Sunteți pe pagina 1din 55

ELEMENTE DE DREPT EUROPEAN AL MEDIULUI

n eleg erea fen o m en elo r leg ate d e ev o lu ia so cietii o m en eti n co n tex tu l p ro te j rii m e d iu lu i e ste o p a rte a e d u c a ie i e le m e n ta re a fie c ru ia d in tre n o i. R e su rse n e ce sa re v ieii sc ad n g rijo r to r, iar co n se cin e le d ire cte p e ca re le sim im n u n t rz ie s ap ar. D eg rad a rea d e astz i a m e d iu lu i a fe ctea z sig u ra n a zile i d e m in e . n d o m e n i u l p r o t e c i e i m e 1d s u l u i m r e t e s c d e r e a i m p a f e u l um e n u l u i ie r ctno i p o l u r i i a s u p r a c a l i t i i v i e i i c e t e n i l o r p r i n r e d u c e r e a g e f ievc e e laos ru p r a ne at t s t r i i d e s n t a t e i p r i n r e d u c e r e a c o s t u r i l o r s u p o r t a toep u lea ci e t r n r a p o r t c u p d e a c e s t f e n o m e n . P e n t r u a t i n g e r e a a c e s t u i o b i e c t i v s e p r o m eotv e aez s o l u i i c a r e un s d v i z e a z p r o b l e m e l e s t r i n g e n t e a l e m e d i u l u i i c a r e a a s ilgau ri t i n p c r e a r e a ce m p r e m i s e l o r n e c e s a r e e l a b o r r i i u n u i p l a n d e ddeuzr v o l l2 r p r i n c i p a l a a t e n i e abita e , f i i n d a c o r d a t e f e c t e l o r p o z i t i v e c e t r e b ur iees i s iftiee l a n i v e l u l i n d i v i d u l u i : m c re a rea u n u i sistem e ficien t i u n itar d e m o n ito riz a re a p o lu an ilo r n a p , a e r, so l, re sp o n sab ilit ile n a c e st d o m e n iu fiin d la o ra a c tu a l m p rite n tre m m u lte in stitu ii; in teg rarea p o liticilo r de p ro tecie a m ed iu lu i n cad ru l po liticilo r sec to ria le d e d e zv o lta re ; din am izarea activ itii com partim entelor de m ed iu d in c a d ru l C o n s iliilo r L o c a le i a C o n siliilo r Ju d e en e ; im p le m e n ta re a leg isla ie i n a io n a le i a h o t r rilo r lo c a le cu p riv ire la p ro te c ia m e d iu lu i, la c a re se ad a u g n e c e sita te a u n e i le g isla ii lo c a le c o m p le te c a re reg le m e n tez e to ta litatea ac tiv itilo r cu im p ac t asu p ra m e d iu lu i; 3 a p l i c a r e a p r i n c i p i u l u i " p o l u a t o r u l p l cteeea e "c e n s e a m n c c e l t c e a fe c te a z d ire c t m e d iu l su p o rt c o stu rile d e te rm in a te d e im p a c tu l a c tiv it ii a su p m e d iu lu i i n u c o le c tiv ita te a n a n sa m b lu l e i; in iierea un o r p ro g ram e co eren te de ed u care a ceten ilo r n spiritu l p ro tejrii m e d iu lu i; crearea u n u i p a rten eria t n tre ad m in istraia lo cal, so cietatea civ il i celelalte in stitu ii ca re au n o b iectu l lo r d e activ itate i p ro b lem e d e m e d iu , ca re conduc la gsirea unor soluii eficiente, la mbuntirea accesului la informaii i stimularea participrii publice la problemele de mediu de interes major.4
1

P r o t e c i a m e d i u l u i = a c t i v i t a t e u m a n c o n t i e n t , t i i n i f i c f u n d a m e n s a tre, rn d rl ei p taarte a tp ea z u n u i s c o p c o n c r e t , c o n s t n d n p r e v e n i r e a p o l u r i i , m em iunne r tea i e a c o n d i i i l o r d e v i a nb ri pe Pm nt; totalitatea aciunilo r m enite s asigure conserv area resu rselo r natu rale i protejar c a l i t i i c o m p o n e n t e l o r m e d i u l u i D d c pi n a r d e p r o t e c i e a m e d i u l u i " , p r o f . u n i v . d r . E r n e s t iu o L up an , E ditura L u m ina L ex , B u cureti, 19 97 , p ag . 17 8; 2 D e z v o l t a r e d u r a b i l = d e z v o l t a r e c e c o r e s p u n d e n e c e s i t i l o r p r e z c o mu p u o mf itre a ent lr i necesitile generaiilor viitoare de a le satisface pe ale lor ; 3 P r i n c i p i u l e g a l p o t r i v i t c r u i a a g e n t u l p o l u a n t r s p u n d e i n d i f e r e n te sdtaec uflappat b i lsa s a u c a n u , adic co stu rile m su rilo r de prev en ire, con tro l i redu cere a p olurii treb uie s fie sup ortate ctre cel ce polueaz. 4 n conformitate cu Convenia privind accesul la informaie, participarea publicului la luarea deciziilor i accesul la justiie n problemele de mediu, adoptat, pe 25 iunie 1998, cu ocazia celei de a patra

Actuala Lege cu privire la protecia mediului este O.U. nr. 195/20055, modificat i completat, obiectul acesteia constituindu-l reglementarea proteciei mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor i elementelor strategice ce conduc la dezvoltarea durabil a societii. Actul normativ introduce principiul prevenirii i controlului integrat al polurii ca principiu de baz pentru autorizarea instalaiilor industriale i pune bazele sistemului de eliberare a autorizaiei integrate. Prin acest act Guvernul a instituit obligativitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, nu numai pentru proiecte i activiti, ci i pentru unele planuri i programe. Prin modificarea i completarea Legii proteciei mediului a fost creat baza legal pentru transpunerea principalelor directive europene n domeniu. Astfel, directiva privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau private asupra mediului instituie principiul precauiei n luarea deciziilor privind mediul, asigurnd luarea msurilor de protecie a mediului nc din faza de proiect a unei activiti. Transpunerea acestei directive este impus i de aprobarea proiectelor ISPA i SAPARD, prin care se acord finanare pentru proiecte din domeniul transporturilor, mediului i agriculturii. Dezvoltarea cooperrii i reglementrii juridice la nivel european privind protecia i conservarea mediului se justific prin multiple premise politice, socialeconomice, instituionale i ecologice.6 Europa are o suprafa de 10,5 milioane km 2 i o populaie de peste 720 milioane de locuitori, cunoscnd astfel o foarte mare densitate a populaiei i o industrializare puternic; combinarea acestor factori supune mediul unui impact deosebit de intens i la riscuri multiple de deteriorare. Printre efectele sale se numr: poluarea avansat a aerului, apei, vegetaiei, a celorlali factori naturali sau artificiali de mediu. Cercetri recente evideniaz un numr mare de probleme ale mediului din Europa, dintre care 12 sunt considerate a fi prioritare i de lung durat. Astfel, din aceast ultim categorie fac parte: schimbrile pe care le sufer clima (populaia continentului reprezint 13% din cea a globului, dar este rspunztoare pentru 25% din emisiile de bioxid de carbon i 16% din cele de metan aflate n atmosfer ca urmare a activitilor umane); rarefierea i diminuarea stratului de ozon din stratosfera7 (Europei i revin 35-40% din totalul emisiilor de clorofluoro-carbon i alte gaze care amenin ptura de ozon); reducerea biodiversitii8 (conform datelor specialitilor, multe specii de animale i plante se afl n declin, iar altele sunt pe cale de dispariie, dintre care 53% din cele de peti, 45% din reptile, 42% din mamifere i 42% amfibiene);
Conferine Ministeriale avnd ca subiect al dezbaterilor "Mediul pentru Europa" i ratificat de Romnia prin Legea nr. 86/2000; 5 . Publicat n M.O. nr. 304 din 30 decembrie 1995; 6 A se vedea Mircea Duu, Dreptul mediului, Tratat elementar, Vol. II, Ed. Economic, Bucureti, 1998, pag. 225. 7 A se vedea Convenia cadru pentru protecia stratului de ozon, document pregtit sub coordonarea programului Naiunilor Unite pentru mediu adoptat la Viena n 1985. Convenia prevede iniierea i dezvoltarea cooperrii juridice sistematice ntre state prin efectuarea de observaii i studii n comun, precum i prin schimburi de informaii. Romnia a aderat la aceast Convenie prin Legea nr. 84/1993. 8 . = diversitatea dintre organismele vii provenite din ecosistemele terestre i acvatice, precum i dintre complexele ecologice din care acestea fac parte;

emisiile acide9 (continentului nostru i revin circa 25% din emisiile globale de bioxid de sulf i de azot); oxidanii fotochimici i alte efecte ale ozonului din troposfer; managementul apelor dulci (distribuia regional i n timp a resurselor de ap creeaz situaii de penurie n mai multe ri din Europa central, de rsrit i de sud); degradarea pdurilor (dac, cu secole n urm, circa 80-90% din suprafaa continentului nostru era acoperit cu pduri, n prezent este numai o treime); pericolele pentru zonele de coast i managementul acestora (dintre mrile europene, Marea Neagr este cea mai afectat de activitile umane); reducerea deeurilor i ameliorarea managementului lor (Europa produce anual peste 250 milioane de tone de deeuri casnice, adic circa 350 kg/locuitor i peste 850 de milioane de tone deeuri industriale); stresul urban, riscurile chimice i accidentele majore.10 Se observ totui o" tendin general de a le include n compunerea mediului, alturi de elementele naturale, i pe cele create de om, n interaciunea i interdependena lor. Legiuitorul romn atunci cnd s-a referit la mediu a considerat c este constituit din ansamblul de condiii i elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul i subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice i anorganice, precum i fiinele vii, sistemele naturale n interaciune, cuprinznd elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale i spirituale .11 Ca urmare, i termenul de legislaie ecologic este mai larg dect cel de legislaie pentru ocrotirea naturii, incluznd n sfera sa ntreaga ambian ecologic n cadrul creia se desfoar cvasitotalitatea activitilor socio-umane. Dreptul european prevede c mediul cuprinde omul, fauna i flora, solul, apa, aerul, climatul i peisajul, interaciunea ntre aceti diferii factori, ct i bunurile materiale i patrimoniul cultural. n cadrul Conferinei Mondiale O.N.U. pentru Mediu i Dezvoltare de la Rio de Janeiro din 1992, a fost adoptat programul de aciune pentru secolul XXI, care d o definiie mediului = este constituit din toate resursele care condiioneaz cadrul de via: apa, aerul, spaiul (sol i peisaj), climatul, materiile prime, mediul construit, patrimoniul natural i cultural. n accepia sa politic, ocrotirea naturii, ca i protecia mediului considerat n ansamblul su, devine o condiie indispensabil pentru progresul social. n acelai timp realitile contemporane ne conving tot mai mult c ideea de politic ecologic trebuie s dobndeasc aceeai importan ca politica economic, generalizndu-se tot mai mult convingerea c prognoza ecologic este tot att de important pentru fundamentarea deciziilor ca i cea economico-social. Conceptul actual de mediu are un caracter dinamic care caut s cunoasc, s analizeze i s urmreasc funcionarea sistemelor protejate n toat complexitatea lor.
9

= poluani evacuai n mediu care se manifest i se msoar la locul de plecare din surs; A s e v e d e a M i r c e a D u u , T r a t a t d e d r e p t u l m e d i u l u i , V o l u m u l n o Im, i cE ,d i t u r a Eco I B u cu reti, 1 9 9 8 , p ag . 2 2 5 i u rm .; 11 A se v ed ea A n ex a n r. 1 la L eg ea p ro te ciei m ed iu lu i n r. 13 7 /1 99 5 co m p letat i m o d ific at.
10

Avnd ca scop pstrarea echilibrului ecologic, meninerea i ameliorarea factorilor naturali, dezvoltarea valorilor materiale i spirituale, asigurarea unor condiii de via tot mai bune pentru generaiile prezente i viitoare, protecia mediului se realizeaz prin utilizarea raional a resurselor naturale, prevenirea i combaterea polurii de toate felurile i a efectelor duntoare a fenomenelor naturale, cu ajutorul unor mijloace de drept. n teoria general a dreptului se admite quasi unanim c la baza formrii i cunoaterii autonomiei unei ramuri de drept stau anumite criterii: obiectul reglementrii juridice, metoda de reglementare, interesele din societatea respectiv. Obiectul reglementrii juridice constituie criteriul de baz care servete la gruparea normelor i instituiilor de drept n diferite ramuri n sistemul juridic dat. Astfel, prin obiectul reglementrii juridice se nelege un grup de relaii sociale distincte sau cu particulariti proprii. Prin urmare, obiectul reglementrii juridice al unei ramuri de drept l constituie acele relaii sociale care prezint trsturi specifice proprii. n cazul dreptului european al mediului trstura specific a relaiilor o constituie legtura lor organic cu prevenirea i combaterea polurii mediului, cu mbuntirea condiiilor de mediu, precum i cu sancionarea faptelor prin care s-au nclcat normele acestei ramuri de drept. Metoda de reglementare este acel criteriu de formare i delimitare a ramurilor de drept pe care statul l alege pentru reglementarea diferitelor categorii de relaii sociale i care face ca anumite norme juridice, dei au un obiect comun, s se separe ntr-o ramur de drept aparte. Interesele din societate reprezint un alt criteriu de formare i delimitare a ramurilor de drept. Preocuprile comunitare s-au materializat n apte volume de reglementri internaionale, dominate de principii specifice i cu un coninut deosebit de bogat. nainte de armonizarea legislaiei mediului din ara noastr cu reglementrile juridice comunitare, s-a pus problema recunoaterii n sistemul nostru juridic a dreptului mediului ca ramur de drept distinct. Pentru desemnarea acestei ramuri de drept, s-au folosit i se folosesc i n prezent diferite denumiri. Astfel, n dreptul multor ri strine ntlnim frecvent expresia de "dreptul proteciei mediului." Denumirea sugereaz ns ideea c aceast ramur nmnuncheaz doar acele norme legale care privesc relaiile de protecie a mediului: ea nu acoper n ntregime realitatea deoarece dreptul mediului privete i exploatarea raional a resurselor naturale i crearea condiiilor necesare pentru creterea calitii vieii. "Dreptul ecologic" este folosit uneori pentru desemnarea ramurii de drept "format din ansamblul normelor care reglementeaz conduita persoanelor n vederea asigurrii unui mediu corespunztor, sntos, neviciat, care s permit evoluia individual i a colectivitilor umane".12 Ecologia13 este ramura care studiaz influena factorilor externi asupra organismelor animale i vegetale, dar ea nu cuprinde i mediul artificial, adic cel creat de om, ceea ce cade de asemenea sub incidena proteciei mediului.
A se vedea Daniela Marinescu, Dreptul mediului nconjurtor, Casa de editur i pres "ansa" S.R.L.. Bucureti. 1996. pag.l1 si urm.; 13 A se vedea Mihai Berca, Ecologie general, Ed. Ceres, Bucureti,2000, pag. 3.
12

Se utilizeaz frecvent i expresia de "Dreptul mediului", prin care se dorete a desemna aceast ramur a dreptului nostru de protecie i mbuntire a condiiilor de mediu. Protecia mediului este o obligaie att a autoritilor administraiei publice centrale i locale, ct i a oricrei persoane juridice sau persoane fizice. Responsabilitatea privind protecia mediului revine autoritii centrale pentru protecia mediului i ageniilor sale locale. n capitolul VI din O.U. nr. 195/2005 modificat i compleat, dispoziii tranzitorii i finale, se stipuleaz c autoritatea central de protecia mediului este Ministerul Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului". In prezent acest minister a fost reorganizat n Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor, iar ageniile sale teritoriale n Inspectorate judeene de protecia mediului judeene. Preocuprile viznd ocrotirea naturii au contribuit la intensificarea dialogului EstVest i Nord-Sud, precum i la un proces de unificare ridicat prin intermediul unor structuri nfiinate nc din 1950 ce duc spre crearea unei Uniuni tot mai omogene i mai compacte. Prin intermediul acestui proces de unificare se realizeaz i armonizarea legislaiei cu privire la protecia mediului, avndu-se n vedere faptul ca poluarea mediului, de orice natur ar fi, nu cunoate frontiere. Astfel, unitatea natural a mediului este reclamat i favorizat de cooperarea dintre statele uniunii, un rol deosebit de important n acest sens avndul principiul "bunei vecinti". Din acest punct de vedere se poate spune c procesul de cooperare continental reprezint forma cea mai bun de soluionare a problemelor generale ale proteciei mediului, fapt subliniat n numeroase documente internaionale. In contextul acestor evoluii procesul de reglementare juridic s-a derulat mai ales sub egida a dou instane internaionale: Consiliul Europei (organizaie internaional de tip clasic, care adopt documente nscrise n cadrul dreptului internaional) i CEE (UE), sub forma dreptului european al mediului. De menionat c, n ultimii ani, ntre cele dou organizaii asistm la un fel de diviziune a preocuprilor, Consiliul ocupndu-se mai ales cu reglementarea cooperrii viznd ocrotirea i conservarea naturii, iar Uniunea cu cea referitoare la prevenirea i combaterea polurilor. Actele normative ale Uniunii Europene n materie de mediu constituie astzi un punct de referin pentru numeroase state i reprezint un model concret de colaborare supranaional ncununat de succes. Necesitatea implementrii de noi dispoziii legislative este totui necesar pentru a fixa nivelul de norme i proceduri n domeniul proteciei mediului, pentru a pune n aplicare angajamentele internaionale i pentru a asigura integritatea pieei unice. In viitorul apropiat, regulile i normele vor fi completate prin instrumente economice i reglementri nsoitoare orizontale relative la poluare.14 Toate aceste evoluii au condus la realizarea unui fascicul specific de reglementri i chiar a unei noi discipline tiinifice: dreptul european al mediului. Dreptul european al mediului este acea ramur n sistemul european ce nmnuncheaz normele juridice ce reglementeaz relaiile sociale dintre persoane fizice si juridice n legtur cu protecia mediului. Dreptul european al mediului este format din ansamblul complex al normelor juridice care reglementeaz relaiile ce se stabilesc ntre oameni privind atitudinea lor fa de natur - ca element vital i suport al vieii - n procesul conservrii i dezvoltrii n
14

A se vedea Mircea Duu, Tratat de dreptul mediului, Volumul II, Editura Economic, Bucureti, 1998, pag. 225 i urm.

scopuri economice, sociale i culturale a componentelor mediului - naturale i artificiale - precum i relaiile legate de conservarea lor, care presupune protecie i ameliorare. Din definiie putem trage urmtoarele concluzii: este o ramur distinct, autonom n sistemul dreptului; este format din norme juridice necuprinse n alte ramuri de drept, prezentnd trsturi comune care le leag ntre ele; - aceste norme juridice reglementeaz o categorie distinct de relaii sociale nscute n procesul complex al prevenirii polurii, refacerii mediului poluat, dezvoltrii condiiilor de mediu i sancionarea faptelor de poluare a mediului i nclcare a normelor dreptului european al mediului. Obiectul dreptului mediului este circumscris n legislaia mediului, n O.U. privind protecia mediului nr. 195/2005, modificat i completat. Astfel, n art. 1 se stabilete c "Obiectul prezentei legi l constituie reglementarea proteciei mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor i elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabil a societii". Obiectul dreptului mediului l formeaz relaiile sociale privitoare la protecia mediului i folosirea resurselor naturale. n concluzie, dreptul european al mediului reglementeaz urmtoarele patru categorii de relaii sociale: - relaii privitoare la prevenirea consecinelor pgubitoare, ce exprim latura cu adevrat preventiv a dreptului mediului; - relaii privitoare tot la prevenire, deoarece astfel se poate mpiedica producerea altor pagube; - relaii menite s contribuie la stabilirea corect a rspunderilor juridice i dac este posibil la refacerea situaiei anterioare polurii prin folosirea unor mijloace juridice de represie i reparaie care, aplicate corect, pot duce la evitarea altor consecine negative privitoare la mediu; - relaii sociale ce au ca scop mbuntirea condiiilor de mediu sub orice form. Cadrul general privind protecia mediului n Romnia este dat de O.U. nr. 195/2005 modificat i completat. In baza acestei legi au fost elaborate legi specifice precum Legea apelor nr. 107/1996 modificat i completat, Ordonana Guvernului nr. 78/2000 privind aprobarea Ordonanei nr. 33/1995 privind msurile pentru colectarea, recircularea i reintroducerea n circuitul productiv a deeurilor reutilizabile. Pentru aplicarea O. privind protecia mediului nr. 195/2005, modificat i completat, i a Legii apelor nr. 107/1996, au fost elaborate o serie de hotrri ale Guvernului i ordine ale Ministrului, ce pot fi clasificate astfel: - reglementri necesare pentru organizarea i funcionarea instituiilor responsabile cu aplicarea i controlul aplicrii legislaiei specifice; - reglementri privind procedurile de aplicare a celor dou legi. Obiectivul Legii privind protecia mediului este reglementarea proteciei mediului pe baza principiilor i elementelor strategice privind dezvoltarea durabil a societii. Principii generale i elemente strategice: -precauia n luarea deciziilor; -prevenirea riscurilor ecologice i a producerii daunelor; -conservarea biodiversitii i a ecosistemelor; -poluatorul pltete"; 6

