Sunteți pe pagina 1din 47

Primavera

CUPRINS: CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 2 CAPITOLUL 3 CAPITOLUL 4 CAPITOLUL 5 CAPITOLUL 6 CAPITOLUL 7 CAPITOLUL 8 CAPITOLUL 9
Introducere in Programul Primavera ............................................................................. 4 Ciclul de viata al unui proiect ......................................................................................... 9 Date, Navigare si Moduri de afisare.............................................................................16 Enterprise Project Structure .........................................................................................43 Crearea unui proiect .................................................................................................... 48 Crearea structurii WBS ...............................................................................................70 Adaugarea activitatilor ...............................................................................................80 Crearea relatiilor de conditionare ...............................................................................107 Calculul planificarii ..................................................................................................... 119

CAPITOLUL 10 Atribuirea de contrangeri..........................................................................................137 CAPITOLUL 11 Documentele de referinta .........................................................................................148 CAPITOLUL 12 Aranjarea datelor de calcul.......................................................................................157 CAPITOLUL 13 Roluri si resurse .........................................................................................................172 CAPITOLUL 14 Alocarea rolurilor ......................................................................................................182 CAPITOLUL 15 Alocarea resurselor si a costurilor .............................................................................189 CAPITOLUL 16 Analiza utilizarii resurselor ........................................................................................205 CAPITOLUL 17 Optimizarea planificarii.............................................................................................220 CAPITOLUL 18 Crearea
planificarii de referinta ...............................................................................240

CAPITOLUL 19 Executarea si Controlul Proiectului ...........................................................................252 CAPITOLUL 20 Raportarea performantei ..........................................................................................281 CAPITOLUL 21 Site-ul Web al Proiectului ..........................................................................................303

Primavera

Capitolul 1

Introducere in Programul Primavera

Obiective: Descrierea solutiilor oferite de Primavera Descriere P6

Primavera

Introducere in Programul Primavera

Sistemul Primavera este cel mai eficient program software de management de proiecte, oferind soluii de software ce se pot aplica diferitelor tipuri de afaceri (din diverse domenii) pentru a obine o excelent gestionare a programelor, proiectelor, portofoliilor i resurselor. Se estimeaz c pana acum au fost gestionate proiecte in valoare de peste 5.000 miliarde USD cu ajutorul produselor software Primavera. Istoria Primavera a inceput in anul 1983 odata cu lansarea unui program destinat in special domeniului constructiilor civile. Astazi Primavera a evoluat oferind solutii atat desktop cat si enterprise-class ce faciliteaza companiile sa prioritizeze, planifice, gestionaeze si sa administreze proiectele de investitii necesar dezvoltarii afacerilor si eforturilor de a indeplini cerintelor clientilor.

Solutiile oferite de Primavera

P6 reprezinta o solutie software pentru planificarea, administrarea si controlul implementarii proiectelor la nivel de intreprindere ce asigura incadrarea in bugetele si termenele stabilite prin gestionarea termenelor, resurselor si costurilor de la nivelul fiecarui proiect sau de la nivelul proiectelor/programelor in ansamblul lor. ProSight o solutie de analiza si managment de portofoliu, ce ajuta

companiile/organizatiile maximizarea valorii oferite prin identificarea si prioritizarea proiectelor si investitiilor strategice, precum si asigurarea indeplinirii angajamentelor asumate. Evolve o solutie de management al resurselor care da posibilitatea companiilor sa isi imbunatateasca modul de utilizare si gradul de profitabilitate prin asigurarea faptului ca fiecare persoana este alocata la momentul si pe proiectul corespunzator.
4

