Sunteți pe pagina 1din 21

CERINTE

Se da o companie fictiva care va trebui sa aiba ca obiect de activitate productia si


comercializarea de produse de patiserie, conform unui cod CAEN prezentat.
La inceputul exercitiului financiar situatia companiei se prezinta astfel:
1. Managementul/administrarea companiei este asigurat de catre cei doi asociati
2. Capitalul social al companiei este complet varsat
3. Imobilizarile corporale reprezinta 40% din valoarea capitalului social
4. Compania are in proprietate o unitate de productie pentru obtinerea produsele sale
5. Societatea are contractat un credit bancar pe termen lung, credit care reprezinta
10% din valoarea capitalului social al companiei
6. Personalul companiei cuprinde 15 de angajati. Salariile acestora se inregistreaza si
se achita la data de 15 a lunii urmatoare
7. Compania este platitoare de TVA si impozit pe profit, cota 16%
8. Compania realizeaza o cifra de afaceri de peste 5.000.000 lei/an
9. Produsele companiei sunt vandute en-gross direct din unitatea de productie si endetail prin magazinul propriu (cu un adaos comercial de 15%)
Sa se intocmeasca un bilant initial indeplinind urmatoarele conditii:
a) Activul patrimonial cuprinde 25 de elemente
b) Pasivul patrimonial cuprinde 20 de elemente
In cursul unui exercitiu financiar (anul 2008) se inregistreaza urmatoarele operatiuni:
1. Primirea unei subventii din partea statului pentru achizitia unei noi linii de
fabricare
2. Achizitia liniei de fabricare pe baza subventiei primite
3. Primirea in concesiune pentru 45 de ani a unui teren, plata redeventei anuale se
face la finele lunii ianuarie
4. Constructia in regie proprie pe o durata de 6 luni a unei cladiri in vederea
depozitarii materialelor si produselor
5. Achizitia si plata materialelor/produselor necesare procesului de productie
6. Obtinerea de produse finite in vederea comercializarii minim un lot in fiecare
luna
7. Rascumpararea si anularea a 10% din actiunile proprii emise pe piata
8. Contractarea unui credit bancar pe 2 ani, cu o dobanda anuala de 20%, credit
rambursat in 4 transe egale
9. Vanzarea de produse proprii en-gross si en-detail minim o opetariune in fiecare
luna. Se vor face operatiuni din vanzarea produselor: vanzare en-gross cu incasarea
in banca si in numerar, vanzarea prin credit comercial, vanzare cu intocmirea
ulterioara a facturii; en-detail persoanelor juridice cu plata in numerar si in banca,
cat si persoanelor fizice cu plata pe baza de bon fiscal (fara factura)
10. Trimiterea la terti spre prelucrare a semifabricatelor
11. Achizitia de actiuni in scop speculativ de pe piata busiera; vanzarea acestora dupa
trei luni la o valoare cu 2% mai mare decat valoarea de achizitie
12. Acordarea unei donatii unei organizatii non guvernamentale
13. Acordarea unui imprumut unui client al societatii pe o durata de 6 luni, dobanda
5%

14. Inregistrarea si plata salariilor


15. Acordarea de cadouri salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Paste si Craciun
16. Executarea de catre o societate terta a unor lucrari de reabilitare a unitatii de
productie
17. Decontarea TVA-ului
18. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli
19. Calculul si plata impozitului pe profit
20. Plata catre asociati a dividendelor
Fiecare inregistrare din Registrul Jurnal va avea atasat documentul justificativ aferent.
Documentele contabile care trebuie prezentate in proiect sunt: Registrul Jurnal,
Registrul Cartea Mare, Balanta de verificare cu patru egalitati, Siuatiile financiare anuale si
raportul asociatului (calculul indicatorilor).

BILANTUL INITIAL
ACTIV
Nr.
Crt.

Simbol

Denumire Element
Actiuni proprii
detinute pe termen
scurt
Actiuni proprii
detinute pe termen
lung
Cheltuieli de
constituire
Cheltuieli de
dezvoltare
Concesiuni, brevete,
licente

1.

