Sunteți pe pagina 1din 56

UNIVERSITATEALUCIANBLAGADINSIBIU FACULTATEADEDREPT SIMIONBARNUTIU

regimuljuridicaldreptuluidepreemiune

tezDEDOCTORAT Rezumat

Conductortiinific:Prof.univ.dr.ALEXANDRUBACACI

Doctorand:AdinaIuliaFOLTI

SIBIU 2010

PLANULLUCRRII

INTRODUCERE.....15

TITLULULI

ASPECTEGENERALEPRIVINDREGIMULJURIDICALDREPTULUIDE PREEMIUNE

Precizriprealabile.16

CAPITOLULI INTRODUCERENSTUDIULDREPTULUIDEPREEMIUNE

SeciuneaI.Scurtistoricaldreptuluidepreemiune.....17 Seciunea II. Definiia dreptului de preemiune i nelesul noiunii de preemiune n contextulactual.....19 SeciuneaIII.Dreptullegaldepreemiune....26 III.1.Naturajuridicadreptuluilegaldepreemiune26 III.1.1.Dreptuldepreemiunedreptreal...26 III.1.2.Dreptuldepremiunedreptdecrean.....27 III.1.3.Dreptuldepreemiunedreptpotestativ....29 III.2.Discuiiprivindcaractereledreptuluilegaldepreemiune......33 III.2.1.Caracterul de ordine public a dreptului de preemiune instituit de lege.34 III.2.2.Dreptullegaldepreemiuneidreptuldeproprietate............................................37 III.2.3.Dreptullegaldepreemiuneiprincipiullibertiicontractuale.......40 SeciuneaIV.Dreptulconvenionaldepreemiune...........41

CAPITOLULII DREPTULDEPREEMIUNENVIZIUNEADOCTRINEIILEGISLAIEI FRANCEZE

SeciuneaI.Noiuneadepreemiunenviziuneadoctrineifranceze.48 Seciunea II. Situaii n care sunt instituite drepturi de preemiune n legislaia francez.....54 II.1.Dreptuldepreemiuneinstituitnfavoarealocatarului........56 II.1.2.Dreptuldepreemiuneallocataruluireglementatdeart.10dinLegeanr.751351 din31.12.1975...56 II.1.2.Dreptuldepreemiune allocatarului reglementatde art.15dinLegea nr. 89462 din06.07.1989...57 II.1.3. Analiz comparat ntre regimul juridic al dreptului de preemiune al chiriailor reglementatnlegislaiaromnifrancez..58 II.2.DrepturidepreemiuneinstituitedeCodulurban..59 II.2.1.Dreptuldepreemiune instituitn favoarea comunei (art. L.2101iurmtoarele dinCodulurban)....59 II.2.2. Dreptul de preemiune n cadrul zonelor de amenajare teritorial pe termen lung (art.L.2121iurm.dinCodulurban)60 II.2.3.Proceduradeexercitareadreptuluidepreemiuneurban.....60

CAPITOLULIII DREPTULDEPREEMIUNENVIZIUNEANOULUICODCIVIL

Seciunea I. Reglementarea legal a dreptului de preemiune n Noul Cod civil..63 III.1.Dispoziiilegeneraleprivinddreptuldepreemiune.63

III. 2. Texte legale speciale care instituie drepturi de preemiune n favoarea anumitor categoriidetitulari...66 SeciuneaII.AnalizadreptuluidepreemiunereglementatdeNoulCodcivilia mecanismuluisudefuncionare...67

TITLULII

DREPTULDEPREEMIUNENDOMENIULFORESTIER

Precizriprealabile.....78

CAPITOLULI DREPTULDEPREEMIUNEALSTATULUIREGLEMENTATDECODUL SILVIC

SeciuneaI.Actualareglementarelegala(art.45dinLegea46/2008CodulSilvic).Scurt istoric..79 Seciunea II. Discuii n legatur cu existena dreptului de preemiune al statului n condiiilemodificrilorlegislativeintervenitenacestdomeniu...........................81 SeciuneaIII.Domeniuldeaplicarealdreptuluidepreemiune...........................85 III.1.Terenurileasupracroraseexercitdreptuldepreemiune.....85 III.2. Natura actului juridic de nstrinare ce implica respectarea dreptului de preemiune..............................88 III.3.Titularuldreptuluidepreemiune........91 SeciuneaIV.Proceduradeexercitareadreptuluidepreemiune.....92 IV.1.Ofertadevnzare..92 IV.1.1.Ofertadevnzarencadruluneivnzriobinuite...92 IV.1.2.Ofertadevnzarencadruluneivnzrisilite..........................95 IV.2.Ofertadecumprare.........96 IV.2.1.Ofertadecumprarelapreuloferitdeter...96 IV.2.2.Ofertadecumprarelapreuldeterminatdevnztor...97

