Sunteți pe pagina 1din 80

INTRODUCERE

Dup cum are n exprimare no iunile de bio i fizic , se n elege c aceast tiin se define te prin implicarea mecanismelor fizice n func ionarea normal i patologic a diferitelor esuturi i organe din organismul uman. O alt defini ie, de altfel identic , este aceea c biofizica este tiin a care studiaz fenomenele fizice implicate n func ionarea sistemelor biologice prin utilizarea de tehnici, concepte fizico chimice i aparate matematice prin care acestea sunt interpretate. Pe baza acestora biofizica elaboreaz strategii si tehnici de diagnostic i terapie. Scopurile biofizicii medicale pot fi ordonate n patru grupe: 1. pe baza fundamentelor biofizicii se ncearc formarea gndirii medicale i biologice a viitorilor medici 2. adncirea cercet rii fundamentale n principalele ei direc ii de investigare biofizic 3. o cercetare practic prin utilizarea calculatoarelor n investiga ii de laborator si chiar clinic 4. l rgirea perspectivelor biofizicii n formele de nv mnt nceputul dezvolt rii Biofizicii poate fi considerat odat cu apari ia necesit ii interven iei omului asupra sistemelor vii. Nu putem face o separare ntre tiin e la nceputul apari iei lor. Se cunosc opera ii chirurgicale asupra omului din cele mai vechi timpuri. Aceste opera ii necesitau aparatura sau instrumentar special, deci era nevoie de a cunoa te aspecte tehnice i fizice. La nceput nu se f cea deosebirea dintre fizician, medic, alchimist, inginer, artist. Denumirea de Biofizic ca obiect apare ns mult mai trziu, prin preluarea Fizicii medicale i schimbarea con inutului datorit evolu iei tehnologiilor (n special n electronic i apoi n informatic ). LOCUL BIOFIZICII N CADRUL TIIN ELOR VIE II Biofizica este o tiin fundamental care studiaz biologia prin aplicarea legilor, tehnicilor i metodelor fizicii, deducnd tehnici i metode noi de investigare ct i legit i specifice acestui domeniu. De asemeni studiaz i influen a factorilor fizici externi asupra sistemelor biologice (radia ii ionizante i neionizante, temperatur , ultrasunete, cmp magnetic i electric, gravita ie, etc.). Biofizica este succesoarea fizicii medicale i fizicii biologice, fiind un domeniu de sine st t tor de aproximativ 5-6 decenii, de i din punct de vedere istoric putem vorbi de unele fenomene biofizice cunoscute de ctre vechii egipteni. Biofizica medical are un rol foarte important n cunoa terea i aplicarea tehnicilor fizicii n toate domeniile medicale, att n cercetare ct i n aplica iile n aceste domenii. Majoritatea domeniilor fundamentale ale medicinii fac apel la biofizica (fiziologia, fiziopatologia, anatomia, biochimia, biologia celulara, histologia, etc.). Medicul, indiferent de specialitatea sa, va trebui sa fie o personalitate avnd cuno tin e multiple att din tiin ele exacte (fizica, matematica, informatica, bionica, biometrologie etc.) ct i din tiin ele umaniste (filozofie, psihologie, arte, pedagogie i orice alt domeniu al culturii umane). Pentru a n elege mai corect delimitarea domeniilor de cercetare aplicate biologicului, consider m pe cele mai importante. Biochimia studiaz biologia la nivel molecular deoarece biochimia provine din chimie care se limiteaz n cercetare la nivel molecular (de i apare o interferen ntre biochimia cuantic i biofizica cuantic ). Biologia este definita prin studiul la nivel celular cu toate ca descoperirile actuale au ajuns i la nivel subcelular i la nivel de biologie molecular . Fizica studiaz materia vie la nivel atomic, electronic i cuantic.

n general se consider sistemul viu n echilibru termodinamic, cu toate schimburile care se realizeaz permanent cu exteriorul. Este deci un echilibru al unui sistem deschis, cu schimb de materie i energie i men inut n echilibru de reac iile de feed-back. Biofizica studiaz i domenii ca recep ia i conducerea informa iei n sistemul nervos, informa ia genetic , interac iunea radia iilor cu sistemul biologic.

SCURT ISTORIC AL EVOLU IEI BIOFIZICII


Leonardo da Vinci studii asupra zborului p s rilor, asupra mecanismelor mersului (nlocuind cu cercuri elastice mu chii de pe schelet); asupra hemodinamicii. Explic func ionarea ochiului pe principiul camerei obscure. Descoper rolul de lentil a cristalinului i explic formarea imaginii pe retin . Explic perceperea reliefului ca efect al vederii binoculare. Giovanni Alfonso Borelli cercet ri de biomecanic . El considera procesele fiziologice rezultnd din principii fizice i mecanice. De asemenea descrie func ia scheletului i a mu chilor. Luigi Galvani studii referitoare la excitabilitatea mu chiului de broasc izolat, ini iind studii de bioelectricitate. n experimentele lui a utilizat o lab de broasc la care a p strat intact nervul sciatic, a izolat-o, iar apoi a fixat-o cu ajutorul unui fir de cupru de partea din fier a balconului. La b taia vntului, prin contactul pe care l f cea laba cu fierul balconului ap rea contrac ia muscular . Explica ia este urm toarea: ntre cele dou metale apare o diferen de poten ial de bimetal care produce contrac ie muscular prin excita ie electric . Aceasta lab de broasc a fost i primul instrument de determinare a unor poten iale electrice, numindu-se laba galvanoscopic ; Alessandro Volta a fost unul din fondatorii electrofiziologiei i electrochimiei. El a inventat n anul 1800 prima baterie electric din istorie, a a-numita pil voltaic str mo ul bateriilor electrice, ce permitea transformarea energiei chimice n energie electric . Aceasta era o coloan vertical compus dintr-o succesiune de 1 disc de cupru/ 1 disc de hrtie mbibat n solu ie salin / 1 disc de zinc. La extremit ile coloanei era ata at cte un fir metalic ntre care se producea un curent electric continuu de joas intensitate. Thomas Young, fizician i medic englez, a realizat studii n optic i a propus teoria tricromatic a vederii colorate valabil i n prezent n toate aplica iile (TV color, etc). Tot el a ini iat studiile de hidrodinamic a circula iei sanguine; Du Bois Reymond a realizat n 1848 primele nregistr ri a poten ialului de ac iune. Hermann Helmholtz a realizat studii n care a m surat cu precizie remarcabil viteza de propagare a influxului nervos cu privire la contrac ia muscular i la perceperea sunetelor muzicale (celebre sunt studiile de acustic a tuburilor rezonante, a cavit ilor acustice rezonante, a transmiterii sunetului, inventnd practic stetoscopul) ct i studii de matematic i de fizic aplicat . Lucr rile sale din 1860 asupra vederii si auzului au pus bazele fizice ale abord rii senzoriale. El a descoperit faptul c energia se consum att n sistemele vii ct i n cele nevii ini iind astfel termodinamica biologic . Julius Robert von Mayer stabile te legea conserv rii i transform rii energiei, elabornd n 1842 principiul I al termodinamicii (varia ia energiei interne a sistemului este egal cu diferen a dintre cantitatea de c ldur schimbat de sistem cu mediul nconjur tor i lucrul mecanic efectuat asupra sistemului). Acest principiu a fost dedus de la o observa ie cu caracter medical care se refer la diferen ele de oxigenare a sngelui n zone climatice diferite, fenomen ce depinde de arderile energetice din organism; n 1895 descoperirea razelor X de Wilhelm Conrad Rntgen a dus la apari ia specialit ii medicale radiologia, studiind ac iunea radia iilor X asupra organismului prin efecte mutagene i efecte radiobiologice.

Bazele teoretice ale biofizicii s-au mbog it prin elaborarea in 1968 de c tre Bernstein a primei teorii ionice care s explice originea diferen elor de poten ial la nivelul membranei biologice. Primul periodic dedicat Biofizicii apare n 1902, iar n 1939 apare Buletinul Biofizicii matematice (la Chicago USA). Din 1947 apare la Amsterdam Biochemica et Biophysica Acta. Un alt jurnal de prestigiu apare n 1956 n SUA Biophysical Journal. n 1961 se nfiin eaz Societatea de Biofizic a Uniunii Societ ilor de tiin e Medicale din Romnia . n 1989, n decembrie apare Societatea Na ional de Biofizic pur i aplicat .

ATOMUL
Dilema continuit ii sau discontinuit ii materiei a ap rut din timpul filozofilor greci. Leucip a fost primul care a analizat problema diviz rii materiei, deci a discontinuit ii acesteia. El a sus inut faptul c indiferent ct de mult ncerc m s diviz m materia, la un moment dat ajungem la un fragment ce nu mai poate fi divizat. Unul dintre elevii lui Leucip, Democrit a denumit atomos (n limba greac atomos nseamn indivizibil) aceste particule ce nu mai pot fi divizate. Astfel, atomul reprezint cea mai mic frac iune indivizibil dintr-o substan ce p streaz propriet ile acesteia. Democrit considera ca universul este format din spa iu liber i din particule indivizibile, numite atomi care difer ntre ei prin dimensiune, form , pozi ie i aranjare spa ial . Atomismul a fost respins de Aristotel i Platon care sus ineau teoria continuit ii materiei. Ipoteza existen ei atomilor nu a fost complet acceptat dect la sfr itul sec. al XIX lea, dup demonstrarea teoriei cinetice i mi c rii browniene.

Structura atomului
n general se poate afirma c atomul este format din nucleu i electroni. Num rul de electroni din atom a fost determinat experimental. Acesta se nume te num r atomic i se noteaz cu Z. Num rul atomic indic pozi ia elementului chimic n sistemul periodic. Atomul este neutru din punct de vedere electric. Deci, con ine n numar egal sarcini pozitive i negative. Sarcinile negative sunt reprezentate de electroni iar sarcinile pozitive se afl n nucleu. Exceptnd hidrogenul, celelalte elemente chimice con in n nucleu, pe lang protoni i un num r variabil de neutroni. Masa neutronilor i masa protonilor formeaza num rul de mas , A, al elementului respectiv. Pentru acela i element chimic numarul de neutroni din nucleu poate fi variabil. Acest lucru nu modific propriet ile chimice ale elementului i nici pozi ia sa n sistemul periodic. Num rul diferit de neutroni din nucleu confer elementului chimic propriet i fizice diferite. Elementele chimice cu acelasi num r atomic Z, dar cu numere de mas diferite se numesc izotopi (n limba greac izotop nseamn acela i loc).

Electronul
Electronul este sarcina electric indivizibil . Primul experiment care a demonstrat c sarcina electric nu este divizibil la infinit, ci este divizibil n unita i discrete, a fost efectuat de Faraday n 1833. n urma acestui experiment au fost deduse legile electrolizei. Faraday a eviden iat faptul c masa unei substan e dintr-o solu ie eliberat la un electrod ntr-un anumit interval de timp este propor ional cu cantitatea de electricitate ce a trecut prin solu ie n acel interval de timp. De asemeni, tot Faraday a demonstrat c o cantitate dat de electricitate elibereaz aceea i mas dintr-o substan dat . Masa de substan eliberat este propor ional cu masa echivalent a substan ei. Rezultatele experimentelor lui Faraday presupuneau existen a unei unit i elementare de electricitate, cantitatea de electricitate purtat de diver i ioni fiind multipli ai acestei unit i. Aceast unitate a fost denumit de c tre Stoney (in 1874) electron, definind-o ca fiind cantitatea de electricitate ce trebuie s treac printr-o solu ie electrolitic pentru a elibera un atom dintr-o substan monovalent . 4

e = F/NA unde: e sarcina electronului F constanta lui Faraday NA num rul lui Avogadro Calculele lui Stoney au stabilit pentru electron o valoare aprox. de 10-20C. Primele m sur tori directe asupra sarcinii electronului le-a ini iat J.J. Thomson i J.S. Townsend n 1897, valoarea exact fiind stabilit de Millikan n 1909. Valoarea sarcinii electrice a electronului este 1,6x10-19C iar masa sa este 9,11x10-31Kg. Pentru determinarea distribu iei n interiorul atomului a masei i sarcinii electrice s-au realizat de-a lungul timpului mai multe experimente, elaborndu-se mai multe modele atomice. Ini ial s-a presupus c atomii sunt omogeni, neutri din punct de vedere electric i indestructibili cu mijloace fizice obi nuite. J. J. Thomson a descoperit c electronii provin din atom i, dat fiind faptul c atomii sunt electric neutri, a presupus existen a unor sarcini pozitive. El a presupus c electronii se g sesc distribui i uniform n interiorul sarcinii pozitive. Experimentele lui Rutherford au demonstrat c sarcina electric pozitiv nu este distribuit uniform n atom ci este concentrat n centrul atomului constituind nucleul atomic iar electronii se dispun spre periferia atomului. Astfel se confirm modelul planetar al atomului n care sarcina pozitiv a atomului este concentrat ntr-un nucleu cu raza de aproximativ 10-14 m i electronii se rotesc n jurul acestuia pe orbite cu razele de aproximativ 10-10 m, astfel nct atomul estemai mult gol dect plin (de exemplu dac nucleul ar avea diametrul de un metru atomul ar avea diametrul ntre 10 i 100 km). Conform modelului Rutherford electronii se rotesc n jurul nucleului ca planetele n jurul soarelui (modelul planetar).

Modelul Thomson

Modelul planetar (Rutherford)

Dificultatea de baz a modelului planetar clasic const n stabilitatea atomului. Dac avem n vedere legile electrodinamicii clasice, electronii, rotindu-se n jurul nucleului au o miscare accelerat . Ori, o particul nc rcat electric care are o mi care accelerat emite radia ie electromagnetic ncercnd s - i mic oreze energia cinetic . Pe m sura sc derii energiei 5

cinetice ar sc dea i raza orbitei, energia poten ial ar cre te n valoare absolut i electronii ar c dea pe nucleu. Pentru a corecta deficien ele modelului planetar clasic, Niels Bohr a introdus ca postulate concluziile impuse de datele experimentale: 1. postulatul I: Atomii sunt caracteriza i de st ri sta ionare, st ri n care ace tia nu absorb i nu emit energie. ntr-o stare sta ionar energia sistemului este constant n timp. 2. postulatul II: Atomii absorb sau emit radia ie electromagnetic numai la trecerea dintr-o stare sta ionar n alt stare sta ionar . Deci orbitele i energiile electronilor n atom sunt bine precizate (cuantificate) i specifice fiec rei specii atomice. Electronii n atom au energii poten iale negative (nu numai c nu pot efectua lucru mecanic dar pentru a deveni liberi au nevoie de energie). Cu ct electronul este mai apropiat de nucleu cu att energia sa poten ial este mai mic (mai negativ ). Din mecanic se tie c un sistem este cu att mai stabil cu ct energia sa poten ial este mai mic . Din acest motiv tendin a electronilor va fi s se plaseze pe orbite ct mai apropiate de nucleu. Electronii pot trece de pe o orbit permis pe alta doar dac primesc sau cedeaz o energie egal cu diferen a energiilor electronului pe cele dou orbite ntre care are loc tranzi ia. De obicei tranzi ia are loc prin absorb ia sau emisia unui foton. Frecven a radia iei electromagnetice emise sau absorbite la trecerea unui electron ntre dou nivele energetice se poate determina prin rela ia cunoscut sub numele de condi ia frecven elor lui Bohr sau condi ia de rezonan . hR = Em - En sau R = (E / h unde: (E este diferen a de energie ntre cele dou st ri; R este frecven a radia iei emise sau absorbite h = 6,6260693(11) x 10-34 J s (constanta lui Planck) Avnd n vedere c nivelele energetice ale electronilor n atom sunt cuantificate rezult c i frecven ele emise sau absorbite de atom sunt cuantificate deci spectrele de emisie sau de absorb ie ale atomilor vor fi spectre de linii. La trecerea electronului de pe o orbit mai ndep rtat de nucleu (superioar ) pe una mai apropiat de nucleu (inferioar ) electronul va ceda energie (de regul prin emisia unui foton a c rui frecven trebuie s fie conform cu condi ia de rezonan ). Procesul se nume te dezexcitare. Trecerea unui electron de pe o orbit inferioar pe una superioar se face prin absorb ia unui foton a c rui frecven satisface condi ia de rezonan procesul numindu-se excitare.

MOLECULA
Dup Lehninger, moleculele din organismele vii, studiate individual, se supun principiilor fizice i chimice obisnuite care guverneaza comportarea materiei inerte, dar studiate n ansamblu, interactioneaza ntre ele conform unui alt grup de principii care alcatuiesc logica moleculara a st rii vii. Aceste principii nu includ, n mod necesar, legi fizice noi, nedescoperite nc . Mai degraba ele trebuie privite ca un grup de reguli fundamentale care guverneaza natura, functia i interactiile tipurilor specifice de molecule din organismele vii, propriet i ce confera acestora capacitatea de a se autoorganiza, autireplica i autoregla. Este mult mai potrivit sa consideram aceste principii ca axiome deoarece unele dintre ele sint intuitive i nu pot fi demonstrate nc . Compozi ia chimic a materiei vii este calitativ diferit de aceea a mediului n care aceasta se g se te. n esen , organismele vii au n constitu ia lor: y ioni de dimensiuni foarte mici (microioni). Dintre ace tia ct m: Na+, K+, Cl- (implica i ndeosebi n excitabilitate), Ca2+ (implicat n contrac ia muscular ), Mg2+ (cu rol n procesul de bioluminiscen ), H+(secretat de mucoasa gastric i generator de tensiuni protonmotrice n anumite microorganisme), HCO3- , HPO42-, OH-. y micromolecule (neutre sau disociate): aminoacizi, mononucleotide, monozaharide, acizi gra i, etc. y macromolecule y complexe macromoleculare

STRUCTURA FIZIC A MOLECULEI


Molecula este o grupare de atomi ce formeaz o configura ie stabil datorit for elor de interac iune dintre ei. Aceste for e de interac iune se numesc for e interatomice. For ele care se exercit ntre molecule poart numele de for e intermoleculare. For ele interatomice i intermoleculare deriv din faptul c to i atomii con in sarcini electrice de semne contrare. For ele dezvoltate sunt de natur electrostatic . Wp r0 r

Condi iile de formare a moleculei se realizeaz cnd for ele de atrac ie dintre atomi sunt egale cu cele de respingere, iar energia poten ial este minim .

For e interatomice i intermoleculare


For ele care ac ioneaz ntre elementele ce formeaz biomolecula se numesc for e intramoleculare (n interiorul moleculei) sau for e interatomice. Aceste for e se pot m sura cu metode specifice, cum ar fi: Rezonan a Magnetic Nuclear , Rezonan a Electronic de spin sau Difrac ia de raze X. 7

For ele interatomice (intramoleculare) sunt: 1. Leg tura ionic este de natur electrostatic . For a de leg tur se poate determina, teoretic, prin legea lui Coulomb - m rimea for ei aplicate unei sarcini, q1, datorit prezen ei unei alte sarcini, q2 :

n care I este constanta dielectric a mediului n care se g sesc corpurile, iar r distan a dintre ele. Ecua ia se aplic n cazul corpurilor macroscopice. n cazul atomilor i moleculelor legea nu se poate aplica deoarece nu exist constanta dielectric ntre doi atomi. n acest caz apar for e specifice ntre atomii constituien i ai unei molecule. 2. Leg tura covalent este leg tura n care doi atomi cedeaz i primesc electroni de valen formnd un nivel electronic stabil. (un atom cedeaz un electron, cel lalt atom prime te un electron). Caracterele generale ale leg turii covalente sunt: este o leg tur de distan mic . Distan a dintre doi atomi este inferioar razei de interac iune interatomic ; are caracter de satura ie. Odat format leg tura dintre doi atomi, perechile electronice nu mai permit alte leg turi; cristalele covalente sunt foarte dure (diamantul). n leg turile covalente formate ntre atomi diferi i, perechea de electroni de leg tur nu este repartizat simetric ntre cei doi atomi, ci este atras spre atomul mai electronegativ; leg tura cap t un moment de dipol. Dipolmomentul leg turii va fi cu att mai mare cu ct diferen a de electronegativitate este mai mare. 3. Leg tura coordinativ este o leg tur format din doi electroni pu i n comun. Electronii sunt furniza i de acela i atom, pentru completarea nivelului energetic extern. Ca exemplu, poate fi luat oxigenul, care poate realiza dou leg turi covalente dar poate fi i receptor pentru o leg tur coordinativ . 4. Leg tura metalic este o leg tura puternic realizat cu electroni pu i n comun care genereaz i electroni liberi de conductibilitate.

For ele intermoleculare sunt for ele ce se exercit ntre moleculele ce formeaz o structur biologic (for ele Van der Waals i leg turile de hidrogen). Aceste for e sunt mai mici dect for ele intramoleculare, dar efectul lor devine semnificativ datorit num rului mare de interac ii de acest fel. Energia mic corespunz toare acestor for e permite ruperea i formarea lor destul de u or, ceea ce condi ioneaz func iile biologice ale biomacromoleculelor. For ele intermoleculare sunt de natur fizic , ele influen eaz propriet ile fizice ale substan elor moleculare i sunt modificate prin dizolvare sau prin modificarea st rii de agregare. For ele intermoleculare apar n urma interac iilor dintre dipoli sau dintre dipoli i ioni. Dipolul electric este un sistem format din dou sarcini electrice egale i de semn contrar, aflate la distanta d una fa de alta. Dipoli permanen i. n biofizic se ntlnesc n mod frecvent biomolecule care sunt, din punct de vedere electric, dipoli permanen i. Acestea au o structur dipolar n absen a oric rei for e externe. Ex. aminoacizii, proteinele i lipidele au acest caracter datorit distribu iei de grup ri de sarcin pe suprafa a biomoleculelor. Dipoli indu i. Se consider un atom (sistem neutru din punct de vedere electric) n apropierea c ruia se g se te un ion pozitiv. Ionul va exercita o for de atrac ie asupra electronilor i o for de respingere asupra nucleului atomului. Atomul se va deforma, adic se produce o u oar separare a sarcinilor pozitive i negative din atom, lund na tere un dipol. Acesta se numeste dipol indus deoarece exist att timp ct ionul exist n jurul atomului. Dipoli tranzitorii. n general, ntr-un atom sau molecul electronii sunt distribui i simetric n jurul nucleului. La un moment dat, aceast simetrie poate s se modifice, formnd un dipol.
8

Deoarece electronii sunt n continu mi care, existen a dipolului este condi ionat de probabilitatea asimetriei i distribu iei electronice i dureaz att timp ct dureaz aceasta. Un astfel de dipol se numeste dipol tranzitoriu. Dac un astfel de dipol se afl n apropierea unei molecule, atunci poate induce n aceasta dipoli a c ror orientare i moment s depind de dipolul tranzitoriu. n biomolecule se pot induce mul i dipoli tranzitorii i efectul lor fiind cumulativ, for ele dispersive pot avea mare importan . 1. For ele Van der Waals sunt for e electrice ce se exercit ntre dipoli; sunt mult mai slabe dect for ele ionice i scad repede cu distan a (cu puterea a aptea a distan ei). 1 F} 7 r Aceasta nseamn c ele intervin la distan e intermoleculare mici (sunt neglijabile n starea gazoas ). Leg turile chimice sunt mult mai slabe dect ele, deci nu sunt implicate n modific rile structurii i propriet ile moleculei. 2. Leg tura de hidrogen este un caz particular al interac iei dipol-dipol. O molecul format dintr-un atom de hidrogen i un atom electronegativ prezint o leg tur covalent cu caracter par ial ionic. Se formeaz un dipol cu sarcina negativ spre atomul electronegativ i sarcina pozitiv spre atomul de hidrogen. Dac n apropierea acestui dipol se g se te un alt atom, atunci ntre atomul respectiv i dipol se realizeaz o leg tur determinat de atrac ia dintre proton i electronii atomului. Leg tura format dintre dipol i atom se nume te leg tur de hidrogen. Sunt dou tipuri de leg turi de hidrogen: intramoleculare i intermoleculare. Leg turile de hidrogen se rup la cre terea temperaturii, sc derea presiunii sau la ad ugarea de solven i nepolari. Ele particip la construc ia structurilor moleculare (proteine, acizi nucleici) i a re elelor cristaline ale multor substan e: ghea , carbonat de sodiu NaHCO3 (praf de copt), monopotasiu fosfat KH2PO4, hidroxid de aluminiu Al(OH)3, sulfat de calciu dihidrat CaSO42H2O (gips) i al i cristalohidra i, etc. Leg tura de hidrogen are urm toarele caracteristici: y distan a dintre atomi este foarte mic y este de natur electrostatic y energia leg turii de hidrogen este mai mare dect energia leg turii dipol-dipol (Van der Waals) i este mai mic dect leg tura covalent . y Este mai lung dect leg tura covalent i mai scurt dect leg tura Van der Waals

MACROMOLECULE BIOLOGICE
Datorit descoperirii ultracentrifugei, n 1933, de c tre T.Svedberg s-a putut trece la studiul materiei vii la nivel molecular i macromolecular. Prin utilizarea unor metode moderne ale Biofizicii i Biochimiei, apare o nou tiin , Biologia molecular . Aceasta a deschis calea explic rii proceselor normale i patologice din organism, la nivel molecular. n definirea unei macromolecule se accept drept criteriu greutatea molecular . Se consider compu i macromoleculari, substan e a c ror mas molecular dep e te 5000u. Macromoleculele sunt: y Proteine (heteropolimeri de aminoacizi) y Acizi nucleici (heteropolimeri de nucleotide) y Polizaharide y Lipide De i masele moleculare ale lipidelor individuale sunt mici (750 1500 daltoni) n compara ie cu celelalte clase de molecule, unele lipide se pot asocia spontan n structuri supramoleculare i uneori func ioneaz n sisteme macromoleculare, putnd fi considerate n mod arbitrar macromolecule. Macromoleculele pot fi sintetizate natural (n celule) sau artificial, proces denumit polimerizare sau policondensare. De exemplu: Prin polimerizarea sau policondensarea aminoacizilor se ob in polipeptidele; Prin policondensarea glucozei rezult polizaharide de tip celuloz sau amidon. Se numesc polimeri compu ii macromoleculari alc tui i din grupe identicee de monomeri, care se repet : A-A-A-A-A Se numesc copolimeri compu ii macromoleculari ai c ror grupe de monomeri nu au o compozi ie identic : A-C-B-A-C-D-A-B-D-. Biopolimerii sintetiza i natural au aceea i structur biochimic cu polimerii sintetiza i artificial, dar se comport diferit din punct de vedere biofizic. Acest comportament diferit confer biopolimerilor naturali propriet i biofizice diferite fa de polimerii artificiali, oferind posibilitatea men inerii structurilor vii.