Primavera
Cost Manager Solutie pentru reducerea efortului necesar entru urmarirea indicatorilor valorii cuvenite. Reprezentarile grafice sunt generate automat prin utilizarea datelor provenite din ultimele actualizari a bazei de date. Solutia permite totodata extragerea informatiilor referitoare la costuri, preluate din sistemul contabil al intreprinderii/organizatiei, utilizand o interfata flexibila in vederea asigurarii unei viziuni complete si corecte a performantei proiectului. Totodata, datele actualizate referitoare la costuri pot fi introduse sau importate in Primavera. Contract Manger - aceasta solutie, cunoscuta sub numele de Expedition, va ofera posibilitatea sa urmariti contractele si documentele proiectului. Contract Manager Aceasta solutie, anterior cunoscuta ca Expedition, da posibilitatea urmaririi contractelor de la faza de (estimare) initiala pana la finalizare, a urmaririi preluarii datelor proiectului si automatizarea procesului de aprobare, gestiunea schimbarilor pentru a se asigura ca schimbarile necesare sunt realizate, platile sunt efectuate, iar aparitia reclamatiilor este evitata. PertMaster solutie de evaluare si analiza a riscului, care da posibilitatea organizatiilor sa inlature incertitudinile aparute in cadrul unui proiect sau in intreg portofoliul de proiecte prin modelarea riscurilor, analizarea costurilor si a planificarii impactului din scenariile de evaluare.

Primavera

Primavera P6

P6 este utilizat pentru planificarea, monitorizarea si controlul proiectelor. Datele proiectului sunt centralizate intr-o baza de date si pot fi accesate prin interfata client server sau prin internet. Printre facilitatile oferite de P6 se numara: Managementul proiectelor la nivel de intreprindere, managementul resurselor si analiza de portofoliu. Tablouri de bord bazate pe roluri care furnizeaza indicatori ai starii proiectelor sau programelor si ajuta la determinarea proiectelor ce necesita ajutor pentru a reintra in graficul normal. Raportare detaliata, incluzand modele standard utilizate in industrie precum si un vrajitor (wizard) pentru personalizare.
6

Primavera
Diagrame de performanta care cuprind indicatori la nivel de proiect. Capacitatea de analiza si de planificare a resurselor in vederea anticiparii modului de utilizare a resurselor in cadrul proiectelor viitoare. Spatii de lucru colaborative pentru initierea proiectelor si fluxurilor de documente; administrare si aprobare documente si comunicarea cu echipa de proiect.

Management de metodologie
Platforma integrata pentru imbunatatirea proceselor in vederea furnizarii celor mai bune metode si modele de lucru, imbunatatirea standardelor organizationale sub forma modelelor de proiecte, tipurilor de documente si a instrumentelor de analiza. Creeaza, pastreaza, organizeaza si imbunatateste componentele proiectului ce pot fi folosite in viitoarele proiecte.

Fiele de pontaj
Permit comunicarea si pontarea prin intermediul unei interfate web. Membrii echipei pot avea acces la toata informatia necesara pentru a coordona si realiza munca lor prin comunicarea directa cu baza de date centrala.

Primavera

Capitolul 2

Ciclul de viata al unui proiect

Obiective: Trecere in revista a relatiilor dintre Primavera si Ciclul de viata al Managementului de Proiect Identificarea celor cinci grupuri de procese din cadrul Ciclului de viata al Managementului de Proiect

Primavera

Ciclul de viata al Managementului de Proiect

Managementul de proiect este procesul atingerii scopurilor propuse in conditii determinate de contrangerile referitoare la timp, bani si resurse. Lectiile din cadrul cursului pot acoperii o parte sau toate procesele din cadrul Ciclului de Viata al Managementului de Proiect, asa cum este descris mai jos:

Primavera
Fiecare proce poate fi impartit mai departe in urmatorii Etape:

10

Primavera

Procesul de initiere a proiectului

Pasii din cadrul procesului de initiere a proiectului: Colectarea informatiei; Obtinerea consensului organizatiei; Stabilirea echipei.

11

Primavera

Procesul de planificare
Pasii din cadrul procesului de planificare: Stabilirea obiectivelor proiectului si a scopurilor lucrarilor/activitatilor; Definirea lucrarilor/activitatilor; Stabilirea termenelor si duratelor aferente; Stabilirea cerintelor si disponibilitatilor la nivel de resurse; Stabilirea unui buget de costuril Evaluare, optimizare si crearea planuficarii de referinta.

12

Primavera

Procesul de executie (implementare)


In cadrul procesului de implementare se cuprind urmatorii Etape: Distribuirea informatiei; Urmarirea lucrarilor/activitatilor in curs de desfasurare si actualizarea datelor referitoare la costuri.

13

Primavera

Procesul de control
Pasii din cadrul procesului de Control: Analiza si evaluarea proiectului; Recomandarea actiunilor necesare; Modificarea proiectului curent in concordanta cu datele primite; Re-previzionare a termenelor si duratelor lucrarilor; Informarea echipei privind performantele proiectului.