IV.3.Termenuldeexercitareadreptuluidepreemiune...97 SeciuneaV.Consecinelenerespectriidreptuluidepreemiune.........99

CAPITOLULII DREPTULDEPREEMIUNEALCOPROPRIETARILORSAUVECINILOR REGLEMENTATDENOULCODCIVIL

Seciunea I. Reglementare legal ( art.1746 din Legea 287/2009Noul Cod civil).....100 SeciuneaII.Domeniuldeaplicarealdreptuluidepreemiune...101 II.1.Terenurileasupracroraseexercitdreptuldepreemiune.101 II.2.Titulariidreptuluidepreemiune..102 II.2.1.Ordineadepreferin.102 II.2.2.Coproprietarii....105 II.2.3.Vecinii...108 SeciuneaIII.Proceduradeexercitareadreptuluidepreemiune...109 Seciunea IV. Corelaii ntre reglementarea Codului silvic i cea din Noul Cod civil n legaturcudreptuldepreemiune110

TITLULIII

DREPTULDEPREEMIUNENDOMENIULPROPRIETII INTELECTUALE

Precizriprealabile...114

CAPITOLULI DREPTULDEPREEMIUNENDOMENIULPROPRIETII INDUSTRIALE

SeciuneaI.Reglementarealegaladreptuluidepreemiune.114

SeciuneaII.Domeniudeaplicarealdreptuluidepreemiune116 II.1.Inveniaasupracreiaseexercitdreptuldepreemiune.116 II.2.Brevetuldeinvenie.119 II.3.Contracteleasupracroraseexercitdreptuldepreemiune...................122 SeciuneaIII.Proceduradeexercitareadreptuluidepreemiune...125 SeciuneaIV.Consecinelenerespectriidreptuluidepreemiune.129

CAPITOLULII DREPTULDEPREEMIUNENDOMENIULDREPTULUIDEAUTOR

SeciuneaI.Reglementarealegaladreptuluidepreemiune.....132 SeciuneaII.Domeniuldeaplicarealdreptuluidepreemiune...133 II.1. Drepturile de care se bucur autorul operei literare, artistice sau tiinifice......133 II.2.Contractuldeeditare136 II.3.Condiiilenecesareexercitriidreptuluidepreemiune..................138 SeciuneaIII.Proceduradeexercitareadreptuluidepreemiune...................140 SeciuneaIV.Consecinelenerespectriidreptuluidepreemiune.141

TITLULIV

DREPTULDEPREEMIUNENMATERIALOCAIUNII

Precizriprealabile...................142

CAPITOLULI DREPTULDEPREEMIUNEREGLEMENTATDEORDONANADE URGENAGUVERNULUINR.40/1999

SeciuneaI.Reglementarealegaladreptuluidepreemiune.142 SeciuneaII.Domeniuldeaplicarealdreptuluidepreemiune...................144

II.1.ContracteledenchiriereceintrsubincidenaO.U.Gnr.40/1999...144 II.2.Condiiilenecesarepentruexercitareadreptuluidepreemiune..................146 II.3.Persoanelecepotinvocadreptuldepreemiunealchiriaului148 SeciuneaIII.Proceduradeexercitareadreptuluidepreemiune...150 SeciuneaIV.Consecinelenerespectriidreptuluidepreemiune.152 IV.1.Sanciuneaaplicabilncazulnerespectriidreptuluidepreemiune152 IV.2.Procedurasubrogriindrepturilecumprtorului.153