Tipuri fundamentale de biopolimeri:


1. Proteinele sunt macromolecule de mare complexitate alc tuite din aminoacizi. Cele mai importante proteine sunt: y Enzime: hidrolitice, de transfer, oxidaze, dehidrogenaze, etc. y Proteine de structur : keratin , colagen, fibre din testul conjunctiv. y Proteine respiratorii: hemoglobin , mioglobin y Proteine plasmatice: serumalbumine, globuline, fibrogen y Anticorpi: proteine formate ca reac ie la antigeni y Hormoni y Proteinele din lapte: cazein , lactoglobulin 2. Acizii nucleici sunt reprezenta i de ADN i ARN. Ace tia alc tuiesc suportul informa iei genetice. 3. Polizaharidele servesc la stocarea glucozei, aliment de baz al celulei. 4. Lipidele i n mod deosebit fosfolipidele membranelor celulare.

10

Clasificarea biopolimerilor
Dup forma geometric , polimerii pot fi: Liniari Ramifica i Spa iali Dup rolul biologic n organism, macromoleculele pot fi: Biocoloizi: proteinele circulante din plasm i unele solubile din citoplasm Macromolecule de structur Macromolecule purt toare de informa ie.

Propriet i biofizice generale ale biopolimerilor


1. Macromoleculele particip structural la nivel de membran celular la realizarea opozi iei la difuzia liber . 2. Sub aspect morfologic, macromoleculele stau la baza structurilor supramoleculare. 3. Reac iile chimice in vivo au consum de energie mult mai mic dect in vitro datorit existen ei enzimelor ca biocatalizatori. 4. Macromoleculele au capacitate informa ional : cazul acizilor nucleici.

Organizarea structural

i conforma ional a macromoleculelor biologice

Au fost puse n eviden patru categorii de structur de baz a proteinelor: 1. structura primar se refer la secven a aminoacizilor n lan ul polipeptidic (acizi amina i care se nl n uiesc n secven e bine determinate genetic. Proteinele sunt alc tuite din aminoacizi lega i ntre ei prin grup rile COOH i NH2 cu eliminarea unei molecule de ap pentru fiecare leg tur ). 2. structura secundar care const n spiralarea sau plicaturarea lan ului polipeptidic primar. Leg turile intermoleculare se realizeaz prin pun i de hidrogen. 3. structura ter iar din ndoirile structurii secundare i d forma moleculei proteice. 4. structura cuaternar este rezultatul asocierii specifice prin diferite tipuri de leg turi a mai multor structuri ter iare.

Configura ia acizilor nucleici


  Acizii nucleici sunt macromolecule complexe. ndeplinesc n principal dou func ii: depoziteaz informa ia genetic particip la sinteza proteinelor Acizii nucleici sunt reprezenta i de: ADN care este suportul informa ional ereditar ARN utilizeaz informa ia ereditar purtat de ADN pentru a sintetiza proteinele

Condi ii de formare a moleculelor


Molecula este o grupare de atomi ce formeaz o configura ie stabil datorit for elor de interac iune dinte ei. Aceste for e de interac iune se numesc for e interatomice. For ele care se exercit ntre molecule poart numele de for e intermoleculare. For ele interatomice i intermoleculare deriv din faptul c to i atomii con in sarcini electrice de semne contrare. For ele de dezvoltare sunt de natur electrostatic .

11

Condi iile de formare a moleculei se realizeaz cnd for ele de atrac ie dintre atomi sunt egale cu cele de respingere, iar energia poten ial este minim . Polizaharidele Sunt r spndite att n regnul vegetal, ct i n cel animal, avnd o mare importan biologic . Dintre polizaharidele vegetale se men ioneaz amidonul i celuloza, iar dintre cele de origine animal se men ioneaz glicogenul. Polizaharidele se ob in prin eliminarea a ,,n molecule de ap ntre mai multe molecule de monozaharide servesc la stocarea glucozei, aliment de baz al celulei Lipidele Masele moleculare ale lipidelor individuale sunt mici (750 1500 daltoni) comparativ cu celelalte clase de molecule, astfel c unele lipide se pot asocia spontan n structuri supramoleculare i uneori func ioneaz n sisteme macromoleculare. Din acest motiv pot fi considerate n mod arbitrar macromolecule. n mod deosebit sunt importante fosfolipidele membranelor celulare

12

APA N SISTEMELE BIOLOGICE


Apa, nu numai c reprezint ntre 70-90% din greutatea celor mai multe forme de via , dar constituie i faza continu a organismelor vii. Apa este considerat adesea ca un lichid inert, menit s umple spa iile goale din organismele vii. n realitate ea este o substan puternic reactiv , cu propriet i speciale, care se deosebesc semnificativ de cele mai multe lichide obi nuite. I.1. Rolul i reparti ia apei n organism func ie de vrsta i sex y y y y y y y y apa este originea i matricea vie ii (Albert Szent); constituie solventul universal att n mediul intersti ial ct i n mediul intracelular; mediu de transport al substan elor de la un organ la altul; mediu de eliminare al produ ilor de dezasimila ie (prin urin i transpira ie); mediu de dispersie; necesar n reac iile de hidroliz ; tamponare a varia iilor de temperatur (degajare prin evaporare de caldura i rol de termostat prin c ldura specific mare). n evolu ia sa ontogenetic peocentul din corpul uman descre te continuu de la 97% la embrionul de dou luni la 67 74% pentru nou n scut i 58-67% n cazul organismului adult. Datorit diferen ierii celulare, cu fiecare nou zi de via i datorit apari iei esuturilor dense, are loc o descre tere a con inutului de ap .

I.2. Con inutul de ap al organismelor i esuturilor. n organism apa este con inut diferit func ie de: tipul esutului, vrst , sex. embrion n luna 2 3 4 5 6 nou n scut Apa % 97 94 92 85 74 67-74 Con inutul n ap al principalelor esuturi: y Dentina - 10%; y schelet 30%; y esut adipos 30%; y cartilagiu 50%; y Ficat 70%; y esut nervos (substan a alba) 70%; y Pancreas 75%; y mu chi striat 76%; y inim , pl mn, rinichi 80%. Con inutul n ap este n func ie de metabolism. II. Structura moleculei de ap i propriet ile sale fizice particulare Adult 58-67

Structura moleculei de ap Din punct de vedere structural, molecula de ap este o molecul triatomic format din doi atomi de hidrogen i un atom de oxigen, lega i ntre ei prin leg turi covalente. Lungimea leg turii -O-H este de 0.958 iar unghiul de leg tura este de 105.

13

Cei 10 electroni ai moleculei de ap sunt distribui i astfel: y 2 electroni ai oxigenului (de pe primul strat) se g sesc n permanen n apropierea nucleului y 8 electroni (electroni de valen ) graviteaz pe orbite eliptice alungite. o dou perechi de electroni se afl pe dou orbite axate pe direc iile -O-H ; ace tia sunt electronii ce formeaz leg tura covalent ; o dou perechi de electroni graviteaz pe dou orbite situate perpendicular pe planul nucleelor; se numesc electroni neparticipan i. H

Prin urmare, molecula de ap are o structur spa ial tetraedric , nucleul de oxigen fiind n centrul tetraedrului. Datorit distribu iei asimetrice a sarcinilor, densitatea electronic maxim fiind n jurul atomului de oxigen, molecula de ap este un dipol permanent.

Figura:
molecul

Comportare ca dipol (ntre moleculele de ap formeaz dou leg turi de Hidrogen)

vecine se formeaz

leg turi de Hidrogen. Fiecare

Datorit caracterului dipolar, molecula de ap se orienteaz n cmp electric i are constant dielectric mare

14

Datorit configura iei dipolare a moleculei de ap se creeaz n jurul s u un cmp electrostatic intens ceea ce permite legarea cu alte molecule de ap vecine prin leg turi coordinative - pun i de hidrogen. Fiecare molecul de ap se poate lega coordinativ cu alte 4 molecule, formnd structuri spa iale. Pun ile de hidrogen stau la baza structurilor supramoleculare, att n stare solid (ghea a) ct i n stare lichid . Ruperea leg turilor intermoleculare se face cu un consum de energie propor ional cu intensitatea leg turilor intermoleculare.

Leg tura de hidrogen

Caracterul dipolar al moleculei de ap , dar n special pun ile de hidrogen, explic propriet ile fizice speciale ale apei i implica iile lor n biologie: 1. Punctele de topire 0rC i fierbere 100rC permit o plaj mare n care propriet ile apei se schimb pu in. 2. Coeficientul de vscozitate este mic ceea ce permite o deplasare a straturilor apei n mod liber f r o frecare i consum de energie ntre ele. 3. Densitate maxim la 4C. Pe fundul lacurilor temperatura apei nu scade sub aceast valoare nici iarna (apa mai dens se va duce n jos), ghea a fiind mai pu in dens dect apa va pluti, iar via a se poate dezvolta n continuare n mediul subacvatic (permite supravie uirea n ap cu ghea la suprafa a pe tilor). Structura afnat a ghe ii datorit c reia densitatea ei este mai mic dect a apei la 0C se datoreaz tocmai capacit ii apei de a forma leg turi de hidrogen;

Structura afnat a ghe ii

Structura apei

4. Conductibilitate termic mai mare dect cea a majorit ii lichidelor (0,59 Wm-1K-1 la 20rC) i de 27 de ori mai mare dect a aerului, consecin a acestui fapt fiind c apa are rol de amortizor termic n organism i permite un amortizor i transportor termic n vederea evacu rii c ldurii n jurul membranelor sau altor structuri care nu poate fi evacuat prin circula ie de lichide.

15

5. C ldura specific (c ldura necesar unit ii de mas pentru a- i varia temperatura cu un grad) mult mai mare dect cea a oric rei substan e solide sau lichide (4,2 kJ/kg); aceast caracteristic poate fi explicat prin faptul c interac iunea dintre dipolii apei nmagazineaz o mare cantitate de energie intern ; n termoreglarea organismului, c ldura specific mare men ine temperatura constant a corpului n timpul unor eforturi musculare intense care ar putea duce la o supranc lzire i permite o stabilizare a temperaturii n diversele procese biologice 6. C ldura latent specific de vaporizare (c ldura latent specific reprezint c ldura necesar unit ii de mas pentru a- i modifica starea de agregare) mult mai mare dect a altor lichide (40,65 kJ/mol doar amoniacul are c ldura latent specific de vaporizare mai mare dect a apei) acest lucru fiind datorat tot capacit ii apei de a forma leg turi de hidrogen. Evaporarea apei este un proces consumator de c ldur , a adar evaporarea pulmonar i transpira ia consum c ldur de la organismul viu, asigurnd homeotermia 7. Constanta dielectric relativ I = 78,5 la 25rC (foarte mare) explic capacitatea mare de ionizare a substan elor dizolvate n ap i facilitarea disocierii electrolitice 8. Coeficientul de difuziune (2,410-4 cm2/s) reprezint cantitatea de substan care difuzeaz printr-o suprafa de 1 cm2 ntr-o secund . Coeficientul de difuziune permite difuziunea liber a substan elor existente n lichidele biologice. 9. Coeficientul de tensiune superficial mai mare dect a altor lichide (75,610-3 N/m la 0rC) scade cu cre terea temperaturii, prin ruperea leg turilor de hidrogen i agita ia termic . Acest lucru are un rol hot rtor n fenomenele de capilaritate. Exemplu: tedin a alveolelor de a colapsa la sfr itul expira iei se datoreaz , n esen , tensiunii superficiale a stratului apos care c ptu e te epiteliul alveolar. Stabilitatea alveolar este asigurat de surfactantul pulmonar (amestec de fosfolipide i lipoproteine) de la interfa a aer-lichid care reduce tensiunea superficial , men innd diferen a de presiune din interiorul alveolei n cursul ciclului respirator la o valoare aproximativ constant , prevenind astfel colapsarea. Surfactantul pulmonar particip i la ndep rtarea corpilor str ini, fiind parte a sistemului imunitar pulmonar

Pelicula de surfactant care c ptu e te interiorul unei alveole pulmonare

Insuficien a acestui surfactant pulmonar sau absen a sa pot provoca boli respiratorii grave: un copil n scut prematur (dupa 28-32 s ptamni de gesta ie) prezint o deficien a surfactantului pulmonar care duce la detres respiratorie manifestat imediat dup na tere prin tahipnee (accelerare rapid a frecven ei respiratorii), cianoz (apari ia colora iei alb strui a pielii i a mucoaselor datorit unei cantit i inadecvate de oxigen n snge). Datorit propriet ilor fizice i chimice excep ionale, apa poate ndeplini n organism o serie de func ii: 1. solvent universal 2. reactant n reac iile de electroliz 3. agent de dispersie 4. produs final al reac iilor de oxidare i condensare 5. vehicol de transport pentru oxigen, nutrien i i hormoni n fluidele circulante (de exemplu: sngele, limfa) 6. lichid de flota ie pentru anumite celule libere (leucocite, eritrocite, etc) 7. instrument de eliminare a toxinelor (transpira ia, urina,etc.)

16

8. tampon termic datorit marii sale c lduri specifice 9. protector mecanic al structurilor sensibile (sistemul nervos central, f tul) Prin faptul c via a este att de condi ionat de ap , acest lichid, att de comun, are propriet i cu totul i cu totul remarcabile. Modele de structur a ghe ii i a apei lichide. Apa poate exista n trei st ri de agregare: solid , lichid , gazoas . n molecula de ap fiecare atom de hidrogen este legat de atomul de oxigen printr-o leg tur covalent . Atomul de H i cel de O pun n comun fiecare un electron. Fiecare atom prime te un electron suplimentar. Atomul de Hidrogen va avea 2 electroni iar cel de oxigen 8 electroni periferici n loc de 6 (n anumite intervale de timp). Electronii sunt mai puternic atra i de Oxigen dect de Hidrogen conferindu-i starea dipolar moleculei de ap . Acest lucru confer proprietatea de disociere a cristalelor ionice n ap . Leg tura de Hidrogen permite formarea structurii de tetraedru cu atomul de Oxigen n centru (cazul ghe ii).

La nghe area apei se cedeaz mediului 1,44 kcal pentru o molecul de ap deoarece energia leg turilor de Hidrogen la ghea este 10 kcal/mol. La topire 15% din leg turile de H se rup. R mn 85% leg turi de H dup dezghe are deci apa mai con ine configura ii spa iale de ghea . Starea solid (ghea a) - cu ajutorul difrac iei cu raze X pe cristale de ghea s-a demonstrat c moleculele de ap sunt dispuse n structur spa ial tetraedric . Aceast structur este destul de goal , avnd o densitate calculat de aproximativ 0,9g/cm3. Un cristal de ghea este format din mai mul i tetraedri dispu i spa ial care confer stabilitate dar i o structur suficient de goal .

Prin topirea ghe ii forma tetraedric se modific , pentru modificarea configura iei fiind necesar c ldura latent de topire. Distrugerea configura iei de cristal face ca unele spa ii din acest cristal s fie ocupate de alte molecule de ap ceea ce explic cre terea densit ii apei spre 4C cnd densitatea este maxim (1g/cm3 ). Odat cu cre terea temperaturii peste 4C apare o agita ie termic suficient de mare ce determin mic orarea densit ii moleculelor de ap peste aceast temperatur . 17

Pentru ca o molecul de ap s nghe e ea trebuie s cedeze mediului 1,44 kcal tiut fiind c energia leg turilor de hidrogen pentru ghea este de 10kcal/mol. Din acest bilan energetic se poate deduce c aproximativ 15% din leg turile de hidrogen se rup atunci cnd ghea a se tope te. Concluzia dedus de aici este c apa con ine nc 85% leg turi de hidrogen dup dezghe are deci apa mai con ine configura ii spa iale de ghea . Pauling propune o form de cu c caracteristic pentru apa pur . n aceast configura ie o molecul de ap liber este nconjurat de 20 de molecule de ap legat prin leg turi de hidrogen. Aceast structur poart numele de clatrat, fiind specific pentru apa la 4C.

Structura de clatrat

La structura apei n stare gazoas nu mai avem leg turi de Hidrogen. n vederea ruperii leg turilor de Hidrogen se consum c ldura latent de vaporizare i r mn For e Van der Waals (for e slabe). Modificarea structurii moleculare a apei n prezenta solvi ilor Solvitul mic oreaz de multe ori gradul de ordonare a moleculelor de ap similar cu cre terea temperaturii. Solvi ii se mpart n patru categorii: 1. electroli i ce disociaz n ioni i se pot hidrata; 2. solvi i capabili de a forma leg turi de hidrogen; 3. solvi i iner i chimic ce realizeaz leg turi hidrofobe; 4. solvi i cu diferite tipuri de grup ri (polare, nepolare, proteine, macromolecule). Tipuri de interac iune cu apa Formarea de ap prin hidratare apa se dispune concentric n jurul ionului formnd primul i al doilea strat de hidratare. Formarea de cristale hidra i moleculele hidrofobe creeaz cavit i n ap i devin molecule intersti iale (cazul gazelor hidrocarburice metan, sau cazul anestezicelor). Crearea de re ele de ap n apropierea macromoleculelor (colagenul cu molecule de ap n form de re ea). Apa ca mediu dispersant, dizolvant i ionizant Apa rupe coeziunea macroscopic a substan elor dizolvate. Dispersia substan elor dizolvate prin interac iunea dintre dizolvant i dizolvat se nume te: solvatare n cazul dizolvantului i hidratare n cazul apei. Substan ele macromoleculare organice i macromoleculare nedisociabile disperseaz n ap datorit existen ei n molecula lor a leg turilor hidrofobe. Solubilitatea lor depinde de num rul de leg turi hidrofobe raportate la greutatea molecular a substan elor (glucoza, ureea). Datorit I = 80 (constanta dielectric a apei) electroli ii introdu i n ap disociaz . 18

Prezen a acizilor (donori de protoni) sau bazelor n ap (acceptori de protoni) modific pHul solu iei care variaz ntre 14 i 0.

STRUCTURAREA MOLECULAR A APEI N BIOSISTEME


n organismele vii apa se g se te n procente diferite, n func ie de specie i de gradul de dezvoltare ontogenetic . La organismele superioare apa se poate clasifica astfel: 1. dup locul n care se afla n raport cu celulele: -apa intracelular (70%) intesti ial (23%) -apa extracelular (30%) circulant sau vascular (7%) 2. dup distribu ia n esuturi: - apa tisular - apa extratisular (cavitar ): umori apoase, sticloase, LCR, snge 3. dup interac iunea cu macromoleculele biologice : - apa liber - apa legat sau structurat 4. dup provenien a n organism : - apa exogen - apa endogen Cantitatea de ap din esuturi depinde de coeficientul lipocitic care este raportul dintre cantitatea de colesterol (hidrofil) i cantitatea de acizi gra i (hidrofobi). Cu ct un organ sau esut constituie sediul unor procese metabolice mai intense, cu att con inutul de ap este mai mare. Deoarece anabolismul scade cu vrsta, se constat i o sc dere a procentului de ap cu vrsta: 76% la nou-n scu i i 46% la femei ntre 60 i 80 ani. ROLUL I PROPRIET ILE FIZICE ALE APEI N TERMOREGLARE

Omul este homeoterm (cu snge cald) iar temperatura corpului ramne constant n ciuda varia iilor de temperatur ale mediului sau ale proceselor biologice cu caracter energetic. Pentru a men ine constant aceast temperatur este necesar existen a unui sistem de termoreglare. Aportul apei n termoreglare trebuie studiat n urm toarele condi ii: 1. n zona de confort termic (n jur de 25rC); 2. la temperaturi inferioare neutralit ii termice; 3. la temperaturi superioare neutralit ii termice; 4. n condi ii extreme de cald i rece. La temperatura mai joas de confort termic este necesar un aport de calorii (termogeneza) iar la temperaturi mai ridicate este necesar o pierdere de c ldur (termoliza). C ldura specific ridicat a apei explicat prin caracterul puternic asociat al leg turilor de hidrogen (1 cal/gr grad ---> 4,18x103 J/kg grad) organismele pot primi cantit i mari de c ldur din af r sau interior f r a- i ridica temperatura proprie. Conform ecua iei calorimetrice (t = Q/mc, n care: (t - varia ia de temperatur ; Q - cantitatea de c ldur ; m - masa; c - c ldura specific . 19

Un adult are 65% ap din 70 kg corp, deci un aport de 45.000 calorii ridic cu 1rC o mas de ap de 45 Kg. Sistemul metabolic produce pe zi (24 ore) 2500 kcal. Apa termostateaz ridicarea temperaturii prin: conductibilitatea termic ndep rteaz hipertermiile locale; c ldura latent de evaporare (permite prin evaporare pulmonar i cutanat o pierdere important de c ldur de c tre corp). Rolul evapor rii pulmonare n termoreglare - un adult elimin prin pulmon 300 400 g ap n 24 ore. Hipertermia mediului ambiant antreneaz o polipnee termic capabil n cre terea elimin rii pulmonare a apei. Evaporarea cutanat , se face prin mecanismele: perspira ia insensibil ; suda ia. Perspira ia insensibil este difuziunea invizibil a vaporilor de ap sau a lichidului intercelular prin straturile cornoase ale epidermei ---> 600 la 800 cm3 ap pe zi (la om). Q = 700 gr x 591 calorii (c ldura latent la 20rC) } 413 kcal. Eliminare } 25% din c ldura metabolic produs . Suda ia - eliminarea prin piele a unui lichid de excre ie - suda ia exocrin sau suda ia adev rat , cu con inut de 3-5 grame clorur sodiu. Sudoarea este rezultatul activit ii glandelor mici sudoripare repartizate pe toat suprafa a pielii. Se elimin pe zi ntre 1 litru i 1,5 litri n climat temperat iar la temperaturi ridicate 20-25 litri. Eficacitatea suda iei este legat de viteza de evaporare care depinde de: suprafa a pielii sudate s, de tensiunea de vapori f de presiunea de vapori a apei p la temperatura considerat i de presiunea total P (presiunea atmosferic )

V ! k s

f-p P

APA N REAC IILE BIOCHIMICE

1. Hidroliza enzimatic , degradarea macromoleculelor alimentare, glucide i protide n mici molecule absorbabile n intestin. Aceste biosinteze se realizeaz prin deshidratare. 2. Participarea apei la reac iile de oxido-reducere 3. Biosinteza prin deshidratare glicogenoformarea n glucoza ---> glicogen + n molecule ap Biosinteza proteinelor se face prin crearea de leg turi peptidice ca structura primara a proteinelor Producerea metabolic de ap - este apa endogen rezultat din combustii celulare. Combustia total a unei molecule de glucoz d ca rezultat 6 molecule de ap . C6H12 O6 + 6O2 p 6CO2 + 6H2 O Reac ia este exergonic (produc toare de energie). n organism pentru un mol de ap produs rezult 56,7 kcal. Cantitatea de ap format zilnic este } 350 gr sau aproximativ 20 moli ceea ce d o cantitate de c ldur de 56,7 x 20 = 1134 kcal.

20

APA GREA
n 1932 Urey observ c rezidul bacurilor de electroliz (bac de celul electrolitic = vas de ebonit , de sticl sau de r ini sintetice, care con ine electrozii i electrolitul) au densitate mai mare dect apa obi nuit i astfel descoper apa grea. Apa grea se ob ine prin electroliza la tensiuni mari. Exist dou feluri de ap grea: D2 O i DOH n locul atomului de H apa grea are izotopul s u D deuteriu care are n nucleu un proton i un neutron 1 D . Propriet ile fizice ale apei grele densitatea maxim la 11,6rC fa de 4rC la apa normal ; punct de topire 3,802rC; punct de fierbere 101,42rC n condi ii normale de presiune; coeficientul de vscozitate 12,6 milipoise fata de 1,09 mp la apa normal la 20rC. Se poate marca apa cu ap grea pentru studiul metabolismului apei cu ajutorul spectroscopiei de mas sau prin refrac ie. y y y y Rolul apei grele n organism y ncetine te metabolismul; y inhib diviziunea celular ; y abole te par ial capacitatea de conducere a influxului nervos; y inhib transportul activ i contrac ia muscular . Aceste modific ri se explic prin: y structuralizarea mai pronun at a apei grele; y realizarea n celul a unor complexe ap -proteine mai stabile. Dup deuterizare for a de contrac ie muscular scade iar timpul de laten al contrac iei cre te. La nlocuirea apei cu ap grea se genereaz modific ri profunde n func ia miocardului.
2

APA EXTRACELULAR

I APA INTRACELULAR

fa

For ele care men in apa intracelular sunt cele osmotice (ac ionnd prin membrane). Apa intracelular este de 55% din totalul organismului. Apa extracelular este de 45% i reprezint fluidul intersti ial i fluidele circulante. For ele osmotice compenseaz p trunderea sau ie irea prin membrane a unei cantit i de ap de echilibrul osmotic dictat de compozi ia intracelular . n interiorul celulei avem: y apa de hidratare pe macromolecule; y apa legat cu rol specific de structuralizare a macromoleculelor ct i de structuralizare a apei de c tre aceste macromolecule n diversele lor configura ii spa iale.