1091

2.

1092

3.

201

4.

203

5.

205

6.

2111

Terenuri

7.

212

Constructii
Echipamente
tehnologice
(masini,utilaje si
instalatii de lucru)
Aparate si
instalatii de
masurare, control
si reglare

PASIV
Denumire
Element

Nr.
Crt.

Simbol

750

1.

1012

Capital subscris
varsat

2000

2.

1041

Prime de
emisiune

1000

500

3.

1061

Rezerve legale

1000

500

4.

1068

Alte rezerve

1000

250

5.

1511

5000

6.

1621

25000

7.

1682

7000

8.

2808

1500

9.

2811

1500

10.

2812

Sume

8.

2131

9.

2132

10.

2133

Mijloace de transport

11.

261

Actiuni detinute la
entitatile afiliate

500

11.

2813

12.

267

Creane imobilizate

500

12.

401

Provizioane
pentru litigii
Credite bancare
pe termen lung
Dobanzi aferente
creditelor
bancare pe
termen lung
Amortizarea altor
imobilizri
necorporale
Amortizarea
amenajarilor de
terenuri
Amortizarea
constructiilor
Amortizarea
instalatiilor,
mijloacelor de
transport
Furnizori

Sume
100000

500
10000
1500

250

5000
1000
250
1000

13.

301

Materii prime

3000

13.

403

14.

302

Materiale consumabile

2000

14.

404

15.

303

Materiale de natura
obiectelor de inventar

500

15.

419

16.

341

Semifabricate

10000

16.

421

17.

345

Produse finite

10000

17.

4311

18.

354

Produse aflate la terti

1500

18.

4371

19.

4111

Clienti

10000

19.

444

20.
21.
22.
23.

461
506
5121
5311

1000
1000
30000
10000

20.

462

24.

5323

25.

5411

Debitori diversi
Obligatiuni
Conturi la banci in lei
Casa in lei
Tichete si bilete de
calatorie
Acreditive in lei

TOTAL ACTIV

Efecte de platit
Furnizori de
imobilizari

250

Clienti - creditori
Personal - salarii
datorate
Contributia
unitatii la
asigurarile
sociale
Contributia
unitatii la fondul
de somaj
Impozitul pe
venituri de natura
salariilor
Creditori diversi

250

500

100
200
200
500
500

500
500
12500
0

TOTAL PASIV

REGISTRUL-JURNAL

125000

Nr.
Data inreg.
inreg.
1.

2.

01.01.200
8

01.01.200
8

Simboluri
conturi
Explicatii
Felul Nr. Data
D
C
0.a. Deschiderea conturilor de Activ
Deschiderea conturilor
%
891
de Activ
109
1
109
2
201
203
205
211
1
212
213
1
213
2
213
3
261
267
301
302
303
341
345
354
411
1
461
506
512
1
531
1
532
3
541
1
0.b. Deschiderea conturilor de Activ
Deschiderea conturilor
891
%
de Pasiv
101
2
104
1
106
1
106
8
151
1
162
4
1
168
2
Document

Sume
D

C
125000
750

2000
500
500
250
5000
25000
7000
1500
1500
1000
3000
2000
500
10000
10000
1500
10000
1000
1000
30000
10000
500
500
125000
100000
1000
1000
1000
500
10000
1500

Nota :
1) Unele inregistrari repetitive s-au realizat separat pentru lunile ianuarie si februarie si
cumulat pentru restul perioadei de dupa luna februarie, pentru simplificare (ex. constructia in
regie proprie pe o durata de 6 luni a unei cladiri in vederea depozitarii materialelor si
produselor, achizitia si plata materialelor/produselor necesare procesului de productie,
obtinerea de produse finite in vederea comercializarii minim un lot in fiecare luna, vanzarea
de produse proprii en-gross si en-detail, inregistrarea si plata salariilor)

