Sunteți pe pagina 1din 24

AlU.T.C.

UCTII P
. . ....... pag .
.. : ........... : ............ '. pag.
digital al tonului
ATELIER . " .... ; .............. pag. 10-11
INfORMATiCA ........... .... .
Introducere n tels,vizlune
"""1"".""'''811 .....
C520
pag.
pag. 20-21
.................. pag. 23
"
PAO.
Este bine cunoscut faptul ca In
de laborator este
o de tensiune stabi-
la su-
scurtcircuit.
Nu vom insista asupra
sursei, . ci asupra unor caracteristici
ca factorul de stabilizare, reglarea'
a tensiunii debitate n
special
Se accidentele cele mai
frecvente mai periculoase snt
scurtcircuitele n impuls, avnd ca
urmare
emitor-colector ale tranzistorului
elementului serie. n aceste
chiar bine este
ineficace termice
mari n cu timpul de
a
Literatura de specialitate pune la
celor o
de date, scheme montaje n acest
sens. Dar cum totul este perfectibil,
n cele ce o
de tensiune stabili-
cu
cu comparabile cu ale
celor de
Originalitatea montajului prezen-
tat din aspecte:
- sursa este n afara
elementului de cu prere-
gulator, ceea ce o stabili-
tate a tensiunii la
- la supra-
(Imax. reglat), cu
tlristor, exclude posibilitatea scurt-
circuitului propriu-zIs (o pra-
gul curentului atins, sursa se
tensiunea la iesire
devine fapt semnalizat de' un
LED, iar repunerea n se
face prin butonului de
avarie);
- introducerea reglajului fin,
notat CU J.V, permite reglarea pre-
a tensiunii la reglaj ab-
solut necesar la tensiuni cuprinse
ntre 15 22 V; .
- extensia scai ei instr.umentului
de electronic,
permite citirea a tensiunii, n
trepte (de ori pe
cu un singur instrument, de
sensibilitate gabarit reduse.
Dintre avantajele schemei, ce pot
fi asimilate cu caracteristicile teh-
nice,
- plaja a tensiunilor debi-
tate, U = 1,8 -;- 22 V;
- curentul admisibil de valoare
relativ mare, Imax. = 1 A (Imax. este
curentul de la care
sursa ace-o
pentru oricare tensiune de lu-
cru
- Imax. poate fi ajustat n limi-
tele 0,3-1 A o impun;
- la
scurtcircuit cu tiristor,
- factorul de stabilizare, K 2::
1 500;
- de Ri S 0,1 n;
- la S 6 mV;
- citirea a
Student BOGDAN KUCINSCHI
tensiunii de lucru reglate n treptele
1,8 -;- 10 V 9 -;- 22 V;
- gabarit redus.
DESCRIEREA MODUL DE

Sursa de tensiune are
schema n figura 1
este din
- blocul de alimentare;
- elementul regulator serie;
- preregulatorul;
- amplificatorul de eroare;
- elementul de la supra-
curent scurtcircuit;
- sistemul de semnalizare a
avariei (intrarea n a pro-

- montajul de extensie a scalei
instrumentul de
Blocul de alimentare, realizat cu
transformatorul de TR, pu n-
tea redresoare PR de tipul 3PM05
condensatorul de filtraj C 1, de
1 000 V, este clasic furni-
tensiunea de 30 V la
un curent de 1,3 A. Transformatorul
TR este din tole E+I
din ferosiiiciu, 24 V la 1,3 A
este protejat de Sl
(0,4 A) S2 (1,25 - 1,5 A) n even-
tualitatea condensato-
rului C
1
sau redresoare.
Elementul regulator serie este re-
alizat cu tranzistoarele T1 (2N3055 pe
radiator) T2 (80237). montate n
conexiune Oarlington.
Preregulatorul este realizat cu
tranzistorul T3 (BC177), dioda Zener
PL7V5Z grupul de rezistoare R3,
R4 R6; el constituie un generator
de curent constant" conferind sche-
mei deosebite.
diodei Zener 01, tensiu-
nea bazei lui T3, de divizorul R3,
R4, este la o valoare con-
stanta. Din curentul
prin T3 deci curentul din colec-
torul lui T 4 este constant,
lucru care avantajele:
tensiunea la este practic
independenta de tensiunii
de intrare (pe un domeniu foarte
larg de tensiuni de intrare, tensiu-
nea la este, n aceste
practic constanta);
- tensiunea de este re-
la o valoare foarte mica (de or-
. dinul
- de a genera-
toruiui de curent constant, realizat
cu T3, fiind practic infinita, amplifi-
carea lui T4 este mult marita;
regimul de stabilizare al ele-
mentului de (03, 04) este

Amplificatorul de eroare este re-
alizat cu un singur tranzistor T 4
(BC107). Pentru a preveni
amplificarii man,
n acest etaj ntre colectorul tranzis-
torului T4 si este montat con-
densatorul . C3. Pentru a o
tensiune de mica (n acest
caz 1,5 V), n scopul plajei de
TEHNIUM 12/1989
tenSiune reglata, fiind faptul
tensiunea la este cu
mai mare dect tensiunea ele-
mentului de precum di-
ficultatea unor diode Ze-
ner de tensiune am utilizat ca
element de diode cu
siliciu D3, 04 de tipul .1N4001 nse-
riate, polarizate direct.
Protectia la supracurent scurt-
circuit este cu tiristorul Ty
de tipul T1N1 (1 A la 100. V) com-
ponentele aferente R1, R5 02.
Acest etaj constituie unul din ele-
mentele de originalitate a
sugernd ideea denumirii "cu pro-
Astfel, la o a
curentului n circuitul de
peste limita (Imax. n acest
caz se poate ajusta n limitele 0,3 -
1 A), elementul de n
blocnd total sursa, efec-
tul fiind anularea tensiunii la
stare ce poate fj timp
nelimitat. Restabilirea
este prin butonu-
lui de avarie K2. ntre
anodul si catodul tiristerului devine
zero, tiristorul se iar
sursa revine la starea
Modul de a etajului
de este relativ simplu. Pe
R1 (1-t2 O), din
de kanthal cu 0 = 0,6 mm, se
o de tensiune pro-
cu curentul absorbit de
Prin RS
ajustabil de 1 kO) tensiunea se
pe poarta tiristorului Ty.
Cnd curentul absorbit
valoarea cu RS (caz de su-
Ty se deschide in-
trnd n pune la masa
baza tranzistorului T2, iar acesta, la
rndul tranzistorul
de putere Ti (elementul serie). Ast-
fel, circuitul de alimentare se ntre-
rupe, iar tensiunea la scade
la anulare.
O particularitate a cu
tiristor este sensibilitatea mare
deschiderea instantanee
a acestuia la atingerea
cure:ntului (lmax. reglat) din
circuitul de Faptul devine
un inconvenient cnd avem la iesire
condensatorul de filtraj C4 de capa-
citate mare, sau un consumator cu
La
pornire condensatorul
absoarbe un curent mare n timp
foarte scurt, suficient ca
intre n blocheze
sursa. Remediul n
cerea n circuitul de poarta al tiris-
torului a une constante de timp RC
care ntrzie deschiderea tiristo
rului un timp foarte scurt, suficient
pentru condensatorului
de la Astfel, rolul lui R5 C2
(220-470 pF/3 V) este de con-
de timp RC. Din RS, pentru
C2 = constant, se pragul
de deschidere a tiristorului, respec-
tiv curentul (Imax.) de pro-

Astfel, de exemplu, pentru C2 =
300 ,u.F/3 V, curentul de pro-
(Imax.) n de valoarea
lui RS
pentru = 800 il, Imax. = 1 A;
pentru RS 600 0, Imax. = 0.7 A;
pentru A5 = 400 n, Imax. 0,6 A.
Deci prin ajustarea valorii lui R5
se curentul de pro-
Imax. cu lui
RS.
Cu valorile din imax. 1 A,
iar capacitatea la
ca intre n func-
este S 8 000 pF.
Dintre
ale schemei de cu tiristor,
care devin avantaje, ur-

- la atingerea curentului limita
de reglat, blocarea sursei
se produce instantaneu, total si-
gur
- practic curentul de scurtcir-
cuit este identic cu curentul
de (Imax.);
- blocarea sursei sub aspectul
este cu
narea, cel mult, n gol a tuturor
componentelor schemei;
oermite restabilirea
TEHNIUM 12/1989
pnn apasarea outonului de
avarie K2, la orice valoare a curen-
tului din circuitul de cu-
n domeniul reglat (Is s:
Imax.), deci pornire n
Sistemul de semnalizare a avariei
sau intrarea n a elemen-
tului de este realizi::tL W
dioda cu germaniu 02 de tipul
tranzistoarele T5, T6 (2 x BC171)
dioda LED-1. Principiul de
nare este simplu. Ct. timp exista
tensiune la iesire, dioda 02 con-
duce (Uleslre 2' 0,3 V), divizorul de
1 ....... ---..,.
O
tensiune format din rezistoarele R9,
R10 baza lui T6,
nnd tranzistorul saturat,"iar TS
cat.
:>
O
CY)
+
(CONTINUARE N PAG. 13)


