Sunteți pe pagina 1din 122

Drept executional penal

Titlul I. Nojiuni introductive...........................................................................1

Capitolul I. Dreptul executional penal..............................................1 Capitolul al II-lea. Stiinta dreptului executional penal.......................5
Titlul al II-lea. Sanctiunile de drept penal....................................................16

Capitolul I. Fundamentul dreptului de a pedepsi.............................16 Capitolul al II-lea. Pedeapsa...........................................................25 Capitolul al III-lea. Amenda...........................................................30 Capitolul al IV-lea. Pedepsele complementare aplicabile persoanei fizice......................................................................32 Capitolul al V-lea. Pedepsele accesorii...........................................34 Capitolul al VI-lea. Pedepsele aplicabile persoanei juridice.............34 Titlul al III-lea. Organizarea si executarea pedepselor privative de libertate..................................................................................37 Capitolul I. Punerea n executare a pedepsei nchisorii...................37 Capitolul al II-lea. Executarea pedepselor privative de libertate.............................................................................41 Capitolul al III-lea. Drepturile si obligatiile persoanelor aflaten executarea pedepselor privative de libertate...............48 Capitolul al IV-lea. Munca prestata si activitatile educative............56 Capitolul al V-lea. Individualizarea executarii pedepsei nchisorii................................................................................59 Capitolul al VI-lea. Individualizarea judiciara a executarii pedepsei.................................................................................62 Capitolul al VII-lea. Alte forme de individualizare..........................72
Titlul al IV-lea. Executarea pedepsei amenzii penale...................................79

Capitolul I. Amenda si limitele acesteia..........................................79 Capitolul al II-lea. Executarea amenzii............................................81


Titlul al V-lea. Executarea pedepselor complementare si a celor accesorii.................................................................................................83

Capitolul I. Executarea pedepselor complementare.........................83 Capitolul al II-lea. Executarea pedepselor accesorii.........................85

VI

Drept executional penal

Titlul al VI-lea. Executarea masurilor educative...........................................87

Capitolul I. Consideratii introductive..............................................87 Capitolul al II-lea. Executarea masurilor educative..........................87


Titlul al VII-lea. Executarea masurilor de siguranfa.....................................92

Capitolul I. Consideratii introductive..............................................92 Capitolul al II-lea. Luarea si executarea masurilor de siguranta........93


Titlul al VIII-lea. Executarea masurilor preventive privative delibertate..........................................................................................106

Capitolul I. Consideratii introductive............................................106 Capitolul al II-lea. Executarea masurilor preventive privative de libertate.............................................................110
Titlul al IX-lea. Probajiunea........................................................................114

Capitolul I. Notiuni introductive...................................................114 Capitolul al II-lea. Structura juridica a probatiunii........................115 Capitolul al III-lea. Serviciul de probatiunetn Romnia................117
Anexe...........................................................................................................121

Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal.....................................................121 Conventia europeana a drepturilor omului si protocoalele aditionale.....................................................161

Titlul I
Notiuni introductive

Capitolul I
Dreptul executional penal
1. Considerajii prealabile. Potrivit art. 1 alin. (1) C. proc. pen., procesul penal are ca scop constatarea la timp si n mod complet a faptelor care constituie infractiuni, astfel ca orice persoana care a savarsit o infractiune sa fie pedepsita potrivit vinovatiei sale si nicio persoana nevinovata sa nu fie trasa la raspundere penala. Executarea sanctiunilor de drept penal constituie, asadar, ultima faza a procesului penal, care realizeaza prevenirea savarsirii de infractiuni si tragerea la raspundere penala a inculpatului prin executarea sanctiunilor aplicate de instanta de judecata. Ca si celelalte faze ale procesului, executarea sanctiunilor aplicate de instanta de judecata se desfasoara potrivit unor principii si reguli procedurale stricte, care trebuie sa garanteze att realizarea scopului sanctiunii, ct si drepturile persoanei condamnate. Importanta deosebita a relatiilor sociale care apar n procesul de executare a sanctiunilor de drept penal a dus la aparitia unei ramuri de drept care n doctrina a capatat denumiri diferite: drept executional penal, drept executiv penal, drept al executarii sanctiunilor de drept penal1. 2. Notiune. Dreptul executional penal poate fi definit ca ramura a dreptului formata din ansamblul normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale referitoare la executarea sanctiunilor de drept penal.

I. Oancea, Drept executional penal, Ed. All, Bucuresti, 1996, p. 5.

Drept executional penal

Cei mai multi autori1 sunt de acord ca definitia trebuie sa cuprinda si elementul scop: n scopul asigurarii unei influentari educative eficiente a celor care executa sanctiunea, al prevenirii savarsirii de noi infractiuni si al apararii ordinii de drept. n ceea ce ne priveste, consideram ca acesta este scopul sanctiunilor de drept penal, si nu al dreptului executional penal. 3. Obiectul dreptului execujional penal l constituie relatiile sociale cu privire la activitatea de executare a sanctiunilor de drept penal. Aceste relatii se stabilesc ntre persoanele condamnate penal, pe de o parte, si organele de stat Tnsarcinate cu punerea n executare a sanctiunilor de drept penal, pe de alta parte. Dreptul executional penal reglementeaza drepturi si obligatii pentru fiecare dintre parti, relatiile sociale stabilite ntre acestea pentru executarea unor sanctiuni de drept penal avnd drept specific constrngerea, pozitia diferita pe care o ocupa n cadrul raportului juridic de drept executional penal si, implicit, continutul diferentiat al drepturilor si obligatiilor fiecareia dintre parti. Relatiile sociale dintre parti au la baza metoda autoritara care presupune dreptul statului de a impune persoanei condamnate executarea sanctiunii si obligatia acesteia din urma de a executa sanctiunea aplicata. Activitatea de executare a sanctiunilor de drept penal se desfasoara potrivit unor principii si reguli stricte, sub incidenta normelor de drept executional penal. Aceste norme au scopul de a prescrie conduita participantilor la executarea sanctiunilor de drept penal, prescriind conduita fiecaruia n raport cu pozitia pe care o are n relatiile de executare a unor sanctiuni. Normele de drept executional penal devin, astfel, instrumente de ndrumare si orientare a relatiilor sociale de executare a sanctiunilor de drept penal spre scopurile fixate de politica penala. Normele de drept executional penal sunt specifice dupa felul sanctiunii care se executa - pedepse, masuri de siguranta, masuri educative -, dar unele sunt si generale, cu caracter de principiu, cum ar fi cele referitoare la scopul pedepsei.

1 N.A. Nicolae, Dreptul executarii sanctiunilor de drept penal si a masurilor preventive, Ed. Universitatii Titu Maiorescu", Bucuresti, 2005, p. 16; I.M. Rusu, Drept executional penal, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2007, p. 2.

Notiuni introductive

4. Scopul dreptului execujional penal. n doctrina1 se distinge ntre un scop general, care este acela de a pune n aplicare politica penala a statului n domeniul executarii sanctiunilor de drept penal, si un scop special, care consta n apararea valorilor sociale si a ordinii de drept prin prevenirea savarsirii de infractiuni. De altfel, legislatia noastra prevede n mod expres scopul pedepsei n art. 52 alin. (1) C. pen.: Scopul pedepsei este prevenirea savarsirii de noi infractiuni". Desi aceasta prevedere vizeaza pedepsele, apreciem ca poate fi extinsa cu privire la toate sanctiunile de drept penal. Executarea sanctiunilor de drept penal exercita o preventie generala prin aceea ca influenteaza conduita acelor membri ai societatii Tnclinati sa savarseasca fapte antisociale, determinndu-i sa se abtina, si, totodata, exercita o asa-zisa preventie speciala asupra persoanei care a comis fapta antisociala, prin formarea unei atitudini corecte fata de munca, fata de ordinea de drept si fata de regulile de convietuire sociala. Atingerea scopului dreptului executional penal implica respectarea a trei cerinte fundamentale: elaborarea unor norme clare si exacte, respectarea n cursul executarii a principiilor dreptului executional penal si adoptarea de masuri de reintegrare n munca si n societate a celor care au executat sanctiunile. 5. Funcjiile dreptului execujional penal. O prima functie a dreptului executional penal este aceea de asigurare a realizarii scopului procesului penal prin executarea, n conditiile prevazute de lege, a sanctiu nilor aplicate de instanta de judecata. Executarea pedepselor si a celorlalte sanctiuni este orientata spre apararea valorilor sociale, a ordinii de drept, prin prevenirea savarsirii de noi infractiuni si reeducarea celor condamnati. O a doua functie este aceea de reeducare, de influentare pozitiva a celui condamnat, prin formarea unei atitudini corecte fata de munca, fata de ordinea de drept si fata de regulile de convietuire sociala. Potrivit art. 52 alin. (2) C. pen., prin executarea pedepsei se urmareste formarea unei atitudini corecte fata de munca, fata de ordinea de drept si fata de regulile de convietuire sociala. n sfarsit, dreptul executional penal are si functia de a proteja reinsertia sociala a celui condamnat, reintegrarea sa cu succes n societate.
1

I. Oancea, op. cit., p. 12; N.A. Nicolae, op. cit., p. 23; I.M. Rusu, op. cit., p. 6.

Drept executional penal Procesul de reeducare a condamnatului nu are finalitate daca nu se realizeaza reinsertia sociala, daca cel condamnat nu reuseste sa se integrezen societate. Eforturile personalului specializat n desfasurarea activitatilor de reeducare trebuie dublate de activitatile desfasurate de organizatiile non-guvernamentale, dar si de un cadru legislativ care sa faciliteze reintegrarea condamnatilor dupa executarea sanctiunilor.
6. Locul dreptului executional penal n sistemul dreptului. a) Lega-

tura cu dreptul penal si cu dreptul procesual penal. Dreptul executional penal este o ramura a dreptului public situata la confluenta dintre dreptul penal, care prevede care fapte constituie infractiune si sanctiunile aplicate n cazul savarsirii acestora, si dreptul procesual penal, care prevede reguli de punere n executare a sanctiunilor. Pe de o parte, att individualizarea legala a sanctiunilor, ct si individualizarea judiciara au n vedere modul de executare a sanctiunilor. Pe de alta parte, scopul legii penale n ansamblul ei nu ar putea fi realizat fara faza de punere n executare a sanctiunilor. Raportul juridic executional penal nu poate lua nastere naintea raportului juridic penal de conflict, altfel spus, executarea pedepsei nu se poate face nainte de aplicarea ei, de unde legatura stransa a dreptului executional penal cu dreptul penal. Dar punerea n executare si executarea sanctiunilor presupun principii ferme si o procedura stricta, de unde legatura stransa cu dreptul procesual penal. Importante principii care directioneaza dreptul penal sunt preluate si aplicate n procesul de executare a sanctiunilor de drept penal: principiul legalitatii, principiul individualizarii sanctiunilor sau principiul umanismului. Procedura de executare a sanctiunilor este reglementata de norme de drept procesual penal, este initiata de instantele judecatoresti si urmeaza fazelor urmaririi penale si judecatii. b) Legatura cu dreptul penitenciar. Legatura cu dreptul penitenciar rezulta din aceea ca acesta se ocupa de cea mai grava categorie de sanctiuni penale: pedepsele privative de libertate. Dreptul penitenciar are, asadar, o sfera mai Tngusta decat dreptul executional penal.

Notiuni introductive

n timp ce dreptul penitenciar reglementeaza modul de executare a pedepselor privative de libertate, drepturile si obligatiile persoanelor condamnate, principiile care stau la baza procesului educativ desfasurat n penitenciare etc., dreptul executional penal reglementeaza executarea tuturor sanctiunilor de drept penal: pedepsele, masurile de siguranta si masurile educative. Existenta dreptului penitenciar este justificata de importanta executarii pedepselor privative de libertate si, n buna masura, de traditia sa1. Dreptul executional penal are Tnsa o baza legislativa mai larga, care include si normele privind executarea pedepselor privative de libertate, deci si dreptul penitenciar.

Capitolul al II-lea
Stiinta dreptului executional penal
7. tiinta dreptului execufional penal este o ramura a stiintelor juri-

dice, care consta n ansamblul teoriilor, notiunilor, ideilor si explicatiilor referitoare la normele juridice care reglementeaza executarea sanctiunilor de drept penal2. Asadar, obiectul stiintei dreptului executional penal l constituie normele si raporturile juridice privind executarea sanctiunilor de drept penal, avnd rolul de a prezenta continutul social-juridic, importanta si finalitatea lor. Totodata, stiinta dreptului executional penal analizeaza modul n care normele sus-mentionate corespund scopului pentru care au fost adoptate si n ce masura sunt sau nu adecvate dezvoltarii societatii contemporane. Temeinice studii realizate de stiinta dreptului executional penal stau la baza unor propuneri de nlocuire, modificare sau abrogare a unor norme de punere n executare a sanctiunilor de drept penal. Stiinta dreptului executional penal are, n plus, menirea de a verifica n ce masura normele privind executarea sanctiunilor de drept penal

1 R. Schmelck, G. Picca, Pnologie et droit pnitentiaire, Ed. Cujas, Paris, 1967, p. 19. 2 I. Oancea, op. cit., p. 16; I.M. Rusu, op. cit., p. 10; N.A. Nicolae, op. cit., p. 30.

Drept executional penal

corespund realitatilor obiective, raspund imperativelor sociale de aparare a valorilor si a ordinii de drept. Stiinta dreptului executional penal are o metoda proprie, Tntelegand prin metoda stiintifica ansamblul procedeelor utilizate pentru a descoperi adevarul sau pentru a-l dovedi1. Metoda stiintei dreptului executional penal se situeaza n cadrul mai larg al stiintelor sociale penale de la care Tmprumuta date, informatii tehnice de lucru: criminologia, penologia, statistica judiciara, sociologia juridica etc., ca urmare a originii sale interdisciplinare, dar se caracterizeaza prin specificitate, determinata de caracterul unitar si autonom al stiintei dreptului executional penal. Metoda n cercetarea stiintifica Tnseamna conducerea corecta a ratiunii si gndirii prin intermediul ctorva reguli fundamentale2. n domeniul dreptului executional penal, conceptele si ideile legate de executarea sanctiunilor de drept penal sunt analizate n contextul fenomenelor sociale, politice si juridice contemporane, dar si n devenirea lorn raport de necesitatile social-politice si juridice. Stiinta dreptului executional penal foloseste metode specifice cercetarii stiintifice, cum ar fi: metoda logica, metoda istorica etc., n aplicarea continutului unor notiuni pe care le urmareste n procesul de aplicare fata de realitatile sociale existente. Conceptele dreptului executional penal, fiind produsul unor conditii istorice, corespund unor exigente sociale si pentru Tntelegerea lor se foloseste metoda istorica. n sfarsit, stiinta dreptului executional penal, fiind o stiinta sociala, foloseste metode proprii stiintelor sociale, cum sunt metoda statistica, metoda comparativa, chestionarul sociologic etc.3
8. Legaturile stiintei dreptului executional penal cu stiintele sociale

penale. a) Legatura cu politica penala. Politica penala traseaza orientarile si principiile incriminarilor, stabilirii, aplicarii si executarii pedepselor si a celorlalte sanctiuni penale, n scopul apararii societatii contra infractiunilor4.

1 2

R. Gassin, Criminologie, 5e d., Dalloz, Paris, 2003, p. 34. J. Russ, Metodele n filozofie, Ed. Univers enciclopedic, Bucuresti, 1999, p. 19. 3 I. Oancea, op. cit., p. 18. 4 Idem, p. 20.

Notiuni introductive

Aceste orientari capata o forma normativa prin includerea lor n dispozitii legale sau alte acte normative care reglementeaza domeniul. Altfel spus, principiile si orientarile politicii penale se materializeaza n acte cu caracter normativ care reglementeaza executarea sanctiunilor de drept penal. Totodata, stiinta dreptului executional penal, prin metoda stiintifica proprie, analizeaza eficienta sistemului sanctionator si pune la dispozitia politicii penale propriile constatari si propuneri ce vizeaza perfectionarea cailor si mijloacelor de prevenire si combatere a criminalitatii. b) Legatura cu criminologia. Criminologia pune la dispozitia stiintei dreptului executional penal o serie de observatii, constatari si teorii stiintifice cu privire la cauzele criminalitatii, la tipologia infractionala, prevenirea criminalitatii si tratamentul delincventilor n penitenciar si n afara acestuia. Criminologia elaboreaza studii cu privire la trasaturile specifice ale unor categorii de infractori, de care dreptul executional penal tine seama n procedura de repartizare si n tratamentul condamnatilor n penitenciar si n afara acestuia. Dreptul executional penal se foloseste de studiile criminologice n organizarea executarii sanctiunilor penale si, totodata, aplica recomandarile criminologice pentru combaterea cauzelor sociale si individuale ale savarsirii infractiunilor. Stiinta dreptului executional penal verifica prin punerea n practica valabilitatea acestei teorii si, totodata, ofera criminologiei o importanta baza de date si observatii stiintifice. c) Legatura cu stiinta penitenciara si cu penologia. Stiinta penitenciara are ca obiect exclusiv pedepsele privative de libertate, n timp ce penologia are ca obiect toate pedepsele, regulile de executare si metodele utilizate pentru punerea lorn executare. Penologia ofera stiintei dreptului executional penal date, informatii, idei despre natura si functiile pedepselor, despre modul de executare a pedepselor si eficienta acestora, n timp ce aceasta ofera puncte de vedere asupra tuturor sanctiunilor de drept penal si, implicit, a posibilitatilor de nlocuire a unor sanctiuni cu altele1. Penologia studiaza evolutia pedepselor, aparitia de noi sanctiuni de drept penal, propunnd dreptului executional penal schimbari n

I. Oancea, op. cit., p. 21.

Drept executional penal sistemul executional, n scopul unei eficace aparari antiinfractionale si al unei perfectionari a conceptiei de reeducare a condamnatilor. Stiinta penitenciara studiaza organizarea sistemului penitenciar, regimul de viata al condamnatilor n penitenciar si eficienta activitatii de reeducare asupra acestora. Prin intermediul unor anchete sociale si psihologice, stiinta penitenciara examineaza efectul regimului de executare a pedepselor privative de libertate asupra condamnatilor. Astfel, s-au desprins concluzii importante cu privire la efectul daunator al regimului celular asupra adaptarii si reintegrarii sociale a celui condamnat, dar si influentele negative ale condamnatilor recidivisti asupra celor primari n regimul de detentie comuna. 9. Izvoarele dreptului execufional penal. Prin izvor al dreptului executional penal se Tntelege actul normativ care stabileste principii, reguli, modalitati de executare a sanctiunilor de drept penal. Un prim izvor l constituie legea fundamentals, Constitutia, care stabileste cadrul general al organizarii si functionarii autoritatilor statului, drepturile si ndatoririle fundamentale ale cetatenilor. Un al doilea izvor este Codul penal care, n conformitate cu principiul legalitatii incriminarii, prevede care fapte constituie infractiuni, pedepsele ce se aplica infractorilor si masurile care se pot lua n cazul savarsirii acestor fapte. Codul penal este, asadar, sediul materiei n ceea ce priveste reglementarea tuturor sanctiunilor de drept penal: pedepsele, masurile educative si masurile de siguranta. Astfel, Codul penal contine prevederi referitoare la scopul pedepsei, regimul general al executarii pedepsei, regimul general al executarii pedepsei, regimul general de detinere a condamnatilor, liberarea conditionata etc. Un al treilea izvor este Codul de procedura penala, care prevede o serie de reguli de punere n executare a sanctiunilor de drept penal. Codul de procedura penala contine prevederi referitoare la punerea n executare a pedepselor principale, a pedepselor complementare, a masurilor de siguranta, precum si dispozitii privind revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei, amnarea executarii pedepsei, ntreruperea executarii pedepsei, Tnlaturarea sau modificarea pedepsei.

10

Notiuni introductive

n sfarsit, Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal si Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/20061 reglementeaza n mod detaliat regimul de executare a pedepselor, drepturile si obligatiile persoanelor care executa aceste sanctiuni. 10. Principiile dreptului execujional penal. Principiile fundamental ale fiecarei ramuri a dreptului sunt trasaturi definitorii pentru autonomia acelei ramuri n cadrul sistemului de drept2. Aceste principii au caracter de generalitate, n sensul ca se reflecta n toate institutiile si normele care constituie ramura de drept. Dreptul executional penal se Tntemeiaza pe o serie de principii care orienteaza si directioneaza ntreaga activitate de executare a sanctiunilor de drept penal. Pe langa principiile fundamentale, care sunt reguli de drept cu aplicatiune generala si absoluta, n doctrina se face vorbire de principii generale, cu larga incidents, dar derivate din principiile fundamentale si subordonate acestora, si principii institutional, aplicabile numai n cadrul institutiilor la care se refera3. A. Principii fundamentale. a) Principiul legalitatii este un principiu fundamental al legislatiei noastre penale, fiind consacratn art. 2 C. pen., n art. 2 C. proc. pen. si n art. 1 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal. Principiul legalitatii enuntat n lucrarea lui Cesare Beccaria, Despre infractiuni si pedepse, a fost nscris n Declaratia drepturilor omului si ale cetateanului din anul 1789, reafirmat n Declaratia universala a drepturilor omului adoptata de Adunarea Generala a ONU la 10 decembrie 1948, fiind n prezent consacrat de legislatiile penale ale tuturor statelor. ntreg procesul penal este dominat de principiul legalitatii, de la incriminarea faptelor care constituie infractiuni si a sanctiunilor aplicabile n cazul savarsirii acestor fapte, pana la executarea sanctiunilor aplicate.
1 2 3

Aprobat prin H.G. nr. 1897/2006 (M. Of. nr. 24 din 16 ianuarie 2007). C. Bulai, Manual de drept penal, Ed. All, Bucuresti, 1996, p. 47. Ibidem.

11

10

Drept executional penal

Din consacrarea sa n domeniul executarii sanctiunilor trebuie sa Tntelegem ca nicio sanctiune nu se executa n mod arbitrar, ci numai n conditiile prevazute de lege. Principiul legalitatii incriminarii si a pedepselor impune descrierea exacta a conduitei incriminate si a sanctiunilor aplicate, reglementarea amanuntita a regimului de executare a sanctiunilor. Totodata, principiul legalitatii obliga la interpretarea stricta a dispozitiilor penale, evitndu-se o extindere a legii la fapte sau situatii care nu au fost prevazute de legiuitor. b) Principiul individualizarii pedepselor si a celorlalte sanctiuni penale consacrat de art. 14 si art. 27 din Legea nr. 275/2006 are n vedere ca sanctiunile trebuie adaptate n raport de individ, n raport de conduita, vrsta, starea de sanatate si posibilitatile de reintegrare sociala ale persoanei condamnate. Numai printr-o buna individualizare se poate realiza scopul aplicarii sanctiunii: reeducarea condamnatului, reinsertia sociala a acestuia si prevenirea savarsirii altor infractiuni. Principiul individualizarii pedepselor si a celorlalte sanctiuni penale se aplica atat pedepselor principale, ct si pedepselor complementare, masurilorde siguranta si masurilor educative. c) Principiul umanismului si al respectarii demnitatii umane este consacrat de art. 4 din Legea nr. 275/2006, potrivit caruia se interzice supunerea unei persoane aflate n executarea unei pedepse la tortura, la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente". Regimul de executare a pedepsei nu trebuie sa provoace condamnatului alte suferinte, fizice sau morale, n afara celor pe care pedeapsa Tnsasi le determina prin natura ei. Principiul umanismului strabate dreptul penal de la elaborarea normelor la aplicarea lor si pana la executarea sanctiunilor. n executarea pedepselor sunt interzise tortura, tratamente aplicate prin cruzimi si care au efect distructiv asupra personalitatii condamnatului. B. Principii generale. a) Principiul executabi l itatii exprima exigenta ca orice condamnare la o sanctiune penala, pronuntata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, trebuie pusa n executare.

12

Notiuni introductive 11 Principiul executabilitatii confera fermitate ntregului proces penal, executarea hotararii fiind ultima parte a procesului penal, fara de care activitatea organelor judiciare ar fi lipsita de finalitate. n caz contrar, hotararea judecatoreasca ar fi lipsita de eficienta si s-ar pune n pericol ordinea de drept. b) Principiul obligativitatii consacra regula ca executarea unei hota rri penale n cuprinsul careia exista o condamnare la o sanctiune penala este obligatorie att pentru organele de stat competente, ct si pentru condamnati. Altfel spus, organele specializate ale statului au obligatia sa puna n executare hotararile penale, iar condamnatii au obligatia sa suporte executarea acestor hotarari. Principiul obligativitatii deriva din continutul raportului juridic executional penal, care confera fiecarei parti drepturi si obligatii specifice acestui raport. c) Principiul jurisdictionalitatii exprima cerinta ca punerea n execu tare a hotarari lor judecatoresti penale si desfasurarea executarii sanctiunilor penale sa se faca numai sub supravegherea si controlul unei instante de judecata, numita instanta de executare. Acest principiu este o garantie a respectarii drepturilor si libertatilor persoanei, a Tnlaturarii oricaror aspecte ce tin de arbitrar, a asigurarii impartialitatii organelor specializate care pun n executare hotararile de condamnare. d) Principiul continuitatii are n vedere ca o sanctiune odata pusa n executare, trebuie continuata si dusa pana la capat, pana la executarea completa, n caz contrar stirbindu-se autoritatea si seriozitatea execu tarii unei sanctiuni penale1. ntreruperea sau suspendarea executarii pedepsei nu se poate realiza dect n conditiile prevazute de lege si numai n baza unei hotarari a unei instante judecatoresti.
11. Raportul juridic executional penal. Consideratii prealabile. n

doctrina s-au exprimat mai multe opinii cu privire la existenta raportului juridic de drept executional penal. ntr-o prima opinie, s-a afirmat ca raportul juridic penal de conflict constatat prin hotararea judecatoreasca dureaza pana la executarea completa a pedepselor aplicate de instanta judecatoreasca. Dar, odata
I. Oancea, op. cit., p. 28.

13

12

Drept executional penal

cu punerea n executare a hotararii judecatoresti de condamnare, apar raporturi juridice de drept executional penal prin care se realizeaza continutul raportului substantial de conflict1. Potrivit acestui punct de vedere, raportul juridic penal de conflict include si raportul juridic executional penal, ca raport derivat din raportul juridic penal. ntr-o alta opinie, s-a subliniat ca raportul juridic penal parcurge mai multe etape: a) aceea a definitivarii raportului juridic penal prin aplicarea sanctiunilor penale; b) aceea a executarii sanctiunilor penale; c) etapa postexecutorie, cnd pentru cel condamnat mai exista interdictii si decaderi din drepturi. Asadar, raportul juridic penal are ca moment initial definitivarea prin aplicarea sanctiunilor penale si un moment final, terminarea executarii sanctiunilor penale: etapa executarii sanctiunilor penale ar intra, potrivit acestei opinii, n componenta raportului juridic penal2. n sfarsit, s-a exprimat si o alta opinie, la care achiesam, ca dreptul executional penal reglementeaza relatii sociale distincte de relatiile sociale de tragere la raspundere penala si ca se creeaza, implicit, premisele nasterii si existentei unui raport juridic executional penal odata cu savarsirea unei fapte penale. Acest raport se particularizeaza fata de raportul juridic penal n momentul aplicarii unei sanctiuni penale. Chiar daca este un raport juridic derivat din raportul juridic penal, raportul juridic executional penal are trasaturi caracteristice proprii, un continut distinct, ceea ce i confera o existenta separata de raportul juridic executional penal, cu trasaturi caracteristice proprii3. 12. Notiune $\ trasaturi caracteristice. Raporturile juridice penale pot fi definite ca relatii de aparare sociala reglementate prin normele dreptului penal. Raportul juridic executional penal consta n relatiile sociale de executare a sanctiunilor de drept penal reglementate prin normele juridice
C. Bulai, B.N. Bulai, Manual de drept penal. Partea generals, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 75; a se vedea si C. Bulai, Drept penal. Partea generals, vol. I, T.U.B., 1979, p. 129. 2 M. Zolyneak, Drept penal. Partea generals, Universitatea Al. I. Cuza", lasi, 1977, p. 129-133. 3 I. Oancea, Drept penal. Partea generals, Ed. Didactics si Pedagogics, Bucuresti, 1971, p. 44.
1

14

Notiuni introductive 13 executional penale, relatii dintre organele de stat specializate si condamnat, potrivit carora statul, prin organe speciale, are dreptul de a-l pune pe condamnat sa execute pedeapsa ori o alta sanctiune de drept penal, aplicata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, iar condamnatul are obligatia de a executa acea pedeapsa1. Raportul juridic executional penal este determinat si derivat din raportul juridic penal2. Acest raport ia nastere odata cu savarsirea unei infractiuni si continua cu tragerea la raspundere penala si executarea sanctiunii, pana cnd sanctiunea este executata sau considerata ca executata. Odata cu nceperea executarii pedepsei se naste raportul juridic executional penal. Raportul juridic executional penal are un obiect de reglementare propriu, reprezentat de relatiile de executare a sanctiunilor de drept penal, diferite de relatiile sociale de tragere la raspundere penala. Punerea n executare a sanctiunilor de drept penal se face dupa norme proprii de catre organe special prevazute de lege. Raportul juridic penal si raportul juridic executional penal nu se confunda, ci Tsi pastreaza individualitatea. n cadrul acestor raporturi se realizeaza continutul raportului substantial de conflict, care dureaza pana la executarea completa a pedepselor aplicate de instanta judecatoreasca sau pana la interventia vreunei cauze care Tnlatura executarea pedepsei (gratiere, amnistie) ori executarea efectiva a acesteia (liberare conditionata)3.
13. Elementele raportului juridic executional penal

A. Subiectii raportului juridic executional penal sunt statul, reprezentat de organele cu atributii de executare a sanctiunilor de drept penal, pe de o parte, si condamnatul, pe de alta parte. n cadrul raportului juridic executional penal subiectii au o calitate specials, deosebita de cea Tntalnita n cadrul altor raporturi juridice. Statul este reprezentat de organe specializate: administratia locului de detinere, n cazul pedepselor privative de libertate, organele de executare fiscala, n cazul amenzii, alte organe specializate, n cazul masurilorde siguranta si al masurilor educative.
1 2 3

C. Bulai, Drept penal, p. 113; a se vedea si idem, Manual de drept penal, p. 75. I. Oancea, op. cit., p. 31. C. Bulai, Manual de drept penal, p. 75.

