Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B1

Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect


Anul 1

Nr.
Crt.

Categoria

Pret in
RON/UM

UM

TRIM I

TRIM II

Anul 2

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

TRIM III

Total
An 1

TRIM IV

Total
An 2

Total
An 3

Total
An 4

Total
An 5

Vanzari fizice previzionate

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

90.00
camera dubla
45.00
camera simpla
45.00
o masa pe zi (inclus bauturi alcoolice)
10.00
mic dejun

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

camera dubla
camera simpla
o masa pe zi (inclus bauturi
alcoolice)
mic dejun

810
432
135
30

2,835
2,025
203
45

1,512
1,080
108
24

4,536
3,240
324
72

RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

72,900
19,440
6,075
300

255,150
91,125
9,113
450

136,080
48,600
4,860
240

408,240
145,800
14,580
720

RON
RON

98,715

355,838
320

189,780
189,780

2
5
1
1

810
432
135
30

2,835
2,025
203
45

1,512
1,080
108
24

4,536
3,240
324
72

9,693
6,777
770
171

9,693
6,777
770
171

9,693
6,777
770
171

9,693
6,777
770
171

9,693
6,777
770
171

72,900
19,440
6,075
300

255,150
91,125
9,113
450

136,080
48,600
4,860
240

408,240
145,800
14,580
720

872,370
304,965
34,628
1,710

872,370
304,965
34,628
1,710

872,370
304,965
34,628
1,710

872,370
304,965
34,628
1,710

872,370
304,965
34,628
1,710

569,340
550

98,715

355,838
350

189,780

569,340
600

1,213,673
870

1,213,673
950

1,213,673
1,000

1,213,673
1,150

1,213,673
1,500

569,890

98,715

356,188

189,780

569,940

1,214,543

1,214,623

1,214,673

1,214,823

1,215,173

150

200

230

300

310

450

120

120

120

120

120

600

600

700

800

900

350

450

500

650

900

Vanzari valorice previzionate

Venituri productie proprie total


13 Alte venituri
Total productie vanduta

90.00
45.00
45.00
10.00

RON

98,715

356,158

14

Venituri din vanzari marfuri

RON

90

10

15

Venituri din subventii de


exploatare aferente cifrei de
afaceri nete

RON

120

16

Venituri din alte activitati

RON

17
18

Variatia stocurilor (+ pentru


C; - pentru D)
Venituri din productia
realizata pentru scopuri
proprii si capitalizata

RON

Alte venituri din exploatare

RON
RON

Prognoza veniturilor

150

150

150

150

200

300

570,340

99,360

50
99,075

80
120

150

RON

Total venituri din exploatare

19

150

100

356,468

189,980

150

150

150

75

5/5/2012

150

80
356,418

190,160

570,240

50

155

200

355

455

1,215,863

1,216,178

1,216,493

1,217,058

1,217,998

1/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B2

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect


Anul 1

Nr.
Crt.