14

Primavera

Procesul de Incheiere
In cadrul procesului de incheiere a proiectelor se includ urmatorii Etape: Realizarea de documentatii care sa cuprinda lectiile invatate; Stabilirea sau nu a proiectului ca model ce poate fi inclus in metodologie; Frunizarea iesirilor proiectului; Salvare si arhivarea fisierelor proiectului.

15

Primavera

Capitolul 3

Date, Navigare si Moduri de afisare

Obiective: Descrierea informatiilor la nivel de companie si la nivel de proiect; Autentificarea in aplicatie (Primavera); Navigarea in fereastra Home si in fereastra Activities; Incarcarea unui aspect existent; Modificarea/personalizarea unui aspect; Salvarea unui aspect.

16

Primavera

Date la nivel de companie si de proiect


Inainte de autentificarea in aplicatia Primavera, este important de retinut ca un proiect este format dintr-o combinatie de date la nivel de proiect si date la nivel de companie.

Date la nivel de companie


Prin informatiile despre organizatie (companie) se furnizeaza structura globala necesara pentru multiplele proiecte. Aceste informatii sunt disponibile tuturor proiectelor din cadrul organizatiei si totodata ele alcatuiesc structura necesara pentru managementul centralizat al proiectelor si resurselor. Informatiile la nivel de companie de regula sunt definite si pastrate de catre administratorul de sistem. Cateva exemple de date la nivel de companie: Structura Ierarhica a Proiectelor (EPS = Enterprise Project Structure); Coduri de proiecte; Coduri de resurse; Categorii si preferinte de administrare; Resurse; Conturi de cheltuieli.

17

Primavera Date la nivel de proiect


Informatiile la nivel de proiect sunt disponibile doar in proiectul in care au fost definite (introduse). Managerii de proiect definesc datele specifice proiectului in vederea controlului ulterior al acestora. Date; Structura Ierarhica a Activitatilor/Lucrarilor (WBS = Work Breakdown Structure); Activitati; Relatiile dintre activitati; Planificari de referinta (baseline); Cheltuieli. Riscuri Parametrii configurabili Documente si articole de lucru (work products) Site-ul web al proiectului

18

Primavera

Date specifice la nivel de proiect/companie


Urmatoarele tipuri de date sunt specifice atat la nivel de proiect cat si de companie: Calendare; Rapoarte; Coduri de activitati.

19

Primavera

Autentificarea in aplicatie (Logging in)

Pentru a va autentifica (a intra) in aplicatia Primavera trebuie sa tastati un Nume de autentificare si o Parola. Daca nu cunoasteti Numele de autentificare/Parola, contactati administratorul dvs. de sistem.

Etape: 1. Apasati Start, Programs, Primavera, Project Management. 2. Tastati in campul Login Name <admin> si apoi in campul Password <admin>. 3. Apasati OK.

20

Primavera

Fereastra Home
Fereastra Home reprezinta punctul de pornire in navigarea prin aplicatie. Ea furnizeaza un acces rapid la datele la nivel de companie si la cele la nivel de proiect. In partea stanga a fereastrei Home este bara Directory, care contine o lista cu cele 12 ferestre din cadrul Primavera. Fiecare fereastra asigura functionalitati specifice care ajuta la administrarea proiectelor. Selectati un articol din bara Directory pentru a-l accesa. Tabelul de mai jos prezinta principalele articole de navigare din fereastra Home. Numerotarea din tabel corespunde celei din imagine.

Tabel 1.
Articol 1. Bara Titlu 2. Bara Meniu 3. Bara Director 4. Bara de Navigatie 5. Bara de Stare Functionalitate Indica aplicatia curenta si numele proiectelor deschise. Apasati pentru a executa functii in Primavera. Apasati pentru a afisa ferestre din Primavera Ofera posibilitatea mutarii printre ferestrele deschise, activarea barei Director si deschiderea Tutorialului (Help). Afiseaza Login Name-ul utilizatorului, data de analiza pentru proiectele deschise, modul de acces si planificarea de referinta curenta.