15

14

Drept executional penal

Condamnatul este cel care a detinut succesiv calitatile de nvinuit si inculpat si asupra caruia s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva, care a constatat vinovatia sa si l-a condamnat la executarea unei sanctiuni de drept penal. Att statul, reprezentat de organele specializate, ct si condamnatul au drepturi si obligatii specifice diverselor etape ale raportului juridic executional penal. B. Continutul raportului juridic executional penal este format din totalitatea drepturilor si obligatiilor fiecarei parti. Organul de stat are dreptul sa pretinda condamnatului o anumita conduita, si anume aceea de a executa sanctiunea care i-a fost aplicata de instanta de judecata. Drepturile organului de executare continua si pe parcursul executarii sanctiunii, cnd poate pretinde celui condamnat sa fie disciplinat, sa participe la programul educativ etc. Organele specializate ale statului au dreptul sa ceara persoanei cu care se afla n raporturi juridice executionale - condamnatului - nceperea executarii sanctiunii. Pe parcursul executarii acesteia au, de asemenea, dreptul de a impune o anumita conduita, de a controla modul de executare, de a consemna date privind executarea sanctiunii si comportamentul condamnatului etc. Evident, fiecarui drept i corespunde o obligatie: organele specializate ale statului Tnsarcinate cu executarea sanctiunii trebuie sa se nscrie strict n limitele raportului juridic executional penal, sa respecte personalitatea condamnatului, sa nu aduca atingere demnitatii umane, sa nu uzeze de mijloace umilitoare, dezonorante, sa acorde toate drepturile pe care legea le garanteaza celui condamnat etc. Condamnatul are obligatia sa desfasoare anumite actiuni sau inactiuni cuprinse n sanctiunea aplicata si pe care i le cere organul de executare. Potrivit legii, condamnatul este tinut sa execute sanctiunea la care a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva, adica sa Tnceapa executarea sanctiunii, iar pe parcursul executarii sa se conformeze regulilor de executare, sa fie disciplinat, respectuos, staruitor n munca si sa dea dovezi de ndreptare, pentru ca sanctiunea are ca principal scop reeducarea celui condamnat.

16

Notiuni introductive 15

De asemenea, si condamnatul are drepturi: sa execute sanctiunea n conditii legale, cu garantarea dreptului la hrana, la odihna, la asistenta medicala etc. C. Obiectul raportului juridic executional penal coincide cu obiectul drepturilor si obligatiilor care formeaza continutul raportului juridic. Organul de executare are dreptul de a cere executarea pedepsei, iar condamnatul are obligatia de a executa acea pedeapsa. Altfel spus, prin obiect al raportului juridic executional penal Tntelegem actiunea la care este ndrituit subiectul activ si cea de care este tinut subiectul pasiv. Deci, obiectul raportului juridic executional penal este conduita parti lor1.
14. Formarea, modificarea si stingerea raporturilor juridice execu-

tional penale. Faptul constitutiv de raport juridic executional penal este judecata n ultima instanta a celui condamnat la fond pentru savarsirea unei infractiuni. Hotararea judecatoreasca definitiva reprezinta temeiul de drept al raportului juridic executional penal. Sub aspect procedural, punerea n executare se face pe baza unui mandat emis de instanta de executare. Faptul modificator de executare a unei sanctiuni este acea mprejurare, stare recunoscuta de lege care poate produce modificari ale executarii unei pedepse ori a unei alte sanctiuni penale, cum ar fi un act de gratiere sau savarsirea unei infractiuni n termenul de ncercare, n cazul liberarii conditionate ori al executarii pedepsei la locul de munca, care conduce la revocarea acestora. Fapte extinctive de executare a unei pedepse sunt faptele mentionate de lege prin care se sting obligatia si dreptul referitor la executarea unei pedepse: executarea efectiva si completa, amnistia sau gratierea.

1 Gh. Beleiu, Drept civil romn, Casa de editura si presa ,,Sansa" SRL, Bucuresti, 1993, p. 89.

17

Titlul al II-lea
Sanctiunile de drept penal

Capitolul I
Fundamentul dreptului de a pedepsi
15. Evolutia notiunii de pedeapsa. Perioada moderna este dominata

de doua mari conceptii care au influentat major gndirea juridica: teoria dreptului natural, dupa care dreptul n genere Tsi gaseste originea n raporturile de convietuire sociala, si teoria contractului social, potrivit careia oamenii, n stare naturala fiind liberi, renuntand la libertatea pe care o aveau pana atunci, au acceptat sa se supuna unor reguli ale vietii colective1. Aparute ntr-un interval de timp de doua decenii, lucrarile lui Montesquieu, De l'esprit des lois (1748), J.-J. Rousseau, Du contrat social (1762), si C. Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764), au naruit fundamentele dreptului penal medieval, constituindu-se n pilonii dreptului penal clasic. Marile principii ale dreptului penal, ca: legalitatea infractiunilor si a pedepselor, egalitatea, personalitatea, moderatia, inevitabilitatea si promptitudinea pedepselor, prezumtia de nevinovatie, Tsi gasesc sorgintean lucrarile reprezentantilor scolii clasice2. Scoala clasica a realizat o analiza profunda a infractiunii si a elaborat un sistem echilibrat de norme represive, dar n conceptia sa infractiunea si pedeapsa sunt entitati juridice abstracte, pe care le cerceteaza izolat de persoana infractorului si de mediul n care s-a comis fapta, pedeapsa trebuie sa fie strict gradata n raport cu gravitatea infractiunii, iar fundamentul responsabilitatii este liberul arbitru.

V. Dongoroz, Drept penal. Partea generals, Bucuresti, 1939, p. 47. C. Sima, Masurile de siguranta Tn dreptul penal contemporan, Ed. All Beck, Bucuresti, 1999, p. 6.
2

18

Sanctiunile de drept penal 17 Aparitia lucrarii lui Cesare Lombroso, L'uomo delinquente, n 1876, marcheaza o data memorabila Tn istoria stiintelor penale, dupa cum remarca Marc Ancel1. Lombroso aplica problemei penale metodele stiintelor naturii si substituie studiului abstract al infractiunii studiul concret al delincventului examinatcu mijloacele observatiei clinice. Din aceasta perspectiva, scoala pozitivista reprezentata de Cesare Lombroso, Enrico Ferri si Raffaele Garofalo nu vorbeste de pedeapsa n sensul clasic al termenului, ci numai de o masura de aparare sociala. Pedeapsa este conceputa ntr-o perspectiva de prevenire, fara componentele traditionale de reprobatiune morala. Conceptia pozitivista a marcat orientarea protectiei colectivitatii n raport cu orice alte considerente. Apararea sociala pozitivista cerea eliminarea sistematica a pericolului criminal. Reprezentantii scolii pozitiviste si-au exprimat preocuparea pentru elaborarea unui sistem de masuri preventive, potrivit unui vechi adagiu care arata ca este mai bine sa previi dect sa vindeci". Scoala pozitivista preconizeaza aplicarea fata de criminali de masuri de aparare. Aceste masuri, care au fost numite ulterior ,,masuri de siguranta", se disting de pedepse prin absenta scopului aflictiv (nefiind o retribuire a responsabilitatii morale, prin durata nedeterminata si prin modalitatile de aplicare). Lupta dintre scoala clasica si scoala pozitivista a fost urmata de unele Tncercari de apropiere care au dat nastere unor doctrine hibride, cunoscute sub denumirea de curente eclectice, care au mpletit conceptiile filosofice ale scolii clasice si n special credinta n liberul arbitru cu anumite concluzii practice ale pozitivistilor: necesitatea de a individualiza pedeapsa si de a crea masuri de prevenire alaturi de masurile represive. Un rol important n evolutia conceptiei despre pedeapsa l-a avut Uniunea Internationala de Drept Penal, Tnfiintata n 18892. Aceasta nu si-a propus sa rezolve problema filosofica a liberului arbitru si a determinismului, ci s-a lasat ghidata de datele experientei, cel mai bun sistem de politics penala fiind cel care da cele mai bune
1 2

M. Ancel, Le centenaire de l'uomo delinquente, RSC, 1977, p. 285. Pentru detalii, a se vedea C. Sima, op. cit., p. 15.

19

18

Drept executional penal

rezultate n practica. Pedeapsa nu trebuie sa aiba un singur scop, ci trebuie sa tinda, dupa caz, la intimidare, expiatiune, reparatie, ameliorare; trebuie sa fie adaptata exigentelor rezult nd din conditiile personale si sociale ale delincventului. ntr-o remarcabila sinteza, profesorul V. Dongoroz arata ca toate conceptele formulate de-a lungul veacurilor pot fi grupate n jurul a doua mari principii si trei categorii de teorii: a) teorii absolute, care au baza principiul ca represiunea Tsi este siesi scop, adica pedeapsa intervine fiindca oricine a facut un rau, trebuie la rndul sau sa sufere un rau: punitur quia peccatum est ; b) teorii relative, care au la baza principiul ca represiunea nu poate sa intervina pentru ea Tnsasi, ci trebuie sa aiba un scop determinat, adica acela de a mpiedica alte rele n viitor: punitur ut ne peccetur". c) teorii mixte sau eclectice, care au la baza fie ambele principii specifice teoriilor absolute si relative, fie unul dintre aceste principii, dar atribuie represiunii mai multe finalitati. Astfel, ntlnim teorii care Tmbina principiul teoriilor absolute cu principiul teoriilor relative punitur quia peccatum est et ut ne peccetur" si teoria care Tmbina doua sau mai multe dintre finalitatile preconizate de teoriile relative, atribuind represiunii un rol complex, de 1 amendare si intimidare sau de amendare si aparare sociala . O puternica influenta asupra penologiei contemporane a exercitat aparitia lucrarii profesorului Marc Ancel, La D fense sociale nouvelle 2. Noua aparare sociala s-a dorit a fi nu un studiu dogmatic, ci o miscare de opinie, o miscare de reforma care cauta sa promoveze o noua 3 politics penala inspirata din traditia crestina si umanista . Noua aparare sociala ataca doua fronturi: se opune juridismului scolii clasice, sistem abstract n care persoana delincventului era complet stearsa, si nu pastreaza decat principiul infractiunilor si pedepselor. Din pozitivism retine necesitatea asezarii politicii penale pe baze stiintifice, pe un studiu sistematic si rational al delincventului si delincventei; dar, n timp ce pozitivismul avea n vedere n mod special protectia societatii si considera neglijabile efectele pe care masurile de protectie le aveau asupra persoanei delincventului, noua miscare pune accentul pe dublul aspect al apararii sociale, care nu poate fi doar o protectie brutala si
1 2 3

V. Dongoroz, op. cit., p. 50. M. Ancel, La defense sociale nouvelle, Ed. Cujas, Paris, 1954. Ch. Germain, lements de science pnitentiaire, Ed. Cujas, Paris, 1959, p. 16.

20

Sanctiunile de drept penal 19 autoritara a comunitatii, ci n egala masura o protectie a individului ca membru al comunitatii. Primul congres al ONU pentru prevenirea criminalitatii si tratamentul delincventilor, care s-a desfasurat la Geneva n 1955, a votat o rezolutie care stabileste cu claritate scopul pedepsei: scopul si justificarea pedepselor si masurilor privative de libertate sunt de a proteja societatea contra crimei. Un asemenea scop nu poate fi atins daca perioada de lipsire de libertate este folosita pentru a obtine pe ct posibil transformarea condamnatului, astfel nct acesta, odata eliberat, sa fie nu numai dornic, ci si capabil sa traiasca Tn respectul fata de lege si sa se ngrijeasca de interesele sale.
16. Evolutia sistemului penitenciar n Romnia. Pana la aparitia

pravilelor lui Vasile Lupu n Moldova (1646) si Matei Basarab n Tara Romaneasca (1652) nu au existat codificari penale cu caracter de generalitate. Ca n toata Europa, pana la aparitia celebrei lucrari a lui Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764), legiuirile vremii purtau o puternica amprenta medievala. Cronicile relateaza despre aplicarea unor pedepse ca scoaterea ochilor, taierea capului, spnzurarea, punerea la plug, arderea n foc, legarea de cozile cailor, ocna, surghiunul, orbirea, taierea unui membru al corpului, nsemnarea cu fierul rosu, bataia cu toiege, nchisoarea, confiscarea averii etc. Locurile de executare a pedepselor erau diverse, de la beciurile domnesti pana la ocnele din care se exploata sarea, toate fiind sub autoritatea marelui armas. Surghiunitii erau trimisi cu porunca la una dintre manastirile Margineni, Snagov, Dintr-un Lemn, Cernica, Arnota, Secu etc. Catre sfarsitul veacului al XVIII-lea, sub influenta ideilor beccariene care strabateau Europa, au nceput sa se aplice primele masuri de reforma n nchisorile din Tarile Romne. Nicolae Mavrogheni, prin porunca domneasca, a stabilit ca femeile sa fie nchise separat de barbati, iar cei arestati preventiv sa fie ct mai curnd judecati.

21

20

Drept executional penal

Alexandru Moruzzi a introdus munca obligatorie, iar Mihail Sutu a cerut sa i se prezinte saptamanal un raport privind situatia celor aflati n nchisori 1. Aparitia Regulamentelor Organice, la 1831 n Muntenia si 1832 n Moldova, a nsemnat un important pas nainte, pentru ca au impus reglementari unitare ale locurilor de executare a pedepselor n cele doua tari rom ne. Au fost prevazute masuri privind ncarcerarea, liberarea, escortarea si disciplina n nchisori, iar munca de reeducare era Tncredintata preotilor. Fiecare nchisoare era Tnzestrata cu infirmerie, batranii si bolnavii puteau fi propusi pentru liberare, iar din beneficiul muncii detinutilor 1/3 revenea condamnatilor, iar 2/3 erau destinate Tntretinerii lor n cadrul locului dedetinere 2. n Tara Romaneasca erau sase temnite, la Bucuresti, Craiova, Giurgiu, Braila, Telega si Ocnele Mari, si n afara acestora mai functionau 14 nchisori dejudete. n Moldova functionau 13 temnite de judet, un criminal" la lasi, arestul politic si o temnita de munca silnica la T rgu Ocna. Prima masura moderna de organizare a nchisorilor n Rom nia a fost Tnfiintarea Serviciului nchisorilor prin Regulamentul aprobat prin Decretul domnesc nr. 630 din 11 august 1862, intrat n vigoare la 1 octombrie 1862. Regulamentul prevedea nchisori preventive, corectionale, de recluziune la munca silnica pe viata si pe timp limitat, de recluziune la munci silnice mai usoare, de recluziune pentru femei si corectionale pentru nev rstnici de la 8 la 20 ani. Stabilimentele de binefacere erau organizate pentru barbati infirmi cersetori, pentru femei infirme cersetoare, pentru cersetori valizi si pentru orfani nev rstnici. Desi Regulamentul nchisorilor din anul 1862 a reprezentat un progres important, se simtea nevoia unei noi organizari a nchisorilor, fapt realizat prin Legea asupra regimului nchisorilor din anul 1874.

P. Zidaru, Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2007, p. 62. 2 O. Pop, Drept penitenciar, Ed. Mirton, Timisoara, 2001, p. 1 74.

22

Sanctiunile de drept penal

21

Acest act normativ prevedea nchisori de preventie si de osanda si statua principiul separarii condamnatilor numai petimpul noptii. Legea prevedea si Tnfiintarea de nchisori pentru recidivisti, care erau supusi regimului separatiunii de zi si de noapte. Recidivistii care depaseau vrsta de 70 de ani nu mai erau supusi regimului celular. Cheltuielile necesare nchisorilor de corectie, recluziune si munca silnica erau trecute n Registrul statului, iar cele ale arestatilor preventivi n seama judetelor. Toate nchisorile si aresturile preventive judetene functionau sub autoritatea Ministerului de Interne; iar n anul 1914 acestea au trecut sub autoritatea Ministerului de Justitie. Lipsa de fonduri a mpiedicat construirea unor penitenciare noi. Conditiile materiale dificile au mpiedicat aplicarea principiilor sistemelor penitenciare moderne. Cu toate acestea, se remarca preocuparea pentru desfasurarea activitatilor educative care sa faca mai usoara reintegrarea condamnatului n societate: s-au introdus Tnvatatura de carte, instructiunea religioasa, lucrul n ateliere, accesul la biblioteci. Ideile scolii pozitiviste si tezele Uniunii Internationale de Drept Penal care au pus n evidenta functia preventiva a pedepsei au determinat Tnfiintarea unei Comisii de elaborare a proiectului de lege privitor la organizarea penitenciarelor si institutiilor de preventie. Proiectul a fost adoptat de Corpurile Legiuitoare n 1929 si a intrat n vigoare la 1 ianuarie 1930. Legea avea ca principiu de baza redresarea morala si fizica, instruirea si pregatirea profesionala a indivizilor care executa pedepse sau masuri de prevenire. Individualizarea sau adaptarea la individ a regimului de executare a pedepselor si a masurilor de prevenire constituia, de asemenea, un principiu fundamental, n acord cu toate reglementarile moderne. Evident, individualizarea presupune repartizarea condamnatilor pe grupuri cu caracteristici comune. Astfel, dupa ce se realiza o prima separare a condamnatilor pe sexe, adultii erau separati de minori, iarn cadrul adultilor se facea distinctie ntre cei aflati la prima condamnare si cei care aveau mai multe condamnari.

23

22

Drept executional penal

n cadrul acestei ultime categorii erau separati infractorii ocazionali de infractorii de obicei, care au dovedit perseverenta Tn activitatile infractionale. Repartizarea condamnatilor pe grupuri se facea pe baza unui examen psihofizic, ceea ce a determinat Tnfiintarea, pe langa penitenciare si institute de preventie, a unor laboratoare de antropologie, care aveau si o anexa psihiatrica si care consemnau observatiile efectuate asupra condamnatilor ntr-un dosar antropologic. S-a prevazut clasificarea detinutilor n mai multe categorii de disciplina, cu posibilitatea trecerii dintr-o categorien alta. Legea a acordat importanta cuvenita educatiei n penitenciare si n institutele pentru minori, statornicind principiul instructiei obligatorii pentru detinutii si internatii minori, dar si pentru adultii care nu absolvisera Tnvatamantul primar. Alaturi de instructia primara, s-a acordat un rol important educatiei religioase ca baza a comportamentului etic si s-a introdus, totodata, educatia fizica drept mijloc de mentinere a starii de sanatate a condamnatilor. Munca a fost considerata un mijloc de consolidare a procesului de reeducare pe care trebuie sa l parcurga condamnatii, asigurnd n acelasi timp o readaptare la viata libera n conditii de onestitate. n lege s-au prevazut cotele Tmpartirii beneficiului muncii condamnatilor n trei parti diferentiate din punct de vedere al cuantumului: o parte cuvenita statului, alta parte cuvenita victimei care nu a obtinut despagubiri si o parte condamnatului. Legea a mai prevazut un sistem de sanctiuni si recompense, precum si masuri demtretinere, igiena si sanatate. Pentru minori s-au creat institute corectionale destinate celor condamnati la o pedeapsa, institute de educatie fortata destinate minorilor care au savarsit infractiuni fara discernamant si institute de protectie pentru minori abandonati, vagabonzi, retardati, cu comportament necorespunzator, care nu au savarsit infractiuni. 17. Notiunea de pedeapsa. Pedeapsa este o sanctiune specifica dreptului penal, chiar daca termenul este folosit si n afara dreptului penal, si reprezinta cea mai importanta categorie de sanctiuni de drept penal. Pedeapsa intra n categoria sanctiunilor represive, spre deosebire de masurile de siguranta, care sunt masuri preventive. Ea este destinata sa

24

Sanctiunile de drept penal 23 puna capat activitatii infractionale si sa determine o schimbare a mentalitatii infractorului. Totodata, pedepsele sunt sanctiuni de baza, n sensul ca, ori de cte ori legea incrimineaza o fapta, trebuie sa prevada ca sanctiune o pedeapsa. Din cele mai vechi timpuri pedeapsa a fost o sanctiune asociata cu ideea de razbunare: victima era aceea care, actionand sub imperiul iritarii provocate de ofensa ori vatamarea care i-a fost cauzata, provoaca la rndul sau autorului o suferinta. Mai trziu, oamenii s-au grupat si s-au supus unei autoritati comune, care intervenea n disputele individuale, cu grija de a respecta ordinea n cadrul grupului si de a asigura pacea tuturor. Justitia privata a disparut cu timpul, transformndu-se n justitia clanului, tribului, cetatii, statului1. 18. Sanctiunile de drept penal. Sanctiunile de drept penal sunt masuri coercitive specifice dreptului penal, impuse de instanta de judecata printr-o hotarare judecatoreasca, drept consecinta a savarsirii unei infractiuni. Sanctiunile de drept penal sunt un mijloc de restabilire a ordinii de drept si de realizare a reglementarii juridice a relatiilor de aparare sociala2. Realizarea prin constrngere a ordinii de drept semnifica aplicarea si executarea sanctiunilor de drept penal. Daca n cadrul raporturilor de conformare sanctiunea constituie o alternativa la conduita de conformare, n cadrul raporturilor conflictuale sanctiunea apare ca element al acestora, mai exact constituind obiectul lor3. 19. Caracteristicile sanctiunilor de drept penal. Sanctiunile de drept penal au o puternica componenta coercitiva si, din acest motiv, se poate spune ca au caracter represiv. Sanctiunile de drept penal implica un regim coercitiv, anumite privatiuni si, din acest motiv, au caracter represiv, fata de sanctiunile de drept civil, care au caracter reparator.
1 2 3

R. Schmelck, G. Picca, op. cit., p. 4. C. Bulai, B.N. Bulai, op. cit., p. 280. Ibidem.

25

24

Drept executional penal

Totodata, prin faptul ca Tmpiedica savarsirea de infractiuni, sanctiunile de drept penal au caracter preventiv. n doctrina 1 s-a precizat ca sanctiunile de drept penal au caracter necesar si inevitabil. Procesul penal este guvernat de principiul oficialitatii, organele judiciare av nd obligatia sa exercite din oficiu actiunea penala, cu exceptia infractiunilor pentru care este prevazuta plangerea prealabila. Odata stabilita raspunderea penala, aplicarea sanctiunii este inevitabila, spre deosebire de sanctiunile extrapenale. Si, n sfarsit, cea mai importanta caracteristica a sanctiunilor de drept penal este aceea ca intervin exclusiv postdelictual. Aplicarea lor este posibila numai ca urmare a savarsirii faptelor prevazute de legea penala 2. 20. Clasificarea sanctiunilor de drept penal A. Pedepsele sunt sanctiuni specifice dreptului penal, n sensul ca fiecarei infractiuni trebuie sa Ti corespunda o pedeapsa. Chiar daca au un caracter aflictiv, impun nd o restr ngere a libertatii si/sau a drepturilor persoanei, scopul lor este apararea societatii de infractiuni si prevenirea savarsirii de fapte penale. Pedepsele sunt singurele sanctiuni cu caracter represiv, care printr-o actiune coercitiva si n acelasi timp educativa tind sa determine o schimbare a mentalitatii antisociale a condamnatului. B. Masurile educative sunt sanctiuni care constau n masuri de refacere sau corectare a procesului educativ, aplicabile exclusiv minorilor. Masurile educative se Tntemeiaza pe teza ca savarsirea de infractiuni de catre minori este rezultatul unor grave deficiente educative. Desi au o components coercitiva, implic nd restrictii ale libertatii minorilor, masurile educative sunt lipsite de caracter represiv. Aceste sanctiuni sunt adecvate conditiilor psihofizice ale minorilor, cu personalitati n curs de formare si susceptibili de influentare prin astfel de masuri. C. Masurile de siguranta sunt sanctiuni de drept penal cu caracter exclusiv preventiv, care se iau fata de persoanele care savarsesc fapte penale din cauza unei stari de pericol pe care acestea o prezinta si care
1 2

V. Dongoroz, op. cit., p. 576. C. Bulai, B.N. Bulai, op. cit., p. 285.

26

Sanctiunile de drept penal 25 le-ar putea determina sa savarseasca alte fapte prevazute de legea penal a. Scopul masurilor de siguranta este Tnlaturarea starii de pericol care poate determina savarsirea de fapte antisociale. Starile de pericol nu trebuie confundate cu pericolul social al infractiunii, ntruc t aceste stari de pericol nu tin de fapta, ci de persoana faptuitorului si nu pot fi combatute prin aplicarea de pedepse, ntruc t faptele nu tin de constiinta sau vointa faptuitorului. Masurile de siguranta nu sunt conditionate de existenta raspunderii penale.

Capitolul al II-lea
Pedeapsa
21. Notiune. Pedeapsa este o sanctiune specifica dreptului penal, desi n sens larg termenul este folosit si n alte domenii ale dreptului. Am putea defini pedeapsa ca o masura coercitiva prevazuta de lege pentru savarsirea unei infractiuni si aplicata de instanta judecatoreasca printr-o hotarare definitiva. 22. Caracteristicile pedepsei. a) Pedeapsa este o masura de constrngere. Orice pedeapsa presupune fie privarea de libertate si restr ngerea unor drepturi, fie numai restr ngerea unor drepturi si este n masura sa produca un disconfort, o suferinta, o stare de frustrare. Constr ngerea este de esenta pedepsei si este impusa de necesitatea apararii valorilor sociale vatamate sau puse n pericol prin infractiune. Apararea societatii mpotriva savarsirii de infractiuni, asigurarea valorilor sociale ocrotite de lege sunt realizabile numai n cazul reactiei prompte a organelor judiciare n situatia savarsirii unei infractiuni, iar instrumentul este constr ngerea pe care o implica pedeapsa. b) Pedeapsa este un mijloc de reeducare, ntruct regimul de executare este Tnsotit de un proces educativ care Tsi propune sa influenteze conduita viitoare a condamnatului. De regula, privarea de libertate, restr ngerea unor drepturi sunt de natura sa influenteze starea psihica a condamnatului n sensul evitarii savarsirii unor fapte antisociale. Constr ngerea rezultata din punerea n executare a pedepsei nu este un scop n sine, ci este subsumata procesului educativ care trebuie sa

27

26

Drept executional penal

Tnsoteasca executarea oricarei pedepse si care are drept scop eliminarea din constiinta condamnatului a recurgerii la fapte antisociale ca mijloc de solutionare a tendintelor, nevoilor sau starilor conflictuale n care s-ar afla acesta la un moment dat. Caracterul coercitiv si caracterul educativ trebuie sa ramana mpletite organic pe tot parcursul executarii pedepsei, asigur nd succesul acesteia: prevenirea savarsirii de noi infractiuni. c) Pedeapsa se aplica n scopul prevenirii savarsirii de noi infrac tiuni. Prevenirea savarsirii de noi infractiuni este o trasatura esentiala a pedepsei. Aceasta realizeaza o preventie speciala, mpiedic ndu-l pe condamnat sa mai savarseasca infractiuni, si, totodata, induce o stare de temere si altor persoane care ar fi tentate sa savarseasca astfel de fapte. Prevenirea savarsirii de noi infractiuni exprima atat ratiunea pedep sei, c t si aptitudinea acesteia de a determina transformarea constiintei condamnatului. Pedeapsa nu poate fi conceputa decat n vederea prevenirii savarsirii de noi infractiuni. 23. Scopul pedepsei. Pedeapsa fiind cel mai important mijloc de realizare a scopului legii penale, si anume apararea mpotriva infractiu1 nilor a ordinii de drept, scopul sau se identifica cu scopul legii penale . Potrivit art. 52 alin. (1) C. pen., scopul pedepsei este prevenirea savarsirii de noi infractiuni. Pedeapsa realizeaza scopul preventiei generale at t prin prevederea ei n legea penala, c t si prin aplicarea concreta asupra infractorului, prin caracterul sau de exemplaritate. Pedeapsa trebuie sa raspunda necesitatii de aparare a societatii mpotriva infractiunilor. Pedeapsa exercita o influenta generala si difuza asupra comportamentului infractional at t prin riscul pe care si-l asuma faptuitorul de a fi prins, arestat si adus n fata instantei, c t si ca urmare a conditiilor de executare a pedepsei. Pedeapsa realizeaza o preventie speciala asupra condamnatului, mpiedic nd recidiva. ndeplinirea acestui obiectiv nu trebuie sa deter mine un regim de executare excesiv de sever, care sa l faca pe condamnat sa iasa din penitenciar mai agresiv dec t a intrat sau sa l faca inapt fizic si psihic sa ocupe un loc util n societate.

Idem, p. 294.

28

Sanctiunile de drept penal 27 Doctrina nu concepe azi o Tnmultire a suferintelor condamnatului, ci o reducere a lor, nelasand sa subziste dec t cele ce rezulta din natura executarii pedepsei privative de libertate 1. 24. Functiile pedepsei. a) Functia de constr ngere. De esenta pedep sei este impunerea unor privatiuni de ordin fizic si moral condam natului, de natura a-i provoca o anumita suferinta. Constr ngerea exclude suferinte fizice de genul torturii, muncii fortate sau desfasurarii unor activitati care aduc atingere demnitatii umane. b) Functia de reeducare. Aceasta completeaza functia de constr n gere prin influenta directa si imediata pe care o are asupra celui condamnat, scoaterea sa din mediul n care si-a dus pana atunci existenta, prin impunerea unor privatiuni, prin desfasurarea unor activitati edu cative cu participarea activa a celui condamnat. c) Functia de exemplaritate consta n influenta pe care o produce asupra altor persoane aplicarea pedepsei condamnatului. Fermitatea cu care este aplicata pedeapsa, dezaprobarea generala de care este Tnsotita fapta si caracterul inevitabil al pedepsei influenteaza opinia publica. d) Functia de eliminare este realizata prin scoaterea temporara a celui condamnat din mediul social. n acest fel, societatea este ferita de eventuala apetenta a celui condamnat pentru savarsirea de noi infractiuni, iar asupra celui condamnat se exercita influenta educativa a pedepsei. 25. Categorii de pedepse A. Dupa obiectul asupra caruia poarta: a) pedepse corporale. n prezent, pedeapsa cu moartea mai exista numai n unele sisteme de drept; b) pedepse privative sau restrictive de libertate constau n lipsirea de libertate sau Tngradirea libertatii condamnatului: nchisoarea, interzicerea de a parasi localitatea etc.; c) pedepse pecuniare - au ca obiect patrimoniul condamnatului: amenda, confiscarea;

Ch. Germain, op. cit., p. 21.

29

28

Drept executional penal

d) pedepse privative sau restrictive de drepturi - se exercita asupra drepturilor condamnatului, al caror exercitiu este suspendat pe diverse termene; e) pedepse morale - constau n dezaprobarea publica a infractorului si a faptei sale: mustrarea, blamul public, afisarea hotararii de condamnare.
B. Dupa importanta atribuita pedepsei din punct de vedere functio nal: a) pedepse principale - care pot fi stabilite si aplicate singure; fiecare infractiune are prevazuta o pedeapsa principals, la care se pot alatura pedepse complementare si accesorii; b) pedepse complementare - se aplica de instanta de judecata, pe baza legii, n completarea pedepsei principale; c) pedepsele accesorii - sunt atasate de lege la pedeapsa principals, ca un accesoriu al acesteia. -

26. Pedepsele principale pentru persoana fizica sunt prevazute n art. 53 C. pen.: - detentiunea pe viata; - nchisoarea de la 15 zile la 30 de ani; - amenda de la 100 lei la 50.000 lei. Detentiunea pe viata a fost introdusa prin Decretul-lege nr. 6/1990, nlocuind pedeapsa cu moartea. Detentiunea pe viata este prevazuta alternativ cu pedeapsa nchisorii de 25 ani, cu exceptia infractiunilor de genocid pe timp de razboi -art. 357 alin. (2) C. pen. - si tratamente neomenoase pe timp de razboi -art. 358 alin. (4) C. pen., c nd este prevazuta ca pedeapsa unica. Detentiunea pe viata nu se aplica persoanei care a mplinit 60 de ani la data pronuntarii hotararii, iar daca cel condamnat a mplinit v rsta de 60 de ani n timpul executarii pedepsei, detentiunea pe viata se nlocuieste cu nchisoarea pe timp de 25 ani. n cazul minorilor, c nd legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii pe viata, se aplica nchisoarea de la 5 la 20 ani, potrivit art. 109 alin. (2) C. pen.