-nlturarea cu prioritate a poluanilor care pericliteaz nemijlocit i grav sntatea oamenilor; -crearea sistemului naional de monitorizare integrat a mediului; -utilizarea durabil; -meninerea, ameliorarea calitii mediului i reconstrucia zonelor deteriorate; - crearea unui cadru de participare a organizaiilor neguvernamentale i a populaiei la elaborarea i aplicarea deciziilor; dezvoltarea colaborrii internaionale pentru asigurarea calitii mediului. n prezent se constat o serie de probleme ale mediului aprute ca urmare a ponderii considerabile a industriilor puternic poluante, utilizrii masive a surselor de energie bazate pe consumul de crbune i petrol, primitivismului echipamentelor i materialelor, acestea fiind caracteristici ale unor structuri industriale deosebit de nocive pentru natur. Poluarea apelor (subterane i de suprafa), a aerului, deeurile, inclusiv cele toxice .a., se adaug marilor i dificilelor probleme ale tranziiei spre economia de pia, ori le agraveaz n mod considerabil. Adoptarea noilor strategii i politici, precum i prioritile, depind n mare msur de fiecare ar n parte, dar i de conjunctura economic i politic intern, ct i de cadrul asistenei i ajutorului internaional. Un rol deosebit l are, din acesta perspectiv, apropierea i armonizarea normelor i reglementrilor n materie de mediu existente i aplicabile n estul i vestul continentului i aceasta cu att mai mult cu ct acest lucru este dorit de ambele pri. De altfel, documentele Uniunii Europene identific cel puin trei factori care concur la promovarea acestei armonizri. n acest context, din punct de vedere politic, numeroase state central i esteuropene, inclusiv Romnia, i-au manifestat dorina de a adera la Europa comunitar. Aa se face c armonizarea legislaiei lor cu normele i standardele Uniunii Europene reprezint elementul motor al procesului de transformare a acestora. Totodat, Uniunea European i-a definit clar problemele-cheie i perioadele n colaborare cu rile vizate.15 De exemplu, acordurile de asociere (Association Agreements) ncheiate cu ase state est-europene cuprind angajamente directe i pozitive inclusiv pentru domeniul mediului. Concomitent, evoluia raporturilor dintre fostele ri comuniste relev emergena unei armonizri regionale, al crei scop este acela de a menine i dezvolta formele de cooperare, n special economic, ntre acestea. Totui, n acest context i fac loc, din ce n ce mai mult, i msurile viznd protecia mediului i conservarea naturii. Astfel, se poate vorbi de o evoluie a politicii, care, acompaniat de valul ecologist cunoscut de aceast regiune n ultimii ani, stimuleaz preocuprile de aliniere la normele OCDE n materie. La nivel comunitar trebuie sa se instituie un sistem legislativ diferit de la ar la ar i n funcie de particularitile fiecrui stat n parte. Exist chiar o tendin ca n rile din zon s se instaureze un cadru legislativ relativ complex, deosebit de variabil de la o ar la alta i diferit considerabil de cel al OCDE. Astfel amplificate, normele n materie de protecie i mediu devin o condiie necesar pentru a convinge investitorii i partenerii comerciali poteniali c produsele din
15

A se vedea Ion Grigore Sion, Ecologie i drept internaional, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1990, pag. 32 i urm.;

Est rspund parametrilor rilor lor. Iar aceast exigen sporit ar garanta deci accesul la pieele occidentale. n prezent, la nivelul continentului, numeroase puncte nevralgice n ceea ce privete activitatea de protecie a mediului, precum contaminarea apelor transfrontaliere i poluarea crescnd a aerului, care se anun ca prioriti absolute. n acest sens exist la ora actual numeroase proiecte de colaborare ntre state pentru protecia componentelor mediului acvatic (Dunrea, Marea Neagr, Marea Baltic). Folosirea unor tehnologii mai curate i asanarea activitii economice angajeaz, de asemenea, aceste ri pe calea n care armonizarea se impune ca o strategie posibil i avantajoas, ns realizarea acestui deziderat implic costuri foarte mari i chiar imposibil de realizat pentru numeroase state fr un ajutor substanial din exterior. Estimrile efectuate de specialiti asupra problemelor ridicate de poluarea16 n aceste regiuni au permis evaluarea costurilor pe care le-ar implica politica de prevenire i msurile de epurare, constatndu-se astfel cifre intangibile pentru numeroase state. n raport cu unele calcule efectuate de specialiti, cuantumul total al investiiilor n domeniu, necesare pentru refacerea ecologic a regiunii, s-ar ridica la 100108 miliarde de EURO, respectiv 1000 de EURO pe cap de locuitor. n privina Romniei, conform unei prime evaluri, costurile aproximrii cu legislaia i practicile comunitare privind protecia mediului s-ar ridica la peste 10 miliarde $ USA. Aceste cifre risc i s creasc considerabil n urmtorii ani, dac nu se adopt msuri adecvate de urgen. Pentru o bun implementare a principiilor integrrii trebuie s se aib n vedere dezvoltarea unor tehnologii economice durabile, n acelai timp asigurndu-se o cretere economic durabil. Astfel, aceste ri trebuie s recurg la instrumente economice care rspund nevoilor lor specifice, putnd interveni eficient n finanarea i concretizarea obiectivelor de armonizare i avnd importante implicaii la nivelul competitivitii respective a fiecrei ri i schimbrilor impuse de reform. Toate acestea constituie premise favorabile ale integrrii ecologice a statelor central i est europene n Uniunea European, pe calea armonizrii reglementrilor i normelor n materie, crendu-se astfel standarde continentale unice i uniforme. Ca multe alte ri est-europene, Romnia a motenit din regimul comunist grave probleme de mediu, cauzate de politica industrial bazat pe productivitate ridicat, care nu a inut cont de impactul asupra mediului i de sntatea oamenilor. Cele mai grave probleme se ntlnesc n urmtoarele sectoare: calitatea apei, gestionarea deeurilor i poluarea aerului i a solului. In noul context al negocierilor de aderare a Romniei la Uniunea European, alinierea la standardele Uniunii Europene de protecie a mediului a devenit o prioritate important i una dintre cele mai mari provocri ale procesului de aderare. Procesul de aliniere la standardele UE n domeniul proteciei mediului include dou componente: - aproximarea legislativ;

A se vedea Mircea Duu, Ecologie. Filosofia natural a vieii, Editura Economic, Bucureti, 1999, pag. 57 i urm.

16

- reforma instituional care necesit dezvoltarea unui mecanism instituional corespunztor, capabil s aplice i s monitorizeze implementarea acquis-ului comunitar. 1. PRINCIPIILE DREPTULUI EUROPEAN AL MEDIULUI

Principiile generale ale dreptului european al mediului sunt idei generale i comune tuturor normelor dreptului mediului ce cluzesc coninutul acestor norme i reflect ceea ce este esenial n ele, contribuind astfel la aplicarea lor corect. Principiile dreptului mediului pot fi formulate direct n normele acestei ramuri de drept sau pot fi deduse pe cale de interpretare a acestor reglementri legale. Obiectul O.U. privind protecia mediului nr. 195/2005, modificat i completat, l constituie reglementarea proteciei mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor i elementelor strategice ce conduc spre o dezvoltare durabil a societii. Pe lng principii, O.U. nr. 195/2005 modificat i completat, stabilete i elemente strategice de baz care duc spre o dezvoltare durabil, dar i spre crearea sistemului naional de monitoring integrat al mediului, utilizare durabil, meninerea i ameliorarea mediului, reconstrucia ecologic etc. Modalitile de implementare a principiilor i a elementelor strategice sunt: - adoptarea politicilor de mediu, armonizate cu programele de dezvoltare; - obligativitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului n faza iniial a proiectelor, programelor sau activitilor; - corelarea planificrii de mediu cu cea de amenajare a teritoriului i de urbanism; - introducerea prghiilor economice stimulative sau coercitive; - rezolvarea pe niveluri de competen a problemelor de mediu, n funcie de amploarea acestora; - elaborarea de norme i standarde, armonizarea acestora cu reglementrile internaionale i introducerea programelor pentru conformare; - promovarea cercetrii fundamentale i aplicative n domeniul proteciei mediului; - instruirea i educarea populaiei, precum i participarea organizaiilor neguvernamentale la elaborarea i aplicarea deciziilor. 5 n anul 1972, la Stockholm, n cadrul Conferinei O.N.U. pentru mediu, au fost adoptate 26 de principii dup care se orienteaz toate activitile desfurate n vederea proteciei i mbuntirii condiiilor de mediu. Principiile dreptului mediului au dou orientri: pe plan internaional; pe plan intern. Pe plan internaional se are n vedere principiul colaborrii ntre state n vederea protejrii mediului, al informrii, al ntrajutorrii, al analizei efectelor polurii dincolo de graniele unui stat, al consultrii cu statul expus polurii, al asigurrii accesului egal al locuitorilor altor teritorii la procesul privitor la poluare, al interdiciei

discriminrii etc. Principiul bunei conduite ecologice se aplic problemelor transfrontiere i comerului internaional.17 n cadrul procesului de elaborare i aplicare a reglementrilor europene privind protecia mediului s-au cristalizat i se afirm sub diferite forme o serie de principii generale. Menionate iniial n programele periodice de aciune, acestea i-au gsit expresia juridic n prevederile art. 130.R.3 al Tratatului de la Roma, introdus prin Actul Unic din 1987, care le-a conferit o aplicare obligatorie. Astfel, Paragraful 2 al articolului stabilete c aciunea Comunitii n materie trebuie s se fondeze pe trei principii: aciunile preventive, corecia polurii la surs i principiul "poluatorul pltete. " Desigur, nu este vorba de noi principii, ntruct acestea fuseser definite n cel de-al doilea i al treilea program de aciune n domeniul mediului. Acelai articol a stabilit c exigenele privind protecia mediului sunt o component a celorlalte politici ale Comunitii. O atare cerin a marcat o etap nou n dezvoltarea dreptului european al mediului. Dimensiunea proteciei mediului marca acum, n mod obligatoriu, toate politicile comunitare, alturi de consacrarea unui domeniu propriu ca atare. Pe plan intern, abia dup 1989 au nceput s se pun bazele unei legislaii n domeniul proteciei mediului, cnd a nceput s se acorde o mai mare importan problemelor legate de mediu. Articolul 3 al OU nr. 195/2005 modificat i completat subliniaz principiile i elementele strategice ce stau la baza acestei legi, n scopul asigurrii unei dezvoltri durabile - care sunt i principii ale dreptului mediului. Principiile cuprinse n art. 3 sunt, spre exemplu cel al precauiei n luarea deciziei, principiul prevenirii riscurilor ecologice i a producerii daunelor, cel al conservrii biodiversitii i a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural, principiul "poluatorul pltete" etc. Considerm util s prezentm n continuare principiile dreptului mediului: 1. Principiul consacrrii legislative a proteciei mediului ca obiectiv de interes public major; 2. Principiul prevenirii riscurilor ecologice i a producerii daunelor - prevenirea riscurilor constituie scopul principal, esena proteciei mediului dnd raiune acestei activiti - sau limitarea efectelor duntoare care s-ar putea produce dup ce poluarea a avut loc; 3. Principiul precauiei n luarea deciziilor de ctre autoritile pentru protecia mediului i alte autoriti ale administraiei publice locale i centrale ce desfoar activiti n legtur cu protecia mediului. Precauia, ca msur de pruden, include prevenirea unui pericol posibil n legtur cu mediul pentru a preveni poluarea, fiind astfel nrudit cu principiul prevenirii polurii; 4. Principiul conservrii biodiversitii i a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural. Biodiversitatea exprim diversitatea dintre organismele vii provenite din ecosistemele acvatice i terestre, precum i dintre diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii i ntre diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii i ntre ecosisteme;

17

A se vedea O.U. privind proteciei mediului nr. 195/2005, modificat i completat;

10

5. Principiul "poluatorul pltete" exprim ideea c agentul "poluant", adic persoana care cauzeaz mediului un prejudiciu, va rspunde indiferent dac fapta sa este culpabil sau nu; 6. Principiul prioritii sntii i vieii oamenilor este o idee cluzitoare destul de important de care in seama toate reglementrile care privesc protecia factorilor de mediu i care trebuie avut n vedere n toate mprejurrile practice, dat fiind poziia central a omului n mediul su natural i artificial; 7. Principiul realizrii i coordonrii activitii de protecie a mediului de ctre stat exprim ideea c statul organizeaz i realizeaz ntreaga activitate de protecie a mediului; 8. Principiul bunei vecinti, n dreptul internaional reflect obligaia statelor de a asigura c activitile exercitate n limitele jurisdiciei lor naionale nu trebuie s cauzeze daune mediului altor state; 9. Principiul cooperrii ntre state n domeniul proteciei mediului potrivit Principiului 24 din Declaraia de la Stockholm, problemele internaionale care se refer la protecia i mbuntirea condiiilor de mediu trebuie s fie abordate n spirit de cooperare ntre toate rile, pe picior de egalitate.18 Enumerm n continuare cteva principii ale dreptului internaional: a. Suveranitatea statelor i dreptul lor suveran asupra resurselor naturale vor fi exercitate fr a cauza daune altor state; b. Un stat care a suferit daune cauzate de alt stat are dreptul la reparaii; c. Deciziile viznd amenajarea teritoriului i activitile cu consecine pentru populaie i mediu vor fi luate innd cont de ansamblul factorilor de mediu; d. Precauia, prevenirea daunelor att ct e posibil, ca i utilizarea durabil a resurselor trebuie avute n vedere n procesul dezvoltrii; e. Informarea participanilor, potrivit principiilor subsidiaritii i responsabilitii partajate, favorizeaz cooperarea pentru dezvoltare durabil. Studiul politicilor i programelor de aciune promovate la nivel european n materia proteciei mediului relev afirmarea unor reguli cu valoare de principiu, care dau substan i consisten activitii Uniunii Europene n domeniu. Multe dintre elementele acestora au cunoscut o recunoatere juridic fr ca, prin aceasta, s se substituie principiilor generale ale dreptului european al mediului. Ele rmn mai departe preponderent norme de conduit politic a statelor membre ale UE, cu toate consecinele care decurg de aici (la nivelul obligativitii, naturii sanciunilor n caz de nerespectare .a.). Cu toate acestea, principiile exprimate n documentele politice ale UE contribuie la precizarea i dezvoltarea semnificaiilor reglementrilor juridice comunitare existente i la afirmarea regulilor dreptului european. Astfel, cunoaterea lor contribuie la o mai bun nelegere, interpretare i aplicare a dreptului european existent i a perspectivelor sale de dezvoltare. Principiul promovrii nivelului de aciune cel mai adecvat (principiul subsidiaritii). A fost exprimat pentru prima dat n Programul de aciune lansat n 1973. Principiul se bazeaz pe ideea c statele membre rmn responsabile pentru politica lor n domeniul mediului i, n consecin, nu numai c orice intervenie comunitar nou
18

A se vedea Ernest Lupan, Dreptul mediului, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2002, pag. 55 i urm.

11

presupune justificarea oportunitii sale, dar i c numai aciunile eficace la nivel, comunitar trebuie exercitate la acest nivel. Principiul prezervrii, proteciei i conservrii calitii mediului A fost i el enunat nd din 1973, cnd s-a constatat c a preveni este mult mai bine dect a reduce, ori repara prejudiciile ecologice. Documentele de politic comunitar l-au dezvoltat i mbogit progresiv mai ales sub aspectul coninutului cu elemente precum: corectarea, cu prioritate la surs, a atingerilor aduse mediului; luarea n calcul a imperativului conservrii "ct mai n amonte posibil n procesul de concepere i de decizie al dezvoltrii economice" (al treilea program de aciune, cap. 9), n special prin evaluarea incidenelor posibile; un mai bun acces al tuturor prilor interesate, inclusiv al publicului, la informaii i cunotine; integrarea proteciei mediului ca o component major a celorlalte politici promovate de UE. In acest context, un alt obiectiv l constituie protecia sntii persoanelor, precum i utilizarea prudent i raional a resurselor naturale. Principiul poluatorul pltete " Reprezint un mijloc decisiv pentru a stimula poluatorii n a reduce impactul ecologic al activitii lor, principiul a fost promovat pe larg n cadrul politicilor europene, mai ales pornindu-se de la faptul c "un regim bazat pe acest principiu este indispensabil pentru a evita distorsiunile concurenei" (Program III, cap. 12). Aplicarea n practic a acestui principiu poate mbrca mai multe forme: instituirea de norme antipoluante, utilizarea unei fiscaliti incitative .a. Unii specialiti consider c industriaii care polueaz nu vor schimba, n mod necesar, n urma aplicrii unor asemenea msuri, procedeele de fabricaie i preconizeaz nlocuirea principiului "poluatorul pltete" cu altul: "prevenirea polurii pltite ". Principiul abordrii globale Formulat n cadrul celui de-al treilea Program comunitar de aciune, acest principiu exprim nevoia de a nu se "compartimenta" excesiv msurile de reducere i prevenire a polurii preconizate la nivelul "celor 15". Se pornete de la existena discurilor de transfer al polurii de la un mediu la altul i, ca atare, numai o abordare global poate asigura o aciune i un control eficace. Stabilirea de norme ecologice mai stricte n cadrul realizrii marii piee interioare europene Este vorba, din acest punct de vedere, de un imperativ att ecologic, ct i economic: pentru a fi competitiv pe plan mondial, industria european trebuie s se adapteze cererii crescnde de norme mai severe i de produse nepoluante. Se adaug faptul c fabricarea de produse axate pe calitate presupune investiii care trebuie s aib efecte benefice asupra forei de munc. Asprirea normelor europene asupra gazului de eapament constituie o ilustrare a acestei politici. Acest aspect este deja semnificativ n cadrul politicilor comunitare. Astfel, Banca European de Investiii (BEI) acord mprumuturi pentru realizarea de instalaii de tratare a deeurilor, staii de epurare, proiecte de ameliorare a calitii apelor i de reducere a polurii atmosferice ori sonore etc, proiectelor n favoarea mediului. Alte finanri ale BEI pentru tehnologii de vrf, ale dezvoltrii regionale ori energiei au frecvent efecte pozitive asupra mediului. In rile mediteraneene BEI coopereaz, ntre altele, cu Banca Mondial, pentru a stimula finanarea. Multe ajutoare din partea Fondului European de Dezvoltare Regional au urmrit scopuri i au promovat numeroase programe speciale. 12

Programul ACE permite Comisiei s acorde, din 1984, o susinere financiar pentru aciunile comunitare n materie de mediu care se rsfrng asupra dezvoltrii de tehnologii proprii, valorizrii deeurilor ori conservri biotipurilor importani. Un program special, denumit Medspa, este consacrat ameliorrii mediului mediteraneean. Crearea Fondului European al Mediului confer noi dimensiuni comunitare n materie. Folosirea unei game largi de strategii de prevenire i control al polurii, diversitatea i complexitatea problemelor, impun folosirea unor metode foarte variate. Putem distinge, n acest sens, strategii axate pe sursa polurii, asupra substanei poluante ori mediilor, precum i de contramsuri definind norme de produs, valori limit de emisie, obiective de calitate a mediului ori msuri de stimulare economic precum redevenele ori sistemele de accize. Aceast diversificare nu trebuie s ignore necesitatea unei coordonri a aciunilor sectoriale pentru a evita transferurile de poluare care pot, uneori , antrena msuri foarte precise. Elaborarea i aplicarea normelor juridice europene Pentru realizarea obiectivelor politicilor lor ecologice, instanele comunitare au elaborat peste 300 de texte care cuprind reglementri diverse privind lupta mpotriva polurii, a contaminrii, pentru ameliorarea gestiunii spaiilor naturale, mediului i resurselor naturale. Este un adevr de necontestat faptul c poluarea nu cunoate frontiere. Mase de aer poluant i deeurile toxice circul de-a lungul ntregii Europe, n timp ce numeroase lacuri i cursuri de ape sunt mprite ntre mai multe state.19 Astfel, Uniunea European apare ca un cadru propice rezolvrii multiplelor probleme semnalate. Structura vest-european se situeaz ntr-o poziie favorabil intermediar, ntre cadrul naional, frecvent prea strmt, i cadrul mondial lipsit de fora de constrngere, n care aciunea comun a celor cincisprezece se exprim printr-o singur voce n problemele cheie ale zonei. Aplicarea de politici ecologice20 divergente n diferitele state membre ale Comunitii ar putea da natere la decalaje calitative ntre condiiile de via i de munc ale cetenilor rilor respective. Ea poate, de asemenea, s antreneze dispariti de ordin economic care s afecteze buna funcionare a pieei comune. Definirea unor norme naionale diferite ar mpiedica libera circulaie a produselor ntre rile membre, n timp ce impunerea de sarcini inegale ntreprinderilor creeaz distorsiuni de concuren. De aici rezult interesul economic al unei politici comune, n special n contextul nfptuirii pieei unice dup 1992. Astfel, se pune problema evalurii i prevenirii eventualelor efecte negative asupra mediului, a pieei interioare comunitare europene. Toate aceste probleme i-au gsit sau trebuie s-i gseasc n viitor soluii juridice adecvate, mai ales la nivel comunitar. Dup Conferina de la Stockholm din 1972 i pn n prezent politica comunitar n materie de mediu a progresat deosebit de mult. Chiar dac au mai rmas
19 20

A se v e d ea M ih a i B e re a, o p . cit., p ag . 2 3; Reprezint acea parte a politicii "generale" ce exprim activitatea complex care leag pe oameni, ageni economici i organe de stat competente, ntreaga colectivitate a societii n domeniul proteciei mediului; exprim concepia care trebuie s guverneze activitatea legiuitorului, a tuturor celor ce organizeaz i conduc, potrivit legii, lupta mpotriva polurii mediului, pentru mbuntirea condiiilor de mediu.

