Sunteți pe pagina 1din 13

DISCIPLINA: EVALUAREA ECONOMICA SI FINANCIARA A INTREPRINDERILOR 1. Explicati necesitatea evaluarii economice si financiare a unei intreprinderi.

Pentru orice modificare a preturilor in piata trebuie identificate diferentele fata de cele pe care managementul unei intreprinderi le are la dispozitie prin informatiile interne, contabile sau de alta natura; aceasta se realizeaza prin tehnicile de evaluare. Orice modificare a raportului de schimb al monedei nationale are o influenta mai mare sau mai mica, mai devreme sau mai tarzie asupra valorii tuturor bunurilor si intreprinderilor din economia romaneasca, este necesara gasirea si masurarea impactului acestor modificari asupra valorii bunurilor din fiecare intreprindere; aceasta se realizeaza recurgandu-se la tehnicile de evaluare. Politicile de amortizare fiind ale fiecarei intreprinderi, trebuie identificate diferentele dintre acestea si cele practicate in piata din care face parte intreprinderea; aceasta se realizeaza prin aplicarea tehnicilor de evaluare. Politicile de contabilizare a costurilor au o influenta directa asupra modului de determinare a performantelor financiare ale intreprinderii care constituie baza evaluarii in multe din metodele de evaluare existente. 2. Explicati rolul bilantului contabil in evaluarea unui activ sau a unei intreprinderi. Instrumentul universal de lucru, in care se gasesc informatiile cu privire la patrimoniu si la performante, il constituie bilantul contabil, componenta de baza a situatiilor financiare pe care orice intreprindere trebuie sa le elaboreze cel putin anual. Bilantul contabil constituie, deci, punctul de pornire in orice evaluare de activ sau de intreprindere, dar numai punct de pornire. 3. Explicati diferentele dintre pret si valoare. Sunt cel putin 4 criterii de diferentiere a celor doua categorii economice: - ca fel al marimilor, pretul este o marime concreta, tangibila, pe cand valoarea este o marime conventionala; - ca numar, pretul in orice tranzactie este unic, pe cand valorile sunt multiple; - dupa locul de formare: pretul se formeaza pe piata ca punct de intalnire intre doi actori si el este rezultatul artei de a negocia; valoarea este rezultatul artei de a evalua, ea se stabileste folosid mintea si imaginatia evaluatorului si se gaseste pe hartie; - pretul este o marime obiectiva in raportcu evaluatorul si subiectiva in raport cu partile negociatoare; valoarea este o marime obiectiva in raport cu actorii negocierii si subiectiva in raport cu evaluatorul, fiind creatia sa. 4. Clasificati diferitele tipuri de evaluari. a) in functie de obiect, evaluarile pot fi: - evaluari de bunuri mobile si imobile independente; - evaluari de grupe de bunuri si unitati generatoare de numerar; - evaluari de active economice; - evaluari de active si elemente intangibile; - evaluari de intreprinderi in ansamblul lor. b) in functie de metoda, evaluarile se pot grupa in: - evaluari patrimoniale; - evaluari bazate pe performante; - evaluari combinate; - alte metode de evaluare. c) in functie de scop, evaluarile se pot grupa in trei categorii: - evaluari contabile, prevazute prin standardele si normele contabile; - evaluari administrative, prevazute prin acte normative directe; - evaluari economice si financiare, bazate pe expertiza si diagnostic.

