Sunteți pe pagina 1din 11

http://www.topexperti.ro/experti/Ioana-Mihaela-Radu_42/articole/Stilurile-parentale-si-impactulasupra-dezvoltarii-copiilor_38 http://www.ise.ro/LinkClick.aspx?fileticket=64dlhoy8NCk%3D&tabid=135&mid=474 http://www.psihologiaonline.ro/download/lucrari/L013_Imgdesine.pdf http://www.rcsedu.info/index.php?option=com_content&view=article&id=27:rolul-modeluluiparental-i-constelaiei-familiale-in-percepia-auto-eficienei-academice&catid=9:psihologia-educaiei http://www.scribd.com/doc/48522433/Chestionar-privind-stilurile-parentale http://www.scritube.com/sociologie/Abilitati-parentale34487.php http://www.scritube.com/sociologie/psihologie/LUCRARE-DE-DIPLOMA-PERCEPTIA-R831810915.php http://lucrari-de-licenta-si-dizertatie.blogspot.com/2009/11/stilurile-parentale-si-rolurile.

html

INFLUEN A MODELELOR COMPORTAMENTALE PARENTALE ASUPRA DEZVOLT RII PERSONALIT II PRE COLARIILOR

Pre colaritatea , sau cea de a doua copil rie, se caracterizeaz printro deosebit receptivitate la influen ele mediului i prin ritmuri accelerate de dezvoltare psihic .FAMILIA este factorul cu cea mai mare contribu ie la acest proces, de care gr dini a trebuie s in seama. Se tie c pentru marea majoritate a pre colarilor, GR DINI A este cel de al doilea factor care exercit influen e puternice asupra form rii personalit ii lor.Defapt, dezvoltarea optim a copilului se petrece n condi iile ac iunii

concordante a acestor doi factori.De aceea educatoarele trebuie s tie c pentru a cunoa te bine copilul n scopul de a-l educa bine, s se studieze de aproape locul pe care el l ocup n via a grupului familial, s se studieze trebuin ele pe care acest grup i d posibilitatea s i le satisfac , precum i dificult iile pe care el le poate ntlni n mediul respectiv i rolul pe care fiecare din membrii familiei i-l asum n fa a lui (M.Debesse, 1973, PREFA ). n mod natural, familia este primul factor care contribuie la structuurarea componentelor de baz ale personalit ii copilului.Influen ele ei sunt foarte variate. Copilul se g se te astfel introdus de la nceput ntr-un e antion foarte reprezentativ al societ ii, cu diversitatea ei de persoane, cu ncruci area de genera ii, cu prezen a la un loc a trecutului i viitorului i cu profunda solidaritate care leag ntre ei pe to i membrii (P.Osterrieth, 1973). Prin urmare, familia ca unitate relativ restrns ofer copilului o diversitate de rela ii interpersonale i modele comportamentale necesare preg tirii acestuia pentru via .Se apreciaz c p rin ii contribuie la dezvoltarea psihic a copiilor lor, nu att prin vorbe, ct prin faptele lor, prin via a comun i interac iunile de fiecare zi. Contribu ia mare a familiei la modelarea comportamentelor copiilor i la dezvoltarea personalit ii lor se explic , pe de o parte, prin capacitatea de nv are i deosebita lor receptivitate la ceea ce vine de la parin i i, pe de alt parte, prin felul n care p rin ii raspund nevoilor lor.Leg tura afectiv foarte puternic ce se stabile te ntre copil i mama sa l face pe acesta s preia foarte repede i u or gesturi, mi c ri, ac iuni, expresii faciale, structuri verbale, atitudini i comportamente sociale.

Procesul acesta este ns dependent i de modul n care p rin ii reac ioneaz la manifest riile copilului. Acest aspect diferen eaz puternic dezvoltarea copilului n familie fa de cadrul specific institu iilor de ocrotire. Dragostea p rin iilor fa de copii i face s reac ioneze ntr-un mod specific la cerin ele lor, iar ace tia din urm s treac de la r spunsuri generate de pulsiunile lor fiziologice la conduite socializate. Se tie c cei mici imit imediat ceea ce fac p rin ii, chiar dac gesturile nu li se potrivesc totdeauna;comportamentele ns se vor selecta i vor fi p strate, repetate i consolidate numai cele necesare.Comportamentele care se nsu esc prin nv are inte ionat se vor nmul i i se vor complica treptat, o dat cu cre terea copilului.Dar n toate cazurile vor fi importante reac iile p rin ilor la reu itele copiilor.Cercet torii au eviden iat unele dintre cele mai frecvente i mai semnificative reac ii ale p rin ilor, cum ar fi r spunsul prin contingen , care este reac ie imediat i pozitiv la provoc riile care vin din partea copilului: un surs, ntinderea minilor c tre adult, etc. O alt reac ie a p rin ilor a fost numit raportare social i const n faptu c un copil care se afl prima dat n fa a unei situa ii sau obiect cu totul nou este n primul rnd atent la reac iile p rin ilor i apoi i construie te propriul r spuns. nv area comportamentelor corespunz toare diverselor situa ii este o preocupare constant a p rin ilor.Autorul Kaye a f cut cteva recomand ri utile p rin ilor: y Asigurnd nc de la na tere satisfacerea nevoilor fizice i emo ionale ale copiilor preg tesc terenul pentru comunicarea i rela ionarea acestora;