21

Primavera

Bara de Navigatie
Bara de navigatie se foloseste pentru a muta inainte si inapoi prin ferestrele anterior accesate, pentru intoarcerea in fereastra Home, afisarea sau ascunderea barei Director si accesul la Tutorial (Help) pentru fereastra curenta. Bara de navigatie, care este activa in mod implicit, poate fi activata sau dezactivata in Meniul de Vizualizare prin apasarea Toolbars, Navigation Bar.

22

Primavera

Deschiderea unui proiect existent


In fereastra de dialog Open Project sunt afisate toate proiectele care se pot deschide. Deschideti un proiect, indicat prin Deschideti un nod, indicat prin
.

o Toate proiectele din nod vor fi deschise. Deschideti mai multe proiecte din noduri diferite. o Apasati Control + click pentru a selecta mai multe proiecte.

Etape: 1. In meniul File, apasati Open.

23

Primavera

Modul de acces

Inainte de a deschide un proiect aveti posibilitatea sa selectati un mod de acces: Shared (e.g. Partajat) Mai multi utilizatori pot vedea, introduce sau schimba date. Acesta este modul implicit de acces. Read only (e.g. Doar in citire) Puteti vedea datele dar nu le puteti modifica sau introduce altele noi. Exclusive Utilizatorul curent este singurul care poate edita datele in aceste proiecte. Ceilalti utilizatori pot accesa aceste proiecte doar in modul Read only.

Etape: 1. Selectati proiectul Bldg-03. 2. Apasati butonul Open.

24

Primavera

Fereastra Activitati
Fereastra Activities este utilizata pentru a crea, vizualiza si edita activitati din cadrul unui proiect deschis. Tabelul de mai jos cuprinde o lista cu principalele elemente de navigare din fereastra Activities. Numerele din imagine corespund celor din tabel.

Tabel 2. Fereastra Activities


Element 1. Bara de unelte 2. Tabelul de Activitati 3. Graficul Gantt 4. Bara de comenzi 5. Bara de Optiuni de afisare 6. Bara verticala de separare 7. Bara orizontala de separare 8. Detalii despre activitati Functionalitate Afiseaza pictogramele care permit schimbarea modului de afisaj. Afiseaza in format tabelar informatii despre activitati. Afiseaza grafic progresul activitatii in timp. Afiseaza optiuni de adaugare sau stergere a datelor. Afiseaza meniul cu optiunile posibile in fereastra Activities. Trageti de bara pentru a ascunde/afisa mai multe informatii din fiecare panou. Ascunde sau afiseaza mai multa informatie din cele doua zone ale ecranului (superioara/inferioara). Vizualizeaza/editeaza informatii detaliate ale activitatii selectate.

Verificati daca sunteti in fereastra Activitati. (Bara director, apasati Activities).

25

Primavera

Layouts (Aspecte)
Un aspect (e.g. aranjament de afisaj) reprezinta un mod de afisare a informatiei, prin combinarea tuturor elementelor vizuale care apar pe ecran. Aspectele sunt disponibile la nivel de Proiect, WBS, Alocari de resurse si ferestre de Urmarire (e,g, Tracking Windows).

Moduri de afisaj pentru activitati


Fereastra Activities furnizeaza optiuni de vizualizare a datelor in zonele superioare sau inferioare de afisaj. In zona superioara selectati una din urmatoarele: Tabelul de Activitati Graficul Gantt Tabelul de calcul de indeplinire a activitatii Reteaua de activitati

In zona inferioara selectati una din urmatoarele: Detaliile activitatii Tabelul de activitati Graficul Gantt Tabelul de calcul de indeplinire a activitatii Tabelul de calcul de utilizare a resursei Profilul de indeplinire a activitatii Profilul de utilizare a resursei Schema logica a proiectului (Trace logic)

26

Primavera Deschiderea unui aspect existent


O varietate de aspecte (aranjamente de afisare) sunt disponibile pentru a prezenta datele curente din diferite perspective. Se pot crea aranjamente de afisare specifice utilizatorului sau proiectului, sau se pot utilize aspecte globale (generale) furnizate de catre compania dvs. Dupa selectarea unui Layout (Aspect), puteti apasa pe Apply sau Open. Apply Afiseaza aspectul selectat dar pastreaza deschisa fereastra de dialog Open Layout (Aspect). Open - Afiseaza aspectul selectat si inchide fereastra de dialog Open Layout.

