Sunteți pe pagina 1din 82

LIBERA CIRCULATIE A SERVICIILOR

Bucuresti 2002

La elaborarea textelor acestor bosuri au contribuit:


Experti: ILEANA PASCAL STEFAN DEACONU CODRU VRABIE NICULAE FABIAN Supervizare: AUREL CIOBANU - DORDEA ELENA SIMINA TANASESCU

n cadrul proiectului Campanie de informare a functionarilor publici privind continutul acquis-ului comunitar au fost elaborate brosuri privind primele 15 capitole de negociere.

CRJ 2002 ISBN 973-8338-52-2

Lista capitolelor n care este mpartit acquis-ul comunitar, n vederea negocierilor cu statele care adera la Uniunea Europeana
Capitolul 1: Libera circulatie a marfurilor Capitolul 2: Libera circulatie a persoanelor Capitolul 3: Libera circulatie a serviciilor Capitolul 4: Libera circulatie a capitalului Capitolul 5: Dreptul societatilor comerciale Capitolul 6: Politica n domeniul concurentei Capitolul 7: Agricultura Capitolul 8: Pescuitul Capitolul 9: Politica n domeniul transporturilor Capitolul 10: Impozitare Capitolul 11: Uniune economica si monetara Capitolul 12: Statistica Capitolul 13: Politici sociale si ocuparea fortei de munca Capitolul 14: Energie Capitolul 15: Politica industriala Capitolul 16: ntreprinderi mici si mijlocii Capitolul 17: Stiinta si cercetare Capitolul 18: Educatie, formare profesionala si tineret Capitolul 19: Telecomunicatii si tehnologia informatiilor Capitolul 20: Cultura si politica n domeniul audiovizualului Capitolul 21: Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale Capitolul 22: Protectia mediului nconjurator Capitolul 23: Protectia consumatorilor si a sanatatii Capitolul 24: Justitie si afaceri interne Capitolul 25: Uniune vamala Capitolul 26: Relatii externe Capitolul 27: Politica externa si de securitate comuna Capitolul 28: Control financiar Capitolul 29: Dispozitii financiare si bugetare Capitolul 30: Institutii Capitolul 31: Diverse 3

ABREVIERI
CE CEE CJCE HG MO OUG UE TUE Tratatul Comunitatii Economice Europene Comunitatea Economica Europeana Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene Hotarre de Guvern Monitorul Oficial Ordonanta de urgenta a Guvernului Uniunea Europeana Tratatul Uniunii Europene

Actele normative adoptate la nivel comunitar


Tratatele constitutive (versiunile republicate, n urma modificarilor si completarilor, ale Tratatului instituind Comunitatea Europeana si Tratatului asupra Uniunii Europene), legislatia n vigoare, legislatia n pregatire, precum si hotarrile recente pronuntate de Curtea Europeana de Justitie se regasesc n cadrul bazei de date cu acces gratuit EUR-Lex de pe serverul Europa (www.europa.eu.int/eur-lex). n temeiul si n conformitate cu dispozitiile tratatelor constitutive, institutiile UE cu competente n procesul legislativ adopta, n esenta, urmatoarele acte normative: Regulamentele sunt actele care au caracter obligatoriu de la data intrarii lor n vigoare att pentru statele membre, ct si pentru persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul acestora. Regulamentele se aplica direct pe teritoriul statelor membre, carora le este interzis sa adopte masuri de transpunere sau orice alte masuri care ar putea ngradi aplicarea lor directa. Daca n text nu este precizata data intrarii n vigoare, aceasta va fi reprezentata de cea de a 20-a zi de la publicarea n Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. Directivele sunt actele care stabilesc numai obiective obligatorii pentru statele membre, lasnd la latitudinea acestora modalitatile de atingere a lor. n text este precizata data pna la care statele membre trebuie sa adopte masurile de adaptare la directiva n cauza. Directivele se aplica si ele direct pe teritoriul statelor membre, dar numai dupa expirarea termenului de transpunere. Deciziile sunt actele cu caracter obligatoriu doar pentru statele membre sau persoanele juridice carora le sunt adresate. Unele au caracter individual (avnd un singur destinatar sau un numar limitat de destinatari), iar altele au caracter general (sunt obligatorii pentru toate statele membre si pentru persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul acestora).

Recomandarile, rezolutiile si avizele sunt acte fara caracter obligatoriu, jucnd rolul de instrumente indirecte pentru apropierea legislatiilor si practicilor nationale. Acordurile si conventiile sunt ntelegeri n forma scrisa supuse dreptului international dar ncheiate fie de catre Comunitati cu state terte, fie de catre acestea si statele membre cu state terte, fie numai ntre statele membre, n conformitate cu competentele stabilite prin tratatele constitutive. ntr-o serie de domenii, n afara actelor normative mai sus aratate, institutiile Uniunii adopta si alte acte cu caracter obligatoriu. Acestea vor fi aratate si explicate n cadrul prezentarii domeniilor respective. Baza de date EUR-Lex permite regasirea tuturor actelor legislative n vigoare sau n pregatire prin intermediul mai multor facilitati de cautare : 1. Indexul analitic al directorului de legislatie (regasirea legislatiei n functie de domeniu); 2. Indexul alfabetic al directorului de legislatie (regasirea legislatiei dupa termeni cheie ordonati alfabetic); 3. Cautare dupa numarul Jurnalului Oficial n care s-a publicat actul legislativ; 4. Cautare dupa numarul actului legislativ (cu ajutorul unui cod format automat de catre facilitatea de cautare); 5. Cautare dupa cuvinte cheie n text. Toate aceste facilitati de cautare usureaza considerabil regasirea unui act legislativ sau a actelor legislative ncadrate la un anumit domeniu. Pentru identificarea acquis-ului comunitar pe capitole cea mai utila facilitate este indexul analitic al directorului de legislatie (cuprinde 20 de capitole, fiecare fiind mpartit cel putin pe subcapitole).

Cuprins
I. Introducere ....................................................................................9 Raporturile dintre libertatea de stabilire si libera circulatie a serviciilor ................................................................................ 12 Specificitatea liberei circulatii a serviciilor ................................. 12 a) Regimul juridic al liberei circulatii a serviciilor active.....13 Interdictia discriminarii n functie de criteriul nationalitatii sau al rezidentei prestatorului.......................................13 Interdictia masurilor nationale restrictive aplicate n mod nediscriminatoriu .........................................................13 Masurile justificate prin ratiuni de interes general.........14 b) Regimul juridic al liberei circulatii a serviciilor pasive ....15 c) Beneficiarii liberei circulatii a serviciilor ........................15 Persoanele fizice..........................................................15 Persoanele juridice ......................................................15 II. ACQUIS-UL COMUNITAR N DOMENIUL LIBEREI CIRCULATII A SERVICIILOR ....................................................16 1. Accesul la profesiile reglementate ......................................... 16 a) Directive speciale ..........................................................16 Profesiile medicale ......................................................16 Profesia de avocat .......................................................17 b) Directive generale de recunoastere reciproca a diplomelor si a certificatelor................................................................18 Recunoasterea reciproca a diplomelor eliberate dupa absolvirea a minim trei ani de studii..............................18 Recunoasterea reciproca privind diplomele, certificatele si celelalte titluri eliberate dupa absolvirea a mai putin de trei ani. .......................................................................19 2. Alte masuri luate de Consiliu pentru a facilita exercitiul efectiv al liberei prestatii a serviciilor ....................................................... 20 a) Spatiul financiar european .............................................20 Sectorul bancar ............................................................20 Sectorul asigurarilor .....................................................22 Serviciile de investitii...................................................23 7

b) Libertatea de comunicare n Europa ...............................24 III. TRANSPUNEREA ACQUIS ULUI COMUNITAR N ROMNIA......................................................................................26 1. Accesul la profesiile reglementate.......................................... 27 A) Directive speciale ..........................................................27 Medici, farmacisti ........................................................27 a) Armonizarea legislatiei..................................................27 b) Capacitate administrativa .............................................27 Veterinari....................................................................27 a)Armonizarea legislatiei ..................................................27 Avocati........................................................................28 a)Armonizarea legislatiei ..................................................28 Arhitecti ......................................................................29 a)Armonizarea legislatiei ..................................................29 Dreptul de a desfasura activitati n calitate de angajat propriu........................................................................29 a)Armonizarea legislatiei ..................................................29 B) Recunoasterea generala reciproca a diplomelor si a certificatelor......................................................................30 a) Armonizarea legislatiei .................................................30 2. Alte masuri luate de Consiliu pentru a facilita exercitiul efectiv al liberei circulatii a serviciilor .................................................. 30 A) Spatiul financiar european.............................................30 Asigurari.....................................................................30 a) Armonizarea legislatiei .................................................30 b) Capacitatea administrativa............................................32 Banci ..........................................................................32 a) Armonizare legislativa ..................................................32 b) Capacitatea administrativa............................................32 Valori mobiliare ..........................................................33 a) Armonizarea legislatiei .................................................33 b) Capacitatea administrativa............................................34 B) Serviciile societatii informationale ..................................35 Semnatura electronica..................................................35

a) Armonizarea legislatiei .................................................35 b) Capacitatea administrativa............................................35 Comertul electronic .....................................................35 a) Armonizarea legislatiei .................................................35 b) Capacitatea administrativa ............................................35 Libertatea de comunicare......................................................... 36 a) Armonizarea legislatiei...................................................36 b) Capacitatea administrativa.............................................36 ANEXA Lista legislatiei comunitare relevante n materia liberei circulatii a serviciilor ........................................................................................37

10

I. Introducere
Libera circulatie a serviciilor consta n dreptul de a oferi servicii pe teritoriul statelor membre plecnd de la un sediu (principal sau secundar) stabilit n Uniunea Europeana. Ea este o componenta importanta pentru functionarea pietei unice europene, avnd ca fundament necesitatea unei repartizari optime a tuturor factorilor de productie la nivel comunitar, astfel nct mobilitatea acestora sa permita exercitarea activitatilor productive si comerciale n cele mai favorabile medii sociale, economice si comerciale. Baza legala se regaseste n art.49-55 (ex. 59-66) din Tratatul de la Roma (CEE). n dreptul comunitar prin notiunea de servicii se ntelege ansamblul prestatiilor care nu cad sub incidenta dispozitiilor referitoare la libera circulatie a marfurilor, capitalurilor sau persoanelor. Ea are, asadar, un caracter rezidual sau subsidiar, dar poate fi clarificata n baza a trei criterii stabilite prin jurisprudenta CJCE de la Luxemburg: a) Prestatorul serviciilor trebuie sa fie stabilit ntr-un stat membru al Uniunii Europene, altul dect acela al destinatarului prestatiei, astfel nct sa existe o trecere a unei frontiere interioare UE. b) Prestatorul trebuie sa fi fost stabilit n spatiul Pietei unice europene. c) Prestatia trebuie sa fie furnizata contra unei remuneratii. Articolul 50 (ex-60) din Tratatul de la Roma (CEE) precizeaza ca prestatorul serviciilor si poate exercita si numai temporar activitatea n tara n care serviciul este oferit. De aici rezulta ca el nu trebuie sa se stabileasca pe teritoriul altui stat membru, pentru ca atunci ne-am afla n prezenta libertatii de stabilire. Prestarea serviciilor poate fi ntlnita n orice sector de activitate: emisiunile televizate, publicitatea, activitatile financiare din sectorul

11

bancar si al asigurarilor, activitatile de intermediere, transportul si turismul, chiar sportul profesionist, organizarea jocurilor si a loteriilor si orice profesii liberale (medici, avocati, arhitecti, contabili). Raporturile dintre libertatea de stabilire si libera circulatie a serviciilor Chiar daca cele doua libertati sunt diferite, fiind distinct reglementate n cadrul Tratatului de la Roma (CEE), ele au si numeroase puncte comune, primul dintre acestea fiind scopul lor comun: eliminarea barierelor economice din cadrul Pietei unice. Tratatul ofera ambele libertati agentilor economici, iar statele membre ale UE nu pot mpiedica alegerea uneia dintre ele, n ciuda caracterului rezidual al liberei circulatii a serviciilor. Criteriile alegerii pot fi diverse; posibilitatea pastrarii unui regim fiscal si/sau social cunoscut sau mai suplu, legea aplicabila contractelor, regulile de facturare etc. Specificitatea liberei circulatii a serviciilor Prin opozitie cu libertatea de stabilire, libera circulatie a serviciilor este prin natura sa transfrontaliera si pune n discutie doua legislatii nationale, aceea a statului de unde emana prestatia si cea a statului destinatarului prestatiei. Libera circulatie a serviciilor poate fi mpartita n doua categorii: libera circulatie a serviciilor active si libera circulatie a serviciilor pasive. Cea activa este cel mai des ntlnita si presupune ca furnizorul sa fie activ adica sa se deplaseze la clientul care locuieste n alt stat membru dect acela unde se afla el stabilit. Libera circulatie a serviciilor pasiva determina clientul sa se deplaseze n statul membru unde se afla stabilit prestatorul pentru a lua contact cu el sau a ncheia un contract.

12

O varianta intermediara este cea n care nici furnizorul de servicii, nici destinatarul lor nu se deplaseaza ntr-un alt stat membru al UE, dar furnizarea serviciilor se produce prin posta, telefon, telegrama, telex, fax, terminale de computer, transmitere de publicitate etc. a) Regimul juridic al liberei circulatii a serviciilor active Legislatia nationala nu trebuie sa puna piedici persoanelor care vor sa beneficieze de libera circulatie a serviciilor, pentru ca numai astfel se poate realiza efectul util al articolului 49 (ex-59) din Tratatul de la Roma (CEE). Interdictia discriminarii n functie de criteriul nationalitatii sau al rezidentei prestatorului Cu exceptia activitatilor mentionate n articolul 45 (ex-55) al Tratatului de la Roma (CEE), respectiv exercitarea autoritatii publice, nu pot fi admise discriminari - directe, indirecte sau deghizate - pe baza nationalitatii prestatorului sau a sediului acestuia. Sunt de asemenea interzise masurile prin care prestatorul de servicii ar fi supus unor sarcini sau cotizatii pe care acesta le suporta deja n tara de origine, ceea ce are ca efect diminuarea sau anihilarea avantajelor pe care prestatorul le-ar putea avea din faptul ca este stabilit ntr-un alt stat membru. Interdictia masurilor nationale restrictive aplicate n mod nediscriminatoriu Exista o gama larga de masuri nationale care reglementeaza accesul la / sau exercitarea cotidiana (ex.: controale administrative, contabilitate, declaratii la organele administrative, deontologie) a anumitor activitati si care, aplicate nediscriminatoriu, pot conduce la limitari ale liberei circulatii a serviciilor. Un prim set de masuri se refera la faptul ca accesul la unele profesii este conditionat de detinerea unor titluri, diplome sau calificari profesionale, sau de detinerea unor autorizatii administrative prealabile. n absenta unei armonizari, statele membre sunt libere sa fixeze un nivel minim al calificarii necesare pentru exercitarea unei profesii astfel nct sa fie garantata calitatea prestatiilor furnizate pe teritoriul lor. Acest lucru poate 13

