Sunteți pe pagina 1din 50

RAMTHA

REFLEC IILE UNUI MAESTRU DESPRE ISTORIA UMANIT II ~ VOLUMUL II ~


1 USA C TRE ALTE T RMURI DE POSIBILIT I

Care este adev rul tiin ific ce sta in spatele afirma iei lui Ramtha de a fi ma ter peste timp si spatiu?Cit de credibila si de adev rata este povestea pe care ne-o prezint ? Este doar un mit,ori imaginea reala a rasei umane,care r spunde la multe ntreb ri cu privire la persoana umana si istoria ei din tiin a si religie.? Ideile de pionerat ale lui Cari Jung despre incon tienta colectiva si natura misterioasa a arhetipurilor si a mintii subconstiente,este un tarim al psihologiei care pune clar la ntrecere fizica clasica.Ridica intrebari despre modelele tradi ionale ale realit ii si intelegerea timpului si spatiului.In plus,recente studii psihologice in domeniul hipnotismului, si ale st rilor de con tiin a alterata,au revelat puterea mintii si si efectul ei asupra func iilor corpului fizic ca si con tienta percepere a realit ii. Realitatea nu este atit de solida cit pare. Chiar si studiul celor mai mici particule dematerie in univers.au ar tat ca materia densa este alc tuita la nivel atomic in mare parte din spatii goale. Aceste ramuri ale tiin ei au adus la suprafa a rela ia dintre con tiin a si structura realit ii.(este vorba despre primul institut de parapsihologic din America -"Laboratorul de parapsihologic de la Universitatea din Duke",Carolina de Nord,care a inceput sa publice literatura parapsihologica din 1930. In 1969 s-a fondat,pe ling acest institut, Asocia ia Parapsihologica,prin afiliera multor parapsihologi de notorietate dinlumea intreaga.) Evolu ia tehnologiei in timp,a dovedit ca si cele mai indraznete fantezii ale vechilor genera ii sunt indisputabile realit i.Ne punem acum ntrebarea: cum ace ti vis tori din trecut au putut sa vad in viitor prin fereastra timpului. Ori poate ei au plantat semin ele acestor fantezii poten iale, care sa fie manifestate intr-un timp viitor.Date fiind aceste consideratii,ar putea fi o alta fereastra de timp care ar permite,asa cum Ramtha sus ine, o privire in trecut1} (Aceasta afirma ie ma mira foarte tare,pentru ca se tie de mult ca de multa vreme NASA este capabila sa c l toreasc in viitor si la fel de bine in trecut. Se pare ca asta este posibil datorita inven iilor lui Nicholas Tesla,pe care ei le de in oarecum in secret) Dovada tiin ifica ca mesajul lui Ramtha este bazat pe adev r sta in continua explorare a conceptului de con tiin a si rela ia ei cu natura realit ii.Daca mesajul | lui este adevarat,atunci si noi suntem Dumnezeu,con tiin a si energie,capabili sa I dezvoltam calit ile pe care el le are,iar scrutarea tiin ifica a celor spuse de el ar trebui directionata c tre investigarea,explorarea si aplicarea practica a celor auzite j in noi insine. RAMTHA, O CONCURENTA PENTRU GINDIREA MODERNA

122

tiin a nu a explicat inca concluziv si conving tor natura timpuluisi rela ia sa cu spa iul si con tiin a umana.Ramtha reprezint o reala concurenta pentru gindirea moderna,prin felul in care el prezint istoria planetei si a rasei umane implicind o n elegere ie ita din comun a persoanei umane,peste care nu trebuie sa trecem u or. Interpretarea descoperirilor arheologice este de necontestat .De multe ori unor "inexplicabile "descoperiri li se da o explica ie grosolan limitata la cuno tin ele ce le avem astazi,lasindu-le de fapt nv luite in mister.Ca de exemplu:scopui matematicii in ricate in^^e^Piramida,tehnicile de construc ie folosite la Baalbek si Stonehenge,ca sa numesc doar citeva exemple. In nararea evenimentelor de c tre Ramtha,istoria nu este v zuta ca piese izolate de puzzle care au modelat omenirea si au determinat prezentul.Mai degraba,istoria este o uria a scara de evolu ie care transcede si care are originea dincolo de realitatea fizica.Felul cum Ramtha define te omul si capacitatea con tiin ei umane,ii permite sa afirme ca el a observat mersul evenimentelor in evolu ia rasei unmane "in direct". Acesta este un clar si incredibil avantaj asupra istoricilor si arheologilor. O excitanta latura a povestii lui Ramtha este ca el ofer multe idei si posibilit i celor care vor sa cerceteze si sa verifice adev rul ..Faraindoiala,valoarea mesajului lui Ramtha nu sta atit in datele specifice pe care el le produce,ci in implica ia lor in a defini cine am fost,cine am devenit si capacitatea poten iala pe care o avem de a mae tri timpul si spatiul.Posibila nemurire - o experien a nelimitata care transcede timpul si spa iul - este indubitabil o afirma ie cu mut mai ndr znea decit aducerea dovezilor concrete care sa spulbere ndoiala culturii moderne despre existenta vie ii in alte planuri si rela ia lor cu noi.Dupa ce Ramtha a devenit un maestru ilumi nat,capacitatea lui de a explora si cunoa te universul nu a mai avut limite. M re ia mesajului lui - motivul pentru care el este extraordinar, schimb tor de viata - consta in aceea ca ceea ce el a realizat este posibil pentru to i oamenii in m sura egala. 2 EPICUL AUTOCUCERIRII Tabloul sociocultural al lumii din timpul vie ii lui,pictat de Ramtha,este foarte asem n tor cu prezentul cu excep ia ca cei de atunci,acum 35000 de ani,au avut cuno tin e complete despre a!te civiliza ii din alte planete si sisteme solare.Ei au avut si tehnologia necesara de a comunica si interactiona la nivel interstelar.(si cind te gindesti ca este vorba despre Omul de Cromagnon - ce ni s-a spus noua despre el ? - ca abia invata sa foloseasc uneltele de piatra.....?) Fara indoiala,tehnologia lor avansata nu a insemnat si o civiliza ie avansata din punct de vedere al structurii sociale.ca protec ia drepturilor fiec rui individ la libertate si egalitate.. Ramtha descrie doua gaipuri principale,contrastante de oameni in timpul vie ii sale: atiantii si lemurienii.Atlantii aveau o minte stiinifica si divinau tehnologia,in timp ce lemurienii iubeau mo tenirea lor spirituala si n elepciunea.Ei desenau har i de stele in colibele lor ce reaminteau ca veniser de dincolo de Steaua de Nord; .... Lemurienii au inteles Void-ul si gindul ca si suprema Sursa a tot ce exista. Lumea era o Gradina a Edenului,un paradis,cu o mare problema: dinozaurii. In istoria evolutiei,zeii care au creat mon trii carnivori,din competi ie si gelozie, asa cum am v zut in prima parte a cartii,dupa ce ei insisi au evoluat in forma umana,au avut de a face cu consecin ele crea iei lor.gelozia si spiritul de concurenta al zeilor,care inca mai fac parte din natura umana,nu veneau da la vreo sursa misterioasa sau cine tie ce zeitate. Aceste atitudini,printre altele sunt parte din evolu ia con tiin ei si epicul intrecerii in autocunoastere siautocucerire.Evo-lutia vie ii
123

insasi,observata in natura,este o expresie a schimb rii dinamice si a adapt rii la mdiu,unde de importanta capitala sunt conservarea si p strarea organismelor vii,capabile sa continue viata. Planul atlantilor de a distruge dinozaurii,a cauzat inbonsecinta distrugerea centrelor din emisfera de nord,unde erau p strate cuno tin ele tehnologiei lor magnifice. Acest eveniment a precipitat nceputul ignorantei si supersti iei .^Cataclismul provocat de atlanti adeterminat pe lemurieni sa migreze spre sud.lasind in urma paminturiie lor inundate.ei erau abuza i si tinuti in sclavie de c tre atlanti. Erau considera i fara valoare pentru societate,c ci nu aveau talente tehnice.Razboiul dintre zei ce avusese loc secole in urma,lua acum o forma diferita.Creativitatea era acum socotita in ntermeni tiin ifici si de geniu intelectual, iar persoana umana era considerata nimic mai mult decit corpul fizic si personalitatea. Chiar mama lui Ramtha a fost abuzat de b rba i pe str zi sub privirea lui de copil.Circumstan ele tragice ale tinere ii sale l-au f cut sa-si pun mari ntreb ri si sa descopere nsemn tatea vie ii.Una dintre cele mai importante contribu ii ale vie ii lui Ramtha la istoria civiliza iei umane este conceptul: "Cucereste-te pe tine insuti",in conectie cu c utarea sursei de existenta,sau Dumnezeu. Acest concept s-a cristalizat mai tirziu,in culmea civiliza iei grece ti,ca si cel mai mare mister in forma directivei filozofice:"Cunoaste-te pe tine nsuti'1.( Celebrul templu din Delfi -Grecia - care a fost considerat centrul lumii si locul unde se putea avea acces la n elepciunea zeilor,avea la intrare faimoasa inscrip ie "Cunoaste-te pe tine nsuti".Socrate explica profundul iteles filizofic al acestor cuvinte in dialogurile filozofice decrise de Plato.) CONSECIN ELE TRAGICE ALE IROSIRII FEMEII Ramtha explica in acest capitol teribilele consecin e ale insclavirii femeii asupra civiliza iei umane.Crearea acestui dezechilibru a contribuit la ngroparea adev rului cuno tin elor antice despre divinitatea omului sub ignoranta si supersti ii.In mar ul lui de cuceritor,Ramtha descrie un loc unde oamenii erau. alba tri si unde femeile erau considerate fara suflet.asa cum si lemurienii erau considera i de c tre atlanti.In ora era un oracol.Oracohil,cu preo ii drapa i in misterioase .robe si . , ""amulete care intimidau,au proclamat un blestem care ii condamna oamerioo din armata lui Ramtha la moarte ve nica pentru ca au m cel rit locuitorii acelui oras.si.doar prin violarea virginelor din templu ar fi fost ierta i de aceasta soarta. Oracolul a inspirat o frica grozava printre soldati,au crezut vorbele si au violat virginele din oracol,devenind tot mai plini de viciu si bolnavi de frica.Aceasta experien a a avut o consecin a extraordinara pentru toate vie ile care au urmat,c ci a creat un dezechilibru care a fost nregistrat in suflet,o problema neterminata,care a fost trecuta genera iilor de urmasi,prin ADN.Frica de moarte si indoiala,acum stringeau in gheare sufletele oamenilor. Cuno tin ele antice despre adev rata .._........ noastr natura si originea noastr in Void,au fost nlocuite de credin a ca viata poate sfirsi odat cu moartea trupului. 3 Imperiul Persian a fost cl dit pe robia femeilor si a copiilor.Abraham,parintele Israelului,a fost persan de origine. Abuzul si supersti iile despre femei mai persista in timpurile actuale sub anumite forme de distractie,moda,traditii sociale si in mod deosebit in pornografie si prin oamenii care fantazeaza despre femei in stare de vulgaritate(acool,droguri sau ca sa poat avea erectie).Caderea femeii a fost atit de prevalenta dea lungul istoriei,incit nu exista nici o cuno tin a ori tradi ie populara despre vreo femeie care ar fi devenit Crist ca de exemplu
124

Budhajesua ben Joseph,ori Apollonius of Tyrana. Virtutea si valoarea femeilor a fost redusa la sexualitatea si virginitatea lor uitindu-se inten ionat puterea mintii lor si Spiritul lor.Pina nu demult nu aveau acces la educa ie. Ramtha spune ca cel mai devastator lucru pentru istoria omenirii nu au fost r zboaiele sau holocaustul ci c derea femeii.Daca nu ar fi fost niciodat ndep rtate din egalitate, omenirea ar fi fost de mult la faza de superconstiinta,in loc sa fie in faza decadentei. Natura se debaraseaz de decadenta,pentru ca este mpotriva continu rii vietii.Nu este o pedeapsa,este evolutie.Iubirea de sine si restabilirea femeii ca si Dumnezeu suveran sunt cheile schimb rii si a adev ratei libert i pentru rasa umana. Ramtha explica misterul cheilor lui Enoch,un concept care se p rea de nen eles. Cele doua chei care deschid cele apte sigilii si duc la iluminare sunt yin si yang,pozitivul si negativul,femeia si b rbatul din fiecare persoana. Cind aceste polarit i sunt in perfecta armonie, mintea devine o perla de n elepciune. Ce este perla anticei intelepciuni?Este extraordinara frumuse e a adev ratului nostru "nsu i" natura noastr divina ca si Dumnezei creatori in drumul spre evolu ie a propriei expresii si auto cucerii. Ramtha spune ca Voidul s-a contemplat pe sine ca sa se cunoasc pe sine.Acest act de contemplare reprezint unica mi care care a existat in Void si care a produs,a dat na tere la un punct de con tiin a si cunoa tere de sine . Ramtha nume te acest punct: Punctul Zero, Observatorulconstiinta primara,constiinta si energie,Dumnezeu. Punctul Zero poarta.inten ia primordiala de a face cunoscut si experimenta tot ceea ce este necunoscut si in stare de poten ial in Void.Aceasta este baza evolutiei.Afirmatia lui Ramtha: "E ti Dumnezeu".se refera la persoana ca Observator,intruparea Punctului Zero,Con tiin a si Energie creatoare. " Punctul Zero si-a ndeplinit natura de a face necunoscutul cunoscut si de a evolua imitind actul de contemplare al Voidului.Facind aceasta,Punctul Zero a produs un punct re referin a a cunoasterii,care a servit ca oglinda pentru cunoa terea sinelui.Ramtha nume te aceasta oglinda con tiin a secundara.Punctul Zero se odihne te in virful Voidului si nu are limita in cee ce cunoa te.Reflec ia dintre Punctul Zero si constiinta-oglinda,produ-ce un mediu,un plan tangibil de existenta in timp si spa iu. Spiritul este aspectul dinamic al Punctului Zero.Este dorin a sau inten ia care dore te sa cunoasc si sa exploreze necunoscutul.Explorarea poten ialelor din Void de c tre Punctul Zero si constiinta-oglinda este ceea ce a produs apte nivele de con tiin a si corespunzator,sapte nivele de timp si spatiu,sau frecventa.Acest act de crea ie a celor apte nivele de con tiin a senergie,este numit involu ie.C l toria inapoi la Dumnezeu si Void,este numita evolu ie.Sufletul este diferit de Spirit.Ramtha nume te sufletul:"Cartea vietii".Sufletul este cel care nregistreaz toate experien ele si n elepciunea cistigate in involu ie si evolu ie. In discu ia despre fiin a umana,el folose te cuvinte ca:uitare,amnezie,ignoranta a originii si destinului.Calatorul,sau constiinta-oglinda,s-a identificat atit de mult cu planul cel mai Jos sau cel mai dens,incit si-a uitat propria nemurire si cunoa tere de sine.Omenirea a devenit un str in siesi,Dumnezeului care este in noi si a inceput sa caute ajutor,insemnatate si mingiiere la surse din afara.Facind aceasta,umanitatea isi neaga divinitatea si inlatura orice ansa de eliberare din prezenta condi ie. Calea spre iluminare este evolu ia inapoi la Punctul Zero.Astfel se ndepline te sarcina,mandatul de a face necunoscutul cunoscut si a adduce in Void experien a sa,pentru a fi transformata in infinita intelepciune.Disciplinele concepute de Ramtha pentru a-si ini ia studen ii in nv aturile

125

lui,imita intr-un fel procesul prin care Voidul s-a contemplat pe sine..care a dat na tere con tiin ei si energiei,care la rindul ei creaza natura realit ii.. In concluzie cele patru pietre de temelie ale filozofiei lui Ramtha sunt conceptual de Void,constiinta si energie creind cele apte nivele ale realitatii,afirmatia:"Sunte i Dumne-Zeu" si mandatul de a face cunoscut necunoscutul.Mul te din ideile filozofiei lui Ramtha Pot fi g site in tradi iile antica,chiar daca ceea ce a ajuns pina la noi sunt doar ni te ecouri,care si ele abia au supravie uit trecerii timpului si contextual lor de interpretare s-a pierdut.Este vorba despre filozofii Egiptului si faraonul Aklinaion.uescriptia iui Buda des-Pre liuminarea (trezirea) lui insusi,defini ia virtu ii si a nemuririi sufletului data de Socrate. Conceptul lui Plato despre formele 4 universale,viata si nv aturile lui Jesua ben Joseph (Jesitafiul lui Joseph),Apollonoius din Tyana,Quetzalcoatl si mul i al ii, nv aturile lui Ramtha ofer o perspectiva unica asupra misterelor vie ii.

CAPITOLUL 1 RAZBOrtJL LUI RAMTHA MPOTRIVA TIRANIEI SI A TRAGEDIEI NROBIRII FEMEII "Omul n drama i visul lui,a evoluat de la o minte virgin ,la adihcimile decaden ei visului s u,din mai multe motive. C derea divinit ii omului a nceput cnd omul a proclamat c femeia nu are suflet -f r sufletul ti i,aceasta s-a f cut n numele lui Dumnezeu ?! Decaden a: Dac femeia nu ar fi fost exclus din egalitate,nimic din cte v-am spus pn acum nu ar fi existat, i supercon tiin a,'impar ia cerului ar fi fost de mult stabilit pe acest plan1' Ramtha R ZBOIUL ATLANTILOR SI MIGRAREA LEMURIENILOR

126

Epoca de acum treizeci icinci de mii de ani a fost ultima epoc de m re ie,o epoca cu o superba tehnologie, tiin e medicale,de filozofie,adev r .matematici,nelimitat gfndire.A fost o epoca magnific i de atunci nu a mai fost alta la fel. ':.: A existat un mare continent numit Atlantida,care a fost casa oamenilor ro ii,entit i superbe intelectuala c ror super tiin se ntindea mult mai departe dect savan ii vo tri de ast zi ndr znesc s viseze Aceste entit i divinizau trei zei,to i ai intelectului.Ei au avut nave ce c l toreau pe lumin n linie dreapt .Deci a fost important s aib baze de aterizare n multe puncte de pe continent,pentru c lumina nu urmeaz curbura P mntu-lui,merge n linie dreapt.Deci navele c l toreau din punct n punct. Aceast tiin a au primit-o prin intercomunicare cu entit i din alte lumi,alte stele,dac vre i. i cu toate c navele atlantilor erau foarte primitive,ele zburau fara ndoial . Comunicarea cu alte forme de via era prevalenta i datorit tehnologiei,ei au nceput s divinizeze intelectul uitfnd puterea latent din ei.Au uitat c erau Dumnezu.De fiecare dat cnd l pui pe Dumnezeu de o parte.l ndep rtezi de tine,este ca i cum ai scoate aspectul divin din tine i l faci tot mai greu de atins. tiin a i intelectul au fost religia atlantilor. Atlantii aveau baze pe Lun . Aveau baze pe Marte,cum numi i voi ast zi planeta razbo -iului. i motivul pentru care planeta ro ie se cheam planeta r zboiului,este c lorzii r zboiului se tr geau de aici i purtau r zboaie cu colonii de pe Pmnt. i vorbim despre nave care c l toreau pe o raz de lumin,care,oriunde era proiectat o raz de lumin ,se ridicau i transcendeau,c ltoreau pe ea. i ace tia erau oamenii care erau att de dezvolta i tehnologic i care se rzboiau cu cei de acela i fel cu ei.Deci colonia din Atlantida era In r zboi cu o colonie de pe Luna. i cei din Atlantida au lansat un laser spre Lun i au distrus cel mai puternic centru de acolo. 5 Lemurienii din Pacific erau gigantici - gigantici.Eu am peste apte picioare n ln l ime,dar am str mo i care aveau 11 i 12 picioare {un picior=aprox 30cm), i ace tia erau marii lemurieni.Erau cele mai spirituale fiin e,iar originea lor era dincolo de Steaua de Nord.Ei nu se nrudeau cu atlan ii,care erau un popor mai scund i care erau oameni ro ii.Lemurienii erau de culoarea scor i oarei - de culoarea scor i oarei- oameni foarte frumo i i erau spirituali,ceea ce seamn ca ei au avut toat tehnologia,dar nu au divinizat-o.Ei i iubeau originea genealogica. Lemuria.care era numita ara-mama, MU,a fost destul de diferit .Era un minunat paradis de culori.Pm'ntul era nc protejat de stratul de nori,iar temperatura era neschimbat oriunde te duceai.Era pei,a pentru orice plant sau animal.Continentul era un paradis.Soarele nu fusese v zut niciodat in Mu,pentru c razele lui nu treceau prin p tura de nori.Lumina soarelui era difuzat,deci lumina de pe P mnt era difuz .Serile erau ca un etern t\vi\ight.(htmina aceea tulbure i misterioas dintre zi i noapte). ntregul Pmnt era ca o gr dina a Edenului,pretudindeni cre teau plante tropicale i cele care nu se g siser aici,au fost aduse.de amndcu civiliza iile din sistemele lor solare de origine,fiindc aici putea cre te orice plant,datorit umezelii din atmosfer . Pnihtul era ntr-un uter de nori i nimeni nu v zuse soarele niciodat,dect cei care c l toriser deasupra acoperi ului de nori.In afar de un singur Iucru,era un paradis mon trii din lumea animal ,pe care Dumnezeii i creaser latnceputuri,din motive de competitivitate. Ace ti mon tri se hr neau cu carnea altora care se hr neau cu plante i se nmul iser peste m sur . Lemurienii ,oamenii albi,triau sub pmht ca sa se protejeze de bestiile care tr iau pe pmnt atunci..Ei i construiser temple pe cele mi fnalte vrfuri de munte,temple unde oficiau seara.Ei tr iau sub p mnt i ntregul lor sistem de . " comunicare
127

era bazat pe percep ie extrasenzorial ."Ei comunicau eu gmdul.Era necesar s fie a a.Ei nu aveau avantajul tehnologiei.Ei aveau doar un mare Spirit,pentru ca ,vade i voi,lemurienii iubeau pe Dumnezeu Necunoscut i numai pe'el l divinau.Templelelor din vrful mun ilor erau sigure,chiar i pe timp de noapte.Acolo veneau ei din pe terile lor din mun i,se adunau pe nserat i trimiteau Om-uri spre ceruri,spre Dumnezeul Necunoscut ( Om sau Aum - un cuvmt magic care con ine trei sunete reprezentind pe Brahma sau creafia.pe Vishnu sau conservarea,p strarea i pe Shiva sau distrugerea.Aceste trei sunete reprezint totodat si starea de trezire.de somn i vise i starea de lini te de la sfCrsh care simbolizeaz mplinirea). Vede i voi,nu era" ca Dumnezeu tr ia acolo,dar acolo era spa iul gmdului,Voidul,de unde veniser.Nu era Dumnezeu care tr ia n Raiul cu str zi de aur,Era gndul magnific i ei divinau gndul. i animalele uria e au nceput sa migreze n c utare de hran ,au trecut mla tinile Americii i au devenit o amenin are pentru atlanti,a c ror inuturi erau foarte uscate.praful era lut ro u.Deci animalele au nceput s - i fac drum pe vastele parnnturi i mla tini care sunt acum ara voastr (America). i erau o amenin are pentru atlan i.Jn dorin a de a distruge aceste animale,(dinozauri) atlan ii au trimis un laser spre cer,.care a str puns norul protector de deasupra rii Mu,iar vaporii s-au condensat ntr-o clipit i potop a c zut pe pmfnt.S-a ntimplat atunci un mare lucru:chd apa a nceput s vin pe p~amht i acesta a fost expus direct la razele de soare,zonele temperate s-au schimbat ntr-o clipire. Chd apele au c zut,ele au nghe at imediat n regiunile de nord; i att de vaste erau oceanele din stratul se nori de deasupra Pmhtului,nct apele nghe ate instantaneu,au cauzat ceea ce sa cheam Era Glaciara.. i n cam zece minutejunglele tropicale a ceea ce mai trziu s-a numit nord,au nghe at - zece minute.Animalele care locuiau acolo au fost cuprinse de gheat instantaneu i pna i florile din gura lor s-au p strat intacte.Acestea sunt zilele pa care le-am cunoscut. In ceea ce se numea Lemuria,dupa ce nghe ul s-a pornit i chd apele au nceput sa se topeasc ,au acoperit tara Mu .Nu a fost cutremur. Cit a fost stratul de nori,a fost o minunat vale cu mun i cu vrfurile fn aburii de nori.A fost parul perfect pentru ceea ce a ap rut dup aceea: oceanul i celelalte. "Stratum-ul" a fost spart aici,deasupra Americii, ara mla tinilor.In v ile adnci era ghea .Tox ce era viu i bine a fost prins.In Atlantida,marile ora e din nord,au fost acoperite de ape.Cnd ei iau distrus propriul inut,au pierdut i tehnologia(,al c rei centru era in nord)..Intru adev r ,animalele au pierit.dar si ceea ce se nume te tehnologie a -;orit. ;-- a.regiunile din sudul Atlantidei,n ultima sut de ani a existen ei sale, au di. v~;at Atlantida primi iv.R m i ele construc iilor m re e i ale impun toarelor temple.purtau acum ecoul despre marele dezastru.care s-a ntins peste timpuri ..Iar oamenii - ei au c zut prad potopului. In zilele vie ii mele i n zilele pe care le tiujlni amintesc bordeiul n care locuiam cu rnama.fratele mai mic i micu a surioar fnainte de nceperea pelerinajului. Pere ii acestei minunate caverne erau decora i cu o harta de stele - o hart de stele - o hart a genealogiei marilor 6 6 lemurieni,m re ul popor spiritual, cu oameni'nal i i min i ascu ite. mi amintesc foarte bine.De aceea v spun c tiu de und vin.Tineretul lemurian i copiii au fost for a i sa se evacueze printrun canal care f cea leg tura cu marele port al atlan ilor,Onai. B trihii au r mas s se scufunde cu continentul lor. . -' ' " ~ Mama i noi.copiii ne-am gr bit s plec m din Lemuria.Continen ul.Lemuj:iei,nu a fost foarte mare,dar rmul lui,cel care s-a format peste mla tini,a fost nord-vestul Pacificului B trinii mei.marii b trfni, au tiut c acest cataclism va
128

