Sunteți pe pagina 1din 52

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Anexa nr.3/34

CUPRINS

Nr. formular

Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2010 si perspectiva 2011-2013 01 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

02 06

11

13

28 29

pag.2

DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE SECTORIALE, STRATEGIE SI COORDONAREA POLITICILOR STRUCTURALE pentru anul 2010 si perspectiva 2011-2013 1. TITULAR: SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE COD TITULAR: 34 2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE Potrivit prevederilor legii si nevoilor de comunicatii de stat, Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura servicii de comunicatii de stat (speciale), pentru: - autoritatile legislative; - autoritatile administratiei centrale si locale; - autoritatile componente ale Sistemului National de Aparare, Ordine Publica si Securitate Nationala (SNAOPSN); - autoritatile din sistemul judiciar si de impunere a legii; - autoritatile cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta. Baza legala a furnizarii acestor servicii o constituie Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Legea nr.76/1993 pentru ratificarea Constitutiei si a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor semnate la Geneva la 22 decembrie 1992, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2008 si Hotararea Guvernului nr.458/2008 privind desemnarea administratorului Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, precum si hotarari ale Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care aproba sau consacra misiuni/directii de actiune in indeplinirea legii. Potrivit cadrului legal actual, Serviciul de Telecomunicatii Speciale este singura autoritate abilitata sa organizeze, sa conduca, sa desfasoare, sa controleze si sa coordoneze activitatile in domeniul telecomunicatiilor speciale, pentru autoritatile prevazute expres in lege, astfel: - Parlamentul Romaniei; - Presedintia Romaniei; - Guvernul Romaniei; - institutiile care desfasoara activitati n domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale; - administratia publica centrala si locala; - autoritatea judecatoreasca: - Inalta Curte de Casatie si Justitie; - Ministerul Public; - Consiliul Superior al Magistraturii; - Curtea Constitutionala; - Curtea de Conturi; - organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale si al unor organisme neguvernamentale de interes national. Conform Legii nr.76/1993, comunicatiile de stat sunt comunicatii care emana de la seful statului, de la seful Guvernului sau membrii Guvernului, sau de la sefii structurilor militare si se regasesc in atributiile institutiei prevazute in Legea nr.92/1996. Cadrul legal a fost completat cu alte acte normative, care au atribuit Serviciului de Telecomunicatii Speciale rolul de a furniza servicii de comunicatii, de cooperare sau institutionale, potrivit nevoilor de functionare si de modernizare a statului roman, precum si indeplinirea unor cerinte specifice proceselor post-aderare N.A.T.O si post-integrare n Uniunea Europeana.

pag.3

Potrivit legislatiei actuale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale ii revin atributii complexe si importante, in procesul de post-integrare in Uniunea Europeana, astfel: - furnizarea de servicii de comunicatii aferente Romaniei in spatiul SCHENGEN; - furnizarea de servicii de comunicatii pentru functionarea sistemelor informatice ale autoritatilor publice si conectarea acestora la cele europene. Serviciul de Telecomunicatii Speciale furnizeaza, potrivit cadrului legal actual, pentru autoritatile publice, urmatoarele servicii pe infrastructura de comunicatii administrata: - servicii de comunicatii de cooperare institutionala; - servicii de comunicatii destinate functionarii sistemelor de comunicatii si tehnologia informatiei proprii autoritatilor publice. Caracteristicile esentiale ale serviciilor si retelelor pe care Serviciul de Telecomunicatii Speciale le administreaza in numele statului sunt: - continuitatea retelelor si serviciilor in orice conditii; - caracterul protejat al acestora; - accesul nediferentiat al tuturor autoritatilor publice la comunicatiile de stat; - eficienta ridicata a investitiilor de telecomunicatii, prin partajarea in comun a resurselor retelelor de catre autoritatile publice; - dezvoltarea si adaptarea tipurilor de servicii, potrivit nevoilor operationale ale autoritatilor; - nivelul tehnologic ridicat al infrastructurii proprii de comunicatii; - diminuarea dependentei telecomunicatiilor speciale fata de cele ale operatorilor publici din piata de comunicatii; - cresterea capabilitatilor de interconectare a retelelor din administrare cu retelele similare ale institutiilor care desfasoara activitati in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale; - suport tehnic permanent al retelelor si serviciilor, prin specialistii proprii. Serviciile de comunicatii pe care institutia le furnizeaza autoritatilor publice acopera toata gama de nevoi operationale, fiind oferite servicii de comunicatii securizate de voce, de radiocomunicatii mobile, video, precum si servicii de comunicatii de date destinate functionarii sistemelor informatice institutionale sau de cooperare. Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta - 112 constituie interfata prevazuta in legislatia europeana intre cetateni si autoritatile statului, pentru asigurarea securitatii cetatenilor. Mentionam ca Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta - 112 a fost implementat ca urmare a aplicarii prevederilor Cap.19 Telecomunicatii, prevazut in acquis-ul de aderare la Uniunea Europeana, responsabil de domeniu fiind statul roman, prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale. La momentul transpunerii acestor prevederi din acquis-ul comunitar, statul a considerat ca singura institutie capabila sa realizeze implementarea la timp a sistemului 112 este Serviciul de Telecomunicatii Speciale, misiunea fiind indeplinita de institutie la standarde inalte de performanta, Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta - 112 fiind si in prezent printre cele mai performante din Europa. 3. REZULTATE OBTINUTE IN ACTIVITATEA SA Prin urmarirea consecventa si permanenta a prevederilor strategiei de dezvoltare pe termen mediu si lung a telecomunicatiilor speciale, precum si prin utilizarea eficienta a fondurilor bugetare alocate, pentru indeplinirea misiunilor prevazute de cadrul legal, institutia a creat si administreaza urmatoarele resurse materiale:

pag.4

a) infrastructura de telecomunicatii integrate de capacitate mare, redundanta, cu puncte de prezenta in capitala si in resedintele de judet Infrastructura se bazeaza pe echipamente profesionale in tehnologii moderne, care utilizeaza pentru transport retelele de fibra optica si radiorelee, administrate de institutie. Capacitatile de transport sunt suficiente pentru asigurarea comunicatiilor intre resedintele de judet si Bucuresti in perspectiva urmatorilor ani, pentru toate nevoile exprimate de catre autoritati. Aceasta infrastructura de telecomunicatii integrate asigura servicii de comunicatii pentru retele de voce, date si video. Desi, din punct de vedere tehnologic si al capacitatii infrastructura interurbana este suficient de performanta pentru a raspunde nevoilor autoritatilor statului, aceasta trebuie sa fie in continuare dezvo ltata din punct de vedere al extinderii ariei geografice si al asigurarii resurselor de conectare alternativa la fibra optica existenta, si in scopul cresterii rezilientei acesteia. In acest sens, infrastructura radio proprie va fi extinsa pana la nivelul municipiilor, oraselor si localitatilor in care exista entitati ale autoritatilor publice. Avand in vedere ca infrastructura de telecomunicatii utilizeaza in prezent si resurse de comunicatii achizitionate de la furnizorii de pe piata de comunicatii, se impune continuarea programului de investitii in vederea cresterii independentei fata de acesti furnizori, pe langa avantajul asigurarii unui grad mare de disponibilitate a serviciilor, pe termen lung investitiile au cost mai mic decat inchirierea de pe piata publica. De asemenea, dezvoltarea infrastructurii este imperativ legata de indeplinirea criteriilor de aderare a Romaniei la spatiul SCHENGEN, in acest sens institutia avand in derulare n perioada 2008-2010 patru proiecte cuprinse in Planul Indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009. Prin intermediul acestei infrastructuri se vor asigura telecomunicatiile speciale si de cooperare, cat si telecomunicatiile institutionale ale autoritatilor publice; b) infrastructura de radiocomunicatii mobile consta in retelele locale conventionale si sitemele profesionale in tehnologiile TETRAPOL si TETRA si furnizeaza servicii in regim de mobilitate pentru autoritatile publice cu atributii in domeniul sigurantei cetateanului si securitatii nationale. Retelele radio conventionale sunt utilizate indeosebi de catre utilizatori apartinand Institutiei Prefectului, Politiei Romane, Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, Serviciilor Medicale de Urgenta, altor institutii cu atributii in gestionarea urgentelor, constituind in acelasi timp reteaua alternativa pentru reteaua TETRA. Retelele radio conventionale sunt in procesul de finalizare a modernizarii acestora, urmand ca in anul 2010 sa se realizeze optimizarea retelei, in functie de alocarile bugetare. Serviciul de T elecomunicatii Speciale opereaza sistemul de radiocomunicatii mobile in standard TETRA, subcomponenta a platformei comune de radiocomunicatii mobile. Sistemul TETRA a fost implementat ca urmare a nevoii de a asigura servicii de radiocomunicatii pentru domeniul urgentei, tehnologia fiind prevazuta in normele europene ca standardul recomandat pentru acest domeniu. Ulterior demararii implementarii sistemului, tehnologia a fost adoptata ca standard pentru sistemele de comunicatii destinate autoritatilor de impunere a legii, inclusiv Politia, in toate tarile europene. Intrucat aceasta tehnologie e prevazuta si in programul de securizare a frontierei, s-a realizat un consens la nivel national privind dezvoltarea unei platforme comune de radiocomunicatii mobile in standard TETRA, care sa asigure nevoile de comunicatii ale tuturor institutiilor din SNAOPSN si ale autoritatilor cu atributii in domeniul securitatii cetateanului. Serviciului de Telecomunicatii Speciale i-a revenit initial sarcina de a dezvolta infrastructura sistemului in 21 de judete, altele decat cele prevazute in cadrul SISF

