Sunteți pe pagina 1din 5

ECONOMIA SERVICIILOR

GRILE

1.Care este factorul ce nu a determinat dezvoltarea sectorului tertiar?


a.dificultati determinate de cresterea somajului;
b.intensificarea relatiilor dintre intreprinderi;
c.amploarea relatiilor dintre intreprinderi;
d.clasificarea conceptelor de dezvoltare economica.

2.Produsul poate fi considerat:


a.o persoana(om politic actor mediatizat);
b. personaj din film;
c.o salariata;
d.o perssoana dintr-o familie.

3.Definirea produsului ca fiind “orice lucru care poate fi oprit pe piata in scopul captarii
interesului al utilizarii sau a consumului si care poate satisface o dorinta sau o nevoie”apartine:
a.TH;
B.Filip Kotler;
c.
d.Da Palma.

4.Care din enumerarile urmatoare constitue consecinta dezvoltarii sectorului tertiar:


a.crearea de locuri de munca;
b.cresterea sperantei de viata;
c.dezvoltarea tehnologiei;
d.dezvoltarea dintre intreprinderi.

5.Serviciile nu provoaca consumatorilor


a.utilitati;
b.beneficii;
c.avantaje,satisfactii;
d.disconfort.

6.Produsul poate fi considerat:


a.o portiune dintr-o lucrare;
b.un personaj dintr-o piesa;
c.o localitate balneoclimaterica;
d.un membru la familiei.

7.Termenul produs nu este sinonim cu “marfa” in situatiile:


a.bun material rezultat al unui proces de munca;
b.produs de schimb;
c.autoconsum;
d.rezultat material al unui proces social sau natural .
8.Ca si in cazul bunurilor materiale pentru prestarea serviciilor nu este nevoie de:
a. mana de lucru;
b.capital tehnic;
c.client;
d.salariile personalului pus pe card.

9.Serviciile bazate pe informatiile care pot fi inregistrate pe diferite suporturi media si oferite
ulterior la cerere nu se caracterizeaza prin:
a.bunuri intangibile;
b.nestocabilitate,singularitate;
c.imateriale;
d.eterogenitate.

10.Spre deosebire de producerae bunurilor materiale in procesul de productie a serviciilor:


a.clinetul face parte din sistemul de productie;
b.clientul nu face parte din sistemul de productie;
c.nu este nevoie de client;
d.producatorul se identififca cu clientul.

11.Definitiile negative date serviciilor au afectat:


a.dinamica dezvoltarii serviciilor;
b.structura serviciilor;
c.rolul si contributia serviciilor la crearea PIB;
d.tipologia serviciilor.

12.Corespunzator CAEN activitatile economico-sociale sunt grupate pe 5 niveluri constituite


dupa principiul:
a.complexitatii;
b.structurii;
c.eterogenitatii;
d.omogenitaii.

13.In practica si in literature de specialitate nu se foloseste ipoteza categoriei de “produs”;


a.produs unicat;
b.produs de serie;
c.produs de lux;
d.productie proprie.

14.Bunurile imateriale nu sunt;


a.bunuri nominale;
b.bunuri reale;
c.servicii;
d.drepturi.

15.Serviciul ca act reprezinta:


a.prestarea efectiva;
b.prestarea prognozata;
c.prestarea previzionata;
d.nici o prestare.

16.Rezultatele sau outputurile activitatilor de servicii pot fi regasite sub urmatoarele forme:
a.nici un serviciu;
b.nici un bun material;
c.serviciu pur;
d.previziunu.

17.Productia consumului si utilitatea serviciilor sunt:


a.simultane;
b.continue;
c.nu exita nici o corectie;
d.post factum.

18.Literatura de specialitate evidentiaza intangibilitatea ca fiind pentru servicii o caracteristica:


a.nu e cazul;
b.cheie;
c.obisnuita;
d.de efect.

19.Simultaneitatea productiei si consumului servicilui decurge din:


a.perisabilitatea serviciului;
b.materialitatea serviciului;
c.tangibilitatea serviciului;
d.intangibilitatea serviciuli.