13

nc lacune de acoperit i domenii de dezvoltat, n cursul celor aproape dou decenii i jumtate de politic ecologic n cadrul UE au fost adoptate, sub impulsul acestor preocupri tot mai intense, numeroase reglementri privind mediul (regulamente, directive, decizii, recomandri) n vederea prevenirii i combaterii polurilor, limitrii pagubelor i pierderilor cauzate mediului i rectificrii abuzurilor din trecut. Astfel, Uniunea European a participat la elaborarea i a semnat numeroase convenii internaionale, s-a implicat n realizarea diverselor msuri ntreprinse la nivel regional i global n vederea rezolvrii problemelor comune ale proteciei mediului; datorit programelor proprii de cercetare, aciunea comunitar n domeniu se bazeaz pe date tehnice i tiinifice adecvate i se bucur de fonduri financiare din ce n ce mai consistente. Tratatul de la Maastricht a completat lista obiectivelor i principiilor politicii n domeniul mediului a UE, pe de o parte, preciznd c Uniunea trebuie s contribuie "la promovarea, n plan internaional, de msuri destinate a face fa problemelor regionale ori planetare ale mediului" iar, pe de alta, specificnd c aceasta "vizeaz un nivel ridicat de protecie" i c "e fondat pe principiul precauiei" dup care incertitudinile tiinifice nu trebuie s serveasc drept pretext pentru inaciune. Tratatul de la Amsterdam din 1997 a amendat misiunea Comunitii, al crei scop principal a devenit "promovarea unei dezvoltri armonioase, echilibrate i durabile a activitilor economice". Orientndu-se dup documentele Conferinei de la Rio de Janeiro, cel de-al V-lea Program de aciune insist pe dou idei eseniale ale strategiei n domeniul mediului: prima este cea a "parteneriatului", dialogul cu toi partenerii, publici i privai, i concertarea activitii acestora; cea de a doua se refer la creterea numrului de instrumente de protecie a mediului (inclusiv prin intensificarea msurilor de ordin fiscal i preconizarea unei "fiscaliti ecologice europene"). Trsturile dreptului european al mediului Caracteristicile specifice ale Uniunii Europene ca organizaie de integrare regional (spre deosebire de organizaiile internaionale tradiionale, care respect i suveranitatea statelor) se exprim i n planul reglementrilor juridice adoptate. Dreptul european i afirm plenar autonomia i trsturile sale definitorii izvorte din statutul su de a nu fi nici drept internaional, dar nici drept intern (naional). El i gsete fundamentul ntr-un document interstatal, respectiv Tratatul de la Roma, dar i-a dobndit o deplin autonomie n raport cu dreptul internaional general, constituind o nou ordine juridic proprie. Cu toate acestea, toate reglementrile adoptate n cadrul Uniunii trebuie s fie conforme cu tratatele din 1951 i 1957, aa cum au fost modificate i completate prin Actul Unic European, cu Tratatul de la Maastricht i Tratatul de la Amsterdam. O alt dimensiune care apropie dreptul european de cel internaional const n modul su de formare. Responsabilitatea adoptrii deciziilor aparine Consiliului Uniunii, organism constituit din reprezentanii statelor membre (cte un reprezentant din partea fiecrui guvern). Ca atare, statele sunt acelea care se angajeaz s respecte textele comunitare pe care le adopt, ntocmai ca n cazul normelor juridice internaionale. Comisia, organ executiv, are putere de iniiativ legislativ, n sensul c pregtete propunerile pe care le supune Consiliului spre aprobare. Dreptul european prezint, n raport cu dreptul internaional, o serie de caracteristici particulare.

14

Spre deosebire de acesta, el se impune fr nici o procedur de adoptare ori de ratificare: statele membre trebuie s-1 integreze n dreptul lor naional n termenele prevzute i s se conformeze prescripiilor sale. In situaia n care procedura de adoptare prevede majoritatea calificat, indiferent dac un stat a votat sau nu pentru un anumit text el este inut s se supun prescripiilor acestuia. Statele membre ale Uniunii Europene sunt puternic legate prin instituii i drept comunitar mai mult dect prin orice alte convenii internaionale. n acest sens este semnificativ faptul c art. 5 din Tratat instituie un principiu de fidelitate comunitar, care oblig statele nu numai s ia toate msurile pentru a asigura executarea legislaiei comunitare, ci i s faciliteze UE s-i ndeplineasc misiunea statele trebuie, n consecin, s se abin de la orice msuri care ar putea pune n pericol realizarea scopurilor Tratatului. Dreptul european se deosebete, totodat, i de drepturile naionale; el nu este inut de conceptele juridice interne care, frecvent, rmn confuze n raport cu evoluiile reglementrilor i jurisprudenei comunitare. El i-a creat (sau este pe cale s-i creeze) propria-i terminologie, mai ales n privina dreptului mediului. Aa, de exemplu, circularele prin care statele pun n aplicare directivele n materie de mediu ori completeaz msurile legislative conin frecvent explicaii asupra echivalenelor terminologice dintre noiunile din dreptul naional i cele din reglementarea european.21 De asemenea, dreptul european nu este inut de motenirea trecutului ori de povara tradiiilor; el poate, ca atare, inova fr a bulversa ordinea juridic a statelor membre, dar se fondeaz pe tradiiile i principiile juridice comune ale acestor state. Aceast evident autonomie, att n raport cu dreptul internaional, ct i cu drepturile interne ale statelor membre ale Uniunii Europene, i confer dreptului european un accentuat dinamism reflectat cu pregnan n ritmul alert al multiplicrii i diversificrii reglementrilor adoptate n ultimul timp. Din punct de vedere practic, aceste caracteristici se exprim n dou reguli fundamentale: aplicarea direct a dreptului european i, respectiv, supremaia acestuia n raport cu dreptul intern (naional). Drepturile ceteanului n legislaia european Dincolo de drepturile conferite de dreptul comunitar n contextul instituiei fundamentale a drepturilor omului, cetenii UE se bucur de dou drepturi generale n raport cu legislaia Uniunii, respectiv: - dreptul de a depune o plngere oficial n faa Comisiei europene contra unei violri a dreptului comunitar; un atare demers poate da natere iniierii de ctre acest organism a unei proceduri de infraciune mpotriva unui stat membru;22 - dreptul de a trimite Parlamentului European cereri privind o problem particular care intr n competena U.E.; aceste cereri sunt examinate de ctre comisia de petiii i, dup caz, pot influena Parlamentul s deschid o anchet, s procedeze la audieri ori chiar s intenteze o aciune oficial cu acest subiect.23 Astfel, cetenii Uniunii nu pot sesiza direct Curtea de Justiie dect pentru decizii sau reglementri care i privesc direct. i cum directivele sunt adresate statelor membre,
21

A se vedea Simona Maya Teodoroiu, Rspunderea civil pentru dauna ecologic, Editura Lumina Lex. Bucureti, 2001, pag. 230. 22 A se vedea Mircea Duu, op. cit., pag. 258 i urm. 23 A se vedea Simona Maya Teodoroiu, Rspunderea civil pentru dauna ecologic, Editura Lumina Lex. Bucureti, 2001, pag. 232.

15

rezult c nici cetenii i nici organizaiile acestora nu pot face opoziii fa de ele n faa Curii. Totui, orice grup de ceteni poate avea dreptul de a comprea n faa Curii de Justiie n susinerea unei pri din cadrul unui proces n curs, dac Curtea recunoate c grupul respectiv are un interes legal n cauza respectiv.24 Acest principiu trebuie s fie nuanat i mai mult n domeniul mediului. Astfel practica judiciar naional a decis c drepturile ctigate nu pot fi repuse n discuie nici chiar printr-o directiv comunitar. De exemplu, Directiva Seveso din 24 iunie 1982 privind riscurile majore impune industriailor o obligaie de informare att fa de administraie, ct i fa de vecintate. Totui, Curtea de Justiie a considerat c "n cazul n care directiva vizeaz cererea de drepturi pentru particulari, beneficiarii trebuie pui n situaia de a cunoate plenitudinea drepturilor lor i de a se prevala de aceasta n caz de nevoie n faa jurisdiciilor naionale." Aadar, se recunoate dreptul particularilor n domeniul deosebit de sensibil al proteciei mediului. Dreptul la un mediu de via sntos Cu toii preferm oraele curate, aerisite, cu multe spaii verzi i zgomot redus. Costurile necesare realizrii i ntreinerii unui astfel de ora sunt imense, iar resursele necesare sunt obinute din activiti economice, multe dintre ele cu impact negativ asupra mediului.25 Dac lum n calcul interesele economice ale locuitorilor unui astfel de ora i creterea n timp a preteniilor acestora, vom avea o imagine aproximativ asupra cauzelor reale care ne aduc ngrijorarea. Preteniile unora afecteaz mediul altora, argumentele invocate de acetia pun de cele mai multe ori oamenii ntr-o stare jenant de resemnare. De aceea, adeseori se ntmpl ca un om s renune la drepturile lui elementare n favoarea intereselor altuia. Afirmm c dreptul la un mediu sntos, depoluat fizic i moral este un drept elementar al fiecruia dintre noi. Legislaia garanteaz respectarea acestui drept, coala ofer, dei nc prea modest, o educaie n sensul respectului fa de mediu i societate. n acest context formarea unei contiine ecologice este una dintre marile necesiti de rezolvat n societatea noastr. n ultimii 50 de ani drepturile omului si ceva mai trziu mediul au devenit in mod universal recunoscute ca valori sociale fundamentale. Aproape inevitabil a avut loc o convergenta ntre drepturile omului si protecia mediului26. Cei care contientizeaz problematica mediului se pronuna pentru nscrierea n convenii internaionale si n Constituii a acestui drept ca fundamental, atunci si acolo unde sunt create condiii, data fiind nsemntatea sa deosebita: ocrotirea vieii, a integritii fizice si psihice a persoanelor, ntr-un mediu natural sntos si armonios.

24

A se vedea Declaraia Universal a drepturilor omului, adoptat de Adunarea General a ONU la 10 decembrie 1948. 25 Mediu = totalitatea factorilor biotici si abiotici ce nconjoar lumea vie, care alctuiesc biosfera, litosfera si atmosfera, adic totalitatea factorilor naturali si a celor creai prin activiti umane care, in strnsa interaciune, influeneaz echilibrul ecologic, determina condiiile de viata pentru om si cele de dezvoltare in ansamblu a societii; 26 Protecia mediului = activitate umana contienta, tiinific fundamentata, ndreptat spre realizarea unui scop concret, constnd in prevenirea polurii, meninerea si mbuntirea condiiilor de viata pe Pmnt; totalitatea aciunilor menite sa asigure conservarea resurselor naturale si protejarea calitii componentelor mediului, dup Dicionar de protectie a mediului. Prof univ Dr Ernest Lupan, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1997, pag. 178.

16

Timp ndelungat, atenia omenirii a fost fixata pe nevoile economice -dezvoltare cu orice pre - nct preocuprile pentru mediu, care necesita cheltuieli care apar la nceput ca neproductive, au fost ignorate. De la Declaraia Universala a Drepturilor Omului din 1948, pn n 1992, numai Raportul intitulat "Viitorul nostru comun" a menionat principiul conform cruia toate fiinele umane au dreptul fundamental la un mediu suficient pentru asigurarea sntii lor si a bunstrii. Declaraia Universala a Drepturilor Omului adoptata n 1948 face referire la toate categoriile de drepturi ale omului; drepturile civile si politice - drepturile omului si ceteanului (prima generaie de drepturi); drepturile economice si sociale (a doua generaie de drepturi) si drepturile globale si eseniale - dreptul la viata, pace, dezvoltare, dreptul la un mediu sntos, dreptul de a beneficia de patrimoniul comun al umanitii (a treia generaie de drepturi). Principiile nscrise n Declaraia universala a drepturilor omului mplinesc coninutul primului alineat: recunoaterea demnitii inerente tuturor membrilor familiei umane si a drepturilor egale si inalienabile constituie fundamentul libertii, dreptii si pcii m lume. Este vorba de: dreptul la viata, libertate, securitatea persoanei, dreptul la munca, dreptul la odihna si recreaie, dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sntatea si bunstarea lui si familiei sale, dreptul la cetenie, dreptul individului de a se prevala de drepturile si libertile fundamentale fara nici un fel de deosebire de rasa, culoare, sex, limba, religie.27 Baza exercitrii acestor drepturi este data de principiul egalitii oamenilor n fata legii (toate fiintele umane se nasc libere si egale n demnitate si drepturi ).28 Relaia om-mediu nu este formulata anume, dar este cuprinsa cel puin n coninutul urmtoarelor drepturi: dreptul la viata, dreptul la munca, dreptul la odihna si recreaie; dreptul la nvtura, dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sntatea si bunstarea lui si familiei sale. Abia n 1992 n cadrul Conferinei de la Rio de Janeiro29 a fost recunoscut expres, ntr-un document internaional dreptul omului la un mediu protejat n cadrul principiului nr. 1 . Dei, acest document nu are fora juridica obligatorie, s-a deschis posibilitatea de a introduce acest drept n legislaiile naionale, mai nti n Constituiile naionale, unde au fost deja nscrise meniuni referitoare la mediu Pn n anul 1988 un numr de 14 state au prevzut n Constituii acest drept n formulri diferite: dreptul la un mediu uman, sntos si ecologic, echilibrat, dreptul la un mediu corespunztor pentru dezvoltarea personalitii, dreptul la un mediu sntos, dreptul fundamental la un mediu echilibrat si adecvat existentei vieii, dreptul de a trai ntr-un mediu eliberat de contaminare, dreptul la un mediu echilibrat ecologic, bun comun esenial pentru salvarea calitii vieii, dreptul fundamental la un mediu curat, dreptul la un mediu sntos si favorabil conform normelor si standardelor stabilite, dreptul la un mediu neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viata si sntate, dreptul la un mediu favorabil, informaii sigure
27

A se vedea Declaraia Universala a drepturilor omului; (adoptata de Adunarea Generala a Organizaiei Naiunilor Unite la 10 septembrie 1948); 28 A se vedea Constituia Romniei, 2003, art. 16 Egalitatea n drepturi. 29 n cadrul Conferinei de la Rio de Janeiro a fost adoptata Declaraia de principii numita si "Carta Pmntului ce cuprinde 27 de principii dup care omenirea trebuie s se conduc n relaiile interumane, precum i n cele dintre om i natur, exprimnd conceptul de dezvoltare durabil.

17

despre mediu si compensaii pentru daunele produse sntii si proprietii cauzate de delictele ecologice. n toate cazurile, dreptul fundamental la un mediu de viata sntos este prevzut cu obligaii corelative ale statului si persoanelor: ndatorirea de a apar mediul, prevenirea si controlul polurii si a efectelor sale, ca si a formelor de eroziune susceptibile de a produce daune; dezvoltarea socio-economica armonioasa; exploatarea raionala a resurselor naturale; dreptul de a aciona n justiie n vederea proteciei mpotriva degradrii mediului; recuperarea mediului degradat; obligaia de a repara daunele cauzate independent de suportarea sanciunilor penale, administrative, fiscale sau judiciare; conservarea, protejarea, repararea si dezvoltarea mediului ca si reconcilierea sa integrala cu dezideratele umane; datoria statului si a cetenilor de a ameliora mediul si de a preveni poluarea mediului; responsabilitatea statului pentru orice este legat de mediu. ntr-o serie de Constituii ale unor state dreptul la un mediu de viata sntos este prevzut n mod expres, n timp ce alte state recunosc implicit, prin recunoaterea unor ndatoriri ale statului si ale cetenilor n constituii, sau prin considerarea unor alte drepturi fundamentale ca avnd componente de mediu (dreptul la viata, la sntate, la securitatea persoanei). Faptul ca numeroase state nu au prevzut n constituii dreptul fundamental la un mediu protejat se explica prin dificultatea de a-1 pune n aplicare, adic capacitatea de informare a cetenilor cu privire la situaia mediului, voina de a implica cetenii si organizaiile neguvernamentale de mediu la luarea deciziilor.30 Oamenii nu pot fi separai de mediul lor de viata, iar deteriorarea acestuia are efect asupra lor si asupra drepturilor lor. De aceea, nu este surprinztor ca n 1972 Conferina Naiunilor Unite privind mediul de la Stockholm a fcut legtura ntre drepturile omului si protecia mediului n cadrul primului principiu al declaraiei sale: omul are un drept fundamental la libertate, la egalitate si la condiii de viata satisfctoare, ntr-un mediu a crui calitate sa-i permit sa triasc \n demnitate si bunstare. El are ndatorirea solemna de a proteja si amelioara mediul pentru generaiile prezente si viitoare. mpreun cu dreptul la pace si la dezvoltare, dreptul la un mediu protejat, sntos formeaz categoria drepturilor din a 3-a generaie, dup drepturile civile si politice (prima generaie) si drepturile sociale, economice si culturale (a doua generaie). Accentul cade mai nti pe obligaia statului de a lua masurile necesare asigurrii unui nivel de trai decent cetenilor, pe prim plan fiind masurile pentru asigurarea sntii publice.31 Astfel, dreptul la un mediu de viata sntos a fost formulat pentru prima data. La ora actuala se considera aproape unanim ca este vorba de un drept procedural, ca n cazul multor drepturi fundamentale ale omului. Nu este vorba de un drept la un mediu abstract, ci dreptul fiecruia de a proteja mediul n care triete; include dreptul tuturor indivizilor de a fi informai asupra planurilor si proiectelor care pot deteriora mediul, de a participa n procesul care duce la luarea deciziilor, si atunci cnd este necesar de a dispune de mijloacele legale pentru a reface daunele aduse mediului.
30

n conformitate cu Convenia privind accesul la informaie, participarea publicului la luarea deciziilor si accesul la justiie in problemele de mediu adoptata pe 25 iunie 1998, cu ocazia celei de a patra Conferine Ministeriale, avnd ca subiect al dezbaterilor "Mediul pentru Europa" si ratificata de Romnia prin Legea nr. 86/2000; 31 A se vedea Ernest Lupan, Drentul mediului, Editura Lumina L e x , Bucureti, 2001, pag 27 i urm.

18

Nucleul acestui sistem este participarea publica, care are la baza informarea. Participarea publica este, deci orice instrument folosit pentru a implica publicul n luarea deciziilor privind mediul si include dreptul la informare, dreptul la participare si dreptul la accesul n justiie.32 Conform art. 35 din Constituia Romniei statul recunoate dreptul oricrei persoane la un mediu sntos si echilibrat ecologic, asigurnd n acelai timp cadrul legislativ necesar exercitrii acestui drept, dar fiind menionata si obligaia tuturor persoanelor fizice si juridice de a proteja mediul si de a participa la ameliorarea calitii acestuia.. Constituia Romniei nu conine expres reglementari privind dreptul de a apela la justiie n probleme de mediu, dar acest drept reiese din coninutul p.l al art. 21 din Constituie (accesul liber la justiie), care prevede ca orice persoana are dreptul la satisfacia efectiva din partea instanelor judectoreti competente mpotriva actelor care violeaz drepturile, libertile si interesele sale legitime. Iar alin. 2 din acelai articol prevede ca nici o lege nu poate ngrdi accesul la justiie. Natura acestui drept are consecine practice, cci daca este un drept fundamental consecinele sunt altele fata de situaia daca este un drept subiectiv, reprezentat de Constituie implicit. Este necesara recunoaterea unanima si garantarea dreptului fundamental al omului la un mediu sntos si echilibrat deoarece acesta reprezint nu numai o premiza a existentei celorlalte drepturi, dar poate determina si o mbogire a acestora, prin apariia altora noi. Dreptul la un mediu de viata sntos trebuie asociat cu noiunea de solidaritate si responsabilitate comuna; acest drept pune accent pe cooperarea internaionala si pe creterea rolului organizaiilor internaionale. Astfel, putem desprinde doua dimensiuni ale acestui drept, respective una individuala ce presupune dreptul fiecrui individ la prevenirea polurii, dreptul la asistenta n caz de calamiti naturale sau provocate de om, accesul la resurse de apa si hrana adecvate, dreptul la un mediu de munca adecvat si o dimensiune colectiva ce implica obligaia statelor de a coopera n vederea prevenirii si combaterii fenomenului polurii, repararea daunelor aduse mediului, protejarea mediului.33 Omul, n strnsa legtura cu natura reprezint valoarea suprema ce trebuie ocrotita, astfel este necesara recunoaterea unanima si garantarea dreptului fundamental la un mediu sntos. Astfel, conform O.U. nr. 195/2005 modificata si completata.: Statul recunoate tuturor persoanelor dreptul la un mediu sntos, garantnd n acest scop: a) accesul la informaiile privind calitatea mediului; b) dreptul de a se asocia n organizaii de aprare a calitii mediului; c) dreptul de consultare n vederea lurii deciziilor privind dezvoltarea politicilor, legislaiei si a normelor de mediu, eliberarea acordurilor si a autorizaiilor de mediu, inclusiv pentru planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism;
32 33

A se vedea Convenia de la Aarhus cu privire la accesul publicului la informaiile de mediu. A se vedea Daniela Marinescu, Dreptul mediului nconjurtor, Casa de Editur i Pres ansa SRL, Bucureti, 1996.