CAPITOLULII DREPTULDEPREEMIUNEREGLEMENTATDELEGEANR.10/2001

SeciuneaI.Reglementarealegaladrepturilordepreemiune......156 SeciuneaII.Domeniuldeaplicareadrepturilordepreemiune.158 II.1.Domeniuldeaplicarealdreptuluidepreemiunereglementatdeart.17dinLegeanr. 10/2001158 II.2.Domeniuldeaplicarealdrepturilordepreemiunereglementatedeart.19dinLegea nr.10/2001..................................160 II.3.Domeniuldeaplicarealdrepturilordepreemiunereglementatedeart.42dinLegea nr.10/2001...................................161 SeciuneaIII.Proceduradeexercitareadrepturilordepreemiune162 III.1.Proceduradeexercitareadrepturilordepreemiunereglementatdeart.17siart.19 dinLegeanr.10/2001..162 III.2. Procedura de exercitare a drepturilor de preemiune reglementate de art. 42 din Legeanr.10/2001164 SeciuneaIV.Consecinelenerespectriidrepturilordepreemiune...................166

CAPITOLULIII DREPTULDEPREFERINREGLEMENTATDEART.1828DINNOULCOD CIVIL

SeciuneaI.Reglementarealegaladreptuluidepreferin168 SeciuneaII.Domeniuldeaplicareadreptuluidepreferin......169 SeciuneaIII.Proceduradeexercitareadreptuluidepreferin......................171 III.1.Proceduranotificriichiriaului..171 III.2.Procedurasubrogriindrepturileterului..173

CAPITOLULIV DREPTULDEPREEMIUNEREGLEMENTATDEART.1849DINNOUL CODCIVIL

SeciuneaI.Reglementarealegaladreptuluidepreemiune.174 I.1.Reglementareadreptuluidepreemiunealarendauluicuprinsnart.1849dinNoul Codcivil...175 II.2. Consideraii privind reglementrile anterioare ale dreptului de preemiune al arendaului...175 SeciuneaII.Domeniuldeaplicarealdreptuluidepreemiune...................179 II.1.Contractuldearendare.179 II.2. Bunurile arendate ce fac obiectul dreptului de

preemiune181 SeciuneaIII.Proceduraexercitriidreptuluidepreemiune..................183 III.1.Proceduranotificriiarendaului183 III.2.Procedurasubrogriindrepturileterului185

TITLULV

DREPTULDEPREEMIUNENDOMENIULCOMERCIAL

Precizriprealabile...186

CAPITOLULI DREPTULDEPREEMIUNENDOMENIULSOCIETILORCOMERCIALE

SeciuneaI.Reglementarealegaladreptuluidepreemiune.187 SeciuneaII.Trsturispecificeacestuidreptdepreemiune.189 SeciuneaIII.Domeniuldeaplicarealdreptuluidepreemiune.190 III.1. Titulariidreptuluidepreemiune190 III.2.Modalitiledemajorareacapitaluluisocial.....192 III.2.1. Majorarea capitalului social n conditiile art. 210 din Legea societilor comercialenr.31/1990.192
1 III.2.2.Mrireacapitaluluisocialnconditiileart.220 dinLegeasocietilorcomerciale

nr.31/1990...196 III.2.3. Majorarea capitalului social prin convertirea obligaiuniilor n

aciuni...198 III.2.4. Modaliti de majorare a capitalului social ce permit exercitarea dreptului de preemiune199 SeciuneaIV.Proceduradeexercitareadreptuluidepreemiune...200 IV.1.Exercitareadreptuluidepreemiune...200 IV.2. Condiiile n care dreptul de preemiune poate fi limitat sau

ridicat...201 IV.3. Sanciunea aplicabil n cazul nerespectrii dreptului de

preemiune203

CAPITOLULII DREPTULDEPREEMIUNENDOMENIULFRANCIZEI

Seciunea

I.

Reglementarea

legal

natura

juridic

dreptului

de

preemiune204

Seciunea II. Interesul stabilirii unui drept de preemiune n contractul de franciz.205 SeciuneaIII.Clauzadepreemiuneinseratninteresulfrancizorului......207 SeciuneaIV.Clauzadepreemiuneinseratninteresulbeneficiarului.208

