
z
2
1 y
2
2 x
: ) ( =

T . Planul normal are drept vector normal


= N k j 2 i 2 ) ( + + =
P
t r
&
i ecuaia:(
N
) : 2 x + 2 y + z 6 = 0. Planul osculator
conine punctul P i este determinat de vectorii
P
t r ) (
&
,
P
t r ) (
& &
, ecuaia sa este: (
0
) :
2 x y 2 z 3 = 0. Dreapta binormal este perpendicular pe planul osculator n P,
deci are vectorul director ) 2 , 1 , 2 (
P
N , rezult ecuaiile: (N
b
) :
2
z
1
1 y
2
2 x

.Normala principal se afl la intersecia dintre planul normal i


planul osculator, i are ecuaiile: (N
p
) :

=
= + +
. 0 3 2 2
, 0 6 z y 2 x 2
z y x
Planul rectificant
conine dreapta tangent i dreapta binormal iar ecuaia sa : (
R
) : x 2 y + 2 z = 0.Determin versorii , , ai tangentei, normalei principale i binormalei n
punctul M (t = 0) pentru curba n spaiu: () : k e j t i t r
t
+ + =
2
.
R: [ ]; k i
2
2
+ = [ ]; k j 4 i -
6
2
+ + = [ ]. k 2 j - i 2 -
3
1
+ =


S ne reamintim
Planele triedrului lui Frenet: (
O
), (
N
), (
R
), muchiile triedrului lui
Frenet:(T), (N
p
), (N
b
), iar vectorii reperului mobil al lui Frenet: , , :

) (
) (
) (
t r
t r
t
&
&
= ,
( )
( ) ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
) (
t r t r t r
t r t r t r
t
& & & &
& & & &


= ,
) ( ) (
) ( ) (
) (
t r t r
t r t r
t
& & &
& & &

= ,
pentru o curb dat n reprezentare vectorial.

139
I II II I. .2 2. .1 12 2. . C Cu ur rb bu ur r . . T To or rs si iu un ne e

Definiia 22. Fie () o curb n spaiu regulat, M () un punct curent pe curba () i (S) o
sfer cu centrul n O i de raz egal cu unitatea. Se consider vectorul tangentei

n punctul M
i fie = =
*
' OM un vector cu originea n O i extremitatea n M (S), echipolent cu . Cnd
punctul M va parcurge curba () n sens pozitiv, punctul M va descrie pe sfera (S) o curb (
1
)
(fig.6).Se numete indicatoare sferic a tangentelor, curba n spaiu (
1
) astfel definit.
Fig. 6.
Fie M
1
un alt punct al curbei regulate (), (
1
) indicatoarea sferic a tangentelor i M,
M
1
(
1
), dou puncte pe curba (
1
), corespunztoare punctelor M i M
1
(fig. 6).
Se noteaz cu s lungimea arcului MM
1
() i cu lungimea arcului MM
1
(
1
).
Definiia 23. Se numete curbur medie a arcului MM
1
, raportul:
s

.
Observaia 16. Curbura medie se noteaz cu K
m
(MM
1
).
Definiia 24. Se numete curbura curbei n spaiu ( ) n punctul M, limita curburii
medii a arcului MM
1
cnd M
1
M, dac aceast limit exist i este finit.
Observaia 17. Curbura curbei n spaiu () n punctul M se noteaz prin K.Deci:

ds
d
s
K
s

=

=
0
lim .
Definiia 25. Se numete raz de curbur a curbei n spaiu ( ) n punctul M, inversa curburii
curbei () n punctul M.
Observaia 18. Raza de curbur se noteaz cu R. Deci:
d
ds
K
R = =
1
.
Teorema 7. Fie () o curb n spaiu regulat, M, M
1
() i fie M, M
1
(
1
) punctele
corespunztoare punctelor M, M
1
(fig. 6). Dac se noteaz cu s lungimea arcului
MM
1
( ), cu lungimea arcului MM
1
(
1
) i cu unghiul versorilor i
1
ai
tangentelor la curba () duse n M, respectiv M
1
, atunci:
ds
d
K

= .
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.100-101.

Definiia 26. Se numete unghi de contingen al tangentelor, unghiul format de versorii
tangentelor la curba () duse n punctele M, respectiv M
1
ale curbei ().

Definiia 27. Fie () o curb n spaiu regulat i M un punct curent pe (). Fie (S) sfera unitate
cu centrul n O. Dac este versorul binormalei n M, se consider vectorul = =
*
' OM un
vector echipolent cu , cu originea n O i extremitatea n M (S). Cnd punctul M descrie
()
1

s

M
M
1
M
1

M

O
*
1

*


(
1
)
(S)
140
curba () n sens pozitiv, punctul M va descrie pe sfera (S) curba (
*
) (fig.7).Se numete
indicatoare sferic a binormalelor curba n spaiu (
*
) astfel definit.

Fig.7.


Fie M
1
un alt punct al curbei (),
1
versorul binormalei n M
1
i fie
1
' OM
*
1
= vectorul
cu originea n O i cu extremitatea n punctul M
1
(S) echipolent cu
1
. Rezult c M
1
(
*
).
Se noteaz cu s lungimea arcului MM
1
al curbei () i cu
*
lungimea arcului MM
1
(
*
).

Definiia 28. Se numete torsiune medie a arcului MM
1
, numrul real
*
m
K care satisface:

s
K
*
*
m


= .
Definiia 29. Se numete torsiunea curbei n spaiu ( ) n punctul M, numrul real K
*
care
satisface:
s
K
s

=

*
0
*
lim

, dac limita exist i este finit, adic:
ds
d
K
*
*

= .
Definiia 30. Se numete raz de torsiune a curbei n spaiu ( ) n punctul M, inversa torsiunii
curbei () n punctul M.
Observaia 19. Raza de torsiune se noteaz cu T. Deci:
*
1
K
T = , sau:
*
d
ds
T = .
Teorema 8. Fie () o curb n spaiu regulat, M, M
1
() i fie M, M
1
(
*
) punctele
corespunztoare punctelor M, M
1
(fig. 7). Dac se noteaz cu s lungimea arcului MM
1
(), cu

*
lungimea arcului MM
1
(
*
) i cu
*
unghiul versorilor i
1
ai binormalelor la
curba () duse n M, respectiv M
1
, atunci:
ds
d
K
*
*

= .
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.102-103.
Definiia 31. Se numete unghi de contingen al binormalelor, unghiul
*
format de versorii
bionormalelor la curba () duse n punctele M, respectiv M
1
ale curbei ().
Definete indicatoarea sferic a tangentelor i indicatoarea sferic a binormalelor.
I II II I. .2 2. .1 13 3. . F Fo or rm mu ul le el le e l lu ui i F Fr re en ne et t

Teorema 9. Se consider o curb n spaiu () regulat de ordinul k, k 3, dat n reprezentare
natural: (s) r r : ) ( = , s parametru natural.
Fie M un punct curent pe curba (), de vector de poziie r (s), care nu este punct de
inflexiune, iar , , versorii tangentei, normalei principale i respectiv binormalei n M.
Dac razele de curbur i de torsiune R i respectiv T sunt nenule n punctul M i dac ds este
elementul de arc pe curba (), atunci au loc urmtoarele relaii:

R ds
d 1
= ,

T ds
d 1
= ,

T R ds
d 1 1
+ = .

*
*

*
1

*
(
*
)
1


()
s
M
1

M

M
M
1

O
(S)
141
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.104-106.
Definiia 32. Egalitile obinute n teorema 9, se numesc formulele lui Frenet relative la
curba n spaiu ( ).


Scrie formulele lui Frenet relative la o curb n spaiu.

S ne reamintim
Formulele lui Frenet relative la o curb n spaiu:.

R ds
d 1
= ,

T ds
d 1
= ,

T R ds
d 1 1
+ = .

