Sunteți pe pagina 1din 5

Fisa postului: Formator de Formatori

Identificarea postului 1. Numele si prenumele titularului: .................... 2. Denumirea postului: Formator de Formatori * Daca in organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa mentionati in fisa si denumirea din COR.t 3. Pozitia in COR / Cod: 241207 * In cazul in care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste in COR, va trebui sa treceti codul din COR pentru denumirea cea mai apropiata din punctul de vedere al sarcinilor si responsabilitatilor.t 4. Departamentul / locatia: Departamentul Resurse Umane *Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.t 5. Nivelul postului: a. Conducere / coordonare: Nu este cazul b. Executie: Specialist 6. Relatiile: a. Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate): * se subordoneaza: Managerului de Resurse Umane * are in subordine: Nu este cazul b. Functionale (colaborare, pe orizontala): Cu toti Formatorii / Trainerii si cu sefii de departamente c. Reprezentare (colaborare, consultanta): Cu Centre de Instruire, furnizori de instruire * creditati etc. *Pentru punctele a, b si c se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.t II. Descrierea postului 1. Scopul general al postului Dezvoltarea competentelor profesionale ale Formatorilor / Trainerilor pentru a forma o echipa competenta care sa serveasca intereselor firmei. *In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.t 2. Obiectivele postului * Elaborarea structurii pentru cursurile de instruire / formare in vederea dezvoltarii competentelor profesionale ale Formatorilor / Trainerilor in conformitate cu nevoile firmei. * Organizarea si monitorizarea sesiunilor de formare. * Marirea capacitatii formatorilor de a planifica si a desfasura programe de instruire. * In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, obiectivele pot diferi.t

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului * Concepe propriile activitati de instruire / formare a instructorilor / formatorilor si elaboreaza strategia de formare. * Analizeaza solicitarile de instruire / formare in scopul determinarii competentelor necesare pentru satisfacerea lor. * Stabileste expertiza necesara in scopul realizarii ofertei de formare, pe baza cunostintelor de specialitate. * Participa activ si responsabil la diverse forme de perfectionare, urmarind in permanenta propriile obiective. * Asigura expertiza in privinta competentelor in formarea Formatorilor / Trainerilor prin documentarea temeinic actualizata. * Selecteaza modalitatile si procedurile de lucru pentru programele de formare. * Analizeaza oferta si cererea de pe piata de formare pentru marirea gradului de reprezentativitate a propriei expertize. * Stabileste ordinea de derulare a activitatilor / secventelor de instruire / formare corespunzator programului convenit cu beneficiarul. * Stabileste necesarul de materiale in conformitate cu specificul cadrului organizatoricoadministrativ. * Elaboreaza suporturile / modulele de stagiu / curs ca instrumente. * Adapteaza programul oferit la abilitatile de comunicare ale echipei de formare /formatorului. * Asigura caracterul interactiv al derularii programului de formare pentru a facilita munca in echipe / grupuri de diferite dimensiuni. * Aloca si dimensioneaza resursele in functie de efectele de formare estimate si posibile. * Solutioneaza dificultatile aparute in derularea programului de formare. * Verifica periodic programul stabilit sub aspectul metodologiei, in vederea asigurarii respectarii termenelor contractuale si / sau a restructurarii lui negociate. * Asigura monitorizarea derularii cursului / modulului / stagiului si a sesiunii de evaluare si follow-up (urmarirea impactului cursurilor dupa terminarea acestora). * Asigura servicii de consiliere postsesiune a clientilor / beneficiarilor pe baza de contract. * In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi.t 4. Descrierea responsabilitatilor postului a. Privind relatiile interpersonale / comunicarea * Mentine relatii profesionale cu toti partenerii interni si externi (agentii de publicitate, firme de sondare de piata etc.). * Raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate catre toate departamentele din firma. * Promoveaza spiritul de lucru in echipa de experti formatori, in cadrul sesiunilor de formare. * Are o atitudine politicoasa atat fata de colegii sai, cat si fata de persoanele din exterior cu care vine in contact in cadrul firmei.