REGISTRUL CARTEA MARE


D

A
Si
(+)
RD=(+)
TSD=Si+RD

C
(-)
RC=(-)
TSC=RC
SFD=TSD-TSC

(-)
RD=(-)
TSD=RD
SFC=TSC-TSD

D
Si
RD
TSD
SFC

1012
C
100000 Si
10000
10000
- RC
10000
100000 TSC
90000
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD

1061
-

C
Si

1000
- RC
1000 TSC
5

1041
1000

C
Si
(+)
RC=(+)
TSC=Si+RC

C
Si

1000
- RC
1000 TSC
- SFD

SFC

1000

- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

1091
750
11000
11000
11750
-

RD
TSD
SFC

11000
11000 RC
11000 TSC
750 SFD

D
Si

121
C
- Si
167667,1 221937,4
9
8
167667,1 221937,4 RC
9
8
167667,1 221937,4 TSC
9
8
54270,29
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

131
50000

C
Si

1000
- RC
1000 TSC
- SFD

C
Si

RD
TSD
SFC
D
Si

1068
1000

C
Si

50000
50000 RC
50000 TSC
- SFD

1092
2000
2000
-

C
Si

- RC
- TSC
2000 SFD

129
C
- Si
64607,48
64607,48
- RC
64607,48
- TSC
- 64607,48 SFD

D
Si

D
Si
RD
TSD
SFC

1621
10000
10000
10000
20000

RD
TSD
SFC

C
10000 Si
20000
20000 RC
30000 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

167
45000

C
- Si
45000
45000 RC
45000 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

201
500
500
-

205
250

C
Si

500
- RC
500 TSC
- SFD

1622
1750
1750
1750
-

C
- Si
- RC
- TSC
1750 SFD

1682
3250

C
1500 Si
1750
1750 RC
3250 TSC
- SFD

C
Si

- RC
- TSC
500 SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si

1511
500

C
Si
7

203
500
500
-

C
Si

- RC
- TSC
500 SFD

RD
TSD
SFC

45000
45000
45250
-

- RC
- TSC
45250 SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

212
25000
60000
60000
85000
-

C
- Si
- RC
- TSC
85000 SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

2132
1500
1500
-

C
- Si
- RC
- TSC
1500 SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

231
60000
60000
60000
-

C
- Si
60000
60000 RC
60000 TSC
- SFD

2111
5000
5000
-

C
Si

- RC
- TSC
5000 SFD

2131
7000
50000
50000
57000
-

C
- Si
- RC
- TSC
57000 SFD

2133
1500
1500
-

C
- Si
- RC
- TSC
1500 SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

267
500
500
-

C
- Si
- RC
- TSC
500 SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

2676
87,48
87,48
87,48
-

C
- Si
87,48
87,48 RC
87,48 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

2811
5000

2813
-

C
Si

- RC
- TSC
1500 SFD

2675
3000
3000
3000
-

C
- Si
3000
3000 RC
3000 TSC
- SFD

2808
250

C
250 Si
- RC
250 TSC
- SFD

2812
1000

C
Si

C
Si

5000
- RC
5000 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si

261
1500
1500
-

250

C
Si
9

1000
- RC
1000 TSC
- SFD

RD
TSD
SFC

250

- RC
250 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

302
2000
30000
30000
32000
10000

C
- Si
42000
42000 RC
42000 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

341
10000
10000
-

C
- Si
10000
10000 RC
10000 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD

354
1500
10000
10000
11500

C
- Si
- RC
- TSC
10

301
3000
30000
30000
33000
-

C
Si

24000
24000 RC
24000 TSC
9000 SFD

303
500
500
-

C
- Si
- RC
- TSC
500 SFD

345
10000
48000
48000
58000
-

C
- Si
53000
53000 RC
53000 TSC
5000 SFD

SFC

11500 SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

403
250

RD
TSD
SFC

4111
10000
5355
5355
15355
-

250
- RC
250 TSC
- SFD

D
Si

RD
TSD
SFC

421
33000
33000
33000
30100

5355
5355 RC
5355 TSC
10000 SFD

D
Si

C
100 Si
63000
63000 RC
63100 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si