Apa legat are propriet i specifice fa de apa normal . Datorit for elor electrostatice generate de leg tura de hidrogen ct i de cuplarea dintre moleculele de ap n apropierea unor macromolecule putem vorbi de straturi macromoleculare de ap n apropierea macromoleculelor care i modific structura prin modificarea func iei sale specifice. Straturile macromoleculare pot fi n num r limitat datorit for elor de interac iune dintre ele.

21

Primul strat de lng macromolecul este mai legat, are o mobilitate sc zut iar straturile II i III au for e de leg tur mai sc zute. Nu trebuie confundat n totalitate apa legat cu apa de hidratare. II III I Strat Strat Strat H2O H2 O H2 O Macromolecul Structuralizarea apei pe macromolecule Propriet ile apei legate (numit i sub termenii de ap citoplasmatic , ap fixat , ap necongelabil , ap nesolvant , ap intransferabil osmotic): y rezist la deshidratare; y nu nghea nici chiar la 20rC; y nu are propriet ile obi nuite de solvent la cristaloizi; y nu este transferat prin membrane n schimbul osmotic dintre celule i mediul extern. n esuturile animale 5-10% din apa tisular nu nghea deci este ap legat . Pentru determinarea structuraliz rii apei o metod eficace a fost i este R.M.N.-ul (Rezonanta magnetica nuclear ) realizat pe esuturi i tomografia de R.M.N. care d imaginea structurilor biologice prin imaginea structuraliz rii apei sau a altor nuclee, corelat cu modific rile func ionale, normale sau patologice ale acestor structuri. Nu am fi avut tomografie de R.M.N. realizat pe protonii apei din esuturi f r existen a structuraliz rii specifice a acestei ape n esuturi. Concluziile la care au condus tehnicile de rezonan magnetic protonic referitor la apa intracelular , sau apa tisular au ar tat prezen a mai multor compartimente pentru apa intracelular , ntre aceste compatimente existnd un schimb continuu de molecule.

COMPARTIMENTAREA APEI N ORGANISM. METODE DE EVALUARE


O prim form de compartimentare: y apa intracelular - reprezint locul reac iilor metabolice; y apa extracelular - constiuie mediul nconjur tor al fiec rei celule. Aceasta con ine i fluidul intersti ial i fluidele circulante. Pentru eviden ierea diferitelor compartimente pot fi utilizate metode de dilu ie, de colorare (pentru sistemul circulator), izotopi radioactivi. Concentra ia substan ei test variaz ntre compartimente n func ie de timp, printr-o lege multiexponen ial : C(t) = AeP1t + BeP2t + ... Metoda analizei compartimentale este generat att pentru determinarea compartiment rii apei ct i pentru p trunderea i compartimentarea medicamentelor n organism sau a izotopilor radioactivi utiliza i ca diagnostic.

22

BIOFIZICA CELULAR
Nivelul molecular al vie ii se refer la diferite sisteme de molecule din celule care nu sunt posibil a fi studiate dect prin metode fizico-chimice. Aceste molecule sau macromolecule nu sunt vii dar prin interac iunea si func ia lor asigur manifestarea fenomenului numit via care implic existen a unor structuri i desf urarea unor procese energetice specifice i circula ia informa iei n cadrul sistemului. Nivelul supramolecular al vie ii exprim un nivel de organizare mai complex care este reprezentat de o serie de sisteme din interiorul celulei cum sunt cromozomii din nucleu, mitocondriile din citoplasm , etc. Nivelul celular al vie ii este prima treapt de organizare n care se manifest caracteristicile vie ii si interac iunea cu mediul ambiant prin schimb de materie, informa ie, energie. Celula este unitatea fundamentala si elementara a vie ii si reprezint o unitate morfologic , func ional si genetic . Superior celulei exist trei nivele de organizare mai complexe: nivelul tisular; nivelul organic; individul (organismul). Celulele din organismele superioare sunt grupate n organe diferen iate. Organitele celulare se scald ntr-un mediu specific i au n compunerea lor un num r relativ mic de molecule legate ntre ele prin forme de structur i organizare complexe, f r legitate cunoscut actual. n studiul biofizic al celulei nu putem spune c exist o celul tip, cu o configura ie unic . Celulele au caractere particulare func ie de nivelul de evolu ie, de structur a sistemului din care fac parte. Organismul nu poate fi considerat ca o sum sau colonie de celule de acela i tip. n studiul caracteristicilor biofizice ale celulei se ntmpin dificult i datorate tehnicilor de studiu care pot introduce pe lng artefacte si interpret ri contradictorii materiei vii. De exemplu se consider celula izolat si in repaus. Nu poate exista n organismul viu o asemenea situa ie. O celul n repaus absolut este moart .

Dimensiunile i forma celulei


Forma iunile celulare pot fi de diferite dimensiuni. Limitele de varia ie a dimensiunilor sunt destul de mari (hematia 6,5-7,5 Qm, ovulul 200 Qm sau axonul din nervul sciatic care atinge dimensiuni de peste 1 m). O celul nu poate fi orict de mic deoarece oricare din p r ile ei trebuie s con in un num r suficient de molecule astfel nct fluctua iile statistice s nu influen eze variabilitatea factorilor de echilibru celular. Realizarea metabolismului energetic si plastic necesit un num r de 50-100 enzime distincte care trebuie s fie con inute n structuri spa iale ordonate n interiorul celulei. Informa ia structural a acestor enzime trebuie s fie nscris n macromolecule de ADN care ocup un spa iu mare n celul . Celulele au forme variate. Sunt celule de form sferic , celule cilindrice, de form spiralat . Forma celulelor este men inut cu consum de energie metabolic .

Caracteristicile biofizice ale celulei:


1. 2. 3. 4. Vscozitatea protoplasmei; Tensiunea superficial ; Elasticitatea; Densitatea citoplasmei i a nucleului. 23

1. Vscozitatea protoplasmei Protoplasma se comport ca un lichid newtonian (la vitez de curgere mic , vscozitatea nu depinde de gradientul de vitez , rata de curgere fiind propor ional cu for a aplicat ). Se determin prin mai multe procedee. I. Principiul metodei: legea Stokes referitoare la c derea unor sfere mici ntr-un lichid vscos. Coeficientul de vscozitate este direct propor ional cu densitatea lichidului i raza sferei i invers propor ional cu viteza de naintare. II. Principiul metodei: Legea Einstein referitoare la leg tura dintre mi carea brownian a unor particule suspendate in mediul vscos. Valorile ob inute sunt valori medii aproximative ale coeficientului de vscozitate. Vscozitatea celular este modificat de ac iunea unor factori externi. 2. Tensiunea superficial Apare ca for a tangen ial la suprafa a unui lichid. Procedeele de determinare a tensiunii superficiale sunt mp r ite n dou grupe: metode statice ascensiunea n tuburile capilare, m surarea presiunii ntr-o bul ; metode dinamice. pic turile care cad. metoda compresiunii dup Cole (cu un fir de aur se exercit o presiune asupra celulei. Se determina for a aplicat K). 3. Elasticitatea protoplasmei Protoplasma este elastic i plastic . Elasticitatea protoplasmei scade n prezen a s rurilor de sodiu i cre te n prezen a s rurilor de potasiu. Ea este diferit de a nucleului. Determinarea elasticit ii dup Seifritz a fost f cut prin introducerea n celul a unor sferule de nichel pe care le deplasa cu ajutorul unui magnet. F.H. Crick si Hughes au introdus ni te sferule de mici magne i forma i din magnetit (Fe2 O3FeO) care puteau fi fagocitate de fibroblaste cultivate in vitro. 4. Densitatea celulei (citoplasmei) Densitatea citoplasmei are n general valoarea de 1,03-1,05 g/cm3 (densitatea apei de mare este 1,03 g/cm3). Metoda general de determinare a densit ii protoplasmei este centrifugarea. Nucleul are densitatea de 1,076 g/cm3 iar nucleolul de 1,14 g/cm3. La centrifugare componentele nucleului se depun n ordinea: nucleol, cromozomi, citoplasma, suc nuclear. Suprafa a nucleului este aderent , de el se pot fixa mitocondriile, plastidele, bacteriile, etc. Propriet ile optice ale nucleului Indicele de refrac ie este n = 1,4 z 1,42. Refringen a maxim o au cromozomii. n lumina polarizat el prezint birefringen a negativ datorit ADN-ului. Propriet ile electrice ale nucleului Aceste nsu iri depind mult de pH. Punctul izoelectric este la pH = 3,0 z 4,2 mai sc zut dect al citoplasmei (pH = 4,0 z 6,5). Importan a acestui punct izoelectric este mare deoarece la acest punct avem un minim de sarcini electrice, minim de vscozitate, de presiune osmotic .

24

BIOMEMBRANE CELULARE
Biomembranele reprezint circa 10 - 20% din masa celular . Propor ia de lipide i proteine care intr n componenta acestora este diferit n raport cu func iile particulare ale fiec rei biomembrane. Membranele cu activitate metabolic marit con in mai multe proteine (de ex. membrana intern a mitocondriei cu peste 70% proteine n alc tuirea sa). Teaca mielinic con ine lipide n propor ie de 75% ceea ce asigur rolul s u de izolant electric. Glucidele reprezint un component minor, prezent numai n propor ie de 2-10%. Acestea sunt dispuse n principal pe fa a extern a membranei fiind legate covalent de lipide sau proteine. Acestor componente la nivel membranar li se asociaz o nsemnat cantitate de ap (circa 20% din masa total ) precum i ioni de Ca i Mg. Propor iile lor variaz foarte mult n special n st ri patologice. Structura membranei celulare a fost studiat prin microscopie electronic , difrac ie de raze X i recent, vizualizat cu ajutorul microscopiei de for atomic . Modelul de membran acceptat este cu dublu strat lipidic, straturile monomoleculare juxtapuse cu capetele polare spre exterior i cu catenele hidrocarburice n contact. Stratul lipidic este str b tut de pori umplu i cu ap , cu o structur de mozaic cu mici zone hidrofile mpr tiate pe un fond hidrofob.

Structura membranei celulare conform modelului mozaicului fluid proteolipidic

Principalii constituen i ai membranelor biologice sunt lipidele i proteinele, conform modelului mozaicului fluid proteolipidic al lui Nicholson i Singer elaborat n 1972: membrana este format dintr-un bistrat lipidic, n care sunt inserate proteine i glicoproteine. Acest model presupune distribu ia uniform a diferitelor tipuri de lipide n bistrat, lucru care a fost infirmat n ultimii ani. Simon si Ikonen au demonstrat n 1987 existen a asa numitelor microdomenii lipidice (lipid rafts) de colesterol i sfingomielina care nu sunt solubile n detergen i nonionici, adic prezen a unor insule membranare, lipidele nedistribuindu-se uniform pentru a forma bistratul lipidic.

LIPIDE MEMBRANARE
Stratul dublu lipidic reprezint matricea lipidic a biomembranelor iar structura sa este realizat printr-un proces de auto-asamblare (autoorganizare). For ele de atrac ie Van der Walls dintre lan urile hidrocarbonate determin , la rndul lor, aglomerarea acestora. De asemenea ntre constituien ii membranari se manifest i interac iunile de tip electrostatic sau de tip leg tur de H (ntre capetele polare i moleculele de ap ). Proprietatea de autoorganizare a stratului dublu se p streaz i n vitro, putndu-se astfel ob ine membranele artificiale. Acestea se prezint de obicei sub dou forme: fie ca straturi bilipidice plane, fie ca straturi duble lipidice dispuse n vezicule (lipozomi). Lipidele sunt molecule insolubile n ap i u or solubile n solven i organici, avnd o densitate de aproximativ 5 106 lipide / 1 m2 arie de membran , constituind circa 50% din masa membranelor celulelor animale. Lipidele formeaz matricea pentru fixarea proteinelor, dar 25

ndeplinesc i alte func ii. Lipidele sunt amfifile, adic prezint cap t polar (extremitate polar care interac ioneaz puternic cu apa) i una sau mai multe catene alifatice puternic hidrofobe (formate din dou lan uri de hidrocarburi numite i cozi hidrofobe) Lipidele membranare pot fi nepolare (neutre) cum este colesterolul ori polare cum sunt fosfolipidele i glicolipidele. Fosfolipidele sunt deriva i ai glicerolului (acool simplu) sau ai sfingosinei (alcool complex). Exist fosfolipide care con in colin : fosfatidilcolina, sfingomielina sau care nu con in colin : fosfaditiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol etc. Una dintre cele dou cozi hidrofobe ale fosfolipidelor se prezint sub forma unui lan drept de acizi gra i satura i, iar cealalt prezint o mic bucl datorit unei leg turi duble cis nesaturate. Fosfolipidele sunt asimetric distribuite n bistrat, astfel, pe partea intersti ial a membranei se afl fosfaditilcolina i sfingomielina, iar pe partea citoplasmatic a membranei se afl fosfaditiletanolamina i fosfaditilserina care are i sarcin electric negativ . Glicolipidele con in la cap tul polar molecule de zah r (glucoz sau galactoz ), ele fiind ntlnite exclusiv pe suprafa a extracelular a membranelor lipidice. Colesterolul se orienteaz n biomembrane cu grup rile hidroxil din structura inelar steroid n vecin tatea capetelor polare ale fosfolipidelor interac ionnd i imobiliznd par ial grup rile hidrocarbonate din cozile fosfolipidelor, avnd ca efect sc derea fluidit ii biomembranelor.

Interac iunea fosfolipide ap


Capetele polare care con in gruparea fosfat interac ioneaz cu moleculele polare de ap . Deoarece cozile moleculelor amfifile sunt hidrofobe, interac iunea cu moleculele de ap este mai slab dect interac iunea dintre moleculele de ap , din acest motiv, la contactul cu apa, cozile hidrofobe sunt eliminate din contactul cu aceasta. n func ie de concentra ia fosfolipidelor n ap , se pot realiza trei tipuri de structuri: 1. monostrat lipidic pentru concentra ii mici de fosfolipide; prin mpr tierea unei solu ii de lipide pe o faz apoas se formeaz spontan un monostrat la interfa a aer/ap unde capetele polare ale lipidelor sunt orientate c tre ap , iar cozile hidrofobe c tre aer; astfel, lipidele sunt surfactan i (au proprietatea de a sc dea coeficientul de tensiune superficial al apei) 2. micele, cnd con inutul de lipide al amestecului este mult mai mare catenele alifatice se vor orienta c tre interior, iar capetele polare vin n contact cu faza apoas 3. bistraturi, la concentra ie foarte mare de fosfolipid, capetele polare vin n contact cu faza apoas , iar catenele alifatice sunt mpachetate paralel una cu alta; miezul lipidic fiind hidrofob este exclus din faza apoas , iar bistraturile lipidice se nchid spontan formnd vezicule stabile.

Organizarea spontan

n ap a moleculelor lipidice

Bistratul lipidic este o structur dinamic , prezentnd fluiditate: moleculele lipidice prezint mi c ri de transla ie n stratul n care se afl (difuzie lateral ), rota ie n jurul axei proprii, rota ie descriind o suprafa conic , flexie, basculare dintr-un strat lipidic n cel lalt. 26

Bistratul lipidic se comport ca o structur dinamic

PROTEINE MEMBRANARE
Proteinele membranare sunt unele periferice iar altele sunt integrate n lipide. Pe fa a citoplasmic a multor membrane celulare se formeaz o re ea de proteine fibrilare formnd citoscheletul. Pe fa a extern a membranelor att proteinele ct i lipidele prezint por iuni oligozaharidice fiind constituite ca glicoproteine i glicolipide. Acestea formeaz n ansamblul lor nveli ul celular numit glicocalix Proteinele membranare sunt specifice fiec rei membrane. Ele reprezint elementul activ al membranei, fiind structuri organizate de baz n desf urarea urm toarelor procese biologice: fenomene de transport (canalele i transportorii care contribuie la transportul ionilor i al moleculelor mici sunt proteinele specifice) cataliza enzimatic (enzimele, n majoritatea cazurilor, sunt structuri proteice, care m resc vitezele de reac ie ale proceselor desf urate in vivo de ordinul milioanelor de ori) mi carea coordonat (de exemplu, actina i miozina sunt structuri proteice specifice responsabile pentru existen a mi c rii coordonate) suport mecanic (colagenul este o protein esen ial n structura pielii, a esuturilor osoase i a tendoanelor) imunoprotec ie (anticorpii sunt de asemenea proteine extrem de specializate cu rol n recunoa terea organismelor str ine) Concentra ia proteinelor variaz func ie de tipul membranei ntre 20% i 75% (membrana mitocondriilor). Putem grupa aceste proteine n dou categorii: a) proteine extrinseci (periferice) - p trund n membran pe o anumit adncime sau sunt ata ate la suprafa a membranei (receptorii membranari, proteine cu rol imunologic etc.). Ele sunt slab legate de membran i pot fi ndep rtate prin sp lare ori prin tratare cu solu ie ionic sc zut . Ele sunt frecvent implicate n transmiterea informa iei spre interiorul celulei. b) proteine intrinseci (integrale) - traverseaz membrana pe toat grosimea ei. Pot fi extrase prin tratare cu detergen i sunt implicate n general n fenomene de transport. P r ile intramembranare sunt structuri hidrofobe, n dublu helix, legate ntre ele, n mediul apos, prin zone hidrofile neelicoidale.

Tipuri de proteine membranare

27

Moduri de legare a proteinelor membranare


y proteine intrinseci a) cu un singur segment transmembranar; b) segmente transmembranare multiple. proteine extrinseci a) leg turi electrostatice; b) leg turi hidrofobe; c) leg turi hidrofobe, prin ancorare de un segment terminal ce penetreaz membrana; d) ancorare printr-o molecul lipidic legat covalent; e) legare de o alt protein membranar .

POSIBILIT
y

I DE MI CARE N STRATUL BILIPIDIC

Lipide a) difuzie lateral n stratul lipidic i schimb ntre moleculele lipidice din strat i cele adiacente proteinelor; b) rota ie n jurul axei proprii i basculare dintr-un strat n cel lalt; c) rota ie descriind o suprafa conic (o asemenea mi care pot avea i deriva ii acizilor gra i); Proteine a) difuzie lateral ; b) rota ie n jurul unei axe perpendiculare pe stratul bilipidic; c) rota ie izotropic (f r axa preferen ial ); d) rota ie descriind suprafe e conice, molecule hidrofobe, comportndu-se ca un bastona rigid.

PERMEABILITATEA I SELECTIVITATEA MEMBRANELOR BIOLOGICE


n cazul organismelor vii intlnim membrane permeabile i selectiv permeabile constnd n bariere de complexit i diferite: bariere multicelulare (intestinul); monocelulare (peretele vaselor capilare); membranele particulelor subcelulare (nuclee, mitocondrii, lipozomi). Membranele biologice au permeabilit i foarte mari pentru moleculele de ap fa de permeabilitatea pentru moleculele polare sau macromolecule. Permeabilitatea este mare i pentru molecule sau pentru ioni hidratati. Membranele pot fi clasificate dup propriet ile lor de permeabilitate: impermeabile; permeabile; selectiv permeabile: SMP membrane semipermeabile (permeabile numai la solvent): j naturale: pluricelulare; monocelulare; celulare. j artificiale: organice; anorganice. IRP membrane ireciproc permeabile (permeabile la solvi i dar numai ntr-un sens). 28

FUNC IILE MEMBRANEI CELULARE


n primul rnd, membrana asigur men inerea caracteristicilor fizico-chimice diferite ale celor dou compartimente pe care le separ . Membrana reprezint o zon de comunicare controlat ntre cele dou compartimente, n ambele sensuri prin: 1. Transport de substan prin membrana intact (molecule, ioni i ap ) sau prin ruperea membranei urmat de refacerea acesteia datorit plasticit ii ei excep ionale. 2. Traducere i transfer de informa ie adus de diferi i stimuli (mecanici, electrici, electromagnetici, chimici, termici etc.) prin receptorii specifici pe care membrana i con ine. 3. Implicare n func iile celulare datorit enzimelor i complexelor enzimatice pe care le con ine: replicarea ADN, biosinteza proteinelor, bioenergetic celular , r spuns hormonal. se face prin macrotransport dac substan a transportat este n stare solid sau lichid (formele de macrotransport fiind fagocitoza i pinocitoza) i prin microtransport care poate fi pasiv sau activ.

Transportul de substan

prin membran

Macrotransportul
Fagocitoza - n procesul de fagocitoz celula nglobeaz particule de substan solid , nv luindu-le anterior cu ni te prelungiri citoplasmatice numite pseudopode, prelungiri care fuzioneaz apoi n spatele acestor particule. La protozoare (la amoebe de exemplu) fagocitoza este procesul prin care celula se hr ne te. La celulele mai dezvoltate, acest mecanism serve te altor scopuri i anume: macrofagele i leucocitele nghit fragmente celulare i intru i. Pinocitoza - Prin pinocitoz , lichidele, dispersate n pic turi fine, i macromoleculele sunt introduse n celul sau scoase din aceasta, dup ce n prealabil au fost nvelite ntr-un bistrat lipidic devenind vezicule. Veziculele fuzioneaz cu membrana celular i pot fi transportate dintr-o parte ntr-alta a membranei. Expulzarea con inutului lichid al veziculei are loc ca efect al for elor de tensiune superficial Formele pinocitozei sunt: y endocitoza (p trunderea in interiorul celulei a veziculei, urmat de expulzarea con inutului acesteia). y transcitoza (vezicula traverseaz celula, f r a se sparge) are loc cu prec dere n celulele endoteliului capilar, facilitnd trecerea proteinelor plasmatice din snge c tre spa iul extravascular. y exocitoza (expulzarea de c tre celul a unei vezicule care, de exemplu, con ine substan e pe care celula este incapabil de a le utiliza). Fenomenele de exocitoz sunt frecvente n termina iile nervoase i n celulele secretorii.

Microtransportul
Clasificarea mecanismelor de microtransport membranar: Transport pasiv (f r consum de energie metabolic , datorit gradien ilor de concentra ie, de poten ial electric, de presiune, gravita ional i n sensul lor. difuzie simpl prin stratul bilipidic; difuzie facilitat de moleculele transportoare; difuzie prin canale; osmoza.

29

Transport activ (consum de energie metabolic molecule transportoare, cu propriet i enzimatice.


 

mpotriva gradien ilor, realizat de

primar (pompe ionice) - este cuplat cu o reac ie exergonic (exemplu hidroliza ATP); secundar - este cuplat cu transportul simultan al unei alte substan e n sensul gradientului electrochimic; simport: ambele substan e sunt transportate n acela i sens; antiport: cele dou substan e sunt transportate n sensuri opuse.

TRANSPORTUL PASIV PRIN MEMBRANE CELULARE


Este un proces de difuzie a ionilor i a moleculelor prin membran . n acest transport pasiv exist dou fenomene distincte ca modalitate de transport microscopic. difuzia liber prin membran (dializa) sub ac iunea unui gradient de concentra ie; filtrarea printr-o membran sub ac iunea unui gradient de presiune i concentra ie. Aceste fenomene se ntmpl pn cnd sistemul ajunge n echilibru termodinamic avnd acelea i valori de concentra ie i presiune ntre mediul intra i extracelular.

Difuzia simpl
Datorit structurii membranei ca strat bilipidic, zona intern fiind hidrofob , o particul trebuie sa strabat o zon hidrofil i apoi s ajung n zona hidrofob . Datorit acestui lucru mecanismele de difuzie vor fi diferite pentru particulele hidrofile (ioni i molecule polare) i particule hidrofobe (nepolare) respectiv pentru particulele liposolubile i hidrosolubile. Solubilitatea unei substan e este diferit n mediul apos i n membran . Raportul ntre solubilitatea ntr-un solvent (n cazul nostru membrana lipidic fluid ) i solubilitatea n ap se nume te coeficient de parti ie solvent-ap (F). Un coeficient de parti ie diferit de 1 determin un salt de concentra ie pe suprafa a membranei. Difuzia pasiv sau transportul pasiv datorat agita iei termice a unor particule din zonele de concentra ie (densitate mai ridicat ) spre zonele cu valori mai mici printr-un mediu suport omogen se supune legilor cunoscute sub numele de legile lui Fick. Pentru prezentarea legilor difuziei este necesar a utiliza doi termeni: flux i gradient. y Fluxul reprezint cantitatea de substan , sarcin , energie, etc., transportate printr-o suprafa S n unitate de timp. Flux masic (m/(t (la limita (dm/dt) Flux molar (R/(t (la limita dR/dt). y Gradientul reprezint varia ia unei m rimi (concentra ie, densitate, poten ial electric, etc.) ntre dou puncte ale spa iului raportat la distan a dintre cele dou puncte. Prima lege a lui Fick: Fluxul masic dintr-o substan printr-o suprafa S este direct propor ional cu suprafa a i cu gradientul de concentra ie: Legea a II-a a lui Fick Este o lege de conservare. n procesul difuziei n intervalul de timp (t, t + Et) masa de solvit ce intr n volumul Sdx este egal cu masa ce r mne n acest volum, minus masa de lichid care iese. Varia ia temporal a concentra iei n orice punct al solu iei este propor ional cu varia ia spa ial a gradientului de concentra ie. Aplica ii ale difuziei Transportul intracelular; Transporturile prin membran sau dializa; 30

Filtrarea printr-o membran ; Filtrarea unei solu ii; Osmoza i presiunea osmotic .

