Sunteți pe pagina 1din 13

MANUALUL CALITATII

Cuprins: 1. 2. 3. 4. 5. Scopul, Domeniul de aplicare si Gestiune Documente de referinta Termeni, Definitii, si Abrevieri Politica de calitate Cerinte de management

1. Scopul Manualul Calitii prezint SMC implementat n cadrul SC ANDANAPAN SRL , n conformitate cu standardul SR ISO 22000, pentru domeniul de activitate: Cod CAEN 1581: Fabricarea painii. Scopul Manualului Calitatii este de a prezenta sistemul calitatii existent in unitate si de a grupa politicile si procedurile dupa care functioneaza acesta fabrica astfel incat calitatea serviciilor specific prestate sa poata fi dovedita. Manualul Calitatii are urmatoarele scopuri: A informa personalul inteprinderii, clintii si distribuitorii produselor asupra politicii in domeniul calitatii adoptate si practicate in conducerea inteprinderii; A face o imagine favorabila inteprinderii si de a castiga increderea clintilor prin specificarea cerintelor contractual; A sensibiliza furnizorii cu privire la asigurarea calitatii produselor pe care le livreaza; A servi ca standard de referinta autorizat pentru implementarea sistemului calitatii; A define structura organizatorica a sistemului calitatii si a stabili responsabilitatea diferitelor persoane, grupuri functionale si sectoare in cadrul sistemului calitatii, asigurand mijloacele de comunicare operative intre acestea pentru toate problemele legate de calitate; A asigura disciplina in executarea lucrarilor in vederea sporirii eficientei acestora; A prezenta tuturor salariatilor din intreprindere elementele sistemului calitatii si de a-I constientiza asupra importantei muncii lor in privinta calitatii produselor la obtinerea careia participa. 2. Elaborare Elaborarea Manualului Calitatii, fundamental sistemului calitatii unei intreprinderi, este o munca foarte dificila si presupune multe eforturi si meticulozitate. El trebuie sa cuprinda activitatile tuturor sectoarelor si pesoanelor implicate direct in obtinerea produselor de calitate, sa fie cat mai simplu, fara documente si elemente care nu sunt necesare. Dar sa asigure ghidarea funciilor sistemului calitatii pe baza implementarii standardelor ISO. Un manual incarcat cu prea multe elemente si documente inutile. Devine greu de consultat si de inteles si nu isi va indeplini scopul pentru care a fost facut. 3. Prezentarea inteprinderii (unitatii) S.c. Andana Pan s.r.l. cu sediul in Baia Mare str. Motorului nr. 7A. inregistrata la registrul comertului cu nr. J24/185/1991, C.U.I. 2204350, atribut fiscal RO, reprezentata prin Pop Gelu Ioan, s-a constituit in anul 1991 dar sub denumirea actuala functioneaza din 1997.09.30. Activitatea preponderenta a firmei o reprezinta producerea painii si distributia acesteia pe raza judetelor Maramures si Satu Mare.