I II II I. .2 2. .1 14 4. . C Ca al lc cu ul lu ul l c cu ur rb bu ur ri ii i i i a al l t to or rs si iu un ni ii i

Teorema 10. Fie () o curb n spaiu, regulat de ordinul k, k 2. Condiia necesar i
suficient ca aceast curb s fie o dreapt este: K = 0.
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.107-108.
Teorema 11. Fie () o curb n spaiu, regulat de ordinul k, k 2, fr puncte singulare i
astfel nct K > 0. () este curb plan dac i numai dac 0
1
=
T
.
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.108-109.
Teorema 12. Fie () o curb n spaiu regulat de ordinul k, k 3, M () un punct curent, ds
elementul de arc pe curba (), iar R raza de curbur a curbei () n punctul M.
1. Dac curba () este dat n reprezentare vectorial natural: (s) r r : ) ( = , s parametru
natural,
iar M () este vector de poziie ) (s r , atunci: ) ( ' ' ) ( '
1
s r s r
R
K = = .
2. Dac curba () este dat n reprezentare vectorial oarecare: ( )
2 1
t , t t (t), r r : ) ( = ,
iar M () este vector de poziie ) (t r , atunci:
3
) (
) ( ) (
1
t r
t r t r
R
K
&
& & &

= = .
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.114-115.
Observaia 20. Din teorema 12, ca i din definiia 24 rezult: curbura K ntr-un punct M ()
este un numr real nenegativ.

Teorema 13. Fie () o curb n spaiu regulat de ordinul k, k 3, M () un punct curent, ds
elementul de arc pe curba (), iar K
*
torsiunea curbei () n punctul M.
1. Dac curba () este dat n reprezentare vectorial natural: (s) r r : ) ( = , s parametru
natural,
iar M () este de vector de poziie r (s), atunci:
( )
2
*
) ( ' ' ) ( '
) ( ' ' ' , ' )' ( ), ( ' 1
s r s r
s r s r s r
T
K

= = .
2.Dac curba () este dat n reprezentare vectorial oarecare: ( )
2 1
t , t t (t), r r : ) ( = ,

iar M () este de vector de poziie r (t), atunci:
( )
2
*
) ( ) (
) ( ), ( ), ( 1
t r t r
t r t r t r
T
K
& & &
& & & & & &

= = .
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.117-119.

142
Exemple 8

Se consider curba n spaiu: () :

= +
= +
, ) z y, x, ( , 0
, 0
3 2 2 2
2 2 2
R r z y
r y x

i pe ea punctul
|
|

\
|
2
2
,
2
2
,
2
2 r r r
P . S se determine curbura i torsiunea curbei n
P.
Soluie: O reprezentare parametric a curbei este: () :

=
=
=
. cos
, sin
, cos
t r z
t r y
t r x
Punctul P
corespunde valorii parametrului
4

= t . Se calculeaz n P:
2
2
) ( r t x
P
= & ,

2
2
) ( r t x
P
= & & ,
2
2
) ( r t x
P
= & & & ,
2
2
) ( r t y
P
= & ,
2
2
) ( r t y
P
= & & ,

2
2
) ( r t y
P
= & & & ,
2
2
) ( r t z
P
= & ,
2
2
) ( r t z
P
= & & ,
2
2
) ( r t z
P
= & & & .
Curbura este: =
P
R
1
r 3 3
4
.Torsiunea este: 0
2
0 1
4
= =
r p T
.

Rezult c n punctul P curba n spaiu () se comport ca o curb plan.


Fie dat curba n spaiu:

+ + =
+ + =
+ + =

. , 3 4 2
, 2 3 4
, 4 2 3
: ) (
3
3
3
R t t t z
t t y
t t x
Arat c este plan i
gsete ecuaia planului care o conine. R: ; 0
*
= K (
0
) : x + 10 y 8 z 27 = 0.
S ne reamintim
curbura curbei:
3
) (
) ( ) (
t r
t r t r
K
&
& & &

= , torsiunea curbei:
( )
2
*
) ( ) (
) ( ), ( ), (
t r t r
t r t r t r
K
& & &
& & & & & &

= .
I II II I. .2 2. .1 15 5. . C Cl la as se e r re em ma ar rc ca ab bi il le e d de e c cu ur rb be e n n s sp pa a i iu u

Definiia 33. O curb n spaiu a crei tangent formeaz n orice punct unghi constant cu o
direcie fix, se numete elice.

Teorema 14. Fie () o curb n spaiu regulat de ordinul k, k 2, pentru care K > 0. () este
elice dac i numai dac: constant
*
=
K
K
.
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.126-127.

Exemple 9

143
Se consider curba n spaiu: () : 0 , k t b j ) ln t ( sin ) ln ( cos t > + + = t a t i t a r .S
se demonstreze c este o elice .

Soluie: Se arat c raportul dintre curbur i torsiune, n orice punct al curbei este
constant. = ) (t r
&
[ ] [ ] k b j ) ln t sin( ) ln ( cos a ) ln t cos( ) ln ( sin + + + + a t a i a t a a ,
k 0 j ) ln t ( cos
t
a
) ln ( sin ) ln t ( sin
t
a
) ln ( cos ) (
2 2
+
(

+ +
(

= a t a
t
a
i a t a
t
a
t r
& &
[ ] +
)
`

+ + = i a t a
t
a
a t a
t
a
t r ) ln t ( cos
t
a
) ln ( sin
t
a
) ln t ( sin ) ln ( cos a ) (
2
2
& & &

[ ] j ) ln t ( sin
t
a
) ln ( cos
t
a
) ln t ( cos ) ln ( sin a
2
2
)
`

+ + + a t a
t
a
a t a
t
a
,

+ +
=
+ +
+
=
t ) 1 (
1
t ) 1 (
1 1
2 2
2 2
2
b a
ab
T
b a
a a
R

b
a
R
T
2
1+
= nu depinde de t (este constant).
Fie curba n spaiu:():

=
=
. 6 x
ay, 2 x
2 3
2
z a
Demonstreaz c ea este o elice. R: . 1
*
=
K
K

Definiia 33. Se numete curb ieica o curb n spaiu pentru care, n orice punct al curbei are
loc relaia: T d
2
= constant ,unde T este raza de torsiune a curbei n punctul curent i d este
distana de la un punct fix la planul osculator (
0
) ataat curbei ().

Exemple 10

S se arate c () :

=
=
, 0
, 0 1
2
x y
xyz
este o curb ieica.
Soluie: Se consider o reprezentare parametric a curbei n spaiu ():

=
=
=

. 0 ,
,
,
3
2
t t z
t y
t x

k t 3 j i t 2 ) (
4
+ = t r
&
, k t 12 i 2 ) (
5
+ = t r
& &
, k t 60 ) (
6
= t r
& & &
,
k 2 j t 30 i t 12 (t) r ) (
4 5
=

& & &
t r , 4 t 900 t 144 (t) r ) (
8 10
+ + =

& & &
t r ,
( )
6
t 120 ) ( r , ) ( r ), (

= t t t r
& & & & & &
, iar:
36 t 225
t 30 1
2 10
4
+ +
=
t T
.
(
0
) : 6 x 15 t y t
5
z + 10 t
2
= 0,
36 t 225
t 10
2 10
2
+ +
=
t
d . Produsul
3
10

2
= d T ,
fapt care dovedete c aceast curb este o curb ieica.


Se consider curba n spaiu: () : k e j e i e r
t t t 2
) 3 t sin( ) 3 t cos(

+ + = .
Dovedete c aceast curb este o curb ieica. R:
2
3 3

2
= d T .
144S ne reamintim
() este elice dac i numai dac: constant
*
=
K
K
.
Se numete curb ieica o curb n spaiu pentru care, n orice punct al curbei are
loc relaia: T d
2
= constant ,unde T este raza de torsiune a curbei n punctul curent
i d este distana de la un punct fix la planul osculator (
0
) ataat curbei ().

