Sunteți pe pagina 1din 6

Geneza sociologiei

Sociologia a ap rut n contextul dezvolt rii impetuoase a gndirii umane i totodat a studiilor sociale impuse de revolu ia industrial i de afirmarea societ ii capitaliste n secolul al XIX-lea. Modificarea rela iilor sociale i economice, necesitatea elabor rii unor teorii privind folosirea resurselor umane n economia capitalista pentru ob inerea unui maxim de randament au condus la apari ia sociologiei ca tiin a ce avea drept obiective majore organizarea pe baze ra ionale a vie ii sociale i solu ionarea disfunc ionalit ilor sociale. Dezvoltarea spectaculoas a tiin elor naturii n aceea i perioad a creat i condi iile epistemologice ale apari iei sociologiei ca tiin de sine st t toare. nainte de acest moment n filosofia social au mai fost efectuate studii asupra societ ii, dar intr-o modalitate deductiv speculativ , care propunea modele de indivizi, fenomene sociale i societate n ansamblu, modele bazate pe anumite norme deduse a priori, speculativ, din ra iune. Noul model tiin ific propus aducea o perspectiva nou , constatativ , descriptiv i explicativ cu privire la om i societate. Obiectivul noii tiin e erau definirea a ceea ce sunt omul i societatea i nu a ceea ce trebuie sa fie. Conform acestei noi orient ri, fenomenele i procesele sociale trebuie tratate ca fapte, adic descrise, consemnate i explicate cauzal. Sociologia a aplicat astfel n studiul socialului metodele propuse de tiin ele naturii, programul lui August Comte stabilind drept sarcina fundamental a sociologiei studiul pozitiv al faptelor sociale i eviden ierea pe aceast cale a legilor fundamentale proprii vie ii sociale. Emile Durkheim va fi n schimb cel care va formula regulile i principiile metodologice ale sociologiei, realiznd n acela i timp i cercet ri efective n care a aplicat metoda elaborata. Antichitate: nu putem spune c grecii n-au contribuit la cercetarea sociologic , deoarece ei nc din secolul V `. Hr. s-au preocupat de politic n sensul ei practic, de arta politicii, cercetnd cu aceast ocazie comunitatea de via pe baza c reia se construie te cetatea i l snd astfel pre ioase informa ii asupra structurii societ ii vechi. Desigur, g sim la greci, ca i la alte popoare din aceea i epoc , multe izvoare i documente, prin ajutorul c rora putem reconstrui tipul de societate din antichitate. Platon scrie Statul i Legile, n care se ocup de clasele sociale, de constitu ie i de legi, de cea mai bun form de stat etc. i tot a a Aristotel, care face ntr-adev r teoria general a statului. Dar, l snd la o parte aceste excep ii, trebuie s recunoa tem c nu se poate vorbi de sociologie propriu-zis n antichitate. Chiar Platon i Aristotel au f cut mai mult filosofie social , n care considerentele morale sunt pe primul plan, dect sociologie. Mai multe puncte de vedere, printre care i cel al lui Raymond Aron, sus in ca Montesquieu este cel dinti gnditor care creeaz o oper sociologic . n lucrarea sa, Considera ii asupra m re iei i decadentei romanilor el ncearc , pentru nceput, sa n eleag cum o civiliza ie creste, ajunge la apogeul sau i apoi intra n declin i moare ; problema de istoria filosofiei,
1