Exercitiu: 1. In bara Layout (Aspect) Options, selectati Layout (Aspect), Open. Daca faceti modificari in aspectul curent, sunteti indemnat sa salvati modificarile curente. In cele mai multe cazuri, alegeti No. 2. Cand vi se sugereaza sa salvati schimbarile din aspect apasati No. 3. Selectati aspectul Analysing the Budget.

27

Primavera
Selectati un alt aranjament de afisare si apoi apasati Open, ce determina afisarea acestuia si inchide fereastra de dialog Open Layout (Aspect).

4. Selectati aspectul Classic WBS Layout. 5. Apasati butonul Open.

28

Primavera Graficul Gantt

Aspectul (e.g. aranjamentul de afisaj) Classic WBS Layout afiseaza un grafic Gantt in zona superioara de afisaj si Detaliile Activitatii (Activity Details) in zona inferioara de afisaj. Graficul Gantt este impartit in doua sectiuni: Tabelul de Activitati si Zona cu Bare de Activitati: Tabelul de activitati afiseaza informatiile despre activitati pe coloane. Zona cu Bare furnizeaza un grafic cu progresul activitatilor pe perioada desfasurarii proiectului.

29

Primavera Tabelul de calcul al progresului activitatii

Tabelul de calcul al progresului activitatii afiseaza informatii despre unitatile de resurse, costurile si valoarea cuvenita la nivel activitatii. Folositi acest tip de aranjament de afisare pentru a corecta datele legate de resurse/costuri la nivel de activitate. Puteti personaliza scala timpului aferenta Tabelul de calcul al progresului activitatii: Mutati scala timpului pentru a va concentra doar asupra unei perioade de timp mutati cursorul pe scala timpului pana cand apare o mana si apoi dati click si trageti in stanga sau dreapta. Extindeti scala timpului pentru a largi/ingusta coloana mutati cursorul intervalul (minor) de timp pana cand afiseaza o lupa si apoi trageti de cursor in stanga sau in dreapta.

Etape: 1. In bara Layout Options , apasati Show on top, Activity Usage Spreadsheet. 2. In bara Layout Options, apasati Show on bottom, No Bottom Layout . 3. Largiti scala timpului. 4. Mutati scala timpului astfel incat sa arate Februarie 2010.

30

Primavera Reteaua de activitati


Utilizati reteua de activitati (e.g. Activity Network) pentru a ilustra relatiile dintre activitati si fluxul logic al activitatilor din cadrul proiectului: Panoul din stanga Afiseaza structura ierarhica WBS (a activitatilor) Panoul din dreapta Afiseaza un grafic al activitatilor cu relatiile dintre ele.

Etape: 1. In bara Layout Options, selectati Show on top, Activity Network. 2. In bara de unelte, selectati + de cateva ori pana obtineti un imagine mai clara a activitatilor.

31

Primavera Tabelul de activitati


Tabelul de activitati ajuta la urmarirea informatiilor de proiect in format tabelar. Puteti de asemenea modifica coloanele afisate in tabelul de activitati astfel incat sa raspunda nevoilor dvs. Puteti de asemenea sa afisati tabelul de activitati pe intregul ecran daca doriti sa analizati datele doar in formatul tabelar.

Etape: 1. In bara Layout Options, selectati Show on top, Activity Table.

32

Primavera Personalizarea unui aspect

Fereastra de activitati poate fi personalizata si salvata ca aspect (e.g. aranjament de afisare). Salvarea aspecturilor pentru utilizari ulterioare va permite sa regasiti rapid informatia necesara. Bara Layout Options reprezinta meniul central din care se poate face

personalizarea aranjamentului de afisare. In continuare este o lista cu elementele unui aranjament de afisare ce pot fi personalizate: Bare Coloane Scala timpului Culori si tipuri de scriere (font-uri) Inaltimea randului Filtre Sortarea si gruparea activitatilor Aspecte in zona superioara/inferioara a ecranului

33

Primavera Selectarea coloanelor


In fereastra de dialog Columns (e.g. Coloane) vi se permite sa selectati coloanele ce vor fi afisate in Tabelul de activitati si sa specificati totodata ordinea de afisare in care vor aparea: Sectiunea Available Options contine o lista cu elementele ce vor fi afisate pe grupe sau in lista. Sectiunea Selected Options - contine o lista cu elementele selectate anterior. Sagetile simple muta datele scoase in evidenta catre cealalta sectiune. Sagetile duble muta toata datele catre cealalta sectiune. Sagetile sus/jos - configureaza ordinea in care vor aparea datele (elementele). Selectati Edit Column pentru a edita titlul elementului selectat si apoi selectati modul de aranjare.