nsa conduce la aplicarea tratamentului national al statului unde se presteaza serviciul, astfel ngreunnd libera circulatie a serviciilor. Desigur, exista principiul recunoasterii reciproce a diplomelor, certificatelor sau atestatelor profesionale, mentionat n directivele din 21 decembrie 1988 (Directiva 89/48/CEE) si 18 iunie 1992 (Directive 92/51/CEE), n virtutea caruia autoritatile statelor membre trebuie sa aprecieze cunostintele sau diplomele obtinute n statele de origine ale prestatorilor si sa organizeze examene, probe sau stagii de adaptare. Deciziile de respingere a unei cereri de autorizare a activitatii trebuie sa fie motivate si susceptibile de recurs. Jurisprudenta CJCE a stabilit si unele criterii generale pentru identificarea masurilor nationale restrictive fata de libera circulatie a serviciilor: masuri care aplicate n mod uniform pot conduce la dificultati mai mari pentru un prestator de servicii transfrontaliere dect pentru un prestator national, desi ambii furnizeaza n mod legal servicii similare n respectivul stat. Masurile justificate prin ratiuni de interes general Exista totusi si unele masuri nationale care pot fi justificate prin ratiuni de interes general si pot fi adoptate numai n urmatoarele conditii: 1. Domeniul n care se ia masura sa nu fi fost armonizat; 2. Masura sa urmareasca un interes general; 3. Ea nu trebuie sa fie discriminatorie; 4. Ea trebuie sa fie n mod obiectiv necesara; 5. Ea trebuie sa fie proportionala cu scopul urmarit; 6. Ea trebuie sa respecte principiul recunoasterii reciproce. Nu exista o lista exhaustiva a ratiunilor de interes general, iar CJCE identifica mereu altele noi, n functie de cazurile pe care le are de solutionat, dar cu titlu de exemplu pot fi mentionate: etica, religia, morala, deontologia profesionala, buna administrare a justitiei, reputatia 14

pietelor nationale, protectia unei limbi sau a unei culturi, coerenta regimului fiscal. b) Regimul juridic al liberei circulatii a serviciilor pasive Atunci cnd destinatarii serviciilor se deplaseaza si accepta implicit sa renunte la protectia dreptului lor national, libertatea lor trebuie sa fie respectata de toate statele membre ale UE, astfel nct ei sa aiba acces la toate serviciile, fara restrictii impuse n considerarea nationalitatii sau a rezidentei lor. c) Beneficiarii liberei circulatii a serviciilor Tratatul de la Roma (CEE) stabileste ca beneficiarii liberei circulatii a serviciilor sunt persoane fizice si persoane juridice care prin specificul sau activitatile lor se plaseaza n cmpul de aplicare al dreptului comunitar. Fata de oricare alte subiecte de drept, libera circulatie a serviciilor nu se aplica. Persoanele fizice Este resortisant (rezident) comunitar orice persoana care are cetatenia unui stat membru al UE; determinarea cetateniei este de competenta statului a carui cetatenie este invocata. Persoanele care au dubla cetatenie (de exemplu, una apartinnd unui stat membru si alta unei terte tari), atta timp ct ele invoca cetatenia unui stat membru ele se pot prevala de drepturile acordate de legislatia comunitara. Persoanele juridice n dreptul comunitar nu exista un sistem general de recunoastere a societatilor si a persoanelor juridice. Sistemele juridice ale statelor membre ale UE sunt foarte diferite, totusi, n articolul 48 (ex-58) al Tratatului de la Roma (CEE) au fost instituite anumite reguli ce asigura recunoasterea reciproca a societatilor n domeniul libertatii de stabilire si a liberei circulatii a serviciilor.

15

II. Acquis-ul comunitar n domeniul liberei circulatii a serviciilor


1. Accesul la profesiile reglementate Profesiile reglementate sunt cele a caror exercitare este conditionata n statul gazda de posesia unui nivel de pregatire determinat, (verificat prin detinerea unei diplome, a unui certificat sau atestat profesional). Ele pot fi extrem de diverse, de la profesiile liberale pna la cea de mester artizan. n principiu, statele membre ale UE au libertatea de a fixa (sau nu) un nivel minim al calificarii necesare pentru exercitarea unei profesii. n conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, ele sunt nsa obligate sa ia n considerare calificarea obtinuta de o persoana ntr-un alt stat membru al UE si sa aprecieze daca aceasta corespunde exigentelor proprii. Statul gazda poate cere promovarea unor stagii sau examene prin care sa fie ndeplinite cerintele legislatiei sale cu privire la exercitarea acelor profesii. La nivelul UE, aceasta diversitate de regimuri juridice a fost initial tratata prin adoptarea a numeroase directive specializate, pentru fiecare profesie. Constatndu-se o eficienta limitata a acestui tip de regim juridic, dupa 1988 s-a procedat la adoptarea unui sistem general care se baza pe principiul recunoasterii reciproce. a) Directive speciale Din multitudinea de directive care i privesc pe farmacisti, asistenti medicali, veterinari, arhitecti etc. vor fi detaliat prezentate aici doar directivele referitoare la profesiile medicale si de avocat. Profesiile medicale Articolul 47 alineatul 3 (ex-57) al Tratatului de la Roma (CEE) prevede ca liberalizarea progresiva a restrictiilor referitoare la profesiile medicale si paramedicale va fi subordonata unei prealabile coordonari a conditiilor 16

de exercitare n diferitele state membre ale UE. Din considerente legate de necesitatea mentinerii unui nivel ridicat al sanatatii publice, coordonarea pregatirii profesionale si a modalitatilor de studiu a fost pusa pe primul plan. Dupa 1975 au fost adoptate un numar impresionant de directive, care sunt codificate astazi prin Directiva 93/16/CEE din 5 aprilie 1993 (OJ, L.165, 7 iulie 1993) viznd facilitarea liberei circulatii a medicilor si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor titluri. Principalele doua coordonate ale directivei sunt: stricta coordonare a diverselor forme de pregatire a personalului medical si paramedical si aplicarea principiului recunoasterii reciproce a diplomelor obtinute n alte state membre, ceea ce implica accesul de o maniera nediscriminatorie la exercitarea profesiilor medicale. n vederea unei reale respectari a liberei circulatii a serviciilor se prevede o dispensa de la obligatia nscrierii sau afilierii la organizatiile profesionale din statul gazda, ceea ce nu exonereaza prestatorul de servicii de respectarea deontologiei, sau a sanctiunilor disciplinare sau profesionale n vigoare n statul n care prestatia se efectueaza. Profesia de avocat Diversitatea legislatiilor nationale, att n ceea ce priveste accesul la profesie ct si exercitarea acesteia, au facut coordonarea n materie mult mai dificila dect n domeniul medical. Dupa ce mult timp baza legala a fost reprezentata doar de prevederile Tratatului de la Roma (CEE), Consiliul a adoptat pe 22 martie 1977 Directiva 77/249/CEE (OJ, L.78, 26 martie 1977) pentru a facilita exercitarea efectiva a prestatiilor serviciilor de catre avocati. Astfel, directiva: recunoaste ca fiind echivalenti, din punctul de vedere al exercitarii profesiei termenii de avocat, Rechtanwalt, avvocato, barrister, solicitor, avocat-avoue etc. liberalizeaza activitatile obisnuite ale avocatului (reprezentare, aparare, consiliere) cu exceptia celor care implica exercitiul autoritatii publice. Avocatul prestator de servicii se poate vedea obligat sa actioneze mpreuna cu un confrate local. Dar jurisprudenta constanta a 17

CJCE face ca aceasta exigenta sa nu poata fi aplicata de o maniera generala, mai ales n situatia n care legislatia nationala nu impune nici o obligatie comparabila avocatilor nationali stabiliti n afara jurisdictiei instantei unde ei actioneaza. nu exonereaza prestatorii de servicii de obligatia de a respecta deontologia n vigoare n statul gazda, cu sanctiunile corespunzatoare. Directiva din 16 februarie 1998 (Directiva 98/5/CEE, OJ, L77, 14 februarie 1998) privind recunoasterea reciproca a diplomelor prevede ca exercitarea profesiei este posibila n trei variante: cu titlul din tara de origine, existnd obligatia colaborarii cu un avocat local pentru operatiunile de reprezentare n justitie si de aparare, n conditiile respectarii deontologiei profesionale existente att n statul de origine ct si n statul gazda. prin asimilarea cu avocatul din statul gazda n cazul identitatii titlului. Asimilarea totala presupune aici recunoasterea diplomei. sau ntr-o societate de avocati. b) Directive generale de recunoastere reciproca a diplomelor si a certificatelor Cele doua directive subsidiare (n sensul ca se aplica doar n absenta unor directive sectoriale), Directiva 89/48/CEE din 21 decembrie 1988 privind sistemul general de recunoastere a diplomelor de nvatamnt superior eliberate dupa absolvirea a minim trei ani de studii si Directiva 92/51/CEE din 18 iunie 1992 privind diplomele, certificatele si celelalte titluri eliberate dupa absolvirea a mai putin de trei ani, au fost completate prin directiva din 7 iunie 1999 care extinde principiul recunoasterii reciproce si la sectoarele omise n primele doua. Recunoasterea reciproca a diplomelor eliberate dupa absolvirea a minim trei ani de studii Principiul este acela al recunoasterii reciproce a diplomelor cerute n statele membre de origine si n statele gazda pentru exercitarea aceleiasi profesii, exceptiile putnd exista atunci cnd formatiunea de pregatire este mai lunga sau n mod esential diferita n statul gazda. n aceste

18

cazuri, statul gazda poate impune dobndirea unei experiente profesionale minime pentru a compensa durata mai mica a studiilor, sau stagii ori probe pentru a compensa diferentele de materii din programa de nvatamnt. Exigentele statelor gazda privind moralitatea, onorabilitatea etc. trebuie respectate, statele la rndul lor trebuind, n principiu, sa accepte atestatele sau diplomele eliberate n statele membre de origine. Daca o profesie nu este reglementata n statul gazda, acesta din urma trebuie sa permita libera exercitare a respectivei profesii, multumindu-se cu obtinerea unei diplome si cu minim 2 ani de experienta n statul de origine sau efectuarea cu succes a unei pregatiri profesionale n domeniul profesiei respective. Recunoasterea reciproca privind diplomele, certificatele si celelalte titluri eliberate dupa absolvirea a mai putin de trei ani. Directiva din 18 iunie 1992 extinde sistemul introdus prin Directiva 89/48/CEE, dar, din punct de vedere tehnic, este mai complexa si tine cont de multitudinea de exigente ale diferitelor state membre ale UE. Astfel, pentru aceeasi profesie, statele pot sa ceara att diplomele, n sensul Directivei 89/48/CEE, ct si diplomele post-liceale sau alte certificate ori simple atestari de competenta. Directiva ncearca sa stabileasca un sistem de recunoastere reciproca, analiznd aproape toate ipotezele posibile. De aici, cinci ipoteze, cu cinci regimuri diferite permitnd compensarea insuficientei pregatirii de o mai scurta durata din statul de origine. Principiul ramne acelasi - statul gazda poate sa ceara dovada unei experiente profesionale, efectuarea unor stagii sau trecerea unor probe de aptitudini. Aceste doua directive au fost completate de Directiva 1999/42/CEE a Consiliului si a Parlamentului European din 7 iunie 1999 privind stabilirea unui mecanism pentru recunoasterea calificarilor profesionale prevazute de Directivele privind liberalizarea si masurile tranzitorii si care amendeaza sistemul general de recunoastere a calificarilor. Ea extinde sfera activitatilor la care acestea se refereau, pastrnd mecanismele instituite anterior.

19

2. Alte masuri luate de Consiliu pentru a facilita exercitiul efectiv al liberei prestatii a serviciilor
Dupa hotarrile Reyners si Van Binsbergen din 1974 a fost adoptat un mare numar de directive prin care a fost reglementata cea mai mare parte a sectoarelor importante. Vom prezenta aici, succint, metoda de reglementare folosita n anumite sectoare economice. Particularitatile unora din aceste sectoare au facut necesare directive de coordonare, cum este cazul sectorului bancar si cel al asigurarilor si, n general, al activitatilor care concura la realizarea unui spatiu financiar european. Un alt domeniu este cel al comunicarii si informatiei. a) Spatiul financiar european Spatiul european trebuie sa permita institutiilor de credit, societatilor de asigurari sau societatilor de investitii (valori mobiliare) sa propuna serviciile lor clientelei comunitare. Directivele adoptate pna n prezent, fie ca sunt n domeniul bancar, fie ca sunt n cel al asigurarilor, sprijina controlul unic efectuat de catre autoritatile statului unde se afla sediul unei banci sau al unei societati de asigurari. Acesta este principiul Home Country Control, n opozitie cu principiul Risk Country Control (controlul efectuat de statul unde exista riscul, al mprumutului sau al contractului de asigurare). Locul situarii sediului social (al unei societatimama sau al unei filiale) a devenit astfel foarte important, caci este locul unde sunt centralizate controalele administrative. Sectorul bancar Dupa ce a fost data o directiva privind nlaturarea masurilor discriminatorii pe 28 iunie 1973 (Directiva 73/183/CEE OJ L.194, 16 iulie 1973), prima directiva de coordonare a fost adoptata pe 12 decembrie 1977 (OJ, L.322, 17 decembrie 1977). Ea contine definitia institutiei de credit, impunnd anumite forme de organizare. Au urmat apoi o serie de directive cu privire la supravegherea institutiilor de credit si la coordonarea dispozitiilor nationale n acest domeniu. O alta directiva importanta a fost adoptata pe 17 aprilie 1989 (Directiva

20

89/299/CEE: OJ, L.124, 5 mai 1989) n domeniul fondurilor proprii ale institutiilor de credit. Sistemul de autorizare unic pentru crearea de sucursale si pentru exercitarea liberei circulatii a serviciilor este principala masura luata de cea de-a doua directiva bancara din 15 decembrie 1989 (Directiva 89/646/CEE: OJ, L.386, 30 decembrie 1989). O institutie de credit autorizata ntr-un stat membru va putea crea n mod liber sucursale sau va putea folosi libera circulatie a serviciilor n alte state membre, fara sa mai solicite o noua autorizare administrativa. Sistemul se bazeaza pe principiul recunoasterii reciproce a autorizatiilor. Sistemul, de care beneficiaza toate institutiile de credit n sensul primei directive, nu poate fi folosit dect pentru activitatile si serviciile enumerate la anexa celei de-a doua directiva. Totusi, aceasta enumerare este destul de larga si corespunde modelului de banca universala si nu celui de banca specializata. Recunoasterea reciproca a autorizarilor administrative este pivotul sistemului instituit n 1989. Aceasta recunoastere reciproca este facilitata n a doua directiva de o armonizare complementara a conditiilor de autorizare care au fost descrise n directiva din 1977. Sistemul Home Country Control (controlul n tara de origine) cere ca un control efectiv sa poata fi efectuat n statul unde se afla sediul social: dupa 1995, institutiile de credit trebuie sa aiba n acest stat att sediul social ct si administratia centrala. Autoritatile tarii gazda pot totusi beneficia de anumite instrumente de control, n special ele pot mentine unele masuri de protejare a interesului lor, derogatorii de la dreptul comunitar. Aceste masuri pot fi notificate statului de origine si sunt opozabile bancilor de care tin sucursalele sau care opereaza folosindu-se de libera circulatie a serviciilor. Asadar, autoritatile statului unde sunt prestate serviciile si pastreaza un rol de supraveghere si control auxiliar n cazul nerespectarii regulilor n vigoare pe teritoriul lor sau al pasivitatii societatii respective sau a autoritatilor din statul de origine. Colaborarea dintre autoritatile de control este piatra de temelie a acestei directive, care a fost aprofundata prin Directiva 95/26 .

