Sunteți pe pagina 1din 1

Uefiscu.ro Cncsis.

ro TEMA 1 Pornind de la o idee de proiect (in domeniul combustibililor alternativi sau a energiei alternative), se vor identifica minim 2 posibilitati de finantare din cadrul programelor de finantare aflate in derulare, avand in vedere conceptul de eligilibilitate. Lucrarea va demonstra eligilibilitatea solicitantului, a proiectului si a cheltuielilor in maxim 3 pagini. De asemenea, se va face o comparatie intre posibilitatile de finantare alese, pe baza unui set de criterii stabilite de student. Se va aplica o analiza SWOT pentru alegerea variantei de finantare. OBS: Temele de proiect stabilite trebuie sa fie originale si nu preluari ale unor idei din proiecte existente. TEMA 2 Se vor prezenta problemele cu care v-ati confruntat pe parcursul lucrului intr-o echipa din care faceti/ ati facut parte (la serviciu, acasa, la facultate sau in orice alt context). In acest sens se vor enunta, pe scurt: scopul pentru care s-a constituit echipa, activitatile desfasurate de echipa, rezultatele urmarite, rolul pe care l-ati avut in cadrul echipei. Se va face o succinta descriere a problemelor identificate. De asemenea, se vor descrie cauzele care le-au generat, precum si sfaturile pe care le-ati da pentru ca alte echipe sa nu se confrunte cu probleme similare. Lucrarea se va incadra in maxim 2 pagini. TEMA 3 Pornind de la ideea de proiect si de la sursa de finantare stabilita sa ve elabora Planul Proiectului tinand cont de recomandarile prezente in ghidul solicitantului. Se vor denumi si descrie detaliat activitatile care vor conduce atingerea obiectivelor. Activitatile se vor descompune in subactivitati, respectand regulile din suportul de curs si recomandarile prezente in ghidul solicitantului. Se va realiza planificarea calendaristica a proiectului, cu ajutorul diagramei Gantt, stabilindu-se si secventa de derulare a activitatilor/subactivitatilor.