5. Care este rolul diagnosticului in evaluarea intreprinderii? Diagnosticul de evaluare permite identificarea factorilor de risc si stabilirea ipotezelor de evaluare, anticiparea viitorului intreprinderii. Diagnosticul de evaluare permite alegerea metodelor de evaluare a intreprinderii si tot el poate explica diferentele dintre valorile determinate de evaluatori diferiti. 6. Definiti valoarea de piata. Valoarea de piata este suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluarii, intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere. 7. Definiti valoarea justa. Valoarea justa reprezinta pretul la care un bun ar putea fi schimat intre un cumparator si un vanzator, normal informati si interesati intr-o tranzactie echilibrata. 8. Definiti valoarea actuala a unui bun. Valoarea actuala se obtine corectand valoarea de origine cu inflatia care a avut loc de la data achizitiei si cu coeficientul de invechire. 9. Definiti valoare de origine. Valoarea de origine, de achizitie, de inventar sau istorica este valoarea data de totalitatea costurilor necesare pentru achizitionarea si punerea bunului sau a activului in stare de folosire sau de utilizare. 10. Definiti valoarea de utilizare. Valoarea de utilizare este valoarea pe care o anumita proprietate o are pentru o utilizare specifica si pentru un anumit utilizator, de aceea nu este in relatie cu piata; se refera strict la valoarea cu care o anumita proprietate contribuie in intreprinderea din care face parte, fara a avea in vedere cea mai buna utilizare a proprietatii sau suma de bani ce poate fi obtinuta in urma vanzarii sale. Standardul international de contabilitate IAS 36 defineste valoarea de utilizare ca fiind valoarea actuala a fluxurilor viitoare de numerar ce se asteapta sa fie generate din utilizarea continua a unui activ si di cedarea lui la sfarsitul duratei de viata utila. 11. Prezentati trei momente din viata intreprinderii in care este obligatorie evaluarea. 3 momente din viata intreprinderii in care este obligatorie reevaluarea: - modificari in marimea si structura capitalului social - modificari in numarul si componenta actionarilor sau asociatilor - actiuni juridice cu scop patrimonial (succesiuni, falimente, partaje) 12. De ce este obligatorie evaluarea in cazul privatizarii unei intreprinderi? - din punct de vedere patrimonial, majoritatea elementelor patrimoniale din bilanturile societatilor cu capital de stat nu reflecta valori de piata ci valori administrative, reevalurarea fiind necesara pentru stabilirea valorii de piata a bunurilor - - din punct de vedere al rentabilitatii, trecutul intreprinderii trebuie considerat ca nereproductibil; nu toti factorii care au determinat sau au influentat profitul din bilanturile societatilor cu capital de stat pot fi extrapolate in perioada post privatizare - Cumparatorul nu investeste pentru ce a obtinut fostul proprietar ca profit ci pentru ce va obtine le, de aceea profitabiliatea intreprinderii trebuie ragandita; - Valoarea intreprinderii trebuie determinate in functie de gradul de utilitate a tuturor elementelor patrimoniale, cumparatorul netrebuind sa fie penalizat pentrtu politica de investitii a fostului proprietar, stiut fiind ca un bun fara utilitate nu are valoare sau aceasta este nesemnificativa. Cu 2

ocazia evaluarii pentru privatizare, trebuie observata si analizata necesitatea unei eventuale restructurari. 13. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului juridic. Obiectivele diagnosticului juridic: - aprecierea riscurilor inerte situtiei juridice a intreprinderii; - analiza patrimoniului conducerii intreprinderii. Mijloace de realizare: A. Punerea in lucru a chestionarului de diagnostic juridic, care cuprinde: drept comercial, cu subrubricile: - acte si contracte privind modul de explaotare (fond comercial, locatii, concesuni, licente, contracte de franciza); - acte si contracte privind situatia imobiliara (acte de proprietate, leasing, inchirieri, expertize recente privind evaluarea); - acte si contracte privind alte imobiizari (titluri de participare, marci si brevete, etc); - acte si contracte privind finantarea pe termen mediu si lung (credite bancare, linii de credit); - asigurari drept social, cu subrubricile: - existenta contractelor de munca, a regulamentelor de organizare si functionare sau regulamentelor interne; - data ultimului control al organizmelor sociale si principalele constatari; - partenerii sociali. Drept fiscal, cu subrubricile: - analiza regimului fiscal al intreprinderii, particularitati; - data ultimului control fiscal si principalele constatari. Drept societar, cu subrubricile: - analiza documentelor juridice generale; - tinerea la zi a documentelor juridice generale ale intreprinderii. B. Punerea in lucru a chestionarului de diagnostic patrimonial al conducatorilor intreprinderii 14. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului comercial. Obiectiv: pozitionarea intreprinderii sau a activului in piata. Mijloace de realizare: Punerea in lucru a chestionarului de diagnostic comercial, care cuprinde subrubricile: - pozitia strategica a intreprinderii; - piata (localizarea si descrierea piatei); - clientela intreprinderii (numar, repartizarea, clientii strategici, clienti rau platnici, fragilitatea relatiilor cu clientela); - produsele (gama, produse cu marja ridicata si cu marja redusa, reinoirea produselor, politica de cercetare si dezvoltare, brevetele detinute de intreprindere); - politica de preturi (competitivitatea preturilor, existenta unor restrictii legate de reglementari de distributie, costuri de productie, concurenta); - distributia (retea de distributie, cheltuieli de marketing, forta de patrundere si de adaptare, service asigurat); - publicitate si promovare. 15. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului tehnic, tehnologic si de exploatare. Obiectiv: evaluarea masurii in care mijloacele de productie raspund nevoilor actuale sau viitoare ale intreprinderii. Mijloacele de realizare: punerea in lucru a chestionarului de diagnostic tehnic, tehnologic si de exploatare, care cuprinde subrubricile: - activitatea de cercetare si dezvoltare a intreprinderii; - procesele de fabricatie; - starea mijloacelor de productie. 3

16. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului de organizare, management si resurse umane. Obiectiv: analiza structurii resurselor umane si capacitatea acesteia de a contribui la realizarea obiectivelor intreprinderii. Mijloace de realizare: punerea in lucru a chestionarului de diagnostic si o descriere a profilului cadrelor din intreprindere (structura multicriteriala a personalului, conducere, aspecte sociale). 17. Obiectivele si mijloacele de realizare a diagnosticului financiar contabil. Obiectuve: - fiabilizarea valorilor contabile retinute; - aprecierea ajustarilor necesare cauzate fie de politicile contabile fie de politicile fiscale; - aprecierea rezultatelor; - exploatarea si echilibrele financiare; - studiul resurselor si utilizarilor. Mijloace de realizare: cunoasterea principiilor si metodelor contabile proprii sectorului de activitate si aplicate de intreprindere; construirea diferitelor situatii necesare pentru analiza si diagnostic; - analiza ratiourilor; - evaluarea riscurilor prin metoda scorurilor; - punerea in lucru a chestionarului de diagnostic contabil (balante, trezorerie, conturi clienti, stocuri, valori mobiliare de plasament imbolizari si amortismente). 18. Rolul bilantului in diagnosticul de evaluare. Bilantul contabil este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta activul si pasivul unitatii patrimoniale, precum si rezultatele perioadei pentru care se intocmeste, potrivit legii. Bilantul contabil este sursa de date ce se prelucreaza pentru realizarea diagnosticului contabil si financiar. 19 Rolul bilantului functional in diagnosticul de evaluare. Bilantul functional este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilant, a principalelor functii ale intreprinderii functiile de investitii, de exploatare si de trezorerie in active si functia de finantare in pasiv. 20. Care sunt pasii (etapele) in determinarea activului net corectat al unei intreprinderi? Activul net corijat al unei entitati se determina parcurgandu-se succesiv trei etape: - separarea tuturor bunurilor evidentiate in bilantul contabil, in bunuri necesare exploatarii si bunuri in afara exploatarii; - reevaluarea bunurilor necesare exploatarii; - calculul matematic al activului net corijat. 21. Care sunt componentele fundamentale ale oricarei evaluari de intreprindere? Componentele fundamentale ale oricarei evaluari sunt: activul net corectat si capacitatea beneficiara 22. Care sunt metodele de calcul al activului net corijat al unei intreprinderi? Metodele de calcul al ANC sunt: metoda substractiva si met. aditiva 23. In ce consta metoda substractiva de calcul al activului net corijat? Metoda substractiva de calcul consta in scaderea din totalul activelor reevaluate corijate a tuturor datoriilor intreprinderii.

24. In ce consta metoda aditiva de calcul al activului net corijat? Metoda aditiva consta in adaugarea la capitalurile proprii ale intreprinderii a tuturor influentelor rezultate din inlocuirea valorilor contabile cu valorile economice ale elemtelor din bilantul intreprinderii. 25. Cum se calculeaza valoarea substantiala bruta a unei intreprinderi? Explicati semnificatia acesteia. Val. substantiala bruta este egala cu activul reevaluat plus valoarea bunurilor folosite de intreprindere fara a fi proprietara acestora, minus valoarea bunurilor care, desi sunt inregistrate in patrimonial intreprinderii, nu sunt folosite din diverse cauze. 26. Determinati activul net corijat al unei intreprinderi prin ambele metode, cunoscand urmatoarele elemente din bilantul economic al acesteia: casa 10.000; banca 150.000; cheltuieli de infiintare 15.000; cladiri 200.000; echipamente 250.00; stocuri 300.000; furnizori 400.000; creditori 80.000; imprumuturi bancare t.1. 200.000; capital social 100.000; rezerve 10.000; venituri anticipate 80.000; profit 55.000. Met aditiva Capitaluri Proprii Cap social Rezerve Profit Ch infiintare ANC Met substractiva Cladiri Echipamente Stocuri Casa Banca Total active Furnizori Creditori Imprum Ven anticip Oblig ANC 200.000 250.000 300.000 10.000 150.000 910.000 400.000 80.000 200.000 80.000 760.000 150.000 110.000 100.000 10.000 55.000 15.000 150.000

27. Ce este rata de actualizare? Rata de actualizare este un element al pietei financiare introdus in calculul parametrilor economici si indicatorilor financiari de catre operatorii din piata de bunuri si servicii. 28. Care sunt tehnicile de actualizare? Actualizarea se realizeaza si se exprima prin doua tehnici: a) daca factorul timp este laut in calcul din directia trecut prezent viitor, tehnica se numeste de capitalizare sau de fructificare. Regula capitalizarii sau fructificarii este urmatoarea: o suma X cheltuita in trecut are ca echivalent in prezent suma Y, numai daca pe X o amplificam cu (1+i) n : 5

X(1+i) n =Y b) daca factorul timp este luat in calcul din directia viitor prezent trecut, tehnica se numeste de actualizare propriu-zisa. Regula actualizarii propriu-zisa este urmatoarea: o suma prevazuta a fi cheltuita in viitoare peste n ani, Y are ca echivalent in prezent (sau in trecut) suma X numai daca pe Y o amplifica cu
1 : (1 + i) n

