Sunteți pe pagina 1din 8

Catavasii la adormirea preasfintei stpnei noastre, de dumnezeu nsctoarea i pururea fecioara maria

Macarie Ieromonahul, Irmologhion (1823)

1.

()

()

ea m po

do

bi

i
()

cu Du mne ze

ia a sca a Sla a a

v ,

Sfn t

u da a a a

t Fe

cia

r,

po me

ni

rea

ta a,

pre

to oi cre

e
()

di in cio o o o
()

ii ii i-a a a a

a du

na

at,

la

ve e

e se

li

e.

()

()

ce
()

p
()

nd Ma

ri

cu

ti

i
()

im

pa a ne
()

i cu u ho o o re e, ca re c

U nu

ia

scu ut

a al tu,

c cicu u

sla a

v s-a a prea

a
3.

a
()

sl

vit.

la

ce

e eti lu u cr to o or

cu pri in z

to o

o or a a toa

a te

lep ciu

u nea i

pu

te e e e rea lui

Du

u um

ne e

ze eu

re

te Bi

se

ri

ca Hris toa

se e

ne

clin
()

ti

t,

() ()

ne e

e
()

mi

ca a

a
()

ci

su ui

e etiSfnt

Cel ce n tru
4.

Sfi i ini te e

di i

i ihneti

()

G
a

()

ra

a a iu
()

ri

le pro o

ro

ci i lor
()

n tu ne

ca

te le vo o o or

be e

n tru

pa rea Ta
() ()

a au pro

ro o

ci it

cea din

Fe

cioa a

Hri

stoa a

a se e

()

()

lu

mi nastr lu

ci

rii

ta a a

le e

n tru

lu

mi na a

a nea a a mu ri

lo

or

va

ie e

stri

e e a a

n cul
()

cu

ve

se

li
()

Sla a

Pu u te e ri Ta

a a

le e

Iu bi

to o

ru

le e

de

oa

a a
5.

a meni
() () ()

D
a a

um ne ze
()

ia

a a sca i

ne

spu

sa a

Po

doa

bu

t i lo or Ta

le Hris toa

se e

vo oi
()

spu

u ne

din

ve e

ni

ca

sla
()

str

lu u

ci

i i

i re

m pre

u n ve cu

toa a re i

i po
() ()

sta a a at

ni

c, str

lu u

ci ind

din p n te ce fe cio
() ()

re e

e esc

tru pn

du u Te ce lor din

()

()

tu

ne e

e e ric

din

u um br le e -ai

6.

ri

it

Soaa a

a re

F
i

()

cul cel

di in

un tru al

chi

tu lui

ce

e lui n scu
() ()

ut

lu u

u
()

ciu u

ul

m
()

ri

ra

chi pu

rea a

n gro p rii

Ta

le
()

ce e e lei de trei

zi

()

le

re

ia a a

o na

pro

roc s-a

a
()

ta at

fi

ind mn

tu
()

it

pre cu um s-a

tri

i mis
()

mai 'na
()

i i in te,

ne

()

ma at, stri

ga a

jert fi
()

i vo

oi

Doa a a

a mne

cu

glas de e

la

u u

u d

7.

N
()

()

()

() ()

()

ru

na a

tei

ni

ii

fo o

cu u

lu

u ui, Dumne ze

ia sca dra go ste e

m po

tri
()

vi

in
()

du

se e

fo

cul

di i

l-a

co

ri

it

ia a a ar de

ni

i e e a

au

r s prin cea a

cu

v n t toa

re

de

Du
()

u
()

mne zeu

su

fle e

e
()

i i

cu tre

ei

r
()

su u nri

a Sfin i i

lo or

vi

oa a

re

su

n nd m
()

po
()

tri

va a
() ()

or

ga

ne lo

o or

mu u

zi

ce eti

n mi

ij

lo

cul

ii Prea

sl

vi

i
()

te e
()

Dum ne

ze

ul

ri

in i i lor i al no o o ostru

Bi

i ne e

e eti cu

n tat

S
8.

()

dm bi ne s cu vn tm

s ne n chi n

m Do o mnu

lu
()

ui

c n t nd
() ()

V
pe

()

pa

a a ia

r co ri ind

pe

Sfiini

iar

ce

e ei
() ()

ne cre

di

in

cio

o oi
() ()

a ar

z nd

n ge e rullui Dum ne zeu

ce

el prea a pu

te

er nic

iz
()

vor de e

vi

,
()

ce e

p tor

a a

tat
()

pre Ns c toa a

a
()

rea

de

Dum ne e ze e eu

stri ca re mo o o or i

ii

vi

iz

vo

nd ce e

lo

o or

ce e

n t

pre F

to o o
()

rul

nu u u

u ul

S -l cn t
()

m ce e
()

e ei
()

iz

vii

l prea

n l

m pre D

n su

u ul

tru

()

()

to o oi
9.

ve

e e e e

ci

ii

() ()

ea a mu ri

le

toa

te

e
()

te e e e

fe e

ri
()

ce

esc pre

ti

ne

u u u

na a de

Du

u um ne

ze

eu

sc

toa a a a

re

B
le a
()

()

()

()

ru

ie

scu u u u- se

Ho

ta

re

fi

ri ii

n tru

ti

ne Cu
() ()

ra

a
()

Fe

e cioaa

c na

te rea

Fe

cio o re

e e te

moa

ar
() ()

tea

ar

vu

ne e e e te

vi

a
() ()

() ()

a a

ce ea

ce

e eti

du p Na
()

a a te
()

re

Fe e

cioa

a a r
()

du

moa

ar

te e vi
()

ie e

mn tu

ie

e e eti pu

ru

u rea

Ns c toa a

re

de

Du u um

ne
()

e
()

ze

eu

mo

te

e ni

reaa a

ta a

caragata@gmail.com
8