Etape: 1. In bara Layout Options, selectati Columns. 2. In bara Available Options, selectati Group and Sort By, List. 3. Selectati un element (data) ce se va afisa in tabelul de activitati, Budgeted Labor Cost. 4. Selectati elementele. 6. Selectati Apply.
34

pentru a muta elementul (datele) in coloana Selected Options.

5. Folositi sagetile de navigare pentru a configura ordinea in care vor fi afisate

Primavera

Utilizarea Hint help in fereastra de dialog Columns


Puteti utiliza Hint help pentru a vedea o definitie a oricaror elemente afisate in lista. Pentru a muta Hint Help, selectati si trageti cursorul catre locatia dorita.

Etape: 1. In bara Available Options, selectati Hint Help. 2. Selectati capatul de coloana, Budgeted Labour Cost. 3. In bara Available Options, selectati Hint Help pentru a dezactiva afisarea pe ecran a ferestrei de dialog. 4. Selectati OK.

35

Primavera Afisarea detaliilor activitatilor


Detaliile activitatilor prezinta informatii detaliate despre activitatea selectata (scoasa in evidenta) in tabelul sau in reteaua de activitati.

Etape: 1. In bara Layout Options, selectati Show on Bottom, Activity Details.

36

Primavera Selectarea Etichetelor de Detalii


Etichetele (e.g. tabs) afisate in fereastra de dialog Activity Details pot fi personalizate.

Etape: 1. In bara Layout Options, selectati Bottom Layout Options. 2. In sectiunea Available, selectati Feedback. 3. Selectati 4. Selectati OK. pentru a muta tipul de date selectat in sectiunea Disply Tabs.

37

Primavera Selectarea Aspectelor


Aspect-urile pot fi salvate si partajate cu alti utilizatori pentru a facilita comunicarea in cadrul proiectului. Utilizati fereastra de dialog Save Layout pentru a salva un aspect in ferestrele Activities, WBS, Projects, Assignments, or Tracking: Layout , Save salveaza schimbarile facute aspectului existent. Layout , Save As... indeamna sa salvati aspectul sub un nou nume. o Current User doar utilizatorul curent ce a creat loyout-ul va avea acces la el. o All Users toti utilizatorii vor avea acces la aspect (Global). o Another User Un utilizator specificat va avea acces la aspect. De retinut, totusi, ca utilizatorul curent nu va avea acces la aspect. o Project Aplica aspectul oricarui proiect care este deschis curent in Primavera. Desi aspectele specifice pot fi aplicate la proiecte multiple, puteti selecta doar un singur proiect la un moment dat in fereastra de dialog Layout Save. Dupa ce un aspect specific de proiect este salvat, acesta poate fi vizualizat in sectiunea Project din fereastra Open Layout . Aspectele specifice de proiecte ofera doua avantaje: Se exporta odata cu proiectul cand acesta este exportat. Optimizarea organizarii prin utilizarea de aspecte multiple.

Etape: 1. In bara Layout Options, selectati Layout , Save As. 2. Tastati un nume de aspect <Classic WBS with Budgeted Labor Cost>. 3. Verificati daca Current User este selectat in lista derulanta Available. 4. Apasati Save.

38

Primavera

39

Primavera

Inchiderea unui proiect


Atunci cand terminati de lucru la un proiect acesta trebuie inchis. Pentru aceasta vi se va cere sa specificati daca doriti sa inchideti proiectul. Daca optati pentru aceasta (inchiderea proiectului) va aparea din nou fereastra Home.

Etape: 1. In meniul File, selectati Close All. 2. Apasati Yes.