I II II I. .2 2. .1 16 6. . Rezumat
n cadrul acestei uniti de nvare se introduc diferitele reprezentri analitice ale
curbelor n spaiu, se definesc i se caracterizeaz noiunile de: lungime a unui arc regulat
de curb i element de arc. Se prezint n continuare muchiile i feele triedrului lui
Frenet: dreptele: tangent, normal principal i binormal, planele: normal, osculator i
rectificant, precum i versorii lui Frenet. n final, se definesc i se caracterizeaz
curbura i torsiunea unei curbe n spaiu, se introduc i se studiaz dou clase
remarcabile de curbe n spaiu: curbele elice i curbele ieica.I II II I. .2 2. .1 17 7. . Test de autoevaluare a cunotinelor
1. Definete noiunile de: punct ordinar i punct singular al unui arc de curb n
spaiu.
2. Definete reperul mobil al lui Frenet i scrie formulele de calcul ale
versorilor lui Frenet.
3. Definete i reprezint grafic triedrul lui Frenet ataat unei curbe n spaiu.
4. Scrie formulele de calcul ale curburii i ale torsiunii unei curbe n spaiu.
5. Continu teorema: Fie () o curb n spaiu regulat de ordinul k, k 2, pentru
care K > 0. () este elice dac i numai dac
6. Determin ecuaiile dreptei tangente, ecuaia planului normal i versorii , ,
n punctul M(1,
2
1
,
3
1
) al curbei n spaiu:() :

=
=
. 1 2xz
, 0 3y - x
3

7. Demonstreaz c () este o elice: () : . k
6
j
2
i t
3 2
t t
r + + = .


I II II I. .2 2. .1 18 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e
1 1. . R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fu ul l I II II I. .2 2. .3 3. .- - d de ef fi in ni i i ia a 5 5. .
2 2. . R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fu ul l I II II I. .2 2. .1 11 1 . .- - d de ef fi in ni i i ia a 1 19 9. . i i formulele de calcul ale versorilor
lui Frenet. 3 3. . R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 2 20 0. . i i f fi ig gu ur ra a 5 5. . 4 4. . R Re ev ve ez zi i t te eo or re em me el le e 1 12 2. . i i 1 13 3. .
5 5. . R Re ev ve ez zi i t te eo or re em ma a 1 14 4. . 6.
1 -
1 - 2z
3
1 3y
1
1 x
: ) ( =

T ;(
N
):12x+12y-6z13=0;
[ ] k - j 2 i 2
3
1
+ = ; [ ] k 2 j 2 i -
3
1
+ + = [ ] k 2 j - i 2
3
1
+ = . 7. . 1
*
=
K
K

145
Unitatea de nvare III.3. Elemente de geometrie diferenial a
suprafeelor

Cuprins
III.3.1. Introducere................................................................................................................. 145
III.3.2. Competene ................................................................................................................ 145
III.3.3 3. . R Re ep pr re ez ze en nt ta ar re ea a a an na al li it ti ic c a a u un ne ei i s su up pr ra af fe e e e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 45 5
I II II I. .3 3. .4 4. . C Cu ur rb be e t tr ra as sa at te e p pe e o o s su up pr ra af fa a . . C Cu ur rb be e c co oo or rd do on na at te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 47 7
I II II I. .3 3. .5 5. . P Pl la an nu ul l t ta an ng ge en nt t i i n no or rm ma al la a l la a o o s su up pr ra af fa a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 15 50 0
I II II I. .3 3. .6 6. . P Pr ri im ma a f fo or rm m f fu un nd da am me en nt ta al l a a u un ne ei i s su up pr ra af fe e e e. . A Ap pl li ic ca a i ii i a al le e a ac ce es st te ei ia a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 15 53 3
I II II I. .3 3. .7 7. . Rezumat ...................................................................................................................... 157
I II II I. .3 3. .8 8. . Test de autoevaluare ................................................................................................... 157
III.3.9. R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 15 57 7


III.3.1. Introducere
n cadrul acestei uniti de nvare se introduc reprezentrile analitice ale suprafeelor
i se studiaz principalele proprieti geometrice ale acestora.
Studiul curbelor trasate pe o suprafa se bazeaz pe cunotinele dobndite n cadrul
unitii de nvare III.2, referitoare la curbele n spaiu.


III.3.2 Competenele unitii de nvare:
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil :
-s identifice i s exemplifice diversele reprezentri analitice ale suprafeelor;
-s exemplifice i s studieze curbele trasate pe o suprafa;
-s defineasc i s caracterizeze planul tangent i normala la o suprafa ;
-s determine prim form fundamental a unei suprafee i aplicaiile acesteia i s le
utilizeze n exerciii.Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 2 ore.

I II II I. .3 3. .3 3. . R Re ep pr re ez ze en nt ta ar re ea a a an na al li it ti ic c a a u un ne ei i s su up pr ra af fe e e e
Definiia 1. Se numete poriune simpl de suprafa, o mulime () de puncte M din spaiu ale
cror coordonate x, y, z n raport cu reperul ortonormat { } k , j , i , 0 = R al lui
3
R i ai cror
vectori de poziie r satisfac una din urmtoarele ecuaii:
() : F(x, y, z) = 0, (x, y, z) D
3
R ,
(1)
() : z = f(x, y), (x, y) D
2
R ,
(2)
() :

=
=
=
), v , (v ) u , (u ) , ( ), , (
), , (
), , (
2 1 2 1
v u v u z z
v u y y
v u x x


(3)
() : ) v , (v ) u , (u v) (u, v), (u, r r
2 1 2 1
= , (4)
unde F, f, x, y, z, r satisfac condiiile:
1. sunt funcii continue,
2. funciile x, y, z i r stabilesc o coresponden biunivoc i bicontinu ntre punctele M
() i perechile ordonate de numere reale (u, v), ( ) ) v , (v ) u , (u ) v , (
2 1 2 1
u ,
3. admit derivate pariale de ordinul nti, continue.

146
Relaiile (1), (2), (3), (4) se numesc respectiv: reprezentarea analitic implicit sau
ecuaia implicit a poriunii simple de suprafa; reprezentarea analitic explicit sau ecuaia
explicit a poriunii simple de suprafa; reprezentarea analitic parametric sau ecuaiile
parametrice ale poriunii simple de suprafa; reprezentarea vectorial sau ecuaia vectorial a
poriunii simple de suprafa.

Exemple 1

1.
[ ] [ ] [ ]
3
2
2
2
2
2
2
, , , ) , , ( ), 0 , , ( , 0 1 : ) ( R > = + + c c b b a a z y x c b a
c
z
b
y
a
x
E ,
constituie ecuaia implicit a elipsoidului.
2.
2
2
2
2
2
) , ( ), 0 , ( , : ) ( R > + = y x b a
b
y
a
x
z P
E
,
constituie ecuaia explicit a paraboloidului eliptic.
3.

=
=
=
, ) , ( ,
,
,
: ) (
2 2
R v u u z
v sh bu y
v ch au x
P
H

constituie ecuaiile parametrice ale paraboloidului hiperbolic.
4. ] 2 , 0 [ , , sin cos : ) (
1
+ + = v u k u sh c j v u ch b i v u ch a r H R ,
constituie ecuaia vectorial a hiperboloidului cu o pnz.

Observaia 1. O poriune simpl de suprafa admite o infinitate de reprezentri parametrice.
ntr-adevr, dac u = u(u
*
, v
*
) i v = v(u
*
, v
*
), u
*
, v
*
sunt parametri reali, atunci reprezentarea
parametric (3) devine: () :

=
=
=
. ) , (
, ) , (
, ) , (
* * *
* * *
* * *
v u z z
v u y y
v u x x

Definiia 2. Se numete poriune regulat de suprafa, o mulime () de puncte M din spaiu
ale cror coordonate x, y, z n raport cu reperul ortonormat { } k , j , i , 0 = R al lui
3
R i ai cror
vectori de poziie r satisfac una din relaiile (1), (2), (3) sau (4), unde funciile F, f, x, y, z, r
satisfac urmtoarele condiii numite de regularitate:
1. sunt funcii reale, uniforme i continue,
2. admit derivate (F, f - derivate pariale, x, y, z - derivate ordinare) de ordinul nti,
continue, nu toate nule,
3. funciile x, y, z, r stabilesc o coresponden biunivoc i bicontinu ntre punctele M
() i perechile ordonate de parametri reali (u, v), ( ) ) v , (v ) u , (u ) v , (
2 1 2 1
u ,
4. cel puin unul dintre determinanii funcionali (jacobienii):
v) D(u,
) y , (x D
,
v) D(u,
) z , ( y D
,

v) D(u,
) x , (z D
, este nenul.
Definiia 3. Se spune c o poriune regulat de suprafa () este o poriune de suprafa
regulat de ordinul n, dac funciile F, f, x, y, z, r din relaiile (1), (2), (3), (4) admit derivate
pariale continue pn la i inclusiv ordinul n > 1, astfel nct nu toate derivatele de acelai ordin
s se anuleze.
Definiia 4. Fie () o poriune simpl de suprafa. Un punct M () se numete punct ordinar,
dac n punctul M sunt satisfcute toate condiiile de regularitate. n caz contrar se numete punct
singular.
Observaia 2. Punctele singulare sunt de dou categorii: proprii i improprii.
147
Un punct singular M () este propriu, dac M este singular n orice reprezentare
analitic a lui ().
Un punct singular M () este impropriu, dac exist cel puin o reprezentare analitic a
lui (), n care M s nu fie singular.
Definiia 5. Fie (
i
)
iI
o familie de poriuni de suprafa regulate. Se numete suprafa
regulat, reuniunea tuturor poriunilor de suprafa regulate din familia (
i
)
iI
,
adic: ) ( ) (
i
I i
=

U ,unde frontierele poriunilor (


i
) pot fi eventual curbe singulare.

