Sunteți pe pagina 1din 77

Reglementarea vie ii familiale n Noul Cod Civil

Prof. univ. dr. ALEXANDRU-VIRGIL VOICU

Precizri introductive
Dreptul familiei s-a constituit ca ramur de drept i subramur a tiin ei dreptului ulterior datei intrrii n vigoare a Codului familiei. Reglementrile privind persoanele i rela iile de familie au fost cuprinse ini ial n Codul civil din 1864 (n vigoare anterior instaurrii regimului comunist) n Cartea I Despre persoane (art. 6-126 i respectiv, art. 127-460) 1. Este unanim recunoscut c Dreptul familiei reunete normele juridice care reglementeaz raporturile personale i cele patrimoniale izvorte din cstorie, rudenie, adop ie, precum i din alte rela ii asimilate de lege, sub unele aspecte, rela iilor de familie. n cele care urmeaz vom examina normele juridice care reglementeaz raporturile personale i cele patrimoniale izvorte din cstorie, rudenie (fireasc i adoptiv), adop ie, precum i din alte rela ii asimilate de lege, sub unele aspecte, rela iilor din familie [cuprinse n Codul familiei (adoptat prin Legea nr. 4 din 4 ianuarie 1953, cu modificrile i completrile ulterioare), ntregite, n special, de dispozi iile Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice i la persoanele juridice, Decretului nr. 32/1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului nr. 31/1954, Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civil, Legii nr. 272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului, Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adop iei, Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna ional privat, precum i cele cuprinse n actualul Cod civil transpuse n corpul Noului Cod civil (NCC) Legea nr. 287/2009.

1 Cartea I a Codului civil (art. 6-640) a suferit abrogri succesive. nceputul acestora a

fost marcat de abrogrile art. 116 (petrecute prin Legea 24/1924 privind dobndirea i pierderea na ionalit ii romne) i s-au ncheiat odat cu intrarea n vigoare a Decretului 31/1954 i Decretului 32/1954.

49

Studiul nostru va trebui s eviden ieze, n mod firesc, viabilitatea n viitor a principiilor generale ale realizrii dreptului familiei. Dreptul, privit ca fenomen normativ, trebuie s reprezinte i activitatea de realizare a dreptului ntr-un amplu i foarte important segment al vie ii sociale i anume Viaa familial. Via a familial, n eleas ca legtur substan ial i efectiv ntre persoanele care constituie o familie de facto se bucur de protec ie special, art. 26 alin. (1) din Constitu ie stabilind imperativ obliga ia autorit ilor publice de a respecta i a ocroti via a intim, familial i privat2. Instrumentalizarea excesiv a dreptului (infla ia legislativ, excesul de normativism ca tendin de autodistrugere, posibilitatea separa iei i agravrii conflictului ntre valorile ordinii publice i valorile statului de drept n procesul aplicrii legii) nu trebuie s altereze normativitatea dreptului3.
2 Florian Emese op.cit., p. 9: Se bucur de ocrotire juridic via a de familie, n eleas n

sens larg, ca legtur biologic i/sau juridic, acompaniat de o rela ie personal real, efectiv. Altfel spus, n interpretarea Cur ii Europene, via a de familie nu presupune neaprat existen a unei legturi juridice recunoscute oficial, de tipul cstoriei. Pe de alt parte, via a de familie acoper nu doar rela iile dintre so i, ci i acelea dintre prin i i copii fie acetia din cstorie sau din afara cstoriei, rela iile dintre fra i, dintre bunici i nepo i, sau chiar dintre unchi i nepo i, dintre adoptator i adoptat. n viziunea judectorilor europeni cuplurile homosexualle nu pot pretinde existen a, deci nici protec ia cuvenit vie ii familiale. Pe larg (nota E. Florian), a se vedea C. Brsan, Protec ia dreptului la via privat i familial, la coresponden i domiciliu n Conven ia European a Drepturilor Omului, P.R. nr. 1/2003, p. 54 i urm. 2 Potrivit art. 8 din Conven ia European, Orice persoan are dreptul la respectarea vieii sale private i de familie, a domiciliului su i a coresponden ei sale (pct. 1). Nu este admis amestecul nici unei autorit i publice n exercitarea acestui drept dect n msura n care acest amestec este prevzut de lege i dac constituie o msur care, ntr-o societate democratic, este necesar pentru securitatea na ional, siguran a public, bunstarea economic a rii, aprarea ordinii i prevenirea faptelor penale, protejarea snt ii sau a moralei ori protejarea drepturilor i a libert ilor altora (pct. 2); Protec ia vie ii familiale are n vedere, potrivit jurispruden ei Cur ii Europene, via a de familie existent i nu o via de familie aflat n stadiu de proiect, de aceea art. 8 din Conven ia European nu este acoperitor pentru dreptul de a divor a. Astfel, n cauza Johnston c. Irlandei, fa de plngerea reclaman ilor care nu se puteau cstori ntre ei dei convie uiau de mai bine de 15 ani, dat fiind starea de persoan cstorit a unuia dintre concubini i inadmisibilitatea divor ului n dreptul irlandez, Curtea a decis c nu se poate deduce din art. 8 al Conven iei Europene (o dispozi ie cu caracter general) un drept pe care nu l recunoate art. 12 din aceeai conven ie (dispozi ie cu caracter special), anume dreptul de a se cstori hotrrea din 18 decembrie 1986. Pe larg, (nota E. Florian) a se vedea C. Brsan, Conven ia european a drepturilor omului, vol. I, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006, p. 853-854. 3 Craiovan, I., Tratat de Teoria general a dreptului, Edi ia a II revzut i adugit, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2009, p. 214.

50

Astfel, n acest context, este necesar asigurarea unei ct mai depline armonii ntre drept i familie, chiar dac, la un moment dat, eforturile n aceast direc ie s-ar face cu sacrificiul autonomiei dreptului familiei ca ramur de drept.4 n considerea celor mai sus prezentate, n legtur cu juridicizarea vie ii familiale reglementat n Noul Cod civil, putem re ine ca viabile n viitor obiectul i principiile generale ale dreptului familiei (privit n perspectiv ca disciplin didactic i subramur a tiin ei dreptului complinite cu principiile care se desprind din: Capitolul I Dispozi ii generale ale NCC.

1. Cartea I Despre persoane


Cartea I Despre persoane are ca obiect de reglementare capacitatea civil a persoanei fizice i juridice i a reintrodus n NCC dispozi iile principalelor legi speciale (Decretul 31/1954 i Decretul 32/1954) n aceast materie. S-a urmrit recunoaterea, ocrotirea i aprarea, n mod egal i efectiv, a drepturilor i libert ilor civile ale persoanei fizice, n acord cu ordinea public i bunele moravuri, precum i crearea unui cadru legal general, modern i unitar, aplicabil tuturor persoanelor juridice, indiferent de regimul lor juridic (persoane juridice de drept public sau persoane juridice de drept privat) ori de categoria sau forma lor juridic inndu-se seama de necesitatea armonizrii solu iilor cu cele cuprinse n alte reglementri interne i interna ionale referitoare la institu ia persoanei fizice i a celei juridice, din perspectiva crerii unui cadru legislativ unitar care s constituie dreptul comun n materie, cu respectarea particularit ilor juridice i a normelor speciale aplicabile fiecrei categorii de persoane, n special celor aflate ntr-un dinamism accentuat, determinat de evolu ia dreptului comunitar i a altor norme interna ionale incidente5. Cartea I Despre persoane (Titlul I Dispozi ii generale, Titlul II Persoana Fizic, Titlul III Ocrotirea persoanei fizice, Titlul V Aprarea drepturilor nepatrimoniale) cuprinde reglementri importante care privesc via a familial. Noutatea reglementrilor const n intenia legiuitorului de a: 1. regndi capacitatea de folosin anticipat a copilului conceput; 2. perfec iona regimul lipsei capacit ii de exerci iu; 3. revizui
4 Florian Emese, op.cit. p. 7. 5 H. G. nr. 277 din 11 martie 2009 pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului

de lege Codul civil.

51

institu iile tutelei i curatelei, n scopul asigurrii unei protec ii reale a minorului; 4. include unele reglementri specifice referitoare la ocrotirea drepturilor la via , la sntate i integritate, a dreptului la via a privat i la demnitatea persoanei, precum i la respectul memoriei persoanei decedate; 5. consacra dreptul la domiciliu i reedin , a unicit ii domiciliului i reedin ei i consolida protec ia drepturilor personal-nepatrimoniale, prin reglementarea expres a dreptului celui vtmat ori amenin at cu o atingere ilicit adus personalit ii sale; 6. revizui dispozi iile referitoare la starea civil. n NCC, persoanele vtmate ori amenin ate cu o atingere ilicit aduse personalit ii lor vor putea cere: a) interzicerea nclcrii, dac ea este iminent; b) ncetarea nclcrii i interzicerea ei pentru viitor, dac ea dureaz nc; c) constatarea caracterului ilicit al nclcrii aduse, dac tulburarea pe care ea a creat-o subzist nc; d) consacrarea, ca mijloc specific de aprare, a dreptului la replic; e) instituirea unor msuri provizorii specifice. n ceea ce ne privete, reglementrile privind raporturile personale i cele patrimoniale izvorte din cstorie, precum i din alte rela ii asimilate de lege, sub unele aspecte, rela iilor din familie cuprinse n NCC au fost impuse de urmtoarele: 1. totalitatea acestor norme juridice la care ne referim cuprinse n prezent n mai multe acte normative (Codul familiei, Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice i la persoanele juridice, Decretul nr. 32/1954 pentru punerea n aplicare a Codului familiei i a Decretului nr. 31/1954, Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civil, Codul civil din 1864) necesitau a fi cuprinse ntr-un tot unitar, n corpul unui Nou Cod civil (NCC) Legea nr. 287/2009; 2. necesitatea reglementrii unei noi institu ii Consiliul de familie; 3. consolidarea protec iei drepturilor personal-nepatrimoniale (a drepturile subiective cu privire la ocrotirea personalit ii umane).

2.Cartea a II a Despre familie


Cartea a II-a Familia, din NCC Legea nr. 287/2009, consacrat relaiilor de familie, propune o viziune adaptat realit ii sociale contemporane i tendin elor de evolu ie ale acesteia, n acord cu standardele europene n materie, precum i conven iile interna ionale la care Romnia este parte.6
6

H. G. nr. 277 din 11 martie 2009 pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului de lege Codul civil.

52

Deja, n doctrina de specialitate, se pune ntrebarea: S fie acesta semnalul dispari iei dreptului familiei ca ramur autonom a sistemului nostru de drept? Nu neaprat... Recunoaterea unei ramuri de drept nu rezult nendoios din existen a unui cod, dup cum nici existen a unei ramuri de drept nu este contrazis de lipsa unui cod distinct. Criteriul obiectului reglementrii este unanim admis n doctrin ca fundamental n constituirea i delimitarea ramurilor de drept. Din acest punct de vedere, att dreptul civil, ct i dreptul familiei, supun reglementrii raporturile patrimoniale i cele nepatrimoniale n care pr ile figureaz pe pozi ii de egalitate juridic. 7 Cartea a II-a a NCC reprezint regndirea modalit ii de reglementare a materiei familiei, renun ndu-se la ideea unui cod distinct care s guverneze acest domeniu, aa cum exist n prezent8, concretizat prin: 1. ntrirea obliga iei statului de a sprijini, prin msuri economice i sociale, ncheierea cstoriei, precum i dezvoltarea i consolidarea familiei; 2. consacrarea principiul interesului superior al copilului n concordan cu prevederile Conven iei O.N.U. cu privire la drepturile copilului i cu cele ale Legii nr. 272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului; 3. stabilirea competen ei privind aplicarea dispozi iilor din materia familiei n sarcina instan ei tutelare.

7 Florian Emese, Dreptul Familiei, Edi ia 3, cu referiri la Noul Cod Civil, Editura

C.H.Beck, Bucureti, 2010, p. 5 cu trimitere la: Reghini, I., Diaconescu, ., Vasilescu, P., Introducere n dreptul civil, ed. a 2-a, Ed. Sfera Juridic, Cluj-Napoca, 2008, p. 2, nota nr. 5; P. Murrat (coordonator), n Droit de la familie, 4e ed., Ed. Dalloz, 2007, p. 14-16, nr. 1.43. 8 H. G. nr. 277 din 11 martie 2009 pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului de lege - Codul civil.

53

2.1. Institu ia logodnei n Noul Cod civil


Condi iile pentru ncheierea logodnei9 vor fi, n principiu, similare celor cerute pentru ncheierea cstoriei, cu excep ia avizului medical i a autorizrii date de organul administrativ; nu sunt prevzute formalit i speciale pentru logodn, aceasta putnd fi dovedit cu orice mijloc de prob; sunt prevzute reglementri cu privire la restituirea darurilor fcute n considerarea logodnei, precum i sanc ionarea ruperii abuzive (intempestive) a acesteia. Cstoria, n vechea familie romneasc, era precedat de logodn, considerat ca o promisiune ns producnd efecte juridice att n ce privete situaia tinerilor, ct i a bunurilor avansate cu aceast ocazie10. n regiunile cu
9 Florian Emese, op.cit., p. 20: Prevederi asemntoare sunt cuprinse n Codul civil

elve ian (art. 90), precum i n Codul civil italian (art. 79). Logodna francez are acelai n eles de promisiune reciproc de a ncheia cstoria, ce-i drept, desluit doctrinar i jurispruden ial, ntruct legea civil pstreaz tcerea n privin a logodnei, cu trimiteri la J.-J. Lemouland, n Droit de la famille, op.cit., p. 53-58, nr. 111.70 - 111.81 precum i solu iile de practic judiciar indicate de autor; P. Courbe, Droit de la famille, 2e ed., Ed. Armand Colin, 2001, p. 35-38, nr. 63-71; X. Labbee, Les rapports juridiques dans le couple sont-ils contractuels? Presses Univ. Septentrion, 1996, p. 119. Pentru o ampl dezvoltare a institu iei logodnei reglementat de NCC a se vedea Florian Emese Considera ii asupra logodnei reglementat de Noul Cod civil romn, n Curierul Judiciar, nr. 11/2009, p. 628-634; Avram M., Nicolescu, C. Regimuri matrimoniale, Ed. Hamangiu, 2010, p.74-80. 10 Voicu, A. V., op.cit., p. 80 i urm., cu trimitere la Hanga, V., Istoria dreptului romnesc, Vol. I. Editura Academiei, Bucureti, 1980, Logodna era o formalitate denumit i promisiune sau nvoial este artarea i fgduiala unei cstorii viitoare (Syntagma lui Matei Vlastarie, col. 1189-1192), i ce cerea: consim mntul celor ce urmau a se cstori i consim mntul prin ilor, iar atunci cnd se iveau nen elegeri ntre prin i, se impunea prerea tatlui. Fiii i fiicele se puteau mpotrivi la logodn cnd prin ii le alegeau logodnice sau logodnici necinsti i i nevrednici prin purtarea lor. A se vedea ndreptarea legii (sau Pravila cea Mare tiprit la Trgovite n 1652), glava 173, 200, 203; n sistemul dreptului transilvnean, legtura ncheiat ntre brbat i femeie, n scopul ntemeierii unei familii, a fost considerat n perioada feudalismului ca o tain bisericeasc (sacramentum) i era n general precedat de logodn (sponsalia), promisiunea reciproc de cstorie fiind nso it obinuit de un schimb de inele. Aceasta, ca i cstoria, se ncheia prin nvoiala celor ce se logodeau i a celor n a cror putere ei se aflau (n caz de minoritate i tutel), i avea drept consecin obliga ia de a se cstori; La romnii din Mun ii Apuseni, regiune unde n sec. al II-lea e.n. a avut loc o puternic colonizare iliric, s-a pstrat (i, sub influen a acestor romni mo i, prin iradiere, i la rnimea romn i maghiar din apropiere) pn n secolul al XIX-lea, strvechiul obicei de origine iliric, atestat de Herodot, al contractrii cstoriilor cu prilejul unor reuniuni periodice ale popula iei muntene de ambele sexe, reuniuni inute, ntr-un loc determinat, odat pe an, cu care prilej flcii i alegeau fetele cu care voiau s se cstoreasc, avnd loc nvoiala, dup care urma cstoria....

54

puternice tradi ii patriarhale, ini iativa logodnei o luau, de regul, prin ii, uneori fr a mai ntreba pe tineri cteodat chiar nainte de naterea copiilor n timp ce n cele mai multe cazuri n elegerea se fcea cu acordul tinerilor. n unele regiuni ale rii se obinuia s se dea cu ocazia logodnei o sum de bani cpara, amintind de arra sponsalicia din dreptul roman; suma aceasta, considerat ca o arvun, trebuia restituit n caz de desfacere a logodnei.11 Reglementat prin art. 266-270 NCC, logodna institu ie de drept (neconstituind o inova ie absolut n istoria dreptului romnesc) revine n peisajul noii legisla ii civile romneti. Eecul proiectului marital prin despr irea logodnicilor are totui urmri juridice de natur patrimonial, anume obliga ia de restituire a darurilor de logodn (art. 268) iar dac ruperea logodnei este abuziv sau culpabil, atrage obliga ia desdunrii n sarcina logodnicului vinovat att pentru cheltuielile fcute sau contractate n vederea cstoriei, ct i pentru orice alte prejudicii cauzate (art. 269), pentru ambele categorii de preten ii dreptul la ac iune fiind supus unui termen de prescrip ie de un an de la data ruperii logodnei (art. 270). n opinia unor autori, aceste consecin e nu sunt efecte propriu-zise ale logodnei, ci mai curnd pseudoefecte, generate nu prin ncheierea logodnei, ci prin disolu ia sa.12

2.2. Institu ia cstoriei n reglementarea Noului Cod 2.2.1. Defini ia cstoriei


Potrivit art. 259, alin. (1) NCC Cstoria este uniunea liber consim it ntre un brbat i o femeie, ncheiat n condi iile legii. Art. 259 i urm. stabilesc condi ia diferen ei de sex, perioada posibil a celebrrii cstoriei
11 Florian Emese, op. cit. p. 20: n vechiul drept romnesc - Codul Calimach, art. 83, 85

- logodna a fost reglementat n termeni care purtau marca acelor vremuri: un preambul marital obligatoriu, urmat de ncheierea cstoriei n termen de 2-4 ani; desfacerea logodnei era admis doar n mod excep ional. Cu trimitere la C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil romn, vol. III, Ed. ALL, Seria Restitutio, Bucureti, 1998, p. 188, nr. 395; Logodna a fost readus n aten ie prin Proiectul Codului civil de la 1940 i gzduit de dispozi iile art. 154-159 care, fr a-i conferi for obligatorie, stabileau obliga ia de restituire a darurilor de logodn n cazul ruperii acesteia, iar dac ruptura era nejustificat, obligau la plata cheltuielilor fcute n vederea cstoriei de logodnic, de prin i sau de alte persoane, precum i la despgubiri pentru prejudiciul material i moral suferit de logodnicul prsit cu trimitere la (A.R. Ionacu, op. cit, p. 19-20). 12 Florian Emese, op.cit., p. 21.

55

religioase, condi iile de ncheiere, ncetare i desfacere a cstoriei i cauzele de nulitate ale cstoriei.

2.2.2. Condi iile de fond ale cstoriei


Condi iile de fond cerute pentru valabilitatea cstoriei, prevzute de art. 271-277 NCC, nu sunt esen ial diferite de cele stabilite de Codul familiei13. Consim mntul la cstorie al fiecruia dintre viitorii so i, personal i liber exprimat (art. 271), i pstreaz statutul de cerin fundamental, indispensabil. Vrsta matrimonial rmne de 18 ani, att pentru brbat, ct i pentru femeie dar, pentru motive temeinice, minorul se poate cstori de la vrsta de 16 ani mplini i, n temeiul unui aviz medical, avnd ncuviin area prin ilor sau, dup caz, a tutorelui ori a persoanei sau autorit ii care exercit drepturile printeti, precum i autorizarea instan ei de tutel (art. 272). Cerin a privitoare la comunicarea reciproc de ctre viitorii so i a strii lor de sntate este rnduit printre formalit ile de ndeplinit n vederea cstoriei (art. 278). Impedimentele la cstorie, aa cum le cunoatem din Codul familiei, sunt i ele reluate: starea de persoan cstorit (art. 273); rudenia fireasc sau adoptiv, n linie dreapt, precum i n linie colateral pn la al patrulea grad inclusiv, cu precizarea c, ntre rudele colaterale de gradul al patrulea adic ntre verii primari rude fireti sau adoptive, pentru motive temeinice cstoria poate fi autorizat de ctre instan a de tutel n baza unui aviz medical special dat n acest sens (art. 274); tutela (art. 275), cu deosebirea c, fa de reglementarea acum n vigoare, nesocotirea interdic iei, adic mariajul tutorelui cu persoana minor aflat sub tutela sa, este sanc ionat cu nulitatea relativ (art. 300); starea de aliena ie sau de debilitate mintal (art. 276). Ceea ce ar fi de semnalat este maniera tranant n care legiuitorul i afirm ataamentul fa de cstoria tradi ional, ncheiat ntre un brbat i o femeie. Dac prevederile Codului familiei sunt, n ceea ce privete cerin a diferen ei biologice de sex ntre viitorii so i vag-sugestive, Noul Cod civil este mai mult dect explicit i de o fermitate de neclintit: termenul so i din cuprinsul su desemneaz brbatul i

13 Ibidem, p. 45, cu trimitere la T. Bodoac, Examen de ansamblu i observa ii critice

privind familia i cstoria n reglementarea noului Cod civil, Dreptul nr. 11/2009, p. 11-33.

56

femeia uni i prin cstorie [art. 258 alin. (4)], cstoria este uniunea dintre un brbat i o femeie [art. 259 alin. (1)], cstoria se ncheie ntre brbat i femeie (art. 271) i, n fine, este interzis cstoria ntre persoane de acelai sex [art. 277 alin. (1)]. Cu toate acestea, n mod surprinztor, cstoria ncheiat cu neobservarea impedimentului n discu ie enun at ca atare prin art. 277 alin. (1) nu figureaz printre cele sanc ionate expres cu nulitatea absolut de art. 293 alin. (1). Nendoielnic, legiuitorul respinge cstoria homosexual i o sanc ioneaz cu nulitatea absolut, temeiul de drept fiind art. 293 alin. (1) coroborat cu art. 271 NCC.14 Cstoria fiind singura form de uniune acceptat de legea romn, nici o alt form de convie uire oficializat n afara rii nu este recunoscut, indiferent dac a fost ncheiat ntre persoane de sex diferit sau de acelai sex, ntre cet eni romni (n strintate), ntre strini sau de un cet ean romn i un strin [art. 277 alin. (3)].

2.2.3. Formalit ile cerute pentru ncheierea cstoriei


Formalit ile cerute pentru ncheierea cstoriei sunt stabilite prin art. 278-289. Declara ia de cstorie se face personal de viitorii so i, la sediul primriei unde urmeaz a fi oficiat cstoria; n cazul viitorului so minor, prin ii sau, dup caz, tutorele, vor face, de asemenea personal, o declara ie prin care ncuviin eaz cstoria (art. 280). n cuprinsul declaraiei, viitorii so i vor indica numele de familie pe care l vor purta n timpul cstoriei, precum i regimul matrimonial ales (art. 281). n ceea ce privete numele de familie, ca inova ie, afar de op iunile consacrate de Codul familiei pstrarea de ctre fiecare dintre so i a numelui de la data ncheierii cstoriei sau nume de familie comun, care poate fi al oricruia dintre so i ori numele lor reunite este permis i o construc ie hibrid, anume ca unul dintre so i s-i pstreze numele de dinaintea cstoriei, iar cellalt s poarte numele lor reunite (art. 282). Regimul matrimonial ales poate fi acela al comunit ii legale, al separa iei de bunuri sau al comunit ii conven ionale (art. 312), cu precizarea c alegerea altui regim dect cel al comunit ii legale se face prin ncheierea unei conven ii matrimoniale (art. 329), n forma nscrisului autentificat de notarul public (art. 330). n cazul n care cstoria nu s-a ncheiat n termen de 30 de zile de la data afirii n extras a declara iei, sau dac viitorii so i doresc s modifice declara ia
14 Ibidem, p. 46.

57

ini ial, este necesar depunerea unei noi declara ii de cstorie (art. 284). Orice persoan interesat poate face opozi ie la cstorie, n scris i cu artarea dovezilor cerute de lege (art. 285). Momentul ncheierii cstoriei rmne neschimbat: acela n care, dup ce ia consim mntul fiecruia dintre viitorii so i, ofi erul de stare civil i declar cstori i (art. 289). Ca formalitate ulterioar ncheierii cstoriei, ofi erul de stare civil, ntocmind actul de cstorie, va face men iune pe acesta despre regimul matrimonial ales; o copie de pe actul de cstorie se comunic, din oficiu i de ndat, la Registrul na ional notarial al regimurilor matrimoniale [pentru opozabilitatea fa de ter i, art. 334 alin. (1)], precum i, dup caz, notarului public care a autentificat conven ia matrimonial (art. 291). Cstoria se dovedete cu actul de cstorie i prin certificatul de cstorie eliberat pe baza acestuia; n situa iile prevzute de lege, cstoria poate fi dovedit prin orice mijloc de prob (art. 292).