Mesajul nostru este simplu si foarte clar: Produse deosebite pentru oameni deosebiti. Odata cu el am incercat sa impunem o anumita personalitate produselor pe care noi le producem, acestea avand un farmec aparte datorat prospetimii si calitatii net superioare cu care ne-am obisnuit clientii sa cumpere intotdeauna: Franzela Fermecata. Incepand cu anul 2001, firma Andana Pan incearca sa se impuna pe piata baimareana si printr-un lant de magazine proprii, magazine cunoscute sub numele Tanti DaDa. Numarul acestor magazine este in continua crestere pentru a putea fi cat mai aproape de clientii nostri. Motto-ul dupa care ne ghidam devine din ce in ce mai popular. Acesta este Cere si ti se va DaDa! pentru ca incercam sa stabilim o relatie de comunicare deplina intre Tanti DaDa si clienti. Acordam o foarte mare importanta celor 3 categorii de nevoi cu care toti ne confruntam: nevoi vitale, elevate sau de varf. Magazinul on-line, proaspat deschis, are ca scop emanciparea consumatorilor, deocamdata, aflati pe raza orasului Baia Mare. Acestia au posibilitatea de a-si acoperi majoritatea nevoilor folosind internetul, fara a implica eforturi financiare suplimentare majore, fara a parasi confortul si profitand la maxim de comoditarea oferita de locuinta. Avand in vedere toate cerintele extrem de exigente ale Uniunii Europene, au fost facute demersurile pentru a se trece la implementarea sistemului HACCP la nivel de intreprindere. HACCP reprezinta un sistem operant de management al sigurantei alimentare. Astfel vom avea inca o proba esentiala in a demonstra clientilor nostri si organelor de control ca toate potentialele riscuri sunt tinute sub control iar produsele realizate sunt conform tuturor cerintelor in domeniul sigurantei alimentare. Acest sistem nu este implementat din obligatie, ci din preocuparea noastra permanenta privind siguranta consumatorilor, calitatea produselor si serviciilor din ce in ce mai diversificate oferite de Andana Pan. Pretutindeni in lume se vorbeste cu respect despre brutari care prin intermediul muncii lor neobosite produc painea, cel mai important aliment care constituie un simbol pentru noi. In ultimul am incercat si noi sa ajutam la conturarea imaginii si a rolului important pe care brutarul il are in tara noastra, facand mici campanii publicitare pe posturile locale de radioteleviziune si in presa locala. Am participat la manifestari si intalniri specifice iar in ultimii ani am fost nelipsiti la toate targurile si expozitiile destinate sectorului agro-alimentar. 4. Abrevieri

PDG: Presedinte Director General;

DG: Director General; DT: Director Tehnic; MC: Manualul Calitatii; SC: Sistemul Calitatii; SMC: Sistemul de Management al Calitatii; ISO: Organizatia Internationala de Standardizare; UE: Uniunea Europeana; NE: Norma Europeana; RMG: Reprezentant Management ; RC: Responsabil cu calitatea; NIR: note de intrare receptive; RP: Responsabil Personal.

5.Managementul manualului calitatii. Aprobarea Manualului Calitatii (MC) revine Presedintelui Director General al intreprinderii. Dupa ce acesta s-a convins ca el a fost elaborate conform politicii si obiectivelor pe care le-a promulgat. Responsabilitati. Stabileste politica si strategia in domeniul calitatii. Analizeaza periodic evolutia calitatii produselor si serviciilor, cat si functionarea SMC si dispune masurile necesare atingerii nivelului stabilit. Asigura resursele necesare pentru implementarea si functionarea SMC. Aproba Programarea anuala al auditurilor interne si urmareste rezultatele auditurilor. Aproba Manualul de management calitate si procedurile de sistem. Numeste reprezentantul managementului pentru calitate si ii atribuie responsabilitate si autoritate pentru stabilirea, implementarea si functionarea SMC.

Analiza MC este asigurata de responsabilul cu calitatea, pe baza unei documentary complete care sa permita implementarea lui eficienta in interprindere. Responsabilitati: Este independent de sarcinile de productie. Coordoneaza implementarea, mentinerea si imbunatatirea SMC in conformitate cuconditiile ISO 9001:2000, cu strategia organizatiei si cu conditiile contractual. Raspunde de elaborarea, difuzarea, modificarea si actualizarea Manualului demanagement calitate si procedurilor SMC. Tine evidenta tuturor procedurilor, inregistrarilor calitatii precum si a formularelor tipizate din SC.ANDANAPAN. SRL.

Elaboreaza planificarea anuala a auditorilor interni si coordoneaza derularea acestora. Pregateste sedintele de analiza a calitatii efectuate de conducere. Urmareste aplicarea actiunilor corective si preventive stabilite si evalueaza eficientalor. Face publicitate realizarilor in domeniul managementului calitatii obtinute de SC.ANDANAPAN. SRL.

Responsabilul personal. Intocmeste Programul anual de instruire a intregului personal implicat in activitati ce influenteaza calitatea produselor si serviciilor. Stabileste responsabilitatile in domeniul formarii personalului si in colaborare cu directorii executivi si celelalte responsabilitati, pentru intreg personalul cu activitati deraspundere si intocmeste Fisa postului pentru acestia. Stabileste necesarul de personal care urmeaza sa fie instruit (in colaborare cu directorii executivi) si meseriile pentru care urmeaza sa s e o r g a n i z e z e c u r s u r i d e instruire. Stabileste perioada de desfasurare a cursurilor de instruire, locul de desfasurare si persoana care va efectua instruirea (responsabilul programului de instruire respectiv) pentru instruirile interne. Participa la elaborarea programelor de instruire si asigura efectuarea si pastrarea inregistrarilor.