30

Sanctiunile de drept penal 29 27. Functiile nchisorii. a) nchisoarea este un mijloc de constr ngere, pentru ca lipseste de libertate pe cel condamnat, asigur ndu-i o izolare de societate pe o durata de timp. b) nchisoarea este un mijloc de reeducare, ntruc t, pe durata executarii pedepsei, cel condamnat este obligat sa respecte ordinea si disciplina locului de detinere si sa se supuna programului educativ. c) nchisoarea este un mijloc de prevenire a savarsirii de infractiuni, ntruc t, pe durata executarii pedepsei, cel condamnat este izolat de mediul social si nu poate savarsi infractiuni de genul celor pe care le-a savarsittn stare de libertate. 28. Regimul de executare a nchisorii. Sunt cunoscute mai multe regimuri de executare a pedepsei nchisorii: a) Regimul detinerii n comun a infractorilor de toate categoriile, fara distinctii de varsta, sex, antecedente penale, gravitatea infractiunii etc. Cei condamnati sunt detinuti n spatii comune, at t ziua, c t si noaptea. Avantajele acestui sistem constau n aceea ca presupune cheltuieli mai reduse, este usor de organizat si suportabil pentru condamnati. Dezavantajele constau n aceea ca faciliteaza contacte ntre con damnati de diferite categorii, care transforms penitenciarul ntr-o scoala a crimei. b) Regimul izolarii celulare (pennsylvanian) a fost experimentat n Anglia si adoptat apoi de statul Pennsylvania n 1790. Pe timpul executarii, condamnatii stau izolati n celule perioade lungi de timp, noaptea si ziua, cu interdictie de a comunica cu vreo persoana. Sistemul celular a fost creat ca o reactie fata de regimul comun si prezinta avantajul ca se evita influentele negative. Dezavantajele sunt numeroase: este un sistem cu costuri mari, izolarea favorizeaza tulburari psihice, nu se poate organiza munca condamnatului n celula. c) Regimul mixt (auburnian) aplica izolarea celulara numai pe timpul noptii, iar ziua detinutii lucreaza n comun, fara a comunica ntre ei. Avantajul consta Tn aceea ca detinutul participa la munca, se elimina influentele negative, dar regimul auburnian nu stimuleaza la resocializare.

31

30

Drept executional penal

d) Regimul progresiv (irlandez) consta n detinerea n regim celular, dupa care, pe masura comportarii bune, se poate trece la detinerea n regim comun, apoi la semilibertate si, n cele din urma, daca cel condamnat da dovezi temeinice de ndreptare, la liberare conditionata. 29. Felurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate. Regimul de detinere n Rom nia este comun. Condamnatii sunt separati dupa sex, natura infractiunii, durata pedepsei, starea de recidiva, precum si dupa comportament. Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt: a) regimul de maxima siguranta; b) regimul nchis; c) regimul semideschis; d) regimul deschis. Asa cum rezulta din prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 275/2006, regimurile de executare a pedepselor privative de libertate se diferentiaza n raport cu gradul de limitare a libertatii de miscare a persoanelor condamnate, modul de desfasurare a activitatilor si conditiile de detentie. Regimul de maxima siguranta se aplica persoanelor condamnate la pedeapsa detentiunii pe viata si persoanelor condamnate la pedeapsa nchisorii mai mare de 15 ani. Natura, modul de savarsire a infractiunii, precum si persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate n regimul de executare imediat inferior ca grad de securitate.

Capitolul al III-lea
Amenda
30. Nojiune. Primele forme de represiune au cuprins si un aranjament banesc ntre victima si inculpat: compozitiunea. Odata cu etatizarea represiunii, statul a Tnteles sa pretinda pentru interventia sa o suma de bani, sub forma unei pedepse pecuniare care reprezenta amenda.

32

Sanctiunile de drept penal

31

La romani, ntlnim frecvent pedeapsa amenzii (res pecuniaria, multa) si a confiscarii (publicatio bonorum, ademptio bonorum)1. Amenda reprezinta o suma de bani pe care condamnatul este obligat sa o achite organelor statului, iar functia coercitiva a acestei sanctiuni se exercita prin micsorarea patrimoniului sau, prin starea de disconfort financiar creata de executarea pedepsei amenzii. Aplicarea pedepsei amenzii prezinta numeroase avantaje: a) se evita scoaterea condamnatului din mediul de viata obisnuit si, n acelasi timp, se evita contactul cu lumea infractionala; b) este adaptabila, prezentnd o buna individualizare; c) este remisibila, putnd fi restituita n cazul unei erori judiciare. Efectele negative 2 ale pedepsei constau n aceea ca repercusiunile aplicarii se pot rasfrange si asupra altor persoane. n reglementarea Codului penal de la 1968, amenda este prevazuta ca pedeapsa principals, unica sau alternativ cu pedeapsa nchisorii, nu este prevazuta cumulativ cu pedeapsa privativa de libertate. Amenda a fost prevazuta ca pedeapsa alternativa la pedeapsa nchisorii pentru infractiunile pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii de maximum 2 ani. 31. Limitele speciale ale amenzii. Dispozitiile privitoare la limitele amenzii sunt cuprinse n art. 63 C. pen., care stabilesc un minim si un maxim n trei situatii: a) cnd legea prevede pedeapsa amenzii fara a-i arata limitele (minim 150 lei, maxim 10.000 lei); b) cnd legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa nchisorii de cel mult 1 an (minimul este de 300 lei si maximul de 15.000 lei); c) cnd legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa nchisorii mai mare de un an (minim 500 lei, maxim 30.000 lei). Limitele generale ale amenzii prevazute de art. 53 C. pen. sunt 100 lei si maximum 50.000 lei. 32. nlocuirea pedepsei amenzii pentru persoana fizica. Legea penala a prevazut posibilitatea nlocuirii pedepsei amenzii cu nchi-

1 2

V. Dongoroz, op. cit., p. 628. C. Bulai, B.N. Bulai, op. cit., p. 312.

33

32

Drept executional penal

soarea pentru situatia n care condamnatul se sustrage cu rea-credinta de la executarea amenzii. Amenda poate fi Tnlocuita cu pedeapsa nchisorii n limitele n care aceasta este prevazuta pentru infractiunea savarsita. nlocuirea este posibila numai la infractiunile la care amenda este prevazuta alternativ, nu si n cazurile n care amenda este prevazuta ca pedeapsa unica. Daca instanta a recunoscut n favoarea inculpatului circumstante atenuante, acestea nu pot fi Tnlaturate ca efect al nlocuirii pedepsei amenzii cu nchisoarea. n acest caz, transformarea pedepsei amenzii n pedeapsa nchisorii trebuie sa aiba n vedere daca minimul special al pedepsei nchisorii este de 3 luni sau mai mare ori este sub 3 luni. Instanta care Tnlocuieste pedeapsa amenzii cu nchisoarea, n limitele prevazute de lege, trebuie sa individualizeze noua pedeapsa nu numai n raport de limitele legale, ci si cu partea din amenda care a fost achitata.

Capitolul al IV-lea
Pedepsele complementare aplicabile persoanei fizice
33. Interzicerea unor drepturi este o pedeapsa restrictiva de drepturi care se adauga la pedeapsa nchisorii. Interdictia este temporara, de la 1 la 10 ani, si priveste numai exercitiul drepturilor, nu si capacitatea de a dobndi astfel de drepturi. Pedeapsa interzicerii unor drepturi este prevazuta n art. 64 C. pen. si consta n interzicerea unuia sau a unora dintre urmatoarele drepturi: a) Dreptul de a alege si de a fi ales n autoritatile publice sau n functii elective publice. Interdictia priveste exercitiul drepturilor electorale prevazute de Constitutia Romniei si se refera atat la dreptul de a alege, ct si la dreptul de a fi ales. b) Dreptul de a ocupa o functie implicnd exercitiul autoritatii de stat. Condamnatul nu poate fi ncadrat ntr-o astfel de functie sau nu mai poate continua sa ocupe o astfel de functie. n principiu, interzicerea acestui drept nu poate fi pronuntata decat alaturi de interzicerea dreptu rilor electorale. c) Dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul

34

Sanctiunile de drept penal 33 pentru savarsirea infractiunii. Interzicerea se pronunta numai n situatiile n care condamnatul s-a folosit de activitatea, functia sau profesia sa pentru a savarsi infractiunea. d) Drepturile parintesti. Aceste drepturi pot fi interzise pe durata stabilita prin hotararea de condamnare. Odata condamnatul decazut din drepturile parintesti, instanta civila poate institui tutela minorului, la cererea autoritatii tutelare. Instanta pronunta interzicerea drepturilor parintesti n cazul savarsirii unor infractiuni care constituie Tncalcari grave ale obligatiilor parintesti. e) Dreptul de a fi tutore sau curator. Aceasta pedeapsa poate fi aplicata pentru savarsirea unor infractiuni care l fac pe autorul lor nedemn sa Tndeplineasca sarcina de tutore sau de curator, ntruc t ar primejdui grav interesele minorului. 34. Conditii de aplicare a pedepsei interzicerii unor drepturi. n conformitate cu prevederile art. 65 C. pen., pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi se aplica numai pe langa pedeapsa nchisorii de cel putin 2 ani. Aplicarea pedepsei este obligatorie atunci c nd este prevazuta pentru infractiunea savarsita. n celelalte cazuri, poate fi aplicata de instanta atunci c nd pedeapsa nchisorii la care a fost condamnat cel n cauza este cel putin 2 ani si c nd se apreciaza ca aplicarea pedepsei complementare este necesara n raport cu natura si gravitatea infrac tiunii, cu Tmprejurarile cauzei si cu persoana infractorului. 35. Executarea pedepsei interzicerii unor drepturi. Pedeapsa comple mentara a interzicerii unor drepturi se executa dupa ce pedeapsa principala a nchisorii a fost n ntregime executata sau considerata ca executata. Executarea poate sa nceteze nainte de expirarea duratei stabilite n hotararea de condamnare, atunci c nd intervine o cauza care Tnlatura consecintele penale ale faptei. Daca cel condamnat este liberat conditional executarea ncepe la data c nd s-a mplinit executarea pedepsei. 36. Degradarea militara. Pedeapsa complementara a degradarii militare se aplica numai condamnatilor militari sau rezervisti si consta n pierderea gradului militar si a dreptului de a purta uniforma. Sub aspec-

35

34

Drept executional penal

tul naturii, este o pedeapsa determinata, iar sub aspectul duratei, este o pedeapsa nedeterminata, n sensul ca legea nu prevede o limita a duratei sale1. Efectele degradarii militare continua sa se produca chiar si dupa reabilitare, asa cum rezulta din prevederile art. 133 alin. (2) C. pen. Degradarea militara este obligatorie cnd pedeapsa principals aplicata militarilor sau rezervistilor este mai mare de 10 ani sau detentiunea pe viata. Aplicarea pedepsei este facultativa cand militarul sau rezervistul a savarsit o infractiune intentionata, iar pedeapsa pe care i-a aplicat-o instanta de judecata este de cel putin 5 ani si de cel mult 10 ani.

Capitolul al V-lea
Pedepsele accesorii
37. Notiune. Pedeapsa accesorie este o pedeapsa privativa de drepturi care Tnsoteste pedeapsa principala a detentiunii pe viata sau a nchisorii, ca un accesoriu al acesteia2. Condamnarea la pedeapsa nchisorii atrage interzicerea drepturilor prevazute n art. 64 lit. (a)-(c) C. pen. Interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. d) si e) se aplica numai tinandu-se seama de natura si gravitatea infractiunii savarsite, de Tmprejurarile cauzei, de persoana infractorului si de interesele copilului ori ale persoanei aflate sub tutela sau curatela. Insotind pedeapsa principala, pedeapsa accesorie dureaza atat ct dureaza si executarea pedepsei principale. Pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei nchisorii sau suspendarii sub supraveghere a executarii acestei pedepse se suspenda si executarea pedepselor accesorii.

Capitolul al VI-lea
Pedepsele aplicabile persoanei juridice
38. Amenda. Este singura pedeapsa principala prevazuta pentru persoana juridica, n cuantum de la 2.500 lei la 2.000.000 lei.

1 2

Idem, p. 319. C. Bulai, B.N. Bulai, op. cit., p. 330.

36

Sanctiunile de drept penal 35 Ca si n cazul persoanei fizice, limitele amenzii au fost prevazute n Partea generala a Codului penal, iar normele speciale prevad ca se aplica persoanei juridice pedeapsa amenzii. Pentru determinarea limitelor amenzii trebuie sa aiba loc calificarea juridica a faptei savarsite de persoana juridica n cadrul activitatii sale, n numele ori n interesul acesteia, pentru ca, n raport cu pedeapsa prevazuta de lege pentru persoana fizica, sa se determine n concret limitele amenzii aplicabile. Prin caracteristicile sale, pedeapsa amenzii se dovedeste adecvata nu numai persoanelor fizice, ci si subiectelor colective de drept. 39. Pedepsele complementare aplicate persoanei juridice A. Dizolvarea persoanei juridice. Desi este caracterizata de lege ca pedeapsa complementara, dizolvarea este cea mai severa sanctiune ce poate fi aplicata persoanei juridice si are un caracter exceptional, fiind justificata prin aceea ca persoana juridica a fost constituita n scopul savarsirii de infractiuni si trebuie eliminata din societate. Aceasta pedeapsa se aplica si n caz de neexecutare cu rea-credinta a vreuneia dintre pedepsele complementare prevazute de art. 53 alin. (3) lit. b)-d) C. pen. Dizolvarea persoanei juridice are ca efect declansarea procedurii de lichidare si, n acest scop, o copie a hotararii definitive de condamnare se trimite de Tndata instantei civile, care va proceda la desemnarea unui lichidator. B. Suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice. Prin suspendare Tntelegem ncetarea activitatii persoanei juri dice n ansamblu sau numai a uneia sau unora dintre activitatile sale pe durata prevazuta n art. 53 1 alin. (3) lit. b) C. pen., adica de la 3 luni la un an, n cazul suspendarii activitatii n ansamblu, si de la 3 luni la 3 ani, n cazul suspendarii unei anumite activitati n legatura cu care s-a savarsit infractiunea. Suspendarea activitatii este perceputa si ca sanctiune mai grava, aplicata, potrivit art. 71 3 alin. (2), n cazul neexecutarii cu rea-credinta a pedepsei complementare prevazute de art. 53 1 alin. (3) lit. e) C. pen., a afisarii sau difuzarii hotararii de condamnare. Dizolvarea sau suspendarea activitatii persoanei juridice nu se aplica partidelor politice, sindicatelor, patronatelor si organizatiilor religioase

37

36

Drept executional penal

ori apartinand minoritatilor, persoane juridice constituite potrivit legii, nici celorcareTsi desfasoara activitatea n domeniul presei. C. nchiderea unor puncte de lucru. Este o pedeapsa complementara care consta, potrivit art. 71 5 alin. (1) C. pen., n nchiderea unuia sau mai multor puncte de lucru apartinand persoanei juridice cu scop lucrativ, n care s-a desfasurat activitatea n realizarea careia s-a savarsit infractiunea. Aceasta pedeapsa nu se aplica persoanelor juridice care Tsi desfa soara activitatea n domeniul presei. D. Interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice. Este prevazuta de art. 71 6 C. pen. si consta n suspendarea dreptului de a participa la procedurile de achizitii publice, direct sau indirect. Este o masura care are rolul de a preveni savarsirea de noi infractiuni si de a determina persoana juridica sa uzeze de procedee exclusiv licite n activitatea sa de obtinere a unor contracte de achizitii publice. Durata sanctiunii este cea prevazuta de art. 53 1 alin. (3) lit. d) C. pen., de la unu la 3 ani. E. Afisarea sau difuzarea hotararii de condamnare. Este o pedeapsa complementara al carei scop este prevenirea savarsirii de noi infractiuni de catre persoana juridica, prin prezentarea publica a situatiei acesteia, pentru avertizarea eventualilor sai parteneri. Afisarea hotararii se realizeaza n extras, n forma si locul stabilite de instanta, pentru o perioada cuprinsa ntre o luna si 3 luni. Difuzarea hotararii de condamnare se face n extras si n forma stabilita de instanta, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuala desemnate de instanta. Daca difuzarea se face prin presa scrisa sau audiovizuala, instanta stabileste numarul aparitiilor, care nu poate fi mai mare de 10, iar n cazul difuzarii prin alte mijloace audiovizuale, durata acesteia nu poate depasi 3 luni. Prin afisarea sau difuzarea hotararii de condamnare nu poate fi dezvaluita identitatea victimei; cheltuielile de afisare sau difuzare se suporta de persoana juridica condamnata.

38

Titlul al III-lea
Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate

Capitolul I
Punerea n executare a pedepsei nchisorii
40. n conformitate cu prevederile art. 418 C. proc. pen., hotrrea instanei penale, rmas definitiv la prima instan de judecat, la instana de apel sau la instana de recurs, se pune n executare de ctre prima instan de judecat, care devine instana de executare. Hotrrile pronunate n prim instan de nalta Curte de Casaie i Justiie se pun n executare de Tribunalul Bucureti. Dac hotrrea rmne definitiv la o instan superioar, aceasta are obligaia de a trimite, de ndat, instanei de executare un extras din acea hotrre, n vederea punerii n executare. Instana de executare deleag unul dintre judectorii si pentru efectuarea punerii n executare. Executarea pedepselor se desfoar sub supravegherea, controlul i autoritatea judectorului delegat. Preedintele curii de apel desemneaz anual unul sau mai muli judectori delegai pentru executarea pedepselor privative de libertate pentru fiecare penitenciar aflat n circumscripia teritorial a curii de apel. Judectorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate supravegheaz i controleaz asigurarea legalitii n executarea pedepselor i exercit toate atribuiile prevzute de Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor i a msurilor dispuse de organele judiciare n procesul penal. Potrivit art. 420 C. proc. pen., pedeapsa nchisorii i a deteniunii pe via se pun n executare prin emiterea mandatului de executare. Mandatul de executare se emite de instana de executare n trei exemplare i cuprinde: denumirea instanei care a emis mandatul, data

39

38

Drept execu ional penal

emiterii, datele privitoare la persoana condamnatului prev zute n art. 70 C. proc. pen., num rul i data hot rrii care se execut , denumirea instan ei care a pronun at-o, pedeapsa pronun at i textul de lege aplicat, timpul re inerii i arest rii preventive care s-a dedus din durata pedepsei, men iunea dac cel condamnat este recidivist, ordinul de arestare i de deinere, semn tura pre edintelui, precum i tampila acelei instan e. n cazul n care cel condamnat se afl n stare de libertate, odat cu emiterea mandatului, judec torul delegat emite i un ordin prin care se interzice condamnatului s prseasc ara. Ordinul se ntocme te n trei exemplare i cuprinde datele prev zute de lege pentru mandatul de executare i dispozi ia de interzicere a p rsirii rii. Ordinul se transmi te organului competent s elibereze pa aportul i Inspectoratului General al Poli iei de Frontier . n vederea punerii n executare a mandatului emis n baza unei hot rri judec tore ti definitive de condamnare, organul de poli ie poate p trunde n domiciliul sau re edin a unei persoane f r nvoirea acesteia, precum i n sediul unei persoane juridice f r nvoirea repre zentantului legal al acesteia. n vederea aducerii la ndeplinire a mandatului de executare, se trimit dou exemplare organului de poli ie, comandantului locului de deinere, c nd condamnatul este arestat, sau comandantului unit ii militare unde face serviciul militar cel condamnat. n baza mandatului de executare, organul de poli ie procedeaz la arestarea condamnatului, c ruia i se nmneaz un exemplar al acestuia, dup care este dus la locul de de inere cel mai apropiat, unde organul de poli ie pred cellalt exemplar al mandatului de executare. Dac persoana mpotriva c reia s-a emis mandatul nu este g sit, organul de poli ie ntocme te un proces-verbal n care consemneaz cele constatate i ia m suri pentru darea n urm rire a celui condamnat. Pedeapsa nchisorii cu executare la locul de munc se pune n executare prin emiterea mandatului de executare. Mandatul se emite n 4 exemplare i cuprinde, pe l ng men iunile prev zute n art. 420 C. proc. pen., urm toarele date: denumirea, sediul unit ii unde se execut pedeapsa, dispozi ia de executare a pedepsei ctre conducerea unit ii i de re inere i vrsare la bugetul de stat a cotei prev zute de lege. n vederea aducerii la ndeplinire a mandatului de executare emis, se trimite c te un exemplar unit ii unde se va executa pedeapsa, con-

40

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate 39 damnatului i organului de poliie din localitatea n care i are sediul unitatea. Totodat, o copie de pe dispozitivul hotrrii se trimite de instana de executare consiliului local n a crui raz teritorial i are domiciliul condamnatul. Dac persoana fa de care se efectueaz executarea mandatului ridic obieciuni n ce privete identitatea, este condus n faa instanei locului unde a fost gsit. Cnd este necesar, instana cere relaii judectorului care a emis mandatul. Pn la rezolvarea obieciilor, instana, dac apreciaz c nu exist pericol de dispariie, dispune punerea n libertate a persoanei mpotriva creia s-a executat mandatul. Dac instana constat c persoana adus nu este cea artat n mandat, o pune imediat n libertate, iar dac constat c obieciile sunt nefondate, dispune executarea mandatului. n acest sens, procedeaz la ascultarea condamnatului i dispune, prin ncheiere, arestarea acestuia. n cazul condamnrii la pedeapsa nchisorii cu suspendarea condiionat a executrii sau cu suspendarea pedepsei sub supraveghere, instana, potrivit art. 359 alin. (1) C. proc. pen., atrage atenia celui condamnat asupra dispoziiilor a cror nerespectare atrage revocarea suspendrii. Dac instana a dispus suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere, preedintele face cunoscut celui condamnat msurile de supraveghere la care este supus i obligaiile pe care trebuie s le respecte. n toate cazurile n care s-a pronunat condamnarea cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei ori cu suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere, instana de executare aduce aceasta la cunotina unitii unde condamnatul i desfoar activitatea, iar n cazul suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere, i organului de poliie din localitatea unde domiciliaz condamnatul. 41. Temeiul executrii pedepselor. n conformitate cu art. 2 din Legea nr. 275/2006, pedepsele se execut numai n temeiul hotrrilor judectoreti rmase definitive. Potrivit art. 416 C. proc. pen., hotrrile primei instane rmn definitive: 1. la data pronunrii, cnd hotrrea nu este supus apelului i nici recursului;

41

40

Drept execuional penal

2. la data expirrii termenului de apel: a) cnd nu s-a declarat apel n termen; b) cnd apelul declarat a fost retras nuntrul termenului; 3. la data retragerii apelului, dac aceasta s-a produs dup expirarea termenului de apel; 4. la data expirrii termenului de recurs, n cazul hotrrilor nesu puse apelului sau dac apelul a fost respins: a) cnd nu s-a declarat recurs n termen; b) cnd recursul declarat a fost retras nuntrul termenului; 5. la data retragerii recursului declarat mpotriva hotrrilor menio nate la pct. 4, dac aceasta s-a produs dup expirarea termenului de recurs; 6. la data pronunrii hotrrii prin care s-a respins recursul declarat mpotriva hotrrilor menionate la pct. 4. Potrivit art. 416 1 C. proc. pen., hotrrile instanei de apel rmn definitive: 1. la data expirrii termenului de recurs: a) cnd apelul a fost admis fr trimitere pentru rejudecare i nu s-a declarat recurs n termen; b) cnd recursul declarat mpotriva hotrrii menionate la lit. a) a fost retras nuntrul termenului; 2. la data retragerii recursului declarat mpotriva hotrrii menionate la lit. a), dac aceasta s-a produs dup expirarea termenului de recurs; 3. la data pronunrii hotrrii prin care s-a respins recursul declarat mpotriva hotrrii menionate la lit. a). n sfrit, potrivit art, 417 C. proc. pen., hotrrea instanei de recurs rmne definitiv la data pronunrii acesteia cnd: a) recursul a fost admis i procesul a luat sfrit n faa instanei de recurs, fr rejudecare; b) cauza a fost rejudecat de instana de recurs, dup admiterea recursului; c) cuprinde obligarea la plata cheltuielilor judiciare, n cazul respin gerii recursului.

42

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate

41

Capitolul al II-lea
Executarea pedepselor privative de libertate
42. Penitenciarele, potrivit art. 11 din Legea nr. 275/2006, sunt locuri anume destinate executrii pedepselor deteniunii pe via i a nchisorii. nfiinarea penitenciarelor se face prin hotrre a Guvernului, acestea au personalitate juridic i se afl n subordinea Administraiei Naionale a Penitenciarelor. Organizarea i funcionarea penitenciarelor se stabilesc prin ordin al ministrului justiiei, iar prin decizia directorului Administraiei Naionale a Penitenciarelor se pot nfiina secii interioare sau exterioare n raport cu regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, categoriile de persoane condamnate i cerinele speciale de protecie a anumitor categorii de persoane condamnate. Legea reglementeaz i posibilitatea nfiinrii unor penitenciare speciale: pentru minori i tineri, pentru femei i penitenciare-spital. De asemenea, n cadrul penitenciarelor se pot nfiina secii speciale de arestare preventiv. Administraia Naional a Penitenciarelor este instituia public cu personalitate juridic, aflat n subordinea Ministerului Justiiei, avnd ca scop coordonarea i controlul activitii unitilor organizate n subordinea sa. Finanarea Administraiei Naionale a Penitenciarelor se asigur din subvenii acordate de la bugetul de stat i din venituri proprii. Veniturile obinute prin munca prestat de ctre persoanele condamnate sunt folosite pentru mbuntirea condiiilor de detenie. Administraiei Naionale a Penitenciarelor, n calitate de autoritate de coordonare i control al activitii penitenciarelor, i revine sarcina stabilirii penitenciarului la care persoana condamnat va executa pedeapsa privativ de libertate. Articolul 11 alin. (5) din Legea nr. 275/2006 stabilete drept criteriu de alegere a penitenciarului apropierea acestuia de localitatea de domiciliu a persoanei condamnate. La repartizarea condamnailor se au n vedere principiile statuate de art. 57 C. pen., potrivit crora femeile execut pedeapsa nchisorii separat de brbai, iar minorii separat de majori. n fiecare penitenciar funcioneaz o comisie pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, alctuit din

43

42

Drept execuional penal

conducerea penitenciarului, personal medical i educativ, n care intr i un consilier din cadrul serviciului de probaiune. 43. Primirea condamnailor. Executarea pedepsei ncepe odat cu depunerea condamnatului n penitenciar i predarea unui exemplar al mandatului de executare administraiei penitenciarului1. Condamnaii sunt primii cu dosarele de penitenciar, care sunt ntocmite de organele nsrcinate cu aducerea la ndeplinire a mandatului de executare2. Dosarul de penitenciar este un document care l nsoete pe condamnat pe toat durata deteniei, consemnnd comportarea acestuia pe timpul executrii pedepsei i punnd n eviden eficiena regimului la care a fost supus. Dosarul de penitenciar cuprinde datele biografice ale condamnatului, starea de recidiv i antecedentele penale, date privind munca efectuat de condamnat pe timpul executrii pedepsei, caracterizri ale condamnatului, recompense i msuri disciplinare, data expirrii pedepsei. Primirea persoanelor condamnate se face n spaii special amenajate, femeile separat de brbai, iar minorii separat de majori. Imediat dup primirea persoanei condamnate, administraia penitenciarului are obligaia s comunice persoanei desemnate de persoana condamnat locul unde aceasta din urm este deinut. Comunicarea se face n scris sau telefonic, iar despre efectuarea acesteia se consemneaz ntr-un proces-verbal. Internarea condamnailor n penitenciar implic mai multe operaii succesive: stabilirea identitii, percheziia, controlul sanitar, nregistrarea, aducerea la cunotin a obligaiilor de comportare n penitenciar, repartizarea pe secii. Stabilirea identitii condamnatului este nsoit de verificarea legalitii documentului de primire n penitenciar, prin examinarea datelor cuprinse n mandatul de executare i confruntarea lor cu declaraiile celui supus verificrii. n cazul constatrii unor neconcordane, este sesizat judectorul delegat cu executarea, pentru elucidarea lor. Percheziia celui condamnat este obligatorie la primirea n penitenciar i poate fi efectuat ori de cte ori este necesar pe parcursul executrii pedepsei.
1 2

I. Oancea, op. cit., p. 65. I.M. Rusu, op. cit., p. 68.

44

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate 43 Cu aceast ocazie se aduce la cuno tin condamnatului ce bunuri poate p stra asupra sa, ce bunuri sunt interzise i consecin ele care decurg din nedeclararea i pstrarea lor n ascuns. Obiectele interzise, ce nu pot fi p strate de condamnat, se mpart n trei categorii: - obie cte care ar putea fi folosite ca mijloc de atac mpotriva altor condamna i sau personalului penitenciarului; - obiecte care ar putea nlesni comunicarea dintre condamnat i persoanele din afar ; - obiecte care pot favoriza comer ul n rndul de inuilor 1. Bunurile care nu se restituie condamnatului se inventariaz i se pstreaz de c tre administra ia penitenciarului sau se trimit familiei, la cererea condamnatului. La primirea n penitenciar condamna ii sunt supu i unor analize medicale, li se efectueaz vaccin ri i sunt supu i unui examen medical. n primele 21 de zile de deten ie, medicul evalueaz starea s ntii i capacit ii de munc a condamnatului. Totodat , ntocme te fia medi cal a acestuia, care constituie un document important ce se ata eaz la dosarul de penitenciar. Perioada de carantin dureaz 21 de zile. Condamna ilor li se aduc la cuno tin obliga iile pe care le au pe durata execut rii pedepsei, normele de comportare n penitenciar, msurile disciplinare care se iau n cazul s vririi unor abateri, recom pensele pe care le pot ob ine n cazul n care sunt disciplina i, struitori n munc i dau dovezi de ndreptare. Dup primirea n penitenciar urmeaz repartizarea condamna ilor pe sec ii. Repartizarea condamna ilor la locurile de de inere se face innd seama de natura infrac iunii, starea de recidiv , sex, v rst, starea de sntate, alte cerin e legate de ordinea interioar sau de siguran , com portarea i receptivitatea condamna ilor la ac iunea de reeducare. 44. Categorii de condamnai la nchisoare n sistemul penitenciar. n func ie de durata pedepsei nchisorii, condamna ii se mpart n urmtoarele categorii: a) condamna i la nchisoare de lung durat , care se execut n penitenciare speciale de c tre cei condamna i la deten iune pe via i la pedepse de peste 15 ani; Idem, p. 69.