y Protejndu-i de pericole le permit s facem ceva nou; y ndrum procesul de achizi ionare de noi comportamente; y nt resc i confirm comportamentele adecvate nsu ite i manifestate de copii: y Le ofer inten ionat modele de ac iune, rela ionare afectiv , comunicare etc.; y ncurajeaz comunicarea copilului i l preg te te pentru rela ion ri din afara familiei; Dar succesul ac iunilor educative ale p rin ilor sunt condi ionate de climatul socio-afectiv din familie i de concep ia educativ dup care p rin ii se orienteaz .(exist diferen e ntre familii i rezultatele ac iunilor educative).Cercet rile au eviden iat mai mult dimensiunile de analiz i caracterizare a climatului, trei sunt mai des folosite: 1. acceptare-respingere 2. permisivitate-restrictivitate 3. c ldur afectiv -indiferen afectiv Acceptarea nseamn n primul rnd, a privi copilul ca pe o fiin dinstinct , care se manifest att n concordan cu ce- i doresc p rin ii, ct i altfel dect dup prescrip iile lor.n al doilea rnd copilul acceptat de c tre p rin ii lui va beneficia de interac iuni pozitive cu ace tia, se va dezvolta armonios, va avea ncredere n sine, va comunica u or, se va integra bine n grupuri, va manifesta comportamente socilae adecvate n toate mprejur rile.

Respingerea are marcante influen e negative asupra


copilului.Copii respin i de familiile lor au urm toarele particularit i: instabilitate afectiv , iritabilitate, lips de interes pentru coal , antagonism social, perceperea autorit ii parentale ca dur i

ostil .Ace ti copii manifest frecvent comportamente agresive, revolt , ostilitate, nclina ie spre vagabondaj i furt. n ce prive te cea de a doua dimensiune, permisivitatea-

restrictivitatea ea are efecte, de asemenea, polare asupra atitudinilor i


comportamentelor copiilor nc de la vrste mici.

Permisivitatea se refer la faptul c dezvoltarea copilului


presupune tr irea de c tre acesta a unor experien e variate i posibilitatea de a ac iona f r team permanent de pedeaps din partea p rin ilor. n asemenea condi ii copilul i dezvolt ini iativa, curajul, independen a, ncrederea n sine etc.Totodat , familia i apare ca locul n care se simte liber i n care nu-l pndesc la tot pasu dezaprob ri, interdic ii, pedepse. Dimpotriv , p rin ii restrictivi au asupra copiilor lor manifest ri inverse celor de mai sus.Ei sunt convin i c numai a a vor asigura cea mai bun educa ie.Deseori ei v d lumea din afara familiei ca fiind amenin toare, periculoas i atunci pun restric ii la interac iunea cu aceasta.Tind sa- i protejeze exagerat copiii i s -i in ca ntr-un incubator i, f r voia lor, contribuie la instalarea nencrederii n sine a acestora, la construirea unei imagini false asupra societ ii n ansamblu.Comportamentele care apar la ace ti copii sunt de retragere din cmpul rela iilor sociale, de evaziune, evitare, pasivitate, dependen de altu etc. A treia dimensiune, c ldura afectiv -indiferen are, la rndul ei, puternice influentze asupra dezvolt rii psihice.Copilul trebuie s tie c

p rin ii sunt bucuro i c l au i c prezint o valoare pentru ei. Cele mai frecvente manifest ri ale dragostei p rin ilor fa de copiii lor sunt: calitatea ngrijirii; ging ia contactelor zilnice; pl cerea jocului cu copilul; bun voin ; bucuria care este ntmpinat copilul la revenirea acasa; interesul pe care l arat fa de faptele copilului; timpul zilnic pe care l consacr comunic rii, jocului i ac iunilor comune cu copilul; Un copil iubit de p rin ii s i este securizat afectiv i dezvoltarea lui psihic este favorizat .n aceste condi ii , copilul se dezvolt ca o persoan autonom , puternic , ncrez toare n sine i n altii, sim indu-i totodat , al turi pe p rin i n orice situa ie s-ar afla. y y y y y y y

