Sunteți pe pagina 1din 19

1 .

Localizare geografic a Cmpiei Romana i Cmpia Caracalului (Romana ilor) este o subunitate a Cmpiei Romne i este delimitat de cele trei culoare: ale Oltului, Jiului i respectiv, n partea de sud, culoarul Dun rii. Cmpia Romana ilor ncadrat de c tre geografi n Cmpia Olteniei (P.Cote 1957, Vintil Mih ilescu 1966, Grigore Posea 1987) este o subdiviziune bine individualizat a Cmpiei Olteniei, cmpie care la rndul ei formeaz o subunitate a Cmpiei Dun rii de Jos. 2.Geologie Din punct de vedere geologic, perimetrul studiat face parte din unitatea structural Cmpia Romn , o zon de es cu altitudine i pant redus , o important regiune agricol a rii. Litologia, structura i tectonica au contribuit la formarea depozitelor loessoide pe care s-au format cernoziomurile, solurile cele mai fertile pentru culturile agricole. Influen a acestor elemente se resimt i n extinderea teritorial a vetrelor de sate si orase de o parte i de alta a v ii Oltului pentru o valorificare intensiv a terenurilor favorabile agriculturii. 2.1. Litologia Forma iunile geologice ntlnite prin sondaje n ordinea vechimii sunt: depozite sarma iene, pliocene i cuaternare situate pe un fundament cristalin paleozoic, nc neexplorat. Evolu ia geologic a acestei zone este impartita n dou etape: - etapa precuaternar etapa de subsiden lacustr ; - etapa cuaternar etapa continental . 1. Etapa precuaternar . Geologia Cmpiei Romanati este strns legat de geologia ntregii Depresiunii Getice, unitate format prin scufundarea fundamentului carpatic i balcanic la nceputul senonionului. Sarma ianul constituie baza depozitelor pliocene de pe suprafa a ntregii cmpii i se prezint a a dup cum arat A.Ionescu (1918) sub forma unei cute larg care trece i peste Dun re. Valea Oltului este sapata n depozitele nisipo-argiloase ale levantinului. Acestea apar la baz n malul stng pn aproape de nordul orasului Turnu Magurele (in Sudul Campiei). Peste nisipurile i argilele levantine s-a depus loessul,n grosimi din ce n ce mai mari spre sud. Pe malul drept din cauza depozitelor de teras , levantinul nu poate fi urmarit pe acea i distan spre sud. Acelea i depozite de loess, nsa nu cu acea i grosime, la care se adaug lutul ro u (un fel de loess deluvial) caracteristic regiunilor oltene,acoper depozitele de teras . Pliocenul a fost ntlnit la 198-201 m. Meo ianul este format dintr-o marn cenu ie cu intercala ii sub iri de gresii calcaroase cu bob mare, ntre 183-198 m a fost ntlnit Pon ianul reprezentat prin marne compacte vinete cu intercala ii

nisipoase. Dacianul a fost semnalat prin marne compacte ntre 131-158 m.Levantinul ocup suprafe e mult mai mari i este format din dou orizonturi (P.Cote 1957): orizontul inferior format din argile vinete i nisipuri dispuse regresiv fa de dacian i orizontul superior format din pietri uri. Depozitele miopliocene dintre Dun re i Craiova au tendin a de afundare de la sud la nord. Aceast tendin presupune eviden a unei subsiden e n toat regiunea, deci i n zona teritoriului studiat, din sarma ian pn n levantin. ntre nisipurile i pietri urile cuaternare i levantine exist deosebire att ca mod de a ezare, ct i sub raport granulometric,depozitele levantine sunt a ezate n straturi cu caracter fluvio-lacustru, iar cele cuaternare au structur toren ial dominant i dimensiuni mici. 2. Etapa cuaternar (continental ). Cuaternarul are cea mai mare r spndire acoperind ca o centur groas ntreaga suprafa a cmpiei. Etapa cuaternar ncepe imediat dup retragerea lacului levantin din regiunea de cmpie i are o importan deosebit pentru evolu ia i dezvoltarea reliefului cmpiei, deoarece formeaz fondul pe care s-a dezvoltat i a evoluat relieful. n formarea reliefului cmpiei din zona studiat cea mai mare influen n perioada cuaternar o au schimb rile climatice, ac iunea apelor curg toare i a vnturilor. Astfel, apele curg toare au ac ionat puternic formnd terasele, iar vnturile, prin depunerea depozitelor loessoide i a dunelor, au exercitat o puternic influen asupra condi iilor climatice n etapa cuaternar . Evolu ia Cmpiei Caracalului n cuaternar se desprinde din studiul datelor geologice i dintr-o descriere sumar a depozitelor cuaternare. Astfel, G.Murgoci (1923) arat c depozitele cuaternare sunt reprezentate prin: pietri uri, nisipuri, argile nisipoase fluviatile, nisip eolian, loess de diferite tipuri i aluviuni. Din cadrul depozitelor cuaternare cea mai mare importan o au nisipurile i pietri urile, mai ales n sudul i estul cmpiei care se exploateaz pentru construc ii de osele i pentru unele construc ii locale. n zona studiat depozitele cuaternare sunt alc tuite din forma iuni lacustre (nisip, pietri , argil ) i eoliene (loessul i nisipuri de dune). Loessul este ultimul depozit cuaternar ce acoper cmpia i acesta ncheie seria forma iunilor pleistocene. Depozitele aluvionare au o mare r spndire n Cmpia Caracalului i se g sesc n grosimi variabile n diferite p r i de-a lungul v ilor i lipsesc n zona cmpiilor. Depozitele loessoide se mpart dup origine n: eoliene i deluviale. Cele eoliene au o dezvoltare mai mare pe terasele Dun rii i ale Oltului. Depozitele de nisipuri care formeaz n aceast zon dune sunt r spndite n Cmpia Caracalului ncepnd din lunci pn la cmpul nalt. Ele au luat na tere din nisipurile transportate de vnt din luncile Dun rii i Jiului. Compozi ia mineralogic a acestor nisipuri eoliene este urm toarea: cuar ul care predomin , apoi fragmente din minerale din roci diferite aduse din zone mai ndep rtate.