veni i au prevenit peTieSare. i a fost construit un pasaj sigur - ,acolo unde este acum Baja California i Mexicul,unde totul este mla tin ,- din care am te it pe p mnt,un lung mar de pelegrini,str btfnd mla tinile spre cel mai ndep rtat port al atlan ilor,Onai.Fugeam ca s ne salv m vie ile.Btrnii care au profe it asta ,s-au dus n jos cu continentul lor i sunt ngropa i sub rmurile de nord-vest ale Pacificului. Voi a i auzit o istorie foarte plictisitoare pn acum.Da. Atlan ii au tr it pe o masa uria de mla tini i dealuri, care se ntindea pn la un vast lac ,pe care voi l numi,ti acum Oceanul Atlantic. Atlan ii aveau pmnt uscat,dar cnd stratum a fost spart,masa uscat de pmht,a nceput s pluteasc pe masa vulcanica de pe pielea exterioar a ceea ce se cheam Terra,a plutit i a c zut n punctul de cea mai mare gravitatie,numit Antarctica...S-a rupt la coltul de nord,l sibd ceea ce este numit insule i mun i.. i a alunecat pe o suprafa uleioasa de magm,sfr ind n ceea ce acum se cheam Polul Sud. i este ngropat sub trei picioare de gheat dar monumentele ei,marile ei centere,laboratoarele,sunt intacte.Da,sunt intacte. De fapt ei au pierdut lupta n acest conflict. i acoper mntul de nori s-a mpr tiat i pentru prima data lumina soarelui a fost v zut . Datarea cu carbon poate da rezultate corecte pna la 35000 de ani in urma. i ceea ce a fost paradis in regiunile de nord i de sud,a devenit inuturi rigide de ghea ,unde animale exotice i minunate grdini,si ntregi civiliza ii au existat,acum transformate in inuturi de ghea ;acolo unde cndva au fost gr dinile Edenului,unde fameia i b rbatul c lcau, nu pe ceea ce se cheam p mnt ci pe straturi moi de mu chi.A a am tr it noi. Eu am cunoscut acele timpuri i le tiu bine. Acum,cind toate acestea s-au ntmplat,soarele a fost v zut pentru prima data n cele mai multe p r i ale lumii Mai erau por iuni inca foarte nnorate.Apoi, timpul a fost m surat de oamenii vo tri de tiint,prin ceea ce ei numesc radioactivitatea oaselor sau altor r m i e - un sistem de datare,cum l numesc ei - pentru c atunci cind soarele a penetrat tot ce este via cu lumina lui direct .a nv luit aceasta planeta cu ceea ce se cheam radioactivitate..deci oamenii vo tri de tiin au devenit capabili s dateze planul vostru prin ,fosilele g sitejn acordan cu lumina soarelui care a c zut direct pe ele. Dar,entitate,planul vostru a tr it peste cinci milioane i jumatau de ani inaite ca aceast catrastof s se ntimple. i deci lemurienii au devenit pelegrini spre ilustrul popor atlant.dar erau dispre ui i -dispre ui i. ti i de ce? Pentru c tiin a intelectual a fost Dumnezeu lor. Ei considerau copiii lemurienilor f r suflet,ei nu aveau ceea ce se cheam cuno tin ele cosmice despre gaze i lumin .Si pentru c nu posedau acest intelectau fost curihd transforma i n sclavi Iar ei continuau s vin in Onai. Cum v spun,un copil lemurian era considerat mai pu in dect un ciine n strad .Un ciine de pe strad primea mai multa considera ie dect un copil n scut lemurian.Atlan ii i urau. Foarte curnd ei au devenit obiect de abuz.Era foarte obi nuit s vezi pe strzi tot felul de brutalit i femeile erau violate,copiii erau b tu i,erau scuipa i i se urina pe ei -asta era o priveli te obi nuit pe str zile Onaiului.Si ce vin aveau ei? Erau du i pe cmp la munc.Dat fiind pierderea tehnologiei din nord.via a din sud devenise primitiv . i deci,m-am n scut lemurian i am pelegrinat cu mama i fra ii mei spre Onai. Mama mea a fost luat i folosit de mul i b rba i.A fost un instrument de abuz.Purta un copil al c rui tat nu se tia cine ar putea fi.Fiindca era ns rcinat ,a fost -lovit i dat la hiene ca s-o sfi ie.Eu i fratele fiini ei mele ,am reu it s salvam ceea ce se nume te iubita noastr mam i s construim pentru ea ceea ce se nume te un adpo t.Am furat de pe str zi i de pe cmp i am ascuns-o pe mama noastra.In efortul ei de a duce copilul la termen i a na^te,ea era lihnit de foame i la fel i
129

feti a. i au murit Din ceea ce se cheam iubire i durere n untrul meu a cresut o ura uria a. i ceea ce se cheam ,ntru adev r,casa mamei mele i a feti ei de la sinul ei uscat,a ars,i-am dat foc. i n timp ce fumul umplea cu dulcea a lui valea,ma nrebam despre Dumnezeul Necunoscut al poporului meu i l uram;vede i voi ,stabilitatea unui copil se bazeaz pe ceea ce iube te i dac i este luat.caut dreptate.Cum a putut un Dumnezeu m re care era in noaptea adn-c s* creeze ni te mon tri care s urasc att poporul meu i pe mine? i cu ce a meritat mama mea o moarte att de cumplit ? 7 Fratele meu a fost luat de un satrap.A fost r pit pentru a satisface pl cerile unui satrap dintr-un regat care mai trziu se va numi Persia. Acolo el a fost abuzat n scopul expresiei sexuale a satrapului i a fost pierdut. Eu aveam aproape 14 ani n calendarul anului solar de pe acest p mnt,cnd mama i sora mea mai mica au murit i fratele meu a fost r pit de satrap,molestat i mutilat.Am dat foc bordeiului care era casa mamei mele.Am incinerat pe mama i sora mea ,care muriser de foame.Iar eu,care eram considerat de inteligen ii atlan i mai pu in dect un cine de pe strad ,copilul unei servitoare - frumoasa a fost ea,malt ,foarte frumoas , regal ,impun toare - servitoare a unui om micu de genealogie atlantidiana,al c ror str mo i nu au avut nici o glorie.El doar a fost n scut ntr-o planet foarte veche,departe de p&mntul unde locuia.El nu a avut niciodat aventurile nainta ilor lui pe drumul spre aceasta planet . Deci mi-am incinerat familia i am plns o mie de lacrimi.Apoi am plecat spre munte ca s mor.dar nainte trebuia s ucid Dumnezeul pe care mama mea ii iubise. ZIUA TERIBILA A LUI RAM Deci m-am preg tit de b t lie cu Dumnezeul Necunoscut pe care i uram.Lram omenirea. i am c utat un munte nalt,cu vuuiri misterioase,unde trebuia s fie Dumnezeul Necunoscut. Dac puteam urca pna acolo,l-a fi ntilnit i I-a fi putut spune toata ura pentru el i nedrept ile lui. Am nceput deci c l toria. Muntele abia se zarea n dep rtare. i c l toria mea,ntru adev r,a durat 90 de zile - 90 de zile ntru adev r ,b care am mhcat l custe,r dacini i mu uroaie de furnici,pna ce am ajuns ia munte. Dac ar fi existat un Dumnezeu,el a fi tr it deasupra noastr a tuturor,a a cum st pnii pmmturilor noastre locuiau mai sus de noi. i l-am strigat.Dar n afar de frigul cumplit ,nu era nimeni acolo. i am plns din adncul inimii ,p'n ce lacrimile mele au nghe at. "Sunt un om,de ce nu pot avea demnitatea unui om?" Vroiam s mor onora>il,dar fn loc de moarte,am primit o sabie uria de la o femeie frumoasa^care mi-a spus s m cuce resc pe mine nsumi. Am cobort de pe munte fn ziua care a fost consemnat n istoria hindusa ca Ziua Teribil a lui Ram. Un copil urcase pe munte i se ntorcea un b rbat. Am asediat ora ul Onai cu marea sabie,iar ei erau att de nepreg ti i pentru asta,ncit nu s-au b tut i i-am m cel rit pe to i. Lucr torii de pe cmp,de descenden lemurian ,m-au urmat i au devenit marea mea armat . Ei bine,cnd e ti plin de ur ,te ur ti si pe tine nsu i.A a am fost si eu. Mai departe ati citit deja i ati nteles,mai pu in asta: la 14 ani am asediat Onaiul i iubirea mea pentru o via a, zace ngropat fntr-o camera ,care s-a pr bu it sub sub por ile marelui ora . i acesta a fost sffr itul farfuriilor zbur toare pe raze de lumin din punct in punct,din piramid n piramida. S-a sffr it. Iar atlan ii care au cunoscut doar r zboiul cu arme care dezintegrau au cunoscut acum lupta direct . Iar groaza lor a fost mare.

130

Grharele au fost deschise i ora ului i s-a dat foc.Dar cind totul s-a sffrsit,h trupul meu era a a o mare durere,c ci nu-mi satisf cusem ura profund , i am fugit de oameni i m-am ascuns ntre dealuri. Dar oamenii mei nu mai aveau casa,eu eram casa lor. "Ram,Ram,Ram,Ram".Au venit la mine cu grne legate n cam i,cu uneltele de lucru Ia cmp i mlnihd din urm capre i oi. Erau oameni mari,dar nu solda i. i chiar daca i-am fnjurat i i-am scuipat,am aruncat cu pietre n ei i le-am spus s m lase fn pace,ei tot au venit. S-a creat o armat i am condus-o in b t lii. Trebuia s lupt pentru c purtam ur . Am fost dus la asta,pentru c eram un barbar. Eram disperat. Am vrut s distrug tirania si am distrus-o,dar numai ca s fac loc uneia noi. Armata fusese creat i erau cam zece mii, la nceput. i marea armat a lui Ram se aduna singur.Cnd plecam la b t lie contemplam fiecare din du manii mei.Ii cunosteam. Cu toata ignoran a mea,nu aveam fric de moarte,caci vroiam sa mor,dar cu onoare. Nu aveam nici un sentiment despre moarte,dar oamenii mei aveau. In zece ani de mar am iubit o singur femeie.Nebuni a ei se datora captivita ii.I -am oblojit r nile i am iubit-o pe ea i numai pe ea.Cind iube ti o singur dat ,nu mai exist nlocuitor. i n cei zece ani am v zut Onaiul arznd i sfrimindu-se n mare cind un val uria 1-a ters,am v zut insula ns i deplasindu-se spre locul de odihna finala,unde ceea ce se cheam amintirea ei, va fi eliberat ntr-o bun diminea {va fi descoperitei) Continentul aluneca deja. Deasupra ecuatorului nu era acoperi de nori. S-a plouat singur,dup ce am p r sit Onaiul. Am s iubesc mereu serile,diminetile lini tite,blnde ea p mntului,florile minunate,am s le iubesc'ntotdeauna. Armata mea era compus din oameni de tot felul de rase i amestecuri de rase. Mrs luiam si n urm noastr p mnturi se scufundau i paminturi c l toreau. Atunci s-a scufundat i p mintul n jurul cizmei Italiei,formind golful din Mediterana. i ceea ce a fost marele continent,care se ntindea la nord pna la Olanda i la sud pna la Mexic.acum exist sub numele de Antarctica. 8 Primisem un arm sar negru de la un rege arogant.Oamenii mei aveau doar m gari, vi ei.oi.g te i oi negre. Am mr luit in regatul unui mare rege.ale c rui legiuni erau n munti.dar armata mea devenise att de puternica i priceput,c am c tigat b t lia. Regele,a a cum a fost intru adevarmi-a adus un mare dar,un arm sar negru. Regele m- intimidat totodat . Eu nu tiam cum sa stau pe spatele unui arm sar, far cel pe care mi-1 d ruise el scotea foc pe n ri si negru ca noaptea era,iar ochii lui erau s lbateci.M-am preg tit s m sui pe armsar,dar el m-a trimis In zbor la p mnt,la care regele a avut un zmbet sub ire pe fata, un fel de bucurie c m-a intimidat. M-am ridicat de la p mnt,mi-m ridicat marea sabie care se chema Crosham Tcu partea ascu it am apropiat-o de capul . marelui arm sar i l-am f cut sa se lase la picorele mele. Cnd s-a ridicat, eram pe el i zburam ca vntul. In loc de UFO, am c l rit un arm sar negru al c rui nume era Shamiridin - ceea ce nsemn "c l re te cu vntul" A fost viteaz i putemic,a fost un mare dar. Regele i propusese s m umileasca,dar m-a bucurat pna la exaltare. De atunci,ceea ce se numea flancul de vest al armatei mele,a c l rit i a ngrijit arm-sari,iar flancul de est a fost pedestrimea. i atlt de mare devenise legenda despre Ram i armata lui,c vestea mersese pin n Estul ndep rtat i am c tigat fiecare b t lie. Voi conduceai Toyote i Beetles,Mercedes i Chevrolete,Ford i Honda.Voi nu ti i c ceea ce voi conduce i nu va respira niciodat foc pe n ri ca i calul pe care l-am c l rit eu. Nimic din ce conduce i voi nu v va ghici gndul i nu va fi nenfricat pna la sfr it. A a a fost Shamiridin.A a s fie.
131

Putea un goliat de cal,negru ca noaptea s concureze cu tehnologia de pe Luna i de pe Marte? Am luptat mpotriva a tot ce a fost arogant pe faja p mntului. "Am terminat ceea ce r zboiul nu a f cut pentru c omule ii care operau nave spatiale nu aveau mu chi, nici culoare, nu aveau elan. Erau la i In spatele scutului de ap rare. Iar un cal negru ca noaptea A tropotit peste ei cu furie Iar eu le-am adus Grdoaza n suflet i ca un co mar am fost Pentru ei care nu- i puteau imagina C ceea ce eram eu putea fi nl turat Voi pute i conduce automasinile voastre C l ri UFO-urile voastre Dar niciodat nu ve i poseda Spiritul lui Shamiridin" (poezie de Ramtha !) i acum criticii acestei pove ti ar spune,ei bine,cum un c l re pe un cal simplu a putut nfrunta o tehnologie atomica? U or. Familia care mi d ruise calul,mi-l d ruise n biaie de joc.Era s lbatec,nesupus i r ut cios. i au crezut c daca voi c l ri un animal primi iv,aceasta va aduce prejudicii numelui meu,ca i c l ritul unui m gar n Ierusalim. Isus, a c l rit un magar.Eu am c l rit un cal negru ! Sunt nalt de 7 picioare iar caii din acele timpuri erau pe m sura. Acum ,in Europa,ei sunt cai de munc ,dar linia lor genetic merge pfna la marele meu cal negru,care mi-a fost dat n b taie de joc i spre umilin . Cnd m-am apropiat de calul decorat cu clopotei i m rgele,am tiut ca este un arm sar r ut cios. Atlantii i i cultivau navele in gr din dar eu l-am avut pe Shamiridin i fiecare nerv i mu chi ne erau conectate. i l-am c l rit ca pe un cal de rzboixa pe un vis ru,foarte r u. El ii punea jos pe du mani i eu i', terminam (i omoram). A a a fost Shamiridin - amintiri despre o entiate nebun .... ... Deci am luat cu bucurie calul i am t iat capul celui care mi-1 d ruise - :" nu mai ndr zne ti s -mi faci una ca asta din nou,dar mul umesc".L-am iubit mult,el va fi ve nic arm sarul meu cel puternic, care a-ntrecut tehnologia i m intreb si ast zi unde ar putea fi.El se potrivea cu mine,se potrivea cu mine,da,era pe m sura mea. Ei,asta a fost acum 35000. Multe documente au fost distruse din cauza mea i a r zboaielor mele,dar trebuie s n elege i acele timpuri. Pn la mine,a existat o serie de culturi foarte sofisticate pe Pmnt.In multe prti pe unde am trecut, era acea ncruci are de oameni i Zei care mai tr iau nc printre ei,deci am m cel rit si zei.,am m cel rit oameni care tr iau de peste zece miide ani.Am f cut-o. M intreb ades,ce ar spune poporul mamei mele despre fiul lor care t ia capete,n timp ce ei erau to ii foarte pa nici i minuna i si probabil c s-ar fi ntrebat,de ce am f cut asta,gndindu-se daca s m mai considere neam cu ei sau nu.. Adunasem oameni din toate col urile P mntului,din toate punctele cardinale n armata mea.Eram dou milioane de puternici.Iar oile blnde cu fe e negre,gistele gl gioase,vite-le cu coarne lungi i toate celelalte,nevestele i copiii,m rsaluiau in inima armatei noastre i niciodat nu li s-a ntfmplat nimic,pentru c erau proteja i i iubi i. Am mrsaluit i cucerit tot ce voi numi i Europa,totul. Insulele Britaniei erau separate pe acele vremuri,ele erau 9 ca o centur pe talia Europei.Am cucerit i cizma ei,Italia,cum apare ea acum,am mrsaluit peste tot.
132

A fost u or s ucid.oameni .A fost u or pentru c ei erau du manii mei. A fost u or s m cel resc pe cei care divinau Dumnezeul pe care eu l uram. A fost foarte u or..In 63 de ani,nu a mai fost nimeni ca mine,c ci eu nu tiam frica i aveam o armat uria ,si eram tnar i hotrt.Dar am fost ignorant i asta a fost o binecuvntare. Dac tiam mai multe,poate c nu a fi f cut ceea ce am f cut. Dar atunci toata istoria nu ar mai fi fost la fel.nici chiar cea pe care o ti i voi,nu ar fi fost cum o ti i,iar Bazinul Mediteranean nu ar fi fost populat cum este ast zi. BLESTEMUL CU MOARTEA VE NICA Am ajuns la un regat,departe,h est.Acolo tr iau oameni foarte ciuda i i regatul era ciudat. Pere ii erau din marmur alb lustruit de nu te puteai mia la ei in plin zi, erau orbitori. Pe ele se c t rau ni te flori albastre. Nu erau sate n jurul acestei impar ii.Toi regatul era cuprins intre zidurile albe i asta era ciudat. Cnd am privit pentru prima data pere ii,m-am cutremuratcci nu v zusem niciodat ceva asemnator.Oamenii mei ncepuser s poarte amulete n jurul gtuluixare le erau d ruite de femeile lor,pentru c era o atmosfer foarte ciudat in acel regat. Mi-am retras armata si ne-am dus pe un platou la.ceea ce s-ar numi est, - in ceea ce voi numi i distant ,5 mile la num r c tre est.pentru c cu spatele la soarele de diminea,ta i la sclipirea zidurilor era u or de observat activitatea din regat.Dac am fi fost spre vest, am fi fost orbi i de str lucire . Am observat acest du man timp de doi ani. Dup doi ani de contemplare,a venit la mine un sol,care mi-a spus:"M rite Ram ,am ve ti despre fratele t u care a fast r pit de satrap i pierdut.Es.te dincolo de por ile picului interzis.L-am vazut.Este acolo." . . . Mult iubitul meu frate - fratele meu - luat de un satrap.a fost abuzat de satrapul.c ruia nu-i pl ceau femeile i se folosea de copii de gen b rb tesc.Cnd a auzit c acel copil era fratele marelui Ram,r zbunarea lui pe copil,a fost mai cumplit dect va pute i imagina fn cele mai negre fantezii.A p truns ceea ce se cheam regiunea anal a copilului i i-a sff i-at m runtaiele nct copilul nu putea s mai mearg c ci organele vitale ie eau afar pentri{ c mu chii sf ia i nu le mai puteau ine. i ceea ce ar fi trebuit s devin un om m ret,era acum lipsit de dorin a de a mai trai.Cnd mergea se apleca i i sus inea organele cu mha,iar cnd se culca,se culca n ap cald .Copilul era n agonie Aceastaentitate,satrapul devenise att de vicios cu copilul,nct a creat un falus de marmura mai gros decrt bra ul i a abuzat copilul plna la pragul mor ii ,pentru a- i satisface perversitatea. Copilul z cea suspirind i ntrebindu-se de soart ,dorindu- i moartea,caci nu se mai putea bucura de soarele dimine ii i parfumul de lamii pe nserat.Acest copil era fratele meu. i,vai,mesagerul a venit. Mi-a mai spus c aceste entit i erau numite rasa albastr . Nu erau n scu i cu piele albastr - aveau pielea alb din na tere - dar creaser o cerneal din florile albastre ce cre teau pe ziduri i se scufundau n acesta cerneal devenind permanent alba tri. Doar n frunte l sau o pat alb .Preo ii aveau fixat acolo un cristal alb. Am fost nm rmurit: entit i albastre. Este posibil ca mar ul s ne fi dus pe t rimuri unde rasa umana era mai presus dect cea a atlan ilor? i daca ei erau cu adev rat alba tri,ce alte lucruri deosebita, mai aveau ? Care era nsemn tatea pietrei de pe fruntea lor ? M gr beam sa intru n oras,pentru ca fratele meu era acolo i eram tulburat de vise i viziuni n leg tur cu el.Ura mea crescuse i mai mare. Mesagerul veni din nou : "Vai,maestre,regele este o entitate foarte puternic i care vorbe te cu limb ce controleaz (cuvihtul lui cere supunere )El,a a cum era ntru adev r, nu ng duie amestecul femeilor cu b rba ii din oras,care sunt n serviciul marilor preo i i care sunt i ele albastre."
133

