Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT LA EXPERTIZ CONTABIL

CIG 631

ECHIPA: BENCHEA PAMELA OLARU CRISTINA STOICA GEORGIANA

MISIUNEA DE EXAMINARE A CONTABILITII

DEMERSUL GENERAL AL MISIUNII DE EXAMINARE A CONTABILITATII

Informatia contabila este in mod esential destinata utilizarii externe intreprinderii; ea trebuie sa foloseasca un limbaj comun tuturor utilizatorilor. De aceea, contabilitatea si profesia contabila sunt normalizate, constituind astfel pentru toti destinatarii lor o credibilitate deosebita prin fidelitatea informatiilor furnizate si prin cvasicertitudinea ca aceeasi operatie este dinainte analizata si tratata in acelasi mod de toate intreprinderile furnizoare de informatii contabile.

1. DESTINATARUL MISIUNII DE EXAMINARE

Misiunea de examinare a contabilitatii, de intocmire si prezentare a situatiilor financiare este destinata intreprinderilor si practicilor mici si mijlocii (IMM/ PMM).

2.OBIECTIVUL MISIUNII

Misiunea de examinare a contabilitatii, de intocmire si prezentare a situatiilor financiare are ca principal obiectiv posibilitatea de a-i permite

profesionistului contabil sa ateste canu a constatat existent unor elemente care sa puna in discutie sau la indoiala regularitatea si sinceritatea contabilitatii la sfarsitul exercitiului financiar. Misiunea de examinare a contabilitatii se deosebeste fundamental de misiunea de audit statutar sau de cea de certificare.

3. MODALITATEA DE REALIZARE A MISIUNII

Modalitatea de realizare cuprinde 7 etape:


1.

Cunoasterea generala a activitatii intreprinderii cliente in vederea acceptarii misiunii;

2.

Cunoasterea globala a intreprinderii si a procedurilor sale privind functia contabila;

3. 4. 5. 6.

Orientarea si programarea misiunii; Realizarea misiunii in cursul exercitiului financiar; Colectarea elementelor probante; Lucrarile sfarsitului misiunii;

7. Eliberarea atestarii.

1.Cunoasterea generala a activitatii intreprinderii cliente in vederea acceptarii misiunii

Norme:

115 Acceptarea si mentinerea misiunilor; 122 Contractarea lucrarilor; 2221 Orientarea misiunii. Tehnici :

- vizitarea intreprinderii; - interviuri; - colectarea de documente. Aceasta etapa se realizeaza in timpul mai multor exercitii financiare si este un proces permanent. NORMA PROFESIONALA 115 Profesionistul contabil, inainte de a accepta o misiune, trebuie sa aprecieze posibilitatea de a o indeplini, tinand seama de regulile etice si profesionale ale profesiei si in mod deosebit de regulile deindependenta si incopatibilitate. Pentru misiunile repetabile se va verifica periodic daca evenimentele permit sau nu mentinerea lor. 122 Relatiile liber-profesionistilor contabili cu clientiilor se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti. (vezi anexa 1) 2221 Profesionistul contabil cauta sa obtina o cunoastere globala a activitatii intreprinderii, care sa-i permita sa-si orienteze misiunea si sa sesizeze domeniile si conturile semnificative. Acest mod de abordare are ca obiectiv : - sa detecteze riscurile care ar putea avea o influenta semnificativa asupra conturilor;

- sa permita programarea misiunii.

Obiectivele acceptarii misiunii:


-

cunoasterii generale a activitatilor intreprinderii in vederea

cunoasterea caracteristicilor generale ale intreprinderii; determinarea eventualelor zone de riscuri; definirea repartizarii lucrarilor intre profesionistul contabil si compartimentul contabil al intreprinderii; aprecierea posibilitatii indeplinirii misiunii de catre cabinet. Aceasta etapa este necesar sa conduca la:

hotararea de acceptare a misiunii; cunoasterea primelor elemente de consultanta necesar a fi acordate clientului privind intreprinderea sa;

- stabilirea unui proiect de buget si a unui contract de prestari de servicii, cu respectarea reguluilor deontologice in cazul preluarii unei misiuni indeplinite de un coleg.