Forma iunile cuaternare din aceast regiune apar in cuaternarului inferior, mediu i superior.n cuaternarul inferior apele i-au s pat primele v i, cum sunt: Dun rea, Oltul, Jiul. Tot atunci s-au depus primele pulberi de loess peste depozitele levantive i au avut loc schimb ri climatice care au dus la formarea primelor terase. n cuaternarul mediu s-a f cut sim it ac iunea eolian care a dus la acumularea nisipurilor i la formarea dunelor. n cuaternarul superior s-au adncit tot mai mult v ile, cursurile v ilor sufer o serie de deplas ri laterale, acumul rile de loess i nisipuri au dus la n l area regiunii i unele dintre dunele din aceast perioad au fost fixate sau chiar fosilizate. n holocen evolu ia cmpiei care s-a desf urat de la retragerea ghe arilor i pn ast zi se caracterizez prin acumularea de aluviuni, apoi prin dezvoltarea tuturor proceselor de modelare actual a reliefului. Aceste procese sunt rezultatul ac iunii re elei hidrografice majore i minore. Structura i tectonica Din punct de vedere al structurii perimetrul studiat face parte din regiunea structural de piemont fiind o prelungire a Piemontului Getic cl dit din aluviunile apelor care, izvornd din mun i, au construit n villafranchian vasta cmpie fluviolacustr n l at . Chiar i depozitele de pietri uri i nisipuri din terasele Dun rii, Jiului i Oltului prezint , prin structura lor toren ial , caracter de depozit piemontan. Acest tip de structur a generat un relief plat sau u or ondulat, lipsit de mi c ri de cutare pe care s-a instalat o re ea hidrografic principal bine individualizat i s-au depus strate loessoide pe care s-au format soluri fertile. Mi c rile valahe cu ultimele manifest ri n cuaternar au condus, de asemena, la formarea caracterelor morfologice i hidrografice. n privin a fenomenelor seismice, teritoriul Campiei Caracalului se ncadreaz n zona de intensitate macroseismic de gradul ase, deci puternic afectat de undele seismice, fiind alc tuit din roci sedimentare afnate. 3. Particularitati ale reliefului Campia Romanati reprezinta portiunea cea mai inalta si mai bine conturata din trei parti de braul apelor curgatoare. Ea se prezinta ca o adevarata peninsula strans legata de Pod Getic in partea de N. Campia Romanatiului este incinsa de trepta joasa de origine fluviatila formata din lunci si terase bine dezvoltate. Aceasta treapta joasa in forma de U se compune din 3 campii secundare: Campia inferioara a Jiului in V, Campia inferioara a Oltului in E, si Campia Dunarii intre Bechet si Turnu Magurele in S. Ca fenomene geomorfologice n cuprinsul luncii sunt: confluen e paralele , mutari de cursuri, terase locale, despletiri de bra e, meandre divagante, albii parasite i meandre compuse. Unitatea morfologic a luncii este pusa n eviden a, n primul rnd, de cadrul nconjurator. Modul de nf i are, fenomenele morfologice i hidrografice, precum

i elementele biogeografice i economico-geografice fac din aceast lunc o unitate aparte, fapt ce la deteminat pe P. Cote s numeasc aceast regiune cmpia inferioar a Oltului. 4. Unitati si subunitati Ca neotectonica si litologie C.Romanati este oarecum deosebita de celelalte. Nisipurile, pietrisurile si marnele levantine ocupa o supraf mult mmai mare la baza campiei, iar aparitia unei slabe indoiri intre vest si est cu directia nord sud este foarte evidenta. O linie vest-est, care pleaca de la Sud de Dranic ( pe malul drept alJiului) si trece prin Apele Vii-Diosti-Caracal-Stoenesti-sud-Daneasa ( pe malul stang al Oltului) desparte C. Romanati in doua mari subunitati: campia de nord si campia de sud Campia Nordica prezinta morfologia cea mai pronuntata, aflandu-se intr-o faza clara de transformare. Cele doua vai principale ale Oltetului si Tesluiului fragmenteaza aceasta campie introducand schimbari destul de mari. Ele prezinta terasele bine dezvoltate la trecerea la Valea Oltului. Energia reliefului depaseste 50 m. Intregul sistem hidrografic , bine organizat, graviteaza spre Valea Oltului, pastrandu-si direct consecventa pe cea mai mare parte a traseului. Exceptie face Valea Tesluiului pe mici portiuni unde valea este subsecventa (Nord Popanzalesti si Sud Romna). In acesta parte numirile dese de dealuri, care apar pe harta, tipul asezarilor omenesti (sate mici randuite mai mult in lungul vailor precum si aspectul general al peisajului tradeaza caractere care fac din aceasta campie nordica o zona de tranzitie intre ceea ce apare la sud si la Nord de ea. Densitatea de fragmentare atinge aici valorile cele mai mari, intre 0,20-0,60 km/kmp. Pantele sunt accentuate ( 20-30 grade in medie pe versanti) Subunitati ale campiei nordului: a) Campia Jiului cu cele doua subunitati ale ei campia inundabila Balta verde- Rojistea ( o regiune de lunca plina de meandre parasite si de vegetatie bogata.), Campia Malu mare- amburesti o campie de terase inecate de dune. b) Campia Leu-Diosti o regiune inalta cu dune, lipsita de vai in vest; taiata de valea Tesluiului si de vaile afluente ale acestuia, in Est. Ele domina cele doua campii laterale fluviatile din vest si est. c) Campia Bals-Slatina (campia de confluenta Oltet-Olt). Aici ca la toate zonele de campie se deosebesc o serie de subdiviziuni mai mici: Campia SlatinaDraganesti- o campie formata din capatul sudic al teraselor de pe stanga Oltului; Campia inundabila Criva-Falcoiu-Pestra form din lunca Oltului larga de 7-8 km; Campia inundabila Bals- Osica formeaza latura stanga a campiei inundabile a Oltului, in lungul Olteului; Campia Ganeasa-Prscoveni-Brane formata din terasele de confluenta ale Oltetului si Oltului; ea are forma unei campii unghiulare