40

Primavera

Recapitulare
Idei principale Fereastra Home reprezinta punctul de inceput pentru lucrul in Primavera. Folositi bara de navigare pentru a avea acces rapid la Help, pentru a afisa bara Director si a va muta inainte si inapoi prin ferestrele accesate anterior. Selectati deschiderea unui proiect in modul Read Only, Shared sau Exclusive. Un proiect consta din date specifice la nivel de proiect sau de companie. Vizualizati date despre activitati in fereastra Activities si personalizati aspectele din partea de sus si de jos a ecranului. Folositi aspectele pentru a vedea date specifice adaptate necesitatilor dvs. Puteti personaliza aspectele prin selectarea coloanelor si prin specificarea aspectelor din partea superioara/inferioara. Fereastra Activity Details, aranjeaza in taburi si afiseaza informatii detaliate pentru activitatea selectata si evidentiata in Tabelul sau in reteaua de activitati.

Intrebari recapitulative 1. Cand deschideti un proiect in modul __________, sunteti singurul utilizator care poate schimba datele din cadrul proiectului. a. Read Only b. Shared c. Exclusive d. User 2. Care element nu este vizibil din fereastra Home ? a. Bara Director b. Bara de comenzi c. Bara de navigare d. Bara de stare

41

Primavera
3. Adevarat sau Fals: Un aspect poate fi salvat astfel incat poate fi accesat doar de un singur utilizator. 4. Ce functie afiseara pe ecran definitii ale elementelor de proiect. a. Home b. Hint Help c. Help d. Niciuna din cele de mai sus

42

Primavera

Capitolul 4

Enterprise Project Structure

Obiective: Descrieti componentele care alcatuiesc EPS Vizualizati structura EPS

43

Primavera

Enterprise Project Structure


Structura Ierarhica a Proiectelor (EPS) este utilizata pentru a organiza proiectele. Structura EPS este alcatuita din radacini si noduri. o Fiecare radacina din EPS poate fi divizata in mai multe noduri. o Nodurile reprezinta nivele diferite in cadrul structurii. De exemplu, nodurile pot reprezenta divizii din cadrul companiei, departamente, grupuri de proiecte sau locatii. Toate proiectele trebuie sa fie incluse intr-un nod. o Fiecare nod poate contine un numar nelimitat de proiecte. o Proiectele reprezinta intotdeauna cel mai scazut nivel din ierarhie. o Locul unui proiect in cadrul structurii ierarhice determina centralizatorul de la nivelul caruia se afla.

44

Primavera

Deschiderea unui EPS


Puteti utiliza fereastra de dialog EPS pentru a defini structura EPS. Cele trei campuri care trebuie completate atunci cand se adauga un nod EPS sunt: EPS ID Identifica nodul EPS respectiv. EPS Name descrie nodul EPS selectat. Responsible Manager Utilizati acest camp pentru a selecta un element OBS (Organizational Breakdown Structure) pentru a-l asocia cu nivelul selectat din cadrul EPS.

Etape: 1. In meniul Enterprise, selectati Enterprise Project Structure. 2. Selectati un nod EPS, Apex. 3. Dupa ce vizualizati structura EPS, selectati Close.

45

Primavera

Avantaje ale structurii EPS


Structura EPS ofera mai multe avantaje, incluzand abilitatea de a: Vedea prioritatile proiectului, scopul, bugetele si resursele de-alungul intregii structurii de proiecte sau din cadrul unui anumit nod. Gestiona proiectele separat, mentinand posibilitatea de a sumariza si detalia informatii din mai multe proiecte. Vedea alocarile de resurse din mai multe proiecte simultan. Asigura utilizatorilor accesul corespunzator pe diferite nivele din structura proiectelor, in conformitate cu profilul lor de securitate (vezi figura)

46

Primavera

Recapitulare
Idei principale Structura EPS este o structura ierarhica ce reprezinta managementul si organizarea proiectelor din cadrul companiei. In structura EPS, nodul radacina este nivelul cel mai inalt si care se poate subdiviza in noduri. Fiecare nod reprezinta un nivel in cadrul structurii proiectelor care poate cuprinde un alt nod sau proiect. Proiectele reprezinta cel mai mic nivel ierarhic. Structura EPS da posibilitatea sa vizualizati informatii de proiect din cadrul intregii structuri sau doar de la nivel unui nod.

Intrebari recapitulative 1. Adevarat sau Fals: Pot exista cel mult 5 proiecte in cadrul unui nod. 2. Adevarat sau Fals: Puteti deschide doar un singur proiect la un anumit moment. 3. Adevarat sau Fals: Plasarea unui proiect in EPS determina sumarizarea la nivelul nodului din care face proiectul.

47