2.2.4. Cazurile de nulitate a cstoriei n reglementarea Noului Cod Civil


Nulitatea absolut a cstoriei n reglementarea Noului Cod civil urmnd indica iile art. 293-295 NCC, constituie motiv de nulitate absolut a cstoriei: 1. lipsa consim mntului la cstorie; 2. impubertatea legal, altfel spus, cstoria ncheiat de persoana care nu a mplinit vrsta de 16 ani; nulitatea absolut se acoper dac, pn la data rmnerii definitive a hotrrii instan ei, ambii so i au mplinit 18 ani sau dac so ia a nscut ori a rmas nsrcinat [art. 294 alin. (2)]; 3. bigamia; asemntor normei din art. 22 C.fam., prin art. 293 alin. (2) NCC se precizeaz c atunci cnd so ul unei persoane declarate moarte s-a recstorit i, dup aceasta, hotrrea declarativ de moarte este anulat, noua cstorie rmne valabil, dac so ul celui declarat mort a fost de bun-credin , prima cstorie considerndu-se desfcut pe data ncheierii noii cstorii; 4. rudenia, fireasc sau adoptiv, n grad interzis de lege; cstoria ntre rudele colaterale de al patrulea grad poate primi derogare la fel ca n prezent dar n lipsa autorizrii ncheierii cstoriei de ctre instan a de tutel, nulitatea absolut este de neevitat; 5. aliena ia sau debilitatea mintal; 6. nesocotirea cerin elor de solemnitate i de publicitate a celebrrii cstoriei; 7. fictivitatea cstoriei validnd teza doctrinar cvasiunanim a nulit ii absolute a cstoriei fictive, exprimat sub regimul Codului familiei, noile reglementri civile sanc ioneaz expres cstoria ncheiat
58

n alte scopuri dect acela de a ntemeia o familie [art. 295 alin. (1)]. Nulitatea absolut se acoper dac au survenit oricare din urmtoarele situa ii indicate de art. 295 alin. (2) NCC: convie uirea so ilor; so ia a nscut sau a rmas nsrcinat; au trecut 2 ani de la data ncheierii cstoriei.15 Ct privete nesocotirea cerin ei diferen ei de sex a so ilor, sanc iunea nulit ii absolute a cstoriei, dei nu este la fel de rspicat afirmat precum cerin a protejat, poate fi ancorat n prevederile art. 271 NCC (Cstoria se ncheie ntre brbat i femeie prin consim mntul personal i liber al acestora n.n.), la care face trimitere art. 293 din materia nulit ii absolute a cstoriei. Ac iunea n constatarea nulit ii absolute a cstoriei, la ndemna oricrei persoane interesate (art. 296) nu are de suportat constrngerea termenului de prescrip ie.16 Nulitatea relativ a cstoriei n reglementarea Noului Cod civil17 inova iile NCN n materie de nulitate relativ a cstoriei (art. 297-303) sunt de substan , att n planul cauzelor de nulitate, ct i al regimului juridic al anulabilit ii actului juridic. Cazurile de nulitate relativ, mai numeroase dect n actuala reglementare, sunt: 1. vicierea consim mntului la cstorie prin eroare, doi sau violen , cu aceeai particularitate a viciului erorii de a viza identitatea fizic a celuilalt so (art. 298); 2. lipsa ncuviin rii prin ilor sau, dup caz, a tutorelui, precum i lipsa autorizrii ncheierii cstoriei minorului n vrst de 16 ani mplini i (art. 297); nulitatea poate fi invocat numai de ctre cel a crui ncuviin are sau autorizare era necesar ceea ce, n cazul autorizrii, de competen a instan ei de tutel, este ceva mai greu de tradus n practic i se acoper dac, pn la rmnerea definitiv a hotrrii, s-au ob inut ncuviin rile i autorizarea cerute [art. 303 alin. (1)]; 3. lipsa vremelnic a discernmntului (art. 299), subn elegem, la momentul ncheierii cstoriei; 4. starea de tutel, sanc iunea fiind incident n cazul cstoriei dintre tutore i persoana minor aflat sub tutela sa (art. 300). Dreptul la ac iune are caracter personal, astfel c nu se transmite motenitorilor ns, dac a fost pornit de ctre unul dintre so i, poate fi continuat de ctre oricare din motenitorii si (art. 302). Termenul de prescrip ie alocat exercitrii dreptului la ac iune este de 6 luni [art. 301
15 Ibidem, p. 71. 16 Ibidem. 17 Ibidem, p. 72-73.

59

alin. (1)], socotit diferen iat, n func ie de cauza de nulitate relativ invocat [art. 301 alin. (2)-(3)]: dac ac iunea pr ii a avut ca temei un viciu de consim mnt sau lipsa vremelnic a discernmntului, de la data ncetrii violen ei, a descoperirii dolului, erorii sau a lipsei vremelnice a discernmntului; dac s-a urmrit sanc ionarea cstoriei minorului, ncheiat n lipsa ncuviin ri prin ilor sau, dup caz, a tutorelui, ori fr autorizarea instan ei de tutel, de la data la care cei a cror ncuviin are sau autorizare era necesar au luat cunotin de ncheierea cstoriei; n fine, pentru nesocotirea impedimentului rezultnd din starea de tutel, termenul curge de la data ncheierii cstoriei. Afar de posibilitatea acoperirii nulit ii relative a cstoriei minorului pentru lipsa ncuviin rilor sau autorizrii ob inute ns mai nainte de rmnerea definitiv a hotrrii n desfiin area cstoriei, de care aminteam mai sus art. 303 NCC mai stabilete urmtoarele situa ii care mpiedic anularea cstoriei: 1. so ii au convie uit timp de 6 luni de la data ncetrii violen ei, a descoperirii erorii, a dolului sau a lipsei vremelnice a facult ilor mintale nu reuim s desluim dac legiuitorul are n vedere convie uirea so ilor timp de 6 luni premergtor promovrii ac iunii sau rmnerii definitive a hotrrii; pe de alt parte, ntruct durata convie uirii so ilor, 6 luni, coincide cu durata termenului de prescrip ie al dreptului la ac iune, mai mult, cele dou termene au acelai moment de start, iar mplinirea termenului de prescrip ie stinge dreptul la ac iune, n opinia noastr utilitatea practic a cauzei de acoperire a nulit ii relative a cstoriei prin convie uirea so ilor este neglijabil.18 2. n toate cazurile, nulitatea relativ se acoper dac ambii so i au mplinit 18 ani sau dac so ia a nscut ori a rmas nsrcinat.

18 Florian Emese, op.cit., p. 73: n dreptul francez, nulitatea relativ a cstoriei

pentru vicierea consim mntului se acoper prin faptul convie uirii, cu caracter de continuate, timp de cel pu in 6 luni de la data descoperirii erorii, respectiv a ncetrii violen ei (art. 181 C.civ. fr.), dar termenul de prescrip ie al dreptului la ac iune este cel de drept comun, adic 5 ani (1304 C.civ.fr.) socotit, n func ie de viciul de consim mnt, din momentul naterii dreptului la ac iune.

60

2.2.5. Efectele nulit ii cstoriei n reglementarea Noului Cod civil


Excep iile de la regula desfiin rii retroactive a cstoriei sunt reiterate de Noul Cod civil.19 Cstoria putativ, adic aceea nul sau anulat la ncheierea creia cel pu in unul dintre so i a fost de bun-credin , asigur so ului de bun-credin , la fel ca n actuala reglementare, avantajul de a conserva, pn la data rmnerii definitive a hotrrii, situa ia de so dintr-o cstorie valabil; n consecin , raporturile patrimoniale ale cstoriei putative se supun dispozi iilor din materia divor ului (art. 304). Efectele desfacerii cstoriei n rela iile patrimoniale dintre foti so i sunt privitoare la regimul matrimonial (art. 385-387), dreptul la despgubiri (art. 388), obliga ia de ntre inere ntre fotii so i (art. 389) i presta ia compensatorie (art. 390-395), aceasta din urm de interes practic neglijabil n cazul nulit ii sau anulrii cstoriei, ntruct dreptul la presta ie compensatorie presupune o cstorie care a durat cel pu in 20 de ani ceea ce, dat fiind regimul juridic al nulit ilor n materie de cstorie are anse teoretice de mplinire n cazul nulit ii pentru bigamie, pentru rudenie n grad interzis de lege, precum i pentru lipsa diferen ei de sex. Cu referire la regimul matrimonial, acesta nceteaz prin nulitatea sau anularea cstoriei [art. 319 alin. (1) NCC] i se lichideaz prin bun nvoial sau, n caz de nen elegere, prin hotrre judectoreasc (art. 320 NCC). Dac amndoi so ii au fost de bun-credin la ncheierea cstoriei, din perspectiva efectelor patrimoniale ale desfiin rii cstoriei, ambii vor avea situa ia de so i divor a i; o singur observa ie, legat de presta ia compensatorie care, chiar cu anse reduse de valorificare n practic din cauza condi iei duratei minime a cstoriei (de 20 de ani), oricum nu poate profita ambilor so i de bun-credin din cstoria desfiin at, pentru c este un drept recunoscut exclusiv so ului care a ctigat divor ul, constatndu-se culpa exclusiv a celuilalt so [art. 390 alin. (1) NCC], or, dac amndoi so ii au fost de buncredin este inacceptabil orice apropiere de condi ia so ului vinovat exclusiv pentru disolu ia cstoriei. Cnd numai unul dintre so i a fost de bun-credin , dispozi ia cuprins n art. 304 alin. (2) NCC (raporturile patrimoniale dintre fotii so i sunt supuse, prin asemnare, dispozi iilor privitoare la divor ) nu are darul s

19 Florin Emese, op.cit., p. 84.

61

lmureasc dac beneficiul patrimonial al putativit ii profit sau nu, indirect, i so ului de rea-credin ; fr ndoial, so ul de rea-credin nu poate invoca drepturi decurgnd din regimul matrimonial sau fondate pe starea de cstorie, ns cnd so ul de bun-credin , n virtutea acestei calit i, ini iaz lichidarea regimului matrimonial [art. 319 alin. (1) i art. 320 NCC], demersul su pornete de pe platforma existen ei unui regim matrimonial ce leag amndoi so ii. Trimiterea generic din cuprinsul art. 304 alin. (2) la raporturile patrimoniale dintre fotii so i care sunt supuse, prin asemnare, dispozi iilor privitoare la divor va primi, cu siguran , interpretri contradictorii. Nulitatea cstoriei atrage nulitatea relativ a dona iei fcute so ului de rea-credin (art. 1.032 NCC). n privin a copiilor nulitatea cstoriei nu are niciun efect, acetia pstreaz situa ia de copii din cstorie; urmarea fireasc este c, n privin a drepturilor i obliga iilor dintre prin i i copii se aplic, prin asemnare, dispozi iile privitoare la divor (art. 305), adic: n baza art. 396 alin. (1), instan a de tutel, statund asupra nulit ii cstoriei, va hotr asupra raporturilor dintre prin i i copiii lor minori exercitarea autorit ii printeti, potrivit distinc iilor din art. 397-399 NCC, locuin a copilului (art. 400 NCC), drepturile printelui separat de copil (art. 401), stabilirea contribu iei prin ilor la cheltuielile de cretere, educare, nv tur i pregtire profesional a copilului (art. 402) innd seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchet psiho-social, precum i, dac este cazul, de nvoiala prin ilor, pe care i ascult. Drepturile succesorale ntre prin i i copii se men in.

2.3. Drepturile i ndatoririle personale ale so ilor n reglementarea Noului Cod civil
Dispozi iile ce intereseaz drepturile i ndatoririle personale ale so ilor sunt gzduite de art. 307-311 din Noul Cod civil.20 Stabilind, n aplicarea principiului deplinei egalit i n drepturi a so ilor [art. 258 alin. (1)], regula codeciziei n tot ceea ce privete cstoria (art. 308), legea nou proclam independen a so ilor n sensul c niciunul nu este mputernicit s cenzureze coresponden a, rela iile sociale sau alegerea profesional a celuilalt, art. 310 i instituie n sarcina fiecruia dintre so i, oricare ar fi regimul

20 Ibidem, p. 95-96.

62

lor matrimonial (art. 307), datoria de respect, de fidelitate i de sprijin moral [art. 309 alin. (1)], precum i ndatorirea de a locui mpreun [art. 309 alin. (2)], ndatoriri care, mpreun, asigur latura moral-afectiv a comuniunii de via . Numele declarat la ncheierea cstoriei este obligatoriu n timpul cstoriei, dar schimbarea pe cale administrativ este posibil, inclusiv n cazul numelui comun (art. 311). Datoria de respect este expresia sintetic a ndatoririi de fidelitate i de asisten moral i, de asemenea, indicatorul calitativ al echilibrului reciprocit ii ntre so i. Ea vizeaz persoana, personalitatea celuilalt so , inclusiv via a privat a acestuia, nefiind ngduit niciunuia dintre so i s cenzureze coresponden a, rela iile sociale sau alegerea profesional a celuilalt so (art. 310). ndatorirea de fidelitate ine, nainte de toate, de sfera intim a vie ii conjugale. n accep iunea sa fizic, datoria de credin implic dou aspecte: unul pozitiv, anume ndeplinirea de ctre fiecare dintre so i a ndatoririlor conjugale, altul negativ, de a nu ntre ine rela ii sexuale n afara cstoriei. Infidelitatea, ca antonim al fidelit ii, are ns i o accep iune intelectual, mai subtil conectat datoriei de respect, manifestat printr-un comportament public dezagreabil celuilalt, amici ii echivoce etc.21 Datoria de sprijin moral evoc asisten a afectiv reciproc dintre so i. De esen moral i presupunnd reciprocitate, datoria de respect, de fidelitate i de sprijin moral la care ndrept ete calitatea de so nu are, niciuna n parte i nici toate la un loc vreo garan ie manu militari; conduita conform nu poate fi ob inut silit, dar purtarea neconform este sanc ionabil, indirect, prin desfacerea cstoriei, inclusiv din vina exclusiv a aceluia dintre so i are a nesocotit oricare dintre aceste datorii. Profitnd de context, amintim c n cazul divor ului din culp, dac n cursul judec ii survine decesul so ului reclamant, motenitorii acestuia pot continua ac iunea de divor , care va fi admis de instan numai dac se constat culpa exclusiv a so ului prt (art. 380); pe de alt parte, vinov ia exclusiv a unuia dintre so i are urmri dintre cele mai consistente n planul raporturilor patrimoniale dintre fotii so i: cel gsit n culp exclusiv pierde drepturile pe care legea sau conven iile ncheiate anterior cu ter ii i le atribuiau [art. 384 alin. (2)], poate fi obligat la plata unei presta ii compensatorii menite s ajusteze dezechilibrul semnificativ cauzat prin divor condi iilor de via
21 Ibidem, cu trimitere la M. Lamarche n Droit de la famille, de P. Murat (coordonator),

op.cit., p. 168-169, nr. 116.92.

63

ale consortului su [art. 390, cu precizarea c, potrivit alin. (2) al textului, presta ia compensatorie poate fi acordat numai n cazul cstoriilor care au avut o durat de cel pu in 20 de ani], poate fi obligat la plata despgubirilor pentru prejudiciul suferit prin desfacerea cstoriei (art. 388), aceasta distinct de dreptul la plata presta iilor compensatorii (art. 338), dreptul su la ntre inere se stinge prin mplinirea termenului de un an de la data desfacerii cstoriei [art. 389 alin (4)]. datorirea so ilor de a locui mpreun, enun at de art. 309 alin. (2) ca regul ce ine de domeniul rela iilor personale dintre so i, este un element substan ial al comunit ii de trai al so ilor ce ofer ambian i prilej de exprimare a coeziunii conjugale i familiale. Locuin a comun nu este de esen a cstoriei22, astfel c pentru motive temeinice, so ii pot hotr s locuiasc separat [art. 309 alin. (2) teza a II-a]. Evaluarea temeiniciei motivelor, imputabile sau nu unuia ori altuia dintre so i, este lsat la aprecierea acestora care, n acord cu art. 308 NCC, hotrsc de comun acord n tot ceea ce privete cstoria. n caz de divergen , n tcerea legii, apreciem c oricare dintre so i se poate adresa instan ei de tutel (n exerci iul dreptului constitu ional al liberului acces la justi ie) sau cei doi pot opta pentru calea medierii.23 Oricum, n numele ndatoririi de coabitare unul dintre so i nu poate ob ine constrngerea judectoreasc a celuilalt de a locui mpreun, n schimb so ul abuziv mpiedicat s vin ori s revin n locuin a familiei poate primi, n opinia noastr, sprijinul instan ei de tutel.24 Separa ia faptic, convenit sau nu, survenit din cauze strine sau nu de conduita so ului/so ilor, poate avea urmri cu conota ii sanc ionatoare. Astfel, despr irea n fapt care a durat cel pu in 2 ani, constituie motiv de divor [art. 373 lit. c)], cu ocazia desfacerii cstoriei, oricare dintre so i ori acetia mpreun pot solicita instan ei s constate ncetarea regimului matrimonial pe data separa iei n fapt [art. 385 alin. (2) NCC]. Deosebit de ndatorirea so ilor de a locui mpreun, Noul Cod civil reglementeaz detaliat regimul juridic al locuin ei familiei (321-324) ca parte a regimului primar impus so ilor indiferent de regimul lor matrimonial [art. 312 alin. (2)]. Locuin a familiei este locuin a comun a so ilor sau,
22 Ibidem, cu trimitere la Avram M., Nicolescu, C. Regimuri matrimoniale, Ed.

Hamangiu, 2010, p. 116.


23 Ibidem, cu trimitere la Avram M., Nicolescu, C. Regimuri matrimoniale, Ed.

Hamangiu, 2010, p. 117.


24 Ibidem, cu trimitere la Avram M., Nicolescu, C. Regimuri matrimoniale, Ed.

Hamangiu, 2010, p. 118

64

n lips, locuin a so ului la care se afl copii [art. 312 alin. (1) NCC], ca atare coabitarea so ilor ntr-un anume imobil poate conferi acestuia statut de locuin conjugal25 i prin aceasta protec ia special a legii. n sine, separa ia faptic a so ilor nu nltur calitatea familial a locuin ei dac sunt copii care au rmas la unul dintre so i; apar ns dificult i n stabilirea locuin ei familiale n cazul so ilor fr copii i cu reedin e diferite sau a so ilor despr i i faptic avnd fiecare n ngrijire copii din aceast cstorie sau copii cu statut asimilat, precum i a so ilor care, separnduse, prsesc fiecare locuin a familial.26 Pe de alt parte, n opinia noastr, ndatorirea de coabitare, explicit enun at de lege, nu exclude posibilitatea evacurii unuia dintre so i la cererea celuilalt dac prtul, prin comportamentul su, face imposibil convie uirea.

2.4. Revitalizarea principiului libert ii conven iilor matrimoniale


Cum era de ateptat, Noul Cod civil abandoneaz concep ia intransigent a Codului familiei i revitalizeaz principiul libert ii conven iilor matrimoniale. Cteva precizri de ordin terminologic i conceptual sunt indispensabile. Conven ia matrimonial27 este actul juridic prin care viitorii so i i stabilesc propriul regim matrimonial sau, dup caz, prin care so ii modific regimul matrimonial sub care s-au cstorit. Este un act juridic solemn care, sub sanc iunea nulit ii absolute, se ncheie prin nscris autentificat de notarul public, cu consim mntul tuturor pr ilor exprimat personal sau prin mandatar cu procur autentic, special i avnd con inut predeterminat [art. 330 alin. (1)]. n principiu, conven ia matrimonial
25 Ibidem, p. 96: Ca element al regimului primar, locuin a familiei se definete prin

dou criterii cumulative: unul material, obiectiv, reprezentat de imobilul locuit, cel de-al doilea subiectiv, presupunnd afecta iunea acelui imobil, destinat a servi intereselor locative ale familiei, cu trimitere la Vasilescu, P., Regimuri matrimoniale, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2009, p. 39; Avram, M., Nicolescu, C., Regimuri matrimoniale, Editura Hamangiu, Bucureti, 2009, p. 118. Alegerea locuin ei familiale se face de so i de comun acord; acordul se cere a fi efectiv i poate fi exprimat expres sau tacit - P. Courbe, op.cit., p. 86. 26 Ibidem, cu trimitere la Avram, M., Nicolescu, C., op.cit., p. 118-119. 27 Florian Emese, op.cit., p. 103: Numit i conven ie de cstorie, contract matrimonial, contract de cstorie - P. Vasilescu, op.cit., p. 201-202. Pentru a nu deruta printr-o terminologie ce ar putea sugera sinonimia cstoriei cu conven ia, contractul de cstorie, ceea ce este cu desvrire fals, preferm n acest context sintagma conven ie matrimonial.

65

se ncheie de viitorii so i, adic nainte de cstorie i este productoare de efecte juridice numai de la data ncheierii cstoriei; ea poate fi ncheiat i n timpul cstoriei, producndu-i efectele de la data prevzut de pr i sau, n lips, de la data ncheierii [art. 330 alin. (2) i (3)]. Conven ia matrimonial are caracter facultativ, viitorii so i i, cu att mai pu in so ii, nu sunt obliga i s realizeze o atare conven ie. Pe de alt parte, fiecrei cstorii i se aplic un regim matrimonial. Cum se conciliaz cele dou enun uri? Conven ia matrimonial se ncheie numai dac se dorete un alt regim matrimonial dect acela al comunit ii legale (art. 329 NCC). n lipsa conven iei, precum i n cazul nulit ii conven iei ncheiate, ntre so i se aplic regimul comunit ii legale, fr a fi afectate drepturile dobndite de ter ii de bun-credin (art. 338 NCC). Pe scurt i n esen , regimul matrimonial nso ete, precum umbra, fiecare cstorie, doar c umbra poate fi legal sau conven ional. Raportat la cstoria n serviciul creia se afl, conven ia matrimonial are caracter accesoriu, n sensul c efectele sale nu se produc dect pe fundalul cstoriei pr ilor: pe de o parte, conven ia matrimonial ncheiat nainte de cstorie este i rmne n stare latent pn la momentul ncheierii cstoriei, abia la acest semnal ncepe s-i produc efectele [art. 330 alin. (2)], iar dac pr ile renun la proiectul marital, conven ia matrimonial devine caduc; pe de alt parte, limitele temporale ale cstoriei se imprim efectelor conven iei, care vor opera n intervalul cuprins ntre data ncheierii cstoriei i data ncetrii sau, dup caz, a introducerii cererii de divor . Libertatea de a contracta, exercitat prin conven ia matrimonial ncheiat, are propriile restrngeri. La un nivel maxim de generalitate, principiul libert ii actului juridic las n seama pr ilor decizia de a ncheia sau nu o conven ie matrimonial, nu i puterea de a refuza orice regim matrimonial. Decizia favorabil reglementrii conven ionale a unora din aspectele patrimoniale ale cstoriei are terenul su de manifestare, delimitat prin norme imperative att n ceea ce privete obiectul conven iei matrimoniale, ct i con inutul acesteia. Aceasta deoarece, n primul rnd, optnd pentru un regim matrimonial conven ional, pr ile au de ales ntre regimul separa iei de bunuri i regimul comunit ii conven ionale mai larg sau, dimpotriv, mai restrns dect cea legal [art. 312 alin. (1) NCC]. Legiuitorul nu are de gnd s ofere prilej de etalare a imagina iei contractuale a pr ilor prin construc ia de regimuri matrimoniale personalizate, cum ar
66

fi un regim care s mprumute cte ceva de la diferite tipuri de regim sau un regim cu totul nou, creat de ctre acetia.28 n al doilea rnd, fie c alegerea s-a fcut pentru regimul separa iei de bunuri, fie pentru acela al comunit ii conven ionale, con inutul, clauzele conven iei, sunt ghidate de o ntreag list de reguli imperative specifice care se adaug principiului de aplicabilitate general n materie contractual conform cruia pr ile sunt libere s ncheie orice contract i s determine con inutul acestora, n limitele impuse de lege, de ordinea public i de bunele moravuri (art. 1169 NCC). Astfel, ca ngrdiri extrinseci regimului matrimonial, conven ia pr ilor nu poate aduce atingere egalit ii n drepturi ntre brbat i femeie, autorit ii printeti, devolu iunii succesorale legale [art. 332 alin. (2)] i nici efectelor nepatrimoniale ale cstoriei. Ct privete restric iile ce in propriu-zis de regimul matrimonial, mai nti, pr ile nu pot nltura aa-numitul statut imperativ de baz iar derogrile nu sunt ngduite dect atunci cnd legea nsi permite [art. 312 alin. (2) NCC], apoi ele, pr ile, sub sanc iunea nulit ii absolute, nu pot deroga de la dispozi iile legale privind regimul matrimonial ales dect n cazurile anume prevzute de lege [art. 332 alin. (1) NCC]. Statutul imperativ de baz sau regimul primar este, n opinia autoarei Florian Emese, cheia oricrei discu ii chiar elementare, cum este cea de fa pe tema liberalizrii conven iilor matrimoniale. Ce este acest regim primar i care sunt rosturile sale? Regimul primar este, cum plastic s-a spus, constitu ia regimurilor matrimoniale29, un set de norme juridice aplicabile raporturilor patrimoniale dintre so i, precum i raporturilor dintre so i i ter i, oricare ar fi regimul matrimonial aplicabil. Este esen ial s re inem c aceast cart se aplic tuturor cstoriilor, fr a distinge dup cum regimul matrimonial este legal sau conven ional, n alte cuvinte indiferent dac s-a ncheiat sau nu o conven ie matrimonial, caracteristic ce explic epitetul de primar sau de baz, nelipsit din compunerea termenilor care o desemneaz. Cu valoare de efect legal al cstoriei, aplicabil imediat i automat, regimul primar este impus so ilor, normele sale fiind de
28 Florian Emese, op.cit., p. 104: n legisla iile contemporane regula este suple ea,

viitorii so i putndu-i croi propriul regim matrimonial, diferit de tiparul modelului standard oferit de lege. Pentru detalieri, trimitere la CM. Nicolescu, Regimurile matrimoniale conven ionale reglementate de Noul Cod civil. Abordare comparativ, R.R.D.P., nr. 4/2009, p. 121-122. 29 Ibidem, p. 145, cu trimitere la autorii acolo cita i.