de terase; Campia Rosieni-Hotarani ocupa terasele unghiului obtuz format de Olt si Oltet. Campia Sudica se deosebeste de cea N prin lipsa retelei hidrografice permanente si prin marea patura de dune care acopera jumatate din intinderea ei. Fargmentarea reliefului este mult mai redusa ca in N. Ea are valori sub 0,20 km/kmp. Vaile in cea mai mare parte seci, pastreaza un paralelism uimitor in directia NV-SE si sunt randuite in cele mai multe generatii de varsta suprafetei de teren pe care curg(terase sau camp). Vaile scad insa ca adancime de la est la vest. Cele mai multe dintre ele se termina la iesirea din zona campului cu conuri de dejectie si cu o serie de balti insirate ca o salba indoita spre sud-vest. Aceste sunt probabil vechile limane fluviatile ale Oltului din timpul cand curgea pe muchia campului. Astazi ele formeaza centre de adunare a apelor, care se scurg din regiune campului si rezervoare pentru cele care pornesc mai departe spre actuala vale a Oltului. Prezenta lor pe acesta rama a campului explica prin aparitia in baza a argilelor levantine, care formeaza o patura impermeabila. Limanele fluviatile din Campia Sudica reprezinta din punct de vedere morfologic un stadiu mai inapoiat al evoluitiei retelei hidrografice afluente a Oltului. Intregul sistem de vai de la sud de Caracal reprezinta inceputurile pe care se va dezvolta mai tarziu o retea organizata. Incepand de la nord la sud vaile sunt din ce in ce mai putin evoluate. Astfel, cea mai evoluata dintre ele este cea nordica, valea Oltetului cu lunca si terase bine dezvoltate, mai la sud valea Tesluiului cu lunca si terase mult mai reduse ca dimensiuni iar valea Paraului Caracal se prezinta numai in stadiul de lunca si fara terase. Ca subdiviziuni naturale ale Campiei Sudului se deosebesc: a) Campia Mir ani-Beghet cuprinde cursul inferior al Jiului se se submparte in: Campia Dobrestilor (lunca si terasele Jiului din regiunea repectiva) si campia de confluenta a Jiului cu Dunarea (Z val-Bechet). Ceea ce caracterizeaza aceasta campie este multimea cursurilor de albii parasite, belciugele si grindurile. Apele ratacesc printre depozitele aduse de Jiu, despletindu-se in numeroase brate. Partea rasariteana a acestei campii este formata din terase inecate de dune, astfel ca urmarirea lor ca forme de trepte este foarte grea. Din punct de vedere biogeografic, cele doua regiuni de lunca si de terase prezinta un contrast izbitor. De o parte, viata pulseaza la orice pas, iar pe de alta, nisipurile fac ca peste tot sa domneasca monotonia. Activitatea omului este oarecum mai stanjenita. b) Campia Amarasti-Redea este inconjurata numai de campul inalt si apare ca o peninsula inconjurata la exterior de sate. Acestea sunt mici si rare. Morfologia este foarte stearsa. In afara de vaile lungi nu prea adanci si seci si de dunele de nisip din partea de vest, nimic nu tulbura intinderea sesului. Din acest punct de vedere, printr-o linie care pleaca de la est de Ghisdavesti si ajunge pana la Obr ia, campul se imparte in doua subunitati distincte: partea de vest sau Campul

