Sunteți pe pagina 1din 3

ORGANIZAREA TERITORIULUI SI ECOLOGIE

In sens larg organizarea teritoiului cuprinde complexul active pentru punerea in valoare a resureselor. Dezvoltate din punct de vedere economic si urban se refera la totalitatea interventiilor cu character continuu care asigura ordonarea, amenajarea si echiparea optia a tertoriului corespuzator particularitatilor sociale si specificului zonal. In mod sintetic, organizarea teritoriului creaza cadrul pentru coordonarea dezvoltarii diferitelor functii economice prezente sau cu posibilitatea de realizare pe teritoriul considerat, cu folosinta rationala a resurselor. Criteriile de baza si clasificarea activitatii de organizare a teritoriului: 1. Obiectivele si treptele de abordare a problemelor 2. Ramura economica (fondul funciar) pt care se executa 3. Categoria documentatiei tehnico-economice ce se elaboreaza In functie de treapta de abordare se evidentiaza: 1. Amenajarea teritorului si localitatilor(urbanizarea) 2. Organizarea teritorului interunitati 3. Organizarea teritorulu in cadrul unitatilor Amenajarea teritorului si urbanism: constituie un ansamblu de actiuni avand ca obiectiv restructurarea si remodelarea terit corespunzator scopurilor urmarite de societate (asigura dezvoltarea sistemului de asezari omenesti, echiparea complexa a terit. , valorificarea resurselor umane si natural, protectia mediului ambient impotriva degradarii) Indiferent de treapta de abordare , organiz terit indeplineste 2 conditii :este concreta si este de perspective, tine seama de necesitatea ulterioare. Organizarea tertoriului interunitati :cuprinde ansamblul de cu carcater ethnic ,economic si juridic vnd ca obiect reglementarea relatiilor funciarea si a hotarelor intre diferite unitati care folosesc sub o anumita forma pamantul. Organizarea teritorului in cadrul unitatilor: cuprinde modul de dispundere a elementelor teritoriale in interiorul unei unitati pt e corespunde cerintelor thenico-economice pt folosirea rationala , amenajarea si exploatarea terenurilor. Organizarea teritorului agricol prezita diferentieri de organizare si amenajare pe principalele folosinte de teren. Organizarea terenului arabil: are rolul de a crea conditii organizatorico-teritoriale pt utilizarea economica a terenurilor prin: stabilirea nr si suprafetei asolamentelor, amplasareea coordonata a solelor, a

drumului de exploatare si a rotirii culturilor( se asigura exploatarea eficienta a terenurilor ,a amenajarilor hidro-ameliorative si a sistemului de masini). Organizarea terenului plantatiilor piscicole si viticole: are ca obiectiv crearea cond organizatorice teritriale pt folosirea eficienta a terenului si desfasurarea rotatiei a proceselor de productie prin amplasarea speciilor si a soiurilor , a tarlalelor, parcelelor, a drumuriloe , zonei de intoarcerre si a lucrarilor de imunatatiri funciare in massive economice, integrate in podgoriile si bazinele piscicole. Organizarea si omogenizarea terenurilor cu pasuni: cuprinde complexul masurilor si lucrarilor pt asigurarea pasunatului rational, prin :repartizarea pasunilor pe specii si categorii de animale, prin amplasarea unitatiilor si parcelelor de pasunat,a retelei de drumuri, a masuratorilor si lucrarilor de combatere a eroziuni solului, si refacerea covorului vegetal , amplasarea locurilor de adapat si a taberelor de vara. Organizarea terenurilor culturilor de paduri: se concretizeaza in realizarea plantatiilor diferitelor specii, fiecarui flux tehnologic. Organizarea teritorului in cadrul unitatilor silvice se defines in cadrul pe unitatile de podisuri de protective (U.P) stabilite in functie de padurii si a conditiilor de realizare privind structura arboretelor si a padurii, reglementare procesului de padurire si a culturilor. Organizarea teritorului in cadrul unitatilor: Probleme de baza ce se rezolva prin organizarea terit interunitati 1. Reglementarea modului de folosinta a diferitelor categorii care compun fonful funciar si corectarea formelor teritoriale existente prin indepartarea , comasarea terenurilor dispersate in trupuri mici si neeconomice, arondarea sau dezarendarea terenurilor pt crearea unor drumuri optime 2. Formarea si imbunatatirea delimitarii teritoriale( in functie de conditiile specific de relief, dotare, echipare si amenajarea teritorului) Principiile de baza: in organizarea teritorului interunitati 1. Cerearea conditiilor teritoriale pt rol a fondului funciar 2. Crearea unor categorii de folosinta cat mai rational la delimitarea si amplasare integrate in ansamblul teritorului al amenajarilor si echiparilor 3. Delimitarea unor existente Probleme esentiale ale organizarii teritorului interunitati: 1. Comasare 2. Recladirea hotarelor 3. Reamplasarea retelei de drumuri 4. Imbunatatirea funciara a gospodariei apelor??????

COMASAREA TERENURILOR
Se realizeaza atunci cand: -terenurile sunt dispersate in mai multe trupuri neeconomice -terenul se afla la distante mari fata de si fata de sol -amplasarea terenului nu creeaza cond pt realizarea unor lucrari de investiti -dispersarea teritorului