601
(URMARE DIN NR.
Constructorii amatori care experi-
astfel de montaje se con-
cu un impediment
anume faptul "",.., ... ,t",t,."",
dispozitivelor receptoare uz
curent fototranzistoare,
celule LED-uri polari-
zate invers etc.),
un maxim curbei de
ma-

ceea ce impune
adeseori compli-
"ecranare" sau com-
acest motiv tot mai
se ntilnesc schemele n
de
fr",r"",m .. ,'" de sub
cod, de prin mo-
receptorul
este la rindul cu un bloc
adecvat de decodificare, amplasat
ntre elementu! de pro-
priu-zis de
Un clasic de acest fel l
su-
4
de a avertIza (sonor sau prin alte
mijloace dorite) de fiecare Cnd
calea este de
un opac.
Pentru ca nivelul am-
biante a e.lementului receptor nu
ne deranjeze (mai bine zis
fi compensat, ntr-o
de iluminare), fasciculul IA ce con-
stituie "bariera" nu se trimite ca un
flux continuu, cu intensitate con-
ci sub forma unui tren de im-
scurte cu con-
De exemplu, elementul, emi-
(LED-IR) poate fi comandat
prin intermediul unui muitivibrator
cu foarte vom re-
veni asupra acestui aspect mai de-
acest caz, receptorul trebuie
fie capabil deceleze - indiferent
de gradul de iluminare -
trenului de impulsuri la ni-
velul elementului fo-
tosensibil, iar n cazul
acestui semnal averti-
principale de a
realiza demodularea . ia
anume captarea globala a impulsuri-
ior emise, prin metodele specifice
de prelucrare a semnalelor alterna-
tive, separarea de componenta con-
(iluminarea efectu-
ndu-se prin decuplaje capacitive
respectiv, captarea a
impuls, prin circuite adecvate
de cu cuplaje galvanice.
. Vom incepe tratarea
a subiectului printr-un
exemplu practic din cea de-a doua
categorie, redat n figura 1. Alegerea
nu este deoarece re-
ceptorul face apel la circui-
tului integrat ,BE555 ca detector de
de impuls. n articolul
"indicator de CW" din nr. trecut.
partea de la
este practic cu
s-au suprimat aici cele
LED-uri indicatoare de stare mpre-
c;;u lor de alimen-
tare. In partea de a
PJ s-a nlocuit unic
(T1 din 3)
printr-un circuit basculant de
trigger Schmitt, realizat cu T1, T2
piesele aferente.
modul de
presupunnd pentru ele-
mentul receptor IA
torul FT, de tip
nentrerupt trenul
mis de ritmul acestor
impulsuri, tranzistorul T1 este blo-
cat, iar T2 este simultan adus n
la n colectorul
astfel semnalul Vi
necesar pentru comanda PJ
a lui ,BE555: un tren de impulsuri ne-
gative scurte, Cu de repeti-.

Prin manevrarea
P2 ne ca n situa-
lui ,BE555 se afle la ni-
velul "sus", deci T4 blocat releul
in repaus.
acum la obturarea "ba-
rierei", intercalnd o
de cca 0,2-0,3 s,
receptor (pe axa lor un
obiect ,opac, de exemplu palma unei
mini. In functie de frecventa de re-
Propunem constructorilor
tori, ca pentru .,
rea lor cu circ:uitul
bU, un montaj de
n care
pornirea, respectiv oprirea
a unu
tric (televizor,
setofon, ventilator etc.). EI este
conceput pentw
de cel
m, utiliznd undele ole,,,t,rr.r ... ""/"0 n,"'_
tice din domeniul
piat, dar se
sensibil si n domeniul viz.ibil. Sem-
nalul de' poate fi astfel
un impuls luminos scurt,
la o ele buzunar cu focali-
zare supravoltnd
becul acesteia (de
bec de 2,2 - V alimentat un
scurt la o de 4,5 V).
in este mai
mai
un
vitate cu un curent maxim
admis de 30 100 mA.
nti figura 1, n care
va pe
de timp tran-
zistorul T1 va conduce din
P1) suficient
blocat pe T2, baza tranzistoru-
lui va mai primi trenul de im-
Tranzistorul T3
blocat un mai
dect durata sta-
P2, condensatoru! C1 va
"apuca" se ncarce la pragul
de V' bascularea
lui la nivelul "jos". Cu
aOE:Jcvata a lui RB, tranzis-
torul T4 intra n du-
cnd la releului; acesta,
la rndui va dispozitivul
de avertizare pe care nu l-am
zorul se la
V' se
rea sa
conexiunile se
.Hul din
contacte releuiui (k 1, k2) vor fi
n acest caz normal deschise. Un
buton cu contacte
normal pentru blo-
carea avertizorului.
. Cu valorile n,e.<>.o,,..,,. indicate fi-
1 mici retu$uri pen-
A 1 s-a dovedit
de sensibil
de la o dis-
cu
cum am
un tren continuu
scurte n cu
suficient de
impulsurilor
nor,,, ... ,,,,,,, prin mane-
,ev'c" Hua, prin ajusta-
avem posibilitatea
foarte
de hertz la
presupu-
este
am ales o frec-
de cea 5 impul-
valoare ce se
prea pentru
dar care nu
a modu-
a circuitului basculant
lizat cu tranzistoare.
care au ntlnit
le chiar
zeze

zistoare
cu
nu
toanele 81
contacte
ton de sonerie).
La aiimental'ea
nchiderea
toanele

imposibil dedu-
care LED se va
nici nu ne intere-
fiind
s-a
in-

ce
(URMARE DIN
.8i intrat n
tranzistorul T 1.
tor al lui T1 este cca 5
de - via R4,
65 cont
de
rect pe cele LED-uri 11""'1<:'>"'",,_
tiv 2 V). Cum tranzistorul are
torul' beta de cel 150,
el va conduce la
cu un curent de
mai mare dect dintre cu-
rentul maxim de factorul
Prin urmare, sa de
colector-emitor va fi
foarte punctul A aflndu-se
astfel la un de
zero.
gatoriu blocat, deoarece
este prin R3 n
Similar se
cazul cnd conduce
obligndu-I
obli-
baza sa
A.
blocat. o
se timp n,oi,m'T",t
deci montajul nostru poate lua
distincte stabile, de unde
denumirea de bistabil.
Trecerea de la o stare ia alta (bas-
cularea circuitului) se
prin aplicarea ne-
pe baza
De
nnd T1
timp scurt butonul
cum e firesc, cmpul electric are pro-
prietatea de a (n primul tot
F
E=-
Qf
(19)
unor sarcini electrice, cum Gr2tVltaW)-
nal specifi c asupra maselor.
am de fapt despre
cont de expresia (18) a prin
sarei ni lor electrice m an pri n atrac-
n cazul sarcinilor semne contrare
minus), respectiv prin respingere pentru
de semn (plus-plus sau minus-minus).
Ne este clar
fi dect indirecta, prin ,nt,:>rn,orl"
electrice nu bine ce
fapt, cmpul), de vreme ce ea se
prin orice mediu, inclusiv -- cel mai
eficient - prin vid. Am de asemenea, le-
gea lui Coulomb, care cantitativ de
n de
celor sarcini (presupuse
punctiforme) de r ele,
Q-Q'
F := k '( 18)
unde constanta de
de
fi prin alegerea a
pentru sarcina Ne-a surprins
din nou asemanarea cu cazul atrac-
newtoniene.
Spuneam cmpului electric de-
pind de valoarea de semnul sarcinii Q care l-a
creat. Pentru a putea face o caracterizare mai
trebuie introducem o
Intr-un anumit fel la
unitate, care ne compararea
implicit -,- tot
prin analogie este intensitatea elec-
tric, E. Prin intensitatea E
produs de o +0 ntr-un punct A
din situat la rAde O, este cu
cu care ar fi o
+0' 1, n punctul A. Pe scurt, intensi-
tatea E se deci ca pe unitatea de

Pagini rEU::1liza";;' de fiz. ALEX.
drept rezultat blocarea lui T1, a
este momentan la
'cu emitorul, dar
intrarea lui T2 n conduc-
prin blocarea lui T1,
punctului A brusc
de ,Ia valoarea
n tensiunii pozitive dl?
alimentare (minus pe LED-ul
acesta este acum stins).
Astfel, n (prin R3,
LED1) curentul necesar
n stare ce interzice
redeschiderea lui T1 eliberarea
butonului 81. Acum punc-
tului B este apropiat de zero o
a lui B 1 nu mai are nici un
Bascularea o putem pro-
butonul 82. Lucru-
se petrec similar, cu deosebirea
acum T2 se T1
n Prin urmare,
buton i corespunde un anumit sens
de basculare, iar comenzile succe-
trebuie date alternativ.
locul butoanelor figurate n
ne putem imagina in-
troducerea unor comutatoare elec-
tronice echipate cu traductoare
adecvate, astfel nct bascularea
fie prin unui sti-
mul dorit (grad de iluminare, tem-
zgomot, umiditate etc.).
De asemenea, n locul unuia dintre
LED-uri putem monta un element
de (tranzistor de putere,
releu etc.), care ne
narea unor consumatori electrici
Ne apropiem astfel de
scopul propus, dar ne
faptul locuri dis-
tincte de dare a comenzii, unul pen-
tru comanda "pornit" sau al-
tui pentru comanda
set". Din acest motiv anali-
zat este adeseori ntlnit sub denu-
mirea de bistabil R-S. n alte
genuri de - de la
semnalizarea - pro-
prietatea aceasta constituie
avantaj, pe noi ne aici
faptul ar impune utilizarea a
traductoare la am-
plasate la oarecare ntre
ele, pentru a putea fi in-
dividual.
Pasul l constituie deci
modificarea schemei n vederea
introducerii unei comenzi unice
(intr-un singur loc), astfel nct fie-
care asupra traductorului
provoace bascularea circuitului
n starea Un astfel de circuit,
ntlnit frecvent sub denumirea de
bistabil T (T de l{l este
ilustrat n figura 2. II vom pe
scurt n cu precedentul.
n primul rnd au
fost suprimate cele LED-uri,
N VIITOR)
sarcina de colector fiind acum re-
R1 tranzistorul T1,
resoel:::iv releul pentru T2. Sta-
rea care se la un moment dat
circuitul bistabi! poate fi n
de releuiui (anc!an-