Categoria

UM

TRIM I

TRIM II

Anul 2

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

Total
An 1

TRIM III

Total
An 2

Total
An 3

Total
An 4

Total
An 5

TRIM IV

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele


consumabile

RON

7,418

Alte cheltuieli materiale

RON

847

Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

RON

2,169

Cheltuieli privind marfurile

RON

533

533

533

533

533

533

533

533

2,132

2,132

2,500

3,000

3,500

Cheltuieli materiale total

RON

10,967

7,951

1,380

10,120

10,967

7,951

1,380

10,120

30,418

30,418

34,000

38,500

42,500

Cheltuieli cu personalul angajat

RON

7,635

7,635

7,635

7,635

7,635

7,635

7,635

7,635

30,540

30,540

40,000

48,000

55,000

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

RON

825

825

825

825

825

825

825

825

3,300

3,300

4,000

4,500

5,000

Cheltuieli cu personalul total

RON

8,460

8,460

8,460

8,460

8,460

8,460

8,460

8,460

33,840

33,840

44,000

52,500

60,000

Cheltuieli cu amortizarile

RON

1,289

1,289

1,289

1,289

1,289

1,289

1,289

1,289

5,156

5,156

5,500

6,000

6,500

10

Alte cheltuieli de exploatare

RON

180

180

180

180

180

180

180

180

720

720

800

850

900

11

Cheltuieli pentru exploatare - total

RON

20,896

17,880

11,309

20,049

20,896

17,880

11,309

20,049

70,134

70,134

84,300

97,850

109,900

Prognoza cheltuielilor

7,418

7,418
847

7,418

7,418

847
2,169

7,418
847

2,169

5/5/2012

2,169

22,254

22,254

25,000

28,000

30,000

1,694

1,694

2,000

2,500

3,000

4,338

4,338

4,500

5,000

6,000

2/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B3

Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect

Nr.
Crt.

Anul 0
(anterior depunerii
cererii de finantare)

Categoria

Anul 1

TRIM I

TRIM II

Anul 2

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

TRIM III

Total
An 1

TRIM IV

Total
An 2

Total
An 3

Total
An 4

Total
An 5

Venituri din exploatare


1

Cifra de afaceri

RON

RON

Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)


Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii
si capitalizata
Alte venituri din exploatare

Venituri din exploatare total

RON

Cheltuieli materiale total

2,000

98,925

356,168

189,780

569,990

98,835

356,268

189,780

570,090

1,214,863

1,214,973

1,215,093

1,215,253

1,215,743

150

150

150

150

150

150

150

150

600

600

700

800

900

200

300

150

350

450

500

650

900

75

80

50

155

200

355

455

150

RON

50

RON
2,000

99,075

356,468

189,980

570,340

RON

10,967

7,951

1,380

10,120

Cheltuieli cu personalul total

RON

8,460

8,460

8,460

8,460

Cheltuieli cu amortizarile

RON

1,289

1,289

1,289

Alte cheltuieli de exploatare

RON

180

180

10

Cheltuieli pentru exploatare - total

RON

20,896

11

Rezultatul din exploatare

RON

78,179

99,360

356,418

190,160

570,240

1,215,863

1,216,178

1,216,493

1,217,058

1,217,998

10,967

7,951

1,380

10,120

30,418

30,418

34,000

38,500

42,500

8,460

8,460

8,460

8,460

33,840

33,840

44,000

52,500

60,000

1,289

1,289

1,289

1,289

1,289

5,156

5,156

5,500

6,000

6,500

180

180

180

180

180

180

720

720

800

850

900

17,880

11,309

20,049

20,896

17,880

11,309

20,049

70,134

70,134

84,300

97,850

109,900

338,588

178,671

550,291

78,464

338,538

178,851

550,191

1,145,729

1,146,044

1,132,193

1,119,208

1,108,098

1,108,098

Cheltuieli pentru exploatare

2,000

Venituri financiare total


12

Venituri financiare total

RON

13

Cheltuieli privind dobanzile

RON

14

Alte cheltuieli financiare

RON

15

Cheltuieli financiare - total

RON

800

16

Rezultatul financiar

RON

-800

17

Rezultatul brut

RON

1,200

18

Impozitul pe profit / cifra de afaceri

RON

19

Rezultatul net al exercitiului financiar

RON

Cheltuieli financiare, din care

Cpp

800

1,200

78,179

338,588

178,671

550,291

78,464

338,538

178,851

550,191

1,145,729

1,146,044

1,132,193

1,119,208

320

320

320

320

320

320

320

320

1,280

1,280

1,280

1,280

1,280

77,859

338,268

178,351

549,971

78,144

338,218

178,531

549,871

1,144,449

1,144,764

1,130,913

1,117,928

1,106,818

5/5/2012

3/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B4

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON

1
2
I
3
4
5
II

III
6
7
8
IV
9
10
11
V
12
13
14
15
16
VI

Active imobilizate - brute


Valoarea amortizarii cumulate
Active imobilizate - nete (1-2)
Stocuri
Creante
Casa si conturi la banci
Total active circulante (3+4+5)
TOTAL ACTIV (I+II)
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de
pana la un an
Imprumuturi si datorii la institutii de credit
Datorii comerciale
Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai
mare de un an
Imprumuturi si datorii la institutii de credit
Datorii comerciale
Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
Subventii pentru investitii
Capital social
Rezultatul exercitiului financiar
- repartizare profit la dividende
- repartizare profit la la rezerve
Rezerve
Total capitaluri proprii
TOTAL PASIV
Verificare:

Bilant

Anul 0
(anterior depunerii
cererii de finantare)
1,160,431

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

1,160,431
200,000
960,431
600

1,160,431
200,000
960,431
600

1,160,431
200,000
960,431
700

1,160,431
200,000
960,431
800

1,160,431
200,000
960,431
900

1,215,863
1,216,463

1,216,178
1,216,778

1,216,493
1,217,193

1,217,058
1,217,858

1,217,998
1,218,898

1,160,431

2,176,894

2,177,209

2,177,624

2,178,289

2,179,329

64,258

64,258

78,000

91,000

102,500

30,418
33,840

30,418
33,840

34,000
44,000

38,500
52,500

42,500
60,000

416,850
416,850

83,370
83,370

83,370
83,370

83,370
83,370

83,370
83,370

83,370
83,370

2,000

2,000
1,144,449

2,000
1,144,764

2,000
1,130,913

2,000
1,117,928

2,000
1,106,818

200
2,200
419,050

50
200
1,146,649
1,294,277

50
200
1,146,964
1,294,592

50
200
1,133,113
1,294,483

50
200
1,120,128
1,294,498

50
200
1,109,018
1,294,888

741381

882617

882617

883141

883791

884441

1,160,431

5/5/2012

4/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B5
Anul 1 al implementarii

Flux de numerar - previziuni - RON


OPERATIUNEA/PERIOADA

I.

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Total

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Anul 1
al implementarii

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)


A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv
avans)
Total iesiri de lichiditati prin investitii:
B.
(B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv
TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
Total iesiri de lichiditati prin finantare
C.
(C1+C2)
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.)
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu
si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D.
finantare (A-B-C)

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

84,037

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

3,515

278

278

278

278

278

278

278

278

278

278

278

278

3,335

278

278

278

278

278

278

278

278

278

278

278

278

3,335

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

180

667

83,370

83,370

76,635
76,635

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

3,887

125,639

125,639

125,639

125,639

125,639

125,639

125,639

125,639

125,639

125,639

125,639

125,639

1,507,670

125,639

125,639

125,639

125,639

125,639

125,639

125,639

125,639

125,639

125,639

125,639

125,639

1,507,670

5,355

5,355

5,355

5,355

5,355

5,355

5,355

5,355

5,355

5,355

5,355

5,355

64,258

1,855

1,855

1,855

1,855

1,855

1,855

1,855

1,855

1,855

1,855

1,855

1,855

22,254

I2. Alte materiale

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

141

1,694

I3. Energia si apa

362

362

362

362

362

362

362

362

362

362

362

362

4,338

178
2,545
275

178
2,545
275

178
2,545
275

178
2,545
275

178
2,545
275

178
2,545
275

178
2,545
275

178
2,545
275

178
2,545
275

178
2,545
275

178
2,545
275

178
2,545
275

2,132
30,540
3,300

120,284

120,284

120,284

120,284

120,284

120,284

120,284

120,284

120,284

120,284

120,284

120,284

1,443,412

24,424
24,317

24,424
24,317

24,424
24,317

24,424
24,317

24,424
24,317

24,424
24,317

24,424
24,317

24,424
24,317

24,424
24,317

24,424
24,317

24,424
24,317

24,424
24,317

293,087
291,807

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

1,280

24,424

24,424

24,424

24,424

24,424

24,424

24,424

24,424

24,424

24,424

24,424

24,424

293,087

95,860

95,860

95,860

95,860

95,860

95,860

95,860

95,860

95,860

95,860

95,860

95,860

1,150,325

96,184

96,184
96,184

96,184
192,369

96,184
288,553

96,184
384,737

96,184
480,922

96,184
577,106

96,184
673,290

96,184
769,474

96,184
865,659

96,184
961,843

96,184
1,058,027

1,154,212

96,184

192,369

288,553

384,737

480,922

577,106

673,290

769,474

865,659

961,843

1,058,027

1,154,212

1,154,212

180

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE


E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv
TVA
F.

