Sunteți pe pagina 1din 5

Scoli de comunicare - Scoala de la Frankfurt COALA DE LA FRANKFURT

Este o coal filozofic german , ce s-a afirmat ncepnd cu anul 1923, reprezentat de Herbert Marcuse (1898 1979), Max Horkheimer, Wilhelm Reich (1897 1957), Theodor Wiesengrund Adorno (1903 1969) i Jurgen Habermas. Grupul de cercet tori desemna i prin denumirea coala de la Fankfurt au fost influen a i de K. Marx i S. Freud, i au c utat s denun e dorin a de dominare a societ ii burgheze, inclusiv prin utilizarea tehnostructurilor, culturii etc. cu ajutorul teoriei critice , instrument de inspira ie sociologic , psihologic i filozofic .

Dezvoltarea tehnologiilor de comunicare a avut ca efect liberalizarea accesului la ofertele mass media, de unde o cre tere important a consumului, motiv suficient pentru ca unii anali ti s se ntrebe care va fi impactul mass-media asupra culturii i a societ ii n ansamblul su. n aceste condi ii, noua form de cultur vehiculat i generate de media a fost perceput de cei ce aveau s fie numi i teoreticienii critici ( coala de la Frankfurt) ca fiind o cultur complice a domina iei politice .

Pornind de la o cercetare a programelor muzicale difuzate de posturi americane de radio (jazz), Theodor W. Adorno i Max Horkheimer au constatat c muzic a fost redus la starea de ornament al vie ii cotidiane, ceea ce i fcea s o denun e ca fiind o form de fericire frauduloas a artei afirmative , adic a acelei forme de art integrat i integratoare sistemului social-politic existent (capitalismul). Jazz-ul nu ar fi nici pe departe o expresie a libert ii, ci mai degrab o form de reducere a distan ei dintre individul alienat i cultura afirmativ (impus de elite - n.n.), deci un produs cultural de integrare n societatea dat. Noile expresii ale culturii contemporane, vehiculate de media i consumate de publicuri uria e (mase) i eterogene cultura de mas sunt produse de ceea ce Adorno i Horkheimer (1947) au numit industria cultural , n elegnd prin aceasta componentele sistemului mass media.

Termenul de industrie cultural a fost utilizat pentru prima oar n lucrarea lui Adorno Dialektik der Aufklrung , publicat la Amsterdam n anul 1947, i a nlocuit, pentru mul i cercettori, no iunea de cultur de mas . Industria cultural este integrarea deliberat, de sus n jos, a consumtorilor si; ea integreaz cu aceea i for domenii separate de mii de ani arta superioar i arta inferioar , n prejudiciul ambelor (arta superioar se vede frustrat de seriozitatea sa, iar cea inferioar pierde acel element de natur rezistent care i era specific atunci cnd nu era controlat i industrializat). Masele nu devin, n aceste condi ii, dect un element de calcul, un accesoriu al acestei ma ina iuni, iar consumatorul nu este rege, a a cum ar dori s se cread gestionrii industriilor culturale, nu este subiectul acestora, ci obiectul lor ( M. Mattelart, 1995).

Fiind destinate unor pie e mari, aceste con inuturi sunt rezultatul unor procese de tip industrial, deci bunuri/produse culturale tehnologia industriei culturale nu a ajuns dect la standardizarea i la produc ia n serie, sacrificnd ceea ce fcea diferen ntre logica operei i cea a sistemului social. Acesta este rezultatul nu al unei legi a evolu iei tehnologice ca atare, ci al func iei sale n economia actual (...) puterea industriei culturale vine din aceea c se identific unei nevoi provocate... .

Polemicile create n jurul industriilor culturale, ndeosebi a capacit ii acestora de a facilita domina ia ideologic, i au originea n studiile membrilor colii de la Frankfurt. Printre priorit ile tiin ifice ale acestora s-au aflat rspunsurile la ntrebrile de tipul de ce revolu ia proletar, anticipat de Marx ca fiind iminent, nu s-a svr it n societ ile capitaliste cele mai dezvoltate? ce anume din cultura modern face s fie reprimate impulsurile eliberatoare (ale celor domina i)? nu cumva modelul social, politic, economic i cultural n care erau integra i reprezenta o nou form de autoritarism ce reprim, de ast dat silen ios, dorin clasei dominate de a se elibera?

