Sunteți pe pagina 1din 23

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!

Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni! Camelia Popescu Adina Dragu
Camelia Popescu Adina Dragu
Camelia Popescu
Adina Dragu
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni! Camelia Popescu Adina Dragu

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!

De unde să începem? Unde putem ajunge?
De unde să începem?
Unde putem ajunge?

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!

Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni! • • Imaginile digitale - o formă de reprezentare
• • Imaginile digitale - o formă de reprezentare Avantaje - posibilitatea de post-procesare
Imaginile digitale - o formă de reprezentare
Avantaje - posibilitatea de post-procesare

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!

• • • transformarea luminii în semnale electrice Tehnologia CCD aparate de captură digitală sunt
transformarea luminii în semnale electrice
Tehnologia CCD
aparate de captură digitală sunt camerele foto
digitale şi scannerele

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!

• • metode prin care nu se pierde calitatea iniŃială a imaginii metode care acceptă
metode prin care nu se pierde calitatea iniŃială
a imaginii
metode care acceptă anumite compromisuri
în defavoarea calităŃii pentru o compresie mai
mare.
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investeste în oameni!
de fişiere
JPEG, JPG foarte
- Joint mică
Photographic
Group - compresie mare cu o
de Tipuri
pierdere
calitate Experts
GIF - de
Graphic
256
culori Interchange Format - ideal atunci când avem mai puŃin de
PNG
- Portable
Network fiind
Graphics
- compresie fără pierderea calităŃii
imaginii,
comprimarea
total reversibilă
TIFF - Tagged Image File Format - imagini necomprimate
BMP - Bitmap Graphics - formatul standard necomprimat patentat de
Microsoft
.RAW
opŃiune
de format
pentru
camere
pentru este
a le o putea
vedea
aveŃi nevoie
de anumite
software-ul
foto digitale
adecvat
.PSD,
sunt formate folosite de diverse programe de editare foto
(Adobe .PSP
Photoshop).
Cum le putem deosebi?
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investeste în oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!

Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni! • transformări elementare – – – Să tăiem o
• transformări elementare – – – Să tăiem o imagine Să o rotim Să realizam
transformări elementare
Să tăiem o imagine
Să o rotim
Să realizam desene simple
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investeste în oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!

• • primul pe care un utilizator nou ar trebui să îl viziteze InformaŃia poate
primul pe care un utilizator nou ar trebui să îl
viziteze
InformaŃia poate fi accesată în trei moduri,
prin Contents (cuprins), Index sau Search
(cautare).

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!

• • • • • • Cut, Copy, Paste Clear Selection Copy to, Paste from
Cut,
Copy,
Paste
Clear Selection
Copy to,
Paste from

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!

• Flip – transformarea imaginii în oglindirea acesteia vertical sau orizontal • Rotate – rotire
Flip – transformarea
imaginii în oglindirea
acesteia
vertical sau orizontal
Rotate – rotire cu cu 90, 180 sau 270 de grade
Stretch- efect de distorsiune
Skew opus
- afectează laturile opuse ale selecŃiei în
mod
Draw Opaque
– când care
e deselectată
oricare de
porŃiune
din imagine
conŃine culoarea
fundal va selecŃia
fi considerată
TransparenŃa
se
observă transparentă.
cel mai bine atunci când
mişcăm

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!

• Gama RGB este obŃinută prin amestecarea culorilor de bază roşu, verde şi albastru (Red,
Gama RGB este obŃinută prin amestecarea
culorilor de bază roşu, verde şi albastru (Red,
Green, Blue) şi stă la baza graficii pe
calculator.
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investeste în oameni!
uneltele
de selecŃie
liberă (freeform
select tool) şi
dreptunghiulară
(rectangle
select tool)
guma de şters (eraser tool) şi unealta de umplere (fill tool)
unealta pentru ales culoarea (eye dropper) şi lupa
(magnifier)
creionul (pencil) şi pensula (paint brush)
pulverizatorul (airbrush) şi unealta pentru texte (text tool)
unelte
pentru desenat linii drepte (line tool) şi linii curbe
(curve tool)
dreptunghiuri
(rectangle
drawing tool) şi poligoane
(polygon drawing
tool)
ovaluri
(oval
drawing tool)
tool) şi dreptunghiuri rotunjite
(rounded
rectangle

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!

Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!

• • Prin lipirea repetată a aceleiaşi selecŃii putem crea foarte uşor un efect de
Prin lipirea repetată a aceleiaşi selecŃii putem
crea foarte uşor un efect de mozaic sau colaj.
dacă în timp ce „ridicam” zona selectată Ńinem
apăsat SHIFT, atunci în timpul mutării
programul va alipi multe instanŃe ale selecŃiei,
formându-se astfel un efect de „dâră” lăsată
în urma miscării.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!

• Paint guma de şters nu poate lua mai multe forme, dar dacă vreŃi să
Paint guma de şters nu poate lua mai multe
forme, dar dacă vreŃi să folosiŃi o gumă
rotundă setaŃi pensula pe culoarea de fundal,
şi o puteŃi folosi cu succes ca gumă de şters.
să folosiŃi o gumă rotundă setaŃi pensula pe culoarea de fundal, şi o puteŃi folosi cu
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investeste în oameni!
după ce aŃi apăsat pe o porŃiune din imagine
pentru a alege o culoare, se revine la unealta
anterior folosită, făcând astfel mai rapid lucrul
cu Paint.
daca atunci când alegem culoarea apăsăm
click dreapta în loc de click stânga, culoarea
respectivă va fi folosită drept culoare de
fundal.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!

Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investeste în oameni!
Unelte pentru desenat figuri
geometrice
Outline – desenează doar perimetrul figurii
geometrice cu nuanŃa activă
Filled with outline – desenează figura plină
(umplută de culoarea fundalului) şi
perimetrul.
Filled without outline – desenează figura plină
(umplută de culoarea activă)

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!

Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!
Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!

• • • Histograma - are aspectul unui grafic care indica pozitia in care se
Histograma - are aspectul unui grafic care
indica pozitia in care se gasesc toate nivelurile
de luminozitate din fotografie de la cele mai
intunecate la cele mai luminoase
CorecŃie ochi roşii
Efecte

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeste în oameni!

• • • • • • Ctrl+R – redimensionarea pozei Ctrl+E – efecte ale imaginii
Ctrl+R – redimensionarea pozei
Ctrl+E – efecte ale imaginii
Del – sterge fila
Ctrl+S – salvare peste fila originala
S – salvare noua
Ctrl+P – printare imagine