67

ordine public, cu excep iile indicate de legiuitor. Ra iunea regimului primar este aceea de a asigura, pe timp de pace conjugal, minima coeziune patrimonial a so ilor, lsnd loc unei oarecare independen e economice i sociale a fiecruia, iar n vremuri de criz conjugal, de pild n condi ii de separa ie faptic, echilibrarea puterilor dintre so i.30 Rostul de a fi al regimului primar odat lmurit, con inutul su este previzibil: reglementarea regimului juridic al locuin ei familiei (art. 321324), a obliga iilor fiecruia dintre so i n legtur cu sarcinile csniciei (325-328), stabilirea coordonatelor generale ale independen ei economice i sociale a fiecruia dintre so i (art. 317, art. 327-328), precum i a mecanismelor de dozare a puterilor so ilor (art. 315-316).31 Protec ia intraconjugal a locuin ei familiei, prin maniera i fermitatea ce dau expresie acestei preocupri, este cu totul nou n peisajul nostru legislativ. Definit ca locuin comun a so ilor sau, n lips, locuin a so ului la care se afl copiii [art. 321 alin. (1) NCC], locuin a familiei este ocrotit ca stare de fapt, indiferent de natura dreptului, real sau de crean , sub care unul dintre so i sau acetia mpreun l-ar de ine, i fiind vorba de un element ce intr n construc ia regimului primar fr vreo distinc ie n func ie de regimul matrimonial aplicabil so ilor.32 Cu privire la drepturile asupra locuin ei familiei, niciunul dintre so i nu poate dispune, chiar dac este proprietar exclusiv, fr consim mntul scris al celuilalt so [art. 322 alin. (1) NCC], sub sanc iunea nulit ii relative a actului juridic ncheiat [art. 322 alin. (4) NCC].33 Regula este de asemenea aplicabil locuin ei familiei de inut n temeiul unui contract de nchiriere, chiar dac numai unul dintre so i este titularul contractului sau acesta a fost ncheiat nainte de cstorie (art. 323 NCC). Afar de actele de dispozi ie privind

30 Ibidem, cu trimitere la Avram, M., Nicolescu, C., op. cit., p. 113. 31 Ibidem, cu trimitere la Avram, M., Nicolescu, C., op. cit., p. 115-170. 32 Florian Emese, op. cit., p. 106: Criteriile cumulative n determinarea locuin ei sunt:

existen a imobilului de locuit (criteriul obiectiv); afecta iunea acelui imobil, destinat a servi interesele locative ale familiei (criteriul subiectiv). A se vedea Vasilescu, P., Regimuri matrimoniale, op. cit., p. 39. Trebuie spus c anularea actului juridic ncheiat poate fi cerut de so ul care nu i-a dat consim mntul numai dac n privin a respectivei locuin e familiale au fost ndeplinite formalit ile de publicitate prin notarea n cartea funciar conform art. 321 alin. (2) NCC sau dac, n lipsa notrii, ter ul a cunoscut calitatea de locuin a familiei; altminteri, n lipsa notrii, n principiu, so ul poate ob ine numai obligarea consortului su la daune-interese [art. 322 alin. (5) NCC].

68

drepturile asupra locuin ei familiei, se cere consim mntul expres al so ului, exprimat n form scris, n vederea deplasrii din locuin , de ctre cellalt so , a bunurilor care o mobileaz sau decoreaz, precum i n cazul actelor de dispozi ie avnd ca obiect asemenea bunuri [art. 322 alin. (2)]; so ul neparticipant la opera iunea material sau juridic poate cere obligarea celuilalt la daune-interese sau, dup caz, anularea actului ncheiat [art. 322 alin. (6) NCC]. Ct privete cheltuielile cstoriei (art. 325-238), so ii sunt inu i la sprijin material reciproc [art. 325 alin. (1)] i, de asemenea, obliga i s contribuie la cheltuielile menajului comun [art. 325 alin. (2)]. Stabilirea contribu iei fiecruia la sus inerea cheltuielilor csniciei a criteriilor de contribu ie, a propor iei etc. se poate face prin acordul so ilor consemnat n conven ia matrimonial, cu amendamentul c este lovit de nulitate nelegerea so ilor n sensul exonerrii totale a unuia dintre ei [art. 325 alin. (3)]. Dac so ii nu au propria n elegere, fiecare va contribui la cheltuielile casei n raport cu mijloacele sale [art. 325 alin. (2)]; apreciem precizarea legal conform creia munca oricruia dintre so i n gospodrie i pentru creterea copiilor reprezint o contribu ie la cheltuielile cstoriei (art. 326). Independen a economic i social a so ilor are, n principal, urmtoarele repere: a. fiecare dintre so i este liber s exercite o profesie i s dispun de veniturile sale desigur, n condi iile legii i cu respectarea obliga iilor ce-i revin privind cheltuielile menajului (art. 327); b. so ul care a participat efectiv la activitatea profesional a celuilalt, depind limitele obliga iei de sprijin material i ale obliga iei de a contribui la sus inerea cheltuielilor csniciei, poate ob ine o compensa ie n msura mbog irii acestuia din urm (art. 328); c. dac prin lege nu se prevede altfel, fiecare so poate ncheia orice acte juridice, att cu cellalt so bunoar, contract de vnzare-cumprare, contract de munc ct i cu ter e persoane [art. 317 alin. (1)]; d. fiecare so poate face singur depozite bancare, precum i orice alte opera iuni n legtur cu acestea, inclusiv dup desfacerea sau ncetarea cstoriei afar numai dac prin hotrre executorie s-a decis altfel [art. 317 alin. (2) i (3)]. Cu toat independen a patrimonial, la cerere, so ul este dator s-i informeze partenerul conjugal cu privire la bunurile, veniturile i datoriile sale; n caz de refuz nejustificat, asemenea informa ii pot fi ob inute cu sprijinul instan ei (art. 318).

69

ntinderea drepturilor ce revin fiecruia dintre so i potrivit regimului matrimonial poate suferi modificri fie n sensul extinderii, fie n sensul restrngerii acestora. Extensia puterilor unuia dintre so i prin preluarea exerci iului unor drepturi ale celuilalt poate fi de sorginte conven ional (art. 314), sau judiciar, n aceast din urm variant mandatarea unuia dintre so i poate interveni dac cellalt so se afl n imposibilitatea de a-i manifesta voin a, hotrrea instan ei stabilind condi iile, limitele i perioada de valabilitate a mandatului (art. 315). Restrngerea, limitarea puterilor unuia dintre so i este o msur excep ional ce poate fi dispus numai de instan a de tutel mpotriva so ului care ncheie acte juridice prin care pune n pericol grav interesele familiei i const n aceea c, pentru o durat determinat (ce nu poate depi 2 ani), dreptul acestuia de a dispune de anumite bunuri va fi exercitat numai cu consim mntul expres al celuilalt so , sub sanc iunea nulit ii relative (art.316 NCC). Astfel, se poate re ine c ideea de libertate a conven iilor matrimoniale trebuie receptat adecvat contextului a crei parte este: fiecare cstorie are un regim matrimonial, fie conven ional, fie legal i, indiferent de regim, fiecrei cstorii i sunt aplicabile setul de norme imperative ale statutului (regimului) primar.34

2.5. Condi iile de validitate ale conven iei matrimoniale


Pentru prima dat dup 1954 se ofer so ilor posibilitatea de a alege ntre a) regimul comunit ii legale; b) cel al comunit ii convenionale i c) cel al separa iei de bunuri. Spre deosebire de reglementarea n vigoare, cei care nu vor dori s li se aplice comunitatea legal vor putea ncheia conven ii matrimoniale, care vor fi autentificate de notar i care, pentru a fi opozabile ter ilor, vor fi nscrise n Registrul na ional al regimurilor matrimoniale (la cererea so ilor, conven iile vor putea fi notate i n cartea funciar sau nscrise n registrul comer ului, precum i n alte registre de publicitate prevzute de lege); Sunt reglementate efectele patrimoniale generale ale cstoriei (aa numitul regim primar imperativ), cum sunt cele privitoare la locuin a familiei, care va avea un regim identic, indiferent de regimul matrimonial ales de so i; Potrivit regimului separa iei de bunuri, fiecare dintre so i va fi proprietar exclu-

34 Florian Emese, op.cit., p. 107.

70

siv asupra bunurilor dobndite nainte de ncheierea cstoriei, precum i a celor pe care le dobndete n nume propriu dup aceast dat; n timpul regimului comunit ii, bunurile comune vor putea fi mpr ite fr nici o restric ie; regimul matrimonial va putea fi modificat fie pe cale conven ional, fie pe cale judiciar; n acest sens, introducerea pluralit ii regimurilor matrimoniale, care va conferi so ilor posibilitatea alegerii ntre regimul matrimonial legal i unul dintre regimurile matrimoniale conven ionale prevzute de lege (respectiv, regimul separa iei bunurilor i regimul comunit ii conven ionale), constituie pasul decisiv n reformarea rela iilor patrimoniale specifice cstoriei35. i n cazul conven iei matrimoniale, ca i n dreptul comun al contractelor, condi iile de validitate pe care acest act juridic trebuie s le ndeplineasc sunt de dou feluri: 1. condi ii de fond i 2. condi ii de form.

2.5.1. Condi ii de fond


n ceea ce privete condi iile de fond, acestea se refer la capacitatea pr ilor contractante, consim mntul acestora, obiectul i cauza actului juridic. Pr ile conven iei matrimoniale sunt fie so i so ie n cadrul aceleiai cstorii, fie dou persoane de sex opus care ndeplinesc condi iile de vrst i de capacitate necesare pentru valabilitatea unei cstorii pe care inten ioneaz s o ncheie i care doresc s adopte un regim matrimonial conven ional sau convin asupra unor aspecte patrimoniale aplicabile cstoriei lor, cum ar fi adoptarea unei clauze de preciput.36 Avnd n vedere obiectul specific, legat intim de existen a unei cstorii, nu ar fi posibil ca o astfel de conven ie s fie ncheiat ntre alte pr i, ele trebuind s coincid cu persoanele care vor ncheia i cstoria. Spre deosebire de cstorie ns, la ncheierea creia so ii trebuie s fie prezen i personal n fa a ofi erului de stare civil, conven ia matrimonial poate fi ncheiat i prin reprezentant, nefiind obligatorie prezen a personal a so ilor sau a viitorilor so i. Aceast posibilitate este prevzut de art. 330 N.C.C., potrivit cruia consim mntul pr ilor poate fi exprimat personal sau prin
35 Crciunescu Cristiana-Mihaela, Conven ia matrimonial. Considera ii critice, n

Noul Cod Civil. Comentarii, Editura Universul Juridic, Bucureti,2010, p. 340-376.


36 Craciunescu C. M., Conven ia matrimonial. Considera ii critice, n Noul Cod civil.

Comentarii, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2010, p. 355, cu trimitere la A.-F. Dobre, Conven iile i regimurile matrimoniale sub imperiul noului Cod civil, n Dreptul nr. 3/2010, p. 14.

71

mandatar cu procur autentic, special i avnd con inut predeterminat. Ni se pare neclar sintagma con inut predeterminat utilizat de legiuitor aici; considerm c ar putea fi vorba de nsui con inutul conven iei matrimoniale pentru a crei ncheiere se d consim mntul. 1. Capacitatea avnd n vedere accesorialitatea fa de cstorie a acestui act juridic, capacitatea pr ilor de a ncheia o conven ie matrimonial este apreciat potrivit principiului habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia, ceea ce nseamn c orice persoan care se poate cstori n mod valabil are i capacitatea de a ncheia o conven ie matrimonial.37 Nu trebuie uitat ns c momentul ncheierii conven iei matrimoniale este diferit de cel al cstoriei, capacitatea pr ilor fiind apreciat, pentru fiecare dintre acestea, la momentul ncheierii respectivului act. Spre deosebire de dreptul comun privind capacitatea de a contracta, potrivit cruia regulile aplicabile se bazeaz pe capacitatea de folosin i de exerci iu a persoanei fizice, n cazul conven iei matrimoniale factorul determinant l constituie vrsta. ntruct condi iile privind capacitatea persoanei contractante trebuie s fie ndeplinite la data ncheierii actului, vrsta matrimonial este necesar s fie mplinit la data ncheierii conven iei matrimoniale, nu doar la data celebrrii cstoriei.38 Vrsta matrimonial rmne de 18 ani pentru ambii so i i n noua reglementare; art. 272 N.C.C. prevede, totodat, posibilitatea minorului care a mplinit vrsta de 16 ani de a se cstori pentru motive temeinice. Pentru acesta este necesar ndeplinirea unor condi ii suplimentare, respectiv: existen a unui aviz medical, ncuviin area prin ilor sau, dup caz, a tutorelui i autorizarea instan ei de tutel. Pentru situa ia n care unul dintre prin i refuz s ncheie cstoria, competen a de solu ionare a acestei nen elegeri va reveni instan ei de tutel, care va hotr potrivit interesului superior al copilului. Legea prevede i modul de solu ionare a unor situa ii speciale care ar putea s apar, respectiv decesul unuia dintre prin i sau exercitarea autorit ii printeti de ctre un singur printe, situa ii n care, potrivit dispozi iilor art. 272 alin. (3) i (4), ncuviin area unuia singur dintre prin i este suficient. De asemenea, dac nu exist nici prin i, nici tutore, cstoria minorului poate fi ncuviin at de persoana sau
37 Craciunescu C. M., op.cit., cu trimitere la M. Avram, C. Nicolescu, op. cit, p. 81; P.

Vasilescu, op. cit, p. 235.


38 Ibidem, cu trimitere la M. Avram, C. Nicolescu, op. cit, p. 81.

72

autoritatea care este abilitat s exercite drepturile printeti. n ceea ce privete capacitatea minorului de a ncheia o conven ie matrimonial, art. 337 alin. (1) N.C.C. prevede c: Minorul care a mplinit vrsta matrimonial poate ncheia sau modifica o conven ie matrimonial numai cu ncuviin area ocrotitorului su legal i cu autorizarea instan ei de tutel. Remarcm, aadar, c minorul care nu a mplinit vrsta de 16 ani nu poate ncheia o conven ie matrimonial n vederea ncheierii ulterioare a cstoriei dup mplinirea acestei vrste, vrsta matrimonial constituind elementul esen ial n aprecierea capacit ii la momentul ncheierii conven iei. Totodat, n lipsa ncuviin rii sau a autorizrii prevzut de lege, conven ia matrimonial ncheiat de minor va putea fi anulat n condi iile art. 46 N.C.C, care se vor aplica n mod corespunztor, ns ac iunea n anularea conven iei poate fi formulat numai n termen de un an de la ncheierea cstoriei (termen stabilit n art. 337 alin. (3) N.C.C.), indiferent dup ct timp de la data ncheierii conven iei matrimoniale se va celebra cstoria. Este o solu ie care contribuie la asigurarea siguran ei circuitului civil, ter ii care vor contracta cu so ii fiind proteja i dup trecerea unui an de la ncheierea cstoriei; 2. Consim mntul. n principiu, consim mntul celor care doresc s ncheie o conven ie matrimonial se va supune regulilor generale de validitate necesare pentru ncheierea actelor juridice, reglementate de dispoziiile art. 1204 N.C.C., respectiv: s fie serios, liber i exprimat n cunotin de cauz.39 La ncheierea conven iei matrimoniale, consim mntul trebuie dat n fa a notarului public, de ambii so i, personal sau prin mandatar cu procur autentic, special i avnd con inut predeterminat, respectiv cuprinznd n detaliu clauzele ce vor fi inserate n conven ie. Dei legea nu precizeaz, considerm c la ncheierea conven iei matrimoniale consim mntul trebuie dat simultan n fa a notarului public, pr ile trebuind s fie prezente mpreun n acest scop, ntruct doar n acest fel so ii sau viitorii so i pot conveni mpreun asupra modului n care rela iile lor patrimoniale se vor desfura n timpul cstoriei. Este o condi ie existent i n alte sisteme de drept, cum ar fi dreptul francez, unde obliga ia viitorilor so i de

39 Ibidem, cu trimitere la M. Avram, C. Nicolescu, op. cit, p. 83. A se vedea i P.

Vasilescu, op. cit, pp. 236-237; pentru dezvoltri privind consim mntul i viciile de consim mnt: D. Cosma, op. cit, p. 137; L. Pop, Tratat de drept civil. Obliga iile, voi. 11, Contractul, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2009, p. 144 i urm.

73

a asista la ntocmirea contractului lor de cstorie a fost confirmat de jurispruden . n ceea ce privete viciile care pot afecta consim mntul pr ilor care ncheie o conven ie matrimonial, n doctrin au existat dou opinii. Astfel, n doctrin, s-a considerat c, avnd n vedere caracterul accesoriu al conven iei matrimoniale, cazurile de anulabilitate ale acesteia trebuie s coincid cu cele ale cstoriei. n alt opinie, cu care suntem de acord, individualitatea conven iei matrimoniale presupune necesitatea aplicrii regulilor specifice dreptului comun al contractelor n aceast materie.40 Astfel, ca i n dreptul comun al contractelor, consim mntul pr ilor care ncheie o conven ie matrimonial poate fi afectat de eroare, dol sau violen . O dovad n plus c viciile de consim mnt care pot afecta valabilitatea conven iei matrimoniale nu coincid cu cele care pot afecta valabilitatea cstoriei, o constituie faptul c, n dreptul francez, dolul este considerat viciu de consim mnt la ncheierea contractului de cstorie, dar nu constituie viciu de consim mnt la ncheierea cstoriei. Considerm, aadar, c n cazul ncheierii conven iei matrimoniale, i n dreptul romnesc vor putea fi constatate viciile clasice de consim mnt, respectiv eroare, dol i violen , chiar dac prezen a i exprimarea simultan a consim mntului de ctre so i sau viitorii so i n fa a notarului public scade considerabil astfel de riscuri; 3. Obiectul Art. 332 N.C.C. ar prea, dup denumirea marginal, Obiectul conven iei matrimoniale, c reglementeaz exhaustiv acest aspect; n realitate ns, acest articol completeaz cu unele interdic ii dispozi iile art. 329 N.C.C, care prevd faptul c prin conven ia matrimonial pot fi adoptate cele dou regimuri matrimoniale conven ionale, respectiv separaia de bunuri i comunitatea conven ional. Este vorba de interdic ia derogrii de la dispozi iile legale privind regimul matrimonial ales, sub sanciunea nulit ii absolute, dei n alte sisteme de drept libertatea so ilor de a-i construi regimul matrimonial dorit de fiecare cuplu este mult mai mare, singura interdic ie fiind, de multe ori, doar aceea de a nclca normele legale imperative privind regimul primar sau bunele moravuri.Tot acest articol cuprinde i interdic ia de a se aduce atingere, prin conven ia matrimonial, egalit ii dintre so i, autorit ii printeti i devolu iunii succesorale legale. Constatm, aadar, existen a a dou categorii de limite
40 Craciunescu C. M., op.cit., p. 358, cu trimitere la C. Hamangiu, 1. Rosetti-Blnescu,

Al. Bicoianu, op. cit, p. 32; M. Avram, C. Nicolescu, op. cit, p. 84.

74

ale libert ii viitorilor so i sau so ilor de a dispune prin intermediul conveniei matrimoniale: limite generale i limite speciale.41 Limitele generale se refer la interdic iile de general aplicare n domeniul contractual, potrivit crora nu se poate deroga de la dispozi iile imperative ale legii i de la bunele moravuri. Iar dispozi iile imperative ale legii sunt reprezentate, n aceast materie, de efectele patrimoniale generale ale cstoriei, grupate n doctrin sub denumirea de regim primar42, respectiv: egalitatea ntre so i, reglementarea autorit ii printeti i a devolu iunii succesorale legale. Tot dispozi ii imperative ale legii n acest domeniu sunt i cele privind efectele nepatrimoniale ale cstoriei, ns acestea nu au o inciden evident n con inutul conven iei matrimoniale. Libertatea alegerii regimului matrimonial este, aadar, departe de a fi deplin, viitorii so i trebuind s se ncadreze n tiparele strmte ale celor dou regimuri matrimoniale convenionale reglementate expres de lege. Este adevrat c, n cadrul comunit ii conven ionale, dei clauzele care pot fi inserate n conven ia matrimonial i care se bucur de o enumerare limitativ a tipurilor n art. 367 N.C.C. par destul de pu ine, ele pot ns conferi o libertate relativ mare celor care doresc s adopte acest regim, cuprinznd, n fapt, aproape toate aspectele asupra crora se poate deroga de la regimul legal sub forma unui regim de comunitate.43 Potrivit dispozi iilor noului Cod civil, mai poate face obiectul conven iei matrimoniale i clauza de preciput, stipulat n baza dispoziiilor art. 333 i art. 367 N.C.C. Clauza de preciput reprezint acordul de voin al so ilor ori, dup caz, al viitorilor so i, ncheiat in condi iile prevzute de lege, cuprins n conven ia matrimonial, n virtutea cruia so ul supravie uitor este indrituit s preia, fr plat, nainte de partajul
41 Ibidem, p. 359, cu trimitere la M. Avram, C. Nicolescu, op. cit, p. 84 i urm. 42 Ibidem, p. 360: Unii autori l numesc i regim primar imperative; cu trimitere la M.

Avram, C. Nicolescu, op. cit, p. 111 i urm.; P. Vasilescu, op. cit, p. 37 i urm. Al i autori l-au numit statut matrimonial de baz; n acest sens, a se vedea A. Benabent, Droit civil de la famille, 9-me ed., Ed. Litec, Paris, 2000, p. 155. 43 Ibidem: Prin art. 50 pct. 12 din proiectul Legii privind punerea n aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil au fost lrgite posibilit ile de dispozi ie a so ilor la adoptarea regimului matrimonial al comunit ii conven ionale prin modificarea prevederilor art. 367 lit. a) i b), astfel: a) includerea n comunitate, n tot sau n parte, a bunurilor dobndite sau a datoriilor proprii nscute nainte ori dup ncheierea cstoriei, cu excep ia bunurilor prevzute la art. 340 lit.. b) i c); b) restrngerea comunit ii la bunurile sau datoriile anume determinate n conven ia matrimonial, indiferent dac sunt dobndite sau, dup caz, nscute nainte sau n timpul cstoriei, cu excep ia datoriilor prevzute la art. 351 lit. c).

75

motenirii, unul sau mai multe bunuri comune, de inute n devalmie ori n coproprietate. Cine va putea beneficia de aceast clauz? La prima vedere, de ea va putea beneficia so ul supravie uitor44 care a ncheiat o convenie matrimonial prin care a adoptat un regim n care exist bunuri comune, fr a se face deosebire ntre bunurile comune aflate n devlmie, specifice regimului comunit ii legale sau conven ionale, i bunurile comune aflate n coproprietate pe cote-pr i, care pot fi ntlnite n oricare dintre regimurile matrimoniale reglementate de noul Cod civil. Dac privim dispozi iile care reglementeaz regimul comunit ii conven ionale, vom observa c natura juridic a comunit ii de bunuri rmne, n principiu, aceea prevzut pentru bunurile comune din cadrul regimului comunit ii legale, respectiv de bunuri comune n devlmie ale so ilor (art. 367 N.C.C. coroborat cu art. 368 N.C.C). Prin art. 367 N.C.C. se prevede doar posibilitatea schimbrii ntinderii masei bunurilor comune specifice regimului comunit ii de bunuri, nu i al naturii juridice a acesteia. Prin urmare, n cadrul regimului comunit ii conven ionale, avem bunuri comune ale so ilor n devlmie. Pot exista ns i bunuri comune achizi ionate nainte de ncheierea cstoriei, acestea putnd fi n coproprietatea pe cote-pr i a so ilor. Aceasta nseamn c, n cadrul acestui regim matrimonial, aceast clauz s-ar putea aplica oricrei categorii de bunuri comune. Potrivit dispozi iilor art. 362 alin. (1) N.C.C, Bunurile dobndite mpreun de so i apar in acestora n proprietate comun pe cote-pr i, n condi iile legii. Aadar, constatm c i so ii care au optat pentru regimul separa iei de bunuri au posibilitatea de a beneficia de clauza de preciput inserat n conven ia matrimonial. Constatm ns c aceast clauz nu se poate aplica i so ilor care au optat pentru regimul matrimonial legal, deoarece acetia nu trebuie s ncheie o conven ie matrimonial la ncheierea cstoriei, comunitatea legal fiind aplicat tuturor celor care nu au optat pentru unul dintre cele dou regimuri conven ionale. Pentru a elimina aceast discriminare, s-ar putea interpreta prevederile art. 329 N.C.C. ca o prevedere expres a situa iilor n care viitorii so i au obliga ia de a ncheia o astfel de conven ie, fr a exclude ns posibilitatea ca so ii care opteaz

44 Prin art. 50 pct. 6 din proiectul Legii privind punerea n aplicare a Legii nr. 287/2009

privind Codul civil, prin modificarea art. 333 s-a stipulat posibilitatea ca beneficiar al clauzei de preciput s fie fiecare dintre so i sau doar unul dintre acetia, n noul Cod civil, astfel cum a fost adoptat, fiind prevzut doar prima posibilitate.

76

pentru regimul comunit ii legale s poat, la rndul lor, s ncheie o conven ie matrimonial n care s prevad i asemenea clauze. Autoarea Florian Emese consider c o precizare n acest sens a legiuitorului ar fi binevenit, pentru a se nltura posibilitatea unei interpretri discriminatorii a acestei dispozi ii legale, o astfel de interpretare fiind n dezavantajul unei pr i importante a cuplurilor cstorite, avnd n vedere faptul c, de regul, regimul legal este regimul matrimonial cel mai des adoptat n rile n care exist posibilitatea alegerii. n cadrul unei conven ii matrimoniale, so ii sau viitorii so i mai pot s prevad, alturi de regimul matrimonial ce va fi aplicabil cstoriei lor, i alte clauze, reprezentnd diverse acte, cum ar fi dona ii fcute viitorilor so i sau chiar recunoaterea unui copil, acte care nu sunt prevzute expres de lege, dar nici nu este interzis includerea lor n conven ia matrimonial.45 Valabilitatea acestor acte va fi apreciat separat, n func ie de specificul fiecruia dintre ele; 4. Cauza. Conven ia matrimonial constituie materializarea voin ei so ilor sau viitorilor so i de a-i organiza raporturile patrimoniale care vor caracteriza via a lor de familie, avnd, prin urmare, o cauz special affectio conjugalis. Aceasta nseamn c pr ile oricrei conven ii matrimoniale inten ioneaz s se cstoreasc i s ntemeieze mpreun o familie sau, dac sunt deja cstorite, s continue via a de familie modificnd regimul matrimonial aplicabil csniciei lor, astfel nct s i creeze cadrul cel mai potrivit pentru prosperitatea menajului viitor. n lipsa unei astfel de voin e juridice, ncheierea unei conven ii matrimoniale nu ar putea avea o cauz licit. Faptul c, n unele cazuri, cstoria proiectat nu va mai fi ncheiat, conduce, inevitabil, la imposibilitatea aplicrii conven iei matrimoniale, care rmne lipsit de cauz sau, mai exact, cauza, ca element constitutiv al actului juridic, devine inexistent, iar potrivit dispozi iilor art. 966 C. civ., obliga ia fr cauz sau fondat pe o cauz fals sau nelicit nu poate avea niciun efect. Noul Cod civil reglementeaz lipsa cauzei n art. 1238, potrivit cruia lipsa cauzei atrage nulitatea relativ a contractului, cu excep ia cazului n care contractul a fost greit calificat i poate produce alte efecte juridice. Existen a unei cauze licite i morale se apreciaz ns la ncheierea conven iei; inten ia de a forma o familie prin cstorie trebuie s existe n acest moment pentru ca actul s fie valabil ncheiat. Dispari ia ulterioar a acestei inten ii considerm c nu poate
45 Crciunescu, C.M., op.cit., p. 363, cu trimitere la P. Vasilescu, op. cit, p. 238.