19

d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor asociaii, autoritilor administrative sau judectoreti n vederea prevenirii sau n cazul producerii unui prejudiciu direct sau indirect; e) dreptul la despgubire pentru prejudiciul suferit. Conform acestei legi, protecia mediului constituie o obligaie a autoritilor administraiei publice centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice. Pentru nelegerea expresiei "dreptul la un mediu sntos" trebuie pornit de la definiia noiunii de mediu , respectiv totalitatea factorilor biotici si abiotici ce nconjoar lumea vie, ce alctuiesc biosfera, litosfera si atmosfera, adic totalitatea factorilor naturali si a celor creai prin activiti umane care, n strnsa interaciune, influeneaz echilibrul ecologic si determina n acelai timp condiiile de viata pentru om, dar si cele de dezvoltare n ansamblu a societii umane.34 Potrivit O.U. nr. 195/2005 modificata si completata noiunea de "mediu" este definita astfel: ansamblul de condiii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiinele vii, sistemele naturale n interaciune cuprinznd elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale; termenul de "sntos" se refera la un mediu nepoluat favorabil unei dezvoltri normale a oamenilor. Astfel dreptul fundamental al omului la un mediu de viata sntos presupune dreptul de a trai ntr-un mediu nepoluat, neviciat de numeroi factori ce pot afecta starea de sntate a individului, dreptul la asistenta n caz de calamiti naturale sau accidente produse de om, dreptul de a beneficia de binefacerile naturii, dar si a resurselor acesteia, respectiv apa si hrana, dreptul la un mediu de munca sntos, dar n acelai timp pentru a beneficia n bune condiii de aceste drepturi omul are si o serie de obligaii referitoare la protecia mediului, prevenirea degradrii mediului, exploatarea n mod raional a tuturor resurselor mediului deoarece toate sunt limitate si trebuie avute n vedere principiile dezvoltrii durabile, = dezvoltarea care corespunde necesitilor prezentului fara a compromite posibilitatea generaiilor viitoare de a le satisface pe ale lor. Conform Conveniei de la Aarhus cu privire la accesul publicului la informaiile de mediu se impune o participare activa a publicului la elaborarea si aplicarea deciziilor de mediu, dar si la stabilirea de proceduri administrative si judiciare pentru prejudiciile de mediu. Dreptul la un mediu de viata sntos cuprinde doua dimensiuni, una individuala, respectiv dreptul fiecrui individ la prevenirea polurii, repararea pagubelor conform principiului "poluatorul pltete" si una colectiva, ce implica statele la cooperare n domeniul proteciei mediului, prevenirii si combaterii polurii la nivel regional si internaional.35 n literatura juridica de specialitate exista o serie de divergente n ceea ce privete titularul dreptului la un mediu de viata sntos, respectiv daca se poate vorbi de un drept al individului sau de un drept al naturii. Potrivit O.U. nr. 195/2005, modificata si completata acest drept aparine individului. Statul recunoate tuturor persoanelor dreptul la un mediu de viata sntos.
A se vedea Marilena Uliescu, Dreptul mediului nconjurator, Editura Fundaiei "Romnia de Mine" Bucureti. 1998. pag. 50 si urm.. 35 A se vedea Mircea Duu, Dreptul mediului, Tratat, Vol. I, Ed. Economic, Bucureti, 1998, pag. 323.
34

20

n concluzie, dreptul la un mediu sntos nu trebuie doar afirmat, ci ntrit cu msuri practice care s ofere ceteanului siguran i ncredere. Cine altcineva poate s se opun intereselor economice ale celor puternici care aduc prejudicii asupra mediului, dac nu instituiile statului reprezentnd interesele generale ale cetenilor. Pentru aceasta autoritile trebuie s dezvolte mecanisme practice prin care s se dea posibilitatea tuturor celor afectai s-i spun cuvntul. ncercrile timide de pn acum ale instituiilor statului nu au fcut dect s adnceasc disperarea celor care au avut curajul s adreseze o anumit problem legat de sntatea mediului. Toi dorim s trim mai bine, pe toi ne frmnt interese personale care de multe ori ne pun n situaia de a face compromisuri. Nu este ns acelai lucru s-i asumi rspunderea de a lua decizii pentru comunitate sau s te afli n postura celui care ateapt ca aceste decizii s-1 reprezinte. n practic cea mai bun cale este dialogul, colaborarea. Nimeni nu va garanta asigurarea unui mediu sntos cetenilor fr a avea o deschidere spre dialogul cu publicul. Responsabilitatea pentru drepturile omului "Dei s-ar putea argumenta c drepturile de baz ale omului includ dreptul de a fi liber de srcie, de a avea un adpost i de a beneficia de o asisten medical cnd are nevoie, eu cred c ar trebui s reinem termenul pe un plan mai nalt; drepturile omului s cuprind ceva mai esenial pentru demnitatea omului dect simmntul unui stomag gol. Poate aceasta este esena termenului; drepturile omului lipsesc n orice societate unde unui individ oarecare i este negat simpla demnitate, elementar, datorat unei fiine umane. Aceast demnitate cuprinde dreptul la libertate: libertatea de fric, libertatea de a cltori, libertatea de opresiune. Fr acestea omul este mai puin dect uman, el ncepe s acioneze ca un animal hituit, reacionnd n mod distorsionat prin ci inumane, transfernd altora suferina inumanitii i jefuind pe alii de vocaia demnitii lor. Nicieri acest lucru nu este mai evident dect la acele naiuni unde vedem popoare btinae ntorcndu-se unul mpotriva celuilalt, ntr-un feroce "tribalism". Aceasta se vdete n situaiile n care o grupare, un clan, un "trib" se ntoarce mpotriva altuia ntr-o ncercare de a controla bogia, resursele, puterea.. .Noi ne strduim s nelegem gradul de teroare pe care vecinii i concetenii s-1 provoace i l provoac unii celorlali...; poate noi ne ateptm la ur ntre strini dar nu ntre popoare care au trit mpreun, care au avut aceeai naionalitate, care preau asemntoare, mprteau aceeai limb i trsturi. Abuzurile drepturilor omului impuse altor membri ai aceluiai grup, poart un grad de viciozitate care nu s-a mai ntlnit n rzboaiele unei naiuni mpotriva alteia i, poate este aceasta, ceea ce i deposedeaz de demnitatea lor att pe opresori ct i pe cei oprimai. Cel mai recent, experi care studiaz astfel de probleme au legat mult din aceast oroare interetnic de suprapopulaie i apoi de srcia ... pmntului, alimentaiei, resurselor. Orice fiin vie va lupta atunci cnd exist locuin, hran, protecie numai pentru unu i fiecare dorete s fie el acel "unu". In sfrit, poate orice grup va subjuga un altul cnd supravieuirea solicit controlul resurselor, pmntului, spaiului crucial pentru via. Nici demnitatea, nici umanitatea omului nu pot fi asigurate cnd toi se lupt pentru o existen ntr-o lume care se reduce, cu resurse care se ngusteaz. i nimnui, sau poate ctorva, li se va acorda "drepturile de baz ale omului ", cnd ura i oprimarea sunt prescrise de ri suprapopulate cu atta indiferen nct

21

libertatea i demnitatea sunt negate tuturor, cu excepia celor care reuesc s supravieuiasc prin opresiune i eliminarea tuturor celorlali. Concluzia rezultat din aceast relatare este c omul poate fi cauza care duce la sntate i tot omul este distrugtorul (nimicitorul) ei ". Conceptul de dezvoltare durabil Dezvoltarea durabil nu este un concept nou, ci este cea mai recent exprimare a unei etici foarte vechi, care implic relaiile oamenilor cu mediul i responsabilitile generaiilor prezente fa de generaiile viitoare. Pentru ca o comunitate s fie ntr-adevar durabil trebuie s adopte o abordare n trei direcii care ia n considerare resursele economice ale mediului i pe cele culturale, nu numai pe termen scurt, ci i pe termen lung. n 1992, n cadrul Conferinei de la Rio de Janeiro, 170 de state, printre care i Romnia au recunoscut n mod unanim i au czut de acord asupra nevoii urgente de a adopta o strategie global pentru secolul urmtor, denumit Agenda 21, a crei opiune s fie aplicarea principiilor dezvoltrii durabile. Problema cheie a dezvoltrii durabile o constituie reconcilierea ntre dou aspiraii umane : necesitatea continurii dezvoltrii economice i sociale; protecia i mbuntirea strii mediului, ca singur cale pentru bunstarea att a generaiilor prezente cat i a celor viitoare. Conform prevederilor stabilite n cadrul conferinei de Rio, fiecare autoritate local are obligaia de a elabora propria strategie local de dezvoltare durabil. Agenda 21 este procesul prin care autoritile locale lucreaz n parteneriat cu toate sectoarele comunitii locale, punnd accentul pe participarea comunitii i pe democraia local lrgit, oferind o modalitate de integrare a problemelor sociale, economice i de mediu. Ea trebuie s conduc la definirea de obiective, politici i aciuni la nivel local. Agenda 21 recunoate c autoritile locale au de jucat un rol crucial n dezvoltarea durabil deoarece : reprezint comunitatea local i lucreaz n numele ei; au un rol planificator important; desfoar, deleag sau influeneaz multe din seviciile de care depinde calitatea vieii; administreaz sau posed pri importante din mediul construit sau natural; pot influena prin sfaturi, informaii, educaie ; pot cataliza parteneriate cu alte organizaii; Pornind de la prevederile Conferinei de la Rio, n iulie 1990 guvernul Romniei a adoptat Strategia Naional pentru Dezvoltare Durabil, realizat n cadrul Programului Naiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), de ctre un grup de lucru al Guvernului, asistat de Centrul Naional de Dezvoltare Durabil. Dezvoltarea durabil este o strategie prin care comunitile caut ci de dezvoltare economic, beneficiind de asemenea de mediul local sau care s aduc beneficii vieii. A devenit un ghid important pentru multe comuniti care au descoperit c modurile de interpretare tradiionale de planificare i dezvoltare, creeaz mai mult dect rezolv

22

probleme de mediu sau sociale. Acolo unde interpretrile tradiionale pot conduce la aglomerare, extindere, poluare i consumul excesiv de resurse, dezvoltarea durabil ofer soluii reale i de durat care ne consolideaz viitorul. Dezvoltarea durabil ofer un cadru prin care comunitile pot folosi n mod eficient resursele, crea infrastructuri eficiente, proteja i mbunti calitatea vieii, crea noi activiti comerciale care s le consolideze economia. Ne poate ajuta s cream comuniti sntoase care s poat susine att noua generaie, cat i pe cele care urmeaz. Dezvoltarea durabila este o strategie prin care comunitile caut cai de dezvoltare economica, beneficiind de asemenea de mediul local sau care sa aduc beneficii calitii vieii. A devenit un ghid important pentru multe comuniti care au descoperit ca modurile de interpretare tradiionale de planificare si dezvoltare creeaz, mai mult dect rezolva, probleme de mediu sau sociale. Acolo unde interpretrile tradiionale pot conduce la aglomerare,extindere, poluare si consumul excesiv de resurse, dezvoltarea durabila ofer soluii reale si de durata care ne consolideaz viitorul. Dezvoltarea durabila nu este un concept nou. Este cea mai recenta exprimare a unei etici foarte vechi, care implica relaiile oamenilor cu mediul, si responsabilitile generaiilor actuale fata de generaiile viitoare. Ca o comunitate sa fie intr-adevar durabila trebuie sa adopte o abordare in trei direcii care ia in considerare resursele economice, ale mediului si cele culturale. Comunitile tretjuie sa ia in considerare aceste necesitai nu numai pe termen scurt, ci si pe termen lung. Punctul de concentrare si mrimea eforturilor durabilitii depind de condiiile locale, inclusiv de resurse, aciuni politice, individuale si de trasaturile remarcabile ale comunitii. Demersurile pentru susinerea comunitilor au fost aplicate chestiunilor privind expansiunea urbana, inner-city si redezvoltarea terenurilor brune, dezvoltarea si progresul economic, conducerea (administrarea) ecosistemului, agriculturii, biodiversitii, cldiri ecologice, conservarea energiei, watershed management, si prevenirea polurii.Multe dintre aceste chestiuni si alte asemenea probleme ale comunitii nu pot fi abordate cu uurina prin moduri sau elemnte tradiionale in societatea noastr. Durabilitatea este doctrina de urgenta prin care dezvoltarea si progresul economic trebuie sa aib loc si sa se menin de-a lungul timpului, in limitele stabilite de ecologie in sensul cel mai larg- prin interdependenta fiinelor umane si slujbelor lor, biosferei si legilor fizicii si chimiei care o guverneaz... Rezulta ca protecia mediului si dezvoltarea economica sunt intr-adevar procese antagonice" - William D. Ruckelshaus, "Toward a Sustainable World," Scientific American, September 1989. Cuvntul durabil (de susinere) are rdcini in limba latina, subtenir insemnand "a stvili/retine" sau "a sprijini de jos". O comunitate trebuie sa fie sprijinita de jos-de ctre locuitorii actuali si viitori. Unele locuri, prin combinarea specifica a caracteristicilor fizice, culturale si poate spirituale, inspira oamenii sa aib grij de comunitatea lor. Acestea sunt locurile in care durabilitatea are cele mai mari anse de existenta (meninere) - Muscoe Martin, "A Sustainable Community Profile," from Places, Winter 1995. Dezvoltarea durabil corespunde cerinelor prezentului fr a compromite posibilitile generaiilor viitoare de a-i satisface propriile necesiti.36
36

Comisia Naiunilor Unite pentru Mediul nconjurtor i Dezvoltare.

23

Prin urmare, pot spune ca Pmntul aparine fiecrei generaii pe durata existenei sale, care i se cuvine pe deplin i n ntregime, nici o generaie nu poate face datorii mai mari dect pot fi pltite pe durata propriei existene.37 Durabilitatea se refera la capacitatea unei societi, ecosistem sau orice asemenea sistem existent de a funciona continuu ntr-un viitor nedefinit fr a ajunge la epuizarea resurselor cheie.38 Durabilitatea este doctrina de urgen prin care dezvoltarea i progresul economic trebuie s aib loc i s se menin de-a lungul timpului, n limitele stabilite de ecologie n sensul cel mai larg prin interdependena fiinelor umane i slujbele lor, biosferei i legilor fizicii i chimiei care o guverneaz. Rezult c protecia mediului i dezvoltarea economic sunt ntr-adevr procese antagonice.39 Dezvoltarea durabil a fost conceptul novator de dezvoltare, urmnd ca, de la planul general i teoretic de dezvoltare, s fie gsite soluiile de particularizare ale acestuia pe domenii de activitate, concomitent cu msurile potrivite de realizare practic a principiilor conceptului. Dezvoltarea durabila ofer un cadru prin care comunitile pot folosi in mod eficient resursele, crea infrastructuri eficiente, proteja si imbunatati calitatea vieii, crea noi activiti comerciale care sa le consolideze economia. Ne poate ajuta sa cream comuniti sntoase care sa poat susine att noua noastr generaie, cat si pe cele care urmeaz. Dezvoltarea durabila este o strategie prin care comunitile caut cai de dezvoltare economica, beneficiind de asemenea de mediul local sau care sa aduc beneficii calitii vieii. A devenit un ghid important pentru multe comuniti care au descoperit ca modurile de interpretare tradiionale de planificare si dezvoltare creeaz, mai mult dect rezolva, probleme de mediu sau sociale. Acolo unde interpretrile tradiionale pot conduce la aglomerare,extindere, poluare si consumul excesiv de resurse, dezvoltarea durabila ofer soluii reale si de durata care ne consolideaz viitorul. Managementul ecologic are un principiu confirmat, prevenirea este ntotdeauna mai economic i mai bun dect tratarea, de aceea este esenial ca n aceast etap de dezvoltare a omenirii, n toate rile, obiectivele economice i cele ecologice, incluznd i aciunile de protecie a mediului s fie integrate de la nceput n scopul de a minimaliza pagubele ecologico-economice. n ultimul timp, specialitii, numeroi factori de decizie au neles actualitatea acestei probleme, cutnd soluii locale sau globale, economice, tehnice sau politice. Aceasta a condus la dezvoltarea ingineriei mediului. Nivelul optim corespunde acelei dezvoltri de lung durat care poate fi redimensionarea creterii economice, avnd n vedere o distribuie mai echitabil a resurselor i accentuarea laturilor calitative ale soluiei: eliminarea srciei n condiiile satisfacerii nevoilor eseniale pentru un loc de munc, hran, energie, ap, locuin i sntate ; asigurarea creterii demografice a populaiei la un nivel acceptabil (cretere demografic controlat);

37 38

Thomas Jefferson. 6 septembrie. 1789. Robert Gilman, Preedinte al Institutului Context. 39 William D. Ruckelshaus, Toward a Sustainable World, Scientific American, Septembrie, 1989.

24

conservarea i sporirea resurselor naturale, pstrarea diversitii ecosistemelor, supravegherea impactului activitilor economice asupra mediului; reorientarea tehnologiilor i abordarea controlului riscurilor ; descentralizarea formelor de guvernare, creterea gradului de participare la luarea deciziilor privind mediul i dezvoltarea pe plan naional i internaional. n ultimii ani conceptul de dezvoltare durabil a devenit un obiectiv strategic pentru ntreaga umanitate, iar punerea lui n practic trebuie realizat n funcie de specificul fiecrei zone. Principiile i elementele strategice ce stau la baza prezentei legi, n scopul asigurrii unei dezvoltri durabile, sunt: a) principiul precauiei n luarea deciziei; b) principiul prevenirii riscurilor ecologice i a producerii daunelor; c) principiul conservrii biogeografic natural; biodiversitii i a ecosistemelor specifice cadrului

d) principiul "poluatorul pltete"; e) nlturarea cu prioritate a poluanilor care pericliteaz nemijlocit i grav sntatea oamenilor; f) crearea sistemului naional de monitorizare integrat a mediului; g) utilizarea durabil; h) meninerea, ameliorarea calitii mediului i reconstrucia zonelor deteriorate; i) crearea unui cadru de participare a organizaiilor neguvernamentale i a populaiei la elaborarea i aplicarea deciziilor; j) dezvoltarea colaborrii internaionale pentru asigurarea calitii mediului. Modalitile de implementare a principiilor i a elementelor strategice sunt: a) adoptarea politicilor de mediu, armonizate cu programele de dezvoltare; b) obligativitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului n faza iniial a proiectelor, programelor sau a activitilor; c) corelarea planificrii de mediu cu cea de amenajare a teritoriului i de urbanism; d) introducerea prghiilor economice stimulative sau coercitive;

25

e) rezolvarea, pe niveluri de competen, a problemelor de mediu, n funcie de amploarea acestora; f) elaborarea de norme i standarde, armonizarea acestora cu reglementrile internaionale i introducerea programelor pentru conformare; g) promovarea cercetrii fundamentale i aplicative n domeniul proteciei mediului; h)instruirea i educarea populaiei, precum i neguvernamentale la elaborarea i aplicarea deciziilor.40 participarea organizaiilor

De ce dezvoltare durabil ? Dezvoltarea durabil este o abordare care are ca scop echilibrarea problemelor sociale, economice i impactul aciunilor noastre asupra mediului. Dezvoltarea durabil impune revizuirea nevoilor prezente fr a compromite posibilitile generaiilor viitoare; reducnd folosirea resurselor neregenerabile ca : petrolul, uleiul i gazul, reducnd deeurile i poluarea, protejm sistemele naturale. De ce dezvoltare durabil ? pentru a mbunti calitatea vieii, definiia mai generoas a bunstrii i fericirii incluznd factorii care au legtur cu mediul i comunitile precum i cu factorii economici; problemele mediului, economice i sociale se ntreptrund, pentru a se ajunge la soluii durabile ele trebuiesc tratate n mod integrat; preocuparea de nevoile generaiilor viitoare la fel ca i cele ale generaiilor actuale, i cutai s ocolii problemele de viitor acionnd acum ; inei cont de mediu i de capacitatea lui de a susine activitatea uman; reconsiderai creterea nivelului de via avnd ca baz sntatea i fericirea; tratai economia, societatea i mediul ca trei probleme unite i presupunei ca o economie sntoas va duce automat la o societate sntoas i la un mediu sigur ; concentrai-v asupra mbuntirii strii lucrurilor pe termen scurt; tratai mediul ca un lux ce trebuie protejat dac ne putem permite s ne concentrm asupra drepturilor individuale. Dezvoltarea durabil n viziunea Uniunii Europene Zonele rurale reprezint 80% din teritoriul UE cu mai puin de 10% din populaia sa. Aceast discrepan dintre suprafaa i densitatea populaiei caracterizeaz zonele rurale.

40

A se vedea O.U. nr. 195/2005 modificat i completat.

26

Totui conceptul de "dezvoltare" risc s uniformizeze zonele rurale, de altfel att de diferite prin diversitatea reliefului i a peisajelor, diversitatea de cultura i tradiii. Majoritatea zonelor rurale sunt supuse unui declin lent dar continuu al populaiei (migrare i mbtrnire). Ele sunt relativ dezavantajoase prin standardul material de via, ofertele de munca i condiiile sociale. De aceea o analiz a situaiei economice, sociale i de mediu este indispensabil pentru abordarea la o dezvoltare durabil a zonelor rurale. Pe plan socio-ecologic se constat urmtoarele dificulti cu care se confrunt zonele rurale : sporirea accesibilitii la Sistemul de Transport Durabil prin adoptarea celor mai viabile variante, care s satisfac, n totalitate cerinele de mobilitate ale societii; asigurarea transparenei tuturor msurilor i explicitarea acestora, concomitent cu ncurajarea participrii publice la dezbaterea utilitii, scopului i costurilor acestor aciuni; evaluarea impactului social i ecologic naintea aplicrii oricrei aciuni; acordarea prioritii n dezvoltarea sistemului de transport, n favoarea celor ecologice, cu impact negativ minim sau nul; minimizarea producerii i evacurii de reziduuri, pentru fiecare faz a ciclului de vias a vehiculelor, concomitent cu reciclarea acestora ; stoparea degradrii habitatelor, divizrii ecosistemelor i a pierderilor de terenuri agricole sau cu destinaii sociale ; Se pot distinge dou caracteristici ale politicii de dezvoltare durabil : o abordare integrat, multi-sectorial a fiecrei zone: dezvoltarea durabil trebuie s fie multidiciplinar n concepere i multisectoriala n aplicare, cu o clar delimitare teritorial. Ea trebuie s se aplice pentru toate zonele UE. Trebuie s se bazeze pe o abordare integrat, adaptat legilor i directivelor de adaptare i dezvoltare a agriculturii, de diversificare economica, de management al resurselor naturale, de sporire a resurselor de mediu i de promovare a culturii, turismului i recreerii. - o abordare descentralizat i simplificat: politica de dezvoltare durabil trebuie s se bazeze pe relaii de parteneriat i cooperare ntre toate nivelele implicate (local, regional, naional i european). Accentul trebuie pus pe participare i abordare direct, cu stimularea creativitii i solidaritii n comunitile rurale. Dezvoltarea durabil trebuie s fie condus de comunitatea local n acord cu directivele UE ( simplitate, transparen i eficient). Msuri propuse de UE : Potrivit ultimelor reglementri se impun ase tipuri de msuri n schemele de dezvoltare durabil: - acordare de sprijin pentru adaptri structurale n sectorul agricol (investiii n ferme agricole, selectarea tinerilor fermieri, instruire); - sprijin pentru fermierii din zone agricole defavorizate ; - remunerarea activitilor agricole de protecie a mediului;

27

acordare de investiii n prelucrarea i desfacerea produselor alimentare ; acordare de sprijin pentru refacerea pdurilor; sprijin pentru msurile de promovare a adaptrii zonelor rurale la practicarea agriculturii i pentru conversia lor.