4311
-

1000
86870
86870 RC
87870 TSC
- SFD

404
59500
59500
59500
500

C
Si

500
59500
59500 RC
60000 TSC
- SFD

C
Si

RD
TSD
SFC
D
Si

C
Si

C
Si

RD
TSD
SFC
D
Si

401
86870
86870
86870
1000

200

C
Si
11

419
250

C
Si

250
- RC
250 TSC
- SFD

423
2000
2000
2000
-

C
- Si
2000
2000 RC
2000 TSC
- SFD

RD
TSD
SFC

6635

6435
6435 RC
6635 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

4313
1815

C
- Si
1815
1815 RC
1815 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

4371
530

C
200 Si
330
330 RC
530 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD

4411
C
- Si
10337,19 10337,19
10337,19 10337,19 RC
10337,19 10337,19 TSC
12

4312
3135

C
Si

3135
3135 RC
3135 TSC
- SFD

4314
1815

C
- Si
1815
1815 RC
1815 TSC
- SFD

4372
165

C
- Si
165
165 RC
165 TSC
- SFD

SFC

- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

4426
23370
23370
23370
-

C
Si

23370
23370 RC
23370 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

444
9300

RD
TSD
SFC

500
8800
8800 RC
9300 TSC
- SFD

D
Si

457
C
- Si
64607,48 64607,48
64607,48 64607,48 RC
64607,48 64607,48 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si

462
-

4427
C
- Si
11542,5
11542,5
11542,5
11542,5 RC
11542,5
11542,5 TSC
- SFD

C
Si

RD
TSD
SFC
D
Si

4424
C
- Si
11827,5
11827,5
- RC
11827,5
- TSC
11827,5 SFD

500

C
Si
13

446
C
- Si
3230,37
3230,37
3230,37
3230,37 RC
3230,37
3230,37 TSC
- SFD

461
1000
1000
-

C
- Si
- RC
- TSC
1000 SFD

RD
TSD
SFC

500

- RC
500 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

5081
5000
5000
5000
-

5000
5000 RC
5000 TSC
- SFD

D
Si

TSD

RD
TSD
SFC

5311
10000
5355
5355
15355
-

C
- Si
- RC
- TSC
15355 SFD

SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD

5411
500
500

C
Si

- RC
- TSC
1000 SFD

C
Si

RD
D
Si

506
1000
1000
-

C
- Si
- RC
- TSC
14

5121
C
30000
- Si
145124,9 275149,6
8
7
145124,9 275149,6 RC
8
7
175124,9 275149,6 TSC
8
7
100024,6
SFD
9

5323
500
500
-

C
- Si
- RC
- TSC
500 SFD

SFC

500 SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

602
42000
42000
42000
-

RD
TSD
SFC

611
1000
1000
1000
-

42000
42000 RC
42000 TSC
- SFD

D
Si

RD
TSD
SFC

641
63000
63000
63000
-

24000
24000 RC
24000 TSC
- SFD

605
12000
12000
12000
-

C
Si

12000
12000 RC
12000 TSC
- SFD

C
Si

1000
1000 RC
1000 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si

C
Si

C
Si

RD
TSD
SFC
D
Si

601
24000
24000
24000
-

C
- Si
63000
63000 RC
63000 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