45

44

Drept execuional penal

b) condamnai la pedepse de durat mijlocie, care execut pedepse cu nchisoarea ntre 2 i 15 ani; c) condamnai la pedepse cu nchisoarea pe durat scurt, pn la 2 ani. Dup criteriul persistenei n conduita infracional, condamnaii sunt primari - la prima condamnare - i recidiviti, iar n aceast categorie se disting condamnaii multirecidiviti. Dup criteriul vrstei, distingem ntre condamnai minori i condamnai majori. Condamnaii minori, cu vrste ntre 14 i 18 ani, sunt plasai n locuri speciale n penitenciare, avnd reguli i tratament speciale. Alte categorii de condamnai sunt femeile, btrnii i bolnavii. Femeile execut pedeapsa n penitenciare speciale, organizate potrivit art. 57 C. pen. i art. 12 din Legea nr. 275/2006. Btrnii i bolnavii beneficiaz de regim special. Dup mplinirea vrstei de 60 de ani pentru brbai i 55 de ani pentru femei, condamnaii pot presta o munc numai la cererea acestora, dac sunt api de munc. Condamnaii bolnavi beneficiaz de asisten medical n penitenciar, ori de cte ori este necesar, n mod gratuit, potrivit legii. Condamnaii cu probleme medicale deosebite i care pot fi tratate n reeaua medical a penitenciarelor sunt internai n penitenciare-spital.
45. Regimul de executare a pedepselor principale privative de liber-

tate. Regimul de executare a pedepselor privative de libertate cuprinde principiile generale care reglementeaz executarea pedepselor, drepturile i obligaiile condamnailor, mijloacele folosite n vederea reeducrii condamnailor i prevenirii svririi de noi infraciuni. Regimul de executare a pedepselor privative de libertate se bazeaz pe sistemul progresiv i cel regresiv, persoanele condamnate fiind stimulate s treac dintr-un regim n altul, n condiiile prevzute de lege. Regimul executrii pedepselor se bazeaz pe posibilitatea condamnailor de a presta cu acordul lor o munc util, dac sunt api pentru munc, pe educarea lor, pe respectarea de ctre acetia a ordinii interioare la locurile de deinere, precum i pe stimularea i recompensarea celor struitori n munc, disciplinai i care dau dovezi temeinice de ndreptare.

46

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate 45 Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate trebuie s asigure respectarea i protejarea vieii, sntii i demnitii persoanelor private de libertate, a drepturilor i a libertilor acestora, s nu cauzeze suferine fizice i nici s njoseasc persoana condamnat. Munca prestat de condamnai este remunerat, cu excepia muncii cu caracter gospodresc necesare locului de deinere i a celei prestate n caz de calamitate. 46. Felurile regimurilor de executare a pedepselor. a) Regimul de maxim siguran. Se aplic iniial persoanelor condamnate la pedeapsa deteniunii pe via i persoanelor condamnate la pedeapsa nchisorii mai mare de 15 ani. n mod excepional, persoanele din aceast categorie pot fi ncadrate n regimul de executare imediat inferior n raport de natura i modul de svrire a infraciunii i de persoana condamnatului. Principalele caracteristici ale regimului de maxim siguran sunt msurile stricte de paz, supraveghere i escortare, cazare de regul individual, prestarea muncii i desfurarea activitilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologic i asisten social n grupuri mici, n spaii anume stabilite n interiorul penitenciarului, sub supraveghere continu. Sunt exceptai de la regimul de maxim siguran: - brbaii care au mplinit 60 de ani i femeile care au mplinit 55 de ani; - femeile nsrcinate sau care au n ngrijire un copil n vrst de pn la un an; - minorii; - persoanele ncadrate n gradul I de invaliditate, precum i cele cu afeciuni locomotorii grave. b) Regimul nchis. Se aplic iniial persoanelor condamnate la pedeapsa nchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depete 15 ani. Ca i n cazul regimului de executare de maxim siguran, i n cazul regimului nchis natura i modul svririi infraciunii, precum i persoana condamnatului pot determina, n mod excepional, includerea persoanei condamnate n regimul de executare imediat inferior ca grad de securitate. Principalele caracteristici ale regimului de executare nchis sunt cazarea n comun, prestarea muncii i desfurarea activitilor edu-

47

46

Drept execuional penal

cative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologic i asisten social n interiorul penitenciarului, sub paz i supraveghere. Persoanele condamnate pot presta munca i n afara penitenciarului, sub paz i supraveghere continu, cu aprobarea directorului penitenciarului. c) Regimul semideschis. Se aplic iniial persoanelor condamnate la pedeapsa nchisorii mai mare de un an, dar care nu depete 5 ani. i n acest caz este posibil trecerea n regimul de executare inferior ca grad de severitate, n raport de natura i modul de svrire a infraciunii i de persoana condamnatului. Principalele caracteristici ale regimului de executare semideschis sunt cazarea n comun, deplasarea nensoit n interiorul penitenciarului, prestarea muncii i a celorlalte activiti sub supraveghere, n grupuri, n spaii deschise, n timpul zilei. Aceste persoane pot presta munca i n afara penitenciarului, sub supraveghere. d) Regimul deschis se aplic iniial persoanelor condamnate la pedeapsa nchisorii de cel mult un an. Principalele caracteristici ale regi mului deschis constau n aceea c persoanele care execut pedeapsa se pot deplasa nensoite n interiorul penitenciarului, pot presta munca i desfura activiti educative, culturale, terapeutice, de consiliere psiho logic i asisten social n afara penitenciarului, fr supraveghere.
47. Stabilirea regimului de executare a pedepselor privative de

libertate. Regimul de executare a pedepselor privative de libertate se stabilete, la primirea persoanei condamnate n primul penitenciar n care aceasta execut pedeapsa, de ctre comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. mpotriva modului de stabilire a regimului de executare persoana condamnat poate formula plngere la judectorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, n termen de 3 zile de la data lurii la cunotin de regimul stabilit. Judectorul delegat soluioneaz plngerea n termen de 15 zile de la data primirii acesteia, dup ascultarea persoanei condamnate, admite i modific regimul de executare stabilit de comisie sau respinge plngerea, dac aceasta este nefondat. ncheierea judectorului delegat se comunic persoanei condamnate n termen de 2 zile de la pronunare, iar mpotriva acesteia condam-

48

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate 47 natul poate introduce contestaie la judectoria n a crei circumscripie se afl penitenciarul, n termen de 3 zile de la comunicare. Contestaia se judec n prezena condamnatului, cu participarea procurorului. Hotrrea judectoriei este definitiv. 48. Schimbarea regimului de executare. Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se dispune de judectorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, la cererea persoanei condamnate sau la sesizarea comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. Comisia sus-menionat are obligaia s analizeze conduita persoanei condamnate, o dat la 6 luni, i s ntocmeasc un raport, care este adus la cunotina acestuia sub semntur. n cazul n care se apreciaz c se impune schimbarea regimului de executare, sesizeaz judectorul delegat. Schimbarea regimului de executare ntr-unul inferior ca grad de severitate se poate dispune dac persoana condamnat a avut o bun conduit i a fcut eforturi serioase pentru reintegrare social, n special n cadrul activitilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologic i asisten social, al instruirii colare i al formrii profesionale, precum i n cadrul muncii prestate. Schimbarea regimului de executare ntr-unul mai sever se poate dispune dac persoana condamnat a comis o infraciune sau o abatere disciplinar grav care o face incompatibil cu regimul n care execut pedeapsa privativ de libertate i dac, prin conduita sa, afecteaz grav convieuirea normal n penitenciar sau sigurana acestuia. mprejurrile care impun schimbarea regimului de executare sunt constatate de comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate ntr-un raport care se nainteaz judectorului delegat i nsoete fie cererea persoanei condamnate, fie sesizarea comisiei. Procedura este similar cu cea de la contestaia mpotriva modului de stabilire a regimului de executare. 49. Criteriile de individualizare a regimului de executare a pedep selor privative de libertate. Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor procedeaz la individualizarea regimului de

49

48

Drept execu ional penal

executare n func ie de conduita, personalitatea, v rsta, starea de s ntate i posibilit ile de reintegrare social ale persoanei condamnate. n raport de aceste criterii, persoana condamnat este inclus n programe ce au obiective: a) activit ile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psiholo gic i asisten social ; b) instruirea colar ; c) formarea profesional . La desf urarea programelor particip , al turi de serviciile de educa ie, consiliere psihologic i asisten social din penitenciare, i consilieri de proba iune, voluntari din partea asocia iilor i funda iilor i ali reprezentan i ai societ ii civile. Serviciul de educa ie, consiliere psihologic i asisten social ntocme te pentru fiecare persoan un plan de evaluare i interven ie educativ . Minorii i tinerii afla i n executarea unei pedepse privative de libertate sunt inclu i n programe speciale de consiliere i asisten , n func ie de v rsta i personalitatea fiec ruia.

Capitolul al III-lea
Drepturile i obligaiile persoanelor aflate n executarea pedepselor privative de libertate
50. Considera ii preliminare. Legea consacr principiul c exercita rea drepturilor persoanelor condamnate nu poate fi ngr dit dec t n limitele i n condi iile prev zute de lege. n vederea garant rii respect rii acestui principiu, legiuitorul a reglementat o procedur de pl ngere la judec torul delegat mpotriva msurilor luate de administra ia penitenciarului, care mpiedic exerci tarea de c tre persoanele condamnate la o pedeaps privativ de libertate a drepturilor lor. Primind pl ngerea, judec torul delegat procedeaz la ascultarea persoanei la locul de de inere i, dac este cazul, a altor persoane. Judec torul delegat solu ioneaz plngerea n 10 zile de la primire, prin ncheiere motivat , i o admite, revoc nd sau modific nd m sura luat , ori o respinge, dac este nefondat .

50

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate 49 ncheierea judectorului delegat se comunic persoanei condamnate n termen de 2 zile de la data pronunrii, iar mpotriva acesteia, n termen de 5 zile, persoana condamnat poate introduce contestaie la judectorie. Contestaia se judec potrivit art. 460 alin. (2)-(5) C. proc. pen., iar hotrrea instanei este definitiv. Asigurarea respectrii drepturilor persoanelor aflate n executarea pedepselor privative de libertate este realizat i prin transparen fa de organizaiile neguvernamentale care desfoar activiti n domeniul drepturilor omului. Astfel, reprezentanii acestor organizaii pot vizita penitenciarele i pot lua contact cu persoanele aflate n executarea pedepselor privative de libertate, cu acordul directorului general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor. Aceste ntrevederi se desfoar n condiii de confidenialitate, sub supraveghere vizual. 51. Libertatea contiinei, a opiniilor i libertatea credinelor reli gioase. Persoanele care execut pedepse privative de libertate au drep tul la libertatea contiinei i a opiniilor, precum i libertatea credinelor religioase. Acest aspect se manifest prin posibilitatea de a participa liber consimit la servicii sau ntruniri religioase organizate n penitenciare i de a procura i deine publicaii cu caracter religios i obiecte de cult. 52. Dreptul la informaie. Dreptul de acces la informaiile de interes public nu poate fi ngrdit. Administraia Naional a Penitenciarelor are obligaia de a lua toate msurile pentru aplicarea dispoziiilor legale privind accesul la informaiile de interes public. Dreptul persoanelor aflate n executarea pedepselor privative de libertate la informaii de interes public se realizeaz prin publicaii, emisiuni radiofonice i televizate sau prin orice mijloace autorizate de administraia penitenciarului. 53. Dreptul la consultarea documentelor de interes personal. Persoana care execut o pedeaps privativ de libertate are acces la dosarul individual, la dosarul medical i la rapoartele de incident i poate obine, la cerere, fotocopii ale acestora.

51

50

Drept execuional penal

Consultarea documentelor se poate face personal sau de o persoan desemnat de persoana condamnat, n prezena unei persoane stabilite de directorul penitenciarului. 54. Dreptul la informare cu privire la dispoziiile legale privind exe cutarea pedepselor privative de libertate. Administraia penitenciarului are obligaia de a pune la dispoziia persoanelor care execut pedepse privative de libertate prevederile Codului penal i ale Codului de procedur penal privind executarea pedepselor, ale Legii privind executarea pedepselor, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public i a normelor de punere n aplicare a acestei legi, n limba romn sau n alt limb pe care o neleg. 55. Dreptul la petiionare este garantat pentru persoanele aflate n executarea pedepselor privative de libertate. Prin petiie se nelege orice cerere sau sesizare adresat autoritilor publice, instituiilor publi ce, organelor judiciare, instanelor sau organizaiilor internaionale. Petiiile au caracter confidenial i nu pot fi deschise. 56. Dreptul la coresponden este de asemenea un drept garantat persoanelor care execut pedepse privative de libertate. Corespondena are caracter confidenial i nu poate fi deschis dect n limitele i n condiiile prevzute de lege. Astfel, corespondena poate fi deschis fr a fi citit, n prezena persoanei condamnate. Dac exist indicii temeinice cu privire la svrirea unei infraciuni, corespondena poate fi deschis i reinut, clasat ntr-un dosar special pstrat de administraia penitenciarului, iar persoana condamnat este ntiinat de ndat, n scris, despre aceasta. Deschiderea i reinerea corespondenei se fac numai pe baza dispoziiei scrise i motivate a judectorului delegat. Aceste dispoziii nu se aplic n cazul corespondenei cu aprtorul sau cu organizaiile neguvernamentale care i desfoar activitatea n domeniul drepturilor omului sau cu instanele ori organizaiile internaionale a cror competen este acceptat sau recunoscut de Romnia. n vederea asigurrii dreptului la petiionare i coresponden, administraia penitenciarului are obligaia de a instala cutii potale n interiorul penitenciarului.

52

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate

51

Corespondena este colectat de personalul specializat al furnizorului de servicii potale, cruia i se asigur accesul n interiorul penitenciarului. Rspunsul la petiii i coresponden este predat persoanelor aflate n executarea pedepselor privative de libertate, sub semntur. Plata serviciilor potale se suport de condamnai, cu excepia situaiilor n care acetia nu dispun de mijloace bneti. n acest din urm caz, cheltuielile legate de exercitarea dreptului de petiionare prin cereri i sesizri adresate organelor judiciare, instanelor sau organizaiilor internaionale cu competena acceptat i recunoscut de Romnia, precum i cele pentru exercitarea dreptului la coresponden cu familia, aprtorul i organizaiile neguvernamentale care i desfoar activitatea n domeniul drepturilor omului sunt suportate de administraia penitenciarului. 57. Dreptul la convorbiri telefonice. Persoanele aflate n executarea pedepselor privative de libertate au dreptul la convorbiri telefonice de la telefoanele publice cu cartel instalate n penitenciare. Convorbirile telefonice sunt confideniale i se efectueaz sub supraveghere vizual. Cheltuielile legate de efectuarea convorbirilor telefonice sunt suportate de persoanele aflate n executarea pedepselor privative de libertate. 58. Dreptul la plimbare zilnic i dreptul de a primi vizite. Fiecare persoan condamnat are dreptul la o plimbare zilnic n aer liber, cu durata de minim o or. Cnd condiiile climatice nu permit, plimbarea se asigur ntr-un spaiu corespunztor. Plimbarea se execut sub supra vegherea vizual a personalului administraiei penitenciarului. Persoanele aflate n vizit sunt supuse controlului potrivit reglementrilor specifice. Durata i periodicitatea vizitelor se stabilesc prin ordin al ministrului justiiei. 59. Dreptul de a primi bunuri. Persoanele care execut pedepse privative de libertate au dreptul de a primi bunuri. Numrul i greutatea pachetelor care pot fi primite de persoanele aflate n executarea pedep selor privative de libertate i bunurile ce pot fi primite, pstrate i folosite se stabilesc prin ordin al ministrului justiiei. Sumele de bani primite se consemneaz ntr-o fi contabil nominal.

53

52

Drept execuional penal

60. Dreptul la asisten medical. Asistena medical a persoanelor aflate n executarea pedepselor privative de libertate este asigurat, ori de cte ori este necesar sau la cerere, cu personal calificat, n mod gratuit, potrivit legii. Tratamentul medical i medicamentele sunt de asemenea gratuite. Examinarea medical a persoanelor condamnate se face la intrarea n penitenciar i periodic. Medicul care efectueaz examenul are obligaia de a sesiza procurorul n cazul n care constat c persoana condamnat a fost supus unor tratamente inumane i degradante ori la alte rele tratamente. Persoana condamnat are dreptul de a cere s fie examinat, la locul de deinere, de un medic legist sau alt medic din afara sistemului penitenciar, desemnat de persoana condamnat. Constatrile medicale se nsemneaz n fia medical a condamnatului, iar certificatele medico-legale se anexeaz la fia medical. Cheltuielile legate de examenul medical se suport de persoana condamnat. 61. Dreptul la asisten diplomatic. Persoanele condamnate aflate n executarea unor pedepse privative de libertate au dreptul de a se adresa reprezentanilor diplomatici sau consulari i de a fi vizitate de funcionarii acestor reprezentane, n condiii de confidenialitate. Persoanele cu statut de refugiai sau apatrizi i persoanele cu o alt cetenie dect cea romn, al cror stat nu este reprezentat diplomatic sau consular, pot solicita administraiei penitenciarului s contacteze autoritatea intern sau internaional competent i pot fi vizitate de reprezentanii acesteia. 62. Dreptul la ncheierea unei cstorii. Persoanele care execut pedepse privative de libertate au dreptul la ncheierea unei cstorii n penitenciar, n condiiile legii. Administraia penitenciarului are obligaia de a asigura condiiile necesare ncheierii cstoriei. 63. Obligaiile persoanelor condamnate. Persoanele care execut pedepse privative de libertate au urmtoarele obligaii: a) s respecte prevederile Legii privind executarea pedepselor, ale Regulamentului de aplicare a acesteia, ale regulamentului de ordine interioar a penitenciarului, dup punerea lor la dispoziie; b) s respecte regulile de igien colectiv;

54

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate 53

c) s se supun perchezi iei corporale ori de c te ori aceast msur este necesar ; d) s ntre in n mod corespunz tor bunurile ncredin ate de admi nistra ia penitenciarului i bunurile din dotarea unit ilor unde presteaz munca.
64. Recompense. Persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate, care au o bun conduit i au dovedit st ruin n munc sau n cadrul activit ilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologic i asisten social , al instruirii colare i al form rii profe sionale, li se pot acorda urm toarele recompense: a) ncredin area unei responsabilit i n cadrul activit ilor prev zute n art. 64 din Legea nr. 275/2006: educative, terapeutice, culturale; b) ridicarea unei sanc iuni disciplinare aplicate anterior; c) suplimentarea drepturilor la pachete i vizite; d) acordarea de premii const nd n materiale pentru activit i ocupa ionale; e) permisiunea de ie ire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de 15 zile pe an; f) permisiunea de ie ire din penitenciar pe o durat de cel mult 5 zile, dar nu mai mult de 25 de zile pe an; g) permisiunea de ie ire din penitenciar pe o durat de cel mult 10 zile, dar nu mai mult de 30 de zile pe an. Recompensele prev zute la art. 68 alin. (1) lit. a)-e) din lege pot fi acordate de comisia de individualizare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate, la propunerea efului sec iei unde este deinut persoana condamnat . Recompensele prev zute la art. 68 alin. (1) lit. f)-g) din lege pot fi acor date de directorul general al Administra iei Na ionale a Penitenciarelor. 65. Permisiunea de ie ire din penitenciar. Poate fi acordat ca recom pens n condi iile art. 68 din Legea nr. 275/2006, n urm toarele situa ii: a) prezentarea persoanei condamnate n vederea ocup rii unui loc de munc dup punerea n libertate; b) susinerea unui examen de c tre persoana condamnat ; c) men inerea rela iilor de familie ale persoanei condamnate; d) preg tirea reintegr rii sociale a persoanei condamnate;

55

54

Drept execuional penal

e) participarea persoanei condamnate la nhumarea unor persoane apropiate (so, printe, fiu, frate, bunic). Permisiunea de ieire din penitenciar pe durata unei zile se acord persoanelor condamnate care execut pedeapsa n regim nchis, pe o durat de cel mult 5 zile persoanelor care execut pedeapsa privativ de libertate n regim semideschis i, n sfrit, pe o durat de cel mult 10 zile persoanelor care execut pedeapsa n regim deschis. Oricrei persoane condamnate, indiferent de regimul de executare, i se poate acorda permisiunea de ieire din penitenciar pe durat de cel mult 5 zile pentru a participa la nhumarea unei persoane apropiate. 66. Abateri i sanciuni disciplinare. Constituie abateri: a) prezena n zone interzise sau la ore nepermise ori nerespectarea orei de revenire n penitenciar; b) tulburarea programului de munc sau a programelor socioeducative; c) procurarea de bani, bunuri sau alte valori n alte condiii dect cele prevzute de lege; d) comunicarea cu exteriorul prin mijloace de comunicare la distan, n alte condiii dect cele prevzute de lege; e) utilizarea n alte condiii dect cele prevzute de lege a bunurilor puse la dispoziie de administraia penitenciarului; f) nerespectarea oricrei obligaii care revine persoanei condamnate la executarea unei pedepse privative de libertate, dac aceasta creeaz un pericol real pentru sigurana sau ordinea n penitenciar. Sanciunile disciplinare ce pot fi aplicate n cazul svririi unor abateri sunt: a) avertismentul; b) suspendarea dreptului de a participa la activiti culturale, artistice i sportive, pe o perioad de cel mult o lun; c) suspendarea dreptului de a presta o munc, pe o perioad de cel mult o lun; d) suspendarea dreptului de a primi i de a cumpra bunuri, cu excepia celor necesare pentru igiena individual, pe o perioad de cel mult dou luni, e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioad de cel mult 3 luni. f) izolarea pe maximum 10 zile.

56

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate 55 Sanc iunile disciplinare nu pot ngr di dreptul la ap rare, dreptul de peti ionare, dreptul la coresponden , dreptul la asisten medical , dreptul la hran , dreptul la lumin i dreptul la plimbarea zilnic . Limitele sanc iunilor disciplinare se reduc la jum tate n cazul minorilor. Suspendarea dreptului de a primi i de a cump ra bunuri, precum i a dreptului de a primi vizite nu se aplic femeilor nsrcinate sau celor care au copii n ngrijire n vrst de p n la 1 an. Izolarea poate fi aplicat numai cu avizul medicului, dar nu se aplic minorilor, femeilor nsrcinate sau femeilor care au n ngrijire copii p n la vrsta de un an. Sunt interzise sanc iunile corporale i sanc iunile cu caracter colectiv. Aplicarea sanc iunilor nu trebuie s aduc atingere demnit ii persoanei, nu trebuie s fie folosite mijloace umilitoare i degradante, nu pot fi folosite ca sanc iune mijloacele de imobilizare din dotare. 67. Constatarea abaterilor disciplinare. Abaterile disciplinare sunt constatate de c tre personalul administra iei penitenciarului i sunt consemnate ntr-un raport de incident. Raportul se depune la eful sec iei unde este de inut persoana condamnat , n termen de 24 ore de la data constat rii abaterii. Fapta personalului care a constatat abaterea de a nu respecta ter menul de 24 de ore constituie o abatere care atrage r spunderea disci plinar a celui vinovat. 68. Procedura disciplinar se declan eaz de eful sec iei unde este deinut persoana condamnat , prin sesizarea comisiei de disciplin . Directorul penitenciarului, care este pre edintele comisiei de disci plin, desemneaz o persoan care s efectueze cercetarea prealabil . Persoana desemnat , care nu trebuie s fie din r ndul supraveghetorilor, prezint n termen de 5 zile comisiei de disciplin rezultatele cercet rii prealabile. Comisia de disciplin procedeaz la ascultarea persoanei con damnate i a altor persoane care au cuno tin despre mprejur rile n care s-a s vrit fapta, dup care aplic prin hot rre una dintre sanc iunile disciplinare, dac este cazul, sau claseaz dosarul.

57

56

Drept execu ional penal

Sanc iunile aplicate se nscriu ntr-un registru special, iar dosarul disciplinar i hot rrea comisiei se includ n dosarul individual al persoanei condamnate. n termen de 3 zile de la comunicarea hot rrii, persoana condam nat poate face pl ngere la judec torul delegat. Judec torul delegat solu ioneaz plngerea n termen de 3 zile de la primire, dup ascultarea persoanei condamnate i a oric rei alte persoane. mpotriva ncheierii judec torului delegat persoana condamnat poate introduce contesta ie la judec toria n a c rei circumscrip ie se afl penitenciarul, n termen de 3 zile de la comunicarea ncheierii. Contesta ia se judec n prezen a condamnatului i cu participarea procurorului. Introducerea contesta iei nu suspend executarea sanc iunilor disci plinare, cu excep ia msurii izol rii, iar hot rrea judec toriei este definitiv .

Capitolul al IV-lea
Munca prestat i activitile educative
69. Munca prestat de persoanele condamnate la pedepse privative de libertate. Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pot presta o munc n raport cu calificarea i aptitudinile lor, precum i activit i necalificate, dac i exprim acordul n acest sens i sunt apte de munc . Munca prestat este remunerat , cu excep ia activit ilor cu caracter gospod resc i a celor desf urate n caz de calamitate. Minorii care au mplinit 15 ani pot presta o munc potrivit cu dezvoltarea lor fizic , la cererea lor i cu acordul p rinilor, iar minorii care au mplinit v rsta de 16 ani pot presta o munc la cererea lor. Persoanele car e au mplinit v rsta de 55 ani pentru femei i 60 ani pentru b rbai pot presta o munc numai la cerere. Documentele care atest nsuirea unei meserii, calificarea sau recalificarea profesional sunt recunoscute, n condi iile legii. Anumite categorii de condamna i, cum sunt femeile nsrcinate, care au n scut n perioada de deten ie ori au n ngrijire copii de p n la un

58

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate 57 an, precum i minorii nu pot presta munca n timpul nopii sau n locuri vtmtoare, periculoase ori care prezint un grad de risc ridicat pentru sntatea sau integritatea persoanelor. Pentru aceste categorii de persoane, durata muncii nu poate depi 6 ore pe zi i 30 de ore pe sptmn. Durata muncii prestate pentru persoanele care execut pedepse privative de libertate este de 8 ore pe zi i 40 de ore pe sptmn. Pe baza acordului exprimat n scris, persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pot lucra 10 ore pe zi, dar nu mai mult de 50 de ore pe sptmn. Acordul scris este necesar i pentru prestarea muncii pe timp de noapte; n acest caz, timpul de munc nu poate depi 7 ore pe noapte i 35 de ore pe sptmn. Persoanele condamnate trebuie s beneficieze de cel puin o zi pe sptmn pentru odihn. Sumele realizate de persoanele condamnate n urma muncii prestate au regimul veniturilor realizate de persoanele fizice i un regim de drepturi salariale i se impoziteaz ca atare. Veniturile obinute n urma muncii prestate de persoana condamnat se repartizeaz dup cum urmeaz: a) 30% revine persoanei condamnate, care poate utiliza din aceasta 90% pe durata condamnrii, iar restul de 10% se consemneaz pe numele su, urmnd a fi ncasat, cu dobnda aferent, n momentul punerii n libertate; b) 70% revine Administraiei Naionale a Penitenciarelor i consti tuie venituri proprii, care se contabilizeaz i se utilizeaz potrivit dis poziiilor legale privind finanele publice. n cazul n care persoana condamnat la o pedeaps privativ de libertate a fost obligat la despgubiri care nu au fost pltite pn la data primirii n penitenciar, o cot de 50% din procentul ce revine persoanei se utilizeaz pentru repararea prejudiciului cauzat prii civile. 70. Activitile educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologic i asisten social. n scopul reintegrrii sociale a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate, n fiecare penitenciar se organizeaz activiti educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologic i asisten social.

59

58

Drept execuional penal

Activitile educative trebuie s vizeze n principal prevenirea recidivei i reintegrarea social dup executarea pedepsei. Legea nu indic modalitile de efectuare a activitii educative, lsnd administraia penitenciarului s aleag dintre cele care sunt utilizate n general: discuii, conferine, lecturi, prezentare de filme sau vizionarea de emisiuni televizate, alte activiti desfurate cu personal propriu sau cu personal invitat din exterior. O pondere important n cadrul activitilor educative o are asistena religioas n penitenciare. n fiecare penitenciar exist condiii de desfurare a serviciului religios, iar nvtura cretin este fundamentul moralei. Ca nimeni altul, preotul duhovnic poate investiga i trata cauzele care l-au adus pe individ n situaia de a trece la svrirea infraciunii. Alturi de educator i psiholog, preotul a devenit o prezen obinuit n penitenciar i contribuie n mod esenial la redresarea moral a celor condamnai. n fiecare penitenciar funcioneaz o bibliotec. 71. Instruirea colar. n penitenciare se organizeaz cursuri de colarizare pentru cursul primar, gimnazial i liceal. Personalul didactic este asigurat de inspectoratul colar teritorial. n diplome nu se fac meniuni cu privire la absolvirea cursurilor n stare de deinere. Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pot urma cursuri de nvmnt universitar n forma frecven redus. Cheltuielile legate de instruirea colar sunt suportate de Ministerul Educaiei i Cercetrii i Administraia Naional a Penitenciarelor, iar n cazul comisiilor de nvmnt universitar, de persoanele condamnate sau de alte persoane fizice ori juridice. Formarea profesional a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate se realizeaz prin cursuri de calificare i recalificare stabilite de administraia penitenciarului mpreun cu Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc. Cursurile se organizeaz la unitile care funcioneaz n cadrul penitenciarelor sau la uniti stabilite n acest scop. Cheltuielile sunt suportate de Ministerul Educaiei i Cercetrii, Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei, Administraia Naional a Penitenciarelor.

60

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate 59 Minorilor condamnai la pedepse privative de libertate li se asigur condiii pentru participarea la activiti educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologic i asisten social adecvate nevoilor i personalitii lor, precum i pentru efectuarea studiilor i dobndirea unei calificri profesionale, n funcie de opiunile i aptitudinile lor.