21

Toate dispozitiile referitoare la sectorul bancar enumerate pna acum au fost integrate n directiva unica a Consiliului si a Parlamentului European nr. 2000/12 din 20 martie 2000 (OJ,L.126,26.05.2000). Sectorul asigurarilor Dreptul comunitar face o distinctie neta ntre asigurarile de viata si celelalte, asigurari n general non-viata. Ultimele se refera la sectoarele traditionale ale asigurarii pentru pagube si la asigurarea de raspundere civila. Aceste forme nu au nici o legatura cu sectorul economiilor populatiei, nefiind forme de investitii sau de plasament. Mai mult, piata comunitara a asigurarilor n aceste domenii este deja saturata, iar liberalizarea a putut opera fara prea multe dificultati. Asigurarea de viata are o alta natura, iar piata acestui produs nu este nca saturata. Sectorul reasigurarilor este tratat separat, pentru ca aici nu intervin dect institutiile profesioniste, dreptul comunitar acordnd o totala libertate acestui sector. Contrar sectorului bancar, care cunoaste de mult timp instrumente similare n statele membre ale UE, sectorul asigurarilor este profund ancorat n traditiile juridice ale statelor. Armonizarea dispozitiilor nationale n domeniul asigurarilor a reprezentat o ntreprindere ambitioasa a institutiilor comunitare. Primele directive referitoare la asigurari n general din 1973 (Directiva 73/239/CEE, 24 iulie 1973: OJ, L.228, 16 august 1973) si la asigurarile de viata din 5 martie 1979 (Directiva 79/267CEE: OJ, L.63, 13 martie 1979) au instituit necesitatea autorizatiei administrative pentru accesul la activitatile din sectorul de asigurari din statele membre. Aceasta autorizare este data pe ramura, iar o lista a ramurilor asigurarilor a fost anexata la fiecare din primele directive. Orice extindere de activitate a unei noi ramuri trebuia sa faca obiectul unei noi autorizari. Progresul catre libera circulatie a serviciilor s-a facut foarte lent, pe calea negocierilor dintre state si cu interventia CJCE. Prin directivele tranzitorii din 1988 (Directiva 88/357/CEE:OJ, L.172, 4 iulie 1988) si 1990 s-a ajuns la un compromis pentru a se putea ajunge ntr-o zi la o libera circulatie a serviciilor n domeniul asigurarilor. n acel moment nsa, sectorul era liberalizat numai pentru riscurile mari, n timp ce pentru riscurile mici era necesara o autorizare administrativa. Directiva din 1988 22

a fost completata prin directiva din 8 noiembrie 1990 cu privire la asigurarile de automobile, n care erau inserate si unele dispozitii cu privire la reciprocitatea comunitara. Directiva referitoare la asigurarile de viata din 8 noiembrie 1990 (Directiva 90/619/CEE: OJ, L.330, 29 noiembrie 1990) se baza pe un principiu dificil de aplicat n practica datorita distinctiei dintre libera circulatie a serviciilor activa si pasiva. n primul caz, atunci cnd asiguratorul stabileste contactul cu clientul sau, se putea cere o autorizare speciala. Atunci cnd asiguratul l contacta pe asigurator, el renunta n mod voluntar la protectia dreptului sau national. Dificultatea practica intervenea atunci cnd trebuia sa se verifice modalitatea n care contractele au fost ncheiate. Directivele din 1988 si 1990 au fost nlocuite nainte sa poata da nastere la situatii litigioase. n 1992 au fost adoptate doua noi directive, prima pe 18 iunie 1992 (Directiva 92/49/CEE: OJ, L.228, 11 august 1992) n materia asigurarilor n general, non-viata, iar cea de-a doua pe 10 noiembrie 1992 (Directiva 92/96/CEE:OJ, L.360, 9 decembrie 1992) n materia asigurarilor de viata. Ele au aplicat sectorului de asigurari sistemul licentei unice cunoscut si n sectorul bancar dupa adoptarea directivei din 15 decembrie 1989. O singura autorizare data fiecarei societati de asigurari i permite sa actioneze n toata Uniunea Europeana att prin intermediul sucursalelor, ct si a liberei circulatii a serviciilor, fara sa mai trebuiasca sa solicite o alta autorizare din partea statelor membre. Autoritatile din statele gazda pot totusi interveni n circumstante precise: atunci cnd societatile respective nu respecta regulile care le sunt aplicabile, n cazul inactiunii statelor de origine sau n caz de urgenta. Serviciile de investitii Serviciile de investitii sunt cele oferite de anumite societati investitorilor sau celor care fac economii pentru constituirea si gestiunea portofoliului lor (de ex.: receptia si transmiterea ordinelor de vnzare sau de cumparare, negocierea valorilor mobiliare, de instrumente ale pietei monetare, de contracte financiare la termen, etc.). Cel mai adesea ele sunt oferite de institutiile de credit, dar pot fi oferite si de societati specializate si chiar de societati de asigurari. Aceste servicii presupun adesea accesul pe pietele reglementate (n special bursele de valori), chiar daca, n 23

anumite state, accesul la aceste piete este rezervat unei anumite categorii de ntreprinderi. Directiva din 10 mai 1993 (Directiva 93/22/CEE: OJ, L.141, 11 iunie 1993) reia principiile deja ntlnite n materia sectorului bancar si al asigurarilor. Ea se articuleaza n special cu directiva din 15 decembrie 1989 (Directiva 89/646/CEE) cu privire la institutiile de credit. Autorizarea administrativa devine obligatorie, conditiile de acordare lasnd o marja de apreciere autoritatilor nationale. Autorizarea da posibilitatea oricarei societati de investitii sa actioneze n toata Uniunea Europeana, att prin intermediul sucursalelor, ct si al liberei circulatii a serviciilor. Principiul controlului de catre autoritatile statului de origine este nsa temperat tinnd cont de specificitatea serviciilor n cauza. Directiva din 3 martie 1997 (Directiva 97/9: OJ, L.84, 26 martie 1997) impune statelor membre sa prevada un sistem de indemnizare a investitorilor n caz de insolvabilitate a societatilor respective. b) Libertatea de comunicare n Europa Libertatea de comunicare este esentiala pentru Uniunea Europeana care a actionat n mod constant pentru aplicarea ei. Astfel, pe 3 octombrie 1989 a fost adoptata o importanta directiva (Directiva 89/552/CEE: OJ, L.298, 17 octombrie 1989), modificata n 1997 (Directiva 97/36/CEE din 30 iunie 1997: OJ, L.202, 30 iulie 1997), care vine n prelungirea Conventiei Consiliului Europei privind televiziunea transfrontaliera semnata la Strasbourg pe 5 mai 1989, ea fiind cunoscuta si drept directiva televiziune fara frontiere. Principiul ce sta la baza acestei directive este ca emisiunea trebuie sa respecte legea statului membru al UE care are competenta asupra organismului de radiodifuziune sau care a acordat frecventa pentru utilizarea unui satelit. Notiunea competenta a ridicat unele probleme, anumite state considernd ca pot controla organismele de radiodifuziune chiar si atunci cnd acestea nu emiteau de pe teritoriul lor. Directiva din 1997 a clarificat lucrurile, privilegiind o notiune adecvata a sediului.

24

Receptia programelor este n principiu libera. n domeniile coordonate de directiva statele membre nu pot stnjeni aceasta receptie dect n conditiile pe care ea le stabileste si fara a le putea interzice total. Publicitatea face obiectul a diverse dispozitii: ea este interzisa pentru produsele din tutun, trebuie sa respecte anumite principii n ceea ce priveste bauturile alcoolice sau atunci cnd este destinata minorilor. Timpul acordat publicitatii este, de asemenea, plafonat. Aceeasi directiva din 1997 a abordat si sensibila problema a retransmiterii marilor evenimente sportive. Statele membre pot, sub controlul Comisiei, sa alcatuiasca liste cu cele care sunt socotite cele mai importante astfel nct o parte importanta a publicului sa nu fie privata de vizionarea acestor transmisiuni. Directiva televiziune fara frontiere impune statelor membre, fara a pune n discutie libertatea de comunicare, sa determine organismele de comunicatii care depind de ele sa difuzeze o anumita cota de productii europene. Proportia acestor productii ar trebui sa fie majoritara, dar aceasta obligatie nu este imperativa. Tot n vederea garantarii libertatii de comunicare au fost adoptate nca doua directive. Directiva 99/93/CEE stabileste cadrul legal pentru folosirea semnaturii electronice n scopul functionarii corespunzatoare a pietei interne. Astfel, ea favorizeaza utilizarea si recunoasterea juridica a semnaturilor electronice n cadrul Comunitatii Europene. De asemenea, impune statelor membre obligatia de a veghea la protectia datelor personale. Directiva 2000/31/CEE si propune sa asigure libera circulatie a informatiilor n domeniul comertului electronic fara sa se aduca atingere drepturilor si libertatilor fundamentale.

25

III. Transpunerea Romnia

acquisului

comunitar

Transpunerea acquis-ului comunitar n tara noastra presupune nu numai armonizarea legislativa, si aici este vorba de adoptarea unei legislatii europene de cteva sute de reglementari, directive si decizii, ci mai ales un nivel adecvat al capacitatii administrative de punere n aplicare a acestei legislatii. Raportul Comisei Europene pe anul 2000 cu privire la progresele nregistrate de Romnia n domeniul liberei circulatii a serviciilor semnala carentele nregistrate n adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar. Acestea priveau domeniul serviciilor financiare, libertatea de stabilire, unde n opinia Comisiei, nu se nregistrase nici un progres, sectorul valorilor mobiliare, unde adoptarea legislatiei comunitare trena (cu privire la capacitatea administrativa a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare), si domeniul protectiei si circulatiei datelor personale care, de asemenea nu se gasea pe lista de prioritati a oficialilor romni. Raportul sublinia, totusi, si progresele nregistrate n Romnia n domeniul supravegherii bancare, asigurarilor. Raportul Comisei europene pe anul 2001 sublinia un fapt ngrijorator: n afara de sectorul serviciilor financiare, Romnia nu a mai facut progrese n privinta liberei circulatii a serviciilor. Astfel, la criticile anterioare se mai adaugau cele referitoare la agentii comerciali independenti care erau obligati sa aiba resedinta n Romnia si cele referitoare la cabinetele de avocati straini care impuneau conditia resedintei si constituirea societatilor acestor avocati numai n colaborare cu avocati romni. Singurele progrese majore se nregistrau n domeniul sectorului bancar, n special n ceea ce privea controlul si supravegherea bancara. ncepnd cu anul 2002 situatia s-a schimbat, nregistrndu-se progrese semnificative care sa raspunda criticilor formulate de rapoartele anterioare ale Comisiei.

26

1. Accesul la profesiile reglementate


A) Directive speciale Medici, farmacisti

a) Armonizarea legislatiei n ceea ce priveste recunoasterea reciproca a calificarilor profesionale prin directivele sectoriale, conditiile legale actuale privind eliberarea autorizatiei de libera practica pentru profesiile de medic si farmacist sunt armonizate cu directivele Uniunii Europene: Directiva 93/16/CEE, art.11, 13, 16,17, alin.3, Directiva 78/686/CEE, art.9, alin.2, art.11 si Directiva 78/687/CEE, art.1, pentru medici; Directiva 85/433/CEE, art.8, alin.2, art.13, Directiva 85/432/CEE, art.1 alin.1 si 2, art.2 alin.1 si 3, pentru farmacisti. Au fost modificate Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiei de medic, nfiintarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romnia (prin Legea nr.495/11.07.2002), Legea nr. 81/1997 privind exercitarea profesiei de farmacist, nfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romnia (prin Legea nr.498/11.07.2002). Aceste modificari prevad acordarea dreptului de libera practica a medicilor, stomatologilor si farmacistilor, cetateni ai statelor membre ale U.E. b) Capacitate administrativa Pentru implementarea acquis-ului comunitar n acest domeniu, Ministerul Sanatatii si Familiei are responsabilitatea principala, prin intermediul comisiilor sale de specialitate, alte atributii, mai ales n domeniul avizarii, revenind Colegiului Medicilor si Colegiului Farmacistilor din Romnia. Veterinari

a) Armonizarea legislatiei Directiva 78/1026/CEE cu privire la recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor adeverinte de certificare a calificarilor

27

formale n domeniul medicinei veterinare, inclusiv masuri de facilitare a exercitarii efective a dreptului de stabilire si a libertatii de furnizare de servicii va fi transpusa n legislatia nationala prin adoptarea proiectului de ordin al ministrului Agriculturii Norma sanitara veterinara privind recunoasterea profesionala a diplomelor, certificatelor si a altor documente ce atesta calificarile formale n medicina veterinara, incluznd masurile pentru facilitarea exercitarii efective a dreptului de stabilire si a libertatii de a acorda servicii. Institutiile responsabile de elaborarea acestui proiect sunt Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Agentia Nationala Sanitara Veterinara, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. Directiva 78/1027/CEE cu privire la coordonarea prevederilor stabilite prin legi, regulamente sau acte administrative referitoare la activitatile chirurgilor veterinari va fi transpusa n legislatia nationala prin adoptarea proiectului de ordin al ministrului Agriculturii Norma sanitara veterinara referitoare la coordonarea prevederilor stabilite prin lege, reglementari sau actiuni administrative cu referire la activitatile de medic veterinar", refacut n februarie 2002 cu amendamentele si consolidarea ulterioara. Institutiile responsabile de elaborarea acestui proiect sunt Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si Agentia Nationala Sanitara Veterinara. Directiva 78/1028/CEE pentru nfiintarea unui Comitet consultativ pentru pregatire veterinara va fi transpusa n legislatia nationala prin adoptarea proiectului de ordin al ministrului Agriculturii Norma sanitara veterinara privind instituirea Comitetului Consultativ pentru Instruirea Veterinara". Institutiile responsabile de elaborarea acestui proiect sunt Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si Agentia Nationala Sanitara Veterinara. Avocati

a) Armonizarea legislatiei Referitor la profesia de avocat, Ministerul Justitiei a elaborat un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru

28

organizarea si exercitarea profesiei de avocat care a fost adoptat prin Legea nr.489 din 11 iulie 2002 (MO nr.578/05.08.2002) Astfel, se elimina restrictiile referitoare la obligativitatea stabilirii n Romnia a domiciliului avocatului strain si la posibilitatea exercitarii profesiei de avocat numai n cadrul unor societati civile profesionale n asociere cu avocati romni, n numar cel putin egal cu cei straini. Mai este prevazuta posibilitatea pentru avocatii straini de a acorda consultanta juridica n dreptul romnesc, dupa sustinerea unui examen de verificare a cunostintelor de drept romn si de limba romna, organizat de Uniunea Avocatilor din Romnia. Dispozitiile acestei legi transpun prevederi ale Directivelor sectoriale 77/249/CEE si 98/5/CEE cu privire la facilitarea exercitarii profesiei de avocat. Arhitecti

a) Armonizarea legislatiei A fost promulgata si a intrat n vigoare Legea nr. 184/2001 referitoare la organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. Aceasta este partial conforma cu prevederile Directivei Consiliului 85/384/CEE privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor forme de evidenta a calificarilor oficiale n domeniul arhitecturii, inclusiv masuri n vederea facilitarii exercitarii efective a dreptului de stabilire si a libertatii de a profesa n ceea ce priveste standardele de pregatire a arhitectilor si cu conditiile pe baza carora se acorda recunoasterea reciproca a diplomelor. Pentru preluarea integrala a prevederilor directivei mai sus mentionate, va fi modificata Legea 184/2001 pna la 1 ianuarie 2003, modificarile urmnd a intra n vigoare de la 1 ianuarie 2004. Dreptul de a desfasura activitati n calitate de angajat propriu

a) Armonizarea legislatiei n domeniul exercitarii unei activitati n calitate de angajat propriu, Ministerul Muncii si Solidaritatii sociale a initiat un proiect de lege 29