Reprezentantul managementului Domnul X este , imputernicit cu responsabilitate si autoritate pentru : - a asigura ca este stabilit, implementat si mentinut SMC in conformitate cu standardulmodel de referinta : ISO 9001:2000 ; - a raporta managementului despre functionarea SMC si despre orice necesitate de imbunatatire; - a a s i gu r a c a e s t e p r o m o v a t a i n c a d r u l o r g a n i z a t i e i , c o n s t i e n t i z a r e a r e f e r i t o a r e l a cerintele clientului.

6. Politica si obiectivele calitatii. SC.ANDANAPAN. SRL in calitate de furnizor de servicii constand in activitati de fabricare a painii si a stability o politica in domeniul calitatii pentru a-si asigura o pozitie de varf in domeniu. Pentru ducerea la indeplinire a acestei politici SC.ANDANAPAN.SRL a initiat proiectarea, documentarea si implementarea unui SMC in conformitate cu cerintele standard HACCP (ISO 22000). Obiectivele (de la procedura dec de politica)

7. Localurile

Depozit materii prime

Receptie materii prime

Hol acces

Vestiar Grup social Sala ambalare

Birou

Sala productie

Sala produse finite

Rampa livrare produse finite

Managementul societatii SC.ANDANAPAN.SRL determina, pune la dispozitie si mentine infrastructura necesara pentru realizarea serviciilor in conformitate cu cerintele.

Intreprinderea este amplasata pe o supratafa totala de 10.500 mp care include: cladirile si spatiile de lucru; utilitatile asociate acestor spatii de lucru (sursa de energie electrica, de ventilatie, apa, caldura, retea canalizare ape menajere si ape fluviale,daca este cazul grup PSI); spatii de depozitare care asigura o protectie corespunzatoare a produselor; utilaje si echipamente folosite in procesul de furnizare a produsului/serviciului. birouri; fax, telefoane mobile, calculatoare. Fabrica este construita pe un singur nivel, numarul de incaperi ,dimensiunea lor si echipamentele sunt adaptate in functie de volumul productiei zilnice si de gama sortimentala produsa.La proiectarea fabricii s-a urmarit sa se pastreze o distanta suficient de mare fata de alte ntreprinderi care genereaza factori poluanti (praf, pulberi, gaze toxice, mirosuri puternice neplacute) n asa fel nct chiar n conditiile meteorologice cele mai nefavorabile, concentratia poluantilor din atmosfera sa nu depaseasca limitele maxime admise pentru zonele de locuit..C l a d i r e a d e s t i n a t a s e r v i c i i l o r a d m i n i s t r a t i v e e s t e s e p a r a t a d e c e l e n c a r e s e desfasoara procesul tehnologic si amplasata lnga poarta pentru a se evita patrunderea persoanelor straine de unitate n spatiile productive si de depozitare.Se asigura drumuri interioare si curti suficient de mari pentru primirea materiei prime si expedierea produselor, iar circulatia vehiculelor n incinta ntreprinderii este astfel organizata nct sa se evite ncrucisarea alimentelor cu produsele nealimentare.Drumurile, aleile, curtile, peroanele precum si o bordura mprejurul cladirilor sunt asfaltate sau pavate pentru a se mpiedica formarea prafului, noroiului si infiltrarea apei la temelia constructiilor. Spatiile ramase libere se amenajeaza ca zone verzi care se planteaza cu iarba, flori, arbusti si arbori. Apa potabila folosita corespunde din punct de vedere organoleptic, fizico-chimic si microbiologic STAS -ului 1342-91. Alimentarea cu apa se face din reteaua centrala de distributie a localitatii. Debitele de apa potabila necesare sunt calculate, nct sa asigure necesitatile tehnologice; operatiile de igienizare a spatiilor tehnologice, utilajelor, ustensilelor si mijloacelor de transport;nevoile de consum ale angajatilor (baut, grupuri sanitare, dusuri etc.) .Se utilizeaza att apa rece, ct si apa calda. Apa calda este furnizata dintr-o instalatie centrala prin ncalzirea si distribuirea apei calde proprie ntreprinderii.Conductele pentru apa potabila sunt montate astfel nct sa fie mai sus dect nivelul cel mai ridicat al lichidelor din diverse recipiente. Aceasta precautie se ia pentru a evita eventuala sifonare a acestor lichide n conducta pentru apa potabila. Reteaua de conducte pentru apa potabila cuprinde: - conducte pentru apa rece la temperatura de distribuire a apei de la retea sau chiar sursa proprie; - conducte pentru apa calda la temperatura de +37C, necesara spalatoarelor de mini, cu pedala;