Strategia de dezvoltare durabil a Romniei n conformitate cu Planul Naional pentru Aderarea Romniei la Uniunea European i a prevederilor Legii nr. 151/1998 privind Dezvoltarea Regional, a fost elaborat n luna octombrie 1999 Planul Naional de Dezvoltare al Romniei. Acest document coreleaz i integreaz urmtoarele documente : - Planul Regional de Dezvoltare ; - Planul Naional pentru Transport; - Planul Naional de Aciune pentru Protecia Mediului; - Strategia Naionala pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Din acest punct de vedere, dezvoltarea regionala a Romniei va ine seama de considerentele privind protecia i conservarea mediului. Strategia propus s-a axat pe urmtoarele domenii importante: mbuntirea calitii apei, refolosirea deeurilor i depozitarea acestora, reducerea emisiilor n aer (n special a celor de dioxizi de sulf i azot), reutilizarea deeurilor i depozitarea deeurilor urbane pe rampe de gunoi. Planul Naional de Aciune pentru Protecia Mediului (PNAM) a fost elaborat n 1995 i a fost actualizat n concordan cu Planul Naional pentru Adoptarea Acquis-ului Comunitar, n scopul furnizrii unui instrument cheie pentru stabilirea msurilor n cadrul procesului de integrare european. Planul Naional de Aciune pentru Protecia Mediului necesit integrarea politicilor de mediu n cadrul celorlalte sectoare: industrie, agricultur, transporturi, amenajarea teritoriului i sntate. n anul 1999 a fost pregtit o nou versiune a Planului Naional de Aciune pentru Protecia Mediului, precum i selectarea, analiza i implementarea proiectelor din cadrul Programului pe domenii majore de activitate : abordarea pe anumite nivele (local, judeean, naional); perioada de implementare: termen scurt i mediu; problemele generale abordate : protecia calitii apelor, aerului i a atmosferei, solului, conservarea biodiversitii, silvicultura, managementul deeurilor, planificare urban i transporturi; legislaie i reglementri, dezvoltare instituional. Unul din principalele obiective n domeniul protecie calitii apelor este mbuntirea calitii apei potabile i a resurselor de ap, precum i epurarea apelor uzate. n domeniul proteciei calitii aerului i atmosferei, aspectele prioritare sunt cele cauzate de poluarea cu diferite substane provenite din activiti precum: producerea energiei electrice i termice, industria chimica i petrochimic, metalurgia feroas, neferoas i altele.

28

n ceea ce privete managementul deeurilor i problemele referitoare la centrele populate, proiectele propuse se refer la construcia, modernizarea i extinderea rampelor pentru deeuri menajere n zona marilor orae, realizarea unor depozite centralizate pentru deeuri periculoase i tratarea prin incinerare a deeurilor. Planul local de aciune pentru mediu Dezvoltarea socio-economic produs pan n 1989 nu a inut cont de resursele naturale limitate, de resursele umane disponibile i mai ales de problemele de protecie a mediului, asociate oricrei activiti umane. Din aceast cauz relaia OMNATUR a fost degradat continuu. Modul de abordarea a problemelor de protecie a mediului s-au schimbat dup 1990, n Romnia, cel mai important obiectiv al aciunilor i activitilor prezente fiind asigurarea unei dezvoltri durabile a societii. Planul Local de Aciune pentru Mediu este un proces i o strategie din cadrul managementului de mediu care pune n discuie cele mai severe pericole asupra mediului la nivel local, urmrind corelarea corespunztoare a dezvoltrii economice cu aspectele de protecie a mediului, ceea ce reprezint de fapt noiunea de dezvoltare durabil. La baza acestuia se afl colaborarea ntre instituii, ageni economici, organizaii neguvernamentale, comunitate local, toate avnd un interes comun n ceea ce privesc problemele de mediu. Agenda 21 - dezvoltare durabil Conceptul de dezvoltare durabil a fost definit nc n raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu i Dezvoltare ONU, ca fiind o dezvoltare care garanteaz satisfacerea necesitilor actuale fr a compromite capacitatea generaiilor viitoare de a-i satisface propriile necesiti a obinut o recunoatere internaional dup Conferina Mondial de la Rio de Janeiro din 1992. La aceast Conferin au participat 173 de state printre care i Romnia i au susinut un plan internaional de dezvoltare durabil cunoscut sub numele de Agenda 21. Toate statele participante au fost de acord ca n prezent tendinele actuale de dezvoltare bazate pe cretere economic, duc la epuizarea sau poluarea resurselor naturale i nevoia de a avea o viziune diferit asupra viitorului, au dus la elaborarea documentului numit Agenda 21. n urma semnrii documentelor Conferinei Mondiale toate statele au obligaia de a elabora Strategii Naionale de Dezvoltare Durabil. Toate statele au obligaia de a elabora propria lor Agenda 21, o Agenda 21 Local care s preia scopurile generale ale Agendei 21 i s le transpun n planuri i aciuni concrete pentru o anumit localitate. n Europa se acord o atenie deosebit elaborrii Agendei 21 Local deoarece este cunoscut faptul ca 80% din populaia Europei triete n zone urbane, deci viitorul Europei depinde n mare parte de dezvoltarea oraelor. Planurile de dezvoltare durabil reprezint un proces dinamic i se elaboreaz cu o larg participare a populaiei i a grupurilor de interese; strategiile de dezvoltare

29

durabil pentru comuniti trebuiesc realizate prin consultarea larg a populaiei i a diferitelor grupuri de interes. Realizarea programelor cuprinse n Agenda 21 locala este posibil numai cu implicarea puternic a populaiei, a diferitelor grupuri de interese ntr-o strategie de dezvoltare bazat pe consens i larg mediatizat, contribuind esenial la eficientizarea activitii autoritilor n realizarea obiectivelor strategiei i reduce costurile de implementare a acestei strategii. Organizaiile neguvernamentale de mediu importante din Romnia au ncercat n aceast perioad s atrag atenia autoritilor asupra problemelor de mediu i s fac cat mai larg cunoscut i acceptat concepia de dezvoltare durabil. Majoritatea activitilor umane au impact asupra mediului (asupra calitii apei, a aerului i n general a habitatului uman) este normal ca cei ce se intereseaz de problemele de mediu s fie i cei dinti care promoveaz concepia de dezvoltare durabil. n ntreaga activitate de protecie a mediului se urmrete nu numai folosirea raional a resurselor naturale, ci i corelarea activitii de sistematizare a teritoriului cu msurile de protejare a factorilor naturali, adoptarea de tehnologii de producie nepoluante i echiparea instalaiilor tehnologice i a mijloacelor de transport generatoare de poluani cu dispozitive i instalaii care s previn efectele duntoare asupra mediului, recuperarea i valorificarea optim a substanelor reziduale utilizabile, promovarea aciunilor de cooperare tehnic, economic i tiinific n acest domeniu. Astfel aciunile viznd amenajarea teritoriului se autorizeaz strict cu respectarea normelor de protecia mediului, n vederea asigurrii dezvoltrii durabile a resurselor naturale. Dreptul cetenilor de a participa la luarea deciziilor care le afecteaz mediul n care triesc i muncesc este un aspect esenial al democraiei participative. In acelai timp participarea public presupune existena unui sistem de informare adecvat. Deci, participarea public i accesul la informaii sunt drepturi civile fundamentale. Participarea public este un instrument important n activitile de protecie a mediului, imprimnd calitate n procesul decizional i ntrind autoritatea deciziilor prin suportul oferit de public n implementarea acestora. Astfel, cei n msur s decid asupra modului de realizare a proiectelor de mediu sunt obligai s asigure informarea i cadrul de participare a publicului n fiecare faza a aprobrii proiectelor. Agendele Verzi sunt primii pai spre elaborarea Agendelor Locale 21, ele introducnd i promovnd un concept nou pentru dezvoltare i anume cea de durabilitate. Pentru ca durabilitatea s poat fi aplicat n modelarea politicilor de dezvoltare la scara local este necesar o cat mai bun nelegere i nsuire a acesteia. Agendele Verzi propuse de sectorul local al organizaiilor de mediu trebuie s ofere cadrul pentru activiti practice care s aib rezultate vizibile pentru comunitate i care s reprezinte aplicarea practic a principiului de durabilitate. Pentru aceasta este nevoie ca activitile: campaniile, activitile de educaie ecologic, evenimente etc propuse s aib rezultate palpabile i s poat fi atinse ntr-un timp relativ scurt. Criteriile pentru ca o activitate s poat fi introdus n cadrul oferit de Agenda Verde sunt: s implice pe ct se poate toate sectoarele societii; 30

s mbunteasc colaborarea ntre organizaiile de mediu. Este recomandabil folosirea oportunitilor punctiforme date de srbtorirea unor zile semnificative pentru protecia mediului ( Ziua Pmntului, Ziua Mediului, manier menit s creeze o tradiie n colaborarea cu alte organizaii, n implicarea populaiei, autoritilor, deci s promoveze semnificaia multipl a termenului de durabilitate. Agenda 21 este planul de aciune al ONU pentru dezvoltare durabil n secolul XXI, aprobat de 173 de state n cadrul Conferinei Naiunilor Unite cu privire la Mediu i Dezvoltare de la Rio de Janeiro, Brazilia, 1992. Capitolul 28 al documentului este dedicat autoritilor locale cu privire la elaborarea i i m p l e m e n t a r e a u n e i s t r a t e g i i p r o p r i i p r i v i n d A g e n d a 2 1 . n cel de-al V-lea Program de Aciune pentru Mediu al Uniunii Europene - Ctre Durabilitate- se recunoate faptul c autoritile locale dein un rol deosebit de important n asigurarea durabilitii dezvoltrii, prin exercitarea funciilor lor statutare de autoriti competente fa de multe din directivele i reglementrile existente i n contextul transpunerii practice a principiului subsidiaritii. Programul Naional de Aciune pentru Mediu (PNAM) reprezint o abordare specific Romniei a problemelor de protecie a mediului, o particularizare a Programului General de Aciune pentru mediu n rile Europei Centrale i de Est -document cadru adoptat de Conferina interministerial de la Lucerna, Elveia n anul 1993. Obiectivul general al PNAPM este de a mbuntii calitatea mediului n Romnia, n special prin reducerea nivelului emisiilor poluante. PNAPM cuprinde o strategie la nivel naional, dezvoltarea unei strategii la nivel local prin PLAM (Planul Local de Aciune pentru Mediu) fiind n concordan cu acesta. PNAPM trebuie s conin obiective i sarcini concretizate i cuatificate n timp, spaiu i costuri. Conceptul unui PNAPM este n concordan cu principiile generale i obiectivele prioritare identificate n Strategia de Protecie a Mediului din Romnia, n care obiectivele de protecie a mediului sunt unitare i abordate integral. Strategia de Protecie a Mediului se elaboreaz de ctre Ministerul Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului i trebuie s rspund consensului i obligaiunilor celor implicai n protecia mediului. Strategia trebuie s in seama att de sarcinile ce revin pe plan naional, cat i de sarcinile ce revin rii noastre din Conveniile Internaionale la care Romnia a aderat sau este parte. Principalele principii aplicate n elaborarea i soluionarea PNAPM, cuprinse i n O.U. nr. 195/2005 modificat i completat sunt: principiul precauiei n luarea deciziilor ; principiul prevenirii riscurilor ecologice ; principiul conservrii biodiversitii; principiul "poluatorul pltete"; acordarea unei prioriti sporite poluanilor care duneaz sntii umane ; reconstrucia ecologic a zonelor degradate .

Criteriile de stabilire a prioritilor PNAPM sunt: meninerea i mbuntirea sntii populaiei i a calitii vieii; meninerea si imbunatatirea potenialului existent al naturii; 31

aprarea mpotriva calamitilor naturale i accidentelor ; raport maxim al beneficiului/cost; racordarea la prevederile Conveniilor Internaionale, Programele Internaionale privind protecia mediului i Programul Naional de Aderare al Romniei la UE . Obiectivele PNAPM se claseaz n dou categorii: obiective pe termen scurt, pn n anul 2005 obiective pe termen mediu, pn n anul 2010 obiective pe termen lung, pn n anul 2020

Fiecare regiune administrativ (jude), prin propunerile sale particip la elaborarea PNAPM, incluznd principalele probleme de protecie a mediului la nivel local n Strategia Naional pentru Mediu a Romniei, conform principiilor i obiectivelor acesteia. Dezvoltarea durabil reprezint un proces lent de schimbri care permite folosirea pe termen lung a mediului pentru ca dezvoltarea economic s rmn posibil concomitent cu meninerea calitii mediului la un nivel acceptabil. Criteriile de baza pentru o politic de mediu sunt: posibilitatea de a regenera resursele naturale i de a pstra rezerva natural la un nivel acceptabil; reducerea polurii i a perturbaiilor la un nivel minim de siguran; respectarea limitelor pentru conservarea biodiversitii; evitarea ireversibilitii proceselor economice i biologice; strategii orientate ctre prevenirea riscurilor; orientarea dezvoltrii tehnologice n direcia proteciei mediului; orientarea schimbrilor instituionale n direcia implementrii unei bune practici de mediu; orientarea lurii deciziilor economice n direcia proteciei mediului; distribuia prosperitii n mod echitabil i rezonabil.

Implementarea conceptului de dezvoltare durabil n Romnia se regsete la structurarea pe diferite nivele a Planurilor de Aciune pentru Mediu i a Strategiilor de Aciune pentru Mediu. In contextul aderrii Romniei la Uniunea European, s-a instituit un Program Naional de Aderare a Romniei la Uniunea European (LINK), o component important a acestuia fiind seciunea de protecie a mediului, i este coordonat de ctre Direcia de Integrare European condus de primul ministru. Protecia mediului la nivelul Romniei, se trateaz global i unitar prin Planul Naional de Aciune pentru Mediu (LINK), i Strategia Naional de Aciune pentru Mediu, i sunt coordonate de ctre Ministerul Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului. n cadrul Planului Naional de Aciune pentru mediu, dezvoltarea i implementarea managementului de mediu se realizeaz punctiform prin elaborarea i implementarea Planului Local de Aciune pentru Mediu (LINK), care se dezvolt la nivelul teritorial administrativ al judeelor i este coordonat de ctre Agenia de Protecie a Mediului Judeean. Etapele generale ale unui Plan de aciune pentru protecia mediului sunt: 32

definirea problemelor; descriere clar; analiza clar; valori sau funcii ameninate; viziune politic clar; parametrii sau funcii de periclitate; stabilirea sarcinilor publice; stabilirea instrumentelor de intervenie; descrierea aciunilor globale; garantarea mijloacelor necesare; determinarea punctelor de intersecie a lanurilor cauzale; determinarea tipurilor principale de msuri; alocarea mijloacelor financiare corespunztoare.

2. CONINUTUL DREPTULUI EUROPEAN AL MEDIULUI n cadrul Uniunii Europene au fost adoptate pn n prezent cca. 300 de documente care privesc mediul. Multe dintre acestea au un pronunat caracter tehnic, iar altele se refer mai ales la aciuni comunitare generale. Caracteristica reglementrilor comunitare n domeniul mediului decurge din nsi natura instituiilor europene, care au ca ultim obiectiv integrarea ct mai deplin a statelor continentului. Dup cum este cunoscut, ansamblul teritoriului rilor membre este tratat ca atare, adic precum un spaiu comunitar care ignor frontierele i pentru care au fost adoptate reguli generale privind toate activitile de un anumit tip (de exemplu, cele referitoare la stabilimentele periculoase sau cele viznd studiile de impact), dar reglementarea sectorial rmne predominant (precum cea privind apa, produsele chimice, deeurile toxice i periculoase). Politica i concepia comunitar n domeniul mediului au cunoscut o evoluie strns legat de dinamica relaiilor social-economice i ecologice ale acestei zone a continentului nostru. Voina de prevenire a fost considerat ntotdeauna prioritar (aa cum afirm i programele de aciune), iar Comunitatea a acordat ntietate aciunii curative i reparatorii, lupta contra polurilor a dominat, ntr-o prim etap, dreptul mediului, alturi de abordarea sectorial prin reglementarea proteciei diferiilor factori de mediu. Ulterior (spre sfritul anilor '80) accentul s-a deplasat spre prevenirea i aspectele globale ale proteciei mediului. Caracteristicile reglementrilor comunitare privind mediul Prima etap a aciunii politico-juridice comunitare n domeniul mediului s-a axat, mai ales, pe adoptarea unor reglementri sectoriale viznd ocrotirea anumitor factori de mediu i activiti de reparare. Astfel, reglementrile au urmrit limitarea prezenei anumitor substane poluante n diverse materii, prin stabilirea coninutului i concentraiilor maxime ale acestora. Astfel, de exemplu, s-au precizat limitele admise ale coninutului aerului n plumb, oxid de plumb, oxid de sulf. Mediul nu era considerat ca un ansamblu ecologic complex, ci era mai degrab protejat n temeiul funciilor sale ecologice sau 33

chiar economice. Aa, de pild, n domeniul proteciei apei, se distingeau apele pentru scldat, cele apte pentru viaa petilor, apele care pot fi utilizate pentru consum uman, beneficiaz factorul de mediu n cauz. Aceasta explic, de exemplu, pentru ce, la aceeai parametri prevzui n diferitele directive, sunt afectate concentraii maximale admisibile diferite. Astfel, putem meniona: a) emisiile de substane sunt fie limitate, fie interzise (resturile de substane incluse pe lista neagr sunt interzise n apele subterane). Aceste restricii sunt stabilite n funcie de cunotinele i stadiul tehnicilor, inndu-se cont, totodat, de disponibilitatea material a acestor tehnici i practicabilitatea lor economic i financiar. Orientarea i fixarea acestor valori se face conform principiului celor mai bune tehnici disponibile. Uniunea fixeaz valorile limit de emisie, pe care statele membre trebuie s le comunice ca norme minimale. Ele trebuie s le fixeze apoi n propriile legislaii, apoi n autorizrile de funcionare a instalaiilor industriale; acestea pot fi mai severe dect valorile comunitare; b) pe de alt parte, reglementrile pot s influeneze asupra calitii factorilor de mediu i n special asupra coninutului n substane poluante. Acestea sunt obiectivele de calitate din vocabularul comunitar sau poart alte denumiri pe plan intern (de exemplu, n R.F.G. sunt numite norme de imisiune). Unele directive adopt dubla abordare, altele acord ntietate uneia sau alteia. Cu privire la protecia apei a aprut chiar o opoziie ntre cele dou abordri, din moment ce directivele reglementnd resturile de substane periculoase n ap solicit ca statele membre s opteze pentru una ori alta dintre abordri. Acest antagonism nu exist n materie de lupt mpotriva polurii aerului. De menionat c tendinele unei abordri mixte n materia proteciei apei sunt tot mai prezente, iar concepia iniial a Uniunii Europene mbin cele dou abordri, mai degrab dect s le opun. Astfel, se cuvine subliniat tendina unei abordri globale n cadrul reglementrilor comunitare, datorit mai ales transferului de poluare de la un mediu la altul i caracterului unitar al naturii. Dei nc n stadiul de nceput, aceast preocupare s-a manifestat prin tendina de a se urmri i stabili un regim juridic pentru anumite substane n toate mediile unde acestea pot interveni i a se evita un transfer. Pn acum aceste reglementri multi-medii sunt destul de rare, cci ele reclam cunotine i mijloace mult mai importante dect reglementrile tradiionale. O prim mare serie de reglementri juridice comunitare n materie de mediu privete aa-numitele probleme "transversale", care se ntlnesc, sub o form sau alta, n toate domeniile sectoriale, respectiv o serie de proceduri i/sau tehnici de prevenire i combatere a polurii: studiul de impact ecologic, controlul riscului de accidente, a reducerilor de ape uzate, cu consecine importante pentru mediu etc. Evaluarea impactului asupra mediului a activitilor economice i sociale n vederea eliminrii sau limitrii consecinelor negative a fcut obiectul Directivei nr. 85/337/CEE, amendat prin Directiva 97/11/CE. Obiectul reglementrilor este acela de a asigura realizarea unei evaluri obligatorii a efectelor asupra mediului pe care le pot produce proiectele publice i private, anterior autorizrii lor administrative. Directiva utilizeaz pentru determinarea proiectelor supuse evalurii impactului ecologic criteriul listei pozitive, cu unele amendamente. Astfel, pentru proiectele prevzute n anexa I (n numr de 9 categorii) ntocmirea studiului de impact este obligatorie, iar pentru cele prevzute n anexa II (13 categorii) numai dac sunt ndeplinite criteriile prevzute de statele membre n funcie de natura, mrimea i localizarea acestora, care ar 34

putea s genereze consecine ecologice importante. n unele cazuri speciale, ca, de exemplu, proiectele destinate unor scopuri de aprare naional, prevederile Directivei nu se aplic. Solicitantului autorizaiei i sunt cerute pentru reducerea impactului negativ i, dac este posibil, prezentarea msurilor de remediere, alternative, un raport succint cu privire la evaluarea impactului de mediu. Cererile de aprobare administrativ-ecologic i alte informaii de mediu relevante trebuie s fie disponibile pentru public; totodat, celor interesai trebuie s li se permit exprimarea opiniei nainte de demararea proiectului. Dup adoptarea deciziei privind proiectul, coninutul i alte elemente legate de acesta vor fi puse la dispoziia publicului. n funcie de dispoziiile legislaiilor naionale pot fi introduse exigene referitoare la confidenialitatea comercial i drepturile de proprietate intelectual. Ca perspectiv apropiat, n structurile comunitare se discut elementele unei Directive-cadru privind politicile, planurile i programele viznd infrastructura specific tuturor tipurilor de transport sau de amenajare teritorial i care s fac obiectul evalurii impactului asupra mediului. Toate activitile economico-sociale prezint deci, din ce n ce mai mult, un risc important pentru mediu, iar o parte dintre acestea chiar un risc major. n urma unor experiene grave (Seveso, Bhopal .a.) reglementarea comunitar a reacionat prin adoptarea unor texte adecvate n materie. Primul n timp este Directiva nr. 32/501/CEE (supranumit Directiva Seveso), nlocuit ulterior prin Directiva 96/12/CE (care intr n vigoare n 1999). Scopul acesteia l constituie identificarea i controlul riscului accidentelor majore provenite de la instalaiile industriale, n vederea prevenirii i gestionrii lor n condiii de siguran. Astfel, ntreprinztorii care folosesc n anumite cantiti substanele periculoase specificate n Anexa 1, ori desfoar activiti care sunt calificate ca potenial productoare ale unui accident major periculos trebuie s adopte o serie de msuri speciale. n vederea creterii siguranei i reducerii riscului cauzat de erori umane, operatorii instalaiilor n cauz trebuie s promoveze o politic de prevenire a accidentelor majore i un sistem de management al siguranei, att pentru personalul direct implicat n derularea proceselor tehnologice, ct i pentru populaia din mprejurimi. Operatorul trebuie s ntocmeasc un raport privind aspectele de siguran, ct i un plan de intervenie n caz de urgen. Dac unele din instalaiile prevzute n Directiv se afl situate una n apropierea alteia, operatorii n cauz trebuie s coopereze n privina avertizrii asupra riscurilor i n prevenirea efectului de domino (cum ar fi extinderea efectelor unui accident de la o instalaie la altele). Directiva stabilete, de asemenea, exigena ca autoritile naionale competente s stabileasc un plan de urgen extern pentru eventualitatea producerii unui accident major periculos cu efecte transfrontiere. In acest sens devine necesar o cooperare ntre rile vecine pentru a preveni i a face fa efectelor accidentelor majore. Pentru a reglementa modul n care informaiile despre calitatea mediului deinute de ctre organismele publice s fie puse la dispoziia celor interesai, a fost adoptat Directiva 90/313/CEE. Potrivit documentului, informaiile relative la mediu trebuie s fie puse, la cerere, la dispoziia oricrei persoane fizice sau persoane juridice, fr o justificare. O cerere privind obinerea de astfel de informaii poate fi respins numai n condiii bine precizate (confidenialitate, siguran public, aprare naional .a.), iar orice refuz trebuie motivat i poate face obiectul unui recurs judiciar sau administrativ.

