Sunteți pe pagina 1din 9

AUDIT FINANCIAR PRIVIND IMOBILIZARI CORPORALE

Definitii, clasificari
Un activ corporal trebuie recunoscut in bilan daca se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru persoana juridica i costul activului poate fi evaluat in mod credibil. Imobilizarile corporale sunt active care: a) sunt deinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in producia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate terilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an; c) au valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare. Imobilizarile corporale cuprind terenuri, construcii, instalaii tehnice i maini, alte instalaii, utilaje i mobilier, avansuri i imobilizari corporale in curs de execuie. Contabilitatea terenurilor se ine pe doua categorii: terenuri i amenajari de terenuri. In contabilitatea analitica, terenurile pot fi evideniate pe urmatoarele grupe: -terenuri -terenuri silvice, -terenuri fara construcii, -terenuri cu zacaminte, - terenuri cu construcii i altele. Imobilizarile corporale deinute in baza unui contract de leasing se evidentiaza in contabilitate in funcie de natura contractului de leasing. Contabilitatea sintetica a imobilizarilor corporale se ine pe categorii, iar contabilitatea analitica se ine pe fiecare obiect de evidena, prin care se inelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele i accesoriile acestuia, destinat sa indeplineasca in mod independent, in totalitate, o funcie distincta. Dupa destinaia lor in intreprindere, imobilizarile corporale se clasifica in: - imobilizari profesionale; - imobilizari neprofesionale. Delimitarea imobilizarilor corporale in funcie de destinaie este utila pentru fundamentarea necesarului in fond de rulment aferent exploatarii i in afara exploatarii. In contabilitate, imobilizarile corporale sunt delimitate, indiferent de felul lor, pe 1

obiecte de evidenta. Pentru obiectele care sunt folosite in loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, la incadrarea lor ca mijloace fixe se are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set. Fiecare mijloc fix este trecut in registrul numerelor de inventar. In cadrul imobilizarilor corporale sunt evideniate in mod distinct imobilizarile corporale in curs. La sfarsitul fiecarui exerciiu, ca i pentru alte categorii de bunuri i valori, intreprinderea intocmete un inventar detaliat al imobilizarilor. Imobilizarile corporale care fac obiectul deprecierilor sunt supuse procesului de diminuare sistematica a valorii care ia forma amortizarilor, sau de corectare temporara a valorii, care imbraca forma provizioanelor pentru depreciere. Imobilizarile corporale amortizate integral raman inscrise in bilan atata timp cat ele exista in intreprindere. Investiiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, luate cu chirie sau in locaie de gestiune, se inregistreaza in contabilitatea unitaii patrimoniale care le-a efectuat. La expirarea contractului de concesiune, inchiriere sau locaie de gestiune, valoarea investiiilor executate la mijloacele fixe luate cu acest titlu se scade din contabilitatea unitaii patrimoniale care le-a efectuat i se inregistreaza in contabilitatea unitaii patrimoniale careia i-au fost restituite, cu valoarea lor majorandu-se valoarea de intrare a mijloacelor fixe respective, potrivit contractelor incheiate.

Obiectivele imobilizari corporale


Prezentarea obiectivelor de audit ale imobilizarilor corporale: Intrari de patrimoniu -achizitii -productie proprie -donatii - plusuri Imobilizari corporale amortizari -liniara -accelerata -degresiva Iesiri - vanzare - casare - minusuri - calamitati naturale

Verificarea tuturor trazactiilor privind vanzarile de imobilizari corporale.(daca exista).

O operatiune de vanzare presupune contabilizarea a doua etape: - vanzarea propriu-zisa - descarcarea din gestiune Verificarea gradului de utilizare a imobilizarilor corporale pentru a determina deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea Verificarea operatiunilor contabile privind casarile si scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale. Verificarea iesirilor de imobilizari corporale inscrise ca minusuri de inventar. Verificarea iesirilor de imobilizari corporale datorate calamitatilor naturale.

Sistemul de documente primare si fluxul lor informational Factura Bonul de consum Nota de intrare receptie marfa Nota de constatare receptie diferente Registrul mijloace fixe Fisele de magazine Aviz de expeditie

Procedee si tehnici de audit financiar contabil


Studiul general probabil; Factorul de independenta;

Obiectivitate;

Control documentar conabil; Control cronologic; Control invers cronologic; Control incrucisat;

Control incrucisat - reprezinta verificarea documentelor si operatiunilor contribuabilului in corelatie cu cele ale altui contribuabil, cu care se presupune ca a fost in relatii comerciale. Controlul incrucisat poate fi inopinat, caz in care nu se va face notificarea prealabila a contribuabilului. Controlul se va incheia cu un proces-verbal. Control sistematic; Control reciproc;