Dobrotestilor, o campie numai de dune, legata mai ales de valea Jiului, de unde a fost adus si nisipul care leaga sub aceeasi patura lunca. Partea de est sau Campul Rotunda, este o regiune de dune vechi, fosile, si de vai paralele pe directia NV-SE, foarte dese. Ea este legata, deci prin aceste vai mai mult de Olt. c) Campia Babiciu-Rusanesti, formeaza una dintre cele mai intinse si frumoase parti ale Campiei Olteniei. Ea este rezultatul imbinarii a doua subunitati: Campia Traian caracterizata prin cele doua terase ale Oltului, prin lipsa de centre populate, si prin acelasi paralelism si directie a vailor aferente Oltului, Campia Cioflan-Frunzari care este zona cea mai joasa si prima subunitatea a Campiei Olteniei care vine in contact cu Campia Munteniei. Oltul in aceasta portiune nu prezinta pe partea stanga terase decat sub forma de umeri. Ea cuprinde numai zona de lunca care are aceeasi latime de 6-8 km pe tot parcursul. Cele doua vai, ale Oltului in vest si ale Siului in est, curg paralel, lasnd intre ele o serie de meandre parasite, de vai vechi si de terase aluvionare locale d) Campia Bechet Turnu Magurele este portiunea cea mai sudica, baza campiei dintre Jiu si Olt. Ea se compune din cele doua zone de confluenta a Jiului (Z vala-Bechet) si a Oltului (Islaz-Turnu Magurele) si din Campia DabuleniCorabia. Aceasta din urma este formata din largile terase ale Dunarii, care se intind pana la nord de Urzica si din lunca plina de balti, printre care si cea a Potelului ocupa o suprafata destul de mare. Aceleasi caractere morfologice din nord apar si aici ( dune in vest si vai seci in est). Satele rar parasesc zonele de contact pentru a se aseza in mijlocul sesului. Ca portiuni aparte se disting cele doua zone de cofluenta, unde terasele apar in dublu evantai, iar luncile se unesc, dand nastere unei zone mai coborate destul de intinse. De aceea ele apar ca doua depresiuni Lunca Oltului, este asezata la fel ca si Dunarea, la periferia Campiei Romanati. Ea intregeste astfel arcul de cerc depresionar care se intinde pe aproape doua treimi si hotarul acesteia. Spre deosebire de cea a Dunarii, Lunca Oltului are o directie aproximativ meridiana, cu o usoara deviere spre SE la cofluenta cu Oltetul. Aceasta tendinta a manifestat-o Oltul inca dintimpul formarii teraselor Wurm I si Wurm II. Modul de dezvoltare al luncii Oltuli este uniform. Depresiunea luncii se mentine peste tot cu aceeasi lungime (6-7 km in medie) Terasele Oltului. in afara de Dunare, Oltul este a doua apa curgatoare care formeaza si pastreaza terase din regiunile deluroase si pana la varsare. Terasa Stoenesti este prima terasa a Oltului de la campie spre podis. Altitudinea absoluta si realtiva scade de la nord la sud. Astfel, la Stoenesti ( pe partea dreapta a Oltului) la Stejarul .Viisoara, si Comani pe partea stanga altitudinea relativa este de 10 m. La Babiciu ea scade la 8 m, iar la Cilieni ajunge la 6 m, pentru ca la Islaz sa nu depaseasca 3-5 m. Dezvoltarea terasei Stoenesti nu este uniforma.

Terasa Hot rani- se numeste asa dupa terasa unde vine in contact direct cu lunca, si unde se observa profilul cel mai tipic. Aceasta apartine exclusiv malului drept al Oltului. Altutudinea ei este in medie de 17-21 m, in nord la Dranovat, altitudinea terasei trece de 20 m, iar la sud ajunge pana la 12 m. Terasa Caracal are cea mai frumoasa dezvoltare dintre terasele Oltului, si apartine exclusiv malului drept. Ea se intinde ca o fasie la baza versantului Podisului Getic, in nord si a campului Dio ti-Rotunda in sud, fiind intrerupta numai de lunca Olte ului (intre Vladuleni si Osica de Jos). A fost denumita terasa Caracal, deoarece cea mai mare parte a acestui oras (tipic de campie) este asezat la contactul campului cu lunca Oltului Terasa Slatina numita dupa localitatea unde are cea mai frumoasa dezvoltare, terasa Slatina este prima dintre terasele inalte care apare pe partea stanga a Oltului. Lipsa celorlate terase, face ca la Slatina terasa sa domine cu 50-60 m lunca si sa prezinte o morfologie destul de accentuata. In cadrul Campiei Romanati se gaseste situata in partea de NE

n stnga (dup Grigore tef nescu, 1895)1. sol arabil; 2.sol ro u; 3.loess albicios cu concre iuni marnoase albe; 4 nisip i pietri cu linii ro ii feruginoase;5 argila alb struie cu concre iuni marnoase albicioase;6 nisip argilos g lbui;7 nisip m runt micaceu;8 nisip i pietri ;9 nisip foarte m runt;10 argil marnoas verzuie, compact cu concre iuni marnoase albe;11 nisip m runt;12 argil alb struie plastic ; X+orizont fosilifer cu Camelus slutensis; N. C.f.r. nivelul c ii ferate. n dreapta profilul de la Slatina (dup P. Cote , 1957) loess cu trei orizonturi de soluri fosile;N+P depozite de teras ; Ab argil bazal .

