Sunteți pe pagina 1din 13

Geneza Capitalismului

Geneza Capitalismului
Termenul capitalism cunoa te foarte multe defini ii, n func ie de perioada cand au fost emise i de felul n care persoana ce define te vede lucrurile. Termenul de capitalism este definit astfel n DIC IONARUL EXPLICATIV AL LIMBII ROMNE, Editura Academiei Republicii Socialiste, 1975: este o ornduire social care se intemeiaz pe prosperitatea privat-capitalist asupra mijloacelor de produc ie i pe exploatarea muncitorilor salaria i; este ultima forma iune social-economic c reia i este caracteristic exploatarea omului de c tre om. Aceast defini ie poate fi catalogat drept o defini ie marxist . Marx afirm faptul c proprietatea unui om asurpa mijloacelor de produc ie l transform pe muncitor n muncitor salariat, adic un simplu produs al capitalistului. Muncitorul nu prime te ntreaga valoare a produsului pe care l-a fabricat i din aceast cauz munca sa este nstr inat de acesta.1 Cuvintele capital, capitalism, capitali ti, precum i grupajele lor semantice, societate capitalist , economie capitalist , clasa capitalist , regim capitalist, au devenit uzuale n limbajul speciali tilor n tiin ele socio-umane, dar i al oamenilor comuni. Traseele lingvistice ale termenilor respective au fost dificile i ndelungate. Cuvntul capital a nceput s fie utilizat, se pare, n secolele XII-XIII n vestul Europei, pentru a desemna un fond sau o mas de bani. n unele texte din epoc el a fost folosit i pentru identificarea banilor care aduc dobnd sau a stocului de m rfuri. Cuvntul s-a format din Latina medieval , de la caput, care nseamna "cap", i se refer la capetele de vit folosite ca obiecte premonetare n rela iile de schimb. n secolele XIV-XVI, odat cu expansiunea economiei de pia capitaliste, cuvntul capital a p truns n i cuvntul capitalist, iar limbajul curent al negustorilor, c m tarilor, cor bierilor i bancherilor din Spania, Germania, rile de Jos i Fran a. La mijlocul secolului XVIII, textele nregistreaz la nceputul sec.XX pe cel de capitalism. De la na terea sa i pn ast zi, capitalismul nu poate s existe f r corela ia strns dintre pia , proprietate, produc ie i profit. Aceste elemente au asigurat i asigur dezvoltarea economic
1

i progresul general din societate, dar i polarizarea i discrepan a social dintre

http://europeana.blogspot.com/2008/04/capitalismul.html

oameni i comunit i. Aceste elemente au asigurat totodat , existen a, puterea de adaptare i func ionalitatea capitalismului. Istoria capitalismului nu este i nu poate s fie numai triumfal . De-a lungul timpului, capitalismul a fost marcat de numeroase cicluri de cre tere i descre tere, de numeroase perioade de expansiune i regres, de fluctua ii, crize i stagn ri. A rezistat i a c tigat, pn n prezent, datorit uria ei sale for e de adaptare i transformare, datorit puterii economice ntemeiate pe existen a celor patru elemente: pia , proprietate, produc ie i profit.2 Capitalismul, reprezint dup Karl Marx (p rintele socialismului tiin ific), un r u care l va r sturna din temelii, sc pnd omenirea pentru necesar, peste care se va pa ii n mod dialectic. Capitalismul cre te la snul s u germenii propriei distrugeri, clasa muncitoare, o for totdeauna de acest "dezastru".
3

Apoi capitalismul a fost i este analizat fie ca sistem economic, politic, filosofic etc. n sine, fie prin compara ie cu opusul sau, socialismul; fie prin prisma succeselor i insucceselor sale, fie punnd n dou planuri ceea ce d i ceea ce ar trebui s dea. Capitalismul este definit ca fiind o suma de institu ii (proprietate privat , liber ntreprindere, profitul ca obiect i motor al activit ii economice, produc ia pentru pia , economia monetar , concuren a, liberalismul i corolarul sau individualismul etc.) care, toate la un loc, dau na tere la o mentalitate de tip capitalist. Din acest punct de vedere, nceputurile capitalismului se duc spre secolele al XI-lea i al XII-lea, cand aceste institu ii i aceast mentalitate i f cuse prezen a n lume.4