2. Cunoasterea globala a intreprinderii si a procedurilor sale privind functia contabila

Norme:

2221 Orientarea misiunii; 2225 Aprecierea procedurilor privind functia contabila.


6

Tehnicile: - interviuri; - vizitarea localurilor intreprinderii. NORMA PROFESIONALA 2225 Profesionistul contabil ia cunostinta si apreciaza procedurile privind functia activitatea - contabila a intreprinderii, in scopul orientarii si stabilirii tehnicilor delucru aplicabile. Obiectivele
-

identificarea domeniilor si conturilor semnificative;

- definirea pragului saupragurilor de semnificatie. 3. Orientarea si programarea misiuni Norme:


121 Programarea lucrarilor; 123 Delegarea si supravegherea lucrarilor; 125 Documentarea lucrarilor; 2222 Programarea lucrarilor; 2229 Documentarea lucrarilor. Tehnici:

- interviuri; - vizitarea localurilor intreprinderii. NORMA PROFESIONALA

121: Profesionistul contabil trebuie sa-si planifice executarea misiunilor sale, astfel incat acestea sa fie realizate in mod eficient.Elaborarea si documentarea planului misiunii va trebui sa descrie felul,intinderea misiunii si modul in care aceasta va fi realizata;planul va fi suficient de detaliat pentru a permite elaborarea programului de lucru.Prin programul de lucru se defineste natura, calendarul si intinderea lucrarilor necesare, pentru punerea in aplicare a planului misiunii. 123: Misiunile liber-profesionistului contabil pot necesita formarea unor echipe de asistenti si colaboratori.El poate delega acestora executarea unor lucrari, pastrandu-si raspunderea finala a executarii misiunii. 125: O buna organizare a misiunilor responsabilitatilor - include tinerea dosarelor de lucru. Ele ajuta intelegerea si controlul lucrarilor.Permit de asemenea, profesionistului contabil materializarea punerii in aplicare a diligentelor sale pentru fiecare misiune indeplinita.Profesionistul contabil pastreaza dosarele sale de lucru pe perioada prescriptiei legale, protejand confidentialitatea acestora. 2222: Profesionistul contabil concretizeaza programarea misiunii prin redactarea unui program de lucru care sa corespunda particularitarilor intreprinderii. 2229: Dosarele de lucru sunt detinute pentru a documenta controalele efectuate si pentru a fundamenta atestarea profesionistului contabil.

Obiective: - orientarea lucrarilor; - planificarea misiunii, in functie de elementele colectate cuocazia etapei a doua.

4. Realizarea misiunii in cursul exercitiului financiar

Norme:

2226 Colectarea elementelor probante. Tehnici:

- interviuri; - controlul prin tehnici si procedure.

NORMA PROFESIONALA 2226 Profesionistul contabil obtine pe parcursul misiunii sale elementele probante suficiente si corespunzatoare pentru a putea sa se asigure in vederea eliberarii atestarii sale. In acest scop, utilizeaza diverse tehnici de control, mai ales controlul documentelor justificative, examinarea analitica si convorbiri interviuri cu conducerea intreprinderii. El este indreptatit astfel sa determine conditiile pentru punerea in aplicare a acestor tehnici, ca si intinderea aplicarii lor." Obiective: In cursul exercitiului financiar,profesionistul contabil, efectueaza lucrarile conform programul de lucru anual. Unele dintre aceste lucrari care sunt specifice unui anumit client,altele sunt comune tuturor clientilor misiunii de examinare a contabilitatii, in special: - actualizarea cunoasterii intreprinderii si a procedurilor functiei contabile; - situatia faptelor remarcabile; - teste de existent a procedurilor functiei contabile; - controlul regularitatii si sinceritatii contabilitatii;

- pregatirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar.