1-depozite piemontane fluvio -lacustre 2-depozite de teras 3-depozite de lunc 4-depozite loessoide

5. Elemente de hidrologie Re eaua hidrografic din zona studiat este postlevantin . Dun rea are vrst cuaternar n toat Cmpia Olteniei. Re eaua afluent Dun rii este sincron cu Dun rea (Olt, Jiu), fie posterioar Dun rii.Valea Oltului este cea mai mare vale afluent Dunarii,cea mai bine conturata unitate morfologicaa cmpiei. Prin desf urare, ca un adevarat culoar larg de 15-20 km, ea formeaz o cmpie proprie, cmpia inferioar a Oltului -o unitate de relief aparte. Valea Oltului prezint sistemul de terase cel mai u or de descifrat i este singura por iune din Cmpia Olteniei unde se poate aplica cu succes metoda determinarii varstei teraselor cu ajutorul loessului i solurilor fosile, preconizat de C.Bratescu. Lunca Oltului este a ezat la periferia Cmpiei Romanati,are o direc ie median , cu o u oar deviere spre SE, la confluen a cu Olte ul avnd o la ime de 67 km.

In vara anului 1990, bra ul principal al rului Olt avea o la ime de 50-75 m, o adancime de 2-3 m,viteza curentului de apa variind ntre 0,55 m-1,25 m pe secund . Interfluviul Olt Jiu este cuprins n harta densit ii re elei de ruri ntre valorile 0,01-0,3 km/km . Dup fazele stabilite de P.Cote , re eaua hidrografic din zona Camiei Romanati este de vrst Wurn II, cnd se ntrege te imaginea actualei re ele hidrografice. n aceast zon rurile seac vara datorit evapora iei accentuate care dep e te cu mult precipita iile. Numai la ploi foarte intense se formeaz scurgerea superficial i viituri. Solurile existente cernoziomurile levigate au permeabilitatea mare contribuind la reducerea scurgerii superficiale i a viiturilor. Condi iile geologice favorizeaz acumularea aprei subterane la baza depopzitelor loessoide. Zona studiata se caracterizeaz printr-o eroziune slab datorit pantei i scuregerii de suprafa foarte reduse. nghe ul pe valea Oltului are o durat de aproximativ 35-45 zile in fiecare an,dupa care podul de ghea a se rupe si incep sa curg sloiuri de gheat pe o durat de aproximativ 20-25 zile. n iernile mai blnde nghe ul dureaz doar cteva zile. Adncimea fntnilor variaza intre 1,5 m in lunca Oltului si 6 m la vest de satele comunei Tia Mare (fig. 1) i acestea sunt alimentate din primul strat acvifer. Forajele efectuate n zon au indicat debite cuprinse ntre 1-2 m/sec. Gradul de mineralizare a apelor variaz n cursul unui an. n perioada viiturilor, a cre terii scurgerii superficiale, apele sunt mai mineralizate dup sc derea viiturilor.

6. Caracterizare climatica Factorii genetici principali sunt: radia ia solar i dinamica atmosferei n raport cu pozi ia geografic . Factorii radioactivi sunt cei mai impotan i factori genetici ai climei. Sumele medii anuale ale radia iei solare directe ating 70-75 kcal/cm pe suprafa a orizontal i variaz n func ie de prezen a norilor, a ce ei care influen eaz transparen a atmosferic . n zona aceasta intensitatea radia iei solare directe este de 1,4 cal/cm /minut vara i 1,1 cal/cm / minut iarna. Radia ia difuz depinde de: n l imea soarelui deasupra orizontului, transparen a aerului (cnd aceasta este redus radia ia difuz cre te), de grosimea i densitatea norilor. La nivelul suprafe ei terestre ajung i radia ii difuze ale c ror valori sunt mai mari n condi iile unui cer acoperit n prezen a norilor ciriformi (Cirus i Cirostratus) sau stratiformi (Altostratus). Iarna sumele lunare ale radia iilor difuze sunt foarte mari datorit existen ei norilor stratiformi sub iri i cu densitate redus . Valoarea radia iei totale lunare maxime este n luna iulie de 18-19 kcal/cm . Valorile radia iei totale scad c tre anotimpul rece al anului de 3-4 ori fa de valorile din var . Sumele zilnice medii sunt de 100 cal/cm iarna i 600 cal/cm vara. Sumele anuale ale radia iei totale dep esc 127 kcal/cm , cu un maxim n iulie i un minim n ianuarie, ziua, valorile medii orare ale radia iei totale nregistreaz un maxim de 1,66 cal/cm la ora 12 n luna iulie. Albedoul care reprezint raportul procentual dintre radia ia reflectat i cea incident , prezint valori locale n func ie de prezen a stratului de z pad ,de regimul umezelii solului, de dezvoltarea anotimpual a vegeta iei i de activitatea omului. Iarna, n regiunea de cmpie apar deosebiri n reparti ia teritorial al valorii albedoului, suprafe ele acoperite cu strat de z pad au albedou cuprins ntre 5095% contrastnd cu por iunile de sol descoperit umed cu valori reduse de 5-18%. Prim vara solul umed descoperit de stratul de z pad i cu vegeta ie nedezvoltat are albedoul mic de 10-15%, iar vara pe m sur ce plantele se dezvolt i ajung la maturitate, c re te la 15-20% pentru ca toamna s se mic oreze datorit solurilor descoperite de vegeta ie i umezite de ploi. Comparativ cu alte regiuni ale rii, n regiunea sudic de cmpie, deci i n zona studiat , sumele radia iei reflectate scad datorit discontinuit ii i instabilit ii stratului de z pad , fiind de 45- 51 kcal/cm . Lundu-se n considera ie valorile componentelor sale, bilan ul radiativ prezint valori de peste 45 kcal/cm crescute din februarie pn n noiembrie i sc zute n decembrie i ianuarie cu o diferen de 0,5 kcal/cm pe luna fa de nordul rii.