Cum era populat ora ul? Prin violarea femeilor.Femeilor li se luase sufletul.Ele nu aveau suflet. Ca i lemurienii.Ele erau inute separat i la ceremonia echinoxului to i b rba ii le aveau,oricum ar fi dorit ei,iar cele care ramneau fns rcinate,erau duse n templu. Mesagerul mi-a mai spus :"Master,n cetate nu se g se te nici un fel de arm ,nici una" Am asediat i am intrat n ora .Ceea ce s-ar numi flancul de vest,a fost trimis pe n l imile ora ului,iar ceea ce s-ar numi pedestrime venea dinspre platou.Diminea a devreme, locuitorii ora ului,nu puteu vedea ce venea dinspre r sarit, i aten ia le-ar fi fost atras de ceea ce venea dinspre vest.Asediasem ora ul i pedestrimea aproape c ajunsese la ziduri,cnd tunetul celor din vest intr h ora s^ atrase aten ia popula iei,care se ngrozi de c l re i. Am 10 10 escaladat zidurile.Oamenii mei au nceput s" taie i sa se bata cu oamenii nenarmati. i m celul inocen ilor ncepu,capetele oamenilor alba tri,c deau.s:ngele lor gxlga,dar era ro u. Eu mi c utam fratele n timp ce mirosul sngelui plutea n aer,g tele ipau iar copii alergau cu groaz .Oamenii mureau f r s scoat un cuvint. Dar iat ca am g sit satrapul i pe fratele meu.L-am ridicat pe fratele meu,care nu mai putea merge i 1-am pus n bra ele unui mare centurion (soldat),care c l rea al turi de mine.Pe satrap l-am m cel rit. Atunci am auzit strig te i iat ,marele preot ninta prin mul ime.Era -albastru,lucitor i pe frunte avea o piatra mare alb .Era impun tor i m celul s-a oprit. A nceput sa vorbeasc n lini tea ce se l sase ;"Eu sunt vocea lui Bezhack Badu.Sunt oracolul cerului.Pe voi care a i invadat acest oras,arunc un blestem,pentru ati m cel rit nevinova i. Ve i-fr i voi muri i moartea voastr va fi vesnic ,nu va vet mai trezi ''"'-- > nicodat din nou ." ' Solda ii mei erau nlemni i. In frenezia b t liei,a i m cel rit. Cind oracolul naintat i i-a spus blestemul,c ve i dormi fr sa v mai trezi i vreodat ,o groaz v-a cuprins,o frica ngrozitoare era n privirile voastre. Avea i snge pe niini i mcelarise i poporul albastru. A i spus :" In eleptule,noi vrem s ne trezim din nou. Cum putem pl ti ceea ce am f cut?" Oracolul a r spuns :"Este doar o singur cale." i oracolul se mi ca, iar o cavern n p nint se deschide i femei ies de acolo.Inainteaza i sunt albastre. Sunt drapate n ghirlande de flori,n pr i n jurul trupului,ntre picioare.Femeile merg ca n trans ,nain-teaza i stau drepte n lumina dimine ii. i ce frumoase sunt ele,:p rul acaju,cu reflexe luminose atinge pamhtul n spatele lor. Oracolul spune :"Singura cale este c trebuie s lua i virginitatea acestor femei i sa planta i samn a voastr adine n uterul lor, i prin smnta voastr ,voi ve i tr i din nou". Noi aveam o lege,se numea Legea lui Ram.Noi porniser m sa distrugem tirania - f r sa realizez ca i eu eram un tiran -,dar nu vom atinge carne curat si nici aur sau plumb nu vom lua sau n a temututri s ne ascundem,vroiam s nimicim tirania i s d m napoi poporului ceea ce era al lui. De aceea m rsaluiam,s eliberam popoare,nu? i legea spunea c dac vreodat una din entit ile din armata mea f cea a a ceva,eu urmam s-i tai capul i s-i azvrl trupul n mare. Deci ce era de f cut ? Acest oracol putemic,care putea conduce un regat f r violen , - cu excep ia femeilor,care erau inute doar pentru reproducere, i asta se intmpla din ignoran a oracolului - n teroarea puterii acestei entit ti,ce puteai face : s te culci cu femeile i s le molestezi ntr-un loc sfiht,sau sa te supui Legii lui Ram ? Oamenii ace tia ciuda i i alba tricu zidurile lor albe i florile lor albastre,cu pietrele de pe frun ile lor,,f r s bii i murind fara un suspin,te scoteau din min i.Iar voi,cu mnile p tate de

134

snge,salivnd i cu ochi s lbateci,v-a i repezit peste aceste femei i r sf ul a devenit dorin a voastr ,iar r zboiul a fost uitat. V-a i pierdut min ile n aceasta ora,iar eu v priveam. Oracolul a nvins,pentru c a sedus aceasta armat cu puterea sugestiei i frica.Iar r sf ul i pasiunea au devenit st pinii vo tri. Curind nu v-a i mai mul umit cu o singur femeie.ati nceput s le rivni i pe toate.Curind r sf ul vostru s-a transformat n brutalitate si a i nceput s ju.talizati femeile.Era i consuma i de ceea ce f cea i. Centurionul meu a dus pe fratele meu la tab r ,iar eu v-am p r sit. Pe spatele lui Shamiridin am c l rit pn la un vrf de munte n vest.caci eram foarte tulburat de ceea ce f cea i voi. Cind mam ntorsjh diminea a urm toare,v-am g sit be i. Am intrat n ora ul vostru si am luat cu mine ceea ce se cheam si a fost intru adevar,o legiune.Am intrat n ora si am pus mul i dintre voi n lan uri,apoi am t iat tot restul ele locuitori ai ora ului, Mai pu in femeile,pe care le-am luat in tab ra noastr . Am dat foc ora ului oamenilor alba tri. De femei mi era foarte mil ,pentru c erau ca mama mea.Erau for ate s fac ceea ce f cuser ,cci nu mai aveau mhdrie. Ele nu cuno teau valoarea vi ii sau ce nsemna sa tr ie ti. i pri n ziua de azi,mai poart n adhcul lor sentimentul" p nu'aif""" valoare .Ele erau confuze fn leg tur cu b rba ii: nu fi iubeau,dar nici nu puteau trai f r ei.Se considerau fr' valoare i niciodat nu se iubiser pe sine. Vor r mne ve nic albastre,pentru restul vie ilor lor,dar altfel (in englezacuvintul "albastru"are fsensul de triste e). Erau marcate.Niciodatanu au cntat diminea a ,nu au mbr i at o ffoare,nicioda-ta nu au privit Incnttoarea (luna)de noapte ca sa-i af-le frumuse ea. - -- .. x Experien a profund din acea via a le-a marcat pentru tot restul vie ilor lor. Doar cu trei dintre ele s-a ntimplt 11 altfel. Ele erau furioase, Urau sa fie femei,dar pe b rba i i urau i mai mult. Dup plecarea din acest plan,s-au ntors ca brba i,din dorin a de a n elege diferen a. i de atunci ele au tr it n confiizie,c ci puseser suflet de femeie fn corp de brbat.Ele aveau mil pentru femei i dispre uiau b rbatii.Pentru toate timpurile ce vor veni,au lansat confuzia b rba ilor tr ind fn trup de femeie i a sufletului de femeie tr ind n trup de brbat. i sunt confuze nc i n aceast via ,hca mai caut echilibru,,rspuns i cap t confuziei,armonie cu via a. Ele nu tiu ce sunt i se ur sc pe sine din cauza sentimentelor lor. Pentru toate celelalte vieji vor fi deosebite de rest. ti i ce v-am f cut vou care le-a i molestat,pentru ca cineva v-a spus ca ar fi singura cale ca s"pute i tr i din nou ? Reac ia voastr a fost de fric ,de profund frica. A i f cut ceea ce a i f cut,pentru c era i nsp imnta i de moarte i nu ntelegea i,pentru c de mna voastr " un popor foarte puternic a murit.ff o oapt ' m car. A,ti devenit cumplit de nsp imnta i. Aceast " moarte a nsemnat doar sfr itul tiraniei.Cum putea ea sa nsemne sfr itul vostru,al salvatorilor? Dar acum ,asta nsemna. R D CINILE IMPERIULUI PERSAN Acest puternic oracol a declan at o emo ie care v va urma pentru tot restul vie ilor voastre,pentru c tot ce afi f cut dup acevvia ,a fost n serviciul unor entit i divine,cci avea,ti nevoie ca cineva s v spun ca ve i tr i mereu, vesnic,fra sffr it,cu toate c acesta era oricum adevrul.Incepnd cu acea via tot ce a|i f cut a fost din frica.,n toate vie ile care au

135

urmat.Voi vroia i s auzi i c sunte i nepieritori,dup cum ati fost nv a i ca i popor lemurian,pentru ca acum groaza v ncle ta sufletul. Ati abuzat inocenta c s v salva i. Mentalitatea femeilor s-a dezvoltat din mentalitatea voastr , pentru ca" sufletul a nregistrat ca eveniment salvarea voastr prin molestarea nevinov iei. Pentru toate vie ile ce vor urma ,v ve,ti teme de ele,pentru ca ele v amintesc de moarte. Dorin a voastr de a impregna (las ns rcinat ) fiecare femeie va arde n coapsele voastre pentru toate vie ile ce vor urma. Nevoia de a crea imortalitate pentru voi n iv ,creaz inabilitatea de a sta 'intr-o singur c s torie de Spirite si suflete. Iat ce a,ti f cut: a i creat nceputurile Imperiului Persan din mentalitatea. , oastr i din s mn a voastr . Imperiul Persan a fost construit pe nrobirea femeii i a copiilor spre exaltarea brba ilor.caci fiecare femeie pe care a i avut-o de atunci,v-a u urat vina,fiecare femeie pe care a i putut s-o molesta i i s-o impregna i cu s mlnta voastr ,era o promisiune de imortalitate.$i a i f cut totul din frica. Sufletul nu a putut uita impactul emo ional din acea diminea a. Cum putea i atunci s le permite i lor s aib un sufet ? Cum a i fi putut s le ng dui i lor sa se exprime? Cum s le ng dui i s va ia posibilitatea de a deveni nemuritori ? A i aranjat jociil foarte bine. Le-ati p strat ntr-o nchisoare spiritual . Le-a i luat divinitatea si a i p strat-o pentru voi n iv . i pentru to restul lor de vie i a i putut s le molesta i,ncepnd de chd abia , ncepeau s mearg,pentru pl cerea voastr,fa"r ca ele s aib puterea de a v opri. In leag nul Imperiului Persan s-a n scut o entitate numit Abraham,car-e a creat poporul evreu i Casa lui Israel.Ei sunt nc separa i de femeile lor,chiar si n aceste timpuri. Cft prive te ceea ce se cheam ",cum a fost ntru adevr,femei,ele nu au ui a niciodat , ,iar lupta lor de a deveni egale cu voi a creat un paradox ,caci voi nu le mai iubi i. Acum Jvoi le dispre ui i,pen ru ca la acest sfr it de epoc m rea av,ele vin egale. i pentru ; aceasta voi iubi i pe cei la fel ca voi. Este o form de a le refuza egalitatea i de a le face i s vad " aceasta. Ele n eleg tot mai mult propria divinitate i asta este amenin tor pentru : voi. Nu mai sunt proprietatea voastra,nu le mai pute i molesta dup voie i v este fric de ele. Este timpul lor. i acest timp se nume te sear . Ele au trecut prin atit de multe. Copii lor ,dac erau feti e,virgine,erau nv ate s fie pl cerea b rba ilor,iar dac a l nu le dorea,erau aruncate pe mald rele de gunoi din afara ora ului,de ndat 'ce se n teau. Aceasta este o poaveste adev rat . Deci unii dintre voi ati nceput s iubi i acela i sex din cauza vinov iei ce zace n sufletul vostru,vinov ie creat din fric , i sunte i prizonierii ei. Unii dintre voi ave i fantezii murdare despre femei^n stare de vulagirate(be ie sau droguri).V amintesc de puterea ce ati avut cindva i nu o mai ave i.Dar sunt i unii dintre voi care ati nceput s "n elege i,iar c iva ,a i nceput s iubi i femeia ca pe un egal,c ci Dumnezeu este n amndoi deopotriv i ncepe i s v mp ca i,cum ar veni,cu ceea ce este in sufletul vostru. Dup ce v-am adus napoi n tabr,am t iat capul citorva. V-a fost vreodat fric s nu vi se taie capul? Este un tremur n untrul vostru? V nghea singele ? Sun asta a teroare in sufletul vostru ? Dac da,atunci a i fost printre cei la care v-am t iat capul. Dar nu v-am t iat capul la toti,pen ru c unii dintre voi a i adus femeile in 12 12 tab r i le-a i ngrijit pentru to restul zilelor. Care este urm torul cerc (partea asta este extras din nregistr rile f cute la un dialog cu Ramtha.unde el cere celor prezen i s se a eze n cercuri,dup cum ii cheam el.Ex. copiii
136

ntiijemeile, b rba ii) ? Sunt copiii.Ei sunt copiii femeilor albastre i ale celor din marea armat a lui Ram,cel care conducea n b t lie.Ei sunt n scu i din confuzie i pentru toate vie ile lor ei se vor na te p rin i aspri,pentru c ei nu au cunoscut iubirea. Femei-le nu vor iubi - nu au capacitatea de a iubi -iar b rba ii nu vor dori copii,pentru c le-ar aminti de moarte.Deci copiii din urm torii 35000 de ani nu vor fi iubi i de p rin ii lor.Este adev rat. Curnd,intr-o diminea ,imi priveam fratele dudndu-se la ap,erandoit de mijlocii priveam :pietrele pe care c lca'il dezechilibrau si se redresa cu mare greutate.I-a trebuit mult ca s ajung la ap,unde s-a ntins i st tea lini tit.11 priveam i suspinam,cci uram omenirea.Uram solda ii mei.care erau slabi,uram pe Dumnezeu Necunoscut,pentru jocul urit pe care-1 juca.il priveam pe fratele meu z cind n ap i l-am v zut murind.Apa s-a f cut ro iejar el a fost,vai .sc pat de agonie. Oamenii alba tri - din copularea armatei mele - au dat na tere regatului din Persia, un mare regat care a rezistat pentru multe secole. A fost condus de satrapi i negustori,iar femeile erau puse tot timpul pe blocurile de vnzare.Puteai vizita ora ele lor colorate ,cu m tsurile lor ro ii i mov la ferestre i sim i mirosul de brnza si vin,o et i ustufi^gx-cremente de animale, urina i levn ic .s vezi venirile i plec rile unui bazar cu rauri dulci pe galantare.In timpul istoriei sale,cel mai populat loc n bazar, a fostntotd afrna, locul unde se vindeau femeile. Feti e de numai trei ani,pictate cu hena pe piept i locurile lor private,cu cercei lungi de aur i bijuterii,goale,erau suite pe blocuri de piatr ,lovite i mbrncite,examinate de cte unul dornic s le cumpere pentru a le d rui vreunui prieten,ori sa le p s|reze pentru el i ntotdeauna a fost un copil,o virgin .Delectarea de a le avea,puteafi repede, minunat i inspiratoare. Sau puteai vedea,ceea ce se chema femei.care trecuser de 13 ani i care nu mai erau dorite,s le vezi cu p rul din p r ile private smuls,ca s par mai tinere,cu sfircurile pictate cu hena i examinate ca vitele.Niciodat nu a fost un b rbat pe blocurile de vnzare. Cei care erau n serviciul satrapilor,erau to i b rba i castra i - se numeau eunuci - ca s p zeasc hoardele de femei si s se poat avea ncredere n ei.Ei se vor na te cu inabilitatea de a se exprima sexual,pentru tot restul vie ilor lor. In marele ora din acest imperiu,numit Babilonia,a venit o mare entitate numit Abraham. El a fost cel ales de Dumnezeul Jehova s creeze Gasa lui Israel i sa duca r zboi pe p mnturile promise.Desi era considerat divin,el tot se culca cu alte femei i avea copii cu sc\a.\z\&.{Abraham,patriarhul Israelului,a fost tat l lui Ishmael,care este considerat a fi p rintele poporului arab din de ert.Mama lui Jshmael,Hagar,afost o tn r egipteana, sclava sofiei lui Abraham,Sar ah.El a folosit aceast tn r ca i concubin .lshmael nu a fost inclus In binecuvfntarea i mo tenirea lui Abraham - ca urma - i nici n mo tenirea P nuntului Sffnt.Jln acel loc femeile erau tot sclave. Dar n acest ora a fost un loc particular care nu a fost ars.In bazar era un un cerc de piatr ars , pietre albe de granit,care erau pusemtr-un mare cerc,de fnal imea a doi oameni pu i unul peste altul,iar deasupra,era acoperit cu un acoperi plan de granit,pe care puteai merge.Nu a fost distrus.Pe acest acoperi erau desenate semne ale unei civiliza ii vechi - hieroglife. Acesta a fost un loc de aterizare a marilor nave,era o platform . i prima nava care a aterizat aici.a fost nava cea mare.Laturile navei se ntindeau mult n afara ora ului. M-am ntors i am privit priveli tea.Era extraordinar.Am luat cu mine pe marele centurion,caci era nobil i loialne-am ntors i am aflat despre ce era vorba.Nava venea de dincolo de Steaua de Nord,ca s viziteze pe atlan ii r ma i n via dup marele potop Cei care au cobort de pe nav ,erau mbr ca i in ceva f r seaman,care nu era lna,de culoare albastr . Veniser s aduc
137

nv turi de n elepciune oracolului,care sa fie transmise mai departe din preotn preot.iar nv tura,care de fapt era foarte simpla,a fost aceasta: S r mfnan acest loc,s se nmul easc , s devin deschi i Sji clari,sa uite trecutul,iar cit timp ei vor r mne dechi i i clari,cei de dincolo de Steaua de Nord,vor men ine rela ii cu ei..Apoi,timp de ceea ce voi numi i dou decade,nava nu a mai venit i curnd supersti ii au nceput sa se extind printre oameni. i o entitate care dorea puterea,ncepu s spun oamenilor,ca el era n comunicare cu marea nav si ca el ar putea fi intermediarul dintre ei i nav . Aceasta a adus pace oameni lor. Aceast ra_ei satisfacea,dar oracolul a nceput s -i controleze,c ci orice spunea,ei credeau.Deci foarte cur1nd,n oracol a venit un necromancier.numit putere.Prin l comia lui el a nl turat pericolul reprezentat de femei i le-a f cut servante.El a 13 13 spus oamenilor c mesajul de la nav este ca femeile s fie in serviciul oracolului i s uite c au apar inut unui singur b rbat,de acum trebuiau s fie n serviciul tuturor brba ilor,cci ei erau divini.Odat ce amenin area reprezentat de femei a fost nlturat,el a putut conduce cu usurin a'pe b rba i.A a s-a n scut religia. Dogma a fost creat i trecut din oracol n oracol. Genera ii de oameni au tr it aici i curnd divinitatea din to i a fost indeprtata.Se n scuse religia.Acesta afost nceputul. Centurionul,iubitul meu prieten,care a fost att de ndr gostit de oamenii de dincolo de Steaua de Nord, in cea de a treia existent,dup cea in care aTost cu mine,a locuit pe. t rfmurile r mase din partea de nord a Atlantidei i acolo a avut o ntilnire cu nava cea mare.Oamenii lui au construit o platform n onoarea ei,de piatr , doar c era piatr cenu ie, nava s vina i s-si odihneasc burta pe piatra tare. i au a teptat venirea ei i ea a venit,iar oamenii de dincolo de Steaua de Nord i-au nv at multe lucruri .Dar ei au nceput s divinizeze nava i entit ile de pe ea,a a c nava nu s-a mai intors niciodat.Ei au a teptat o via " ntoarcerea navei,dar ea nu a mai venit. Cunoa te i numele Stonehenge ?Ei au construit Stonehenge,care dup moartea lor a devenit locul unde erau sacrificate femei virgine pentru zei.Lec ia pe care trebuiau s-o nve e era c ceea ce ncepi s idolatrizezi,i i este luat ntotdeauna. Mai tirziu vor c uta divinitatea,apartenen a,calea c tre ceea ce Ramtha f cuse. Unde se dusese el? El a f cut parte dintre Cei Treisprezece,care au creat personalitatea entit ii numite Isus. Iar ei5fratele meu si c iva dintre voi,a i f cut parte dintre cei care au schimbat istoria. Voi a i ascultat un mare maestru care venise s ndep rteze dogma i credin ele elenistice i credin a mor ii din acest plan A i stat n audienta unui magnific nvfator,care devenise Domnul Dumnezeu al fiin ei sale i apoi a devenit Crist iral at. i a i nv at s face i miracole,dar ati pierdut aceasta tiin a foarte repede.pentru c a i nceput s idolatri -za i inv torul,n loc s v diviniza i pe voi n iv . i a i pierdut din nou calea spre imortalitate. Urma ii vo tri se vor a eza pe pmfntul numit Cathay iar voi v-a,ti ntors din nou i din nou i n timp,a i creat o cultura splendid,iar din acea cultur s-a ridicat un minunat nv tor. El a fost n scut s fie rege.Voi sunte i aceia care l-a i creat i 1-ati f cut s treac peste zid,ctre o lume de realit i..Numele lui? Buddha Amin. Iar voi a i fost pe insul cu el i a i fost martori la cea de-a doua ascensiune.(fuseser martori la ascensiu nea lui Ramtha intli)Aii fost printre cei 5 mii de oameni care au fost chema i sa fie martori i s inve e. Si nc nu pute i face ce a f cut el.Tot nu pute i face.De ce? Este atit de u or.
138

Din ceea ce se nume te puterea intelectual a semin ei voastre a venit Philip,din el Alexandru.Din semin ele voastre,cei care sunte i aici.dm ceea ce s-a intmplat n ora ul cu oameni alba tri.mult timp n urm,a ap rut Romulus,care va deveni tat l unui magnific imgeriuTiar de acolo vor veni siuiint.e.c uezarilor.To i cezarii au venit din grupul care st aici. Iar formularea personalit ilor.vine de la intmplarea din acel ora . Din s mih a voastr a venit ceea ce s-a chemat Casa lui Israel i imprstierea lor n jurul lumii,pentru c ei au fost cindva romani. i din smn a voastr au venit cei care i-au ars in cuptoare. Voi.din s min a voastr a i creat con tiin a care afecteaz acest plan nc i acum.Voi sunte i responsabili pentru atrocit ile ihtimplate femeilor.Voi sunte i responsabili pentru c derea omului.Voi sunte i responsabili pentru Cri tii de pe acest plan,pentru noile na iuni,pentru r zboi.Voi a i creat totul. i aceasta,iubitele mele entitji.este saga care n parte este nregistrat de "poporul hindus. TRAGEDIA NROBIRII FEMEII B rbatul In drama i visul lui,a venit de la o minte virgina, n adfncurile decaden ei,, pentru mai multe motive. Mersul n jos al divinit ii b rbatului a nceput cnd b rbatul a proclamat femeia f r suflet.Sti i,asta a fost f cut n numele lui Dumnezeu.Motivul a fost acesta:Cnd Dumnezeu,sufletul este luat din tine,nu mai ai putere.E ti nu-lucru (nimic),nu-persoana (nimeni).E ti mai pu in dect animalele din strad .Ce se ntmpl cu entit ile de tepte care au determinat aceasta?Ele te pot folosi la dorin a lor .privilegiul lor,te fac sclavul lor. Chdva femeile au avut statura egala cu brba iLDar gnditi-v ,Dumnezeu a fost numit ntotdeauna b rbat.. ..!Ati auzit vreodat ca o femeie s devin Crist? Nu ,dar nu pentru c nu ar fi. ti i c i pna n zilele voastre mai sunt femei care trebuie s - i acopere fa a,ca sa nu tenteze inima unui b rbat onest.Ele nu au voie s stea fn acela i loc n biserici,cu b rba ii. Vede i acum cam la ce scara s-a ajuns cu aceasta. 14 B rbatul i femeia obi nuiau s mpart putere egal .Cnd un rege i o regina erau la tron,aveau ncredere unul n altul ,mp r eau aceea i n elepciune,schimbau p reri,puncte de vedere,erau egali. i nu putea numeni s desfac bondajul lor.Dar un profet foarte putemic,care a decis ca vrea sa conduc poporul,h numele lui Dumnezeu a adus nvta'-tura c femeia trebuia s fie subordonat b rbatului,c nu are suflet si de aceea,dac omenirea nu se supune,Dumnezeu va pedepsi acest popor.In numele lui Dumnezeu, femeile au cobort de pe piedestalul egalit ii i au devenit animale h ituite. Chiar i n cele mai sfinte nv aturi ale voastre (biblia),dac v uita i cu aten ie,se vorbe te despre b rbat* divini,posedfnd multe neveste,alungndu-le,culcfndu-se cu altele,creind fii. i a-ceasta caife este sfnt..!? Au fost multe specula ii asupra celui mai devastator lucru ce s-a ntfmplat umanit ii. Voi citi i istoria i va cutremura i c o entitate a omort,a masacrat un num r imens de oameni (Hitler),darn istorie au fost asedii care au omort mult mai mutyi oameni dect pute i s crede i,sj daca le aduna i pe toate la un loc,tot n-ar fi groz vie mai mare dect ceea ce se cheam c derea femeii. Am s v spun de ce: femeile au devenit ornamente produc toare de pl ceri.Erau p strate n haremuri ca turmele de vite.erau vndute n pie e,sub acoperi uri de m tase galben ca lamia i
139