CAPITOLULIII DREPTULDEPREEMIUNENDOMENIULPRIVATIZRII

SeciuneaI.Textelelegaleceinstituiedrepturidepreemiunendomeniulprivatizriii raiuneapentrucareseacordpreferin.209 Seciunea II. Drepturi de preemiune reglementate n Legea nr. 137/2002 privind unele msuripentruaccelerareaprivatizrii.211 II.1.Dreptuldepreemiunereglementatdeart.12dinLegeanr.137/2002..212 II.2.Dreptuldepreemiunereglementatdeart.14dinLegeanr.137/2002.................215 Seciunea III. Drepturi de preemiune reglementate de Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i

mijlocii....217 Seciunea IV. Drepturi de preemiune reglementate de Legea nr. 1/2005 privind organizareaifuncionareacooperaiei...220 IV.1.Dreptuldepreemiunereglementatdeart.65dinLegeanr.1/2005....220 IV.2.Dreptuldepreemiunereglementatdeart.107dinLegeanr.1/2005..222 Seciunea V. Drepturi de preemiune reglementate de Legea nr 268/2001 privind privatizareasocietilorcomercialecaredeinnadministrareterenuriproprietatepublic iprivatastatuluicudestinaieagricol...226 V.1. Dreptul de preemiune exercitat n condiiile art. 14 alin. 2 din Legea nr. 268/2001......227 V.1. Dreptul de preemiune exercitat n condiiile art. 14 alin. 3 din Legea nr. 268/2001......229

10

TITLULVI

DREPTULDEPREEMTIUNENDOMENIULCULTURII

Precizriprealabile...231

CAPITOLULI DREPTULDEPREEMIUNENDOMENIULARHIVELORNAIONALE

Seciunea I. Reglementarea legal a dreptului de preemiune i domeniul de aplicare.233 Seciunea II. Procedura de exercitare a dreptului de preemiune i sanciunea aplicabil......234

CAPITOLULII DREPTULDEPREEMIUNENDOMENIULPATRIMONIULUICULTURAL NAIONALMOBIL

SeciuneaI.Reglementarealegaladreptuluidepreemiune.....236 SeciuneaII.Domeniuldeaplicareadreptuluidepreemiune....236 II.1.Bunurileasupracroraseexercitdreptuldepreemiune...236 II.2.Condiiilencarearelocvnzareapublicabunurilor239 Seciunea III. Procedura de exercitare a dreptului de preemiune i sanciunea aplicabil......240

11

CAPITOLULIII DREPTULDEPREEMIUNENDOMENIULMONUMENTELORISTORICE

SeciuneaI.Reglementarealegaladreptuluidepreemiune.....242 SeciuneaII.Domeniuldeaplicareadreptuluidepreemiune....243 II.1.Bunurileasupracroraseexercitdreptuldepreemiune...243 II.2.Clasareamonumenteloristoricencategoriileprevzutedelege....245 Seciunea III. Procedura de exercitare a dreptului de preemiune i sanciunea aplicabil......246

CAPITOLULIV DREPTULDEPREEMIUNEREGLEMENTATDE LEGEANR.379/2003PRIVINDREGIMULMORMINTELORIOPERELOR COMEMORATIVEDERZBOI

SeciuneaI.Reglementarealegaladreptuluidepreemiune.....250 SeciuneaII.Domeniuldeaplicareadreptuluidepreemiune251 Seciunea III. Procedura de exercitare a dreptului de preemiune i sanciunea aplicabil......252

TITLULVII

DREPTULDEPREEMIUNEREGLEMENTATNALTELEGISPECIALE

Precizriprealabile254

12

CAPITOLULI DREPTULDEPREEMIUNENDOMENIULEXPROPRIERII Seciunea I. Reglementri legale a dreptului de preemiune n acest

domeniu254 Seciunea II. Noiunea de expropriere i condiiile de realizare a

acesteia.256 SeciuneaIII.Dreptulderetrocedaremodalitatederedobndireaimobiluluiexpropriat iniiatdefostulproprietarsausuccesoriiacestuia.....................................................260 SeciuneaIV.Naturajuridicadreptuluireglementatdeart.37dinLegeanr.33/1994i natura actului juridic asupra cruia se exercit acest

drept....263 SeciuneaV.Condiiiledeexercitareadreptuluidepreemiunelacumprareaimobilului expropriat i sanciunea aplicabil n caz de nerespectare a

acestuia.............................................265 SeciuneaVI.Dreptulprioritarlanchiriereaimobiluluiexpropriat....267 SeciuneaVII.Discuiiprivindaplicarealegiintimpnceeacepriveteefectelemediate aleexproprierii.....268