comandat de
ale acestuia

sau se
sau, mai
etc.). de preferat ca
fie
alimentate
contacte
releului\
gura 3.
intermediul unor
de lucru ale
din fi-
Mai nhe,,,,,n,,,,,,rn
nlocuirea h<:>n.,.i"t ....,,.,
circuitul
n scopul de a
de curentul consumat de releu,
critice de ter-
Acest nu
de descris,
(care fi monoli-
tic) comportndu-se ca un tranzis-
tor unic, T2, de tip, doar Cu
oeriormante mai bune.
-(CONTINUARE N VIITOR)

1 +12V __ --__
ReI.
Rrel = RZ
?: 300.!l..
R
1
R3
150k11
Re
Ti
8(107B
2,7k.D.
0,1
L....-__ ...... -<l>-' ____________________
TEHNIUM 12/1989
lED2
R
Consumator
o ntrebare la care se pot da
cel da nu.
De ce da? In primul rnd pentru
marea a radioamatorilor snt
dornici de a lucra n sigure
DX-uri, pe de o parte, iar pe de
parte pentru n cazul
la de an-
regulamentului,
radioamatorii snt handica-
2400
1600
800
pati de radioamatori pe
care-i regulamentele
lor. Or, n aceste radioa-
matorii din R.S.R. greu pot ajunge
n vrful unor clasamente sportive,
cu de care ar putea
pot da nu s'int
de dotarea Snt radioa-
matori care experimen-
scheme ce vin n ajutorul lor
o '---+---20+-----4 ..... 0-+---1'60-+---81-
0
-"'-----o(.grade
20

90"
h..Jl.
8

)'." '" ,. m IL
Pref. N. COORNAB V03ZM
pentru optimizarea aparaturii
pun mare accent pe RX antene.
Este de altfel aportul intr-un
aso l are 50% RX-ul, 30% antenele
numai 20% TX-ul.
Ideea de Y04HW de a se
lucra n miniconcursuri interne cu
ce nu 5 W input mi
se mai mult dect
Pe de parte, revenind la pu-
teri, o In afara celor de club
care 2 kW are
. sens; ne gndim doar la fac-
tori reali: a casei
din care se alimenteze o astfel de
este oare mat
suporte 2 --;- 3 kW n plus? Sa
presupunem da. Tuburile finale
ale unei astfel de snt o
... nu? Gabaritul nu
va fi deloc mic, transformatoarele
de asemenea, condensatoarele ce-
lulei redresoare idem nu
ca o astfel de poate crea per-
radioelectrice pe care
foarte greu le putem
Pledoaria pentru a se lucra "n tim-
pul zilei n aSO-urile din
chiar din afara ei o lac pentru un
motiv legat mai mult de tehniciza-
rea optimizarea aRP
pe de o parte, iar pe de alta pentru a
ne crea antene cu bun bine
adaptate, ct pentru evitarea in-
TVI. Vom seama
de faptul ca intensitatea cmpului la
locul depinde de puterea
dar aceasta depen-
nu este -
puterii nu produce
marirea cmpului. De
asemenea, nu o
ntre putere si-

n este - de exem-
plu - pentru puterii de
30 de ori, eficacitatea si-
gure doar de 3,5 ori. In cazu-
rile de
chiar de 15 kW abia reusesc sa asi-
gure eficiente doar npro-
de 30%; 500 W snt
pentru cu o de
20%.
Pe de parte, ridicarea inten-
cmpului la locul se
poate face pe cale - utiliz?-
rea unor antene mult mai eficace. In
de radioamator aceasta
este cea mai daca
nu unicul mijloc de a se ajunge la

In cazurile la
se folosesc reflexiile undelor radio
de de
tului.
La fiecare astfel de reflexie o
parte din energie se pierde, de
aceea cu ct snt mai reflexii
pe drumul undelor, cu att mai
energie de
va excita antena de a co-
respondentului.
n figura 1 este depen-'
a de
acoperire - n cazul unei singure
reflexii de - de unghiul
de reflexie (\ (graficul .este compus
pentru stratul ionosferic care se
la de 330 km).
pre antenei n sectoarele
care au reprezentat cel mai mare in-
teres pentru la mare dis-
Din aceste tabele se vede ca,
de exemplu, la folosirea
lui de 100 W cu dipol, numai
2 W vor radia sub un unghi ntre O
5". Antena "Ground-Plane" cu lun-
gimea de SA 8 antena "cubical
quad" deja 30 W. de
aceasta, antena "cubical quad" are
directivitate n plan orizontal, de
aceea puterea a
torului pare mai mare n cazuri
separate poate la 300 W
antenei).
cum se vede, un
cu putere de 100 W care pe
"cubical quad" produce la
locul 0 astfel de intensi-
tate a cmpului ca un de 1
kW cu o de tip "Ground-
Plane" 15 kW cu o de tip
dipol. Acest exemplu n
mod evident cele prezentate ante-
rior. De aici concluzia antenele
cele mai bune snt cele ce
sub unghi mic energia de

Din acest grafic se poate vedea r:n
antena cea mai eficace pentru
legaturile la mari este
aceea care sub unghi mic
de orizont.
In figurile 2-6 snt date diagra-
mele de directivitate n plan vertical
pentru efective (h) la cteva
tipuri de .antene folosite de radioa-
matori. In figura 2 dipolul
(W3DZZ, G5RV); n figura 3 - an-
tena n figura 4 - antena
"Ground-P/ane", n figura 5 - an-
tena canal de cu ele-
mente (HB9CV, ZL beam), n figura
6 - antena "dublu' sau "cu-
bical quad", cum se' mai
La baza diagramelor au stat ta-
bele n care au fost notate date des-
________ oo
TEHNIUM 12/1989
20
0
____________________________________ -.-oo
TIPUL ANTENEI
verticale h = A 2
Antene verticale h = A / 4
"Ground-Plane" h = 5 A / 8
Antena "canal de cu
elemente h = AI 2
Antena tip dublu
("cubical quad") h = A, 2
PARTEA ENERGIEI RADIATE SUB UN
UNGHI DETERMINAT, N PROCENTE
15
80
60
5
50
2
30
20
0
__ oo
4rP
h 5"

20
7
SILVIU UNGUREANU
nat industriale, compor-
tarea n gama de
20-20000 Hz (printr-o compen-
sare i face apt pentru
de
Montajul este n un corec-
tor de ton activ, n care po-
de ton clasice este
de convertoarele digital-a-
nalogice C15, CI7 care au rolul de a
diviza tensiunea de AF
filtrele trece-jos trece-sus
formate de R20-C3, respectiv
R19-C2. S-a folosit intrarea inver-
soare a amplificatorului
din cadrul convertorului digital-
analogic (CDA) pentru a minimiza
de intrare a
acestuia asupra atenuarii filtrel
Pentru a modul de