77

afecta nsi valabilitatea actului, ns constituie o cauz de ineficacitate stricto sensu46, conven ia nemaigsindu-i aplicarea i devenind caduc. n cazul caducit ii conven iei, vor rmne totui valide i i vor supravie ui actele pe care aceasta le con ine i care nu au legtur cu cstoria sau cu regimul matrimonial (de exemplu, o recunoatere de filia ie sau o dona ie care nu este dispus propter nuptias).47 Caducitatea conven iei matrimoniale intervine i n alte cazuri n care, pentru ca ter ii s tie c respectiva conven ie matrimonial a devenit caduc, este ns necesar o manifestare a voin ei pr ilor de a renun a la cstoria proiectat, cum ar fi, de exemplu, cstoria uneia dintre pr ile acestei conven ii cu o alt persoan. Dimpotriv, dac pr ile nu ncheie cstoria, dar nici nu manifest inten ia de a se despr i, conven ia matrimonial rmne susceptibil de ai produce efectele fr o limit n timp, doar dac i atunci cnd cstoria va avea loc.48 Dispare cauza care a animat ncheierea acesteia, respectiv n cazul constatrii nulit ii sau al anulrii cstoriei, cu excep ia cstoriei putative. Caducitatea conven iei matrimoniale poate interveni ns i pentru alte motive dect lipsa cauzei; astfel, atunci cnd instan a de tutel pronun modificarea judiciar a regimului matrimonial, conven ia matrimonial prin care so ii au adoptat un regim de comunitate va deveni caduc, so ilor aplicndu-li-seregimul separa iei de bunuri. Caducitatea conven iei matrimoniale, n acest caz, intervine ca efect al acestei hotrri judectoreti i privete numai clauza privind alegerea regimului matrimonial, alte eventuale clauze putnd s rmn valabile i aplicabile, n msura n care sunt compatibile cu noul regim matrimonial care va guverna rela iile patrimoniale ale so ilor (de exemplu, clauza de preciput). Prin urmare, ineficacitatea conven iei matrimoniale este diferit fa de ineficacitatea cstoriei; n timp ce lipsa ncheierii cstoriei confer ineficacitate conven iei matrimoniale ncheiate n scopul organizrii efectelor sale patrimoniale, ineficacitatea conven iei matrimoniale nu influen eaz valabilitatea cstoriei.49
46 Cu privire la ineficacitatea actului juridic, a se vedea D. Cosma, op. cit, p. 417 i urm. 47 P. Vasilescu, op. cit, p. 243; C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, op. cit,

p. 36; M. Avram, C. Nicolescu, op. cit, p. 97.


48 Ibidem: Pentru eventuale efecte ale perioadei de incertitudine cu privire la soarta

conven iei matrimoniale n cazul n care trece o perioad mai mare de timp fr ca pr ile s ncheie cstoria a se vedea M. Avram, C. Nicolescu, op. cit, p. 97. 49 P. Vasilescu, op. cit, p. 243.

78

Conven ia matrimonial prin care se adopt un regim matrimonial pentru prima dat se ncheie, de regul, naintea celebrrii cstoriei, legea neprevznd un termen n acest sens. Ea se va aplica ns numai de la data celebrrii cstoriei, astfel cum prevede art. 330 alin. (2) N.C.C, pn atunci neputnd produce niciun efect. Dat fiind caracterul accesoriu al conven iei matrimoniale fa de cstorie, considerm c interpretarea care ar trebui dat dispozi iei potrivit creia conven ia matrimonial ncheiat nainte de cstorie produce efecte numai de la data ncheierii cstoriei s-ar referi strict la momentul celebrrii cstoriei; astfel, un act de dispozi ie ncheiat de unul dintre viitorii so i n ziua celebrrii cstoriei, dar naintea acestui eveniment, va fi considerat ca fiind ncheiat de o persoan necstorit, fapt care va face s nu se aplice regulile regimului matrimonial conven ional adoptat prin conven ia matrimonial ncheiat anterior acestui moment. n ceea ce privete conven ia matrimonial prin care se modific regimul matrimonial adoptat n mod conven ional nainte de celebrarea cstoriei, ea poate fi, de asemenea, ncheiat oricnd anterior acestui moment, cu respectarea acelorai forme de ncheiere i de publicitate. Pentru modificarea regimului matrimonial aplicabil, so ii pot ncheia o conven ie matrimonial n timpul cstoriei, dar efectele acesteia nu se vor putea produce mai devreme de un an de la ncheierea cstoriei, astfel cum este stipulat n art. 369 alin. (1) N.C.C. Este un termen minim pe care legea l prevede pentru aplicarea regimului matrimonial adoptat la ncheierea cstoriei, indiferent dac so ilor li se aplic regimul matrimonial legal sau un regim conven ional.

2.5. 2. Condi ii de form


Conven ia matrimonial este un act juridic solemn, pentru a crui valabilitate este necesar ncheierea n form autentic. Potrivit dispoziiilor art. 330 alin. (1) N.C.C, conven ia matrimonial se ncheie prin nscris autentificat de notarul public. Aceast condi ie este prevzut de lege ad validitatem, sanc iunea nerespectrii formei autentice fiind nulitatea absolut. Fiind vorba despre reglementri noi, notarul public va avea i rolul de a consilia pr ile n vederea cunoaterii avantajelor i dezavantajelor fiecrui regim matrimonial, astfel nct s poat alege modalitatea cea mai potrivit pentru rela iile patrimoniale ale familiei lor. Tot notarul public va lua consim mntul pr ilor, verificnd dac sunt ndeplinite condi iile de fond pentru ncheierea unei astfel de conven ii de ctre viitorii so i. 79

2.5.3. Condi ii de publicitate


Caracterul public al conven iei matrimoniale are drept scop protec ia ter ilor care vor contracta cu acetia. n acest sens, regimul matrimonial aplicabil unei anumite cstorii poate prezenta interes pentru anumite persoane, n vederea protejrii siguran ei i fluidit ii circuitului civil. n art. 313 N.C.C. se prevede c fa de ter i, regimul matrimonial este opozabil de la data ndeplinirii formalit ilor de publicitate prevzute de lege, lipsa acestora fcnd ca so ii s fie considera i, n raport cu ter ii de bun credin , ca fiind cstori i sub regimul matrimonial al comunit ii legale. Se instituie, aadar, sistemul publicit ii bazat pe cunoaterea efectiv, izvort din concep ia subiectiv a publicit ii regimului matrimonial.50 Publicitatea regimului matrimonial, n reglementarea noului Cod civil romn, aplicabil oricrei cstorii, va fi realizat att prin men iune pe actul de cstorie, fcut de ofi erul de stare civil, dup ncheierea cstoriei, n condi iile art. 291 N.C.C, precum i prin formalit ile prevzute de art. 334 N.C.C. cu privire la publicitatea conven iei matrimoniale. De men ionat este faptul c ofi erul face men iune pe actul de cstorie n acest sens i cu privire la regimul matrimonial al comunit ii legale, chiar dac pentru adoptarea acestuia nu este necesar ncheierea unei conven ii matrimoniale. Potrivit acestui articol, pentru opozabilitate fa de ter i, conven ia matrimonial trebuie s fie nscris n Registrul na ional notarial al regimurilor matrimoniale, inut n format electronic. Acest lucru se realizeaz prin transmiterea conven iei matrimoniale de ctre notarul public instrumentator, din oficiu. Este o modalitate modern i eficient de publicitate, care va conferi tuturor celor interesa i posibilitatea de a cunoate statutul patrimonial al cstoriei celor cu care vor s ncheie anumite acte juridice. Interesul major n acest sens apar ine creditorilor chiro-grafari ai so ilor, care pot astfel s cunoasc ntinderea gajului lor, n func ie de regimul matrimonial aplicabil cstoriei acestora. ntruct acest registru na ional constituie principalul instrument de publicitate n materia regimurilor matrimoniale, ofi erul de stare civil are obliga ia legal, instituit de dispozi iile art 291 N.C.C, de a comunica, din oficiu i de ndat, i o copie de pe actul de cstorie, astfel nct i publicitatea regimului comunit ii legale s se bucure de aceeai publicitate ca i regimurile

50 Crciunescu, C.M., op.cit., p. 367, cu trimitere la M. Avram, C. Nicolescu, op. cit, p. 102.

80

conven ionale. Publicitatea prin nscrierea unei men iuni pe actul de cstorie i prin publicarea n Registrul na ional notarial al regimurilor matrimoniale se completeaz, n func ie de natura bunurilor51, cu notarea conven iei matrimoniale n cartea funciar, nscrierea acesteia n registrul comer ului, precum i n alte registre de publicitate prevzute de lege, n baza dispozi iilor art. 334 alin. (4) N.C.C. Apreciem c legiuitorul a avut n vedere doar bunurile pe care so ii le aveau n momentul ncheierii cstoriei, ns a omis s dispun cu privire la obliga ia realizrii acelorai forme de publicitate n cazul n care, ulterior cstoriei, apar situa ii care ar face necesar publicitatea conven iei matrimoniale ntr-un anumit registru (de pild, unul dintre so i devine comerciant, sau so ii achizi ioneaz anumite bunuri supuse anumitor forme de publicitate). Oricum, avnd n vedere caracterul constitutiv al nscrierilor n cartea funciar, instituit prin dispozi iile cuprinse n art. 8772 i art. 885 alin. (1) i (2)3 N.C.C, nscrierea n cartea funciar a conven iei matrimoniale nu constituie singura form de publicitate cu privire la bunurile so ilor, aceasta fiind completat cu intabularea drepturilor reale imobiliare. Cu privire la aceste bunuri, constatm, aadar, c notarea n cartea funciar devine necesar pentru nsi validitatea transferului dreptului de proprietate, nu doar pentru opozabilitatea fa de ter i, ceea ce va conferi un plus de siguran circuitului civil. De asemenea, potrivit dispozi iilor art. 321 alin. (2) N.C.C, so ii pot realiza notarea n cartea funciar a imobilului care constituie locuin a familiei ca avnd aceast destina ie, pentru a beneficia de drepturile legale pe care aceast notare le confer. De altfel, chiar n enumerarea actelor sau faptelor supuse notrii n cartea funciar, cuprins n art. 902 alin. (1) N.C.C, exist men ionate: calitatea de bun comun a unui imobil; conven ia matrimonial precum i modificarea sau, dup caz, nlocuirea ei; destina ia unui imobil de locuin a familiei. La prima vedere, ar prea inutil men ionarea calit ii de bun comun a unui imobil, atta vreme ct exist conven ia matrimonial, ns, avnd n vedere nlturarea interdic iei privind vnzarea ntre so i a bunurilor, regimul juridic al acestora nu mai este la fel de uor de identificat. Publicitatea se realizeaz,
51 Crciunescu, C.M., op.cit., p. 368: Aa cum bine s-a observat, redactarea textului

noului Cod civil n aceast materie este improprie, ntruct nscrierea n registrele speciale se poate face i n baza altor criterii dect natura bunurilor, cum ar fi, de exemplu, nscrierea n registrul comer ului, care ine de calitatea de comerciant a persoanei; n acest sens, a se vedea M. Avram, C. Nicolescu, op. cit, p. 105.

81

n aceleai forme, i la modificarea conven iei matrimoniale. Consultarea registrului na ional notarial al regimurilor matrimoniale va putea fi fcut de orice persoan, fr a fi inut s justifice vreun interes. Posibilitatea solicitrii de extrase certificate, n condi iile legii, de ctre persoane care nu justific un interes, ni se pare totui exagerat, avnd n vedere i protec ia datelor cu caracter personal.52

2.6. Nulitatea conven iei matrimoniale


Nulitatea constituie o sanc iune care se aplic i conven iei matrimoniale, atunci cnd aceasta este ncheiat cu nerespectarea condi iilor de fond i de form prevzute de lege. Nulitatea absolut va sanc iona nclcarea condi iilor de ordine public privind ncheierea conven iei matrimoniale, cum ar fi: lipsa consim mntului, adoptarea unor clauze prin care se derog de la dispozi iile legale privind regimul matrimonial ales53 sau se aduce atingere egalit ii dintre so i, autorit ii judectoreti sau devolu iunii succesorale legale. Tot cu nulitatea absolut este sanc ionat i nerespectarea formei solemne a conven iei matrimoniale. Pentru viciile de consim mnt existente la ncheierea conven iei matrimoniale, regulile aplicabile nu pot fi dect cele de drept comun, astfel de vicii fiind sanc ionate cu nulitatea relativ a actului.54 Cauze speciale de nulitate se vor putea ntlni n cazul ncheierii conven iei matrimoniale de ctre minor. n aceast ipotez s-ar putea ntlni dou situa ii: ncheierea conven iei matrimoniale de ctre minorul care nu a mplinit vrsta matrimonial i ncheierea conven iei matrimoniale de ctre minorul de 16 ani fr ncuviin area prin ilor i autorizarea instanei de tutel. n prima ipotez, aceea a ncheierii conven iei matrimoniale de ctre minorul care nu a mplinit nc vrsta de 16 ani, se pune ntrebarea: nulitatea aplicabil va fi relativ sau absolut? Considerm, (nota Craciunescu, C.M.)55 alturi de al i autori, c, dei legea nu instituie n
52 Crciunescu, C.M., op.cit., p. 369: Din pcate, nici prin proiectul Legii de punere n

aplicare a noului Cod civil romn nu se aduc amendamente care s tempereze acest exces de publicitate. 53 Pentru astfel de nclcri, sanc iunea este prevzut expres n art. 332 alin. (1) N.C.C. 54 Crciunescu, C.M., op.cit., p. 370, cu trimitere la P. Vasilescu, op. cit, p. 244; M. Avram, C. Nicolescu, op. cit, p. 92. 55 Crciunescu, C.M., op.cit., p. 370.

82

mod expres sanc iunea nulit ii absolute pentru nendeplinirea condi iei privind vrsta matrimonial, aceasta fiind prevzut n art. 294 N.C.C., doar pentru ncheierea valabil a cstoriei, aceeai sanc iune va fi aplicabil i conven iei matrimoniale. Sus inem acest punct de vedere deoarece, potrivit dispozi iilor art. 337 N.C.C., doar minorul care a mplinit vrsta matrimonial poate ncheia o astfel de conven ie, cel care nu are aceast vrst confruntndu-se cu o veritabil lips a capacit ii de folosin n privin a dreptului de a ncheia conven ia matrimonial.56 Pentru cazul n care minorul a ncheiat conven ia matrimonial nainte de mplinirea vrstei matrimoniale, dar a ncheiat cstoria creia respectiva conven ie ar trebui s i se aplice dup mplinirea acestei vrste, n doctrin s-a considerat c, totui, conven ia matrimonial rmne lovit de nulitate, chiar dac acea cstorie este valabil sau chiar dac, ulterior, cauza de nulitate a cstoriei pentru lipsa capacit ii matrimoniale se acoper, deoarece este vorba de o cauz de nulitate proprie conven iei matrimoniale.57 Suntem de acord cu aceast solu ie, ntruct cauzele de nulitate specifice conven iei matrimoniale sunt proprii i se apreciaz la momentul ncheierii actului. n ceea ce privete nerespectarea condi iilor prevzute de lege n legtur cu ncuviin area prin ilor i autorizarea instan ei de tutel, n alin. (2) al art. 337 se prevede posibilitatea anulrii conven iei matrimoniale ncheiate de minor n condi iile art. 462 N.C.C, care se aplic n mod corespunztor. Prin urmare, ac iunea n anulare pentru lipsa ncuviin rii sau autorizrii prevzute de lege va putea fi formulat de ctre reprezentantul legal al minorului, de ocrotitorul su legal sau chiar de minorul care a mplinit vrsta matrimonial, ns minorul va putea invoca i singur, n aprare, nulitatea conven iei matrimoniale, pentru incapacitatea sa izvort din minoritate. De asemenea, instan a care va constata existen a unei conven ii matrimoniale ncheiate fr ncuviin area i autorizarea prevzute de lege, va sesiza procurorul pentru exercitarea ac iunii n anulare. n cazul anulrii conven iei matrimoniale, cstoriei respective i se va aplica regimul matrimonial al comunit ii legale.

56 Ibidem, cu trimitere la M. Avram, C. Nicolescu, op.cit., p. 93. 57 Crciunescu, C.M., op.cit., p. 371, cu trimitere la C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu,

Al. Bicoianu, op. cit, p. 18. n acest sens, a se vedea i M. Avram, C. Nicolescu, op. cit, p. 93.

83

2.7. Simula ia conven iei matrimoniale


Potrivit dispozi iilor art. 331 N.C.C., actul secret prin care se alege un alt regim matrimonial sau se modific regimul matrimonial pentru care sunt ndeplinite formalit ile de publicitate prevzute de lege produce efecte numai ntre so i i nu poate fi opus ter ilor de bun-credin . Prin urmare, solu ia pe care noul Cod civil o prevede pentru simula ia conven iei matrimoniale este aceea a inopozabilit ii actului secret fa de ter ii de bun-credin . Ca efect, regimul matrimonial convenit de so i prin actul secret se poate aplica ntre acetia, ns n raporturile cu ter ii de bun-credin se va aplica ntotdeauna regimul matrimonial prevzut n actul aparent, pentru care s-au realizat formalit ile de publicitate prevzute de lege.

2.8. Modificarea conven iei matrimoniale


Modificarea conven iei matrimoniale comport unele diferen e, dup cum este realizat nainte de ncheierea cstoriei sau ulterior acestei date. Astfel, nainte de ncheierea cstoriei, atta vreme ct conven ia matrimonial ncheiat de viitorii so i nu a intrat nc n vigoare i nu i-a produs niciun fel de efecte, aceasta poate fi modificat oricnd, n totalitate sau n parte, cu respectarea condi iilor prevzute de lege cu privire la forma i publicitatea acesteia. Dup ncheierea cstoriei ns, potrivit dispozi iilor art. 369 N.C.C., so ii vor putea modifica regimul matrimonial care li se aplic doar dup cel pu in un an de la ncheierea cstoriei, cu respectarea dispozi iilor legale specifice ncheierii conven iei matrimoniale, conform principiului simetriei actelor juridice. Modificarea regimului matrimonial nu este posibil naintea mplinirii a cel pu in un an de la ncheierea cstoriei. Primul regim matrimonial aplicabil unei cstorii va putea fi, aadar, modificat abia dup ce a fost aplicat cel pu in un an. n lipsa unei dispozi ii legale contrarii, considerm c nimic nu se opune ca so ii s ncheie, nainte de scurgerea acestui termen, o nou conven ie matrimonial n care s prevad schimbarea regimului matrimonial, ns data stipulat pentru punerea n aplicare a acestei noi conven ii trebuie s fie ulterioar acestui termen. Dup scurgerea acestui termen, modificarea regimului matrimonial poate fi realizat de cte ori doresc so ii, fr nici o restric ie, n afara celor privind forma i publicitatea conven iei matrimoniale. Nu este opozabil ter ilor ns nici o modificare a conven iei matrimoniale care este fcut n frauda intereselor acestora. n acest sens, legea pune la nde84

mna creditorilor prejudicia i prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial dou instrumente. Astfel, potrivit dispozi iilor art. 369 N.C.C, creditorii prejudicia i prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial pot formula ac iune revocatorie n termen de un an de la data la care au fost ndeplinite formalit ile de publicitate sau, dup caz, de cnd au luat cunotin mai nainte de aceste mprejurri pe alt cale. n al doilea rnd, creditorii respectivi pot invoca i pe cale de excep ie, oricnd, inopozabilitatea modificrii sau a lichidrii regimului matrimonial fcute n frauda intereselor lor. Firete c, n situa ia n care ac iunea creditorilor prejudicia i este admis, fa de acetia i va produce efectele vechiul regim matrimonial, pe care ei l-au cunoscut i l-au avut n vedere n momentul contractrii, indiferent dac este vorba de regimul matrimonial al comunit ii legale sau de un regim matrimonial conven ional, pe care so ii l adoptaser printr-o conven ie matrimonial ncheiat cu respectarea dispozi iilor legale. Art. 337 N.C.C. con ine o prevedere special cu privire la ncheierea conven iei matrimoniale de ctre minor, lucru posibil doar cu ncuviin area ocrotitorului legal i a instan ei tutelare. Considerm c aceast dispozi ie este aplicabil numai conven iilor matrimoniale ncheiate naintea ncheierii cstoriei, deoarece prin cstorie minorul dobndete capacitate deplin de exerci iu.

2.9. Efectele conven iei matrimoniale 2.9.1. Con inutul efectelor conven iei matrimoniale
Efectele conven iei matrimoniale se confund, n principiu, cu cele ale regimului matrimonial ales prin aceasta. Pot fi ns i situa ii n care efectele conven iei matrimoniale s fie diferite; un astfel de exemplu l-ar constitui efectele unei conven ii matrimoniale prin care nu se stabilete un regim matrimonial conven ional, ci so ii hotrsc s li se aplice regimul matrimonial legal, ale crui efecte se vor produce, practic, n virtutea legii58, ns includ i o clauz de preciput, a crei aplicare va avea loc la decesul unuia dintre so i. n afara efectelor de substan , conven ia matrimonial produce i efecte probatorii, datorit formalit ilor de publicitate pe care le presupune, ea fiind valorificat i ca mijloc de prob cu privire la regimul matrimonial aplicabil so ilor sau al celorlalte acte pe care le poate
58 Crciunescu, C.M., op.cit., p. 374, cu trimitere la P. Vasilescu, op. cit, pp. 239-240.

85

ngloba. Firete c fiecare dintre celelalte acte pe care le poate cuprinde conven ia matrimonial (dona ii, recunoateri de filia ie) i vor produce efectele specifice potrivit dreptului comun.

2.9.2. ntinderea n timp a efectelor conven iei matrimoniale


Astfel cum s-a afirmat n doctrin59, n timp, efectele conven iei matrimoniale coincid cu aplicarea regimului matrimonial pe care l cuprinde. Fiind un act accesoriu cstoriei, conven ia matrimonial nu poate produce efecte legate de aplicarea regimului matrimonial n afara limitelor temporale ale cstoriei, nefiind de conceput aplicarea unui regim matrimonial n afara cstoriei, dup cum este greu de imaginat o cstorie n care s nu se aplice niciun regim matrimonial. Astfel, conven ia matrimonial ncheiat nainte de ncheierea cstoriei i va produce efectele ntre so i de la data ncheierii cstoriei, iar fa de ter i, de la data ndeplinirii formalit ilor de publicitate prevzute de lege. ncetarea aplicrii respectivului regim matrimonial va avea loc, ntre so i, fie la data stabilit de pr i prin conven ie matrimonial care respect formalit ile de publicitate prevzute de lege, fie la data introducerii cererii de divor ori de la data separrii n fapt a so ilor n condi iile legii, fie de la data anulrii ori a constatrii nulit ii cstoriei, fie de la data ncetrii cstoriei prin decesul unuia dintre so i, fie, n sfrit, de la data rmnerii irevocabile a hotrrii judectoreti prin care a fost dispus modificarea judiciar a regimului matrimonial. Acesta nu este ns i momentul n care vor nceta efectele conveniei matrimoniale, acestea producndu-se n continuare, pn la terminarea lichidrii regimului matrimonial aplicat. De asemenea, vor rmne n vigoare unele prevederi care reprezint alte acte juridice nglobate n aceasta, care i pot produce efectele independent de aplicarea regimului matrimonial. Fa de ter i, perioada producerii efectelor conven iei matrimoniale este condi ionat de data la care se realizeaz formele de publicitate prevzute de lege sau la care ter ii au cunoscut-o pe alt cale; ideal ar fi ca aceste date s coincid, astfel nct s nu existe perioade n care ntre so i s se aplice conven ia matrimonial, iar fa de ter i aceasta s nu i gseasc aplicare, consecin a constnd n aplicarea ntre so i a unui regim matrimonial conven ional, iar fa de ter i, a regimului matrimonial legal. Posibilitatea oferit de noul Cod civil tuturor so ilor de a-i organiza
59 Ibidem, cu trimitere la M. Avram, C. Nicolescu, op. cit, p. 109.

86

rela iile patrimoniale din cadrul cstoriei potrivit propriei lor voin e, constituie un mare pas nainte n reglementarea raporturilor de familie n dreptul romnesc. Este adevrat c libertatea de micare a so ilor pe acest teren este destul de limitat n compara ie cu alte sisteme de drept, ns progresul fa de actuala reglementare oferit de Codul familiei este evident. Conven ia matrimonial, care renvie vechiul contract de cstorie, constituie instrumentul cu ajutorul cruia so ii pot s convin cu privire la carta patrimonial a propriei lor familii, iar ter ii sunt proteja i n raporturile contractuale pe care le vor avea cu so ii. Respectarea condi iilor de validitate, precum i a celor de publicitate, pentru ncheierea valabil a conven iei matrimoniale, reprezint garan ia unei reale protec ii a siguranei circuitului civil, conferindu-i acestuia stabilitate. Chiar dac reglementarea noului Cod civil este departe de a fi perfect, cel pu in pe planul dreptului familiei constituie un demers necesar i binevenit.60

2.10. Desfacerea cstoriei noile modalit i de desfacere a cstoriei61


Se va introduce institu ia divor ului notarial sau admnistrativ (reglementat anticipat prin mica reform n justi ie potrivit art. XXIII din Legea nr. 202 din 2010 privind unele msuri pentru accelerarea solu ionrii proceselor62, prin introducerea n Codul familiei a art. 381-384, respectiv prin modificarea art. 3963) competen a pronun rii acestuia va apar ine ofi erului de stare civil de la locul cstoriei sau de la ultima locuin comun a so ilor;64
60 Crciunescu, C.M., op.cit., p. 375 i urm. 61 Gherghe Aurelian, Noile modalit i de desfacere a cstoriei, n Noul Cod civil.