Controlul reciproc presupune separarea functiilor (sarcinilor) de serviciu prin obiectivele compartimentului productie, personal, calitatea serviciilor si a productiei si comercializarea lor. Integritatea patrimoniului este urmarita de auditor prin sarcinile privind depozitarea, gestionarea bunurilor si a numerarului; este realizata de personalul desemnat de conducere. Personalul desemnat pentru conducerea contabilitatii financiare si de gestiune verifica si analizeaza cheltuielile si veniturile unitatii. O eroare sau o frauda intre compartimente determina conturi eronate si, implicit, influenteaza situatiile financiare. Separarea sarcinilor pe persoane este necesara deoarece acelasi salariat, care emite o comanda de aprovizionare, receptioneaza si depoziteaza bunurile efectueaza si plata furnizorului, este tentat sa sustraga sau sa achizitioneze bunuri in cantitati prea mari sau de calitate indoielnica. Analiza contabila;

Reprezinta procesul de gandire, alegere rationala, judecata logica formala, prin care cu argumente, precis, clar si obiectiv seprocedeaza la: 4

a) cercetarea adecvata a operatiilor economice sau financiare, pe baza documentelor justificative; b) se deduc cu argumente logice conturile corespondente; c) se stabileste formula contabila. Etapele stricte, obligatorii ale analizei contabile: 1. Determinarea naturii operatiei. 2. Stabilirea elementelor patrimoniale care se modifica. 3. Deductia logica a sensului de modificare patrimoniala (crestere / scadere). 4. Stabilirea conturilor corespondente. 5. Aplicarea regulilor de functionare a conturilor si determinarea concordantei dintre sensul de modificare patrimoniala si debitul sau creditul conturilor corespondente. 6. Scrierea articolului contabil. Calculul matematic;

Control total / control prin sondaj;

Tinand seama de numarul de operatiuni efectuate de intreprindere, auditorul nu poate verifica integral rulajele sau soldurile unui cont. El cauta elemente probante pe un esantion adecvat, utilizand tehnica sondajului. Sondajul este definit ca o tehnica ce consta in selectionarea unui anumit numar sau a unor parti dintr-o multime, aplicarea la acestea a tehnicilor de obtinere a elementelor probante si extrapolarea rezultatelor obtinute asupra esantionului la intreaga masa sau multime. Control faptic; Inventarierea; o Fizica;

Observarea fizica este mijlocul cel mai eficace de verificare a existentei unui activ, insa ea nu aduce decat o parte din elementele probante necesare auditorului, si anume numai existenta bunului respectiv. Celelalte elemente probante ca: proprietatea asupra bunului, valoare atribuita s.a. trebuie verificate prin alte tehnici. Aceasta tehnica se foloseste de obicei la controlul stocurilor. 5

Valorica;

Observarea directa; Analiza de laborator;

Confirmarea externa.

Este un tip specific de investigare si reprezinta procesul de obtinere a unei declaratii directe de la o terta parte, cu privire la o informatie sau la o situatie (conditie) existenta. [Dictionar]

Probe de audit financiar contabil


PROBE DE AUDIT CERUTE 1. Obtinerea unui tabel care sa cuprinda valoarea de imobilizarilor, amortizarea acumulata si valorile nete ramase intrare

O parte esentiala a procesului de audit este de a inregistra cum au fost compilate situatiile auditate si de a obtine probe privind fiecare cifra in parte. Este necesar un tabel care sa prezinte soldurile de deschidere si de inchidere ale diferitelor categorii de imobilizari corporale si necorporale din mai multe motive: pentru a asista revizuirea analitica, pentru a fi utilizat ca un tabel de baza pentru sectiunea de mijloace fixe si pentru a se face referinte la tabelele din situatiile financiare. 2. Obtinerea unui tabel al intrarilor Imobilizarile corporale trebuie sa existe. Atat imobilizarile corporale, cat si cele necorporale trebuie sa aiba valoare, iar verificarea intrarilor prin referire la facturi valide constituie o proba de audit foarte pretioasa. Este necesar sa se verifice daca imobilizarile semnificative au fost achizitionate in numele societatii si ca valorile lor de intrare au fost in mod corect inregistrate in contabilitate. Pentru cercetare si dezvoltare este necesar a se verifica daca: (a) exista un proiect definit in mod clar;

(b) cheltuielile asociate sunt identificabile in mod separat;

(c)

rezultatele obtinute dintr-un astfel de proiect au fost evaluate cu o certitudine rezonabila in ceea ce priveste fiabilitatea lor tehnica si, in final, viabilitatea comerciala;

(d) veniturile viitoare estimate sunt suficiente pentru a acoperi costurile la zi plus costurile viitoare estimate pana la finalizare; (e) exista resurse adecvate pentru a permite finalizarea proiectului.