Geneza capitalismului
Cu dou sute de ani n urm , nainte de nflorirea capitalismului, statutul social al unei persoane era fiat de la un capat la altul al vie ii sale; acest satut era mo tenit de la p rin i i apoi ramanea neschimbat. Daca te n teai s rac, s rac r mneai, iar dac te na teai bogat-senior sau duce- atunci i p strai ducatul i proprietatea corespunz toare pn la sfr itul zilelor. Majoritatea popula iei (90% sau chiar mai mult din popula ia Europei) lucra p mntul i nu venea n contact cu industria, orientat c tre ora e; popula ia Angliei n secolul al XVIII-lea num ra aproape apte milioane de suflete, dar din ace tia aproape dou milioane nu erau dect

2 3

http://www.bcucluj.ro/bibliorev/diverse5.html
Ion Pohoata, Capitalismul-Itinerare economice, Ia i, 2000 Jean Baechler, Capitalismul, Ia i, 2001

asemenea proscri i s rmani, c rora sistemul existent nu le oferea nici o prospectiv ; o alt problem major era lipsa de materii prime n Marea Britanie. n aceast situa ie social ngrijoratoare i-a f cut apari ia capitalismul modern. O parte dintre acei oameni s raci au ncercat s organizeze mici ateliere, n care se puteau produce anumite lucruri.5 Mul i autori consacra i n domeniu cum ar fi Weber, Sombart, Schumpeter, Marx, Engels s.a. au scris pe tema originii capitalismului.6 Astfel, Max Weber s-a oprit spre a teoretiza pe tema spiritului capitalist, a originilor culturale i religioase ale acestuia; pe Werner Sombart, n afar aten ia lui Joseph Schumpeter.7 Geneza capitalismului a fost explicat din dou direc ii esen iale. Una este legat de contribu ia, dezinteresat , putem spune echidistant a lui Max Weber, Werner Sombart i Joseph A. Schumpeter. n cea de-a doua , nscriem ncerc rile de descifrare a sorgin ii capitalismului de pe pozi ia unei ideologii, cea a clasei muncitoare, pentru care capitalismul, a a cum gndeau Marx, Engels, Lenin i to i urma ii lor laburi ti, fabiani ti, socio-democra i sau sociali ti de ast zi, a fost un mare blestem. Oprindu-ne la cea dinti direc ie este important s re inem faptul c discursul lor se ncadreaz n acela i perimetru larg, dac avem n vedere c fac trimitere la aceea i factori cauzatori n amorsarea capitalismului: spiritual capitalist, climatul de ra ionalitate, existen a ntreprinz torului i a muncitorului ca personaje-cheie. Deosebirile dintre ei vizeaz ndeosebi ierarhia acestor factori n procesul declan rii i apoi al autontre inerii pie ei libere i a capitalismului n general. Cea de-a doua direc ie a capitalismului este elaborat de Marx, Engels, Lenin i de to i urma ii lor n linie dreapt . n special Marx i Engels au acordat capitalismului, geneze, ca i viitorului lui, o aten ie deosebit . Marx a consacrat problematicii un capitol special din Capitalul, intitulat Acumularea primitiva a capitalului, iar Engels a scris Situa ia clasei muncitoare din de spiritul capitalist, l-a preocupat i poporul de origine; mecanica i sansele de reu it ale capitalismului au stat n

Ludwig von Mises, Capitalismul i du manii s i, Bucure ti, 1998

6 7

Ion Pohoata, Capitalismul-Itinerare economice, Ia i, 2000 Jean Baechler, Capitalismul, Ia i, 2001 4

Anglia pentru a demonstra cu argumente esen iale istorice c pedepsirea capitalismului nu poate fi dect total i definitiv . 8 n cartea sa intitulat ,,Etica protestant i anume i spiritul Europa Max Weber ne prezint Occidental

capitalismului apari ia capitalismului ntr-o anumita parte a lumii curpindere mondial .9