Difuzia facilitat de molecule transportoare


Dup cum s-a v zut, moleculele mici hidrofobe pot traversa membrana prin difuzie simpl , iar ionii difuzeaz prin canale. Moleculele hidrofile mari (care constituie factori nutritivi pentru celule), la fel ca i unii ioni nu pot traversa membrana dect dac utilizeaz un transport mediat de o molecul transportoare existent n membran sau introdus artificial n aceasta. Asemenea molecule transportoare au o anumit specificitate, recunoscnd specia molecular sau ionic pe care o transport . Exist transportori pentru glucoz , colin , pentru diferi i ioni (ionofori). Acest mecanism se nume te difuzie facilitat . Difuzia facilitat poate fi descris pe baza cineticii Michaelis Menten. Teoria MichaelisMenten presupune c enzima E se combin mai nti cu substratul S pentru a forma complexul enzim -substrat, ES: aceasta se descompune ntr-o etap urm toare, formnd enzima liber i produsul P: E + S ES ES E+P Transportorii sunt proteine att de specializate nct pot deosebi speciile levogire de cele dextrogire. Fiind vorba despre o form de transport pasiv, sensul de ac iune al transportorilor n difuzia facilitat este sensul gradientului electrochimic. Descrierea mecanismului difuziei facilitate: Molecula transportoare, cu rol enzimatic, se poate afla n dou st ri conforma ionale: 1. avnd un loc de legare a substratului (molecula ce urmeaz a fi transportat ) pe una din fe ele membranei; 2. modificarea conforma ional ca rezultat de transferare a situsului pe cealalt fa a membranei. n figura 1 este figurat transportul facilitat al moleculei de glucoz . Se poate observa cum molecula de glucoz , numit substrat n aecast situa ie, se leag pe una din fe ele membranei ntrun anumit loc de legare numit situs. Se produce n urma leg rii o modificare conforma ional i situsul de legare este expus p r ii opuse, simultan cu sc derea afinit ii transportorului pentru glucoz i eliberarea acestei molecule de partea cealalt a membranei. Prin eliberare se revine la conforma ia ini ial i ciclul se repet .

Figura 1 - Exemplu de difuzie facilitat : difuzia facilitat a gucozei (Baldwin & Lienhard, Trends Biochem. Sci. 6:210, 1981)

31

Viteza de reac ie este propor ional cu concentra ia substratului, transportul se efectueaz de la concentra ie mare la concentra ie mic (n direc ia gradientului de concentra ie a substratului). Similar altor reac ii enzimatice difuzia facilitat poate s fie inhibat de anumi i compu i prin inhibi ie competitiv sau necompetitiv . Eficien a difuziei facilitate este mult mai mic dect a celei prin canale. Ex: transportul de glucoz din membrana eritrocitar mediaz circa 300 molec/s. Un caz particular al difuziei facilitate este formarea n jurul ionului a unei structuri hidrofobe, care i permite difuzia prin stratul bilipidic. O astfel de substan care, inclus n membrana celular , permite translocarea ionilor de pe o fa pe cealalt se nume te ionofor. Ionoforii pot ac iona ca ni te molecule transportoare sau pot forma canale prin membran . De exemplu, valinomicina (Fig. 2) este un ionofor care poate ncorpora ionii de K+, for ndu-i s p r seasc prin membran celula bacterian , provocnd moartea acesteia, ac ionnd astfel ca un antibiotic.

Figura 2 - Valinomicina este un ionofor care face ca ionii de K+ s ias din celula bacterian , provocndu-i moartea

Difuzia prin canale ionice


Substan ele ionizate nefiind liposolubile, difuzia lor prin membran se poate face prin structuri proteice specializate care str bat membrana pe toata grosimea ei i creeaz c i de trecere pentru ioni, formnd canale (ionice) sau pori prin membran (denumirea veche). No iunea de por este folosit pentru structurile neselective, f cnd o discriminare doar pe baza diametrului particulei. n cazul n care prin pori trece apa, ace tia se numesc porine. Canalele permit trecerea ionilor n ambele sensuri, direc ionalitatea fiind impus de gradientul electro-chimic. Eficacitatea transportului prin canale este foarte mare, printr-un singur canal putnd trece 106-108 ioni/s. Canalul ionic poate fi o enzim (E) care formeaz tranzitoriu un complex care va fi transportat, ele formnd substratul (S). Func ionarea sa se face pe baza cineticii Michaelis-Menten. Canalul se poate nchide i deschide func ie de modificarea conforma ional a proteinei canal. Comanda se poate realiza: electric prin modificarea poten ialului membranar (canale Na+ i K+); chimic prin molecule ce se leag specific la proteina canal; prin alte mecanisme. n Fig. 3 este reprezentat schematic structura unui canal ionic. Filtrul recunoa te un anumit tip de ion i l las s treac n vestibul. Senzorul prime te informa ia din exterior, fie din partea unei molecule receptoare, fie direct de la un semnal electric (cazul canalului din Fig. 3), i, dac informa ia este corespunz toare, comand deschiderea por ii permi nd ionului s intre sau s ias din celul , mpins de poten ialul s u electro-chimic.

Figura 3 - Reprezentarea schematic a canalului membranar

32

Fiecare tip de canal poate fi blocat specific de anumite toxine: tetrodotoxina inhib func ionarea canalului de Na+ din membrana axonal , tetraetilamoniul blocheaz canalul de K+). Blocan ii specifici permit studierea propriet ilor canalelor sau identificarea proteinelor canal. n concluzie, membrana celular poate fi traversat prin transport pasiv de moleculele mici hidrofobe prin difuzie simpl , de ioni prin canale i difuzie facilitat i de moleculele hidrofile mari prin difuzie facilitat (Fig. 4).

Figura 4 - Comportamentul diferitelor tipuri de molecule n apropierea membranei lipidice

Transportul apei care intervine esen ial n toate procesele biologice se realizeaz att prin difuzie simpl i osmoz ct i prin canale (pori apo i porine v. Fig. 5), permeabilitatea membranei pentru ap fiind foarte mare. Mecanismele de transport al apei sunt foarte complexe i incomplet elucidate, un rol foarte important avndu-l diferen a de presiune osmotic .

Figura 5 - Difuzia apei printr-un por

Osmoza
Defini ii: Osmoza reprezint fenomenul pasiv de trecere a a solu iilor apoase printr-o membran semipermeabil datorit gradientului de presiune cnd ntre cele dou compartimente exist o diferen de concentra ie. Sensul fluxului osmotic este de la concentra ia mic a solvitului la concentra ia mare a solvitului. Agita ia termic este o cauz a osmozei. Presiunea osmotic reprezint presiunea mecanic necesar opririi fenomenului de osmoz . Fenomenul a fost pus n eviden de c tre Dutrochet care a eviden iat trecerea solventului printr-o membran semipermeabila ce separ o solu ie de solvent pur (aflat ntr-un vas) i o solu ie cu acela i solvent (aflat ntr-un tub care este nchis la partea inferioar cu memebrana semipermeabil ). Solvitul nu poate trece ci trece doar solventul. Presiunea osmotic este m surat prin m surarea presiunii hidrostatice pe care o echilibreaz . 33

Presiunea osmotic este direct propor ional cu temperatura mediului, cu num rul de particule solvite i invers propor ional cu volumul solu iei, conform rela iei: P V= n RT unde: P = presiunea osmotic n = num rul de particule solvite R = constanta general a gazelor (0,082) T = temperatura absolut (273 + tC) V = volumul solu iei C = concentra ia osmotic a solu iei Dac avem o membran permeabil iar trecerea are loc att pentru solvent ct i pentru solvit atunci nu se mai exercit nici o presiune deci presiunea osmotic este nul . n cazul n care o membran semipermeabil separ dou compartimente con innd aceea i solu ie, dar cu concentra ii diferite, prin membran va avea loc difuzia moleculelor de solvent (singurele care pot difuza) de la comportamentul cu solu ia mai diluat (cu concentra ia solventului mai mare/ concentra ia solvitului mai mic ) spre compartimentul cu solu ia mai concentrat (cu concentra ia solventului mai mic / concentra ia solvitului mai mare). Procesul este spontan (pasiv) i conduce la egalizarea concentra iei solvitului n cele dou compartimente dac nu este oprit. n cazul particulelor n care membrana semipermeabil separ o solu ie de solventul pur, moleculele solventului (apa) vor difuza spre solu ie tinznd s-o dilueze, ceea ce provoac o m rire a volumului solu iei. Va ap rea apoi o diferen de presiune hidrostatic care, n final, va opri procesul de osmoz .

Figura 6 Fenomenul de osmoz

Osmoza poate fi definit i ca ansamblul fenomenelor ce guverneaz trecerea lichidelor apoase prin anumite bariere numite semipermeabile, n particular, membranele celulare ale organismelor vii. La modul general, fenomenul se petrece ca i cum lichidele apoase intra i extracelulare sunt supuse unei presiuni reciproce numit presiune osmotic , ce impringe lichidul spre interiorul (endosmoz ) sau spre exteriorul celulei (exosmoz ), urm rind formarea unui echilibru ionic. Presiunea osmotic este similar presiunii gazelor ideale, supunndu-se acelora i legi: 1. Legea concentra iilor: la temperatur constant presiunea osmotic este propor ional cu concentra ia molar a corpului dizolvat. Legea se aplic solu iilor diluate. 2. Legea temperaturii: pentru o solu ie dat , presiunea osmotic este propor ional cu coeficientul (1+ t), valoarea lui fiind aceea i ca i pentru gaze. Presiunea osmotic variaz liniar cu temperatura pna la 40C, dup care legile osmozei nu mai sunt respectate. 3. Legea lui Vant Hoff: presiunea osmotic este independent att de natura dizolvantului ct i de substan a dizolvat , nedepinznd dect de num rul de particule prezente n volumul ocupat de solu ie. 34

4. Legea amestecurilor: presiunea osmotic a unei solu ii n care faza dispersat este alc tuit din substan e diferite, este egal cu suma presiunilor osmotice a fiec rei solu ii n parte, iar fiecare substan dizolvat i are presiunea ei proprie, ca i cum s-ar afla singur n ntreaga cantitate de solvent. Solu iile se pot clasifica n adev rate i false, dup cum respect sau nu legile osmozei. Solu iile adev rate sunt cele cristaloide neelectolitice diluate, la care num rul de particule corespunde exact cu num rul de molecule dizolvate. Solu iile false sunt cele cristaloide electrolitice i coloidale. La concentra iile molare i temperaturi egale, presiunea osmotic a dou solu ii diferite care au solventul comun, este aceea i. Aceste solu ii se numesc izotone. Mediul cu presiunea osmotic mai mic se nume te hipoton fa de cel cu presiunea osmotic mai mare care se nume te hiperton. Puse n contact prin intermediul unei membrane semipermeabile apare ntotdeauna un flux de solvent dintre mediul hipoton spre cel hiperton. Denumirile de izoton, hipoton i hiperton sunt date solu iilor ca grad de compara ii una fa de alta func ie de presiunile osmotice.

Importan a pentru practica medical a studiului fenomenului de osmoz


Presiunea osmotic a plasmei este de 285 295 mOsm/l sau 7,6 atmosfere sau 5667 mmHg. Presiunea osmotic are rol major n men inerea volumului i n consecin a arhitecturii celulare, n asigurarea integrit ii morfologice i func ionale a celulelor. Diferen ele de presiune osmotic ntre diferitele compartimente ale organismului asigur schimburile de substan la nivelul capilarelor, func ia glomerural , secre ia glandular . Osmoza intervine n schimburile de substan dintre organisme i mediul lor de via , ntre cele dintre celule i mediul extracelular. Pentru a introduce diferite solu ii n circula ia sanguin , acestea trebuie sa fie izotone pentru a nu produce modific ri ale volumului celular. Celula con ine un osmometru natural c ci i i variaz volumul odat cu schimbarea concentra iei mediului extracelular, oferind un model de studiu fenomenelor de permeabilitate. Att varia iile n plus ct i cele n minus ale osmolarit ii diferitelor sectoare lichidiene ale organismului pot amenin a ns i existen a individului. Exemplu: o deshidratare celular produs ca urmare a unei evapor ri masive a apei prin transpira ie abundent . Pierderea unei cantit i mari de ap va fi urmat de cre terea presiunii osmotice a lichidelor extracelulare. n aceste condi ii apa intracelular se va deplasa extracelular - osmoz la nivelul membranei celulare, selectiv permeabile. Diminuarea volumului lichidian intracelular va altera metabolismul celular. Intensitatea i durata unei astfel de deshidrat ri condi ioneaz reversibilitatea sau ireversibilitatea alter rilor proceselor celulare. Este sugestiv de men ionat c la un deficit de peste 15 % ap din greutatea corporal , pentru un interval de timp de 6-7 zile, survine ncetarea func iilor vitale ale organismului - moartea.

TRANSPORTUL ACTIV PRIN MEMBRANE CELULARE


Este forma de transport care necesit energie metabolic . a) Necesitatea acestui transport este pentru a extrage din mediu substan e cnd concentra ia extracelular (Ce) este mai mic dect concentra ia intracelular (Ci) i a elimina de eurile din celul n urma metabolismului; b) Men inerea unei st ri sta ionare de evident asimetrie ionic inexplicabil doar prin interven ia transportului pasiv. Transportul activ se produce mpotriva gradientului electrochimic. Aceast energie provine din hidroliza leg turilor fosfat, bogate n energie, ale acidului adenozintrifosforic (ATP) care se transform n acid adenozinfosforic, (ADP).

35

Transportul activ primar (pompe)


Se realizeaz folosind proteine integrale numite pompe ionice membranare. n urma transportului activ se stabile te gradientul de concentra ie n sensul c ruia se desf oar transportul pasiv. Pompa leag ionul pe o parte a membranei ntr-o anumit zon activ numit situs de legare i, datorit unor modific ri conforma ionale care intervin n urma leg rii ionului, l transfer pe cealalt parte unde l elibereaz . Pompa folose te, de obicei, hidroliza ATP n ADP i P. Exemplul cel mai cunoscut este ATP-aza Na+/K+ care transloc 3 ioni de Na+ din interiorul celulei, unde concentra ia acestuia este mic , spre mediul extracelular i 2 ioni de K+ din exteriorul celulei n interiorul acesteia (fig. 1)

Figura 1 - Model al Na+-K+ - ATP-azei

Pompa de Na+-K+ este electrogen i asimetric . Ea este influen at de hormoni, enzime, de unele medicamente ca i de substan e biologic active. Date recente demonstreaz ca Na +-K+ ATP-aza este n realitate o parte a pompei de Na+-K+: 1) Na+-K+ ATP-aza este prezent peste tot unde ionii de Na+si K+ sunt obiectul unui transport activ. Activitatea enzimatic este corelat cantitativ cu transportul ionic; 2) Na+-K+ ATP-aza i pompa de Na+-K+ sunt amndou puternic asociate cu membrana plasmatic . De asemenea sunt orientate n acela i mod n membran ; 3) Varia iile concentra iilor de ioni de Na+ i K+ au efecte paralele asupra activit ii ATPazei i a sintezei de transport a acestor ioni; 4) Att Na +-K+ ATP-aza ct i pompa de Na+-K+ sunt inhibate de steroizi cardiotonici (ouabaina). Concentra ia de inhibitor care provoac o inhibi ie egal cu jum tate din inhibi ia maximal este aceea i pentru cele dou procese. S-a demonstrat c pompa Na+K+ este o protein oligomeric transmembranar . Astfel Na+-K+ ATP-aza este un tetramer de tip E2F2 cu masa de 270 kdal. Subunit ile mari E (fiecare cu masa de 95 kdal) con in locul activ de hidroliz a ATP i locul specific de leg tur pentru steroizii inhibitori cardiotonici. Fiecare const din dou grupe E, cuprinse ntre dou subunit i glicolipidice mai mici F, expu i ca o subunitate E spre exterior cu dou situsuri pentru glicoizi cardiaci, un situs de fosforilare, 3 situsuri de leg tur pentru sodiu i dou situsuri de leg turi de potasiu. 5) Transportul activ este influen at de temperatur . Prin sc derea temperaturii se constat c n celul se acumuleaz Na+ iar n spa iul intersti ial K+ deoarece se mic oreaz viteza reac iilor metabolice exergonice care furnizeaz energie pompelor ionice. 6) Este influen at de factorii chimici care inhib metabolismul celular; Anoxia (insuficien a aliment rii cu O2 a celulelor) atenueaz transportul activ. 7) n cazul celulelor moarte, fluxurile active de substan se anuleaz , r mnnd numai cele pasive.

36

Cum func ioneaz pompa de Na+-K+? n Fig. 2 este reprezentat succesiunea etapelor ATP-azei de Na+/K+. Aceasta este schema Albert Post i are urm toarele etape: 1. enzima ia Na+ pe partea citoplasmatic i leag ATP aceats legare este posibil numai n prezen a ionilor Mg2+ 2. ATP este hidrolizat, complexul fosforilat sufer o tranzi ie conforma ional , urmat de sc derea afinit ii pentru Na+ i cre terea afinit ii pentru K+ 3. ionii de Na+ se desprind i se leag ionii de K+ 4. legarea ionilor de K+ determin defosforilarea 5. n urma defosforil rii, proteina pierde afinitatea pentru K+, ace tia desprinzndu-se 6. enzima revine la conforma ia ini ial i ciclul se reia.

Figura 2 - Schema Albert Post a etapelor func ion rii ATP-azei Na+/K+

Exist i alte pompe n membrana celular , cum ar fi: y pompa de H+ - K+ din mucoasa gastric (din membrana plasmatic a celulelor parietale) (Fig. 3), tot o ATP-az a c rei structur este asem n toare cu cea a Na-K-ATP-azei.

Figura 3 - ATP-aza H+/K+ din mucoasa gastric

H+ - K+ -ATP-aza, transport 1 H+ spre exteriorul celulei contra a 1 celulei, se g se te n membranele plasmatice n stomac si rinichi, fiind implicat i duodenal . Aceast pomp se g se te n veziculele intracelulare. n urma unui veziculele fuzioneaz cu membrana, n care se insereaz pompele. Se pot ob ine 6,6, corespunz toare unui raport de concentra ie a protonilor de 4x106.

K+ spre interiorul n secre ia gastric semnal hormonal, diferen e de pH de

37

Figura 4 - Mecanismul prin care se men ine un pH sc zut n lumenul stomacal

pompa de Ca2+ din reticulul sarcoplasmic i din membrana plasmatic , transportul de Ca2+ avnd rol n reglarea contrac iei musculare prin sc derea concentra iei de Ca2+ intracelular. Mu chiul scheletic con ine o re ea complex de tubuli i de vezicule legate de membran , iar acest sistem membranar numit reticul sarcoplasmic regleaz concentra ia n ioni de Ca2+. Tranportul ionilor de Ca2+ de c tre reticulul sarcoplasmic necesit hidroliza ATP, n acest caz existnd o ATPaz care este activat de ionii de Ca2+ prin pompa de Ca2+. Densitatea pompelor de Ca2+ n reticulul sarcoplasmic este foarte crescut , aproximativ 20.000/ Qm2. Ca2+ ATP-aza constituie peste 80% din proteinele membranare intrinseci i ocup mai mult de 1/3 din suprafa a reticulului sarcoplasmic. Formele i dimensiunile proteinei au fost determinate prin difrac ie cu raze X i microscopie electronic dup criofractur . Forma sa este simetric , cea mai mare parte fiind n contact cu citoplasma. y

Transportul activ secundar (co-transportul)


Prin transport activ secundar speciile transportate p trund ntr-un compartiment (extracelular sau intracelular) mpotriva gradientului lor electrochimic, asociindu-se cu molecule care se deplaseaz n sensul gradientului de concentra ie prin transport activ primar. Att specia transportat ct i molecula care efectueaz transport pasiv se leag de aceea i molecul transportoare. Transportul activ secundar utilizeaz transportorii ntlni i la difuzia facilitat , ace tia putnd lega substratele transportate n aceea i stare conforma ional sau n st ri conforma ionale diferite (Fig. 5). Consumul de energie este mai redus dect n transportul activ primar deoarece se folose te energia furnizat de gradientul electrochimic al uneia din substan ele transportate. Din punctul de vedere al sensului fluxurilor, transportul activ secundar se clasific n: 1. antiport (contratransport) cele dou substan e fiind transportate n sensuri contrare; 2. simport (cotransport) cele dou substan e fiind transportate n acelasi sens.

38

Figura 5 - Compara ie ntre formele de transport activ: primar i secundar

1. Antiportul O protein transportoare leag pe fa a 1 a membranei o substan (S) pe care o transfer pe fa a 2 n schimbul unei alte substan e (P) legat pe fa a 2 i transferat pe fa a 1 a membranei. Viteza de transport va fi propor ional cu valoarea concentra iei S1 (pe fa a 1) a substan ei S, deci cu valoarea concentra iei P2 (pe fa a 2) a substan ei P, deci cu produsul S1P2. La echilibru stoichiometric de 1/1 concentra iile pe cele dou fe e ale membranei vor fi: S1P2 = S2P1; S1/S2 = P1/P2 Astfel antiportul asigur acela i raport al concentra iilor celor dou substan e. Dac stoichimetria este diferit de 1/1 pentru s moli de substan S fiind transporta i p moli de substan P la echilibru rezult un raport al concentra iilor. (S1/S2)s = (P1/P2)p Deci raportul concentra iilor depinde de stoichimetria reac iei enzimatice. Antiportul de Na+/Ca2+ Antiportul de 3Na+/Ca2+ (Fig. 6) asigur o concentra ie sc zut de calciu intracelular (exemplu: mu chiul cardiac, celula fotoreceptoare). Energia pe care o folose te antiportul este furnizat de transportul activ al ionilor de sodiu din mediul extracelular c tre interiorul celulei. Transportul este electrogenic, deoarece avem sarcin net (+1) translocat prin membrana celular .

Figura 6 - Antiportul de 3Na+/Ca2+ men ine sc zut concentra ia ionilor de calciu n interiorul celulelor

Pentru fiecare ion de calciu scos din celul (mpotriva gradientului de concentra ie) sunt introdu i n celul trei ioni de sodiu (n sensul gradientului). La echilibru se ob ine:
 1 1 Na ! Ca  Na Ca 2 2 3 1

Pentru un raport al concentra iei de sodiu de 1/10 (men inut prin transport activ primar: pompa de Na+/K+) se ob ine un raport al concentra iei de Ca de 1/103 deci o concentra ie intracelular de calciu de 1000 de ori mai mic dect a mediului intersti ial. 2. Simportul Enzima transportoare leag pe aceea i parte a membranei dou substan e. Modificarea conforma ional a proteinei care permite transferul pe cealalt parte a membranei i survine numai dupa legarea ambelor substan e (Fig. 7). 39

Una din ele este transportat mpotriva gradientului de concentra ie, n timp ce cealalt n sensul gradientului de concentra ie, gradient men inut i de aceast dat prin transport activ primar. Viteza de transport este propor ional cu concentra iile celor dou substan e pe aceea i parte a membranei (S1P1). La echilibru se ob ine: S1P1 = S2P2; S1/S2 = P2/P1, deci un raport invers al concentra iilor. Pentru o stoichiometrie { 1 raportul concentra iilor va fi:

S1 P2 ! S2 P1

Figura 7 - Simport - Func ionarea pompei

Simportul de Na+/glucoz

i transportul activ prin pompa de Na+/K+.

Acest simport de glucoz este important n elaborarea urinei. n urina primar concentra ia de glucoz este comparabil cu cea din snge. Ea va fi absorbit total (glucoza) la nivelul tubului urinar nso it de Na+, transportat n sensul gradientului de concentra ie men inut prin transport activ primar. n regiunea proximal are loc un simport de Na+/glucoz cu o stoichimetrie de 1/1. n regiunea distal a tubului apare un simport Na+/glucoz cu o stoichimetrie de 1/2 asigurnd pentru un raport al concentra iei de Na+ de 1/10 un raport al concentra iei de glucoz de 1/100. Astfel este absorbit n patul vascular practic ntreaga cantitate de glucoz . Pompa este electrogenic .

40

ACTIVITATEA ELECTRIC A MEMBRANEI CELULARE


POTEN IALUL MEMBRANAR DE REPAUS
De o parte i de alta a membranei celulare exist o diferen de poten ial electric, generat de o reparti ie inegal a sarcinilor electrice n cele dou compartimente. n stare sta ionar , n cele dou compartimente desp r ite de membran se stabile te o rela ie bine determinat ntre to i parametrii sistemului: poten ial electric, poten ial chimic, presiune etc., ceea ce define te echilibrul de membran .