Capitolul al V-lea
Individualizarea executrii pedepsei nchisorii
72. Liberarea condiionat. Se acord persoanei care este struitoare n munc, disciplinat i d dovezi temeinice de ndreptare, inndu-se seama i de antecedentele sale penale. n vederea liberrii condiionate, condamnatul trebuie s execute cel puin dou treimi din durata pedepsei nchisorii care nu depete 10 ani sau cel puin trei ptrimi din durata nchisorii care depete 10 ani, potrivit art. 59 alin. (1) C. pen. n calculul fraciunilor de pedeaps se ine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerat ca executat n baza muncii prestate. Dar liberarea condiionat nu poate fi admis, ncuviinat nainte de executarea efectiv a cel puin jumtate din durata pedepsei, cnd aceasta nu depete 10 ani, i cel puin dou treimi, cnd pedeapsa este mai mare de 10 ani. Cnd condamnatul execut mai multe pedepse cu nchisoarea care nu se contopesc, fraciunile de pedeaps se socotesc n raport de totalul pedepselor. n cazul infraciunilor svrite din culp, cel condamnat poate fi liberat condiionat dup executarea a cel puin jumtate din durata pedepsei care nu depete 10 ani sau a cel puin dou treimi n cazul nchisorii mai mari de 10 ani. Liberarea condiionat nu poate fi acordat nainte de executarea efectiv a cel puin o treime din durata pedepsei. Pedeapsa este considerat ca executat pe baza muncii prestate sau instruirii colare i informrii profesionale, dup cum urmeaz: a) n cazul n care se presteaz o munc remunerat n condiiile art. 59 alin. ( 1 ) i (2), se consider 5 z i l e executate pentru 4 z i l e de

61

60

Drept execu ional penal

munc , n cazul condamna ilor majori, i 3 zile executate pentru 2 zile de munc , n cazul condamna ilor minori i tineri; b) n cazul n care se presteaz o munc neremunerat n condi iile prev zute n art. 59 alin. (1) i (2), se consider 4 zile executate pentru 3 zile de munc , n cazul condamna ilor majori, i 2 zile executate pentru o zi de munc , n cazul condamna ilor minori i tineri. n cazul particip rii la cursuri de colarizare, se consider 30 de zile executate pentru absolvirea unui semestru colar i 15 zile executate pentru absolvirea unui curs de calificare ori recalificare profesional . n cazul elabor rii de lucr ri tiin ifice publicate sau inven ii i inova ii brevetate, se consider 3 zile executate pentru 2 zile de munc . 73. Procedura de acordare a liber rii condi ionate. Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, cu participarea judec torului delegat pentru executarea pedep selor privative de libertate, n calitate de pre edinte, propune liberarea condi ionat innd seama de frac iunea din pedeapsa efectiv executat i de partea din pedeapsa considerat ca executat pe baza muncii pres tate, de conduita persoanei condamnate i de eforturile acesteia pentru reintegrarea social , de responsabilit ile ncredin ate, de recompensele acordate, de sanc iunile disciplinare aplicate i de antecedentele sale penale. Propunerea comisiei se nainteaz judec toriei n raza c reia se afl locul de de inere, sub forma unui proces-verbal motivat, i se comunic persoanei condamnate. n situa ia n care comisia constat c persoana condamnat nu ndepline te condi iile pentru liberare condi ionat , fixeaz un termen pentru reexaminarea situa iei acesteia, termen care nu poate fi mai mare de un an. Totodat , comisia comunic procesul-verbal persoanei condamnate i i aduce la cuno tin, sub semn tur, c se poate adresa instan ei. Cnd persoana condamnat se adreseaz direct instan ei, odat cu cererea se trimite i procesu l-verbal ntocmit de comisie pentru indivi dualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. n vederea solu ionrii cererii, instan a poate consulta dosarul indivi dual al persoanei condamnate. Instan a poate dispune liberarea condi ionat numai dac i for meaz convingerea c reeducarea condamnatului poate fi ob inut i fr executarea restului de pedeaps n penitenciar.

62

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate

61

Instana nu poate proceda la judecarea cererii de liberare condiionat fr a exista la dosarul cauzei procesul-verbal ncheiat de comisia de propuneri de liberare condiionat din penitenciar, caracterizarea condamnatului i a comportrii acestuia n timpul executrii pedepsei1. Aceast cerin este justificat prin aceea c liberarea condiionat este un mijloc de individualizare a pedepsei n faza executrii acesteia, astfel c trebuie s se in seama i de aprecierea organelor de executare a pedepsei. Cererea de liberare condiionat este examinat de instan sub aspectul ndeplinirii condiiilor legale la momentul judecrii acesteia, i nu la momentul introducerii ei2. Dac sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege, iar instana apreciaz c realizarea scopului pedepsei este posibil fr executarea acesteia n penitenciar, dispune liberarea condiionat, iar hotrrea este pus n executare dup rmnerea definitiv. 74. Efecte. Rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti de liberare condiionat are ca efect punerea n libertate a condamnatului. Odat liberat condiionat, condamnatul are obligaia de a avea o bun conduit, manifestat prin abinerea de la svrirea de infraciuni. Pn la expirarea duratei pedepsei, condamnatul este considerat n executarea acesteia, fiind deczut n continuare din toate drepturile prevzute de art. 64 C. pen., ca pedeaps accesorie. Potrivit art. 61 alin. (1), pedeapsa se consider executat dac n intervalul de timp de la eliberare i pn la mplinirea duratei pedepsei condamnatul nu a svrit din nou o infraciune. Dac n acest interval condamnatul a svrit din nou o infraciune, instana de judecat, innd seama de gravitatea acesteia, poate dispune fie meninerea liberrii condiionate, fie revocarea acesteia. Instana este ns obligat s examineze dac n cauz este necesar sau nu revocarea liberrii condiionate i s arate motivele opiunii pentru una dintre soluii. Dac revoc liberarea condiionat, instana stabilete pedeapsa pentru noua infraciune i o contopete cu restul de pedeaps ce a rmas de executat, putnd aduga la pedeapsa cea mai grea un spor
C. Bulai, B.N. Bulai, op. cit., p. 594. I.C.C.J., Seciile Unite, Decizia nr. LXVII (67)/2007 (M. Of. nr. 537 din 16 iulie 2008).
2 1

63

62

Drept execuional penal

pn la 5 ani, fr s poat depi totalul celor dou pedepse supuse contopirii. Cnd instana ajunge la concluzia c nu este necesar revocarea liberrii condiionate, pedeapsa anterioar n a crei executare se afla cel condamnat i pedeapsa aplicat pentru infraciunea svrit din nou rmn distincte. Revocarea liberrii condiionate este obligatorie n cazul n care fapta svrit este o infraciune contra siguranei statului, o infraciune contra pcii i omenirii, o infraciune de omor, o infraciune svrit cu intenie care a avut ca urmare moartea unei persoane sau o infraciune prin care s-au produs consecine deosebit de grave.

Capitolul al VI-lea
Individualizarea judiciar a executrii pedepsei
75. Suspendarea condiionat a executrii pedepsei. a) Noiune. Este o msur de individualizare a executrii pedepsei care se dispune de instana de judecat prin hotrrea de condamnare, pe durata i n condiiile prevzute de lege 1. Dispunnd suspendarea condiionat a executrii pedepsei, instana de judecat apreciaz c reeducarea condamnatului poate fi realizat i fr executarea pedepsei. Altfel spus, pronunnd o astfel de soluie, instana i exprim convingerea c parcurgerea de ctre condamnat a etapelor procesului penal urmat de condamnarea sa la o pedeaps cu suspendarea i avertizarea sa asupra consecinelor svririi unei noi infraciuni sau nerespectrii obligaiilor civile sunt de natur s declaneze acele resorturi interioare ale personalitii condamnatului care s produc reeducarea sa fr executarea pedepsei. b) O prim condiie prevzut de lege pentru acordarea suspendrii se refer la pedeapsa aplicat. Suspendarea condiionat a executrii pedepsei se poate dispune numai dac pedeapsa aplicat pentru infraciunea svrit este nchisoarea de cel mult 3 ani sau amenda, potrivit art. 81 C. pen.

C. Mitrache, Cr. Mitrache, Drept penal. Partea general, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2006, p. 392.

64

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate 63

n cazul concursului de infraciuni, suspendarea condiionat a executrii pedepsei se va putea dispune numai dac pedeapsa aplicat este nchisoarea de cel mult 2 ani. O a doua condiie privete persoana infractorului: art. 81 alin. (1) lit. b) cere ca infractorul s nu mai fi fost anterior condamnat la pedeapsa nchisorii mai mare de 6 luni, afar de situaia cnd condamnarea intr n vreunul dintre cazurile prevzute n art. 38 C. pen. Condamnrile prevzute de art. 38 C. pen. se refer la infraciuni svrite n timpul minoritii, la infraciuni svrite din culp, infraciuni amnistiate sau fapte care nu mai sunt prevzute de lege ca infraciuni. Prin prevederea acestei condiii, legiuitorul a dorit s se asigure c beneficiarul suspendrii condiionate a executrii pedepsei nu face parte din rndul persoanelor care au persistat n conduita infracional. Cea de-a treia condiie prevzut de art. 81 C. pen. este ca instana s i fi format convingerea c scopul pedepsei poate fi atins fr executarea acesteia. Convingerea instanei c scopul pedepsei poate fi atins fr executarea pedepsei se formeaz din aprecierea de ansamblu a faptei svrite, a mprejurrilor n care s-a svrit i a personalitii infractorului1. ndeplinirea condiiilor prevzute de art. 81 C. pen. nu creeaz pentru condamnat un drept, ci o vocaie asupra creia trebuie s se pronune instana. Instana are obligaia s motiveze decizia sa de suspendare a executrii pedepsei. Suspendarea poate fi acordat i n cazul n care pedeapsa este graiat. Potrivit art. 120 alin. (2) C. pen., graierea are efecte i asupra pedepselor a cror executare este suspendat condiionat, dar efectele suspendrii sunt mai intense dect cele ale graierii. Omisiunea instanei de a motiva suspendarea nu constituie un motiv de casare a hotrrii dac din actele dosarului rezult ndeplinirea condiiilor prevzute de art. 81 C. pen. c) Termenul de ncercare. Potrivit art. 82 C. pen., durata suspendrii condiionate a executrii pedepsei constituie termen de ncercare pentru

1 C. Bulai, A. Filipa, C. Mitrache, Instituii de drept penal, Ed. Trei, Bucureti, 2006, p. 202.

65

64

Drept execu ional penal

condamnat i se compune din cuantumul pedepsei aplicate, la care se adaug un interval de timp de 2 ani. n cazul n care pedeapsa a c rei executare s-a suspendat este amenda, termenul de ncercare este de un an. Pentru minori, termenul de ncercare se compune din durata pedepsei nchisorii, la care se adaug un interval de timp de la 6 luni la 2 ani, fixat de instan . Dac pedeapsa este amenda, termenul de ncercare este de 6 luni. Reducerea pedepsei ca urmare a unei gra ieri opereaz i asupra termenului de ncercare, prin reducerea corespunz toare a acestuia. Dac graierea este total , termenul de ncercare se reduce la 2 ani. d) Efectele suspend rii condi ionate a execut rii pedepsei. n doctrin 1, efectele suspend rii condi ionate a execut rii pedepsei au fost mprite n efecte imediate sau provizorii i ulterioare sau definitive. Efectele imediate consta u n neexecutarea pedepsei aplicate, f r a avea vreo influen asupra m surilor de siguran sau obliga iilor civile. Mai mult, achitarea obliga iilor civile constituie o obliga ie pe care condamnatul trebuie s i-o ndeplineasc pn la expirarea termenului de ncercare, sub sanc iunea revoc rii. Efectele definitive apar la mplinirea termenului de ncercare i constau n ncetarea obliga iei de executare a pedepsei i reabilitarea de drept. Producerea efectelor definitive este condi ionat de neinterven ia unei cauze de revocare a suspend rii condi ionate a execut rii pedepsei pe durata termenului de ncercare. Reabilitarea de drept conduce la scoaterea condamnatului din eviden a cazierului judiciar, la trecerea a doi ani de la expirarea terme nului de ncercare. e) Revocarea suspend rii condi ionate a execut rii pedepsei. Suspen darea condi ionat a execut rii pedepsei este acordat de instan atunci c nd se apreciaz c scopul pedepsei poate fi atins chiar f r executarea acesteia. Revocarea suspe ndrii este o sanc iune prev zut de lege pentru cazurile n care condamnatul nu respect condi iile impuse la luarea acesteia. Astfel, potrivit art. 83 alin. (1) C. pen., dac n cursul termenului de ncercare condamnatul a s vrit din nou o infrac iune, pentru care s-a
1

Idem, p. 204.

66

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate 65 pronun at o condamnare definitiv chiar dup expirarea acestui termen, instan a revoc suspendarea condi ionat , dispun nd executarea n ntregime a pedepsei, care nu se contope te cu pedeapsa aplicat pentru noua infrac iune. Revocarea suspend rii nu are loc dac infrac iunea s vrit a fost descoperit dup expirarea termenului de ncercare. Dac infrac iunea ulterioar este s vrit din culp , se poate aplica suspendarea condi ionat a execut rii pedepsei, chiar dac autorul a fost condamnat anterior cu suspendarea condi ionat a execut rii pedepsei. n acest caz, nu se mai revoc prima suspendare. Revocarea suspend rii condi ionate a execut rii pedepsei se dispune i n cazul n care condamnatul nu i-a ndeplinit, p n la expirarea termenului de ncercare, obliga iile civile stabilite n sarcina sa, cu excep ia situa iei n care face dovada c nu a avut posibilitatea de a- i ndeplini aceste obliga ii. f) Anularea suspend rii condi ionate a execut rii pedepsei. Potrivit art. 85 C. pen., dac se descoper , nainte de expirarea termenului de ncercare, c cel condamnat cu suspendarea condi ionat a execut rii pedepsei mai s vrise, nainte de pronun area hot rrii care a dispus suspendarea sau p n la rmnerea definitiv a acesteia, o infrac iune pentru care s-a aplicat pedeapsa nchisorii, chiar dup expirarea termenului de ncercare, suspendarea se anuleaz . Justificarea acestei solu ii const n aceea c instan a a aplicat sus pendarea necunosc nd antecedentele penale ale condamnatului. Anularea suspend rii execut rii pedepsei nu are loc dac infrac iunea care ar fi putut atrage anularea a fost descoperit dup expirarea termenului de ncercare. Dac exist concurs de infrac iuni, iar pedeapsa rezultat n urma contopirii nu dep ete 2 ani, instan a poate aplica suspendarea, terme nul de ncercare urm nd a se calcula de la data r mnerii definitive a hotrrii prin care s-a pronun at anterior suspendarea condi ionat a execut rii pedepsei. 76. Suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere. a) Noiune. Suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere este o form de suspendare condi ionat a execut rii pedepsei nchisorii, n care con damnatul, pe durata termenului de ncercare, este supus unor m suri de

67

66

Drept execuional penal

supraveghere i de respectare a unor obligaii stabilite prin hotrrea judectoreasc de condamnare1. Deosebirea dintre cele dou forme de suspendare const n condiiile n care se poate dispune, precum i n obligaiile ce revin condamnatului pe durata termenului de ncercare. b) Condiii de aplicare. Potrivit art. 861 C. pen., condiiile de aplicare se refer la cuantumul pedepsei nchisorii, la persoana condamnatului i la aprecierea instanei c pronunarea condamnrii constituie un avertisment pentru condamnat, care, chiar fr executarea pedepsei, nu va mai svri infraciuni. Astfel, pedeapsa aplicat trebuie s fie nchisoarea de cel mult 4 ani, cel n cauz s nu mai fi fost anterior condamnat la pedeapsa nchisorii mai mare de un an, cu excepia condamnrilor care nu atrag starea de recidiv, prevzute de art. 38 C. pen., iar instana s aprecieze, innd seama de persoana condamnatului, de comportamentul su dup comiterea infraciunii, c pronunarea unei astfel de soluii va avea efect educativ asupra sa. Suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere poate fi acordat i n cazul concursului de infraciuni, dac pedeapsa aplicat este nchisoarea de cel mult 3 ani i sunt ntrunite celelalte condiii. c) Termenul de ncercare. Suspendarea executrii pedepsei sub supra veghere implic un termen de ncercare compus din durata pedepsei aplicate i un interval de timp, stabilit de instan, ntre 2 i 5 ani. d) Msuri de supraveghere. Pe durata termenului de ncercare, condamnatul are obligaia de a se supune unor msuri de supraveghere. Msurile de supraveghere prevzute de art. 863 sunt obligatorii i au caracter de control al libertii de micare a celui condamnat (s anune schimbarea domiciliului, informaii de natur a putea fi controlate mijloacele lui de existen). Msurile de supraveghere prevzute de art. 863 alin. (3) au caracter facultativ, n sensul c instana poate impune una sau mai multe. Aceste msuri oblig sau interzic o anumit conduit (s urmeze un curs de nvmnt ori de calificare, s nu frecventeze anumite locuri, s nu intre n legtur cu anumite persoane etc.). Supravegherea executrii obligaiilor stabilite de instan se face de ctre judectorul desemnat cu supravegherea sau de ctre serviciul de probai u ne.
1

C. Bulai, A. Filipa, C. Mitrache, op. cit., p. 208.

68

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate 67 e) Efectele suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere. Odat cu rmnerea definitiv a hot rrii de condamnare se produce, ca efect imediat, suspendarea execut rii pedepsei nchisorii, pe durata terme nului de ncercare. Suspendarea execut rii pedepsei nu atrage suspendarea execut rii msurilor de siguran i a obliga iilor prev zute n hot rrea de con damnare. La mplinirea termenului de ncercare, dac nu a s vrit din nou o infrac iune i nu s-a pronun at revocarea suspend rii execut rii pedep sei, cel condamnat este reabilitat de drept. f) Revocarea suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere se produce n mod similar cu revocarea suspend rii condi ionate a exe cut rii pedepsei n cazul s vririi din nou a unei infrac iuni n cursul termenului de ncercare, precum i n cazul ne ndeplinirii obliga iilor civile stabilite de instan a de judecat prin hot rre de condamnare. Dac infrac iunea se descoper dup expirarea termenului de ncercare, revocarea nu se mai produce. O alt cauz de revocare, specific suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere, const n ne ndeplinirea cu rea-credin a msurilor de supraveghere prev zute de lege. g) Anularea suspend rii execut rii pedepsei sub supraveghere se dispune pentru cauze preexistente aplic rii msurii, pe care dac instan a le-ar fi cunoscut, ar fi dispus suspendarea. Anularea suspend rii pedepsei sub supraveghere se dispune pentru aceea i situa ie prev zut la suspendarea condi ionat a execut rii pedepsei, dac se descoper c cel condamnat mai s vrise o infrac iune nainte de pronun area hot rrii prin care s-a dispus suspendarea sau p n la r mnerea definitiv a acesteia, pentru care i s-a aplicat pedeapsa nchisorii chiar dup expirarea termenului de ncercare. Anularea nu are loc dac infrac iunea care ar putea atrage anularea a fost descoperit dup expirarea termenului de ncercare. Dac pedeapsa rezultat n urma contopirii nu dep ete 3 ani, instan a poate aplica suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere. n acest caz, termenul de ncercare curge de la data r mnerii defini tive a hot rrii prin care s-a pronun at anterior suspendarea condi ionat a execut rii pedepsei.

69

68

Drept execu ional penal

h) Efecte. La expirarea termenului de ncercare, cel condamnat este reabilitat de drept, dac nu a s vrit din nou o infrac iune naintea termenului de ncercare. 77. Executarea pedepsei la locul de munc, a) Consideraii prealabile. Executarea pedepsei nchisorii prin munc a fost introdus n legisla ia noastr penal prin Legea nr. 6/1973, reglementarea acesteia suferind o serie de modific ri prin Decretul nr. 218/1987 i ulterior prin Legea nr. 104/1992. Executarea nchisorii prin munc fr privare de libertate este o form de individualizare a execut rii pedepsei n regim de libertate, condamnatul suport nd o serie de restr ngeri ale drepturilor, urm nd ca la expirarea pedepsei, dac a avut o bun comportare, pedeapsa s fie considerat ca executat . Executarea pedepsei nchisorii la locul de munc prezint nume roase avantaje at t pentru condamnat, c t i pentru societate: se evit contactul cu mediul penitenciar, atingerea adus personalit ii condam natului este mai mic , cheltuielile nu mai sunt suportate de societate, condamnatul p streaz legtura cu mediul familial i de munc , ceea ce asigur succesul reinser iei postexecu ionale. b) Condi ii. Pedeapsa aplicat inculpatului, pentru a putea fi exe cutat la locul de munc , trebuie s fie nchisoarea de cel mult 5 ani. Poate fi executat la locul de munc i pedeapsa rezultant aplicat pentru concurs de infrac iuni, dac durata ei este de cel mult 3 ani i sunt ntrunite celelalte condi ii prev zute de lege. Instan a poate dispune executarea pedepsei n unitatea n care condamnatul i desf oar activitatea sau n alt unitate, n toate cazu rile cu acordul scris al unit ii. Executarea pedepsei poate fi dispus i n cazul n care condamnatul nu desf oar o activitate la data aplic rii pedepsei. Persoana condamnatului intereseaz sub aspectul antecedentelor sale i al capacit ii de munc . Astfel, pentru a se putea dispune executarea pedepsei la locul de munc , legea cere ca cel n cauz s nu mai fi fost anterior condamnat la pedeapsa nchisorii mai mare de un an, cu excep ia situa iei n care condamnarea intr n vreunul dintre cazurile prev zute de art. 38 C. pen.

70

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate 69 Dei legea nu prevede printre condiii capacitatea de munc, instana trebuie s verifice dac cel condamnat are aceast capacitate1. Pe lng ndeplinirea condiiilor legate de cuantumul pedepsei aplicate, acordul scris al unitii, antecedentele i capacitatea de munc a persoanei condamnate, este necesar ca instana de judecat, innd seama de gravitatea faptei, de mprejurrile n care a fost comis, de conduita profesional i general, ca i de posibilitile de reeducare a condamnatului, s aprecieze c scopul pedepsei poate fi atins fr privare de libertate. c) Obligaiile condamnatului. Pe durata executrii pedepsei prin munc, condamnatului i se limiteaz unele drepturi, dup cum urmeaz: - din totalul veniturilor cuvenite, potrivit legii, pentru munca prestat, cu excepia sporurilor acordate pentru activitatea desfurat n locuri de munc cu condiii vtmtoare sau periculoase, se reine o cot de 15-40%, stabilit potrivit legii, n raport de cuantumul venitu rilor i de ndatoririle condamnatului pentru ntreinerea altor persoane, care se vars la bugetul statului. n cazul condamnatului minor, limitele se reduc la jumtate; - drepturile de asigurri sociale se stabilesc n procentele legale aplicate la venitul net cuvenit condamnatului, dup reinerea cotei prevzute mai sus; - durata executrii pedepsei nu se consider vechime n munc; - nu se poate schimba locul de munc la cererea condamnatului dect prin hotrrea instanei de judecat; -condamnatul nu poate fi promovat; - condamnatul nu poate ocupa funcii de conducere, care implic exerciiul autoritii de stat, funcii instructiv-educative ori de gestiune. Pe durata executrii pedepsei, condamnatului i se interzice dreptul de a fi ales. Instana poate dispune ca cel condamnat s respecte una sau mai multe dintre msurile de supraveghere prevzute de art. 863 C. pen. Pe timpul executrii pedepsei n unitatea la care cel condamnat lucrase pn atunci, contractul de munc se suspend, iar n cazul n care i execut pedeapsa ntr-o alt unitate dect cea n care i desfura activitatea la data aplicrii pedepsei, contractul de munc nceteaz. Pedeapsa se execut n baza mandatului de executare a pedepsei, fr a se ncheia contract de munc.
1

C. Bulai, B.N. Bulai, op. cit., p. 577.

71

70

Drept execuional penal

d) Revocarea execut rii pedepsei la locul de munc este sanc iunea pe care o prevede legea n cazul nerespect rii de c tre cel condamnat a obliga iilor care i revin. Legea prevede trei cauze de revocare a exe cutrii pedepsei la locul de munc : svrirea din nou a unei infrac iuni; sustragerea de la prestarea activit ii i de la ndeplinirea obliga iilor stabilite prin hot rrea de condamnare i pierderea total a capacit ii de munc . Dac dup rmnerea definitiv a hot rrii prin care s-a dispus executarea pedepsei la locul de munc , cel condamnat s vrete din nou o infrac iune, nainte de nceperea execut rii pedepsei sau n timpul execut rii acesteia, instan a revoc executarea pedepsei la locul de munc , iar pentru pluralitatea de infrac iuni creat se aplic dispozi iile art. 39 alin. (1) i (2) sau, dup caz, ale art. 40 C. pen. Dac infrac iunea ulterioar este s vrit din culp , instan a poate dispune i pentru aceast infrac iune executarea pedepsei la locul de munc . n acest caz, revocarea nu mai are loc i pedeapsa se aplic potrivit regulilor concursului de infrac iuni. Dac cel condamnat se sustrage de la prestarea activit ii n cadrul unit ii sau nu i ndepline te n mod corespunz tor ndatoririle ce i revin la locul de munc i nu respect msurile de supraveghere sau obliga iile stabilite prin hot rrea de condamnare, instan a poate s revoce executarea pedepsei la locul de munc , dispun nd executarea ntr-un loc de de inere. Aceast cauz de revocare este l sat la aprecierea instan ei, care poate s men in sau s revoce m sura luat . Cnd condamnatul nu mai poate presta munca din cauza pierderii totale a capacit ii de munc , instan a revoc executarea pedepsei la locul de munc i, innd seama de mprejur rile care au determinat incapacitatea de munc i de dispozi iile art. 72, dispune suspendarea condi ionat a execut rii pedepsei, chiar dac nu sunt ntrunite condi iile prev zute n art. 81 sau art. 86 1 C. pen. n cazul revoc rii pedepsei pentru s vrirea unei infrac iuni sau pentru sustragerea de la prestarea activit ii ori ndeplinirea obliga iilor stabilite prin hot rrea de condamnare, pedeapsa sau, dup caz, restul de pedeaps rmas neexecutat se execut ntr-un loc de de inere. e) Anularea execut rii pedepsei la locul de munc . Dac cel con damnat mai s vrise o infrac iune p n la r mnerea definitiv a hot rrii de condamnare i aceasta se descoper mai nainte ca pedeapsa s

72

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate

71

fi fost executat la locul de munc sau considerat executat, instana, dac nu sunt ntrunite condiiile prevzute n art. 867 C. pen., anuleaz executarea pedepsei la locul de munc. Dac sunt ndeplinite condiiile prevzute de art. 867, instana l judec pe condamnat i pentru infraciunea descoperit ulterior, stabilete pedeapsa potrivit regulilor de la concursul de infraciuni i, dac pedeapsa rezultant nu depete 3 ani, dispune executarea acesteia, sczndu-se, dac este cazul, durata pedepsei executate pn la pronunarea hotrrii. Anularea se dispune i n cazul n care hotrrea de condamnare pentru infraciunea descoperit ulterior se pronun dup ce pedeapsa a fost executat la locul de munc sau considerat ca executat. Pedeapsa se stabilete, dup caz, potrivit regulilor concursului de infraciuni sau recidivei, sczndu-se din durata ei pedeapsa executat pn atunci. Dac nu sunt ndeplinite condiiile legale, instana anuleaz executarea pedepsei la locul de munc. Pedeapsa stabilit n urma anulrii executrii pedepsei la locul de munc se execut ntr-un loc de deinere. f) ncetarea executrii pedepsei la locul de munc. ncetarea executrii pedepsei la locul de munc este o msur de individualizare a executrii pedepsei pe care o poate dispune instana de judecat la cererea conducerii unitilor unde se desfoar activitatea sau la cererea condamnatului nsui. Condiiile de ncetare a executrii pedepsei sunt urmtoarele: - condamnatul s fi executat cel puin dou treimi din durata pedepsei; - s fi dat dovezi temeinice de ndreptare; - s fi avut o bun conduit; - s fi fost disciplinat i struitor n munc. ndeplinirea acestor condiii trebuie s fie constatat i confirmat de conducerea unitii, care trebuie s le comunice instanei odat cu cererea de ncetare a executrii pedepsei sau separat, dac cererea este introdus de condamnat. Dup verificarea condiiilor prevzute de lege i a situaiei condamnatului, instana poate dispune ncetarea executrii pedepsei la locul de munc. Pedeapsa se consider executat dac n intervalul de timp de la ncetarea executrii pedepsei la locul de munc i pn la ndeplinirea duratei pedepsei cel condamnat nu a svrit din nou o infraciune.

73

72

Drept execuional penal

n cazul n care contractul de munc nu fusese suspendat, acesta reintr n vigoare. Dac n acest interval condamnatul a comis din nou o infraciune, instana poate dispune revocarea ncetrii executrii pedepsei la locul de munc, fiind aplicabile dispoziiile art. 61 C. pen. privitoare la revocarea obligatorie sau facultativ a liberrii condiionate.

Capitolul al VII-lea
Alte forme de individualizare
78. Consideraii prealabile. n principiu, imediat ce o hotrre de condamnare a rmas definitiv, ea devine executorie, asigurnd auto ritatea organelor judiciare, consolidnd procesul continuu de prevenire i combatere a criminalitii. Executarea pedepsei odat nceput, trebuie continuat pe durata prevzut n hotrrea de condamnare pn la executarea complet a pedepsei. n ciuda acestui principiu, n executarea pedepselor pot interveni stri, situaii sau mprejurri care pot duce la amnri, ntreruperi sau modificri n procesul de executare a pedepsei. 79. Amnarea executrii pedepsei nchisorii. a) Preliminarii. Insti tuia amnrii executrii pedepsei nchisorii are n vedere intervenia unor stri, situaii sau mprejurri care pun n pericol grav sntatea condamnatului, a mamei condamnate sau a copilului su mai mic de un an i care ar avea consecine grave pentru condamnat, familia sa, unitatea la care lucreaz. Amnarea se hotrte de ctre instana de executare, potrivit procedurii prevzute de lege. b) Cazuri de amnare. 1) Cnd se constat, pe baza unei expertize medico-legale, c cel condamnat sufer de o boal grav care face imposibil executarea pedepsei i care nu poate fi tratat n sistemul sanitar al Administraiei Naionale a Penitenciarelor sau sub paz permanent, iar instana apreciaz c amnarea executrii i lsarea n libertate nu prezint pericol pentru ordinea public. Legea penal, aa cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 60/2006, prevede dou condiii cumulative: una pozitiv - existena unei boli grave care face imposibil executarea pedepsei - i alta negativ -

74

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate

73

inexisten a pericolului pentru ordinea public n cazul l srii n libertate a celui condamnat. Existen a bolii care face imposibil executarea pedepsei trebuie constat de instan a de judecat pe baza unei expertize medico-legale. Prin expresia face imposibil executarea pedepsei" trebuie s nelegem c ar avea consecin e grave pentru s ntatea celui condamnat. Dei instan a dispune aceast amnare pe un anumit termen, legea nu prevede care este durata am nrii, ci doar c executarea pedepsei se amn pn cnd starea de s ntate a celui condamnat se va ameliora, astfel nct pedeapsa s poat fi pus n executare, de unde concluzia c amnarea poate fi acordat de mai multe ori, p n la ameliorarea strii de s ntate. Nu sunt prev zute niciun fel de criterii de apreciere a pericolului concret pentru ordinea public , acest pericol poate fi apreciat de instan n func ie de infrac iunea s vrit de condamnat, dar i de comportarea sa n timpul execut rii pedepsei. 2) Cnd o condamnat este gravid sau are un copil mai mic de un an. n acest caz, am narea dureaz pn la ncetarea cauzei care a determinat am narea, mai exact p n cnd copilul mpline te un an, dar executarea pedepsei poate fi am nat pe o perioad stabilit de normele legale cu privire la concediul ce se acord salaria ilor nainte i dup natere. 3) Cnd din cauza unor mprejur ri speciale executarea imediat a pedepsei ar avea consecin e grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucreaz . n acest caz, executarea poate fi am nat cel mult trei luni i numai o singur dat . Lmurirea sintagmelor mprejur ri speciale" i consecin e grave" a fost l sat n sarcina instan elor judec toreti, care, de la caz la caz, apreciaz ndeplinirea condi iilor prev zute de lege 1. Procedura de am nare este de competen a instan ei de executare. Cererea poate fi f cut de condamnat, de c tre reprezentantul legal, de procuror, de c tre ap rtor, de c tre so ul condamnatului, iar n ultimul caz de am nare i de conducerea unit ii la care lucra cel condamnat. Cererea poate fi retras de cel care a formulat-o. Hot rrile pronun ate n cazurile prev zute n art. 453 alin. (1) lit. a) i b) C. proc. pen. prin care se dispune am narea execut rii pedepsei sunt executorii de la data pronun rii.
Gr. Theodoru, Tratat de Drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2007, p. 902.
1

75

74

Drept execuional penal

Cererea de amnare se judec n edin public, cu citarea condamnatului i participarea procurorului. Instana poate dispune suspendarea executrii mandatului pn la soluionarea cererii. n vederea prevenirii sustragerii de la executarea pedepsei i mpiedicrii svririi de ctre condamnat a unor acte antisociale, O.U.G. nr. 60/2006 a prevzut respectarea de ctre condamnat a unor obligaii prevzute de lege. O prim categorie de obligaii impuse de lege condamnatului fa de ctre instana a luat msura amnrii executrii pedepsei nchisorii se refer la prevenirea ieirii celui condamnat din raza de control a autoritilor i a svririi unor fapte antisociale: s nu depeasc limita teritorial fixat, s se prezinte la instan ori de cte ori este chemat sau la organul de poliie desemnat cu supravegherea de instan, s nu i schimbe locuina fr ncuviinarea instanei care a dispus amnarea i s nu dein sau s foloseasc nicio categorie de arme. Spre deosebire de aceast categorie de obligaii pe care legea le impune tuturor condamnailor fa de care se dispune amnarea executrii pedepsei, exist i o alt categorie de obligaii pe care instana le poate impune condamnatului pe durata amnrii: s poarte permanent un sistem electronic de supraveghere, s nu se deplaseze la anumite spectacole sau n anumite locuri stabilite de instan, s nu se apropie de persoana vtmat, de membrii familiei ori de persoana cu care a comis fapta, martori, experi ori alte persoane stabilite de instan i nici s nu comunice cu acestea, s nu conduc niciun autovehicul, s nu se afle n locuina persoanei vtmate i s nu exercite profesia, meseria ori activitatea care i-a nlesnit svrirea faptei. Hotrrea prin care s-a dispus amnarea executrii este comunicat de instana de executare organelor de poliie din raza teritorial n care locuiete condamnatul, n vederea asigurrii respectrii obligaiilor impuse. n caz de nclcare cu rea-credin a obligaiilor, instana revoc amnarea i dispune punerea n executare a pedepsei privative de libertate. Instana de executare ine evidena amnrilor acordate i, la expirarea termenului, ia msuri pentru emiterea mandatului de executare, iar dac mandatul a fost emis, ia msuri pentru aducerea lui la ndeplinire. Judectorul delegat este obligat s verifice periodic dac mai subzist cauza care a determinat amnarea executrii pedepsei, iar dac a ncetat, ia msura de emitere a mandatului i de aducere a lui la ndeplinire.