- conductele pentru apa calda la temperatura de +65C, necesara la g r u p u r i l e s o c i a l e , l a a m e s t e c u l c u a p a r e c e n s c o p u r i t e h n o l o gi c e s i p e n t r u s p a l a r i n t i m p u l programului de productie; - conductele pentru apa fierbinte la temperatura de +85C, necesara la spalari si dezinfectii, n afara programului de productie. A c e s t e c o n d u c t e s u n t p r e v a z u t e c u termometre cu cadran si sonda, care permit citirea temperaturilor de la distanta. Se utilizeaza si apa nepotabila la: - condensatorii de ammoniac - spalarea retelelor de canalizare; - stingerea incendiilor. Conductele pentru apa nepotabila sunt precis identificate si nu se vor ncrucisa cu cele pentru apa potabila. Ele nu vor trece prin spatiile de productie sau depozitare a produselor comestibile.Conductele instalate n interiorul spatiilor tehnologice sunt identificate prin culori diferite si anume: - conducte pentru apa potabila verde; - conducte pentru apa nepotabila (industriala) negru; - conducte pentru canalizare negru; - conducte pentru ncalzire rosu; - conducte pentru gaze galben; - conducte pentru amoniac albastru; - conducte (tobogane) pentru produse comestibile verde; - conducte (tobogane) pentru produse necomestibile negru; - conducte pentru aburi portocaliu. Evacuarea apelor reziduale se realizeaza prin doua retele de canalizare complet separate: o retea de canalizare industriala, care colecteaza apele uzate rezultate din procesul tehnologic si o retea de canalizare sanitara, care colecteaza apele reziduale provenite de la grupurile sanitare, laborator si cantina.Pentru a evita stagnarile sau refularile apelor uzate, unitatea este prevazuta cu o retea de canalizare dimensionata corespunzator cantitatii de apa utilizata. Aceasta retea poate fi racordata la reteaua de canalizare a localitatii unde este situata unitatea, sau poate fi racordata la un sistem propriu de evacuare (canale, ruri sau puturi absorbante),caz n care este obligatorie prezenta unei statii de epurare a apelor reziduale.Canalele colectoare n care se varsa mai multe canale partiale vor fi mai lungi, astfel nct sa cuprinda ntregul continut primit De-a lungul sistemului de canalizare sunt amplasate guri pentru vizitare, curat ire curenta sau pentru deblocarea n caz de accidente, nsa fara sa constituie un pericol de contaminare pentru produsele comestibile.Racordarea canalizarii sanitare la canalizarea industraila se face n exteriorul unitatii,dupa bazinul pentru decantare grasimi, astfel ca sa se previna refularea continutului din conductele sanitare n interiorul spatiilor tehnologice.Toate