Potrivit lui Karl Marx (1818-1883) o societate este compus dintr-o infrastructur, creia i corespunde un mod de produc ie (uzine, lucrtori, capital etc.), motor al dezvoltrii sociale, i o suprastructur

forme de cultur, valori, credin e, loisir-uri etc., determinat n mod direct de infrastructur. Cu alte cuvinte, cultura unei societ i depinde de modul su de produc ie. De i modul de produc ie capitalist este profund diferit de cel comunist ( i de cel fascist, pe care teoreticienii l cunoscuser) n cele din urm, constatau ei, suprastructura dobnde te o anumit autonomie n raport cu infrastructura, pentru c cei care conduc societatea (de intori ai capitalului ori lideri comuni ti) organizeaz procese de produc ie n func ie de interesele lor, nu de cele ale clasei dominate. Prin urmare, ambele tipuri de societate sunt marcate de forme de autoritarism, datorit transformrii a orice n instrument, prin ra iunea instrumental care ignor orice considerente de adevr, justi ie, egalitate etc. n profitul singurului criteriu: cel al eficacit ii( profitul). ntr-o societate n care exist domina i i dominan i, de intorii puterii economice i politice vor promova ntotdeauna o ideologie dominant , adic acea ideologie care le-a permis s accead la pozi ii privilegiate, la putere, un instrument important constituindu-l media (prin ele masele sunt manipulate, dominate ideologic) ( P. Attalah, 1991, p.153).

Teoreticienii critici identificau i criticau emergen a unei noi culturi, cea a maselor, n opozi ie cu cultura dominant i diferit de cea popular. Cultura dominant (a elitelor) este cea care a reu it s- i impun normele, valorile i ideile n practicile culturale ale unei societ i, att n planul vie ii cotidiene, ct i n cel al crea iei artistice; ea eman de la clasa dominant . Spre deosebire de aceasta, cultura popular are o tendin eliberatoare i poate fi definit ca fiind o cultur opus celei dominante. Or noua cultur, a maselor, dobnde te caracteristicile unei culturi populare difuzat prin media, inspirat de de intorii puterii economice i politice, pentru care logica acestei oferte este ob inerea de profit. n acest mod, cultura de mas nu este independent de cultura elitelor, ci mai degrab ntr-o rela ie de dependen .

Ob inerea profitului presupune ra ionalizarea resurselor, diviziunea muncii, standardizarea i serializarea produc iei, optimizarea proceselor de produc ie. Aceast ra ionalizare tehnic este responsabil, sus in unii critici, de atomizarea subiectivit ii umane, de o anumit abrutizare prin secven ialitate i exces de tehnicitate care se manifest i n cultur. Opera de art autentic avea o func ie istoric, con inea o promisiune a fericirii deoarece cristaliza dou elemente: era o form de recunoa tere a condi iilor de via reale i n acela i timp, una de dep ire a acestora sub o form idealizat. Arta autentic exprima viziunea subiectiv a creatorului su (un refugiu al subiectivit ii umane ) i ne permitea s percepem contururile Utopiei, s aspirm, s refuzm resemnarea. n opozi ie cu aceasta, cultura de mas, realizat de grupuri specializate, prin grbita ei cutare de a procura plcere, prin superficialitate i prin apelul la emo ii, caut s ne conving de faptul c trim deja Utopia, c suntem n cea mai bun dintre lumi. Mai binele nu este permis, ci afirmat tendin a fundamental a culturii de mas const deci n a ne deturna de la condi iile reale ale existen ei noastre prin mijloace de satisfac ie tranzitorii, iluzorii i secundare. Aceste satisfac ii sunt con inuturile mediatice ce repet continuu plcerea de a tri n societate a a cum este ea ,, (P. Attalah, loc. cit.). Pe lng faptul c noua cultur nu mai ncarneaz subiectivitatea artistului, ci interesele clasei dominante, noul tip de diseminare a acestor con inuturi de la surse centralizate ctre public - consolizeaz izolarea individului, pe care l trimit n sfera

tradi ional a vie ii private-cminul familial . n acest mod este favorizat un tip de contact vertical individ productor de mesaje, n detrimentul celui lateral, al interac iunii dintre indivizi.

