Sunteți pe pagina 1din 4

COALA NA IONAL

DE STUDII POLITICE

I ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE COMUNICARE

I RELA II PUBLICE

PROIECT LA FORMAREA PROFESIONAL

I TRAININGUL

JOC DE TRAINING

Coordonator:

Student:

COMUNICARE MANAGERIAL

I RESURSE UMANE, ANUL I, ID

BUCURE TI

JOC DE TRAINING MANAGEMENT DECIZIONAL LUAREA DECIZIILOR N GRUP

Numele jocului: LUAREA DECIZIILOR N GRUP Obiective: Participan ii vor explora avantajele i dezavantajele folosirii procedurilor de luare a deciziilor n scopul rezolv rii unor probleme complexe. Participan ii i vor m ri gradul de con tientizare asupra responsabilit ilor de supervizare n situa ii de luare a deciziilor. M rimea grupului: Orice num r de subgrupuri de cte 5 persoane fiecare. Timp necesar: Aproximativ dou ore. Resurse necesare: O copie a situa iei care se va discuta i pe baza c reia se va discuta n cadrul jocului ( situa ia concret pe baza c reia se vor lua decizii n grup ) x cte grupuri mici sunt Coli de flipchart i markere pentru fiecare grup de 5 persoane O nc pere suficient de mare astfel nct fiecare grup s poat lucra separat, sau dac este posibil, o sal pentru fiecare grup mic. Desf urarea jocului: 1. Formatorul le spune participan ilor c vor participa la un joc de training. 2. Fiecare persoan va primi informa ii privitoare la rolul pe care l vor avea de jucat precum i informa ii despre situa ia n discu ie. Modul n care i va interpreta rolul fiecare participant este la latitudinea acestuia.
2

3. Formatorul mparte grupul mare n grupuri mici de cte 5 persoane fiecare. Dac r mn participan i, ace tioa vor fi observatorii. Fiecare observator este repartizat la un grup mic. 4. Facilitatorul conduce fircare grup mic la loca ia stabilit , i da fiec rui membru al grupului de 5 unul din cele 5 roluri preg tite i le cere ca timp de 5 minute s citeasc s se familiarizeze cu rolul primit. 5. Facilitatorul anun timpul de lucru 30 de minute n care trebuie s termine activitatea pe care o au de ndeplinit i le spune s nceap . ( 30 de minute ) Facilitatorul anun expirarea timpului, are grij ca participan ii s i ias din rol pentru a i

putea ncepe analizarea activit ii, lund n considerare urm toarele aspecte: La ce solu ie s-a ajuns ( n fiecare grup mic )? A fost supervizorul ( din fiecare grup ) mul umit de solu ia g sit ? Au fost angaja ii care au participat la joc ( fiecare individual ) mul umi i de solu ia g sit la care s-a ajuns? Cum a fost identificarea problemei de supervizor? Ce abordare a avut supervizorul n rezolvarea problemei, - de exemplu s o rezolve singur, s i roage i pe angaja i s ajute, le-a spus angaja ilor s rezolve problema singuri? Ce au sim it angaja ii fa problemei? Aceste puncte de distinc ie pot fi afi ate pe flipchart. Dac grupurile mici sunt n s li diferite, fiecare grup mic va primi flipchartul cu aceste ntreb ri scrise. Dac ai existat i observatori, ei vor fi primii care vor mp rt i. ( 15 minute ) 6. Formatorul reune te grupul mare i conduce o discu ie asupra nv experien . ntr-o situa ie similar , care sunt avantajele i dezavantajele ca un supervizor s i asume responsabilitatea pentru luarea unei decizii? n ce tip de situa ie se poate cere angaja ilor s participe i s contribuie la procesul de luare a deciziei? Ce tehnici de luare a deciziilor ajut la luarea deciziilor n grup? Ce tehnici de luare a deciziilor nu ajut la luarea deciziilor n grup? ( 20 de minute )
3

de abordarea pe care a avut-o supervizorul n rezolvarea

mintelor din aceast

7. Participan ilor li sr cere s genereze principii i instruc iuni pentru luarea deciziilor n edin ele de lucru. Aceste principii sunt afi ate e flipchart de c tre formator. ( 20 de minute ) 8. Participan ii sunt ruga i s discute ( n grupurile mici ) modul n care principiile i indica iile enumerate ar putea fi aplicate n situa iile lor de munc ar aplica. ( 15 minute ) Dac nu exist suficien i facilitatori care s stea cu fiecare grup mic se poate alege ca doar un grup de 5 participan i s se implice n jocul de training n timp ce restul participan ilor sunt observatori. Se pot da instruc iuni pentru rolul supervizorului. Celorlal i membrii ai subgrupului li se poate spune s r spund la situa ie a a cum cred de cuviin . Procesarea se poate concentra pe factorii care au influen at procesul de luare a deciziei i comportamentului membrilor n timpul activitivit ii. i la ce tip de situa ie s-

ntreb ri pentru sesiunea de debriefing 1. Cine i-a adus cea mai valoroas contribu ie la ndeplinirea grupului? Ce anume a f cut persoana respectiv ? 2. Cine a ngreunat activitatea grupului? Ce anume a f cut persoana respectiv ? 3. Ce sentimente a i avut n timpul exerci iului de rezolvare a problemelor? Dac este posibil, ce comportament a determinat sentimentul respectiv? 4. Ce rol a i jucat n cadrul grupului n acest exerci iu?