portocalii,iar n timp ce ele erau pe blocurile de pietrejn jur plutea miros de usturoi,de brnz veche,excremente,urina de c mil si vin acrit. i toate aceste mirosuri v-au p truns i v-au impregnat, n timp ce era i dezbr cate i puse la vfnzare,h timp ce sfateati pictate cu kol i hena i a tepta i s v cumpere cineva.S-a htimplat tot timpul. Femeile care r rmiieau nsrcinate,nu doreau s aib fete.Ele ar fi c p tat o via mult mai buna daca n teau fii -..' ;-u doreau sTnasca b ie i .Ele au hr nit ma inile de r zboi. De multe ori,o fetit"care nu avea nici 13 ani aducea pe lume un copil,ascuns fn durerea ei i spre diperarea ei constata ca fusese "blestemata" cu o feti . i ca sa supravie uiasc , de fric c va fi pedepsit,arunca pe dat feti a pe mald rul de gunoi din afara ora ului unde hienele veneau i sfi iau copilul.Ce nemiloasa moarte. Aminti i-v ca fiecare emo ie este nregistrat n suflet.Ele se simt n suflet. Cele care erau l sate fn viat i preg tite pentru vnzare,la vrsta de trei ani erau str punse cu un falus de marmur i preg tite pentru satrapii care le vor cump ra i chinui tot restul zilelor lor. Aceasta se nume te durere de identitate sexual . i mai tfrziu,ele nsele,devenind mature, i strfngeau snii ca s ramm mici sji- i smulgeau perii,ca sa arate a feti e,cci peste 13 ani erau considerate btrine.Toti vroiau n haremuri,feti e mici ca s poat face tot ce doreau cu ele,pentru c nu se puteau opune. Cft de diferi i sunte i voi n aceste zile,voi care accepta i multe lucruri ? '. Deci femeia nu trebuia sa fie educat.Ii erau interzise cuno tin e despre stele,matematici,fizic,s fie ceea ce se cheam filozof,s nve e (s predea),sa citeasc ,sa fie un scrib.Ii era ng duit numai s fie hetera. ti i ce este o hetera? O prostituata',dar una care era antrenat n arta de a produce pl cere, ti i c atunci cnd e ti fnv at s faci asta pasiunea moare mpreun 'cu sufletul ? B rba ii,pe de alt :parte,erau cei care aveau suflet.Ei erau lotul ales.Ei erau fii lui Dumnezeu,oricare era el.Iar datoria lor era s fie ma ini de rzboi.Ei nu puteau suspina c ci ar fi fost asemui i cu femeile.Deci ei nu puteau plnge,nu puteau fi blnzi,tandri. i ti i care era cea mai oribil " condamnare ? S fii numit femeie. Ei trebuiau s fie aspri i bdran.E trebuiau sa fie tot ce era indicativ pentru o fiin numit b rbat. Oei erau n scu i sa se lupte ntre ei. Cnd mergeau ntr-o b t lie i suprimau ntr-att frica,groa2a,c ci nu puteau sa o aratef,nu aveau voie s"suspine,nct luptau ca ni te dini turba i. i fiecare cap ce zbura,nsemna ca al lor este nc ia loc.Deci ei luptau cu mare zel i toate acestea s-au nregistrat n suflet. Iar cnd se ntorceau de la r zboi, ti i care era r splata ? Femei,copii i b ie i. Trebuiau s fie n stare s - i anuleze toat "frica i frustrarea prin explozie sexual .de aici au venit marile violuri. Deci nu era mare lucru ca o femeie sa fie nebunia unei legiuni,c ci durerea este i ea instrument In mplinirea sexual . . Femeile i-au pierdut sufletul geam n(cealalta jum tate de suflet) n timpul acestei c deri,pentru c nu le era permis s simt ,deci au fost deconectate de jum t ile lor, prin dogm n virtutea credin ei. i a a,h marea de be ie a umanit ii,femei i b rba i,au fost deconecta i de realitate. Durerea a devenit de nesuportat,pentru c nu era sufletul geaman,balanta,aspectul masculin al fiini e\ lor,care s balanseze cunoa terea. n elege i? Ele erau singure i nu puteau n elege. B rba ii erau izola i de femeile lor ei nu le puteau n elege la nivel de suflet,pentru c nu trebuiau s le considere egale. Daca in acele timpuri spuneai c aceasta femeie sau acest b rbat este sufletul t u geamn,puteai fi executat. Vre i sa verifica i?Mergeti n bibliotecile voastre i s pa i adine in istorie. i chiar si n unele practici din zilele voastre.Sti i,voi nc v mai 15
140

str dui i s fi i egale cu b rba ii vo tri,n ceea ce s-: cheam sofisticata voastr societate. Ce se ntimpl ? Cit de ignorante sunte i ? Nu v sim i i bine.Ar trebui. Adev rul doare. V iubesc foarte mult. Urm toarea etap in evolu ie a fost c femeia se va ncruci aji i va alege un trup de b rbat pentru urm toarea rencarnare.B rbatul,gndind ca mai bine ar fi femeie,care s fie ngrijit,r sf at ,parfumat cu uleiuri,mirt,mosc,m t suri,bijuterii,a sim it c este mai - 17u or s vina napoi n trup de femeie.A a puteau s suspine,nu mai trebuiau sa se duca n btalii.deci si ei s-au ncruci at. n elegeri ce se ntfmpl'acum? Este un adev r n evolu ia voastr . A i f cut asta. Acum ce se ntmpl ? Cnd o femeie.energie negativ intr ntr-un organism masculin cu energie pozitiv , ai daca ceacrele r"spund,ele trebuie sa r 5pund~,cu lungime egal la energie egal~(?),avem ceea ce se cheam un hybrid.Avem ceea ce se cheam " confuzie. .Avem o femeie molestat " la vfrsta de trei ani.care este de fapt un b rbat i este molestat de un b rbat. Nimic nu mai lucreaz cujji trebuie. Avem o femeie care la vrsta de 12 ani "pleac n b t lie fnvfrtind o sabie i nimic nu se ntmpl ca lumea. ti i de ce? . Feti a de acum este posedat de energie masculin,evolueaz ca hibrid,bare arat a femeie,dar n untru este barbat.Corpul este de femeie,fr dubii,dar ea este si b rbat. Incruci a ii (homosexualii )sunt hibrizi. Ei iubesc pe ce de acela i fel (sex).Ei mi produc nimic. Acum,aminti i-v c v-am spus ca sufletele gemene sut unul pozitiv i unul negativ.Chd ele vinmpreun ,pozitiv si negativ,ele se atrag ,formeaz un cmp magnetic i n interiorul ntregului,al sferei, apare ceea ce este Existen a. Deci h centru nu mai este pozitiv sau negativ,doar este. Cnd ai negativ cu negativ,se resping,se resping. Ceea ce este celular,tridemensional,nu poate evlua ntr-un process de respingere.,cum adic ,s fuga de sine nsu i? . Ace tia sunt hibrizii vo tri. Dar ce se mtfmpl sufletelor gemene cu hibrizii ?caci ele nu se incuci eaz mpreuna. Unul o face,iar cel lalt nu,unul c tig for ,iar cel lalt pierde. i ei nu mai au nici o legtur&jiimic care s -i mai atrag unul spre cel lalt. Deci ce face sufletul geam n al unui homosexual? Se deprteaz .Nu numai ca nu mai au o bun comunicare.dar se i departeaz,ln loc sa fie atra i h mod armonios. Ce r fi fost dac acel preot din oracol n-ar fi spus ce a spus? Nu ar fi existat homosexuali. i cum ar fi ar tat lumea voastr ? Nu ar mai fi fost decaden . ti i,ave i fra i care tr iesc departe.foarte departe,n alt loc. i ei au o foarte mare inteligen .Sunt virtuo i,ei nu- i molesteaz copii. Asta e o practic comuna n societatea voastr.nu? Femeile voastre nc nu sunt egale cu voi,iar voi c de i din gra ii.v molesta i copiii.v uita i la lucruri (filme,reviste)ce con in degradarea inocen ei. Asculta i muzic care este inspirata de actul acela, i spune i c nu asculta i cuvintele. Le auzi i pe toate. Sufletul nregistreaz totul. ti i de ce fanteziile voastre sunt att de decadente? La nceput copularea era epicul unei pasiuni,cci emiterea spermei si contrac ia mu chilor uterului,nu sunt pasiunea ins"asi A fost crea ia,puterea creativ .Se nume te element creator.Este Existen a,care este marele gnd contempfnd,iar pasiunea era lumina. ti i c sufletul determina copularea ?Voi o numi i sex. Cuvntul este urt. tia i c este urt ? A c zut din gra ii. ti i de ce nu pute i avea erec ie f r s v gndi i c molesta i un copil sau c " viola i un b rbat h rect?.pentru ca aji f cut de toate sji pentru c n fiecare moment h care v bucura i de violen n rela iile sexuale,este ca i cum ati ap sa un buton pentru a crea sex. Este
141

adev rat.V risipi i smih a i fiecare spune c este normal,natural.Sigur c da.Este la fel de natural ca i a muri,pentru ca de cte ori o face i, v cheltui i o parte din via . Cu cine va culca i?Cu cine face i dragoste ?N'j este iubitul vostru.este altcineva sau altceva. Cu cte personae \a culca i? Dou,nu una.In patul vostru sunte i patru,nu doi., - va aminti i de sufletele gemene? (adev ratele jum t i de suflet suni conectate subcon tient si mpart n elepciunea experien elor vie(ilor lor.Cind tii ceva i //// tii de unde.nu este din alte vie i ci de la cealalt jum tate. Tot ce tr im noi ca si experien a este sim ii de cealalt jum tate i invers.^ ^ Dac uneori avem o tristele sau o mare bucurie neexplicabi/a',este pentru c cealalt "Jum tate de suflet tr ie te asta i ni se transmite nou .Ramlha spune c atunci clndneyi-s m pe noi n ine de fapt vis m pe cel lalt. ntotdeauna cea/alt jum tate de suflete te de sex opus.)Wo\ ati superficializat femeia.Voi ridezi de ele,gindi i despre ele ca" i cum nu ar avea virtute. Va" place s priviri trupurile lor goale, p r i le lor intime expuse Nu este sex ceea ce sim i i,este sentiment de superioritate, i crede i ca este natural. Aceasta nseamn decaden , ti i ? V-a i imagiat vreodat propria mama n aceste posturi ,1n acele reviste ? 16 Cuibul vostru a fost virtutea uterului. Ce este urt n asta ?Este minunat. ipenisurile voastre,voi le purta i ca pe ni te embleme. Penisul este extensia trupului care plaseaz srriin a in ou,pentru ca voi sa puteai fi aici,in acest moment. Pentru aceasta a fost creat de c tre divinii Dumnezei,care l-au v zut ca pe un lucru sfnt,creator. Si n pie ile voastre sunt locuri unde se vlnd imita ii ale lui. Voi ave i fantezii despre ele,le compara i,crede i ca a-ceasta determin b rb ia. ti i de unde vine asta ? Vine de la voi,cei de acum mul i,mul i ani n urm.Oh,au fost multe vie i i scena s-a schimbat de multe ori,timpul s-a schimbat, tehnologia s-a schimbatdar voi sunte i tot voi - trupuri noi,dar aceia i voi - pentru ca nu ati ncetat s ap sa i butonul n sufletul vostru,acel buton care v aduce inapoi la acel timp. Voi sunte i supresori ai copiilor.,le dispre ui i inocen aJibertatea.Ei sunt Dumnezei care vin s-si ndeplineasc destinut.Ii ur i pentru virtu ile lor, i asta se vede. Aceasta este decadenta. Cnd apare decaden a,asesta este un semn de pr bu ire interioar . Este pr bu irea a ceea ce se cheam sufletul divin. Opre te creierul s mai func ioneze. Voi sunte i sub nivelul punctului de supravie uire.Sunte i mai jos. Voi mai bine cheltui i aurul vostru pe ceea ce se cheam " un chtec a caru tem " este o diversiune a voastr ,a celeilalte jum t i,a copiilor vo tri,h loc s cump ra i mncare i s-o depozita i pentru iarna care vine mai repede i va fi mai lunga. Voi cheltui i banii ca s vede i ceea ce se cheam un film care cuprinde decaden i care este numit opera de art ". Care va face s suspina i o mie de ani.Dar sunte i sub h'inita supravie uirii pentru c sunte i virtute moral destr mata. Acesta este un mare adev r. Decaden a: daca femeile nu ar fi fost scoase din egalitate,nimic din tot ce v-am spus nu ar fi existat.iar supercon tiin a,mpara ia cerului,ar fi fost de mult timp stabilit pe acest plan.Ati fi avut un creier care func iona ui totalitate,} loc de 10%.Nu ati fi cunoscut batrne ea.Nu a i fi fost stresa i de via .Ati fi fost fra timp. tia i asta ? Entit i ca acestea ,au tr it milioane de ani n acela i trup. Cnd ati nceput s cdeti,a i creat un dezechilibru.In acest dezechilibru,a i creat polariz ri verticale i orizontale. i asta nseamn un colaps al con tiin ei sociale,n care v destr ma i,Cnd va veni iarna,ve i c dea ca mu tele.v asigur.Natura se descotorose te de decaden . Asta este pentru c merge mpotriva continuit ii,a virtu ii i a purit ii vie ii.Este un r zboi mpotriva vie ii. i va asigur c elementul natural al Sinelui va nvinge ntotdeauna. Asta este legea.
142

A i oprit vreodat risipirea sawiin ei voastre,s-o p stra is-o lsa-Li doar s fie si s asculta i ce v vorbe te ?Ati avut vreodat expresie sexual ,numit pasiune ,in chiar acel moment ?Foarte pu ini .daca ati fost ci iva,pentru c ia voi totul este for at. i voi trebuie s ave i fantezii ca s se ntimple. Femeile sunt nclinate s nu aib orgasm - voi accentua i mult pe asta - pentru c sufletul lor este marcat de asocia ia cu violen a.Pentru ele actul sexual a fost supravie uire.nu pl cere i de aceea ele nu simt. Iar voi ,b frba ii,de ce v sim i i atft de sexuali ? Fiindc v-afi gftidit la asta. i cu ct sunte i mai violen i cu att va sim i i mai bine. Si v mira i c nimic n adhcul vostru nu r spunde. Este pentru c renvia i un dezechilibru primar.Este adev rat i voi ti i asta. . * Acum,ce se ntmpl cu jum tatea voastr ,voi cei care fantaza i,care v risipi i smn a, \ voi care molesta i copii,care sunte i dispre uitori ai exprim rii sexuale? Ce sejntmpl cu \ sufletele jum t i ale voastre ? Ele primesc n elepciunea a ceea ce face i voi si se ndepr*- \ teaz de voi.nva ce face i voi,devin ilumina i prin ceea ce face i voi.Ele primesc adev- \ rul cuprins de ceea ce face i voi i aceasta le atrage departe de voi.Cu crt sunte i mai \ pr bu i i In interior,cu att mai departe este jum tatea voastr de suflet.Dac sunte i sub nivelul de supravie uire,atunci sunte i i sub nivelul de n elegere. Pricepe i ? Deci s " lu m un homosexual care n elege adev rul n ntregime,'in elege care a fost decizia lui i c a fost decizia lui.Este reversibil ?. Nu se poate schimba niciodat ,asa trebuie s continue..Dar cum poate totu i un homosexual sa se ntoarc la Dumnezeul lui ? Cei care se ntorc acas ,sunt ierta i .Dar jum t ile lor ? Ei cap t experien a.Ei sunt simpli.Ei nteleg.Ei nu tiu de ce fn eleg,dar fn eleg i ng duie i merg mai departe. Voi spune i:ce trist,ei nu se vor ntilni niciodat . Ei bine,vine un ceas cnd ntreaga individualitate se va rentoarce la marea Sursa din care a venit i va fi unire a Spirirului i a sufletului, mbog ite cu valorile,armonia i n elepciunea vie ii. Si nu exista" mai important jum tate decit viata ns i.Nici una. R zboiul naturii cu voi va cuprinde mul i parametri,nu va fi numai cu homosexualiidar i cu cei care tr i i n decadenta. Dar nu este nimic ru n asta, totul esteln regul ,caci acesta este destinul vostru. Doar c trebuie sa 17 fi,ti con tien i ca nu sunte i n armonie cu cursul , natural al vie ii i naturii,pentru c cei care sunt mpotriva naturii vor pieri de pe acest plan n num r foarte mare i felul lor va dispare, se va terge. Ce va r mne ? Cel simplu,r bd-tor,umil i bfhd,care tr ie tein rezonan cu natura,cu pmhtul. Jesua ben Joseph,cel care se nume te Buddha Amin i Ra-ta-Bin,au fost mari Cri ti. Ei au spus:"Aten ie,m zilele ce vor veni,cei umili,simpli,r bd tori i blnzi vor mo teni pa-mntul." A i n eles vreodat ce nseamn asta ?Entita i cu min i simple. Voi crede i c a ! avea o minte simpl nseamn s fii prost. ti i ca geniile se nasc din pur simplitate ? i Simplu. Oamenii simpli sunt alinia i i asta nseamn min i deschise.Ei sunt simpli.Ei se vor duce mai degrab htr-o p dure sa priveasc natura i r s ritul soarelui i vor dansa ca j ni te zfte sub stelele nop ii,dect s mearg ntr-un templu. Ei sunt simpli.Ei vor r mine i c ci prin simplitate i virtute se va na te supercon tiin a n acest plan. Acum n eiegeti de ce va spun ca ve i muri,cci daca"nu va~iubi i pe voi n iv ,ve i muri i , Asta a a este.Pute i sa blama i pe cine vreti,pute i sa nega i ct vre i,nimic nu va schimba ; asta .Simplu.a a este.Este o iluzie sa spui:"Eu nu ma pot schimba ".Voi nu vre i s v schimba i.
143

Vreau : v aduce i aminte a vrea? Voi nu vre i. Nu vre i s renun a i la aman ii vostri.Nu vre i s renun a i la decaden a voastr .Nu vreji s renun a i la ea pentru c v poseda. Voi a i f cut-o a a. A a s fie. Si nc este n regul ,doar ca ve i muri din nou. Ceea ce s-a ntfmplat n acele vremuri ,s-a dus ntr-o vale - s-a numit Epoca ntunecat - iar acum se rentoarce.revine pe culmi. Exist din nou h via a voastra,este pretutindeni. Iar voi sunte i sensibili la asta i continua i s ap sa i butoanele. Va c p ta o amploare mare Apoi vine marea intimidare i apoi se termin pentru totdeauna. Este o treba de suflete vechi. A a este. i Voi vre i sa fi i masteri.Nu va fie fric s v schimba i.n elegeai ? Nu-mi spune i -eu j tiu mai bine - ca voi nu sunte i schimb tori.ca nu v pute i schimba.Ba da,pentru ca Dumnezeu care tr ie te n voi are acesta putere i stapineste toate lucrurile.Este nc acolo. Cu fervoare v spun :voi sunte i fra ii mei,v iubesc. Asta se poate sfif i. Cnd ve i nceta sa~ mai ap sa i acele butoane,ve i ncepe s ci tiga i n elepciune. Devine o perla.Decaden a este o perl . Sexualitatea este o perl .Cind nceta i s mai ap sa i butoanele,sufletul st-pine te totul i nu mai trebuie s tr i i asta din nou i din nou. Ce apas butoanele voastre ? mi spune i c vre i s deveni i ma teri.nceta i,atunci,s mai hr ni i creierul vostru cu lucruri care creaz asta i asta.Trebuie s va spun ce ? Sun-, te.ti att de insensibili i nu ti i ? Trezi i-v !. Am s v trimit to i mesagerii care apas pe butoanele voastre i i ve i vedea. Acum,voi,femeile,voi dipre ui.ti/iubi i/urti b rbatji vo tri ? Sa maestri i asta. B rba i,voi dispre ui i i iubi i/urti femeile voastre ? Maestri i asta. Dac singurul loc unde pute i g si pace, lini te i bucurie,este s tr i i sub o fiin foarte b trin ,care se nume te copac,atunci face i asta de dragul vie ii. n elege i? Auzi i ? Acum ti i.Sunte i ilumina i. i sa nu-mi spune i ca nu pute i schimba. Eu m-am schimbat i nc enorm. Curnd voi deveni o entitate la moda. ti i ce nseamn asta ? Toata lumea va ti numele meu. Mare scofal . Nu conteaz c ei tiu numele meu,conteaz c au auzit aceste cuvinte,c leau ascultat. i asta face o diferen . Cunoa terea duce la iluminare. Cunoa te i entit i care cred n demoni i diavoli i tot ce nu se vede este rau,pentru c asta este ceea ce ei divineaz ? Ei nu pot vedea pe Dum-nezeu,pentru ca' dac l-ar vedea,atunci nu ar mai vedea nimic altceva. Tot ce ave i de f cut este s nceta i s mai ap sa i butoanele i atunci sufletul se vindec i lumina ncepe s se. extind . Iar iubirea este aici i vindec con tiin a social . Pute i spune nu i sa ntoarce i spatele i s nu v : pese ce ghdese al ii ? C i dintre voi fuma i marrhuana? Iarb . Nu sunte i prea puternici,pentru c face i asta. v ucide i creierul n fiecare moment de a a zis extazie. tiu ce este extazia ? Este moartea celulelor creierului, iar neuronii nu se mai refac.Cnd creierul vostru s-a dus,nu mai pute i primi esen a i g'ndul Dumnezeului care v nconjoar . Mintea voastr este moart . De c'ite ori face i asta v sinucide i. Nici m car nu v mai aduce fericire.In asta nu este nimic care s faciliteze energia gndului care aduce bucurie. i nu sinte iin stare s -i spune i nu. Nu pute i s ie i i din decadenta cu capul sus,far s judeca i i s v iubit; pe voi n iv att de mult,nct sa" ti i ca nu-i apar ine i. Voi nu pute i nici m car sa nchide i televizoa-rele,pentru ca" ave i sentimentul ca sunte i singuri. ti i cum po i cunoa te o entitate ? Dup ceea ce cite te.ce prive texe atiYn pe pere i,ce are "in dulapuri. Nu trebuie s fii un paranormal pentru asta. Tot ce trebuie este s prive ti , i asta i va spune totul despre sufletul ei i cu ce l hr ne te. Iti spune totul despre entitate. A a ca duce i-v i arunca i o privire la pere ii vo tri,la biblioteca voastr . Asta-i tot.
144

Sufeiete/jumt i. Ei bine.ele au trecut prin de toate,nu-i a a ? Dar scopul si frmuse e a fost ca de aici cap t 18 experien a,care dac i se ingduie.devine n elepciune. Daca la i trupul s - i vorbeasc ,si ii ascul i,po i face dragoste cu fervoarea pasiunii primordiale. Las- i sufletul s " vorbeasc , iti va spune cnd este gata. i cu cit devii mai mult.cu afit e ti -hv: apin pe puterea ta i dorin ele primului sigiliu (ceakra ) scad.c ci puterea se duce in sus. Celibatul nu poate fi for at.Dac - for ezi,creezi frustrare.Celibatul; este o reac ie natural a celui care se treze te din visul con tiin ei sociale i devine un ma ter.Este un fel de repiasament ai puterii. Sunte i mul i a c ror vie i sunt conduse de orcanele voastre sexuale,nu-i asa ? Ei bine, va veni un ceas cnd toate acestea nu vor mai fi. i atunci va ve i ridica din voi n iv ,V ve i ridica. Sufletele/jumt i.de multe ori i pierd dorin a de a copula cu ceea ce se cheam opu ii lor,pentru ca i-au completat experien a despre copulare,experien a lor sexual.Iar puterea se duce n sus. Deci dorin a de se culca cu o femeie nu mai exista i totu i iubirea este nc acolo.Nu mai ave i dorin a de a v culca cu b rbatul i totu i l iubi i. Copularea sufletelor/jum t i ng duie completarea limitatei drame umane i deschide u ile spre gra ie,spre devenirea Cristului.Nu pute i deveni un Crist dect dac ati dep it experien a uman . Nu pute i deveni Crist dect atunci cnd st pini i ceea ce se cheam yin i yang,pozitivul i negativul fiin ei voastre.femeia i b rbatul. Atunci sunte i comple i. AceSta este puterea unui Crist trezit,un ma ter care merge pe calea pe care s-a n scut, care este st phul mp r iei cerului. Clnd sc pa i de prejudiciul sexual,deveni i ferici i.Cnd nu mai tr i i prin coapsele i ute -rul vostru,tr i i prin ceea ce se cheam Spirit, Crist ,Dumnezeul vostru, i ve i g si bucuria. i ve i vedea clnceta i sa mai judeca i pe al ii i c pute i sa-i iubi i pe to i n elege i ? Acum despre cheile lui Enoch. Acesta este un mister,foarte mister,pentru c cuno tin ele nu sunt verbale. Nu le po i g si nici m car fii hieroglife. Nu exist simboluri,deci nici nu v deranja i s le c uta i. Nu ve i ajunge la ele.Este a trece prin u i care au doua chei. Ele descuie cele apte sigilii,care dschid u a c tre Dumnezeu/om realizat,liber,f r restrin-geri. i apoi,nu sunt cuvinte sa explice cum este via a,caci a folosi cuvinte nseamn a limita, este mai presus de vorbe,de vorbirea comun . n elege i ? VIITORUL CIVILIZA IEI NOASTRE ESTE IN NOI COMENTARIU LA CAPITOLUL 2 Acest capitol este o fasciant poveste care aduce la realitate multe legende vechi i mituri care au fost jefuite de funda ia lor istorica i reduse la folclor i povesti pentrujj opu. Rarntha ncepe acest capitol cu afirma ia :"Omenirea este mai mult dect se poaj vedea." Se poate demonstra tiin ific c obiectele sferice,care se supun for elor centrifuge datorita mi c rii lor spcifice,sunt goaleinuntru i nu solide.Ramtha subliniaz ca toate planetele sunt goale inuntru (ca un glob ) i ca cele mai m re e civiliza ii tr iesc n interiorul lor i nu pe suprafa .For a centrifug a planetei care se nvrte te pe orbita'n jurul soarelui,n mod natural preseaz tot ce este n interior spre nveli ul exterior Pare a fi o asump ie foarte logic i totu i acest fapt nu este ceva cunoscut n sistemul educa ional din nici o sc lan nici o ar . Motivul este,a a cum spune Ramtha :"Nimeni,aici nu are cunoa tere i nu tie s gihdeasc pentru el nsu i.Si ce mare atrocitate este asta!"
145