pentru modificarea Decretului Lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, care urmeaza sa fie adoptat foarte curnd. Acest proiect reglementeaza explicit dreptul cetatenilor romni si al celor din statele membre ale UE sau din Spatiul Economic European de a desfasura n Romnia activitati n calitate de angajati proprii. n acest domeniu, printre prioritatile pe termen mediu se afla si transpunerea prevederilor Directivei 99/42/CEE de completare a sistemului general de recunoastere a experientei profesionale acumulate. B) Recunoasterea generala reciproca a diplomelor si a certificatelor a) Armonizarea legislatiei n acest domeniu au fost elaborate doua proiecte de lege pentru transpunerea integrala a directivelor 89/48/CEE si 92/51/CEE, care urmeaza sa fie adoptate pna la sfarsitul anului 2003. Institutia responsabila cu elaborarea acestor proiecte este Ministerul Educatiei si Cercetarii. 2. Alte masuri luate de Consiliu pentru a facilita exercitiul efectiv al liberei circulatii a serviciilor A) Spatiul financiar european Asigurari a) Armonizarea legislatiei Au fost adoptate norme privind clasele de asigurari care pot fi practicate de societatile de asigurare, n vederea armonizarii cu Directiva 73/239/CEE; norme privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate, n vederea armonizarii cu Directiva 92/49/CEE; privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investitiile si evaluarea activelor, precum si calculul rezervelor matematice, pentru 30

transpunerea Directivelor 79/267/CEE, 92/96/CEE; privind limita minima a marjei de solvabilitate a asiguratorilor care practica asigurari generale si metodologia de calcul a acesteia, n vederea transpunerii Directivelor 73/239/CEE, 92/49/CEE; Pentru desfasurarea activitatilor de asigurare se prevede ca: - societatea de asigurare si brokerii de asigurare trebuie sa fie autorizati de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si trebuie sa ndeplineasca cerintele prevazute de Legea nr. 32/2000 privind valoarea minima a capitalului social varsat, stabilit n functie de clasele de asigurare; - legislatia romneasca permite desfasurarea simultana, de catre aceeasi societate de asigurare, att a activitatii de asigurari de viata, ct si pe aceea de asigurari non-viata. Pentru activitatea de asigurari de viata trebuie tinute nsa conturi distincte, sa se asigure conducerea contabilitatii fondului asigurarilor de viata pentru identificarea operativa a activelor si a obligatiilor aferente acestuia. De asemenea s-a prevazut ca prin modificarea Legii nr. 32/2000 sa nu se mai permita acest lucru (angajament asumat prin documentul de pozitie); - societatile straine, apartinnd fie unui stat membru UE, fie unei tari terte, pot sa desfasoare activitate de asigurare n Romnia numai ca filiale ale unor asiguratori straini, constituite ca persoane juridice romne sau ca sucursale ale unor asiguratori, persoane juridice straine autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. Pentru asiguratorii straini exista o conditie speciala la autorizare: solicitantul trebuie sa faca dovada ca este constituit legal n tara de origine si ca desfasoara de cel putin 5 ani o activitate similara cu aceea pentru care doreste autorizatie n Romnia. Aceasta conditie va fi eliminata prin amendarea Legii nr. 32/2000, al carui proiect se afla n curs de avizare. Unele dintre prioritatile pe termen mediu sunt actualizarea cadrului legislativ si institutional privind: fondul minim de garantare; supravegherea suplimentara a societatilor de asigurare, care au relatii strnse cu persoane fizice, juridice; societati n dificultate; retragerea autorizatiei; crearea unei baze de date unice privind asigurarea obligatorie de raspundere civila a autovehiculelor; includerea n asigurarea

31

obligatorie a soferului si a membrilor sai de familie; prevederi referitoare la riscurile cu expunere mare. b) Capacitatea administrativa n ceea ce priveste sectorul asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, numita n 2001, ca autoritate de supraveghere n domeniul asigurarilor, controleaza modul de aplicare a legislatiei n vigoare n domeniul asigurarilor, asigurarea stabilitatii pietei romnesti a asigurarilor si protejarea intereselor asiguratilor. Banci

a) Armonizare legislativa n scopul transpunerii integrale a prevederilor Directivei 94/19CEE privind schemele de protectie a depozitelor, BNR, ca urmare a negocierilor cu Banca Mondiala, a promovat un proiect de ordonanta de urgenta privind functionarea Fondului de garantare a depozitelor n sistemul bancar, care urmeaza sa intre n vigoare la sfrsitul anului 2002. n privinta sistemului contabil aplicabil bancilor au fost emise Reglementarile contabile armonizate cu Directiva 86/635/CEE privind conturile anuale si conturile consolidate ale bancilor si altor institutii financiare si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin OMFP si BNR nr. 1982/5/08.10.2001. b)Capacitatea administrativa n Romnia, organismul care are rolul primordial n sectorul bancar este Banca Nationala a Romniei. Ea este banca centrala a statului romn, persoana juridica independenta, supusa doar controlului Parlamentului Romniei. Ministerul Finantelor Publice nu joaca nici un rol n ceea ce priveste supravegherea bancara.

32

Valori mobiliare

a) Armonizarea legislatiei n acest domeniu au fost adoptate: OUG nr. 26/13.03.2002 (MO nr. 229/05.04.2002) privind organismele de plasament colectiv n valori mobiliare; OUG nr. 27/13.03.2002 (MO nr. 232/08.04.2002) privind pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate; OUG nr. 28/13.03.2002 (MO nr. 238/09.04.2002) privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate. OUG nr. 28/2002 aduce noi elemente privind listarea la bursa, prospectul de oferta publica, sistemele de compensare a investitorilor, serviciile de investitii, adecvarea capitalului si manipularea pietei. Astfel, n privinta valorilor mobiliare si serviciilor de investitii financiare si pietele reglementate cuprinde sectiunea Fondul de compensare a investitorilor. Prin aceste prevederi se nfiinteaza fondul de compensare a investitorilor care urmeaza sa asigure, conform prevederilor Directivei 97/9/CEE, despagubirea investitorilor n limita unui anumit plafon, n situatia incapacitatii societatii de investitii financiare de a returna fondurile banesti si instrumentele financiare datorate sau apartinnd investitorilor care au fost administrate n numele lor n legatura cu servicii de investitii financiare. n vederea armonizarii cu Directiva 93/22/CEE referitoare la serviciile de investitii n domeniul valorilor mobiliare, n OUG nr. 28/2002 s-au introdus numeroase concepte si institutii noi n raport cu cadrul legislativ anterior si s-au adus completari unor notiuni sau institutii precum: piata reglementata, societati de servicii de investitii financiare, servicii de investitii financiare, instrumente financiare, valori mobiliare etc. De asemenea, a fost inclusa n proiectul de lege sectiunea Societati de servicii de investitii financiare cu sediul n alt stat care da posibilitatea societatilor de servicii de investitii financiare nregistrate n alt stat sa presteze servicii de investitii financiare pe teritoriul Romniei, prin sucursale sau n mod direct. n ceea ce priveste Directiva 93/6/CEE (adecvarea capitalului firmelor de investitii), desi au fost introduse prevederi de principiu, detalierea regulilor referitoare la transpunerea acestui mecanism (stabilirea 33

plafonului minim, obligatii de raportare lunara pentru societatile de servicii de investitii fiananciare, detalierea aspectelor legate de diferentierea pe categorii de risc, precum si modul de calcul pe operatiuni) ce va fi realizata la nivel de regulament. Armonizarea cu Directiva 89/592/CEE privind insider dealing s-a urmarit prin introducerea sectiunii Interzicerea manipularii pietei si a tranzactiilor bazate pe informatii privilegiate. Actul comunitar avut n vedere la redactarea OUG nr. 26/2002 este Directiva 85/611/CEE care contine prevederi referitoare la organismele de plasament colectiv n valori mobiliare (UCITS), conditiile de calificare, de nfiintare si de functionare a acestora, depozitarul si societatea de administrare. Elementele de noutate aduse de proiectul de ordonanta sunt: distinctia clara ntre organismele de plasament colectiv n valori mobiliare, asa cum sunt definite n Directiva UCITS si alte organisme de plasament colectiv; limitarea avizului de depozitar doar la societatile bancare; obligatii de transparenta; obigatii de informare si raportare; ntarirea supravegherii. n conformitate cu prevederile Directivei 2001/107/CEE care modifica Directiva UCITS, n OUG nr. 26 au mai fost introduse reglementari privind gestionarea de catre societatile de administrare a investitiilor, a conturilor individuale de investitii sau de plasament ale persoanelor fizice sau juridice. Pna la data aderarii, se vor implementa n legislatia si reglementarile nationale prevederile directivelor si recomandarilor comunitare referitoare la piata de capital (77/534/CEE, 34/2001/CEE, 89/298/CEE, 89/592/CEE, 85/611/CEE, 93/22/CEE, 93/6/CEE, 97/9/CEE. b)Capacitatea administrativa n Romnia organismul abilitat sa raspunda de acest sector este Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, avnd un statut aprobat prin OUG nr. 25/13.03.2002 (MO nr.226/04.04.2002). Prin prevederile statutului se urmareste ntarirea autonomiei si ndeplinirea functiei administrative si financiare a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, precum si sporirea atributului de control al acesteia.

34

n conformitate cu noul statut, printre principalele sarcini si atributii ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare se afla: stabilirea si mentinerea cadrului necesar dezvoltarii pietelor reglementate; asigurarea protectiei operatorilor si investitorilor contra practicilor neloiale, abuzive si frauduloase; prevenirea manipularii pietei si a fraudei si asigurarea integritatii pietelor reglementate; stabilirea standardelor de soliditate financiara si de practica onesta pe pietele reglementate; B) Serviciile societatii informationale Semnatura electronica

a) Armonizarea legislatiei n acest domeniu a fost elaborata si a intrat n vigoare Legea nr. 455/2001 (MO nr. 429/31.07.2001) privind semnatura electronica care transpune Directiva 1999/43/CEE. Prin H.G. nr. 1259/13.12.2001 (MO nr. 847/28.12.2001) s-au aprobat normele tehnice si metodologice de aplicare a legii. b)Capacitatea administrativa Responsabilitatea aplicarii dispozitiilor legii si a reglementarilor legate de aceasta revine autoritatii de reglementare si supraveghere specializate n domeniu; pna la nfiintarea autoritatii mentionate, aceste atributii revin Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei. Comertul electronic

a)Armonizarea legislatiei Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor mpreuna cu Ministerul Justitiei au elaborat proiectul de act normativ privind comertul electronic, care transpune Directiva 2000/31/CEE. n urma raportului Comisiei de mediere, proiectul de lege a fost aprobat de Parlament prin Legea nr.365 din 7 iunie 2002 (MO 483/05.07.2002).

35

b) Capacitatea administrativa Autoritatea de reglementare n comunicatii si tehnologia informatiei este institutia desemnata de lege (Legea 365/07.06.2002) sa supravegheze si sa controleze respectarea de catre furnizorii de servicii a prevederilor legii privind comertul electronic. Libertatea de comunicare

a) Armonizarea legislatiei n ceea ce priveste sectorul audiovizual, recent, a fost adoptata noua lege a audiovizualului - Legea nr. 504 din 11 iulie 2002 (MO 534/22.07.2002). Noua lege si-a propus si a reusit transpunerea ct mai corecta a prevederilor europene, si n special cele ale directivei Televiziune fara frontiere (amintite n partea referitoare la acquis-ul comunitar). b) Capacitatea administrativa Consiliul National al Audiovizualului este institutia desemnata de lege Legea nr.504 din 11 iulie 2002 (MO 534/22.07.2002) - sa se ocupe de ndeplinirea prevederilor sale pentru dezvoltarea armonioasa a pietei audiovizuale prin favorizarea liberei concurente, a creatiei si a productiei audiovizuale nationale.

36

Anexa 1 Lista legislatiei comunitare relevante n materia liberei circulatii a serviciilor Legenda: Codul alocat actului normativ, sub care acesta poate fi cautat n original n limbile oficiale ale UE n bazele de date legislative Celex si Eur-Lex Denumirea actului normativ n limba engleza Denumirea actului normativ n limba romna Publicatia oficiala a UE n care actul normativ a fost publicat initial, si eventualele modificari si completari ale formei initiale Prezentarea pe scurt a continutului actului normativ (rezumatul are valoare strict orientativa)

32002R1221

Regulation/Directive/Decision Regulamentul/Directiva/Decizia Publicatia:

Continut: Xxxxxxxxxx

Key words:

Cuvinte-cheie n limba engleza cu care pot fi operate cercetari tematice n bazele de date legislative Celex si EurLex
Cuvinte-cheie n limba romna cu care pot fi operate cercetari tematice n baza de date legislative a Centrului de Informare al Comisiei Europene la Bucuresti, www.infoeuropa.ro, si a Centrului de Resurse Juridice, www.crj.ro 37

Cuvinte cheie:

Profesii Profesii medicale + farmacisti 31977L0452 Council Directive 77/452/EEC on the 27 th of June 1977 concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of the formal qualifications of nurses responsible for general care, including measures to facilitate the effective exercise of this right of establishment and freedom to provide services. Directiva Consiliului 77/452/CEE din 27 iunie 1977 privind recunoasterea reciproca a diplomelor, a certificatelor si a altor dovezi oficiale de calificare a asistentilor medicali responsabili de ngrijiri generale, inclusiv masuri de facilitare a exercitarii efective a dreptului de stabilire si a libertatii de a furniza servicii. Publicatia: JO L 176, 15.7.1977, p. 1 Amendamente: Directiva Consiliului 89/595/CEE din 10 Octombrie 1989 JO L 341 30 23.11.1989 Directiva Consiliului 89/594/CEE din 30 Octombrie 1989 JO L 341 19 23.11.1989 Directiva Consiliului 90/658/CEE din 4 Decembrie 1990 JO L 353 73 17.12.1990 Actul de accesiune al Greciei JO L 291 17 19.11.1979 Actul de accesiune al Spaniei si Portugaliei JO L 302 23 15.11.1985 Actul de accesiune al Austriei, Suediei si Finlandei C 241 21 29.8.1994 (adaptata de Decizia Consiliului 95/1/EC, Euratom, ECSC) JO L 1 1 1.1.1995 Continut: Aceasta directiva contine prevederi speciale n domeniul liberei circulatii a serviciilor, prevazndu-se ca n cazurile n care n mod normal, ntr-un anumit stat se cere o anumita autorizatie, apartenenta la ordinul profesional respectiv, acest stat va excepta pe cetatenii celorlalte state membre care nteleg sa se

