Sunteți pe pagina 1din 7

Biblia versus Coranul

Ce este Islamul? Islamul nu este un cult, ci este o mare religie a lumii, deosebit de diferita de Cre tinism. Nu este un cult fiindc un cult nseamn un grup de oameni polariza i n jurul interpret rii distincte a Bibliei de c tre un om sau de c tre o organiza ie, pe cnd Islamul pretinde o cu totul alta baza a apari iei i autorit ii lui. El este o alternativa spirituala fiindc ofer oamenilor o alta revela ie dect Scriptura - Koranul - i o alta cale de mntuire, dect Isus Hristos - Mahomed. Fiindc Isus Hristos a spus: "Eu sunt calea, adev rul i via a; i nimeni nu vine la Tat l dect prin Mine" (Ioan 14:6), a spune oamenilor ca pot fi mntui i pe o alta cale nseamn a le oferi o alternativa. Dar daca Isus este singura Cale de mntuire, prin urmare, nu exista o alta alternativa! "Nu exista alt Dumnezeu n afara de Allah, iar Mahomed este profetul lui Allah" este marea Shahada, sau "m rturia de credin " pe care musulmanii credincio i o proclama zilnic n toata lumea. Aceasta declara ie de credin este ceea ce deosebe te de fapt Islamul de celelalte religii ale lumii, Cre tinismul, Iudaismul si Hinduismul. Islamul este una dintre cele patru mari religii ale lumii, pe lng Cre tinism, Iudaism si Hinduism. Despre Coran, i despre nv turile i practicile mahomedane

Coranul: cuvntul Coran deriv din cuvntul ebraic: sur care are sensul de: un rnd dintr-o carte sau epistol . O alt explica i este c Coran deriv din tulpina verbal karaa i nseamn o pericop sau mai multe pericope. Astfel Coran nseamn ntreaga colec ie a revela iilor lui Mahomed. Stilul Coranului este felurit, con innd poezie ritmat , totu i domne te o inconsecven n rim fiind mai mult o scriere retoric . Coranul este compus din 114 surah (capitole), aranjate dup lungimea lor, cele mai lungi n fa , cu excep ia primului. Musulmanii cred ca Biblia cre tinilor a fost corupt i de aceea nu poate fi crezut ; de aceea, ei nu p streaz nici m car o copie a Bibliei i nici nu simt nevoia s aib una, deoarece ,,Coranul acoper totul i nu are nevoie s i se mai adauge nimic. Coranul contrazice Biblia pentru c : 1. Sus ine c Isus nu este Fiul lui Dumnezeu, de i descrie na terea din fecioara ntr-un pasaj similar celui din Luca 1 :26-28. Sura 3 :45-47 spune : Isus a fost doar un mesager al lui Alah . 2. Spune ca Hristos nu a murit niciodat pe cruce. Ei nu L-au ucis, nici nu L-au crucificat, dar lor li s-a p rut a a (Sura 4 :157).

3. Sura 4 :111 declara ca omul trebuie s - i rezolve singur problema p catelor. Islamicii i c tig mntuirea (salvarea) mplinind cei cinci stlpi ai credin ei; daca nu reu esc, este vina lor deoarece Coranul spune: Oricine r t ce te (gre e te inta) poarta ntreaga responsabilitate pentru r t cirea sa (Sura 10:109). Coranul a fost adunat dup moartea lui Mahomed, fiind adunate fragmente de scrieri, scrise pe hrtie, pe oase, pe buc i de m tase, pe frunze, pe pietre i n memoria celor ce au auzit versurile lui Mahomed. Primi trei califi au adunat fragmentele cuvintelor lui Mahomed, n aceast munc Zeid care a servit de scriitor profetului a adunat aceste fragmente, din care a ie it Coranul, ns acesta nu reprezint toat nv tura lui Mahomed, c ci unele din versuri s-au pierdut, unele fiind distruse de el nsu i. Izvoarele Coranului sunt nv turile i legendele parvenite din iudaism i cre tinism, ns cu excep ia Psalmului 37:29 citat n Coran n sura XXI, 105, nu exist alte citate directe. Se face referire la unele personaje Biblice ca Avraam sau Gabriel care este considerat Duhul Sfnt, Mngietorul. nv tura fundamental a Islamului este:

