Sunteți pe pagina 1din 4

Sociologia educatiei

Conf.univ.dr. Mihai DIACONU CUVANT INAINTE PREFATA Cuprinsul crii: PARTEA I SPECIFICUL PERSPECTIVEI SOCIOLOGICE ASUPRA EDUCATIEI CAPITOLUL 1 OBIECTUL DE STUDIU AL SOCIOLOGIEI EDUCATIEI 1. Sociologia educatiei, subramura a sociologiei 2. Alte ramuri ale sociologiei preocupate de educatie 3. Raporturile sociologiei educatiei cu alte stiinte 4. Metodele de cercetare ale sociologiei educatiei 5. Utilitatea studierii sociologiei educatiei CAPITOLUL 2 PRINCIPALELE ORIENTARI TEORETICE IN SOCIOLOGIA EDUCATIEI 1. Utilitatea si specificul teoriilor sociologice asupra educatiei 2. TEORIILE FUNCTIONALISTE a) Contributia lui E. Durkheim la sociologia educatiei b) Critica functionalismului 3. TEORIILE CONFLICTUALISTE a) Max Weber si orientarea neoweberiana b) Orientarea neomarxista 4. TEORIILE INTERACTIUNII Aplicatii PARTEA a- II-a SISTEMUL DE EDUCATIE SI COMPONENTELE SALE CAPITOLUL 3 SISTEMUL DE EDUCATIE 1. Sisteme si tipuri generice de educatie 2. Functiile sociale ale institutiei educatiei 3. Varietatea instantelor de socializare, a institutiilor si organizatiilor implicate in educatie 4. Criza mondiala a educatiei 5. Contributia sistemului de educatie la dezvoltarea durabila a societatii Aplicatii CAPITOLUL 4 SISTEMUL DE INVATAMANT 1. Sistemul de invatamant subsistem al sistemului social global 2. Analiza eficientei unui sistem de invatamant 3. Limite functionale ale unui sistem de invatamant 4. Democratizarea sistemelor de invatamant

Aplicatii CAPITOLUL 5 SCOALA CA ORGANIZATIE 1. Tipuri de organizatii 2. Abordarea organizatiei scolare ca sistem deschis Elementul 1: Organizatia (componentele interne) Elementul 2: Mediul organizatiei Elementul 3: Intrarile (Input) Elementul 4: Produsul (Output) Elementul 5: Retroactiuna (Feedback) 3. Sanatatea organizatiilor scolare Aplicatii CAPITOLUL 6 STATUSURI SI ROLURI FORMALE IN ORGANIZATIA SCOLARA 1. Semnificatia statusurilor si a rolurilor sociale 2. Principalele categorii de roluri in invatamant: A. Statusul si rolul profesorului: continut, determinari, tensiuni specifice B. Roluri de indrumare, conducere si control C. Rolul de elev Aplicatii CAPITOLUL 7 VARIABILELE COMPORTAMENTULUI ORGANIZATIONAL 1. Cultura organizationala a scolii 2. Climatul organizational al scolii 3. Sistemul de management al scolii Aplicatii CAPITOLUL 8 SCHIMBARILE IN SISTEMUL EDUCATIEI FORMALE 1. Componentele procesului de schimbare 2. Autonomia relativa a schimbarilor in educatie 3. Niveluri de analiza a schimbarilor in educatie 4. Sursele schimbarii in educatie 5. Strategii ale schimbarii 6. Proceduri de schimbare: schimbarea programelor scolare, schimbarea manualelor scolare, controlul calitatii 7. Fazele schimbarilor in invatamant: faza de initiere a schimbarilor, faza de implementare, faza de evaluare 8. Reforma invatamantului ca modalitate de schimbare in educatie Aplicatii CAPITOLUL 9 INSTITUTII ALE EDUCATIEI INFORMALE 1. Familia ca mediu socio-educativ: a) Sarcinile educative ale familiei b) Caracteristici ale familiei care influenteaza socializarea primara 2. Mass-media ca factor de influenta educativa: a) Functiile mass-media