X=Y

1 (1 + i) n

29. Prezentati trei metode de determinare a ratei de actualizare. Pentru determinarea ratei de capitalizare de fructificare sau de actualizare, pot fi folosite teoretic mai multe metode: a) rata egala cu dobanda la imprumutul de stat poarta denumirea de rata de baza, rata fara riscuri sau rata neutra de plasament a disponibilitatilor pe piata financiara. In conditii de macrostabilitate si cu conditia ca imprumutul de stat sa constituie o parghie de orientare a economiei reale, adica dobanda sa fie corelata cu exigenta de rentabilitate din piata de bunuri si servicii, aceasta rata poate fi folosita cu succes in calculele de evaluare a intreprinderilor. b) Rata egala cu dobanda practicata de banca centrala, ca marime este egala cu cea de la alineatul precedent, plus o prima de risc. c) Rata egala cu media dobanzilor practicate de bancile comerciale. d) Rata egala cu media tuturor dobanzilor practicate pe piata financiara. e) Rata egala cu costul capitalului intreprinderii de evaluat este cea mai recomandata metoda, mai ales in conditii de instabilitate si incertitudini in macroeconomia tarii, deoarece tine seama de conditiile concrete ale intreprinderii expertize. 30. Ce este actualizarea? Actualizarea este un instrument prin care se asigura comparabilitatea unor indicatori financiari si parametri economici ce se realizeaza in perioade diferite de timp. 31. Prezentati si explicati modul de determinare a ratei de actualizare. Modul de determinare a costului capitalului unei intreprinderi Costul capitalurilor proprii constituie o componenta a costului mediu ponderat al capitalurilor dar si o posibila rata de actualizare folosita de intreprindere. -Cost cap propriu expr prin act commune = dividend ultimul an/val justa medie a actiunii+crestere preconizata a dividendului - cand se considera ca remunerarea fondurilor proprii se realizeaza prin dividende distrbuite si prin profituri reinvestite, costul capitalurilor va fi : KCPR = DIV + (1-d)* S CPR DIV = dividendul pe actiune distribuit S = cursul bursier al actiunii firmei analizate d = rata de distribuire a dividendelor = profitul net al firemie CPR = valoarea contabila a cap proprii ale firmei 32. Cum se determina costul capitalului propriu al unei intreprinderi? Costul capitalului propriu se determina in baza relatiei: Ccp=Rn+(Rr Rn) Unde: Rn= rata neutral de plasament al disponibilitatilor pe piata financiara 6

Rr= rata de riscuri sau totalitatea riscurilor la care este supusa intreprinderea; atat cele externe cat si cele interne Rr Rn= prima de risc a intreprinderii = coeficient care semnifica volabilitatea actiunii intreprinderii de evaluat; beta exprima si masoara sensul si marimea abaterii rentabilitatii actiunilor intreprinderii fata de marimea abaterii rentabilitatii actiunilor pe piata din care face parte intreprinderea. 33. Explicati relatia dintre riscuri si rata de actualizare Relatia dintre riscuri si rata de actualizare Profiturile viitoare ale intreprinderii nu se pot proganoza cu certitudine din cauza faptului ca viitorul este nesigur. Acceptarea unor asfel de incetitudini antreprenoriale este recunoscuta de catre participantii de pe piata prin intermediul unor prime de risc. La naliza unei astfel de abordari ariscului, incertitudinile legate de profiturile viitoare ale intreprinderilor se pot reflecta in evaluarea prin doua metode: ca o deducere din suma scontata a profiturilor intreprinderii (metoda echivalarii sigrantei sau metoda deducerii profitului) sau ca o crestere a ratei de actualizare (metoda cresterii dobanzii, metoda primei de risc). Rata de actualizare trebuoie sa fie o rata inainte de impozitare ce reflecta evaluarile pietei curente ale valorilor-timp a banilor si riscurile specifice actuivului. Rata de actualizare trebuie sa reflecte riscurile pentru care estimarile viitorului flux de numerar au fost ajustate. O rata care reflecta evaluarile pietei curente asupra valorii timp a banilor si riscurile specifice activului este rentabilitatea pe care investitorii ar solicita-o daca au ales o investitie care ar genera fluxuri de numerar, cu valori, durata si profil al riscului echivalente cu acelea pe care intreprinderea le asteapta sa fie generate din active. Sunt luate in considerare si riscuri cum ar fi: riscul de tara, riscul monetar, riscul de prt si riscul fluxului de numerar. 34. Explicati relatia dintre riscuri si valoarea intreprinderii. Riscul, prima de risc care se cuprinde in rata de actualizare este o imbinare intre riscul pietei si riscul determinat de punctele slabe rezultate din sinteza diagnosticelor. Prin urmare o intreprindere cu multe puncte slabe va avea o prima de risc si implicit o rata de actualizare mai mare. 35. Explicati relatia dintre rata de actualizare si valoarea intreprinderii. Inte rata de actualizare si valoarea intreprinderii este o relatie invers proportionala cu cat rata este mai mare valoarea intreprinderii va fi mai mica. 36. Ce este valoareapatrimoniala beneficiara a unei intreprinderi si ce semnificatie are in evaluarea intreprinderii? Valoarea patrimoniala este activul net corijat obtinut ca diferenta intre activul bilantului economic si datoriile inscrise in acest bilant. Metodele de determinare sunt: Activul net coectat poate fi determinat prin doua metode: Metoda aditiva Metoda substractiva Metoda valorii substantiale Alte metode patrimoniale, sunt: Metoda capitalului permanent necesar exploatarii