pag.5

(Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat), pentru evitarea suprapunerilor investitionale. Ulterior, la solicitarea beneficiarilor serviciilor platformei comune, Serviciul de Telecomunicatii Speciale a primit sarcina de a dezvolta sistemul si in alte judete, precum Constanta, Ialomita, Bihor si Braila, judete care in prezent sunt tratate ca EFG (Echipamente Furnizate de Guvern) n cadrul programului SISF. Acest sistem asigura toata paleta serviciilor solicitate de catre autoritati, asigurand comunicatii securizate de voce si date, suport pentru localizarea automata a resurselor si servicii de interogare a bazelor de date. Caracteristica principala a acestui sistem consta in realizarea unei arii de serviciu cat mai bune, pentru utilizarea eficienta la interventii de catre autoritati, chiar si in zone unde in prezent nu exista servicii de telecomunicatii oferite de operatorii mobili. Utilizarea fondurilor pentru implementarea sistemului este atent coordonata, pentru evitarea suprapunerilor investitionale de catre institutiile cu atributii de operare a subsistemelor proprii. Infrastructura poate fi utilizata de catre toate autoritatile publice, doar prin achizitionarea terminalelor potrivite nevoilor operationale. Piata terminalelor TETRA este concurentiala, furnizarea acestora fiind deschisa oricarui producator in conditiile legii. In prezent, utilizatorii serviciilor platformei comune sunt: Ministerul Administratiei si Internelor (Politia Romana, Politia de Frontiera, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Jandarmeria Romana, Institutia Prefectului), Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Sanatatii - serviciile medicale de urgenta (Serviciul de Ambulanta, SMURD), Ministerul Finantelor Publice (Autoritatea Nationala a Vamilor), primariile (Politia Comunitara), Ministerul Apararii Nationale si Serviciul de Protectie si Paza. Infrastructura pentru servicii de comunicatii de date Infrastructura retelei integrate de mare capacitate, permite realizarea unor retele nationale securizate de arie extinsa pentru autoritati, ceea ce reprezinta posibilitatea ca beneficiarii serviciilor oferite de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale sa isi dezvolte aplicatii informatice, acces online pe serverele din sediul central si alte aplicatii care presupun accesul in timp real la informatia reprezentantilor beneficiarilor. Conexiunile dintre punctele de prezenta ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale si sediile beneficiarilor, sunt realizate in configuratii redundante, prin intermediul buclelor locale proprii Serviciului de Telecomunicatii Speciale, sau, cu precadere in teritoriu, inchiriate de la operatorii publici din piata de telecomunicatii. Acest mod de implementare a retelelor de comunicatii de date de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale a deschis practic piata operatorilor publici si a creat un real mediu concurential intre acestia in vederea oferirii serviciilor catre beneficiarii Serviciului de Telecomunicatii Speciale (Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale) etc. In prezent, Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura servicii de comunicatii de date in aproximativ 6.000 de locatii ale beneficiarilor, iar infrastructura permite implementarea in continuare a retelelor de comunicatii de date la nivel national pentru toate autoritatile publice centrale si locale, existand suficiente resurse astfel incat sa fie satisfacute toate necesitatile de trafic, indiferent de complexitatea arhitecturilor IT&C ale beneficiarilor. Infrastructura pentru serviciile de comunicatii de date a fost conceputa sa asigure nivelul de confidentialitate solicitat de catre institutiile SNAOPSN prin utilizarea echipamentelor de criptare si securizare conforme nevoilor operative si standardelor in vigoare (nivel N.A.T.O.). In acest sens, Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura

pag.6

accesul tuturor institutiilor din administratia publica centrala si locala la informatiile Uniunii Europene, diseminate in Romania si asigura accesul la reteaua sTESTA. Disponibilitatea serviciilor se asigura atat prin calitatea echipamentelor, prin supervizarea permanenta a performantelor tehnice, cat si prin derularea activitatilor de intretinere preventiva si corectiva in fiecare punct de prezenta apartinand Serviciului de Telecomunicatii Speciale. Interfata de supervizare a parametrilor de performanta tehnica ai retelei este oferita spre vizualizare si control beneficiarului, facilitate care nu este oferita de catre niciun operator public. Infrastructura pentru servicii INTERNET dezvoltata in urma nevoilor exprese ale institutiilor publice si componentelor SNAOPSN, in conditiile in care serviciile de INTERNET au devenit o componenta principala a functionarii oricarei institutii a statului. Investitiile in aceasta retea au fost asigurate in decursul anilor anteriori, permitand asigurarea prezentei in spatiul public, obligatie prevazuta in Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, pentru toate institutiile centrale din municipiul Bucuresti, ministere si agentii, precum si pentru unele institutii specializate descentralizate la nivel teritorial. Furnizarea acestui tip de serviciu este extrem de eficienta pentru stat, permitand reducerea de cateva zeci de ori a cheltuielilor pe care statul le-ar face prin achizitionarea de catre fiecare autoritate publica in parte a unor asemenea servicii. De asemenea, serviciile de INTERNET furnizate de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale contin componente de securitate care nu sunt asigurate in mod traditional de furnizorii publici. Existenta acestui suport este indispensabila pentru interactiunea intre cetateni si autoritatile publice. Infrastructura pentru servicii satelitare a fost dezvoltata ca alternativa la serviciile oferite de infrastructura terestra si pentru asigurarea serviciilor de comunicatii in cadrul misiunilor temporare unde infrastructura terestra nu ofera servicii. Prin intermediul acestei infrastructuri sunt asigurate in mod operativ serviciile de telecomunicatii pentru gestionarea situatiilor de urgenta oriunde situatia impune prezenta autoritatilor si serviciile retelelor terestre nu sunt disponibile. Prin infrastructura satelitara se asigura continuitatea conducerii statului in situatii de calamitati sau dezastre, in situatiile in care retelele terestre nu mai sunt functionale, precum si pe durata intrevederilor oficiale in strainatate ale conducerii statului. Infrastructura este disponibila pentru utilizarea de catre toate componentele de urgenta ale autoritatilor publice. Infrastructura de servicii telefonice include comutatoarele telefonice si reteaua de cabluri telefonice proprii, prin care sunt oferite serviciile telefonice speciale S si TO, precum si serviciile de cooperare IC. Intrucat reteaua de cabluri proprii este insuficienta si in cursul timpului au existat numeroase impedimente in dezvo ltarea acesteia, pentru conectarea abonatilor se utilizeza inclusiv circuite inchiriate de la operatorii publici, luand masurile corespunzatoare pentru asigurarea confidentialitatii. Aspectele care necesita acordarea unei atentii deosebite care privesc aceasta infrastructura, sunt cele generate de schimbarea tehnologiilor in retelele de acces ale operatorilor care furnizeaza servicii conexe, de asigurarea protectiei comunicatiilor in acest mediu public, precum si de costurile ridicate ale acestui tip de suport. Ca urmare, institutia noastra a procedat la derularea unor programe de investitii pentru modernizarea buclei de acces proprii prin instalarea de fibra optica si implementarea unor solutii tehnice moderne si eficient economice, pentru asigurarea unei functionari fiabile si securizate. Infrastructura de servicii video functioneaza pe infrastructura de comunicatii integrate si asigura serviciile de videoconferinta securizata pentru Guvernul Romaniei si Institutia Prefectului.

pag.7

Prin investitii reduse, s-a realizat centrul pentru servicii video la cererea beneficiarilor, servicii care sunt adresate institutiilor neconectate la videoconferinta secretizata guvernamentala. In prezent, pe aceasta infrastructura functioneaza reteaua de videoconferinta a Ministerului Public, Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, Curtii de Conturi, Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si altele. Avand in vedere nevoile exprimate de beneficiari, se impune cresterea capacitatii infrastructurii si partajarea eficienta a acesteia de catre toate institutiile. Serviciile de videoconferinta pot fi utilizate de catre oricare institutie publica, prin simpla achizitionare de terminale video corespunzatoare. Infrastructura sTESTA a fost dezvoltata in baza Deciziei nr. 387/2004 a Comisiei Europene, sub forma unei retele destinate sustinerii proiectelor de interes comun si pentru a oferirea unei platforme de comunicatii protejate si fiabile destinata schimbului de date intre administratiile publice la nivel european. Prin Hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii nr. S/104/2007 privind implementarea in Romania a proiectului sTESTA, Serviciul de Telecomunicatii Speciale este autoritatea responsabila de managementul operational si de securitate in cadrul componentei nationale a retelei sTESTA si asigura functionarea punctului de conectare national al acestei retele, in conditiile tehnice si de securitate impuse de Comisia Europeana, precum si infrastructura interna, serviciile de comunicatii si de securitate asociate acestora, pentru conectarea utilizatorilor nationali. Desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru indeplinirea acestei responsabilitati a constituit o solutie optima, inclusiv din punct de vedere al eforturilor financiare necesare a fi facute de statul roman, nevoile ulterioare de finantare fiind legate doar de necesitatea implementarii unor mecanisme de securitate diferite de cele nationale si impuse de Uniunea Europeana. Infrastructura de Chei Publice (PKI), realizata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale in ultimii 2 ani, se adreseaza institutiilor componente ale SNAOPSN si autoritatilor publice si este in conformitate cu Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Infrastructura de Chei Publice a Serviciului de Telecomunicatii Speciale asigura servicii de gestiune a cheilor publice/private si a certificatelor digitale asociate acestora atat pentru utilizatorii din structurile subordonate Serviciului de Telecomunicatii Speciale cat si pentru utilizatori din alte structuri care nu au implementate infrastructuri de chei publice proprii. De asemenea, Serviciul de Telecomunicatii Speciale este desemnat ca Autoritate de Certificare de Tranzit la nivel national, cu rolul de a asigura interoperabilitatea intre Infrastructurile de Chei Publice Organizationale proprii celorlalte institutii din cadrul SNAOPSN, Ministerul Finantelor Publice, Regia Autonoma Monitorul Oficial si Administratia Prezidentiala. Functionarea acestei infrastructuri nu presupune investitii suplimentare, ci doar cheltuieli de mentenanta si pentru achizitionarea suportului fizic al certificatelor de semnatura electronica. Infrastructura de protectie a telecomunicatiilor speciale, asigura serviciile de securitate a telecomunicatiilor speciale si de cooperare, prin: - descoperirea, identificarea, localizarea si inlaturarea surselor de perturbatii accidentale (analiza problemelor de interferenta) sau intentionate (emisii neautorizate) si asigurarea disponibilitatii frecventelor radio din gestiunea Serviciului de Telecomunicatii Speciale; - executarea de controale tehnice ale retelelor de telecomunicatii speciale in vederea asigurarii confidentialitatii comunicatiilor speciale;