Factorii dinamici care ac ioneaz asupra ntregii ri influen eaz i clima zonei studiate. Ei provoac schimb ri neperiodice ale st rii timpului oferind posibilitatea explic rii genetice a caracteristicilor climatice. Succesiunea diferitelor tipuri de mase de aer peste o regiune duce la apari ia unor faze de timp, prin repetarea c rora, n decursul anilor, dau na tere tr s turilor climatice locale. Astfel, partea sudic a rii n care se include i teritoriul Campiei Romanati, are o serie de caracteristici. Iarna, depresiunile atmosferice, din jurul continentului european se deplaseaz de-a lungul Dun rii i imprim vremii un caracter ploios, n perioada de trecere de la iarn la var . Toamna i prim vara se observ o alternan a timpului rece i c lduros ca urmare a circula iei intense ceare loc la ntlnirea maselor de aer ale Anticiclonului Azoric cu masele de aer ale Anticiclonului Siberian. Suprafa a activ , ca factor genetic al climei, de ine un rol important prin propriet ile sale fizice i structura sa n dezvoltarea proceselor atmosferice. Valorile medii ale temperaturii aerului sunt mai sc zute pe suprafe ele joase cu circa 1 i totodat n cadrul lor au loc amplitudini termice diverse i anuale mari. Natura suprafe ei active, tipurile de sol i structura eterogen a nveli ului vegetal pot crea condi ii microclimatice chiar i n cadrul unei regiuni pu in accidentate de teren. Procesele de evaporare i umezire a aerului sunt mai pu in intense n cazul lipsei de vegeta ie. To i factorii genetici principali ac ioneaz n mod independent, crend o varietate de nuan e climatice. Trebuie ad ugat i factorul uman care aduce modific ri ale caracteristicilor suprafe ei active prin amenajarea de terenuri agricole dereglnd valorile albedoului, prin irigarea suprafe elor cu deficit de umiditate, influen nd desf urarea proceselor meteorologice n func ie de cerin ele plantelor, prin ac iunea de combatere a nghe urilor timpurii de toamn i trzii de prim var , fiind o zon agricol . a) Temperatura aerului Cmpia Romana ilor este o regiune pu in accidentat ; aproape neted , care duce la o reparti ie relativ uniform n suprafa a temperaturii aerului. Urm rind harta reparti iei valorilor medii anuale observ m c izoterma de 11 C str bate regiunea aprope pe la jum tate . Urm rindu-se izotermele lunii ianuarie se observ c temperaturile medii lunare oscileaz ntre -2 i -3 C. Prezen a izotermei de -3 C arat invaziile frecvente ale aerului rece continental ce se deplaseaz din partea european a Rusiei. Izotermele lunii iulie indic valori medii lunare de 25 C. Oscila iile valorilor medii lunare n cursul anului se caracterizeaz printr-un maxim n iulie i un minim n ianuarie. nc lzirea excesiv a aerului n sezonul cald se datoreaz invaziei de aer tropical sau a celui excesiv continental din est. S-au nregistrat valori minime absolute n luna ianuarie de -39 C la Caracal i de -32 C la Slatina. Temperaturile

extreme ale aerului au o importan deosebit pentru diferite sectoare de activitate ale omului, mai ales pentru agricultur , pentru a se putea lua m surile agrotehnice necesare anul rii unor efecte negative. O deosebit importan practic o prezint cunoa terea num rului zilelor care au atins sau dep it anumite valori i praguri termice. S-au constantat urm toarele: - nceputul perioadei de zile cu temperaturi de 0 C la 16 decembrie i sfr itul acestei perioade la 17 februarie; - trecerea pragului de 5 C are loc la 16 martie i sfr itul intervalului este la 8 noiembrie avnd durata de aproximativ 205 zile; - intervalul cu temperaturi medii zilnice de 10 C i peste 10 C ncepe la 5 aprilie i se termin la 26 octombrie avnd o durat total de 205 zile. Pe baza calculelor efectuate se ajunge la concluzia c zona studiat are un caracter temperat continental au trei anotimpuri cu valori mai mici de 20 C i numai vara temperaturile urc la pragul de peste 20 C. Zilele de nghe , cu temperaturi sub 0 C predomin n luna ianuarie cu 26,7 zile i n celelalte luni de toamn i prim var . Zilele de iarn sunt cele cu temperaturi medii ale zilei sub 0 C. Aceste zile predomin , cum este i firesc, n luna ianuarie cu 14,4 zile de iarn , apoi n luna decembrie i februarie cu 6,8 zile, respectiv 6,7 zile de iarn . Zilele de var cu temperatur maxim de 25 C predomin n lunile iulie (28,7 zile), august (28,3 zile). n mod excep ional se ntlnesc zile de var i n martie (0,3 zile) i n octombrie (2,9 zile). O ultim categorie de zile cu temperaturi caracteristice de 30 C sunt zilele tropicale. Binen eles c cele mai multe vor fi n luna iulie (16,7 zile) apoi n celelalte luni de var : august (cu 15,9 zile) i iunie (9,8 zile). Destul de rar se ntlnesc zile tropicale n lunile aprilie i octombrie cnd n numai cteva ore din zi temperatura trece de 30 C. Primul nghe a fost inregistrat la 2 noiembrie, iar ultimul nghe la 3 aprilie. Este foarte important s fie cunoscute datele extreme ale producerii nghe ului. n aceast zon , cel mai timpuriu nghe apare n situa ii deosebite n luna septembrie. b) Umezeala aerului O surs local de umezire a aerului o constituie evaporarea apei din rul Olt. Umezeala aerului, n decursul unui an, n zona studiat cunoa te dou maxime i dou minime. Minimul principal al umezelii relative apare n iulie -august, iar cel secundar n aprilie mai. Maximul principal al umezelii relative apare n decembrie, iar cel secundar n iunie, cnd cre te num rul zilelor cu precipita ii. c) Nebulozitatea Nebulozitatea constituie un alt important element climatologic ce influen ez desf urarea celorlalte procese atmosferice locale. n zona de cmpie se