20.Eterogenitatea ca o carateristica a serviciilor nu are sens de :


a.diferentiere;
b.variabilitate;
c.diversitate;
d.complexitate.

21.Sectorul tertiar are un continut:


a.foarte diversificat;
b.mai putin divesificat
c.complicat;
d.simplu.

22.Termenul de tipologie semnifica:


a.”enumerarea sortimentelor produselor sau a grupelor de produse clasificate dupa un anumit
criteriu”
b.studiu stiintific al trasaturilor tipice sau al relatiilor reciproce dintre diferitele tipuri ale unor
obiecte sau fenomene”
c.”actiunea de a (se) clasifica si rezultatul ei;distribuire,repartizarea sortimentala pe clase sau
intr-o anumita ordine”
d.”rezultatul a cel putin unei activitati necesare realizata la interfata dintre furnizor si client”

23.Principalele institutii care elaboreaza clasificarile si nomenclatoarele unice pe tara:


a.Institutul national de statistica;
b.ONU;
c.Consiliul U.E.;
d.Camera de comert a Romaniei.

24.Care sunt caracteristicile commune ale clasificarii ac. Ec-sociale CAEN;


a.natura.bunurilor si servicilor prestate;
b.modul de utilizare a bunurilor si serviciilor;
c.materia prima,procesele tehnologice organizarea si finantarea productiei;
d.toate enumerarile de mai sus.

25.Dupa functiile economice indeplinite serviciile pot fi:


a.de distributie,de productie,sociale si personale;
b.materiale si nemateriale;
c.bunuri pur tangibile si bunuri insotite de servicii;
d.servicii din sectorul public,asociativ,privat.

26. In cadrul economiei nationale ,rolul si importanta serviciilor este atat de mare incat
neglijarea acestora poate avea:
a.urmari dezastruoase supra dezvoltarii mergand pana la regresul economic;
b.o influenta pozitiva asupra dez.sect.de productie industriala;
c.o influenta pozitiva asupra dez.agriculturii;
d.nici o influenta.

27.Corespunzator abordarii clasice,serviciile:


a.se fundamenteaza pe diviziuni ec. Nationale in sectorul primar,secundar si tertiar;
b.erau incadrate in categoriile activitatilor;
c.nu constituiau o preocupare pentru specialisti;
d.erau incluse in categoria act.ec.rezidantiale.

28.Incadrarea activitatilor in unele din cele 3 sectoare,primar,secundar,tertiar se face in functiede


a.dinamica productivitatii muncii;
b.nivelul progresului tehnic;
c.receptivitatea activitatilor fata de
d.toate elementele prezentate.

29.Sectorul cuaternar este un sector al:


a.”materiei cenusii”
b.cercetarii stiintifice;
c.dez.tehnologice si cunasterii stiintifice;
d.tuturor elementelor prezentate.
30.Piata serviciilor nu se caracterizeaza prin:
a.omogenitate;
b.diversitate;
c.includerea numai serviciilor marfa;
d.dificultatea evaluarilor cantitative privind structura si dinsmica.

31.Printre restrictiile de natura birocratica impuse la lansarea pe piata a unor servicii nu se regasesc:
a.licenta de emisie;
b.capitalul necesar;
c.brevetul de turism;
d.licenta de distributie.

32.Marcati categoriile de factori de influenta ai cererii de servicii:


a.generali si specifici;
b.generali si particulari;
c.obiectivi si subiectivi;
d.generali.

33.Modificarile cererii de servicii in functie de tarifele practicate nu depind de:


a.nivelul initial al tarifului;
b.calitatea serviciului;
c.structura veniturilor;
d.elasticitatea cererii in raport cu tariful practicat.

34.Specificitatea factorilor de influenta in prezenta pentru:


a.serv.prestate in special pentru populatie;
b.serv.prest.cu caracter special;
c.serv.prest. in special pentru intreprindere;
d.serv.prestate internationale.

35.Pentru ca o intreprindere prestatoare de servicii sa-si formeze o oferta trebucie sa indeplineasca mai
multe conditii;marcat varianta falsa:
a.disponibilitatea;
b.capacitatea;
c.managementul performant;
d.amplasarea in documentele urbane.