i faptul c s-a extins treptat ajungnd un sistem de organizare economic de

De fapt, pentru prima dat , capitalismul a ap rut n Anglia r spndindu-se rapid n Europa , mai ales n partea de vest. n plan politic, capitalismul se legitimeaz n urma revolu iilor burgheze din rile de Jos(1566-1609), Anglia(1642-1649), America(1774-1783), Fran a(1789-1799), etc., care au asigurat definitiv puterea burgheziei i au inaugurat un sistem politic constitu ional, prin care s-a deschis cale afirm rii drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului i a statutului de drept.10  Weber sus ine apari ia capitalismului n Europa Occidental datorit faptului c aici, etica protestant a nlocuit spiritul tradi ional, lipsit de prea mare eficien n organizarea afacerilor, cu un spirit mult mai riguros, stapnit de anumite reguli morale, cautnd n mod ra ional c tigul, ntr-o pia liber , stimulat de concuren , un spirit care a dus la sistematizarea i modernizarea muncii fiind vorba despre spiritul capitalist. Aceasta lucrare a creat mari controverse prin punerea n corela ie a dou categorii de fapte: religia i dezvoltarea economic. n opinia lui Weber, capitalismul ,ca tip de organizare economic dezvoltare modern . Capitalismul poate fi analizat i dintr-o alt perspectiv i anume prin analiza dezvolt rii a cel pu in dou modele ale capitalismului prezentate de Michel Albert n lucrarea sa Capitalism contra capitalism. n opinia lui Albert, capitalismul reprezint libera stabilire a pre urilor pe pia i libera proprietate asupra mijloacelor de produc ie. Spiritul capitalist este o inven ie i emo ional privit ca o sum de nsu iri weberiana. El desemneaz o atitudine mental
8 9

a condus la o

dezvoltare f r precedent a societ ilor, ajungnd s fie considerat drept singura cale ra ional de

Ion Pohoata, Capitalismul-itinerare economice, Ia i, 2000 http://europeana.blogspot.com/2008/04/capitalismul.html Braudel, Fernand, Dinamica Capitalismului, traducere: Adriana Gheorghe, ed. Corint, 2002

10

positive care, o dat constituite i manifeste, fac permisibil apari ia capitalismului. Pentru a-l defini, Weber realizeaz n lucrarea sa fundamental pe acest subiect , ,,Etica protestant i spiritul capitalismului, un dialog cu Benjamin Franklin, cu Baxter, dar i cu preceptele biblice. Ceea ce rezult de aici este o ncercare de surprindere a spiritului capitalist prin dimensiuea sa esen ial , care nu este alta dect o etic a muncii cinstite i temeinice, etic ce i g se te expresia n ,,recomand ri" de felul: -,,timpul nseamn bani"- de unde pierderea de timp echivaleaz cu cel mai mare p cat; -"banul are o natur productiv i rodnic "; -"un bun platnic este st pnul tuturor pungilor"; -"nu tihna i desf t rile, ci numai ac iunea serve te la sporirea gloriei lui Dumnezeu"; -"contemplarea pasiv este lipsit de valoare dac are loc n dauna muncii profesionale"; -"cine nu munce te, nu m nnc : (Sf. Pavel)"; -"distribu ia inegal a bunurilor pe p mnt este opera lui Dumnezeu" etc. 11 Sigur, c asemenea recomand ri, i multe altele, puteau trece din discursul unor nv a i sau din versetele biblice n cultura oric rui popor. Numai c Weber se opre te la un popor "ales" nu de Dumnezeu, ci de capitalism. i atrag aten ia protestan ii i, n special, calvinii, care, prin doctrina lor, cea a predestin rii, par mai deschi i valorilor ce definesc paradigma capitalismului. Etica lor religioas r spunde mai bine comportamentelor economice care duc la capitalism. C oamenii Bisericii au fost sau nu primii capitali ti, r mne de v zut. Cert este ns c Biserica a oferit i ofer nc exemple de organizare i ra ionalitate comportamental , cu valen e inspiratorii, transmisibile pentru orice model de societate dispus s - i dureze temeliile pe atare jaloane. Weber a identificat ase factori principali necesari n dezvoltarea capitalismului: - era necesar ca persoanele private s poat de ine n mod egal dreptul de proprietate asupra miloacelor de produc ie; - indivizii s poat face n mod liber comer s fac s se simt n mod ira ional stingheri i de propriul comportament; - tehnologia s se dezvolte n mod ra ional prin mecanizarea proceselor de produc ie; - sa fie dezvoltat un sistem formal de lego care s fac posibile o administra ie public o instan judecatoreasc stabile i guvernate exclusiv de lege;
11