Comentarii, op. cit., 2009, p. 377-400


62 Publicat n M. Of. al Romniei, Partea I, nr. 414 din 26 octombrie 2010. 63 Modificarea const n adugarea unui alineat nou care reglementeaz data de la care

este desfcut cstoria n cazul divor ului pe cale notarial sau administrativ. Textul are n vedere corelarea cu dispozi iile art. 381-384 din Codul familiei, nou introduse prin Legea nr. 202/2010. 64 Potrivit art. XXIII alin. (2) din Legea nr. 202/2010, procedura divor ului notarial sau administrativ se aplic i n cazul cstoriilor ncheiate nainte de intrarea n vigoare a acestei legi. Spre deosebire de toate celelalte dispozi ii ale Legii nr. 202/ 2010, care intr n vigoare n termen de 30 de zile de la data publicrii acesteia n Monitorul Oficial, dispozi iile referitoare la divor ul pe cale administrativ sau pe cale notarial intr n vigoare n termen de 60 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial. n acest interval de timp, Ministerul Justi iei, Uniunea Na ional

87

Dincolo de schimbarea modalit ii de reglementare, noul Cod civil propune societ ii romneti o reglementare adaptat n raport cu realit ile actuale, introducnd nout i dintre care eviden iem divor ul prin acordul so ilor (pe cale administrativ sau prin procedura notarial), divor ul la cererea unuia dintre so i (dup o separare n fapt care a durat cel pu in 2 ani), divor ul prin cerere acceptat de prt, dreptul la despgubiri al so ului nevinovat care sufer un prejudiciu prin desfacerea cstoriei sau dreptul la presta ia compensatorie. Doctrina modern deosebete trei tipuri principale de disolu ie marital: despr irea n fapt, dar cu locuin comun, separarea total (i n ceea ce privete locuin a), dar fr desfacerea cstoriei, i divor ul.65 Desfacerea cstoriei prin divor produce consecin e multiple, care se rsfrng asupra ntregului complex de rela ii de natur personal i de natur patrimonial generate prin ncheierea cstoriei, att ntre so i, ct i ntre acetia, pe de o parte, i copiii lor, pe de alt parte.66 Toate efectele divor ului se vor produce numai pentru viitor, spre deosebire de cele ale desfiin rii cstoriei, care, n principiu, opereaz att pentru trecut, ct i pentru viitor.67 Divor ul fiind singurul mijloc de desfacere a cstoriei reprezint punctul final al unui proces de disolu ie marital ce este admis ns, n mod diferit, de majoritatea legisla iilor contemporane. n literatura juridic sunt eviden iate trei concepii (sisteme) privind divor ul: sistemul divor ului-remediu, sistemul divor ului-sanc iune i concep ia mixt a divor ului remediu-sanciune.68 n concep ia divor ului-remediu, divor ul este o solu ie, un remediu menit s pun capt cstoriei devenit imposibil, fie datorit unor
a Notarilor Publici din Romnia i Ministerul Administra iei i Internelor au obliga ia de a propune msurile necesare pentru punerea n aplicare a prevederilor privind divor ul prin acordul so ilor pe cale administrativ sau prin procedur notarial, conform art. XXIII alin. (3) al legii a se vedea, Atasiei, D., i , H., Mica reform n justi ie Legea nr. 202/2010 comentat, Editura Hamangiu, Bucureti, 2010, p. 140-148. 65 Gherghe, A., op. cit., p. 378, Primul caz se ntlnete mai des n ri mai pu in dezvoltate, unde locuin a este o problem, un al doilea caz (separarea n fapt), n ri dezvoltate n care locuin a nu este o problem; n schimb, divor ul i efectele sale prezint anumite particularit i n func ie de spiritul i de tradi ia fiecrui popor. 66 Ibidem, p. 379, cu trimitere la: Florian Emese, Dreptul familiei, Ed. Limes, ClujNapoca, 2003, pp. 191-199. 67 A se vedea A. Gherghe, Dreptul familiei, Ed. Europolis, Constan a, 2010, p. 191. 68 Aceast clasificare a fost avut n vedere i de legiuitorul romn la elaborarea proiectului noului Cod de procedur civil.

88

motive imputabile so ilor, fie datorit unor motive neimputabile acestora. Spre exemplu, boala unuia dintre so i, care face imposibil continuarea cstoriei, justific, n aceast concep ie, desfacerea cstoriei la cererea oricruia dintre so i. n concep ia divor ului-sanc iune, divor ul este o sanciune ce se pronun pentru culpa unuia dintre so i i mpotriva acestuia, la cererea so ului inocent. Divor ul poate fi pronun at i datorit culpei ambilor so i, ns nu este admis exclusiv datorit culpei so ului reclamant, n baza principiului nemo censetur propriam turpitudinem allegans.69 Concepia mixt, n forma sanc iune-remediu, consider divor ul ca o sanc iune, de regul, iar prin excep ie este admis i divor ul-remediu, n timp ce n varianta remediu-sanc iune se consider divor ul ntotdeauna ca un remediu, i numai excep ional ca o sanc iune.70 Noul Cod civil aduce o reglementare modern i reformatoare, n acord cu teoria contractualist a cstoriei, prin nlturarea sistemului formalist i limitativ al Codului familiei i prin instituirea posibilit ii de a divor a prin acordul pr ilor pe cale judiciar, pe cale administrativ i prin procedur notarial. Noul Cod civil promoveaz o nou concep ie cu privire la desfacerea cstoriei prin divor . Apreciem c aceast concep ie este modern i liberal, fiind expresia afirmrii drepturilor personalit ii i a dreptului so ilor la via privat. Astfel, aceast reglementare pune la ndemna so ilor, fr ngrdirile din prezent, mai multe forme de desfacere a cstoriei. n Capitolul al VII-lea (Desfacerea cstoriei), la art. 373 N.C.C., sunt reglementate motivele de divor , legiuitorul dispunnd c divor ul poate avea loc: prin acordul so ilor, la cererea ambilor so i sau a unuia dintre so i, acceptat de cellalt so ; atunci cnd, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre so i sunt grav vtmate i continuarea cstoriei nu mai este posibil; la cererea unuia dintre so i, dup o separare n fapt care a durat cel pu in 2 ani; la cererea aceluia dintre so i a crui stare de sntate face imposibil continuarea cstoriei. Astfel, noul Cod civil instituie patru modalit i de solu ionare a divor ului. Dup cum se poate observa, i dup cum sunt reglementate n articolele ulterioare, motivele sunt grupate pe categorii de divor , i anume: 1. divor ul prin acordul so ilor pe cale judiciar; 2. divor ul prin acordul
69 Gherghe, A., op. cit., p. 379. 70 Ibidem, cu trimitere la: A. Corhan, Dreptul familiei, Teorie i practic, ed. a Il-a,

revzut i completat, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2009, p. 191.

89

so ilor pe cale administrativ sau prin procedur notarial; 3. divor ul din culp; 4. divor ul din cauza strii snt ii unuia dintre so i. n realitate, noul Cod civil stabilete dou tipuri de divor , i anume: divor ulremediu (fr culp) i divor ul din culpa so ilor.71 n aceast viziune, divor ul reprezint disolu ia cstoriei valabile survenit n timpul vie ii so ilor72, fie datorit unor motive temeinice, imputabile so ului prt sau ambilor so i, fie datorit bolii unuia dintre so i ce face imposibil continuarea cstoriei, fie, n anumite condi ii, datorit consim mntului exprimat de ambii so i. Noul Cod civil, prin art. 373 lit. a), promoveaz o nou concep ie cu privire la divor ul prin acordul so ilor, inspirat din dreptul francez.73 Astfel, n noua reglementare, spre deosebire de legisla ia actual n care divor ul prin consim mnt trebuie solicitat de ctre ambii so i, se instituie i posibilitatea solicitrii divor ului de ctre unul singur dintre so i, n condi iile n care cererea este acceptat i de ctre cellalt so . Prima modalitate de desfacere a cstoriei prevzut de art. 373 lit. a) N.C.C., i anume divor ul prin acordul so ilor, are dou forme: o form simpl, pe care o denumim divor prin cerere comun, i o alt variant, denumit divor prin cerere acceptat de prt. n ceea ce privete divor ul prin cerere comun, pr ile nu trebuie s releve niciun fapt obiectiv sau subiectiv care a dus la hotrrea lor de a solicita desfacerea cstoriei. n opinia noastr, denumirea marginal dat articolului 373 din Noul Cod civil, respectiv Motivele de divor , nu este la adpost de critic, deoarece, n cazul prevzut, la lit. a), consim mntul (acordul) so ilor n vederea desfacerii cstoriei este doar temeiul (fundamentul) divor ului. n aceast ipotez, cauzele reale ale destrmrii cstoriei (motivele de divor ) sunt, de fapt, ascunse sub acoperirea acordului de voin al so ilor. Pentru aceste considerente, n literatura juridic francez aceast form de solu ionare a divor ului a fost denumit i divor ul misterios sau
71 Gherghe, A., op. Cit., p. 381: n categoria divor ului remediu (fr culp)

includem divor ul din motive de sntate i divor ul prin acordul so ilor, iar n categoria divor ului din culp, includem divor ul din vina so ilor pentru motive temeinice i divor ul pentru separarea n fapt. 72 Ibidem, cu trimitere la M. Planiol, G. Ripert, Trait pratique de droit civil franais, t. II, LGDJ, Paris, 1926, p. 391, (Le divorce est la rupture d'un mariage valable du vivant des deux poux). 73 Ibidem, p. 383: n prezent, n dreptul francez, art. 229 C. civ. prevede explicit trei cazuri de desfacere a cstoriei: prin consim mnt mutual, prin ruperea vie ii comune i pentru greeal.

90

secret.74 n cazul n care cererea de divor se ntemeiaz, n condi iile prevzute de noul Cod Civil, pe acordul pr ilor, ea va fi semnat de ambii so i sau de ctre un mandatar anume, cu procur special autentic.75 Dac mandatarul este avocat, el va certifica semntura so ilor, potrivit legii. Atunci cnd este cazul, n cererea de divor , so ii vor stabili i modalit ile n care au convenit s fie solu ionate cererile accesorii divor ului. Singurele condi ii impuse de legiuitor sunt ca ambii so i s aib capacitate deplin de exerci iu i consim mntul lor s nu fie viciat, instan a de judecat avnd obliga ia de a verifica existen a consim mntului so ilor, dup care va fixa termen pentru solu ionarea cererii n camera de consiliu. Cea de-a doua form de divor prin consim mnt mutual, divor ul prin cerere acceptat de prt, numit n doctrina francez i divor cu dubl mrturisire, debuteaz prin formularea unei cereri de divor ntemeiat pe culpa so ului prt, iar dac acesta recunoate faptele care au dus la destrmarea vie ii conjugale, instan a de judecat, dac reclamantul este de acord, va pronun a divor ul fr a cerceta temeinicia motivelor de divor i fr a face men iune despre culpa pentru desfacerea cstoriei.76 n cazul acestui tip de divor , trebuie s artm c, n situa ia n care reclamantul nu este de acord cu pronun area divor ului n condi iile artate mai sus, cererea de divor va fi solu ionat potrivit dreptului comun, prin administrarea dovezilor cu privire la culpa so ilor n destrmarea rela iilor de familie. Anterior intrrii n vigoare a Legii nr. 202/2010 privind unele msuri pentru accelerarea solu ionrii proceselor, desfacerea cstoriei prin divor se putea ob ine exclusiv pe cale judiciar, instan a judectoreasc fiind singura autoritate competent s verifice ndeplinirea condi iilor cerute de lege pentru solu ionarea divor ului. n aceast materie, noul Cod civil aduce o reglementare modern i reformatoare n acord cu teoria contractualist a cstoriei prin abandonarea sistemului formalist i limitativ al Codului familiei i prin instituirea posibilit ii de a divor a prin acordul pr ilor,

74 Ibidem, p. 384, cu trimitere la: A. Benabent, Droit Civil, La famille, 8me d., Librairie

de la Cour de Cassation, Paris, 1997, p. 237.


75 A se vedea art. 897 i art. 898 din Proiectul Noului Cod Civil de procedur civil

(prefa de conf. univ. dr. M. Nicolae), Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2009, pp. 315-316. 76 A se vedea art. 899 din Proiectul Noului Cod de Procedur Civil, op. cit, p. 316.

91

att pe cale judiciar, ct i pe cale administrativ sau prin procedur notarial. Pentru prima dat n legisla ia romneasc este consacrat divor ul extrajudiciar, acesta putnd fi solu ionat prin constatarea desfacerii cstoriei prin acordul so ilor de ctre ofi erul de stare civil sau de ctre notarul public de la locul cstoriei ori al ultimei locuin e comune a so ilor prin emiterea unui certificat de divor , n condi iile legii. Acest tip de divor va putea fi ob inut pe cale administrativ sau prin procedur notarial, numai dac so ii sunt de acord i nu au copii minori, nscu i din cstorie sau adopta i [art. 375 alin. (1) N.C.C.]. Literatura juridic recent a eviden iat c scoaterea divor ului prin acordul so ilor din competen a exclusiv a instan elor de judecat, n condi iile n care acetia nu au copii minori nscu i din cstorie sau adopta i, constituie o solu ie pentru degrevarea instan elor judectoreti de o serie de cauze simple n care judectorul nu are dect rolul de a constata acordul so ilor i de a pronun a divor ul n baza acestui acord, fr s verifice dac exist motive temeinice de desfacere a cstoriei.77 Observm c a fost eliminat i condi ia termenului de un an de la ncheierea cstoriei prevzut n legisla ia n vigoare pentru introducerea unei cereri de divor prin acordul so ilor, singura condi ie impus fiind aceea ca so ii s nu fie pui sub interdic ie [art. 375 alin. (2) N.C.C.]. n cazul divor ului prin acordul so ilor pe cale administrativ sau prin procedur notarial, potrivit dispozi iilor art. 376 alin. (1) N.C.C, cererea de divor se depune de so i mpreun. Ofi erul de stare civil sau notarul public nregistreaz cererea i le acord un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de divor . n opinia noastr, termenul acordat de ofi erul de stare civil sau de notarul public dup nregistrarea cererii de divor este un termen de reflec ie cu caracter obligatoriu, ce d posibilitatea so ilor de a ncerca depirea nemul umirilor, nen elegerilor i a conflictelor ivite, fiind acordat n scopul unei eventuale retrageri a cererii de divor . Pe perioada celor 30 de zile, termenul are efect suspensiv, n sensul c solu ionarea cererii de divor este amnat pn la mplinirea lui. La expirarea acestui termen,

77 Ibidem, p. 386, cu trimitere la: C.-M. Crciunescu, Reglementarea divor ului n

Proiectul noului Cod Civil i n dreptul comparat, n vol. Dreptul romnesc n contextul exigen elor Uniunii Europene - Academia Romn. Institutul de Cercetri Juridice Andrei Rdulescu, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2009, p. 121.

92

ofi erul de stare civil sau, dup caz, notarul public verific dac so ii struie s divor eze i dac, n acest sens, consim mntul lor este liber i neviciat [art. 376 alin. (2) N.C.C.]. Dac so ii struie n divor , ofi erul de stare civil sau, dup caz, notarul public constat desfacerea cstoriei prin acordul so ilor i elibereaz certificatul de divor fr s fac vreo men iune cu privire la culpa so ilor. n ceea ce privete efectele divor ului pe cale administrativ sau prin procedur notarial cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre so i, acetia pot conveni s pstreze numele purtat n timpul cstoriei, ofi erul de stare civil sau, dup caz, notarul public lund act de aceast n elegere. Dac nu a intervenit o n elegere, fiecare dintre fotii so i va purta numele dinaintea cstoriei. Dac so ii nu se n eleg asupra numelui de familie pe care s l poarte dup divor , ofi erul de stare civil sau, dup caz, notarul public emite o dispozi ie de respingere a cererii de divor i ndrum so ii s se adreseze instan ei de judecat. Ofi erul de stare civil sau, dup caz, notarul public nu are competen a de a solu iona cererile privind alte efecte ale divor ului asupra crora so ii nu se n eleg, fiind obligat s ndrume so ii s se adreseze instan ei judectoreti competente. n cazul n care cererea de divor este depus la primria unde s-a ncheiat cstoria, ofi erul de stare civil, dup emiterea certificatului de divor , va face men iune despre acest lucru n actul de cstorie. Cnd cererea de divor a fost depus la primria n a crei raz teritorial so ii au avut ultima locuin comun, ofi erul de stare civil va emite certificatul de divor i va nainta, de ndat, o copie certificat de pe acesta la primria locului unde s-a ncheiat cstoria, n scopul efecturii men iunii n actul de cstorie [art. 377 alin. (1) i (2] N.C.C.]. n cazul constatrii divor ului de ctre notarul public, acesta va emite certificatul de divor i va nainta, de ndat, o copie certificat de pe acesta la primria locului unde s-a ncheiat cstoria, spre a se face men iune n actul de cstorie. Certificatul de divor eliberat n condi iile artate mai sus, de ctre ofi erul de stare civil sau, dup caz, de notarul public, este opozabil fa de ter i, n condi iile legii. Cstoria este considerat desfcut la data eliberrii certificatului de divor . Dei legiuitorul nu a prevzut o cale de atac mpotriva certificatului de divor , fiind vorba despre un act juridic, apreciem c acesta va putea fi atacat n condi iile dreptului comun (de exemplu, anulat pentru nerespectarea condi iilor de fond sau a condi iilor
93

de form). n ipoteza n care nu sunt ndeplinite condi iile prevzute de lege cu privire la divor ul prin acordul so ilor pe cale administrativ sau prin procedur notarial, ofi erul de stare civil sau, dup caz, notarul public va respinge cererea de divor . n acest caz, so ii nu au la dispozi ie nici o cale de atac, ns se pot adresa cu cererea de divor instan ei de judecat, pentru ca aceasta s dispun desfacerea cstoriei prin acordul lor, n condi iile art. 374 N.C.C. sau n baza unui alt temei prevzut de lege. Oricare dintre so i se poate adresa ns, pe cale separat, instan ei competente, n scopul ob inerii de daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat prin refuzul abuziv al ofi erului de stare civil sau al notarului public de a constata desfacerea cstoriei prin acordul so ilor i de a emite certificatul de divor . Astfel, legiuitorul recunoate dreptul oricrui so de a pretinde i de a ob ine de la ofi erul de stare civil sau de la notarul public, echivalentul prejudiciului pe care 1-a suferit prin svrirea unui fapt ilicit ce const ntr-o omisiune (refuzul abuziv al ofi erului de stare civil sau al notarului public), caz n care ne aflm n prezen a rspunderii civile delictuale, izvor distinct de obliga ii. Aceste despgubiri (dauneinterese) pot fi acordate, n condi iile dreptului comun, fie sub forma unei sume globale de bani, fie sub forma unor sume prestate periodic. n ceea ce privete divor ul prin acordul so ilor pe cale judiciar, observm c aceast modalitate de desfacere a cstoriei nu mai este supus limitrilor din legisla ia actual. Prin procedura judiciar, so ii pot divor a prin consim mnt mutual, indiferent dac exist sau nu copii minori rezulta i din cstorie i indiferent de data ncheierii cstoriei [art. 374 alin. (1) N.C.C.]. Singura condi ie restrictiv a acestei forme este punerea sub interdic ie a unuia dintre so i, restric ie logic avnd n vedere c interzisul nu-i mai poate exprima valabil consim mntul. De altfel, instan a de judecat este obligat s verifice dac exist consim mntul liber i neviciat al fiecruia dintre so i. La termenul de judecat, instan a va verifica dac so ii struie n desfacerea cstoriei pe baza acordului lor i, n caz afirmativ, va pronun a divor ul, fr a face men iune despre culpa so ilor. Prin aceeai hotrre, instan a va lua act de nvoiala so ilor cu privire la cererile accesorii, n condi iile legii. Hotrrea pronun at n aceste condi ii este definitiv. Cstoria este desfcut din ziua n care hotrrea prin care s-a pronun at divor ul a rmas definitiv.

94

n cazul n care so ii nu se nvoiesc asupra cererilor accesorii, instan a va administra probele prevzute de lege pentru solu ionarea acestora i, la cererea pr ilor, va pronun a o hotrre cu privire la divor (ce va fi definitiv numai n ceea ce privete divor ul), solu ionnd totodat i cererile privind exercitarea autorit ii printeti, contribu ia prin ilor la cheltuielile de cretere i educare a copiilor i numele so ilor dup divor . Dac va fi cazul, cu privire la celelalte cereri accesorii, instan a va continua judecata pronun nd o hotrre supus cilor de atac prevzute de lege.78 Eviden iem c, n cazul divor ului prin acordul so ilor, niciunul dintre so i nu pierde drepturile pe care legea sau conven iile ncheiate anterior cu ter ii le confer fiecruia dintre ei [art. 384 alin. (2) N.C.C. instituie regula general potrivit creia so ul mpotriva cruia a fost pronun at divor ul pierde drepturile pe care legea sau conven iile ncheiate anterior cu ter ii le atribuie acestuia]. Hotrrea judectoreasc prin care s-a pronun at divor ul este opozabil erga omnes, n condi iile legii. Divor ul din cauza strii snt ii unuia dintre so i de lege lata, motivele de natur obiectiv, independente de conduita culpabil a vreunuia dintre so i, constituie temei de desfacere a cstoriei i oricare dintre so i poate cere divor ul atunci cnd starea snt ii sale face imposibil continuarea cstoriei [art. 38 alin. (3) C. fam.]. n ceea ce privete desfacerea cstoriei motivat de starea snt ii unuia dintre so i, noul Cod civil dispune n art. 373 lit. d) c divor ul poate avea loc la cererea aceluia dintre so i a crui stare de sntate face imposibil continuarea cstoriei. Observm c, n acest caz, divor ul intervine datorit imposibilit ii continurii cstoriei, indiferent dac aceast situa ie este imputabil sau nu vreunuia dintre so i. Divor ul apare ca un remediu al unei situa ii ce nu mai poate continua, fr a se cuta culpa vreunuia dintre so i. Astfel, desfacerea cstoriei se pronun de instan a de judecat fr a se face men iune despre culpa so ilor [art. 381 N.C.C.). n ipoteza prevzut de art. 373 lit. d) N.C.C., divor ul poate fi cerut numai de ctre so ul bolnav, singura condi ie fiind ca, datorit strii snt ii acestuia, continuarea cstoriei s fi devenit imposibil. Avnd n vedere c legiuitorul nu a fcut referiri la natura afec iunii sau la gravitatea bolii, i ntruct divor ul n acest caz are rolul de a solu iona o situa ie considerat ca intolerabil,
78 n acest sens, a se vedea art. 898 din Proiectul Noului Cod de procedur civil, op. cit,

p. 315.

95

permanent i de nenlturat, apreciem c au fost avute n vedere att afec iunile de natur fizic, ct i cele de natur psihic. n acest sens, instan a de judecat este obligat s administreze probe privind existen a bolii i starea snt ii so ului bolnav i va pronun a divor ul fr a face men iune despre culpa pentru desfacerea cstoriei. Potrivit dispozi iilor art. 373 lit. b) N.C.C., divor ul poate avea loc atunci cnd, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre so i sunt grav vtmate i continuarea cstoriei nu mai este posibil. n acest caz divor ul se pronun dac instan a stabilete culpa unuia dintre so i n destrmarea cstoriei. Cu toate acestea, dac din probele administrate, rezult culpa ambilor so i, instan a poate pronun a divor ul din culpa lor comun, chiar dac numai unul dintre ei a fcut cerere de divor . n ipoteza prevzut de art. 373 lit. b) N.C.C., legiuitorul nu arat nici mcar exemplificativ care sunt motivele de divor . Din analiza textului rezult c divor ul din culpa so ilor este admis dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele trei condi ii: 1. motivele de divor s existe i s fie temeinice; 2. raporturile dintre so i (personale sau patrimoniale) s fie grav vtmate; 3. continuarea cstoriei s nu mai fie posibil. Astfel, culpa ce determin divor ul se apreciaz n raport cu ndeplinirea obliga iilor impuse so ilor. Fapta culpabil a unuia dintre so i ori a ambilor so i trebuie s constea n nclcarea drepturilor celuilalt so ori n nendeplinirea obliga iilor ce le revin fiecruia. Suntem de prere (nota Gherge, A.)79 c n sistemul noului Cod civil crete importan a i rolul culpei n destrmarea rela iilor de cstorie, deoarece se confer o miz deosebit stabilirii culpei n pronun area divor ului, lundu-se n considerare efectele desfacerii cstoriei cu privire la rela iile personale i patrimoniale dintre so i. n aceast concep ie, divorul este considerat pronun at mpotriva so ului din a crui culp exclusiv s-a desfcut cstoria. Astfel, potrivit art. 384 alin. (2) N.C.C., so ul mpotriva cruia a fost pronun at divor ul pierde drepturile (s.n.) pe care legea sau conven iile ncheiate anterior cu ter ii le atribuie acestuia. Apreciem80 c n aceast situa ie, divor ul se pronun ca o sanc iune fa de so ul n culp. Acesta pierde drepturile pe care legea sau conven iile ncheiate anterior cu ter ii le atribuie ca efect al pronun rii divor ului,
79 Gherghe, A., op. cit., p. 393. 80 Ibidem.