pe care el o pune, nsa, n termeni de sociologie istoric . n faimoasa lucrare Despre spiritul legilor (1748), el nu ncearc sa descrie regulile pe care societatea ncearc sa le impun oamenilor, ci s n eleag "spiritul" lor, rela iile care exista ntre ele, conduita oamenilor i structura societ ii, iar acestea sunt, prin defini ie, probleme sociologice. Montesquieu ncearc s n eleag chiar i diversitatea temperamentelor n func ie de clim , vechea problem aristotelic pe care geografii si-au pus-o la sfr itul secolului XIX i pe care sociologii i psihologii i-o pun la ora actual , n termenii de personalitate social . Evul mediu a fost absorbit de preocup ri filosofice i religioase, care distr geau aten ia de la empiric i social, ba chiar pn la nceputul secolului al XIX-lea se nglobau n filosofia istoriei sau n etic aproape toate cercet rile sociologice. Iat pentru ce tiin a sociologiei e att de nou . ~n toate timpurile, problemele sociale s-au impus cu destul acuitate, dar cercetarea sociologic sistematic a vie ii sociale este un produs al timpurilor noi i apar ine n special Europei occidentale. Tnnies sus ine c sociologia e mai veche dect numele ei, c numele nu a creat-o i inventatorul numelui nu a adus-o la via . Timpurile noi au imprimat ns gndirii sociologice un caracter tiin ific, f cnd distinc ie clar ntre explicarea tiin ific i ac iunea practic . Aug. Comte are un net g duit merit n dezvoltarea sociologiei, nu pentru c ar fi construit vreun sistem complet i perfect de sociologie, ci pentru c el vorbe te despre o tiin de sine st t toare a societ ii, atribuindu-i ca obiect de cercetare cele mai complexe fenomene din scara ierarhic stabilit de dnsul n clasificarea tiin elor. De altminteri, de la el ne-a r mas i numele de sociologie, pe care toate ncerc rile de a-l schimba nu l-au putut nl tura, deoarece s-a ncet enit n nomenclatura general admis a tiin elor. Pn la Comte, cercet rile sociologice erau denumite cu termenul de politic i trebuie s recunoa tem c ntrebuin area acestui nume era n bun parte justificat , deoarece statul, elementele i func iunile lui constituiau obiectul principal al acestor cercet ri. S. Simon vorbea despre fizico-politic , gndindu-se la sociologie. El i atribuia ns ca obiect acestei tiin e g sirea unor solu ii pentru a pune cap t crizei sociale din acel timp. Procesul de integrare a comunit ilor de via n forme politice preocupa pe conduc torii de popoare i pe cercet tori, de aceea numele de politic nu era deplasat 16. Dar politica, n sensul tiin ific al cuvntului, nu este dect o parte a sociologiei, aceea care are drept obiect special statul, adic forma de organizare a autorit ii constrng toare i legiuitoare. Herbert Spencer (1820-1903) continua i dezvolta opera sociologic a lui A. Comte, cunoscnd n timpul vie ii o celebritate deosebit . Lucrarea sa, Principii de sociologie constituie primul efort de construc ie sistematic a unei teorii sociologice. Dorind sa n eleag mai bine societatea, el a comparat-o cu un organism biologic, nscriindu-se astfel n viziunile organiciste i func ionaliste care, cu toate c par ast zi naive, ele mai constituie nc una dintre tenta iile de care sociologul modern trebuie s se apere. n opinia sa, putem asem na societatea cu corpul unui animal uria , grupurile cu organele corpului i indivizii cu celulele. Criticii lui H. Spencer eviden iaz lipsa de fundament tiin ific a acestei
2