15

612
1000
1000
1000
-

C
Si

1000
1000 RC
1000 TSC
- SFD

6451
6435
6435
6435
-

C
- Si
6435
6435 RC
6435 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

6452
330
330
330
-

C
Si

330
330 RC
330 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

6458
2000
2000
2000
-

RD
TSD
SFC

6583
1000
1000
1000
-

2000
2000 RC
2000 TSC
- SFD

D
Si

RD
TSD

1815
1815 RC
1815 TSC
- SFD

6582
1000
1000
1000
-

C
Si

1000
1000 RC
1000 TSC
- SFD

C
Si

1000
1000 RC
1000 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si

C
Si

C
Si

RD
TSD
SFC
D
Si

6453
1815
1815
1815
-

691
C
- Si
10337,19 10337,19
10337,19 10337,19 RC
10337,19 10337,19 TSC
16

666
1750
1750
1750
-

C
Si

1750
1750 RC
1750 TSC
- SFD

SFC

- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si
RD
TSD
SFC

711
C
- Si
101000
101000
101000
101000 RC
101000
101000 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

D
Si

7642
100
100
100
-

RD
TSD
SFC

701
60750
60750
60750
-

721
60000
60000
60000
-

C
Si

60750
60750 RC
60750 TSC
- SFD

C
Si

60000
60000 RC
60000 TSC
- SFD

C
Si

100
100 RC
100 TSC
- SFD

D
Si
RD
TSD
SFC

766
87,48
87,48
87,48
-

C
Si

87,48
87,48 RC
87,48 TSC
- SFD

BALANTA DE VERIFICARE CU PATRU EGALITATI


Simbol
cont
1012
1041
1061

Solduri initiale
Debit
-

Credit
100000
1000
1000

Rulaje cumulate
Debit
10000
-

Total sume

Credit
-

Debit
10000
17

Credit
100000
1000
1000

Solduri finale
Debit
-

Credit
90000
1000
1000

1068
1091
1092
121
129
131
1511
1621
1622
167
1682
201
203
205
2111
212
2131
2132
2133
231
261
267
2675
2676
2808
2811
2812
2813
301
302
303
341
345
354
401
403
404
4111
419
421
423
4311
4312
4313
4314
4371
4372
4411

750
2000
500
500
250
5000
25000
7000
1500
1500
1500
500
3000
2000
500
10000
10000
1500
10000
-

1000
500
10000
1500
250
5000
1000
250
1000
250
500
250
100
200
200
-

11000
167667,19
64607,48
10000
1750
45000
60000
50000
60000
3000
87,48
30000
30000
48000
10000
86870
59500
5355
33000
2000
10337,19

11000
221937,48
50000
20000
45000
1750
60000
3000
87,48
24000
42000
10000
53000
86870
59500
5355
63000
2000
6435
3135
1815
1815
330
165
10337,19

11750
2000
167667,19
64607,48
10000
1750
500
500
45250
5000
85000
57000
1500
1500
60000
1500
500
3000
87,48
33000
32000
500
10000
58000
11500
86870
59500
15355
33000
2000
10337,19
18

1000
11000
221937,48
50000
500
30000
45000
3250
60000
3000
87,48
250
5000
1000
250
24000
42000
10000
53000
87870
250
60000
5355
250
63100
2000
6635
3135
1815
1815
530
165
10337,19

1000
750
2000
54270,29
64607,48
50000
500
20000
1750
45000
3250
500
500
45250
5000
85000
57000
1500
1500
1500
500
250
5000
1000
250
9000
10000
500
5000
11500
1000
250
500
10000
250
30100
6635
3135
1815
1815
530
165
-

4424
4426
4427
444
446
457
461
462
506
5081

1000
1000
-

500
500
-

11827,5
23370
11542,5
3230,37
64607,48
5000

23370
11542,5
8800
3230,37
64607,48
5000

11827,5
23370
11542,5
3230,37
64607,48
1000
1000
5000

23370
11542,5
9300
3230,37
64607,48
500
5000

11827,5
1000
1000
-

5121

30000

145124,98

275149,67

175124,98

275149,67

125000

5355
24000
42000
12000
1000
1000
63000
6435
330
1815
2000
1000
1000
1750
10337,19
60750
101000
60000
100
87,48
1457836,8

24000
42000
12000
1000
1000
63000
6435
330
1815
2000
1000
1000
1750
10337,19
60750
101000
60000
100
87,48
1563836,8

15355
500
500
24000
42000
12000
1000
1000
63000
6435
330
1815
2000
1000
1000
1750
10337,19
60750
101000
60000
100
87,48
1583836,8