ale semnalului de intrare, n
zul n care pe toate
ale lui avem
ale lui "O"
curentul de .. ",forint,:,
pe pinul 4 al
tiv pe pinul 2 al lui e16. Sem
audio de la intrare, cu
zero, este cu faza lT
C15, fiind defazat de
joase
trul trece-jos cu faza 1T I
intrarea el6 sosesc. Ia intrarea in-
versoare a sumatorului CI1 cu
aceeasi 1T. conve
fEHNIUM 1
CDA inverseaza faza, n ten-
siune o identica
cu cea de la intrare. Repetorul de
tensiune CI2 atacul corect
(pe al sumatorului
C11. nalte preluate
filtrul trece-sus aplicate cu
faza IT la intrarea lui Ci5 sosesc la
intrarea inversoare a sumatorului
CI3 cu IT.
joase se compun n cu
semnalul audio, iar
nalte n o atenu-
are a joaAse o accen-
tuare a celor nalte. Intruct la
rea 2 a lui C15, respectiv 4 a
lui C16, nu avem curent,
joase nu vor fi transmise prin C14,
nalte prin
C12. In de mijloc a
m.etrel or", e joase se
compun n cu semnalul audio
la intrarea inversoare a lui CI3 n
la intrarea inversoare a lui
C11. Compunerea se face, la
amplitudinii semnalului
audio de la lui C11, astfel n-
ct ,nivelul joase la
rea lui CI3 acelasi cu cel
prezent la intrarea inversoare a lui
CI1 prin R1. n
cazul nalte. In afir-
de mai sus s-a neglijat dife-
de 1 BS
mln
ntre de cu-
rent ale CDA pentru de mij-
loc a Circuitele
CI?, CI8 snt folosie pentru com-
pensarea componentei de curent
continL!u, deoarece CDA-
ul nu poate fu cu cu-
pozitivi de In cazul
tensiunii nule la intrare, vom avea
tensiune la iesire se res-
R1 = R3, R8 =
R10, R4 R5 = R6 Rii = R12 =
R13 R15 = R16 RH = R18;
R3 R7 R14
R2 = a; -'R6 R13
a
a+2
a=
A -- 1
2 k
Comanda CDA-urilor se face prin
la CI 5,7
ACCENTUARE R 1 120.n..
,
B4 BS 86 87 BSmax
INALTE
K1
intermediul numaratoarelor binare
sincron reversibile CDB4193_ Aces-
tea snt prevazute cu
blocare la
,,00000" 111
manda se in
starii ,,00000"
,...--------1
Ci9
R9-47K
+Sv
Spre deosebire de alte dispozi-
tive de cuplare decuplare a bate-
riei de acumulator la/de la redreso-
rul care o circuitul
avantaje:
- un singur circuit in-
tegrat ,BA 741 , spre deosebire de
schema care
circuite integrate pentru de-
tectarea celor praguri de 10,8
V (deci cnd tensiunea pe element a
ajuns la 1,8 V) 14,4 V (deci cnd
tensiunea pe un element al bateriei
a ajuns la 2,4 V);
- transformatorul re-
dresorul care monta..:
jul;
- consum redus (maximum 90
Fonocaratogratla este tehnica de
redare a zgomotelor
cardiace provocate de curgerea
sIngelui prin camerele inimii, prin
activitatea de
relaxare a cardiac, de
deschidere a valvelor.
sonore produse n pro-
funzime se prin
la corpului, de unde
Zgomotele car-
snt caracterizate prin frec-
intensitate
Astfel,
mea componentele de
mare, plini cu
aer, ciclului respira-
tor
co.mponentele de
In caz de efort puterniC sau n
anumite patologice, apar
sufluri cardiace c.are se
n principal curgerii turbulente a
sngelui, punnd n diverse
boli ale sistemului cardiovascular.
0
Ing- EUGEN
mA);
- cost redus,
redus de piese.
. montajului se
pe folosirea i ntegratulUi
,BA141 pe post de comparator ntre
o tensiune de o ten-
siune prin inter-
mediul divizorului rezistiv n intra-
rea inversoare a
presupunem tensiunea
baterie ntre bornele M (+)
N (-) ale montajului este sub 10,8
V, deci sub 6,5 V pe intrarea inver-
soare a la
regasim tensiunea
prin intermediul rezisten-
de 5,6 kn, este adus n
01
PL 9V1
InIma poate fi ca fiind
dintr-un sistem electric
care ritmic impulsuri
contractile dintr-un sistem meca-
nic care la aceste im-
pulsuri prin ritmice.
acestea se fac prin de-
polarizarea repolarizarea celule-
lor sale, care, electric,
dau o de
celei din figura 1a (QRST).
este prin electro-
cardiografie. Metoda de investigare
a se poate re-
la caracteristica de se
poate nregistra doar anvelopa
semnalului. Forma acesteia se mo-
n cazurile patolpgice. n fi-
gura 1 b este fonocardio.-
gram a iar n figura 2 snt
prezentate fonocardiograma nor-
(a) n cu diferite
cazuri patologice: (b) -
(c) - mitrala,
(d) - .
JOS
tranzistorul T1 SI deci releul an-
. prin contactul
8,8 V dispersiei pa-
rametrilor diodei Zener PL9V1) pe
intrarea neinversoare a
lului. Deci, cnd tensiunea pe intra-
rea neinversoare 8,8 V
(cnd la bornele MN avem 14,4 V), II
n starea
de jos o cu ei, prin interme-
diul contactului releului, se modi-
tensiunea pe borna neinver:.
soare de la 8,8 V la 6,5 V, deci ten-
siunea la borna inversoare. a ope-
poate la
6,5 V (Ia bornele MN avem 10,8 V).
ca re.ieul modifice starea,
. Cnd

Re
ND
c
14,4V
tensiunea pe borna inversoare
sub 6,5 V (deci la bornele MN
mai de 10,8 V).
n starea SUS la
tranzistorul n
leul modificnd
siuflea pe borna neinversoare
6,5 V la 8,8 V ciClul se
montajul realizeaza un hi
conform diagramei din figu
Chiar tensunea bateriei
la nceput mai dect cea
(10,8 V), dispozitivul ancl
releul prin intermediul
contact poate pune sub t
un contactor care
contactele normal deschise
mulatorul la redresorul care-I
(prin contactele normal
chise ale contactorului se poate
necta acumulatorul la receptorul
care-I
Pe DC acumu
este conectat la receptor
nea ia borne nu poate
deci CD este
n sensul de la C la D.
De remarcat dispozitivul
fi folosit ca semnalizator
starea bateriei; atunci cnd
nea este ntre 10,8 V 14,4 V,
este avem starea
care poate fi
un LED sau un bec. Cnd tensiu
scade sub 10,8 V (deci pe i
inversoare tensiunea este sub
V). n
rea de sus, modificnd pragul
6;5 V la 8,8 V pe intrarea
soare.
CORNEL DELICOSTEA
StetoscopUI este un instrument
medical pentru perceperea zgomo-
telor produse de diferite organe n
(n special
in(ma).
In ultimii ani s-au realizat steto-
scoape electronice care permit am-
plificarea sunetelor audierea lor
n difuzor sau (Walkman),
astfel nct, de exemplu, cei care
trebuie n tehnica auscul-
t
a
TEHNIUM 1
pot beneficia de m-
cu profesorul lor.
Stetoscopul electronic poate fi
folosit, de. asemenea, pentru nu-
inimii n cazul n
care pulsul pacientului este dificil
de sau pentru determina-
rea de recuperare
un efort (de exemplu la sportivi).
Schema bloc a unui stetoscop
electronic este n figura 3.
Personal am folosit n realiza-
rea audio radiocasetofonul
ntr-o ca n figura 4, deoa-
rece am conside-
rat-o amator. In-
formativ, casetofonul utilizat n
teste este produs de firma SONY,
model CF 420L, ceare pen-
tru diverse accesorii, printre care
mufe pentru microfon Pu-
terea audio a lui n manualul
service este d.e 2,7 W, iar tensiunea
de alimentare de 6 V, ra baterii sau_
de la Nu am intervenit n
lui
Am conectat la borna MIC din ex-
terior un microfon, la nceput di-
rect, apoi prin intermediul unor fil-
tre.
Pe am nregistrat
inimii ce s-au auzit pentru fiecare
caz.
FT j 1
lok T10k T
I o,2zjJI
FTj 2
10k VOk. T
22n I 2ZrL[
Referitor la schema convertorului
din revista "Tehnium" nr. 1/1989,
pag. 18, care bateria de
15 V din dotarea aparatelor "MA-
VO-35", pentru radioamatorii ce nu
de recomand o
mai ce
transformator pe tole (fig. 1).
LISTA PIESELOR PRINCIPALE
T1, T2=EFT321, EFT322, EFT323;
C 1 =condensator electrolitic 10 J.l.F /3
V C2=condensator cera-
mic disc - 10 nF; C3=condensator
TEHNIUM 12/1989
Am folosit diferite filtre pornind
de la cele din fig. 5, prin
schimbarea condensatoarelor cu
diverse valori situate ntre cel de va-
loare cel de valoare mi-