Utiliznd cunotinele referitoare la cuadrice, exemplific cel puin dou
reprezentri analitice ale suprafeelorS ne reamintim
O O s su up pr ra af fa a p po oa at te e f fi i r re ep pr re ez ze en nt ta at t a an na al li it ti ic c p pr ri in n: reprezentarea analitic implicit sau
ecuaia implicit; reprezentarea analitic explicit sau ecuaia explicit;
reprezentarea analitic parametric sau ecuaiile parametrice; reprezentarea
vectorial sau ecuaia vectorial.
I II II I. .3 3. .4 4. . C Cu ur rb be e t tr ra as sa at te e p pe e o o s su up pr ra af fa a . . C Cu ur rb be e c co oo or rd do on na at te e

Definiia 6. Fie suprafaa regulat (), dat n reprezentarea parametric (3).Mulimea punctelor
M () ale cror coordonate x, y, z verific ecuaiile:
() :
( )
( )
( )

=
=
=
), , ( , ) ( ), (
, ) ( ), (
, ) ( ), (
2 1
t t t t v t u z z
t v t u y y
t v t u x x

formeaz o curb () (fig. 1), numit curb trasat pe suprafaa ( ).
Ecuaiile date n definiia 6 se numesc ecuaiile parametrice ale curbei () trasate pe suprafaa ().
Observaia 3. Dac () este o suprafa dat n reprezentarea vectorial (4) i curba () trasat
pe suprafaa (), atunci reprezentarea vectorial este: ( ) ) , ( , ) ( ), ( : ) (
2 1
t t t t v t u r r = .

Definiia 7. Fie () o suprafa regulat, dat n reprezentarea parametric (3).Se numete curb
coordonat de tipul (u), o curb (
u
) (), dat prin urmtoarea reprezentare parametric:
(
u
) :

=
=
=
), , (
), , (
), , (
0
0
0
v u z z
v u y y
v u x x
unde ) u , (u
2 1
u , iar v
0
constant (fig. 2).
Se numete curb coordonat de tipul (v), o curb (
v
) (), dat prin urmtoarea
reprezentare parametric: (
v
) :

=
=
=
), , (
), , (
), , (
0
0
0
v u z z
v u y y
v u x x
unde ) v , (v
2 1
v iar u
0
este constant (fig. 2).()
()
y
z
x
O
Fig.1.
O

y

x

z

()

(
u
)

(
v
)

Fig. 2.

148
Observaia 4. Dac suprafaa regulat () este dat n reprezentarea vectorial (4), atunci curbele
coordonate (
u
) i (
v
) au respectiv reprezentrile vectoriale: ) , ( ), , ( : ) (
2 1 0
u u u v u r r
u
= ,
v
0
constant, ) , ( ), , ( : ) (
2 1 0
v v v v u r r
v
= , u
0
constant.
Teorema 1. Printr-un punct M
0
al unei suprafee regulate () trece o singur curb din familia
(
u
) i o singur curb din familia (
v
).
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.159-160.

Fie () o suprafa regulat dat n reprezentarea parametric (3). Conform condiiei 3. de
regularitate din definiia 2, funciile x(u, v), y(u, v), z(u, v) stabilesc o coresponden biunivoc i
bicontinu ntre punctele M () i perechile ordonate de numere reale (u, v). Deci perechile (u,
v) constituie un sistem de coordonate pe suprafaa (), numite coordonate curbilinii pe
suprafaa ( ).
Teorema 2. Dac () este o suprafa regulat iar (u, v) este un sistem de coordonate curbilinii
pe suprafa, atunci orice curb () trasat pe suprafaa (), (() ()) se poate reprezenta
analitic prin una din urmtoarele ecuaii: 1.

=
=

), (
), (
: ) (
t v v
t u u
2. () : g(u, v) = 0, 3.(: v = h(u).
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.160-161.
Observaia 5. Conform teoremei 2, curbele coordonate (
u
), (
v
) trasate pe suprafaa () pot fi
exprimate analitic n modul urmtor: (
u
) : v = v
0
, (
v
) : u = u
0
,unde u
0
, v
0
sunt constante
arbitrare.
Teorema 3. Fie suprafaa regulat (), dat n reprezentarea vectorial (4) i fie M (), un
punct de vector de poziie ) , (
0 0
v u r . Dac:
) , ( ), , ( : ) (
2 1 0
u u u v u r r
u
= ,
) , ( ), , ( : ) (
2 1 0
v v v v u r r
v
= , sunt
curbele coordonate ce trec prin M, atunci
vectorii
u
r
r
u

= ' i
v
r
r
v

= ' sunt tangeni


respectiv la curbele (
u
) i (
v
) n punctul M
(fig. 3).
Pentru demonstraie a se consulta [42]-
pag.161-162.
Definiia 8. Se consider o suprafa
regulat () i (

)
I
, (

)
J
dou familii
de curbe trasate pe suprafaa (). Se spune
c familiile de curbe (

)
I
, (

)
J

formeaz o reea de curbe pe suprafaa ( ), dac aceste familii satisfac urmtoarele condiii:
1. prin orice punct M () trece cte o singur curb din fiecare familie,
2. tangentele n M la cele dou curbe, respectiv din familiile (

)
I
, (

)
J
, ce trec prin
punctul M sunt distincte.
Teorema 4. Fie () o suprafa regulat, dat n reprezentarea parametric (3). Atunci cele
dou familii de curbe coordonate
)
2
,
1
(
0
) (
v v v u
,
)
2
,
1
(
0
) (
u u u v
formeaz o reea de curbe trasate pe
suprafaa ().
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.162-163.
Exemple 2
Se d suprafaa n reprezentare parametric: () :

=
=
+ =
, z
v, sin u y
v, cos
u
u x
i punctul
O

y

x

z

()

(
u
)

(
v
)

0
v
r
M

0
u
' r
) v , u ( r
0 0
Fig. 3.
149
|

\
|
= =
2
v , 1
0

u M . i) S se scrie ecuaiile tangentelelor la curbele u = 1 i


2
v

= n
punctul M
0
i ecuaiile planelor normale n acest punct.
ii) S se arate c tangentele n punctul M
0
la curbele u = 1 i u = sin v coincid.
iii) S se scrie ecuaia implicit a suprafeei i s se recunoasc natura ei.
iv) S se scrie ecuaiile carteziene ale curbelor v = constant.
Soluie: i) Coordonatele punctului M
0
sunt: (1, 0, -1), iar curba u = 1 are ecuaiile
parametrice:(
1
) :

=
=
+ =
. 1 z
v, sin 1 y
v, cos 1 x
Tangenta n M
0
la aceast curb are ecuaiile:
(T) :

= +
=
, 0 1 Z
, 0 Y
iar planul normal: (
N
) : X 1 = 0.Curba
2
v

= are ecuaiile
parametrice: (
2
) :

=
=
=
, z
, 1 u y
,
u
u x
adic este o dreapt.
ii) Curba () : u = sin v are ecuaiile parametrice: () :

=
=
+ =
v. sin z
, 0 y
v, cos v sin x

Vectorul director al tangentei n M
0
la curba () este ) 0 0, , 1 ( v . Tangenta n M
0

la curba (
1
) are vectorul tot director ) 0 0, , 1 ( v , deci cele dou tangente coincid.
iii) Pentru a obine ecuaia implicit a suprafeei se elimin parametrii u i v
ntre ecuaiile suprafeei:

+ =
+ =
=
. v sin
, v cos
,
z y
z x
z u
Se folosete identitatea fundamental a
trigonometriei, se obine:() : (x + z)
2
+ (y + z)
2
= 1, deci suprafaa este un cilindru.
iv) Pentru v = k se obine (
u
):

=
=
+ =
. z
k, sin u y
k, cos
u
u x
de unde ecuaiile carteziene
sunt: y + z = - sink, x + z = cosk.