CONDI IILE DE ECHILIBRU


n stabilirea echilibrului de membran intervin o serie de factori lega i de caracteristicile membranei i de particularit ile mediilor disperse pe care le desparte membrana. y Organismul uman include o mare cantitate de ap (60-70% din greutatea corporal ). Ea reprezint solventul pentru sisteme disperse polifazice, cuprinznd cristaloizi sub form ionizat (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, etc.), molecule mici i macromolecule amfotere (n general anioni la pH fiziologic). y Mediul intracelular cuprinde i anioni proteici nedifuzibili prin membrana celular , ceea ce impune o diferen de poten ial ntre cele dou fe e ale membranei i deci o reparti ie inegal a ionilor difuzibili. y Membranele biologice au o permeabilitate diferit pentru diversele specii ionice. n aceast situa ie, ionul care difuzeaz mai u or determin apari ia unui gradient electric, gradient ce accelereaz difuzia ionului de semn opus, astfel nct, la echilibru (egalitatea poten ialului electro-chimic n cele dou compartimente) nu se ajunge la egalizarea concentra iilor i anularea diferen ei de poten ial. Echilibrul se stabile te n func ie de permeabilitatea membranei pentru fiecare ion. Transportul activ impune un raport bine determinat al concentra iilor, ceea ce duce la o diferen de poten ial ntre cele dou fe e ale membranei. y Gradien ii de concentra ie, de poten ial i de presiune existen i la un moment dat determin un transport pasiv, prin difuzie i osmoz , tinznd s antreneze sistemul spre echilibrul termodinamic. y Transportul activ, prin procese cuplate, impune for e termodinamice constante care ndep rteaz sistemul de echilibrul termodinamic, plasndu-l ntr-o stare sta ionar . Prin ac iunea conjugat a factorilor de mai sus se ajunge la un echilibru corespunznd unei st ri sta ionare. Asta implic : y egalitatea poten ialului electro-chimic n cele dou compartimente (intra- i extracelular) i deci anularea transportului net de solvit prin membran ; y izotonicitatea sistemelor disperse din cele dou compartimente i deci anularea fluxului osmotic; y neutralitatea electric a solu iilor din cele dou compartimente.

41

STABILIREA POTEN IALULUI MEMBRANAR DE REPAUS


Din condi ia de anulare a curentului (a transportului net) pentru toate speciile ionice, se poate deduce diferen a de poten ial dintre cele dou fe e ale membranei, n func ie de concentra ie i de permeabilitate. Se ob ine rela ia Goldman - Hodgkin - Katz, care stabile te polarizarea membranei n repaus: poten ialul de repaus (Vr): RT PCj C J e PAj AJ log F PCj C J i PAj AJ 

VR ! unde: y y y y y

? A ? A


? A ? A
_ i e

Cj = concentra ia cationilor difuzibili Aj = concentra ia anionilor difuzibili PCj = Permeabilitatea membranei pentru cationul j PAj = Permeabilitatea membranei pentru anionul j e i i = fa a extern , respectiv intern a membranei Principalii ioni care intervin n echilibrul membranar sunt Na+, K+ i CI i deci rela ia de mai sus devine: VR ! P K  PNa Na e PCl Cl RT log K e F PK K i PNa Na i PCl Cl 

? A ? A

? A ? A

? A ? A
i e

N.B.: Prin conven ie, poten ialul lichidului intersti ial este considerat nul i se ia ca referin , deci poten ialul fe ei interne a membranei este egal cu diferen a de poten ial transmembranar, astfel nct sintagma "poten ial membranar" e corect i reprezint poten ialul fe ei citoplasmatice a membranei. Poten ialul membranar poate fi m surat cu microelectrozi ce se introduc n celul . Concentra ia ionilor de Na+ i K+ e men inut de pompa de Na+/K+, compensnd fluxul pasiv al respectivilor ioni. Ionii de CI , pentru care, n general, nu exist pompaj activ, se vor distribui n mod pasiv n cele dou compartimente, astfel nct s fie respectat echilibrul electro-chimic (difuzia datorat gradientului de poten ial e compensat exact de fluxul datorat gradientului de concentra ie). nlocuind n rela ia Goldman - Hodgkin - Katz valorile cunoscute (m surate) ale concentra iilor i permeabilit ilor principalilor ioni (Na+, K+, CI ) se ob ine, pentru diferite celule i diferite specii, un poten ial de -40... -90 mV, n bun concordan cu datele experimentale. Micile diferen e sunt datorate interven iei altor ioni, existen i n concentra ie mai mic (Mg2+, Ca2+, etc.), dar care au un rol important n realizarea func iei anumitor celule i tesuturi (exemplu: mu chiul striat, mu chiul cardiac). Exemplu: n tabel sunt date concentra iile ionice aproximative pentru axonul gigant de calmar. Permeabilitatea membranei n repaus pentru principalii ioni se afl ntr-un raport:
-

PK : PNa: PCl = 1 : 0,04 : 0,45

42

Ionii

Mediul citoplasmatic (mM/1)

Mediul (mM/1) 20 440 560

Poten ialul de chimic (mV) -75 + 55 -61

interstitial echilibru electro-

K+ Na + CI
-

400 50 52

Tabel 1: Concentra iile ionice tipice i poten ialul de echilibru electro-chimic pentru axonul gigant de calmar

nlocuind aceste valori n rela ia Goldman - Hodgkin - Katz, la 25C, se ob ine: VR = -61 mV, valoare foarte apropiat de datele experimentale.

CIRCUITUL ELECTRIC ECHIVALENT AL MEMBRANEI CELULARE


Membrana celular se comport , din punct de vedere electric, asemenea unei re ele de rezisten e, condensatoare i surse de tensiune electromotoare. Concentra ia principalilor ioni e diferit pe cele dou fe e ale membranei celulare, diferen a men inut prin transport activ, ceea ce determin apari ia unei diferen e de poten ial dat , pentru fiecare specie ionic . Gradientul de poten ial astfel creat determin un curent ionic pasiv, n sens invers celui activ care a stabilit gradientul, deci se comport ca o baterie cu tensiunea electromotoare (t.e.m.) egal cu poten ialul Nernst. Pe de alt parte, membrana opune o anumit rezisten trecerii ionului: acesta pierde o parte din energia lui datorit ciocnirilor cu pere ii canalului. Se poate deci defini o rezisten R1, a canalului i o conductan g1 = 1/R1. Conductan a total a unit ii de suprafa a membranei e dat de produsul dintre conductan a unui singur canal i densitatea canalelor deschise (N) pentru fiecare specie ionic .

g = g1N
Cu alte cuvinte, conductan a membranei define te n termeni electrici permeabilitatea acesteia. Fluxul ionilor prin membran este astfel determinat de combina ia n serie a unei surse de t.e.m. a c rei valoare e dat de poten ialul de echilibru electro-chimic, deci dependent de raportul concentra iilor, i o rezisten , expresie a permeabilit ii membranei. Considera iile de mai sus sunt valabile pentru fiecare specie ionic n parte, deci schema electric echivalent a unei por iuni de membran va cuprinde cte o ramur baterie-rezisten corespunz toare fiec rui tip de ion, legate n paralel. Pe suprafa a membranei, a a cum am v zut la difuzia particulelor nc rcate, se acumuleaz sarcini electrice. Ele sunt desp r ite de un mediu dielectric, format de stratul bilipidic, a c rui suprafa e de circa 100 de ori mai mare dect a tuturor canalelor la un loc. Acest lucru confer membranei i o comportare capacitiv , deci schema electric echivalent trebuie completat cu un condensator (C). n consecin , pe lng fluxurile ionice, prin membran apare i un curent capacitiv de nc rcare/ desc rcare a condensatorului, curent dat de deplasarea de sarcini (Q) la suprafa a membranei, propor ional cu valoarea capacit ii (C) i cu viteza de varia ie a poten ialului (V): 43

N.B. Schema electric echivalent descris se refer , n mod expres, la celula neuronal i la cea muscular striat . Membrana plasmatic a altor celule excitabile poate prezenta diferen e semnificative, constnd n: implicarea i a altor ioni (exemplu: calciu); interven ia altor pompe (exemplu: pompa de schimb Na+/Ca2+); valori diferite ale parametrilor etc.

EXCITABILITATEA MEMBRANEI CELULARE


Una din principalele caracteristici ale organismelor vii este reactivitatea, deci capacitatea de a r spunde varia iilor mediului ambiant. Excitantul (stimulul) reprezint o varia ie a propriet ilor fizico-chimice ale mediului, care poate determina o modificare fiziologic a parametrilor sistemului biologic. Pentru a fi eficient, stimulul trebuie s fie adecvat sistemului respectiv i s aib anumite caracteristici de intensitate, durat , bruschete, etc. n cercet rile experimentale excitantul cel mai utilizat este cel electric, deoarece e adecvat majoritatii sistemelor biologice i poate fi dozat i m surat cu precizie. Una din structurile excitabile este membrana plasmatic a anumitor celule, cum ar fi neuronul, fibra muscular , celulele senzoriale, etc. Excita ia mbrac aspecte diferite: y electrice: modificarea parametrilor electrici ai membranei celulare (impedan , polarizare, curen i transmembranari); y optice: modific ri de transparen , indice de refrac ie, polarizare a luminii; . y radiante: emisie de radia ii infraro ii i uneori vizibile i ultraviolete; y chimice: reac ii biochimice y termice: producerea de c ldur .

MANIFESTAREA ELECTRIC A EXITA IEI CELULARE. POTEN IALUL DE AC IUNE


Aspectul electric al excita iei celulare const n varia ia tranzitorie a poten ialului membranar ca r spuns la stimul, prin modificarea permeabilit ii membranei pentru diferite specii ionice i antrennd curen i transmembranari. Cel mai adesea (celulele neuronale, musculare), r spunsul const n depolarizarea celulei, deci mic orarea electronegativit ii fe ei interne a membranei i chiar pozitivarea ei fa de lichidul intersti ial. n cazuri speciale apare o depolarizare spontan a membranei. La alte tipuri de celule, membrana se hiperpolarizeaz ca r spuns la stimul. Exist dou tipuri de r spuns electric al membranei la ac iunea unui excitant: poten ial electrotonic (local): poten ial de ac iune (PA).

44

MECANISMUL DE GENERARE A R SPUNSULUI ELECTRIC MEMBRANAR. CARACTERISTICI GENERALE


n repaus, membrana celular e foarte pu in permeabil pentru ionii de Na+, men inu i n concentra ie mare n exterior, prin transport activ; n schimb ea este permeabil pentru ionii de K+, care ies pasiv din celul . Apari ia unui stimul determin o depolarizare local a membranei ceea ce duce la deschiderea canalelor de sodiu (comandate electric) i, n consecin , la p trunderea ionilor de Na+ n celul n sensul gradientului electro-chimic. Urmare a influxului de sarcini pozitive, membrana se depolarizeaz mai mult. Efluxul ionilor de K+ i transportul activ introduc o reac ie negativ , avnd tendin a de a stabili echilibrul. S-a constatat experimental c exist canale distincte pentru Na+ i K+, cu o selectivitate foarte mare (principiul independen ei fluxurilor ionice). Ambele sunt activate (deschise) i dezactivate (blocate) de constituen i polari, sensibili la modificarea poten ialului membranar i care determin deplas ri de sarcin n membran , permi nd sau mpiedicnd trecerea ionilor. Deschiderea canalelor de potasiu e mult mai lent dect a canalelor de sodiu. n plus conductivitatea pentru K+ (gK) nu mai poate cre te prea mult, ea fiind mare i n repaus. Exist o ntrziere a declan rii r spunsului fa de momentul aplic rii stimulului, ntrziere numit perioad de laten . Ea depinde de constantele de timp ale reac iilor biochimice care duc la deschiderea canalelor dc sodiu, de caracteristicile stimulului i de mecanismele membranare implicate. Poten ialul electrotonic Poten ialul electrotonic (local) reprezint r spunsul la stimuli slabi, afla i sub un anumit prag (stimuli subliminari), i caracterizeaz n special zone specializate ale sistemului nervos: membrana postsinaptic poten ialul postsinaptic excitator sau inhibitor i celulele senzoriale, unde formeaz poten ialul de receptor i/sau generator. Se manifest prin depolarizarea membranei ori, n anumite cazuri, hiperpolarizarea ei. Este un semnal analogic, modulat n ampiitudine: cre te cu intensitatea stimulului. Depolarizarea se propag pe distan e mici (maximum 1 mm), cu pierderi (propagare decremental ). Dupa o depolarizare u oar , poten ialul revine la valoarea ini ial , de echilibru, datorit reac iei negative date de efluxul de K+. Poten ialul de ac iune Este caracterisitic sistemului nervos central (SNC). fiind manifestarea electrica a influxului nervos. Are urm toarele caracteristici principale: y Apare atunci cind intensitatea excitantului dep e te un anumit prag (sitmul supraliminar). y Reprezint o depolarizare puternic a membranei, pn la pozitivarea fe ei interne. y Are caracteristici strict determinate (amplitudine, form etc.), indiferent de intensitatea excitantului (cu singura condi ie de a dep i pragul): PA este deci de tipul tot-sau- nimic, n sensul ca ori nu apare deloc ori apare avind aceleasi caracteristici. y Intensitatea stimulului se traduce, n general, n frecventa de repetitie a PA; este deci un semnal discret. modulat n frecventa. y Se propag n toate direc iile, la distan e mari, f r pierderi (de fapt nu e o propagare a semnalului electric, ci o propagare a excita iei). y Valoarea pragului difer de la o celul la alta.

45

Mecanismul gener rii PA i, n consecin , forma lui sunt deosebit de complexe, recunoscnd mai multe faze:

Prepoten ial. La inceput, depolarizarea cre te lent, ca i n cazul poten ialului local. Faza ascendent . La atingerea unei depolariz ri critice se declan eaz un proces n avalan (proces cu reactie pozitiv ): p trunderea sodiului n celul determin depolarizarea membranei celulare, ceea ce, la rndul ei, duce la o cre tere a permeabilit ii (deschiderea unui numar mare de canale) i deci la un influx mai masiv de Na+; depolarizarea se accentueaz , permeabilitatea cre te din nou s.a.m.d. Pragul la care se declan eaz poten ialul de actiune corespunde depolariz rii la care influxul de Na+ este egalat exact de efluxul de K+. Este deci o stare labil , de la care sistemul poate evolua n dou direc ii: efluxul de K+ dep este cu pu in influxul de Na+, sistemul revine prin reac ie negativ , la starea sta ionar de repaus; n caz contrar, deci la o cre tere a curentului de sodiu, apare o reac ie pozitiv dat de influxul masiv de Na, n sensul gradientului electro-chimic deosebit de puternic (gradientul de concentra ie i de poten ial au acelasi sens). Transportul activ, mai lent, i efluxul de K+ nu mai pot compensa influx de Na+ att de rapid. Rezultatul e o depolarizare puternic a membranei, pozitivarea ei pn aproape de poten ialul de echilibru electro-chimic al sodiului, care ns nu e atins. Faza descendent . Spre sfr itul fazei ascendente scade din nou permeabilitatea membranei pentru Na, prin blocarea specific a canalelor datorit noii valori a poten ialului membranar. Curentul de K+ devine preponderent, cu att mai mult cu ct cre te i permeabilitatea membranei pentru potasiu, care iese masiv din celul , contracarnd influxul de sarcini pozitive. Aceste mecanisme determin sc derea mai lent , a depolariz rii pn la poten ialul de repaus i uneori. inducnd chiar o u oar hiperpolarizare, numit postpoten ial, datorit efluxului mai puiernic de K+. Concentra iile intra i extracelulare de sodiu i de potasiu vor fi stabilite prin transport activ (pompa dc Na+-K+). Perioada refractar . n faza ascendent i n cea mai mare parte a fazei descendente a PA, membrana e insensibil la aplicarea unui nou stimul: perioada refractar absolut . n faza ascendent , procesul n avalan fiind oricum declan at, un al doilea stimul nu mai poate avea nici un efect. Spre sfr itul fazei descendente ns i n timpul postpoten ialului, membrana prezint o excitabilitate sc zut - perioada refractar relativ - dnd un r spuns de amplitudine mai mic . N.B.: Consumul cel mai mare de energie are loc la restabilirea concentra iilor de repaus, deoarece aici intervine transportul activ, celelalte faze sunt rezultatul unui complex joc al permeabilit ii, prin deschiderea i nchiderea canalelor, implicnd deci transport pasiv. R spuns repetitiv. Dac intensitatea stimulului este mare sau excita ia e de lung durat , membrana neuronal r spunde printr-o succesiune de PA. Frecven a de repeti ie cre te cu logaritmul intensit ii i e limitat de perioada refractar .

46

Se vede a adar c procesul de declan are a PA reprezint a conversie analog-discret , semnalul analogic modulat n amplitudine (stimul sau poten ial electrotonic) e convertit ntr-un semnal discret modulat n frecven (succesiunea PA, impulsuri avnd caracteristici identice). Transmiterea informa iei prin impulsuri modulate n frecven e caracteristic SNC. Acomodarea reprezint fenomenul de cre tere a pragului de excitabilitate a fibrei nervoase, atunci cnd asupra ei ac ioneaz un stimul de lung durat .

PROPAGAREA EXCITA IEI. MECANISM


Propagarea pasiv . Propriet ile de cablu ale membranei Pentru studiul propag rii excita iei de-a lungul membranei axonale trebuie avut n vedere schema electric echivalent . O asemenea schem se ob ine prin nl n uirea circuitelor echivalente ale fiec rei por iuni de membran , legate ntre ele prin rezisten e Ri ale citoplasmei. Rezisten a lichidului intersti ial e neglijabil , dat fiind volumul mare de electrolit. Se ob ine astfel o structur de cablu cu elemente distribuite, reprezentat simplificat n figur . S-au neglijat sursele de t e.m , iar rezisten ele canalelor au fost nlocuite prin rezisten a lor echivalent : 1 1 1 1 !  Rm R Na RK RCl

Propagarea regenerativ . Curen ii locali Depolarizarea membranei celulare ntr-un punct (acolo unde se aplic stimulul) duce la apari ia unei diferen e de poten ial ntre punctul respectiv i zonele nvecinate. Ca urmare, se va produce o deplasare a sarcinilor pozitive spre regiunile mai electronegative i deci depolarizarea lor. Dac depolarizarea atinge valoarea prag, se va genera un nou poten ial de actiune. Se nchid astfel circuite locale de curent, numite curen i locali sau curen i Hermann. Pentru apari ia unui nou PA trebuie ca intensitatea acestor curen i n zonele din margine s dep easc pragul de detonare.

Curen ii locali Hermann

Cu ct distan a pn la care stimulul reprezentat de curen ii Hermann este mai mare, cu att viteza de propagare a excita iei cre te. n func ie de tipul fibrelor, propagarea se face n mod diferit: y prin fibrele nemielinizate are loc propagarea recurent (din aproape n aproape) prin curen i locali ce traverseaz ntreaga suprafa a membranei axonale i se nchid prin axoplasm i lichid intersti ial (spre centru n exterior i invers n interior) y prin fibrele mielinizate, propagarea are loc prin conducerea saltatorie. Teaca de mielin , care are rol izolator, este ntrerupt la nodurile Ranvier i acolo se poate face contactul electric dintre mediul extracelular i cel intracelular. Curen ii locali nu traverseaz toat

47

suprafa a membranei, ci sar de la un nod la cel lalt, nchizndu-se prin axoplasm i lichidul extracelular. Mielinizarea fibrelor nervoase determin o rezisten mare a membranei Rm. Viteza de propagare saltatorie, de la un nod Ranvier la altul ajunge la 100 m/s. Rezult astfel c la animalele superioare se ob ine o vitez de propagare apreciabil , f r m rirea dimensiunilor fibrei nervoase.

Propagarea este regenerativ , f r atenuarea semnalului, acest lucru putnd fi explicat prin faptul c ceea ce se propag este excita ia i nu semnalul electric, acesta avnd doar rolul de a declan a un nou poten ial de ac iune consumnd energie metabolic . Viteza de propagare a impulsului nervos poate cre te fie prin mic orarea rezisten ei lichidului intracelular, fie prin m rirea rezisten ei transmembranare. Mic orarea rezisten ei lichidului intracelular se realizeaz n fibrele nervoase i musculare gigante (1,5 mmm diametru: calmar - axon gigant, molusca barnaclu fibr muscular gigant ), n timp ce m rirea rezisten ei transmembranare se realizeaz prin mielinizare tecile de mielin sunt electric izolatoare i astfel cre te rezisten a transmembranar . Propagarea impulsului are loc unidirec ional prin sinapse.

48

ELEMENTE DE RADIOBIOLOGIE
Radiobiologia studiaz efectele radia iilor ionizante asupra sistemelor biologice. Ea mbin cuno tin e din domeniile fizicii, biologiei , chimiei pentru a evalua i explica aceste efecte dar i pentru a putea folosi radia iile nucleare n medicin n scop de diagnostic i de terapie. Radia iile ionizante (care produc direct ioniz ri) sunt acele radia ii care au energii mai mari de 10 eV pe fiecare particul iar din aceast categorie fac parte toate radia iile nucleare, radia iile X (Rntgen) i chiar o parte din radia iile U.V. (cele cu lungimi de und mai mici dect 125 nm). Clasificarea radia iilor ionizante se face astfel: a) Radia ii corpusculare: , , neutroni, protoni, deuteroni y radia iile reprezint nuclee de heliu, alc tuite din 2 protoni i 2 neutroni, au sarcina +2 i masa 4 u.a.m. y radia iile sunt electroni ( -) sau pozitroni ( +) care provin din nucleu n urma dezintregr rii acestuia. y protonii, neutronii i deuteronii sunt particule care apar prin dezintegrarea nucleului sau n urma unor reac ii nucleare. b) Radia ii electromagnetice: x, y radia iile X (Roentgen) se pot produce n tuburile Coolidge prin frnarea unor electroni accelera i (dar ele exist i n radia iile cosmice). y radia iile apar n urma unor dezintegr ri radioactive sau se pot produce prin frnarea unor electroni accelera i n sincrotroane. Este de remarcat c nu radia iile n sine sunt periculoase ci energia transportat de ele. Toate aceste radia ii la trecerea prin substan e (n particular prin sisteme biologice) vor produce ioniz ri (ruperi ale moleculelor sau atomilor n ioni) sau excit ri.

DOZIMETRIA RADIA IILOR IONIZANTE


Evaluarea efectelor radia iilor ionizante impune introducerea unor m rimi fizice precum i a unit ilor de m sur asociate. Exist dou sisteme de evaluare: 1. unul care evalueaz sursa i efectele fizice ale radia iilor ionizante, 2. unul care evalueaz efectele radia iilor ionizante asupra sistemelor biologice.

1. Dozimetria fizic
y Sursa de radia ii este evaluat de m rimea fizic numit activitatea sursei ( ). Ea se define te ca fiind num rul de radia ii (egal cu num rul de nuclee ce se dezintegreaz ) emise de surs n unitatea de timp. = - N/ t n S.I. se m soar n Becquerel (Bq).

Doza de radia ii (D) reprezint energia radia iei care str bate unitatea de arie n unitatea de timp. Efectele fizice ale radia iilor sunt legate de energia absorbit de substan . La trecerea radia iilor ionizante prin substan e se produc ioniz ri ap rnd, n mod egal, sarcini electrice pozitive i negative. M rimea care m soar producerea de sarcini electrice (ioni) se nume te expunere sau intensitate a radia iei absorbite i reprezint sarcina pozitiv sau negativ produs n unitatea de mas : D = Q/ m n S.I. D se m soar n C/ kg. O unitate tolerat este Rntgen -ul (r) rela ia dintre cele dou unit i fiind: 1r = 2,58 x 10-4 C/ kg. y 49

Doza de radia ie absorbit (Dabs)este energia absorbit de unitatea de mas a corpului iradiat Dabs= W/ m n S.I. Dabs se m soar n Gray (1 Gy = 1 J/ kg) y Debitul dozei (d) reprezint doza (de energie sau de sarcin ) n unitatea de timp: d = D/ t n S.I. d se m soar n 1 J/ kg s. Doza integral reprezint energia absorbit (sau sarcina electric produs ) de ntreg corpul fiind dat de rela ia: Dint= mDabs 2.