http://europeana.blogspot.com/2008/04/capitalismul.html

- ntreprinz torii individualii s fie din punct de vedere legal liberi, iar din punct de vedere economic conving tori pentru a- i vinde marfa f r restric ii; - activitatea economic s aib drept de comercializare, recunoscndu-se dreptul de a cere dobnda aceluia care a oferit credit sau capital n avans.12 Spiritul capitalist, ca sum de nsu iri pozitive ale indivizilor, nu este o inven ie a epocii moderne i a unei zone geografice anume. El a existat i ntr-o form "precapitalist ". Din acest punct de vedere, Orientul a fost mult mai avansat. La orizontul secolelor XI i XII, cnd zorii capitalismului au nceput s apar , China era mai avansat dect Europa n orice domeniu al cunoa terii. La fel st teau lucrurile i n privin a actului educa ional i administrativ. Dup ce capitalismul ajunge s domine via a economic , el i selecteaz , educ i formeaz subiec ii de care are nevoie: intreprinz torii i muncitorii. Cine au fost primii subiec i favori i ai capitalismului tim tot de la Weber, care scrie ca i la nceput, " i n secolul XIX, nu distin ii gentlemeni din Liverpool i din Hamburg, cu averile lor comerciale mo tenite, ci parveni ii n ascensiune proveni i din mediile mult mai modeste din Manchester sau din Renania i din Westfalia au fost reprezentan ii lui clasici". Capitalismul a crescut pe toate dimensiunile, c p tnd culoare, ndeosebi n func ie de perimetrul geografic c ruia i s-a circumscris. De i apar in aceleea i culturi universale, cultura capitalismului, crea ie, ea ns i, a acestui sistem, capitalismul european se afirm n nuan e deosebite fa de cel asiatic, de cel american sau de cel african. Ca i genez , calea care poate duce la capitalism a constituit i constituie obiect de reflec ie teoretic admit i disput politico-doctrinar . Cel pu in dou motive explic o atare is preocupare. Mai nti, numai reaua-credin poate impiedica pe cineva s nu recunoasc

c finalul de secol XX a consfin it victoria capitalismului. In al doilea rnd, de i

capitalismul este azi un sistem ale c rui performan e sunt recunoscute la scar planetar , mai sunt nc multe ri care tatoneaz terenul, i bat la poart si ncearc s gaseasc calea de access spre el. Max Weber a elaborat o paradigm "care situeaz omul n complexul social i concepe viitorul societ ii ca pe un subiect fundamental al reflexiei economistului". El porne te de la ideea c economia capitalist este profound ra ional , spiritul capitalist i are originile n etica
12

Ion Pohoata, Capitalismul-itinerare economice, Ia i, 2000

protestant . In secolul XVI s-au nregistrat simultan, n Vestul Europei, dou

procese

fundamentale, aparent opuse unul altuia: intensificarea activit ii economice i intensificarea activit ilor religioase. Max Weber, propune o abordare diferit de cea a lui Marx n ceea ce prive te rela ia dintre stilul de via al membrilor unei societ i i modelul economic ce o caracterizeaz . Cu alte cuvinte ,structura societ ii este cea care dezvolt un model economic i nu invers. Acesta caut i localizeaz un element comun al societ ilor n care exist ntreprinz tori foarte buni, ce muncesc foarte mult sunt mode ti i i folosesc economiile pentru a le investi. Elementul comun care a dus la dezvoltarea spiritului capitalist este identificat de Weber in etica protestantismului.13 Ce au f cut medieval rile occidentale spre a accede la capitalism? Acestea s-au rupt de matricea i au nceput s pun bazele epocii moderne urmnd calea revolu iei burghezo-

democrate. Anii 1642 i 1789 servesc, astfel, drept repere pentru un Vest care, ncepnd din acele vremuri, a instaurat liberalismul i apoi democra ia spre a servi deopotriv drept malaxor al vechilor institu ii i tendin e monarhist-totalitare, dar care are i rol de catalizator i formator al noului mediu social i politic propice capitalismului. Mercantilismul ca etap preg titoare pentru capitalism, a adus cu sine, pe parcursul celor 3 secole de existen , concuren a i libertate economic , nu ns i liberalismul politic. Emanciparea de sub tutela Bisericii i laicizarea vie ii social-economice permit ca preocup rile economice, cu scop clar precizat n ob inerea de c tig s treac pe primul plan, n locul celor morale n alte i filozofice. Primele probleme studiate de mercantili ti au fost cele monetare. ri europene. Guvernele considerau acumularea de aur i argint nu numai o dovad a Conchistadorii spanioli aduceau metale pre ioase din America n Spania i de aici ele p trundeau mbog irii, ci, i o surs de mbog ire. Ele au interzis - mai ales n Spania - ie irea de metale pre ioase i au organizat sistemul balan ei contractelor. n felul acesta au ap rut primele elemente ale teoriei cantitative a banilor. La sfr itul Evului Mediu au avut loc discu ii numeroase asupra efectelor "alter rii banilor", prin diminuarea cantit ii de metal con inut n ei, decis de puterea public . n sec. XIV, mai mul i autori anonimi au formulat legea dupa care "banii r i i alung din circula ie pe cei buni".