76

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate

75

80. ntreruperea executrii pedepsei. a) Consideraii prealabile. Potrivit principiului continuitii, pedeapsa odat pus n executare, trebuie executat nentrerupt pn la expirarea termenului pentru care a fost aplicat1. Ca i n cazul amnrii executrii pedepsei, legea a dat posibilitatea instanei de executare s dispun ntreruperea executrii pedepsei n cazul unor stri, situaii sau mprejurri care ar avea consecine grave pentru condamnat, familia acestuia sau unitatea la care a lucrat. Diferena dintre instituia ntreruperii executrii pedepsei i instituia amnrii executrii pedepsei const n aceea c prima se dispune dup ce pedeapsa a fost pus n executare, n timp ce a doua poate fi dispus nainte de nceperea executrii pedepsei. b) Cazuri de ntrerupere. Potrivit art. 455 C. proc. pen., executarea pedepsei poate fi ntrerupt n cazurile i n condiiile prevzute n art. 453, la cererea persoanelor prevzute n alin. (2) al aceluiai articol. Altfel spus, cazurile de amnare a executrii pedepsei sunt i cazuri de ntrerupere a executrii pedepsei. Jurisprudena a statuat c, pentru a admite cererea de ntrerupere a executrii pedepsei pe motive medicale, raportul de expertiz medico-legal trebuie s precizeze c cel condamnat se afl n imposibilitate de a continua executarea pedepsei n penitenciar, fiind necesar s fie tratat ntr-o unitate spitaliceasc din afara reelei penitenciarelor2. Totodat, este necesar ca instana s aprecieze c lsarea n libertate a condamnatului nu prezint pericol concret pentru ordinea public. Cererea de ntrerupere a executrii pedepsei nchisorii sau a deteniunii pe via se poate face de ctre persoanele indicate la cererea de amnare a executrii pedepsei, cu precizarea c, dac cererea a fost introdus de o persoan fr calitatea prevzut de lege, condamnatul i-o poate nsui n cursul judecii. Instana competent este instana de executare. Judecarea i soluionarea cererii se fac cu citarea condamnatului i cu participarea procurorului. Instana poate dispune ntreruperea pedepsei pe o durat determinat sau poate respinge cererea, executarea urmnd s continue pn la mplinirea termenului de pedeaps3.
1 2 3

I. Oancea, op. cit., p. 194. C.S.J., Secia penal, decizia nr. 3200/2001, n Dreptul nr. 6/2002, p. 222. Gr. Theodoru, op. cit., p. 905.

77

76

Drept execuional penal

Timpul ct executarea a fost ntrerupt nu se socotete n durata de executare a pedepsei. 81. Schimbri n executarea pedepsei prin modificarea sau nlturarea pedepsei aplicate. a) Consideraii prealabile. n cursul executrii pedepsei nchisorii pot aprea situaii sau mprejurri care produc efecte directe asupra pedepsei aplicate de instana de judecat i efecte indirecte asupra pedepsei care se afla n curs de executare. b) Cazuri de modificare a unor pedepse. 1) Contopirea pedepselor n caz de concurs de infraciuni. Potrivit art. 449 C. proc. pen., n cazul n care se constat la punerea n executare a hotrrii sau n cursul executrii pedepsei c exist i o alt hotrre definitiv privind o infraciune care este n concurs real sau ideal cu infraciunea pentru care s-a dispus executarea, trebuie s se procedeze, potrivit art. 36 C. pen., la contopirea pedepselor, aplicndu-se regulile prevzute n art. 34 i art. 35 C. pen. Instana competent s dispun asupra modificrii pedepsei este instana de executare a ultimei hotrri sau, cnd cel condamnat se afl n stare de deinere ori n executarea pedepsei la locul de munc, instana corespunztoare n a crei circumscripie se afl locul de deinere. 2) Contopirea pedepselor n caz de recidiv. n conformitate cu art. 39 alin. (6) C. pen., dac dup rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare i mai nainte ca pedeapsa s fi fost executat sau considerat ca executat se descoper c cel condamnat este n stare de recidiv, instana aplic dispoziiile legale dup cum recidiva este postcondamnatorie sau postexecutorie. Competena aparine instanei de executare a ultimei hotrri sau instanei corespunztoare n a crei raz teritorial se afl locul de deinere. 3) Descoperirea de noi acte materiale ce intr n coninutul infrac iunii a crei pedeaps se execut. Dac la punerea n executare a pedepsei nchisorii sau n cursul executrii se constat c exist o hotrre definitiv cu privire la acte materiale aparinnd aceleiai infrac iuni, la cererea procurorului sau din oficiu, instana reunete cele dou cauze penale, pronun o nou hotrre cu privire la actele materiale aparinnd aceleiai infraciuni i desfiineaz hotrrile anterioare. Este competent s modifice pedeapsa pentru infraciunea reinut n integralitatea ei instana de executare a ultimei hotrri rmase defi-

78

Organizarea i executarea pedepselor privative de libertate 77 nitiv sau instan a corespunz toare n a c rei raz teritorial se afl locul de de inere 1. 4) Intervenirea unei legi penale noi. Atunci c nd dup rmnerea definitiv a unei hot rri de condamnare intervine o lege ce nu mai prevede ca infrac iune fapta pentru care s-a pronun at condamnarea sau o lege care prevede o pedeaps mai u oar dec t cea care se execut ori urmeaz a se executa, potrivit art. 458 C. proc. pen., la sesizarea procurorului, a condamnatului sau din oficiu, instan a ia m suri pentru aducerea la ndeplinire a dispozi iilor art. 12, art. 14 i art. 15 C. pen. Potrivit art. 12, consecin ele penale ale hot rrii judec tore ti privitoare la faptele care nu mai sunt incriminate de legea penal nou nceteaz , iar dac legea penal nou este mai bl nd, aceasta se aplic fie n mod obligatoriu, dac pedeapsa aplicat dep ete maximul spe cial al pedepsei nchisorii pentru acea infrac iune (art. 14), fie facultativ, cnd pedeapsa aplicat este mai mic dec t maximul special prev zut de legea nou (art. 15). Competen a revine instan ei de executare sau instan ei corespun ztoare n grad n a c rei raz teritorial se afl locul de de inere sau unitatea unde condamnatul execut pedeapsa. 5) Aplicarea amnistiei si gra ierii. Aplicarea amnistiei, care intervine dup rmnerea definitiv a hot rrii de condamnare, precum i aplicarea gra ierii se fac de c tre un judec tor de la instan a de exe cutare, iar dac cel condamnat se afl n executarea pedepsei, de c tre un judec tor de la instan a corespunz toare n a c rei raz teritorial se afl locul de de inere, n conformitate cu art. 459 C. proc. pen. Aplicarea amnistiei i gra ierii se face din oficiu. 82. Calculul i consemnarea duratei executrii, a) Consideraii prealabile. Att condamnatul, c t i administra ia locului de de inere trebuie s cunoasc cu exactitate durata pedepsei, aceasta fiind unul dintre elementele pe baza c ruia se face repartizarea ntr-un anumit penitenciar, ntr-una dintre sec iile acestuia i n func ie de care se stabile te regimul de executare. Durata execut rii pedepsei este cea stabilit de hot rrea jude ctoreasc de condamnare r mas definitiv i consemnat n mandatul de executare pe ani, luni i zile, dar aceast durat se modific n cursul

Idem, p. 913.

79

78

Drept execuional penal

executrii, de cele mai multe ori prin reducere, dar uneori i prin sporirea ei. Calcularea duratei executrii pedepsei trebuie fcut cu exactitate, respectnd astfel principiul legalitii executrii pedepsei. b) Ziua nceperii i ziua terminrii executrii. Potrivit art. 87 alin. (2) C. pen., ziua n care ncepe executarea pedepsei i ziua n care nceteaz se socotesc n durata executrii. Aceste zile se socotesc n durata executrii n ntregime, chiar dac nu s-au executat n acele zile 24 de ore. Ziua nceperii este aceea n care cel condamnat a fost arestat n vederea executrii pedepsei n baza mandatului de executare, iar ziua de terminare este ziua n care executarea ia sfrit. c) Computarea reinerii i a arestrii preventive. Potrivit art. 88 alin. (1) teza I C. pen., timpul reinerii i al arestrii preventive se scade din durata executrii pedepsei nchisorii pronunate, ntruct pe durata reinerii i arestrii preventive condamnatul a fost lipsit de libertate i aceast perioad trebuie sczut din durata pedepsei stabilite prin hotrrea judectoreasc definitiv de condamnare. n caz contrar, s-ar aduce atingere principiului legalitii pedepselor. Pentru acest motiv, art. 88 alin. (1) teza a II-a C. pen. a prevzut c scderea se face i atunci cnd condamnatul a fost urmrit sau judecat, n acelai timp ori n mod separat, pentru mai multe infrac iuni concurente, chiar dac a fost scos de sub urmrire penal, s-a ncetat urmrirea penal sau a fost achitat ori s-a ncetat procesul penal pentru fapta care a determinat reinerea sau arestarea preventiv. Justificarea unei astfel de prevederi const n aceea c cel condamnat a suferit o privare de libertate, chiar dac aceasta s-a fcut pentru alt infraciune dect aceea pentru care a fost condamnat, aflndu-nen prezena unei infraciuni concurente. d) Alte aspecte privind durata executrii. n conformitate cu art. 87 alin. (3) C. pen., timpul n care condamnatul se afl bolnav n spital se include n durata executrii pedepsei, cu excepia situaiei n care condamnatul i-a provocat singur boala. Explicaia consacrrii principiului c perioada spitalizrii condamnatului se include n durata executrii const n aceea c cel condamnat s-a mbolnvit n timpul executrii pedepsei, astfel c este echitabil ca timpul petrecut n spital pentru refacerea sntii, afectat de ederea n penitenciar, s i se socoteasc n durata pedepsei.

80

Titlul al IV-lea
Executarea pedepsei amenzii penale

Capitolul I
Amenda i limitele acesteia
83. Consideraii prealabile. n sistemul pedepselor prevzut de Codul penal de la 1968, amenda de la 100 lei la 50.000 lei este cea de-a treia i ultima dintre pedepsele principale, dup deteniunea pe via i nchisoarea de la 15 zile la 30 de ani. Amenda este pedeapsa principal pe care condamnatul este obligat s o plteasc n contul statului1. Amenda este, aadar, o pedeaps pecuniar care, spre deosebire de pedepsele deteniunii pe via i nchisorii, diminueaz drepturile patrimoniale ale condamnatului, fr a aduce atingere dreptului su la libertate. Disconfortul pe care l provoac persoanei condamnate diminuarea patrimoniului este de natur s l determine s i revizuiasc n mod esenial conduita n ceea ce privete respectarea legii penale. Amenda este o sanciune prevzut i n alte forme de rspundere juridic, dar, spre deosebire de acestea, amenda penal este consecina rspunderii penale a persoanei condamnate i se aplic de instana de judecat n cadrul procesului penal, nscriindu-se n cazierul judiciar. Ca pedeaps, amenda prezint o serie de avantaje certe att pentru societate, ct i pentru persoana condamnat. Astfel, condamnatul nu mai este izolat de mediul familial i nu i pierde locul de munc, ceea ce mrete considerabil ansele de recuperare social. n plus, condamnatul este scutit de contactul cu infractori recidiviti din penitenciare, a cror influen nefast asupra infractorilor primari a fost de multe ori dovedit.

C. Bulai, B.N. Bulai, op. cit., p. 312.

81

80

Drept execuional penal

Amenda este o sanciune adaptabil, care permite o perfect individualizare n raport de situaia condamnatului. Amenda este, totodat, remisibil n cazul unei erori judiciare. Pedeapsa amenzii prezint ns i dezavantaje, de care trebuie s se in seama la stabilirea sanciunii. Un prim dezavantaj const n aceea c nu are un caracter suficient de personal, n sensul c afecteaz nu numai drepturile patrimoniale ale condamnatului, ci i drepturile patrimoniale ale familiei. Un al doilea dezavantaj const n aceea c amenda nu are consecine egale pentru toi condamnaii, n sensul c, n raport de situaia material, de problemele personale i familiale ale fiecrui condamnat, consecinele se resimt n mod diferit. Din acest motiv, la individualizarea pedepsei amenzii trebuie s se in seama de situaia material a condamnatului, de obligaiile sale fa de membrii familiei. n sfrit, nu de puine ori se remarc dificultate n ceea ce privete executarea amenzii, fie din cauza relei-credine, fie din cauza situaiei materiale precare a condamnatului, iar recurgerea la executarea silit sau nlocuirea amenzii cu nchisoarea necesit demersuri i formaliti suplimentare1.
84. Amenda ca pedeaps unic sau pedeaps alternativ - limite. n dreptul penal romn, amenda este prevzut numai ca pedeaps principal, singur sau alternativ cu pedeapsa nchisorii, i nu cumulativ cu aceasta. Legea penal, innd seama de nsuirile amenzii, a prevzut-o ca pedeaps alternativ cu nchisoarea la un numr important de infraciuni, pentru care este prevzut pedeapsa de maximum 2 ani inclusiv2. Limitele amenzii sunt prevzute n art. 63 C. pen., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 278/2006: a) ori de cte ori legea prevede c o infraciune se pedepsete cu amend, fr a-i arta limitele, minimul special al acesteia este de 150 lei, iar maximul de 10.000 lei; b) cnd legea prevede pedeapsa amenzii fr a-i arta limitele, alternativ cu pedeapsa nchisorii de cel mult 1 an, minimul special al
1 2

I. Oancea, op. cit., p. 313. C. Bulai, B.N. Bulai, op. cit., p. 313.

82

Executarea pedepsei amenzii penale

81

amenzii este de 300 lei i maximul special de 15.000 lei, iar cnd prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa nchisorii mai mare de un an, minimul special este de 500 lei i maximul special de 30.000 lei. Aceste limite se nscriu n limitele generale ale amenzii prevzute de art. 53 alin. (1) lit. c) C. pen., adic minimum 100 lei i maximum 50.000 lei. Pedeapsa amenzii nu poate fi sporit peste maximul general i nici cobort sub minimul general ca efect al cauzelor de agravare sau de atenuare. Potrivit art. 63 alin. (5) C. pen., la stabilirea amenzii trebuie s se in seama de criteriile generale de individualizare a pedepsei prevzute de art. 72 C. pen. i, totodat, amenda trebuie s fie astfel stabilit, nct s nu l pun pe condamnat n situaia de a nu-i putea ndeplini obligaiile legale.

Capitolul al II-lea
Executarea amenzii
85. Dup rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare la pedeapsa

amenzii penale, instana de executare trimite condamnatului o copie a dispozitivului hotrrii, mpreun cu o comunicare prin care l someaz s achite amenda n termen de 3 luni de la rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare. Plata se face la organul financiar al administraiei locale n raza cruia domiciliaz condamnatul, iar recipisa se depune direct la instana de executare. n aceast etap, executarea nu presupune o procedur de punere n executare, deoarece plata se face n mod voluntar. Odat cu depunerea recipisei de plat, pedeapsa amenzii se socotete executat. Legea a prevzut i o modalitate de ealonare a plii pentru persoanele care nu pot achita integral amenda. Astfel, dac persoana condamnat se gsete n imposibilitate de a achita integral amenda n termen de 3 luni de la data rmnerii definitive a hotrrii, instana de executare, la cererea condamnatului,

83

82

Drept execuional penal

poate dispune ealonarea plii amenzii, n rate lunare, pe durata a cel mult 2 ani. Legea a prevzut aceast modalitate de nlesnire a plii pentru a da posibilitatea celui condamnat s i ndeplineasc obligaiile fa de persoanele aflate n ntreinerea sa i care nu trebuie s suporte consecinele pedepsei. n cazul n care persoana condamnat nu i ndeplinete obligaia de plat a amenzii n termen de 3 luni de la rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare sau n caz de neplat a unei rate, instana de executare comunic un extras de pe acea parte din dispozitiv care privete aplicarea amenzii organelor competente, n vederea executrii amenzii potrivit dispoziiilor legale privind executarea silit a creanelor fiscale i cu procedura prevzut de aceste dispoziii. 86. nlocuirea pedepsei amenzii penale. n conformitate cu art. 63 1 C. pen., dac cel condamnat se sustrage cu rea-credin de la executarea amenzii, instana poate nlocui aceast pedeaps cu pedeapsa nchisorii n limitele prevzute pentru infraciunea svrit, innd seama de partea din amend care a fost achitat. nlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa nchisorii presupune ca prim condiie neplata amenzii de ctre cel condamnat i, a doua condiie, neplata s fie consecina sustragerii cu rea-credin. Potrivit art. 449 1 C. proc. pen., instana competent s nlocuiasc pedeapsa amenzii cu pedeapsa nchisorii este instana de executare. Instana de executare se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizat de organul nsrcinat cu executarea amenzii.

84

Titlul al V-lea
Executarea pedepselor complementare i a celor accesorii

Capitolul I
Executarea pedepselor complementare
87. Considera ii prealabile. Alturi de pedepsele principale, legis laia noastr penal reglementeaz pedepse complementare i pedepse accesorii. Pedepsele complementare sunt pedepse care se adaug pedepsei principale, care completeaz cadrul sanc ionator. Potrivit legisla iei penale rom ne n vigoare, pedepsele comple mentare sunt interzicerea unor drepturi i degradarea militar . 88. n conformitate cu art. 64 C. pen., pedeapsa complementar a interzicerii unor drepturi const n interzicerea unuia sau a unora dintre urm toarele drepturi: a) dreptul de a alege i de a fi ales n autorit ile publice sau n func ii elective publice; b) dreptul de a ocupa o func ie implic nd exerci iul autorit ii de stat; c) dreptul de a ocupa o func ie sau de a exercita o profesie ori de a desf ura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru s vrirea infrac iunii; d) drepturile p rinte ti; e) dreptul de a fi tutore sau curator. Pedeapsa complementar a interzicerii unor drepturi poate fi aplica t dac pedeapsa principal stabilit este nchisoarea de cel pu in 2 ani i instan a constat c, fa de natura i gravitatea infrac iunii, mpre jurrile cauzei i persoana infractorului, aceast pedeaps este necesar .

85

84

Drept execuional penal

Aplicarea pedepsei complementare este facultativ, cu excepia cazurilor n care legea prevede aplicarea ei obligatorie. Condiia ca pedeapsa stabilit s fie nchisoarea de cel puin 2 ani trebuie respectat i n aceast situaie. Prin Decizia nr. XXIV/2007, nalta Curte de Casaie i Justiie, Seciile Unite, a admis recursul n interesul legii declarat de procurorul general i a statuat c pedeapsa complementar a interzicerii unor drepturi se aplic, n condiiile art. 65 C. pen., i inculpailor ceteni strini1. Pedeapsa interzicerii unor drepturi se pune n executare prin trimiterea de ctre instana de executare a unei copii de pe dispozitivul hotrrii consiliului local n a crui raz i are domiciliul condamnatul, precum i organului care supravegheaz executarea acestor drepturi, dup cum se arat n cuprinsul art. 426 C. proc. pen. Executarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi prezint cteva particulariti. O prim particularitate const n aceea c nu poate fi executat dect dup executarea pedepsei principale i a pedepsei accesorii, pe care le completeaz. O a doua particularitate const n aceea c, dei momentul punerii n executare a pedepsei interzicerii unor drepturi este momentul rmnerii definitive a hotrrii de condamnare, cnd are loc trimiterea de ctre instana de executare a unei copii a dispozitivului hotrrii organului local al administraiei publice, momentul nceperii efective a executrii pedepsei este difereniat n raport de stingerea executrii pedepsei principale, de graierea total sau a restului de pedeaps ori de mplinirea termenului de prescripie a executrii pedepsei. n ceea ce privete momentul terminrii executrii pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi, acesta se determin calculnd durata pedepsei aplicate de la momentul nceperii executrii, conform art. 87 i art. 154C. pen.2 89. Pedeapsa complementar a degradrii militare const, potrivit art. 67 C. pen., n pierderea gradului i a dreptului de a purta uniform. Degradarea militar se aplic n mod obligatoriu condamnailor militari i rezerviti, dac pedeapsa principal stabilit este nchisoarea mai mare de 10 ani sau deteniunea pe via.
1 2

M. Of. nr. 722 din 14 noiembrie 2007. I. Oancea, op. cit., p. 234.

86

Executarea pedepselor complementare i a celor accesorii 85

Degradarea militar poate fi aplicat condamnailor militari i rezerviti pentru infraciuni svrite cu intenie, dac pedeapsa principal stabilit este de cel puin 5 ani i de cel mult 10 ani. n conformitate cu art. 427 C. proc. pen., degradarea militar se pune n executare prin trimiterea unei copii de pe hotrre comandantului unitii militare din care a fcut parte cel condamnat sau comandantului centrului militar n raza cruia domiciliaz condamnatul.

Capitolul al II-lea
Executarea pedepselor accesorii
90. Pedepsele accesorii sunt pedepse secundare, privative de

drepturi, care nsoesc pedeapsa principal a deteniunii pe via sau a nchisorii, ca un accesoriu al acesteia1. Potrivit art. 71 C. pen., pedeapsa accesorie const n interzicerea drepturilor prevzute n art. 64. Condamnarea la pedeapsa deteniunii pe via sau a nchisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevzute de art. 64 lit. a)-c) din momentul n care hotrrea de condamnare a rmas definitiv i pn la terminarea executrii pedepsei, pn la graierea total sau a restului de pedeaps ori pn la mplinirea termenului de prescripie a executrii pedepsei. Pe durata amnrii sau a ntreruperii executrii pedepsei deteniunii pe via sau a nchisorii, condamnatul poate s i exercite drepturile printeti i dreptul de a fi tutore sau curator, n afar de cazul n care aceste drepturi au fost anume interzise condamnatului prin hotrrea de condamnare. Executarea pedepselor accesorii se suspend pe durata suspendrii sub supraveghere a executrii nchisorii sau a suspendrii condiionate a executrii pedepsei nchisorii. Prin Decizia nr. LXXIV (74)/20072, nalta Curte de Casaie i Justiie, Seciile Unite, a admis recursul n interesul legii declarat de procurorul general i a stabilit c dispoziiile art. 71 C. pen. referitoare la pedepsele accesorii se interpreteaz n sensul c interzicerea drepturilor prevzute
1 2

C. Bulai, B.N. Bulai, op. cit., p. 321. M. Of. nr. 545 din 18 iulie 2008.

87

86

Drept execuional penal

de art. 64 lit. a) teza I - lit. c) C. pen. nu se face n mod automat, prin efectul legii, ci se va supune aprecierii instanei, n funcie de criteriile stabilite n art. 71 alin. (3) C. pen. Prin admiterea unui alt recurs n interesul legii, nalta Curte de Casaie i Justiie s-a pronunat n sensul c pedeapsa accesorie prevzut de art. 71 raportat la art. 64 lit. a) i b) i art. 71 alin. (3) cu referire la art. 64 lit. d) C. pen. este aplicabil i inculpailor minori, iar executarea pedepsei va ncepe la mplinirea vrstei de 18 ani, atunci cnd minorul urmeaz s devin major n cursul procesului penal sau n cursul executrii pedepsei1. innd seama de faptul c pedeapsa accesorie se aplic de la momentul rmnerii definitive a hotrrii de condamnare, n timp ce executarea pedepsei principale poate ncepe mai trziu, durata pedepsei accesorii este, de regul, mai mare dect durata pedepsei principale2.

1 I.C.C.J., Seciile Unite, Decizia nr. LI (51)/2007 (M. Of. nr. 769 din 13 noiem brie 2007). 2 N.A. Nicolae, op. cit., p. 341.

88

Titlul al VI-lea
Executarea msurilor educative

Capitolul I
Consideraii introductive
91. Precizri prealabile. Msurile educative sunt sanciuni de drept penal care se aplic minorilor i au o funcie preponderent sau exclusiv educativ1. Potrivit art. 101 C. pen., msurile educative care se pot lua fa de minor sunt: a) mustrarea; b) libertatea supravegheat; c) internarea ntr-un centru de reeducare; d) internarea ntr-un institut medicaleducativ. Minorilor li se pot aplica msuri educative sau pedepse n conformitate cu prevederile art. 100 C. pen., acestea fiind nchisoarea sau amenda. Pedepsele au acelai coninut ca i cele aplicate infractorilor aduli, cu deosebirea c, n cazul infractorilor minori, acestea se reduc la jumtate i se execut n condiii speciale. Instana apreciaz asupra lurii celei mai adecvate sanciuni fa de infractorul minor n raport de criteriile indicate n art. 100 C. pen.: gradul de pericol social al faptei svrite, starea fizic, dezvoltarea intelectual i moral, comportarea, condiiile n care a fost crescut i n care a trit, alte elemente de natur s caracterizeze persoana minorului.

Capitolul al II-lea
Executarea msurilor educative
92. Executarea msurii educative a mustrrii. Mustrarea const n dojenirea minorului, n artarea pericolului social al faptei svrite, n sftuirea lui s se poarte n aa fel nct s dea dovad de ndreptare,

I. Pascu, Drept penal. Partea general, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2007, p. 478.

89

88

Drept execu ional penal

atrgndu-i-se totodat aten ia c, dac va s vri din nou o infrac iune, se va lua fa de el o m sur mai sever sau i se va aplica o pedeaps . Mustrarea se execut de pre edintele completului, n condi ii de solemnitate a edin ei, care s asigure influen area pozitiv a minorului n ceea ce prive te conduita sa viitoare. Msura se execut de ndat n edin a n care s-a pronun at hotrrea. Dac din diverse cauze m sura nu poate fi executat dup pronun are, se fixeaz un nou termen i se dispune aducerea minorului, citndu-se, totodat , i prinii ori tutorele sau persoana n ngrijirea creia se afl minorul (art. 487 C. proc. pen.). Msura educativ a mustr rii nu poate fi executat n lipsa mino rului. 93. Msura educativ a libertii supravegheate, prevzut de art. 103 C. pen., const n lsarea minorului n libertate pe timp de un an, sub supraveghere deosebit . Supravegherea poate fi ncredin at prinilor minorului, celui care l-a adoptat, tutorelui, unei persoane de ncredere, de preferin unei rude apropiate ori unei institu ii legal nsrcinate cu supravegherea minorului. Cel c ruia i s-a ncredin at supravegherea are obliga ia de a veghea ndeaproape asupra minorului n vederea ndrept rii i de a ntiina instan a dac minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercit asupra sa, are comportament necorespunz tor ori a s vrit din nou o fapt prev zut de legea penal . Legea prevede c instan a poate s impun minorului respectarea uneia sau a mai multor obliga ii: a) s nu frecventeze anumite locuri stabilite; b) s nu intre n leg tur cu anumite persoane; c) s presteze o activitate neremunerat ntr-o institu ie de interes public, cu o durat ntre 50-200 de ore, maximum 3 ore pe zi, dup programul de coal , n zilele nelucr toare i n vacan . Posibilitatea impunerii acestei din urm obliga ii a fost criticat n doctrin , avnd n vedere c nu se prevede v rsta minorului c ruia i se poate impune o astfel de obliga ie, c este impus mpotriva dorin ei minorului, d ndu-i-se astfel caracter de munc for at i timpul afectat acesteia ar influen a negativ preg tirea colar a minorului 1.
Fl. Streteanu, Modificri ale tratamentului sancionator al minorilor, n R.D.P. nr. 2/1997, p. 82-86.
1

90

Executarea msurilor educative

Cnd instana a luat fa de minor msura libertii supravegheate, aceasta se pune n executare n edina n care a fost pronunat, dac minorul i persoana creia i s-a ncredinat supravegherea sunt de fa. Dac punerea n executare nu se poate face n aceeai edin, se fixeaz un nou termen i se dispune aducerea minorului i chemarea persoanelor crora le-a fost ncredinat spre supraveghere. Dac n termenul prevzut de lege minorul se sustrage de la supravegherea exercitat asupra sa, are purtri rele ori svrete o fapt prevzut de legea penal, instana revoc libertatea supravegheat i ia fa de minor msura internrii ntr-un centru de reeducare, iar dac fapta prevzut de legea penal constituie infraciune, instana ia msura internrii sau aplic o pedeaps. Dac minorul are o bun conduit, la mplinirea termenului de un an, cauza sa judiciar este considerat definitiv nchis, iar msura educativ nceteaz de drept1. 94. Internarea ntr-un institut medical-educativ (art. 105 C. pen.). Msura internrii ntr-un institut medical-educativ, dup cum rezult din prevederile art. 105 C. pen., se ia fa de minorul care, din cauza strii fizice sau psihice, are nevoie de un tratament medical i de un regim special de educaie. Msura internrii medicale se ia pe durat nedeterminat, de regul, fr a depi 18 ani. Totui, msura poate fi prelungit pe o durat de cel mult 2 ani peste vrsta majoratului, dac aceast prelungire este necesar pentru realizarea scopului internrii. Specific acestei msuri este c minorului i se acord att ngrijiri medicale, ct i un regim educativ care se aplic n acelai timp cu tratamentul medical. Potrivit art. 105 C. pen., aceast msur trebuie ridicat ndat ce a disprut cauza ce a impus luarea ei. Msura se execut n uniti specializate ale Ministerului Sntii, care are obligaia s informeze instana despre internarea bolnavului, despre efectuarea tratamentului medical i despre desfurarea procesului educativ2. Msura nceteaz dac a disprut cauza care a impus luarea acesteia. Dac instana constat c a disprut numai cauza privind starea
1 2

I. Pascu, op. cit., p. 485. I. Oancea, op. cit., p. 242.

91

90

Drept execuional penal

fizic sau psihic, dar nu exist dovezi de ndreptare a minorului, va nlocui msura internrii ntr-un institut medical-educativ cu cea a internrii ntr-un centru de reeducare1. Internarea poate nceta prin revocare, dac pe durata internrii minorul svrete din nou o infraciune, iar instana apreciaz c este necesar aplicarea pedepsei nchisorii. 95. Internarea ntr-un centru de reeducare (art. 104 C. pen.). Msura educativ a internrii ntr-un centru de reeducare se ia fa de minorul n privina cruia celelalte msuri educative sunt nendestultoare. Luarea acestei msuri presupune, aadar, svrirea de ctre minor a unor fapte cu grad de pericol social mai ridicat, pentru care mustrarea i libertatea supravegheat nu sunt suficiente. Msura are ca scop reeducarea minorului i, totodat, continuarea procesului instructiv, n vederea dobndirii unor cunotine profesionale potrivite cu aptitudinile sale. Msura internrii ntr-un centru de reeducare se ia pe timp nedeterminat, dar nu poate depi, de regul, 18 ani. Instana poate prelungi msura pe o durat de cel mult 2 ani peste vrsta majoratului, dac aceasta este necesar pentru realizarea scopului internrii. Punerea n executare a msurii internrii ntr-un centru de reeducare se face prin trimiterea unei copii a hotrrii prin care s-a dispus aceast msur organului de poliie de la locul unde se afl minorul (art. 490 C. proc. pen.). Executarea msurii nceteaz la mplinirea de ctre minor a vrstei de 18 ani, dac instana nu a dispus prelungirea acesteia pe o durat de cel mult 2 ani. Potrivit art. 107 C. pen., dac a trecut cel puin un an de la data internrii i minorul a dat dovezi temeinice de ndreptare, de srguin la nvtur i la nsuirea pregtirii profesionale, se poate dispune liberarea acestuia nainte de a deveni major. Termenul de un an curge de la data internrii efective a minorului n centrul de reeducare, i nu de la data dispunerii acestei msuri prin hotrre judectoreasc. Dac n perioada liberrii minorul are o comportare necorespunztoare, se poate dispune revocarea liberrii.
1

I. Pascu, op. cit., p. 485.

92

Executarea msurilor educative 91 Dac n perioada internrii ntr-un centru de reeducare minorul svrete din nou o infraciune pentru care se apreciaz c se impune s i se aplice pedeapsa nchisorii, instana revoc internarea, iar n cazul n care nu este necesar o pedeaps, menine msura internrii i revoc liberarea. Dac minorul cruia i s-a acordat liberarea are o bun comportare, liberarea este meninut pn la mplinirea vrstei de 18 ani, cnd msura internrii nceteaz de drept.