96

fiind sanc ionat n acest mod. Considerm c textul art. 384 alin. (2) N.C.C. a fost conceput i redactat n mod defectuos, ambiguu, deoarece nu este clar care sunt drepturile pe care le pierde so ul vinovat.81 Sperm ca prin Legea pentru punerea n aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil legiuitorul s precizeze sau s explice care sunt drepturile pe care le pierde so ul culpabil, cu titlu de sanc iune, odat cu pronun area divor ului. Culpa este luat n considerare cu privire la efectele ei dup pronun area divor ului, distinct de dreptul la presta ia compensatorie prevzut de art. 390 so ul nevinovat, care sufer un prejudiciu prin desfacerea cstoriei, poate cere so ului vinovat s l despgubeasc. n acest caz, instan a de tutel82 solu ioneaz cererea prin hotrrea de divor (art. 388 N.C.C). n opinia lui Gherge Aurelian, dispozi ia cuprins n art. 388 este inoportun, deoarece favorizeaz ncheierea cstoriei din interes prin accentuarea caracterului material (pecuniar) al rela iilor dintre so i, fiind de natur s l constrng pe so ul care nu mai dorete continuarea cstoriei i are o situa ie material precar, s continue aceast cstorie de team c va fi obligat la despgubiri pe care nu are posibilitatea de a le plti. Presta ia compensatorie este o institu ie juridic nou ce are ca finalitate compensarea, n msura n care este posibil, a unui dezechilibru semnificativ pe care divor ul l-ar determina n condi iile de via ale celui care o solicit.83 Aceasta poate fi acordat, n cazul n care divor ul se pronun din culpa exclusiv a so ului prt, so ului reclamant care a suferit prin desfacerea cstoriei o modificare a modului de via , care s determine scderea nivelului de trai sub un nivel decent, chiar dac nu se afl n incapacitate de munc. De altfel, so ul reclamant are un drept de op iune ntre a solicita dreptul la presta ia compensatorie sau dreptul la pensia de ntre inere.84 Noul Cod civil reglementeaz att condi iile n care
81 Potrivit art 384 alin. (3) N.C.C, aceste drepturi nu sunt pierdute n cazul culpei

comune sau al divor ului prin acordul so ilor."


82 Noul Cod civil stabilete o competen unic n rezolvarea cauzelor privind aspectele

de dreptul familiei, care apar ine instan ei de tutel.


83 Presta ia compensatorie este o institu ie juridic existent n prezent i n dreptul

francez (art. 270 i urm. C. civ. fran.), de unde s-au inspirat i autorii noului Cod civil romn. 84 Potrivit art. 390 alin. (3) N.C.C., so ul care a solicitat presta ia compensatorie nu poate cere de la fostul su so i pensie de ntre inere, n condi iile art 389. Spre deosebire de presta ia compensatorie, dreptul la ntre inere nu poate fi conceput n cazul fotilor so i dect n prezen a strii de nevoie, determinat de incapacitatea de a munci.

97

poate fi acordat presta ia compensatorie, ct i criteriile obligatorii care trebuie avute n vedere la stabilirea cuantumului acesteia. So ul reclamant (nevinovat) poate beneficia, la cerere, de dreptul la presta ia compensatorie dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele trei condi ii: 1. s existe un dezechilibru semnificativ pe care divor ul l-ar determina n condi iile de via ale celui care solicit presta ia compensatorie; 2. divor ul s fi fost pronun at din culpa exclusiv a so ului prt; 3. cstoria s fi durat cel pu in 20 de ani. Presta ia compensatorie are ca scop compensarea pe ct posibil a unui dezechilibru semnificativ creat prin desfacerea cstoriei i nu se poate solicita dect odat cu divor ul. Observm c legiuitorul romn nu a enumerat faptele ce justific presta ia compensatorie, stabilind ns criteriile care trebuie avute n vedere la stabilirea presta iei compensatorii.85 Astfel, la stabilirea presta iei compensatorii, instan a de judecat va ine seama att de resursele so ului care o solicit, ct i de mijloacele celuilalt so din momentul divor ului, precum i de efectele pe care le are sau le va avea lichidarea regimului matrimonial.86 n caz de ncetare (regimul matrimonial nceteaz prin constatarea nulit ii, anularea, desfacerea sau ncetarea cstoriei) sau de schimbare (regimul matrimonial se poate modifica pe cale conven ional sau pe cale judiciar), regimul matrimonial se lichideaz potrivit legii, prin buna nvoial sau, n caz de nen elegere, pe cale judiciar. Hotrrea judectoreasc definitiv, respectiv nscrisul ntocmit n form autentic notarial, constituie act de lichidare. De asemenea, vor fi avute n vedere orice alte mprejurri previzibile, de natur s modifice resursele i mijloacele ambilor so i, cum ar fi: a. vrsta i starea de sntate a so ilor; b. contribu ia la creterea
85 Gherghe, A., p. 395: n dreptul american, se manifest tendin a eliminrii divor u-

lui pentru culp, stabilirea culpei fiind relevant doar pentru ob inerea presta iei compensatorii. Faptele care justific presta ia compensatorie sunt: adulterul, abandonul, nclcarea obliga iilor conjugale, consumul exagerat de alcool, violen a fizic sau psihic, condamnarea pentru crim. Spre exemplu, Statul California a abolit culpa drept cauz de desfacere a cstoriei nc din anul 1969. In acest sens, a se vedea A. A. Lavasseur, Droit des Etats-Unis, 2 eme Ed., Dalloz, Paris, 1994, pp. 176-177. 86 Noul Cod civil consacr principiul libert ii de op iune cu privire la alegerea regimului matrimonial, renun nd la exclusivismul regimului comunit ii din legisla ia actual. Astfel, se trece la un sistem de drept cu pluralitate de regimuri matrimoniale aplicabile, viitorii so i putnd alege ca regim matrimonial comunitatea legal, separa ia de bunuri sau comunitatea conven ional.

98

copiilor minori pe care a avut-o i urmeaz s o aib fiecare so ; c. pregtirea profesional a fiecruia dintre so i; d. posibilitatea de a desfura o activitate productoare de venituri, i altele, asemenea. Presta ia compensatorie poate fi stabilit n bani sau n natur. Presta ia compensatorie poate fi stabilit n bani, sub forma unei sume globale sau a unei rente viagere. Renta poate fi stabilit ntr-o cot procentual din venitul debitorului sau ntr-o sum de bani determinat. Presta ia compensatorie poate fi stabilit i n natur, sub forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile care apar in debitorului. Renta i uzufructul se pot constitui pe toat durata vie ii celui care solicit presta ia compensatorie sau pentru o perioad mai scurt, care se stabilete prin hotrrea de divor . La cererea so ului creditor, instan a de judecat l poate obliga pe so ul debitor s constituie o garan ie real sau s dea cau iune pentru a asigura executarea rentei. Constatm c hotrrile judectoreti ce vor fi pronun ate n materia presta iei compensatorii nu se vor bucura de autoritate de lucru judecat absolut, ci relativ. Consecin a este c, ori de cte ori se schimb mprejurrile care au determinat pronun area hotrrii, instan a de tutel poate mri sau micora presta ia compensatorie dac se modific, n mod semnificativ, mijloacele debitorului i resursele creditorului. n cazul n care presta ia compensatorie const ntro sum de bani, aceasta se indexeaz de drept, trimestrial, n func ie de rata infla iei. Potrivit dispozi iilor prevzute n art. 395 N.C.C., presta ia compensatorie nceteaz: a. Prin decesul unuia dintre so i (aceast mprejurare duce la ncetarea presta iei compensatorii datorit caracterului intuitu personae al acesteia); b. prin recstorirea so ului creditor n acest caz, legiuitorul a considerat c intrarea ntr-o nou cstorie a so ului creditor i asigur acestuia un mod de via asemntor celui din timpul primei cstorii, astfel c nu se mai justific compensarea dezechilibrului creat prin divor ; c. atunci cnd so ul creditor ob ine resurse de natur s-i asigure condi ii de via asemntoare celor din timpul cstoriei. Se apreciaz c87, n cazul situa iilor prevzute la lit. a) i b), ncetarea dreptului la presta ia compensatorie opereaz de drept (ope legis), n temeiul legii, iar n cazul de la lit. c) ncetarea presta iei compensatorii ar trebui pronun at de instan a de tutel dup administrarea probelor la cererea debitorului presta iei
87 Gherghe, A., op. cit., p. 397.

99

compensatorii (de exemplu, n cazul n care creditorul presta iei motenete o avere important ce i asigur condi ii de via asemntoare celor din timpul cstoriei]. n concluzie, eviden iem c reglementarea presta iei compensatorii accentueaz caracterul pecuniar (material) al rela iilor dintre so i i confer o miz important aspectelor privind stabilirea culpei la desfacerea cstoriei. n mod tradi ional, literatura juridic romn88 a considerat c ac iunea de divor are caracter strict personal, astfel c ea nu poate fi promovat dect de ctre unul dintre so i contra celuilalt so , iar motenitorii so ului decedat n timpul procesului nu pot continua ac iunea so ului decedat, deoarece cstoria nceteaz prin decesul unuia dintre so i i, ntr-o asemenea ipotez, ac iunea de divor rmne fr obiect. n art. 894 alin. (1) din Proiectul Noului Cod de procedur civil se stipuleaz c dac n timpul procesului de divor unul dintre so i decedeaz, instan a va lua act de ncetarea cstoriei i va dispune, prin hotrre definitiv, nchiderea dosarului. Noul Cod civil reglementeaz o institu ie juridic nou, i anume, continuarea ac iunii de divor de ctre motenitorii so ului decedat (art. 380). Astfel, n mod excep ional, cnd cererea de divor se ntemeiaz pe culpa prtului i reclamantul decedeaz n cursul procesului, lsnd motenitori, acetia vor putea continua ac iunea, pe care instan a de tutel o va admite numai dac va constata culpa exclusiv a so ului prt. n caz contrar, instan a va dispune, prin hotrre definitiv, nchiderea dosarului. n opinia autorului Gherghe Aurelian, introducerea acestor dispozi ii legale privind continuarea procesului de divor din considerente de ordin exclusiv material, cu nesocotirea impedimentului de natur moral, poate afecta grav principiile fundamentale ale vie ii de familie, iar adoptarea unei institu ii juridice de acest gen poate da natere la abuzuri i arbitrariu. Sepa88 Ibidem, p. 397. A se vedea N. Titulescu, Dreptul Civil, Funda ia European Titu-

lescu, edi ie ngrijit i postfa de prof. univ. dr. V. Popa, cerc. pr. dr. M. Christi, Ed. AH Beck, Bucureti, 2004, p. 332. n acest sens, autorul arat c: Ac iunea de divor este refuzat motenitorilor unuia dintre so i; i aceast restric iune este foarte interesant. ntr-adevr, se poate ntmpla ca n cursul ac iunii de divor unul dintre so i s moar, motenitorii au mare interes ca divor ul s continue, ca o hotrre de despr enie s se pronun e n favoarea celuilalt so , pentru a nltura dreptul lui de succesiune sau diferitele avantaje matrimoniale ce li s-ar cuveni. Totui, interesul pur matrimonial al motenitorilor n-a fost inut n seam de legiuitor, de parc acesta a socotit c el nu prezint o gravitate suficient pentru a permite i dup moartea unui so dezbaterile penibile ale unui divor i deci ac iunea nu va putea fi continuat de el.

100

rarea n fapt a so ilor poate fi determinat de dorin a ambilor so i de a se separa pentru a avea posibilitatea de a reflecta asupra rela iei lor, de refuzul unuia dintre ei de a coabita cu cellalt sau de prsirea domiciliului conjugal.89 Despr irea n fapt a so ilor poate avea loc n acelai domiciliu sau n domicilii separate. Noul Cod civil nu reglementeaz institu ia juridic a separa iei de corp, care se deosebete de separarea n fapt.90 Cu toate c separarea n fapt afecteaz rela iile personale i patrimoniale dintre so i, starea juridic de persoan cstorit fiin eaz nc. Conform art. 373 lit. c) N.C.C., divor ul poate avea loc la cererea unuia dintre so i, dup o separare n fapt care a durat cel pu in 2 ani. n aceast ipotez, divor ul se pronun din culpa exclusiv a so ului reclamant, cu excepia situa iei n care prtul se declar de acord cu divor ul, cnd desfacerea cstoriei se pronun fr a se face men iune despre culpa so ilor. Pentru aceast ipotez, n mod justificat, n doctrina juridic recent91 s-a pus problema ce se ntmpl n situa ia n care so ul reclamant care solicit divor ul n temeiul art. 373 lit. c) N.C.C. nu este vinovat de separare? Cu alte cuvinte, poate el solicita desfacerea cstoriei pe temeiul art. 373 lit. c] N.N.C. din culpa exclusiv a prtului? Apreciem c legiuitorul a avut n vedere situa ia n care so ul reclamant i asum responsabilitatea pentru eecul cstoriei, invocnd propria culp; n acest caz, instan a va verifica numai existen a i durata despr irii n fapt i va pronun a divor ul din culpa exclusiv a reclamantului.92 n aceast ipotez este nclcat un principiu fundamental al dreptului civil ce statueaz faptul c nimeni nu poate invoca propria culp pentru a-i valorifica un drept (nemo auditur pro89 n acest sens, a se vedea A. Corhan, Dreptul familiei, teorie i practic, ed. a Il-a,

revzut i completat, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2009, p. 186.


90 n dreptul francez, separa ia de corp reprezint starea so ilor care au ob inut prin

decizie judiciar autorizarea de a fi exonera i de obliga ia de a duce o via n comun. 91 n acest sens, a se vedea M. Uliescu, Codul Civil adoptat prin Legea nr. 287/2009. O perspectiv viabil n raporturile de drept european?, n vol. Perspectivele dreptului romnesc n Europa Tratatului de la Lisabona, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2010, p. 28. Autoarea arat c formularea corect a art. 379 N.C.C. ar trebui s fie: n ipoteza prevzut la art 373 lit c), divor ul se pronun din culpa exclusiv a so ului vinovat de separarea n fapt, cu excep ia situa iei n care prtul se declar de acord cu divor ul, cnd acesta se pronun fr a se face men iune despre culpa so ilor. 92 n acest sens, a se vedea i art. 902 alin. (1) din Proiectul Noului Cod de procedur civil, op. cit, p. 316.

101

priam turpitudinem allegans). Noul Cod civil con ine, n materia desfacerii cstoriei, solu ii novatoare, inspirate din alte sisteme de drept, a cror punere n aplicare presupune modificarea i adaptarea institu iilor juridice existente, dar i revizuirea legisla iei speciale din acest domeniu.

2.11. Rudenia n reglementarea Noului Cod civil


n materia rudeniei, elementele de noutate sunt urmtoarele: 1. lrgirea sferei subiectelor care pot fi titulare ale ac iunii n tgada paternit ii, respectiv: so ul mamei, mama, precum i copilul n cauz; 2. reglementarea reproducerii umane asistate medical cu ter donator; 3. reglementarea detaliat a condi iilor de fond, efectelor i ncetrii adop iei.

2.12. Filia ia fa de mam n Noul Cod civil


Raportul de filia ie fa de mam rezult din faptul naterii confirm Noul Cod civil i se dovedete prin actul de natere; nici o persoan nu poate reclama o alt maternitate dect cea rezultnd din actul de natere i posesia de stat conform acestei i, de asemenea, nicio persoan nu poate contesta maternitatea astfel stabilit, cu excep ia substituirii de copii sau a nregistrrii ca mam a altei femei dect cea care a dat natere copilului [art. 408 alin. (1), art. 409 alin. (1) i art. 411]. Filia ia fa de mam mai poate fi stabilit prin recunoaterea mamei sau prin hotrre judectoreasc [art. 408 alin. (1)]. Mrturisirea de filia ie, matern sau patern, nu sufer modificri de substan fa de actuala reglementare; sunt ns unele nuan ri, cu voca ia de a pune capt controverselor doctrinare de natura celor evocate i de noi n cele ce preced.93 Astfel, inciden a nulit ii, absolute i relative, este explicit, indicndu-se i cazurile n care intervine sanc iunea (art. 418-419). Nulitatea absolut lovete recunoaterea de filia ie care se refer la un copil (n sensul de descendent, minor sau major, conform art. 413 NCC) a crui filia ie legal stabilit nu a fost nlturat, recunoaterea privitoare la copilul decedat care nu a lsat descenden i fireti, precum i cea care nu mbrac forma solemn cerut de art. 416 alin. (1) NCC, adic nu s-a fcut prin declara ie la serviciul de stare civil, prin nscris autentic sau prin testament (art. 418); de asemenea, ntruct minorul necstorit poate recunoate singur pe copilul su dac are discern93 Florian Emese, op. cit., p. 299.

102

mnt la momentul recunoaterii (art. 417), suntem de prere (nota Florian Emese, op. cit., p. 299 i urm.) c lipsa discernmntului atrage nulitatea relativ a recunoaterii n temeiul prevederilor dreptului comun n materie de nulitate a actului juridic. Se mai precizeaz, c n cazul nulit ii absolute a recunoaterii care se suprapune unei filia ii stabilite legal i active, recunoaterea devine productoare de efecte dac filia ia anterioar este nlturat prin hotrre judectoreasc [art. 418 lit. a) teza a II-a]. Nulitatea relativ a recunoaterii intervine pentru vicierea consim mntului autorului prin eroare, dol sau violen ; dreptul la ac iune este prescriptibil n termenul general de 3 ani (art. 2517), socotit, dup caz, de la data ncetrii violen ei, al descoperirii erorii sau a dolului (art. 419). Recunoaterea de filia ie matern sau patern poate fi contestat dac nu corespunde adevrului. Dreptul la ac iune este recunoscut oricrei persoane interesate i nu este prescriptibil extinctiv, cu sublinierea c, dac cel care contest este cellalt printe, copilul sau descenden ii acestuia, dovada filia iei cade n sarcina autorului recunoaterii sau a motenitorilor acestuia (art. 420). Maternitatea poate fi stabilit pe cale judectoreasc dac, din orice motiv, dovada filia iei materne nu se poate face prin certificatul de natere, precum i dac se contest realitatea celor cuprinse n certificatul de natere (art. 422). Dreptul la ac iune apar ine copilului, se transmite motenitorilor si, i se exercit mpotriva pretinsei mame sau a motenitorilor acesteia. Dreptul la ac iune al copilului nu se prescrie n timpul vie ii acestuia; motenitorii si nu au aceast favoare, ei nu pot ini ia ac iunea dect n termen de 1 an de la data decesului copilului (art. 423).

2.13. Filia ia fa de tat n reglementarea Noului Cod civil 2.13.1. Filia ia fa de tatl din cstorie94
Prezum ia de paternitate rmne, firete, mijlocul de stabilire a paternit ii copilului din cstorie [art. 408 alin. (2) C.civ.]. ntr-o formulare (prea) succint, Noul Cod civil, prin art. 414, dispune: Copilul nscut sau conceput n timpul cstoriei are ca tat pe so ul mamei. (1) Paternitatea poate fi tgduit, dac este cu neputin ca so ul mamei s fie tatl copilului (2), cu precizarea c timpul legal al concep iunii are n elesul neschimbat, de interval cuprins ntre a trei suta i a o sut optzecea zi
94 Florian Emese, op. cit., p. 351-358.

103

dinaintea naterii copilului [art. 412 alin. (1)]. Din punctul de vedere al copiilor acoperi i de beneficiul prezum iei de paternitate, intr n aceast categorie, fr dificultate, att copilul conceput i nscut n timpul aceleiai cstorii a mamei, ct i copilul conceput n perioada celibatului mamei i nscut ulterior cstoriei acesteia; n privin a paternit ii copilului conceput n timpul cstoriei i nscut ulterior desfacerii, constatrii nulit ii sau anulrii ori ncetrii cstoriei, ca i n cazul copilului conceput n timpul unei cstorii i nscut n timpul cstoriei subsecvente a mamei, indica iile cuprinse n art. 414 alin. (1) NCC sunt, n aprecierea noastr, insuficiente, dac nu chiar contradictorii, resim indu-se lipsa unei dispozi ii similare aceleia din art. 53 alin. (2) C.fam. care, n ceea ce privete ac iunea prezum iei de paternitate fondat pe faptul concep iunii n timpul cstoriei, stabilea condi ia negativ ca mama, la data naterii copilului, s nu fi fost recstorit. Consecin a este c, n absen a condi iei negative ca la data naterii copilului mama s nu fi intrat ntr-o nou cstorie, n situa ia copilului conceput n timpul cstoriei anterioare i nscut n cursul cstoriei subsecvente a mamei, opereaz concomitent dou prezum ii de paternitate, ceea ce, evident, este o stare absurd. Rsturnarea prezum iei de paternitate are caracter judiciar. Ac iunile privind filia ia fa de tatl din cstorie (art.429-434 NCC, completate de prevederile art. 435-440 NCC, comune tuturor ac iunilor privitoare la filia ie) urmeaz un regim juridic esen ial diferit de cel actual. Dreptul la ac iune este recunoscut so ului mamei, mamei, tatlui biologic, copilului, precum i motenitorilor fiecruia din cei indica i [art. 429 alin. (1)]; cu att mai mult, motenitorii pot continua ac iunea pus n micare de autorul lor. n numele titularului aflat sub interdic ie poate ac iona tutorele sau, n lips, curatorul numit de instan . Titularul tradi ional al ac iunii, brbatul prezumat a fi tatl copilului, este men ionat n acest context ca so al mamei, redactarea dat textului sugernd dei nu credem (nota Florian Emese, op. cit., p. 352 i urm.) c s-a dorit c cel devenit fost so prin desfacerea, ncetarea, nulitatea sau anularea cstoriei, nu ar avea legitimare procesual. Neateptat i extrem de discutabil este pozi ia ultimului venit n rndul celor ce au permisiunea legii de a declana ac iunea n tgada paternit ii, anume tatl biologic, numit uneori n cuprinsul legii, mai potrivit cu statutul su, pretins tat biologic. Trebuie spus c ac iunea pornit de acesta (sau de motenitorii si) poate fi admis numai dac
104

reclamantul face dovada paternit ii pretinsului tat biologic, cu alte cuvinte paternitatea prezumat a so ului mamei (fostului so ) nu poate fi nlturat, la ini iativa sau n numele tatlui biologic, dect n cazul n care, concomitent cu pierderea paternit ii prezumate, are loc i stabilirea paternit ii din afara cstoriei [art. 432 alin. (1)]. Dup prerea noastr95, consacrarea dreptului la ac iune al tatlui biologic, mai mult, i al motenitorilor acestuia, este nejustificat i excesiv. n condi iile n care acelai drept la ac iune se afl la ndemna so ului (fostul so ), al mamei, al copilului, precum i al motenitorilor fiecruia dintre acetia, ac iunea pornit de cel care se pretinde tatl copilului aeaz ntre paranteze dreptul la protec ia vie ii familiale a persoanelor din trilaterala care a generat prezum ia de paternitate, drept fundamental garantat prin art. 8 din Conven ia european a drepturilor omului, art. 26 din Constitu ia Romniei. Faptul c, potrivit art. 432 alin. (1), ac iunea tatlui biologic va fi admis numai dac acesta face dovada paternit ii sale fa de copil este, n acest context, irelevant n caz de eec al demersului celui ce se pretinde adevratul tat, cu toat buna-credin a reclamantului i cu tot interesul, s presupunem, exclusiv de natur moral al acestuia. Contraargumentele, favorabile dreptului la ac iune al celui ce se pretinde tatl biologic, vor fi, probabil, cldite pe ideea suprema iei adevrului biologic. ns, nc o dat, adevrul biologic poate triumfa nestingherit i n condi iile accesului la ac iunea n tgad limitat la ceilal i titulari so ul mamei (fostul so ), mama, copilul i motenitorii fiecruia dintre cei indica i. S-ar fi asigurat n acest fel echilibrul necesar ntre interesul incontestabil al tuturor celor implica i, inclusiv al tatlui biologic, de a fi constatat i consacrat o filia ie real n locul celei legale, prezumate, pe de o parte, i dreptul fiecruia la protec ia vie ii familiale mpotriva oricrei intruziuni nedorite, pe de alt parte. Ac iunea pornit de so ul (fostul so ) al mamei se ndreapt mpotriva copilului sau, dac acesta este decedat, mpotriva mamei i, atunci cnd este cazul, a altor motenitori ai copilului [art. 429 alin. (2)]. Termenul de prescrip ie este de 3 ani, socotit de la data la care so ul (fostul so ) a cunoscut faptul c este prezumat tat al copilului, sau de la o dat ulterioar, la care a aflat c prezum ia nu corespunde adevrului [art. 430 alin. (1)]. Mama, n calitate de reclamant va ac iona mpotriva so ului (fostului so ) sau al motenitorilor acestuia, de asemenea n termen de 3 ani
95 Ibidem, p. 352 i urm.