Fiecare planet a fiec rui sisteni solar a fost n scut din soarele central.Pe m sur ce planeta se dep rteaz de soare,se rce te,adic frecven a scade sub cea a luminii.Soarele nu este primordial energie termic . El este n esen a o nalt form de energie,numit lumi-n.Odat ce planeta apare din soare ,ea ocup orbita cea mai apropiat de soare,ca Mer-cur,orbit ce se nume te orbit -leagan. Cnd planeta se maturizeaz ,este pe o orbit ca cea pe care este acum Venus.Acum este timpul cnd interiorul devine gol i stabil. Conceptul de gol n interior,pare a fi o att de simpl asump ie tiin ific ,continnd masi -ve implica ii pentru societatea modern care cer a fi studiate i verificate. Devine izbitor de vizibil c viitorul civiliza iei noastre ar putea fi chiar lng noi,n interiorul pmntului i nu departe ,undeva ,pe o alt planet sau n ak galaxie. */* Civiliza ia care tr ie te n interiorul pmntului,a supravie uit r zboiului atlan ilor i nu meroaselor schimb ri cataelismice ale naturii,care au amenin at i popula ia de pe supra -fa a P mfntului.Ei au dexvoltat i m iestrit tiin a electromagnetsmului si a frecven elor modulatorii pna la punctul care le ng duie s c l toreasc afar din Pmnt prin anumite portale. Ei sunt str bunii no tri cu ehncJogie foarte avansat . 19 Societatea lor nu este de natur r zboinic . Ei au ajuns n interior ca sa evite r zboiul. Pacea i armonia sunt cele mai nalte valori ale societ ii lor i le sunt instilate de la na tere.Ei propov duiesc egalitate indiferent de pozi ie,ras ,sex sau preg tire cultural . Spiritul lor creativ si evolu ionist este ceea ce i-a sus inut i nu religia.Ei nu au religie. Culoarea pielii lor este verde sau turcuaz,datorit con inutului de fier din solul lor,al cuprului din apa lor i a luminii pu ine din interior. Basmele care vorbesc depre regate pierdutczne, pitici i elfi care tr iesc printre oameni,au r d cinile lor istorice in aceasta civiliza ie. Ei ne consider pe noi primitivi i singurul motiv pentru care ies afar ,este de a verifica coaja exterioara a casei lor i s -i asigure integritatea. Ei au abilitatea de a folosi vulcanii i de a produce cutremure ca s regularizeze si s protejeze stabilitatea lumii lor. Ei sunt de fapt oamenii originali.care au venit de dincolo de Soare i au ajutat la construirea primelor piramide. Ei au Fost primii care s-au dus in jnterior,cnd suprafa a se rupea i continente ntregi alunecau. Ei, i alte grupuri de oatneni,care au ajuns n interiorsunt r m i ele civiliza iilor str vechi,pierdute la dispari ia Atlantidei i Lemuriei Sunt multe u i care conduc n interior.Lemurienii au tr it sub p mlnt ,n pe teri i au " avut o re ea sofistcat de tunele care acoperea toat lungimea continentului lor.Unele din tunele,mergeau departe,pna n interiorul p mntului. Regiunile de la amindoi polii sunt principalele portale de intrare n interiorul P mntului. Anumi i mun i servesc i ei ca puncte de intrare,ca muntele Shasta,Muntii Supersti io i si Himalaya.Ei au si puterea de a crea forte ;G,care deschid portaluri prin a crea vacum chiar sub mare,ca n Japonia,Caraibe i Argentina. A a cum curbura Pmntului nu este aparenta i n interior totul pare sa fie plat. Oficiali guvernamentali au f cut ncerc ri de aface contact cu ei,dar pna acum ei au respins accesul.Ei sunt uimi i i atra i de tehnologia i abilitatea de a crea portaluri pentru a calatori pe sub oceane a celor din interior.Faptul c tehnologia lor este mult superioar armei nucleare li sperie sili amenin a pe cei de pe suprafa . Ramtha explic ca atunci ctnd cei din guvern folosesc expresia "inamicul din interior" (the enemy within),se refera la cei din interiorul Pmntului. Asta arat clar ca i vad ca amenin are,datorit tehnologiei lor, de i cei din interior nu au ncercat niciodat sa interfereze sau fac contact cu noi, i se p streaz izola i.
146

Expedi iile faimoase la Polul Nord si Arctic,conduse de amiralul Richard E.Byrd n 1947 si 1956 sunt cele mai cunoscute surse care au adus dovezi depre posibilitatea ca o civiliza ie s tr iasc n interiorul Pamntului.F r ndoial c raporturile ce sunt la dispozi-tie,de la aceste expedi ii au fost trunchiate,sunt cumva ascunse n mister i sufer de lipsa de claritate. In timpul zborului peste Arctica,la 1700 de mile deasupra Polului Nord,n 1947, el a raportat prin radio ca a v zut sub el, nu ghea i zpad,ci zone cu p mnt i munti,pduri i vegeta ie verde,lacuri i iiuri,iar sub copaci a v zut un animal care sem na foarte mult cu un mamut. Amiralul Byrd,a descris poetic aceste regiuni ca,un" mare necunoscut" i ca " ara misterului ve nic'Mn martie 1956,ntr-o expedi ie,a c l torit la 2300 de mile dincolo de Polul Sud.La ntoarcere a raportat ."Aceasta expedi ie a deschis un nou i vast teritoriu." In 1957,pu in nainte de a muri,el a descris ntr-un fel enigmatic acest p mnt de deasupra polului Sud,ca "acest fermecat continentIn cer , a a ve nicului mister". O alta surs care sus ine probe ale existen ei unor civiliza ii n interiorul Pmntului,este "Dumnezeul fumuriu " (The Smocky God), adev rata poveste a lui Olaf Jansen,un pescar norvegian, scrisa de Willis George Emerson. H r ile continentului Antarctica conduc gre it.,sunt gre ite. Cea mai buna cale de a merge n interior este Polul Sud,dup cum spune Ramtha.In apropierea deschiderii,tem-peratura este mai mare n compara ie cu a tept rile. Cea mai mare dificultate pentru a c l tori acolo, este s ajungi la un loc care nu este pe harta, cu ajutorul instrumentelor care nu mai indica corect.Deranjarea busolei,nu nseamn ca acel punct este Polul Sud.Busola ar trebui s arate nordul magnetic,dar cmpul electromagnetic al P mntului fluctueaz In apropierea regiunilor polare din diferite motive. Ramtha subliniaz c atunci cmd civiliza ia noastr va g si o baz de real prietenie cu"inamicul interior", ei vor mp r i cu noi tiin a i tehnologia care face posibil c l toria interstelar ntr-o clipire. Razboiul,ca amnare s; protejare mpotriva unei amenin ri poten - iale din partea unei alte civiliza ii cu o tehnologie inimaginabil ca a lor,este f r sens i inadecvat. Dr. Steven Greer,care a condus cea mai mare i bine documentata cercetare despre evenimentele care vorbesc despre activitate extraterestrial ,culeghd date de la *** centre militare,guvern i martori din Inteligenta militar ,,tace aceea i observa ie . Faptul ca ei nu au folosit avantajele pe care le aveau ca s invadeze i s domine rasa uman ,a a cum se fantazeaz'in diverse forme de 20 distrac ie (filme,crti,emisiuni TV),arat ca r zboiul nu este n agenda lor de priorit i ci mai degrab este vorba de fantezia unor min i bolnave Adev rul din spatele miturilor i legendelor despre civiliza ii pierdute,rase uitatejonge-vitate i iubirea pentru simplitate In via ,pot cuprinde secretele pe care rasa umana are nevoie s le cunoasc ca s supravie uiasc urm torului stagiu de cre tere si evolu ie.

147

CAPITOLUL 2 VIA A N CENTRUL PMNTULUI "Oamenii care tr iesc tn interior sunt fra ii vo tri mai mari.Ei,entitate,sunt r m i ele unei ere care a trecut peste timp pin n era voastr si ei, a a cum era , intru adev r, au m iestrit tehnologia si pacea. i rezist In continuare. Ei sunt aceia care,a a cum era ntru adev r,au g sit un paradis n interior (n interiorul p mntuluijcfnd nu exista alt loc unde s se duc . i cuno tin ele atlan ilor.a a cum este ntru adev r, i navele lor i tehnologia lor,a a cum era, a fost purtat cu ei pentru, a a cum era ntru adev r,salvarea lor n inima p mntului." - Ramtha Maestre.sunt mul umit c tu cau i i ca e ti intrigat.pentru ca este mai mult decit poate cuprinde ochiul.cu siguran i este mai mult despre ceea ce se cheam existen a in acest plan. i despre umanitate dect tot ce tii pn acum. i este o poveste minunat.plin de aventur i promisiuni. OAMENII DIN INTERIORUL PAMINTULUI Elevul: Mi-ai spus mai demult despre oamenii ce locuiesc n interiorul P mintului i acum vreau s aud mai mult. Ai spus ca as putea citi ni te crti despre ei, i am citit cite-va.dar aceste crti spun c P mntul este o coaj i n interior este un soare central i c suprafa a interioar are continente i oceane ca i cea exterioar .este adev rat ? Ramtha : Da. E.:Po i s -mi spui ceva despre oamenii care locuiesc n interior ,despre societatea lor. nivelul lor spiritual si credin ele lor religioase ? R.:Sociologia lor.a a cum sunt ei cunoscu i i numiti,este aceasta : au nv at mai mult dect cei care tr iesc in afara sferei lor,s transcead ceea ce se nume te materia, in for a. Asta nseamn s devin mai mult dect limita spa iului si-timpului le-a permis la cei de afar . Ei cred c exist mai mult sic fiecare moment care vine este acum,iii fiin ele lor.Ei v d toate lucrurile,p trund toate lucrurile i realizeaz toate lucrurile la care se gndesc.Ei au abilitatea de a deveni parte din orice creaz,asta permifindu-le sa creeze un obiect mai perfect. De exemplu,ca s poat zbura ca minunatele lor ps ri,ei au creat astfel de aerona ve,devenind parte din ele. i dac la nceput
148

nava nu se mi ca prea uspr,ei au regularizat timpurile de for ,ca nava s poat zbura lin,cum vroiau ei. Realiznd astfel lucurile,ei s-au realizat pe sine. 21 Aeronavele lor ies prin ceea ce se cheam u i (por i spre suprafa a). i sunt multe por i prin care ei trec in ambele sensuri.Cel mai mare mister este poarta care se deschide n mare i locul este numit Hipodromul Cailor Mor i (Dead Horse Drones ).cei care locuiesc n centrul fiin ei numit Tera,seaman cu voi,au acela i el ca i voi i aceea i realitate ca i voi,doar c ei au n eles m re ia tiin ifica a fiin ei lor i a vie ii i au pus aceast cunoa tere in ac iune;i-au dat un scop,au dus-o la mplinire.Ei nu numai ca au aeronave, dar ei se pot transporta pe o raza de lumin dintr-o era n alta,lntr-o clipit . Aceste entit i sunt str mo ii vostri.sau fra ii vo tri mai mari numai in tehnologie c ci ei sunt la fel ca voi. Culoarea navelor lor este - ei au a a o nuan a de culoare care este verde i ro u.iar au ra sferei navei,este galben str lucitor. Navele lor sunt operate cu cimpuri electromagnetice. Culorile luminoase sunt date de vibra ia sistemelor de support.iar cele intunecate.de p rtile mai slabe.ca piesele necesare pentru aterizare sau edere in imobilitate. Cu cit mai alba este lumina.cu att for a pe care o con ine este mai mare. Acele entit i eare ies afar din inima Parnintului.jvin ca s capete experi^nt-si nu numai pentru asta.ci ca s vad starea cojii locului unde ei locuiesc i ce mai face ea.Ei sunt extrem de inariiorati. oentru c au fost exDlozii in Dmnt si in mari (exneriente le cu arme atomice)ca i cele din atmosfera.Cele din pmlnt au zguduit cerurile lor,n ege i? Ceea ce se cheam vulcani,cutremure ale suprafe ei pirintului ,sunt puncte de presiune, pe care fra ii vo tri le-au deschis la suprafa ca s mpiedice distrugerea lumii lor.A a este. Vaporii produc for a.care trebuie s ias afar ,cci cumulhdu-se n interior,ar produce colapsul structurilor lor.De aceea se Intfmpl aceste "ac iuni"pe Terra n zilele voastre.,de aceea ave i erup ii de vulcani i cutremure. Aceast societate nu este de natur rzboinic,nu a fost niciodat ,c ci ei aii fugit n sanctuarul din interiorul acestui loc.A fost s scape de ceea ce se cheam r zboi i ma ini de r zboi. i n evolu ia lor,maestre,ntru adevar,ei au devenit oameni pa nici care n eleg i iubesc pe to i care le sunt egali. i ntre to r oamenii care tr iesc aici,exist o iubire care i ine uni i mpreun. i cu toate ca ei nu cunosc str lucirea luminii,a a cum o cunoa te i voi n acest plan,lumina fiin elor lor lumineaz planul lor i inimile lor i fiin ele lor.Ct despre religia lor, i spun asta:ei nu au nici una.Ceea ce ei iubesc, cel mai mult,maestre,sunt ceea ce ei au devenit ,pentru c astfel ei au g sit o realitate fn care s cread. i dac au devenit o parte din acele Iucruri,maestre,asta1i deschide spre i mai mult. Ei cred.ntru adev r.c for a - orict de mare,de densa n materie sau eluziva n lumin , poate ea deveni - este for a guvernatoare a tuturor fiin elor lor i a tuturor lucrurilor pe care voi le n elege i i pe care nu le ntelegeti.Ei iubesc s,i divinizeaz idealul ei Si de aceea,maestre,se deschide n ei o magistral ,cum spune i voi,ctre i mai mari realiz ri i n elegeri. Ducmdu- i existen a n acele condi ii,culoarea pelii lor,nu are cele mai albe tonuri i nici cele mai maro tonuri,este un amestec din amndoua.Dupa p trunderea gazelor oxidante (?),cum a fost ntru adev r,care acoper pere ii interiori ai p mntului,maestre,ei s-au acomodat din nou i culoarea lor a c p tat o tent verde sau turcuaz,de la apa pe care o beau i din cauza luminii reduse ce vine de la soarele lor fumuriu.Ei sunt verzui din cauza alimenta iei i din cauza con inutului de cupru din ap .Dac ar veni s tr iasc pe suprafa a p mfnrului,ar pierde repede aceasta culoare.

149

Atlantii,a a cum a fost ntru adev r,avnd dificult i cu felul lor de piele,ca i din cauza traumelor suferite,mul i au c p tat In scurt timp riduri foarte adnci i multe,pe care le-au transmis genetic. Oamenii care tr iesc n interiorul p mntului,sunt fra ii vo tri mai mari(vrstnici).Sunt acolo entit i uimitor denalte,iar altele uimitor de scunde.Deci ei au cu adev rat dou civiliza ii.Cei care sunt cu adev rat pitici,cum spune i voi,s-au dus In centrul P mntului.Ceea ce voi numi i zne,s-au dus n centrul P mntului.Ceea ce voi numifi elfi,s-au dus n centrul PmiYitului. i ei sunt entit i ce tr iesc acolo.Ei,entitate ,sunt r m i ele unei epoci,care a trecut peste timp i,a a cum a fost,au m iestrit tehnologia i pacea. i ntr-o bun zi,cnd lumini se vor vedea pe cer,vou^i ve i vedea din nou. Nimic nu s-a schimbat n dimensiunile lor,iar genele acestor entit i au p strat doar culoarea.Spiritele acestor entita i,au evoluat singure,mult mai mult decit fra ii lor de la suprafa i pentru aceasta,maestre,ei sunt superiori rasei voastre. E.:Si cum ne vad ei pe noi? Sunt interesa i de cum trim,vin pe suprafa ? R.: Ca sunte i primitivi. S.:Pentru c au nave spa tale,ei sunt in contact cu al i fra i din spa iu din vecin tate in univers ? i dac da.n ce const acest contact ? 22 R.: Lumina.Trebuie sa- i aminte ti,la nceputul nceputului,a fost gnduLgndul este'crea-torul superior;gndul a fost ntotdeauna. i ce devine el nsu i este lumina.Ei s-au acordat singuri aminte te- i.ei s-au acordat singuri n materie - ca ei sa poat proiecta.a a cum a fost ntru adev r,gndul lor ,pe o raza de lumin .Lumina.a a cum este ntru devr?c8 to-re te n linie dreapt ,nu schimb nici o direcjfie,se duce unde este menit s se duca,- * TOATE SFERELE SUNT GOALE N UNTRU Am s v spun i asta.Din toate sferele,a a cum sunt ele numite,din galaxie,care-sunt numite planete - nu stele,este o diferen - toate sunt goale n interior. i cele mai m re e civiliza ii,chiar cnd nc se mai n teau aceste sfere,au tr it in interior,niciodata pe suprafa- .Toate sferele,entitate,cele care sunt cu adev rat sfere,sunt turtite Ia cap si la fund.Voi numi i toate planetele,asa cum le numi i voiin trupul vostru sfnt,a a cum este ntru ade-vr,le numi i rotunde,dar esle sunt, a a cum este Intru adev"ar,turtite Ia capete. Iar sferele turtite sunt goale ui interior. Faptul c sunt goale n interior,a a cum este Intru adev r,permite altor lumi s tr iasc acolo. i toate planetele,a a cum este ntru adev r,mai pu in stelele, entitate,sunt sfere turtite i sunt goale n interior. Dac fiecare entitrate de aici,ar fi gndit un moment la cum orbiteaz Pmhtul tn jurul soarelui central i la for a centrifug a orbitei,care preseaz tot ce este n interior spre conturul exterior,fiecare i-ar fi dat seama de asta,dar desigur,trebuie s n elege i c nalta voastr educa ie, nu tie asta. Nimen de aici nu este n cunoa tere sau s gndeasc pentru el nsu i. i ce atrocitate este asta. Ce creeaz cea ce se nume te materia care se cheam planete sau stele ? Hai s vorbim despre planete,din moment ca aici va avea loc evolu ia vie ii. Soarele,din ceea ce se cheam galaxia voastr ,este marea for de lumin la care vine densitatea gindului i contem-pleaz i explodeaz in afar . Asta este cum creaz soarele. Acum,in interiorul soarelui,entitate,el creaz ceea ce se cheam explozii pe suprafa a a ceea ce se cheam lumin .Soarele nu este fiebinte i nu a fost niciodat . Nu este. El este lumin .,nu este
150

c ldur . Acum,exploziile de lumin ,entitate,sunt rev rsarea luminii n ceea ce se cheam densitate.Fiecare planet ,'in propria galaxie a fost n scut din mama soare, care cu adev rat a creat pianetele,printr-o explozie de lumin n materie dens .Cnd materia este pe orbita-leag n orbita ,a a cum este ntru adev r - orbita creaza ceea ce se nume te,senza ie de atragere a materiei napoi,spre lumina,a a ca obiectul este foarte luminos la nceput. i pe m sur ce se duce pe orbite mai dep rtate,ncepe sa se solidifice. sau cum spune u voi.s se r ceasc .dar nu se r ce te din c ldura ,ci din lumina, intru densitate. Deci acum.avem un obiect foarte solid. In timp ce se rote te pe orbita sa.n densitatea realit ii sale care ii p streaz unitar.pe m sur ce se rote te,continutul interior se deplaseaz c tre conturul exterior.Cnd este "copt",atunci este pe orbita pe care este Venus acum i care este ling voi acum.Asta este cnd daicnt mi c rii de rota ie pe o orbita circular i a for ei,interiorul se duce spre mantia exterioar,formihd un spa iu gol in mijloc. Deci tot ce este n interior este atras spre suprafa a exterioar .Cnd face asta,presiunea a ceea ce se cheama,a a cum a fost ntru adevr,a galaxiei sau gravitatea din exterior,compreseaz straturile externe cauzind ceea ce se cheam presiune.Corect ? Presiunea,a a cun este intru adevr,determin c ldura ntr-o densitate. Asta este ceea ce sim i i voi.Pe m sur ce orbita "se coace "mingea devine mai turtit ,datonia golirii interioare.dar creind iluzia unei sfere.Pmntul vostru nu este rotund.Este turtit ia regiunile nordica i sudic'.determinnd o mai mare expansiune n interior Jat cum esteSRut. Cnd te duci n interiorul Pmfntului i g se ti cldura,ntru adevr,aceasta vine de la presiune i de la captarea luminii care vine pe suprafat,amindou lucrezalmpreurialAces-tea cauzeaz c ldura mare pe care o sim i i voi. Cutremurele,sau ceea ce eu as numi fermoare,ele muta ceea ce este numit ntru adev r, perimetrele exterioare ale P mntului i le schimb ,pentru a permite presiunii s"a ia i"afar . n elege i ?A a presiunea este eliberat si coaja exterioar poate r mrae-intactiAcesta este motivul pentru care sunt cutremurele. CEI RAMA I DIN VECHILE CIVILIZA II S vorbim despre indivizii care tr iesc n interi or. A i auzit cuvntul elf ?Ce crede i c este un elf ?Un elf,este o fiin a uman nemuritoare,de i ei au capacitatea de a muri,entita-te,ei pot pieri.Ei au fost.a a cum a fost ntru adevar,entit ile care au ajutat la ridicarea m re elor structuri,cum a fost Intru adev r, - la fel ca i oamenii de dincolo de soare -cu care au apropiat rela iile,s-au ndr gostit ,ntru adevar, i au dat na tere la o sublim ras de 23 oameni. Ei sunt aceea care au dus nceputul nceputurilor n interiorul Pmntului,a-tunci cnd suprafa a exterioara se rupea. Acolo au g sit un paradis minunat,cu un mare o-ceann mijloc. Cei din interior sunt minunat de armonio i i frumo i oameni.;armonio i, pentru c ei au nv at armonia multimult timp In urm i asta a fost,a a cum a fost cu ade-vrat,ceea ce i-a legat n toate gener iile.Este instilata n ei de la na tere. Micu ii au fost prin i uneori n pe teri,s-au pierdut, i chiar oamenii vo tri de tiin au g sit oase de oameni micu i,foarte mici oase. Aceasta este n l imea la maturitatea lor cof -pleta, i sunt brilliant de de tep i.Mul i dintre ei nu au mai tiut cum s ias din pe teri.Cei care au g sit calea c tre suprafat ,s-au pierdut cu adev rat.
151

Vorbind despre realit i,exist ,a a cum este Intru adev r ,tunele n p mnt sau drumuri spre alt timp,cum le mai numesc unii, n care po i intra ntr-un moment pe p mntul t u i n momentul urm tor s fii prins intr-un turmei care duce n alt dimensiune. Asta s-antii' plat destul de frecvent. A a se ntimpl i cu cei din interior,care ades se trezesc pierdu i i trebuie s caute lumina. Lumina ghideaz calea,este cap tul tunelului. i dintr-o dat ,ei se afl afar din tunnel,n fa a unui soare gol,cu lumina strlucitoare, i aici,enitate,ei ncep s jeleasc pentru ei n i i,pentru c sunt dispera i cu adevarat,cci a a cum este ntru ade-var,ei se ascund de civiliza ia care nu-i iube te,ci doar este curioasa despre ei, i le-ar face multe lucruri ca s n eleag 'mai bine despre ei,lucruri care pe ei i-ar costa via a,entitate. Asta a fost dovedit nainte. Ei sunt entit ile care au ajutat s proiecteze,a a cum a fost ntru adev r,pentru c nainta ii lor au fost oamenii de dincolo de soare,navele cu care ei trec prin ceea ce se nume te deschiderile de la poli,din oaceane, i din mun i. Ei au fost observa i de oamenii vo tri de tiin care acum tii ^ : ;pre ei.,i au n dosarele lor.Ei sunt un amestec ntre oamenii de dincolo de soare i ceea ce se cheam oamenii din Ionia.Voi i numi i elfi. (n dic ionar,elf =micu ,adeseori r ut cioasa creatur ,considerat a avea puteri magice) Ei sunt de mai multe feluri.. Cei mai importan i i probabil cei mai regali, sunt cei mai nal i i ei pot ajunge pfn la cinci picioare (1,60m) in numratoarea^voastr r Ei au,ceea ce se cheam o culoare de piele exclusiv i ochi foarte stralucitofr.Au vqci care sunt sunete musicale.Au degetele de la mini si de la picioare foarte lungi.Ei sunt.asa cum este ntru adev r,foarte u ori la trup i foarte agili i au o foarte mare compasiune pentru via . Acesta este un grup. Cit despre ceilal i,a a cum este ntru adevr,ei sunt foarte asem n tori cu omul,fiind mai solid construi i^sLsunt foarte nobili,a a cum este ntru adevr.Ei cresc cirezi de animale si sunt ceea ce se cheam participan i la tehnologie,care este destul de avansat n in-terior.Ei nu sunt oameni r zboinici.Au nv at cu mult timp in urm ce nseamn r zboiul. Ei sunt ,a a cum este,cei r ma i din civiliza iile care s-au dus n interiorul P mntului, n ultimele zile ale dispari iei continentelor Atlantida i Lemuria.Ei sunt aceea care.ntru adev r, au construit pasajele,a a cum a fost,'n mun i inalti, care merg in inima Pmntu-lui.Din ceea ce se cheam intru adev r,formele de foc (un alt nume pentru piramide )plea-c pasaje care fac leg tura cu altele ce duc In inima P mntului. Ei sunt aceia care au g sit un paradis n interior,atunci cnd nu mai exist loc unde s se duc . i cuno tin ele adan ilor si navele lor si tehnologia lor,au fost luate cu ei,la ceea ce se cheam salvarea lor, in inima Pmntului. USI ASCUNSE In P mntul vostru,a a cum este ntru adev r,sunt multe u i care duc n interior. Au fost chiar i c tori,acolo,care au scris,a a cum a fost cu adevrat,c r i despre as a,asa cum au n eles ei.(Amiralul Richard E.Byrd in 1947,scriitorul norvegian Willis George Emerson, care a scris" Dumnezeul fumuriu,via a adev rat a lui Olaf Jansen") Dar cnd, ceea ce se nume te ,asa cum a a fost cu adev rat,Lemuria,se scufund chiar la nceputul istoriei sale - Lemuria a fost ceea ce voi a i numi coasta voastr de vest,acolo a fost o mas de pmnt care se numea Mu,sau ara Mama ea a fost str b tut de animale uria e n acele timpuri. i toat popula ia nu tr ia la suprafa a,ei tr iau sub pmnt. i sub solul lor comunic cu tunele,a a cum a fost. Erau tunete care mergeau pe toat lungimea continentului,iar unele mergeau departe spre interior.