Modelul de difuzare n mas a unei culturi atrofiate care nu-i permite individului s se ridice de-asupra contingen elor cotidianului, s aspire la o anumit form de bunstare, nu duce la contestare, la schimbare social, ci doar la conformism i resemnare. Iat, n acest sens, opinia lui H. Marcuse: atunci cnd mijloacele de informare n mas amestec n mod armonios i adesea insesizabil arta, politica, religia i filosofia cu reclame comerciale, ele aduc aceste domenii ale culturii la acela i numitor, adic la forma de marf. Pe clapele sufletului se cnt melodia artei de a vinde. Valoarea de schimb conteaz, nu valoarea de adevr. Pe ea se axeaz ra ionalitatea status quo-ului, iar orice alt ra ionalitate i este subordonat (H. Marcuse, 1964).

Caracteristicile produselor culturale

A. Sunt realizate de industrii culturale , deci de organiza ii specializate n produc ia masiv pentru o cerere specific.

B. Industrializarea produc iei culturale presupune existen proceselor de ra ionalizare, de optimizare, de serializare, a a fel nct, cu costuri relativ reduse, pe cicluri de produc ie ct mai scurte s se ofere publicului produse care s plac i, prin consum masiv, s aduc profituri ct mai mari.

C. Fiind elaborate pentru publicuri masive, produsele culturale nu aduc provocri intelectuale , ci con inuturi accesibile, care nu presupun efort de n elegere Indiferent de gen, cultura de mas se bazeaz pe structuri repetitive, u or de n eles, care i dau consumatorului o anumit senza ie de confort intelectual, nesolicitndu-i prea mult fantezia, i care l fac s triasc senza ii intense, dar superficiale .

D. Sunt forme ale controlului clasei dominante institu ionalizarea rigid transform cultura de mas modern ntr-un mijloc nendoielnic de control psihologic. Repetivitatea, redundan a i ubicuitatea (...) tind s automatizeze reac iile i s slbeasc for ele de rezisten ale individului . Con inuturile destinate maselor con in personaje cu caracter simplist i stereotip , impun ideile de conformism i conven ionalism , care erau specifice, n anumite forme, i romanelor populare, dar care au fost

transformate n defini ii cvasiprecise a ceea ce trebuie i a ceea ce nu trebuie fcut conflictele dintre personaje, rezolvarea lor sunt prestabilite a a fel nct, n cele din urm, societatea este ntotdeauna n c tig, n timp ce individul nu este dect o marionet manipulat prin intermediul legilor sociale ( T.Adorno,1990,p.225). Aceste istorii , spune Adorno, i nva pe indivizi c trebuie s fie reali ti, c trebuie s renun e la ideile romantice ( i) s se adapteze cu orice pre , s nu a tepte mai mult dect ceea ce exist .

Pentru Marcuse trstura nou, n zilele noastre, este aplanarea antagonismului dintre cultur i realitatea social prin eliminarea elementelor opozi ionale, strine i transcendente din cultura superioar, n virtutea crora aceasta constituie o alt dimensiune a realit ii, pe cale de dispari ie. Lichidarea culturii bidimensionale are loc nu prin negarea sau respingerea valorilor culturale, ci prin ncorporarea lor cu toptanul n ordinea existent, prin reproducerea i etalarea lor pe scar larg (H. Marcuse, op.cit.).

E. Sunt con inuturi manipulatoare Industria cultural nu constituie un simplu aparat (...) care nu creeaz ideologie, i se mul ume te s o promoveze i s o difuzeze. Industria cultural nu difuzeaz doar, ci i creeaz ideologie. A apra caracterul ei industrial sau a nega obliga iile ei fa de art i cultur sunt chestiuni ce reies dintr-o pozi ie ideologic agresiv. Este evident c dac principiul director al activit ii culturale const n comercializare, toate produc iile de art, tiin , literatur i cultur n general sunt, n mod necesar, afectate. Este evident, de asemenea, c industriile culturale joac un rol important n modelarea mentalit ilor (H. Marcuse, op.cit).