CAPITOLULII DREPTULDEPREEMIUNEREGLEMENTATDEART.123DINLEGEA ADMINISTRAIEIPUBLICELOCALENR.215/2001

SeciuneaI.Reglementarealegaladreptuluidepreemiune.....273 SeciuneaII.Domeniuldeaplicareadreptuluidepreemiune273 Seciunea III. Condiiile de exercitare a dreptului de preemiune i sanciunea aplicabil......277

13

CONCLUZIEGENERAL..................................278 BIBLIOGRAFIE282

14

REZUMAT Regimul juridic al dreptului de preemiune cunoate o evoluie surprinztoare, acestdrepturmndafirecunoscutnmoddefinitivprintreinstituiilecaresebucurdeo consacrarelegislativcucaractergeneralnNoulCodcivil. Reglementarea acestei instituii n Noul Cod civil, despre care un reputat magistrat spunea c este cea mai important lege a unei naiuni, dup Constituie, este rodulinstituiriiluinnumeroaseactenormativeaprutedupanul1989. La ora actual ntlnim diferite specii ale dreptului de preemiune n cele mai variatedomenii,precumcultur,privatizare,franciz,proprietateintelectual. Lucrareadefa,structuratnaptetitluri,urmreteoanalizctmaicomplet aregimuluijuridicaldreptuluidepreemiune,maialescopartedinregulileaplicabile pnlaacestmomentsuntpecaledeaseschimba,lafeliviziunealegiuitoruluiasupra noiuniidepreemiune. Cel dinti titlu este dedicat aspectelor generale ale dreptului de preemiune, iar urmtoarele ase analizeaz diferite specii ale acestuia, domeniile de reglementare ale dreptuluidepreemiuneconstituindcelelaltetitlurialelucrrii.

TitlulI.Aspectegeneraleprivindregimuljuridicaldreptuluidepreemiune

nprimapartealucrrii,suntanalizateaspectelegeneralealeregimuluijuridical dreptului de preemiune, de la istoricul acestui drept pn la analiza dispoziiilor ce urmezaificonsacratenNoulCodcivil. Nu am lsat deoparte analizei noastre nici felul n care doctrina i legislaia francezaperceputaceastinstituie,cuattmaimultcuctlegiuitorulromnapreluat sistemul francez de exercitare a dreptului de preemiune i a fost foarte atent la problemele sezizate de reputai autori francezi, precum i la aspectele ivite n practica judiciardinaceastar. iestenormalsfieaa,cciinstituiapreemiuniinusabucuratlanoinarde o analiz profundntruct nperioadaregimului comunistea a disprutcu desvrire

15

odatcudeclinulproprietiiprivate,reaprndprogresivodatcuapariiaunornoiacte normativecepuneaubazeleunuinousistemeconomicisocial. Aceast prim parte a lucrrii dedicat aspectelor generale ale dreptului de preemiuneestestructuratn3capitole:CapitolulI,Introducerenstudiuldreptuluide preemiune, Capitolul II, Dreptul de preemiune n viziunea doctrinei i legislaiei francezeiCapitolulIII,DreptuldepreemiunenviziuneaNouluiCodcivil. TitlulI.CapitolulI.Introducerenstudiuldreptuluidepreemiune Acest capitol cuprinde 4 seciuni, prima conine un scurt istoric al dreptului de preemiune,ceadeadouaanalizeazdefiniiledateacestuidrept,precumifelulncare aevoluatnoiuneadepreemiunepanlaacestmoment,iarultimeledouseciunirelev distinct aspecte importante privind dreptul de preemiune de sorginte legal, respectiv conventional. SectiuneaI.Scurtistoricaldreptuluidepreemiune Dreptuldepreemiunerenscutdupanul1989afostcunoscutinvechiuldrept romnesc sub denumirea de protimis, primul document care atest existena acestei instituiinrileRomnefiindundocumentbizantindelamijloculsec.XV. n dicionarul dedicat instituiilor feudale din rile Romne, protimisisul este definit ca fiind un drept real, legal, opozabil erga omnes, n virtutea cruia persoanele care se gseau n anumite raporturi durabile de solidaritate ( rudenie, devlmie, vecintate, etc. ) cu stpnul, silit si nstrineze anumite bunuri ctre o persoan n afara cercului respectiv de solidaritate, puteau dobndi lucrul nsui sau folosina lui, pltindpreuldenstrinareifcndsfieastfelpreferatedobnditoruluistrin. Raiuneainstituiriisalentrecutimecanismuldefuncionarenusuntdepartede celeexistenteazi. Proprietatea privat, individualizat i liber specific sec. XIX cnd are loc o puternic revoluie industrial devine antitetic protimisisului care dispare n ara Romneascla1840,iarnMoldovan1865. Dupanul1989,pefondulreafirmriiproprietiiindividuale,aevoluieiacesteia, dar i a creterii semnificative a legilor imperative, asistm la o extindere rapid a dreptuluidepreemiunencelemaivariatedomenii.