Dozimetria biologic

Dat fiind c efectele biologice ale radia iilor ionizante nu depind numai de energia acestora, ci i de natura lor se impune alegerea unei radia ii standard la care s se raporteze efectele tuturor tipurilor de radia ii ionizante. Radia ia de referin aleas este radia ia X cu energia de 200 keV. M rimea care ne permite s compar m efectele unei radia ii ionizante oarecare cu cea a radia iei de referin este efectivitatea biologic relativ ( ) a unei radia ii. Ea arat de cte ori este mai mare efectul biologic al radia iei respective asupra esutului fa de efectul radia iei de referin n condi iile aceleia i doze incidente. Pentru radia iile X, , i -, 1, pentru neutronii termici (len i) 5, pentru protoni i neutroni rapizi 10, iar pentru radia iile , 20. Doza biologic (B) m soar efectul real al radia iilor asupra sistemelor biologice i este dat de rela ia: B= D n S.I. unitatea de m sur pentru doza biologic este Sievertul (Sv). Doza biologic de 1 Sv indic efectul produs de o radia ie ionizant oarecare echivalent cu efectul produs de 1 Gy de radia ie X cu energia fiec rui foton de 200keV. O unitate tolerat este rem ul (prescurtare de la rntgen equivalent man) rela ia dintre cele dou unit i fiind: 1 Sv = 100 rem

CARACTERISTICILE AC IUNII RADIA IILOR IONIZANTE ASUPRA SISTEMELOR BIOLOGICE


Dac asupra unui sistem biologic ac ioneaz simultan sau succesiv la intervale mici de timp mai multe tipuri de radia ii ionizante efectele acestora se nsumeaz . Iradierea organismului poate fi extern , caz n care sursa de radia ii se afl n exteriorul organismului sau intern cnd sursa de radia ii se afl n interiorul organismului, ajuns acolo accidental datorit contamin rii sau injectat n scop terapeutic sau pentru diagnosticare (cazul scintigrafiei sau tomografiei cu emisie de pozitroni). Efectele iradierii sunt cumulative n timp. Aceasta nseamn c iradieri succesive, dar la intervale nu foarte mari de timp, duc la acela i rezultat ca i o iradiere la un moment dat cu o doz mai mare de radia ii. Acesta este motivul pentru care radiografiile sau tomografiile computerizate (nu cele RMN) nu trebuie repetate la intervale mici de timp dac nu este strict necesar. Aici trebuie reamintit c noi oricum tr im ntr-un mediu cu radia ii ionizante, organismul nostru fiind adaptat la acest mediu. Problema care se pune este nu de a sc pa total de aceste radia ii (lucru de altfel imposibil) ci de a nu dep i limitele la care organismul face fa . Iradiere cumulativ se ntlne te, de obicei, n practica medical (mai ales n scintigrafie). Eliminarea izotopului radioactiv se face prin njum t ire, proces caracterizat de y timpul de njum t ire prin dezintegrare propriu izotopului, Tf = T1/2 = ln 2/ y timpul de njum t ire prin eliminare din organism, Tb. O alt caracteristic a ac iunii radia iilor ionizante este aceea c efectele lor sunt dependente de doza biologic dar i de debitul ei. La doze relativ mari efectele cresc propor ional cu doza. La iradieri cu doze mici (nu foarte mult peste doza natural de circa 0,1 mSv/an) datele sunt 50

contradictorii. Unele date par a indica lipsa oric rui efect, altele par a indica o cre tere a riscurilor o dat cu doza, dar sunt i date care arat c la cre teri mici ale dozei apar chiar diminu ri ale riscurilor, de exemplu de apari ii ale cancerelor (chiar cu pn la 30%). Efectele radia iilor ionizante pot fi directe sau indirecte. Efectul direct al radia iilor ionizante apare n urma interac iunii directe a particulei cu molecule importante din organism, cum ar fi acizi nucleici, enzime sau hormoni, n urma c reia se modific structura spa ial a macromoleculelor datorit ruperii unor leg turi de hidrogen sau a unor pun i bisulfidice. Efectul indirect al radia iilor ionizante se produce n urma interac iunii macromoleculelor din organism nu cu particulele radia iei ci cu alte molecule lovite de acestea. n organism vorbim n esen despre particulele de ap . Moleculele de ap iradiat din organism dau na tere radicalilor liberi n urma procesului de radioliz . H2 O H + OH Radicalii liberi atac acizii nucleici, enzimele.

Legea Bergoni- Tribondeau


Bergonie i Tribondeau au stabilit experimental legea care le poart numele, referitoare la radiosensibilitatea unui esut: un esut este cu att mai radiosensibil cu ct este mai pu in diferen iat i cu ct n el au loc mai multe mitoze. De altfel aceast observa ie st i la baza radioterapiei (cobaltoterapiei) n cazul cancerelor. De asemenea celulele i esuturile tinere sunt mai radiosensibile ceea ce face ca riscurile iradierii pentru copii s fie mai mari dect pentru adul i. Radiosensibilitatea unui esut cre te cu: pH-ul (cu ct pH-ul este mai bazic, cu att esutul este mai radiosensibil), gradul de hidratare, gradul de oxigenare, temperatura esutului. n condi ii se pH acid, deshidratare, anoxie i temperatur sc zut , esuturile devin din ce n ce mai pu in radiosensibile.

Doza maxim admisibil (DMA)


Pentru un organism, diversele organe esuturi i celule au radiosensibilit i diferite. Astfel minile i picioarele sunt mai pu in radiosensibile n timp ce cristalinul, gonadele i celulele implicate n sistemul imunitar sunt mult mai radiosensibile. n cazul unor iradieri masive, unul din primele sisteme care cedeaz este sistemul imunitar ceea ce poate duce la moartea organismului n cazul oric rei infec ii (ca i n cazul SIDA). Un alt pericol l constituie iradierea intern n cazul n care radioizotopul inhalat sau ngurgitat se fixeaz preponderent ntr-un anumit organ provocnd acolo o iradiere mai mare i de mai lung durat . De exemplu n cazul accidentului de la Cernobl a existat un risc sporit de apari ie a cancerelor tiroidiene deoarece printre izotopii emana i n urma accidentului se afla i I131 fixat preponderent n tiroid . Doza total anual pe care o poate primi un om f r a suferi o leziune observabil , excluznd efectele genetice, se nume te Doz Maxim Admisibil (DMA) i stabilirea acesteia face parte dintre ndatoririle unui organism interna ional, Comisia interna ional pentru protec ia mpotriva radia iilor ionizante (CIPR). Conform CIPR, DMA este de 5 mS/an, fiind egal cu valoarea DMA pentru cele mai sensibile organe umane (gonadele i m duva hematogen ). Cele mai pu in radiosensibile organe sunt oasele i tiroida pentru care DMA anual este de 30 mSv. n permanen suntem supu i unei iradieri cosmice ce constituie fondul natural de radia ii care duce la absorb ia unei doze de 1 mSv/an, precum i unei iradieriri artificiale care presupune o doz de 0,2 mSv/an. Aceast doz artificial poate con ine i iradierile impuse de metodele imagistice medicale, astfel: o radiografie abdominal produce o doz de 6,2 mSv, una pulmonar o doz de 0,27 mSv, iar una dentar 0,005mSv. 51

Dac un individ a fost supus unei iradieri de 6 Sv, acesta poate muri n decursul unei luni din cauza iradierii.

52

Efectele somatice i genetice ale radia iilor ionizante


Efectele somatice apar n cazul n care doza de radia ie dep e te un anumit prag, ele fiind func ie de radiosensibilitatea esuturilor (capacitatea acestora de a r spunde la iradiere printr-o leziune observabil ). Efectele genetice nu au prag i apar n urma leziunilor cromozomiale din nucleele celulelor reproduc toare. Aceste efecte se manifest la urma i prin boli genetice, muta ii i chiar moarte.

Protec ia mpotriva radia iilor


Exist dou tipuri de metode de protec ie mpotriva radia iilor ionizante: 1. metode fizice 2. metode chimice. 1. Protec ia fizic se realizeaz prin situarea sursei radioactive (n cazul controlate, desigur) la distan e ct mai mari, prin petrecerea unui timp minim n apropierea sursei, i prin folosirea unor ecrane protectoare. Ecranele protectoare sunt confec ionate din diferite materiale, n func ie de tipul radia iei. Astfel, radia iile pot fi oprite cu ajutorul unei foi de hrtie, radia iile cu ecrane de plastic i Al, iar radia iile X i pot fi ncetinite i par ial absorbite prin folosirea unor ecrane de Pb. Plumbul (n general, orice fel de metale grele care au un num r mare de electroni pe unitatea de volum i care nu produc izotopi radioactivi prin iradiere, plumbul constituind varianta cea mai ieftin ) poate fi folosit pentru toate tipurile de radia ii ionizante (inclusiv alfa i beta). Dac fasciculul ionizant este constituit din neutroni, sunt necesare mai multe straturi protectoare: ap (H2O), ap grea (D2 O) sau grafit cu ajutorul c ruia neutronii sunt ncetini i; bare de cadmiu (Cd) care absorb neutronii ncetini i, conform ecua iei: Cd + n Cd + folosirea ecranelor de Pb).
117 114

(radia ia

emis n urma reac iei va fi atenuat prin

2. Protec ia chimic Pornind de la constatarea c un esut este cu att mai radiosensibil cu ct este mai bazic, mai cald, mai oxigenat i mai hidratat, se face protec ia chimic ce urm re te s deshidrateze organele radiosensibile, s mic oreze temperatura organismului i s diminueze metabolismul, s dezoxigeneze organismul, s inhibe sau s fixeze radicalii liberi proveni i n urma radiolizei apei. Pentru aceasta, se administreaz substan e chimice radioprotectoare, naintea iradierii, care m resc radiorezisten a organismului. Exist radioprotectori hidrosolubili (cisteamina) i liposolubili (deriva i ai pirogalolului i naftolului). Printre substan ele radioprotectoare se num r i vitaminele, acizii nucleici, hormonii, histamina, serotonina.

Radioterapia
Const n utilizarea medical a radia iei ionizante ca parte a tratamentului cancerului pentru a controla proliferarea celulelor maligne. Poate fi folosit n scop curativ sau adjuvant n tratarea cancerelor, n func ie de tipul, localizarea i stadiul tumorii, precum i de starea general a pacientului. Radioterapia este combinat cu alte tipuri de tratament cum ar fi chemioterapie i interven ia chirurgical . Radioterapia are ns i aplica ii n condi ii benigne cum ar fi tratamentul nevralgiei trigeminale. Folosirea radia iilor ionizante n distrugerea tumorilor cancerigene se bazeaz pe legea lui Bergonie i Tribondeau, conform c reia radiosensibilitatea unui esut este cu att mai pronun at cu ct n el au loc mai multe mitoze i este mai pu in diferen iat, acestea fiind chiar caracteristicile tumorilor maligne. 53

n esen , n radioterapie iradierea trebuie concentrat n zona tumorii, protejnd zonele adiacente s natoase. De aceea, primul pas const n folosirea tehnicilor imagistice (de preferat a celor care nu utilizeaz radia ie ionizant ) pentru localizarea precis a tumorii, urmat de iradierea local a tumorii prin transmitere de fascicule din mai multe direc ii de radia ii ionizante, evident cu un control foarte exact al dozelor de radia ie absorbite de tumor i de zonele s n toase. Radioterapia cuprinde: 1. proceduri teleradioterapice 2. proceduri brahiradioterapice. 1. Teleradioterapia utilizeaz surse exterioare de radia ii, produc toare de fascicule ce pot fi proiectate din multiple direc ii asupra tumorii, n func ie de localizarea acesteia. Uzual se folosesc urm toarele tipuri de surse: - surse de raze X sub form de tuburi Coolidge sau realizate cu ajutorul unor betatroane (acceleratoare circulare de electroni); - surse de electroni accelera i; - surse de raze produse de izotopul 60Co care au timpul de njum t ire de aproximativ 5 ani (cobaltoterapie); sursele sunt foarte intense (pot avea o activitate radioactiv 3,71014 dezintegr ri/secund ). Sursele sunt p strate n containere de plumb i asigur circa 3 Gray n mai pu in de dou minute. Se ntlnesc i surse de protoni, deuteroni, nuclee de heliu, mezoni negativi, sau de neutroni. 2. Brahiradioterapia (numit i radioterapie de mic distan sau radioterapie de contact) presupune introducerea de izotopi radioactivi n tumor sau n imediata ei vecin tate, sub form de ace (de 226Ra sau 137Cs) care se las 3 - 7 zile n tumor , sau sub form de capsule (acestea con in radioizotopi cu via scurt , spre exemplu 222Rn cu timpul de njum t ire de 3,8 zile, 198 Au cu timpul de njum t ire de 2,7 zile) implantate permanent n tumor . O alt metod brahiradioterapic este injectarea unei solu ii coloidale de 198Au. Pacien ii supu i brahiradioterapiei devin surse de iradiere pentru ceilal i bolnavi i pentru personalul medical, astfel nct ace tia trebuie s ia m surile de protec ie mpotriva radia iilor ionizante.

54

LASERUL N MEDICIN
Prima sugestie referitoare la teoria laserilor a fost f cut de Einstein n anul 1917, n lucrarea sa Teoria cuantic a radia iilor. Tot el introduce no iunile de emisie spontan i emisie stimulat . Einstein caracterizeaz radia ia corpului negru prin domenii spectrale i cuante de energie care apar in acestor domenii. Fiec rui atom excitat din cavitatea radiant i se atribuie o anumit probabilitate de emisie n unitatea de timp, precum i o probabilitate de absorb ie i de emisie for at (indus ), propor ionale cu energia radia iei. Pentru atomii neexcita i se presupune numai o probabilitate de absorb ie. Este punctul de plecare n explicarea func ion rii laserilor. n 1924 Louis de Broglie a asociat fiec rei mi c ri a unui punct material o und a c rei lungime de und se ob ine din impulsul mecanic al particulei, prin intermediul constantei lui Planck. Charles Townes, J. P. Gordon i H. J. Zeiger au finalizat, n 1954, cercet rile privind amplificarea radia iei electromagnetice prin emisie stimulat , prin inventarea maserului. n anul 1960, T. H. Maiman ob ine primul efect laser cu rubin. n acela i an acest tip de laser a fost folosit pentru prima dat n oftalmologie pentru fotocoagulare.

PRINCIPIUL FIZIC AL LASERULUI


LASER = amplificarea luminii prin stimularea emisiei de radia ii. Laserele sunt acea categorie de dispozitive cuantice care genereaz radia ie electromagnetic coerent cu lungimi de und cuprinse ntre 100 nm (ultraviolet n vid) i 2 mm (undele milimetrice). Folosirea termenului de radia ie n fizica laserilor se refer la un transfer de energie. Radia ia laser nu este o radia ie ionizant . Termenul iradiere nseamn , n acest caz, tratarea unei inte cu radia ie laser. Exist dou tipuri de procese de emitere a luminii de c tre atomii i moleculele substan elor: emisia stimulat i emisia spontan .

Principiul de func ionare a laserelor


Orice laser cuprinde trei p r i: mediul activ; sursa de pompaj; cavitatea rezonant . Partea principal a oric rui tip de laser este constituit de un mediu activ (solid, lichid, gazos sau semiconductor) n care se poate crea o inversie a popula iei ntre dou (sau mai multe) niveluri energetice ale particulelor componente (atomi, molecule, ioni). Un astfel de mediu, care permite o inversie de popula ie, poart denumirea de mediu activ laser. Mediul activ este, practic, o colec ie de atomi, molecule sau ioni care absorb energie de la o surs extern i prin procese atomice complexe genereaz radia ie laser. Caracteristicile materialului din care este constituit mediul activ determin parametrii func ionali ai laserului, inclusiv lungimea de und . y Pentru ca ntr-un mediu s se poat crea starea de inversie de popula ie, adic s devin mediu activ, el trebuie s primeasc energie din exterior, de la o surs special , care poart denumirea de surs de pompaj. Ea are rolul de a pompa atomii, moleculele sau ionii pe un anumit nivel energetic superior. Sursele de pompaj sunt formate din l mpi cu nalt presiune, cu luminozitate foarte mare a a numitele flashuri care dau pompajul optic sau desc rcarea electric direct n mediul activ gazos. y

55

Pentru a ob ine o amplificare semnificativ a radia iei emise n mediul activ, acesta trebuie plasat ntr-o cavitate rezonant . Cavitatea rezonant are proprietatea de a cre te densitatea radia iei emise de mediul activ din interiorul tubului s u prin reflexii multiple pe pere ii s i, deci m re te drumul undelor prin mediul activ i astfel spore te intensitatea emisiei stimulate. Rezonatorul laser const din dou oglinzi, una total reflectant i cealalt cu o reflectivitate mai mic de 100%, care transmite radia ia laser din rezonator n exteriorul s u, fiind transparent pentru lungimea de und a laserului. y

Regimuri de func ionare a laserelor


Laserele func ioneaz fie n und continu , fie n impulsuri. Atunci cnd puterea unui laser se men ine la nivel constant pentru perioade lungi de timp (secunde, zeci de secunde), se spune c laserul func ioneaz n und continu . Regimul de func ionare n impulsuri a laserilor mbrac o mare diversitate. Cel mai simplu tip de func ionare al laserilor n impulsuri este cel n care un fascicul laser continuu este ntrerupt periodic de un obturator comandat sau de un disc rotitor cu fante. Puterea de vrf a impulsului este cea a laserului n und continu iar frecven a de repeti ie a impulsurilor variaz ntre c iva Hz i c iva kHz.

Propriet ile fasciculului laser


1. Coeren a. Genera i de emisia stimulat , fotonii formeaz o avalan unic , caracterizat n particular printr-o direc ie de mi care determinat . Aceasta este lumina coerent . Toate trenurile de unde sunt ndreptate n acela i sens, au aceea i lungime de und i se afl n faz ntre ele. Toate acestea sunt urmarea emisiei stimulate a luminii. n cazul emisie stimulate, trenul de und secundar copiaz identic trenul de und primar, ca direc ie, sens al mi c rii, lungime de und i faz . 2. Direc ionalitatea este rezultatul faptului c radia ia emis are o divergen foarte mic . Aceasta face ca la distan e mari s g sim radia ia laser sub forma unui fascicul ngust, cu densitate de putere foarte mare. naltul grad de coeren se manifest i printr-o foarte mic divergen a fasciculului laser. n fasciculul cu nalt grad de coeren ns , toate aceste raze sunt practic paralele i n plus monocromatice. Asemenea raze pot fi focalizate, practic ntr-un punct. 3. Densitatea ridicat de putere caracterizeaz puterea fasciculului laser pe unitatea de suprafa . Deoarece fasciculele laser sunt nguste, aceast densitate devine foarte mare. De exemplu, n cazul unui laser He-Ne de 1 mW, cu diametrul fasciculului de 0,4 mm, rezult o densitate medie de putere de 0,5 W/cm2. Pentru fasciculele de mare putere focalizate densitatea de putere atinge u or 1011 1012 W/cm2. Chiar n cazul unui laser de mic putere intensitatea fasciculului laser este de circa 104 ori mai mare dect intensitatea soarelui. 4. Monocromaticitatea desemneaz faptul c fasciculul laser emis este foarte ngust din punct de vedere spectral, avnd deci o lungime de und foarte precis determinat . Monocromaticitatea radia iei laser este cu cteva ordine de m rime mai bun dect a surselor clasice de lumin . Aceasta are ca efect stimularea unor reac ii selective n mediile cu care interac ioneaz .

Interac iunea laser esut


Interac iunea laser- esut reprezint un fenomen complex, influen at de parametri diferitelor lasere i de propriet ile esuturilor. 56

Dac un fascicul laser ajunge pe un esut se pot produce patru procese: reflexia (ntoarcerea undei laser la surs sau la alt suprafa ); absorb ia (fenomenul principal care afecteaz esutul); dispersia (energia fasciculului laser ce se disipeaz n esut spre locuri nedorite); transmisia (lumina trece, este transmis prin esut i doar o mic parte este absorbit ). n esuturile biologice radia ia absorbit este transformat n alte forme de energie (caloric , chimic ), ac ionnd n interiorul esutului care a absorbit-o i mpr tiindu- i efectele n zonele nconjur toare. Mecanismul interac iei este foarte complex i trebuie studiat n corela ie direct cu timpul de reac ie din partea esutului, dar i cu nivelul de organizare biologic (fig.2) Procesele de interac iune a laserului cu esutul: 1. fotochimice, 2. termice, 3. fotomecanice, 4. neliniare 1. Efectele fotochimice (n spe biostimularea) au loc la densit i foarte mici de putere, ntre 10-3 i 1 W/cm2, dar necesit timpi lungi de iradiere de ordinul 10-1000 secunde. Suita de astfel de efecte se include n terapia fotodinamic cu laser i const ntr-un efect imediat la nivel molecular i structural organic (fig.4), inta principal fiind mitocondriile sau lizozomii. Efectele fotochimice sunt specifice ndeosebi laserelor pentru biostimulare, a c ror putere este sub 1 W. Efectele produse de aceste lasere pot fi mp r ite teoretic n primare (directe) i indirecte. Efectele directe pot fi: 1) Biochimice, manifestate prin: stimularea eliber rii substan elor preformate: histamin , bradichinin , serotonin ; modificarea reac iilor normale ale enzimelor, fie inhibndu-le, fie stimulndu-le; stimularea producerii ATP; accelerarea mitozelor. 2) Bioelectrice, constau n normalizarea poten ialului de membran al celulei, intervenind n reglarea pompei de Na. 3) Bioenergetice. Radia ia laser confer celulelor esuturilor i organelor o energie solid , stimulndu-le tropismul i fiziologia celular , normaliznd deficien ele i rectificnd dezechilibrele celulare. Efectele indirecte sunt reprezentate prin: 1) Stimularea microcircula iei. Ac iunea laserului are efect asupra sfincterului precapilar pe care l men ine deschis i astfel stimuleaz microcircula ia. Acesta are ca efect mbun t irea troficit ii n zon datorit cre terii procentului de oxigen i substan elor nutritive cu sc derea cataboli ilor. 2) Cre terea troficit ii locale se realizeaz prin cre terea ATP-ului mitocondrial i accelerarea mitozelor celulare. Terapeutic, efectele directe i indirecte se materializeaz prin: efect analgetic, antiinflamator, antiedematos, normalizarea circula iei locale i efect de biostimulare. Mecanismul interac iunii fotochimice se poate explica prin transformarea energiei laser ntro energie chimic , datorit absorb iei unui foton de c tre un cromofor molecular i transformarea moleculei respective ntr-o molecul excitat . Ulterior, aceast molecul poate participa la o reac ie chimic , fotonul ac ionnd ca un reactiv care este consumat stoechiometric ntr-o reac ie fotochimic , ce are loc cu ob inerea n final a unui produs fotochimic. Astfel de reac ii sunt 57

reprezentate de desfacerea leg turilor, formarea leg turilor ncruci ate, formarea unui radical ce determin leziuni oxidative sau fotodistruc ia cromoforului. Cromoforul molecular poate fi de natur endogen (grup rile laterale ale aminoacizilor, pigmen ii hematici) sau pot fi de natur exogen , reprezenta i de moleculele introduse special n organism. Acest mecanism st la baza terapiei fotodinamice. n practic , se utilizeaz pentru distrugerea celulelor canceroase. Procedeul se bazeaz pe injectarea n organism a unui cromofor exogen care se va acumula cu predilec ie la nivelul celulelor canceroase. Sub ac iunea radia iei laser, cromoforul va absorbi fotonii care vor reac iona cu oxigenul, rezultnd un produs toxic ce va distruge celulele canceroase. Eficien a terapiei depinde de trei elemente esen iale: cromoforul molecular, radia ia laser i concentra ia de oxigen. 2 Efectele termice (n spe evaporarea, t ierea i coagularea esuturilor) apar la densit i, puteri foarte mari de pn la 1010 W/cm2 i la timp de expunere foarte scurt, ntre 1 ms i 100 s. Diferitele efecte termice ale laserului se pot descrie pe baza temperaturii atinse i a duratei expunerii, dar i pe baza particularit ilor optice ale esutului i lungimii de und utilizate (tabel 1).