24000
42000
12000
1000
1000
63000
6435
330
1815
2000
1000
1000
1750
10337,19
60750
101000
60000
100
87,48
1688836,8

5311
10000
5323
500
5411
500
601
602
605
611
612
641
6451
6452
6453
6458
6582
6583
666
691
701
711
721
7642
766
TOTAL 126000

15355
500
500
333540

9300
500
100024,6
9
438540

SITUATIILE FINANCIARE ANUALE


Exercitiul financiar
Nr.
rd. Precedent Incheiat
B
1
2

DENUMIREA INDICATORULUI
A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE

01
19

1000

46000

(ct.201+203+205+207+208+233+234-2801-2803-2805-2807-2808290-293)
II. IMOBILIZARI CORPORALE
(ct.211+212+213+214+231+232-2811-2812-2813-2814-291-293)
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
(ct.261+262+263+264+265+267-296)
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 01+02+03)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
(ct.301+302+303308+331+332+341+345+346348+351+354+356+
357+358+361368+371378+381388-391-392-393-394-395-396397-398+4091-4428)
II.CREANTE
(ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+
444+445+446+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187-491495-496)
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
(ct.501+1091+1092+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
(ct.5112+5121+5124+5125+531+532541+542)
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 05+06+07+08)
C. CHELTUIELI IN AVANS
(ct.471)
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI
MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+
421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+
444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+509+
5186+519)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII
CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI
MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+
421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+
444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+509+
5186+519)
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct.151)
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:
Subventii pentru investitii (ct.131)
Venituri inregistrate in avans (ct.472)
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:
Capital subscris nevarsat (ct.1011)
Capital subscris varsat (ct.1012)
Patrimoniul regiei (ct.1015)
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)
20

02

33750

143750

03

2000

2000

04

36750

191750

05

27000

36000

06

11900

46222,5

07

3750

3750

08

41000 116379,69

09

83650 202352,19

10

11

15000

125995

12

68650

76357,19

13

105400 218107,19

14

15000

125995

15
16
17
18

500
-

500
50000
50000
-

19
20
21
22
23
24

100000
100000
1000
-

90000
90000
1000
-

IV. REZERVE (ct.106)


V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)

Sold C
Sold D
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121) Sold C
Sold D
Repartizarea profitului (ct.129)
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 19+23+24+25+26-27+28-2930)
Patrimoniul public (ct.1016)
Capitaluri-total (rd. 31+32)

25
26
27
28
29
30

2000
-

2000
54270,29
64607,48

31

103000

82662,81

32
33

103000

82662,81

CALCULUL INDICATORILOR
Rata profitului exprim raportul procentual dintre masa profitului i un parametru
(indicator) corespunztor de referin.
In teorie i practic se calculeaz urmtoarele genuri de rate de profit:
- comercial, prin raportarea profitului la venitul total, la incasrile totale sau la cifra
de afaceri CA;
- economic, ca raport al profitului la activele totale ale intreprinderii (AT), atat cele
proprii, cat i cele imprumutate;
- financiar, prin raportarea profitului la activele proprii AP;
- rata rentabilitii, care se determin ca raport al fiecrei forme de profit la forma
corespunztoare de cost (de pild, prin raportarea profitului contabil la costurile contabile).
Venituri = 221937,48 lei
Cheltuieli = 157330 lei
Profitul brut = 64607,48 lei
Profitul net = profitul brut impozitul pe profit
= 64607,48 lei - 10337,19 lei
= 54270,28 lei
Rata comerciala a profitului (raportat la venituri) = 54270,28 lei / 221937,48 lei
= 0,24
= 24 %
Rata comerciala a profitului (raportat la cifra de afaceri) = 54270,28 lei / 5000000 lei
= 0,0108
= 1,08 %
Rata rentabilitatii (profit/costuri) = 54270,28 lei / 157330 lei
= 0,34
= 34 %

21

S-ar putea să vă placă și