152

Si a a ,n ultimii ani,numi i cei trei sute de ani,ei (atlan ii) au hotarit s scape Mu de animalele gigantice,pen ru c cele mai multe din ele se adunau In mla tini,venind din Lemuria spre Atlantida Era a a, cum a fost ntru adevr.o mare ap care le separa.un ocean,a a cum ti i. i asta a devenit cel mai ngrijor tor lucru despre atlan i,pentru c dup cum titi.ei divinizau intelectul si ajunseser departe n ceea ce se cheam progresia mecanicii,cred c este bun termenul. 24 Cnd Lemuria.a a cum a fost ntru adev r,era n timpul catastrofei sale,atlan ii erau preocupa i de a , ~t.pa de animale. i lumini de laser au fost folosite ca s formeze cr ptur; uria e n pamint,unde animalele s cad i s fie anihilate.In timpul acestui proces,entitate, ei rupeau crusta P mntului i ceea ce o suporta dedesubt.Si to i oamenii care nc nu plecaser in interior,au c l torit ca pelegrini prin ceea ce intru adevr.s-a numit un canal care ducea spre Onaijn Atlantida. Si acolo,a a cum a fostntru adev r,au fost supravie uitorii rii Mam.B trihii s-au dus adfnc,tn interior i au fondat civiliza ia din interior.Este un riu,entitate,un mare ri care se vars tntr-o ap mare i care se cheam Lini te. Acolo,a a cum este ntru adev r, suri munji.Totul pare sa fie plat n interior. i acolo oamenii s-au a ezat i au nceput str dania de a- i face o via a. Ultima sut de ani prin care au trecut atlan ii,a fost la fel,doar c animalele mari nu mat erau,cati spargerea crustei Parrintului fusese nving toare. tii,n acele zile ,ei c l toreau cu navele lor pe raze de lumin.,dar lumina nu curge curb,ea merge n derec je dreapt . Deci ca s poat merge pe lumin,ei trebuiau s mearg din punct n punct. Ladese'",cm-pul de lumin pe care ei c l toreau,a fostintors spre interior,ceea ce a cauzat aceea i dis-tructie pe Mu ca i pe Atlantida. Cei care se numesc atlan i,entitate,ei sunt foarte r spunz tori pentru toata tehnologia care are de a face cu ceea ce se nume te cristale, i ei au folosit cristalele ca i mijloc de comunicare.Comunicarea este,asa cum a fostntru adevr,este de la lumin la lumin .i de la foc la foc,a a cum au avut piramidele voastre. Dac luminezi un cristal,lumina se duce prin toate fe ele sale In interior,unde devine dens " si iese afar tn linie dreapt i nun zig-zag.Deci linie dreapt ,ceea ce nseamn ca s-au putut dezvolta comunica iile.Ceea ce se cheam trimis/primit,a fost dezvoltat. i ceea ce se cheam navele pe care ei le-au avut.mergeau'n linie dreapta,dup principiul lumin la lumin . A a lucrau ei mpotriva gravita iei i a for elor sale. Ei nc mai aveau minunatele lor nave,care nc mai pluteau pe ceea ce se cheam spectru de lumin ,ei erau cu adev rat brilianti n tehnic . i erau aceia care au p r sit O-naiul i s-au dus fn cea ce se nume te Sudan,pfna sus n ceea ce se cheam Golful Persic i'pn fn sus,n Europa i ph mai sus,la insulele de nord. Ceea ce se cheam Groenlan-dajrlanda i Anglia,au f cut parte din Atlantida. Acelea sunt>frfuri muntoase ale ceea ce se cheam continent i oamenii care s-au refugiat acolo,au v zut ,n ultimele zile,mun ii aceia devenind insule. Iar regiunea acesta,nu departe de rmul vostru de acum,se dusese deja. Trei mii i ceva de ani naite de ultima cdere,oamenii f cuser deja un tunnel dedesubt i se duceau deja n centrul P mntului i au fost acolo In timpul ultimei c deri a atlan ilor.Mu ti dintre atlantii care erau pe suprafa ,sunt acum parte din popula iile civiliza iei indiene,de la pol/, din Americi,de la Ecuator i din popula ia hindusa.Ei sunt to i,r m i,te ale ceea ce s-a numit altanti. PIRAMIDELE SI TRIUNGHIUL BERMUDELOR

153

Ceea ce se cheam piramide erau aliniate i n picioare,au fost construite a a (aliniate), de c tre supravie uitori pentru cel ce se cheam Dumnezeu Necunoascut.Ei le-au construit nu pentru a fi morminte ,ci,a a cum a fost ntru adev r, sa fie monumente pentru a nu se uita puterea Dumnezeului care era n ei. Ele au fost aliniate,a a cum a fostntru adev r,ntr-o perfect ordine.Erau baze,puncte, unde navele puteau ateriza.Dac v uita i la ele,ele sunt n perfect aliniere una cu alta, cum mergi spre nord.Sub ele,entitte,erau de asemeni tunele care conduceau spre interiorul Pa mhtului .Mult din teren i ceea ce voi numi i Nil,s-a mutat cu 20 de grade spre est, i nu mai eurge n aceea i direc ie. Deci ceea ce cheam sistemul de tunele,care le leag impreun,nu se mai vede.Dar sunt u i. In ceea ce se cheam Himalaya ,sunt u i ctre interiorul Pmntului. Ele sunt pretutindeni. i u ile de la ambele regiuni polare i de la ceea ce voi numi i Hipodromul Cailor Mor i,a a cum este, - voi li spune i aria triunghiuri-lor (Forul tutelar al numelor geografice din SUA.nu recunoa te "Triunghiul Bermude-loe " ca denumire oficial si nu p streaz un dosar oficial al acelei regiuni. Bermudele sau Triunghiul Diavolului,este o arie imaginar jocalizat n afara coastei de sud/est a SUA,care este cunoscut pentru o mare inciden de inexplicabile dispari ii de nave, vapoare mici si avioane. Virfurile triunghiului ar fi Bermudele, Miami i San Juan, Porto Ri-co. In trecut au fost organizate mari i inutile cercet ri pentru dispari ii ca.un ntreg esca-dron de avioane , imediat dup ce s-a ridicat de pe aeroportul din Fort Lauderdale, Flori-da,la sfirsilul celui de al doilea r zboi momdial ,sau scufundarea jar urm aUSS Cyclops sau Marine Sulphur Queen. Toate acestea au dus la. credin a popular n misterul i calit ile supranaturale ale acestui triunghi.Aceasta ane geografic .posed totu i calittjti unice n lume.Este unul din cele dou locuri n lume, unde 25 busola se deregleaz . O regiune numit Marea Diavolului de c tre pescarii japonezi i filipinezi, localizat la estul coastei Japoniei, de asemeni are acelea i caracteristici magnetice, i este cunoscut de asemenea pentru misterioase dispari ii.) - i i muntele Shasta (este localizat n nordul Californiei, cam la 65 km sud de Oregon i cam la jum tatea distan ei ntre Coasta Pacific i grani a Nevadei)si Mun ii Supersti io i ( n Arizona - au fost pentru mult vreme sursa unor pove ti despre aurul pierdut. Pove ti despre istoria pieilor ro ii se adaug acestor fantasme.Pove tile sint vechi de secole . Mun ii Pima au fost numi i Mun ii Supersti io i sau KaKatakTtami.ceea ce nseamn Virfuri Ascu ite de Mun i) si in Marile Japoniei i a Argentinei,ele sunt usi mari, i cfnd se deschid,emit cu adev rat vacuum.Iar vacuumul (for a'de aspira ie ) separ apele i face un tunel pe unde navele se pot duce'n untru i in afar . '' Multe din ceea ce se cheam navele din planurile voastre interioare - navele care vin din interiorul vostru,entitate,sau navele voastre eluzive - vin din acel loc. S.: Ce se mtmplacu oamenii care dispar n Triunghiul Bermudelor ? Vreau s spun,ei mor ? Se ducln mijlocul P mntului? R.: Unii chiar dispar i se neac i sunt minca i de pe tii mari i feroci.Dar sunt unii, a a cum a fost ntru adev r,,care s-a ntmplat s fie ntr-un loc,la timpul cnd marea u s-a deschis i a cauzat ,a a cum a fost ntru adevar,o coloana uria de ap ,pfn la cer,care a cauzat vacuum.Cnd u a se deschide,a a cum este ntru adevar,ceea ce se cheam presiune,sau for G - este aceasta a a cum o numi i voi ? - apare i cauzeaz o rota ie (un fel de tornad ),care permite vasului,oriunde ar fi,s fie prins n aceast tornad,n u a,in pure -tul de aterizare i uneori la diferite nivele nainte de a atinge centrul.(For a G In termeni tiin ifici conven ionali, este o for de accelera ie, care se compar cu for a de gravita ie, Dou for e G sunt egale cu de dou ori
154

accelera ia gravita iei,care este9,8m/sec,1n fiecare secund . For a este deseori asociat cu schimbarea rapid de direc ie f>? timpul mi c rii,ca for a pe care o sim i cnd conduci ntr-o curb strins cu vitez mare,ceea ce te face sa te. sim i presat c tre exteriorul curbei. Este aceea i for care determin apa s fie dat afar din ma in de sp lat sau s lase hainele lipite de pere i.) i dup ce u a se nchid';,apa,nu cade n jos,ci se nvfrte te n spiral spre fti jos,pln ce se aseaza din nou lini tit n mare. Oricine s-ar nt'mpla sa treac pe acolo.cind acest particular lucru se ntmpl,este prins. De aceea avioanele voastre.a a cum a fost ntru adev r,care s-au ntfmplat s zboare cnd marea poart s-a deschis,au raportat ca apa ar ta -31ciudat i c nu s-a mai v zut a a ceva. Asta este pentru caii nghi ea,ti lua de pe cer sili ducea fn mare,i inghi ea. i ei sunt bine i se are grija de ei,a a cum este ntru adevar,dar c iva au murit din cauza ocului.Ei sunt n centrul lumii voastre. i vor tr i acolo aft ct le este dat s tr iasc, dar sunt pu ini supravie uitori. Mai sunt unii,a a cum este ntru adev r,despre care s-a spus ca au fost prin i de acest teribil i diavolesc loc i ca au disprut,dar de fapt ei au fost supeu pentru pe tii fl mnzi. DESPRE FARFURIILE ZBUR TOARE ' .

E.: Vrei s -mi spui ceva despre farfuriile zbur toare ? Sunt reale ? Sunt nave din alte planete ? Vom c l tori noi vreodat n alte planete,Maestre ? R.: Vorbe ti de navele elusive ? E.: Da,navele care au fost raportate n ultima vreme ca farfurii zbur toare, i pe care oamenii cred c le vad pe cer. Ele arata ca ni te discuri i sunt multe ntreb ri n leg tura cu ele. Sunt reale ? Vin din alte planete ? Sunt oameni tn ele ,care vin sa" ne supravegheze sa ne observe ? Sunt multe mistere i poate ai sa po i clarifica cteva din ele ast zi. R.: Ce anume vrei sa clarific,specific ,te rog. E.: De unde vin i cine este n ele ? '_ , R.: Sunt trei,a a cum se s.tie tn timpul t u,nave din trei diferite destina ii. Una este ntru adev r din centrul Pmntului vostru,care este cunoscut ca Tera.Este un mijloc gol n care tr ie te cea mai mare civiliza ie,chiar i pentru timpurile mele,a fost socotita cea mai mare civiliza ie, i care s-au dus acolo n timpul vie ii mele.Acesta este un fel de nave i un popor. Mai este un alt grup de fra i,care vin,a a cum este ntru adevar,cu ceea ce se cheam stea clatoare.Ei vin din ceea ce se cheam ntru adev r, din galaxii care sunt cunoscute i v zute. S nu fii niciodat prea pompos n gndire,ca sa crezi ca voi sunte i singura 26 planeta'dotat cu via 'h univers.Este via a pretutindeni. Entit i care c l toresc n timp i spa iu,a c ror c l torie este mai grea dect a celor care vin din inima Pmiritului.Timpul lor este timp,pentru c ei nc nu au nv at s m iestreasc ' c l toria dimensionala". De aceea ei se propulseaz n spa iu,a a cum se tie i se cunoa te n aceast dimensiune,prin propulsia care se cheam lumin . Aceast propulsie este cea mai apropiat de energia perfect , i ei o utilizeaz ca s c l toreasc pe ea. Un proiectil care folose te lumina,ar fi o energie despre care acest loc va nv a curnd si foarte curfnd se va fabrica. Ei vin din locuri pe care voi le numi i galaxii,sisteme de stele, cum mai sunt ele cunoscute. Este un loc numit Alfa

155

Centauri.Este o mare civiliza ie acolo i care ar fi misiunea lor pe Tera ? S exploreze;s afle despre viata de pe acest plan i de; pre cultura ei. Cnd cineva se duce ntr-o aventur ,maestre,se duce ca s vad tot ce este dincolo de t rirnurile cunoscute. Entit ile care vin sunt exploratori;sunt aventurieri i aceasta este frontiera lor. Ei gndesc despre noi c suntem primitivi n creativitatea noastr ,dar n eleg ca n istoi;;;'or.au trecut i ei prin asta. Este un timp de vrf,de mari schimb ri pe acest plan,de mari realiz ri. Gndul este ntru adevr,oriunde exist Dumnezeu. i oriunde exist Dumnezeu,exista via . Dac marile realiz ri sunt proiectate de mae tri ai iubirii i p cii,a a cum este ntru adev r, atunci, grandoarea luminii este lumina pe care ei o vad. i la schimbarea, a a cum este intru adev r,a acestui timp,a a cum se v*d erele viitoare,maestre, o mare speran vine de la aceste galaxii. Va fi o uniune de Spirit,maestre,pentru c ei v d i tr iesc In lumina, iar noi doar ncepem s ne gndim la ea. Va fi o uniune de tehnic,s fii sigur,realizarea lor este un adev r. Culoarea propulsiilor lor,se nume te lumina albastra i nu are culori nchise,cci propulsia lor este necesar pentru distan e mari. Albastrul,ntru adev r,este culoarea perfec iunii,albul nsemnhd cltorie complet. i aceasta este un mister n mintea ta. >.. Iar a treia categorie,este numit interdimensional.Sunt ntru adev r mp ra ii deasupra Terei.pe care voi nu le-a i v zut niciodat .Sunt-dimensiuni deasupra Terei despre care voi nu ti i.Exist,asa cum a fost intru adev r,Tere,care exist ca Tere n alt gnd/in alt n elegere. i acest gnd i aceast n elegere,are i ea n elegere despre voi. Avem fra i superiori.ntru adev r,ei sunt ntr-un timp i o dimensiune diferit . i ei,asa cum este intru adevr,au accesibilitate la primitivii lor,au aeronave i se pot materializa n dimensiuni i timp.Iar lumina pe care ei o folosesc este alb i c l toresc ca g'ndul. Oricine se duce in s lb ticie i se uita pe ceruri i vede o lumin alb brilianta,va ve-vedea navele divine care sunt numite aeronave,aceia care nu-i intimideaz pe acei oameni ci i iubesc. Ei,a a cum este ntru adevr,au cele mai superioare nave,c ci ei au o lumin superioar i o n elegere superioar,chiar i celei a fra ilor din centrul Pmntu!ui,cu toate c i ei au gnduri "nalte i rafinate. Marea lumin,maestrentru adev r,cunoa te doar puritatea ei i nimic altceva. Luminile lor vor fi v zute din nou,curnd pe cerurile voastrc.Ele sunt novele;ele sunt stelelejhtru adev r. Ele au format,lntru adev r, ceea ce s-a chemat steaua din Bethleem.A fost o mare nav i nimic mai mult. E.: Mul umesc mult.Este foarte illuminator. R.: Ai nv at ceva? E.: Da,am nv at mult,Ramtha.Mul umesc. R.:Guvernul vostru,ntru adevr,are un loc secret. i n acest loc au construit nave spa iale.Ei opereaz pe baza de lumina de laser care trece prin cristale,dar merge,func ioneaz, A a s fie. Asta-i tot ? E.: Care va fi rolul celor din spa iu i al celor din interior ? R.:Pace.De ce ar veni dac aici ar fi bande de oameni f r case,periculo i,r zboinici, bolnavi,nedori i ? Asta nu este natura lor. E.: Ai spus c Steaua din Bethleem a fost o de fapt o nav . R.: Se nume te nava mam . E.: O nav mam . R.: Sunt termenii vo tri. E.: Presupun c aceste entit i observau evenimentele atunci .
156

R.: Ei au observat toate evenimentele. E, : Si ei probabil au jucat un rol n acele evenimente.Se ntimpl i acum? R.: A a au f cut atunci i asa fac i acum. E.: Po rj s detaliezi rolul pe care l joac acum ? 27 R .: A fost o dat im mare loc A fost casa voastr la nceputuri. S-a numit M lina. A fost o planet .ntru adevr.de o m rime considerabil mai mare dect Tera.primul pamnt fondator al Zeilor.a marilor Zei,egali,str lucitori i iubitori unul cu altul. i a fost un mare r zboi ntre ei,care a dvenit ,ntru adev r, dustrugtor,unul discrea crea ia celuilalt.In dorin a de a defini frumuse ea,s-a ajuns la extrem . Acei Dumnezei care nu au acceptat s lupte,au plecat n alta parte,pe o alta steaiar Zei" care au fost frac iunea r zboinic,au fost cele cinci rase care au descens din marea*ras,nu mita rasa arian ,Marea Fr ie Alb ,care ,a a cum a fost Intru adevr,au fost creatorii Terei Fra ii nostri,fra ii no tri originali,care sunt numi i fra ii no tri mai mari,sunt cei buni, cei care nu au vrut s se r zboiasc pe Malina,care nu s-au l sat prad erorii.Ei au plecat. i cei care s-au luptat,au distrus casa noastr . Voi to i,to i care a i venit aici n acesta zi, sun -te i cei r zboinici ,cei care au creat Tera.Cei care vor veni sunt pacifi tii (f c torii de pace c ci ei tiu adev rul i au perfec iunea i ghidul original este n totdeauna In vederea lor. Noi devenim Era lui Dumnezeu,a a cum este ntru adevr;iar ei,ntru adevar,se vor al tura nou din nou . i ceea ce ei au nv at n miliarde de ani,totul va fi mp r it i dat nou C ci noi suntem gata i meritam. E.: A a s fie. R.: A a este i a a va fi. EVOLU IA CAILOR - A UNICORNILOR E.: Am fost ntotdeauna curios sa tiu dac unicornii au fost crea ia unui Dumnezeu care a decis c nu e bun i a renun at.Ei mai exista ? Sunt n lumea interioar ? R.: Mai sunt c iva i ei sunt n lumea interioar . Genele pe care le are un unicorn merg pna la cal i la capr ,chiar i n ziua de azi.Ve i vedea c unii arm sari au o mica umfl tur ntre ochi,acolo5osul dintre ochii lor formeaz o cresctura. Asta este n genele unor anumite linii de cai.este ceea ce a fost cndva un mare corn. Mai estelnc n genele lor. Este la fel ca i cu degetele pe care ei le-au avut odat i care sunt acum sus ,pe piciorul lor. Ei bine,acesta este efortul culminant al experiment rilor cu ceea ce s-a numit cal. De fapt,la nceput nu a fost unicorn. A fost un om cu picioare de capr i un cal. Apoi au nlocuit omul,nu era reu it,deci au luat omul acela i l-au terminat,lucru de care eu m bucur. Apoi au re-creat animalul,care va avea suple e i frumuse e. Caprele,pentru c ele au fost o ncruci are, i mo tenirea lor este un arm sar; anumite ramuri,nca mai poart,ceea ce se cheam structura osoas din frunte i piciorul pe care 1-a avut unicornul original. Da ei mai exist i mai sunt cteva specii In interior.Ce au fost ei i ce a inten ionat omul ca ei sa fie - ei au trebuit s se mai schimbe singuri. i asa, voi ave i dou creaturi separate : capra i