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

G. Credite pe termen scurt


H. Total intrari de numerar (E+F+G)
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
I.
TVA (dupa caz), din care:
I1. Materii prime si materiale

I4.
I5.
I6.
I7.
I8.
I9.

Marfuri
Aferente personalului angajat
Asigurari si protectie sociala
Prestatii externe
Impozite, taxe si varsaminte asimilate
Alte plati aferente exploatarii

J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe


profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)
Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1K.
K2+K3)
K1. plati TVA
K2. rambursari TVA
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri
L. Rambursari de credite pe termen scurt
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
N. Dividende
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
O.
(K+L+M+N)
Flux de numerar din activitatea de exploatare
P.
(J-O)
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)
R. Disponibil de numerar al lunii precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
S.
(R+Q)
FN An 1 I

5/5/2012

5/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B6
Anul 2 al implementarii

Flux de numerar - previziuni - RON


Luna 1

OPERATIUNEA/PERIOADA

I.

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Total

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Anul 2 al
implementarii

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)


A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv
avans)
Total iesiri de lichiditati prin investitii:
B.
(B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

84,037
667

83,370

83,370

76,635
76,635

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv


TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
Total iesiri de lichiditati prin finantare
C.
(C1+C2)

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

3,515

C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si


lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.)

278

278

278

278

278

278

278

278

278

278

278

278

3,335

278

278

278

278

278

278

278

278

278

278

278

278

3,335

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

180

C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect


C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu
si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D.
finantare (A-B-C)

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

3,887

125,672

125,672

125,672

125,672

125,672

125,672

125,672

125,672

125,672

125,672

125,672

125,672

1,508,061

125,672

125,672

125,672

125,672

125,672

125,672

125,672

125,672

125,672

125,672

125,672

125,672

1,508,061

5,355
1,855

5,355
1,855

5,355
1,855

5,355
1,855

5,355
1,855

5,355
1,855

5,355
1,855

5,355
1,855

5,355
1,855

5,355
1,855

5,355
1,855

5,355
1,855

64,258
22,254

141
362
178
2,545
275

141
362
178
2,545
275

141
362
178
2,545
275

141
362
178
2,545
275

141
362
178
2,545
275

141
362
178
2,545
275

141
362
178
2,545
275

141
362
178
2,545
275

141
362
178
2,545
275

141
362
178
2,545
275

141
362
178
2,545
275

141
362
178
2,545
275

1,694
4,338
2,132
30,540
3,300

120,317

120,317

120,317

120,317

120,317

120,317

120,317

120,317

120,317

120,317

120,317

120,317

1,443,803

24,430
24,324

24,430
24,324

24,430
24,324

24,430
24,324

24,430
24,324

24,430
24,324

24,430
24,324

24,430
24,324

24,430
24,324

24,430
24,324

24,430
24,324

24,430
24,324

293,163
291,883

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

1,280

24,430

24,430

24,430

24,430

24,430

24,430

24,430

24,430

24,430

24,430

24,430

24,430

293,163

95,887

95,887

95,887

95,887

95,887

95,887

95,887

95,887

95,887

95,887

95,887

95,887

1,150,640

1,154,212

96,211
1,154,212

96,211
1,250,422

96,211
1,346,633

96,211
1,442,843

96,211
1,539,054

96,211
1,635,265

96,211
1,731,475

96,211
1,827,686

96,211
1,923,896

96,211
2,020,107

96,211
2,116,317

96,211
2,212,528

1,154,527
1,154,212

1,154,212

1,250,422

1,346,633

1,442,843

1,539,054

1,635,265
5/5/2012

1,731,475

1,827,686

1,923,896

2,020,107

2,116,317

2,212,528

2,308,738

2,308,738
6/9

180

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE


E.
F.

Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv


TVA
Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

G. Credite pe termen scurt


H. Total intrari de numerar (E+F+G)
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
I.
TVA (dupa caz), din care:
I1. Materii prime si materiale
I2.
I3.
I4.
I5.
I6.