37. Ce este capacitatea beneficiara a unei intreprinderi si ce semnificatie are in evaluarea intreprinderii? 7

Capacitatea beneficiara a unei intreprinderii poate fi definita ca fiind aptitudinea unei intreprinderii de a degaja un beneficiu in viitorul aropiat, in conditii de gestiune normale, identice cu cele din perioadele trecute, daca schimbari semnificative nu au loc in viata intreprinderii. 38. Care sunt pasii (etapele) pentru determinarea capacitatii beneficiare a unei intreprinderi? Capacitatea beneficiara, acest profit viitor al intreprinderii se determina parcurgandu-se succesiv trei etape: studiul rezultatelor trecute, examenul previziunilor si pornind de la constatarile efectuate in aceste prime doua etape calculul matematic al capacitatii beneficiare. 39. Prezentati si explicati patru corectii ce pot fi aduse rezultatelor din bilantul contabil pentru determinarea capacitatii beneficiare. a) corectii pe orizontala, intre exercitii, scotandu-se in evidenta influentele tuturor modificarilor din legislatia fiscala si contabila; de regula, contul de rezultate din anii anteriori se retrateaza in functie de reglementarile contabile si fiscale in vigoare la data elaborarii situatiilor financiare cele mai recente; b) corectii pe verticala, adica, de la cifra de afaceri si pana la profitul net, sunt analizate si corectate toate marjele din contul de rezultate al unui exercitiu, in functie de constatarile din diagnosticul de evaluare si din analiza fundamentala. c) amortizari si diferite alte deprecieri; se ajusteaza profitul net prin inaturarea din costuri a oricarui exces de amortizare si adaugarea oricarei insuficiente de amortizare, referinta constituind-o standardele profesionale sau studiile efectuate de expertii tehnici asupra duratelor de viata utila ale activelor amortizabile; d) salarii si asimilate salariilor; se ajusteaza profitul net prin inlaturarea din costuri a exceselor de salarizare si adaugarea insuficientei de salarizare, referinta contituind-o standardele sau studiile efectuate pe piata muncii de catre experti independenti in munca si protectie sociala; e) corectii legate de sinergiile descoperite in cadrul diagnosticului de evaluare. Efectele sinergice presupun complementaritate de activitati ale caror rezultate sunt superioare celor reiesite di insumarea algebrica a rezultatelor individuale. 40. Care sunt variantele teoretice de calcul matematic al capacitatii beneficiare a unei intreprinderii? Teoretic se poate utiliza una din urmatoarele patru variante: - capacitatea beneficiara ca medie a profiturilor nete anuale provizionale, varianta recomandata in cazul evaluarilor pentru privatizare (CB 1 ) - capacitatea beneficiara ca medie a profiturilor nete anuale corectate (CB 2 ) - capacitatea beneficiara ca medie a profiturilor nete anuale din intreaga perioada trecuta si viiotare(CB 3 ) - capacitatea beneficiara ca medie a profiturilor nete anuale din diferite perioade trecute si viitoare (CB 4 ) 42. Definiti capacitatea beneficiara a unei intreprinderii si prezentati formele de exprimare a acesteia. Capacitatea beneficiara se poate exprima prin indicatorii: profitul brut, profitul net, dividendul si fluxul de trezorerie (cash-flow). 43. Cum se determina si ce semnificatie au fluxurile de trezorerie in evaluarea unei intreprinderi? Fluxurile de trezorerie sunt acele profituroi ale intrepr. Care sunt disponibile tuturor furnizorilor de capital catre intreprindere dupa analizarea restrictiilor de distributie conform legii societatilor. Fluxul de trezorerie reprezinta profiturile intreprinderii dupa scaderea cjeltuielilor si impozitelor pe imobilizari, dar inaintea dobanzii. FLUXUL DE TREZORERIE SE POATE STABILI INDIRECT: Profit (pierdere) pe an 8