38

foloseasca de libera circulatie a serviciilor de ndeplinirea unor asemenea conditii. Binenteles ca aceste persoane trebuie sa se supuna regulilor de conduita profesionala existente n statul respectiv. Statul gazda mai poate cere acestor persoane sa faca o declaratie cu privire la faptul ca si vor exercita profesia pentru o perioada de timp pe teritoriul lor, mai poate cere dovada ca ele si exercita profesia n mod legal n tarile de origine si dovada ca detin diplomele specifice profesiei. Key words: right of establishment; freedom to provide services; nursing staff; recognition of diplomas. Cuvinte cheie: drept de stabilire, libera circulatie a serviciilor, personal medical, recunoasterea diplomelor. 31977L0453 Council Directive 77/453/EEC on the 27 th of June 1977 concerning the coordination of provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in respect of the activities of nurses responsible for general care. Directiva Consiliului 77/453/CEE din 27 iunie 1977 privind coordonarea dispozitiilor legislative, regulamentare si administrative referitoare la activitatile asistentilor medicali responsabili de ngrijiri generale. Publicatia: JO L 176 15.07.1977 p.8 Amendamente: 389L0595 (JO L 341 , 23/11/1989 p. 30) 301L0019 (JO L 206 , 31/07/2001 p. 1) ncorporata n 294A0103(57) (JO L 001 , 03/01/1994 p. 371) Continut: Directiva detaliaza conditiile prevederile Dire ctivei Consiliului 77/452/CEE, prevaznd ca statele trebuie sa acorde respectivele diplome sau certificate numai dupa ce se vor fi asigurat ca persoanele respective detin cunostintele si experienta practica necesara pentru exercitiul acestei profesii. Directiva stabileste durata minima a pregatirii teoretice si practice si 39

reglementeaza mecanismele de rezolvare a problemelor care pot aparea n aplicarea directivei si care se bazeaza pe colaborarea dintre state. Key words: nursing staff; vocational training; medical training; recognition of diplomas. Cuvinte cheie: personal medical, stagiu de pregatire, nvatamnt medical, recunoasterea diplomelor. 31993L0016 Council Directive 93/16/EEC on the 5 th of April 1993 to facilitate the free movement of doctors and the mutual recognition of their diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications. Directiva Consiliului 93/16/CEE din 5 aprilie 1993 pentru nlesnirea liberei circulatii a medicilor si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor dovezi de calificare formala ale acestora. Publicatia: JO L 165 07.07.1993 p.1 Amendamente: 194NN01/11/D3 (OJ C 241 , 29/08/1994 p. 218) 397L0050 (JO L 291 , 24/10/1997 p. 35) 398L0021 (JO L 119 , 22/04/1998 p. 15) 398L0063 (JO L 253 , 15/09/1998 p. 24) 399L0046 (JO L 139 , 02/06/1999 p. 25) 301L0019 (JO L 206 , 31/07/2001 p. 1) 502XC0316(02) (OJ C 067 , 16/03/2002 p. 26) Continut: n afara de prevederile referitoare la recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor, aceasta directiva mai contine prevederi speciale n domeniul liberei circulatii a serviciilor, prevazndu-se ca n cazurile n care n mod normal, ntr-un anumit stat se cere o anumita autorizatie, apartenenta la ordinul profesional respectiv, acest stat va excepta pe cetatenii celorlalte state membre care nteleg sa se foloseasca de libera circulatie a serviciilor de ndeplinirea unor asemenea conditii. Binenteles ca aceste persoane trebuie sa se supuna regulilor de 40

conduita profesionala existente n statul respectiv. Statul gazda mai poate cere acestor persoane sa faca o declaratie cu privire la faptul ca si vor exercita profesia pentru o perioada de timp pe teritoriul lor, mai poate cere dovada ca ele si exercita profesia n mod legal n tarile de origine si dovada ca detin diplomele specifice profesiei. Directiva mai prevede ca statele trebuie sa acorde respectivele diplome sau certificate numai dupa ce se vor fi asigurat ca persoanele respective detin cunostintele si experienta practica necesara pentru exercitiul acestei profesii. Key words: doctor; freedom to provide services; right of establishment; recognition of diplomas. Cuvinte cheie: medic, libera circulatie a serviciilor, dreptul de stabilire, recunoasterea diplomelor. 31985L0433 Council Directive 85/433/EEC on the 16 th of September 1985 concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in pharmacy, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment relating to certain activities in the field of pharmacy. Directiva Consiliului 85/433/CEE din 16 septembrie 1985 privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor titluri pentru farmacisti, inclusiv masuri de facilitare a exercitiului efectiv al dreptului de stabilire legat de anumite activitati din domeniul farmaceutic. Publicatia: JO L 253 24.09.1985 p.37 Amendamente: 385L0584 (JO L 372 31.12.85 p.42); 390L0658 (JO L 353 17.12.90 p.73); ncorporata n 294A0103(57) (OJ L001 03.01.94 p.371); 294A0103(73) (JO L 001 03.01.94 p.572) 194NN01/11/D3 (OJ C 241 , 29/08/1994 p. 218) 301L0019 (JO L 206 , 31/07/2001 p. 1)

41

Interpretata prin 31978Y0824(01) (OJ C 202 24.08.1978 p.1) Continut: Directiva reafirma principiul recunoasterii reciproce si face o enumerare a denumirii acestora pentru fiecare stat membru. Dovada experientei profesionale n statul de origine obliga statul gazda sa recunoasca diplomele sau certificatele pe care statul gazda nu le-ar considera perfect echivalente. Se stabileste un mecanism de cooperare ntre state prin care sa poata fi cercetata moralitatea, onorabilitatea sau sanatatea fizica si psihica a unei persoane. Key words: recognition of diplomas; pharmacology; right of establishment; freedom to provide services; free movement of workers; supplying of documents. Cuvinte cheie: recunoasterea diplomelor, farmacologie, dreptul de stabilire, libera circulatie a serviciilor, libera circulatie a lucratorilor, furnizarea documentelor.

31978L0686 Council Directive 78/686/EEC on the 25 th of July 1978 concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of the formal qualifications of practitioners of dentistry, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services. Directiva Consiliului 78/686/CEE din 25 iulie 1978 referitoare la recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si a altor adeverinte de certificare a calificarilor formale ale practicienilor din domeniul stomatologiei, inclusiv masuri de facilitare a exercitarii efective a dreptului de stabilire si a libertatii de furnizare de servicii. Publicatia: OJ L233/24.08.1978, p.1 Amendamente: 389L0594 (JO L 341 , 23/11/1989 p. 19) 390L0658 (JO L 353 , 17/12/1990 p. 73) 194NN01/11/D3 (OJ C 241 , 29/08/1994 p. 218)

42

ncorporata n 294A0103(57) (JO L 001 , 03/01/1994 p. 371) 301L0019 (JO L 206 , 31/07/2001 p. 1) Continut: Directiva porneste de la principiul recunoasterii reciproce a diplomelor, certificatelor, titlurilor si face o enumerare denumirii acestora pentru fiecare stat membru. Mentionam faptul ca dovada experientei profesionale (cel putin trei ani) n statul de origine obliga statul gazda sa recunoasca diplomele sau certificatele pe care statul gazda nu le-ar considera perfect echivalente. Se stabileste un mecanism de cooperare ntre state prin care sa poata fi cercetata moralitatea, onorabilitatea sau sanatatea fizica si psihica a unei persoane. Statele membre trebuie sa ia masuri de informare care sa permita beneficiarilor liberei circulatii a serviciilor sa ia cunostinta de prevederile legislatiei sanitare si sociale, precum si de cele care stabilesc reguli de deontologie profesionala. Key words: right of establishment; freedom to provide services; recognition of diplomas; medical training; dental medicine. Cuvinte cheie: dreptul de stabilire, libera circulatie a serviciilor, recunoasterea diplomelor, nvatamnt medical, stomatologie. 31978L0687 Council Directive 78/687/EEC on the 25 th of July 1978 concerning the coordination of provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in respect of the activities of dental practitioners. Directiva Consiliului 78/687/CEE din 25 iulie 1978 cu privire la coordonarea prevederilor legislative, regulamentare sau administrative referitoare la activitatile practicienilor stomatologi. Publicatia: JO L 233/24.08.1978, p.10 Amendamente:

43

Continut:

Directiva pune accentul pe ideea conform careia statele trebuie sa acorde respectivele diplome sau certificate numai dupa ce se vor fi asigurat ca persoanele respective detin cunostintele si experienta practica necesara pentru exercitiul acestei profesii. Key words: approximation of laws; medical training; dental medicine; teaching curriculum; right of establishment; recognition of diplomas. Cuvinte cheie: armonizare legislativa, nvatamnt medical, stomatologie, programa de nvatamnt, drept de stabilire, recunoasterea diplomelor. 31985L0432 Council Directive 85/432/EEC on the 16 th of September 1985 concerning the coordination of provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in respect of certain activities in the field of pharmacy. Directiva Consiliului 85/432/CEE din 16 septembrie 1985 cu privire la coordonarea prevederilor stabilite prin lege, regulamente sau actiuni administrative referitoare la anumite activitati din domeniul farmaciei. Publicatia: JO L 253 24.09.1985 p.34 Amendamente: Directiva 2001/19/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 14 Mai 2001 (JO L 206, 31.7.2001, p.1) Continut: Aduce precizari si introduce masuri detaliate ale dispozitiilor incluse n directivele anterioare din domeniul farmaciei. Directiva prevede ca statele trebuie sa acorde respectivele diplome sau certificate numai dupa ce se vor fi asigurat ca persoanele respective detin cunostintele si experienta practica necesara pentru exercitiul acestei profesii. Directiva stabileste durata minima a pregatirii teoretice si practice. Key words: recognition of diplomas; pharmacology; medical training; diploma; teaching curriculum.

44

Cuvinte cheie: recunoasterea diplomelor, farmacologie, medical, diploma, programa de nvatamnt.

nvatamnt

31980L0154 Council Directive 80/154/EEC on the 21 st of January 1980 concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in midwifery and including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services. Directiva Consiliului 80/154/CEE din 21 ianuarie 1980 privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si altor dovezi oficiale de calificare a asistentilor medicali de obstetrica-ginecologie (moase), inclusiv masuri de exercitare efectiva a dreptului de stabilire si a libertatii de a furniza servicii. Publicatia: JO L 033 11.02.1980 p.1 Amendamente: 380L1273 (JO L 375 , 31/12/198p p. 74) 185IN01/02/F (JO L 302 , 15/11/1985 p. 158) 389L0594 (JO L 341 , 23/11/1989 p. 19) 390L0658 (JO L 353 , 17/12/1990 p. 73) 194NN01/11/D3 (OJ C 241 , 29/08/1994 p. 218) ncorporata n 294A0103(57) (JO L 001 , 03/01/1994 p. 371) 301L0019 (JO L 206 , 31/07/2001 p. 1) Continut: n afara de prevederile referitoare la recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor, aceasta directiva contine prevederi speciale n domeniul liberei circulatii a serviciilor, prevaznd ca n cazurile n care n mod normal, ntr-un anumit stat se cere o anumita autorizatie, apartenenta la ordinul profesional respectiv, acest stat va excepta pe cetatenii celorlalte state membre care nteleg sa se foloseasca de libera circulatie a serviciilor de ndeplinirea unor asemenea conditii. Persoanele trebuie sa se supuna regulilor de conduita profesionala existente n statul respectiv. Statul gazda 45

le mai poate cere o declaratie cu privire la faptul ca si vor exercita profesia pentru o perioada de timp pe teritoriul lor, dovada ca ele si exercita profesia n mod legal n tarile de origine si dovada ca detin diplomele specifice profesiei. Directiva obliga statele sa acorde respectivele diplome sau certificate numai dupa ce se vor fi asigurat ca persoanele respective detin cunostintele si experienta practica necesara pentru exercitarea acelei profesii. Key words: recognition of diplomas; midwife; right of establishment; freedom to provide services; Community national. Cuvinte cheie: recunoasterea diplomelor, moase, drept de stabilire, libera circulatie a serviciilor, resortisant comunitar. 31980L0155 Council Directive 80/155/EEC on the 21 st of January 1980 concerning the coordination of provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action relating to the taking up and pursuit of the activities of midwives. Directiva Consiliului 80/155 din 21 ianuarie 1980 privind coordonarea prevederilor legale referitoare la activitatea asistentilor medicali de obstetrica-ginecologie (moase). Publicatia: JO L 33, 11.02.1980, p. 8 Amendamente: Directiva Consiliului 89/594/CEE din 30 octombrie 1989 JO L 341 19 23.11.1989 Directiva 2001/19/EC Consiliului si a Parlamentului European din 14 mai 2001 JO L 206 31.7.2001, p.1 Continut: Directiva prevede ca statele trebuie sa acorde respectivele diplome sau certificate numai dupa ce se vor fi asigurat ca persoanele respective detin cunostintele si experienta practica necesara pentru exercitarea acelei profesii. Key words: access to a profession; midwife; approximation of laws; diploma; medical training; vocational training.

46

Cuvinte cheie: acces la profesie, moase, armonizare legislativa, diploma, nvatamnt medical, stagiu de pregatire. 385L0433 / JOCE L 253 24.09.85 p.37 / Directiva Consiliului 85/433/CEE din 16 septembrie 1985 privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si a altor titluri pentru farmacisti, inclusiv masuri de facilitare a exercitarii efective a dreptului de stabilire legat de anumite activitati din domeniul farmaceutic; Amendata prin 385L0584 (JOCE L 372 31.12.85 P.42); Amendata prin 390L0658 (JOCE L 353 17.12.90 p.73); Amendata prin 194N; Integrata prin 294A0103(57) (JOCE L001 03.01.94 p.371); Integrata prin 294A0103(73) (JOCE L 001 03.01.94 p.572) Interpretata prin 31978Y0824(01) (JOCE C 202 24.08.1978 p.1) Amendata prin 194NN01/11/D3 (JOCE C 241 , 29/08/1994 p. 218) Amendata prin 301L0019 (JOCE L 206 , 31/07/2001 p. 1)

Veterinari 31978L1026 Council Directive 78/1026/EEC on the 18 th of December 1978 concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in veterinary medicine, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services. Directiva Consiliului 78/1026/CEE din 18 decembrie 1978 privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si altor dovezi ale calificarii n medicina veterinara, inclusiv masuri de facilitare a exercitarii efective a dreptului de stabilire si a libertatii de a furniza servicii. Publicatia: JO L 362 23.12.1978 p.1 Amendamente: 179HN01/03/J (JO L 291 19.11.1979) 381L1057 (JO L 385 31.12.1981)

47

185IN01/02/F (JO L 302 15.11.1985) 389L0594 (JO L 341 23.11.1989) 390L0658 (JO L 353 17.12.1990) ncorporata n 294A0103(57) ( JO L 001 03.01.1994) Continut: Directiva porneste de la principiul recunoasterii reciproce si face o enumerare a denumirii acestora pentru fiecare stat membru. Dovada experientei profesionale (cel putin trei ani) n statul de origine, obliga statul gazda sa recunoasca diplomele sau certificatele pe care statul gazda nu le-ar considera perfect echivalente. Statele membre trebuie sa ia masuri de informare care sa permita beneficiarilor liberei circulatii a serviciilor sa ia cunostinta de prevederile legislatiei veterinare, precum si de cele care stabilesc reguli de deontologie profesionala. Key words: right of establishment; freedom to provide services; recognition of diplomas; veterinarian. Cuvinte cheie: drept de stabilire, libera circulatie a serviciilor, recunoasterea diplomelor, veterinar. 31978L1027 Council Directive 78/1027/EEC on the 18 th of December 1978 concerning the coordination of provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in respect of the activities of veterinary surgeons. Directiva Consiliului 78/1027/CEE din 18 decembrie 1978 referitoare la coordonarea prevederilor stabilite de lege, regulament sau actiune administrativa cu privire la activitatea medicilor chirurgi veterinari. Publicatia: JO L 362 23.12.1978, p. 7 Amendamente: 389L0594 (JO L 341 23.1.1989 p. 19) ncorporata n 294A0103(57) (JO L 001 , 03.01.1994 p. 371) 301L0019 (JO L 206 31.7.2001 p.1) Continut: Directiva prevede ca statele trebuie sa acorde respectivele diplome sau certificate numai dupa ce se 48

vor fi asigurat ca persoanele respective detin cunostintele si experienta practica necesara pentru exercitarea acelei profesii. Key words: approximation of laws; recognition of diplomas; teaching curriculum; veterinarian; right of establishment; freedom to provide services. Cuvinte cheie: armonizare legislativa, recunoasterea diplomelor, programa de nvatamnt, veterinar, drept de stabilire, libera circulatie a serviciilor. Avocati 31977L0249 Council Directive 77/249/EEC on the 22 nd of March 1977 to facilitate the effective exercise by lawyers of freedom to provide services. Directiva Consiliului 77/249/CEE din 22 martie 1977 privind facilitarea exercitarii efective de catre avocati a libertatii de furnizare a serviciilor. Publicatia: JO L 078, 26.03.1977 p.17 Amendamente: 179HN01/03/G (JO L 291 , 19.11.1979 p. 91) Completata prin 185IN01/02/F (JO L 302 , 15.11.1985 p. 158) 194NN01/11/D2 (OJ C 241 , 29.08.1994 p. 218) ncorporata n 294A0103(57) (JO L 001 , 03.01.1994 p. 371) Continut: Este o prima etapa pe calea exercitarii profesiei de avocat n cadrul liberei circulatii a serviciilor. Key words: freedom to provide services; barrister; right of establishment. Cuvinte cheie: libera circulatie a serviciilor, avocat, drept de stabilire. 31998L0005 Directive 98/5/EC of the European Parliament and of the Council on the 16 th of February 1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained.

