Sunteți pe pagina 1din 3

Rspunsurile Mari

traduse dup cele greceti (Stavropoleos)

()

S P
Tre

()

du

u hu lui tu

()

re

Ta

a ()

tl

pe

Fi

ul

pe Sfn tul

Duh

mea cea de o () i i i i () () la a i

fi

i i () i t

in

ne

des p r ()

()

M
la

i () a u () i cu

p () dei

cii

i,

je ert fa

()

()

S A C
e

du

hu

lui

tu

()

ve

e e

em

tre

Do

om nul

vred

ni

ci

e () n chi

cu drep

ta () na

te

es

te

ne

Ta

a
1

()

lui

Fi

lui

Sf n () lei de o () i i i

tu

lui

Duh

Tre

mei

ce

fi

i
()

in

()

i ne des p r

S
ul p

nt, Sf () ot

nt,

Sf nt () in es

Do

om

nu

Sa

va

pl

te

ce

rul

() u

tul de ()

sla

va Ta

O
()

sa

()

na

tru

cei din

nl

me

Bi

ne

cu

vn

ta

at e

es

te

Cel

ce

vi

ne e

tru

nu

me

le Dom nu () i i i i

lui () me

O sa

na

n tru () a mi

cei din

nl

A A

()

()

in ()

a min

()

P
pe tm

Ti

ne

Te e

l u

dm

Ti

i () i

ne

bi

i ()

ne

Te e

cu

v ()

e i mul () e i

mi im Doa a a () ne ru g m () e
()

am

ne

i () u () u u

Dum

ne

ze e () tru u

lu

ui () u u

no o

os

caragata.c@gmail.com
3