35

Informarea publicului n caz de urgen radiologic a fcut obiectul Directivei 89/618/EUROATOM, care a stabilit un sistem de informare a populaiei astfel nct iceasta s fie capabil s adopte un comportament adecvat n situaii critice. Se face distincie ntre dou tipuri de informaii care trebuie difuzate: n condiii normale difuzate prin intermediul stabilirii unui plan de urgent; n condiii de urgen informaia trebuie furnizat imediat populaiei afectate. Noua viziune, integratoare, asupra abordrii proteciei mediului s-a exprimat, din punct de vedere juridic, prin Directiva 96/61 /CE privind prevenirea i controlul integrat al polurii. Obiectivul acestei reglementri novatoare l constituie realizarea unui control i a unei prevenii integrate a polurii, pornind de la necesitatea protejrii mediului ca ntreg, pe calea adoptrii unor msuri preventive viznd toi factorii de mediu - n principal apa, aerul, solul - i luarea n considerare a transferurilor i interdependenelor existente ntre acetia. Ca principii generale, exprimate sub forma unor obligaii fundamentale pe care operatorii (titularii) activitilor trebuie s le respecte, directiva stabilete: luarea tuturor msurilor preventive contra polurii, n special prin folosirea celor mai bune tehnologii disponibile (BAT), inexistena unei poluri semnificative, evitarea producerii de deeuri i, dac nu este posibil, promovarea unui sistem adecvat de recuperare i eliminare a deeurilor, folosirea eficient a energiei, luarea msurilor necesare pentru prevenirea accidentelor i de limitare a eventualelor lor consecine ecologice, adoptarea de msuri de remediere n cazul renunrii definitive la o activitate. Prevenirea i controlul polurii vizeaz un numr mare de activiti, stabilite n Anexa nr. 1 a Directivei 96/61/CE. Se instituie obligativitatea obinerii autorizrii administrative pentru operarea cu instalaii ce pot degaja emisii de orice natur n aer, ap, sol, precum i pentru managementul deeurilor. n cazul n care exist o procedur de cooperare ntre autoritile competente din diverse sectoare, exist posibilitatea obinerii unor autorizaii multiple. Astfel, autorizaiile trebuie s cuprind, n special, limitele de emisii bazate pe BAT, lundu-se n considerare i eventualitatea transferului de poluare dintr-un mediu n altul i msurile de monitorizare adecvate. n cazurile n care condiiile de operare se modific substanial, operatorul trebuie s solicite i s obin o nou autorizaie. Obligaiile i condiiile de operare sunt reexaminate periodic i, dac se consider necesar, se face reactualizarea acestora de ctre autoritile competente. In sfrit, operatorul este inut s faciliteze desfurarea operaiunilor de inspectare i control. Se constat astfel, c prevederile Directivei 96/61/CE se aplic instalaiilor noi de la 1 octombrie 1999, iar n privina celor existente se acord o perioad de tranziie pn n anul 2007. Potrivit art. 18 al Reglementrii, valorile limit ale emisiilor de substane poluante sunt cele stabilite n Anexa nr. HI, care instituie niveluri comune pentru toate statele membre ale CE. Pentru stimularea preocuprilor de protecie a mediului n rndul agenilor economici poluani, Regulamentul nr. 1836/93/CEE instituie ecomanagementul voluntar i schema de audit pentru unitile din cadrul activitilor industriale. Documentul i schema pe care o prevede cere prilor implicate s stabileasc i s implementeze politici, programe i sisteme de management, s instituie efectuarea auditului n zonele n cauz i s furnizeze opiniei publice rapoarte asupra performanei privind protecia mediului. Cerinele se aplic fabricilor, zonelor industriei energetice i celei de reciclare i se pot extinde, pe cale experimental, i n alte zone. 36

Oricum, participanii trebuie s urmreasc drept etape obligatorii: a) adoptarea unei politici de mediu avnd ca prioriti conformitatea cu reglementrile juridice, mbuntirea continu a performanei privind mediul i reducerea impactului asupra acestuia; b) realizarea unui ecoaudit al zonei; c) introducerea unui program de mediu i a unui sistem de management al mediului; d) executarea unui audit de mediu ntr-un ciclu de maximum trei ani; e) pregtirea unei declaraii publice privind mediul, care s includ referiri la impactul asupra mediului, cu detalii particulare ale zonelor respective; f) efectuarea unei verificri independente a declaraiei de mediu, cu ajutorul unor inspectori independeni, acreditai n cadrul sistemului naional de acreditare.41 Sistemele naionale sau internaionale de ecomanagement i schemele de audit, altele dect EMSA, pot fi considerate ca echivalente dac se regsesc n Jurnalul Oficial al Comunitii Europene. Controlul aplicrii directivelor i coordonarea aplicrii reglementrilor comunitare implic o raportare a statelor membre UE ctre Comisie a anumitor date i informaii, stabilite prin actele normative respective. n acest sens i tot n contextul unei viziuni generale, integratoare, Directiva 91/962/CEE privind standardizarea i raionalizarea rapoartelor relative la aplicarea anumitor directive privind mediul urmrete s sistematizeze, pe baze sectoriale, cerinele pentru statele membre de a transmite Comisiei Europene informaia impus de anumite directive n domeniu. Astfel, rapoartele n cauz trebuie transmise din trei n trei ani, cu un ciclu corespunztor pentru fiecare sector. De la aceast regul face excepie Directiva 76/180/CEE referitoare la apele pentru scldat, n privina crora se solicit, n continuare, rapoarte anuale.

IZVOARELE DREPTULUI EUROPEAN AL MEDIULUI Izvoarele de dreptul mediului sunt forme de exprimare specifice a normelor juridice care sunt determinate de modul de edictare sau sancionare a lor de ctre stat i privesc comportarea subiectelor de drept n legtur cu conservarea, dezvoltarea i protecia componentelor naturale i antropice ale mediului. Orice act normativ care este general obligatoriu este considerat izvor al dreptului. Izvoarele sau sursele dreptului sunt considerate n teoria general a dreptului ca "manifestri ale relaiilor sociale care genereaz norma juridic, indiferent de natura ei ", noiune care identific contiina individual i contiina social. Izvoarele dreptului mediului sunt forme de exprimare a regulilor de conduit impersonale, de aplicabilitate repetat i generale care privesc comportarea persoanelor participante, ca pri la raporturile de drept al mediului. Izvoarele dreptului mediului prezint unele caracteristici specifice acestei ramuri de drept, un loc aparte ocupndu-l normele tehnice, acestea fiind expresia raportului dintre legile naturii i conduita uman i reglementnd comportarea oamenilor n
41

A se vedea Mircea Duu, Tratat de dreptul mediului, op. cit., pag.279.

37

procesul de producie fa de mijloacele de producie i uneltele de munc i ndeosebi fa de natur. Izvoarele dreptului mediului sunt acte normative adoptate de organele de stat, care conin norme juridice ce reglementeaz relaii sociale n legtur cu conservarea i protecia mediului. Reglementrile legale cuprind toate categoriile de norme juridice, ncepnd cu Constituia, legea, ordonana guvernamental, hotrrea guvernului, ordinele minitrilor, deciziile Consiliilor organelor administraiei locale, regulamente etc. Natura unui act nu depinde de denumirea sau autoritatea care l-a emis, dar obiectul i coninutul su au definiii formulate de tratate i Curtea i rezerv dreptul de a proceda la recalificarea sa. Din punct de vedere al clasificrii lor, actele adoptate de instituiile comunitare se grupeaz n patru categorii de acte normative: a) regulamente, care au o aplicare general, sunt obligatorii n toate elementele lor i sunt direct aplicabile n statele membre; aproximativ 10% din reglementrile de mediu ale UE sunt cuprinse n regulamente. Aceste reglementri avnd un scop precis, sunt utilizate atunci cnd trebuie s se aplice aceleai dispoziii n toate statele membre. In unele sectoare, precum deeurile i substanele chimice, legislaia UE este o combinaie de regulamente i directive; b) directive, instrumente normative care leag statele membre n ce privete obiectivele de atins, dar care las autoritilor naionale competena de a alege mijloacele i modalitile de aplicare; c) decizii, obligatorii n privina tuturor elementelor lor, dar numai pentru destinatarii pe care i stabilesc; d) recomandrile i avizele, care nu au un caracter angajant. Aceste categorii de acte comunitare intr n vigoare dup urmtoarele reguli: regulamentele, la data specificat n textul documentului ori, n lipsa acestei precizri, n cea de a douzecea zi urmtoare publicrii lor n Jurnalul oficial unic al UE; Directivele i deciziile trebuie s fie notificate destinatarilor lor i intr n vigoare la data notificrii; aceast dat este indicat pe documentul de notificare, iar aceasta d frecvent un rstimp nainte de expirarea cruia statele membre trebuie s le aplice. Tratatele internaionale intr n vigoare n urma notificrii lor de ctre un anumit numr de state; data la care aceste tratate intr n vigoare n cadrul Uniunii este indicat n nota care nsoete documentul. Majoritatea covritoare a instrumentelor comunitare n materie de mediu sunt directive, n temeiul faptului c, pe baza art. 100 al Tratatului, instanele comunitare nu pot adopta dect asemenea documente i nu regulamente care sunt obligatorii n toate elementele lor i aplicabile n toate statele membre. Prima directiv n timp relativ la mediu este cea cu nr. 67/548, adoptat de Consiliu n 1967, "privind clasificarea, etichetajul i ambalajul substanelor periculoase". Potrivit unor estimri, din cele circa 250 de texte legislative comunitare n materie de mediu, 225 sunt directive i 25 regulamente. Regulamentele viznd protecia mediului nu pot interveni dect atunci cnd dispoziiile lor se refer la comerul exterior al Comunitilor (este, de exemplu, cazul Regulamentului nr. 348/1981 relativ la un regim comun aplicabil importurilor de 38

produse rezultate din cetacee, care reprezint una dintre msurile internaionale cele mai eficace adoptate pentru protecia balenelor), sau n alte domenii stricte. Din punct de vedere tehnic, directivele pot fi transversale ori verticale. Directivele transversale privesc procedurile fr a lua n considerare activitatea. Este vorba, de pild, de Directiva nr. 337/1985 privind studiul de impact care face obligatorie evaluarea incidenelor asupra mediului a proiectelor publice sau private care l pot afecta, de directiva referitoare la informarea publicului, din 7 iunie 1990, care asigur libertatea de acces la informaie n materie de mediu i difuzarea acesteia, sau de directiva relativ la produsele defectuoase din 25 iulie 1985, care stabilete regulile de responsabilitate i de repartiie a pagubelor cauzate de asemenea produse. Directivele verticale cuprind reglementri referitoare la normele tehnice de fabricaie, de produs ori de desfurare a unei anumite activiti. Aceste norme comunitare sunt consacrate juridic ntruct orice particular poate s fac plngere n faa tribunalului administrativ mpotriva unei autorizaii eliberate cu nerespectarea prescripiilor unei directive comunitare. Timp de mai bine de douzeci de ani, directivele au constituit principalul instrument al politicii comunitare n materie de mediu. Comunitatea a definit astfel obiectivele, normele i procedurile, lsnd statelor membre oarecare suplee pentru ncorporarea acestor dispoziii n sistemele lor naionale de drept i instituionale. Astfel c, n practic, dup caz, un stat membru poate s adopte o nou lege care s reproduc textul directivei ori, dac dispunea deja de o legislaie n sectorul acoperit de aceasta, putea s aleag ntre amendarea reglementrilor n vigoare ori s ajung la acelai rezultat pe calea reglementrilor administrative. Cum, uneori, au trebuit s treac muli ani pentru ca unele directive s fie complet aplicate, i cum statele membre nu se neleg ntotdeauna asupra transpunerii directivelor n legislaia naional, Uniunea European a nceput n ultimii ani s recurg la adoptarea de regulamente n materie de mediu, ntruct acestea produc mult mai rapid efecte i sunt direct aplicabile n ansamblul Comunitii. Referitor la procedura aplicabil n materie de mediu, art. 130 (6) al Tratatului de la Roma (introdus prin Actul Unic din 1986) stabilete un sistgm complex: ntr-o prim faz, o decizie trebuie s fie luat n condiiile obinuite asupra aciunii ce urmeaz a fi introdus. Comisia propune, Parlamentul i Comitetul economic i social sunt consultai i Consiliul decide cu unanimitate, dar, dup aceast decizie, cea care const n a adopta msurile prevzute poate fi adoptat cu majoritate calificat, dac Consiliul a decis astfel. Totodat, dispoziia care a completat art. 100 al Tratatului, respectiv art. 100.A, inserat n subseciunea pieei comunitare interioare, dup ce recunoate prioritatea acordat problemelor ecologice, prevede cerina ca msurile de protecie a naturii s fie avute n vedere n cadrul procesului de stabilire a pieei comunitare interioare, astfel nct aceasta s nu contracareze libera circulaie a comercianilor, ci, dimpotriv s o stimuleze. n aceast perspectiv, avantajul recurgerii la procedura de armonizare a legislaiilor naionale (fa de cea stabilit de art. 130. S) este c aici Consiliul ia hotrri nu cu unanimitate, ci cu o majoritate calificat. Se poate preconiza astfel c msurile privind protecia mediului vor fi fondate din punct de vedere juridic mai degrab pe art. 130.E, iar practica va trebui s determine care sunt criteriile care s permit alegerea uneia sau alteia dintre proceduri. n anumite cazuri, Curtea de Justiie ar putea fi chemat s soluioneze problema. 39

Problema prezint i un important interes practic. ntr-adevr, regula n vigoare este aceea c nu este posibil ca o decizie comunitar s se fondeze pe o aplicare cumulat a mai multor articole ale Tratatului constitutiv, n domeniul mediului dou fiind articolele n concuren: art 100 i 100. A privind desvrirea pieei interioare, articolele 130 R-T privind mediul, inclusiv cel economic, social estetic ori biotehnologiile. Dac art. 100.A permite adoptarea de dispoziii privind bunurile i serviciile, n revan, art. 130 R i 130 T nu conin nici un element legat de circulaia bunurilor. Totui, n abordarea i rezolvarea diferitelor cazuri litigioase, o prim problem este aceea de a ti dac o reglementare comunitar vizeaz mai nti protecia mediului ori circulaia bunurilor. De exemplu, Consiliul UE i-a bazat directivele comunitare privind emisiile poluante ale vehiculelor cu motor pe dispoziiile art. 100. A. Curtea de Justiie, printr-o hotrre din 11 iunie 1991 (Comisia/Consiliu, no - 300/89), a confirmat aceast poziie estimnd c "obiectivele proteciei mediului pot s fie urmrite n mod eficace prin intermediul msurilor de armonizare adoptate pe baza art. 100.A". Se cuvine adugat faptul c delimitarea ntre art. 130.A i art. 130.S este susceptibil de control jurisdicional, ceea ce implic elaborarea de criterii obiective n acest sens. De altfel, n literatura de specialitate s-a admis c art. 100.A servete ca fundament pentru dispoziiile comunitare viznd stabilirea de norme de produse comune tuturor statelor membre, acestea fcnd posibil circulaia bunurilor i serviciilor fr restricii naionale. Este, de pild, cazul emisiilor vehiculelor cu motor n aer. Chiar dac scopul urmrit este protecia mediului, ntr-o stare de ipotez, art. 100.A poate fi o baz juridic unic i care permite atingerea cumulativ a celor dou obiective, n timp ce art. 130.R nu se aplic dect exclusiv la protecia mediului. Dimpotriv, dac un stat membru al UE este abilitat printr-o dispoziie comunitar pentru a nu mai aplica o norm din raiuni de protecie a mediului, va trebui fcut aplicarea art. 130.S. De aici principiul c, dac o dispoziie comunitar stabilete norme uniforme, ea este bazat pe art. 100.A, chiar dac are ca efect ameliorarea proteciei mediului; atunci cnd dispoziia comunitar ajunge la norme diferite n snul Uniunii ori face posibile asemenea diferene, se aplic art. 130.S. n plan politic, normele de produse, de emisii sonore, polurile decurgnd din produse chimice, deeurile, n cazul cnd fac obiectul tranzaciilor comerciale sunt tratate n funcie de art. 100.A; dimpotriv, protecia faunei i florei este mai apropiat de preocuprile de mediu dect de libera circulaie a mrfurilor, chiar dac animalele i plantele sunt considerate obiecte (bunuri) din punct de vedere juridic.