Temperatur
37rC 40 - 45rC 60rC 80rC 100rC peste 150rC "300rC

Efect tisular
f r leziuni tisulare ireversibile induc ie enzimatic ; edem; fragmentare membranar func ie de durat , moarte celular denaturarea proteinelor, coagulare ini ial i necroz denaturare colagenic , defecte de membran uscare carbonizare evaporare i, n

Tabel nr.1 - Efectul radia iei laser asupra esutului viu, n func ie de temperatur

Efectele fototermice ale radia iei laser se bazeaz pe conversia energiei electromagnetice a laserilor n energie termic i sunt utilizate n terapie (fototermoterapie) sau chirurgie (efecte termice locale distructive). Efectele fototermice se bazeaz pe efectul de nc lzire a esuturilor datorit relax rii neradiative a excita iei laser. Cnd un cromofor din esut absoarbe un foton, o parte din energia de excita ie se relaxeaz neradiativ i conduce la cre terea temperaturii n cromofor i apoi n mediul nconjur tor. Efectele fototermice se ob in prin focalizarea fasciculului laser n spoturi cu dimensiuni de c iva Qm sau mm. La nivel microscopic, procesele fototermice i au originea n absorb ia n volum ce are loc n benzile de vibra ie rota ie moleculare sau n sistemul de nivele vibra ionale ale celei mai coborte st ri electronice, urmat de termalizarea rapid prin dezexcitare neradiativ . Efectele de nc lzire caracteristice sunt controlate n principal de absorb ia intei moleculare, adic apa, proteinele, pigmen ii sau alte macromolecule, precum acizii nucleici i substan ele aromatice. Efectele fototermice asupra esuturilor se manifest prin trei categorii de aplica ii: hipertermia, n care afectarea lent i la temperatur cobort a esutului cauzeaz distrugerea structurilor labile, cum ar fi proteinele enzimatice i conduce la disfunc ii celulare, eventual la necroza esutului. n general, hipertermia implic o expunere lung la o temperatur moderat ridicat , efectele nefiind vizibile imediat. Energia termic cauzeaz denaturarea i agregarea ireversibil a macromoleculelor din interiorul celulelor, ceea ce afecteaz procesele metabolice. Aceasta duce n final la moartea celulei. Esen ial este faptul c acest proces cauzeaz efecte minore n esuturile normale, dar celor cancerigene le confer un grad mare de susceptibilitate, f cndu-le astfel sensibile la radia ii; coagularea esuturilor la temperaturi mai ridicate cauzeaz nu numai agregarea proteinelor labile, dar i distruge molecule structurate ca hemoglobina i colagenul, 58

determinnd modific ri evidente imediate n esut. Practic, datorit con inutului proteic crescut al colagenului, la o temperatur mai mare de 60rC, proteinele ncep un proces de denaturare cu deformarea structurii i modificarea lan urilor proteice. Mic orarea cantit ii de colagen explic propriet ile hemostatice ale radia iei laser. Explica ia deriv din con inutul crescut n colagen al pere ilor vasculari. Astfel, prin cre terea temperaturii, lumenul vascular se mic oreaz pn la obliterare total ; ndep rtarea esuturilor prin abla ie implic evaporarea rapid i vaporizarea exploziv . Cnd temperatura esutului iradiat cre te mai mult de 100rC, apa n celule ncepe s fiarb . Transformarea apei n vapori reprezint o expansiune iminent i, pentru celule, la o putere normal a unui laser chirurgical, aceasta este aproape instantanee, pere ii celulei fiind distru i rapid. Distrugerea fototermic se poate ob ine prin localizarea transmiterii energiei laser, utiliznd fascicule nguste sau fibre optice i prin localizarea absorb iei prin folosirea unei lungimi de und care este absorbit preferen ial de o anumit structur din esut fa de esutul nconjur tor. De exemplu, hipertermia indus de laser prin fibr optic produce o leziune extrem de localizat n ficat, crend o zon de necroz de 1 cm diametru. Aceast tehnic se nume te terapie termic intersti ial , n care extinderea necrozei este controlat de timpul de expunere, iar fibra optic este ghidat n esutul patologic prin RMN. Odat ce temperatura esutului se apropie de temperatura de prag pentru vaporizarea apei (100rC), efectele fototermice ale interac iilor laser- esut se nscriu sub influen a: energiei necesare pentru schimbarea de faz a apei; deshidrat rii esutului; form rii vacuolelor cu vapori n esut; efectelor mecanice datorit expansiunii rapid a vacuolelor cu vapori n esut. Sub influen a iradierii laser se formeaz bule n esutul nc lzit, sub suprafa a sa. Dac iradierea continu , bulele se m resc i se sparg exploziv. Aceast serie de evenimente formeaz efectul de microexplozie (popcorn). Vacuolele ce se sparg la suprafa a esutului determin eliberarea vaporilor de ap i, prin disiparea gazului fierbinte, suprafa a se r ce te momentan. C ldura mare de vaporizare a apei este avantajoas , deoarece vaporii genera i ndep rteaz excesul de c ldur , prevenind astfel cre terea n continuare a temperaturii n esutul adiacent. Studii histologice ale craterelor realizate cu nc lzire relativ lent arat c acestea nu se formeaz datorit pierderii de mas n esut, ci sunt rezultatul fuzion rii, expansiunii i ruperii grupurilor de vacuole. n medicin efectele fototermice se reduc, n esen , la evaporarea, sec ionarea i coagularea esuturilor. Aceste procese pot fi produse cu diferite tipuri de lasere ale c ror densit i de putere variaz ntre 1 W/cm2 i 106 W/cm2, iar ca durat de iradiere se ntind de la milisecunde la mai multe secunde. Diferitele efecte termice pot fi descrise pe baza temperaturii atinse prin folosirea undei laser i a duratei acestei ac iuni. n func ie de caracteristicile optice ale esutului, la lungimile de und folosite, aceste temperaturi pot fi ob inute n esut cu puteri diferite i cu durate de iradiere diferite. Efectul termic al radia iei laser n esut se bazeaz pe absorb ia radia iei i transformarea energiei laser n c ldur . n func ie de intensitatea absorb iei se nmagazineaz n esut o anumit putere/ volum i n func ie de durata iradierii se depune o anumit energie/volum. n profunzimea esutului, cantitatea de radia ie absorbit scade (legea Lambert-Beer), ceea ce nseamn c i energia termic i, implicit, temperatura scad n adncimea esutului. In vivo, prin fluxul sanguin local, c ldura este transportat la distan de esutul supus razei laser. n mod teoretic se consider c rela iile termice ale unui esut sunt determinate de trei factori: 1. conductibilitatea termic - fluxul de c ldur este direct propor ional cu diferen a de temperatur pe unitatea de lungime; 2. acumularea de c ldur - poate fi definit printr-o constant material : a a numita c ldur specific ; 3. transportul c ldurii prin fluxul sanguin i alte mecanisme. 59

Rata de irigare sanguin influen eaz profunzimea p trunderii c ldurii. Organele slab irigate cu snge, ca esutul adipos, pot fi mai u or lezate termic dect organele abundent irigate cu snge. Influen a vasculariza iei este, ns , neglijabil cnd durata expunerii dep e te cu mult rata iriga iei sanguine. n func ie de temperatur , efectele termice asupra esuturilor pot fi clasificate astfel: pn la 37rC nu se produc leziuni tisulare ireversibile; ntre 40-45rC apar induc ie enzimatic , edem, membrana celular devine lax i, n func ie de temperatur , se poate produce moartea celular ; la o temperatur de 60rC denaturarea ireversibil a proteinelor, coagulare i necroz incipient ; la 80rC denaturarea colagenului, defecte de membran ; la 100rC uscarea, vaporizarea apei tisulare, sec ionare, abla ie; la peste 150rC carbonizare, ardere; la peste 300rC vaporizare, gazificare, leziuni termomecanice, unde de oc (vezi i tabel 1). Diferitele efecte termice ale razei laser nu se observ niciodat separat, ci ntotdeauna concomitent ca, de exemplu, la sec ionare. Cnd cade pe un esut omogen, raza laser p trunde cu o putere descrescnd n profunzimea esutului i este par ial dispersat i absorbit . n mod corespunz tor, n esut se formeaz un gradient de temperatur . n zona unde temperatura dep e te aproximativ 300rC, esutul este vaporizat; lng acesta se afl o zon n care temperatura mai dep e te nc 150rC i esutul se carbonizeaz , iar n stratul urm tor esutul se coaguleaz . n zona extrem (cea mai ndep rtat ), esutul este u or nc lzit, edema iat, hiperemic, f r s fie provocate leziuni ireversibile. Ca urmare, n profunzimea i l imea esutului pot ap rea toate efectele. ntinderea diferitelor zone depinde foarte mult de adncimea de p trundere a radia iei i de lungimea de und . 3. Efecte fotomecanice Efectul mecanic rezult din vibra ia mediului parcurs de radia ia laser i este generat de energia eliberat mediului prin absorb ia unui foton incident. Efectul mecanic s-ar traduce prin presiunile exercitate la nivelul esuturilor. Sub presiune, un esut poate fi deformat reversibil sau ireversibil. Leziunile ce pot apare sunt fie macroscopice (ruperea esuturilor moi, fracturarea esuturilor dure) fie microscopice (leziuni celulare sau microfisuri la nivelul esuturilor dure). Exist dou tipuri de interac iune fotomecanic : 1. prin unde de presiune tranzitorie ce pot fi generate prin urm toarele mecanisme: expansiune termoelastic brusc , prin nc lzire rapid (laser pulsat); reculul abla iei, cnd o mas de esut este eliminat rapid prin abla ie, reculul trimite un impuls de mi care la nivelul esuturilor, iar acesta se va propaga ca o und de presiune; expansiune brusc , secundar schimb rii unei faze, cum ar fi vaporizarea apei n esuturi sau formarea de plasm ; 2. starea de presiune semiconstant se ob ine secundar expansiunii termoelastice a esuturilor, fiind cauzat de c ldur . Termenul de stare semiconstant se explic prin faptul c expansiunea termoelastic nu este o und de presiune trec toare, ci o distribu ie static de presiune, dependent de distribu ia temperaturii. 4 Efecte neliniare Folosirea form rii plasmei pentru a produce efecte clinice utile ntr-un esut biologic constituie o deviere de la tehnicile anterioare de tratament cu laser. Formarea plasmei se bazeaz pe procese neliniare asociate cu excita ia prin impulsuri scurte generatoare de unde de oc acustice. Formarea plasmei este singura interac ie laser- esut care nu se supune principiului fotobiologic fundamental de reciprocitate, conform c ruia un efect este independent de intervalul de timp n decursul c ruia sunt emi i fotonii (fenomenul este dependent de putere). O dat cu apari ia laserelor cu puteri foarte mari, care pot s ac ioneze n impulsuri scurte, a devenit posibil producerea unor puteri foarte ridicate (1010 W/cm2 pentru impulsuri n nanosecunde i 1012 W/cm2 pentru impulsuri n picosecunde) n spoturi focale de 25-50 microni.. Cnd aceste lasere sunt 60

focalizate pe un spot mic de esut se produc fenomene neliniare, ducnd la formarea unei plasme care este un nor gazos bogat n electroni liberi. Aceast plasm a fost uneori denumit cea de-a patra stare a materiei, deoarece propriet ile sale sunt foarte diferite de cele ale solidelor, lichidelor sau gazelor. Ca urmare a producerii bru te a unui cmp electric de nalt tensiune (106-107 V/cm) n decurs de 10-9-10-12 secunde se produce n spotul focalizat o und de oc acustic intens . Aceast und este purt toarea unei energii cinetice poten ial lezante i a fost utilizat n clinic pentru prima oar n oftalmologie.

Absorb ia radia iei laser de c tre esuturi


Este un proces care se produce cnd energia furnizat de radia ia electromagnetic este transferat spe o molecul absorbant M, astfel nct se ob ine o form de stare excitat cu energie mare. n decurs de 10-6 la 10-9 secunde, dup excita ie, energia se pierde, de cele mai multe ori sub form de c ldur i se produce revenirea la starea anterioar . Moleculele din esuturi care absorb energia se numesc cromofori. Cnd lumina este absorbit de un cromofor, energia este transferat de la fotonul care intr n cromofor la molecula care a absorbit energia i este concomitent excitat , fie electronic (radia iile ultraviolete, vizibile i infraro u apropiat), fie cinetic (excita ie infraro ie prin vibra ie i radia ie). Excita ia cinetic duce nemijlocit la nc lzirea esuturilor. Diferi ii cromofori absorb preferen ial undele anumitor tipuri de lasere. n m sura n care un absorbant major la o lungime de und oarecare este localizat pe o anumit structur tisular se pot folosi lasere la acea lungime de und pentru a afecta selectiv structura implicat . Exemple concludente n acest sens sunt: folosirea de impulsuri laser de 577 nm pentru coagularea selectiv a vaselor mici, ini iat prin absorb ia selectiv a oxihemoglobinei; lezarea termodinamic selectiv a melanocitelor i melanozomilor prin impulsuri laser din ultraviolet apropiat sau ro u; vaporizarea termic selectiv a pl cilor aterosclerotice nc rcate cu carotenoid prin impulsuri laser albastre; distrugerea fotodinamic cu un derivat de hematoporfirin a celulelor tumorale la 630 nm.

Dispersia radia iei laser n esuturi


Lumina se poate dispersa din fasciculul absorbit principal din esut n locuri nedorite. Energia dispersat constituie un motiv major pentru ntinderea leziunii tisulare n jurul spotului luminos, deoarece modific direc ia i rezultatele fasciculului incident. Gradul de dispersie depinde n foarte mare m sur de lungimea de und a luminii i de compozi ia esutului. Dispersia n esuturile moi este deseori dominat de structuri sau neomogenit i care sunt cu mare aproxima ie de aceea i m rime cu lungimea de und . n esuturile conjunctive, fibrele de colagen sunt structuri de dispersie deosebit de importante. Astfel, un fascicul de radia ie ultraviolet colimat este, de obicei, difuzat prin dispersie mai rapid dect lumina vizibil , care, la rndul ei, este mai rapid difuzat dect radia ia infraro ie apropiat . Acest fapt este important n practic din mai multe motive: dispersia este n parte r spunz toare de p trunderea diminuat a lungimilor de und scurte n majoritatea esuturilor; un fascicul laser ngust incident pe esut se l rge te considerabil n interiorul esutului; capacitatea de formare a unui punct focal al radia iei laser n interiorul esutului depinde n principal de intensitatea i izotropia dispersiei. 61

Zonele optice i propriet ile optice ale esuturilor dentare dure i ale esuturilor dentare moi
Propriet ile optice ale esutului mpreun cu parametrii sursei laser utilizate, determin anumite efecte din partea esutului asupra c ruia ac ioneaz laserul. n func ie de gradul de transparen , esuturile pot fi clare sau tulburi. esutului clar i este caracteristic numai coeficientul de absorb ie, n timp ce pentru un esut tulbure intereseaz coeficientul de absorb ie, coeficientul efectiv de difuziune care cuprinde coeficientul de difuziune i anizotropia. Elementele structurale ale dintelui care determin propriet ile optice ale acestuia sunt smal ul i dentina. Ceea ce intereseaz pentru propriet ile optice sunt: con inutul n hidroxiapatit a smal ului i al dentinei; con inutul de ap al smal ului i dentinei; structura prismatic a smal ului; structura i densitatea tubilor dentinari; grosimea smal ului i dentinei. Lungimea total a prismelor de smal dep e te grosimea smal ului datorit curb rii prismelor. Grosimea dentinei depinde de forma dintelui i de vrst , iar densitatea tubilor dentinari este de 3104/mm2 lng jonc iunea amelodentinar i 7,5104/mm2 lng jonc iunea pulpodentinar . Diametrul tubilor dentinari este cuprins ntre 1 i 5 Q. Direc ia de propagare a luminii n dinte este independent de unghiul de inciden al luminii pe suprafa a smal ului, dar este corelat cu orientarea prismelor de smal i a tubilor dentinari. n urma unor experimente f cute pe mostre de smal i dentin s-a demonstrat c : n esuturile dure dentare lumina se propag de-a lungul prismelor de smal i a tubilor dentinari; dentina este capabil s transfere imaginea optic de-a lungul direc iei de orientare a tubilor dentinari; esuturile dure dentare au o anizotropie mare a transmisiei luminii, n smal , anizotropia fiind mai mic dect n dentin . Coeficientul de absorb ie al unui esut biologic depinde de con inutul s u n ap i de al i absorban i prezen i n esut, pentru esuturile dure fiind vorba de hidroxiapatit . Pentru lungimile de und din spectrul vizibil (400-700 nm) i infraro ul apropiat (1053 nm), lumina este absorbit neglijabil i difuzat moderat n smal iar pentru lungimile de und din ultraviolet (240-300 nm), lumina este absorbit moderat de c tre smal (tabel nr. 2).

lungimea de und
Smal 1053 nm 632 nm 543 nm Dentin 1053 nm 632 nm 543 nm

coeficient difuzie (cm-1)


15s5 60s18 105s30 260 s 78 280 s 84 280 s 84

coeficient absorb ie (cm-1)


1 1 1 3-4 3-4 3-4

Tabel nr. 2 - Propriet ile optice ale dentinei i smal ului (dup Fried i colab.)

62

n ceea ce prive te dentina, pentru lungimi de und din vizibil (400-700 nm), coeficientul de absorb ie este independent de lungimea de und iar coeficientul de difuziune depinde de densitatea canaliculilor dentinari (nu i de con inutul mineral). La 1053 nm, coeficien ii de difuziune i de absorb ie ai dentinei sunt mai mari dect ai smal ului, ceea ce duce la depozitarea energiei mai ales la interfa a smal -dentin . Aceast depozitare a energiei poate cauza nc lzirea suprafe ei subiacente cu vaporizarea ei, precum i cr parea i necrozarea pulpei. n concluzie, lumina transmis i difuzat n vizibil i infraro ul apropiat poate penetra adnc n interiorul dintelui. Pentru materialul cu coeficien i de absorb ie foarte nal i energia laser este absorbit foarte aproape de suprafa , difuziunea luminii fiind neglijabil . Prin urmare, depozitarea energiei n esut poate fi descris de coeficientul de absorb ie i de reflectan . ntr-o band de absorb ie puternic , reflectan a poate fi foarte nalt din cauza cresterii indicelui de refrac ie. Hidroxiapatita din smal are benzi de absorb ie puternice n regiunea infraro ie, datorit grup rilor fosfat, carbonat i hidroxil din structura sa.

Aplica iile laserilor n stomatologie


tratamentul cariei dentare; tratamentul hiperesteziei dentinare; tratamentul endodontic; n parodontologie la reducerea pungilor parodontale; n OMF: leziuni paramaligne ale mucoasei bucale, hiperplazii orale, diateze hemoragice, angiomatoze i tatuaje, leziuni cicatriciale; Prelucrarea materialelor dentare: fotopolimerizarea r inilor diacrilice compozite, sudarea aliajelor dentare.

63

APLICA II MEDICALE ALE ULTRASUNETELOR


Bazele fizice
Clasificarea undelor acustice se face legat de domeniul de audibilitate uman , cuprins ntre 16 i 20.000 Hz. Unei frecven e mai mici i corespund infrasunetele, iar unei frecven e mai mari i corespund ultrasunetele. Sunetele cu frecven peste 200 MHz se numesc hipersunete. Ultrasunetele sunt oscila ii ale unui mediu elastic, oscila ii care se propag n spa iu sub form de unde longitudinale i au o frecven cuprins ntre 20 kHz i 200 MHz. Limita superioar a frecven ei ultrasunetelor este impus de considerente de ordin practic legate de generarea lor. Limita inferioar de frecven a ultrasunetelor este definit subiectiv, fiind legat de domeniul de audibilitate uman , deoarece spectrul de frecven e audibile este specific fiec rui individ n parte.

Efectele ultrasunetelor
y Fenomenul de cavitatie. Cavita ia fenomen care const n ruperea unui lichid n anumite zone i refacerea imediat a acestuia sub ac iunea unor tensiuni ridicate ce apar ca urmare a destinderilor i comprim rii succesive ale mediului, determinate de propagarea undei. n locurile unde lichidul se rupe apar goluri (cavit i) spre care se ndreapt gazele i vaporii din lichid. n urma comprim rii ulterioare, volumul cavit ilor se mic oreaz , dezvoltnduse n interiorul acestora presiuni de ordinul miilor de atmosfere. Datorit acestei presiuni ridicate, cavit ile se distrug provocnd ocuri hidraulice foarte puternice sau unde de oc. Cavita ia produce o serie de efecte mecanice, optice, chimice, biologice, etc. Efectul acustic const n zgomotul ce se produce n momentul spargerii bulelor de cavita ie. Efectul optic sau sonoluminiscen a const n apari ia unei emisiuni slabe de lumin n timpul procesului de cavita ie. Parametri fizici care influen eaz sonoluminiscen a sunt frecven a i intensitatea ultrasunetelor, vscozitatea i temperatura lichidului. Pentru explicarea fenomenului de sonoluminiscen au fost emise mai multe teorii: teoria chimic explic fenomenul de luminiscen ca fiind rezultatul recombin rii radicalilor chimici care iau na tere dup implozia bulelor de cavita ie; teoria termic sus ine faptul c fenomenul de luminiscen ar fi determinat de incandescen a gazelor din bulele de cavita ie; teoria microdesc rc rilor electrice consider fenomenul de luminiscen rezultatul unor desc rc ri electrice n interiorul bulelor de cavita ie. Efectul chimic const n apari ia de ioni, radicali liberi, producerea de reac ii de oxidoreducere, polimeriz ri sau depolimeriz ri care favorizeaz intensificarea sau apari ia unor reac ii chimice. Efectele chimice se manifest numai n lichidele n care sunt dizolvate gaze.

y y

n func ie de frecven , intensitate i timp, ultrasunetele sunt folosite n medicin att la diagnostic, pentru ob inerea imaginilor din corpul uman, ct i n tratament.

64

TERAPIA CU ULTRASUNETE
Datorit efectului antiinflamator pe care l produc, ultrasunetele sunt folosite ca tratament adjuvant n: Afec iuni reumatice: reumatism degenerativ, reumatism inflamator cronic, reumatism abarticular, sechele posttraumatice; Afec iuni ale sistemului nervos periferic: nevralgii i neuromialgii; Afec iuni cardiovasculare: tulbur ri ale circula iei periferice venoase ale membrelor; Afec iuni ale aparatului digestiv: periviscerite, sindroame aderen iale; Afec iuni ale aparatului urogenital: hipertrofii de prostat , colici nefretice, metroanexite i parametrite cronice, unele mastite; Afec iuni ORL: sinuzite, rinite; Afec iuni dermatologice: furuncule, panari ii, hidrosadenite. Folosirea ultrasunetelor n scop terapeutic vizeaz mai ales afec iunile inflamatorii i degenerative ale articula iilor, coloanei vertebrale, musculaturii, afec iuni neurologice, traumatice i ale organelor interne. Scopul urm rit se refer la atenuarea sau dispari ia durerilor, relaxarea muscular , tonifierea musculaturii, resorb ia mai rapid a hematoamelor, gr birea cicatriz rilor, p trunderea n organism a unor substan e medicamentoase, etc. Ultrasunetele produc efecte mecanice i termice asupra zonei unde sunt aplicate. Efectele mecanice se exprim prin presiune dinamic , oscila ii ale particulelor n jurul pozi iei de echilibru, accelera ii foarte mari ale particulelor. Efectele termice sunt rezultatul absorb iei progresive a energiei transportate de und . Ac iunea terapeutic a iradierii cu ultrasunete se manifest n activarea circula iei sanguine, cre terea temperaturii locale n zona iradiat , calmarea durerilor prin modificarea pragului de excitabilitate nervoas , reducerea inflama iilor. n aplica iile terapeutice ac iunea ultrasunetelor asupra pacien ilor poate fi: y direct : o sursa de ultrasunete este plasat ntr-o baie de ap n fa a tegumentului, pentru tratamentul zonelor profunde i intr-un unghi ascu it cu tegumentul, n terapia zonelor superficiale. Pentru a se evita producerea fenomenului de cavita ie suprafa a tegumentului trebuie s fie degresat . o sursa de ultrasunete vine n contact cu tegumentul prin intermediul unei pelicule de ulei mineral, glicerin , diverse unguente, geluri y indirect : prin producerea de aerosoli: un fascicul de ultrasunete care traverseaz un lichid spre interfa a cu aerul poate produce pulverizarea lichidului dac intensitatea fasciculului ultrasonic este suficient de mare pentru a produce cavita ie. Acest tip de terapie este utilizat n tratamentul afec iunilor din sfera ORL.

IMAGISTICA CU ULTRASUNETE
Ecografia reprezint o metod de ob inere a imaginii unui organ prin captarea i vizualizarea undei ultrasonice reflectate (ecou) la suprafa a organului i a diferitelor structuri. Imaginea ultrasonic reprezint propriet ile mecanice ale esuturilor (parametri ca densitatea i elasticitatea), propriet i puse n eviden de interac iunile dintre undele mecanice i esuturi, interac iuni convertite n semnale electrice procesate i n cele din urm transformate ntr-o imagine. n axul fasciculului dou obiecte apropiate ntre ele nu pot fi identificate separat n imagistica cu ultrasunete dect dac sunt separate printr-o distan echivalent cu multiplul lungimii de und . 65

ntr-un ax perpendicular pe fascicul, capacitatea de a distinge dou obiecte nvecinate (rezolu ia) depinde de diametrul fasciculului. Cu ct acesta este mai ngust, cu att rezolu ia este mai mare. Diametrul fasciculului este condi ionat de frecven a ultrasunetului, fiind mai redus n cazul unor frecven e mai ridicate. Deasemeni, diametrul fasciculului ultrasonic este dependent i de diametrul cristalului i de dep rtarea fa de sond . Deoarece forma fasciculului ultrasonic este conic , cu tendin la divergen , se poate ob ine o ngustare plasnd n fa a cristalului o lentil acustic , care corecteaz divergen a.

Schema de principiu a ecografului

Zonele n care imaginile ultrasonice sunt utile cuprind structurile cardiace, sistemul vascular, f tul i uterul, ochiul, organele abdominale ca ficatul, rinichii, vezica biliar . Exist zone n care ultrasunetele nu creeaz imagini de calitate: pungile de aer sunt reflectoare foarte bune pentru ultrasunete, motiv pentru care ultrasunetele nu pot p trunde n pl mni i intestin; oasele atenueaz mult fasciculul ultrasonic, ceea ce face dificil explorarea creierului la adult, cu ultrasunete. n timp ce str bate esuturile, impulsul ultrasonic este reflectat, deviat, atenuat la fel ca orice und . De exemplu, atunci cnd un impuls traverseaz interfa a mu chi-snge aproximativ 0,1% din energia acustic este reflectat . Acest ecou este folosit pentru a crea imaginea interfe ei mu chisnge. Restul impulsului se propag mai departe putnd pune n eviden structuri situate mai n adncime. Un parametru important al ultrasunetelor dirijate sub form de fascicul este intensitatea acustic , definit ca puterea acustic pe unitatea de suprafa . Pe m sur ce impulsul ultrasonic se propag n corp, intensitatea lui acustic scade propor ional cu distan a de propagare. Atenuarea acustic cre te de asemenea cu frecven a. Rezult de aici compromisul fundamental n cazul imaginilor ultrasonice: pe m sur ce frecven a cre te pentru a ob ine rezolu ii mai bune, adncimea de explorare scade. Obiectele mult mai mici dect lungimea de und provoac dispersia de tip Rayleigh. Aceast dispersie difuz este propor ional cu puterea a patra a frecven ei. De aceea imaginile ob inute la frecven e mai nalte au un aspect mai difuz. Dac un obiect este mult mai mare dect lungimea de und atunci el se comport ca un reflector. Sistemele de creare a unor imagini n interiorul corpului uman, cu ajutorul ultrasunetelor formeaz imaginea pornind de la ecourile provenite de la structurile interne iradiate de fasciculul ultrasonic. Imaginea este creat pornind de la dou ipoteze importante: ultrasunetele se propag liniar i viteza de propagare n esuturi este, cu bun aproxima ie, constant . De aceea, oasele plasate n calea fasciculului ultrasonic fac practic imposibil ob inerea unor imagini de calitate. Cauza nu este numai reflexia foarte puternic ci i refrac ia nsemnat , precum i falsificarea distan elor datorit vitezei de propagare mult diferit n os. La fel, straturile de esut adipos ac ioneaz ca lentile mecanice provocnd devieri ale fasciculului ultrasonic. nregistrarea semnalelor ecou poate fi realizat n condi ii tehnice diferite, ducnd la reprezent ri grafice diferite, numite moduri ecografice. 66

Modul A (amplitudine) sau ecografia unidimensional Principiul metodei ecografiei unidimensionale este captarea ecourilor reflectate de interferen ele biologice excitate prin ultrasunete, prelucrarea ecourilor i vizualizarea lor. Ecourile captate sunt vizualizate sub forma unor deflexiuni (Fig.1).