,,Nu este Dumnezeu afar de Dumnezeu (Allhu arab ) i Mahomed este trimisul S u. La judecata de apoi, raiul va fi r splata credincio ilor n Alah singurul Dumnezeu, i n trimisul S u Mahomed, iar iadul va fi r splata necredincio ilor. Dumnezeu n Coran este unic, are 99 de atribute sau denumiri, este nconjurat de ngeri, care sunt f r p cat i f r nevoi fizice, ntre ei sunt 4 Arhangheli: Gabriel, numit i Duhul Sfnt; Michael ngerul p zitor al evreilor; Isfrl (Rafael) care va suna la trmbi la judecat ; i Asrael, ngerul mor ii. Asupra Iadului domne te ngerul Mlik, iar la poarta raiului, Ridvn. Doi ngeri stau de-a dreapta i de-a stnga fiec rui om pentru a consemna faptele lui. Dracul este numit: Ibs sau eitn (Satan), la nceput fu un nger dar din cauz c nu s-a nchinat la Adam care s-a c it, fu alungat din rai. Personaje importante omene ti: Avraam prietenul lui Dumnezeu, Moise i Isus profe i cu putere de a face semne i minuni, i Mahomed profetul deplin. Ei neag cu vehemen ns i ideea de Fiu al lui Dumnezeu. De asemenea n Islamism este permis poligamia, u urin a divor ului, sclavia, i femeia este considerat o fiin inferioar . Cele ase doctrine islamice: 1. Dumnezeu. Exista un singur Dumnezeu si numele lui este Alah. El este atotv z tor, atot tiutor si atotputernic. 2. ngerii. ngerul ef este Gabriel, despre care se spune ca i-a ap rut lui Mahomed. Exista de asemenea i un nger c zut, numit {aitan (de la ebraicul Satan) mpreuna cu discipoli lui numi i ,,djinn (demoni).

3. Scriptura. Musulmanii cred n cteva c r i sfinte: n Tora (primele cinci c r i ale Vechiului Testament), n Zabur (Psalmii), n Ingil (Noul Testament, mai precis doar n cele patru evanghelii) i n Coran. 4. Mahomed. Coranul enumera 28 de profe i ai lui Alah, printre care Adam, Noe, Avraam, Moise, David, Iona si Isus. Pentru islamism, ultimul i cel mai mare profet este Mahomed. 5. Sfr itul. n ziua din urma mor ii vor nvia. Alah va fi judec tor, oamenii vor merge n cer sau n iad. Cerul este locul pl cerilor senzuale. Iadul este pentru cei care s-au opus lui Alah i profetului sau Mahomed. Ce mai cred musulmanii ? Un musulman va poate spune ca are un nger p zitor bun pe un um r i un alt nger p zitor r u, pe cel lalt um r. El crede c daca va ajunge n rai va fi judecat, iar daca faptele sale bune vor cnt rii mai mult dect cele rele, va intra ntr-un fel de purgatoriu i dup aceea n rai. Unele dintre principiile de credin ale islamului sunt similare cu cele cre tine. Musulmanii cred ntr-un singur Dumnezeu, precum si n ngeri buni si ngeri rai. Ei cred de asemenea n prooroci; to i musulmanii cred c a existat Adam si Eva, Moise, David, Avraam i chiar Isus, dar cred ca proorocul lor este Mohamed, cel care le-a descoperit islamismul. Cei cinci stlpi ai credin ei: M rturisirea c nu este alt Dumnezeu afar de Dumnezeu (Alah) i c Mahomed este trimisul (profetul) S u. Rug ciunea care premergndu-i sp larea, se mpline te de cinci ori pe zi, cu fa a spre Mekka, i const din formule anumite, din citate din Coran, i din nchin ri ale corpului. Aceste rug ciuni trebuie sa fie scurte, sa dureze n medie de 2 minute i s fie spuse pe din afar . Postul n luna Ramdn zilnic de la r s ritul soarelui pn la apus cu abstinen total de la mncare i b utur , pe care trebuie sa l fac musulmanul pentru a intra n rai. Este diferit de postul cre tin prin aceea c dureaz o luna de zile, i se ine de la r s ritul pn la apusul soarelui (dup care ncepe petrecerea!). n tot acest timp, musulmanului nu trebuie a i intre nimic n stomac, solidarizndu-se astfel cu s racii lumii. De asemenea, credinciosul nu trebuie sa comit nici un act imoral n timpul postului; n caz contrar, postul este f r rost. Milostenia care este un bir din a patru-zecea parte a veniturilor putnd fii pl tit n bani sau n natur , majoritatea prefer s dea banii direct cer etorilor de pe str zi. Peregrinajul la Kaaba n luna Zul-Higjgja, pe care are s -l mplineasc fiecare moslem (credincios) m car o dat n via a sa. Se pare ca exista o a asea cerin , ,,jihadul, care literal nseamn exercitarea for ei pentru Dumnezeu. ,,Jihadul poate fi realizat de c tre musulman prin scrierea unei c r i despre