POLITICA EUROPEANA IN DOMENIUL MEDIULUI Degradarea mediului reprezint cel mai agresiv factor care particip n momentul de fa la scderea, att a calitii ct i a duratei vieii. Prin problemele de sntate pe care le induce i prin creterea costurilor suportate n mod direct sau indirect de cetean (costuri sociale, medicale, taxe) poluarea reprezint, pe termen lung, cel mai mare pericol pentru noi i copiii notri. Fiecare dintre noi avem dreptul de a tri ntr-un mediu curat i sntos, dar avem n acelai timp i datoria de a veghea la pstrarea nealterat a mediului. Formarea unei contiine ecologice n rndul cetenilor 40

reprezint una dintre problemele stringente ale societii romneti, iar pentru realizarea acestui deziderat trebuie ca msurile educative s fie mbinate cu cele punitive. Rolul autoritilor centrale i locale ale statului este acela de a veghea la respectarea legilor i de a dezvolta mecanisme practice prin care s ofere posibilitatea cetenilor de a avea acces la informaii i de a-i putea exprima propriile opinii, crend astfel un sentiment de siguran i ncredere. Organizaiile neguvernamentale de mediu au tras nenumrate semnale de alarm asupra problemelor de mediu ce pun n pericol sntatea i viaa oamenilor, i n repetate rnduri au venit chiar cu soluii pentru rezolvarea lor. Evident c rolul acestor organizaii este unul educativ i de contientizare a opiniei publice asupra pericolelor crescinde generate de degradarea mediului; ele nu se pot substitui organelor administraiei locale care au puterea de a lua decizii i de a le pune n practic. Conform legilor n vigoare (Legea administraiei publice i Legea proteciei mediului), autoritile administraiei publice centrale i locale au obligaia de a asigura n structura lor organizatoric compartimente care s acioneze pentru protecia i refacerea mediului n scopul creterii calitii vieii. Comunitatea European a nceput s acioneze n favoarea mediului, n anul 1972 iniiind 4 programe de aciune succesive, bazate pe abordarea ecologic a problemelor. n aceast perioad, comunitatea a adoptat aproximativ 200 de acte legislative, n principal privind limitarea polurii prin introducerea unor standarde minime, mai ales n domeniul managementului deeurilor, polurii apei i polurii aerului. Simpla introducere a unui cadru legislativ nu poate ns preveni deteriorarea mediului, iar creterea contiinei publice fa de riscurile datorate problemelor globale de mediu a condus la concluzia c este esenial iniierea aciunilor concentrate la nivel european i internaional. Teama de accidente industriale cu efecte duntoare asupra mediului determin populaia s cread c politica n acest domeniu ar trebui canalizat spre - perfecionarea tehnologiilor nchiderea fabricilor periculoase - rezolvarea problemelor financiare i investiionale astfel nct generaiile viitoare s poat rezolva problemele de mediu - dezvoltare durabil incluznd dezvoltare ecologic, economic, social i gsirea echilibrului ntre toate acestea. Aciunile europene n favoarea mediului s-au dezvoltat astfel nct au devenit politici (Tratatul asupra Uniunii Europene), stabilindu-se ca obiect dezvoltarea durabil. n prezent, instituiile comunitare sunt obligate s integreze n politicile lor elemente legate de protecia mediului. Pentru implementarea acestei politici de mediu Uniunea Europen pune la dispoziie instrumente specifice - legislaia ofer un nivel nalt de protecie a mediului, garantnd n acelai timp funcionarea Pieei Unice a Uniunii Europene. Instrumente financiare - Programul LIFE. Instrumente tehnice - eco-labelling, sistemul european de management i audit de mediu, sistemul de evaluare a efectelor proiectelor publice i private asupra mediului. Aderarea la Uniunea European creeaz sperana pentru o mai bun i mai strict protecie a mediului. Acest moment ar putea fi unul hotrtor pentru aciuni de lobby , putnd beneficia de sprijinul publicului larg. 41

Sistemele i standardele internaionale pentru managementul mediului sunt relativ recente i, ca urmare a interesului suscitat, au devenit deja foarte populare, deoarece reprezint cel mai concret instrument pe care l au la dispoziie organizaiile pentru a demonstra modul n care i asum responsabilitile fa de mediu. La nivel internaional se aplic seria de standarde ISO 14000, care ncorporeaz ISO 14001 pentru Sistemele de Management al Mediului. Uniunea European propune n plus fa de ISO 14000 propria schem de management i audit ecologic (EMAS) sau alte standarde dintre care sistemul obligatoriu de management Analiza Periculozitii i Punctul de Control Critic pentru produse alimentare sau standardele pentru produse organice. Cheltuielile Guvernului i ale autoritilor locale pentru protecia mediului, lipsa unui cadru legislativ coerent i aplicarea acestuia sunt principalele piedici n politica naional de mediu. Una din aciunile cele mai importante care conduce la redresarea ecologic i la mbuntirea condiiilor de mediu, const n armonizarea legislaiei de mediu din ara noastr cu legislaia de mediu din rile Uniunii Europene. n conformitate cu Programul Naional de Aderare a Romniei la Uniunea European i cu Programul Naional de adoptare a acquis-ului comunitar (elaborat n iunie 1999), n prezent n Romnia se desfoar un proces intens de aproximare a legislaiei naionale cu legislaia Uniunii Europene. Legislaia romneasc de mediu cuprinde n prezent o seride de acte de relementare (legi, hotrri guvernamentale, ordine ministeriale, norme, etc) att specifice proteciei mediului ct i cu caracter general, dar care conin i prevederi cu referire la protecia mediului. n prezent, datorit adoptrii unor msuri severe la nivelul guvernului i ministerelor, procesul de armonizare a legislaiei se desfoar ntr-un ritm accelerat, existnd calendare de aciuni cu termene i responsabiliti pe directive pentru fiecare domeniu de aproximare legislativ. Activitile cele mai dificile vor fi cele referitoare la implementarea legislaiei, activiti care implic aplicarea celor mai bune tehnologii disponibile, automonitorizare i crearea sistemului informaional centralizat, asigurndu-se astfel respectarea limitelor impuse pentru emisii. Au fost finalizate patru strategii sectoriale n domeniile controlul polurii industriale calitatea aerului i schimbrile climatice - calitatea apei - protecia naturii. n domeniul managementului deeurilor a fost elaborat Strategia Naional de Gestionare a Deeurilor i Planul de etap din Planul Naional de Gestionare a Deeurilor. n cadrul Documentului de poziie - capitulul 22 - Protecia mediului, au fost solicitate perioade de tranziie pentru directivele cele mai costisitoare din domeniile susmenionate. Romnia a deschis negocierile pentru capitolul 22 n cadrul primei Conferine de Aderare de le Bruxelles n perioada 21-22 martie 2002. Prin acest document, Romnia se angajeaz s accepte i s implementeze acquis-ul comunitar de mediu (n vigoare la data de 31 decembrie 2000) pn la 1 ianuarie 2007, cu excepia a 11 directive care se solicit pe diverse perioade de tranziie. 42

Transpunerea i implementarea acquis-ului comunitar din domeniul mediului sunt dificile din cauza caracterului intersectorial i a implicaiilor problematicii aferente acestui domeniu asupra ntregii industrii romneti, alinierea la standardele de calitate europene presupunnd costuri nsemnate i modificri structurale . Finanrile necesare provin din surse proprii agenilor economici, surse externe rambursabile i nerambursabile i n completare, surse de la bugetul de stat. Cheltuielile totale la nivel naional efectuate n 2000 au fost de 1,12% din PIB, iar raportat la un locuitor 400 000 de lei pe an (19,8 euro), n timp ce n rile comunitare s-au alocat 310 euro pe locuitor pe an. Romnia ca ar candidat se afl n prezent n plic proces de aproximare cu legislaia european i are cheltuieli semnificative n special n mbuntirea infrastructurii (proces foarte costisitor). Un numr mare de specialiti afirm c trebuie s ne rezolvm acas toate problemele nainte de a ne ndrepta spre Bruxelles sau Uniunea European, pe cnd identifica i rezolva problemele ecologice ale Romniei. Ca ntotdeauna, segmentul de pia provenit din ptura bogat este cel mai deschis la aderare. Aici revini rolul autoritilor naionale, care pot investi n relaiile publice i n informare, deoarece realizrile n domeniul proteciei mediului nu sunt recunoscute de o mare parte a populaiei. Eforturile i performanele ar trebui s fie comunicate ntr-o form care ar putea fi neleas de oameni n general. Acest lucru ar putea fi realizat prin emisiuni informative n mass-media, deoarece acestea sunt principalele surse de informare. Aderarea la Uniunea European este o tem care genereaz mari sperane, temeri sau o viziune foarte abstract a unei viei mai bune. Dar prea puini cunosc adevratele consecine concretizate pe solide informaii i lipsite de emotivitate. Excesul de optimism ct i de pesimism nu sunt de ajutor n lungul i n parte complicatul drum al procesului de aderare. Organismele Uniunii Europene ar putea reconsidera canalele de distribuie a informaiilor, ar putea fi util lansarea unor campanii specifice prin TV i pres. Instituiile Uniunii Euroepene ar putea pune un mai mare accent pe schimbrile de experien ntre rile membre i cele n curs de aderare n ceea ce privete politicile de mediu. Cu privire la efectele aderrii asupra mediului, se ateapt o mbuntire a situaiei i mai multe zone protejate. Problematica va ctiga n importan i aceasta ar putea schimba n bine sentimentul de responsabilitate. Analiznd consecinele putem enumera cteva tendine percepute de romni n cretere protecia naturii noi locuri de munc stabilitate politic mbuntirea calitii aerului i a apei comer liber protecia mediului mbuntirea calitii produselor dezvoltarea industrial. Noul Program European de Aderare pentru MediuMediu 2010 viitorul nostru, ansa noastr, stabilete direciile strategice de aciune, lund n considerare viitoarea 43

lrgire a UE. El i propune s abordeze prin instrumente inovaive problemele complexe de mediu. Programul intenioneaz s implice n mod activ toate segmentele societii n cutarea soluiilor aplicabile i durabile la problemele cu care se confrunt mediul. O mai bun informare despre legislaia de mediu nainte i dup aderare va contura viaa fiecruia dintre noi i va ajuta la o percepie pozitiv. 1. Obiectivele politicii mediului Politica n domeniul mediului vizeaz urmtoarele obiective: protecia mediului; ameliorarea calitii sale; protecia sntii publice; utilizarea prudenta si raionala a resurselor naturale; promovarea masurilor Ia nivel internaional privind rezolvarea problemelor mediului de dimensiuni regionale si mondiale. Instrumentele utilizate: dispoziii legislative, n special directive fixnd norme de calitate de mediu (niveluri de poluare); norme aplicabile procedurilor industriale (norme de emisii, de concepie, de exploatare); norme aplicabile produselor (limite de concentraie sau de emisie pentru un produs dat); programe de aciune n favoarea proteciei mediului; programe de ajutor financiar. Politica n domeniul mediului se nscrie n rndul aa-ziselor politici comunitare de "acompaniament", denumite astfel pentru a se evidenia rolul lor secundar (precum politica social, cea din domeniul tiinei i tehnologiei, politica n materie de cultur, sntate public, protecia consumatorilor etc). Drept criteriu principal ntr-o asemenea clasificare (i de difereniere fa de "politicile comunitare majore") este utilizat mrimea alocaiei din bugetul comunitar afectate, insuficient ns pentru a determina exact adevrata importan a unei problematici. i aceasta, cum remarca J.L. Mathieu, cel puin din dou puncte de vedere: pe de o parte, ntruct o politic comun puternic se poate exprima mai ales prin texte i decizii (ca n cazul politicii concurenei), iar, pe de alta, Banca European de Investiii (BEI) acord fonduri cu destinaii pentru politicile sectoriale, suplinind astfel contribuiile bugetare i semnificaiile lor ca un criteriu de determinare a importanei. 2. Necesitatea unei politici comune a mediului Tratatele instituind Comunitile Europene nu prevedeau competente comunitare explicite n materie de mediu. Confruntarea cu poluarea, n cretere rapida, statele membre au adoptat masuri la scara naionala. Fiind un fenomen transfrontalier, poluarea nu putea fi combtut n mod eficace doar n limitele frontierelor naionale. n plus, unele din masurile adoptate de statele membre mpiedicau libera circulaie a mrfurilor n cadrul pieei comune. Ca urmare, apelurile si presiunile pentru aciuni comune n favoarea mediului s-au multiplicat. n 1972, la puin timp dup prima Conferina a ONU asupra mediului, Comisia Europeana a propus elaborarea unui program de aciune n acest domeniu. La nceputul anilor 70, au fost recunoscute necesitatea si legitimitatea unei politici comune n domeniul mediului. Cu timpul, se va dezvolta progresiv un drept comunitar al mediului, care cuprinde n prezent peste 200 directive si regulamente. Ele privesc, n principal, protecia apelor, calitatea aerului, protecie florei si faunei, zgomotul, eliminarea deeurilor. Legislaia mediului prezint o caracteristica particulara, anume

44

ea tine seama de aspectele economice. Dar legislaia anterioara lui 1986, nu avea o baza juridica intr-un tratat.Actul Unic european atribuie n mod explicit Comunitii europene competente n domeniul politicii mediului. Astfel, el va oferi o baza juridica formala acelui ansamblu crescnd de reglementari asupra mediului. Actul Unic european a fixat trei obiective prioritare politicii comunitare: 1 protecia mediului; 2 sntatea umana; 3 utilizarea prudenta si raionala a resurselor naturale (art. 130 R). Tratatul asupra Uniunii Europene (1992) a stabilit n mod formal conceptul dezvoltrii durabile n legislaia Uniunii Europene. Patru ani mai trziu, tratatul de la Amsterdam a fcut din dezvoltarea durabila un obiectiv primordial al Uniunii Europene. Dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene trebuie sa se fondeze pe principiul dezvoltrii durabile si pe un nivel nalt de protecie a mediului. Mediul trebuie sa fie integrat n definirea si punerea n aplicare a tuturor politicilor economice si sociale ale Uniunii Europene, inclusiv comer, industrie, energie, agricultura, transport si turism. Totui, la numai civa ani dup instituirea structurilor vest-europene, s-a recunoscut necesitatea stabilirii de norme comune pentru protejarea consumatorilor, n vederea garantrii liberei circulaii a mrfurilor ntre statele membre. Astfel c primele reglementri comunitare n materie de mediu s-au referit la produse (substane chimice periculoase, autovehicule i detergeni). Legislaia de mediu privind produsele i apoi industria s-a bazat ntr-o prim perioad pe art. 100 din Tratat, care privea armonizarea legilor statelor membre care aveau o inciden direct asupra stabilirii sau funcionrii pieei comune. Alte dispoziii n domeniu aveau ca baz art. 235, care se refer la msurile aprnd ca necesare pentru realizarea unuia dintre obiectivele Comunitii. Pn n 1987, orice reglementare comunitar n materie de mediu s-a fondat pe unul sau altul dintre aceste articole. La sfritul anilor 1960 a devenit evident faptul c se impun o intervenie energic i adoptarea unor msuri globale pentru a proteja mediul Comunitii n faa exigenelor creterii economice. Caracterul planetar al fenomenului de poluare ncepe s fie perceput i reflectat n documentele comunitare abia la nceputul deceniului opt. n 1970 Comisia a declarat pentru prima dat, ntr-un comunicat oficial adresat Consiliului, necesitatea elaborrii unui program comunitar n materie de mediu. Punctul de plecare l reprezint, n acest sens, reuniunea de la Paris, din 20 octombrie 1972, a efilor de stat i de guvern ai Comunitii, cteva luni dup Conferina ONU de la Stockholm (iunie 1972) care a adoptat unele msuri importante n direcia promovrii proteciei mediului printre preocuprile CEE. Cu acest prilej s-a recunoscut faptul c expansiunea economic nu este un scop n sine, i c ea trebuie "s se traduc printr-o ameliorare a calitii ct i a nivelului vieii, i o atenie particular va fi acordat valorilor i bunurilor nemateriale i proteciei mediului". Ca atare, instituiile CEE au fost invitate s pregteasc un prim program de aciune n materie de mediu. 3. Programe de aciune ale Uniunii Europene n domeniul mediului n afara legislaiei, Uniunea Europeana a elaborat programe de aciune nsoite de directive si obiective prioritare. Incepnd cu al treilea program (1983-1986) accentul a fost pus pe principiile fundamentale ale prevenirii si proteciei. Programul al patrulea (19861992) viza trecerea la o politica preventiva. n paralel, Uniunea Europeana a iniiat programe de cercetare n domeniul mediului: tiina si tehnologia pentru protecia mediului (STEP); Programul european n materie de climatologie si riscuri naturale (EPOCH). Al cincilea program de aciune intitulat Pentru o dezvoltare durabila si 45

respectuoasa a mediului" (1992-2000), preconiza sa progreseze pe calea unei abordri preventive a proteciei mediului. Aceasta abordare traseaz o noua cale, integrnd politicile, legislaiile si proiectele ntr-un program complet de reforme axate pe un singur obiectiv, anume dezvoltarea durabila. Conceptul dezvoltrii durabile desemneaz o dezvoltarea care rspunde nevoilor actuale fara a compromite capacitatea generaiilor viitoare de a rspunde nevoilor proprii. Al cincilea program caut sa completeze deciziile si regulamentul utilizate ca instrumente n programele precedente cu aciuni Ia fiecare nivel, angajnd grupurile societii. Programul pune n evidenta cinci mari sectoare care pot sa degradeze mediul si sa epuizeze resursele naturale: industria, transporturile, energia, agricultura si turismul. El fixeaz inte de atins n fiecare din ele. Totodat, sunt stabilite cele sase elemente ale aciunilor dezvoltrii durabile a Uniunii Europene: A. integrarea considerentelor de mediu n celelalte politici; B. parteneriat ntre Uniunea Europeana, statele membre, lumea afacerilor si public si responsabiliti mprite; C. lrgirea evantaiului de instrumente ale politicii de mediu: impozite, subvenii, acorduri ferme; D. schimbarea schemelor de consum si producie; E. punerea n opera si aplicarea legislaiei europene de ctre statele membre, ntreprinderi etc. F. cooperarea internaionala n cadrul Agendei 21" a Naiunilor Unite si celui de-al cincilea program de aciune n domeniul mediului. 4. Cooperarea Uniunii Europene cu Europa orientala Mediul este una din prioritile programelor de ajutor acordat tarilor situate la estul Uniunii Europene: Phare si TACIS, avnd ca scop repararea si protecia mediului n tarile amintite. In cadrul acordurilor europene ncheiate ntre Uniunea Europeana si cele zece tari candidate la aderare este ntrit accentul pe problemele mediului n strategiile de aderare, inclusiv furnizarea de ajutor tehnic si fonduri pentru mbuntirea legislaiei si gestiunii n materie de mediu. In prezent ajutorul accentueaz asupra investiiilor. Un program de aciune larg pentru refacerea si protecia mediului, care acoper ntreaga Europa, a fost adoptat n 1995, la a treia conferina a minitrilor mediului (Sofia). 5. Cooperarea n materie de probleme ecologice mondiale Uniunea Europeana coopereaz cu alte tari prin intermediul organismelor ONU, OECDE si cu alte organisme internaionale pentru a promova soluii mondiale Ia problemele ecologice globale: schimbrile climatice, srcirea stratului de ozon, pdurile tropicale, biodiversitatea. Aceasta cooperare da natere adesea la o convenie mondiala sau regionala care pot constitui un cadru solid pentru aciunile Uniunii Europene si ale tarilor care participa la convenii protejnd habitatele n pericol, marile si rurile, controleaz schimbul internaional de deeuri si produse chimice periculoase. 6. nvmnt i formare

46

Mediul este din ce n ce mai mult integrat n nvmnt la toate nivelele, devenind un element component al formarii profesionale. El face parte din programul de studiu de baza n marea majoritate a statelor membre. Au proliferat ajutoarele pedagogice sub forma de crti, manuale, brouri, material audiovizual asupra mediului. Comisia Europeana finaneaz proiecte de formare pentru profesorii din nvmntul elementar si secundar, precum si pentru cursuri tehnice si agricole. De asemenea, a fost publicat un Ghid european de studii asupra cursurilor de mediu din universitate". n noua. state membre ale Uniunii Europene poate fi obinut un masterat european n gestiunea mediului". 7. Progresele realizate, perspective Uniunea Europeana a dobndit treptat statutul de prim autor n materie de politica a mediului, la nivel naional, regional, ct si n relaiile internaionale. Au fost fcute la scara europeana n 1992 sunt realizate. Progresele se vad mult mai greu n statele membre. Uniunea Europeana s-a orientat ctre dezvoltarea durabila, drumul este ns lung si dificil. Politica n domeniul mediului nu are anse fara sprijinul sincer al ntregii populaii. Experiena ndreptete ideea ca politica n domeniul mediului se va lovi si n viitor cu conflictul de interese dintre ecologie si unele sectoare economice. Perspectiva este cea a unui optimism prudent si moderat. Datorit comlexitii soluionrii problemelor de interes comun european se impune ca fiind necesar dezvoltarea cooperrii statelor europene n domeniul proteciei mediului. Aceast cooperare este util deoarece fenomenul polurii nu cunoate frontiere i n acest mod se impune protecia mediului i a tuturor componentelor sale la toate nivelurile. n acest scop a fost nfiinat Agenia European pentru mediu (A.E.M). La ora actual dezvoltarea economic, creterea demografic, apariia de noi industrii au creat nmeroase probleme cu privire la aciunile de protecie a mediului. Fenomenul polurii s-a extins la ora actual i n prezent numeroase specii de plante i animale sunt ameninate cu dispariia datorit alterrii condiiilor de via a acestora. Pentru nlturarea acestor nereguli pe continent a fost nfiinat Agenia European pentru mediu (A.E.M) cu sediul la Copenhaga (Danemarca) printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene din data de 7 mai 1990. Agenia a nceput s funcioneze n anul 1994 i are ca principal rol colectarea de date cu privire la aciunile de protecie a mediului la nivel continetal pentru promovarea unor politici eficiente de protecie a mediului. n prezent se impune o cooperare ntre statele continetului pentru protecia mediului i asigurarea sntii oamenilor, considerat a fi o prioritate. Cooperarea statelor are ca scop nlturarea deteriorrii mediului i n special, - combaterea local, regional i transfrontier a fenomenului polurii la nivelul tuturor componentelor mediului - meninerea calitii apei, i n special a celor ce traverseaz frontiera (Dunrea, Marea Neagr) - refacerea ecologic n urma calamitilor naturale - formarea contiinei de mediu rezolvarea problemei deeurilor. Stabilirea unui dialog viabil ntre statele continentului nu se poate realiza fr schimb de informaii i de experi n domeniul transferului de tehnologii ecologice, 47

activiti comune de cercetare, armonizarea legislaiilor, cooperarea ntre state la nivel regional i local, inclusiv prin intermediul Ageniei Europene de Mediu, studii privind impactul asupra mediului a diferitelor tehnologii folosite n industri, dezvoltarea unor strategii legate de schimbrile climatice cu care ne confruntm la ora actual. Studii la nivelul continental sau planetar au identificat un numr de probleme majore care afecteaz ansamblul componentelor mediului sau fluxurile de energie i materiale din natur. Revine ingineriei mediului, ca prin msuri concrete, practice la nivel local, prin multiplicarea lor n mii i mii de seciuni punctiforme s corecteze transferul actual de energie i s diminueze impactul negativ al problemelor majore. n toate cazurile se remarc aceleai politici i etape ce se impun a fi adoptate de factorii de decizie monitorizarea evoluiei proceselor cu delimitarea zonelor afectate i evidenierea pagubelor. Promovarea unor legislaii corespunztoare la nivel naional i regional. Adoptarea unor msuri i practici n industrie, agricultur, transport, energie care s promoveze tehnologii de nalt eficien i consumuir reduse de energie. Formarea de personal de specialitate i aciuni de sensibilizare a populaiei la problemele proteciei mediului. Gestionarea costurilor naionale ale pagubelor de mediu este prematur, dar studiile de pn acum au unele caracteristici n comun. In lumea industrial, datele germane sugereaz un cost de pagub sub 5% din PIB. Estimrile daneze sunt mai sczute - 0,5-0,8, dar arat numai efecte pariale. Pagubele evaluate n SUA din cauza politicii de mediu au reprezentat 1,2 % din PIB, dar estimrile omit disconfortul unor efecte produse de zgomot i se refer la 1978. ntre 1-5% din PNB pare a fi o estimare destul de rezonabil a pagubelor produse de poluarea cauzat de degradarea mediului n lumea industrial. Pagubele n rile n curs de dezvoltare se ateapt a fi mai mari dect n rile industrializate datorit absenei legilor de protecie a mediului i a instituiilor corespunztoare )eroziunea solului n Indonezia i Mali - 0,4% din PIB, despdurirea n Etiopia - 6% din PIB, iar n Indonezia 4%. Chiar dac calitatea informaiilor este nesigur, se confirm c deteriorarea mediului produce pagube economice att n rile srace ct i n cele bogate i le face n mod particular mai dificle i mai costisitoare n ri n curs de dezvoltare. Distrugerea mediului poate fi considerat o parte a preului care trebuie pltit pentru a obine un nivel crescut de trai. Schimbrile politice din Europa Central i de Est au adus la lumin serioase degradri ale mediului, generate n condiiile unei economii de tip socialist. nc majoritatea deciziiloe economice sunt luate n contextul unei nesigurane care poate fi att benefic ct i duntoare calitii mediului. Alegerea tehnologiei sau a metodei de producie poate fi privit ca o echilibrare optim ntre productivitate, stabilitate, echitablitate i dezvoltare durabil. Cel de-al cincilea program de aciune al Uniunii Europene pentru mediu consider c poluarea i distrugerea naturii n Europa sunt mai grave ca niciodat. A devenit clar c este necesar mai mult presiune politic la nivel european, distribuia de pn acum privitoare la supraconsumul de ap, combustibili fosili, resurse neregenerabile, pduri i terenuri agricole necesitnd un control mai strict. 48