+ dobanda pe datoria la terti - economia la impozitul afferent intreprinderii datorata deductibilitatii dobanzii pentru datoria la terti +impozitul pe venit care poate fi compensate + deprecierea si alte cheltuieli care nu sunt in numerar - venituri care nu aduc numeraqr - cheltuieli de capital +/- deducerea/cresterea fondului de rulment, inclusiv a lichiditatilor/datoriilor Flux de trezorerie 44. In ce consta metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate? Potrivit acestei metode, formula de evaluare este: V(DCF)=
CF Ir Vr + n (1 + t ) (1 + t ) n

In care: V(DCF) = valoarea activului sau a societatii prin metoda fluxului de trezorerie redus; CF = cash flow Ir = investitii de reinnoire,de mentinere; Vr = valoarea reziduala; t = rata de actualizare; n = ultimul an de prognoza. Esenta metodei consta in insumarea fluxurilor de disponibilitati care raman in fiecare an in intreprindere pana la anul n, cand se apreciaza ca proprietarul ar trebui sa-si reconsidere modul de abordare a afacerii sale; in acest an n se stabileste valoarea reziduala a intreprinderii. Aceasta metoda utilizeaza principiul financiar potrivit caruia valoarea unui activ este egala cu valoarea actuala a fluxurilor nete de disponibiitati susceptibile de a fi degajate in viitor de catre activul respectiv. 45. Care sunt cele patru etape in evaluarea intreprinderii prin metoda fluxurilor de diponibilitati actualizate? Aplicarea metodei consta in patru etape succesive: - calculul fluxului de lichiditati nete istorice. Aici se folosesc toate constatarile din diagnosticul general si sectorial, cu deosebire din cel financiar; - fluxul de lichiditati nete istorice se poate calcula pronind de la profitul net caruia i se aduc ajustari sau pornind de la excedentul brut de exploatare; - proiectarea fluxului de lichiditati nete pe o perioada cat mai lunga posibila, dar compatibila cu orizontul de prognoza al intreprinderii; aceasta presupune sa avem o buna intelegere a fluxurilor trecute pentru a putea desprinde fluxurile viitoare cat mai fidel posibi, structura costurilor de exploatare si a cheltuielilor de capital; determinarea valorii reziduale ce urmeaza sa fie adaugata la suma fluxurilor degajate de intreprindere. La sfarsitul perioadei proiectate, intreprndereaposeda o anumita valoare ce trebuie estimata. Sunt cunoscute doua tehnici pentru determinarea acestei valori reziduale. 46. ce sunt elementele intangibile ale unei intreprinderii si care sunt acestea? Elementele intangibile sunt de regula elemente imateriale care pot sau nu sa fie inregistrate in patrimoniu dar contribuie la mentinerea potentialului actual si influenteaza rezultatele financiare ale intreprinderii si, pe aceasta cale, valoarea intreprinderii; elementele intangibile constituie sursa unui superprofit. 47. Ce sunt metodele combinate de evaluare a intreprinderii si in cate grupe se pot clasifica? Metodele combinate de evaluare presupun o abordare financiara, intrucat se bazeaza pe fluxurile antrenate de activitatea intreprinderii intr-o perioada trecuta sau viitoare. Metodele de eval combinate pot fi grupate in doua categorii, in functie de tehnicile aplicate: - tehnici bazate pe ponderea intre o valoare patrimoniala si una prin rentabilitate; - tehnici bazate pe asocierea valorii patrimoniale cu unul sau mai multe elemente intangibile 9