pag.8

- zonarea locatiilor pentru prevenirea scurgerii de informatii clasificate secrete de stat prin intermediul radiatiilor electromagnetice compromitatoare emise de echipamentele care vehiculeaza informatii secrete de stat. In viitor, sunt necesare fonduri pentru asigurarea instrumentelor hardware si software specializate pentru evaluarea riscurilor de securitate si testarea si verificarea masurilor de securitate implementate. Infrastructura logistica deserveste infrastructura de telecomunicatii a Serviciului de Telecomunicatii Speciale. Institutia detine in administrare un sediu propriu in Bucuresti si utilizeaza in comun sedii in fiecare resedinta de judet, apartinand altor institutii publice. situatie deosebita se inregistreaza la sediul central, unde spatiile nu permit desfasurarea in conditii corespunzatoare a activitatilor, atat din punct de vedere al conditiilor de lucru, dar mai ales al asigurarii cerintelor legale cu privire la protectia informatiilor clasificate. Prin hotarare de Guvern s-au modificat indicatorii tehnico-economici in vederea continuarii unei investitii, in scopul asigurarii spatiilor necesare pentru managementul retelelor de telecomunicatii speciale, avand in vedere obligativitatea legala de acreditare de securitate a tuturor retelelor si serviciilor de telecomunicatii oferite de Serviciul de Telecomunicatii Speciale. 4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Potrivit strategiei de dezvoltare pe termen mediu si lung a telecomunicatiilor speciale, pentru anul 2010, nevoile de finantare ale institutiei decurg din urmatoarele directii de actiune prioritare: a) realizarea de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale a sarcinilor din sfera sa de responsabilitate, necesare pentru indeplinirea obiectivelor incluse n Planul de Actiune Schengen 2008, respectiv: - Obiectivul Extinderea implementarii TETRA-STS pe teritoriul national in toate zonele neacoperite prin contractul existent de securizare a frontierei de stat finalizarea procesului de optimizare a inceput in 2009 si va continua si in 2010, ca urmare a dezvoltarii Platformei Comune TETRA in judetele Bihor, Braila si in locatiile prevazute in cadrul proiectului SAR (Search and Rescue), conform H.G. nr. 741/2008; - Obiectivul Extensia retelei de comunicatii integrate WAN-ATM la nivel national (termen de finalizare 30.06.2010); - Obiectivul Executarea testelor de conectivitate intre N.SIS II si CS-SIS II (Network Conectivity Test) (termen de finalizare 31.07.2010); - Obiectivul Interconectarea Sistemului National SIS II (N.SIS II) cu CS-SIS II (termen de finalizare 01.09.2010). Atingerea obiectivelor mai sus mentionate presupune finalizarea in decursul anului 2010 a urmatoarelor trei proiecte a caror finantare se asigura de catre Uniunea Europeana prin Facilitatea Schengen (in conformitate cu Decizia CE/1417/2007) si de la bugetul de stat (partea de contributie nationala): a.1.) Proiectul RO-FSCH 15 Extensia si consolidarea infrastructurii de comunicatii WAN-ATM a Serviciului de Telecomunicatii Speciale la nivelul oraselor pentru asigurarea fluxului de informatii necesar pentru autoritatile publice pana la nivelul structurilor lor teritoriale; a.2.) proiectul RO-FSCH 21 Echipamente de acces radio de banda larga si servicii de instalare si punere in functi une aferente acestora, pentru accesul la SINS al autoritatilor publice din mediul rural; a.3.) proiectul RO-FSCH 22 Servicii de instalare si punere in functiune echipamente de acces radio de banda larga pentru accesul la SINS al autoritatilor publice orasenesti si municipale;

pag.9

b) finalizarea lucrarilor de investitii la Centrul Informatic si de Comunicatii conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 322/2007, in vederea colocarii echipamentelor institutiilor publice, precum si crearii cerintelor de management de retea, informatic si de securitate a informatiilor si comunicatiilor destinate guvernarii statului si functionarii institutiilor publice din cadrul SNAOPSN, avand in vedere obligatia legala de acreditare de securitate a tuturor retelelor si serviciilor de telecomunicatii oferite de Serviciul de Telecomunicatii Speciale; c) dezvoltarea infrastructurii de telecomunicatii speciale pentru asigurarea serviciilor de comunicatii de stat pentru autoritatile SNAOPSN, autoritatile legislative, autoritatile administratiei centrale si locale si autoritatile din sistemul judiciar, prin continuarea urmatoarelor proiecte: c.1.) dezvoltarea retelei radio de transport si acces; c.2.) modernizarea infrastructurii pentru comunicatii de date; c.3.) dezvoltarea infrastructurii de protectie a telecomunicatiilor speciale; c.4.) modernizarea retelei de voce; c.5.) dezvoltarea retelei de fibra optica; c.6.) modernizarea infrastructurii sistemului informatic si de comunicatii pentru nevoile proprii; c.7) extinderea platformei comune TETRA; d) demararea proiectului de extensie a Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta 112 in municipii si orase, prin realizarea urmatoarelor proiecte: d.1.) Dezvoltarea sistemelor informatice pe platforma Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta - 112 pentru agentiile de urgenta la nivelul municipiilor (altele decat resedintele de judet); d.2.) Interconectarea infrastructurii agentiilor de urgenta instituite la nivelul municipiilor (altele decat resedintele de judet) cu infrastructura Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta; d.3.) Infrastructura GIS pentru interoperabilitatea agentiilor de urgenta interconectate la Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta. Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel: Surse de finantare: Pondere -% Buget de stat 65,41 Fonduri externe nerambursabile 34,59 5. MENTIUNI SPECIALE In perioada 2010-2013, se va actiona pentru actualizarea cadrului legislativ, urmarindu-se crearea unui sistem unic de comunicatii si tehnologia informatiei, pentru toate autoritatile publice. S-a dovedit ca achizitiile multiinstitutionale sunt mai eficiente, duratele de realizare a proiectelelor sunt mai reduse, iar serviciile oferite sunt calitativ superioare si corespund cerintelor particularizate ale institutiilor implicate in multiproiect. In vederea eficientizarii utilizarii fondurilor publice si asigurarii coerentei activitatilor de dezvoltare a serviciilor, incepand cu anul 2006, la nivelul institutiei a fost implementat un sistem de monitorizare a achizitiilor publice. Pentru imbunatatirea activitatilor institutiei n acest domeniu, vom actiona pentru: -.implementarea generala la nivelul institutiei a programelor de dezvoltare si investitii prin metoda managementului pe proiecte; - implementarea sistemului de management al calitatii serviciilor; -.perfectionarea activitatilor structurilor de gestionare a relatiilor cu beneficiarii;

pag.10

- implementarea unor mecanisme de urmarire a unor indicatori de eficienta economica a serviciilor de comunicatii administrate; - reorganizarea institutionala pe centre de tipuri de servicii; - continuarea dezvoltarii cooperarii cu institutiile cu atributii in domeniile e-guvernare si e-administrare. Potrivit Hotararii Guvernului nr.895/2007 privind stabilirea cadrului institutional pentru planificarea financiara, coordonarea, implementarea si auditarea utilizarii fondurilor acordate prin Facilitatea Schengen, Serviciul de Telecomunicatii Speciale indeplineste calitatea de Organism intermediar si Beneficiar pentru realizarea unor proiecte IT&C prevazute in Planul de Actiune SCHENGEN, proiecte finantate din Facilitatea SCHENGEN. Rezultatele obtinute ca urmare a realizarii de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale a urmatoarelor proiecte finantate din Facilitatea SCHENGEN: Proiectul RO-FSCH 15 Extensia si consolidarea infrastructurii de comunicatii WAN-ATM a Serviciului de Telecomunicatii Speciale la nivelul oraselor pentru asigurarea fluxului de informatii necesar pentru autoritatile publice pana la nivelul structurilor lor teritoriale; Proiectul RO-FSCH 16 Realizarea interfetei de validare si preautentificare pentru utilizatorii SINS, altii decat MIRA, Proiectul RO-FSCH 21 Echipamente de acces radio de banda larga si servicii de instalare si punere in functiune aferente acestora, pentru accesul la SINS al autoritatilor publice din mediul rural; Proiectul RO-FSCH 22 Servicii de instalare si punere in functiune echipamente de acces radio de banda larga pentru accesul la SINS al autoritatilor publice orasenesti si municipale. Vor asigura: - alinierea la acquis-ul comunitar; - confidentialitatea si integritatea datelor din Sistemul Informatic National de Semnalari, pentru utilizatorii din Romania, altii decat Ministerul Administratiei si Internelor, prin utilizarea infrastructurii de chei publice si certificarea semnaturii electronice. Totodata, Serviciul de Telecomunicatii Speciale indeplineste calitatea de Beneficiar pentru programele aferente Politicilor de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati post-aderare. Proiectele cofinantate din fonduri europene postaderare, cuprinse in proiectul de buget al Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru anul 2010 si perioada 20112013 au fost incadrate in Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritara III Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public, Domeniul major de Interventie 2 Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice, Operatiunea 2 Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice si vizeaza: a) Dezvoltarea sistemelor informatice pe platforma Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta pentru agentiile de urgenta la nivelul municipiilor (altele decat resedintele de judet). Bugetul proiectului este de 11.451 mii lei, dimensiunea finantarii acordate de Uniunea Europeana respectand conditiile specificate in Ghidul solicitantului si in Apelul pentru propuneri de proiecte specifice Operatiunii 2 Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice. Activitatile eligibile a fi finantate din fonduri externe nerambursabile, in cadrul acestui proiect, presupun: -.achizitionarea de statii de lucru, monitoare, echipamente periferice, UPS-uri etc.;