93

Titlul al VII-lea
Executarea msurilor de siguran

Capitolul I
Consideraii introductive
96. Noiuni introductive. Msurile de siguran sunt sanciuni de drept penal cu un pronunat caracter preventiv, avnd drept scop nlturarea unor stri de pericol i prentmpinarea svririi faptelor prevzute de legea penal1. Msurile de siguran au drept finalitate imediat i direct nlturarea strii de pericol i crearea unei stri de siguran, iar ca finalitate imediat i indirect prentmpinarea svririi de fapte prevzute de legea penal2. Strile de pericol la care ne referim nu se confund cu pericolul social ca trstur esenial a infraciunii, fiindc ele nu in de fapt, ci de persoana fptuitorului ori de anumite lucruri ce au legtur cu fapta svrit de acesta. Numai prevenirea unui astfel de pericol poate servi ca temei pentru luarea msurilor de siguran prevzute de legea penal3. Potrivit art. 112 C. pen., msurile de siguran sunt: a) obligarea la tratament medical; b) internarea medical; c) interzicerea de a ocupa o funcie sau de a exercita o profesie, o meserie sau o alt ocupaie; d) interzicerea de a se afla n anumite localiti; e) expulzarea strinilor; f) confiscarea fiscal; g) interdicia de a reveni n locuina familiei pe o perioad determinat.

C. Sima, op. cit., p. 66. C. Bulai, B.N. Bulai, op. cit., p. 614. 3 V. Dongoroz i colab., Explicaii teoretice ale Codului penal romn. Partea general, vol. II, Ed. Academiei, Bucureti, 1970, p. 276.
2

94

Executarea msurilor de siguran 93

Capitolul al II-lea
Luarea i executarea msurilor de siguran
97. Obligarea la tratament medical este msura de siguran cu caracter medical care const n obligaia impus fptuitorului care, din cauza unei boli ori a intoxicaiei cronice prin alcool, stupefiante sau alte substane asemntoare, prezint pericol pentru societate, de a se prezenta n mod regulat la tratament medical pn la nsntoire1. Msura obligrii la tratament medical se ia mpotriva fptuitorului care se afl ntr-o stare psiho-fizic anormal datorat bolii sau intoxicrii cu alcool, stupefiante sau alte asemenea substane i cu privire la care exist temerea c va svri noi fapte prevzute de legea penal, determinat de starea sa psiho-fizic anormal. Ori de cte ori a svrit o fapt prevzut de legea penal i fptuitorul este bolnav ori intoxicat cronic prin alcool, stupefiante sau alte asemenea substane prezentnd pericol pentru societate, instana de judecat care a fost nvestit cu soluionarea cauzei penale este competent s ia msura de siguran a obligrii la tratament medical. Dac msura a fost luat n mod provizoriu de procuror, devine definitiv prin confirmarea ei de ctre instan. Confirmarea msurii se face prin sentina prin care instana se pronun asupra vinoviei inculpatului. Msura de siguran poate nsoi o pedeaps dac instana constat c inculpatul a svrit fapta cu vinovie. n urma rmnerii definitive a hotrrii judectoreti prin care s-a dispus obligarea la tratament medical, o copie de pe dispozitivul hotrrii i o copie a raportului medico-legal se trimit, n conformitate cu prevederile art. 429 alin. (1) C. proc. pen., organelor care au obligaia s duc la ndeplinire aceast msur, direcia sanitar pe raza creia locuiete persoana ce urmeaz a fi supus tratamentului, cnd aceasta este n stare de libertate, sau administraia locului de deinere, cnd msura de siguran nsoete pedeapsa nchisorii sau privete o persoan aflat n stare de detenie. Direcia sanitar va comunica fptuitorului unitatea sanitar la care urmeaz s se prezinte n vederea efecturii tratamentului i, totodat, fptuitorul va primi o comunicare i din partea instanei de executare,
1

C. Sima, op. cit., p.

95

94

Drept execu ional penal

care i va atrage aten ia s se prezinte de ndat la unitatea medical indicat de direc ia sanitar , iar n caz de nerespectare a obliga iei de a urma tratamentul medical, se va dispune internarea medical . Potrivit art. 430 C. proc. pen., unit ile sanitare la care f ptuitorul a fost repartizat sunt obligate s comunice instan ei: dac persoana obli gat la tratament s-a prezentat pentru a urma tratamentul, dac se sustrage de la efectuarea acestuia, dac msura dispus de instan nu mai este necesar , ns pentru nlturarea st rii de pericol este indicat un alt tratament i, n sf rit, dac pentru efectuarea tratamentului medical este necesar internarea medical . Cnd persoana n cauz se sustrage de la efectuarea tratamentului medical, conform art. 113 alin. (2) C. pen., se poate dispune internarea medical a acestuia, m sur justificat de atitudinea refractar a f ptuitorului, care nu nelege s urmeze tratamentul la care a fost obligat. Competen a de a hot r internarea medical apar ine instan ei de executare, la sesizarea direc iei sanitare din care rezult c persoana se sustrage de la efectuarea tratamentului, dup primirea avizului comisiei medicale. 98. Internarea medical este m sura de siguran cu caracter medi cal care const n internarea ntr-un institut medical de specialitate, pn la nsntoire, a f ptuitorului care este bolnav mintal ori toxi coman i prezint pericol pentru societate. Textul art. 114 C. pen. folose te termenii bolnav mintal" i toxicoman", care nu sunt explica i n legea penal , aprecierea acestora rmnnd n sarcina medicului specialist. Tratamentul medical ce urmeaz a fi aplicat bolnavului mintal sau toxicomanului n unitatea sanitar se stabile te potrivit cu concluziile i indica iile cuprinse n raportul medico-legal. Msura de siguran a intern rii medicale este o sanc iune de drept penal impus persoanei care a s vrit o fapt prev zut de legea penal i care, din cauza st rii de aliena ie mental sau toxicomanie, prezint pericol pentru societate. Internarea medical se ia pe durat nedeterminat i dureaz pn la nsntoirea f ptuitorului. ncetarea m surii se poate solicita numai dac fptuitorul nu mai prezint pericol pentru societate.

96

Executarea msurilor de siguran 95 Msura internrii medicale poate fi luat n mod provizoriu de procuror, n faza de urmrire penal, i de instan, n faza de judecat. Internarea medical provizorie devine definitiv prin confirmarea msurii de ctre instana de judecat. Hotrrea instanei prin care s-a confirmat msura internrii medicale poate fi atacat separat cu recurs, fr ca recursul s suspende executarea. Msura poate fi luat, n mod definitiv, de ctre instan i fr ca ea s fi fost luat n mod provizoriu n cursul urmririi penale, dac instana de judecat a fost sesizat prin rechizitoriu cu soluionarea cauzei penale. n acest caz, msura de siguran se ia prin hotrrea de condamnare, de achitare sau de ncetare a procesului penal. n vederea punerii n executare a msurii de siguran a internrii medicale, actul prin care s-a dispus luarea acestei msuri, adic ordonana procurorului sau ncheierea instanei, cnd msura a fost luat n mod provizoriu, ori copia dispozitivului hotrrii judectoreti definitive, mpreun cu o copie a raportului medico-legal se comunic direciei sanitare pe raza creia locuiete cel internat. Direcia sanitar este obligat s efectueze internarea, comunicnd aceasta instanei de executare. Potrivit art. 433 alin. (2) C. proc. pen., unitatea sanitar la care s-a fcut internarea efectueaz tratamentul medical pn cnd consider c internarea nu mai este necesar, din acel moment avnd obligaia s ncunotineze judectoria n a crei raz teritorial se afl pentru a hotr ce msuri urmeaz a fi luate n continuare. Primind ncunotinarea unitii sanitare, judectoria va asculta concluziile procurorului i, dac gsete necesar, i ale persoanei internate, dispunnd fie ncetarea msurii, fie nlocuirea acesteia cu obligarea la tratament medical. ncetarea sau nlocuirea msurii poate fi cerut i de persoana internat sau de procuror. O copie a hotrrii prin care s-a dispus nlocuirea sau ncetarea msurii se comunic instanei de executare. 99. Interzicerea unei funcii sau profesii este msura de siguran ce se poate lua fa de fptuitorul care a svrit o fapt prevzut de legea penal din cauza incapacitii, nepregtirii sau altor motive care l fac impropriu pentru exercitarea unei profesii, meserii sau altei ocupaii i exist pericolul de a svri alte fapte prevzute de legea penal.

97

96

Drept execuional penal

Existena unei stri de pericol n cazul msurii de siguran a interzicerii unei funcii sau profesii este, ca i n cazul celorlalte msuri de siguran, pus n eviden prin svrirea unei fapte prevzute de legea penal. Este necesar s existe o legtur cauzal ntre modul de exercitare a profesiei, meseriei sau altei ocupaii i fapta prevzut de legea penal. Se consider c gradul de pericol este deosebit de ridicat atunci cnd consecinele incapacitii de a exercita o profesie, o meserie sau o alt ocupaie sunt ireparabile: moartea victimei, infirmiti permanente, distrugerile unor bunuri nenlocuibile. Combaterea strii de pericol se face prin obligarea fptuitorului de a sta ct mai departe de activitatea pe care o exercit n mod periculos, prevenind svrirea unor noi fapte penale. n vederea lurii msurii de siguran a interzicerii unei funcii sau profesii, prevzut de art. 115 C. pen., trebuie s fie ndeplinite urmtoarele condiii: a) s fi fost svrit o fapt prevzut de legea penal n legtur cu funcia, profesia, meseria sau ocupaia pe care o exercit fptuitorul; b) activitatea n cadrul creia s-a svrit fapta s fie o funcie, o meserie sau o ocupaie. Ca sanciune de drept penal, interzicerea exercitrii unei funcii sau ocupaii const n obligaia, impus persoanei dovedite a fi improprie pentru exercitarea activitii n ndeplinirea creia a svrit o fapt prevzut de legea penal, de a nu mai exercita aceast activitate. Msura de siguran a interzicerii unei activiti se ia pe timp nedeterminat, poate nsoi o pedeaps sau chiar o alt msur de siguran. n vederea punerii n executare a msurii interzicerii unei funcii sau profesii, instana de executare comunic o copie de pe dispozitivul hotrrii organului n drept s aduc la ndeplinire aceast msur i s supravegheze respectarea ei. Comunicarea va fi adresat, de la caz la caz, instituiei care coordoneaz activitatea respectiv: Ministerului Educaiei Naionale, Ministerului Sntii, Ministerului de Interne etc., care are atribuia legal de a asigura executarea efectiv a interzicerii unei funcii sau profesii, va efectua actele necesare i va lua toate msurile pentru supunerea subiectului la restriciile ce decurg din interdicie.

98

Executarea msurilor de siguran 97 Organul care asigur executarea msurii trebuie s l repartizeze pe cel n cauz ntr-un alt loc de munc n care s i poat ndeplini sarcinile profesionale corespunztor pregtirii i experienei sale. n caz de sustragere de la executarea msurii, organul nsrcinat cu executarea are obligaia s sesizeze organul de urmrire penal. n conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) C. pen., msura interzicerii unei funcii sau profesii poate fi revocat la cerere, dup trecerea unui termen de cel puin un an, dac se constat c temeiurile care au impus luarea ei au ncetat. Creterea nivelului de pregtire i nlturarea cauzelor care au generat starea de pericol ce a determinat luarea msurii de siguran a interzicerii exercitrii unei funcii sau profesii presupune un interval de timp ce difer de la caz la caz. Revocarea poate fi solicitat i de procuror, cnd are date certe pentru a aprecia necesitatea nlturrii interdiciei. Competena de a se pronuna asupra cererii aparine instanei n a crei raz teritorial locuiete fptuitorul. Revocarea msurii de siguran a interzicerii unei funcii sau profesii are ca efect repunerea fptuitorului n drepturile sale. Msura de siguran a interzicerii unei funcii sau profesii nu trebuie confundat cu pedeapsa complementar a interzicerii dreptului de a ocupa o funcie sau de a exercita o profesie. Astfel, pedeapsa complementar se aplic pe un timp determinat, pe lng pedeapsa principal a nchisorii de cel puin 2 ani, nceteaz de drept la mplinirea termenului pentru care a fost aplicat i intr sub incidena cauzelor de nlturare a executrii pedepsei (amnistie, graiere, prescripie). 100. Interzicerea de a se afla n anumite localiti este o msur de siguran care se poate lua fa de condamnatul la pedeapsa nchisorii de cel puin un an (iar n unele cazuri fa de condamnatul la orice pedeaps i n orice cuantum sau durat) care a mai fost condamnat pentru alte infraciuni (iar n unele cazuri chiar dac nu a mai fost condamnat anterior), dac instana constat c prezena lui n localitatea unde a svrit infraciunea sau n alt localitate constituie un pericol grav pentru societate. Cauza care determin luarea acestei msuri de siguran este necesitatea nlturrii unui pericol grav pentru societate, care s-ar produce n

99

Drept execuional penal eventualitatea prezenei persoanei condamnate anterior la pedeapsa nchisorii de cel puin un an sau care n anumite condiii nu suferise nicio condamnare, ntr-una sau mai multe localiti anume determinate. Pericolul ca infractorul s svreasc noi infraciuni nu poate fi nlturat total prin luarea acestei msuri, ns poate fi diminuat. Ca sanciune de drept penal, msura de siguran a interzicerii de a se afla n anumite localiti, reglementat de art. 116 C. pen., const n obligaia impus persoanei fa de care s-a luat aceast msur de a se abine de la orice aciune care ar avea ca urmare prezena sa pe teritoriul vreuneia dintre localitile interzise. Luarea msurii de siguran nu este posibil dect dac sunt ntrunite urmtoarele condiii: a) s existe o infraciune; msura interzicerii de a se afla n anumite localiti se poate lua numai mpotriva infractorului, spre deosebire de celelalte msuri de siguran, la care luarea msurii presupune calitatea de fptuitor; b) a doua condiie privete durata condamnrii. Este necesar ca infractorul s fie sancionat cu pedeapsa nchisorii de cel puin un an i anterior s mai fi fost condamnat. Aceast condiie, ca infractorul s mai fi fost anterior condamnat, nu este necesar dac pentru infraciunea svrit instana pronun o condamnare la pedeapsa nchisorii mai mare de 5 ani; c) a treia condiie privete aprecierea instanei c prezena infracto rului n localitatea unde a svrit infraciunea ori n alte localiti prezint pericol grav pentru societate. Interzicerea de a se afla n anumite localiti se poate lua pe o durat de pn la 5 ani, iar dac pericolul subzist, poate fi prelungit, fr a depi durata stabilit iniial. Msura de siguran a interzicerii de a se afla n anumite localiti se pune n executare prin comunicarea unei copii de pe dispozitivul hotrrii judectoreti organului ndrituit s aduc la ndeplinire msura i s supravegheze respectarea ei. ntruct aceast msur de siguran nsoete pedeapsa nchisorii, executarea ei are loc n mod obinuit dup ce condamnatul a fost liberat definitiv sau condiionat. Potrivit art. 116 alin. final C. pen., msura de siguran a interzicerii de a se afla n anumite localiti poate fi revocat la cerere sau din oficiu, dac temeiurile care au impus luarea ei au ncetat.

100

Executarea m surilor de siguran 99 Cererea sau propunerea de revocare nu poate fi f trecerea a cel pu in un an de la luarea m surii. cut dec t dup

101. Expulzarea este o m sur de siguran care const n ndep rtarea silit de pe teritoriul rii a infractorului cet ean str in sau persoan fr cetenie care nu are domiciliul n Rom nia, dac , n urma s vririi infrac iunii, prezen a sa pe acest teritoriu prezint o stare de pericol. Starea de pericol se deduce din fapta s vrit i din mprejur rile comiterii acesteia, din leg tura ei cu mediul social n care a fost s vrit, nlturarea st rii este posibil prin ruperea infractorului de acest mediu, adic , innd seama de condi ia sa de str in, prin interzicerea de a mai r mne pe teritoriul rii. Expulzarea, ca m sur de siguran , se deosebe te de expulzarea ca msur administrativ prin faptul c cea dint i se ia numai fa de strinul care a comis o infrac iune i prezint pericolul s vririi unor noi fapte, numai de c tre instan a de judecat penal , prin hot rrea de condamnare. Expulzarea administrativ se dispune tot de c tre o instan judec toreasc , la propunerea organelor administrative, fa de str inii consi dera i indezirabili pe teritoriul rii, de i nu au s vrit fapte ilicite. n doctrin s-a apreciat c nu va putea fi expulzat un refugiat peste frontierele teritoriilor unde via a sau libertatea sa ar fi amenin at pe motiv de ras , religie, na ionalitate, apartenen la un anumit grup social sau opinii politice, a a cum nu se poate lua aceast msur fa de infractorul care risc s fie supus la tortur n statul n care urmeaz s fie expulzat (art. 117 alin. final C. pen.). Chiar i aa, aceste dispozi ii nu vor putea fi invocate de c tre un refugiat fa de care ar exista motive serioase de a fi considerat un pericol pentru securitatea rii unde se g sete. Expulzarea ca m sur de siguran , prev zut de art. 117 C. pen., are caracterul unei sanc iuni de drept penal const nd n ndep rtarea silit a infractorului str in de pe teritoriul rii, cu consecin a interzicerii rentoarcerii c t timp se afl sub aplicarea m surii de siguran . Msura de siguran a expulz rii este personal , privind numai pe infractorul str in, nu i familia acestuia. n cazul n care m sura de siguran nsoete o pedeaps , va fi dus la ndeplinire dup executarea acesteia ori dup graierea total sau a restului de pedeaps .

101

100

Drept execu ional penal

n vederea lu rii msurii de siguran a expulz rii, o prim condi ie este s se fi s vrit o infrac iune. Nu este suficient ca fapta s vrit de strini s fie prev zute de legea penal , trebuie ca ea s i pstreze caracterul penal, ceea ce nseamn ca niciuna dintre cauzele prev zute de art. 44-51 C. pen. s nu fie aplicabile. O a doua condi ie este ca infractorul s aib calitatea de cet ean strin sau persoan fr cet enie care nu are domiciliul n ar. A treia condi ie este ca din datele cauzei s rezulte c rmnerea pe teritoriul rii a infractorului cet ean str in sau persoan fr cet enie i fr domiciliul n ar ar crea o stare de pericol ce nu poate fi nlturat dec t prin luarea m surii ndep rtrii de pe teritoriul rii a infractorului str in. Msura de siguran a expulz rii se ia, n principiu, pe o durat nedeterminat , fiind greu de apreciat c t va dura starea de pericol care a impus luarea m surii. Cu toate acestea, se poate lua m sura expulz rii pe o perioad determinat , n special atunci c nd ncetarea st rii de pericol este legat de un eveniment viitor ce duce la dispari ia mpreju rrilor care f ceau ca prezen a infractorului pe teritoriul rii s fie considerat o stare de pericol. Dac msura de siguran a expulz rii nsoete pedeapsa nchisorii, va fi adus la ndeplinire dup executarea pedepsei; iar dac pedeapsa nchisorii nu se mai execut sau m sura nu nsoete o pedeaps , va fi executat ndat ce hot rrea va r mne definitiv . Cnd msura expulz rii a fost luat prin hot rrea de condamnare la pedeapsa nchisorii, se face men iune n mandatul de executare a pedepsei nchisorii, iar la data liber rii condamnatul este predat orga nului de poli ie, care va proceda la efectuarea expulz rii. Dac msura expulz rii nu nsoete pedeapsa nchisorii, imediat ce hotrrea a r mas definitiv , instan a comunic luarea m surii organului de poli ie n a c rui raz de competen locuie te persoana ce urmeaz a fi expulzat . n vederea punerii n executare a m surii expulz rii, organul de poli ie poate p trunde n domiciliul sau re edin a unei persoane f r nvoirea acesteia, precum i n sediul unei persoane juridice f r nvoi rea reprezentantului legal al acesteia. Dac persoana fa de care s-a luat m sura expulz rii nu este g sit, orga nul de poli ie are obliga ia s consemneze aceasta ntr-un proces-verbal i ia msuri pentru darea n urm rire i pentru darea n consemn la punctele

102

Executarea msurilor de siguran

101

de trecere a frontierei, trimind un exemplar al procesului-verbal instanei de executare. 102. Confiscarea special, a) Consideraii generale. Confiscarea special este o msur de siguran cu caracter patrimonial, care const n trecerea n proprietatea statului, cu titlu gratuit, a unor bunuri care, dac ar fi lsate n continuare n detenia fptuitorului, ar prezenta pericolul svririi unor noi fapte prevzute de legea penal. Spre deosebire de celelalte msuri de siguran, care sunt ndreptate mpotriva periculozitii unor persoane, msura confiscrii speciale este destinat s nlture o stare de pericol creat de anumite lucruri. Condiiile generale ale confiscrii sunt existena unei stri de pericol i svrirea unei fapte prevzute de legea penal sau, dup caz, a unei infraciuni. Starea de pericol nu trebuie confundat cu pericolul social ca trstur esenial a infraciunii; starea de pericol const n primejdia pe care ar prezenta-o lsarea n circulaie a anumitor lucruri care ar putea servi sau invita la svrirea unor fapte prevzute de legea penal. Periculozitatea rezult din substana acelor lucruri, din ntrebuinarea ce li s-a dat, din destinaia ce li s-a atribuit sau din proveniena lor ilicit, de natur a determina noi nclcri ale legii penale. Msura confiscrii speciale poate fi luat dac s-a svrit o fapt prevzut de legea penal - n cazurile artate n art. 118 lit. a) i e) C. pen. - sau o infraciune - n cazurile prevzute de art. 118 lit. b), c) i d). Svrirea unei fapte prevzute de legea penal sau a unei infraciuni pune n eviden starea de pericol care rezult din deinerea unor bunuri i care constituie temeiul confiscrii. Confiscarea special se poate dispune chiar dac fptuitorului nu i se aplic o pedeaps, principiu consacrat n art. 111 alin. (3) C. pen. Astfel, confiscarea poate fi dispus chiar dac infraciunea a fost amnistiat ori a intervenit prescripia rspunderii penale, decesul inculpatului sau alt cauz de ncetare a procesului penal ori dac exist o cauz de nepedepsire. b) Obiectul confiscrii speciale. 1) Bunurile produse prin svrirea faptei prevzute de legea penal [art. 118 lit. a) C. pen.]. Sunt acele bunuri care au cptat fiin prin efectuarea aciunii care formeaz elementul material al faptei svrite (monede false, titluri de credit false etc.), dar i lucruri care au cptat prin svrirea unor astfel de fapte o

103

102

Drept execu ional penal

calitate, o pozi ie de fapt pe care nu ar fi putut s o dob ndeasc dect pe ci ilegale (m rfuri introduse n ar prin contraband , medicamente coninnd doze importante de stupefiante etc.). Nu sunt bunuri produse, adic create prin fapta prev zut de legea penal , cele dob ndite de infractor de la al ii, prin s vrirea unor astfel de fapte (bani delapida i, bunuri sustrase sau ob inute prin nelciune, abuz de ncredere, amenin are, antaj etc.). Aceste bunuri, nefiind pro duse prin fapta prev zut de legea penal , se restituie persoanei p gubite. 2) Bunurile care au fost folosite, n orice mod, la s vrirea unei infrac iuni, dac au fost utilizate n comiterea acesteia i dac sunt ale infractorului [art. 118 lit. b) C. pen.]. O prim condi ie cerut de lege este ca fapta la s vrirea c reia au servit sau erau destinate s serveasc bunurile n cauz s constituie infrac iune. Atunci c nd faptei i s-au aplicat dispozi iile art. 18 1 C. pen., confis carea va putea fi dispus , chiar dac fapta s vrit nu prezint gradul de pericol social al unei infrac iuni, dar, dac fptuitorul beneficiaz de o cauz care nltur caracterul penal al faptei (art. 44-51 C. pen.), bunurile respective nu pot fi confiscate. O a doua condi ie este ca bunul s fi folosit, n orice mod, la svrirea infrac iunii. Astfel, se confisc arma de v ntoare care a servit la s vrirea infrac iunii de braconaj, chiar dac fptuitorul posed permis de port arma, dar nu pot fi confiscate aparatele electrice de tip casnic care nu au servit la s vrirea infrac iunii, ci doar la consumarea energiei electrice sustrase. O a treia condi ie este ca bunul s fie al infractorului sau, dac aparine altei persoane, aceasta s fi cunoscut scopul folosirii lui. A patra condi ie este ca infrac iunea s nu fac parte din r ndul celor svrite prin pres , pentru a nu se aduce atingere dreptului la liber exprimare garantat de art. 30 din Constitu ia Rom niei i art. 10 parag. 2 din Conven ia european pentru ap rarea drepturilor omului i libert ilor fundamentale. 3) Bunurile produse, modificate sau adaptate n scopul s vririi unei infrac iuni, dac au fost utilizate la comiterea acesteia i dac sunt ale infractorului. Cnd bunurile apar in altei persoane, confiscarea se dispune dac producerea, modificarea sau adaptarea a fost efectuat de proprie tar ori de infractor cu tiina proprietarului [art. 118 lit. c) C. pen.].

104

Executarea msurilor de siguran

103

Aceast categorie de bunuri supuse confisc rii speciale a fost introdus prin Legea nr. 278/2006. O prim condi ie pentru luarea acestei m suri este ca fapta s constituie infrac iune. O a doua condi ie este ca bunurile care au fost utilizate la comiterea infrac iunii s fi fost n prealabil produse, modificate sau adaptate n acest scop. Distingem ntre bunuri confec ionate pentru a fi utilizate la s vrirea infrac iunii (chei, dispozitive de p trundere, dispozitive de sustra gere produse petroliere, energie electric etc.) sau bunuri modificate ori adaptate n acest scop (adaptarea unui autoturism pentru contraband , trafic de stupefiante etc.). A treia condi ie este ca bunurile s apar in infractorului, iar dac apar in altei persoane, producerea, modificarea sau adaptarea lor s fi fost efectuat de c tre acesta ori de c tre infractor cu tiina acestuia. n cazul n care apar in altei persoane, este necesar ca aceasta s nu aib calitatea de complice, pentru c , n aceast situa ie, ne-am ncadra n prima ipotez 1. 4) Bunurile care au fost date pentru a determina s vrirea unei fapte sau pentru a r spl ti pe f ptuitor [art. 118 lit. d) C. pen.]. O condi ie cerut de lege este aceea ca bunurile s fi fost date cu scopul de a deter mina s vrirea unei fapte prev zute de legea penal sau pentru a rsplti pe infractor. O a doua condi ie este ca fapta s vrit s fie prev zut de legea penal . Legiuitorul a avut n vedere pericolul pe care l prezint stimularea sau r spltirea celor care comit infrac iuni. 5) Bunurile dob ndite prin s vrirea faptei prev zute de legea penal , dac nu sunt restituite persoanei v tmate i n msura n care nu servesc la desp gubirea acesteia [art. 118 lit. e) C. pen.]. O prim condi ie este aceea ca bunurile s fi intrat n posesia fptuitorului n urma s vririi unei fapte prev zute de legea penal (furt, delapidare, nelciune etc.). O a doua condi ie este ca bunurile s nu fie restituite persoanei vtmate i s nu serveasc la desp gubirea acesteia.