48. Cum se evalueaza actiunile detinute de intreprindere la capitalul altor intreprinderi? Valoarea actiunilor se stabileste prin referinte la mai multe baze: - piata prin care se negociaza actiunilor (burse de valori); - patrimoniul societati ca ansamblu al performantelor trecute acumulate; - rezultatele societatii (capacitatea beneficiara ca indicator al acumularilor potentiale); - perspectivele pe termen mediu, ca indicator al cresterii economice; - imaginea intreprinderii in fata tertilor; - modul in care societatea isi stapaneste tehnologia; - calitatea personalului. 49. Cum se evalueaza stocurile din cadrul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Stocurile la intrare (materii prime, materiale, combustibili, piese de schimb, obiecte de inventar, etc) se evalueaza la preturile de achizitie practicate in luna anterioara celei in care se face evaluarea, iar daca intrarile sunt mai rare, la media preturilor de achizitie din cea mai recenta perioada. Stocurile din interior (productie neterminata, semifabricate din productie proprie, etc) se evalueaza la nivelul costurilor efective corectate cu gradul de inaintare in realizarea fizica a produselor. Stocurile la iesire (produsele finite) se evalueaza la nivelul preturilor de vanzare mai putin beneficiile estimate in aceste preturi. 50. Cum se evalueaza creantele din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea acesteia? Se elaboreaza o balanta in functie de vechimea creantelor si se calculeaza provizioane pentru creantele incerte sau cu termenele de incasare depasite; creantele se iau in calculul activului net corijat cu valorile din contabilitate, cele in valuta fiind actualizate la raportul de schimb al monedei nationale din ultima zi a lunii anterioare celei in care are loc evaluarea intreprinderii. 51. Cum se evalueaza disponibilitatile din bilantul unei intreprinderii pentru a determina valoarea acesteia? Disponibilitatile banesti intra in calculul activului net corijat cu valorile din contabilitate, cele in valuta fiind insa actualizate la raportul de schimb al monedei nationale din ultima zi a lunii anterioare celei in care are loc evaluarea. Valorile mobiliare de plasament se evalueaza la cursul bursier reprezentativ din momentul evaluarii. 52. Cum se evalueaza imobilizarile necorporale ale unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia? Imobilizarile necorporale (cheltuieli de infiintare, marci, brevete, licente, studii, tehnologii, etc) sunt considerate, de regula, nonvalori pentru determiarea activului net corijat al intreprinderii, cu o singura exceptie: cheltuielile de cercetare si studiile care se refera la produse noi sau la dezvoltare, care se iau in calculul activului net corijat cu sumele inregistrate in contabilitate. 53. Cum se evalueaza obligatiile din bilantul unei intreprinderi pentru determinarea valorii acesteia? Obligatiile financiare si nefinanciare in valuta se actualizeaza la raportul de schimb al monedei natonale, diferentele fiind regularizate pe seama rezultatelor financiare ale intreprinderii. 54. Care este structura standard a unui raport de evaluare a intreprinderii? Elementele de baza ale unui raport de evaluare a intreprinderii, intr-o structura standard, se prezinta astfel: a) un capitol intitulat Rezumatul principalelor concluzii si recomandari; cuprinde pe scurt obiectul misiunii de evaluare si rezultatele (valorile) obtinute. b) un capitol intitulat Prezentarea intreprinderii; cuprinde cat mai multe informatii, prezentate succint, despre intreprindere, obiectul de act6ivitate si cifrele caracteristice ale activitatii desfasurate, etc. 1

c) un capitol intitulat Prezentarea evaluatorului; cuprinde informatii cu privire la identitatea evaluatorului, calitatea specifica in care participa la lucrarile de evaluare, precum si Declaratia de conformitatecare va confirma ca: - prezentarile faptelor din raport sunt corecte si reflecta cele mai pertinente cunostinte ale evaluatorului; - analizele si concluziile sunt limitate numai la ipotezele si conditiile prezentate in raport; - nu a existat (sau daca a existat trebuie specificat) nici un interes al evaluatorului asupra intrepriderii evaluate; - onorariul evaluatorului nu este ( sau daca este trebuie specificat) conditionat de nici un aspect al raportului; - evaluarea a fost efectuata cu respectarea Codului etic si a standardelor nationale sau internationale de evaluare; - evaluatorul indeplineste cerintele adecvate de calificare profesionala; - evaluatorul a efectuat (sau nu a efectuat) cel putin o inspectie personala la intreprinderea evaluata; - nici o persoana, cu exceptia celor specificate in raport, nu a acordat asistenta profesionale evaluatorilor. d) un capitol intitulat Diagnosticul de evaluare si analia fundamentala prezentat pe subcapitole sectoriale, astfel: - diagnosticul juridic; - diagnosticul comercial; - diagnosticul tehnic, tehnologic si de exploatare; - diagnosticul de organizare, management si resurse umane; - diagnosticul financiar contabil, analiza fudamentala; - sinteza diagnosticului de evaluare. e) un capitol intitulat Bazele lucrari de evaluare care prezinta pe sucapitole distincte: - ipotezele de evaluare: macroeconomice si microeconomice; - factorii de risc, prezentati grupat: exogeni si endogeni; - exertize si studii (proprii sau insusite); - bibliografia utilizata. f) un capitol intitulat Metode de evaluare aplicate; cuprinde o descriere a metodelor de evaluare aplicate si rezultatele obtinute pentru fiecare metoda aplicata. g) un capitol intitulat Gama de valori; valoarea actiunilor; cuprinde toate valorile determinate in capitolul anterior, prezentate insa in ordinea marimii, atat la nivelul intreprinderii cat si la nivelul unei actiuni sau titlu emise de intreprinderea evaluata. h) un capitol intitulat Opinii ale evaluatorului; cuprinde diferite remarci, sublinieri si atentionari in modul de folosire a valorilor determinate in cadrul actiunilor desfasurate de evaluator. 55. Cum influenteaza raportul de schimb al monedei nationale valoarea unei intreprinderi? Raportul de schimb al monedei nationale, influenteaza valoarea intreprinderii astfel: - influenteaza rata de actualizare prin riscul deprecierii menedei nationale -Influenteaza bilantul economic prin evaluarea elementelor monetare la cursul de schimb de la data efectuarii evaluarii 56. Cum influenteaza modificarea preturilor valoarea unei intreprinderi? Modificare apreturilor influenteaza vaoarea interinderii astfel: - rata ed actualizare este influentata cu riscul de prt; - bilantul economic este influentat prin evaluarea activelor la valori juste, de piata care tin seama de preturile pietei 57. Care este rolul bilantului economic in evalauarea unei intreprinderi? Bilantul economic ofera masa de date necesara aplicarii metodelor de evaluare. 1