105

socotit de la data naterii copilului [art. 429 alin. (4), art. 431]. n ac iunea pornit de copilul beneficiar al prezum iei de paternitate, prt este tatl prezumat; dreptul la ac iune nu se prescrie n timpul vie ii copilului termen generic prin care este desemnat descendentul, minor sau major (art. 413). Pe durata minorit ii, dreptul la ac iune al copilului se valorific prin reprezentantul su legal [art. 433 alin. (1)]; cum, de regul, mama de ine calitatea de reprezentant legal al copilului (minor), ne ndoim de utilitatea practic a termenului de prescrip ie alocat dreptului mamei de a ataca n nume propriu prezum ia de paternitate a copilului su, la fel ca i a dreptului la ac iune al acesteia. Pretinsul tat biologic are o pozi ie privilegiat sub aspectul termenului; spre deosebire de so ul (fostul so ) al mamei, precum i de mam, al cror drept la ac iune este prescriptibil, acest titular se bucur de imprescriptibilitatea dreptului su la ac iune n timpul vie ii sale [art. 432 alin. (2)], adic de un regim identic aceluia recunoscut copilului beneficiar al prezum iei de paternitate, ceea ce, n opinia noastr, nu poate primi o explica ie moral i ra ional deopotriv acceptabil. Dup cum am vzut, motenitorii au ndrituirea de a porni ei nii ac iunea dac titularul a decedat mai nainte de a-i fi exercitat dreptul la ac iune. n toate cazurile, dreptul motenitorilor se prescrie n termen de 1 an de la decesul autorului lor [art. 430 alin. (3), art. 423 alin. (5)]. Cnd prtul sau poten ialul prt nu se mai afl n via , ac iunea poate continua, respectiv poate fi pornit, mpotriva motenitorilor si, iar dac motenirea este vacant, ac iunea poate fi introdus mpotriva comunei, oraului sau municipiului de la locul deschiderii succesiunii (art. 439). Acestea fiind zise, tatl reputat are anse de repudiere inclusiv n dispozitive procesuale dintre cele mai bizare: motenitorii pretinsului tat biologic triumfnd n procesul n tgada paternit ii unui brbat oarecare, so sau fost so al mamei, purtat mpotriva comunei, oraului sau al municipiului, n calitate de prt. Indiferent de pr ile ntre care se leag procesul, obiectul proba iunii este acelai, anume faptul c este cu neputin ca brbatul prezumat s fie tatl copilului [art. 414 alin. (2)]. Starea de neputin , de natur obiectiv ori subiectiv, este de raportat la timpul legal al concep iunii; reamintim c, prin mijloace de prob tiin ifice, este ngduit s se dovedeasc faptul concep iunii ntr-o anumit perioad a timpului legal, sau chiar n afara acestuia [art. 412 alin. (2)]. Pentru situa ia copilului care dei nu s-a nscut i nici nu a fost conceput n timpul
106

cstoriei mamei, figureaz n actele de stare civil ca fiind din cstorie copilul este, cu alte cuvinte, aparent din cstorie legea nou valideaz ac iunea n contestarea filia iei fa de tatl din cstorie afirmat, n tcerea Codului familiei, sub titulaturi diferite, de ntreaga literatur de specialitate. Aa cum stabilete art. 434, orice persoan interesat poate cere, oricnd, s se constate c nu sunt ntrunite condi iile pentru ca prezum ia de paternitate s se aplice unui copil nregistrat n actele de stare civil ca fiind nscut din cstorie.

2.13.2. Filia ia fa de tatl din afara cstoriei96


Fa de tatl din afara cstoriei, legtura de filia ie se stabilete fie pe cale de recunoatere, fie pe cale judectoreasc (art. 424). Ct privete recunoaterea de paternitate, sediul materiei este n devlmie cu recunoaterea de maternitate (art. 415-420 NCC), singura deosebire de semnalat fiind n legtur cu beneficiarii recunoaterii: maternitatea nu poate privi dect copilul a crui natere nu a fost nregistrat sau copilul nregistrat ca fiind nscut din prin i necunoscu i, n vreme ce recunoaterea de paternitate poate viza copilul conceput i nscut n afara cstoriei [art. 415 alin. (1) i (2)]. Legtura juridic fa de tat poate fi stabilit, n subsidiar, prin hotrre judectoreasc (art. 424-428). Dreptul la ac iune avnd un atare obiectiv apar ine copilului (adic descendentului, minor sau major art. 413) i se pornete, n numele su, de ctre mam chiar dac este minor, sau de ctre un alt reprezentant legal; de asemenea, ac iunea poate fi declanat sau, dup caz, continuat, de ctre motenitorii copilului. Pozi ia procesual de prt este rezervat pretinsului tat sau, dac acesta este decedat, motenitorilor si (art. 425). Dreptul la ac iune este imprescriptibil n timpul vie ii copilului; motenitorii si vor putea ini ia judecata n termen de 1 an de la data decesului copilului (art. 427). Una dintre cele mai interesante i consistente inova ii s-a produs n materie de proba iune: dac se dovedete faptul convie uirii pretinsului tat cu mama n perioada legal de concep ie a copilului, paternitatea se prezum; prezum ia este nlturat dac pretinsul tat dovedete c este exclus ca el s fi conceput copilul (art. 426]. Spre deosebire de art. 60 alin. (3) C.fam. potrivit cruia faptul convie uirii mamei cu pretinsul tat
96 Ibidem, p. 353-355.

107

constituie cauz special de ntrerupere a termenului de prescrip ie al dreptului la ac iune n stabilirea paternit ii din afara cstoriei, aceeai mprejurare de fapt convie uirea mamei cu pretinsul tat este nvestit de legea nou cu efecte sensibil mai ferme, pentru c odat dovedit convie uirea, paternitatea se prezum. Dispozi ia prin care, practic, o prezumie simpl e ridicat la rang de prezum ie legal este, n opinia noastr, judicioas, pentru c simplific proba iunea n aceast materie ntr-o manier care exclude riscul consacrrii unei filia ii ce nu corespunde realit ii. Prezum ia de paternitate a pretinsului tat este un instrument conceput s nlesneasc proba iunea, iar nu ca unic mijloc de prob a paternit ii din afara cstoriei. Cu alte cuvinte, dac faptul convie uirii nu este invocat sau nu a fost dovedit, prezum ia nu i gsete aplicare, dar aceasta nu nseamn c pretinsul tat nu poate fi stabilit ca fiind tatl copilului, n temeiul altor probe administrate n cauz. Este de re inut c prezum ia de filia ie a copilului din afara cstoriei nu se confund cu prezum ia de paternitate a copilului din cstorie, ntre cele dou prezum ii asemnrile sunt mai degrab de natur fonetic dect de substan . Astfel, dac n cazul copilului din afara cstoriei, prezum ia de paternitate este un mijloc de prob a filia iei, fondat pe dovada faptului convie uirii mamei cu pretinsul tat, prob a crui valorificare presupune un context judiciar ac iunea n stabilirea paternit ii, n ceea ce privete copilul din cstorie, prezumia de paternitate este modul (singurul) de stabilire a filia iei i opereaz de plin drept, fcnd inutil (de fapt, lipsit de obiect) orice formalitate judiciar sau extrajudiciar de confirmare i nu poate fi nlturat dect prin hotrre judectoreasc. Ori de cte ori mama, n numele copilului, este nevoit s recurg la calea judiciar de stabilire a filia iei copilului su din afara cstoriei pentru c tatl nu i-a asumat de bun-voie paternitatea prin recunoatere aceasta, mama, poate solicita despgubiri pretinsului tat, reprezentnd jumtate din cheltuielile naterii i ale lehuziei, jumtate din cheltuielile fcute cu ntre inerea sa n perioada de sarcin i lehuzie, precum i desdunri pentru orice alte prejudicii, potrivit dreptului comun [art. 428 alin. (1) lit. a) i b), alin. (5) NCC]. Perspectiva unei atare condamnri va avea cu siguran efect mobilizator asupra presupusului tat. Dreptul la despgubiri este un drept propriu al mamei, condi ionat ns de promovarea ac iunii n stabilirea paternit ii copilului [art. 428 alin. (4)]
108

i, subn elegem, cererea n despgubiri nu poate fi admis dac ac iunea n stabilirea paternit ii a fost respins; este supus prescrip iei extinctive, cu o durat de 3 ani, socotit de la data naterii copilului [art. 428 alin. (3)]. Dreptul mamei nu se pierde n cazul decesului copilului survenit nainte de pronun area hotrrii i, paradoxal dat fiind rela ia de dependen dintre dreptul la despgubiri i valorificarea dreptului la ac iune n stabilirea paternit ii, nici n situa ia copilului nscut mort [art. 428 alin. (2)]. Aa cum am n eles noi, obligarea tatlui la despgubiri are sens numai dac el ar fi avut n mod obiectiv posibilitatea de a recunoate copilul, prevenind astfel o ac iune n stabilirea paternit ii or, n cazul copilului nscut mort, acesta nu a avut rgazul necesar dobndirii capacit ii de folosin , prin urmare presupusul tat se gsea n imposibilitatea absolut de a recunoate paternitatea unei persoane care nici nu a existat vreodat; mai mult, chiar i n privin a copilului nscut viu care mai apoi a decedat, recunoaterea exprimat ulterior decesului este lovit de nulitate absolut, art. 418 lit. b) NCC condi ionnd valabilitatea recunoaterii post-mortem de existen a descenden ilor fireti ai copilului, ceea ce n cazul unui nou nscut este exclus. n componenta privitoare la alte despgubiri, altele dect cele pricinuite de sarcin, natere i lehuzie, dreptul la ac iune al mamei trece asupra motenitorilor si [art. 428 alin. (5)], subn elegem, condiionat de exercitarea de ctre motenitori a dreptului la ac iune privind stabilirea paternit ii. Prin dispozi ii comune aplicabile tuturor ac iunilor privitoare la filia ie matern sau patern, n acest din urm caz, din cstorie sau din afara cstoriei este stipulat explicit inadmisibilitatea renun rii la drept precum i, n cazul dreptului la ac iune exercitat singur de copilul minor i al ac iunii exercitate n numele minorului sau al persoanei aflate sub interdic ie judectoreasc, inadmisibilitatea renun rii la judecat (art. 437). Dac hotrrea este n sensul admiterii ac iunii, instan a este obligat s se pronun e cu privire la stabilirea numelui copilului, exercitarea autorit ii printeti i obliga ia de ntre inere a prin ilor; n cazul admiterii unei ac iuni n contestarea filia iei, instan a poate stabili, dac este cazul, modul n care copilul va pstra legturile personale cu cel care 1-a crescut (art. 438).

109

2.14. Reproducerea uman asistat medical cu ter donator97


Reproducerea uman asistat medical cu ter donator este reglementat n coordonatele sale generale prin art. 441-447 NCC, urmnd ca legea special s detalieze regimul su juridic, precum i aspectele care in de asigurarea confiden ialit ii informa iilor privitoare la reproducerea uman asistat cu ter donator i modul de transmitere a acestora (art. 447). n esen , posibilitatea de a recurge la reproducere uman asistat cu ter donator este recunoscut unui cuplu format din brbat i femeie, cstori i ntre ei sau nu ntruct legea nu impune statutul de so i , precum i femeii singure [art. 441 alin. (3)]. Realizarea procedeului medical presupune consim mntul viitorilor prin i, exprimat n fa a unui notar public care le-a explicat n prealabil consecin ele actului lor asupra filia iei copilului. Acest consim mnt poate fi revocat oricnd, inclusiv n fa a medicului chemat s asigure asisten a medical n vederea interven iei. In cazul decesului, al divor ului sau al separa iei viitorilor prin i survenite anterior momentului concep iunii, manifestarea de voin rmne fr efect (art. 442). n ceea ce privete filia ia copilului astfel conceput, intereseaz numai paternitatea sa, ntruct maternitatea rezult, la fel ca n cazul copilului conceput pe cale natural, din faptul naterii [art. 408 alin. (I)]. Mijlocul de stabilire a paternit ii difer dup cum viitorii prin i erau sau nu cstori i la data concep iunii sau la data naterii copilului. n situa ia prin ilor cstori i care i-au dat consim mntul n vederea realizrii procedeului medical, so ul mamei este prezumat tat al copilului, cu singura i esen iala deosebire fa de prezum ia de paternitate a copilului conceput pe cale natural, c nimeni nu poate contesta filia ia copilului, nici nsui copilul, din ra iuni ce in de caracterul medical-asistat al concep iunii. Doar so ul mamei are la ndemn o aa-numit ac iune n tgduirea paternit ii, pentru motive limitativ prevzute ce nu au legtur cu filia ia biologic a copilului: so ul mamei nu a consim it la reproducerea uman asistat; se contest faptul concep iunii medicale a copilului [art. 443 alin. (2) i (3)]. Desigur, unele dezvoltri pe marginea acestor ipoeteze ale ac iunii
97 Ibidem, p. 355-358; 356: Controversatul procedeu de reproducere uman asistat

cunoscut sub denumirea maternitate de substitu ie, maternitate surogat nu intr n preocuprile legiuitorului i, dac ne este ngduit, credem c s-a procedat cu n elepciune. n legtur cu acest subiect, a se vedea E. Florian, Considera ii asupra filia iei n cadrul procrea iei medical asistate, n Revista de drept interna ional privat i drept privat comparat, 2006, Ed. Sfera, Cluj-Napoca, 2007, p. 633-652.

110

n dezavuarea paternit ii sunt inevitabile. Astfel, referitor la primul motiv de admisibilitate, se poate discuta pe marginea n elesului cerin ei ca so ul s nu-i fi dat consim mntul. Din punctul nostru de vedere, exigena legal este ndeplinit att n cazul n care so ul mamei, avnd aceast calitate raportat la momentul concep iunii copilului suficient pentru a atrage inciden a prezum iei legale de paternitate nu i-a dat consim mntul prealabil n vederea realizrii procedeului medical, ct i n cazul n care dei ini ial a consim it, fie i-a revocat acordul mai nainte de concepiunea copilului, fie consim mntul su a rmas fr efect prin introducerea unei cereri de divor sau prin separa ia n fapt a pr ilor, de asemenea mai nainte de concep iunea copilului [art. 442 alin. (2)]. Consim mntul nerevocat n mod expres sau tacit pn la data realizrii concep iunii face inadmisibil cererea so ului sau al fostului so avem n vedere divor ul pronun at n cererea introdus ulterior concep iunii copilului. Atunci cnd la data exprimrii consim mntului, brbatul n cauz i-a dat acordul n calitate de partener al mamei necstorite, men inndu-1, i ulterior concep iunii copilului dar nainte de naterea acestuia pr ile s-au cstorit, credem c eventuala ac iune n tgada paternit ii so ului mamei este inadmisibil, ntruct ceea ce intreseaz este asumarea de ctre acesta, prin consim mntul exprimat, a responsabilit ilor printeti, iar nu calitatea de partener sau de so n care le-a asumat. Cnd ac iunea n tgada paternit ii se fondeaz pe cel de-al doilea motiv, prevzut de art. 443 alin. (3), adic se contest nsui faptul c naterea copilului ar fi consecin a concep iunii n afara procesului natural, prin ipotez, so ul mamei i-a exprimat consim mntul, procedeul medical a fost realizat, dar exist ndoieli asupra faptului c respectivul copil ar fi fost ntr-adevr conceput n acest fel. Cu alte cuvinte, temeiul de fapt al cererii n tgada paternit ii este rela ia extraconjugal a mamei, ale crei consecin e concep iunea copilului ar fi fost disimulate de ctre so ie prin recursul la reproducere medical asistat. Indica ia legal, cuprins n art. 443 alin. (3), fcnd trimitere la aplicabilitatea prevederilor din materia tgduirii paternit ii de drept comun, dac se traduce n practic fr unele corec ii ce exced puterilor interpretului risc s compromit ra iunile care au condus la instituirea principiului imutabilit ii strii civile a copilului conceput prin reproducere asistat medical cu ter donator. Dreptul la ac iune n tgada paternit ii la care se face referire apar ine so ului mamei, mamei, copilului, pretinsului tat biologic, precum i motenitorilor fiecruia dintre 111

acetia [art. 429 alin. (1)]. Oricine s fie reclamantul n ac iunea n tgada paternit ii, va putea dovedi fr nicio dificultate, prin probe tiin ifice, c este cu neputin ca so ul mamei s fie tatl copilului [art. 414 alin. (2)] ob innd astfel nlturarea prezum iei de paternitate a copilului, fr ca faptul probat lipsa legturii de snge dintre copil i so ul mamei s lmureasc n vreun fel dac naterea copilului se datoreaz sau nu concepiunii medical asistate. Dac este ndeajuns ca oricare dintre titularii dreptului la ac iune n tgada paternit ii s pretind c beneficiarul prezumiei de paternitate nu a fost conceput prin procedeul medical realizat pentru a se ob ine dezavuarea paternit ii so ului mamei (sau a fostului so ), este n pericol nsui principiul incontestabilit ii strii civile a copilului consacrat prin art. 443 alin. (1). Pentru a men ine acest risc n limite rezonabile, prin compromisul cerut de interesul legitim al so ului al crui consimmnt ar fi fost manipulat, deturnat de ctre so ie, era necesar ca legiuitorul s circumstan ieze n maniera art. 539 C.civ. al Provinciei Quebec dreptul la ac iune n tgada paternit ii pentru motivul c un copil nscut de so ie (fosta so ie) nu a fost conceput pe cale medical, eventual rezervnd aceast ndrituire exclusiv so ului sau fostului so al mamei. n cazul prin ilor necstori i, copilul conceput prin reproducere uman asistat cu ter donator are situa ia de copil din afara cstoriei, iar paternitatea sa fa de brbatul care a consim it, alturi de mam se stabilete fie prin recunoatere, fie pe cale judectoreasc (art. 444). Recunoaterea de paternitate poate mbrca oricare din formele prescrise pentru mrturisirea filiaiei de snge, adic declara ia la serviciul de stare civil, nscrisul autentic i testamentul. Omisiunea brbatului care a consim it la concep iunea medical asistat cu ter donator de a recunoate paternitatea copilului nscut atrage rspunderea acestuia fa de mam, precum i fa de copil (art. 444 teza I). Rspunderea de care se face vorbire este att de natur moral, concretizat prin posibilitatea impunerii paternit ii prin hotrre judectoreasc, cu toate consecin ele calit ii de printe (art. 446), ct i de natur patrimonial. Referitor la stabilirea paternit ii pe cale judiciar, aceasta presupune promovarea unei ac iuni n stabilirea paternit ii avnd caracteristicile ac iunii de drept comun, adic ale ac iunii n stabilirea paternit ii copilului nscut prin concep iune natural, att sub aspectul dreptului la ac iune i al imprescriptibilit ii acestuia, ct i al exercitrii dreptului la ac iune [art. 425 i art. 427]; cererea se ndreapt mpotriva brbatului al crui consim mnt exprimat a fost men inut i productor 112

de efecte la data concep iunii copilului sau, dup caz, a motenitorilor acestuia [art. 425 alin. (3)]. Obiectul proba iunii ns este esen ial diferit fa de ac iunea n stabilirea paternit ii copilului conceput pe cale natural, ntruct nu se tinde la dovedirea legturii biologice dintre presupusul tat i copilul nscut n urma interven iei medicale cu ter donator o astfel de legtur este exclus prin defini ie ci a faptului existen ei i eficacit ii consim mntului brbatului care a fost parte a proiectului parental la data realizrii procedeului medical.98 Rspunderea fa de mama copilului are n vedere, n opinia noastr (nota Florian Emese), dreptul la despgubiri al mamei conform art. 428 din materia stabilirii paternit ii copilului din afara cstoriei pe cale judectoreasc; o indica ie expres privind aplicabilitatea prin analogie a dispozi iei amintite ar fi necesar pentru a risipi orice ndoial, inclusiv n ceea ce privete caracterul subsidiar al ac iunii n despgubiri fa de ac iunea principal n stabilirea paternit ii copilului, dup modelul art. 428 alin. (4). n ceea ce privete rspunderea fa de copil, sub aspect patrimonial, este evocat posibilitatea obligrii brbatului n cauz la plata unor despgubiri reprezentnd cheltuielile fcute cu ntre inerea copilului pn la data introducerii ac iunii n stabilirea paternit ii; prin hotrrea de admitere, instan a se va pronun a, chiar i din oficiu, asupra obliga iei de ntre inere fa de copil [art. 438 alin. (1)]. Odat stabilit paternitatea so ului sau, dup caz, al partenerului mamei n temeiul consim mntului exprimat de acesta i men inut pn la data concep iunii copilului, brbatul n cauz este, din punct de vedere legal, tatl copilului, iar calitatea de printe confer acestuia toate drepturile i obliga iile printeti recunoscute printelui biologic (art. 446). Ct privete ter ul donator, fa de el nu se poate stabili nici o legtur de filia ie a copilului i mpotriva sa nu se poate porni nici o ac iune n rspundere [art. 441 alin. (1) i (2)]; este corelativul indispensabil al principiului confiden ialit ii informa iilor privind reproducerea uman asistat (art. 445), inclusiv a datelor referitoare la identitatea donatorului.

98 Florian Emese, op. Cit., p. 358, cu trimitere la F. Granet-Lambrechts, n Droit de la

famille de P. Murat (coordonator), op. cit., p. 602, nr. 215.25.

113

2.15. Adop ia n reglementarea Noului Cod civil99


Dispozi iile de drept substan ial referitoare la adop ie sunt cuprinse n art. 451-482 NCC; procedura adop iei face obiectul unei legi speciale [art. 454 alin. (2)]. Condi iile de fond ale opera iunii juridice nu sunt esen ial diferite de cele stabilite de Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adop iei, dei exist unele ajustri, inclusiv de redactare, acolo unde dispozi iile acum n vigoare las loc de interpretare. Astfel, n ceea ce privete consim mntul prin ilor fireti, n situa ia n care prin ii sunt deczu i din drepturile printeti ori li s-a aplicat pedeapsa interzicerii acestor drepturi, alturi de manifestarea de voin a prin ilor fireti ai copilului adoptat este de asemenea obligatoriu consim mntul la adop ie al celui care exercit autoritatea printeasc a acelui copil [art. 464 alin. (2)]; refuzul de a consim i al prin ilor fireti sau al tutorelui poate fi nlturat de instan doar n cazul copilului abandonat i numai n mod excep ional, dac se dovedete prin orice mijloc de prob c mpotrivirea ocrotitorului este abuziv i instan a apreciaz c adop ia este n interesul copilului (art. 467); adop ia succesiv sau concomitent de ctre dou persoane care nu sunt cstorite mpreun este pe mai departe interzis, cu toate acestea se precizeaz c nu pot adopta mpreun dou persoane de acelai sex [art. 462 alin. (3)]. Ct privete efectul primordial al adop iei, acela al rudeniei civile create concomitent cu stingerea rudeniei fireti, Noul Cod civil are aceeai viziune monist, a unui singur tip de adop ie iar acesta este cu efecte depline de filia ie fireasc; adop ia cu efecte restrnse, varietate a rudeniei prin nfiere reglementat de Codul familiei pn la apari ia O.U.G. nr. 25/1997, pare definitiv repudiat din sistemul nostru de drept. Adop ia este productoare de efecte de la data rmnerii definitive a hotrrii prin care a fost ncuviin at (art. 469). Informa iile privitoare la adopie sunt confiden iale; modul n care adoptatul este informat cu privire la adop ie i la familia sa de origine, precum i regimul general al informaiilor referitoare la adop ie vor fi detaliate prin lege special (art. 474). Semnalm n acest context ceea ce, n opinia noastr (nota Florian Emese), este o scpare a legii: nu exist nici un indiciu n sensul interzicerii cstoriei ntre adoptat, descenden ii si, pe de o parte, i o rud fireasc n grad prohibit n materie de cstorie. Prevederea din art. 274 alin. (3) NCC,
99 Florian Emese, op. cit., p. 608-611.

114

cuprins n sec iunea dedicat condi iilor de fond pentru ncheierea cstoriei, potrivit creia cele stabilite n legtur cu interzicerea cstoriei ntre rude sunt aplicabile i n cazul rudeniei din adop ie, este insuficient lmuritoare n aceast privin pentru c, ntr-o interpretare riguroas, nu face dect s indice sfera persoanelor ntre care este oprit cstoria strict din perspectiva rudeniei civile generate prin adop ie, lsnd s se insinueze concluzia potrivit creia n cazul rudeniei din adop ie impedimentul ar fi operant numai fa de rudele din adop ie, nu i fa de rudele fireti, ca i cum prin adop ie legtura de snge s-ar anula, fcnd posibil cstoria adoptatului, precum i a descenden ilor si cu oricare din rudele fireti. Nu avem motive s credem c legiuitorul contest ra iunile exogamiei, de aceea ar fi necesar un enun explicit n sensul c, n cazul adop iei, se men ine interdic ia cstoriei ntre rudele fireti. Portofoliul de drepturi i ndatoriri printeti recunoscute printelui (prin ilor) adoptatori este identic cu acela al printelui (prin ilor) fireti. Pe linia deplinei asimilri nu doar a condi iei juridice a copilului adoptat cu cea a copilului firesc reiterat i prin prevederea conform creia adoptatul are fa de adoptator drepturile i ndatoririle pe care le are orice persoan fa de prin ii si [art. 471 alin. (3)] ci i a situa iei juridice a printelui adoptator cu cea ataat calit ii de printe firesc adoptatorul are fa de copilul adoptat drepturile i ndatoririle printelui fa de copilul su firesc [art. 471 alin. (1)] , inciden a sanc iunii decderii adoptatorului din drepturile printeti devine cert, urmnd ca ntr-o asemenea situa ie instan a de tutel s aprecieze dac este cazul s instituie una din msurile de protec ie a copilului (art. 472). Modificri semnificative sunt de semnalat referitor la ncetarea adop iei. Aceasta intervine fie prin desfacerea adop iei, fie prin anularea ori constatarea nulit ii acesteia (art. 475). Desfacerea adop iei poate fi de drept, prin ncuviin area unei noi adop ii consecutiv decesului printelui sau prin ilor adoptatori [art. 276 coroborat cu art. 262 alin. (2) lit. a)] sau cu titlu de sanc iune, dispus la cerere, pentru fapte grave, de natur penal, svrite cu vinov ie: adoptatul a atentat la via a adoptatorilor sau a ascenden ilor ori descenden ilor lor, precum i atunci cnd adoptatul s-a fcut vinovat fa de adoptatori de fapte penale pedepsite cu o pedeaps privativ de libertate de cel pu in 2 ani; dac adoptatorul a decedat ca urmare a faptelor adoptatului, adop ia poate fi desfcut la cererea celor care ar fi venit la motenire mpreun cu adoptatul sau n lipsa acestuia (art. 477).
115

Dac printele adoptator se face vinovat fa de adoptat de faptele artate, adoptatul (sau motenitorii si) poate cere desfacerea adop iei (art. 478). Dreptul adoptatorului sau al familiei adoptatoare de a cere desfacerea adop iei pentru ingratitudinea adoptatului, o premier n legisla ia modern a Romniei, este o solu ie judicioas pentru care s-a pledat constant n literatura de specialitate.100 Dreptul adoptatului de a solicita aceeai msur pentru fapte de aceeai natur i gravitate ndreptate mpotriva sa sunt expresia caracterului reciproc i echivalent al drepturilor i ndatoririlor decurgnd din rudenia civil. Nefiind stabilit vreun termen de prescrip ie, dreptul la ac iune n desfacerea adop iei este imprescriptibil extinctiv, indiferent dac are ca temei atentatul la via sau alte fapte penale, pedepsite acestea din urm cu nchisoarea de cel pu in 2 ani; comparativ, n materie de nedemnitate judiciar, pentru fapte asemntoare avem n vedere ipoteza prevzut de art. 959 alin. (1) lit. a) NCC care se refer la persoana condamnat penal pentru svrirea, cu inten ie, mpotriva celui care las motenirea a unor fapte grave de violen , fizic sau moral, ori, dup caz, unor fapte care au avut ca urmare moartea victimei sub sanc iunea decderii, declararea nedemnit ii de a moteni poate fi cerut n termen de un an socotit de la data deschiderii succesiunii sau de la o dat ulterioar, potrivit distinc iilor indicate de legiuitor n cuprinsul art. 959 alin. (2)-(5) NCC. Nulitatea adop iei poate fi relativ sau absolut. Cauzele de nulitate relativ sunt viciile de consim mnt eroarea asupra identit ii adoptatului, dolul, violen a care s fi alterat voin a oricreia dintre persoanele chemate s consimt la adop ie. Valorificarea cauzei de anulabilitate este la ndemna autorului manifestrii de voin pretins viciate, n termen de 6 luni de la descoperirea erorii, a dolului sau de la data ncetrii violen ei, dar nu mai trziu de 2 ani de la data ncuviin rii adop iei (art. 479). Sunt cauze de nulitate absolut fictivitatea adop iei este fictiv adop ia ncheiat n alt scop dect acela al ocrotirii interesului superior al copilului, preci100 Ibidem, cu trimitere la Gh. Beleiu, Propunere de lege ferenda privind posibilitatea

nfietorului de a cere desfacerea nfierii, R.R.D. nr. 5/1977, p. 40-41; I. Albu, I. Reghini, P. A. Szabo, op.cit., p. 221; M. Murean n Filia ia de A. Ionacu, M. Murean, M.N. Costin, V. Ursa, op. cit., p. 162; M. Avram, op. cit., p. 251. n dreptul comparat, art. 306 din Codul civil italian con ine dispozi ii aproape identice acelora din art. 477 din Noul Cod civil romn, cu singura deosebire c, faptele penale pentru care poate fi cerut desfacerea adop iei n Italia sunt cele pentru care pedeapsa privativ de libertate este mai mare de 3 ani.