nregistraz cele mai mici valori medii anuale de nebulozitate de 5,5 zecimi, predominnd n lunile de iarn . Num rul zilelor cu cer acoperit este mai mare n luna ianuarie cu 19,2 zile, iar cele mai pu ine zile cu cer acoperit sunt n luna august, n medie de 4 zile. O alt caracteristic important a regimului nebulozit ii o constituie analiza num rului zilelor cu cer noros, zile care predomin n luna iunie, cu 14,2 zile, iar cele mai pu ine n luna august cu 6,8 zile. Num rul zilelor cu cer senin este mai mare n luna august, cu 20,1 zile, iar cele mai pu ine n luna ianuarie, cu 3,7 zile. d) Durata de str lucire a soarelui Valorile duratei de str luicire a soarelui variaz n func ie de caracteristicile generale ale atmosferei, de regimul nebulozit ii i de condi iile locale de relief, dar mai ales de n l imea soarelui deasupra orizontului. Luna iulie are cele mai multe ore de str lucire a soarelui (330 ore); cele mai pu ine sunt n luna decembrie cu numai 65 ore de str lucire a soarelui. n lunile cu o durat mai mare de str lucire a soarelui se produce o intens energie caloric i luminoas a radia iilor solare care ac ioneaz asupra suprafe ei active a p mntului. e) Precipita iile atmosferice Cantitatea medie de precipita ii este cuprins ntre 400-500 mm Cantit ile cele mai mari se nregistreaz n sezonul cald (circa 250-300 mm precipita ii), iar cele mai pu ine n sezonul rece (circa 150-200 mm). Comparativ, pe anotimpuri, cele mai mari cantit i de precipita ii se nregistreaz vara, atingnd valoarea de 381 mm. Cea mai mare cantitate a fost nregistrat n anul 1988 la 24 iunie, i anume producndu-se o ploaie toren ial datorit activit ii ciclonice intense. Sunt situa ii cnd precipita iile c zute n 24 ore ntrec pe cele c zute ntr-o lun , ceea ce arat caracterul toren ial al ploilor din timpul verii. f) Stratul de z pad Grosimea stratului de z pad este n medie ntre 5- 25 cm i persist cam 4042 zile, durata medie a intervalului cu strat de z pad este de 81 zile. g) Presiunea atmosferic i vntul Regimul presiunii atmosferice se caracterizeaz printr-o mare variabilitate iarna i un regim constant vara. Media anual ajunge a 1004,7 mb mai mare dect cea nregistrat la Stehare (997 mb anual). Presiunea atmosferic este elementul principal n stabilirea cauzelor care duc la deplasarea maselor de aer, deci la formarea vnturilor. Vnturile dominante care se resimt n zona comunei Tia Mare sunt: - Criv ul care bate din direc ia nord-este, provocnd viscole puternice i troienind z pada;

- Austrul care bate din sud-vest, contrar Criv ului provocnd geruri iarna, usc ciune vara; - B lt re ul bate o perioad mai scurt dinspre Dun re, transportnd mase de aer umed. Din datele nregistrate rezult c vnturile din nord-est i vest au o frecven mai mare. Vnturile nu produc pagube de ordin material n zon , n afar de cazurile cnd, datorit vitezei i frecven ei mari, au rupt tulpinile i l starii fragezi ai plantelor, au rupt fructele din copaci (furtunile din iunie 1994, iunie 2000). n al i ani au troienit z pada, ngreunnd circula ia pe drumurile din zon (martie 1973, noiembrie 1993, ianuarie 2003, decembrie 2004). h) Fenomene atmosferice Cea a apare n special iarna, pe timp calm i senin, ca urmare a r cirilor nocturne, radiative, nregistrndu-se anual o medie de 30-35 zile, cele mai multe fiind n luna decembrie. Chiciura, fenomen hidrometeorologic, caracteristic intervalului rece al anului, se formeaz cam 9-10 zile n medie pe an. Poleiul are o frecven medie de 5-6 zile anual, iar n unii ani ajunge pna la 25 de zile i n arealul studiat se nregistreaz n medie 6,1 zile cu brum . Num rul acestor zile predomin toamna, n noiembrie, apoi n decembrie i ianuarie. Alte fenomene atmosferice cu o frecven mai mare sunt zile cu desc rc ri electrice i alte fenomene orajoase. Anual sunt 23,5 zile cu fenomene orajoase cu predominare n lunile de var , n iunie cu 6,7 zile, iulie cu 5,6 zile i august cu 3,2 zile. Fenomenele atmosferice amintite mai sus au o frecven redus , dar prezint interes practic prin faptul c pot afecta n mod negativ unele activit i economicosociale cu dot ri antropice. 7. Invelisul pedologic Solul constituie o rezultant a interac iunii n timp i spa iu a componentelor mediului geografic. Este cunoscut faptul c formele de relief cu suprafe e plane sau cu nclinare nensemnat condi ioneaz n mod direct formarea unei scoar e de alterare i evolu ia rapid a procesului pedogenetic. Influen a indirect a reliefului se resimte prin intermediul climei, a regimului termic i pluviometric caracteristic climei temperat continentale determinnd ntreruperi n desf urarea procesului pedogenetic n perioada secetelor de var i a nghe urilor de iarn . Solurile cele mai evoluate genetic sunt cele de pe suprafe e plane unde procesul de solificare n-a fost influen at de eroziune sau acumul ri. a) Caracterizarea profilului de sol Unitatea de step n care este inclus teritoriul Campiei Romanati este o unitate a solurilor cernoziomice care ocup suprafe e ntinse, soluri fertile datorit rezervei mari de substan e nutritive.n func ia de condi iile naturale deosebite apar