Filtrele utilizate ca punct de ple-
care n teste, FT J 1,2, au
de la aproximativ 50 Hz, res-
pectiv aproximativ la 500 Hz, iar fil-
trele FTB 1,2 au banda de
de 8-12 Hz respectiv aproxima-
tiv 500-1 800 Hz.
Fonocardiografia fiind o
de investigare s-au stan-
dardizat sisteme de pe
benzi de a zgomotelor
suflurilor cardiace. Unul din cele
mai utilizate sisteme de n
Europa este sistemul Maass We-
ber, care de
la 20 dB ale filtrelor trece-sus,
de compensare a caracteristicii de
trece-jos toracice (din
motivele expuse n introducere)
pantele de atenuare la: 35 Hz cu O
70 Hz cu 18
140 Hz cu 24 250 Hz cu
24 400 Hz cu 24 dB/oc-
Astfel, cu standard
ale benzilor de J
banda de 2()-'-:75 Hz,
M1 banda de medie 1,
FTB
-;'1;11-
1,21'
ION RAICU
electrolitic 10 V -
130 !l-0,25
W; 180 H
-0,25 W; cu germaniu
EFD107 sau 108; stabiliza-
toare PL 15Z; TR - transformator cu
tole din ferosiliciu, provenit de la ra-
dioreceptoarele mai vechi de tip
"Mamaia" sau "Nordic" (s-a folosit
transformatorul defazor).
Datele bobinelor snt: n 1, n2=2x6
spire 'CuEm <1>0.25 mm, n paralel;
PA
MIC
75-150 Hz, n care se zgo-
motele cardiace, M2 banda de frec-
medie 2, 150-300 Hz,. I
banda de 3Q()-.-: 1 000
Hz, n care se suflurile
cardiace.
Am folosit un casetofon deoa-
rece am avut avantajul
de inregistrare-redare, nu am avut
probleme cu fenomenul de micro-
fonie, aparatul este portabil (ali-
mentat la baterii. sau dela
.. La o
cu CI tensiunea ar
fi fost de 9 V, preamplificatorul ar fi
fost, de exemplu, cu J.l.A741 , iar AAF
cu TBA790 sau Tr.A150. dar s-ar fi
ivit probleme specifice' montaJelor
n3, n4=2x8 spire CuEm <1>0,25 mm,
n paralel; n5=250 spire CuEm <1>0,25
mm. Cablajul se de catre
fiecare radioamator prefe-
n de piesele disponi-
bile.
Acest montaj se introduce ntr-o
din (fig. 2), se
cositoreste pe margini, caseta fiind
(Walkman)
audio.
ca fiecare utilizator
zona pe corp n care mi-
crofonul poate sesiza zgomotele
inimii cel mai bine, ascultarea
casetei interpretarea concluziilor
trebuie unui medic.
Casetofonul si microfonul folo-
site de mine pot fi nlocuite cu ori-
care altele, iar filtrele pentru orice
standard pot fi proiectate cu ajuto-
rul calculatorului.
Medicina omului ne n-
ca din cnd n cnd ne facem
cte un control preventiv, un
proverb popular spune "omul
ct timp inima lui bate";
din punct de vea ere electric.
La capetele acestei mici casete se
vor de
cablaj imprimat cositorite de aseme-
nea ele pe Pe aceste mici
de cabiaj vom culege ten-
siunea de 15 V
aparatului "MAVO-35" n cazul
pe scala de x 10 kO.

CABLAJ
COSITORESTE
'
sau
PLANUL DE IMPLANTARE
Pentru a usura munca radioama-
torului vom da unele refe-
ritoare la montarea reali-
zarea conexiunilor.
Mufa de conectare a LNC-ului
este montata direct pe peretele In-
cintei ecranate care se afla
fieatorul de Pe panoul
spate al o
pnn care
afara cutiei.
du-se
dioda Zener
tul Zener).
astfel:
din
rezistenta de sarei na a
'de semnalizare
se urmareste o
03 se dimen-
dioda
- pentru treapta 1, 1,8 -:- 10
strumentul de masura i se n
circuitul de contactele
a-c ale n serie cu se-
mireglabilul R19 (50 cu ajutorul
caruia se regleaza de la
10 V;
- pentru treapta a II-a, 9 -;- 22 V,
cnd dioda Zener 05 (9,2 V) intra n
circuitul. Instrumentului
de masura se comuta prin contac-
tele b-c, n serie cu semireglabilul
TEHNIUM 12/1989
nu trebuie izolat de radiator deoa-
rece terminalul legat la se
conecteaza si la masa
Celelalte terminale le,
evident, izolate de radiator. Pentru
aceasta, n radiator se vor da doua
cu un diametru 3 ast-
nct celelalte doua
fara sa se
regleaza ca-
pentru a
scontate,
rnrnr\l,r1.:>r,t",l", au fost verificate
alese nct cele mai
sau mecanic) sa fie de
calitate. Este cazul poten-
P1 (10 lin.) P2
(500 n, lin.), primul pentru reglajul
grosier al tensiunii de al doi-
pentru reglajul fin, notat cu
':'V.
Pe partea cablajului unde se vor
componentele trebuie mon-
ecranele n interiorul carora se
afla partea de Ecra-
nele se confectioneaza din de
fier cu grosimea de 0,5
Aceste ecrane se vor suda cu
cositor tot conturul. Dupa mon-
tarea fi ecare
Colectorul tranzistorului oscilator
0802 se sudeaza direct pe conden-
satorul de decuplare C808 ct mal
scurt
0803 se monteaza n
peretele incintei
acestuia se va suda ct
sibil la masa
r808 se
li
(URMARE DIN NR. TRECUT)
1;llllllllfffffffffffffflffflflfflflfllfflfflfff
PR06RA" DE E'USIE SI RECEPTIE PE CUI Z f
1; PE INTERFATA SERIALA f
1; S 1 O . f
IAff'ffffff'fffffffffffff'ffffffff'fffffff'fffff
fi SE6
OR6 l11H
S IOA ESTE DESTINAT CO"UNICATIEJ
II::;IOCO" Egll IEIH
EgU IEIH
l' C Te
!CLKI EgU IDIH ;TRANSI'IISIE
IjCLK2 EgU ID2H ; RECEPTIE
ID"A EgU 81H'
I BDOS EgU 0SH
ISTART:
CTC
I lD A
1
5DH
I OUT (LLKI),A
LD A
l
l2
OUT (LLKI),A
r LD A 5DH
OUT (CLK2J,A
LD A
l
l2
I OUT (LLK2) A
1; PR06RA"ARE SIO A '
! FICARE CUVINT DE MOD TREBUIE PRECEDAT DE
1; SCRIREA IN WRI A NU"ARULUI RE6ISTRULUI CE
1; VA FI AFECTAT
LD HL1INISIOA
[il LD C,::;IOCOI'I
lD 1,11
OTIR

lD
LD
CALl
lD
CALl
LD
CP
JP
CP
,1,i JP
JR
C,S9H
DE
b
Er10RREC
iD S
C
1
IIH
B.uOS
fRASPUNS> ,A
Rpt

ZbRASPOK
E RR
jE"ISIE SAU RECEPTIE?

.; COMPLETARE F C B CU NUME FISIER
LD C 89H

i
il lD HL,NNUPlE+2
lD DE,NAf1E
LD A
1
(NNU"E+l)
CP "IH'
JR Z,RASPOK
LD C,A
LD J I
CAlL lDIR
SI ACU" DESCHIDE" FISIERUL
, lD DE Fei
lD A
1
1RASPUNS)
CP 111::
11
JR
lD
JP
U)
lD
CAll
JP
LI)
CALL BDOS
JP RElCP"
;ffffffffffffffffffffffffffffffffff .
; E"ISIE f
ifffffffffffffff'ffffffffffffffffff
tiETFIS:
LD. DE,FCB
LD C 14H
CAlL BDOS
CP 80
JP NZ,6ATA
LD HL,DI'IA
E"ISIE:
LD B, i28
LD A 00H
OUT (SIOCOI'I) A
IN . Al CSIocolu .
AND . 14H
CP 111111011
JR NZ,EttISIE
SEPOATEE":
lD A (HU
OUT (SIODAT),A
INC HL
DJNZ E'USIE
JP 6ETFIS
;fffffffffffffffffffffffffffffffff
; RECEPTI,E f
i'ftf'fff'ffffff'ffffffffff'ff'ff'
",ECE?:
lD Hl ENDPROS
LD (ADRCRT)/HL
CALL PRI"IIDO
RECEPTIE:
CAll ESCAPE
58T
IN Al (SIOCOM)
AND 0 H
CP al0BilB1B
JR NZ,RECEPTIE
; CARACTER PRIMIT ;FACE" INPUT
IN A.(SIODAT)
CLOSE:
lOOP:
SATA:
lD Hl,(ADRCRT)
U) (HU ,A
INC Hl
LD (ADRCRT),HL
LD HL,(LUNSI"EJ
DEC Hl
lD A,L
OR H
JR Z,ClOSE
lD (lUNSIHE),Hl
JP RECEPTIE
lD
LD
EX
lD
LD
LDIR
lD
lD
lD
DE, ENDPROS ,
(SALVDE) ,DE
DE,HL
IC,128
DE,aIM
DE1FCB
el SH
BDS
; IN DE DE +128
LD CJIIH
CALL BvOS
RETep":
LD C
1
11H
CALL BvOS
PRHUIDOI:
;PRIttIl. DOI- OCTETI REPREZINTA LUN61l'lEA TOTALA
;A PROGRA"ULUI RECEPTIONAT
CAU ESCAPE
LD A IIH
OUT
IN A, (SIOCO")
AND 81H
CP 11H
JR NZ,PRI"IIDOI
IN A, (SIODAT)
LD (LUN6I"E+l),A
LD HL,(ADRCRT)
LD (HU ,A
INC HL
CAR2:
LD (ADRCRT),Hl
LD A 00H
OUT (SIOCO"),A
IN Al (SIOCOI'I)
AND la H
CP 11H
JR NZ,CAR2
IN A,(SIODATl
LD (HU ,A
INC HL
LD (ADRCRT),HL
DEC A
DEt A
LD (LUNSI"E),A
REI
LDIR:
;RUTINA DE TRANSFER NU"E FISIER
;D E ADRESA DESTINATIE
;H l > ADRESA SURSA
;C LUNGIME SIR
NOTP:
LD A, (HU
CP
JR NZ,NOTP
lD DE,HAME+8
DEC C
INC Hl
JP RETLDIR
LD
INC
INC
(DE),A
DE
Hl
>"DEC C
RETlDIR:
ESCAPE:
LD
CP
RE!
JP
A,C
"
Z
lDIR
;RUTINA DE SALVARE IN CAZ DE EROARE
lD C,i6H
LD t
1
1FFH
CAlL JuOS
CP UH
NZ
e
l
"SM
IDOS
TEHN!UM 12/1989
LUNSH1E:
SALVDE:

RASPUNS:
OPENERR:
"AKEERR:
ENDPR06:
ENI
DJI
START
t5 1'1

<?)GWO

@".'D
1\1t..K 2Sp

CUB-Z
@DT"
4
,,'t$
DJ IAH,IDH,IE"ISIE .SAU RECEPTIE GE,R ?: $a
DJ II II
DJ IAH,IDH,IFIlE NOT FOUN $B
DJ IAH,IDH,IDISK OR DIRECTORY FUll $_
CLK. l'u1'
@
'FR.-.Mib
<D
,",Nt)
=0
RxD

RK 2Sp
T)t1)
0
HC65
ne!)
..rA.
CT&
V21t I
14 eLI( OUT
CLK.I,..