I. Pascu, op. cit., p. 519.

105

104

Drept execu ional penal

Dac bunul a fost nstr inat unui ter de bun -credin , acesta nu va fi confiscat, dar f ptuitorul va fi obligat la plata sumei ob inute prin nstr inarea bunului supus confisc rii. 6) Bunurile a c ror de inere este interzis de lege [art. 118 lit. f) C. pen.]. Este vorba de acele bunuri care, prin natura lor, sunt peri culoase (materiale explozive, substan e toxice etc.) i a c ror de inere este interzis de lege. Astfel, legea interzice de inerea de arme i muni ii, materiale nucleare, radioactive etc. n aceste cazuri, bunurile sunt supuse confisc rii, indiferent dac fapta s vrit constituie sau nu infrac iune. c) Confiscarea prin echivalent. n interpretarea prevederilor Codului penal din 1968, inculpatul putea fi obligat la plata unui echivalent bnesc atunci c nd bunul ce urma s fie confiscat nu se mai g sea 1. Prin Legea nr. 278/2006 au fost introduse prevederile art. 118 alin. (4), care stipuleaz expres: Dac bunurile supuse confisc rii nu se gsesc, n locul lor se confisc bani i bunuri p n la concuren a valorii acestora". Articolul 118 alin. (3), introdus prin aceea i lege, reglementeaz o form special de confiscare prin echivalent b nesc: atunci c nd bunurile au fost folosite, n orice mod, la s vrirea unei infrac iuni ori au fost produse, modificate sau adaptate n scopul s vririi unei infrac iuni, fiind utilizate la comiterea acesteia, nu sunt ale infractorului, ci apar in unei persoane care nu a cunoscut scopul folosirii lor de c tre infractor, se confisc echivalentul n bani al acestora. d) Executarea confisc rii. Punerea n executare a m surii de siguran a confisc rii speciale se realizeaz , dup caz, de procurorul care a luat msura prin ordonan sau de c tre judec torul delegat cu executarea, n cazul n care m sura de siguran s-a luat prin hot rre judec toreasc . Msura se execut , potrivit art. 439 C. proc. pen., prin predarea lucrurilor confiscate organelor n drept a le prelua sau valorifica. Cnd lucrurile confiscate sunt dintre cele care urmeaz a fi valorificate potrivit dispozi iilor legale, se procedeaz la predarea lor ctre organele financiar-fiscale. Dac lucrurile confiscate sunt dintre cele pentru care s-a dispus distrugerea, aceasta se face n prezen a, dup caz, a procurorului sau a

C. Sima, op. cit., p. 149.

106

Executarea msurilor de siguran

105

judectorului, n funcie de faza procesual n care s-a dispus distrugerea lucrurilor confiscate. 103. Interdicia de a reveni n locuina familiei pe o perioad determinat. Aceast msur de siguran a fost introdus n legislaia noastr penal prin Legea nr. 197/2000, din necesitatea de a preveni violena familial. O prim condiie pentru luarea acestei msuri este condamnarea la pedeapsa nchisorii de cel puin un an a persoanei fa de care urmeaz a se lua msura de siguran. O a doua condiie este cererea persoanei vtmate. Aadar, msura de siguran nu poate fi luat din oficiu, ci numai la cererea prii vtmate. Msura de siguran poate fi luat pe o durat de pn la doi ani i poate fi cumulat cu o alt msur de siguran, cum ar fi internarea medical1. Instana de executare are obligaia comunicrii unei copii de pe dispozitivul hotrrii organului de poliie n a crui raz teritorial se afl locuina familiei. n cazul n care condamnatul execut pedeapsa nchisorii ntr-un loc de detenie, se face meniune n mandatul de executare a pedepsei nchisorii s i se pun n vedere condamnatului, la data eliberrii, s se prezinte la organul de poliie. Instana transmite o copie de pe dispozitivul hotrrii comandantului locului de deinere care va veghea la respectarea prevederilor privind ntiinarea condamnatului referitor la aceast obligaie. Organul de poliie are ndatorirea s asigure executarea msurii luate prin supravegherea respectrii interdiciei de a nu reveni n locuina familiei i s sesizeze organul de cercetare penal n caz de sustragere de la executare msurii.

M. Basarab, V. Pasca, Gh. Mateu, C. Butiuc, Codul penal comentat. Vol. I. Partea general, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2007, p. 612.

107

Titlul al VIII-lea
Executarea msurilor preventive privative de libertate

Capitolul I
Consideraii introductive
104. Noiune, caracteristici i clasificarea msurilor preventive.

Msurile preventive sunt mijloace de constrngere prevzute de lege, pe care le pot lua organele de urmrire penal sau instanele judectoreti pentru asigurarea bunei desfurri a procesului penal ori pentru a mpiedica sustragerea nvinuitului sau inculpatului de la urmrirea penal, de la judecat ori de la executarea pedepsei1. Msurile preventive sunt msuri procesuale, putnd fi luate de organele de urmrire penal i de instanele de judecat n cursul procesului penal, pentru asigurarea nfptuirii scopului acestuia. Sunt msuri preventive, ntruct vizeaz nlturarea unor pericole la care procesul penal ar putea fi expus: ascunderea, desfiinarea sau alterarea urmelor infraciunii, sustragerea de la urmrirea penal sau de la judecat ori de la executarea pedepsei, zdrnicirea aflrii adevrului prin influenarea martorilor sau experilor2. Msurile preventive au un caracter difereniat, pentru ca scopul lor s poat fi obinut printr-o atingere minim adus libertii persoanei. Unele msuri preventive sunt restrictive de libertate, altele sunt privative de libertate. n cele ce urmeaz, ne vom ocupa numai de msurile privative de libertate.

Gr. Theodoru, op. cit., p. 428. V. Dongoroz i colab., Explicaii teoretice ale Codului de procedur penal romn. Partea general, vol. I, Ed. Academiei, Bucureti, 1975, p. 312.
2

108

Executarea msurilor preventive privative de libertate 107

Msurile preventive au un caracter coercitiv, executarea lor fiind obligatorie i ducnd fie la restrngerea libertii, fie la privarea de libertate1. Msurile preventive au un caracter de excepie, fiind luate de organul de urmrire penal sau de instan numai atunci cnd le apreciaz ca fiind necesare. Totodat, au i un caracter strict determinat, ele putnd fi luate pe perioade strict limitate2. 105. Condiiile cerute de lege pentru luarea msurilor preventive. Legiuitorul nostru constituant a manifestat o deosebit grij n ceea ce privete garantarea drepturilor i libertilor persoanei, prevznd numai ca excepie i pe durate strict determinate privarea de libertate. Astfel, potrivit art. 23 din Constituie, percheziia, reinerea sau arestarea sunt permise numai n cazurile i cu procedura prevzut de lege, iar n art. 5 alin. (2) C. proc. pen. se statueaz c nicio persoan nu poate fi reinut, arestat sau privat de libertate n alt mod i nici nu poate fi supus vreunei forme de restrngere a libertii dect n cazurile i n condiiile prevzute de lege. O prim condiie pentru luarea msurilor preventive este s existe probe sau indicii temeinice c nvinuitul sau inculpatul a svrit o fapt prevzut de legea penal. n accepiunea prevederilor art. 63 C. proc. pen., probele sunt elemente de fapt care servesc la constatarea existenei unei infraciuni, la identificarea persoanei care a svrit-o i la cunoaterea mprejurrilor necesare pentru justa soluionare a cauzei. Indicii temeinice, conform art. 681 C. proc. pen., sunt presupunerile rezonabile c persoana fa de care se efectueaz acte premergtoare sau acte de urmrire penal a svrit fapta. O a doua condiie pentru luarea msurilor preventive este ca infraciunea pentru care este formulat nvinuirea s fie pedepsit de lege cu nchisoarea. Dac legea prevede pedeapsa nchisorii alternativ cu pedeapsa amenzii, poate fi luat msura reinerii, nu i msura arestrii preventive.

N.A. Nicolae, op. cit., p. 406. N. Volonciu, Tratat de procedur penal. Partea general, vol. I, Ed. Paideia, Bucureti, 1996, p. 408.
2

109

108

Drept execuional penal

n sfrit, al turi de cele dou condi ii examinate, este necesar s fie ndeplinit i o condi ie justificativ a necesit ii priv rii de libertate 1, adic a existen ei unuia dintre cazurile prev zute de art. 148 C. proc. pen.: n scopul de a se sustrage de la a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, urmrire sau de la judecat , ori exist date c va ncerca s fug sau s se sustrag n orice mod de la urm rirea penal , de la judecat ori de la executarea pedepsei; a1) inculpatul a nclcat, cu rea-credin , msura oblig rii de a nu prsi localitatea sau ara ori obliga iile care i revin pe durata acestor msuri; b) exist date c inculpatul ncearc s zdrniceasc n mod direct sau indirect aflarea adev rului prin influen area unei p ri, a unui martor sau expert ori prin distrugerea, alterarea sau sustragerea mijloacelor materiale de prob ; c) exist date c inculpatul preg tete svrirea unei noi infrac iuni; d) inculpatul a s vrit cu inten ie o nou infrac iune; e) exist date c inculpatul exercit presiuni asupra persoanei vtmate sau c ncearc o nelegere frauduloas cu aceasta; f) inculpatul a s vrit o infrac iune pentru care legea prevede pedeapsa deten iunii pe via sau pedeapsa nchisorii mai mare de 4 ani i exist probe c lsarea sa n libertate prezint un pericol concret pentru ordinea public ". 106. Organul judiciar care poate lua m sura preventiv . Msura reinerii nvinuitului poate fi dispus de organul de cercetare penal sau de procuror. De precizat c , potrivit art. 23 alin. (3) din Constitu ia Rom niei, reinerea nu poate dep i 24 de ore, n timp ce n reglement rile altor state re inerea atinge 48 sau chiar 72 de ore. n ceea ce prive te msura arest rii nvinuitului i inculpatului p n la revizuirea Constitu iei aprobat prin referendum 18 octombrie 2003, aceasta putea fi luat de procuror n cursul urm ririi penale pentru o durat de 30 de zile sau de judec tor n cursul judec ii. Dup pronun area de c tre Curtea European a Drepturilor Omului a cauzei Pantea c. Rom niei, s-a conturat din ce n ce mai mult ideea c procurorul nu este magistrat n sensul art. 5 parag. 3 din Conven ia european a drepturilor omului.
1

Gr. Theodoru, op. cit., p. 432.

110

Executarea msurilor preventive privative de libertate 109

Dei, iniial, Curtea European a Drepturilor Omului a hotrt c art. 5 parag. 3 poate privi procurori, precum i judectori, dar n anumite condiii, recunoscnd c n acest text magistratul nu se confund cu judectorul, a precizat c acesta trebuie s aib anumite caliti pentru a se proteja mpotriva oricrui arbitru: mai nti independena fa de executiv i partide, apoi obligaia de a asculta personal nvinuitul sau inculpatul adus n faa lui; i, n cele din urm, posibilitatea de a se pronuna dup criterii juridice asupra existenei motivelor care justific privarea de libertate i, n absena lor, de a ordona punerea n libertate. Ulterior, Curtea a apreciat c, dup simplul fapt de a avea posibilitatea de a exercita procedura de urmrire, imparialitatea unui procuror poate prea suspect; n continuare jurisprudena a fost confirmat i noua orientare nu a mai fost combtut1. Dup revizuirea Constituiei, textul art. 23 alin. (4) a statuat c arestarea preventiv se dispune de judector i numai n cursul procesului penal.
107. Actele procedurale prin care se iau msurile preventive. n

vederea lurii uneia dintre msurile preventive privative de libertate, procurorul sau judectorul trebuie s constate existena condiiilor legale: svrirea de ctre nvinuit sau inculpat a unei infraciuni pedepsite cu deteniunea pe via sau nchisoarea, precum i existena unuia dintre cazurile prevzute n art. 148 C. proc. pen. care fac ca o astfel de msur s fie necesar. Decizia cu privire la luarea msurii preventive se ia, n mod obligatoriu, dup ascultarea nvinuitului sau inculpatului n legtur cu nvinuirea ce i se aduce, n prezena aprtorului su. n cursul urmririi penale, organul de cercetare penal i procurorul dispun luarea msurii preventive prin ordonan motivat, iar judectorul prin ncheiere motivat. n cursul judecii, msura preventiv poate fi luat de instan prin ncheiere, prin sentin sau decizie. Actul procedural prin care se ia msura preventiv trebuie s indice fapta care face obiectul nvinuirii sau inculprii, textul de lege n care aceasta se ncadreaz, pedeapsa prevzut de lege pentru infraciunea svrit, cazul prevzut de art. 148 C. proc. pen. i temeiurile concrete care au determinat luarea msurii. n cazul arestrii preventive se emite
1 J.-Fr. Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2009, p. 364.

111

110

Drept execuional penal

i un mandat de arestare preventiv, care conine ordinul dat agenilor de ordine public s l rein pe cel arestat i s l conduc la locul de deinere, precum i ordinul dat administraiei locului de deinere s l primeasc n detenie pe cel n cauz pn la punerea sa n libertate1. 108. nlocuirea, revocarea i ncetarea de drept a msurilor preventive. nlocuirea unei msuri preventive cu alta intervine ori de cte ori temeiurile care au stat la baza msurii s-au schimbat, msura iniial putnd fi nlocuit cu o alta mai uoar sau, dimpotriv, mai grav. Revocarea msurilor preventive se dispune atunci cnd temeiurile care justificau luarea msurii au disprut i n acest caz revocarea se dispune fie la cerere, fie din oficiu. ncetarea de drept a msurilor preventive intervine atunci cnd exist un obstacol legal n ceea ce privete meninerea lor, procurorul sau instana n faa creia se afl cauza fiind obligat s pun de ndat n libertate pe cel reinut sau arestat preventiv. n faza de urmrire penal, msurile preventive nceteaz de drept la expirarea termenelor prevzute de lege sau stabilite de autoritatea judiciar cu privire la durata msurii preventive luate. Dar, oricte prelungiri vor fi acordate, msura nu poate depi durata maxim de 180 de zile, prevzut n art. 159 alin. (13) C. proc. pen. n faza de judecat, msura preventiv nceteaz de drept la mplinirea termenului de 60 de zile de la verificarea prevzut de art. 23 alin. (6) din Constituie, dac nu s-a procedat la o nou verificare i meninere a msurii arestrii preventive. Msura preventiv nceteaz, de asemenea, cnd durata arestrii a atins jumtatea maximului prevzut de lege pentru infraciunea sau infraciunile care fac obiectul nvinuirii.

Capitolul al II-lea
Executarea msurilor preventive privative de libertate
109. Potrivit art. 81 din Legea nr. 275/2006, msurile reinerii i arestrii preventive luate n cursul urmririi penale se execut n centrele de reinere i arestare preventiv, care se organizeaz i
1

Gr. Theodoru, op. cit., p. 442.

112

Executarea msurilor preventive privative de libertate

111

funcioneaz n subordinea Ministerului Administraiei i Internelor, iar arestarea preventiv n cursul judecii se execut n seciile speciale de arestare preventiv din penitenciare sau n centrele de arestare preventiv de pe lng penitenciare, care se organizeaz i funcioneaz n subordinea Administraiei Naionale a Penitenciarelor. Centrele de reinere i arestare preventiv se nfiineaz prin ordin al ministrului administraiei i internelor, iar centrele de arestare preventiv se nfiineaz prin ordinul ministrului justiiei. Organizarea i funcionarea centrelor de reinere i arestare preventiv, precum i a centrelor de arestare preventiv se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului administraiei i internelor i al ministrului justiiei. Reinerea se execut n temeiul ordonanei prin care s-a dispus aceast msur; ordonana trebuie s fie motivat i s cuprind totdeauna data i locul ntocmirii, numele, prenumele i calitatea celui ce o ntocmete, cauza la care se refer, obiectul actului sau al msurii procesuale, temeiul legal al acesteia i semntura celui care a ntocmit-o. n ordonana prin care s-a dispus reinerea trebuie s se menioneze ziua i ora la care reinerea a nceput; msura reinerii poate dura cel mult 24 ore, iar din durata reinerii se deduce timpul ct o persoan a fost privat de libertate ca urmare a msurii administrative a conducerii la sediul poliiei. n situaia n care reinerea se dispune dup audierea nvinuitului citat de ctre organul de urmrire penal, termenul de 24 de ore se calculeaz de la ora emiterii ordonanei. Arestarea preventiv se execut n temeiul mandatului de arestare emis potrivit dispoziiilor art. 151 C. proc. pen. Mandatul de arestare preventiv trebuie s cuprind: - instana care a dispus luarea msurii arestrii inculpatului; - data i locul emiterii; - numele, prenumele i calitatea persoanei care a emis mandatul de arestare; - datele privitoare la persoana inculpatului i codul numeric personal; - artarea faptei ce formeaz obiectul inculprii; - ncadrarea juridic a faptei; - temeiurile concrete care determin arestarea; - ordinul de a fi arestat inculpatul;

113

112

Drept execuional penal

- indicarea locului unde urmeaz a fi deinut cel arestat; - semntura judectorului.


Cnd mandatul de arestare a fost emis dup ascultarea inculpatului, judectorul care a emis mandatul nmneaz un exemplar al acestuia persoanei arestate, iar un alt exemplar l trimite organului de poliie pentru a fi predat la locul de deinere odat cu arestatul. Cnd msura a fost dispus n lipsa inculpatului, potrivit art. 150 C. proc. pen., mandatul emis se nainteaz n dublu exemplar organelor de poliie pentru executare. Organul de poliie procedeaz la arestarea persoanei artate n mandat i o conduce la judectorul care a emis mandatul. Judectorul verific identitatea celui arestat, l audiaz i dispune executarea mandatului de arestare preventiv. Primirea n centrele de reinere i arestare preventiv sau n centrele de arestare preventiv a persoanelor fa de care s-au dispus aceste msuri se face pe baza ordonanei de reinere sau a mandatului de arestare, dup ce li s-a stabilit identitatea. Centrele de reinere i arestare preventiv i centrele de arestare preventiv au obligaia s asigure exercitarea drepturilor prevzute n Codul de procedur penal. Persoanele reinute sau arestate preventiv poart inut civil. Persoanele arestate preventiv, la cerere, pot presta o munc sau pot desfura activiti educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologic i asisten social n interiorul acestor centre. Persoanele reinute sau arestate preventiv beneficiaz de condiiile de detenie, drepturile i obligaiile, recompensele, cu excepia permisiunii de ieire din centru, i sunt supuse sanciunilor disciplinare prevzute de lege pentru persoanele condamnate. 110. Documente ntocmite de administraia locului de deinere referitoare la persoanele reinute sau arestate. Administraia centrului de reinere i arestare preventiv sau a centrului de arestare preventiv are obligaia s ntocmeasc pentru fiecare persoan reinut sau arestat un dosar individual i registre de eviden a persoanelor reinute sau arestate. Dosarul individual al persoanei reinute sau arestate preventiv cuprinde: a) datele i actul de identitate ale persoanei reinute sau arestate; b) fotografii din fa i din profil;

114

Executarea m surilor preventive privative de libertate

113

c) copie de pe dispozitivul hot rrii prin care s-a dispus arestarea preventiv , prelungirea sau men inerea acesteia; d) ordonan a de re inere i mandatul de arestare preventiv ; e) anul, luna, ziua i ora la care a nceput executarea re inerii sau arest rii preventive; f) cazierul judiciar; g) fi dactiloscopic ; h) documentele ntocmite n urma examenelor medicale obligatorii; i) documentele din care rezult ndeplinirea obliga iilor privind punerea la dispozi ia persoanelor a legisla iei penale, procesual penale, de executare a pedepselor i a regulamentelor aferente acestor legi; j) documente privind m surile luate de administra ia centrului de deinere referitoare la exercitarea drepturilor persoanei re inute sau arestate preventiv; k) documente privind recompense i sanc iuni; l) alte documente ntocmite n timpul execut rii reinerii sau arest rii preventive. Administra ia fiec rui centru de re inere i arestare preventiv i a fiec rui centru de arestare preventiv are obliga ia ntocmirii unor registre privind persoanele re inute sau arestate preventiv: a) registrul de eviden a primirii persoanelor re inute sau arestate preventiv, n care se consemneaz data i ora la care persoana a fost primit n centru; b) registrul de eviden a punerii n libertate a persoanelor re inute sau arestate preventiv; c) registrul de eviden a recompenselor; d) registrul de eviden a sanc iunilor. Pstrarea unei eviden e exacte a persoanelor condamnate, a datelor la care au nceput i nceteaz msurile preventive, precum i a recom penselor i a sanc iunilor acordate faciliteaz desf urarea corect a execut rii msurii preventive i pre ntmpin incidentele privind execu tarea m surilor preventive privative de libertate.

115

Titlul al IX-lea
Probatiunea

Capitolul I
No iuni introductive
111. Probatiunea este definit n doctrin1 ca o msur de aprare

social nerestrictiv de libertate, caracterizat printr-un tratament al delincventului n mediu liber i prin suspendarea condiionat a executrii pedepsei. Msura nu are caracter retributiv sau punitiv i tinde s asigure protecia societii contra pericolului recidivei, prin plasarea celui condamnat n condiiile cele mai favorabile pentru a evita recidiva. Probatiunea s-a nscut n secolul al XIX-lea n rile anglo-saxone, care au constatat efectele negative ale pedepsei nchisorii, considerat mult vreme un adevrat panaceu n lupta cu criminalitatea i recidiva. Limitrile tratamentului ce putea fi efectuat n mediul nchis i artificial al nchisorilor au condus, n mod empiric, la ncercri de tratament n libertate, iar succesul a transformat rapid aceste practici ntr-o adevrat instituie, care ntr-o parte a lumii a nlocuit pe scar larg pedeapsa privativ de libertate. Un prim agent de probaiune este considerat a fi John Augustus (1785-1859), un cizmar din Boston care n anul 1841 a obinut, la instana din localitate, punerea n libertate a unui inculpat, dup ce s-a oferit drept garant pentru conduita sa viitoare. De-a lungul a 18 ani a supravegheat comportamentul a circa 2000 de infractori, pe care i-a ajutat s se reintegreze n societate. Aceast iniiativ privat a fost confirmat ulterior de Parlamentul statului Massachusetts, prin numirea oficial a unui agent de probaiune pentru oraul Boston2.
1 2

Ch. Germain, op. cit., p. 135. O. Brezeanu, Probatiunea n dreptul comparat, n R.D.P. nr. 1/2009, p. 58.

116

Probaiunea 115 Sfritul secolului al XIX-lea i nceputul secolului al XX-lea au determinat o expansiune a instituiei probaiunii n Europa i n SUA, probaiunea aplicndu-se n mod preponderent infractorilor minori i tineri, asupra crora mediul penitenciar ar avea un efect extrem de negativ, existnd riscul de a-i transforma n recidiviti nrii. Prin rezoluia prin care, n 1951, Consiliul Economic i Social al ONU recomanda guvernelor adoptarea probaiunii, aceasta era prezentat ca o metod uman i eficace de tratament al criminalitii i, n consecin, de lupt mpotriva recidivei. Se poate spune c probaiunea este o metod de tratament al anumitor delincveni special selecionai, care const n suspendarea pedepsei, delincventul fiind plasat sub supraveghere personal i primind asisten educativ individualizat. Statistici efectuate n Frana n urm cu o jumtate de veac au pus n eviden abuzul de pedepse scurte, pe de o parte, i abuzul de amnri, pe de alt parte. n cursul unui an s-au nregistrat n jur de 50.000 de condamnri la pedepse mai mici de un an nchisoare. Aceasta este o perioad prea scurt pentru ca asupra condamnatului s poat fi exercitat un tratament eficace i fr ca ntoarcerea lui la viaa n libertate s poat fi pregtit suficient. n cadrul acestei categorii se nregistreaz cel mai mare procent de recidiv i se reproeaz judectorilor faptul de a face uz prea des de pedepsele scurte. n replic, judectorii afirm c instanele nu pot aplica dect pedeapsa prevzut de lege i c revine legislativului sarcina de a pune la dispoziia lor o gam mai larg de msuri pentru a le permite s evite aplicarea de sanciuni inadecvate n anumite cazuri.

Capitolul al II-lea
Structura juridic a probaiunii
112. n lume exist mai multe sisteme de probaiune.
A. Probaiunea decis de parchete n stadiul urmririi penale. n

rile care admit principiul oportunitii urmririi penale, procurorul poate renuna la exerciiul aciunii penale pentru motive legitime de

117

116 penal

Drept execuional

politic social sau penal, fiind abilitat de lege ca, odat cu renunarea, s impun anumite obligaii fptuitorului. Susintorii acestui sistem arat c acesta l protejeaz pe fptuitor de publicitatea procesului penal i permite debarasarea instanelor de un anumit numr de cauze de mic importan. Adversarii acestui sistem arat c, oricare ar fi condiiile puse n sarcina beneficiarului probaiunii, acestea nu sunt legitime dect dac proba vinoviei este legal dovedit, iar stabilirea vinoviei nu poate fi lsat la aprecierea parchetului. B. Probaiunea decis de parchet n stadiul executrii. n cele mai multe state, rolul procurorului nu se limiteaz la exerciiul aciunii publice, n cadrul atribuiilor sale intrnd i supravegherea executrii pedepselor. Pe acest temei, n Frana, pn n 1959, procurorul avea dreptul ca, dup pronunarea de ctre instan a hotrrii, s suspende executarea pedepsei, condamnatul avnd n schimb obligaia s se conformeze unor sarcini impuse cu titlu de prob. C. Probaiunea hotrt de instan. O prim metod este aceea de a face din probaiune o msur autonom care este luat cu titlu principal. n cazul eecului msurii, condamnatul revine n faa instan ei, care poate pronuna n acest caz numai condamnarea la o pedeap s, ale crei natur i nivel este liber s le aprecieze. A doua metod este aceea de a face din probaiune o msur complementar de amnare. Instana pronun pedeapsa, dar hotrte amnarea executrii sub condiia punerii la ncercare, la prob. Dac proba eueaz, amnarea este revocat, iar condamnatul execut pedeapsa care a fost deja pronunat. Probaiunea este, aadar, o modalitate de sancionare a infractorului fr privare de libertate i const n punerea condamnatului sub supravegherea unui agent de probaiune pe o anumit perioad de timp, conform hotrrii instanei de judecat.

118

Probaiunea 117

Capitolul al III-lea
Serviciul de probaiune n Romnia
113. n Romnia, instituia probaiunii vzut ca o alternativ la detenie, de evitare a mediului penitenciar are o vechime comparabil cu instituia probaiunii din alte ri europene. n Codul penal de la 1968 gsim reglementate mai multe forme de probaiune: suspendarea condiionat a executrii pedepsei [art. 81 alin. (1) C. pen.], suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere (art. 861-86 C. pen.), liberarea condiionat (art. 59-60 C. pen.), executarea pedepsei la locul de munc (art. 867 C. pen.)1. Introducerea acestor elemente de probaiune n legislaia noastr penal contura la acea vreme o nou orientare n sistemul sancionator penal, n sensul c autorii unor infraciuni cu grad de pericol social mai redus sunt lsai n comunitatea n care triesc sau muncesc, menin legturile cu familia i responsabilitile sociale, fiind determinai s i corecteze conduita, sub sanciunea revocrii msurii. n doctrin se accept ideea c activitatea de probaiune vizeaz trei direcii generale: evaluarea personalitii inculpatului sau condamnatului, supravegherea evoluiei comportamentului su n comunitate i facilitarea reintegrrii n mediul social2. Supravegherea respectrii msurilor i obligaiilor ce pot fi impuse condamnatului cu suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere conform art. 863 alin. (1) C. pen., precum i a msurilor ce pot fi impuse minorului conform art. 103 alin. (3) C. pen. se regsete n activitatea unui organism nfiinat prin O.G. nr. 92/20003, denumit serviciul de probaiune. Serviciul de probaiune, prin consilierii de probaiune, desfoar activiti de supraveghere, asisten i consiliere, precum i ntocmirea de rapoarte de evaluare, potrivit legii. n ceea ce privete supravegherea, potrivit art. 11 alin. (1) din O.G. nr. 92/2000, serviciul de probaiune are urmtoarele atribuii:
Idem, p. 70. D. Groza, Probaiunea ca ansamblu de sanciuni i msuri comunitare. Autori tatea de implementare. Dificulti de asimilare a probaiunii n procedurile penale romne, n Caiete de drept penal nr. 2-3/2007, p. 3. 3 M. Of. nr. 423 din 1 septembrie 2000.
2 1

119

118

Drept execuional penal

a) supravegheaz respectarea de c tre persoana condamnat msu rilor prev zute la art. 86 3 alin. (1) lit. a)-d) C. pen.; b) supravegheaz executarea obliga iilor impuse condamna ilor de ctre instan a de judecat , conform art. 86 3 alin. (3) lit. a)-f) C. pen.; c) supravegheaz executarea obliga iilor impuse minorului de c tre instan , conform art. 103 alin. (3) lit. a)-c) C. pen. Activitatea de asisten i consiliere este desf urat de serviciile de proba iune n conformitate cu art. 3 din actul normativ sus-men ionat, la cererea persoanelor condamnate la pedeapsa nchisorii, a c ror pedeaps a fost gra iat total prin lege, precum i a minorilor care au svrit fapte prev zute de legea penal , fa de care a fost nlturat prin lege m sura educativ a intern rii ntr-un centru de reeducare. Activitatea de consiliere are drept scop ndreptarea i reintegrarea social a persoanelor condamnate. Astfel, serviciile de proba iune iniiaz i deruleaz programe de reinser ie social i, dup caz, de identificare a locurilor de munc disponibile, a locuin elor, precum i a unor cursuri de calificare sau recalificare profesional . ntocmirea referatelor de evaluare se realizeaz n conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. d) din O.G. nr. 92/2000, fa de persoa nele care au s vrit infrac iuni, care sunt men inute n stare de libertate i fa de care s-a dispus supravegherea obliga iilor stabilite de c tre instan . Acestea pot fi condamna ii cu suspendarea execut rii pedepsei sub supraveghere c rora li s-a impus respectarea m surilor de supraveghere i a unor obliga ii [art. 86 3 alin. (1) i (3) C. pen.], precum i minorii fa de care s-a luat m sura educativ a libert ii supravegheate i crora li s-a impus respectarea obliga iilor prev zute n art. 103 alin. (3) C. pen., care au s vrit fapte penale i nu au mplinit 16 ani. Dei este conceput cu o arie de utilizare mai restr ns dec t n alte ri europene, serviciul de proba iune reprezint un important progres pentru sistemul nostru judiciar. n ceea ce prive te natura juridic a referatului de proba iune, acesta nu este n niciun caz mijloc de prob , cum s-a afirmat n doctrin 1, ci un act administrativ care exprim opinia colectivit ii cu privire la persoan i modul cum este integrat n societate. Referatul, care, n ceea ce i prive te pe minori, nlocuie te fostele referate de anchet social ntocmite de birourile de autoritate tutelar de pe l ng prim rii,
1

D. Groza, op. cit., p. 28.

120

Probaiunea 119 are rolul de a oferi organului judiciar un minim de date privind personalitatea infractorului i posibilitatea de adaptare a sanciunii la persoana acestuia. Citarea serviciului de probaiune n cazul nvinuiilor sau inculpailor minori, conform prevederilor art. 481 C. proc. pen., este un mijloc de a garanta desfurarea procedurilor privind minorii cu respectarea strict a legii, i nu de a consilia sau susine psihologic pe minor, acest rol revenind prinilor sau tutorelui. Din acest motiv, legea a lsat citarea la aprecierea organului de urmrire penal n cursul procedurii, fiind ns obligatorie la prezentarea materialului de urmrire penal. Cu toate acestea, prezena serviciului de probaiune n unele momente procesuale - prezentarea materialului sau ncunotinarea n cazul lurii unor msuri preventive - nu confer acestui organism rol de control procesual, ci ntrete funcia de furnizor de date, informaii, aprecieri ce pot fundamenta o decizie procesual adecvat.

121

1 2 2