islamism, prin m rturisirea credin ei fata de al ii, sau n mod fizic, prin lupta pentru cauza islamului. Singura siguran pe care o are musulmanul cu privire la soarta ve nic a sufletului este ,,moartea prin jihad; numai astfel i se garanteaz ca va primi cheile raiului. Diferen ele majore ntre cre tinism i Islamism sunt: n Islamism omul ajunge la Dumnezeu i s primeasc via a ve nic n rai (paradis) prin faptele lui, pe cnd n cre tinism prin credin adic acceptarea harului lui Dumnezeu i a jertfei lui Isus Cristos. Islamul este lucrul omului pentru Dumnezeu i pentru rai. Credin a cre tin este lucrul lui Dumnezeu pentru om i n om. Isaia 53:6 ne spune c : "Noi r t ceam cu to ii ca ni te oi, fiecare i vedea de drumul lui; dar Domnul a f cut s cada asupra Lui nelegiuirea noastr a tuturor." Iar Efeseni 2:8, 9, se spune: "C ci prin har a i fost mntui i prin credin . i aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca sa nu se laude nimeni. " Cre tinii cred ntr-un Fiu al lui Dumnezeu singurul care are merite i este Drept, i prin care ne putem apropia de Dumnezeu (Ioan 14:6), n timp ce musulmanii neg acest lucru, ei se apropie de Dumnezeu prin meritele lor. Musulmanii au un mormnt la Mekka con innd trupul lui Mahomed ntemeietorul Islamului, cre tinii au un mormnt gol al lui Isus care este nvierea i Via a (Ioan 11:25). Via a lui Mahomed nu are la baz nici o profe ie, via a lui Isus c este Mesia are la baz zeci de profe ii ale Vechiului Testament. Pe lng faptul c na terea lui Mahomed nu a fost profe it cu mii de ani mai dinainte ca cea a lui Hristos, el nu s-a n scut din fecioar , ca i Hristos, nu s-a n scut din poporul evreu, nu s-a n scut sub Legea lui Moise i n multe alte condi ii pe care trebuia s le mplineasc trimisul lui Dumnezeu.