Alte materiale
Energia si apa
Marfuri
Aferente personalului angajat
Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe


I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate
I9. Alte plati aferente exploatarii
J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe
profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)
Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1K.
K2+K3)
K1. plati TVA
K2. rambursari TVA
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri
L. Rambursari de credite pe termen scurt
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
N. Dividende
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
O.
(K+L+M+N)
P.

Flux de numerar din activitatea de exploatare


(J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)


Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)
R. Disponibil de numerar al lunii precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
S.
(R+Q) FN An 2 I

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B7
Anul 3 al implementarii

Flux de numerar - previziuni - RON


Luna 1

OPERATIUNEA/PERIOADA

I.

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Total

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Anul 3 al
implementarii

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)


A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv
avans)
Total iesiri de lichiditati prin investitii:
B.
(B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

7,003

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,948

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

84,037
667

83,370

83,370

76,635
76,635

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

6,386

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv


TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
Total iesiri de lichiditati prin finantare
C.
(C1+C2)

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

3,515

C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si


lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.)

278

278

278

278

278

278

278

278

278

278

278

278

3,335

278

278

278

278

278

278

278

278

278

278

278

278

3,335

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

180

C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect


C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu
si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D.
finantare (A-B-C)

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

324

3,887

125,704

125,704

125,704

125,704

125,704

125,704

125,704

125,704

125,704

125,704

125,704

125,704

1,508,451

125,704

125,704

125,704

125,704

125,704

125,704

125,704

125,704

125,704

125,704

125,704

125,704

1,508,451

6,500
2,083

6,500
2,083

6,500
2,083

6,500
2,083

6,500
2,083

6,500
2,083

6,500
2,083

6,500
2,083

6,500
2,083

6,500
2,083

6,500
2,083

6,500
2,083

78,000
25,000

167
375
208
3,333
333

167
375
208
3,333
333

167
375
208
3,333
333

167
375
208
3,333
333

167
375
208
3,333
333

167
375
208
3,333
333

167
375
208
3,333
333

167
375
208
3,333
333

167
375
208
3,333
333

167
375
208
3,333
333

167
375
208
3,333
333

167
375
208
3,333
333

2,000
4,500
2,500
40,000
4,000

119,204

119,204

119,204

119,204

119,204

119,204

119,204

119,204

119,204

119,204

119,204

119,204

1,430,451

24,437
24,330

24,437
24,330

24,437
24,330

24,437
24,330

24,437
24,330

24,437
24,330

24,437
24,330

24,437
24,330

24,437
24,330

24,437
24,330

24,437
24,330

24,437
24,330

293,238
291,958

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

1,280

24,437

24,437

24,437

24,437

24,437

24,437

24,437

24,437

24,437

24,437

24,437

24,437

293,238

94,768

94,768

94,768

94,768

94,768

94,768

94,768

94,768

94,768

94,768

94,768

94,768

1,137,213

2,308,738

95,092
2,308,738

95,092
2,403,830

95,092
2,498,922

95,092
2,594,013

95,092
2,689,105

95,092
2,784,197

95,092
2,879,288

95,092
2,974,380

95,092
3,069,472

95,092
3,164,563

95,092
3,259,655

95,092
3,354,747

1,141,100
2,308,738

2,308,738

2,403,830

2,498,922

2,594,013

2,689,105

2,784,197
5/5/2012

2,879,288

2,974,380

3,069,472

3,164,563

3,259,655

3,354,747

3,449,838

3,449,838
7/9

180

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE


E.
F.

Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv


TVA
Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

G. Credite pe termen scurt


H. Total intrari de numerar (E+F+G)
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
I.
TVA (dupa caz), din care:
I1. Materii prime si materiale
I2.
I3.
I4.
I5.
I6.

Alte materiale
Energia si apa
Marfuri
Aferente personalului angajat
Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe


I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate
I9. Alte plati aferente exploatarii
J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe
profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)
Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1K.
K2+K3)
K1. plati TVA
K2. rambursari TVA
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri
L. Rambursari de credite pe termen scurt
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
N. Dividende
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
O.
(K+L+M+N)
P.

Flux de numerar din activitatea de exploatare


(J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)


Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)
R. Disponibil de numerar al lunii precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
S.
(R+Q) FN An 3 I

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B8

Flux de numerar - previziuni - RON


Anul 1

OPERATIUNEA/PERIOADA

I.