Indiferen a afectiv a p rin ilor fa de copiii lor poate avea mai


multe cauze:imaturitatea afectiv , nepotrivit cu rolurile parentale;-suprasolicit rile profesionale;Lipsa unor cuno tin e cu privire la nevoile afective ale copiilor;- prezen a unor tr s turi de personalitate, cum ar fi: comoditatea, nesiguran a i scepticismul n leg tur cu eficien a educa iei. Neglijarea general a rela iilor cu al ii.Cele mai frecvente rezultate ale indiferen ei afective parentale sunt:lipsa de orientare n via , nesiguran a comportamentelor, lipsa de ncredere n oameni, tendin a de a realiza ata amente afective fa de persoane din afara familiei, f r a exista discern mnt n alegeri, lipsa modelelor de conduit adecvat n situa ii dificile etc.

Prin urmare, familia este pentru copil un mediu foarte necesar dezvolt rii sale fizice i psihice.Ea ndepline te roluri formative specifice i de nenlocuit. Intrarea n gr dini a copilului va ntregi gama ac iunilor i rela iilor necesare dezvolt rii sale.De acum n colo evolu ia lui depinde de modul n care vor ac iona mpreun gr dini a i familia. Dar copiii care vin din medii familiale diferite se comport diferit i trebuie trata i diferen iat.Sub influen a familiei pot ap rea cel pu in urm toarele situa ii: 1. copiii au comportamente pozitive, corespunz toare numai pentru unele situa ii; 2. unii pot manifesta conduite neadecvate, negative; 3. la al ii pot s lipseasc unele atitudini i comportamente pentru c familia nu are ocazii s le formeze; Educatoarele vor lucra altfel cu copiii care se manifest diferen iat, au nevoi deosebit de dezvoltare, cer interven ii educa ionale chiar individualizate.Educatoarele au datoria s sa formeze, consolideze sau s distruga comportamentele fiec rui copil.Gr dini a complementarizeaz si l rge te educa ia n familie, dar i o depa e te prin nivelul activit ilor instructiv-educative i competen a educatoarelor. Un alt mod de ac iune a gr dini ei este cel de stopare a comportamentelor care nu se mai potrivesc cu situa iile din afara familiei.Nu se mai admite copilului tendin a de acaparare a adultului numai pentru sine i nici cerin a de a i se acorda numai lui aten ie.Este tiut faptul c f r voia sa familia poate genera r sf .Venit n gr dini , respectivul copil a teapt permanent aten ie, ajutor recompense, admira ie etc. La fel, cei supraproteja i nu ntreprind nimic din propria

ini iativ i cer s fie mbr ca i, nc l a i, hr ni i etc. Dac nu se ntmpla a a, devim mofturo i, nelini ti i, nervo i i, uneori, chiar agresivi. n cazul copiilor care provin din familii cu mari caren e educative i manifeste comportamente negative, gr dini a trebuie s ac ioneze n vederea contracar rii cu hot rre a acestora.Ei imita cu promptitudine comportamentele celor din familie i le manifest i la gr dini .Sunt agresivi, vorbesc urt, mint, i nsu esc ce nu e al lor etc. Cu ei se lucreaz mai greu. Este necesar o anumit toleran la nceput i apoi mult r bdare i perseveren . GR DINI A NU DIMINUEAZ DELOC IMPORTAN A EDUCA IEI N FAMILIE, CI EA NTREGE TE I AMPLIFIC PRESTA IA P RIN IILOR, DAR, N ACELA I TIMP, EA EXERCIT INFLUEN E HOT RTOARE PENTRU DEZVOLTAREA POZITIV A COPIILOR I PENTRU PREG TIREA LOR PENTRU COAL I VIA .

BIBLIOGRAFIE: 1. ANN BIRCH, Psihologia dezvolt rii(2000), ed. Tehnic , Bucure ti; 2. P. OSTERRIETH, Copilul i familia, (1973), ed. Didactic i Pedagogic , Bucure ti; 3. ROSE VINCENT, Cunoa terea copilului, (1972), Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti.

NISTOR ROXANA ANCA 2008