Se d suprafaa de ecuaii parametrice: () :

=
=
+ =
.
,
,
uv z
v u y
v u x
Determin:
i) coordonatele punctului: M
0
(u = 8, v = 1);
ii) ecuaiile carteziene ale curbei u = 1
;

iii) ecuaia cartezian a suprafeei.
R: i) M
0
(9, 7, 8); ii) x + y 2 = 0, x z 1 = 0; iii) 0 4
2 2
= z y x .S ne reamintim
Dac: ) , ( ), , ( : ) (
2 1 0
u u u v u r r
u
= , ) , ( ), , ( : ) (
2 1 0
v v v v u r r
v
= , sunt
curbele coordonate ce trec prin M, atunci vectorii
u
r
r
u

= ' i
v
r
r
v

= ' sunt tangeni


respectiv la curbele (
u
) i (
v
) n punctul M .
150

I II II I. .3 3. .5 5. . P Pl la an nu ul l t ta an ng ge en nt t i i n no or rm ma al la a l la a o o s su up pr ra af fa a

Teorema 5. Fie () o suprafa regulat dat n reprezentarea vectorial (4).Fie M () un
punct de vector de poziie r (u, v) i () o curb trasat pe suprafaa (), ce trece prin punctul
M, dat prin ecuaiile:

=
=

), (
), (
: ) (
s v v
s u u
unde parametrul s este lungimea arcului pe curba (). Fie
versorul tangentei la curba () n punctul M.Dac derivatele
ds
dv
ds
du
, n punctul M sunt date,
atunci versorul este unic determinat i reciproc.
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.165.
Observaia 6. Fie () o curb trasat pe suprafaa (). Atunci direcia tangentei la () ntr-un
punct M () este determinat de raportul
dv
du
.
Teorema 6. Fie () o suprafa regulat dat n reprezentarea vectorial (4) i fie M () un
punct de vector de poziie r (u, v).
Dac { } ) ( este mulimea tuturor curbelor () trasate pe suprafaa (), ce trec prin
punctul M, atunci mulimea tuturor tangentelor n punctul M, la curbele () este inclus ntr-un
plan (
T
).
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.166.
Definiia 9. Se numete plan tangent n punctul M la suprafaa regulat (), locul geometric al
tangentelor n M ale tuturor curbelor () trasate pe suprafaa (), ce trec prin M.
Observaia 7. Conform celor anterioare, rezult c planul tangent (
T
) este determinat de M i de
vectorii
u
r ' i
v
r ' (fig. 4).Teorema 7. Fie () o suprafa regulat i fie M (), un punct curent, iar (
T
) planul
tangent n punctul M la suprafaa (). Se consider Q (
T
) un punct curent.
1. Dac suprafaa () este dat n reprezentarea vectorial (4) fie M (), M de vector
de poziie ) , ( v u r , iar Q (
T
), Q de vector de poziie R , atunci ecuaia vectorial a planului
tangent (
T
) este: ( ) ( ) 0 ' ' ) , ( : ) ( =
v u T
r r v u r R .
2. Dac suprafaa () este dat n reprezentarea analitic parametric (3) i fie M (),
de coordonate x(u, v), y(u, v), z(u, v), iar Q (
T
) de coordonate X, Y, Z, atunci ecuaia planului
v
' r
u
' r
r
&

M

(
v
)

) v , u ( r
(
u
)

()

()

O

Q

R
) v , u ( r R
Fig. 4
z

y

x

(
T
)

151
tangent (
T
) determinat de punctul M i de direciile necoliniare
u
r' ,
v
r ' , sub form de
determinant de ordinul al 3-lea este: 0
' ' '
' ' '
) , ( ) , ( ) , (
: ) ( =

v v v
u u u T
z y x
z y x
v u z Z v u y Y v u x X
.
3. Dac suprafaa () este dat n reprezentarea analitic implicit (1) i fie M (), de
coordonate x, y, z, iar Q (
T
) de coordonate X, Y, Z, atunci ecuaia planului tangent (
T
) este:
(
T
) : F
x
(X x) + F
y
(Y y) + F
z
(Z z) = 0, unde:
x
F
F
x

= ' ,
y
F
F
y

= ' ,
z
F
F
z

= ' .
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.168-170.
Definiia 10. Se spune c dou suprafee (), (
1
) sunt tangente ntr-un punct comun al lor M,
dac ele admit acelai plan tangent n punctul M.
Fie o suprafa regulat () dat n reprezentarea vectorial (4), iar M () un punct de
vector de poziie r (u, v). Se consider
v u
r r ' , ' vectorii tangeni la curbele coordonate (
u
), (
v
)
ce trec prin punctul M.
Definiia 11. Vectorul normal, N , n punctul M la suprafaa () este definit de relaia:

v u
r r N ' ' = , astfel nct vectorii, N ,
v u
r r ' , ' s formeze un triedru drept.
Observaia 8. Rezult din definiia 11 c vectorul N este perpendicular pe planul tangent (
T
) n
punctul M la suprafaa ().
Teorema 8. Se consider suprafaa regulat () dat n reprezentarea vectorial (4) i fie M
() un punct de vector de poziie k ) , ( z j ) , ( y i ) , ( v u v u v u x r + + = . Dac n este versorul
vectorului normal N la suprafaa () n M, atunci:
( )
v u
v v
u u
v v
u u
v v
u u
r r
y x
y x
x z
x z
z y
z y
n ' '
' '
' '
' '
' '
' '
' '
1
2 2 2

+ +
= .
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.171.
Definiia 12. Se numete normal n punctul ordinar M la suprafaa (), dreapta (
N
) ce trece
prin M i este perpendicular pe planul tangent n M la ().
Observaia 9. n fiecare punct ordinar al unei suprafee (), se poate ataa un triplet de vectori
liniar independeni:
v u
r r ' , ' i n , care, n contrast cu reperul lui Frenet al curbelor n spaiu nu
este ortonormat, deoarece, n general,
v u
r i r ' ' nu sunt unitari i nici ortogonali.
Normala (
N
) se orienteaz astfel nct sensul pozi-
tiv al ei s coincid cu sensul versorului n (fig. 5).
Observaia 10. O suprafa () se orienteaz
convenional n felul urmtor: se consider pozitiv
faa suprafeei dinspre partea pozitiv a normalei,
cealalt fa se consider negativ.
Teorema 9. Se consider o suprafa regulat (),
M (), un punct curent, fie (
N
) normala n punctul
M la suprafaa (), iar Q (
N
) un punct curent (fig.
5).
1. Dac suprafaa () este dat n
reprezentarea vectorial (4 ),fie M (), de vector
de poziie ) , ( v u r , iar Q (
N
), de vector de poziie
R , atunci ecuaia vectorial a dreptei normale (
N
)
este:
n
M

) v , u ( r
()

(
T
)

O

Q
R
N
Fig. 5.
z

y

x


(
N
)
152
R = , ) , ( : ) ( N v u r R
N
.
2. Dac suprafaa () este dat n reprezentarea analitic parametric (3),fie M (), de
coordonate x(u, v), y(u, v), z(u, v), iar Q (
N
) de coordonate X, Y, Z, atunci ecuaiile canonice
ale dreptei normale (
N
) sunt:
v v
u u
v v
u u
v v
u u
N
y x
y x
v u z Z
x z
x z
v u y Y
z y
z y
v u x X
' '
' '
) , (
' '
' '
) , (
' '
' '
) , (
: ) (

=

.
3. Dac suprafaa () este dat n reprezentarea analitic implicit (1),fie M (), de
coordonate x, y, z, iar Q (
N
) de coordonate X, Y, Z, atunci, ecuaiile canonice ale dreptei
normale (
N
) sunt:
z
F
z Z
y
F
y Y
x
F
x X
N

: ) ( .
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.172-174.
Definiia 14. Se consider (
1
), (
2
) dou suprafee regulate i M, un punct comun acestora. Fie
1
N ,
2
N vectorii normali n M la respectiv suprafeele (
1
), (
2
). Se spune c suprafeele (
1
),
(
2
) sunt ortogonale n M dac:
2 1
N N .