16

SeciuneaII. Definiia dreptului de preemiune i nelesul noiunii de preemiune n contextulactual. n anul 1991, ca urmare a adoptrii Legii fondului funciar nr. 18/1991 care instituianart.4849 undreptdepreemiunelacumprareaterenuriloragricolesituaten extravilan,renateinteresuldoctrineinceeacepriveteanalizaacesteiinstituii. Initial definiiile i analiza acestui drept sau fcut pornind de la trsturile specificedreptuluidepreemiunereglementatdeLegeanr.18/1991. Marea majoritate a autorilor au apreciat c instituirea dreptului de preemiune printro norm imperativ este de esena dreptului de preemiune, prin aceasta deosebinduse de dreptul de preferin instituit prin convenia prilor cunoscut sub denumireadepactdepreferin. A existat, totui o abordare singular a Dlui Profesor Eugen Chelaru care,
1 pornind de la definia dat dreptului de preemiune in doctrina francez , a artat c

dreptuldepreemiuneestecontractualsaulegal.Dreptuldepreemiuneestecontractual atunci cnd ia natere din voina prilor, care ncheie n acest scop un pact de
2 preferindreptuldepreemiunepoateizvordinlege .

n 1997, prin Ordonana Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, maiprecisprintro norm juridicdispozitivcucaracter supletivcuprinsn art.6,sesugereazprilorinstituireaunuidreptdepreemiunencontractuldefranciz, dac interesul meninerii sau dezvoltrii reelei de franciz necesit recunoaterea acestuidrept. Cu alte cuvinte, legiuitorul admite c dreptul de preemiune poate izvor i din convenia prilor i, astfel, distincia fcut pe marginea naturii legale a dreptului de preemiune si cea convenionale a dreptului de preferin devine insuficient pentru a creionaaspectelececaracterizeazacestedrepturi. Unaltaspectdemndeluatnseamprinapariiaacestuiactnormativestelegat de faptul c legiuitorul admite existena dreptului de preemiune nu doar la ncheierea unuicontractdevnzarecumprare,ciilancheiereaunuicontractdefranciz,deunde

1 2

GuidejuridiqueDalloz,Paris,1991,vol.IV,p.398. EugenChelaru, DreptuldepreemiunereglementatdeCodulsilvic,nDreptul nr.6/1997,p.15.

17

deducem cnici definireadreptuluidepreemiune cagenernd prioritate lacumprarea unuibunnumaipoatefiadmisfrrezerve. De altfel, n doctrina recent, dei nu sa renunat la ideea naturii legale a dreptuluidepreemiune,saapreciatcdreptuldepreemiunepoatefiexercitatnudoar caoprioritatelavnzare,acestdreptputndgeneratitularuluiprioritatelaaltecategorii
3 decontracte: nchiriere,francizetc .

n contextul actual, avnd n vedere inconsecvena legiuitorului, dar i opiniile exprimate n doctrin, apreciem c dreptul de preemiune trebuie analizat ca fiind acel dreptinstituitdelegececonfertitularuluiprioritatelancheiereaunuicontractnraport cuterii. OdatcuintrareanvigoareaNouluiCodcivil,dreptuldepreemiunevadobndi o cu totul alt configuraie, avnd n vedere c viziunea Noului Cod civil difer fundamentaldeviziuneaexistentpnlaacestmomentndoctrin. Astfel, art. 1730 din Noul Cod civil prevede c: (1)n condiiile stabilite prin legesaucontract,titularuldreptuluidepreempiune,numitpreemptor,poatescumpere cuprioritateunbun. (2)Dispoziiile prezentului cod privitoare la dreptul de preempiune sunt aplicabilenumaidacprinlegesaucontractnusestabiletealtfel. Din analizadispoziiilorlegale citatereiese cdreptuldepreemiune poateavea caizvorattlegea,cticontractul. De aceea n articolele urmtoare se face distincia ntre dreptul legal de preemiunesidreptulconvenionaldepreemiune. Astanseamncabordareadoctrinarpotrivitcreiadreptuldepreemiunepoate aveadoarsorgintelegaltrebuieabandonat,caiceareferitoarelafaptulcprioritatea lacumprareinstituitprincontractconfertitularuluiundreptdepreferin. Noul Codcivillimiteaz preemiunea doarla contractul devnzarecumprare, fr,ns,afacedistincientrebunurilecepotfaceobiectulacestuicontract. Observm c atunci cnd confer prioritate la ncheierea unui alt contract dect celdevnzarecumprare,NoulCodcivilfoloseteterminologiadepreferin.