compara ii: n timp ce indivizii au individualitate, celule nu au ; cu ct societatea este mai complex , mai diferen iat , cu att indivizii au mai multa autonomie, celulele, dimpotriv , au autonomie cu ct organismul este mai simplu . K. Marx a fost preocupat de studierea structurilor i a proceselor sociale urm rind, ca i Comte, realizarea unei societ i mai bune, mai drepte, mai umane. El a ncercat sa explice mi c rile societ ii prin determinismul economic i tehnologic, sus innd c ,,legile" fundamentale ale istoriei ar putea fi g site n structura economic a societ ii. n viziunea lui, societatea este divizat n dou clase : cei care poseda mijloacele de produc ie, cu alte cuvine mijloacele de producere a bog iei (boga ii) i cei care sunt lipsi i de mijloacele de produc ie, care nu posed dect propria lor for de munca (s racii). Aceasta diviziune duce n mod inevitabil la ,,conflictul de clasa". Istoria, conchide Marx, este istoria luptei de clas . Marx nu confer o conota ie negativ conflictului, considerndu-l mai degrab ca mijloc de progres atta vreme ct el provoac trecerea la o societate structural mai bun comparativ cu cea anterioar . Tezele lui Marx au fundamentat teoria colii sociologice a conflictului. Influen a lui K. Marx n sociologie a fost puternic i este sim it i ast zi. Max Weber (1864-1920). M. Weber domina sociologia german de la sfr itul secolului trecut. Mai mult dect att, el exercita o influen uria asupra sociologiei contemporane. Weber a eaz n centrul teoriei sale ideea de ac iune social i manifest un interes deosebit fa de valorile, opiniile, inten iile care ne ghideaz comportamentul. Studiul sau cel mai cunoscut este Etica protestant i spiritul capitalismului (1920), n care demonstreaz faptul c nu putem n elege comportamentul oamenilor dect dac lu m n calcul concep iile lor asupra lumii, credin ele lor religioase. El leag - f r s pretind ns existen a unei cauzalit i absolute - na terea capitalismului de valorile i atitudinile protestantismului. Weber a contribuit la dezvoltarea metodologiei sociologice. El a militat pentru eliminarea preferin elor, a prejudec ilor n procesul cercet rii sociologice, pentru o sociologie ,,n afara valorii", cu alte cuvinte, pentru ,,neutralitate axiologic ". Premisele obiective; contextul social istoric al apari iei sociologiei. Demersul analizei istorice privind fundamentele gndirii sociologice a dus firesc la stabilirea faptului c premisele apari iei sociologiei ca tiin se afl n primul rnd n climatul sociale tensionat produs de nfrngerea lui Napoleon de c tre cea de a asea coali ie mpotriva sa (21 martie 1814) i rentoarcerea Burbonilor pe tronul Fran ei. Revenirea lui Napoleon n politica un mai trziu, i nfrngerea lui de cea de aptea coali ie a tensionat i mai mult rela iile sociale i politice ale lumii occidentale n general i a Fran ei n special. Fundalul pe care i-a f cut apari ia originile sociologiei ca tiin l reprezint schimb rile radicale produse de Revolu ia Francez la 1789 i de revolu ia industrial din Europa. Dispari ia modurilor de via tradi ionale provocat de aceste schimb ri a determinat tentativa gnditorilor de a formula o nou percepere att a lumii sociale ct i a celei naturale. Ca tiin independent , sociologia s-a constituit la mijlocul secolului al XIX-lea, avnd la origini pe marii gnditori A. Comte, Em.Durkheim, K.Marx, M.Weber.

Sociologia a fost introdus ca disciplin de nv mnt n universit Anglia etc. la sfr itul secolului XIX nceputul secolului XX.

ile din SUA, Fran a,

Sociologia este acea ramura a cunoa terii tiin ifice preocupata de studiul rela iilor dintre oameni, grupuri, institu ii, a dependentelor ce se stabilesc intre acestea. Oameni, grupuri, institu ii, dependente compun o re ea de rela ii, cu o logica specific societ ilor omene ti. Sociologia studiaz logica sociala, adic analizeaz metodic i explic sistematic (dup scheme teoretice, de cercetare, etc.) cum se deruleaz acest complex de rela ii, n virtutea c rora oamenii se n eleg unii cu al ii, produc lucruri, i asigura servicii unii altora. Sociologie studiu explicativ i comprehensiv al realit i a unor p r i, fenomene i procese ale acestei realit ii sociale n totalitatea ei, precum i.

No iunea introdus de August Comte n anul 1832 n locul no iunii de fizic social lansat n lucrarea Planul lucr rilor necesare pentru reorganizarea societ ii. Terenul a fost folosit de A.Quetelet n sensul de studiu statistic al fenomenelor sociale. Etimologie socio din latin societate, logos din greac tiin .

Dimensiunile sociologiei: teoretic ndreptat spre construirea de modele teoretice, dup o metod ipotetico-deductiv , care pleac , n general, de la caracteristicile abstracte ale socialului; empiric orientat spre descrierea sistematic a realit ii sociale, spre acumularea de date referitoare la o problem social sau alta, concretizat , de regul , n monografii empirice sau sondaje de opinie public . Principiile sociologiei tiin ifice: principiul realismului lumea extern exist independent de observa iile noastre; principiul determinismului i regularit ii rela iile din lumea nconjur toare se produc n mod necesar i sunt organizate n termeni de cauz -efect; principiul cognoscibilit ii i ra ionalit ii lumea extern poate i cunoscut prin observa ii obiective i pe cale logic . Obiectul sociologiei studiul colectivit ilor umane i al rela iilor interumane n cadrul acestora, precum i comportamentului uman n cadrul social propriu grupurilor i comunit ilor umane de diferite tipuri. Obiectul de studiu: obiectul de studiu al sociologiei cuprinde o arie de probleme de o mare complexitate i diversitate; studiul acestora s-a diferen iat i s-a aprofundat, conturndu-se un sistem de discipline sociologice care s-au extins treptat atingnd n sociologia modern un num r impresionant (pn la aproximativ 100 de discipline specializate). Cele mai importante dintre ele sunt: 1. 2. 3. 4. 5.
4