spatiile tehnologice n care se practica n mod curent spalari si dezinfectii ale pavimentului, sunt prevazute cu o gura de canal la fiecare 40 m. Aceste guri de canal sunt prevazute cu un mic sifon, n profunzime, cu clopot metalic si capace metalice din grilaj, cu ochiuri de 2cm asezate la nivelul pavimentului pentru a se evita patrunderea mirosurilor neplacute din retelele de canalizare n spatiile pentru productie sau depozitare.Pentru a se asigura un drenaj corespunzator, toate pavimentele prezinta o panta uniforma de scurgere spre gurile de canalizare. Pentru majoritatea spatiilor tehnologice panta de nclinare va fi de 2cm la un metru liniar de paviment. Conductele de canalizare sunt construite din fonta sau metal galvanizat si au un diametru minim de 6 toli (15cm).Toate mesele de lucru la care se utilizeaza apa n scopuri tehnologice sunt racordate la sisteme de canalizare prin sifonare corespunzatoare. Toate utilajele care folosesc apa n s c o p u r i t e h n o l o gi c e s a u p e n t r u s p a l a r i s i e v a c u e a z a r e z i d u u r i , s e r a c o r d e a z a l a sistemul de canalizare, prin intermediul unor sifoane.Bazinele de nmuiere, fierbere, oparire sau racire sunt prevazute cu tevi avnd un diametru de minimum 5cm (2 toli), racordate la canalizare. Bazinele pentru decantare si colectare de grasimi industriale sunt amplasate l a distanta maxima posibila de corpul pentru productie. Bazinele sunt astfel proiectate si realizate nct sa poata fi golite si curatate fara dificultate. Este interzisa scurgerea apelor uzate sau murdare direct pe paviment. Amenajarile exterioare sunt astfel nclinate si drenate nct sa permita ndepartarea rapida a apelor fluviale sau de spalare a exterioarelor. Nu se admite acumularea apelor sub forma de ochiuri de apa statatoare.Intreaga incinta a unitatii sa fie betonata sau asfaltata si canalizata corespunzator.Reziduurile solide sunt reprezentate prin: resturi menajere, cioburi de sticla, deseuride hrtie, ambalaje nerecuperabile, cenusa, gunoaie de curte etc.Deseurile nerecuperabile, datorita continutului n substante organice, putrezesc repede, producnd o serie de mirosuri neplacute, constituind n acelasi timp un mediu favorabil pentru insecte si rozatoare.Colectarea gunoaielor menajere (cu exceptia cioburilor de sticla si a deseurilor nerecuperabile) se face n recipiente metalice, acoperite cu capac, actionate cu pedala de picior. Acestea sunt transportate la platformele de gunoi cu carucioare speciale ori de cate ori se umplu sau vor fi duse la crematoriul pentru deseuri Amplasarea recipientelor se face la o distanta de cel putin 25 m de locurile de munca.P e n t r u depozitarea gunoaielor menajere si a deseurilor nerecuperabile s u n t prevazute n incinta, n zona murdara, o platforma nchisa, betonata, r a c o r d a t a l a canalizare, n care se vor depozita pubele sau alte recipiente pentru deseuri.Din grupa reziduurilor lichide fac parte apele provenite din procesul tehnologic,de la spalarea si dezinfectia utilajelor,ustensilelor si a spatiilor tehnologice, de la functionarea anexelor socialsanitare, ct si apele pluviale.Evacuarea apelor reziduale din incinta se poate face numai printrun emisar exterior,dupa tratarea corespunzatoare a apelor n interiorul incintei, potrivit cerintelor impuse de organele de resort, si n functie de conditiile prezentate de emisar.Sistemul pentru tratarea apelor reziduale cuprinde n functie de gradul de epurare si de celelalte conditii impuse prin aviz: - separatoare de grasimi; - dispozitive pentru retinerea particulelor solide; - instalatii pentru epurare biologica; - dispozitive pentru clorinare.