Terorismul si Islamul
Terorismul nu este un fenomen de dat recent , el a nso it toate societ ile umane pe scara istoriei, de la terorismul pe terii la ciberterorism, mijloacele fiind mereu perfec ionate, n func ie de treapta de civiliza ie la care a ajuns omenirea, esen a ramnnd ns aceea i: inducerea fricii, panicii, groazei i terorii. Terorismul este poate r ul cel mai mare care s-a ab tut asupra lumii, este criza care la rndu-i provoac alte crize majore, este partea fanatic din noi i dintre noi. Este rezultatul puterii

excesive, al r zbun rii i al egocentrismului. De aceea acest fenomen este specific doar mediului uman i trebuie investigat, analizat i luat a a cum este, de pe pozi ii ct se poate de obiective n scopul decel rii sensurilor i mecanismelor, pentru a-i determina cauzele i a-i limita efectele. Putem eviden ia unele caracteristici comune ale acestora astfel: terorismul este un fenomen social, el se manifest prin ac iuni violente duse de c tre un individ, un grup de indivizi, o organiza ie (militar sau nonmilitar ) sau chiar de c tre un stat; ac iunea este violent , ofensiv si este dus mpotriva unor inte arbitrar alese, inoculnd frica i teroarea; se urm re te ob inerea unor scopuri de natur politic n principal, economic , religioas , etnic , etc., prin impunerea voin ei terorii asupra unui individ, comunit i, popor, ba chiar fa de o ntreag civiliza ie. Terorismul reprezint un fenomen social, complex, care nsumeaz un mare num r de ac iuni violente s vr ite de unul sau mai mul i indivizi, grupuri sau chiar organiza ii statale, cu scopul de a atrage aten ia, a pune n vedere, a nfrico a, ndurera i nsp imnta inte de natur uman (individ, comunit i, popoare, civiliza ii) i a impune n acest fel un anumit tip de conduit sau pentru a ob ine anumite avantaje n special de natur politic . Actele teroriste se pot clasifica dup aria de ac iune n terorism intern i interna ional. Primul poate fi la rndul lui, terorism de stat (regim de teroare), terorism de stnga sau de dreapta (deci motivat ideologic), na ionalist sau separatist (motivat de idealuri na ionale). Scopurile lor sunt total opuse. Terorismul intern vizeaz , din punctul de vedere al ini iatorilor, int rirea statului, iar cel interna ional distrugerea sau compromiterea institu iilor statale. Dup cum au demonstrat actele teroriste comise la 11 septembrie 2001 pe teritoriul SUA, terorismul a dep it stadiul unor simple asasinate i atentate cu bombe. n prezent unele organiza ii teroriste au capacitatea tactica de a ucide mii de persoane dintr-o singur ac iune si de a amenin a comunit i ntregi n timp de pace. Terorismul religios-Fundamentalismul Fundamentalismul fie islamic, cre tin sau mozaic, ntr-un cuvnt religios, nu este numai o mi care extremist , cum se crede adesea. El este o filosofie, o credin i se bazeaz pe un sistem selectiv de valori. Selectarea acestora este ns o trecere la limita si se realizeaz nu doar prin decuparea unor valori dintre alte valori, ci prin afirmarea exclusiva si agresiv a celor selectate i negarea violent a celor neselectate. Fundamentalismul religios are ca expresie direct terorismul islamic i este menit s aduc islamismul, prin orice fel de mijloc, la conducerea planetei, deoarece numai aceast religie (se crede) este adev rata si important , numai ea are o misiune mesianic . El vizeaz lumea ntreag , dar mai ales civiliza ia occidental , cu leag nul ei European i configura ia ei actual de influen american . Din punct de vedere al ac iunilor extreme, fundamentalismul religios a fost una din caracteristicile principale ale secolului al XX-lea. Religia s-a constituit deopotriv ntr-un suport al revigor rii unor tensiuni vechi, dar i ntr-un instrument folosit cu abilitate i, adesea, cu brutalitate de anumi i conduc tori politici pentru legitimarea public a unor ac iuni.