58. Explicati influenta politicilor de amortizare asupra valorii intreprinderii. Politica de amortizare influenteaza valoarea intreprinderii astfel: stabilirea unor durate de viata mai lungi decat cele normale, influenteza in sensul unei valori mai mari a cativelor si a intreprinderii satbilreau or durate de viata mai scurte decat cele normale influenteaz in sensul micsorarii valroii intreprinderii metodele de amortizare deasemena influenteza, de exemplu daca in anul in care se face evaluarea mijloacele fixe achizitionate in acest an sunt amortizate accelerat influenteaza intreprinderea, valoare acesteia fiind mai mica decat daca ar fi utilizat metoda liniara.

59. Cum explicati relatia dintre politicile contabile si valoarea intreprinderii? Este evident ca politicile contbile influenteaza valoarAe intreprinderii instrucat intrucat acesta poate opta pentru o metoda sau alta, o baza de evaluare sau alta a elemntelor din situatiile financiare, astfel metoda lifo in cazul stocurilor va conduce la o valoare a stocurilor mai mare in bilant si un rezultat mai mic pe cand metoda fifo va avea unefect invers, asmenea si politicile de amortizare, respective duratele de viata stabilite sau metodele de amortizare. De exemplu capitalizarea costurilro indatorarii la un moment dat determina active mai mari decat daca dobanda ra fi tercuta direct in caheltuiala perioadei. 60. Ce intelegeti prin valoarea patrimoniala a unei intreprinderi? Valoarea patrimoniala sau valoarea propriu zisa, este activul net corijat obtinut ca diferenta intre activul bilantului economic si datoriile inscrise in acest bilant. 61. Cum influenteaza riscul de tara valoarea unei intreprinderi? Riscul de tara influenteaza val intreprinderii in sens invers proportional cu cat riscu este mai mare cu atat val intrepr este mai mica. 64. Cum poate fi definit superprofitul aferent intreprinderii? Superprofitul a reprezinta profitul suplimentare asigurat de o intreprindere pentru capitalurile investite in activele sale fata de un plasament, de o marime egala, remunerate la rata medie a pietei. Sau Superprofitul este diferenta dintre capacitatea beneficiara a intreprinderii (profitul intreprinderii) si profitul care ar fi generat de investirea pe piata financiara a unui capital echivalent cu valoarea ANC. Sp = CB ANCxi, i= rata neutra de capitalizare 65. Care este definitia goodwill-ului? Goodwill-ul trebuie inteles astfel: dincolo de valoarea de piata a activelor si pasivelor tangibile din bilant, poate exista o valoare suplimentara, de natura incorporala, denumita goodwill; existenta sa va fi legata de folosirea mai mult sau mai putin eficienta a activelor intrpinderii si anume: daca activele sunt bine gestionate si exploatate, deci degaja o rentabilitate superioara celei asteptate pe piata, se poata obtine un goodwill. 66. Ce reprezinta rata de actualizare a capitalurilor? Rata de actualizare a capitalurilor rezulta dintr-o medie a ratei de remunerare a capitalurilor proprii si a ratei dobanzii, - rata de remunerare a capitalurilor proprii este in general inversa PER ului mediu al val comparabile la bursa. - rata dob. retinute este cosul mediu al imprumutului pe termen mediu sau lung tinand cont de deductibilitatea fiscala. 67. Cum poate fi definita evaluarea economica? Evaluarea economica consta intr-un complex de tehnici, procedee si metode prin care e stabileste valoarea de piata, de circulatie a bunurilor, activelor si intreprinderilor. 1

71. Prezentati semnificatia badwill-ului aferent unei intreprinderi. Daca activele sunt prost gestionate si exploatate si conduc la performantele financiare inferioare asteptarilor pietei, va rezulta un badwill, adica o valoare incorporala negativa. 72. Prezentati formula de calcul a valorii substantiale brute valoare patrimoniala a intreprinderii. Prin valoarea substantiala bruta( VSB) se intelege activul reevaluat in ipoteza continuarii activitatii, plus valoarea bunurilor folosite de intreprindere fara a fi proprietara acestora, minus valoarea bunurilor care desi nu sunt inregistrate in patrimoniul intreprinderii nu sunt folosite din diverse cauze.