pag.11

-.achizitionarea de aplicatii software si licente software. Cheltuielile neeligibile reprezinta TVA aferenta cheltuielilor eligibile si contravaloarea taxei de timbru verde, a altor taxe si comisioane. b) Interconectarea infrastructurii agentiilor de urgenta instituite la nivelul municipiilor (altele decat resedintele de judet) cu infrastructura Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta. Bugetul proiectului este de 11.083 mii lei, dimensiunea finantarii acordate de Uniunea Europeana respectand conditiile specificate in Ghidul solicitantului si in Apelul pentru propuneri de proiecte specifice Operatiunii 2 Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice. Activitatile eligibile a fi finantate din fonduri externe nerambursabile, in cadrul acestui proiect, presupun: - achizitionarea de echipamente de comunicatii de acces (statii de baza, terminale de acces, modemuri), echipamente de retea (switch-uri, routere) si echipamente de electroalimentare nentreruptibile; - instalarea si punerea n functiune de statii de baza si echipamente terminale de acces. Cheltuielile neeligibile reprezinta TVA aferenta cheltuielilor eligibile si contravaloarea taxei de timbru verde, a altor taxe si comisioane. c) Infrastructura GIS pentru interoperabilitatea agentiilor de urgenta interconectate la Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta. Bugetul proiectului este de 10.350 mii lei, dimensiunea finantarii acordate de Uniunea Europeana respectand conditiile specificate in Ghidul solicitantului si in Apelul pentru propune ri de proiecte specifice Operatiunii 2 Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice. Activitatile eligibile a fi finantate din fonduri externe nerambursabile, in cadrul acestui proiect, presupun: - achizitionarea de servere, statii de lucru, monitoare, echipamente periferice etc; - achizitionarea de aplicatii software si licente software; - configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente; - dezvo ltarea continutului digital initial necesar pentru implementarea proiectului; - instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate si a celui care va asigura mentenanta. Cheltuielile neeligibile reprezinta TVA aferenta cheltuielilor eligibile si contravaloarea taxei de timbru verde, a altor taxe si comisioane. 6. STRATEGIA IN DOMENIUL INVESTITIILOR Potrivit strategiei de dezvoltare pe termen mediu si lung a telecomunicatiilor speciale, pentru anul 2010 si perioada 2011-2013, Serviciul de Telecomunicatii Speciale a prioritizat obiectivele de investitii, in concordanta cu nivelul fondurilor alocate, astfel incat sa asigure: a) continuarea extinderii infrastructurii de comunicatii integrate pana la nivelul tuturor municipiilor si oraselor, in scopul asigurarii conditiilor de functionare a Sistemului Informatic Schengen (SIS); b)..reducerea..dependentei..infrastructurii..de..telecomunicatii..speciale..a..Servi -ciului de Telecomunicatii Speciale fata de operatorii publici de telecomunicatii; c)..extinderea infrastructurii de telecomunicatii speciale la nivelul tuturor autoritatilor centrale si locale, pentru furnizarea serviciilor securizate de comunicatii de date si tehnologia informatiei, in scopul intaririi capacitatii administrative a statului;

pag.12

d) continuarea extinderii Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta 112 la dispeceratele de urgenta din toate municipiile si orasele; e) optimizarea infrastructurii si serviciilor de radiocomunicatii mobile in standard TETRA

pag.13

SINTEZA POLITICILOR PUBLICE FINANTATE PRIN PROIECTUL DE BUGET


Realizari 2008 3 420.032 5 299.790 6 261.016 7 251.577 Propuneri 2010 -mii leiEstimari pe termen mediu (2011-2013) 2011 2012 2013 8 257.537

Capitol bugetar

Denumirea politicilor publice

1 61.01

Executie preliminata 2009 4 258.504

68.01

2.401

5.327

5.350

6.192

6.353

6.500

61.08

2 Sustinerea performantelor institutionale ale utilizatorilor retelelor de telecomunicatii speciale din administrarea S.T.S. prin asigurarea de servicii de telecomunicatii integrate si protejate Finalizarea instalarii, operarii si mentinerea la nivelul cerintelor a Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta Sustinerea performantelor institutionale ale utilizatorilor retelelor de telecomunicatii speciale din administrarea S.T.S. prin asigurarea de servicii de telecomunicatii integrate si protejate Finalizarea instalarii, operarii si mentinerea la nivelul cerintelor a Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta Sustinerea performantelor institutionale ale utilizatorilor retelelor de telecomunicatii speciale din administrarea S.T.S. prin asigurarea de servicii de telecomunicatii integrate si protejate 24.493 75.380 161.372 446.926 339.211 466.512 267.208

Total

257.930

264.037

pag.14

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii 2008 - 2013


Anexa nr. 3 / 34 Crestere / descrestere 2010 / 2009 4=3/2 5 2011 Estimari / 01 Pag. 1 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali2008 Realizari 1 2 3 2009 Executie preliminata 2010 Propuneri

Denumire indicator

2012 Estimari 6

tol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

neat

2013 Estimari 7

5000 479.948 238.663 131.881 58.589 15.417 45.403 43.380 130.664 135.345 3,58 -4,46 268.051 399.700 49,11 339.211 466.512 37,53

TOTAL GENERAL 267.208 206.931 136.495 52.772 257.930 196.093 135.567 54.151 264.037 200.786 138.861 55.402

______________

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

TITLUL III DOBANZI

51 45 30.344 57 60

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 5,26 62 64 66

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 86.654 2.387 159.650 159.650 81.709 81.709 5.273 71.160 71.160 215.605 5.310 66.812 66.812 148,81 0,70 -6,11 -6,11 11.451 6.151 60.277 60.277 6.311 61.837 61.837 6.457 63.251 63.251

POSTADERARE

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

79

OPERATIUNI FINANCIARE

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI -74

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -74 477.547 333.884 461.162 38,12 261.016 251.577 257.537

CURENT

6100

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

pag.15

Anexa nr. 3 / 34

/ 01

Pag.

2 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali2008 Realizari Estimari 6 200.739 136.495 52.772 189.740 135.567 54.151 1 236.262 131.881 58.589 15.417 30.344 45.403 43.380 -4,46 130.664 135.345 3,58 262.724 394.350 50,10 2 3 4=3/2 5 2011 Estimari 7 2012 2009 Executie preliminata 2010 Propuneri Crestere / descrestere 2010 / 2009

tol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

neat

Denumire indicator

2013 Estimari

01

CHELTUIELI CURENTE

194.286 138.861 55.402

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

TITLUL III DOBANZI

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 86.654 31 159.650 159.650 81.709 81.709 71.160 66.812 71.160 66.812 -6,11 -6,11 3 20 566,67 215.605 148,81 11.451 21 60.277 60.277 22 61.837 61.837 23 63.251 63.251

POSTADERARE

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

79

OPERATIUNI FINANCIARE

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

84 -74

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -74 2.401 2.401 5.327 5.327 5.350 5.350 0,43 0,43 6.192 6.192 6.353 6.353 6.500 6.500

CURENT

6800

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

01

CHELTUIELI CURENTE

51 45 2.356

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 57 5.270 60 5.290 5,26 0,38 62 6.130 64 6.289 66 6.434

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT 422.359 194.379 119.388 56.789 9.919 263.831 192.671 130.664 45.403 305.140 238.328 135.345 43.380 15,66 23,70 3,58 -4,46 267.208 206.931 136.495 52.772 257.930 196.093 135.567 54.151 264.037 200.786 138.861 55.402

___________________________

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

TITLUL III DOBANZI

pag.16

Anexa nr. 3 / 34

/ 01

Pag.