Exemple 3
Se consider suprafaa dat n reprezentare parametric: () :

=
=
=

uv 4
,
,
z
ue y
ue x
v
v
i
se cere: i) Ecuaia planului tangent la suprafa n punctul M(u = 2, v = 0).
ii) Ecuaiile normalei n M.
iii) Versorul normalei n M.
Soluie: i) Ecuaia planului tangent n M la () este:
0
' ' '
' ' '
Z Y X
: ) ( =

M M M
M M M
v v v
u u u
M M M
T
z y x
z y x
z y x
, unde:
0 4 '
, 1 '
, 1 '
= =
= =
= =

M u
M
v
u
v
u
v z
e y
e x
M
M
M
M
i
. 8 u 4 '
, 2 '
, 2 '
= =
= =
= =

M v
M
v
v
v
v
M
M
M
M
z
e u y
e u x
deci: 0
8 2 2
0 1 1
Z 2 Y 2 X
: ) ( =


T
,sau: (
T
) : 2 x 2 y z = 0.
ii) Ecuaiile normalei sunt:
1
Z
2
2 Y
2
2 X
: ) (

N .
iii) Versorul normalei este: ( ) k
k
n =
+ +

= j 2 i 2
3
1
1 4 4
j 2 i 2
.


Fie ():

=
=
=
v, cos
, sin sin
, sin cos
R z
v u R y
v u R x
[ ] [ ]. , 0 , 0,2 u v Determin ecuaia planului tangent
la () n M(u = v =
4

) R : (
T
) :
4
2
(X -
2
R
) +
4
2
(Y -
2
R
) +
2
1
(Z -
2
2 R
) =0.
153


S ne reamintim
Dac suprafaa () este dat n reprezentarea analitic parametric, atunci
ecuaia planului tangent (
T
) este:
0
' z ' y ' x
' z ' y ' x
) v , u ( z Z ) v , u ( y Y ) v , u ( x X
: ) (
v v v
u u u T
=

.
Dac suprafaa () este dat n reprezentarea analitic implicit, atunci ecuaia
planului tangent (
T
) este: (
T
) : F
x
(X x) + F
y
(Y y) + F
z
(Z z) = 0.
Vectorul normal, N , n punctul M la suprafaa () este definit de relaia:

v u
r r N ' ' = , astfel nct vectorii, N ,
v u
r r ' , ' s formeze un triedru drept.

I II II I. .3 3. .6 6. . P Pr ri im ma a f fo or rm m f fu un nd da am me en nt ta al l a a u un ne ei i s su up pr ra af fe e e e. . A Ap pl li ic ca a i ii i a al le e a ac ce es st te ei ia a

Teorema 10. Se consider o suprafa regulat (), dat n reprezentarea vectorial (4) i fie
() o curb trasat pe suprafaa (), dat de: () : ( ) ) t , (t t , v(t) u(t), r r
2 1
= .Dac ds este
elementul de arc pe curba (), atunci:
2
2
ds r d = .
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.175-176.
Definiia 14. Se consider o suprafa regulat (), () o curb arbitrar trasat pe suprafa i ds
elementul de arc pe ().Se numete prima form fundamental a suprafeei () expresia ds
2
.
Observaia 11. Prima form fundamental a unei suprafee se noteaz cu
1
i se mai numete
metrica suprafeei ( ), sau ptratul elementului liniar al suprafeei, sau forma lui Gauss,
deoarece este introdus n geometrie de matematicianul K.F. Gauss. Deci:
1
= ds
2
.
Teorema 11. Se consider o suprafa regulat () i () o curb trasat pe suprafaa ().Dac
suprafaa () este dat n reprezentarea vectorial (4), atunci prima form fundamental are
expresia:
1
= E du
2
+ 2 F du dv + G dv
2
, unde, pe baza notaiilor lui Gauss:
2
'
u
r E = ,
v u
r r F ' ' = ,
2
'
v
r G = ,
unde E, F, G sunt funcii luate n punctul ( ) ) ( ), ( t v t u .
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.177-178.
Teorema 12. Se consider () o suprafa regulat, dat n reprezentarea vectorial (4) i fie
metrica sa:
1
= E du
2
+ 2 F du dv + G dv
2
.Dac N este vectorul normal n punctul M () la
suprafaa (), atunci:
2
F EG N = .
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.179.

Observaia 12. Dac suprafaa regulat () este dat n reprezentarea analitic parametric (3),
atunci, conform teoremei 8 are loc:
2 2 2
' '
' '
' '
' '
' '
' '
v v
u u
v v
u u
v v
u u
y x
y x
x z
x z
z y
z y
N + + = ,
aadar: EG F
2
=
2
2
' '
' '
v v
u u
z y
z y
N = +
2
' '
' '
v v
u u
x z
x z
+
2
' '
' '
v v
u u
y x
y x
.

Teorema 13. Se consider o suprafa regulat (), dat n reprezentarea vectorial (4).
Dac () este o curb trasat pe suprafaa () : ( ) ) t , (t t , v(t) u(t), r r
2 1
= ,atunci elementul de
arc pe curba () este determinat de relaia: dt
dt
dv
G
dt
du
E ds
dt
dv

dt
du
F 2
2 2
|

\
|
+ + |

\
|
= .
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.180.

154
Teorema 14. Fie () o curb trasat pe suprafaa regulat: () : ( ) ) t , (t t , v(t) u(t), r r
2 1
= .
Dac M
1
, M
2
(), M
1
(t = t
1
), M
2
(t = t
2
), atunci lungimea arcului curbei () cuprins ntre
punctele M
1
i M
2
este dat de relaia:
2
M
1
M
L =

\
|
+ |

\
|
+ |

\
| 2
1


2 2

dt
dv

dt
du
F 2
t
t
dt
dt
dv
G
dt
du
E .
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.181-182.

Definiia 15. Se consider () o suprafa regulat i (
1
), (
2
), dou curbe trasate pe suprafaa
(). Dac M (
1
) (
2
) i dac
1
,
2
sunt respectiv versorii tangentelor n punctul M la cele
dou curbe, atunci prin unghiul curbelor (
1
) i (
2
) se nelege unghiul tangentelor la cele dou
curbe n M, adic unghiul al versorilor
1
i
2
.
Teorema 15. Se consider suprafaa regulat (), dat n reprezentarea vectorial (4) i fie
(
1
), (
2
) dou curbe trasate pe suprafaa (). Dac se noteaz prin ) ds dv, du, , ( r d , respectiv
) s v, u, , ( r diferenialele de-a lungul curbei (
1
) respectiv (
2
), atunci unghiul dintre
curbele (
1
), (
2
) n punctul M (
1
) (
2
) este dat de formula:
2 2 2 2
v G u F 2 u E dv G dv du F 2 du E
v dv G u) dv v F(du u du E
cos

+ + + +
+ + +
=
v
,
unde E, F, G sunt coeficienii primei forme fundamentale a suprafeei () calculai n punctul M.
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.182-183.

Observaia 13. n cazul particular cnd (
1
) (
u
) i (
2
) (
v
), adic (
1
), (
2
) sunt respectiv
curbele coordonate ce trec prin punctul ordinar M, se obin relaiile: dv = 0, u = 0. Deci,unghiul
dintre dou curbe coordonate ce trec prin punctul M este:
G E
F
cos = .
Definiia 16. Se consider () o suprafa regulat, (
1
), (
2
), dou curbe trasate pe suprafaa ()
i fie M (
1
) (
2
), iar
1
,
2
versorii tangentelor n punctul M respectiv la curbele (
1
), (
2
)
i fie ( ). ,
2 1
= Curbele (
1
), (
2
) se spune c sunt ortogonale n M, dac
2

= .
Definiia 17. Fie () o suprafa regulat, pe care se consider o reea de curbe [(

, (

].Se
spune c reeaua [(

, (

] este ortogonal pe () dac oricare ar fi punctul M () cele


dou curbe (

) (

, (

) (

ce trec prin punctul M sunt ortogonale.Teorema 16. Se consider () o suprafa regulat, (
1
), (
2
), dou curbe trasate pe suprafaa
() i fie M (
1
) (
2
).Condiia necesar i suficient ca (
1
), (
2
) s fie ortogonale n M este
ca: E du u + F(du v + u dv) + G dv v = 0.
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.182-183.

Teorema 17. Se consider o suprafa regulat () i fie [(
u
)
u
, (
v
)
v
] reeaua curbelor
coordonate trasate pe ().Condiia necesar i suficient ca reeaua [(
u
)
u
, (
v
)
v
] s fie
ortogonal pe () este ca F = 0 n orice punct M ().
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.184.

Definiia 18. Se consider o poriune de suprafa regulat (), dat n reprezentarea vectorial
(4).Se mparte poriunea de suprafa () n paralelograme curbilinii cu ajutorul familiilor de
curbe coordonate (
u
)
u
, (
v
)
v
(fig. 6). Fie MM
1
M
2
M
3
paralelogramul curbiliniu determinat de
curbele coordonate ( )
i
u
, ( )
i i
u u +
, ( )
j
v
, ( )
j j
v v +
date de: ( )
i
u
: v = v
j
, ( )
i i
u u +
: v = v
j
+ v
j
,
( )
j
v
: u = u
i
, ( )
j j
v v +
: u = u
i
+ u
i
.