8. Echipamentele In functie de cerintele metrologice ele se impart in 3 categorii: - echipamentele de masurare: echipamente care furnizeaza rezultate neracordabile la etaloanele nationale sau international sau la echipamentele de referinta certificate, cu exceptia unor material consumabile . -echipamente de analize si incercari: echipamente care furnizeaza rezultate neracordabile la etaloanele nationale sau internationale sau la echipamentele de referinta certificate, din ratiuni psihice sau economice; -echipamente intermediare: echipamente care nu furnizeaza rezultate, dar participa la obtinerea lor si al caror control are o influenta asupra rezultatului comunicat clientului. Acest echipament se imparte in 2 categorii: echipamente care contin un element metrologic si celelalte. Cumpararea, receptia si punerea in functiune a echipamentelor reprezinta cele trei faze ale ciclului lor de viata si trebuie sa respecte prevederile procedurii PB4/01. Toate inteprinderile producatoare au in dotare echipamente, instrumente si dispositive de masurare si incercare. Necesarul acestora presupune, printer altele, identificarea lor precisa si stabilirea parametrilor care trebuie masurati, pe baza unor studii care cer sa se aiba in vedere urmatoarele: -tipul masuratorilor ce trebuie effectuate, -gama de masuratori, -volumul masuratorilor, -grade de precizie a echipamentelor in conditiile de mediu in care vor fi folosite, -timpul necesar pentru o masurare si numarul de masuratori zilnice, -alte cerinte necesare. Toate echipamentele sunt cuprinse intr-un inventar care reprezinta documentul EB4/01, iar pentru fiecare echipament in parte se intocmeste un dosar care contine: -caietul de sarcini cu specificatiile EB4/02 -nota de comanda si bonul de livrare -fisa de punere in functiune -procesul verbal de verificare -fisa de semnaturi, fisa de viata, fisa de interventie, fisa de mentenanta -notite de utilizare ( in cazul echipamentelor care nu sunt insotite de notita deutilizare a constructorului sau aceasta nu este redactata intr-o forma usor inteligibila, se intocmeste o notita interna de utilizare in care se descrie modul de folosire a echipamentului ) -fisa de mentenanta care contine elemnete de supraveghere si urmarire aechipamentului si determina schimbarea periodicitatii proceselor de mentenantapreventiva si previzionala. Utilizarea echipamentelor in derularea activitatii se face de catre personal instruit.Instruirea se refera atat la domeniul particularitatilor functionale, cat si la protectia muncii. La alegerea echipamentelor de masurare si incercari trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele aspect: Mentenanta si etalonarea. Asemenea echipamente sunt utilizabile numai cand functioneaza la nivelul de precizie specificat sic and este etalonat adecvat. Din aceasta cauza, la procurarea lor se vor avea in vedere si posibilitatile de mentenanta, etalonare si de aprovizionare cu piesele de schimb. Activitatea de etalonare este precisa si trebuie

facuta dupa proceduri standardizate sau normalizate. Ele sunt specific fiecarui tip de echipament, dar in general, trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente: -tipul si clasa echipamentului, -identificarea tuturor acesoriilor si normelor ce vor fi folosite la etalonare, -instructiuni amanuntite pentru efectuarea etalonarii, tipul de date despre etalonare ce urmeaza sa fie inregistrate si metode de tabelare, Conditii de mediu in care se va efectua etalonarea si timpul necesar pentru stabilizarea echipamentului in conditiile de mediu specificate, -actiunile ce urmeaza a fi intreprinse, daca instalatia de etalonare nu este satisfacatoare, -frecventa recalibrarilor, -numarul si data emiterii procedurii. Daca un echipament de masurare nu este folosit frecvent si numai la interval de timp relative mari, se recomanda sa fie calibrat inainte de fiecare utilizare. Administrarea parcului de echipamente. Pentru fiecare echipament se intocmeste un dosar care trebuie sa contina: -caietul de sarcini cu specificatiile EB4/02, -nota de comanda si bonul de livrare, -fisa de punere in functiune, Certificatul de etalonare, procesul verbal de verificare sau rezultatele incercarilor de calibrare, dupa caz, -fisa de semnaturi, fisa de viata, fisa de interventie, fisa de mentenanta EB4/04, -notite de utilizare, -fisa de mentenata care contine elemente de supraveghere si urmarire a echipamentului si ea determina scgimbarea periodicitatii proceselor de mentenata preventive si previzionala. 9. Produse consumabile Cumpararea si aprovizionarea a materialelor consumabile consta intr-o regrupare a cererilor interne, evaluarea si validarea facute de responsabilul cu aprovizionarea cu produse consumabile. Acest process este descries in procedura PB4/01. Controalele de receptive si etichetare. La receptie se face un control care sa permita validarea conformitatii cu comanda. Fiecare livrare trebuie sa fie inregistrata.Inregistrarile de receptie contin: -denumirea materialului inscris pe bonul de livrare si pe recipient, -numele dat materialului in unitate si codul sau, -data receptiei, -numele furnizorului si numele fabricantului, -numarul seriei de fabricatie sau numarul de referinta, -cantitatea totala si numarul recipientelor primate, -numarul seriei atribuit produsului dupa receptia sa, -unele observatii legate de starea si integritatea materialelor primate. Depozitarea se face de catre receptioner in spatii special destinate care trebuie sa indeplineasca toate conditiile pentru a nu se degrada produsele. Ele trebuie asezate in ordine alfabetica si grupe. Intr-un loc separate se depoziteaza produsele foarte toxice sau periculoase, intr-un dulap cu cheie.