13

http://europeana.blogspot.com/2008/04/capitalismul.html

Mercantilismul secolului XVII este considerat "matur". Pentru o lung perioad de timp, metalele pre ioase i-au men inut statutul de m rfuri privilegiate. Mercantilismul matur prive te balan a pl ilor externe de pe pozi iile capitalismului. n elegnd c "banii nasc pui", mercantili tii au apreciat c banii nu trebuie s sta ioneze, ci s se afle ntr-o mi care continu . Secolul XVIII este dificil de caracterizat, din cauza c ut rilor sale intelectuale. S-a trecut pe nesim ite de la studiul mbog irii Prin ului, spre cercetarea mijloacelor potrivite s asigure Prosperitatea Na iunilor. Arhitectura capitalismului se sprijin pe c iva piloni puternici, care i confer rezisten i armonie i i dau n acela i timp, nsufle ire i form . F r ace tia, f r proprietate privat , liberalism, democra ie i cultur , capitalismul n-ar avea nici con inut i nici nu ar putea exista. Proprietatea a constituit, dintotdeauna i deopotriv , o tem de cercetare incitant , un subiect de reflec iune teoretico-doctrinar . n secolul XI, n teritorii foarte restrnse din Italia, sistemul economiei naturale, organizat pe produc ia i activitatea agricol , ncepe s fie nlocuit cu unul bazat pe comer , credit i bani. n astfel de condi ii, pia a intern se dezvolt prin apari ia trgurilor i blciurilor permanente, prin existen a de magazine de desfacere i spa ii special amenajate n ora e, prin crearea i permanentizarea re elelor de aprovizionare i desfacere a m rfurilor. Pia a extern se revigoreaz datori cerin elor pie ei interne, specializ rii unor ora e n activit i comerciale. Dintre acestea, la loc de frunte se situeaz ora ele italiene: Vene ia, Genova, Floren a, Milano, Pisa etc., ora ele germane: Koln, Dortmund, Hamburg, Rostock, Bremen, etc., ora ele din sudul Frantei: Marsilia, Montpellier, Narbonne etc., ora ele flamande: Bruges, Anvers, Amsterdam etc. Impunerea n via a economic a acestor ora e are loc ntr-o perioad cnd lipsa unui centru unic de putere a asigurat posibilitatea afirm rii unor for e i centre locale. n aceste ora e proprietatea privat este apreciat i ap rat prin lege. i rela iile comerciale, de schimb de n perimetrul economiei urbane se consolideaz

monetar i credit. ncepnd cu secolul XIII, cre terea circula iei monetare, nevoile de bani i dezvoltarea creditului au determinat modificarea atitudinii negustorilor i c m tarilor fa activit ile comerciale, monetare i me te ug re ti. ntre secolele XIII i XV apar i se afirm asocia iile comercial-bancare familiale italiene, formate, de obicei, n jurul unor familii bogate, i care poart de regul numele familiei care venea cu capitalul cel mai mare sau care de inea pozi ia preponderent n via a economic
9

politic a unor ora e-state italiene: Casa Acciaiuoli, Casa Alberti, Casa Bardi, Casa Frescobaldi, Casa Peruzzi, Casa di Medici, etc. De la mijlocul secolului XV i n ntreg secolul XVI, pia a financiar-bancar vesteuropean este dominat de bancherii germani: Casa Fugger, Casa Welser, Casa Herwart, Casa Link, Casa Weiss, Casa Tucher etc. Activit ile desf urate de aceste case de comer au vizat extinderea afacerilor multiplicarea i diversificarea lor, cu scopul asigur rii i m ririi permanente a profitului. Ingenioas a fost i maniera de organizare i func ionare a firmelor negustore ti i c m tore ti. Sucursalele firmelor erau conduse de directori locali, care aveau o larg autonomie fa de firma-mam . Directorii primeau salarii pentru munca lor sau erau asocia i n afaceri. n situa ii de criz sau pentru ap rarea propriilor interese, unele case de c m torie i nego au realizat alian e i consor ii financiare. ntreaga activitate financiar-bancar era organizat corporativ. Expansiunea firmei i amploarea afacerilor au condus la ntemeierea de sucursale sau factorii, n cele mai importante centre economice ale Europei. n istoria vie ii economice i ndeosebi n istoria capitalismului, casele de comer ini iate i promovate . n secolele XI-XII se folosea contabilitatea memorial , care consta din consemn ri sumare, menite s ajute memoria oamenilor, incapabil s re in toate datele economice. De la contabilitatea memorial se trece la contabilitatea simpl , mai util i mai ordonat . Treptat se trece la contabilitatea mixt , unde nregistr rile se f ceau succesiv la conturi care se debitau i apoi la cele care se creditau.In secolul al XV-lea se impune contabilitatea in partid dubl , care are ca instrument practice al contabilit ii, bilan ul. Cauzele sau motiva iile care au stat la baza marilor descoperiri geografice au fost de ordin economic i spiritual-religios. Pia a european se confrunt cu o perioad a monedelor rare i scumpe. Necesitatea stringent de a elimina aceasta situa ie, prin cre terea masei i a circula iei monetare, a fost unul din principalele motive care i-au determinat pe europeni s descopere i s cucereasc noi teritorii africane, asiatice i americane. O alt motiva ie a fost legata de comer ul cu aromate i coloniale, precum i cu articole de lux. Marile descoperiri geografice au fost favorizate i de progresele tiin ifice i tehnice ale Rena terii. i c m t rie au r mas cunoscute prin actualitatea activit ilor i practicelor economice i financiare