b) Efecte social-psihologice ale mass-media c) Educatia tineretului pentru mass-media Aplicatii PARTEA a III-a ABORDAREA MICROSOCIOLOGICA A EDUCATIEI FORMALE CLASA DE ELEVI CA GRUP SOCIO-EDUCATIV CAPITOLUL 10 CARACTERISTICILE GRUPURILOR EDUCATIONALE 1. Scopurile specifice 2. Compozitia grupurilor educationale 3. Sarcinile si activitatile grupurilor educationale 4. Organizarea grupurilor 5. Conducerea grupurilor educationale CAPITOLUL 11 INTERACTIUNILE SOCIALE DIN INTERIORUL CLASEI DE ELEVI 1. Principalele categorii de interactiuni 2. Relatiile dintre elevi A. Tipuri de relatii B. Coeziunea clasei 3. Relatiile profesor-elevi A. Caracteristici generale B. Factori de influenta care influenteaza relatia profesor-elevi a) Influenta diferentelor sociale dintre elevi (status socioeconomic, rasa, sex) b) Influenta diferentelor individuale dintre elevi c) Influenta asteptarilor profesorului Aplicatii CAPITOLUL 12 STATUSURI SI ROLURI IN CLASA DE ELEVI 1. Statusul real si statusul perceput 2. Variabilele diferentierilor de status in clasa de elevi 3. Liderii clasei de elevi: Afirmarea liderilor Functiile si calitatile liderilor Stilurile de conducere ale liderilor si influenta lor asupra grupului 4. Elevii slabi si inadaptatii clasei; abandonul scolar Aplicatii CAPITOLUL 13 DINAMICA GRUPULUI DE SCOLARI AI CLASEI 1. Semnificatia dinamicii grupului 2. Planuri de manifestare a dinamicii grupului: a. Structura grupului mic b. Functiile grupului mic c. Procesele grupului mic: procesul de realizare a sarcinilor scolare, procesul de comunicatie; procesul de influenta Aplicatii

CAPITOLUL 14 CUNOASTEREA CLASEI DE ELEVI CA GRUP SOCIAL 1. Utilitatea cunoasterii clasei de elevi ca grup social 2. Obiectivele cunoasterii clasei de elevi 3. Fisa de caracterizare a clasei Metode si tehnici de cunoastere a grupurilor: Observatia sistematica; Tehnica sociometrica Autobiografia grupului; Profilul psihosocial al grupului Aplicatii PARTEA a IV-a SCOALA SI COMUNITATEA CAPITOLUL 15 MEDIUL SOCIAL AL SCOLII 1. Elementele componente ale mediului social al scolii 2. Parteneriatul organizational al scolii a) Unitatea scolara in cadrul parteneriatului b) Strategii in cadrul parteneriatului: Strategii de colaborare si comunicare cu familiile elevilor; Colaborarea si comunicarea cu agentii economici locali Aplicatii CAPITOLUL 16 ADAPTAREA ACTIUNILOR SCOLII LA MEDIUL EI EDUCATIV A. INTERVENTIA SCOLII PENTRU SPRIJINIREA EDUCATIVA A ELEVILOR DEFAVORIZATI SOCIO-ECONOMIC 1. Asigurarea programelor de interventie timpurie 2. Furnizarea educatiei compensatorii 3. Asigurarea programelor suplimentare inainte si dupa orele de scoala 4. Asigurarea indrumatorilor si a meditatorilor 5. Utilizarea stimulentelor si a descurajarilor B. COMBATEREA FACTORILOR CARE AMENINTA SANATATEA SI SIGURANTA ELEVILOR 1. Prevenirea abuzurilor si a neglijentei fata de copii 2. Prevenirea si abordarea problemelor de graviditate la adolescente 3. Prevenirea raspandirii SIDA si a altor boli transmisibile 3. Prevenirea sinuciderilor, a ranirilor si a deceselor accidentale 5. Prevenirea violentei in scoli 6. Prevenirea consumului de droguri C. ABORDAREA SOCIO-PEDAGOGICA A DIVERSITATII CULTURALE IN SCOLI 1. Semnificatii ale educatiei multiculturale 2. Educatia elevului diferit cultural 3. Abordarea relatiilor umane 4. Activitatea de studiu in grupurile multiculturale 5. Abordarea multiculturala Aplicatii