Fig.1 - Reprezentare schematic a imaginii ecografice n procedeu unidimensional

Fiecare deflexiune reprezint un ecou provenit de la un esut biologic aflat pe direc ia undei ultrasonore. n principiu, fiecare ecou este apreciat prin amplitudinea vrfului de deflexiune pe care l creeaz , m surat n decibeli. Pozi ia ecourilor n raport cu sonda este m surat n cm. n fig. 1 axa orizontal corespunde distan ei la care se afl fiecare esut fa de sonda emi toare. Pe axa vertical este marcat amplitudinea fiec rui ecou. Distan a ce separ sonda de o structur reflectant se poate determina cu rela ia: 1 D ! ct , unde: D este distan a ntre emi tor i mediul reflectant; c este viteza undei ultrasonice n 2 mediul respectiv; t este timpul scurs de la emisia undei la recep ia ecoului Aparatura care folose te procedeul Scan A este format din (fig.2): emi torul de unde ultrasonice; generatorul de impulsuri electrice; generatorul de marcare; generatorul de deflexie a spotului pe ecran; circuitul electronic de compensare i amplificare; ecranul de vizualizare; coordonatorul principal
Emisie Transductor

Recep ie

Circuit de compensare amplificare

Ecou

Coordonator general

Generator impulsuri electrice

Generator deflexie orizontal

Generator de marcare
Fig.2 - Schema bloc a aparaturii de tip Scan A

67

Coordonatorul principal are rolul de a comanda generatorul de impulsuri ce alimenteaz pulsator piezocristalul traductorului. Acesta emite fascicule de ultrasunete care ajung n esuturi. Ecourile reflectate sunt recep ionate de traductor n intervalul dintre dou emisii i sunt transformate n semnale electrice. Se ob ine astfel o imagine unidimensional . n timpul examin rii prin metoda Scan A, traductorul este aplicat la suprafa a corpului n punctul dorit i este men inut imobil n contact cu pielea. Pentru eliminarea pierderilor de energie ultrasonic prin stratul de aer se folose te o substan de contact. Ecografia unidimensional este primul procedeu ultrasonic folosit n medicin . Este folosit i ast zi la examin rile neurologice pentru detectarea maselor tumorale intracraniene, n oftalmologie pentru m surarea globului ocular, n cardiologie i ortopedie. n obstetric metoda este folosit pentru determinarea vrstei sarcinii, prin m surarea diametrului biparietal fetal Modul A este utilizat ca prim timp de reglaj al aparaturii ecografice sau pentru depistarea rapid a structurilor lichidiene normale i patologice i poate fi folosit n practicarea punc iei dirijate a unor colec ii lichidiene sau forma iuni chistice profunde, precum i n efectuarea biopsiilor ghidate. Dup reperarea forma iunii patologice se introduce un ac de punc ie printr-un canal situat n centrul sondei ecografice, ac ce este urm rit pe un traseu ecografic pn la plasarea lui n masa lichidian sau n forma iunea patologic n care urmeaz a se practica biopsia. Manoperele interven ionale ghidate ultrasonografic sunt sigure i permit o vizualizare i control al intei n timp real, permi nd evitarea structurilor vasculare majore datorit posibilit ii identific rii lor cu u urin , costul interven iei este redus n compara ie cu metodele fluoroscopice digitalizate, echipamentul computertomografic sau de R.M.N. Modul B sau ecografia bidimensional , scan ecografia n ecografia bidimensional , ecourile sunt transpuse electronic sub form de spoturi luminoase ntr-o scal de gri. Fiecare ecou va ap rea pe ecran sub forma unui punct a c rui luminozitate va fi propor ional cu intensitatea ecoului. Dac traductorul este deplasat pe suprafa a corpului, pentru fiecare din pozi iile lui va ap rea o serie de puncte luminoase care reprezint zonele de interfa ecogene. Dac se nregistreaz ecourile care apar in unei multitudini de pozi ii succesive, se ob ine o imagine de sec iune transversal a corpului uman format din elemente de intensitate luminoas variabil de la alb la negru, trecnd printr-o succesiune de tonuri de gri (fig. 3) Imaginea este observat chiar n timpul form rii i poate fi conservat temporar sau fotografiat .

Fig.3 Neuroanatomia fetal - fetus de 11-12 s pt mni. Se observ diviziunea emisferelor i plexul coroid

Din punct de vedere tehnic, ob inerea unei sec iuni ecotomografice presupune deplasarea traductorului ntr-un singur plan. Acest lucru se poate realiza n mai multe moduri: 68

deplasarea automat liniar ce imprim sondei o mi care pe un ax orizontal, cu ajutorul unui motor; deplasarea manual prin contact direct. Cel mai utilizat este procedeul de baleiaj manual prin contact. Sonda este deplasat manual de-a lungul unei axe rectilinii alese dup necesitate, sonda putnd fi pendulat , cu schimbarea unghiului de inciden . n acest scop, traductorul este montat la extremitatea unui bra ce func ioneaz ca un pantograf. n acela i timp, acest bra ndepline te i rolul de a converti pozi ia instantanee a sondei i unghiul ei de nclina ie, n semnale electrice vectoriale, efectund i corec ia de pozi ie pe ecran. Schema bloc a aparaturii de tip Scan B este prezentat n fig. 4 Emisie Receptie Traductor Circuit de compensare amplificare Imagine

Coordonator general

Generator impulsuri electrice

Generator deflexie verticala

Bra scanning
Fig.4 - Schema bloc pentru aparatura tip Scan B

Ecourile recep ionate de traductor sunt transmise circuitului de compensare i amplificare, dup ce au fost convertite n semnale electrice. Generatorul de deflexie prime te semnale, pe de o parte de la coordonatorul principal i pe de alt parte, de la bra ul scanning. Se ob ine o imagine bidimensional n care se respect distan ele reale ntre organe. Informa iile ob inute n acest mod sunt statice, de unde i denumirea de timp ntrziat care se atribuie acestei tehnici ecografice, deoarece informa iile necesare form rii unei imagini necesit un interval de timp cuprins ntre 2 i 20 s. Memorarea imaginilor se poate face analogic sau digital. Memorarea analogic prezint o calitate superioar a imaginilor, dar acestea se deterioreaz n timp. Memorarea digital permite p strarea imaginilor un timp orict de ndelungat, calitatea acestora fiind mai slab din cauza procesului de cuantificare. Modul D sau ecotomografia dinamic sau ecografia timp mi care Acest tip de imagistic cu ultrasunete analizeaz mi carea unui organ, n timp real. La structurile imobile ecourile apar la o distan bine stabilit fa de sond , distan care se p streaz , n timp ce la structurile n mi care, pozi ia ecourilor n raport cu sonda variaz progresiv pe ecran. Aceast schimbare a pozi iei ecourilor pune n eviden mi carea organului studiat func ie de timp.

69

Schema bloc a acestui tip de aparat (fig. 5) con ine i un generator de deflexie n func ie de timp. Emisie Recep ie Traductor Circuit de compensare amplificare Imagine

Coordonator general

Generator impulsuri electrice

Generator deflexie vertical

Generator deflexie baz timp


Fig.5 - Schema bloc a aparaturii pentru ecotomografia dinamic

n practica acestui mod de investigare folosind ultrasunetele, mna operatorului este nlocuit cu un sistem de baleiaj automat, electronic sau mecanic, ce folose te grupuri de sonde legate n serie, care formeaz capul ultrasonor. Baleiajul astfel realizat este mult mai rapid i este ciclic. Frecven a baleiajului este suficient de mare pentru a crea o suma ie prin remanen retinian . Endoscopia ultrasonic Aceast tehnic presupune ob inerea de imagini din interiorul cavit ilor naturale (rect, vezic urinar , vagin) cu ajutorul ultrasunetelor. Un transductor de construc ie special este plasat la cap tul unui dispozitiv endoscopic f cnd astfel posibil ob inerea de imagini ultrasonografice ale pere ilor cavit ii investigate precum i a organelor din vecin tate. Ecografia 3D Permite ob inerea imaginilor tridimensionale n dinamic , utiliznd un traductor 3D. Clasic acesta este format dintr-un traductor conven ional montat cu un motor, care realizeaz mi c ri de transla ie sau rota ie a traductorului n jurul unei axe definind volumul tridimensional.

70

Figura 6 eviden iaz , prin aceast tehnic , faciesul fetal.

Fig.6 Imagine ultrasonografic 3D, se observ faciesul fetal n imagine tridimensional

Ecografia cu agen i de contrast sau sonoscintigrafia Agen ii de contrast folosi i n explorarea ultrasonic sunt reprezenta i de microbule de gaz care func ioneaz ca amplificatoare ale semnalelor ecou. Intensitatea semnalelor ecou este propor ional cu modificarea impedan ei acustice ntre snge i gazul din care sunt formate microbulele. Prin acest procedeu se pot eviden ia vasele sanguine foarte mici, prin care circula ia sanguin se realizeaz cu vitez foarte mic , imagine care nu poate fi ob inut prin procedee clasice. Agen ii de contrast pot fi folosi i i n ecografia n modul B, de exemplu pentru vizualizarea mu chiului cardiac, nl turnd artefactele determinate de mi carea cordului n activitate. n acela i sens, tehnica eco-Doppler cu agen i de contrast este folosit pentru vizualizarea circula iei sanguine n capilare. Intensitatea folosit n ecografie este mic , de ordinul 10-2 W/cm2, intensitate la care efectele nocive se consider neglijabile. Dopplersonografia Dac o surs de ultrasunete i receptorul se afl n mi care relativ unul fa frecven a oscila iilor percepute de receptor depinde de viteza acestei mi c ri. n acest context se disting trei situa ii: 1. Receptor fix i surs mobil v S de cel lalt,

S1 0 Consider m 0 punctul n care se g se te receptorul i S pozi ia ini ial a sursei. Sursa se mi c spre receptor cu viteza v. 2. Receptor mobil i surs fix 3. Receptor i surs mobili pe direc ie comun Explorarea sistemului arterial utiliznd efectul Doppler Efectul Doppler este folosit pentru determinarea vitezei sngelui, prin detectarea undei reflectate de hematii (fig.7 - metoda alb-negru). tiin a medical posed o metod deosebit de util pentru m surarea debitului sanguin prin metode neinvazive (f r interven ii chirurgicale, substan e de contrast sau substan e radioactive). 71

Aceast metod bazat pe principiul Doppler se explic prin faptul c dac unda incident (acustic , electromagnetic , n general pentru toate fenomenele ondulatorii) ntlne te un mediu (sngele, peretele cordului etc) n mi care, unda reflectat (ecoul) are o alt frecven dect unda incident . n consecin se poate determina viteza de mi care a mediului (sngelui) analiznd frecven a undei reflectate de pe hematii (suprafa a de discontinuitate). Aparatele moderne, debitmetre cu ultrasunete, m soar de fapt viteza de curgere, ns pot fi etalonate astfel, nct semnalul de ie ire s reprezinte debitul volumic. Metoda este comod , nesngernd , nedureroas .

Fig.7 - Semnale Doppler culese la nivelul arterelor oftalmice, n condi ii normale

Aparatura Doppler, gra ie diferitelor tipuri de echipamente, poate fi utilizat n patru tipuri de aplica ii clinice, i anume: - investigarea fluxului sangvin; - m surarea presiunii sngelui; - monitorizarea pericolului n timpul travaliului; - detectarea poten ialului emboliei gazose.

Fig.8 - Semnale Doppler culese la nivelul arterelor oftalmice, in condi ii patologice

Figurile 7 i 8 reprezint semnalele Doppler nregistrate la nivelul arterei oftalmice n condi ii normale (Fig.7) i patologice (Fig. 8). Tehnicile de ob inere a imaginii unor structuri interne cu ultrasunete au o serie de avantaje importante: sunt neinvazive, permit investiga ii n timp real, datorit dimensiunii mici a traductorului permit selectarea de c tre operator n mod interactiv a zonei de investigat.

APLICA II ALE ULTRASUNETELOR N STOMATOLOGIE


n stomatologie exist o permanent preocupare de a se introduce metode noi care s perfec ioneze posibilit ile de diagnostic. Astfel investigarea i tratamentul cu ultrasunete cap t din 72

ce n ce mai mult teren n stomatologie, o dat cu perfec ionarea i dezvoltarea tehnicilor ultrasonice. Ultrasunetele sunt folosite n stomatologie pentru: y diagnostic (reprezentarea alveolar uni i tridimensional , analiza tulbur rilor morfo - func ionale ale articula iei temporomandibulare, determinarea densit ii minerale a esutului dur dentar, determinarea lungimii canalului radicular, determinarea vitalit ii dentare), y terapie (ndep rtarea tartrului dentar, terapia parodontal chirurgical , condensarea amalgamului, finisarea i adaptarea marginal a obtura iilor, prepararea canalelor radiculare, obturarea radicular ), i y profilaxie (igienizarea cavit ii bucale, cur irea instrumentarului). M surarea pulsului ultrasonor n din i Pentru detectarea jonc iunii interfe ei smal ului dentar i pulpei dentare s-a folosit un sistem ultrasonor puls-ecou care permite m surarea vitezei ultrasunetului, n unde longitudinale, la nivelul din ilor intac i. M surndu-se intervalele de timp dintre ecouri i grosimea fiec rui strat, s-au determinat vitezele sunetului n smal i dentin pentru fiecare tip de dinte. Rezolu ia n profunzime, estimat la 0.5 mm la nivelul smal ului dentar, a putut s eviden ieze i straturi de smal mai sub iri de 0.3 mm. Viteza sunetului n smal ul dentar uman este de 6250m/s, iar n dentina uman de 3800 m/s. Schema unui sistem ultrasonic puls-ecou este prezentat n fig. 9

Fig.9 - Schema unui sistem ultrasonic puls-ecou (dup Spranger)

n figur , amplitudinea din partea stng corespunde pulsului transmis, cea de-a doua amplitudine corespunde suprafe ei smal ului, al treilea vrf corespunde jonc iunii smal -dentin , iar ultima amplitudine corespunde camerei pulpare. Determinarea circula iei sanguine n pulpa dentar Efectul Doppler este utilizat pentru determinarea circula iei sanguine n pulpa dentar n vederea diagnosticului diferen ial al pulpei vitale, pulpei necrozate ischemic i lipsa pulpei dentare, eviden iindu-se diferen ele semnificative n circula ia sanguin la acest nivel, n st rile cercetate. De asemeni s-au putut eviden ia diferen ele semnificative n circula ia sanguin pulpar nainte i dup administrarea anestezicelor locale. n din ii imaturi, revascularizarea pulpei dentare necrotice este posibil i necesar . Testele utilizate curent pentru eviden ierea acestei revasculariz ri sunt pu in sensibile, dnd de multe ori rezultate eronate, oblignd astfel la decizii radicale f r suport real. Tehnica Doppler aplicat n determinarea circula iei sanguine la nivelul pulpei dentare este un test obiectiv i foarte

73

sensibil pentru eviden ierea vitalit ii pulpei dentare. Utilizarea sa elimin tratamentele radicale care nu sunt imperios necesare. Sinusurile maxilare Afec iunile sinusurilor maxilare ce pot fi investigate ecografic sunt reprezentate de : modific ri produse de prezen a corpilor str ini inflama ii acute sau cronice traumatisme sau tumori Aceste modific ri au urm toarele caracteristici: reducerea pneumatiz rii din cauza acumul rii de lichid sau esut sau din cauza existen ei unui corp str in sau a unei ferma iuni tumorale; l rgirea moderat a spa iului plin cu aer din cauza atrofiei mucoasei sinusale sau a deplas rii traumatice a unei p r i din cavitate; ntreruperea continuit ii n interiorul sinusului produse de procese infiltrative sau expansive ori de traumatisme. Explorarea ultrasonic furnizeaz date n plus fa de cea radiografic , deosebit de utile pentru stabilirea diagnosticului. De remarcat este faptul c marginile distale ale sinusurilor maxilare pot fi eviden iate doar dac sunt pline cu material ecogenic. Imaginile ecotomografice pot fi m surate cu ajutorul unei scale, ob inndu-se astfel date precise despre profunzimea i grosimea tuturor structurilor din sinus. Pentru explorarea ecografic ntramaxilar , conductibilitatea sinusului maxilar umplut cu aer poate fi mbun t it printr-o irigare - test. n acest mod devine posibil i explorarea sinusurilor par ial umplute cu aer, completnd informa iile ob inute prin examen radiologic.

Fig.10 a

Fig.10 b

Fig.10 a,b - Utilizarea ultrasunetelor n verificarea sinusurilor frontale i nazale

Detectorul ultrasonic se bazeaz pe metoda descris n capitolul privind ecografia n modul A (prezentat mai sus). Un impuls ultrasonor emis de transductor penetreaz mediul avnd o structur neomogen - sinusurile nazale i frontale ( esut moale-os fig. 10 a i 10 b ). Undele reflectate vor fi captate de transductorul ultrasonic care va func iona ca receptor. Ecourile ob inute depind de propriet ile acustice ale mediilor vecine. n particular, astfel de reflexii se produc la limita ntre dou medii, dintre care unul poate fi aerul ( esut nazal-aer; os-aer). n aceast situa ie ntreaga energie este reflectat datorit propriet ilor acustice ale gazului. Ecoul ultrasonor reflectat i captat este transformat de detector n imagini cu efect diagnostic. Detectorul nu necesit preg tiri speciale, totu i se recomand scoaterea protezelor dentare, dac este cazul. De preferat ca pacientul s se afle n pozi ia eznd, zona sinusurilor se acoper cu un strat sub ire de lichid de contact (gel ultrasonic, ulei mineral sau ulei de parafin ). 74

Vizualizarea pe sec iune a articula iei temporo-mandibulare Cunoa terea mi c rilor articula iei temporo-mandibulare n timpul func ion rii corpului mandibular este deosebit de important pentru stabilirea planului protetic n confec ionarea protezelor dentare. Expunerea repetat a pacientului la examene radiologice nu este lipsit de risc. Acesta constituie un motiv n plus pentru utilizarea investiga iei ultrasonice a articula iei temporomandibulare. Imaginile ob inute n dinamic , printr-o explorare n sec iune vertical permit interpretarea mi c rilor armonioase ale deschiderii. Imaginile ob inute n sec iune orizontal permit interpretarea devia iilor laterale ale capului mandibulei

75

BAZELE IMAGISTICII DE REZONAN MAGNETIC NUCLEAR


Imagistica de Rezonan Magnetic este o tehnic care a fost utilizat ini ial pentru a ob ine imagini de nalt calitate din interiorul corpului uman. Tehnica a fost denumit imagistic de Rezonan Magnetic i nu imagistic de Rezonan Magnetic Nuclear pentru conota ia negativ ce a c p tat-o cuvntul nuclear n anii 1970. Imagistica de Rezonan Magnetic Nuclear a nceput prin a fi o tehnic de ob inere a imaginii tomografice bidimensionale i a evoluat pn la ob inerea de imagini n volum. 1. Scurt istoric al imagisticii de Rezonan Magnetic Nuclear

n 1973 Lauterbur a ob inut imagini utiliznd Rezonan a Magnetic Nuclear pe aceea i baz tehnic utilizat de computer-tomografia de raze X. n 1975 Ernst a propus ob inerea imaginii de Rezonan Magnetic utiliznd codarea n faz i frecven , tehnic aplicat i actual. Pentru cercet rile n domeniul Rezonan ei Magnetice Nucleare de impulsuri i imagisticii de Rezonan Magnetic Nuclear , Ernst a primit Premiul Nobel pentru Chimie n 1991. Edelstein i colaboratorii au ob inut imaginea corpului uman utiliznd tehnica lui Ernst abia n 1980. O singur imagine putea fi ob inut n aproximativ cinci minute. Din 1996 timpul de ob inere al imaginii a fost redus la aproximativ 5 secunde f r a sacrifica din calitatea imaginii. n acela i timp s-a dezvoltat microscopia de Rezonan Magnetic Nuclear care ob ine o rezolu ie de aproximativ 10 Qm la o prob de 1 cm. n 1988 Dumoulin a perfectat angiografia de Rezonan Magnetic Nuclear prin care se ob in imagini ale curgerii sanguine f r a utiliza agen i de contrast. 2. Propriet i microscopice responsabile de formarea imaginii de Rezonan Magnetic Nuclear

Organismul uman este format n primul rnd din esut adipos i ap . Gr simea i apa con in o multitudine de atomi de hidrogen ce fac ca organismul uman s fie format din aproximativ 63% atomi de hidrogen. Nucleii de hidrogen au semnal de Rezonan Magnetic Nuclear . Din aceast cauz imaginea de Rezonan Magnetic Nuclear a fost ob inut pe nuclei de hidrogen. Fiecare parte a unei imagini din corpul uman con ine unul sau mai multe esuturi. De exemplu, imaginea prezint o parte cu un singur esut.

Figura nr. 1 esut schematizat

P trunznd n aceast zon se v d celulele. 76

Figura nr. 2 - Celule schematizate

Fiecare celul con ine molecule de ap .

Figura nr. 3 Reprezentarea schematic a moleculelor de ap din esut

Aici sunt reprezentate cteva molecule de ap .

Figura nr. 4 Molecule de ap

Fiecare molecul de ap are un atom de oxigen i doi atomi de hidrogen.

Figura nr. 5 Reprezentarea schematic a unei molecule de ap

77

Dac p trundem n unul din atomii de hidrogen trecnd prin electron putem vedea nucleul compus dintr-un singur proton.

Figura nr. 6 Reprezentare schematic a nucleului atomului de hidrogen

Acest proton de ine proprietatea de spin care poate produce semnal de Rezonan a Magnetic Nuclear . Nu to i nucleii posed proprietatea de spin. C iva din nucleii care posed aceast proprietate i prezint interes pentru Rezonan a Magnetic Nuclear sunt prezenta i n tabelul nr. 1.
Tabel nr. 1 Nucleele de interes pentru Rezonan a Magnetic Nuclear

Nucleul
1 2

Nr. protoni 1 1 0 0 1 0 0

Nr. neutroni 0 1 1 1 1 1 1

Spin 1/2 1 1/2 3/2 1 1/2 1/2

K (MHz/T) 42.58 6.54 17.25 11.27 3.08 10.71 40.08

H H P Na N C F

31 23 14 13 19

Nucleele de hidrogen, sodiu i oxigen sunt importante pentru imagistica de Rezonan Magnetic Nuclear n timp ce pentru spectroscopie de Rezonan Magnetic sunt importan i nucleii de hidrogen, fosfor, carbon i fluor. Sunt de remarcat doi factori care influen eaz semnalul n imagistica de Rezonan Magnetic : abunden a natural a izotopului i abunden a biologic a acestuia. Principiul care guverneaz imagistica de Rezonan Magnetic este ecua ia de rezonan care arat c frecven a de rezonan a spinului, R este propor ional cu cmpul magnetic, B0: R = KB0, unde K este raportul giromagnetic Spre exemplu, capul uman con ine numai trei mici regiuni distincte cu diferite densit i de spin de hidrogen. n realitate ntregul cap ar putea emite semnal. Cnd aceste regiuni de spin sunt supuse unui cmp magnetic uniform se ob ine un singur vrf n spectrul de Rezonan a Magnetic Nuclear . Dac n fiecare dintre aceste regiuni de densit i de spin se aplic un cmp magnetic este posibil s ob inem imaginea pozi iei acestor spini. Punctul din centrul magnetului unde (x, y, z) = 0,0,0 se nume te isocentrul magnetului. n esuturi, datorit multitudinii de elemente spa iale, exist frecven e de precesie 78

individuale i amplitudini asociate multiple. Frecven ele de precesie depind de gradientul cmpului magnetic pe direc ia x, iar amplitudinile sunt propor ionale cu densitatea nuclear . La frecven ele de rezonan ob inute pentru fiecare punct cercetat exist timpi de relaxare diferi i ce depind de structura esutului n punctul respectiv. nregistrnd n timp ace ti timpi de relaxare ob inu i punct cu punct ntr-o suprafa studiat prin crearea condi iilor de rezonan , ct i amplitudinile acestor semnale ob inem imaginea punct cu punct. Rezonan a Magnetic poate fi utilizat ca o modalitate de a ob ine imagini tomografice din corpul uman. Fiecare felie studiat are o grosime.

Pe aceast felie se va ob ine o imagine echivalent cu sec iunea anatomic n dreptul zonei alese pentru studiu.

Aceast felie este format din cteva elemente de volum numite voxeli.

79

Imaginea de rezonan magnetic este format din mai multe elemente numite pixeli (puncte).

Intensitatea unui pixel este propor ional cu intensitatea semnalului de rezonan magnetic aplicat asupra con inutului corespunz tor voxel-ului din obiectul ce trebuie studiat.

80