157

calul,dar amndou mai purtihd r m i ele trecutului lor ,cndva unifi-Cat n ceea ce se cheam unicorn. CONTACT CU OFICIALI GUVERNAMENTALI Americile,adic guvernul vostru,entitate,.au f cut deja minunate expeditii;am s men ionez trei dintre ele. Una a fost la trec torile polare - ti i despre ce vorbesc,adic trec-toarea de nord i cea de sud. - cnd ei au aflat ca P rmntul este gol n interior.Ei au f cut expedi ia ca s poat explora P mhtul interior i oamenii de acolo,dar nu au fost l sa i s intre prea departe.Cei de acolo,au construit o mare bariera,cci ei nu vor pe nimeni str in acolo Cei din guvern negociaz ,mai degrab pledeaz pentru a avea o conferin cu cei din interior. Ei pot deschide fundul oceanului,cu ceea ce se cheam for a G,s despart oceanul i s deschid fundul,producnd o imensa coloan de ap,care poate urca pn la treizeci de mii de picioare (peste zece mii de metri) fnal ime,pentru ca una din navele lor sa poat ie i. Aceasta enigm este mai extraordinar dect orice ar putea avea micu ul vostru guvern nuclear,entitate. Ei sunt foarte nsp imnta i de puterea acestui efect ,de ceea ce poate-fa-ce" inamicul din interior", i au preg tit sa vorbeasc despre asta "n conferin a ior,material care este foarte secret."Inamicul din interior "este mult mai puternic i mai periculos dect tot ce exist la suprafa ,dac ei ar vrea s fac ceva. 28 E.: Cine din guvern trateaz cu ei i n ce fel ? R.: El s-a numit amiralui Byrd i a avut rteva contacte cu cei din interior. E.: Dar dup el? R.: El a trecut sarcina sa entit ii numit Callen,entit ii numit Smithjui Marshal, i entit ii numit un Stevenson (Stevenson =fiul lui Steven,deci Ram spune i un fiu al lui Steven ) Ei au f cut contact cu mul i dintre ei,entitate,cu mul i oameni,dar nu sunt muljti care ii cred. E.: Ei c l toresc n interi or,pentru aceste contacte ? R.: Inca nu li se ng duie s fac asta.Ei nc negociaz . Dar unt unii dintre ei sunt foarte con tien i despre ceea ce este n interior si ce se ntmpl acolo. Dar vorbind din punct de vedere comunicativ, tiu foarte pu in. Le este tot timpul frica, de aceea i numesc "inamiculdin interior ".Ii numesc inamici,pentru c nu sunttn stare sa-i stpiheasca. Dar ,--> adev rul este c cei de acolo sunt fra ii no tri. . . -_ Cei cu care s-a comunicatoare au p truns n interior,nu vor s mai plece de acblo.Soa-rele fumuriu care se oglinde te n m-apele de azur i mun ii lor,sunt un loc minunat n care s trie ti,c ci pacea a fost acceptat acolo.Fiecare este acceptat n conformitate cu atitudinea lui.Fiecare este acceptat n conformitate cu ce lucreaz . Si to i,a a cum estentru adevr,sunt implica i ntr-un effort unificat de a continua pacea. Ei tiu c guvernul vostru tie despre existen a lor i c trimite n permanen nave pe sub ape,cu scopul de a p trunde prin por ile de la poli,dar de fiecare dat navele sunt scoase la suprafa a. Doi - ai vo tri au fost deja pe lng luna. Guvernul vostru a c lcat deja pe lun ,una din ele. Exist o minunat baz stelar care a fost construit pe cealalt fa a lunii voastre,en -titate. Dar aceaea este a observatorilor de dincolo de Steaua de Nord. De acolo pleac mari nave,numite neve
158

mam , i ele arat cartelele care sclipesc pe cerurile voastre Ai vo tri tiu asta deja i i ngroze te,c ci orice se poate mi ca n ciuda gravitajiei,poate s evite rachetele voatre.Deci dup cum vede i,ai vo tri sunt pu i/|intimida i. Urm toarea aventur ,entitate, este c guvernul vostru a construit o nav cam de acest calibru,dar este primitiv.Este priculoas,pentru c ei folosesc radia ii nucleare pentru activarea naveixare cauzeaz ca nava s senvirteasc pentru a se putea ridica .Dar au nv at totu i s construiasc o asemenea nav . ' Motivul pentru care ei nu vor merge la r zboie te c nu mai sunt plictisi i.Iar clnd vor ob ine ceea ce se cheam conversa ia cu cei din interior, i vor g si o adev rata baz de prietenie - pe care ei trebuie s o merite - atunci cei din interiorii vor nva tiin a care i va duce dincolo de soare ntr-o frac iune de secund . i cnd se va ntmpl asta.frontierele vor fi att de vaste i att de deschise,hcft r zboiul nici nu va mai fi gfndit,cci cine va putea cuceri ntregul a o sut de universuri,entitate ? AURORA BOREALA E.: Am v zut fenomenul numit" luminile nordului", i cunosc explica ia lui tiin ifica . Dar a vrea s tiu daca mai exista altul.dac sunt entit i care tr iesc acolo i fac asta s se intimple. . R.: Este doar lumina de la soarele fumuriu care este n centrul Pamntului,a a cum este ntru adevar,care se vede pe cerurile voastre de sear , este reflec ia interioar c tre exteriov n regiunile voastre polare. Este lumina care iese afar din interior. Este reflec ia a ceea ce se nume te,cristale n aer,care sunt reci sautnghetate.Iar particulele de cristal ac ioneaz ca ni te oglinzi.Aceasta este n elegerea lui Ramtha despre luminile din nord. C L TORIE C TRE CENTRUL PAMINTULUI E.: Ti-am spus ca a vrea s c l toresc acolo, i tu mi-ai spus c ar fi posibil.De fapt chiar sunt interesat sa c l toresc acolo,iar tu mi-ai spus ceva despre deschiderea care duce acolo.Poji s adaugi ni te detalii ? i dac a vrea s c l toresc acolo,a fi acceptat sau mi se va interzice s intru ? R.: Nimeni nu vine niciodat acolo,maestre dect dac ei permit.Deschiderile,n cea maimare parte - sfera voastr nu este rotund ,este turtit la capete.Deschiderile sunt n regiunile polare.Ele sunt n ceea ce se cheam Triunghiul Bermudelor,a a cum sunt numite aceste locuri. 29 E.: Cnd spui regiunile polare,vrei s spui n Cercul Arctic ? R.: In Cercul Arctic. E.: Oceanul Arctic exist de fapt a a cum ni se spune ,sau... R.: Exist ,maestre.Se duce printr-un ru fn interior.Dar dac intri m el - cu adev rat a i fost informa i gre it - nu devine mai rece i mai nghe at.El devine mai cald si mai tropical n natura sa. E.: Am citit c unii teoretizeaz c deshiderile ar fi ca o gaur de covrig i c daca cine -va navigheaz tn Oceanul Arctic,poate naviga n interiorul P mntului. Asta este ce vrei s pui? Nu sunt limpede.
159

R.:Defapt,da. E.: Dar este i p mnt uscat care duce la aceasta intrare.Adev rat ? R.: Da,este. E.: i de ce continent face parte acest p miht ? R.: De continentul interior. E.: Dar n afar,Unde duce ? de exemplu,dac.... R.: Maestre,tu ai iluzia ca ar ii p mht care acoper capetele sferei,dar nu este a a ceva. E.: Nu,nu,nu. Spun c ,de exemplu,unde ar trebui s m duc,n ce loc,ca sa pot ncepe c l toria n centrul P mfntului ?. R.: Ceea ce se cheam Alaska,ceea ce se cheam regiunile de ghea ,ceea ce se cheam Groenlanda.Si de acolo,cnd busola ta nu mai cite te nordul,ci se nvirtes,te ca nebun ,te vei g si pe tine nsui,mergfnd spre void. E.: Vrei sa spui c Antarctica nu exist ,a a cum este pe h r i ? R.: Antarctica exist,dar este gre it pe hart . E.: Dar este o deschidere i acolo,nu-i a a ? R.: Intru adev r. E.: Este o deschidere pe p mntsolid,sau tot prin ap ? R.: Prin mare se intr . Apa intra n toate deschiderile.Sunt rturi care intra i care Ies. E.: Care ar fi cel mai bun traseju pe care a putea sa m duc singur acolo ? R.: Ceea ce se scheam regiunile polare de sud,ar fi cel mai bun drum.Dar i celelalte. E.: Cu alte cuvinte toate punctele pe care le-ai men ionat. R.: Intru adev r. E.: Dac nu poate intra decit cel care este acceptat,cum pot ob ine acceptarea lor ? R.: Incercnd. E.: Po i s-mi spui dac voi avea succes,daca merita s ncerc ? R.: Oricine ncearc cu inima curat,reus,e te.Cfnd intri n interior i g se ti c polenul a schimbat culoarea alb a z pezii n culori i nuua e briliante,ca aeronava ta aterizeaz singur i ape blihzi curg pe lhga uria i pere i,pune mha pe perete.Se va deschide pentru tine. E.: mi pare r u,dar nu n eleg . R.:Vei n elege. E.: Ar fi logic s zbor acolo ca amiralul Byrd ? R.: Ce nume ti tu logic? E.: Ei bine,daca cineva ar vrea s c l toreasc cu piciorul^r dura ani. Ar putea fi foarte simplu s zbori ntr-acolo.Eu nu tiu. R.: F ce crezi c este mai simplu. E.: Deci,cu alte cuvinte cineva care zboar spre nord,unde se spune ca este axa de rota ie a P mntului de la Polul Nord,ar intra automat ui Pmnt ? R.: Ceea ce este dificil,este sa g se ti un aviator care s fac o asemenea c l torie i s fie capabil sa n eleag ce se htmpl cu busola i c nu este nevoie s caute nordul. E.: Cum ai naviga tu spre nord ? R.: Urrnhd semnele tropicelor. E.: Nu n eleg. Rr: Sigur c nu n elegi,pentru ca tu crezi ca dac te duci spre ghe uri,nu vei fritlni nici soare,nici tropice,dar ele sunt acolo. Dac te duci la nord sau la sud,du-te att de departe ct po i.Cnd apele devin calde i soarele se misc singur ntr-un grad diferit, i sim i aer cald,cldur n aer,atunci nseamn c te apropii de destina ie.
160

30 E.: De fapt eu am fost destul de departe ca s ob in fotografii de satelit ale regiunii polare nordice. i este una care seam n foarte curios cu ceea ce spui tu. R.: Nu sunt nori n acesta portiune,nu-i a a ? E.: Nu. Acoper -.., ..ne mult mai larg dect cineva i-ar putea imagina. Acoper o parte din Alaska i cred c cea mai mare parte din Groenlanda. Asta este descrierea a ceea ce spui ? . R.: Este nceputul tabloului despre care vorbesc. E.: Ar fi folositor dac a contacta vreun membru al guvernului nostru care ar py|e*favea-ceva informa ii ? R.: Nu. E.: Cred c puterile mondiale n general sunt - motivul pentru care cred asta e te.cjj mi se pare foarte greu de crezut c ni s-a putut spune,de exemplu c Nautilus i alt subrnarin atomic,au navigat peste capul de ghea polar.travershd ceea ce noi numira axul 4 rota ie de nord, n jos,pn pe partea cealalt ,,,, R.: Nu este fic iune,maestre.Este adevrat.Cei care vor sa c l toreasc n nordul sferei;-.-pot face asta,pentru c cei care controleaz puterile care sunt n interiorul Pmiiitului,i las sa fac numai asta. E.: Vrei s spui ca este sau c nu este o deschidere.... R.: Este cu adev rat o deschidere,dar trebuie s tii c ma inile pot fi manipulatele asigur. E.: Exist o anume persoan sau loc unde mi recomanzi sa m duc pentru a ncepe c l toria? R.: Dore te-o. Adun datele de care ai nevoie i vorbe te de la Domnul Dumnezeu al fiin ei tale.Va veni un master.nu o entitate,ci un ma ter care te va ajuta s faci c l toria. Cnd toate lucrurile sunt puse n mi care i sunt a a cum trebuie,vei putea face c l toria i nu te vei mai ntoarce pentru o bucat de timp.Asta este bine,A a s fie. E.: A a s fie. R.: Vom vedea. UN GAP IN TIIN A MODERNA COMENTARIU LA CAPITOLUL 3 Modelele tiin ifice de n elegere i cunoa tere la dispozi ie ast zi nu sunt capabile sa ofere o explica ie a scopului func ional al Marilor Piramide.Intrica iile matematice i precizia structurii ns i.ca i a construc iei,nu se potrivesc prea mult cu contextual istoric n ca- re sunt plasate : si anume cu mediul cultural i tehnologic din timpul domniei lui Khufu.2551-2528i.cn. Lungimea perimetrului bazei marii piramide este egal cu aproximativ o jumatatejde arcminut.923.79 m a latitudinii P mntului la 30 grade nord.Localizarea geografic a Marii Piramide este chiar la 30 grade nord.Perimetrul bazei mp r it la de doua ori n l imea^ este egal cu constanta pi. Un alt fapt care caracterizeaz Marea Piramid.este un artefact" geodetic care este situat cu precizie la nordul adev rat. Precizia despre care am vorbifjiu apar ine nici unui sistem de msur tori,n mod special.de aceea exactitatea m sur torilor, este de multe ori uri motiv de disput.Fr ndoial.m ciuda acestor fapte.istoricii i oame -nii de tiin atribuie aceste fapte coinciden ei.Ei sunt de accord c egiptenii nu au avut a a detaliate cuno tin e despre curb,forma i dimensiunile P mntului,n acea perioad .
161

Profesorul John Greaves de la Universitatea din Oxford,un matematician i astronom, a f cut prima expedi ie organizat n Egipt,h 163 8.El a f cut m sur tori corecte ale Marii Piramide,care s-au folosit plna n anii 1800. Arheologul faimos,Sir. Flinders Petrie.care este cunoscut ca tat l arheologiei egiptene,a condus cerecet ri extensive n Marea Piramida i alte locuri importante din Egipt n anii 1800. Cercet rile lui Petrie au adus cuno tin e extraordinare despre propor iile i tehnica de construc ie a Marii Piramide.Cartea lui "Piramidelele i templele din Giza "publicat n 1883,constituie baza egiptologiei cu privire la istoriaTconstruc ia i semnifica ia Marii Piramide, i r mne fii uz chiar i n zilele noastre.. Indiferent de acurate ea i extensia lucr rii lui Petrie i a celor care au urmat,trei importante lucruri,r mn totu i neexplicate de e tre tiin : corela ia ntre perimetrul bazei Marii' Piramide o jum tate de arc-minut a latitudinii Pmmtului la 30 grade nord,rela ia dintre perimetrul bazei,nal imea piramidei i constanta pi, i perfecta i indisputabila situare a adev ratului nord. Aceasta lips a tiin ei moderne este un subiect deschis pentru multe specula ii,supersti ii i mistere. Comuna inabilitate i lipsa de dorin n a recunoa te gre eala unor anumite tendin e de a gndi,este una din cele 31 mai importante contribu ii la stoparea progresului tiin ei.Procesul de a elimina concepte tiin ifice i filozofice vechi,fiind considerate nvechite i tar valoare,din gndirea obi nuit a oamenilor i cultur .este d un tor i duce la evolu ie foarte lent a tiin ei. Descrierea f cuta de Ramtha piramidelor din Giza i istoria lorjoac un rol foarte important n gndirea lui despre istoria umanit ii. Scopul construc iei acestor piramide a fost o parte foarte important din planul de protec ie a cuno tin elor colilor Antice de n elepciune de la uitare,n trecerea timpului i de atacurile ignoran ei vicioase. */* Conceperea piramidelor din Giza.s-a f cut ao.im 34.000 de ani.Ele nu au existat n timpul vie ii lui Ramtha. Ele au fost ini ial construite din lemn,dar nu au rezistat. Triburile Watusi din Africa sunt originalii egipteni, adev ra ii egipteni i sunt oamenii cei mai apropia i de cea mai regal dinastie care a existat vreodat .Anatomia acestor oameni este foarte apropiata de cea a Zeilor care au ajutat la crearea culturii omenirii.acum 455.000 de ani. Ra-Ta-Bin este primul faraon i tat l poporului egiptean. El i Hermes,au fost inginerii originali ai Marii Piramide (este interesant c numele marelui alchimist,Hermes Trism -gistus.este deseori tradus ca" Hermes de trei ori maestru". Ramtha spune ca defaptin-^ seamna maestru al triadei sau piramidei) Ra-Ta-Bin i Hermes,au migrat n Egipt veriirkl din Atlantida, i aducnd cu ei tehnologia atlan ilor. Alinierea perfect a structurii piramidelor cu polii,cauzeaz apari ia unui cmp de for a. Hermes a fost primul care le-a aliniat. Alinierea la adev ratul nord i sud,prinde direct cert -turile i cmpurile energetice care p streaz planeta n rota.tia ei pe orbit ni jururi soarelui. Energia creat prin mi carea centrifuga,este o form mai nalt de energie dect electricitatea. Aceast energie colectat In interiorul piramidei,nu are electromagnetism i po-laritate.Descrierea cosmosului sub forma de apte nivele de con tiin i energie,produce o imagine tiin ific care arat semnifica ia diferitelor forme de energie,frecven a lor corespunz toare i polaritatea. De fapt,modelul lui Ramtha despre natura realit ii ofer _ o n elegere perfecta a scopului i func iei piramidei. El spune;
162

"Cnd celulele vor fi explorate pna la cel mai intim univers al lor.se va vedea c centrul lor intim,nu este rotund,entitate,ci deforma unei fe e de piramid .pentru c asta este ceea ce d energia care ng duie scfnteia de via i tine ceea ce se cheam 'nc rc tura electric n celul ." Consctruc ia acestei masive structuri a durat mai pu in de trei ani,iar planificarea ei, doi ani i jum tate. Oamenii de dincolo de soare au ajutat la construire. Ei au t iat cu precizie piatra,cu laser i folosind temperatura de 0 grade,temperatura care n vid creaz anti-gravitate i mi c pietrele la locul exact.Hermes a nscris o dedica ie pentru vizitatorii care i-au ajutat,cei de dincolo de soare,Dumnezeii Soarelui. Dup ce construc ia a fost gata, au fost folosite pentru a se comunica cu cei de dincolo de soare Au fost folosite i pentru caltorii,folosind tehnologia atlan ilor (ca baze de aterizare) Camera regelui este locul cu cea mai puternic energie,de i mai sunt multe camere ca- _ re nu au fost nc descoperite.Exist o masiv re ea de drumuri,similar cu metrourile unu ora uria ,care leag toate piramidele mpreuna i duc h interiorul Pmntului. In laba stng a Sfinxului exista o camera care con ine o mare libr rie cu cuno tin e despre istoria umanit ii. Aceast camer este diferit de holul recordurilor descris de Edgar Cayce. Va fi g sit cnd oamenii de dincolo de'soare se vor ntoarce i vor readuce tehnologia Egiptului antic. Ramtha explic c antigravitatea este de fapt un concept extrem de simplu.Ea se produce prin ridicarea frecven ei unui obiect sau a unei structuri ,pentru c for a de gravita ie nu are efect asupra luminii i a electricit ii. tiin a care st m spatele farfuriilor zburtoare,foloseste acela i principiu. In final,Ramtha explic ca piramidele aduc cunoa tere i coc min ile. Ele amplifica procesul de vindecare al corpului i gndul celui care doarme n interiorul lor. Piramidele din Giza,au fost construite ca sa fie un permanent testament al divinit ii noastre. Ele au fost construite ca sa d inuie peste veacuri ,a a ca umanitatea s nu uite niciodat puterea din fiin a sa (puterea sinelui sau) i scintei i de via ,inteligen a care sus ine i poart fiecare persoan prin via .

32

163

CAPITOLUL 3 PIRAMIDELE DIN EGIPT "Formele de flac r -ei bine asta este ce sunt ele - ele au fost create cu forma care s poat captiva energia n centru. Ele reprezint cu adev rat Dumnezeul din interior. Ceea ce se cheam forme defla-c r . i ceea ce voi numi i piramide,entitate,au fost construite s fie ceea ce se cheam o dovad pentru umanitate,o imagine a umanit ii, ca ,ceea ce se cheam ,a a cum a fost ntru adev r, o statuie a umanit ii, sa reaminteasc umanit ii s priveasc ntodeauna n untru.c ci n untru,entitate,dnd cineva se uit n interior,nu este el cuprins de m re ia a ceea ce simte ? Cu certitudine." - Ramtha CONSTRUC IA MARILOR PIRAMIDE DIN GIZA Conceperea Gizei s-a f cut acum 34.000 de ani. Eu nu le-am v zut.c ci nu existau pe vremea mea.Au mai fost piramide i nainte,care au fost construite din ceea ce se cheam lemn.dar vnturile de ertului i intemperiilq?din stratosfera le-au distrus. Acestea au fost concepute n ceea ce se cheam ultimele zile ale Atlantidei.Cind deja,ceea ce se cheam ara mama,Mu, i mi carea tuturor pelegrinilor prin ceea ce se cheam istmul canalului care conecta Lemuria cu Atlantida,la portul de sud.numit Onai,cu ceea ce se-cheam coaja de deasupra a Atlantidei,entitate,ceea ce este numit rmul vostru de est - a i nceput sa se scufunde,vede i ? - erau doar parcele de pmnt. Atlantida a plecat n acel particular timp. Si pe m sura ce canalul se l ea,ceea ce se cheam mari mase de pmnt ,au nceput s se separe. Ceea ce se cheam Brazilia i ceea ce se cheam America de Sud.ele au fost cndva un singur pmnt,iar vrful lor sus inea ceea ce se cheam continentul de deasupra (aici trebuie sa- i imaginezi o hart plana ,nu este vorba de straturi de continente ,ci de cum arata ele pe hart ,deci de la nord ) Pe m sur ce canalul se l rgea i pmhtul se schimba - cu schimbarea a ceea ce se cheam fundul oceanului - presiunea creat ,a determinat ca cele dou pamfnturi s se separe.Canalul prin care pelegrinii din Mu au c l torit n Atlantida (Atlatia ),n cel mai sudic loc. In ceea ce se cheam ultimele zile ale distrugerii,auaplrut ceea ce se cheam p mnturi-le mongolilor,Sudanului i Egiptului,cu oameni mari,compu i din nordici, cei care mai tirziu se vor numi ionieni i cei din Mu i Atla ia. La nceput to i au avut culoarea maho-nului. ', Egiptenii originali au fost mari de statur i ajungeau pna la 7 picioare,ln termenii vo tri, cu piele ca abanosul i ochi verzi. Ei erau frumuse ile de abanos cu prul de culoarea cuprului. Cnd e ti att de vechi ca mine,po i vedea, n 35000 de ani, intmplindu-se foarte multe lucruri. Egiptenii sunt 33 aproape de cea mai regal dinastie care a tr it vreodat '. Ei sunt mai aproape de Dumnezei dect vor fi vreodat izraelitji.,pentru ca izraeli ii sunt cei care s-au a ezat pe ceea ce a fost original regatul egiptean. Sngele egiptenilor este acum In cei care constituie tribul Watusi ,din Africa. Watusi sunt egiptenii originali. Ei au avut p rul ro u i ochi verzi - ochi verzi i p r ro u. Dumnezeii de acum 455000 de ani,au aterizat aici i i-ati ajutat s - i creeze cultura.C i dintre
164

voi tiu ce sunt Watusi ? Cei care poart ro ul regal ? Ei poarta pna i e arfa regal a Sco iei (e arfa pe care sco ienii o poart pe um rul sting). Voi nu ave i minte ? Atunci de ce nu investiga i si explora i singuri ? Marii afrcani care au peste doi metri sunt egiptenii originali. i ei sunt originalii sco ieni. Intorceti-v la vecin i spune i aceasta. Cine sunt ,n Africa,cei care mna vite i sunt vin tori de lei nenfrica i i poart ro u ?Masai i watusi sunt acela i trib. Cei originali au avut culoarea ebonitei,pr de cupru i ochi verzi. De unde vine linia lor ? Din Zeii de dincolo de steaua de -v rd.Acesta a fost Egiptul original. Egiptul este Aftca. Ei.entitate, erau cei care locuiau pe acele pamnturi,nca i pe timpul Atlantidei.Ei au construit primele desene de acest fel,adic ceea ce se cheam arhitectura atlantidian,dar ei le-au f cut din lemn. Ei au fost primii care au construit piramide. Ei au locuit n colibe de lemn piramidale. i o minunat energie a nceput s se dezvolte n ei. i entit ile au devenit n elepte i fervente n vorbire i cunoa tere, i oameni de pretutindeni vor c uta sfatul lor. Ei nu erau atin i de ceea ce se cheam glorificare prin metale (nu cuno teau metalul). ' Ceea ce se cheam Giza,a fost construit la nceput din ceea ce se cheam lemn. Dar micile construc ii de lemn,aunceput s se d rme sub ape,a a ca au nceput s construiasc din piatr . .. Si iat c a aprut ,nainte de ultima cadere,o entitate care se numea Ra-Tam, el a ascen-sionat de pe p mntul numit Atlantida; a-adus'cffel o entitate minunat ,care se numea Hef-mes,un arhitect al ceea ce se cheam o form deja existent ,minunata form . .^ Hermes a fost un ionian,dar el a avut minte care a fost avansat tehnic.Hermes,el a fost o entitate bun ,nubienii l-au iubit,c ci culoarea p rului s u a fost ca focul,iar ochii lui de culoarea cerului,azurii, i el a fost alb din nord,ei l-au iubit i divinizat. i cine va fi Hermes cnd se va rencarna,altul dect Isus,fratele nostru ?E1 a fost arhitectul formelor de fla-car . i Ra-Ta-Bin a fost un inginer din Atlatia,iar cei doi au construit templele,aceste ma-nifice temple,pe pmlntul care s-a chemat Egipt,dar Nilul curgea cu dou zeci de grade mai la est dect curge ast zi. Cel care a fost Ra-Ta-Bin,cel care a fost primul faraon,fiind ceea ce se cheam primul Crist,fiind ceea ce se cheam tat l poporului egiptean,a a cum a fost ntru adev r,a dat na tere primei civiliza ii de Cristi.v zuti ca ceea ce se cheam Dumnezeu/om ;a ridicat templele ca s arate puterea din om.In zilele voastre voi nu pute i ridica asemenea temple cu precizia si exactitatea cu care sunt f cute piramidele.Dar nu a fost pn ce ,a a cum a fost ntru adevar,preo ii au venit pe acele prrihturi i acel ordin a nceput,iar linia faraonilor sacri a urmat. Aceasta ar fi istoria acestui pamnt pe care voi l iubi i. Este un t rim di-vin,un pamnt bun,a c rui mo tenire zace n oameni de culoare nchis i h Hermes. Daca ceea ce se cheam foc,st h mijloc,ce este construc ia a ceea ce se cheam fizica gndului i care este puterea lui n via a ? De aici,Hermes a produs un desencare va fi mai mic la Vrf dect la baza i 1-a a ezat ntr-o perfect aliniere polar ,ceea ce a'f cut s se produc cmpuri de for . Construc ia acestui desen,, ceea ce se cheam de fapt planul lui, a durat doi ani i jum tate.Construc ia a durat trei ani.,chiar mai pu in. Ei au venit mpreun ,Tntru adev r i au nceput s construiasc ,ceea ce se cheam con? -tructii mai mici,dar au avut dificult i n men inerea n l imii i a bazei conform planului. O mai mare i mai evoluat fr ie a venit de dincolo de soare.Ei au ajutat la construire entitatea numit Hermes,care a venit de nic ieri i entitatea Ra-Ta-Bin,un preot care a ajutat la combinarea oamenilor din Atlantida cu ceea ce se cheam egipteni,sau oameni tri-bali,cum considera i voi c ar fi. Iubirea lui Hermes i inteligenta lui au adus oamenii de dincolo de soare
165