3 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali2008 Realizari Estimari 6 1 2 3 4=3/2 5 2011 Estimari 7 2012 2009 Executie preliminata 2010 Propuneri Crestere / descrestere 2010 / 2009

tol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

neat

Denumire indicator

2013 Estimari

51 45 5.851 57 60 5,26 62

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 64 66

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 11.274 2.387 156.465 156.465 71.589 71.589 71.160 66.812 -6,11 71.160 66.812 -6,11 5.273 5.310 0,70 54.233 381,04 11.451 6.151 60.277 60.277 6.311 61.837 61.837 6.457 63.251 63.251

POSTADERARE

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

79

OPERATIUNI FINANCIARE

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

84 -74

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -74

CURENT

6000 419.958 191.978 119.388 56.789 9.919 5.851 187.344 130.664 45.403 258.504

01

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI 299.790 232.978 135.345 43.380 15,97 24,36 3,58 -4,46 261.016 200.739 136.495 52.772 251.577 189.740 135.567 54.151 257.537 194.286 138.861 55.402

SIGURANTA NATIONALA

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

TITLUL III DOBANZI

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 11.274 31 156.465 156.465 3 71.160 71.160 54.233 20 66.812 66.812 381,04 566,67 -6,11 -6,11 11.451 21 60.277 60.277 22 61.837 61.837 23 63.251 63.251

POSTADERARE

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

pag.17

Anexa nr. 3 / 34

/ 01

Pag.

4 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali2008 Realizari Estimari 6 1 71.589 71.589 71.589 2 3 4=3/2 5 2011 Estimari 7 2012 2009 Executie preliminata 2010 Propuneri Crestere / descrestere 2010 / 2009

tol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

neat

Denumire indicator

2013 Estimari

79

OPERATIUNI FINANCIARE

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

01

Rambursari de credite externe

01 71.589

Rambursari de credite externe contractate

de ordonatorii de credite

84 -74

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -74 419.958 191.978 119.388 56.789 9.919 5.851 45.403 43.380 130.664 135.345 187.344 232.978 258.504 299.790 15,97 24,36 3,58 -4,46 261.016 200.739 136.495 52.772 251.577 189.740 135.567 54.151 257.537 194.286 138.861 55.402

CURENT

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

TITLUL III DOBANZI

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 11.274 31 156.465 156.465 71.589 71.589 3 71.160 71.160 54.233 20 66.812 66.812 381,04 566,67 -6,11 -6,11 11.451 21 60.277 60.277 22 61.837 61.837 23 63.251 63.251

POSTADERARE

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

79

OPERATIUNI FINANCIARE

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI -74

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -74

CURENT

pag.18

Anexa nr. 3 / 34

/ 01

Pag.

5 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali2008 Realizari Estimari 6 6.192 6.192 6.353 6.353 1 2.401 2.401 5.327 5.350 0,43 5.327 5.350 0,43 2 3 4=3/2 5 2011 Estimari 7 2012 2009 Executie preliminata 2010 Propuneri Crestere / descrestere 2010 / 2009

tol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

neat

Denumire indicator

2013 Estimari

6500

01

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

6.500 6.500

01

CHELTUIELI CURENTE

51 45 2.356 2.401 2.401 5.327 5.350 0,43 5.327 5.350 0,43 6.192 6.192 5.270 5.290 0,38 6.130 57 60 5,26 62

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 64 6.289 6.353 6.353 66 6.434 6.500 6.500

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6801

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

01

CHELTUIELI CURENTE

51 45 2.356 5.270 5.290 0,38 57 60 5,26

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 62 6.130 64 6.289 66 6.434

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5008 24.493 24.493 24.493 75.380 161.372 75.380 161.372

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 114,08 114,08

_______________________________

01

CHELTUIELI CURENTE

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 75.380 161.372 114,08

POSTADERARE

6000 24.493 24.493 24.493 75.380 75.380

08

PARTEA a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI 161.372 161.372 114,08 114,08

SIGURANTA NATIONALA

01

CHELTUIELI CURENTE

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 75.380 24.493 24.493 24.493 75.380 75.380 161.372 161.372 161.372 114,08 114,08 114,08

POSTADERARE

6108

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

01

CHELTUIELI CURENTE

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

pag.19

Anexa nr. 3 / 34

/ 01

Pag.

6 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali2008 Realizari Estimari 6 1 75.380 161.372 114,08 2 3 4=3/2 5 2011 Estimari 7 2012 2009 Executie preliminata 2010 Propuneri Crestere / descrestere 2010 / 2009

tol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

neat

Denumire indicator

2013 Estimari

POSTADERARE

5010 33.096 19.791 12.493 1.800 5.498 3.185 3.185 10.120 10.120

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

_____________________________________

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

TITLUL III DOBANZI

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

79

OPERATIUNI FINANCIARE

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

6000 33.096 19.791 12.493 1.800 5.498 3.185 3.185 10.120 10.120 33.096 19.791 12.493 1.800 5.498 3.185 3.185 10.120

10

Partea a II-a APARARE, ORDINE

PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

TITLUL III DOBANZI

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

79

OPERATIUNI FINANCIARE

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30

TITLUL III DOBANZI

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

79

OPERATIUNI FINANCIARE

pag.20

Anexa nr. 3 / 34

/ 01

Pag.

7 -mii lei-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali2008 Realizari Estimari 6 1 10.120 2 3 4=3/2 5 2011 Estimari 7 2012 2009 Executie preliminata 2010 Propuneri Crestere / descrestere 2010 / 2009

tol capi- ra- pa / titol graf Titlu col

neat

Denumire indicator

2013 Estimari

81

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

pag.21

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE


BUGETUL pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate dupa caz pe anii 2008 - 2010 (sumele alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 34 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at A 5001 Denumire indicator 2008 Realizari B CHELTUIELI - BUGET DE STAT ___________________________ 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 13 14 16 30 02 02 03 05 30 03 01 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat 02 03 Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, 14 56.789 38.852 278 183 5.419 305 5.735 2.507 4 16 45.403 32.270 72 48 6.628 322 72 532 16 43.380 28.259 102 102 6.363 305 110 401 5 -4,46 -12,43 41,67 112,50 -4,00 -5,28 52,78 -24,62 4.690 4.661 4.779 2,53 373 15 408 8 408 8 422.359 194.379 119.388 86.299 48.763 1.757 2.305 161 8.379 9.584 238 7.752 196 7 1.672 5.485 27.997 17.457 9.904 35 601 5.092 6.507 124 2 1.920 5.894 33.891 25.125 8.115 40 611 5.093 5.393 124 2 1.920 6.544 36.165 25.125 10.389 40 611 5.211 2,32 28,02 11,03 6,71 -17,12 263.831 192.671 130.664 91.680 54.496 2.042 2.454 165 9.753 8.323 305.140 238.328 135.345 93.969 54.988 2.042 2.454 167 9.913 10.422 1,21 1,64 25,22 15,66 23,70 3,58 2,50 0,90 1 2009 Executie preliminata 2 2010 Propuneri 3 / 02 Pag. 1 -mii leiCrestere / descrestere 2010 / 2009 4=3/2

pag.22

Anexa nr. 3 / 34 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at A internet 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 11 Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare 13 14 24 Pregatire profesionala Protectia muncii Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 30 02 03 04 30 30 02 Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe 02 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 01 26 Transferuri curente Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 55 01 30 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe finantate in cadrul facilitatii 45 5.851 5.851 57 45 45 57 57 9.919 9.919 51 8.571 32 240 8.036 263 9.919 9.576 24 340 9.021 191 51 224 55 155 97 3 125 939 3.865 986 796 106 81 3 3.239 38 41 3.160 791 476 315 791 422 199 223 1.627 1.130 911 791 64 53 3 869 78 10.017 8.986 Denumire indicator 2008 Realizari B 1 13.465 2009 Executie preliminata 2 13.983

/ 02

Pag. 2010

2 -mii leiCrestere / descrestere 2010 / 2009 4=3/2 11.746 -16,00

Propuneri 3

7.935

-11,70

1.190 802 760 636 70 51 3 552 72 13 467 721 339 382

-26,86 -29,03 -16,58 -19,60 9,38 -3,77

-36,48 -7,69

-40,96 70,85 70,35 71,30

170 8 119

75,26 166,67 -4,80

11.989 34 610 11.192 153

25,20 41,67 79,41 24,07 -19,90

60 60

5,26 5,26

60

5,26

pag.23

Anexa nr. 3 / 34 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at A Schengen 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 13 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen 57 02 01 70 71 01 01 02 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 30 02 01 03 Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat si de mobilizare Reparatii capitale aferente activelor fixe 79 81 01 01 OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 6000 01 Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 01 10 20 30 55 56 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11.274 419.958 191.978 119.388 56.789 9.919 5.851 258.504 187.344 130.664 45.403 -74 -74 -74 71.589 6.276 71.589 71.589 71.589 178 7.305 125 125 626 111.304 50.067 2.387 2.387 2.387 156.465 156.465 150.064 31.277 11.274 5.273 5.273 5.273 71.160 71.160 71.160 20.467 11.274 Denumire indicator 2008 Realizari B 1 5.851 2009 Executie preliminata 2

/ 02

Pag. 2010

3 -mii leiCrestere / descrestere 2010 / 2009 4=3/2

Propuneri 3

54.233

381,04

21.433

32.800 5.310 5.310 5.310 66.812 66.812 66.812 20.610

190,93 0,70 0,70 0,70 -6,11 -6,11 -6,11 0,70

45.575

-8,97

627

0,16

299.790 232.978 135.345 43.380

15,97 24,36 3,58 -4,46

54.233

381,04

pag.24

Anexa nr. 3 / 34 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at A 57 70 71 79 81 01 01 Denumire indicator 2008 Realizari B TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 6101 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 13 14 16 30 02 02 03 05 30 03 01 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat 02 03 Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 20 01 01 02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie 14 56.789 38.852 278 183 16 45.403 32.270 72 48 4.690 4.661 373 15 408 8 -74 419.958 191.978 119.388 86.299 48.763 1.757 2.305 161 8.379 9.584 238 7.752 196 7 1.672 5.485 27.997 17.457 9.904 35 601 5.092 6.507 124 2 1.920 5.894 33.891 25.125 8.115 40 611 5.093 258.504 187.344 130.664 91.680 54.496 2.042 2.454 165 9.753 8.323 -74 71.589 1 31 156.465 156.465 71.589 71.589 71.589 2009 Executie preliminata 2 3 71.160 71.160

