Sunteți pe pagina 1din 49

Rebranding: de ce?

OO pprreezzeennttaarree ddee MMaarriiuuss UUrrssaacchhee,, CChhiieeff CCrreeaattive O∞cer BrannddWWoorrkkss,, 1177 noiembrie 2004

ddee MMaarriiuuss UUrrssaacchhee,, CChhiieeff CCrreeaattive O∞cer BrannddWWoorrkkss,, 1177 noiembrie 2004
ddee MMaarriiuuss UUrrssaacchhee,, CChhiieeff CCrreeaattive O∞cer BrannddWWoorrkkss,, 1177 noiembrie 2004

Ce este rebrandingul?

Page 3

17 nooiembrie 2004

Rebranding: de ce?

Ce este rebrandingul? Page 3 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Ce este rebrandingul? Page 3 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Brand

Un ansamblu de atribute tangibile şi intangibile simbolizate printr-o marcă comercială (nume/logo) care, exploatate, creează influenţă şi valoare.

Rebranding

Modificarea elementelor definitorii, ale simbolurilor asociate sau a modului de exploatare şi comunicare a unui brand, cu scopul de a modifica percepţia anumitor publicuri.

Modificări ale structurii operaţionale

Page 6

17 nooiembrie 2004

Rebranding: de ce?

Modificări ale structurii operaţionale Page 6 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Modificări ale structurii operaţionale Page 6 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Fuziuni şi achiziţii

Fuziuni şi achiziţii Page 7 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Separări

Separări Page 8 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Restructurări

Restructurări Page 9 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Listare la bursă

Listare la bursă Page 10 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Modificări în ofertă

Page 11

17 nooiembrie 2004

Rebranding: de ce?

Modificări în ofertă Page 11 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Modificări în ofertă Page 11 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Extinderea ofertei

Extinderea ofertei Page 12 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Restrângerea ofertei

Restrângerea ofertei Page 13 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Aspecte ale mediului intern

Page 14

17 nooiembrie 2004

Rebranding: de ce?

Aspecte ale mediului intern Page 14 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Aspecte ale mediului intern Page 14 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Probleme de cultură organizaţională

Probleme de cultură organizaţională Page 15 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Probleme de loialitate

Probleme de loialitate Page 16 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Schimbarea echipei manageriale

Schimbarea echipei manageriale Page 17 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Evoluţia organizaţiei

Evoluţia organizaţiei Page 18 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Evoluţia organizaţiei Page 18 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Evoluţia organizaţiei Page 18 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Rezultate financiare slabe

Rezultate financiare slabe Page 19 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Deficienţe în managementul de brand

Page 20

17 nooiembrie 2004

Rebranding: de ce?

Deficienţe în managementul de brand Page 20 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Deficienţe în managementul de brand Page 20 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Deficienţe ale identităţii verbale

Deficienţe ale identităţii verbale Page 21 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Deficienţe ale identităţii vizuale

Deficienţe ale identităţii vizuale Page 22 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Deficienţe ale arhitecturii de brand

Deficienţe ale arhitecturii de brand Page 23 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Deficienţe ale strategiei de comunicare

Deficienţe ale strategiei de comunicare Page 24 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Schimbări la nivelul pieţei

Page 25

17 nooiembrie 2004

Rebranding: de ce?

Schimbări la nivelul pieţei Page 25 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Schimbări la nivelul pieţei Page 25 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Globalizare

Globalizare Page 26 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Dereglementare

Dereglementare Page 27 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Intrarea pe noi pieţe

Intrarea pe noi pieţe Page 28 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Creşterea competiţiei

Creşterea competiţiei Page 29 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Creşterea rolului organizaţiei

Creşterea rolului organizaţiei Page 30 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Schimbări ale gustului public

Page 31

17 nooiembrie 2004

Rebranding: de ce?

Schimbări ale gustului public Page 31 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Schimbări ale gustului public Page 31 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Imagine învechită

Imagine învechită Page 32 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Revitalizare

Revitalizare Page 33 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Probleme de reputaţie

Page 34

17 nooiembrie 2004

Rebranding: de ce?

Probleme de reputaţie Page 34 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Probleme de reputaţie Page 34 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Asocieri negative

Asocieri negative Page 35 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Scandaluri publice

Scandaluri publice Page 36 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Probleme de imagine

Page 37

17 nooiembrie 2004

Rebranding: de ce?

Probleme de imagine Page 37 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Probleme de imagine Page 37 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Nespecificitate

Nespecificitate Page 38 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Percepţii trans-culturale

Percepţii trans-culturale Page 39 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Probleme de diferenţiere

Probleme de diferenţiere Page 40 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Probleme de notorietate

Probleme de notorietate Page 41 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Probleme de notorietate Page 41 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Probleme de notorietate Page 41 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Probleme de notorietate Page 41 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Probleme de notorietate Page 41 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Probleme de notorietate Page 41 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Probleme de notorietate Page 41 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Probleme de notorietate Page 41 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Confuzii

Confuzii Page 42 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Imagine învechită

Imagine învechită Page 43 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Probleme juridice

Page 44

17 nooiembrie 2004

Rebranding: de ce?

Probleme juridice Page 44 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Probleme juridice Page 44 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Conflicte de proprietate intelectuală

Conflicte de proprietate intelectuală Page 45 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Probleme de protejare a mărcii

Probleme de protejare a mărcii Page 46 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Recomandări

Page 47

17 nooiembrie 2004

Rebranding: de ce?

Recomandări Page 47 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?
Recomandări Page 47 17 nooiembrie 2004 Rebranding: de ce?

Evită.

Analizează.

Profită.

Mulţumesc!

wwwww ggrraappeeffrruuiitt.ro

Mulţumesc! wwwww ggrraappeeffrruuiitt.ro
Mulţumesc! wwwww ggrraappeeffrruuiitt.ro