ca s renvie ceea ce se cheam for a interioar^care va sta ca o m rturie muta pentru genera iile de oameni,ca s vad magnificen a structurii i cnd vor face asta sa se trezeasc programarea din suflete i sa- i n eleag destinul i care le este drumul. Entit ile care au venit,au adus ma ini magnifice,care str luceau n noapte ca ni te focuri. In acele vremuri,cnd stratosfera fusese rupt ,ei erau vizitatori frecven i.Ei au ajutat ia v nstruirea piramidelor.Ei au avut puterea de a t ia n piatr vie.a a cum s ; r urnit intru adev r, pietrele care au creat marea funda ie,^ le-au carat pentru ei,pe 34 sute i mii de mile i le-au plasat perfect pe locul unde trebuiau s fie.Si au folosit temperaturi de zero grade in vid,ca s creeze ceea ce se cheam antigravita ie,a a ca pietrele s fie u oare i u or de plasat. Ei au iubit pe oamenii care au venit de la soare. Pietrele au fost t iate cu precizie .cu lasere,care sunt singurele unelte care pot t ia n linie dreapt . Au fost t iate cu lumin i dezactivate de ceea ce se cheam cmp gravita ional cu ceea ce se cheam gnd. Gtndul care a creat un cmp antigravitational,a ridicat blocurile de piatr .a a cum a fost ntru adevar, i le-a a ezat cu o precizie de jum tate de cen i-metru,pe ntreaga baza. Cmpul antigravita ional,care a f cut toate pietrele s fie a ezate una peste alta.aste-foarte u or de f cut,entitate. A fost creat un vid,h care s-a creat b temperatur de zero grade,care ng duie ca ceea ce se cheam antigravitaie s existe.A fost f cut foarte simplu numai prin proiec ia luminii. Entitatea numita Hermes,a fost primul care le-a aliniat n.func ie de polaritate,ca sa le dea o energie i mai mare. i dnd entit ile - care au t iat din roca vie cu lasere - au f cut fiecare piatr ,au fost capabili sa le plaseze cu precizie una peste alta,far a d rrna ceea ce era dedesubt.Apoi au fost f cute camerele,pentru ca puterea interioar a celor care vor sta acolo,s poat comunica cu entit ile de dincolo de soares poat comunica n afara piramidei. Cndva,pere ii interiori au fost c ptu i i cu granit roz,venit din Sudan.Sub nisip exist ' o mare gr din. i mine bogate n turcoaze,lapis-lazuli,n argint si mirt i tn aur.Pl cile care acoper exteriorul sunt att de netede,nu exist nimic att de neted ca acele placi. i acestea au fost t iate din ceea ce se cheam roc vie,cuart roz, mov,alb,foarte str lucitor. Apoi s-au f cut structurile magnifice. Cndva se putea vgdea de la mari distan e o magnific lu-min,albastru deschis,care venea de la piramide.Era un albastru magnific,entitate.Depa eci cu mult ceea ce voi numi i aurora boreal,sau luminile din nord. Pe perimetrul exterior al Marii Piramide,Hermes a desenat o dedica ie pentru oamenii de dincolo de soare.El a f cut ceea ce se cheam o foarte frumoas fresca pe care a dedicat-o celor de dincolo de soare ,c ci ei au ajutat la construirea acestui magnific monument; un Cris cum l-au numit ei. A fost construit n a a fel,nct toate structurile s aib un centru de energie In interior i s creeze n centrul piramidei ceea ce se cheam un foc,sau un cmp de energie,la care se adaug i energia fiec rui bloc i care constituia ceea ce se cheam mi carea lateral a puterii, Cfnd piramida a fost terminat , a fost folosita i pentru calatorii Era c ptu it la exteri or,complet ,cu turcoaze,iar piatra din vrf a fost ceea ce se cheam aur solid,ceea ce este un mare purt tor de emo ii. In timp, a fost atacat sj s-au scos turcoazele i s-a luat aurul din vrf. A fost construit n aliniere cu ceea ce se nume te adevrtul pol nord.a a cum a fost ntru adevr,aliniat la alte structuri din jurul sferei,cu por i nu numai pentru calatorii. Ei c l toreau In acele zile,pe fascicole de lumin , n linie dreapt ar virful piramidei era conductor de cimpuri de
166

lumin . Cuid s-a aflat c' ele ar putea prezerva via a sau da viat ,au devenit morminte.Iar mai tfrziu.din cauza devast rilor,mormintele au fost duse sub p mint. Curnd.acesta tehnologie,a fost aliniata ntr-un mod specific n ntreaga lume. A fost dat ntr-un loc unde tr iesc copiii ur ilor i pe care voi l numi i Rusia.acolo unde voi numi i Turcia,sub mare.in Yucatan,n deserturile din Africa,n Egipt,care se numesc regiunile solare, i to i puteau comunica unii cu al ii. Ele sunt indestructibile. Nu exist furtuna sau cutremur care ar putea s le distrug.Ele sunt f cute pentru ve nicie.ca,, ,* * monumente ve nice de aducere aminte a puterii care este In interiorul omului.. Exist o Mare Piramid ntr-o ar ,care a fost vopsit,dar sub vopsea zace o mare comoar . ara este ceea ce voi numi i Turcia.O fa este albastr,una este alb,alta este verde i una este ro ie. TUNELE SI CAMERE SUB PAMINT E.: In Marea Piramida diri Cheops,Camera Regelui,este cea mai puternica parte a pira-midei.sau mai este alt parte tu energie mai mare ? R.: Aceasta este cea mai energetica'parte.de i mai sunt,n afar ,care con in n pere i papirusuri din timpuri antice.Ele sunt acolo unde se p streaz cel mai bine.In ceea ce se cheam Camera Reginei,energia vine din Camera Regelui. A fost iubire dat iubirii.Mai sunt multe camere care sunt un mare mister pentru oamenii vo tri de tiin a. 35 Este un sistem masiv de drumuri,ca un fel de subterane sub un mare ora ,care leag fiecare piramid din planul vostru i care intra apoi n interiorul P mntului.Mul i din cei care sunt numi i oameni micu i,care tr iesc n ceea ce se cheam rile de dedesubt,cei care sunt lemurienii i atlan ii,to i s-au dus acolo - cei care au tiut,care au primit mesajul, i sunt drumuri care duc n centrul P mntului vostru i care sunt folosite de ei pentru a veni afara. ^ Prima i cea mai dominant camer este n ceea ce se cheam laba sting a Sfinxului. Este o camer cu papirusuri i suluri antice,care ar uimi pe oricine. i este acolo o u a care duce la un pasaj c tre ceea ce se cheam intrarea lateral In Camera Regelui i apoi jos n ceea ce se cheam cincisprezece fantome n ceea ce se cheam Pmnt i apoi se n -clin i se conecteaz cu Turcia,cu ceea se cheam poli,cu ceea ce se cheam Yucatan i ceea ce este numit Rusia, i cu Mongolia ,apoi cu soarele interior. E.rCamera din piciorul Sfinxului,este ceea ce se mai nume te holul recordurilor ? R.: Holul recordurilor este scris n piatr .Holul interior,entitate,este o cavitate.Mai este un hol acolo.Sunt ceea ce se cheam ni te pere i interiori pe care mesajele sunt scrise n piatr vie.Ei au fost v zu i deja i vor fi gsi i.Dar, tii,gsirea marelui "tellamen"(e.yte o figur de vorbire care pleac de la cuvntul tell=a spune i men=oameni.Este vorba de un fel de deal artificial care con ine r m i e ale unei a ez ri antice.Este mult folosit n Egipt i Estul Mijlociu, ca parte component a numelui unui loc), care. este locul de nmor-mntare a multor informa iile va coordona singur cu venirea celor de dincolo de soare. Deci ei au nv at tehnologia de a lucra mpotriva gravita iei. i este foarte simplu: prin ridicarea vibra iilor structurii,ceea ce dispre uie te atrac ia gravita ional ,care nu are e-fect asupra luminii i a electricit ii.Formele de flac r creaz- sunt un generator,entitate -creeaz o putere n ele.Trebuie numai s stai n ele i s trimi i gnduri altorajar ei le vor primi,oricine ar sta n alta piramida.Informa ia a fost

167

transferat prin acest proces.Asta este o simpl m rturie la ceea ce s-alntmplat i se va mtmpia din nou. C'vtid vede i navele,le vede i ca pe ni te lumin; str lucitoare.Au fost numite c le ti de foc. i te vei ntreba :ce creaz cmpul de lumin m jururi lor,acele culori diferite i att de str lucitoare ?Este cre terea frecven ei prin ceea ce se cheam o roat n alt roat,pentru a crea ceea ce se cheam zero grade temperatur i vid,care permite cre terea frecven ei printr-un proces electric al ntregii structuri,care creaz o aur foarte vizibil n jurul navei sili permite s se mi te liber n i fn afara gravita iei. i acest proces este deja studiat foarte de aproape de oamenii vo tri de tiin . E.: Roat In roat - este vorba de for a centrifug care creeaz vid ? R.: Este for a centrifug care creaz vid ntr-o coaja ( carcas ) electrica.iar coja este r cit la zero grade cu electricitate,ceea ce permite zborul. E.: Bine. R.: Acum ei au plecat cu to ii. E.: Unde s-au dus ? R.: Unii dintre ei sunt n interiorul Pmntului.Ei sunt oamenii, din interior care diturb navele i avioanele voastreUnii sunt n Pmnt pentru c ei au g sit drumurile,si sunt foarte multe u i care permit accesibilitatea. i al ii s-au ntors In mp r ia lor,care este dincolo de soare. Si mai sunt al ii care stau pe aproape. Sunt multe locuri. A vrea s tii c navele lor nu sunt limitate. Exist oameni magnifici care tr iesc n interiorul Pmhtului,entit i minunate,care variaz ntre pitici i gigan i,dar ei coabiteaz minunat mpreun . Ei sunt paznicii acestor tunele.Unii dintre ei au fost prin i afar la deschidere,iar oamenii vo tri de tiin i guvernul vostru au cteva trupuri pe care le-au conservat.Ei sunt gardienii din interior.Ei au cheile de la u i.Sunt mul i oameni de tiin care au tiut,dar ei au plecat deja de pe acest plan (au murit ), i sunt c iva care care sunt con tien i c exist mai mult dect se poate vedea. Dar va fi un mare cutremur In piramida din Turcia. i marele cutremur va scutura mun ii i se vor deschide usi,iar oamenii vor descoperi tuneluri i c i de acces Si a a va ncepe c utarea oamenilor din interior. E.: Cmd vafiasta? R.: tU unde este muntele Ararat ? E.: Da R.: Acolo este o nava nghe at .Noi o vom dezghe a.Nu departe de aici,este asta mare de care vorbesc.Ce este timpul Jeffrey (so ul lui IZ),timpul este totul ? -n anul sau vara i seara lui '85.Dar vor mai fi cutremure i nainte de asta.Ins acesta va deschide c i. Acum,despre Egipt,acolo a fost o mic construc ie i s-au mutat ni te lucruri,a a c u-nele tunele nu mai sunt 36 36 ceea ce au fost.Dar mai sunt celele care fac leg tura de la Marea Piramid,prin Yucatan, i merg sub mare. E ti mul umit c am continuat cu aceasta la ntrebarea ta ? E.: Este o linie. Dac legi cele trei mari piramide i observi linia.este ceva care arat ca o scoic .Iar dac linia este urmat pna la vrful ei,sunt ni te intr ri acolo.care unii cred c ar duce la camerele despre care vorbe ti.( vezi desenul de la nceputul capitolului) R.: Da,ele duc acolo.Este o trecere nu departe de aici - s vedem unde suntem; de aici cea mai apropiat ar fi sub mare (ei erau n Seattle ,aproape de Pacific),dar nu te po i duce acolo,deci urm toarea este n marele munte Shasta,acolo este o deschidere.La muntele nu mit
168

Supersti ie.ntr-un de ert numitMojave,n ceea ce se cheam Asia. i print^re ultime-ie,este mia pe o insul care se cheam Japonia,^; cSte o mare confuzie acolo.Acelea sunt u i noi.Asa s fie. (mutele Ararat este un Vulcan activ,acoperit tot anul cu zapad,este localizat la grani a Turciei cu Iranul.Cartea Genezei ti nume te Urartu i este locul unde arca lui Noe a venit s stea dup marele potop.Centrul de Informa ie despre Cutremure spune c au fost dou cutremure n acea regiune,la sffr itul lui 1984,cam cum a prezis Ramtha,unul n 18 Sept. de magnitudine 6,4 i unul In 18 octombrie de magnitudine 5,3) TIIN A DIN STRUCTURA PIRAMIDELOR Este o tiin a direct n structura acestora,entitate. Inri,a a cum este ntru adevr,pira-midele sunt localizate n linie direct cu ceea ce se cheam nordul adev rat i cu sudul a-devrat.Sunt energii care merg n acea direc ie,carenconjoar Pamntul.Motivul pentru care adev ratul nord,nu este la nordul magnetic,entitate,este ca Pmntul vostru este pe o orbit de rota ie turtit ,ceea ce nsemna c nu este perpendicular pe orbita care merge In jururi soarelui. Este nclinat ca juc riile voastre,titirezele,cnd se opresc din ihvrtire.,a a este P mntul vostru.Energiile care permit s apar aceast nclinare ntr-un moment de rota ie ,sunt numite adev ratul nord.Iar cnd piramidele sunt aliniate la adev ratul nord,e-le iau direct centurile de energii i cmpurile energetic^ care p streaz planeta n planul orbital. Cnd nvfrte ti ceva,se creaz o mi care centrifug . Mi carea centrifug ,entitate,este un aspect alelectricit ii,dar mimai-un nalt grad al ei.In acest fel.la adev ratul nord,ceea ce se cheam formele de foc,iau ceea ce se cheam energia for ei centrifuge,care este un mutant mai mare dect energia electric;ele capteaz energia - ea apas egal pe to i pere ii i se adun n centru,ntr-o mi care de rota ie,care seam n cu evolu ia Pmntului fn juru soarelui.Energia care se aduna n interior,nu are propriet i magnetice.Este complet liber de for e magnetice,este o energie suveran .Dac plasezi un obiect n aceast energie,ea opre te procesul de mbtrnire al acelui obiect,sau l pune n ceea ce se nume te sistem de vacuum,care permite ca ceea ce este acolo s stea acolo pentru foarte mult vreme,la fel ca i P mntul pe orbita soarelui. Ct prive te materialul din care ar trebui f cute piramidele,ceea ce este metalreste conductor de energie i se aliniaz mai mult cu polul magnetic,nu cel adev rat.Deci dac vei con; trui ceva din metal,va fi aliniat cu polul nord magnetic,iar energia va fi prins n metal i nu n afarldac construie ti din piatr ,care este o mas solubil,sau din lemn,din orice nu este metal,atunci ceea ce se cheam form de foc,va fi n stare s colecteze energie n interior i s o poat utiliza pentru orice ai pune acolo - iar ceea ce ar trebui s pune i acolo sunt capetele voastre. S ti i c lucreaz .Singurul timp cnd poten a energiei va fi mai mare dect cea de toate zilele,sunt momentele de echinoc iu ale sorelui.In aceste momente,formele de foc au cea mai mare putere de penetra ie i cea mai mare energie n interior. Marile piramide au fost cndva c ptu ite pe dinafar cu ceea ce se cheam turcoaze.Iar vrful pietrei de la cap era b tut ntr-un metal care se cheam cupru.Motivul pentru care ei au pus cupru,este nu numai c }. cTcitea p r ilor laterale s colecteze energie,dar piatra de vrf p stra energia intact .Chir dac ac iona ca conductor,el dirija energia In jos. Este mult decnd au fost vandalizate i li s-a luat ceea ce era pe pere et i au fost scoase pietrele de la vlrf i aurul din interior luat.dar adev rata comoar .adev rata putere este acolo.Ele sunt pentru a aminti umanit ii ca adev rata putere este n noi.n fiecare din noi.

169

Au fost construite pentru ca omenirea s nu uite niciodat Dumnezeul din interior.P entru acesta au fost construite. . 37 Cnd te duci n interior,aliniamentul perfect,toate lucrurile,a a cum este fntru adev r, sunt p strate pentru totdeauna n locul lor.n existen ,chiar i gndul.Dac te'dCfci acolo i pui ceva,orice,h camera principal,va sta a a,nu se va schimba niciodat.Asta spune c acesta putere,acest Crist din interior,a ost ve nicul Dumnezeu din interior.' Modulatorul care a ajutat pe atlanti s creeze laserul,a fost creat n acea forma (pir mi da ),ea a tiut cum s p streze energia cristaleleor i s-o ajpplifice de milioane de.ori. Este forma tiin ific care lucreaz .Mai mult,entitate,cnd celulele vor fi explorate pln n cel mai intim univers al lor,se va vedea c partea ce mai intima a lor.nu este rotund ,ci de forma unei piramide cu o latur ,pentru c asta este ceea ce d energie celulei i ng duie scinteia de via i p streaz ceea ce se cheam nc rc tura (energetic ) n celul . UN TESTAMENT PERMANENT AL DIVINIT II NOASTRE

Formele de foc - ei bine,ceea ce sunt ele - au fost create cu forma care s poat capta energie n centru.Fomele de foc au fost createca emblem natural a ceea ce este cu adev-Rat omul jn originea lui din lumm ,c ci n afaFa corpului,entitate,omul are o form puternica n centrul fiin ei sale,care captiveaz aceea i energie.Ea reprezint cu adev rat Dumnezeuldin untru.Ceea ce se cheam forme de foc,sau voi le numi i piramide,entitate,au fost construite ca monumente pentru umanitate,o imagine a umanit ii,ce va care s aminteasc umanit ii s priveasc mereu n interior,cci In interior,dac se duce cineva,nu este el captivat de ceea ce simte ? Cu certitudine. Ele nu au fost ridicate ca s aduc nemurire regilor care le-au v zut. Ele au fost ridicate de o mare entitate care a fost una cu Spiritul,cu adev rat una cu Tat l. i prin acesta frumu-sete,el a tiut cu adev rat pe Cristul din el.Si Cristul din el,a avut ceea ce se cheam foc c ci a f cut toate acestea s se manifesteze. Ele au fost ridicate ,a a cum a fost ntru ade-vr,prin gnd i nu prin munca fizic . i nu au fost f cute s fie morminte , ci camere pentru mare nv tur . i au venit la existen ,au fost date ntregii umanitatea s nu uite n anii ce vin,cci ele aduc i sunt pentru Cristul din om,Dumnezeul interior,entitatea divin , i dac se duce n interior,va urma pace i lini te si integritatea sinelui spiritual s fie.ca to i sa vad i s nu uite mo tenirea lor,locul de unde vin.pentru acesta ele sunt i vor fi mereu..Ele au devenit un loc de protec ie a nemuririi.Ele semnifica asta acum i ntotdeauna.Asta este. CONSERVAREA FARAONILOR E,: Aceste piramide au fost monumente,sau locuri unde oamenii se puteau ducesa se ini ieze ca s devin mai deschi i.mai evolua i ? R.: Nu.cu adev rat. E.: dar tiu c trebuie s fie un sicriu,sau un sarcofag,sau oricum vrei s-1 nume ti n Camera Regelui. R.: Inten ia original a lor nu a fost ca piramidele sa fie morminte. E.: tiu,dar... R.: Ele erau center de comunica ie,foarte puternice.Puteai s te duci n ceea ce Se nume te Camera Regelui .Ei aveau o mare deschidere,pe unde soarele,laun anume timp,in-tra i umplea
170

totul cu lumin Ei puteau comunica din acel centru,gnd la gnd ,cu oamenii de dincolo de soare.A fost un amplificator i nc mai are aceasta putere.Au fost folosite ca centre de comunicare.temple,unde mai tirziumari preojti vor veni a comunice-cu Zeii. Aici au fost primele oracole. . E.: n eleg R.: Mai tfrziu,ceea ce se cheam ego,sau ceea ce se cheam gloria celui mort,sau fara-onii,ei au nceput s fie pu i la odihn n acest loc,cci au aflat c locul acesta p stra trupurile i n cunoa terea lor,care s-a pierdut,au tiut c vor fi oameni de tiin care vor fi capabili s-i doneze i corpul lor s vin napoi la via ,ceea ce se va ntfmpla. E.: Mai pu in sufletul,nu-i a a ? R.: Daca Spiritul este pe aproape,el poate lua napoi corpul care a fost fcut din nou. Exista nscrisuri,care mai sunt nc n Marea Piramid i n cea din Turcia, i unul care este Inmormntat n mare i care sunt nc intacte^care vorbesc n limba oamenilor de dincolo de soare i care sunt ceea ce e cheam mesaje despre cum s fie contacta i. Piramidele sunt cele mai magnifice structuri care au fost construite vreodat . 38 E.: Au fost oameni prin cteva pasaje i au v zut blocuri de granit care blocau calea... R.: Intru adev r. E.: Bine. Ele au fost proiectate original a a,sau blocurile s-au pus dup aceea.? R.: Au fost original puse acolo.Ei le mi cau cu lumina.Cnd soarele era ntr-un anumit punct i lumina venea n untru,inunda coridoarele cu raze de lumin .Cristalele care mai sunt nc n interiorul lor,aveau puterea,exact ca un mecanism,sa le mute la dorin .Ele mai sunt nc acolo i func ioneaz cu aceea i metod : lumina. E.: Cred c asta este tot. Mul umesc. R.: Tu e ti un iubitor al acestor lucruri,nu-i a a,doctore ?Ar trebui sa te duci acolo. E.: Sunt prins n asta de o vreme.Sunt ntreb ri la care nu am g sit nic ieri r spuns. R.: Iubit entitate,de secole,ele mistific pe oricine se uita la ele.Dar au adus i memoria sufletului despre m re ia lor.Cnd cei care le privesc,n eleg m re ia omului,ei nu vor mai uita niciodat propria divinitate. Oamenii de dincolo de soare se ntorc.Piramidele au fostlnchise de foarte mult timp. Ei au tehnologia de a"trezi"faraonii.Chiar i oamenii vo tri de tiin pot face asta,c ci au nv at procesul de donare i tot ce au de f cut este s ia cteva celule i ei vor avea din nou trupul n toat frumuse ea n care a fost chdva.Deci vechii egipteni,nu au fost chiar asa de pro ti,pna la urm ? E.: Nu,n-au fost. R.: Au fost oameni foarte frumo i i nc mai sunt.Mul i dintre ei sunt n acesta audie ;: Altceva ? E.: Nu,cred c asta este tot pentru moment. R.: Este mult,intr-adevar la care sa te gnde ti.A fost o pl cere s - i vorbesc,c ci este un subiect despre care tiu foarte mult,cci i eu sunt un iubitor al lui.

171