155
Fig.6.Fig. 6

Se asociaz paralelogramului curbiliniu MM
1
M
2
M
3
paralelogramul MM
1
M
2
M
3
constituit
pe vectorii:
i
u
r ' u
i
i
j
v
r ' v
j
, unde vectorii
i
u
r ' ,
j
v
r ' sunt derivatele pariale ale vectorului de
poziie r al punctului M(u
i
, v
j
): ) v , ( '
j i u
u
u
r
r
i

= , ) v , ( '
j i v
u
v
r
r
j

= .
Se noteaz aria paralelogramului MM
1
M
2
M
3
prin
ij
.
Aceast arie este dat de relaia:
j i v u ij
v u r r
j i
= ' ' .
Se numete arie a poriunii regulate de suprafa () i se noteaz cu , limita de mai jos
dac exist i este unic:
ij
n
0 i
m
0 j
0
j
v max
0
i
u max
m
n
lim =

= =
.
Teorema 18. Dac se consider o poriune de suprafa regulat (), atunci aria acestei
poriuni este dat de urmtoarea integral de suprafa:

=
) (
2
dv du F EG ,
unde E, F, G sunt coeficienii primei forme fundamentale a suprafeei ().
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.186.
Definiia 19. Se consider () o poriune de suprafa regulat i fie aria
sa:

=
) (
2
dv du F EG .Se numete element de arie expresia: dv du F EG
2
.
Observaia 14. Elementul de arie se noteaz cu d . Deci: d = dv du F EG
2
.
M
3
z

()
y

x

O

( )
j j
u u +

( )
j
u

|

\
|

+
v j
j
v

( )
j
v

j
v
v r
j
'
i
u
u r
i
'
( )
j i
v , u M
( )
j 1
v ,
i i
u u M +
M
1
( )
j j i i 2
v v , u u M + +
( )
j i
v u M +
j 3
v ,
M
2
156
Observaia 15. Dac poriunea de suprafa () este dat n reprezentarea analitic parametric
(3), atunci: dv du
y x
y x
x z
x z
z y
z y
d
v v
u u
v v
u u
v v
u u
2 2 2
' '
' '
' '
' '
' '
' '
+ + = .
Propoziia 1. n orice punct ordinar al unei suprafee, prima form fundamental este pozitiv
definit, adic: E > 0, G > 0, EG F
2
> 0.
Pentru demonstraie a se consulta [42]-pag.188.
Exemple 4
Se d suprafaa de ecuaii parametrice: () :

+ =
=
=
, z
v, sin u y
v, cos
v u
u x
i se cere:
i) Prima form fundamental a suprafeei.
ii) Unghiul curbelor coordonate.
iii) Lungimea arcului curbei u = 1 cuprins ntre curbele v = 1 i v = 2.
iv) Elementul de arie al suprafeei.
Soluie: i) Dac se calculeaz coeficienii E, F, G ai primei forme fundamentale
se obine E = 2, F = 1 i G = u
2
+ 1. Deci prima form fundamental a suprafeei ()
este:
1
= 2 du
2
+ 2 du dv + (u
2
+ 1)dv
2
.
ii) Unghiul dintre curbele coordonate este dat de
EG
F
cos = , astfel c pentru suprafaa
dat se obine: [ ]
2
1
2
1) (u 2 cos

+ = .
iii) Elementul de arc pe curba u = 1 cu du = 0 este dv, 2 = ds iar lungimea arcului
este: 2 dv 2
2
1
= =

L .
iv) Elementul de arie al suprafeei este: dv du 1 u 2 dv du
2 2
+ = = F EG d .


Calculeaz de pe suprafaa: () :

+ =
=
+ =
, z
v, - u y
v,
2
2
v u
u x
unghiul format de curbele: u =1 i
v = -1. R:
4

= .S ne reamintim
Prima form fundamental a suprafeei ():
1
= E du
2
+ 2 F du dv + G dv
2
, unde:
2
'
u
r E = ,
v u
r r F ' ' = ,
2
'
v
r G = . Aplicaiile ei sunt:
1.lungimea arcului curbei ( ) cuprins ntre punctele M
1
i M
2
:

2
M
1
M
L =

\
|
+ |

\
|
+ |

\
| 2
1


2 2

dt
dv

dt
du
F 2
t
t
dt
dt
dv
G
dt
du
E , 2.unghiul curbelor (
1
) i
(
2
) :
2 2 2 2
v G u F 2 u E dv G dv du F 2 du E
v dv G u) dv v F(du u du E
cos

+ + + +
+ + +
=
v
;
3. elementul de arie: d = dv du F EG
2
.

157
I II II I. .3 3. .7 7 Rezumat
n cadrul acestei uniti de nvare se introduc i se exemplific diferitele reprezentri
analitice ale suprafeelor, se definesc i se caracterizeaz noiunile de: curbe trasate pe o
suprafa, plan tangent i normal la o suprafa. Se prezint i se exemplific n
continuare prima form fundamental a unei suprafee i aplicaiile acesteia: elementul
de arc, lungimea unui arc, msurarea unghiurilor i aria unei poriuni de suprafa.


I II II I. .3 3. .8 8 Test de autoevaluare a cunotinelor
1. Caracterizeaz noiunile de: plan tangent i normal la o suprafa.
2. Definete i caracterizeaz prima form fundamental a unei suprafee.
3. Definete i caracterizeaz aplicaiile primei forme fundamentale a unei suprafee.
4.Se d suprafaa n reprezentare parametric: () :

=
=
+ =
, z
v, u y
v,
2
2
uv
u x
i punctul
( ) 1 v , 1
0
= = u M .
i) Scrie ecuaiile carteziene ale curbelor v = constant. ii) Scrie ecuaia planului normal
la curba u = 1 n punctul M
0
.
5. Determin de pe suprafaa: () :

+ =
=
=
, ) sin( z
v, y
,
v u
u x
i) ecuaia planului tangent la
suprafa i ecuaiile normalei la suprafa n punctul u=0, v=0. ii) unghiul format de
curbele: u + v =0 i u - v = 0.I II II I. .3 3. .9 9. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e
1 1. . R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fu ul l I II II I. .3 3. .5 5. .- - t te eo or re em ma a 7 7 i i t te eo or re em ma a 9 9. .
2 2. . R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fu ul l I II II I. .3 3. .6 6. .- -d de ef fi in ni i i ia a 1 14 4, , t te eo or re em ma a: : 1 11 1. .
3 3. . R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fu ul l I II II I. .3 3. .6 6. .- -d de ef fi in ni i i ii il le e: :1 15 5, ,1 18 8, ,1 19 9 i i t te eo or re em me el le e: :1 14 4, ,1 15 5, ,1 18 8, , o ob bs se er rv va a i ia a
1 13 3, , d de ef fi in ni i i ia a 1 18 8, , t te eo or re em ma a 1 18 8, , o ob bs se er rv va a i ii il le e: :1 14 4, , 1 15 5. .
4. i)(
u
): x y = 2k, x =
2
2
2
k
k
z
+ ; ii) ( ) 1 , 0 , 2
0
M ; (
1
):

=
=
+ =
, z
v, 1 y
v, 1
v
x

( ) . 0 3 : = + Z Y X
N

5. i) (
T
) : X + Y - Z = 0; (
N
) :X = Y = - Z; ii)
2

= .
Tem de control 3 Geometrie diferenial
1. Scrie ecuaiile tangentelor i normalelor la curba plan: () : y = cos x, n
punctele A, B de abscise 0, .
2. Scrie ecuaia cercului osculator al curbei: () : y = cos x , n punctul A de
abscis .
3. Studiaz punctul singular al folium-ului lui Descartes: () : x
3
+ y
3
3 axy = 0
i scrie ecuaiile tangentelor n acest punct. .
4. Se consider curba n spaiu: () :

=
=
=

t z 2
, e y
, e x
t
t
i punctul M (t = 0) pe curb.
158
Gsete:i) versorul tangentei n M la curb; ii) ecuaiile tangentei n M la curb; iii)
curbura curbei i versorul normalei principale n M la (); iv) ecuaia planului
osculator n M la ().
5. Arat c urmtoarea curb n spaiu:() : k t a j t t i t t r + = sin cos , este
o elice .
6. Calculeaz prima form fundamental a hiperboloidului de rotaie cu dou
pnze: () :

=
=
=
. z
sin v, u sh a y
, cos s
u ch b
v u h a x


Dup rezolvare, tema de control trebuie transmis tutorelui, pe foi scrise de mn,
ndosariate.