Pentru a putea determina valoarea totala a amortizarii fiscale, adesea este util a avea o lista a intrarilor (si, acolo unde este necesar, copii ale facturilor relevante). 3. Obtinerea unui tabel al iesirilor Trebuie inregistrate iesirile de mijloace fixe. Inregistrarea corecta a tuturor iesirilor de imobilizari este de asemenea importanta in ceea ce priveste datoria totala constituita de TVA a societatii si orice alte solduri cu bugetul de stat. 4. Obtinerea unui tabel ce prezinta profitul sau pierderea la instrainare Calcularea corecta a profitului sau a pierderii la instrainarea imobilizarilor poate avea un efect semnificativ asupra profitului sau pierderii raportate pe intreaga activitate. Calcularea corecta a profitului sau a pierderii la instrainare impune ca cifrele pentru cost, amortizarea acumulata si incasari sa fi fost in mod corect eliminate din sau inregistrate in conturi; de asemenea ca, acolo unde este adecvat, TVA-ul sa fie in mod corect calculat. 5. Obtinerea unui tabel ce prezinta activele pastrate sub incidenta contractelor de leasing financiar sau a contractelor de cumparare in rate Este important a se face distinctie intre leasing-uri si contracte de cumparare in rate. Orice activ care este subiectul unui contract de cumparare in rate trebuie prezentat ca imobilizare, si datoria prezentata ca un credit pentru un astfel de contract (impartita intre portiunea curenta si cea pe termen lung). Contractele de leasing trebuie analizate pentru a determina daca ele sunt leasing-uri financiare sau operationale. Leasing-urile trebuie contabilizate in conformitate cu IAS 17, Leasing.

Exista adesea o confuzie in terminologia utilizata de societatile finantatoare si este important a intelege modul acestora de utilizare a termenilor. 6. Obtinerea tabelelor ce prezinta valoarea deprecierii sau amortizarii Amortizarea trebuie sa fie stabilita la o rata acceptabila, care se va aplica in mod consecvent. IAS 4, Contabilitatea amortizarilor, stabileste cerintele legate de contabilizarea si prezentarea amortizarii pentru imobilizarile corporale. In mod similar, IAS 38, Imobilizari necorporale, stabileste aceste cerinte in ceea ce priveste imobilizarile necorporale. Amortizarea poate aparea ca un concept facil. Cu toate acestea durata de viata, natura si modul de utilizare a activelor trebuie luate in considerare; de exemplu, un activ poate fi din punct de vedere tehnologic uzat moral inainte ca sa fie epuizat din punct de vedere fizic in activitatea respectiva. In mod similar, tehnologia poate avea impact asupra imobilizarilor necorporale, ca de exemplu in cazul patentelor, al licentelor etc. 7. Obtinerea unui tabel ce prezinta reevaluarile Reevaluarea imobilizarilor este permisa in conformitate cu regulile contabile alternative conform legislatiei in vigoare. Acolo unde auditorul a utilizat munca unui expert, este esential sa se evalueze activitatea lui, pentru a fi siguri ca este adecvata scopului auditului. Referirea trebuie sa se faca la standardul de audit 620, Utilizarea unui expert. 8. Obtinerea unui tabel al reparatiilor si modernizarilor Natura si marimea elementelor ce sunt inregistrate ca reparatii trebuie considerate ca o cheltuiala ce poate fi capitalizata. Revizuirea va fi de asemenea ceruta in scopuri fiscale. Clasificarea eronata a cheltuielilor de capital drept cheltuieli de reparatii/inlocuiri poate fi pusa in discutie. MUNCA DE AUDIT 9. Verificarea fizica a imobilizarilor corporale Auditorul poate realiza un test pentru a constata daca existenta imobilizarile. Necesitatea procedurii si intinderea ei se stabilesc in functie de activitatiile desfasurate de client. Acolo unde imobilizarile corporale sunt semnificative ca numar si valoare, auditorul trebuie sa verifice in mod fizic un esantion. El trebuie de asemenea

sa confirme ca instrainarile au fost in mod corect contabilizate (in mod particular in ceea ce priveste TVA-ul). Activitatea de mai sus se poate desfasura mai usor daca exista un registru al mijloacelor fixe. Acest registru poate avea o forma simpla pur si simplu o lista a mijloacelor fixe. Merita efortul de a convinge clientul ca un registru al mijloacelor fixe este util, de exemplu in scopuri fiscale sau de control. 10. Examinarea documentelor de proprietate Acolo unde acestea sunt pastrate de societate, trebuie verificate pentru a fi siguri ca ele sunt pe numele societatii. Acolo unde documentele de titlu sunt detinute de altii, de exemplu drept garantie pentru imprumuturi, trebuie obtinuta confirmarea acestora si a naturii oricarei restrictii asupra mijloacelor fixe. Merita a se considera daca simpla verificare a existentei unui titlu de proprietate este o proba de audit adecvata.