@;c
(!>-eTt.
TEHNIUM 12/1989
DT"

fi,.I.
Relea de lip PROM cu siguranje luzibile.
MEMORIILE PROM
cum am mai spus, memoria
a calculatoarelor este de
tipuri: RAM ROM, n multi-
ple versiuni tehnologii, aceasta
deoarece memoriile s-au
(URMARE DIN NR. TRECUT}
nat continuu, para-
metrii (timp de acces din ce n ce
mai mic, capacitate de memorare
din ce n ce mai mare, viznd valori
de ordinul MB n prezent) facilita-
oferite utilizatorului.
Memoriile ROM (Read Only
au cunoscut - cunosc
n - numeroase variante
care includ toate aspectele enume-
rate mai sus.
memoriile PROM (pro-
grammable ROM) se
de utilizator, programul
propriu, pentru i
este destinat calculatorul. Cum se
poate un PROM?
moduri pentru a efectua

Primul dintre moduri se
pe conectarea in serie a
A,I:OUI (U7) ,A
A,I:OUr (21) ,A
li 64
bn ,AIIUI li
(121) ,A
A,55
U2n,A
PRSErf
NOP
A
1
(121)
1,5
115
MZ,lOOP
A,(HU
(19) ,A
Hl,
DE
A,D
E
HZ,lOOP
Ing. MIHAELA, GOROOCOV
punct de memorie cu o
din AI sau NiCr (fig. 1). Prin
topirea anumitor fuzibile,
diodele vor fi de-
conectate. Fiecare fuzibila
se cu un impuls electric
puternic, la o cu
ajutorul unu aparat special de pro-
gramare.
O modalitate nu n to-
pirea unei fuzibile - deci
n supnmarea unei conexiuni -, ci
n stabilirea unei conexiuni prin dis-
trugerea unui element izolator (fig.
2) - n cazul prezentat o
Aceasta de fapt,
una din unui tranzistor
bipolar. O de
utilizator, memoriile PROM au ace-
ca cele de tip
ROM
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
15
INTRODUCERE N TELEVIZIUNE
Televiziunea poate fi definita ca
ansamblul de principii, metode
tehnici utilizate pentru transmiterea
pe un canal de prin
mijloace electrice a imaginilor n
miscare. Formarea semnalului ce
caracterizeaza imaginea, transmite-
rea acestuia reconstituirea imagi-
nii originale, ca etape n
transmisiunle de televiziune, au o
serie de aspecte particulare, speci-
fice n raport cu transmiterea infor-
de alt tip pentru a caror n-
snt necesare o cu
temeinica a de baza de
radio TV, componente circuite,
ct o vedere de ansamblu asupra
principiului transm.iterii imaginilor
Ing. CRISTIAN IVANCIOVICI
Principiul de al televiziunii
alb-negru ((AN), ct n culori l
constituie descompunerea imaginii
ntr-un anumit nU'mar de elemente,
care este n de sistemul utili-
zat. La televiziunea alb-negru se.
transmite pentru fiecare element o
singura ce mo-
dul n care este iluminat. Aceasta
este de Ea
este n mod succesiv cu o
suficient de mare pentru
ca imaginile reconstituite nu dea
impresia de plpire. Deci putem
spune imaginea care se transmite
un interval de timp este descom-
ntr-un de imagini sta-
tice pe care le denumim cadre, iar
cadrul, la rndul este transfor-
mat ntr-o succesiune de Z linii.
Procesul de descompunere a imagi-
nii n cadre si linii avnd ca rezultat
formarea unui semnal s(t) poarta
numele de explorare. El se reali-
fie prin baleierea unei supra-
(continue sau discontihue) sen- ..
la pe care se proiec-
cu un fascicul de
tuburilor
citirea sec-
de celule ele-
formeaza regiu nea foto-
dIS;DO:ZltIVe,.!or cu transfer
pul
cala).
Semnalul
explorarea
care este
de
mele de
gura se observa
se ba-
nere a unui semnal pe intervalul
explorare a liniei aa'. Pentru caz
care semnalul la
cum este cel dir:l
gura, 1, se semnal video
'tiv. In unui semnal
valori cu att mai mici cu ct lu
este mai mare, semnalul vi
este negativ. Atributul pozitiv sau
negativ deci
cu valoarea nu
polaritatea semnalului. fi-
ind n mod o
semnalul video este, de ase-
menea, de o polaritate.
Valoarea medie a semnalului sau
componenta pe o
medie
n imagine pe regiunea co-
va fi pen-
tru semnal video pozitiv.
cum am interva-
lele n care fasciculul de electroni se
ntoarce nu pot fi orict de
mici'. n aceste perioade de timp, ni-
velul semnalului trebuie fie astfel
nct la reconstituirea imaginii sa nu
urmele spotului pe ecranul tu-
bului cinescop; se utilizeaza. un nivel
de semnal superior nivelului de ne-
gru, iar semnalul corespunzator se
semnal de stingere. Vor
exista deci semnale de stingere pe
respectiv pe
care trebuie n du-
ntoarcerile fasciculului de ex-
Reconstituirea fidela el ima-
impune o sincronizare
a sistemelor de baleiere de recep-
cu cele care au efectuat explora-
rea imaginii proiectate pe
traductorului optoelectronic
mului de a
de luat Se
SI
standardizata Daca se consl-
numarul total de linii de ex-
este atunci numarul
pe verticala
avem n acest
un de sunete egal cu -Z =
il
Pentru

Hz. acest fei nhtlnom
MHz, ceea ce este
(1 )
Valoarea foarte mare a
maxrme a semnalului video a
unor
. rarea pe ct
afecta calitatea
tul
12/1989
plex n amplitudine o
de a unui
de imagine TV, amplitudi-
nea a (100%) se
pe durata impulsurilor de sin-
cronizare linii. Impulsurile de stin-
gere snt la un nivel de 75%, iar ni-
velul de negru al semnalului video
util este de 72%. Nivelul albului este
de 10%. Aceasta nu se
atinge un grad de modul a-
mai mare de 90%. Simultan cu
imaginii, are loc o
transmisie a sunetului canalului TV
de de 10% (care nu
semnal video).
Impulsul de sincronizare linii are
durata de 4,7 fJ.S este asi-
metric impulsul de stingere li-
nii, el cu 1,5 fJ.S acest
impuls. impulsul de sincroni-
zarp. linii un palier al impul-
de "'LI durata de 5,ts J,ts,
f
n televiziunea in
transmiterea impulsu-
a culorii.
NR. VIITOR)
Il
r
.:.
ii' !
ii,]' !