49

Directiva 98/5/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 1998 privind facilitarea exercitarii profesiei de avocat pe baza permanenta ntr-un stat membru, altul dect cel n care a fost obtinuta calificarea. Publicatia: JO L 077 14.03.1998 , p36 Amendamente: Continut: Aici sunt prevazute tre i situatii ale exercitarii profesiei de avocat. Prima este a exercitarii sub titlul din tara de origine, existnd obligatia colaborarii cu un avocat local pentru operatiunile de reprezentare n justitie si de aparare si n conditiile respectarii deontologiei profesionale existente att n statul de origine ct si n statul gazda. A doua posibilitate este asimilarea cu avocatul din statul gazda, cu identitatea titlului. Asimilarea totala presupune aici recunoasterea diplomei. A treia forma este aceea a exercitarii profesiei ntr-o societate de avocati. Key words: approximation of laws; barrister; capacity to exercise rights; equivalence of diplomas; European Union; EC countries. Cuvinte cheie: armonizare legislativa, avocat, capacitate de exercitiu, echivalenta diplomelor, Uniunea Europeana, tarile CE. Arhitecti 31985L0384 Council Directive 85/384/EEC on the 10 th of June 1985 on the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in architecture, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services. Directiva Consiliului 85/384/CEE din 10 iunie 1985 privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si altor dovezi de calificare oficiale n domeniul arhitecturii, inclusiv masuri de facilitare a

50

exercitarii efective a dreptului de stabilire si a libertatii de furnizare a serviciilor. Publicatia: JO L 223 21.08.1985 p. 15 Amendamente: Completata prin 385L0614 (JO L 376 , 31.12.1985 p. 1) Completata prin 386L0017 (JO L 027 , 01.02.1986 p. 71) 390L0658 (JO L 353 , 17.12.1990 p. 73) 194NN01/11/D4 (OJ C 241 , 29.08.1994 p. 225) ncorporata n 294A0103(57) (JO L 001 , 03.01.1994 p. 371) prin 301L0019 (JO L 206 31.7.2001) Continut: Directiva se aplica tuturor activitatilor din sectorul arhitecturii. Diplomele, certificatele sau alte forme de atestare a competentei profesionale nu pot fi acordate dect dupa parcurgea unei formatiuni de studiu de nivel universitar. Directiva mai reafirma principiul recunoasterii reciproce a diplomelor si certificatelor n acest domeniu. Key words: architecture; recognition of diplomas; free movement of workers; right of establishment; freedom to provide services. Cuvinte cheie: arhitectura, recunoasterea diplomelor, libera circulatie a lucratorilor, drept de stabilire, libera circulatie a serviciilor. Dreptul de a desfasura o activitate n calitate de angajat propriu 31973L0148 Council Directive 73/148/EEC on the 21 st of May 1973 on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for nationals of Member States with regard to establishment and the provision of services. Directiva 73/148/CEE din 21 mai 1973 privind abolirea restrictiilor referitoare la libera circulatie si resedinta n cadrul Comunitatii a nationalilor tarilor membre privind dreptul de stabilire si libera furnizare a serviciilor.

51

Publicatia: JO L 172 28.06.1973 p. 14 Amendamente: Continut: Directiva stabileste categoriile de persoane care beneficiaza de prevederile sale (printre care se includ sotul, ascendentii si descendentii persoanei care presteaza un serviciu sau care se deplaseaza pentru a beneficia de un serviciu). Directiva afirma clar principiul liberei circulatii a serviciilor pasive si active stabilind conditiile n care se poate beneficia de acestea (se reglementeaza inclusiv dreptul de sejur). Key words: Community national; free movement of persons; residence permit; right of establishment; freedom to provide services. Cuvinte cheie: resortisant comunitar, libera circulatie a persoanelor, permis de sedere, drept de stabilire, libera circulatie a serviciilor. 31986L0653 Council Directive 86/653/EEC on the 18 th of December 1986 on the coordination of the laws of the Member States relating to selfemployed commercial agents. Directiva 86/653/CEE din 18 decembrie 1986 privind agentii comerciali independenti. Publicatia: JO L 382 31.12.1986 p.17 Amendamente:Continut: si propune sa nlature obstacolele puse de legislatiile nationale puse n calea agentilor comerciali independenti, n sensul definitiei data de directiva. Key words: approximation of laws; sales occupation; right of establishment; freedom to provide services; remuneration of work; work contract. Cuvinte cheie: armonizarea legislatiei, agent de vnzari, drept de stabilire, libera circulatie a serviciilor, remuneratie pentru munca, contract de munca.

52

31999L0042 Directive 1999/42/EC of the European Parliament and of the Council on the 7th of June 1999 establishing a mechanism for the recognition of qualifications in respect of the professional activities covered by the Directives on liberalisation and transitional measures and supplementing the general systems for the recognition of qualifications. Directiva 99/42 /CEE din 7 iunie 1999 privind stabilirea unui mecanism pentru recunoasterea calificarilor referitoare la activitatile economice acoperite de Directivele de liberalizare si de Directivele privind masurile tranzitorii, n completarea sistemelor de recunoastere a calificarilor. Publicatia: JO L 201 31.07.1999 p.77 Amendamente:Continut: Directiva are n vedere recunoasterea calificarilor profesionale a persoanelor vizate, lund n considerare si experienta profesionala. Key words: recognition of diplomas; professional qualification; professional experience; mutual recognition principle. Cuvinte cheie: recunoasterea diplomelor, calificare profesionala, experienta profesionala, principiul recunoasterii reciproce. Recunoastere generala 31989L0048 Council Directive 89/48/EEC of 21 December 1988 on a general system for the recognition of higher-education diplomas awarded on completion of professional education and training of at least three years' duration. Directiva Consiliului 89/48/CEE din 21.12.1988 privind sistemul general de recunoastere a diplomelor de nvatamnt superior eliberate dupa absolvirea a minim trei ani de studii. Publicatia: JO L 019 24.01.1989 p.16 Amendamente:53

integrata prin 294a0103(38) (OJl 001 03.01.94 p. 206) ; integrata prin 294a0103(57) (OJl 001 03.01.94 p. 371) ; integrata prin 294a0103(73) (OJl 001 03.01.94 p. 572) Continut: Principiul de baza este acela al recunoasterii reciproce a diplomelor cerute n statele membre de origine si gazde pentru exercitarea aceleiasi profesii. Aceasta recunoastere reciproca poate fi totusi temperata atunci cnd formatiunea de pregatire este mai lunga sau n mod esential diferita n statul gazda. n aceste cazuri, statul gazda poate impune dobndirea unei experiente profesionale pentru a compensa durata mai mica a studiilor sau stagii ori probe pentru a compensa diferentele de materii din programa de nvatamnt. Exigentele statelor gazda privind moralitatea, onorabilitatea trebuie respectate, dar aceste state trebuie, n principiu, sa accepte atestatele sau diplomele eliberate n statele membre de origine. Se poate ntmpla ca o profesie sa nu fie reglementata n statul de primire. n acest caz, acest stat trebuie sa permita libera exercitare a profesiei, multumindu-se cu 2 ani de experienta n statul de origine, cu obtinerea unei diplome n statul de origine bac+3 sau cu efectuarea cu succes a unei pregatiri profesionale n domeniul profesiei respective. Key words: recognition of diplomas; vocational training; professional experience; educational institution; Community employment policy; approximation of laws. Cuvinte cheie: recunoasterea diplomelor, stagiu de pregatire, experienta profesionala, institutie de nvatamnt, politica comunitara n domeniul ocuparii fortei de munca, armonizare legislativa.

54

31992L0051 Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC. Directiva Consiliului 92/51/CEE din 18.06.1992 privind al doilea sistem general de recunoastere a educatiei si formarii profesionale care completeaza directiva 89/48/CEE. Publicatia: JO L 209 24.07.1992 p. 25 Amendamente: 194n; 394l0038 (JO L 217 23.08.94 p. 8); 395l0043 (JO L 184 03.08.95 p.21); 397l0038 (JO L 184 12.07.97 p.31); derogare n 397d0042 (JO L 017 21.01.97 p.38 Continut: Aceasta directiva din 18 iunie 1992 extinde sistemul continut de directiva din 21 decembrie 1988. Ea este, din punct de vedere tehnic, mai complexa si tine cont de multitudinea de exigente ale diferitelor state membre: ele pot, pentru aceeasi profesie, sa ceara att diplomele n sensul directivei din 21 decembrie 1988, ct si diplomele postsecundare bac+1 sau 2, si, de asemenea, certificate sau simple atestari de competenta. Directiva ncearca sa stabileasca un sistem de recunoastere reciproca analiznd aproape toate ipotezele posibile. De aici, cinci ipoteze, cu cinci regimuri diferite permitnd compensarea insuficientei pregatirii de o mai scurta durata din statul de origine. Ideea este aceeasi statul gazda poate sa ceara dovada unei experiente profesionale, efectuarea unor stagii, sau trecerea unor probe de aptitudini. Key words: right of establishment; higher education; vocational training; professional qualification; recognition of diplomas.

55

Cuvinte cheie: drept de stabilire, nvatamnt universitar, stagiu de pregatire, calificare profesionala, recunoasterea diplomelor.

31999L0042 Directive 1999/42/EC of the European Parliament and of the Council on the 7th of June 1999 establishing a mechanism for the recognition of qualifications in respect of the professional activities covered by the Directives on liberalisation and transitional measures and supplementing the general systems for the recognition of qualifications. Directiva 1999/42/EC Consiliului si a Parlamentului European din 7 iunie 1999 privind stabilirea unui mecanism pentru recunoasterea calificarilor profesionale acoperite de Directivele privind liberalizarea si masurile tranzitorii si care amendeaza sistemul general de recunoastere a calificarilor. Publicatia: JO L 201, 31.07.1999, p. 77 Amendamente:Continut: Completeaza cele doua directive anterioare, extinznd sfera activitatilor la care acestea se refereau, pastrnd mecanismele instituite anterior. Directiva obliga statele membre sa ia masuri pentru nlaturarea piedicilor care mai exista n aceasta materie. Key words: recognition of diplomas; professional qualification; professional experience; mutual recognition principle. Cuvinte cheie: recunoasterea diplomelor, calificare profesionala, experienta profesionala, principiul recunoasterii reciproce.

56

Asigurari 31964L0225 Council Directive 64/225/EEC on the 25 th of February 1964 on the abolition of restrictions on freedom of establishment and freedom to provide services in respect of reinsurance and retrocession. Directiva Consiliului 64/225/CEE din 25.02.1964 privind anularea restrictiilor referitoare la libertatea de stabilire si libera circulatie a serviciilor privind reasigurarea si retrocesiunea. Publicatia: OJ 056 04.04.1964 p.878 Amendamente: Continut: Directiva prevede eliminarea anumitor restrictii existente n calea liberalizarii acestui sector. Ea se aplica agentilor independenti care activeaza n domeniul reasigurarii si al retrocesiunii. Directiva indica dispozitiile legale din fiecare tara membra care stau n calea realizarii obiectivelor sale. Restrictiile impuse de aceste dispozitii se refera la posesia unei carti de rezident, la o autorizare prealabila sau la operatiunile permise acestor persoane. Key words: right of establishment; freedom to provide services; reinsurance; self-employment; natural person; insurance company. Cuvinte cheie: drept de stabilire, libera circulatie a serviciilor, reasigurare, activitati independente, persoana fizica, companie de asigurari.

31973L0239 Directive 73/239/EEC on the 24 th of July 1973 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance.

57

Directiva Consiliului 73/239/CEE din 24.07.1973 privind coordonarea legilor, reglementarilor si prevederilor administrative referitoare la desfasurarea activitatii de asigurari non-viata. Publicatia: JO L 228 16.08.1973 p. 3 Amendamente:Continut: Directiva si propune sa elimine diferentele care exista ntre legislatiile nationale n aceasta materie, excluznd din cmpul sau de aplicare anumite materii: asigurarile de viata, anuitatile, tipurile de asigurare conexe asigurarilor de viata, asigurarile care sunt parte a sistemului de securitate sociala, alte forme de asigurare practicate n anumite tari. De asemenea, mai sunt excluse anumite tipuri de operatiuni pe piata asigurarilor. De asemenea, directiva face o clarificare necesara a unor termeni n scopul realizarii unui vocabular comun. Se recunoaste necesitatea exercitarii acestei activitati pe baza unei autorizatii. Se mai pune, de asemenea, problema constituirii unui fond de garantare. Key words: insurance occupation; right of establishment; approximation of laws; financial solvency; administrative control. Cuvinte cheie: asigurator, drept de stabilire, armonizare legislativa, solvabilitate financiara, control administrativ.

31973L0240 Council Directive 73/240/EEC on the 24 th of July 1973 abolishing restrictions on freedom of establishment in the business of direct insurance other than life assurance. Directiva Consiliului 73/240/CEE din 24.07.1973 de anulare a restrictiilor privind libertatea de stabilire n activitatea de asigurari non-viata. Publicatia: JO L 228 16.08.1973 p. 20 Amendamente: 58

Continut:

Este vorba de acele permise speciale care erau cerute de statul gazda pentru exercitarea acestei activitati. Se mai reglementeaza si modalitatile prin care statul gazda poate verifica veridicitatea documentelor relevante pentru exercitiul acestei activitati, reglementndu-se un sistem de cooperare ntre statul de origine si statul gazda. Mai sunt mentionate si acele cerinte privind onorabilitatea si credibilitatea societatilor si persoanelor care se ocupa cu activitatile acestui sector. Key words: right of establishment; insurance occupation; administrative formalities. Cuvinte cheie: drept de stabilire, asigurator, formalitati administrative.

31979L0267 First Council Directive 79/267/EEC on the 5th of March 1979 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of direct life assurance. Prima Directiva a Consiliului 79/267/CEE din 05.03.1979 privind coordonarea legilor, reglementarilor si prevederilor administrative referitoare la desfasurarea activitatii de asigurari viata. Publicatia: JO L 063 13.03.1979 p.1 Amendamente: Directiva Consiliului 90/619/CEE din 8 noiembrie 1990 JO L 330 50 29.11.1990 Directiva Consiliului 92/96/CEE of 10 noiembrie 1992 JO L 360 1 9.12.1992 Directiva Consiliului si a Parlamentului European 95/26/EC din 29 iunie 1995 JO L 168 7 18.7.1995 Directiva 2002/12/EC Directiva Consiliului si a Parlamentului European din 5 martie 2002 L 77 11 20.3.2002 Actul de accesiune al Greciei JO L 291 17 19.11.1979 Actul de accesiune al Spaniei si Portugaliei JO L 302 23 15.11.1985

59

Actul de accesiune al Austriei, Suediei si Finlandei C 241 21 29.8.1994 (adaptata de Decizia Consiliului 95/1/EC, Euratom, ECSC) JO L 1 1 1.1.1995 Continut: Directiva porneste de la necesitatea efectuarii unei delimitari foarte clare ntre asigurarile de viata si cele non-viata n ceea ce priveste cumulul lor si subliniaza necesitatea unei autorizatii pentru o astfel de activitate care sa fie recunoscuta n orice stat membru. De asemenea, directiva face o clarificare necesara a unor termeni n scopul realizarii unui vocabular comun. Key words: approximation of laws; life assurance; insurance company; financial solvency. Cuvinte cheie: armonizare legislativa, asigurare de viata, companie de asigurari, control administrativ, solvabilitate financiara. 31988L0357 Second Council Directive 88/357/EEC on the 22nd of June 1988 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and laying down provisions to facilitate the effective exercise of freedom to provide services and amending Directive 73/239/EEC. A doua Directiva a Consiliului 88/357/CEE din 22.07.1988 privind coordonarea legilor, reglementarilor si prevederilor administrative referitoare la desfasurarea activitatii de asigurari non-viata si efectul prevederilor care faciliteaza exercitarea liberei prestari de servicii si care modifica Directiva 73/239. Publicatia: JO L 172 04.07.1988 p.1 Amendamente:Continut: Se interzice orice discriminare din partea statelor n ceea ce priveste derularea activitatilor acestui sector care vor fi totusi circumscrise unui cadru reglementat destul de strict. Exista o preocupare constanta n textul acestei directive pentru protectia consuma-

60

torilor. Se fac mentiuni despre legea aplicabila contractului de asigurare. Key words: approximation of laws; freedom to provide services; insurance occupation; insurance contract; administrative control. Cuvinte cheie: armonizare legislativa, libera circulatie a serviciilor, asigurator, contract de asigurare, control administrativ. 31992L0049 Council Directive 92/49/EEC on the 18th of June 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and amending Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (third non-life insurance Directive). Directiva Consiliului 92/49/CEE din 18.06.1992 privind coordonarea legilor, reglementarilor si prevederilor administrative n legatura cu asigurarile non-viata si amendnd Directivele 73/239/CEE si 88/357/CEE (a treia Directiva de asigurari non-viata). Publicatia: JO L 228 11.08.1992 p.1 Amendamente: Directiva Consiliului si a Parlamentului European 95/26/EC din 29 iunie 1995 JO L 168 7 18.7.1995 Directiva Consiliului si a Parlamentului European 2000/64/EC din 7 noiembrie 2000 JO L 290 27 17.11.2000 Continut: Subliniaza necesitatea constituirii unei piete unice a asigurarilor si a informarii corecte a clientilor. Se stipuleaza conditia autorizarii pentru desfasurarea acestei activitati si opereaza o serie de modificari a directivelor anterioare. Key words: insurance company; right of establishment; freedom to provide services; approximation of laws; insurance. Cuvinte cheie: companie de asigurari, drept de stabilire, libera circulatie a serviciilor, armonizare legislativa, asigurare.