Tratatul de la Amsterdam a mbuntit articolul 6 al Tratatului CE, enunnd principiul potrivit cruia exigentele privind protecia mediului trebuie s fie integrate n definirea i punerea n practic a politicilor i aciunilor comunitare. Un sistem comunitar cu privire la rspunderea pentru dauna ecologic; de natur s cuprind -direct sau indirect - toate activitile care prezint un risc pentru mediul, va permite ameliorarea integrrii aspectelor referitoare la protecia mediului n diferitele sectoare i domenii corelative, prin internalizarea costurilor respective. Chiar dac principalele elemente ale acestui sistem al rspunderii comunitare in de protecia mediului, o bun aplicare a lui poate s contribuie la crearea unor condiii echitabile pe piaa intern unic. Importana acestui aspect rezid n faptul c majoritatea schimburilor comerciale comunitare se realizeaz pe piaa intern; cu alte cuvinte, comerul intracomunitar devine mai important pentru statele membre dect cel extra-comunitar; iat de ce, diferenele de regim juridic ntre statele membre, precum i costurile suportate pe piaa intern de un stat membru au o inciden mai mare asupra statului respective dect cele referitoare la schimbrile cu rile tere. La ora actual este dificil de apreciat dac exist ntr-un adevr o dificultate generat de exigenele rspunderii pentru dauna ecologic n aplicarea regimului comunitar al concurenei pe piaa intern. Aceasta deoarece reglementrile naionale ale statelor membre, n materie, sunt relativ recente i nu nc pe deplin operaionale. Pe de alt parte, nu trebuie s uitm un aspect important, neacoperit nc de actele normative cu privire la acest tip de rspundere n vigoare n majoritatea rilor europene - i anume, daunele provocate biodiversitii. nlturarea acestui tip de daune poate avea incidene economice sensibil mai importante dect reglementrile naionale actuale n materia rspunderii. Eventualele consecine asupra competitivitii ntreprinderilor stabilite pe teritoriul unui stat membru vor determina autoritile naionale s atepte o iniiativa din partea Uniunii Europene i s se abin s impun unilateral dispoziii cu privire la rspunderea n materia biodiversitii. n acest caz demersul comunitar va fi justificat i de necesitatea garantrii unor condiii echitabile pe piaa intern. De asemenea, procesul de legiferare la nivel comunitar n materia rspunderii pentru dauna ecologic are tot mai mult n vedere reducerea la maximum a eventualelor incidene negative ale acestui tip de rspundere asupra competitivitii externe a industriei europene. n linii generale, punerea n aplicare, n interiorul Comunitii Europene, a principiului "poluatorul-pltete" i a mediului, trebuie s stimuleze ntreprinderile n adoptarea unor msuri de responsabilitate sporit n raport cu sarcinile de protecia mediului. Pe de alt parte, experiena american a oferit unele puncte de reper legiuitorului European, care o citeaz n Cartea Alb a rspunderii privind dauna ecologic. Astfel, punerea n aplicare a legislaiei (un set de legi i acte subsecvente) -n reglementarea creia rspunderea atrage dup sine i obligaia revenirii la situaia anterioar - a demonstrat necesitatea prevenirii tentativelor de eludare sau ocolire a legii, pe calea transferului de activiti periculoase n ntreprinderile mai puin capitalizate, care devin, n acest mod, insolvabile n cazul unor daune importante, n condiiile n care ntreprinderile se pot proteja mpotriva riscurilor, apelnd la sistemul de asigurri, s-a

49

constatat tendina lor de a recurge tot mai puin la acest tip de manopere frauduloase. Posibilitatea unei garanii financiare i ndeosebi a unei asigurri prezint o importan reala pentru determinarea eficacitii acestui tip de rspundere. Pentru a fi eficient, un sistem juridic al rspunderii trebuie s fie acompaniat de un sistem de garanii financiare efective, astfel nct elementele fundamentale ale acestui tip de rspundere s-i gseasc un corespondent n actele garanii financiare oferite. Eficacitatea rspunderii pentru dauna ecologic - spre deosebire de cea angajat pentru prejudiciul civil "tradiional" - depinde de rapiditatea autoritilor administrative i juridice n modul de alctuire i prezentare a dosarelor instrumentate n cazurile respective, precum i de gsirea unor mijloace ct mai adecvate de facilitare a accesului la justiie a reprezentanilor societii civile, a tuturor persoanelor fizice i juridice interesate (dreptul de a cere injustiie repararea daunei). Astfel, apreciem ca impactul global al principiului "poluatorul-pltete" depinde att de contextul general european, ct i de structura specific a sistemului legislativ naional al fiecrui stat membru. Metodele de evaluare i reparare a daunelor ecologice, consacrate de diferite legislaii naionale, sunt n mod evident perfectibile. Astfel, revenirea la situaia anterioar producerii prejudiciului nu este de multe ori, dect un deziderat iluzoriu; ea poate deveni efectiva cu condiia de a fi bine determinate posibilitile de realizare i mijloacele de control. Pornind de la bareme ce fixeaz valoarea bneasc a speciilor protejate sistemele forfetare de evaluare i reparare a daunei ecologice au numeroase avantaje, fiind relativ uor de aplicat i aducnd un element de certitudine, att pentru autoritile nsrcinate cu protecia naturii, ct i pentru autorii daunelor i asigurtorii lor, pe un trm aparinnd nc incertitudinilor tiinifice. Pe de alt parte, aceste metode de evaluare forfetar sunt, n unle cazuri, prea rudimentare spre a putea constitui o baz suficient de solid pentru evaluarea daunei. Recomandabil poate fi un sistem mixt, combinnd evaluarea forfetar cu repararea individualizat bazat pe anumite plafoane, al crui unic model este cel al statului american Alaska. n acest sens, putem imagina un sistem care s in cont de cauzele daunei ecologice, de suprafeele afectate, de tipul de ecosistem degradat i de relative sa raritate, de diversitatea biologic, de timpul necesar regenerrii naturale, (dac este posibil), de starea sa iniial i de cea actual (dac sunt cunoscute). Totodat, la costurile necesare revenirii la starea anterioar se poate aduga un pretium doloris pentru daunele aduse mediului natural, cu condiia ca suma de bani s fie afectat lucrrilor de conservare i protejare a mediului. Aceasta i pentru c prejudiciile aduse mediului sunt legate, n fond, de nclcarea unui drept indisolubil legat de drepturile fundamentale ale omului (cum este dreptul la via i la sntate, dar i cel la informare i participare). Mai mult dect un drept al omului n sens strict, dreptul la un mediu sntos, echilibrat ecologic, protejeaz i favorizeaz dezvoltarea uman, n special i existena vieii pe Planet, n general. Fiecare ar are dreptul la un spaiu ecologic care reprezint o cot parte din spaiul Terrei. Acest spaiu ecologic ofer astzi un nou concept n domeniul proteciei mediului i de aceea din aceast perspectiv dezvoltarea durabil a rii n mod imperios de

50

noile modele de producie i consum, de modernizarea spaiului economic i de schimbrile cantitative. Libertatea pe care o are fiecare ar de a-i valorifica propriul spaiu ecologic difer n funcie de anum factori. ii rile dezvoltate pot valorifica mai bine, fr deteriorri ireversibile ale calitii mediului resursele, n favoarea propriului popor; rile srace folosesc mai puin spaiul propriu i de multe ori l deterioreaz. Pn acum civa ani am trit cu ideea c natura este un bun inepuizabil, gratuit i etern, ns ne-am dat seama destul de trziu c ea este un bun rar, din ce n ce mai costisitor i trebuie s fie protejate. Afirmm c dreptul la un mediu ambiant sntos, depoluat fizic i moral este un drept elementar al fiecruia dintre noi. Ca urmare, protecia mediului trebuie realizat prin utilizarea raional a resurselor naturale, prin prevenirea i combaterea polurii de toate felurile i a efectelor duntoare ale fenomenelor naturale. Degradarea mediului reprezint cel mai agresiv factor care particip n momentul de fa la scderea, att a calitii ct i a duratei vieii. Prin financiar mpotriva daunelor rezultnd din anumite utilizri ale energiei nucleare n scopuri panice. Convenia de la Viena are principii comune i complexe ce se aplic att la instalaiile nucleare, ct i n cursul transportului de materii nucleare. Potrivit Conveniei accidentul nuclear nu angajeaz regimul nuclear de rspundere civil dect dac este vorba de combustibil nuclear, produse sau deeuri radioactive aa cum sunt ele prevzute expres de textul conveniei. Potrivit art.6 din Legea nr.106 din 3 octombrie 1992 pentru aderarea Romniei la Convenia privind rspunderea civil pentru daunele nucleare i la Protocolul comun referitor la aplicarea Conveniei de la Viena i a Conveniei de la Paris Dreptul la reparaie n temeiul prezentei convenii, se stinge dac o aciune nu este introdus n 10 ani de la data accidentului nuclear. Totodat, dac, potrivit legii statului pe teritoriul cruia se afl instalaia, rspunderea exploatantului este acoperit printr-o asigurare sau orice alt garanie financiar ori prin fonduri publice, pe o perioad mai mare de 10 ani, legea instanei competente poate prevedea c dreptul la reparaie recunoscut mpotriva exploatantului nu se stinge dect la expirarea perioadei n care rspunderea exploatantului este astfel acoperit potrivit legii statului pe teritoriul cruia se afl instalaia. Aceast prelungire a termenului de decdere nu aduce atingere, n nici un caz, dreptului la reparaie n temeiul prezentei convenii al persoanelor care au intentat contra exploatantului nainte de expirarea respectivului termen de 10 ani, o aciune subsecvent morii sau vtmrii corporale a persoanelor. Avnd n vedere cele prezentate n art.6 al Conveniei de la Viena i cunoscndu-se c efectul daunelor ecologice apar de cele mai multe ori n timp, venim cu propunere de lege ferenda n scopul eliminrii limitei de introducere a aciunii i considerm c stingerea dreptului de reparaie nu trebuie s fie eliminat dac aciunea nu a fost introdus; efectele accidentelor nucleare se fac simite dup zeci de ani i potrivit principiului de baz n dreptul mediului respectiv, poluatorul pltete, cel ce degradeaz mediul trebuie s achite daunele cunoscndu-se faptul c de cele mai multe ori dauna ecologic nu se poate evalua pecuniar. Astfel elaborarea unei legislaii adecvate prin care s se permit meninerea i pstrarea cunotinelor, inovaiilor i practicilor comunitilor indigene i 51

locale cu stiluri de via tradiional, precum i asigurarea de suport financiar sau orice alt suport pentru evitarea producerii daunelor ecologice se consider a fi necesare. n concluzie, sunt necesare programe pentru educare i instruire tiinific i tehnic, pentru promovarea i ncurajarea cercetrii pentru utilizarea progreselor tiinifice privind evaluarea prejudiciilor aduse mediului i protecian mod constant a tuturor zonelor de o importan deosebit. Programe de aciune n domeniul proteciei mediului n cadrul CEE i ulterior al UE, au fost elaborate i adoptate 5 programe de aciune n, 1973, 1977, 1983, 1987 i 1993. Ele au exprimat o veritabil "filosofie" comunitar n privina proteciei i ameliorrii mediului i au stabilit un calendar de aciuni specifice ntreprinse n anii acoperii de ctre fiecare program n parte. Documentele respective nu au for juridic i constituie numai declaraii politice care prezint obiective de atins conform unui calendar precis. Primul program de aciune (1973-1976) a fost adoptat n noiembrie 1973; el definea principiile de baz i obiectivele fundamentale ale politicii comunitare n domeniul mediului i identifica aciunile generale de realizat. Cel de al doilea program de aciune (1977-1981) continu i particularizeaz aciunile generale stabilite anterior. Primele dou programe de aciune n domeniul mediului au fost axate, mai ales, asupra cutrii de rspunsuri imediate la problemele grave ridicate de poluare. Dar, n foarte scurt timp, s-a ajuns la concluzia c, n domeniul mediului, a preveni este mult mai important dect a combate. Aceste programe au prezentat listele detaliate ale aciunilor necesare pentru controlarea marii diversiti a problemelor ridicate de poluare. Au fost enunate, de asemenea, 11 principii care au fost preluate i aplicate i n programele de aciune care au urmat: 1. Este mai bine de prevenit dect de reparat. Acest principiu a devenit primordial n cadrul celui de-al patrulea program de aciune. 2. Consecinele asupra mediului ar trebui luate n considerare la stadiul cel mai precoce posibil al procesului de decizii. 3. Orice form de exploatare a resurselor i mediului natural care provoac pagube sensibile echilibrului ecologic trebuie evitat. 4. Nivelul cunotinelor tiinifice trebuie s fie ameliorat pentru a permite o aciune eficace n acest domeniu. 5. Principiul "poluatorul pltete": costul prevenirii i eliminrii vtmrilor trebuie s fie n sarcina poluatorului. 6. Activitile ntreprinse ntr-un stat membru nu trebuie s antreneze degradarea mediului ntr-un alt stat. 7. Politica de mediu dus n statele membre trebuie s in seama de interesele rilor n curs de dezvoltare. 8. Comunitatea European i statele membre trebuie s promoveze protecia mediului la ealon internaional i planetar prin intermediul organizaiilor internaionale. 9. Protecia mediului este afacerea tuturor, astfel c un efort de educare devine necesar.

52

10. Msuri de protecie a mediului trebuie luate la nivelul cel mai adaptat, innd seama de tipul de poluare, de aciunea care se impune i de zona geografic de protejat (principiul subsidiaritii). 11. Programele naionale n materie de mediu trebuie coordonate ntre ele baza unui concept comun pe termen lung i politicile naionale trebuie s fie armonizate n interiorul Comunitii. Al treilea program (1983-1986) a stabilit, pentru prima dat, prioritile aciunii comunitare n domeniu i a introdus un anumit numr de noi concepte, precum: integrarea aspectelor ecologice n celelalte politici comunitare, abordarea preventiv etc. n acest mod, a fost definit o strategie global i preventiv de salvare a mediului i resurselor. n lupta mpotriva polurii i degradrii resurselor rare i mai puin costisitoare, mai eficace i mai favorabil unei dezvoltri economice sntoase, i imperativele ecologice au fost luate n calcul la debutul proceselor de concepere i de decizie a oricrei aciuni economice, indiferent dac e vorba de agricultur, energie, industrie, transporturi ori turism. Prioritatea a trecut de la controlul la prevenirea polurii, iar protecia mediului a devenit o misiune mai larg, nglobnd i afectarea solului ori integrarea intereselor mediului n celelalte politici comunitare. Aceast strategie preventiv s-a exprimat ntr-o directiv comunitar adoptat n 1985, care a subordonat autorizarea construirii marilor lucrri industriale i de infrastructur unui studiu prealabil al impactului lor asupra mediului. Prevenirea a determinat, de asemenea, o revizuire a conceptelor i a numeroaselor procedee industriale, context n care Comisia CEE a lansat programul ACE, care a vizat, ntre altele, promovarea dezvoltrii de tehnologii proprii i de reciclare. Totodat, programul a relevat necesitatea integrrii nevoilor n materie de mediu n alte politici comunitare, n scopul de a atinge ceea ce denumim astzi o dezvoltare durabil". Relund aceast strategie preventiv, cel de-al patrulea program (1987-1992) a urmrit s fac din protecia mediului un element esenial al oricrei politici comunitare economice i sociale. Astfel, acesta coninea i o declaraie relativ la necesitatea de a urmri o abordare mai integratoare n materie de control i reducere a polurii, n scopul de a evita transferul polurii dintr-o regiune n alta. Principalele direcii de aciune ale acestei noi abordri s-au exprimat sub diverse forme i dimensiuni. Patru tipuri de activitate au fost considerate prioritare: 1. aplicarea complet i eficace a legislaiei comunitare n vigoare; 2. controlul impactului asupra mediului al tuturor substanelor i surselor de poluare; 3. un acces mai bun la informare pentru public i o mai bun difuzare a informaiei; 4. crearea de locuri de munc. Declaraia a reliefat necesitatea armonizrii legislaiilor pentru a se permite gestiunea riscurilor ecologice legate de utilizarea i discriminarea organismelor genetice modificate; se cerea, crearea unui nou instrument care s permit asigurarea integrrii preocuprilor n materie de mediu n politica i n pregtirea programelor n toate sectoarele de activitate economic i social. n sfrit, cel de-al patrulea program de aciune s-a dovedit deosebit de sensibil la necesitatea de a promova cooperarea internaional n domeniul mediului, mai precis, la ajutorul ce ar trebui

53

acordat rilor n curs de dezvoltare pentru a putea surmonta dificultile particulare cu care se confrunt n materie. Pornind de la "imperativul ecologic", Declaraia Consiliului CEE de la Dublin, din iunie 1990, a exprimat grave preocupri fa de ameninrile care apas asupra mediului natural i a recunoscut necesitatea intensificrii eforturilor n vederea protejrii i ameliorrii mediului, specificnd c "desvrirea pieei interioare n paralel, s se intensifice eforturile n scopul de a asigura o dezvoltare durabil, fr pericol pentru mediu. Multe din aceste idei au fost preluate i de ctre cel de-al cincilea program de aciune (1993-2000), intitulat sugestiv "Ctre o dezvoltare durabil". Astfel, programul se nscrie mai ales n prelungirea celui de-al IV-lea program, dar adopt, n acelai timp, o nou abordare a problemelor mediului. Aceasta, fondat pe principiul dezvoltrii durabile, implic nu numai autoritile, ci i toi cetenii care au o responsabilitate comun fa de mediu. Documentul promoveaz ca principii: dezvoltarea durabil, recurgerea la msuri preventive i rspunderea mprit, enunate n Tratatul de la Maastricht. El vizeaz stabilirea unei structuri pentru aplicarea Agendei 21, la care au subscris Uniunea European i statele membre, n cadrul Conferinei ONU privind mediul i dezvoltarea (1992). Sub raportul coninutului su, Programul cuprinde trei pri, din care principalele dou vizeaz aciuni interne i externe (distincie efectuat pentru a arta ceea ce poate fi fcut pe plan politico-legislativ n snul Uniunii Europene, conform puterilor i procedurilor prevzute de actele constitutive, i ceea ce Uniunea i statele membre pot aduce ori face n cooperare cu alte ri dezvoltate ori n curs de dezvoltare vizavi de anumite probleme regionale ori chiar mondiale). Prima parte rezum starea mediului n statele Uniunii Europene i ameninrile crescnde ale viitorului (un veritabil raport asupra strii mediului) i expune o nou strategie destinat s rup cu tendinele actuale i s promoveze cerinele dezvoltrii durabile. Partea a II-a prezint un rezumat al ameninrilor i problemelor ecologice n context internaional i indic ceea ce Uniunea European i statele membre vor face ori ar putea face, n cadrul unei cooperri internaionale sau bilaterale, n ceea ce privete chestiunile care se pun la ealon regional sau mondial. Un loc aparte este acordat corelaiilor dintre obiectivele Uniunii Europene n materie de mediu i documentele Conferinei de la Rio de Janeiro, din 1992. n sfrit, n partea a IlI-a a documentului, foarte scurt i general, sunt tratate probleme precum: alegerea prioritilor, costurile ori intenia de a o face. O evaluare a aplicrii i rezultatelor programului s-a realizat la jumtatea termenului implementrii sale, n 1995. Este prevzut, de asemenea, o list a msurilor orizontale i domeniilor de aciune care trebuie s fie urmrite cu prioritate. Documentul subliniaz cu precdere dificultatea deosebit de a preciza costurile aplicrii sale i prezint, n acest sens, un plan n cinci puncte n vederea determinrii unei structuri a costurilor corespunztoare n viitor. Acest program are o importan deosebit pentru Uniunea European, reconcilierea ntre mediu i dezvoltare fiind una dintre marile mize creia Uniunea va trebui s-i fac fa n actualul deceniu. De altfel, documentul nu a fost conceput 54

numai pentru Comisie ori specialiti n domeniul mediului; el ofer un cadru pentru a defini o nou abordare care privete deopotriv problemele ecologice, activitile economice i sociale, precum i perspectivele generale ale dezvoltrii. Scopul principal al programului rmne acela de a rupe vechea practic i concepie n materie. Acesta pleac de la principiul c generaia noastr trebuie s lase generaiilor viitoare42 un mediu care s poat asigura un nivel ridicat de prosperitate economico-social i calitate a vieii. Totodat, documentul exprim nevoia lrgirii panopliei de instrumente menite s contribuie la aplicarea prevederilor sale. Unele dintre acestea sunt instrumente economice i fiscale, care fac apel la legile pieei (fiind destinate transferrii sarcinii costurilor n materie de mediu), altele se refer la angajamentele voluntare ale celui care polueaz ori rspunderea civil a poluatorului. Pentru prima dat se menioneaz printre aciunile comunitare ameliorarea mediului urban.

42

Principiul dezoltrii durabile.

55