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4)


A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans)
Total iesiri de lichiditati prin investitii:
B.
(B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA

84,037

84,037

84,037

84,037

84,037

667

667

667

667

667

83,370

83,370

83,370

83,370

83,370

83,370

83,370

83,370

83,370

83,370

76,635

76,635

76,635

76,635

76,635

76,635

76,635

76,635

76,635

76,635

7,128

6,128

7,128

7,128

7,128

6,948

5,948

6,948

6,948

6,948

6,948

5,948

6,948

6,948

6,948

180

180

180

180

180

180

180

180

180

274

1,274

274

274

274

1,507,670

1,508,061

1,508,451

1,509,152

1,510,318

1,507,670

1,508,061

1,508,451

1,509,152

1,510,318

64,258
22,254
1,694
4,338
2,132
30,540
3,300

64,258
22,254
1,694
4,338
2,132
30,540
3,300

78,000
25,000
2,000
4,500
2,500
40,000
4,000

91,000
28,000
2,500
5,000
3,000
48,000
4,500

102,500
30,000
3,000
6,000
3,500
55,000
5,000

1,443,412

1,443,803

1,430,451

1,418,152

1,407,818

293,087
291,807

293,163
291,883

293,238
291,958

293,374
292,094

293,600
292,320

1,280

1,280

1,280

1,280

1,280

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA


B3. Cresterea investitiilor in curs
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung,
din care: (C.1.1.+ C.1.2.)
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.)
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D.
finantare (A-B-C)

180

II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE


E.
F.
G.
H.
I.
I1.
I2.
I3.
I4.
I5.
I6.
I7.
I8.
I9.
J.
K.

L.
M.
N.
O.
P.
III.
Q.
R.
S.

Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA


Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
Credite pe termen scurt
Total intrari de numerar (E+F+G)
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
TVA (dupa caz), din care:
Materii prime si materiale
Alte materiale
Energie si apa
Marfuri
Aferente personalului angajat
Asigurari si protectie sociala
Prestatii externe
Impozite, taxe si varsaminte asimilate
Alte plati aferente exploatarii
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit
/cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)
Plati/incasari pentru impozite si taxe
(K1-K2+K3)
K1. plati TVA
K2. rambursari TVA
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri
Rambursari de credite pe termen scurt
Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
Dividende
Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii
Flux de numerar din activitatea de exploatare (JO)
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei (D+P)
Disponibil de numerar al perioadei precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
(Q+R)

FN An 1-5

293,087

293,163

293,238

293,374

293,600

1,150,325

1,150,640

1,137,213

1,124,778

1,114,218

1,150,599

1,151,914

1,137,487

1,125,052

1,114,492

3,449,838

3,449,838

4,600,437

5,752,351

6,889,838

8,014,890

3,449,838

4,600,437

5,752,351

6,889,838

8,014,890

9,129,382

5/5/2012

8/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa B9

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT


INDICATORI FINANCIARI
Anul
Specificatie

Nr.crt.

UM

Total an 1

Total an 2

Total an 3

Total an 4

Total an 5

Valoare
1,160,431

Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA

RON

Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea


curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului.

RON

1,215,863

1,216,178

1,216,493

1,217,058

1,217,998

RON

70,134

70,134

84,300

97,850

109,900

Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea


activitatii curente

Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10%

Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani

Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5%

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare
Numeric
sau egal cu 1.2

Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - maxim 60%

Rata de actualizare

10

Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva

RON

11

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv

RON

94.23%

94.23%

91.96%

90.98%

1.6403

ANI
%

93.07%

99.13%

99.16%

98.00%

96.93%

96.02%

161.3812

187.7676

159.5417

157.7971

156.3157

3.83%

3.83%

3.83%

3.83%

3.83%

8%
7,329,029
4,600,437

5,752,351

6,889,838

8,014,890

9,129,382

NOTA: Incadrarea indicatorilor in limitele impuse prin program se va analiza din anul al doilea al punerii in functiune a investitiei finantate prin
proiect (An 2 - An 5)

Indicatori

5/5/2012

9/9