61

31990L0619 Council Directive 90/619/EEC on the 8th of November 1990 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct life assurance, laying down provisions to facilitate the effective exercise of freedom to provide services and amending Directive 79/267/EEC. Directiva Consiliului 90/619/CEE din 8.11.1990 privind coordonarea legilor, reglementarilor si prevederilor administrative referitoare la asigurarile de viata, efectul prevederilor care faciliteaza exercitarea efectiva a liberei prestari de servicii si amendnd Directiva 79/267. Publicatia: JO L 330 29.11.90 p.50 Amendamente:Continut: Directiva semnaleaza necesitatea unei colaborari ntre statele membre si ntre acestea si Comisie. Ea asimileaza agentiilor si sucursalelor orice prezenta permanenta a unei societati pe teritoriul unui stat membru, chiar daca aceasta prezenta nu a luat forma unei agentii sau sucursale. Directiva mai ofera elemente si asupra legii aplicabile contractului de asigurare, instituie obligatia pentru statele membre de a supraveghea atent activitatea societatilor de asigurari si de a informa Comisia asupra dificultatilor pe care le au aceste societati de a se implanta pe teritoriul unei alte tari. Autoritatile statului gazda pot cere autoritatilor statului de origine sa confirme ca o anumita societate de asigurari este solvabila. Key words: freedom to provide services; insurance occupation; life assurance; approximation of laws; insurance contract Cuvinte cheie: libera circulatie a serviciilor, activitatea de asigurare, asigurare de viata, armonizare legislativa, contract de asigurare. 31992L0096 Council Directive 92/96/EEC on the 10th of November 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions 62

relating to direct life assurance and amending Directives 79/267/EEC and 90/619/EEC (third life assurance Directive). Directiva Consiliului 92/96/CEE din 10.11.1992 privind coordonarea legilor, reglementarilor si prevederilor administrative referitoare la asigurarea de viata si amendnd Directivele 79/267/CEE si 90/619/CEE. Publicatia: JO L 360 09.12.1992 p.1 Amendamente: Directiva Consiliului si a Parlamentului European 95/26/EC din 29 iunie 1995 JO L 168 7 18.7.1995 Directiva Consiliului si a Parlamentului European 2000/64/EC din 7 noiembrie 2000 OJ L 290 27 17.11.2000 Continut: Directiva si propune sa unifice reglementarile nationale n acest domeniu, aducnd modificari substantiale legislatiei anterioare. Pune accentul pe procedura autorizarii societatilor de asigurare, verificarii solvabilitatii si a supravegherii lor. Pentru atingerea obiectivelor, colaborarea dintre state este esentiala. Key words: life assurance; approximatio n of laws; administrative procedure; freedom to provide services; right of establishment; financial solvency. Cuvinte cheie: asigurare de viata, armonizare legislativa, proceduri administrative, libera circulatie a serviciilor, drept de stabilire, solvabilitate financiara. 31984L0641 Council Directive 84/641/EEC on the 10 th of December 1984 amending, particularly as regards tourist assistance, the First Directive (73/239/EEC) on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance. Directiva Consiliului 84/641/CEE din 10.12.1984 privind amendarea, n special pentru asigurarea turistilor, a primei Directive (73/239) referitoare la coordonarea legilor, reglementarilor si prevederilor administrative referitoare la desfasurarea activitatii de asigurari de non-viata.

63

Publicatia: JO L 339 , 27.12.1984 p. 21 Amendamente:Continut: Are n vedere eliminarea diferentelor care exista ntre legislatiile statelor membre si stabileste masurile necesare pentru coordonarea actiunilor statelor. Ea se aplica agentilor independenti care activeaza n domeniul asigurarii directe non-viata. Directiva stabileste operatiunile pe care acesti agenti sunt autorizati sa le faca si conditiile n care si pot desfasura activitatea (solvabilitate, supraveghere si control din partea autoritatilor competente). Key words: insurance occupation; right of establishment; approximation of laws; financial solvency; administrative control; personal accident insurance. Cuvinte cheie: asigurator, drept de stabilire, armonizare legislativa, solvabilitate financiara, control administrativ, asigurare personala de accident. 31995L0026 European Parliament and Council Directive 95/26/EC on the 29th of June 1995 amending Directives 77/780/EEC and 89/646/EEC in the field of credit institutions, Directives 73/239/EEC and 92/49/EEC in the field of non- life insurance, Directives 79/267/EEC and 92/96/EEC in the field of life assurance, Directive 93/22/EEC in the field of investment firms and Directive 85/611/EEC in the field of undertakings for collective investment in transferable securities (Ucits), with a view to reinforcing prudential supervision. Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 95/26/CEE din 29.06.1995 care amendeaza Directivele 77/780/CEE si 89/646/CEE n domeniul institutiilor de credit, Directivele 73/239/CEE si 92/49CEE n domeniul asigurarilor non-viata, Directivele 79/267/CEE si 92/96/CEE n domeniul asigurarilor de viata, Directiva 93/22/CEE n domeniul firmelor de investitii si Directiva 85/611/CEE n domeniul societatilor pentru investitii colective si valori mobiliare transferabile n vederea ntaririi supravegherii prudentiale.

64

Publicatia: JO L 168 18.07.1995, p.7 Amendamente: Continut: Directiva si propune unificarea reglementarilor nationale din domeniu, cautnd sa instituie o colaborare ntre state, astfel nct riscurile generate de exercitiul acestor activitati sa fie reduse la zero. Key words: confidentiality; credit institution; information transfer; insurance company; investment company; securities. Cuvinte cheie: confidentialitate, institutie de credit, transfer de informatie, companie de asigurari, societate de investitii, valori mobiliare. 31972L0166 Council Directive 72/166/EEC on the 24 th of April 1972 on the approximation of the laws of Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and to the enforcement of the obligation to insure against such liability. Directiva Consiliului 72/166/CEE din 24.04.1972 privind coordonarea legilor din statele membre n legatura cu asigurarea obligatorie de raspundere civila a autovehiculelor. Publicatia: OJ 103 02.05.1972 p. 1 Amendamente: Directiva Consiliului 72/430/CEE din 19 decembrie 1972 JO L 291 28.12.1972, p. 162 A doua Directiva a Consiliului 84/5/CEE din 30 decembrie1983 JO L 8 11.1.1984, p.17 Continut: Directiva are n vedere necesitatea unei reglementari unitare n acest domeniu avnd n vedere si exigentele impuse de celelalte libertati. Statele membre au obligatia sa se asigure ca toate autoturismele nregistrate pe teritoriul lor au ncheiata o asigurare pentru raspundere civila. Key words: approximation of laws; motor vehicle insurance; thirdparty insurance; freedom of movement; insurance company; right of establishment.

65

Cuvinte cheie: armonizare legislativa, asigurare auto, asigurare de raspundere civila, libertatea de circulatie, companie de asigurari, drept de stabilire. 31984L0005 Second Council Directive 84/5/EEC on the 30 th of December 1983 on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles. A doua Directiva a Consiliului 84/5/CEE din 30.12.1983 privind coordonarea legilor statelor membre referitoare la asigurarea obligatorie de raspundere civila auto. Publicatia: JO L 008 11.01.1984 p.17 Amendamente: A treia Directiva a Consiliului 90/232/CEE din 14 mai 1990 JO L 129 19.5.1990, p.33 Actul de accesiune al Spaniei si al Portugaliei JO L 302 15.11.1985, p. 23 Continut: Se fac precizari suplimentare cu privire la modalitatile de autorizare, fondul de garantare minim si alte prevederi. Fixeaza plafoanele maxime ale sumelor care trebuie platite n cazul producerii evenimentului nedorit. Key words: approximation of laws; insurance; civil liability; personal accident insurance; motor vehicle. Cuvinte cheie: armonizare legislativa, asigurare, responsabilitate civila, asigurare personala de accident, vehicul cu motor. 31990L0232 Third Council Directive 90/232/EEC on the 14 th of May 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles. Directiva Consiliului 90/232/CEE din 14.05.1990 privind armonizarea legilor statelor membre referitoare la asigurarea de raspundere civila auto. Publicatia: JO L 129 19.05.90 p.33 Amendamente: 66

Continut:

Statele trebuie sa ia toate masurile, astfel nct orice persoana implicata ntr-un accident sa afle care sunt societatile care trebuie sa plateasca despagubirile n legatura cu autovehiculul acoperit de asigurare. Statele mai trebuie sa se asigure ca respectivele societati de asigurare sunt solvabile. Key words: motor vehicle; approximation of laws; third-party insurance. Cuvinte cheie: vehicul cu motor, armonizare legislativa, asigurare de raspundere civila. 31977L0092 Council Directive 77/92/EEC on the 13th of December 1976 on measures to facilitate the effective exercise of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of the activities of insurance agents and brokers (ex ISIC Group 630) and, in particular, transitional measures in respect of those activities Directiva Consiliului 77/92/CEE din 13.12.1976 privind masurile care faciliteaza efectiva exercitare a libertatii de stabilire si a liberei circulatii a serviciilor n legatura cu activitatea agentilor si brokerilor de asigurare, n special masuri tranzitorii referitoare la aceste activitati Publicatia: JO L 026 31.01.77 p.14 Amendamente: Actul de accesiune al Greciei JOCE L 291 19.11.1979, p.17 Actul de accesiune al Spaniei si Portugaliei JOCE L 302 15.11.1985, p. 23 Continut: Statele membre sunt obligate sa ia toate masurile necesare pentru buna desfasurare a liberei circulatii a serviciilor n acest domeniu. Se stabilesc si categoriile de persoane carora li se aplica. Experienta profesionala dobndita n statul de origine trebuie sa fie recunoscuta de statul gazda. Key words: right of establishment; freedom to provide services; insurance occupation; administrative formalities; supplying of documents.

67

Cuvinte cheie: drept de stabilire, libera circulatie a serviciilor, asigurator, formalitati administrative, furnizarea de documente. 31978L0473 Council Directive 78/473/EEC on the 30 th of May 1978 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to Community co-insurance. Directiva Consiliului 78/473/CEE din 30.05.1978 privind coordonarea legilor, reglementarilor si a prevederilor administrative referitoare la coasigurarea comunitara. Publicatia: JO L 151 07.06.78 p.25 Amendamente:Continut: Directiva stabileste domeniul de aplicare, precum si obligatia statelor de a reglementa n mod responsabil activitatea n acest domeniu, astfel nct numai societatile viabile sa poata desfasura aceasta activitate. Dreptul de stabilire si de a furniza servicii Aplicare sectoriala Servicii Asigurari. Key words: approximation of laws; co-insurance; insurance company; reserves. Cuvinte cheie: armonizare legislativa, coasigurare, companie de asigurari, rezerve.

31991L0674 Council Directive 91/674/EEC on the 19 th of December 1991 on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings. Directiva Consiliului 91/674/CEE din 19.12.1991 privind conturile anuale si conturile consolidate ale societatilor de asigurari. Publicatia: JO L 374 31.12.91 p.7 Amendamente:-

68

Continut:

Directiva stabileste societatile carora li se aplica, operatiunile care pot fi efectuate, reguli privind reasigurarile, structura contului de profit si pierderi, precum si alte date tehnice cu relevanta n domeniu si care au ca scop unificarea registrului privind termenii si operatiunile de asigurari. Dreptul de stabilire si de a furniza servicii Aplicare sectoriala Servicii Asigurari Key words: insurance company; consolidated account; trading account; balance sheet. Cuvinte cheie: companie de asigurari, cont consolidat, cont de exploatare, bilant.

32000L0064 Directive 2000/64/EC of the European Parliament and of the Council on the 7 th of November 2000 amending Council Directives 85/611/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC and 93/22/EEC as regards exchange of information with third countries. Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2000/64/CE din 7.11.2000 privind modificarea directivelor 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE si 93/22/CEE ale Consiliului, referitoare la schimbul de informatii cu tarile terte. Publicatia: JO L 290 17.11.2000 p.27 Amendamente:Continut: Stabileste masurile de colaborare ntre state cu privire la schimbul de informatii si confidentialitatea acestora. Atunci cnd informatiile provin de la un stat membru acestea nu pot fi divulgate dect cu acordul expres al autoritatilor acestui stat. Key words: confidentiality; information transfer; third country; EC cooperation agreement. Cuvinte cheie: confidentialitate, schimb de informatii, tara terta, acord de cooperare CE.

69

Servicii bancare 31986L0635 th Council Directive 86/635/EEC on the 8 of December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions. Directiva Consiliului 86/635/CEE din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale si conturile consolidate ale bancilor si altor institutii financiare. Publicatia: JO L 372 31.12.1986 p.1 Amendamente:Continut: Stabileste categoriile de institutii de credit carora li se aplica, termenii comuni si operatiunile permise, structura contului de profit si de pierderi. Key words: bank; financial institution; consolidated account; balance sheet; publication of accounts. Cuvinte cheie: banci, institutie financiara, cont consolidat, balanta contabila, publicarea documentelor contabile. 31989L0117 Council Directive 89/117/EEC on the 13 th of February 1989 on the obligations of branches established in a Member State of credit institutions and financial institutions having their head offices outside that Member State regarding the publication of annual accounting documents. Directiva Consiliului 89/117/CEE din 13 februarie 1989 privind obligatiile de publicare a documentelor contabile anuale de catre sucursalele nfiintate n alt stat membru ale institutiilor de credit si institutiilor financiare cu sediul n afara acelui stat membru (prevederile acestei directive vor fi transpuse din momentul aderarii Romniei la Uniunea Europeana). Publicatia: JO L 044 16.02.1989 p. 40 Amendamente: Continut: Stabileste documentele financiar-contabile pe care sucursalele societatilor nfiintate n alt stat membru au obligatia sa le publice. 70

Key words:

publication of accounts; credit institution; financial institution. Cuvinte cheie: publicarea documentelor contabile, instituie de credit, institutie financiara. 31993L0006 Council Directive 93/6/EEC on the 15 th of March 1993 on the capital adequacy of investments firms and credit institutions. Directiva 93/6/CEE din 15 martie 1993 privind adecvarea capitalului firmelor de investitii si a institutiilor de credit. Publicatia: JO L 141 11.06.1993 Amendamente:Continut: Directiva stabileste un capital minim initial pentru ntreprinderile care desfasoara operatiunile de credit pe care ea le descrie, iar statele membre trebuie sa se asigure ca aceste societati dispun de aceste fonduri si sa supravegheze activitatea acestora. Subliniaza necesitatea elaborarii unor standarde comune. Key words: credit institution; financial instrument; management audit; financial solvency; share capital; credit guarantee. Cuvinte cheie: institutie de credit, instrument financiar, control de gestiune, solvabilitate financiara, capital social, garantie de credit. 31994L0019 Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council on the 30 th of May 1994 on deposit-guarantee schemes. Directiva a Parlamentului European si a Consiliului 94/19/CE din 30 mai 1994 privind schemele de protectie a depozitelor. Publicatia: JO L 135 31.05.1994 p.5 Amendamente:Continut: Contine importante prevederi n vederea protectiei depozitelor si masuri de siguranta adecvate. Key words: bank deposit; credit guarantee; credit institution; financial institution; banking; management audit.