/ 02

Pag. 2010

4 -mii leiCrestere / descrestere 2010 / 2009 4=3/2 20 66.812 66.812 566,67 -6,11 -6,11

Propuneri 3

299.790 232.978 135.345 93.969 54.988 2.042 2.454 167 9.913 10.422

15,97 24,36 3,58 2,50 0,90

1,21 1,64 25,22

5.393 124 2 1.920 6.544 36.165 25.125 10.389 40 611 5.211

-17,12

11,03 6,71

28,02

2,32

408 8

4.779

2,53

16 43.380 28.259 102 102 -4,46 -12,43 41,67 112,50

pag.25

Anexa nr. 3 / 34 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at A 03 04 05 06 07 08 Denumire indicator 2008 Realizari B Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 11 Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare 13 14 24 Pregatire profesionala Protectia muncii Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 30 02 03 04 30 30 02 Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe 02 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 55 01 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne 30 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen 5.851 9.919 5.851 5.851 9.919 51 8.571 32 240 8.036 263 9.919 9.576 24 340 9.021 191 51 224 55 155 97 3 125 939 3.865 986 796 106 81 3 3.239 38 41 3.160 791 476 315 791 422 199 223 1.627 1.130 911 791 64 53 3 869 78 10.017 8.986 13.465 13.983 1 5.419 305 5.735 2.507 4 2009 Executie preliminata 2 6.628 322 72 532

/ 02

Pag. 2010

5 -mii leiCrestere / descrestere 2010 / 2009 4=3/2 6.363 305 110 401 5 -4,00 -5,28 52,78 -24,62

Propuneri 3

11.746

-16,00

7.935

-11,70

1.190 802 760 636 70 51 3 552 72 13 467 721 339 382

-26,86 -29,03 -16,58 -19,60 9,38 -3,77

-36,48 -7,69

-40,96 70,85 70,35 71,30

170 8 119

75,26 166,67 -4,80

11.989 34 610 11.192 153

25,20 41,67 79,41 24,07 -19,90

pag.26

Anexa nr. 3 / 34 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at A 56 Denumire indicator 2008 Realizari B TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 13 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen 57 02 01 70 71 01 01 02 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 30 02 01 03 Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat si de mobilizare Reparatii capitale aferente activelor fixe 79 81 01 01 OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 6101 04 6500 01 01 51 Siguranta nationala Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 57 6801 01 51 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 01 Transferuri curente 45 45 57 57 45 2.356 2.401 2.401 57 5.270 5.327 5.327 -74 419.958 2.401 2.401 258.504 5.327 5.327 -74 -74 71.589 6.276 71.589 71.589 71.589 178 7.305 125 125 626 111.304 50.067 31 31 31 156.465 156.465 150.064 31.277 11.274 3 3 3 71.160 71.160 71.160 20.467 11.274 1 2009 Executie preliminata 2

/ 02

Pag. 2010

6 -mii leiCrestere / descrestere 2010 / 2009 4=3/2

Propuneri 3

54.233

381,04

21.433

32.800 20 20 20 66.812 66.812 66.812 20.610

190,93 566,67 566,67 566,67 -6,11 -6,11 -6,11 0,70

45.575

-8,97

627

0,16

299.790 5.350 5.350

15,97 0,43 0,43

60 5.290 5.350 5.350

5,26 0,38 0,43 0,43

60 60

5,26 5,26

pag.27

Anexa nr. 3 / 34 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at A 26 Denumire indicator 2008 Realizari B Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului 57 02 01 6801 06 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Asistenta sociala pentru familie si copii 08 Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare 1.848 4.204 553 1.123 45 2.356 2.356 2.356 57 5.270 5.270 5.270 1 2009 Executie preliminata 2

/ 02

Pag. 2010

7 -mii leiCrestere / descrestere 2010 / 2009 4=3/2

Propuneri 3

60 5.290 5.290 5.290

5,26 0,38 0,38 0,38

1.141

1,60

4.209

0,12

pag.28

Serviciul de Telecomunicatii Speciale Anexa 3 / 34 /06

Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza pe anul 2010 (SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)

0 TOTAL din care: 6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

- mii lei Fond aferent Numar maxim de posturi finantate in salariilor de baza anul 2010 pe anul 2010 1 2 2.850 54.988 2.850 54.988

pag.29

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE


BUGETUL pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate , dupa caz pe anii 2008 - 2010 (sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)
Anexa nr. 3 / 34 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at A 5008 Denumire indicator 2008 Realizari B FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE _______________________________ 01 55 01 30 CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 13 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen 6108 01 55 01 30 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 13 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen 6108 04 Siguranta nationala 24.493 75.380 75.380 161.372 161.372 114,08 114,08 75.380 161.372 114,08 24.493 24.493 24.493 24.493 24.493 75.380 75.380 75.380 161.372 161.372 161.372 114,08 114,08 114,08 75.380 161.372 114,08 24.493 24.493 24.493 24.493 24.493 75.380 75.380 161.372 161.372 114,08 114,08 1 2009 Executie preliminata 2 2010 Propuneri 3 / 11 Pag. 1 -mii leiCrestere / descrestere 2010 /2009 4=3/2

pag.30

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE


BUGETUL pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate , dupa caz pe anii 2008 - 2010 (sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)
Anexa nr. 3 / 34 / 13 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col A 0001 10 neat Denumire indicator 2008 Realizari B VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI ________________________________ 0002 2900 3000 3010 06 I.VENITURI CURENTE C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului 3110 03 5010 VENITURI DIN DOBANZI Alte venituri din dobanzi VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI _____________________________________ 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 13 16 30 02 02 03 30 03 01 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii de delegare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 20 01 01 TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou 1 1.800 1.593 7 492 13 33.096 19.791 12.493 8.852 5.132 162 146 6 1.043 825 5 1.117 2 86 328 3.135 2.022 1.083 30 506 21.944 130 130 22.074 22.074 22.074 22.074 21.944 1 2009 Executie preliminata 2 2010 Propuneri 3 Pag. 1 -mii leiCrestere / descrestere 2010 / 2009 4=3/2

pag.31

Anexa nr. 3 / 34 / 13 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col A 02 03 04 05 06 08 Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 02 04 01 05 30 06 01 13 24 Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Pregatire profesionala Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 30 02 03 04 30 30 02 Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe 02 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 70 71 01 02 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 30 79 81 01 01 Alte active fixe OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 6110 01 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE 10.120 33.096 19.791 29 168 10.120 10.120 10.120 2.988 5.498 3.185 3.185 3.185 5.498 27 96 1 1 79 15 5.498 27 519 1 36 36 35 35 8 8 4 542 neat Denumire indicator 2008 Realizari B 1 1 358 32 9 125 2009 Executie preliminata 2

Pag. 2010 Propuneri 3

2 -mii leiCrestere / descrestere 2010 / 2009 4=3/2

pag.32

Anexa nr. 3 / 34 / 13 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col A 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 13 16 30 02 02 03 30 03 01 neat Denumire indicator 2008 Realizari B TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii de delegare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 20 01 01 02 03 04 05 06 08 TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 02 04 01 05 30 06 01 13 24 Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Pregatire profesionala Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 27 519 1 36 36 35 35 8 8 4 542 1 1.800 1.593 7 1 358 32 9 125 492 13 1 12.493 8.852 5.132 162 146 6 1.043 825 5 1.117 2 86 328 3.135 2.022 1.083 30 506 2009 Executie preliminata 2

Pag. 2010 Propuneri 3

3 -mii leiCrestere / descrestere 2010 / 2009 4=3/2

pag.33

Anexa nr. 3 / 34 / 13 Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / titol graf Titlu col A 01 neat Denumire indicator 2008 Realizari B Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 30 02 03 04 30 30 02 Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe 02 Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 70 71 01 02 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 30 79 81 01 01 Alte active fixe OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 6110 09 Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 33.096 10.120 29 168 10.120 10.120 10.120 2.988 5.498 3.185 3.185 3.185 5.498 27 96 1 1 79 15 5.498 1 2009 Executie preliminata 2

Pag. 2010 Propuneri 3

4 -mii leiCrestere / descrestere 2010 / 2009 4=3/2

pag.34

Pag. 1

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Executie efectuate pana preliminata la 31.12.2008 2009 Propuneri 2010 Estimari 2011 Estimari 2012 Estimari 2013 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 34 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

TOTAL GENERAL

5000 TOTAL GENERAL

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

321.669 127.354 115.377 82.434

99.696 282.417 99.696 121.045

60.277 71.728 60.277 71.728

61.837 61.837 61.837 61.837

63.251 63.251 63.251 63.251

59.202 59.345 59.202 59.345

50015501 A. Transferuri interne

5001550130 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen 44.074 11.274 340.868 340.868 32.884 54.233 11.451

500156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 50017101 Active fixe

I II I II I II I II I II 386.329 386.329 358.495 358.495 5.851 5.851 5.851 5.851

1.052.261 1.052.261 818.135 818.135 5.851 5.851 5.851 5.851 76.958 76.958

5001710101 Constructii

59.202 59.345 59.202 59.345

5001710102 Masini, echipamente si mijloace de transport

5001710130 Alte active fixe

71.303 71.160 20.610 20.467 50.067 50.067 626 626

66.812 66.812 20.610 20.610 45.575 45.575 627 627

60.277 60.277 38.235 38.235 21.010 21.010 1.032 1.032

61.837 61.837 39.225 39.225 21.553 21.553 1.059 1.059

63.251 63.251 40.121 40.121 22.046 22.046 1.084 1.084

50017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I II I II I II I II I II I II 11.776 11.776 24.493 24.493 206.292 44.920 161.372