Sociologia colectivit ilor umane Sociologia opiniei Sociologia valorilor Sociologia popula iei Sociologia comunic rii (mass-media)

6. Sociologia cunoa terii 7. Sociologia vie ii morale 8. Sociologia religiei 9. Sociologia artei 10. Sociologia culturii Domeniile de cercetare ale sociologiei s-au diferen iat n func ie de clasificarea fenomenelor i proceselor care au loc n via a social . Din aceast perspectiv , Szczepanski consider c , n sociologia contemporan , putem distinge urm toarele domenii de cercetare: y y y Discipline sociologice ce studiaz institu iile sociale, cum ar fi: familia, institu iile de educa ie, institu ii politice, institu ii juridice, economice, industriale etc. Discipline sociologice ce studiaz diferite tipuri de colectivit i i grupuri umane, cum ar fi: satul, ora ul, diferite colectivit i, etc. Discipline sociologice ce studiaz fenomene i procese sociale, cum ar fi: procese intra- i interpersonale, procese privind geneza i structura, organizarea i dinamica grupurilor, etc.

Conceptele de baz i problematica sociologiei. Conceptele de societate i colectivitate, grup social, rela ii sociale i interpersonale, opinie i mentalit i, fapt social n sens generic constituie unele din conceptele de baz ale sociologiei. De asemenea, conceptele de personalitate, rol i status social, cultur i socializare, structuri sociale i mobilitate social , adaptare i integrare social , participare, creativitate n plan social constituie alte no iuni fundamentale pentru sistemul conceptual coerent i unitar al sociologiei ca tiin . Rela ia sociologiei cu alte tiin e. Primul lucru ce trebuie spus este acela c sociologia, n principiu, are deschise c ile de leg tur cu toate tiin ele, fie ele ale naturii, fie sociale i umaniste. Trebuie s acord m o aten ie deosebit leg turilor sociologiei cu tiin ele sociale, dat fiind trunchiul comun din care s-au desprins. Fiecare tiin a socialului presupune studiul realit ii sociale, dar fiecare dintre ele are drept obiect de studiu un alt segment al acestei realit i i utilizeaz perspective explicative i interpretative cu accente specifice. Deosebirea esen ial dintre sociologie i celelalte tiin e socio-umane const n aceea c n timp ce acestea din urm se intereseaz numai de un aspect particular al realit ii sociale, cum ar fi domeniul realit ii politice sau economice, preocup rile sociologilor sunt mult mai cuprinz toare. n aten ia lor se afl realitatea social , indiferent dac ea se manifest ntr-un grup, ntr-o organiza ie politic sau economic . Prin urmare, sociologii studiaz realitatea social ca atare. Ei caut s cunoasc asem n rile i deosebirile dintre un grup mic i unul mare, dintre o ac iune ra ional i una nonra ional , dintre starea de ordine i cea de anomie etc. indiferent de domeniul particular al realit ii sociale. C ile sociologiei c tre alte tiin e dup S. Jonas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Antropologie cultural Psihanaliz Semantic Antropologie social Psihologie social Antropologie economic Psihologie istoric Economie social Istorie social Urbanism Geografie economic 12. Demografie

Literatura sociologic ne ofer enumer ri, mai mult sau mai pu in complete, ale domeniilor de interes pentru cercetarea sociologic , de aceea ne-am propus s realiz m o clasificare a acestor domenii. Un prim criteriu de clasificare l reprezint cel al domeniului de aplicabilitate. n aceast categorie putem include: sociologia militar , sociologia dreptului sau sociologia juridic , sociologia muncii, sociologia artei, sociologia culturii, sociologia medical , sociologia comunic rii, sociologia religiilor, sociologia rela iilor etnice .a. Al doilea criteriu este tipul de interdisciplinaritate activat. Din aceast perspectiv putem grupa domeniile sociologiei n dou categorii: a) cea a interdisciplinarit ii clasice (sociologia educa iei, psihologia social , sociolingvistica, sociologia antropologic , socio-logia istoric ) i b) cea a transdisciplinarit ii (sociologia vie ii coti-diene, sociologia cunoa terii).

Sociologia organiza iilor