5. Colectarea elementelor probante Norme:


2226 Colectarea elementelor probante; 2227 Inchiderea situatiilor financiare.

Tehnici: - controlul documentelor justificative, situatii comparative; - examinarea analitica; - interviuri. NORMA PROFESIONALA 2227 : Profesionistul contabil stabileste inregistrarile contabile privind inchiderea situatiilor financiare pe baza : - informatiilor furnizate de clienti; - concluziilor care rezulta din faza de colectare a elementelor probante. Profesionistul contabil le inregistreaza in contabilitatea intreprinderii sau se incredinteaza ca ele sunt corect contabilizate de contabilitatea intreprinderii. Obiective : Obiectivele acestei etape a misiunii sunt de a reuni elementele probante specifice care sa-i permita profesionistului contabil sa ateste ca nu a constatat nimic care sa puna la indoiala regularitatea, sinceritatea si imaginea fidela a situatiilor financiare.

10

In functie de iincrederea obtinuta in etapele precedente si indeosebi din aprecierea procedurilor privind functia contabila, profesionistul contabil stabileste un program de lucru care, prin orientarea si modularea tehnilor de pus in aplicare, ii va da asigurarea ca principiile au fost respectate. Fazele de respectat sunt: - colectarea si controlul informatiilor privind inventarierea; - supravegherea lucrarilor pregatitoare facute de compartimentul contabil, potrivit contractului de prestari servicii; - stabilirea situatiei faptelor marcante ale exercitiului; - controlul conturilor; - controlul regularitatii si sinceritatii. La sfarsitul acestor controale, profesionistul contabil: - propune sau controleaza inregistrarile de inchidere; - pregateste un proiect de situatii finaciare pe care il prezinta clientului. 6. Lucrarile sfarsitului misiunii Norme:

123 Delegarea si supravegherea lucrarilor. Tehnici:

- supraveghere. NORMA CONTABILA

11

123: Misiunile liber-profesionistului contabil pot necesita formarea unor echipe de asistenti si colaboratori. El poate delega acestora executarea unor lucrari, pastrandu-si raspunderea finala a executarii misiunii. Obiective: - listarea punctelor in suspensie privind misiunea; - efectuarea examinarii critice a situatiilor financiare; - pregatirea si realizarea interviului cu clientul; - validarea situatiilor financiare definitive; - intocmirea declaratiilor fiscale; - asigurarea supravegherii lucrarilor. La incheierea lucrarilor de control, colaboratorul insarcinat cu dosarul clientului intocmeste un proiect de situatii financiare detaliat pe componenta dosarului de control. Colaboratorul intocmeste lista punctelor ramase eventual in suspensie: intrebari de pus cliuentului, elemente lipsa, etc. In plus, el face lista punctelor slabe privind desfasurarea misiunii (de exemplu dificultati intampinate). Ansamblul acestor elemente poate fi sintetizat intr-un document numit PUNCTE DE SUSPENSIE (anexa 2), al carui obiectiv este triplu: - atentionarea asupra punctelor importante; - pregatirea examinarii critice; - pregatirea interviului cu clientul. 7. Eliberarea atestarii Norme:

13 Norma de raportare; 223 Norma de raportare.


12

NORMA CONTABILA 13 ,,Misiunile profesionistului contabil au ca finalitate un raport scris. Documentul stabilit este in functie de tipul de misiune. Raportul este realizat in scopul de a face cunoscute clientului, si daca este cazul, tertelor persoane natura lucrarilor profesionistului contabil si concluziile emise la sfarsitul lucrarilor sale. 223 ,,Profesionistul contabil declara in raportul sau ca a indeplinit diligentele prevazut de normele profesionale privind misiunea de examinare a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare; el face mentiunea ca misiunea sa nu este o misiune de audit statutar si nici de certificare. El atesta ca nu a constatat existenta unor elemente care sa puna in discutie sau la indoiala regularitatea si sinceritatea contabilitatii la sfarsitul exercitiului financiar. Situatiile financiare sunt anexate atestarii. Atunci cand profesionistul contabil atesta cu observatii, sau refuza sa ateste situatiile financiare, el are obligatia sa explice clar motivele. Profesionistul contabil va elabora raportul utilizand modelele anexate prezentei norme. Obiective :

Ansamblul lucrarilor efectuate cu ocazia misiunii are ca scop sa ii permita profesionistului contabil eliberarea atestarii misiunii corespunzator prevederilor contractului de prestari de servicii.

13

S-ar putea să vă placă și