Sunteți pe pagina 1din 1

Campanie de Rela ii Publice

Titlu: Impreun pentru ntre inerea Campanie desf ul Green Earth.

i cur

enia parcurilor i ONG-

urat cu sprijinul primariei Timi oara, consiliul jude ean Timi

Slogan: un parc curat un parc adevarat. Obiective: - ase parcuri inclusiv parcul central vor fi cura ate, reamenajate si replantate(dac este cazul); - imbunata irea st rii parcurilor pentru public; - p strarea cura eniei in toate districtele pentru crearea un spa iu sanatos, adecvat; - replantarea implicit refacerea parcurilor nengrijite. Argument: men inerea bun st rii a spa iilor publice este obligatorie deoarece num rul parcurilor abandonate si distruse este in cre tere, iar cele cat de cat acceptabile devin aglomerate si rapid poluate. Etape: n perioada 2-3 ianuarie un grup de tineri voluntari ai ONG-ului Green earth vor imp r i flyere fiind localiza i in punctele cheie ale ora ului (Centru, Mall etc). Vor fi invita i reprezentan i ai prefecturii la radio astfel incat ac iunea sa fie promovata, vor fi transmisiuni live la data derularii evenimentului. Se vor publica articole despre actiune in presa locala. Desfa urarea campaniei propriu-zise prin care parcurile vor fi readuse la via , cura ate si vor fi planta i copaci: intalnirea voluntarilor si autoritatilor locale, formarea echipelor, strangerea gunoaielor din cele ase parcuri plus plantare copaci. Va fi oferit ap mineral gratuit. Gradul de eficien : Toate parcurile au fost cur ate, n trei din ase parcuri au fost planta i noi copaci iar pentru men inerea acestui standard se vor derula periodic evenimente asem n toare.

Meghele

Sabin CRP an 2 gr. B