Ion Negru, Dumitru Corneanu, Discuii n legtur cu natura juridic a dreptului de preemiune, n Dreptul1/2004.p.30.

18

Astfel,potrivitart.1828dinNoulCodcivil:(1)Lancheiereaunuinoucontract denchiriere alocuinei, chiriaul are,lacondiiiegale,dreptdepreferin.El nu are ns acest drept atunci cnd nu ia executat obligaiile nscute n baza nchirierii anterioare. (2)Dispoziiile referitoare la exercitarea dreptului de preempiune n materia vnzriisuntaplicabilenmodcorespunztor. nceeacepriveteregimuljuridicaplicabildreptuluidepreferin,observmc acesta este cel aplicabil dreptului de preemiune in materia vnzrii, cu meniunea c acesta se aplic n mod corespunztor, ceea ce nseamn c n situaia n care exist dispoziii care nui gsesc aplicarea n materia nchirierii sau dac aceste dispoziii trebuie nuanate prin prisma caracterelor specifice contractului de nchiriere, aplicarea acestoranutrebuiefcutadliteram. Unexemplufoarteuorderemarcatpentruexemplificareamoduluincareaceste dispoziiitrebuieadaptatesereferlafaptulcncontractuldenchirierenuexistapre, ci chirie, datorit caracterului de contract cu executare sucesiv al contractului de nchiriere. Acestfaptgenereazoseriedeconsecinesubaspectulfeluluincaredispoziiile legale n materia exercitrii dreptului de preemiune trebuie adaptate la contractul de nchiriere. Ceea ce este important de remarcat este faptul c n viziunea Noului Cod civil mecanismul de exercitare a dreptului de preemiune i a dreptului de preferin este acelai,cuadaptrilespecificecontractuluiasupracruiaseexercitceldinurmdrept. De unde apare ideea c cele dou categorii de drepturi ar trebui incluse ntro categorie superioar, iar propunerea noastr este aceea de a le include n categoria drepturilorprioritare. Noiunea de drept prioritar ar include toate drepturile care confer titularului prioritate la ncheierea unui contract n raport cu terii, indiferent dac prioritatea este conferitdelegesaucontractiindiferentdenaturacontractuluiasupracruiaseconfer aceastprioritate.

19

PlecnddelaviziuneaNouluiCodcivil,dreptuldepreemiunearputeafidefinit cafiindaceldreptprioritarcareconfertitularuluintietate/prioritatelancheiereaunui contractdevnzarecumprarenraportcuterii. ntimpcedreptuldepreferinarputeafidefinitcafiindaceldreptprioritarcare confer titularului ntietate/prioritate la ncheierea unui contract, altul dect cel de vnzarecumprare,nraportcuterii. SectiuneaIII.Dreptullegaldepreemiune Aacumamartat,nconextulactual,dreptuldepreemiuneartrebuianalizatca fiindaceldreptinstituitdelegececonfertitularuluiprioritatelancheiereaunuicontract nraportcuterii. Totui, avnd n vedere c Noul Cod civil include n categoria drepturilor de preemiuneipeceleizvornddincontract,limitndaplicareadreptuluidepreemiunela contractul de vnzarecumparare, dar extinznd regimul juridic aplicabil acestuia i la celelaltedrepturiprioritare, am intitulat aceast seciune Dreptul legalde preemiune, pentru a nu exista dubii n ceea ce privete faptul c ne referim doar la dreptul de preemiunedesorgintelegal. III.1.Naturajuridicadreptuluilegaldepreemiune n doctrin nu exist un punct de vedere unitar cu privire la natura juridic a dreptuluidepreemiune,existndautoricareapreciazcdreptuldepreemiuneesteun drept real, n opinia altor autoridreptul de preemiune esteundreptde crean, n fine existformulatiunaltreileapunctdevederecarearatcdreptuldepreemiunetrebuie inclusncategoriadrepturilorpotestative. n aceast subseciune sunt prezentate argumentele folosite n sprijinul fiecrei calificri, ns trebuie menionat, c ngeneral ndoctrin sa analizat naturajuridic a dreptului de preemiune porninduse de la reglementarea dreptului de preemiune la vnzarea terenurilor agricole din extravilan, n prezent abrogat, sau de la cea privind dreptuldepreemiunelavnzareaterenurilorforestiere. III.2.Discuiiprivindcaractereledreptuluilegaldepreemiune. Dreptullegaldepreemiuneeste instituitprin norme juridiceimperativeceeace ddreptuluidepreemiuneunputerniccaracterdeordinepublic.