tipuri i subtipuri de soluri care se deosebesc ntre ele prin profilul lor morfologic. n acest areal, a a cum men ioneaz N: Florea i colaboratorii (1965): Pe cmpurile acoperite cu depozite loessoide i pe unele terase apar cernoziomuri puternic levigate de depresiune ..., se ntlnesc numai n sectoarele slab drenate ca bazinul superior al Clni tei, partea central a cmpului dintre Olt i Jiu sau pe unele por iuni de teras n Cmpia Caracalului. Aici se simte influen a climatic din estul Europei. Cernoziomul se formeaz ntr-un climat continental unde exist vegeta ie ierboas de step i silvostep Straturile acvifere sunt n general la adncimi mici. n domeniul nsu irilor se remarc sp larea mai profund a componen ilor solubili rezulta i prin alterare i solificare. b)Fertilitatea solului Sub aspect biologic, solurile din arealul studiat sunt soluri active n care sunt bine mobilizate substan ele nutritive. n aceste soluri procesul de humificare descompunere i formare de complexe argile-humice sunt foarte favorabile. ngr mintele aplicate ajut la sporirea num rului total al bacteriilor din sol fixatoare de azot. Solurile formate pe suprafe e orizontale sunt cele mai indicate pentru ob inerea unei produc ii vegetale bogate, ele avnd o rezerv mare de substan e nutritive la care se adaug r mnerea pe loc a substan elor provenite din eventualele amend ri ale solurilor existnd posibilitatea efectu rii unei agriculturi moderne cu sistem de iriga ii. c) Degradarea solurilor Se poate vorbi i de o degradare a solurilor datorit umezelii mari provenite din iriga ii pe anumite parcele, ca i datorit ac iunii vntului dominant. 8. Resurse naturale si surse de poluare Singurele resurse naturale care pot fi mentionate in zona Campiei Romanati sunt cele de natura hidroenergetica amplasate pe raul Olt, fiind cele mai insemnate cantitativ, si cele mai exploatate. Ca centre industriale, mentionam Slatina, ca centru de producere a aluminiului Calitatea aerului Urm rirea calit ii factorului de mediu aer, se realizeaz prin efectuarea de analize chimice pentru indicatorii specifici evacua i n atmosfer de fiecare platform industrial i activit i economice de pe raza jude ului Campiei Romanati. Analizele privind calitatea aerului au fost efectuate de IPM Slatina i Direc ia de S n tate Public Olt. Indicatorii de calitate monitoriza i sunt: -amoniac, bioxid de azot, bioxid de sulf, fluor, pulberi n suspensie, pulberisedimentabile. Interpretarea analizelor fizico chimice s-a f cut conform STAS 12574/87.

Unit ile industriale de pe platforma industrial Slatina evacueaz n atmosfer noxe dup cum urmeaz : pulberi de cocs, gudroane, hidrocarburi, fluor, dioxid de sulf, dioxid de azot, monoxid de carbon, etc. n municipiul Slatina, unit i mari poluatoare pentru aer sunt: SC ALRO SA, SC ELECTROCARBON SA, SCALPROM SA. SC ALRO SA Slatina are ca ramur de activitate metalurgia neferoas i realizeaz ntreaga produc ie de aluminiu i aliaje de aluminiu a rii pentru necesarul intern i extern. Poluan ii emi i n atmosfer sunt: fluor sub form de acid fluorhidric,s ruri de fluor, pulberi de cocs, dioxid de carbon, monoxid de carbon i hidrocarburi. SC ELECTROCARBON SA Slatina al doilea mare poluator al atmosferei are ca ramur de activitate metalurgia fabricarea produselor carbonice utilizate n toate ntreprinderile siderurgice din ar . Poluan ii rezulta i din procesul tehnologic i emi i n atmosfer sunt: pulberi de grafit, pulberi de cocs metalurgic, pulberi de cocs de petrol, pulberi cu smoal , pulberi antracit, gudroane, monoxid de carbon i bioxid desulf. Pentru indicatorul dioxid de sulf nici una din probele zilnice nu a dep it concentra iile maxime admisibile pe 24 ore. Valoarea medie anual n anul 2006 a fost de 0,021247 mg/mc, sub valoarea medie anual admisibil ( 0,125mg/mc). 9. Distributia asezarilor urbane si rurale 10. Caractere ale economiei regiunii

Regiunile de dezvoltare din Romnia (Planul Na ional de Dezvoltare 2000 2002, NARD, Bucure ti, 2000