723.550 723.550 218.003 218.003 160.251 160.251 4.428 4.428 11.776 11.776 230.785 230.785

pag.35

Pag. 2

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Executie efectuate pana preliminata la 31.12.2008 2009 Propuneri 2010 Estimari 2011 Estimari 2012 Estimari 2013 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 34 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

0 206.292 206.292 161.372 206.292 44.920

500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 50087101 Active fixe

I II

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

50107101 Active fixe

I II I II I II

24.493 24.493 3.341 3.341 3.341 3.341

24.493 24.493 3.341 3.341 3.341 3.341

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

5000 TOTAL GENERAL

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

50017101 Active fixe

84.929 84.929 84.929 84.929 84.929 84.929

5001710101 Constructii

I II I II I II I II

301.514 301.514 301.514 301.514 301.514 301.514 216.585 216.585

20.345 20.202 20.345 20.202 20.345 20.202 20.345 20.202

20.221 20.221 20.221 20.221 20.221 20.221 20.221 20.221

37.987 37.987 37.987 37.987 37.987 37.987 37.987 37.987

38.970 38.970 38.970 38.970 38.970 38.970 38.970 38.970

39.860 39.860 39.860 39.860 39.860 39.860 39.860 39.860

59.202 59.345 59.202 59.345 59.202 59.345 59.202 59.345

pag.36

Pag. 3

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Executie efectuate pana preliminata la 31.12.2008 2009 Propuneri 2010 Estimari 2011 Estimari 2012 Estimari 2013 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 34 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

B - Obiective (proiecte) de investitii noi

5000 TOTAL GENERAL

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

50017101 Active fixe

5001710101 Constructii

I II I II I II I II

149 149 149 149 149 149 149 149

149 149 149 149 149 149 149 149

pag.37

Pag. 4

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Executie efectuate pana preliminata la 31.12.2008 2009 Propuneri 2010 Estimari 2011 Estimari 2012 Estimari 2013 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 34 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

C - Alte cheltuieli de investitii

5000 TOTAL GENERAL

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

301.324 107.152 95.032 62.232

79.326 262.047 79.326 100.675

22.290 33.741 22.290 33.741

22.867 22.867 22.867 22.867

23.391 23.391 23.391 23.391

50015501 A. Transferuri interne

5001550130 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen 44.074 11.274 255.939 255.939 32.884 54.233 11.451

500156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 50017101 Active fixe

I II I II I II I II I II 301.400 301.400 273.566 273.566 5.851 5.851 5.851 5.851

750.598 750.598 516.472 516.472 5.851 5.851 5.851 5.851 76.958 76.958

5001710101 Constructii

5001710102 Masini, echipamente si mijloace de transport

5001710130 Alte active fixe

50.958 50.958 265 265 50.067 50.067 626 626

46.442 46.442 240 240 45.575 45.575 627 627

22.290 22.290 248 248 21.010 21.010 1.032 1.032

22.867 22.867 255 255 21.553 21.553 1.059 1.059

23.391 23.391 261 261 22.046 22.046 1.084 1.084

50017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I II I II I II I II I II I II 11.776 11.776 24.493 24.493 206.292 44.920 161.372

421.887 421.887 1.269 1.269 160.251 160.251 4.428 4.428 11.776 11.776 230.785 230.785

pag.38

Pag. 5

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Executie efectuate pana preliminata la 31.12.2008 2009 Propuneri 2010 Estimari 2011 Estimari 2012 Estimari 2013 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 34 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

0 206.292 206.292 161.372 206.292 44.920

500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 50087101 Active fixe

I II

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

50107101 Active fixe

I II I II I II

24.493 24.493 3.341 3.341 3.341 3.341

24.493 24.493 3.341 3.341 3.341 3.341

pag.39

Pag. 6

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Executie efectuate pana preliminata la 31.12.2008 2009 Propuneri 2010 Estimari 2011 Estimari 2012 Estimari 2013 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 34 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

b.Dotari independente

5000 TOTAL GENERAL

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

300.433 106.261 94.141 61.341

78.459 261.180 78.459 99.808

21.010 32.461 21.010 32.461

21.553 21.553 21.553 21.553

22.046 22.046 22.046 22.046

50015501 A. Transferuri interne

5001550130 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen 44.074 11.274 246.517 246.517 32.884 54.233 11.451

500156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 50017101 Active fixe 45.575 45.575 45.575 45.575 161.372 161.372

I II I II I II I II I II

723.535 723.535 489.577 489.577 5.851 5.851 5.851 5.851 76.958 76.958

280.034 280.034 252.368 252.368 5.851 5.851 5.851 5.851

5001710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 24.493 24.493

21.010 21.010 21.010 21.010

21.553 21.553 21.553 21.553

22.046 22.046 22.046 22.046

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 50087101 Active fixe 24.493 24.493 3.173 3.173 24.493 24.493 3.173 3.173

I II I II I II I II

406.768 406.768 160.251 160.251 230.785 230.785 206.292 206.292

50.067 50.067 50.067 50.067 206.292 44.920 206.292 44.920

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I II I II

pag.40

Pag. 7

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Executie efectuate pana preliminata la 31.12.2008 2009 Propuneri 2010 Estimari 2011 Estimari 2012 Estimari 2013 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 34 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

0 3.173 3.173 3.173 3.173

50107101 Active fixe

I II

c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii

5000 TOTAL GENERAL

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

50017101 Active fixe

44 44 44 44 44 44

5001710101 Constructii

I II I II I II I II

1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.269 1.269

265 265 265 265 265 265 265 265

240 240 240 240 240 240 240 240

248 248 248 248 248 248 248 248

255 255 255 255 255 255 255 255

261 261 261 261 261 261 261 261

pag.41

Pag. 8

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Executie efectuate pana preliminata la 31.12.2008 2009 Propuneri 2010 Estimari 2011 Estimari 2012 Estimari 2013 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 34 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

5000 TOTAL GENERAL

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

50017101 Active fixe

21.322 21.322 21.154 21.154 9.378 9.378

5001710130 Alte active fixe

626 626 626 626 626 626 626 626

627 627 627 627 627 627 627 627

1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032

1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059

1.084 1.084 1.084 1.084 1.084 1.084 1.084 1.084

50017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

50107101 Active fixe

I II I II I II I II I II I II I II 11.776 11.776 168 168 168 168

25.750 25.750 25.582 25.582 13.806 13.806 4.428 4.428 11.776 11.776 168 168 168 168

pag.42

Pag. 9

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Executie efectuate pana preliminata la 31.12.2008 2009 Propuneri 2010 Estimari 2011 Estimari 2012 Estimari 2013 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 34 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

0 1.052.261 1.052.261 115.377 82.434 99.696 121.045 60.277 71.728 61.837 61.837 386.329 386.329 321.669 127.354 99.696 282.417 60.277 71.728 61.837 61.837 63.251 63.251 63.251 63.251

9 59.202 59.345 59.202 59.345

TOTAL CAPITOL 61 -- ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I II

BUGET DE STAT

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

61015501 A. Transferuri interne

6101550130 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen 44.074 11.274 32.884 54.233 340.868 340.868

610156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 61017101 Active fixe

I II I II I II I II 818.135 818.135 5.851 5.851 5.851 5.851 76.958 76.958 11.451

358.495 358.495 5.851 5.851 5.851 5.851

6101710101 Constructii

59.202 59.345 59.202 59.345

6101710102 Masini, echipamente si mijloace de transport

6101710130 Alte active fixe 11.776 11.776

71.303 71.160 20.610 20.467 50.067 50.067 626 626

66.812 66.812 20.610 20.610 45.575 45.575 627 627

60.277 60.277 38.235 38.235 21.010 21.010 1.032 1.032

61.837 61.837 39.225 39.225 21.553 21.553 1.059 1.059

63.251 63.251 40.121 40.121 22.046 22.046 1.084 1.084

61017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe

I II I II I II I II I II 723.550 723.550 218.003 218.003 160.251 160.251 4.428 4.428 11.776 11.776

FONDURI NERAMBURSABILE

pag.43

Pag. 10

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Executie efectuate pana preliminata la 31.12.2008 2009 Propuneri 2010 Estimari 2011 Estimari 2012 Estimari 2013 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 34 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

0 24.493 24.493 206.292 44.920 206.292 44.920 161.372 161.372 230.785 230.785 206.292 206.292 24.493 24.493 24.493 24.493

6108 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

610856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 61087101 Active fixe

I II I II

I II

VENITURI PROPRII

6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

61107101 Active fixe

I II I II 3.341 3.341 3.341 3.341

3.341 3.341 3.341 3.341

pag.44

Pag. 11

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Executie efectuate pana preliminata la 31.12.2008 2009 Propuneri 2010 Estimari 2011 Estimari 2012 Estimari 2013 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 34 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

0 301.514 301.514 84.929 84.929 37.987 37.987 38.970 38.970 20.345 20.202 20.221 20.221 39.860 39.860

9 59.202 59.345

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I II

BUGET DE STAT

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

61017101 Active fixe

84.929 84.929 84.929 84.929 37.987 37.987 37.987 37.987 37.987 37.987

6101710101 Constructii

I II I II I II 301.514 301.514 301.514 301.514 216.585 216.585 20.345 20.202 20.345 20.202 20.345 20.202 20.221 20.221 20.221 20.221 20.221 20.221