116

zeaz art. 480 alin. (2) precum i nesocotirea oricrei condi ii de form sau de fond, dac, n acest din urm caz, legea nu prevede sanc iunea nulitii relative; dreptul la ac iune este recunoscut oricrei persoane interesate i nu este supus prescrip iei extinctive (art. 480). La fel ca n reglementarea actual, instan a poate respinge cererea n nulitatea adop iei dac apreciaz c men inerea acesteia este n interesul celui adoptat (art. 481). Ca efect al ncetrii adop iei, fie prin desfacere, fie prin nulitate, prin ii fireti ai adoptatului copil redobndesc drepturile i ndatoririle printeti, afar numai dac instan a, n interesul superior al copilului, decide instituirea tutelei sau a altei msuri de protec ie stabilete art. 482 alin. (1). Consecin a principal a ncetrii adop iei, neprevzut expres dar subn eleas, este stingerea legturii de filia ie civil ntre adoptat i printele sau prin ii adoptatori, precum i a legturii de rudenie civil ntre adoptat i rudele adoptatorului sau adoptatorilor, ca regul, concomitent cu reactivarea legturilor de filia ie fireasc, precum i de rudenie fireasc ale adoptatorului, stinse prin efectul ncuviin rii adop iei, cu alte cuvinte, prin ncetarea adop iei se suprim ceea ce s-a creat prin adop ie i, n principiu, se regenereaz ceea ce s-a stins odat cu adop ia. Efectul extinctiv al ncetrii adop iei asupra legturilor de filia ie i de rudenie adoptiv este general, indiferent dac ncetarea adop iei are loc prin desfacere sau prin anularea ori constatarea nulit ii absolute (prin urmare este superflu i, de asemenea, inexact, dispozi ia din art. 520, avnd denumirea marginal ntre inerea n cazul desfacerii adop iei, conform creia dup ncetarea adop iei, adoptatul poate cere ntre inere numai de la rudele sale fireti sau, dup caz, de la so ul su); redobndirea concomitent a legturilor de filia ie fireasc, precum i de rudenie fireasc ale fostului adoptat este regula, de la care exist ns o important abatere, ignorat de legiuitor n contextul dispozi iilor art. 482, anume n cazul desfacerii de drept a adop iei, care intervine prin ncuviin area unei noi adop ii consecutiv decesului printelui sau prin ilor adoptivi, adop ia anterioar fiind considerat desfcut pe data rmnerii definitive a hotrrii de ncuviinare a noii adop ii [art. 476 corob. cu art. 462 alin. (2) lit. a)]. ntruct efectele ncetrii adop iei, astfel cum sunt indicate prin art. 482 alin. (1) i (2) sunt, propriu-zis, consecin e ale relurii legturilor de filia ie fireasc, dac aceste legturi nu sunt reactivate este cazul desfacerii de drept a adop iei ncetarea adop iei nu are nici o urmare n privin a drepturilor i
117

ndatoririlor prin ilor fireti. Ca regul ns, odat cu ncetarea adop iei fiind restaurate legturile de filia ie fireasc i de rudenie fireasc, prin ii fireti, n virtutea acestei calit i, au plenitudinea drepturilor i ndatoririlor ce intr n con inutul autorit ii printeti ori de cte ori fostul adoptat este copil. n elesul dispozi iei din art. 482 alin. (1), astfel cum l-am desluit, este acela c ori de cte ori instan a hotrte ncetarea adop iei privitoare la adoptatul-copil la data ncetrii adop iei i, prin aceasta, prin ii fireti i reintr n drepturi, instan a este obligat s statueze asupra ocrotirii copilului n concordan cu interesul superior al acestuia, fie n sensul redobndirii autorit ii printeti de ctre prin ii fireti, fie prin instituirea tutelei, sau a unei alte msuri de protec ie a copilului.

2.16. Autoritarea printeasc


Este consacrat no iunea de autoritate printeasc (dup modelul Codului civil francez i al celui din Qubec), iar ca elemente de noutate, se prevede c, n principiu, prin ii vor exercita mpreun aceast autoritate, chiar i atunci cnd sunt divor a i, este definit no iunea de locuin a copilului i este stabilit regimul juridic al administrrii bunurilor copilului.

2.17.Ocrotirea printeasc a copilului n reglementarea Noului Cod civil101


Autoritatea printeasc termen generic desemnnd ansamblul de drepturi i ndatoriri privitoare la persoana i bunurile copilului apar innd ambilor prin i n mod egal [art. 483 alin. (1)] i exercitat pn la dobndirea de ctre copil a capacit ii depline de exerci iu (art. 484), este organizat prin art. 483-512 NCC, cuprinznd reglementri privitoare la drepturile i ndatoririle printeti, la exerci iul autorit ii printeti, precum i la sanc iunea decderii din exerci iul drepturilor printeti. Printr-o dispozi ie expres se precizeaz statu-quo-ul printelui minor care a mplinit vrsta de 14 ani: i se recunosc numai drepturile i ndatoririle printeti privitoare la persoana copilului, cele interesnd bunurile minorului urmnd a fi exercitate/ndeplinite, subn elegem temporar, adic pn la dobndirea de ctre printe a deplinei capacit i de exerci iu, de ctre un tutore sau de ctre o alt persoan desemnat n condi iile legii (art. 490).
101 Florian Emese, op. cit., p. 508-510

118

n ceea ce privete drepturile i ndatoririle printeti, inventarul acestora nu este i nici nu poate fi esen ial diferit de cel existent n portofoliul printesc actual: referitor la persoana copilului, prin ii au dreptul i ndatorirea de a crete copilul, ngrijind de sntatea i dezvoltarea lui fizic, psihic i intelectual, de educa ia, nv tura i pregtirea profesional a acestuia, potrivit propriilor convingeri, nsuirilor i nevoilor copiilor; ei sunt datori s dea copilului orientarea i sfaturile necesare exercitrii corespunztoare a drepturilor pe care legea le recunoate acestuia (art. 487), iar cu referire la bunurile copilului, au dreptul i ndatorirea de a administra bunurile sale i de a-1 reprezenta n actele juridice civile sau de a-i ncuviin a aceste acte, dup caz (art. 501). La rndul su, copilul, indiferent de vrst, datoreaz respect prin ilor si (art. 485). ndeplinindu-i dreptul i ndatorirea de a crete ei nii copilul, prin ii au, nainte de toate, dreptul de a ine copilul, n consecin regula este c minorul locuiete la prin ii si, iar dac acetia nu locuiesc mpreun, vor hotr de comun acord sau, n caz de nen elegere, va decide instan a de tutel. Indiferent de modul n care s-a stabilit, locuin a copilului nu poate fi schimbat fr acordul prin ilor dect n cazurile expres prevzute de lege (art. 496). Schimbarea locuin ei copilului, mpreun cu locuin a printelui la care se afl, dac prin aceasta este afectat exerci iul autorit ii sau al unor drepturi parentale de ctre cellalt printe, se poate realiza numai cu acordul prealabil al acestui din urm printe (art. 497). Copilul poate avea ini iativ, el este ndrept it s cear locuin a necesar (nu neaprat separat de cea a prin ilor) desvririi nv turii sau pregtirii profesionale iar dac se lovete de refuzul prin ilor, se poate adresa instan ei de tutel (art. 498). Reamintim c, n cazul prin ilor cstori i, locuin a familiei beneficiaz de protec ie special instituit prin norme integrate regimului primar imperativ, iar criteriul locuin ei familiale, n cazul so ilor care nu locuiesc mpreun, este acela al locuin ei printelui la care se afl copiii [art. 321 alin. (1)]. De pe platforma dreptului de a ine copilul, prin ii pot cere oricnd instan ei de tutel napoierea acestuia de la orice persoan care l ine fr drept, iar instan a nu poate refuza o atare cerere dect n mod excep ional, anume atunci cnd apreciaz c rentoarcerea copilului este vdit contrar interesului su superior (art. 495). Parte a responsabilit ii printeti de a crete copilul, att tatl, ct i mama sunt obliga i, n solidar, s dea ntre inere copilului, asigurndu-i cele necesare traiului, precum i educa ia, nv tura i pregtirea sa
119

profesional chiar dac minorul are un venit propriu, dar care nu este ndestultor; de asemenea sunt obliga i la ntre inerea descendentului devenit major i aflat n continuarea studiilor, pn la terminarea studiilor, fr a depi ns vrsta de 26 de ani (art. 499). Felul nv turii sau al pregtirii profesionale aleas de ctre prin i poate fi schimbat la cererea copilului care a mplinit 14 ani, dac este cazul dat fiind opozi ia prin ilor putndu-se adresa instan ei de tutel (art. 498). Dreptul i ndatorirea de a supraveghea copilul este n sarcina prin ilor (art. 493), dar nu poate servi ca acoperire pentru aa-numita corec ie printeasc, pentru c msurile disciplinare nu pot fi luate dect cu respectul demnit ii copilului, fiind interzise aplicarea de pedepse fizice sau de alt natur care s afecteze dezvoltarea fizic, psihic ori starea emo ional a copilului (art. 489). n privin a copilului n vrst de pn la 14 ani, supravegherea se extinde asupra coresponden ei i rela iilor personale, fr a putea fi mpiedicate, afar numai dac exist motive temeinice; soluionarea eventualelor nen elegeri cade n sarcina instan ei (art. 493). Cum lesne se poate observa, dreptul i ndatorirea de supraveghere este o constant a autorit ii printeti, cu toate acestea rela iile sociale ale copilului care a mplinit vrsta de 14 ani sunt sustrase cenzurii printeti. Componenta patrimonial a autorit ii printeti este guvernat de principiul independen ei patrimoniale dintre prin i i copii enun at prin art. 500 NCC. Drepturile i ndatoririle prin ilor sunt aceleai cu cele ale tutorelui, afar de obliga ia prin ilor de a ntocmi inventarul bunurilor copilului dac acesta nu are dect bunuri de uz personal (art. 502). Fa de ter ii de bun-credin , printele care ndeplinete singur un act curent n exercitarea drepturilor i ndatoririlor printeti este prezumat c are i consim mntul celuilalt printe [art. 503 alin. (2)]. Exerci iul autorit ii printeti apar ine, ca regul, ambilor prin i, n comun i n mod egal, fie c vorbim de prin i cstori i ntre ei sau nu, ori de prin i divor a i [art. 503 alin. (1), art. 505, art. 397]. Pe linia deplinei asimilri a condi iei juridice a copilului din afara cstoriei cu cea a copilului din cstorie, n cazul copilului din afara cstoriei cu filia ia legal stabilit ai crui prin i convie uiesc, autoritatea printeasc se exercit n comun i n mod egal, altminteri sunt aplicabile dispozi iile din materia divor ului [art. 505 alin. (2)]. Este de semnalat faptul c, potrivit legiuitorului, desfacerea cstoriei prin ilor i, prin analogie, lipsa coabitrii 120

prin ilor din afara cstoriei, n sine, nu afecteaz exerci iul autorit ii printeti, cu alte cuvinte nu scindeaz autoritatea printeasc dect prin derogare de la regul, anume atunci cnd, pentru motive temeinice, n interesul superior al copilului, instan a decide exercitarea autorit ii de ctre un singur printe, cu dreptul celuilalt printe de a veghea creterea, educarea copilului, dreptul de a consim i la adop ia copilului i de a ncuviin a cstoria acestuia (art. 398), precum i dreptul de a avea legturi personale cu copilul [art. 262 alin. (2)]. nvoiala prin ilor privind exercitarea autorit ii printeti sau luarea unei msuri de protec ie a copilului este supus ncuviin rii instan ei (art. 506). Decderea din drepturile printeti rmne sanc iunea specific n cazul distorsiunii autorit ii printeti de natur s pun n pericol via a, sntatea sau dezvoltarea copilului prin rele tratamente aplicate acestuia, prin consum de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuziv, prin neglijen grav n ndeplinirea ndatoririlor de printe ori prin atingerea grav a interesului superior al copilului [art. 508 alin. (1)]. Are caracter judiciar i, ca regul, decderea este total, adic se extinde asupra tuturor copiilor nscu i pn la data pronun rii hotrrii; n func ie de circumstan e, instan a este ndrituit s dispun o decdere par ial, adic fie numai cu privire la anumite drepturi ale printelui, fie numai cu privire la unii dintre copii, sub condi ia de a nu fi primejduite n acest fel creterea, educarea, nv tura sau pregtire profesional a copiilor (art. 509). Ori de cte ori prin efectul sanc iunii copilul rmne lipsit de ocrotire printeasc, se instituie tutela (art. 511). Redobndirea drepturilor printeti retrase este posibil oricnd, cel pu in teoretic, pentru c presupune s fi ncetat mprejurrile care au fcut necesar sanc ionarea printelui (art. 512).

2.18. Obliga ia legal de ntre inere n reglementarea Noului Cod Civil


Aa cum am vzut, obliga ia legal de ntre inere este reglementat, n principal, de art. 513-534 din Noul Cod civil, care preia osatura institu iei din Codul familiei i o recondi ioneaz n cteva din elementele sale esen iale.102 Obliga ia legal de ntre inere i pstreaz caracterul personal pe cale de consecin , de regul, este netransmisibil activ sau pasiv i, de asemenea,
102 Florian Emese, op. cit., p. 406-407.

121

este insesizabil (art. 514) caracterul reciproc (art. 513) i variabil (art. 529, art. 531), la care se adaug caracterul de ordine public, n sensul c nimeni nu poate renun a pentru viitor la dreptul su la ntre inere (art. 515). Fundamentul obliga iei este solidaritatea intrafamilial, forma activ a principiului ndatoririi de sprijin moral i material reciproc ntre membrii familiei, dar o solidaritate echitabil care impregneaz condi iile sale generale de existen i de func ionare. Are drept la ntre inere numai cel aflat n nevoie, neputndu-se ntre ine din munca sau bunurile sale (art. 524), dar nu beneficiaz de ntre inere cel care se face vinovat fa de debitorul su de fapte grave, contrare legii sau bunelor moravuri, iar cel aflat n stare de nevoie din culpa sa, poate cere numai ntre inerea de strict necesitate (art. 526); poate fi obligat la ntre inere numai cel care are mijloacele pentru a o plti sau posibilitatea de a le dobndi (art. 527). n ceea ce privete persoanele ntre care exist obliga ia de ntre inere, ordinea n care se datoreaz i cuantumul acesteia, se pstreaz coordonatele generale din actuala reglementare, grefate cu solu ii normative care n prezent sunt numai doctrinare i jurispruden iale. Statutul legal al dreptului la ntreinere al descendentului major aflat n continuarea studiilor rnduit n contextul drepturilor i ndatoririlor printeti este, fr ndoial, cel mai elocvent exemplu: prin ii sunt obliga i s-1 ntre in pe copilul devenit major, dac se afl n continuarea studiilor, pn la terminarea acestora, dar fr a depi 26 de ani [art. 499 alin. (3) NCC]. Ct privete starea de nevoie a descendentului103 cu referire explicit numai la ntre inerea datorat de prin ii minorului ca regul, este de raportat exclusiv la posibilitatea creditorului de a se ntre ine din munca sa, nu i la bunurile existente n patrimoniul su; totui, dac prin ii n-ar putea presta ntreinere fr a-i primejdui propria existen , instan a de tutel poate ncuviin a ca ntre inerea s se asigure prin valorificarea bunurilor copilului, cu excep ia celor de strict necesitate (art. 525). Obliga ia de ntre inere ntre fotii so i ocup, n mod oficial, acelai rang n ierarhia imperativ a debitorilor ntre inerii, stabilit prin art. 519, ca i n timpul cstoriei adic este prioritar. Condi iile particulare, cuantumul i stingerea obliga iei de ntre inere, cuprinse n art. 389, sunt identice cu cele prevzute de art. 41 C.fam.

103 Ibidem, p. 506.

122

ntre inerea stabilit pe cale judiciar se datoreaz de la data cererii de chemare n judecat ns poate fi acordat i pentru o perioad anterioar, dac introducerea cererii a fost ntrziat din culpa debitorului (art. 532). Referitor la executarea obliga iei de ntre inere decis prin hotrre judectoreasc, aceasta are loc prin plata unei sume de bani, stabilit sub forma unei sume fixe sau ntr-o cot procentual din venitul net lunar al debitorului [art. 530 alin. (2) i (3) NCC]; pensia de ntre inere stabilit sub form de sum fix se indexeaz de drept, trimestrial, cu rata infla iei [art. 531 alin. (2) NCC]. Pr ile pot conveni sau, pentru motive temeinice instan a de tutel poate hotr, ca ntre inerea s se execute prin plata anticipat a unei sume globale, care s acopere nevoile beneficiarului pe o perioad mai ndelungat sau pe ntreaga perioad pentru care se datoreaz ntre inerea, n msura n care debitorul ntre inerii are mijloacele necesare [art. 533 alin. (3)]. n fine, legea nou mai lmurete o chestiune, aceea a dreptului la restituirea presta iilor de ntre inere nedatorate: dac, din orice motiv, se dovedete c ntre inerea acordat, fie de bunvoie, fie n temeiul unei hotrri judectoreti, nu era datorat, cel care a executat obliga ia poate s cear restituirea de la cel care a primit-o sau de la cel care avea, n realitate, obliga ia s o presteze, n acest din urm caz, pe temeiul mbogirii fr just cauz (art. 534).

3. CARTEA a VIIa Dispozi ii de drept interna ional privat


Prevederile cuprinse n Cartea a VII-a a NCC cuprind dispozi ii de drept interna ional privat, ce fac actualmente obiectul unei legi distincte (Legea nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna ional privat)104. Dac vechiul Cod civil cuprindea dispozi ii srace ca numr referitoare la dreptul interna ional privat, n prezent acestuia i-a fost dedicat ultima carte a noului cod.105 Anterior acestei reglementri, dreptul interna ional privat i-a gsit expresia ntr-un act normativ distinct, Legea nr. 105/1992 privind raporturile de drept interna ional privat.106 Modalitatea distinct
104 Textul ini ial a fost publicat n M. Of., Partea I, nr. 245 din 1 octombrie 1992. Textul

legii a suferit modificri i completri aduse de: Rectificarea nr. 105 din 20 septembrie 1992 i de Legea nr. 202 din 25 octombrie 2010. 105 Pncescu, Flavius George, Dreptul interna ional privat romn. Tradi ie, Reform. Tendin e, n Noul Cod Civil. Comentarii, op. cit., 2010, p. 401-420. 106 Publicat n M. Of. nr. 245 din 1 octombrie 1992, n continuare LDIP.

123

de reglementare corespundea independen ei ctigate de dreptul interna ional privat, ca ramur distinct de drept. Revenirea la ncorporarea dreptului interna ional privat n cadrul Codului civil suscit unele comentarii. Dincolo de faptul c pe aceast cale dreptul interna ional privat nu i-a pierdut independen a, ne ntrebm n privin a notei de inspira ie a acestei schimbri. Majoritatea statelor care au adoptat recent reglementri de drept interna ional privat (LDIP estonian 2002, CDIP107 belgian 2004 sau CDIP bulgar 2005108) au optat pentru o reglementare distinct. Poate c n privin a dreptului interna ional privat era preferabil men inerea unei reglementri unice, care s includ conflictul de legi i competen a jurisdic ional ultima gsindu-se n noul Cod de procedur civil.109 Pe de alt parte, nu trebuie scpat din vedere nici faptul c din ce n ce mai des se face vorbire despre dreptul procesual civil interna ional, chiar dac nu se afirm o preten ie de ramur de drept. Dispozi iile de drept interna ional privat cuprinse n Cartea a VH-a reprezint, aa cum mrturisete legiuitorul n Expunerea de motive, o integrare a Legii nr. 105/1992 n corpul noului Cod civil.110 Acolo unde s-a impus, dispozi iile au fost puse n acord cu noua concep ie asupra familiei din cod, precum i cu ultimele evolu ii la nivel comunitar i interna ional din dreptul interna ional privat. Ultima parte a afirma iei este doar par ial adevrat, fiindc n materie de bunuri, spre exemplu, s-a pstrat solu ia tradi ional lex rei sitae (art. 2613].111 Aadar, nu se poate vorbi de noul drept interna ional privat romn, ci mai degrab de o revizuire a celui existent. Sfera raporturilor juridice cu
107 Flavius, G. P., p. 402: Este vorba de prescurtarea pe care o vom utiliza pentru

denumirea de Codul de drept interna ional privat.


108 Ibidem, p. 402, cu trimitere la J. Zidarova, V. Stanceva-Minceva, n Rabeis

Zeitschrift fr internationales und auslndisches Privatrecht (n continuare RabelsZ) nr. 71/2007, Heft 2, pp. 457-593. 109 Adoptat prin Legea nr. 134/2010, publicat n M. Of. nr. 485 din 15 iulie 2010. n continuare, N.C.P.C. 110 Lucru confirmat i de structura Cr ii a VII - a, care o preia n linii mari pe cea a Legii nr. 105/1992. n afar de suprimarea dispozi iilor de drept procesual civil interna ional, nout ile le reprezint: 1. mpr irea general n dou titluri (1. Dispozi ii generale i II. Conflictul de legi) i 2. inserarea n cadrul Titlului II a capitolului privind fiducia (cap. VIII), ntre cele privind cambia, biletul la ordin i cecul (Cap. VII) i prescrip ia extinctiv (Cap. IX). 111 Acolo unde se face trimitere la un articol, fr a se indica actul normativ din care face parte, se va re ine ca fiind vorba de o dispozi ie din noul Cod civil. Nu a fost avut n vedere forma propus pentru unele articole aa cum au fost modificate prin Proiectul legii de aplicare a Codului civil, datorit caracterului su nedefinitiv.

124

element de extraneitate a fost restrns, nemaifiind men ionate raporturile de munc n enumerarea art. 2557 alin. (2). Cu toate acestea, considerm c aceste raporturi sunt n continuare incluse, att timp ct Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European i al Consiliului privind legea aplicabil obliga iilor contractuale (Roma I)112, la care face trimitere art. 2640 alin. (1), cuprinde i dispozi ii referitoare la contractul individual de munc. Printre confirmrile cuprinse n LDIP se numr i caracterul subsidiar al reglementrii, precizat n art. 2557 alin. (3). Regula este actualizat113, prevznd faptul c dispozi iile cuprinse n Cartea a VII-a sunt aplicabile n msura n care conven iile interna ionale la care Romnia este parte, dreptul Uniunii Europene sau dispozi iile din legile speciale, nu stabilesc o alt reglementare. Aadar, regulile de drept interna ional privat sunt aplicabile n lipsa unui cadru conven ional sau legal, aplicabil raportului juridic cu element de extraneitate. Nu mai pu in ns, n asemenea situa ii, dreptul aplicabil n anumite materii, cum ar fi cea a protec iei copiilor, obliga ia de ntreinere, obliga iile contractuale i necontractuale etc, este determinat de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul interna ional la care se face trimitere [art. 2611, art. 2612, art. 2640 alin. (1) i art. 2641 alin. (1)]. n aceste ultime dou situa ii ns, n materiile care nu intr sub inciden a reglementrilor sunt aplicabile dispozi iile prezentului Cod civil privind legea aplicabil actului juridic, dac nu se prevede altfel prin conven ii interna ionale sau prin dispozi ii speciale [art. 2640 alin. (2) i art. 2641 (2)]. Totodat, Cartea a VII-a acord prioritate dispozi iilor din legile speciale. Pe aceast cale, prezentele dispozi ii nu vor suferi modificri, ns practicianul va fi supus unui efort de sintez a tuturor dispozi iilor de drept interna ional privat. n ciuda formulrii, regula cuprins n art. 2557 alin. (3) este aplicabil nu doar conven iilor la care Romnia este parte, ci i conven iilor viitoare, cu privire special la cele elaborate n cadrul Conferin ei de Drept Interna ional Privat de la Haga.114

112 Publicat n JO 177/6 din 4 iulie 2008. 113 Vechea formulare din art. 10 LDIP era urmtoarea: Dispozi iile prezentei legi sunt

aplicabile n msura n care conven iile interna ionale la care Romnia este parte nu stabilesc o alt reglementare. 114 n continuare HCCH.

125

S-ar putea să vă placă și