b. Fata de echipamentul din dotare * Respecta procedurile interne legate de utilizarea echipamentului si a aparaturii din dotare. * Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. c. In raport cu obiectivele postului * Mentine si transmite un standard inalt de profesionalism in cadrul activitatilor desfasurate. * Are responsabilitati in promovarea programelor de formare si a ocupatiei de Formator de Formatori. * Raspunde de promovarea programelor de formare in scopul inducerii in diverse medii socio-profesionale a nevoii de formare continua a formatorilor. * Raspunde de constituirea expertizei in scopul realizarii ofertei de formare. * Raspunde de elaborarea strategiei de instruire / formare si analizarea nevoilor specifice ale clientilor / beneficiarilor. * Raspunde de corelarea rezultatului analizei de nevoi cu expertiza detinuta si cu mediul de instruire / formare disponibil. * Raspunde de inregistrarea si arhivarea documentelor administrative potrivit procedurilor de arhivare. * Raspunde de solutionarea situatiilor neprevazute. * Raspunde de confidentialitatea datelor la care are acces. d. Privind securitatea si sanatatea muncii Respecta normele privind Securitatea si Sanatatea in Munca si PSI. e. Privind regulamentele / procedurile de lucru * Respecta strategia de dezvoltare a personalului. * Respecta standardele de dezvoltare profesionala a angajatilor. * Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare. * Respecta procedurile de lucru generale specifice firmei (programul de lucru, punctualitatea in intocmirea si predarea rapoartelor de catre toti cei interesati). * Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil. *In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, responsabilitatile postului pot diferi. Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.t 5. Conditiile postului de lucru a. Programul de lucru 8 ore si suplimentar cand este cazul. *Se va asigura corelarea acestor dispozitii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum si cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanta turelor, daca este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.t

b. Conditiile materiale * ambientale Nu lucreaza in conditii ambientale deosebite. * deplasari Realizeaza deplasari frecvente, participa la evenimente in afara firmei, in localitate, in tara si in strainatate. * spatiu Isi desfasoara activitatea intr-unul dintre birourile Departamentului Resurse Umane, precum si in salile de instruire / formare. * conditii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon mobil, PC sau laptop. c. Conditii de formare profesionala Participarea la diverse traininguri, workshopuri, seminare, congrese de specialitate etc. d. Buget Nu este cazul * Conditiile de la punctele a, b, c si d se decid la nivelul fiecarei firme in functie de conditiile specifice si de posibilitati, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.t 6. Gradul de autonomie a. Autoritate asupra altor posturi ........................ * Se refera la alte posturi decat cele aflate in subordinea directa. Autoritatea se stabileste in fiecare firma de catre conducere, pentru fiecare post in parte in functie de marimea, specificul si organigrama firmei.t b. Delegare (inlocuitori, sarcini delegate) * inlocuieste pe: Unul dintre Traineri / Formatori sau pe Training Manager, cu responsabilitati si sarcini limitate. * este inlocuit de: Unul dintre Traineri / Formatori, cu responsabilitati si sarcini limitate. * De obicei, fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu precizarea responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii.t 7. Indicatori de performanta Cresterea productivitatii muncii ca urmare a participarii angajatilor la sesiunile de instruire / formare profesionala cu ...% pe o perioada de ... . * In functie de specificul firmei, pot fi utilizati indicatori diferiti, cu valori diferite, in limitele responsabilitatilor si performantelor cerute de post.t 8. Perioada de evaluare a performantelor Bianual * Se stabileste in functie de sistemul de evaluare din fiecare firma.t 9. Evolutii posibile Poate avansa pe pozitia de Training Manager. * Se stabileste in functie de sistemul de planificare a carierei din fiecare firma.t III. Specificatiile postului

1. Nivelul de studii Studii superioare in domeniul de activitate al firmei. *Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.t 2. Calificarea / specializarea necesara * Cursuri de perfectionare sau postuniversitare in domeniul resurselor umane. * Atestat ca Formator de Formatori. * Limbi straine: engleza, franceza, preferabil nivel avansat. * Operare PC: Word, Excel, PowerPoint, programe de baze de date. * In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma, se pot solicita si alte calificari / specializari.t 3. Competentele postului (pachet de competente) * comunicare si coerenta/fluenta in exprimare; * capacitate de organizare; * notiuni de metodologie, management, psihologie educationala; * abilitati de negociator-mediator; * tact in abordarea situatiilor neprevazute si conflictuale; * creativitate si adaptabilitate in alternarea activitatilor; * cunoasterea de tehnici de investigare informationala; * realism si exigenta in evaluarea imperativelor de moment si a perspectivelor domeniului; * discernamant in alegerea modalitatilor de sustinere a sesiunilor de instruire / formare pentru o anumita ocupatie; * meticulozitate si acuratete; * bun echilibru emotional, constanta in atitudini si manifestari; * capacitatea de a redacta lucrari si rapoarte clare si corecte. * In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma, se pot solicita si alte competente.t 4. Experienta de lucru necesara (vechimea in specialitatea ceruta de post) Minimum 5 ani experienta in instruire-formare profesionala. * Experienta de lucru necesara se stabileste de fiecare firma, in functie de nevoile specifice pentru postul respectiv.t Data, Numele si semnatura titularului postului, ierarhic Numele si semnatura superiorului

APROBAT Director General