\
Circuitul C520, devenit foarte cu-
noscut n ultimul timp, constituie
piesa a numeroase scheme
de aparate de masura tip AVO-me-
tru.
lata cteva date din foaia de cata-
log a acestuia:
-- U alimentare: max. 7 V;
-- U alimentare pentru
nare V;
-- U intrare: max. 15 V;
-- U terminal de control (6):
versie rapida 3,2--;-5,5V; conversie
lenta 0-;-0,4 V; memorare 0,8-1,6 V:
-precizie: 0,1% (1 digit);
- de intrare a voltme-
trului echipat cu CI C520: 10 kO/V.
Acest din parametru, mai
tin cunoscut, trebuie supus
n mod deosebit. Din
reasca de a de in-
trare a voltmetrului echipat cu con-
vertorul A/O C520, con
structori aleg valori nepotrivite
tru rezistoarele divizorului de
siune.
exemplu, realiza-
rea unei de intrare de
100 kH/V, rezistiv aplicat
C.1. va avea, n conformitate cu fi-
gura 1, valoarea de 100 kH pentru re-
zistorul R 1
Dupa stabilirea zeroului a
tului de (999 mV) scala
V, o tensiune de 400 alta de
600 mV aplicate divizorului fi in-
PRE M I I
Ing- AU
Pentru constructori; amatori ce
dispun, prin recuperarea de compo-
nente din diverse montaje, de un
circuit integrat NEC (Japonia) cu in-
dicativul j.lPC1032H (echivalent cu
produsul ROHM-BA3281), le reco-
un
preamplificator' pentru cap magne-
tic, care se poate folosi cu succes la
echiparea unei mecanici de caseto-
fon sau chiar de magnetofon ce va
fi ca player-deck stereo cu
foarte bune.
montajului se poate cupla direct la
intrarea AUX a unui amplificator au-
dio.
18
utilizarea com-
nnno,.,.to de calitate, rezis-
ct mai ales condensatoarele
din intrarea circuitului in-
tegrat (se vor prefera condensatoa-
rele cu tantai solid).
Conexiunile pentru
tiC vor ct mai
cu cablu ecranat.
schema
CI fiind
I LUIC 520
Ung. DANIEL UNGUREANU,
dicate prin 405 mV, respectiv 605
mV, iar o tensiune cu valoarea de
500 mV va fi prin 510 mV.
Pentru curente eroarea
este dar va fi multipli-
cu ordinul de divizare al divizo-
rului rezistiv, astfel pe scala de
10 V, la o tensiune de 5 V,
eroarea va fi de 100 mV, iar pe scala
de 100 V, 50 V la intrare indi-
51 V.
cum arata
eroarea este la mijlocul sca-
lei, tocmai unde se majori- ,
tatea tensiunilor de
De aceea reco-
ca nu i se
o'rere din o mai
mare de 10 kH.
O liniaritate pe scala de 1 V
folosind pentru rezistorul R 1, spre
exemplu, valoarea de 100 kO, se da-
faptului sursele de
siune au n general in-
terne foarte mici, dar pe scalele ur-
n serie cu intrarea vor
aparea rezistoarele R2 sau R3 cu va-
lori mari.
de intrare va fi de nu-
mai 10 k!lN, dar numai n acest mod
se poate asigura precizia de 0,1 %.
Prin utilizarea unui etaj repetor cu
amplificator cu. compen-
sare a offset-ului, de in-
trare poate n de
schema 1 MH/V.
De remarcat ca un astfel de etaj
este necesar pentru cuplarea con-
vertorului deoa-
rece schemele cu' surse de curent
constant care rezistorul de
direct la terminalele circui-
tului integrat inconvenien-
tul mai sus ncepnd cu
III valoarea de 100 kH a rezistorului
probat.
Se atrage la
AVO-metrului pentru tensiuni al-
ternative este necesar se folo-
seasca un divizor rezistiv separat de
cel pentru C.C., deoarece factorul de
divizare se va modifica,
efectului Miller, cu att mai mult cu
ct au valori mai mari.
Se schemele de re-
. dresa re de tipul ce-
lei din figura 2. pot asigura conversia
c.a./c.c. numai pentru
la cteva sute de hertzi, indiferent de
tipul circuitului integrat, re-
ducere fiind de sa-

Pentru convertorului
C520 la tensiuni ce valoa-
rea la intrare, este
util circuitul din figura 3, care se in-
ntre punctele A Bale
schemei din figura 1, limitnd astfel
tensiunea la (3,6+0,7) V.
BIBLIOGRAFIE:
de utilizare C520, VEB
Metallurgielektronik Leipzig.
2,7k.!l
TEHNiUM 12/1989
A T RE
Montajul prezentat permite
rea duratei de a tuburi-
lor cinescop utilizate n televizoarele
cu circuite integrate. Aceasta deoa-
rece la pornirea televizorului tensiu-
nile nalte pe electrozii tubului ci-
nescop vor fi nule, iar
rea catodului etajul final linii va
primi comanda de pornire astfel
electronii nu vor mai fi din
catodul rece.
Realizarea este foarte
folosirea unei
surse suplimentare de energie, ce
poate fi un transformator de sone-
rie. EI va alimenta filamentul tubului
cinescop n curent alternativ
printr-un redresor, va alimenta
tajul suplimentar. Acesta este de
fapt un temporizator ce
elementul de un timp
prestabilit de la punerea sub ten-
siune a montajului. Cu elementele
notate pe temporizarea
poate fi din semireglabilul P1
ntre 4 si 30 de secunde.
de 'reglaj a fost n ideea
montajului pentru alte
scopuri. Pentru TV este necesar
fie ales timpul maxim.
Conectarea montajului n televizor
se va face prin intermediul unui re-
'Ieu de 12 V /50-:- 60 mA. Este reco-
mandat ca releul posede
contacte normal deschise (N.D.)
contacte normal nchise (N.I.).
Contactele N. D. se vor conecta ntre \
baza lui T701 (prefinal baleiaj H)
VIOREL
pinul 4 al modulului sincro la TV cu
5 CI. iar la TV cu 2 CI ntre baza lui
T702 R711. Contactele N.1. vor fi
folosite pentru semnalizarea
TV la pornire cu ajutorul unui
LED pe panoul frontal. Aprin-
derea LED-ului la pornirea TV in-
tensiunii n TV, res-
pectiv alimentarea filamentului tubu-
lui cinescop.
n primele momente pornire,
televizorul ca oprit ima-
gine sunet). LED-ul de pe panoul
frontal va fi aprins. trecerea
perioadei temporizate, releul anclan-
contactele N.I. se desfac,
LED-ul se stinge, contactele N. D. se
nchid, baza prefinalului linii pri-
impulsmi de deschidere de la
oscilatorul linii etajul final linii in-
n regim de lucru. Apar toate
tensiunile necesare televizorul
NTROLUL DIGITAL AL TONULUI
(URMARE DIN PAG. 9)
ROW ale lui CI9, Cl10 trec n "O" lo-
gic, ceea ce va determina la
P7 ,,1" logic, implicit reseta-
rea Se
astfel o BORROW-RESET
care va n
starea ,,00000" BORROW
este cu COUNT DOWN).
La impuls de tact, dupa
.,11111", Os a
lui CI10 va trece n ,,1" logic, ceea ce
va determina prin intermediul tran-
zistorului T1
n a ,,11111".
Pentru comanda CDA n 6 baza
tranzistorului T1 se va conecta la
Oc a lui C110. Pentru co-
manda n 8 se vor elimina tran-
zistorul T1, R 10, R9,
condensatorul C3, CARRY a
lui CI10 legndu-se la
LOAD ale lui CI9, 10. La alimenta-
rea montajului grupurile R8-C2,
R10-C3 nu-
cu ,,1110", ceea ce
asigura de mijloc, a "poten-
semnalul audio nefi-
Ind atenuat. Se poate selecta orice
nivel la pornire, prin conectarea co-
a intrarilor de n-
carcare (pentru "O", logic, acestea
se vor conecta la condensatorul
C2). P5, P6 formeaza un cir-
cuit basculant astabil cu T 0_ 0,5 s.
Conectarea logicii de comanda la
CDA se va face prin conectarea
BS
max
a logicii de la
BS
max
a CDA. Sa preferat
conectare (n loc de BS
mm
) pentru a
asigura o amplificare an-
samblului CDA - convertor curent
tensiune, ct pentru a minimiza
eroarea ce apare n cazul
rii joase sau nalte
de valoarea calculata mai sus) n
cazul comenzii n mai de
8 bit(.
TEHNIUM 12/1989
Pentru valorile din se
o amplificare de 20 dB la 20
Hz, respectiv la 20000 Hz. Amplitu-
dinea semnalului de intrare nu va
300 mV pentru a asigura un
nivel redus al distorsiunilor.
n tabel se de
trepte de eroarea la ac-
fi C1
K-6---1L! 10)JF.
1.
R1-10K
centuare 'in cazul comenzII 'in 3 "..;- 8

Montajul va fi alimentat cu 15 V
(60 mA) pentru partea analogica
+5 V (150 mA) pentru cea logica.
R3-10K
instantaneu.
Pentru a evita suprapunerea ten-
siunii de filament din
transformatorul suplimentar) cu ten-
siunea de liniilor de la
transformatorul de linii, acesta din
se va deconecta de pe picioru-
tubului cinescop. n acest fel
regimul de n curent a
tranzistorului final linii este usurat.
sarcina lui fiind cu cca 6,3 A
BIBLIOGRAFIE:
1. M. Bodea CirCuite inte-
grate liniare. Manual de Otilizare.
voI. 4, Editura Tehnica.
1980.
2. C. Bulucea, M. Vais, .. H. Profeta.
Circuite integrate liniare,
Editura Tehnica, 1975.
3. I.P.R.S.-Baneasa, Catalog de
circuite integrate digitale.
R8-10K R10-10K
10
P NTRU
ntr-o n
care de zile ploioase este
destul de ridicat. nu ne
ne ninge, sau vntul
nisipul plajei ni-I n aparat.
Acesta este motivul pentru care
posesorii de aparate fotografi ce
folosirea lor pe vreme
chiar n concediu, cnd
disponibilitatea pentru fotogra-
fiere snt mult mai ridicate. cte
imagini bune nu se pierd deoarece
ploaia, ninsoarea, vntul snt ele-
mente care dau imaginii,
I
I
I
I
I
J---
UL DE FOTOG
iar natura oamenii pot fi n
ipostaze inedite.
Acestea snt argumentele pentru
accesoriu lui pe care
vi-I propun.
Ansamblul este consti-
tuit din '
2 Flansi
3 Inel filetat
4 Filtru UV
ANSAMBLU
1
.26
RizOSmm'
pas 1 mm
3
22
,o
Randalinat
drept
2
2
Riz OSmm
pas 1 mm
5
F
M.M.
de plastic care prote-
de fotografiat, trans-
ct mai pentru
manevrarea comenzilor aparatului
prin ea;
de prindere pe aparat,
prinderea pungii
un filtru pentru protejarea lenti-
lei frontale a obiectivului de intem-
perii.
Modul se vede n figura
1.
Se
rotunda
n o
se pe mon-
strngndu-se cu inelul
ntre garnituri
cu grosimea de 0,6-1
UV (poz. 4) se cu
nu permit vizarea
la punct
de profu nzime al
obiectivului, iar cadrarea orientativ
cteva preferndu-se
pungi mai mari (de
exemplu cele de haine, din
poate proteja, de aparat,
pe acesta manevrind apa-
ratul pungii.
a monturii
are o ce nu permite intrrea
de ploaie spre obiectiv.
la 60 se
prin
obiectiv.
executarea din dural,
piesele se vor eloxa negru mat.
3
TEHNIUM.12/1989
Peste am lipit un strat
de buret de 5 mm un carton drept
(gros de 2 mm).
I IV PENTRU COPI
Placa de care le
este cu cuie 0 2,5 mm,
de prin
comprimarea stratului .de buret.
Pentru film de 60 mm,
buretele, cartonul geamul se fac
cu de 60,5 mm, iar n locul
cuielor se folosesc de an-
drele. Snt ocaziile n care
fotoamatorul copieze
prin contact un film. In acest fel, el
poate un pozitiv negativ
sau invers, ma contraste sau
mai compensante, pseudore-
lief etc. ,
Se pune nti pelicula cu
I
unui organism
nez, intitulat
tion Institute, ,n"",,.,,, ... ,,,,