Sugestii pentru acordarea punctajului
Oficiu: 10 puncte ;
Subiectul 1: 10 puncte ;
Subiectul 2: 15 puncte ;
Subiectul 3: 20 puncte;
Subiectul 4 :- i) 5 puncte ; ii) 5 puncte ; iii) 5 puncte ; iv) 5 puncte;
Subiectul 5: 15 puncte ;
Subiectul 6 : calculul lui
1
- 10 puncte.


159
Bibliografie.


1. Atanasiu Gh.: Curs de geometrie diferenial, Reprografia Univ. din Braov, 1979.
2. Atanasiu Gh. i colectiv: Culegere de probleme de algebr liniar, geometrie analitic,
diferenial i ecuaii difereniale, Reprografia Univ. din Braov, 1984, 1993.
3. Atanasiu Gh., Lazr Gh., Purcaru M.: Curs de algebr liniar i geometrie analitic.
Reprografia Univ.Transilvania din Braov, 2000.
4. Atanasiu Gh., Munteanu Gh.: Curs de algebr liniar, geometrie analitic, geometrie
diferenial i ecuaii difereniale, (Partea I). Reprografia Univ. Transilvania din Braov, 1992.
5. Atanasiu Gh., Munteanu Gh., Pun M.: Curs de algebr liniar, geometrie analitic,
geometrie diferenial i ecuaii difereniale, (Partea a II-a), Reprografia Univ. Transilvania
din Braov, 1993.
6. Atanasiu Gh., Munteanu Gh., Postolache M.: Algebr liniar. Geometrie analitic i
diferenial. Ecuaii difereniale - Culegere de probleme. Ed. All, Bucureti, 1994, 1998.
7. Atanasiu Gh., Stoica E.: Algebr liniar. Geometrie analitic. Ed. Fair Partners, Bucureti,
2003.
8. Atanasiu Gh., Tatomir E., Purcaru M., Trnoveanu M., Manea A.L.: Geometrie
diferenial i analiz matematic culegere de probleme, Reprografia Univ. Transilvania
din Braov, 2000.
9. Atanasiu Gh., Trnoveanu M., Purcaru M., Manea A.: Algebr liniar i geometrie
analitic. Reprografia Univ.Transilvania din Braov, 2002.
10. Atanasiu Gh., Trnoveanu M., Purcaru M.:Noiuni teoretice i probleme de algebr
liniar, geometrie analitic i geometrie diferenial. Ed. Univ. Transilvania din Braov,
2007.
11. Barbu V.: Ecuaii difereniale, Ed. Junimea, 1985.
12. Blan V. Algebr liniar. Geometrie analitic. Ed. Fair Partners, Bucureti, 1999.
13. Berger M., Gostiaux B.: Gometrie diffrentielle, Armand Colin, Paris, 1972.
14. Bianchi L: Lezioni di geometria diferenziale, Bologna, 1927.
15. Craioveanu M., Albu I.D.: Geometrie afin i euclidian. Ed. Facla, Timioara, 1982.
16. Cruceanu V.: Elemente de algebr liniar i geometrie. E.D.P., Bucureti, 1973.
17. Dobrescu A.: Curs de geometrie diferenial, E.D.P., Bucureti, 1961, 1963.
18. Favard J.: Cours de gomtrie diffrentielle, Gauthier-Villars, Paris, 1957.
19. Finikov S.P.: Curs de geometrie diferenial. (Traducere din limba rus), Ed. Tehnic,
Bucureti, 1954.
20. Galbur Gh., Rado F.: Geometrie. E.D.P., Bucureti, 1979.
21. Gheorghiev Gh., Miron R., Papuc D.: Geometrie analitic i diferenial, Vol. I, II, E.D.P.,
Bucureti, 1968-1969.
22. Gheorghiu Gh.Th.: Geometrie diferenial, E.D.P., Bucureti, 1964.
23. Gheorghiu Gh.Th.: Algebr liniar, geometrie analitic i diferenial i programare. E.D.P.,
Bucureti, 1977.
24. Grecu E.: Geometrie diferenial, Ed. Matrix Rom, Bucureti, 1997.
25. Ianu S.: Curs de geometrie diferenial, Litografia Universitii Bucureti, 1981.
26. Ionescu-Bujor C., Sacter O.: Exerciii i probleme de geometrie analitic i diferenial.
Vol. I, II, E.D.P., Bucureti, 1969.
27. Mihileanu N.: Geometrie analitic, proiectiv i diferenial, E.D.P., Bucureti, 1971.
28. Mihu C., Jambor I.P.: Curbe plane, Ed. Tehnic, Bucureti, 1989.
29. Miron R.: Geometrie analitic. E.D.P., Bucureti, 1976.

160
30. Miron R.: Introducere vectorial n geometria analitic plan. E.D.P., Bucureti, 1970.
31. Miron R.: Introducere n geometria diferenial, Litografia Universitii Iai, 1971.
32. Murrescu Gh.: Geometrie diferenial. Curs, Reprografia Universitii Craiova, 1998.
33. Murgulescu Elena, Flexi S., Kreindler O., Sacter O., Trnoveanu M.: Curs de geometrie
analitic i diferenial. E.D.P., Bucureti, 1965.
34. Murgulescu E., Donciu N., Popescu V.: Geometrie analitic n spaiu i geometrie
diferenial - Culegere de probleme, E.D.P., Bucureti, 1973.
35. Nicolescu L.: Geometrie diferenial - Culegere de probleme, Litografia Universitii Bucureti,
1982.
36. Obdeanu V.: Elemente de algebr liniar i geometrie analitic. Ed. Facla, Timioara, 1981.
37. Orman G.: Elemente de algebr liniar, Reprografia Univ. din Braov, 1974.
38. Papuc D.: Geometrie diferenial, E.D.P., Bucureti, 1982.
39. Pun M.: Matematici superioare. Ed. Fair Partners, Bucureti, 2004.
40. Piti Gh.: Curs de algebr, geometrie i ecuaii difereniale. Reprografia Univ. din Braov,
1990.
41. Pop I., Neagu Gh.: Algebr liniar i geometrie analitic n plan i n spaiu. Ed. Plumb,
Bacu, 1996.
42. Purcaru M.A.P.: Geometrie diferenial. Ed. Univ.Transilvania din Braov, 2003.
43. Purcaru M.A.P.: Algebr liniar, geometrie analitic i ecuaii difereniale. Reprografia
Univ.Transilvania din Braov, 2005.
44. Radu C.: Algebr i geometrie, Litografia I.P.B., 1976.
45. Radu Gh.: Algebr liniar, geometrie analitic i diferenial. Ed. All, Bucureti, 1996.
46. Radu C., Drguin, C., Drguin L.: Aplicaii de algebr, geometrie i matematici speciale,
E.D.P., Bucureti, 1991.
47. Simionescu C.: Curs de geometrie. Universitatea Braov, 1977.
48. Simionescu C., Atanasiu Gh.: Curs de geometrie analitic. Universitatea Braov, 1976.
49. Stavre P.: Teoria curbelor i suprafeelor, Reprografia Univ. Craiova, 1968.
50. abac I.Gh.:Matematici speciale, E.D.P., Bucureti, 1981.
51. Udrite C.: Curbe i suprafee, Litografia I.P.B., 1975.
52. Udrite C.: Algebr liniar, geometrie analitic. Geometry Balkan Press, Bucureti, 1996.
53. Udrite C., Radu, C., Dicu C., Mlncioiu O.: Algebr, geometrie i ecuaii difereniale.
E.D.P., Bucureti, 1982.
54. Udrite C., Radu C., Dicu C., Mlncioiu O.: Probleme de algebr, geometrie i ecuaii
difereniale, E.D.P., Bucureti, 1981.
55. Vrnceanu Gh.: Geometrie analitic, proiectiv i diferenial, E.D.P., Bucureti, 1967.
56. Vrnceanu Gh.: Geometrie analitic. E.D.P., Bucureti, 1968.

S-ar putea să vă placă și