71

Cuvinte cheie: depozit bancar, garantie de credit, institutie de credit, institutie financiara, sector bancar, control de gestiune. 31998L0031 Directive 98/31/EC of the European Parliament and of the Council on the 22 nd of June 1998 amending Council Directive 93/6/EEC on the capital adequacy of investment firms and credit institutions. Directiva Parlamentului European si a Consiliului 98/31/CE din 22 iunie 1998 privind adecvarea capitalului firmelor de investitii si institutiilor de credit. Publicatia: JO L 204 21.07.1998 p. 13 Amendamente:Continut: Aduce clarificari n privinta mprumuturilor de titluri sau a produselor de baza si n privinta operatiunilor autorizate cu acestea. Key words: credit guarantee; credit institution; financial instrument; financial solvency; management audit; share capital. Cuvinte cheie: garantie de credit, institutie de credit, institutie financiara, solvabilitate financiara, control de gestiune, capital social. 32000L0012 Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council on the 20 th of March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions. Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2000/12/CE din 20 martie 2000 privind desfasurarea activitatii de catre institutiile de credit. Publicatia: JO L 126 26.05.2000 p.1 Amendamente: Directiva Parlamentului European si Consiliului Uniunii 2000/28/CE Europene din 18 septembrie 2000 JO L 275 27.10.2000 p. 37 Continut: Integreaza toate masurile referitoare la sectorul bancar cuprinse n directivele anterioare relevante n cadrul acestui sector. Prevede masuri de coordonare n cadrul acestui sector, aplicarea principiului 72

recunoasterii reciproce, supravegerea institutiilor de credit, obligatia statului gazda de a nu impune autorizari suplimentare unei institutii de credit legal autorizate n statul de origine, contine prevederi referitoare la solvabilitate, capitalul initial care nu poate fi mai mic de 5000000 de euro. Key words: credit institution; economic analysis; provision of services. Cuvinte cheie: institutie de credit, analiza economica, furnizarea de servicii. 32000L0046 Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council on the 18 th of September 2000 on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions. Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2000/46/CE din 18 septembrie 2000 privind accesul la activitate, exercitarea profesiunii si supravegherea prudentiala a activitatii institutiilor emitente de moneda electronica. Publicatia: JO L 275 27.10.2000 p. 39 Amendamente: Continut: Importanta directiva n domeniul tranzactiilor electronice bancare, n care se afirma necesitatea unei armonizari a legislatiilor, se stabileste plafonul minim al capitalului pe care trebuie sa l aiba o astfel de institutie de credit (cel putin 1 000 000 de euro) si sunt stabilite toate conditiile de siguranta necesare pentru efectuarea acestor operatiuni. Key words: banking; electronic funds transfer; financial institution; financial legislation; issuing of currency; management audit. Cuvinte cheie: sector bancar, transfer electronic de fonduri, institutie financiara, legislatie financiara, emisiune monetara, control de gestiune.

73

Piata de capital si a valorilor mobiliare 31985L0611 Council Directive 85/611/EEC on the 20 th of December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS). Directiva 85/611/CEE din 20 decembrie 1985 asupra coordonarii legilor, regulamentelor si prevederilor administrative privind UCITS, modificata de Directivele 85/612/CEE, 88/220/CEE, 95/26/CE, 2000/64/CE, 2001/107/CE si 2001/108/CE. Publicatia: JO L 375 31.12.1985 Amendamente:Continut: Se refera la conditiile de autorizare a societatilor care lucreaza n acest domeniu, la obligatiile pe care acestea trebuie sa le respecte, la capitalul minim initial. Key words: securities; investment company; approximation of laws; free movement of capital; company structure. Cuvinte cheie: valori mobiliare, societate de investitii, armonizare legislativa, libera circulatie a capitalurilor, structura companiei. 31989L0298 Council Directive 89/298/EEC on the 17 th of April 1989 coordinating the requirements for the drawing-up, scrutiny and distribution of the prospectus to be published when transferable securities are offered to the public. Directiva 89/298/CEE din 17 aprilie 1989 asupra cerintelor privind redactarea, verificarea si distribuirea prospectului ce trebuie publicat daca sunt oferite publicului valori mobiliare transferabile. Are n vedere n mod special protectia investitorilor. Publicatia: JO L 124 05.05.1989 Amendamente: ncorporata de 294A0103(59)

74

Continut:

Are n vedere n mod special protectia investitorilor. Statele membre au obligatia de a se asigura ca oferta de valori pe teritoriul sau este nsotita de un prospect care trebuie sa fie publicat ntr-un ziar de larga raspndire nationala sau sub forma unei brosuri. De asemenea, directiva mai prevede si categoriile de informatii care trebuie sa fie prezente n acel prospect. Acest prospect aprobat de autoritatile competente trebuie sa fie recunoscut si n alt stat membru. Binenteles ca autoritatile statelor membre sunt obligate sa colaboreze pentru a rezolva situatiile care pot aparea. Key words: securities; takeover bid; financial institution; public awareness campaign; approximation of laws. Cuvinte cheie: valori mobiliare, oferta publica de cumparare, institutie financiara, campanie de sensibilizare a publicului, armonizare legislativa.

31989L0592 Council Directive 89/592/EEC on the 13 th of November 1989 coordinating regulations on insider dealing. Directiva 89/592/CEE 13 noiembrie 1989 coordonnd reglementarile asupra insider dealing. Publicatia: JO L 334 18.11.1989 Amendamente: ncorporata prin 294A0103(59) Continut: Directiva si propune sa stabileasca un mediu de afaceri corect n ceea ce priveste operatiunile cu valori mobiliare, astfel nct persoanele care lucreaza n interiorul sistemului sa nu le foloseasca pentru a prejudicia interesele altor persoane. Aceste persoane au acces la acest gen de informatii datorita calitatii de membru n consiliile de administratie, de conducere sau de supraveghere a emitentului acelor valori sau

75

mai pot lua cunostinta de aceste informatii n virtutea profesiei sau functiei pe care o ocupa. Key words: securities; insider trading; approximation of laws. Cuvinte cheie: valori mobiliare, tranzactii neoneste, armonizare legislativa. 31993L0022 Council Directive 93/22/EEC on the 10th of May 1993 on investment services in the securities field. Directiva 93/22/CEE din 10 mai 1993 asupra serviciilor de investitii n domeniul valorilor mobiliare modificata de Directivele 95/26/CEE, 97/9/CE si 2000/64/CE. Publicatia: JO L 141 11.06.1993 Amendamente: Continut: Directiva reia principiile deja ntlnite n materia sectorului bancar si al asigurarilor. Autorizarea administrativa este obligatorie. Conditiile n care ea se acorda lasa o anumita marja de apreciere autoritatilor nationale, pentru ca o cerinta esentiala este cea a onorabilitatii si a experientei conducatorilor. Autorizarea deschide posibilitatea oricarei societati de investitii sa actioneze n toata Uniunea Europeana att prin intermediul sucursalelor, ct si al liberei circulatii a serviciilor. Principiul controlului de catre autoritatile statului de origine este nsa temperat tinnd cont de specificitatea serviciilor n cauza. Key words: branch; credit institution; freedom to provide services; subsidiary; securities; investment loan Cuvinte cheie: sucursala, institutie de credit, libera circulatie a serviciilor, filiala, valori mobiliare, credit de investitii 31997L0009 Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council on the 3rd of March 1997 on investor-compensation schemes. 76

Directiva 97/9/CEE din 3 martie 1997 asupra schemelor de compensare a investitorilor. Publicatia: JO L 048 26.03.1997, p.22 Amendamente:Continut: Impune statelor membre sa prevada un sistem de indemnizare a investitorilor n caz de insolvabilitate a societatilor respective. Key words: banking; branch; credit guarantee; investment aid; investment loan; investment protection. Cuvinte cheie: sector bancar, sucursala, garantie de credit, ajutor investitional, credit pentru investitii, protectia investitiilor. 32001L0034 Directive 2001/34/EC of the European Parliament and of the Council on the 28 th of May 2001 on the admission of securities to official stock exchange listing and on information to be published on those securities. Directiva 2001/34/CE din 28 mai 2001 privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficiala a bursei si informatiile ce trebuie publicate cu privire la valorile mobiliare respective. Publicatia: JO L 184 06.07.2001, p.1 Amendamente:Continut: Directiva stabileste conditiile pe care o societate trebuie sa le ndeplineasca pentru ca actiunile sale sa poata fi cotate la bursa si procedurile referitoare la admiterea sau radierea unei societati de la bursa. Statele membre au obligatia de a se asigura ca oferta de valori pe teritoriul sau este nsotita de un prospect care trebuie sa contina anumite informatii. Acest prospect aprobat de autoritatile competente trebuie sa fie recunoscut si n alt stat membru. Binenteles ca autoritatile statelor membre sunt obligate sa colaboreze pentru a rezolva situatiile care pot aparea.

77

Cod: 06.20.20.25. Right of establishment and freedom to provide services - Sectoral application - Service activities- Stock exchanges and other securities markets. Dreptul de stabilire si de a furniza servicii Aplicare sectoriala Servicii Burse de valori. Key words: securities; stock-exchange listing; dissemination of information; publication; official document; stock exchange. Cuvinte cheie: valori mobiliare, cotatie bursiera, difuzarea informatiei, publicare, document oficial, bursa de valori.

Protectia datelor 31999L0093 Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council on the 13 th of December 1999 on a Community framework for electronic signatures. Directiva 99/93/CEE din 13 decembrie 1999 referitoare la cadrul comunitar pentru semnatura electronica. Publicatia: JO L 013/19.01.2000 p.12 Amendamente: Continut: Stabileste cadrul legal pentru folosirea semnaturii electronice n scopul functionarii corespunzatoare a pietei interne. Astfel, ea favorizeaza utilizarea si recunoasterea juridica a semnaturilor electronice n cadrul Comunitatii Europene. De asemenea, impune statelor membre obligatia de a veghea la protectia datelor personale. Key words: drafting of Community law; electronic mail; legal status; liability; market access; EC internal market. Cuvinte cheie: elaborarea dreptului comunitar, posta electronica, statut legal, responsabilitate, acces pe piata, Piata interna a CE.

78

32000L0031 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council on the 8th of June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce'). Directiva 2000/31/CEE din 8 iunie 2000 referitoare la unele aspecte juridice ale serviciilor specifice societatii informationale, si n particular ale comertului electronic. Publicatia: JO L 178/17.07.2000 p.1 Amendamente: Continut: Directiva si propune sa asigure libera circulatie a informatiilor n acest domeniu fara sa se aduca atingere drepturilor si libertatilor fundamentale. Key words: communications industry; consumer protection; freedom to provide services; interactive network; telecommunications; Community law. Cuvinte cheie: industria comunicatiilor, protectia consumatorilor, libera circulatie a serviciilor, retea interactiva, telecomunicatii, drept comunitar. Servicii postale 31997L0067 Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council on the 15 th of December 1997 on common rules for the development of the internal market of Community postal services and the improvement of quality of service Directiva 97/67 din 15 decembrie 1997 privind regulile comune de dezvoltare a pietei interne referitoare la serviciile postale si mbunatatirea calitatii acestora Publicatia: JO L 015 , 21.01.1998 P. 14 Amendamente:Continut: si propune liberalizarea acestui sector pentru asigurarea liberei circulatii a serviciilor n acest sector. Prevede serviciile care pot fi oferite, principiile 79

tarifare, instituirea unor standarde de calitate, armonizarea standardelor tehnice etc. Key words: harmonization of standards; postal service; provision of services; quality standard; EC internal market Cuvinte cheie: armonizarea standardelor, serviciu postal, furnizarea de servicii, standarde de calitate, Piata interna a Comunitatii Europene Libertatea de comunicare 31989L0552 Council Directive 89/552/EEC on the 3 rd of October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities. Directiva televiziune fara frontiere 89/552/CE din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor prevederi legale, regulamentare si administrative n statele membre referitoare la emiterea de programe televizate. Publicatia: OJ L.298, 17.10.1989, p.23 Amendamente: Continut: Se afirma principiul libertatii transmiterii emisiunilor televizate, dar si principiul conform caruia emisiunea trebuie sa respecte legea statului membru care are competenta asupra organismului de radiodifuziune sau care a acordat frecventa pentru utilizarea unui satelit. Notiunea de competenta a pus destule probleme. Anumite state au estimat ca au puterea de a controla organismele de radiodifuziune chiar si atunci cnd acestea nu emiteau de pe teritoriul lor. Directiva televiziune fara frontiere impune statelor membre, fara a pune n discutie libertatea de comunicare, sa determine organismele de comunicatii care depind de ele sa difuzeze o anumita cota de productii europene. Proportia acestor productii ar 80

trebui sa fie majoritara, dar aceasta obligatie nu este imperativa. Key words: approximation of laws; right of establishment; freedom to provide services; advertising; audio-visual coproduction; child protection. Cuvinte cheie: armonizare legislativa, drept de stabilire, libera circulatie a serviciilor, publicitate, coproductii audio-vizuale, protectia copiilor. 31997L0036 Directive 97/36/EC of the European Parliament and of the Council on the 30 th of June 1997 amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities. Directiva 97/36 din 30 iunie 1997 care modifica Directiva televiziune fara frontiere 89/552/CE din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor prevederi legale, regulamentare si administrative n statele membre referitoare la emiterea de programe televizate. Publicatia: OJ L.202, 30.07.1997, p.60 Amendamente: Continut: Aceasta a clarificat lucrurile n acest sector, privilegiind o notiune adecvata a sediului. Receptia programelor este n principiu libera. n domeniile coordonate de directiva, statele membre nu pot stnjeni aceasta receptie dect n conditiile pe care ea le stabileste si fara a le putea interzice total. Publicitatea face obiectul unor dispozitii diverse: ea este interzisa pentru produsele din tutun, tebuie sa respecte anumite principii n ceea ce priveste bauturile alcoolice sau atunci cnd este destinata minorilor. Timpul acordat publicitatii este, de asemenea, plafonat. Este abordata si sensibila problema a retransmiterii marilor evenimente sportive. Statele membre pot, sub controlul Comisiei, 81

sa alcatuiasca liste cu cele care sunt socotite cele mai importante astfel nct o parte importanta a publicului sa nu fie privata de vizionarea acestor transmisiuni. Key words: administrative cooperation; approximation of laws; audio-visual communications policy; broadcasting; television. Cuvinte cheie: cooperare administrativa, armonizarea legislativa, politica n domeniul audiovizualului, emisie televizata, televiziune.

82