Sunteți pe pagina 1din 4

TRADUCTOARE DE DEPLASARE

In scopul masurarii marimilor fizice care intervin intr-un proces tehnologic, este necesara de obicei convertirea acestora in marimi de alta natura fizica pentru a fi introduse cu usurinta intr-un circuit de automatizare. Elementul care permite convertirea unei marimi fizice (de obicei neelectrica) intr-o alta marime (de obicei electrica) dependenta de prima, in scopul introducerii acesteia intr-un circuit de automatizare, se numeste traductor.

Traductoare de deplasare se clasifica in: - Rezistive - Capacitive - Inductive


Traductoare rezistive de deplasare

Rezisten a electric este o m rime fizic prin care se exprim proprietatea unui conductor electric de a se opune trecerii prin el a curentului electric. Unitatea de m sura a rezisten ei electrice, n SI, este ohm-ul, notat cu .

Pentru un conductor, valoarea rezisten ei este :

unde:
y y y

este rezistivitatea materialului din care este f cut conductorul, m surat n ohm metru; l este lungimea conductorului, m surat n metri; S este sec iunea transversal a conductorului, m surat n metri p tra i;

Principiul de functionare se bazeaza pe variatia rezistentei unui rezistor datorita variatiei marimi de masurat (deplasare, lungime)neelectrice. Traductoare rezistive de deplasare transform o deplasare liniar sau unghiular ntr-o

varia ie a rezisten ei unui reostat sau a unui poten iometru.

Reostat : aparat care serveste la reglarea intensitatii curentului intr-un circuit electric. x R= f(x) UAB = f [x] A R UAB Poten iometru: Aparat pentru divizarea tensiunii electrice, pentru m surarea tensiunii electromotoare. pist de contact: plasat de-a lungul traiectoriei pe care se determin deplasarea cursor:solidar cu subansamblul mobil a c rui deplasare se m soar nf urare din conductor de crom (sau nichel-cupru ori nichel-crom-fier, cu rezistivitate mare) bobinat spir lng spir suport izolator Func ionare: Subansamblul mobil a c rui deplasare liniar se m soar , este conectat solidar cu cursorul ce alunec pe nf urarea rezistiv , astfel c varia ia rezisten ei electrice este m surat prin c derea de tensiune ntre cap tul fix de rezisten zero i cursor B

y y y y

Traductorul rezistiv de deplasare are urm toarele caracteristici: diametrul minim al conductorului: 0,05 mm viteza maxim a cursorului: 1 m/s deplas ri m surate: de ordinul centimetrilor num rul maxim de utiliz ri: aproximativ 106.

Traductoare capacitive de deplasare

Capacitatea electric reprezint sarcina electric care produce o varia ie unitar a poten ialului conductorului izolat. Unitatea de m sura a rezisten ei electrice, n SI, este Coulomb-ul, notat cu C.

unde:

I- permitivitatea electric S- aria armaturi d- distanta

Traductoare capacitive de deplasare transform o deplasare liniar sau unghiular ntr-o

varia ie a capacit ii electrice a unui condensator

Condensator

Traductoare capacitive de deplasare se impart in:

Traductor capacitiv cu dielectric variabil Traductor capacitiv cu suprafata variabila Traductor capacitiv cu distanta variabila

S d
0

+ d x

+
0

traductoare cu dielectric variabil


sau

traductoare cu suprafa C! I .S d S
x
0

variabil

S d
0

+
x

Prin deplasarea dielectricului sau a unei arm turi (solidare cu dispozitivul a c rui deplasare se m soar ) se produce varia ia unuia din cei trei parametri ( , S, d), varia ie ce duce la modificarea capacit ii condensatorului, mai u or m surabil .

traductoare cu distan

variabil

Traductoare inductive de deplasare


Inductanta este o marime care caracterizeaza producerea fenomenului de inductie electromagnetica intr-un circuit electric, egala cu raportul dintre fluxul magnetic ce strabate

un circuit si intensitatea curentului electric ce produce acest flux. Unitatea de masura in SI este henry (H).

Traductoare inductive de deplasare se clasifica in :


- traductoare inductive cu ntrefier variabil (cu arm tur mobil - utilizate n cazul deplas rilor liniare mici (sub 2 mm ) - traductoare inductive diferen iale cu ntrefier variabil - n cazul unor deplas ri ntre 2 mm i 4 mm - traductoare inductive diferen iale cu miez magnetic mobil - pentru deplas ri de ordinul centimetrilor

Func ionare: Componentele mobile ale traductoarelor inductive (arm tura mobil , respectiv miezul magnetic mobil) sunt solidare cu subansamblul a c rui deplasare trebuie determinat , astfel c , prin modificarea distan ei x dintre arm tura mobil i arm tura fix , respectiv deplasarea miezului magnetic mobil n bobina cilindric , se modific practic inductan a bobinei deci curentul absorbit de solenoid, respectiv de bobina cilindric . Astfel, curentul indicat de ampermetru este direct propor ional cu deplasarea.

Bobina Traductor inductiv cu arm tur mobil (pentru deplas ri mici, de ordinul zecimilor de milimetru) Traductor inductiv cu miez mobil (pentru deplas ri mari) Armature mobila

Armature fixa

Solenoid

Miez magnetic mobil