Gestionarea. Se face de utilizatori, de regula, in stocuri minime, cu exceptia comenzilor anualeplanificate. Procesul de gestionare este descris in procedura de cumparareaaprovizionare PB4/01. Scoaterea din uz si distrugerea. Produsele reziduale, apoase sau organice rezultate in urma folosirii produselor consumabile se strang in 2 butoaie astfel: intr-un butoi verde solutiile organice, intr-un butoi albastru solutiile apoase. Aceste butoaie sunt ridicate saptamanal sau la cerere de catre SC Dunexim Distribution Group SRL- firma specializata in preluarea si tratarearea ziduurilor. 10. Tratarea cererilor de analize (incercari) si a esantioanelor primite Documentul de cere tip este un formular prestabilit de laboratorul de analize identificat cu un anumit symbol si difuzat de clientii obisnuiti. El contine datele de care laboratorul ar putea avea nevoie pentru a satisface cel mai bine solicitarile clientului care trimite esantioane pentru analiza. O cerere este acceptata din momentul in care formularul este completat in mod corespunzator. Daca este nevoie clientul poate fi contactat telephonic pentru a da informatii suplimentare. Dupa inregistrarea cererii, esantioanele se trimit serviciilor vizate insotite de o copie de pe cererea clientului si o fisa de urmarire pe care se trec rezultatele analizelor. Fiecare sef de serviciu verifica si valideaza datele analitice din serviciul sau. Datele se transmit la un post centralizat, unde directorul ethnic sau alt specialist asambleaza datele. Se valideaza si se redacteaza raportul de analiza. Secretariatul directorului tehnioc se ocupa de transmiterea raportului catre client. Modul de receptive si tratare a esantioanelor. Esantioanele pot fi trimise la laborator prin posta sau prin delegate. Pe fiecare dintre esantioanele acceptate se aplica etichete editate de sistemul informatic al secretariatului administrative, in asa fel incat sa se asigure pe de o parte concordant intre sistemul informatics si esantioane, iar pe de alta parte, anonimatul esantioanelor pentru a se asigura o tratare analitica impartial. Controlul corectitudinii si fidelitatii analizelor se face : asupra esantioanelor, asupra metodelor de lucru. Rezultatul acestor controale se consemneaza pe fisa rezultatelor metodelor de lucru cu exceptia rezultatelor intra- si interlaboratoare care se studiaza si se analizeaza de directorul tehnic si seful serviciului implicat. In cazul de abateri sau neconcordante se intocmeste o fisa de anomalie, iar analistul in cauza cu seful serviciului fac investigatii pentru a stabilii cauza si actiunile corective. 11. Proiectare si perfectionare. Activitatile care privesc conceperea produsului si intocmirea proiectului sunt: -elaborarea de procedure pentru studierea produselor existente pe piata, a nevoilor si a preferintelor consumatorilor, -analiza reclamatiilor clientilor in legatura cu produsele existente pe piata, -formularea specificatiilor de proiectare, -stabilirea materialelor si componentelor standardizate necesare realizarii noilor produse si includerea lor in proiectare, -stabilirea analizelor de laborator si a probelor la care trebuie supuse prototipurile,

-studii de fiabilitate, securitate si analiza costurilor, -formulare tipizate pentru proiecte, desene, detalii ale proceselor tehnologice, -stabilirea criteriilor pentru examinarea vizuala a produsului, -proceduri privind modificarile proiectelor si actualizarea documentatiei, -proceduri de avizare a proiectelor. 12. Tehnologia de fabricatie