Procesul de mondializare for at , efectele colaterale ale acesteia, cre terea s r ciei i a gradului de insecuritate, concomitent cu m rirea enorm a decalajelor ntre bog ie i s r cie, ntre lumea bogata si lumea s raca si cu explozia demografic au determinat popula ia s - i pun speran ele n miracolul credin ei. Iar cea mai afectat popula ie a planetei de pe urma procesului de mondializare, ndeosebi din lupta pentru resurse, a fost i este cea care tr ie te n lumea islamic . n plus, modul de via islamic, valorile str vechi, inflexibile, respingerea acestei lumi de c tre civiliza ia occidental , care o prive te ca un fel de rezerva ie, s-au constituit n factori de consolidare a islamismului n dimensiunea sa fundamentalist , exclusivist , punitiv , agresiv . Fundamentalismul religios, n lumea islamic , ine loc de na ionalism introducnd norme morale, civile i penale ntr-un stat islamic. El este deasupra na iunilor, ntruct consider c toat lumea islamic reprezint o entitate religioasa si etno-cultural de sine st t toare intolerant . De aceea, n numele legii islamice, grup rile fundamentaliste au declan at r zboiul sfnt,Jihad-ul. Acest r zboi, deosebit de complex se duce prin toate mijloacele posibile i are dou componente: y Realizarea i men inerea cu orice pre a unit ii religioase i etno-culturale a lumii islamice, n acest sens principalele ac iuni fiind ndreptate mpotriva liderilor arabi corup i i pentru impunerea regulilor, legilor i obiceiurilor islamice; Organizarea i desf urarea unor ample i diversificate ac iuni mpotriva Israelului i a Statele Unite ale Americii, ri pe care fundamentalismul islamic le consider r spunz toare pentru situa ia statelor arabe.

Organiza iile i grup rile fundamentaliste islamice declar c menirea lor este s duc la realizarea acestor obiective, iar legea lor unic este Coranul. Adev rul este c , uneori, jocul de interese a fost mai presus dect Coranul. Liderii islamici au ndemnat popoarele arabe s porneasc r zboiul sfnt mpotriva Vestului, ca apoi s determine o reconciliere. Resping capitalismul, dar ap r proprietatea privat . Condamn civiliza ia occidental , considernd-o un factor de destabilizare a Islamului, dar achizi ioneaz tehnic de ultim or pentru ca statele sau grup rile islamice s devin tot mai puternice. Mi c rile sunnite au purtat ac iuni militare mpotriva ocupa iei sovietice, coopernd de multe ori cu SUA. America va deveni apoi du manul de moarte al lumii islamice. Pornind de la aceste elemente, de la aceste realit i, putem considera c exist dou tipuri de fundamentali ti: cei care cred n mod sincer c religia le cere s fac aceste lucruri, i fanaticii sau extremi tii, care se folosesc de religie n scopuri politice. Dar nici aceast clasificare nu ajut foarte mult, deoarece primii devin n mod frecvent extremi ti i invers, n func ie de situa ie i de schimb rile de lider. Membrii acestor grup ri apar in tuturor categoriilor sociale i sunt situa i pe diferite trepte ale ierarhiei politice.

ns obiectivul lor este unul singur: s transforme Islamul ntr-o putere mondial . Ei consider religia islamic adev rata religie; de aceea, Islamul este i trebuie s r mn , potrivit concep iei lor, o putere. For a mi c rilor islamice i trage seva din credin a adev rat n Allah. Pentru ei, Islamul reprezint singura solu ie pentru toate problemele, de la politic pn la via a particular a oamenilor, de la diferite aspecte ale vie ii i pn la modul de organizare a lumii i a statelor. Aceste idei vor putea fi puse n practic numai prin crearea unor state cu adev rat islamice, nchinate lui Allah, iar acest lucru trebuie s fie ndeplinit prin toate mijloacele, inclusiv prin violen . Reu ita revolu iei din Iran a ncurajat tot mai mult mi c rile islamice, ac iunile acestora fiind ndreptate mpotriva att a oficialit ilor, ct i a oamenilor simpli care se opuneau ideii unui stat islamic. In rile musulmane sau guvernate de musulmani, fundamentalismul islamic, ca i na ionalismul pan-arab, se constituie ntr-un mijloc de acces la putere. Fundamentalismul nu este doar o mi care religioas , cum ar p rea la prima vedere; el este deopotriv o mi care politic radical , cu o ideologie (politic , n primul rnd) exclusivista si extremist .