10

Att n antichitate ct i n evul mediu au ap rut i au func ionat locuri speciale, adev rate embrioane bursiere, unde oamenii au negociat i tranzac ionat m rfuri i valori private i publice. Marile profituri comerciale, afluxul de metale pre ioase venite din Lumea Nou au contribuit la apari ia i dezvoltarea capitalismului financiar, care va constitui prghia principal pentru finan area capitalismului manufacturier. Nimeni nu poate pretinde ca tie cum va ar ta viitorul capitalismului, dupa cum nimeni nu ne poate spune cu exactitate cum va ar ta viitorul omenirii. Ipoteza viitorului capitalismului poate fi pus i analizat din cel pu in 3 direc ii : -a confrunt rii cu ideologia funcial potrivnic -socialismul; -a unei confrunt ri interioare, ntre principalele forme de capitalism; -a consecin elor sale asupra mediului nconjur tor . Din toate confrunt rile, capitalismul a ie it nving tor. n perioada de nceput a tiut s se desprind de chinga Bisericii medievale i s -i demoleze improductivismul economic. A cochetat, a convie uit i a surclasat socialismul, ideologia opus na ionalismul i fundamentalismul. Superioritatea capitalismului este una intrinsec , cu origine legat de mecanica sa intim . Romnia nu este str in capitalismului. Chiar dac era burghez s-a inaugurat aici mult mai trziu dect n celelalte ri europene i sub auspicii nu dintre cele mai favorabile, Romnia a probat lumii, timp de un secol, c nu este incompatibil cu capitalismul. Dup aproape zece ani de ncerc ri, capitalismul pare a fi blocat la vam . Prezicerea c ne trebuie dou zeci de ani pentru a putea vorbi de democra ie liberal i capitalism nu mai pare acum un blestem cameleonic, ci pur si simplu un vis greu realizabil. Ideea ce prinde tot mai mult contur e aceea c avem nevoie de o genera ie pentru schimbarea mentalit ilor, interval n care romnii vor redobndi virtu ile capitaliste de economie i munc fapte. De dorit este ca Romnia s urmeze calea reformelor ncepute, calea clasic cunoscut de rile europene, care consider c liberalizarea vie ii economice, pia a liber , statul minimal, i vor mp rt i valorile liberalismului: sim ul i nevoia efortului, solidaritatea, asumarea responsabilit ilor propriilor i concurentul s u retudabil. Aceea i lec ie de superioritate absolut a oferit nazismului. Singurii rivali par a mai fii

11

modul economic ra ional de gndire, concuren a, profitul, proprietatea privat sunt baza pe care se pot construi i ob ine boga ia i decen a dorite sau succesul capitalismului.14

14

http://www.bcucluj.ro/bibliorev/diverse5.html

12

BIBLIOGRAFIE

C r i: 1.) Fernand Braudel, Dinamica Capitalismului, traducere: Adriana Gheorghe, ed. Corint,
2002

2.) Ion Pohoata, Capitalismul-itinerare economice, Ia i, 2000 3.) Jean Baechler, Capitalismul, Ia i, 2001 4.) Ludwig von Mises, Capitalismul i du manii s i, Bucure ti, 1998 Internet: 1.) http://www.bcucluj.ro 2.) http://europeana.blogspot.com

13