38.970 38.970 38.970 38.970 38.970 38.970

39.860 39.860 39.860 39.860 39.860 39.860

59.202 59.345 59.202 59.345 59.202 59.345

B - Obiective (proiecte) de investitii noi 149 149 149 149

6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I II

BUGET DE STAT

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

61017101 Active fixe

6101710101 Constructii

I II I II I II 149 149 149 149 149 149

149 149 149 149 149 149

pag.45

Pag. 12

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Executie efectuate pana preliminata la 31.12.2008 2009 Propuneri 2010 Estimari 2011 Estimari 2012 Estimari 2013 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 34 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

0 750.598 750.598 95.032 62.232 79.326 100.675 22.290 33.741 22.867 22.867 301.400 301.400 301.324 107.152 79.326 262.047 22.290 33.741 22.867 22.867 23.391 23.391 23.391 23.391

C - Alte cheltuieli de investitii

6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I II

BUGET DE STAT

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

61015501 A. Transferuri interne

6101550130 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen 44.074 11.274 32.884 54.233 255.939 255.939

610156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 61017101 Active fixe

I II I II I II I II 516.472 516.472 5.851 5.851 5.851 5.851 76.958 76.958 11.451

273.566 273.566 5.851 5.851 5.851 5.851

6101710101 Constructii

6101710102 Masini, echipamente si mijloace de transport

6101710130 Alte active fixe 11.776 11.776

50.958 50.958 265 265 50.067 50.067 626 626

46.442 46.442 240 240 45.575 45.575 627 627

22.290 22.290 248 248 21.010 21.010 1.032 1.032

22.867 22.867 255 255 21.553 21.553 1.059 1.059

23.391 23.391 261 261 22.046 22.046 1.084 1.084

61017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe

I II I II I II I II I II 421.887 421.887 1.269 1.269 160.251 160.251 4.428 4.428 11.776 11.776

FONDURI NERAMBURSABILE

pag.46

Pag. 13

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE -mii leiTOTAL Cheltuieli Executie efectuate pana preliminata la 31.12.2008 2009 Propuneri 2010 Estimari 2011 Estimari 2012 Estimari 2013 Estimari anii ulteriori

Anexa nr. 3 / 34 / 28

I - Credite de angajament II - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

0 24.493 24.493 206.292 44.920 206.292 44.920 161.372 161.372 230.785 230.785 206.292 206.292 24.493 24.493 24.493 24.493

6108 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

610856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 61087101 Active fixe

I II I II

I II

VENITURI PROPRII

6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

61107101 Active fixe

I II I II 3.341 3.341 3.341 3.341

3.341 3.341 3.341 3.341

NOTA: In programul de investitii publice, obiectivele de investitii in continuare si noi sunt prevazute in pozitii globale, detalierea se face de catre ordonatorul principal de credite in conformitate cu prevederile Legii nr. 157/2007.

pag.47

Pag. 1

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE COD OBIECTIV 2 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII b.Dotari independente

Anexa nr. 3 / 34 / 29

Tipul cheltuielii :

C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 2 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2008 3 280.034 280.034 280.034 280.034 252.368 252.368 5.851 5.851 5.851 5.851 44.074 11.274 50.067 50.067 50.067 50.067 32.884 54.233 45.575 45.575 45.575 45.575 94.141 61.341 78.459 99.808 21.010 32.461 300.433 106.261 300.433 106.261 78.459 261.180 78.459 261.180 21.010 32.461 21.010 32.461 4 5 6 7 21.553 21.553 21.553 21.553 21.553 21.553 Executie preliminata 2009 Propuneri 2010 Estimari 2011 Estimari 2012 Estimari 2013 8 22.046 22.046 22.046 22.046 22.046 22.046 Estimari anii ulteriori 9

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

Surse de finantare si costuri de finantare 2 723.535 723.535 723.535 723.535

I/II

5000 TOTAL GENERAL

6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA BUGET DE STAT

I II I II

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61015501 A. Transferuri interne

6101550130 Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen 610156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 61017101 Active fixe 406.768 406.768 160.251 160.251 24.493 24.493 246.517 246.517

I II I II I II I II 489.577 489.577 5.851 5.851 5.851 5.851 76.958 76.958

11.451 21.010 21.010 21.010 21.010 21.553 21.553 21.553 21.553 22.046 22.046 22.046 22.046

6101710102 Masini, echipamente si mijloace de transport FONDURI NERAMBURSABILE

I II I II

6108 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 610856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 230.785 230.785 206.292 206.292

I II I II

206.292 44.920 206.292 44.920

161.372 161.372

pag.48

Pag. 2

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE COD OBIECTIV 2 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII b.Dotari independente

Anexa nr. 3 / 34 / 29

Tipul cheltuielii : Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2008 3 24.493 24.493 3.173 3.173 3.173 3.173 4 5 6 7 8 Executie preliminata 2009 Propuneri 2010 Estimari 2011 Estimari 2012 Estimari 2013

C - Alte cheltuieli de investitii Estimari anii ulteriori 9

Surse de finantare si costuri de finantare 2 24.493 24.493 3.173 3.173 3.173 3.173

I/II

61087101 Active fixe

VENITURI PROPRII

I II

6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61107101 Active fixe

I II I II

pag.49

Pag. 3

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE COD OBIECTIV 3 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii

Anexa nr. 3 / 34 / 29

Tipul cheltuielii :

C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 3 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2008 3 44 44 44 44 44 44 44 44 265 265 265 265 240 240 240 240 248 248 248 248 4 5 6 7 255 255 255 255 Executie preliminata 2009 Propuneri 2010 Estimari 2011 Estimari 2012 Estimari 2013 8 261 261 261 261 Estimari anii ulteriori 9

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

Surse de finantare si costuri de finantare 2 1.313 1.313 1.313 1.313

I/II

5000 TOTAL GENERAL

6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA BUGET DE STAT

I II I II

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61017101 Active fixe

6101710101 Constructii

I II I II I II

1.313 1.313 1.313 1.313 1.269 1.269

265 265 265 265 265 265

240 240 240 240 240 240

248 248 248 248 248 248

255 255 255 255 255 255

261 261 261 261 261 261

pag.50

Pag. 4

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE COD OBIECTIV 5 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

Anexa nr. 3 / 34 / 29

Tipul cheltuielii :

C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 5 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2008 3 21.322 21.322 21.322 21.322 21.154 21.154 9.378 9.378 11.776 11.776 168 168 168 168 626 626 626 626 627 627 627 627 1.032 1.032 1.032 1.032 4 5 6 7 1.059 1.059 1.059 1.059 Executie preliminata 2009 Propuneri 2010 Estimari 2011 Estimari 2012 Estimari 2013 8 1.084 1.084 1.084 1.084 Estimari anii ulteriori 9

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

Surse de finantare si costuri de finantare 2 25.750 25.750 25.750 25.750

I/II

5000 TOTAL GENERAL

6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA BUGET DE STAT

I II I II

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61017101 Active fixe

6101710130 Alte active fixe

61017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe VENITURI PROPRII 168 168 168 168

I II I II I II I II

25.582 25.582 13.806 13.806 4.428 4.428 11.776 11.776

626 626 626 626 626 626

627 627 627 627 627 627

1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032

1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059

1.084 1.084 1.084 1.084 1.084 1.084

6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61107101 Active fixe

I II I II

pag.51

Pag. 5

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE COD OBIECTIV 475 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE

Anexa nr. 3 / 34 / 29

Tipul cheltuielii :

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 475 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2008 3 84.929 84.929 84.929 84.929 84.929 84.929 84.929 84.929 20.345 20.202 20.345 20.202 20.221 20.221 20.221 20.221 37.987 37.987 37.987 37.987 4 5 6 7 38.970 38.970 38.970 38.970 Executie preliminata 2009 Propuneri 2010 Estimari 2011 Estimari 2012 Estimari 2013 8 39.860 39.860 39.860 39.860 Estimari anii ulteriori 9 59.202 59.345 59.202 59.345

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

Surse de finantare si costuri de finantare 2 301.514 301.514 301.514 301.514

I/II

5000 TOTAL GENERAL

6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA BUGET DE STAT

I II I II

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61017101 Active fixe

6101710101 Constructii

I II I II I II

301.514 301.514 301.514 301.514 216.585 216.585

20.345 20.202 20.345 20.202 20.345 20.202

20.221 20.221 20.221 20.221 20.221 20.221

37.987 37.987 37.987 37.987 37.987 37.987

38.970 38.970 38.970 38.970 38.970 38.970

39.860 39.860 39.860 39.860 39.860 39.860

59.202 59.345 59.202 59.345 59.202 59.345

pag.52

Pag. 6

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE COD OBIECTIV 784 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII OBIECTIV NOU 2010

Anexa nr. 3 / 34 / 29

Tipul cheltuielii :

B - Obiective (proiecte) de investitii noi

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Cod obiectiv 784 : - mii lei Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2008 3 149 149 149 149 4 5 6 7 Executie preliminata 2009 Propuneri 2010 Estimari 2011 Estimari 2012 Estimari 2013 8 Estimari anii ulteriori 9

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

Surse de finantare si costuri de finantare 2 149 149 149 149

I/II

5000 TOTAL GENERAL

6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA BUGET DE STAT

I II I II

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61017101 Active fixe

6101710101 Constructii

I II I II I II

149 149 149 149 149 149

149 149 149 149 149 149

pag.53