vederi rl"",tinat6
pune aparatura la un set
teste specifice ""nor,...!-,,,, ... ,.,,,
pentru export.
n cazul aparatelor fotografice

a camerei, se
tatea filmului, coretitudinea
lor obturatorufui n centrul la
TE.HNIUM
Praf. MICKEV D
emulsia n sus, apoi cu emul-
sia n jos, se pentru con-
tact intim se expune la na-
sau
Ca dispozitiv de copiere se pot fo-
losi aparate de fotografiat, aparate
de rame speciale de copiat
sau o de
75
-A"
I..f"a
N
N
TE JCII?
Fiz. GH.
marginile cadrului, fiabilitatea aces-
tuia (testul celor 100000 de declan-
corecta a expono-
metrului, sensibilitatea a
fotoceluiei, spectrul de transmisie al
lentilelor obiectivului, ima-
ginii contrastul n centrul la
marginile cadrului, corectitudinea
valorilor diafragmelor pe
obiectiv, aparatului n
gama de re-
la
a accesoriilor care pot pre-
zenta pericol de electrocutare (bli-
tzuri, pro'ectoare)
Aparatele snt supuse la ntregul
set de atunci cnd snt tes-
tate prima apoi de
cte ori pe an - cte trei
Independent de aceasta,
lot exportat se prele-
1
peste cele pelicule.
Inconvenientul apare la
rea celor pelicule una de
pe ntuneric. Pentru
aceasta am construit un dispozitiv
format dintr-un ghidaj din
de plastic, fixate de un distan-
cu
190
75
Lungimea dispozitivului permite
copierea de de film de 35
mm de 5 imagini o ilumi-
nare dela cel 0,8 m (n caz
contrar se de ilu-
minar,e ntre imaginea din centru
cele marginale).
4 aurr (/J 3
2 3 4 5 6 7
1 rete lateral 2 buc
2 er 1 buc
3 ref 1 buc
4 ( arton 1 buc
5 Pla 1 buc
6 Surub M4><10 6 buc
II
7 Cui q) 2 buc
veaza un de exemplare care
snt testate Machinery Design Cemer.
institut un califi-
cativ pentru designul aparatelor.
aspectul au un
caracter original, pe eticheta
se JMDC ale Japan
deci respectiva
constituie o pentru calita-
tea aparaturii, o a "tre-
cut" testele a fost pentru
export.
'1
Snt multiple jocuri n care parte-
nerii aleg anumite prin
aruncarea unei monede, de exem-
plu, la nceperea unei partide de fot-
bal.
Schema cele
rezultate posibile prin coman-
Construit cu un circuit integrat
TBA810, particularitatea acestui am-
plificator n faptul pri-
semnal direct de la o doza

La intrare snt plantate circuite RC
de pentru intrarea de
piezo pentru intrare cap magne-
tic.
n snt
rile la canalul pentru con-
n varianta stereo.
Alimentarea se face cu 17 V se
o putere de de 5 W pe
40. La amplificatorului este
o pentru n

VTM, 22/1986
Semnalul de la este mixat
de un tranzistor MOS-FET BF900
n circuitul de se 455
kHz. Acest produs de
este trecut prin filtru ceramic am-
plificat tot de un tranzistor BF900,
tranzistor la care se poate regla ma-
nual amplificarea prin polarizarea
unei etaj
semnal pentru refacerea
rei la emisie SSB. De remarcat mo-
dul cum este construit oscilatorul de
455 kHz.
Bobina de intrare L 1 are 11 spire
din CuEm 0,5 /C1=100 pF. Bo-
bina L2 are 45 de spire din CuEm
0,2 pentru C2=470 pF, ambele bo-
bine realizndu-se pe pentru
US de la radioreceptoare. Transfor-
matoarele FI snt de in-

Oscilatorul pe
cuprinse ntre 3 995 4 255 kHz
pentru a se acoperi gama
de 3,5 - 3,8 MHz.
I .1
AMATERSKE RADIO, 10/1989
Montajul permite unor
semnale AF cu diferite nuante so-
nore, cum ar fi: efect de fading,
vibrare, etc. Toate combi-
se stabilesc prin combinarea
terminalelor A, B, C, D la
darea celor diode LED.
n acestui montaj
snt incluse tranzistoare
BC 177 sau echivalente un circuit
CMOS tip 4093.
ElEKTOR, 8/1982
t-
33p
C2
iesirea circuitului IK2. n IK 1
es'te {3E555, IK2 este un circuit 4020,
iar IK3 este de tipul 4011.
generatorului se la
un amplificator.
NOVINE, 10/1988
4,7nF
Crl00pF
1.093
SFDI,558 8F900 MPF102
MPF102 ZD SFD455B MPF102
MC1741
Sluch
'2X!Jaz 21<(J
o
TEHNIUM 12/1989
MICROCAlCUlATOR MODULAR
de utilizare specifice siste-
melor MIND.
modulele MIND ofera posibilitatea
unor sisteme de control .. pe
minima putnd fi
dintr-un singur modul
extinderea ulterioara a unor confi-
reduse este de
magistrala standard pe fiecare
modul
utilizeaza componente electronice
standard. ceea ce depanarea
sistemele MIND au fost gindite
pentru a fi folosite pe utilaje
industriale, 'in medii cu condi-
mai grele cu nivel de zgomot ridi-
cat
cheltuielile utilizatorului pentru im-
plementarea acestor tipuri de sisteme
snt reduse pot fiesaJonate pe
durata sistemului
utilizatorul poate dezvolta el
module' specifice sale utili-
zind universale,
CARACTERISTICI TEHNICE GENE-
RALE ALE FAMILIEI MIND
MIND este un microcalculator modu-
'Iar configurabil de catre utilizator, reall-.
zat cu circuite integrate di'n familia
MMN80 CMOS seria 4 000, cu
toarele caracteristici:
Margine de zgomot (min, 2
V)
Consum redus (tipic 5 V /150 mA,
12 V/50 mA)
Domeniu extins de
(---50 C", + 70 C)
Formatul modulelor este simplu
EUROCARD (100 mm x 160 mm)-'
Sistemul extensie 1/0
la 512 porturi (8 de memorie
la 128
modurile de intrerupere O.
1, 2, caracteristice microprocesorului
MMN 80 CPU, prioritatea la ntreruperi
fiind de modulului n
"DAISY eHAIN
u
este in
prima din .sertar
Tensiuni de alimentare: 5 V, 12 V
pentru sistemul extins
Magistrala sistemului este de tip
STD EX CMOS, prezentnd urmatoarele
niveluri de tensiune: VIHmin, (nivel de
tensiune minim asociat valorii logice
""') = +9 V VILmax (nivel de tt3nsiune
maxim asociat valorii logice "O") = +3 V.
suplimentare
. de la:
MICROELECTRONICA
Str. Erou
Iancu Nicolae' nr. 34 S,
TEHNIUM 12/1989
telefon
Cluj-Napoca.
5037 (referi-
sertar). '
STROE ION -
Nu se construiesc
tre TV
AVRAM - Oradea
Nu avem datele bobinelor din
nerul "Geco".
ENACHE
Din simpla
nu putem stabili ce
levizor. "' .. ",,,,,,"' ...
POSTELNICU
stanta
o baterie de 4,5
zistor de 000 n,
dioda de la acest rezis-
tor o care este
anoda.
La zarul
zistor de 240 n.
date.
EUGEN -
MA I
-Sfl- Ccnd__ 30'1

'>,t<>ndOjUlOICbll
-"c- C.,crnic.
ti.. COfId,,;rii_
:r "' .... 1I.oI2$OY.
- 73
6 ba-
curent
trecere.
trebuie
deosatoare
alte
oF).
II

S-ar putea să vă placă și