20

Acestcaracterdeordinepublicgenereazanumiteconsecinejuridicelegatede faptulcprilenupotderogaprinconveniisauactejuridiceunilateraledeladispoziiile ce reglementeaz drepturi de preempiune, iar preemtorul nu poate renuna anticipat la dreptulsudepreemiune. De asemenea, trebuie observat cn cazul fiecrui drept de preemiuneinstituit, legiuitorul urmresterealizarea unui interes generalce impunepreemtorului exercitarea dreptuluidepreemiunenconformitatecuaceastfinalitate. Dreptul de preemiune este perceput i ca o limitare a dreptului de proprietate, avndnvederecatributuldedispoziiejuridicnusepoatemanifestanplenitudinea lui,legeafiindceacareimpuneproprietaruluipecinesaleagcaicumprtor. In fine, alegerea partenerului contractual de ctre legiuitor face ca dreptul de preemiunesfieperceputcaolimitarealibertiicontractualei,implicit,aprincipiului autonomieidevoin. SectiuneaIV.Dreptulconvenionaldepreemiune Pentrusituaiancaredreptuldepreemiunearesorgintecontractual,NoulCod civilfolosetenoiuneadedreptconvenionaldepreemiune. Pnnprezent,ndoctrinexistoviziuneaproapeunanimnceeaceprivete faptulcdreptuldepreemiunesepoatenatedoardinlege,ntimpcedreptulceconfer
4 prioritate la cumprare nscut din convenia prilor, intitulat pact de preferin ,este

consideratafioinstituiedistinctpurtnddenumireadedreptdepreferin. nceeaceprivetepactuldepreferin,auexistatautoricareaudefinitpactulde preferin ca acordnd preferin la ncheierea oricrui contract, dar i autori care au apreciat c pactul de preferin este convenia ce confer prioritate doar la vnzare, echivalentuldeciadreptuluiconvenionaldepreemiune. Apreciemcdeosebireafundamentalntredreptuldepreemiunedenaturlegal idreptuldepreemiunedenaturconvenionalvizeazizvorullor,legeasaucontractul, deundeifundamentuldiferitalcelordoudrepturi. Astfel, dac dreptul legal de preemiune satisface interesul general, dreptul convenionaldepreemiuneservetedoaruninteresparticular.
4

Auexistatautoricareauintitulatcontractuldincareizvoradreptulprioritarlacumpararedreptconventie de preemiune, aceasta denumire fiind inspirata din doctrina francez. n acest sens E. SaftaRomano, Contractelecivile,EdituraPolirom,Iasi,1999,p.27.

21

Aa se explic de ce Noul Cod civil, n caz de concurs ntre preemtori, acord prioritate titularului dreptului legal de preemiune atunci cnd se afl n concurs cu titulariaiunordrepturiconvenionaledepreemiune(art.1734alin.1lit.adinNoulCod civil). Uniiautorincadreazdreptuldeprioritatelacumprareizvortdinconvenien
5 6 categoriadrepturilordecrean ,aliiapreciazcamfinprezenaunuidreptpotestativ .

nceeacepriveteutilitateadreptuluidepreemiunedesorgintecontractual,n aceastseciunesuntprezentatemaimultesituaiiremarcatecaimpunndinstituireaunui asemeneadrept. Titlul I. Capitolul II. Dreptul de preemiune n viziunea doctrinei i legislaiei franceze Acest capitol cuprinde dou seciuni, prima dintre ele analizeaz modul in care este perceput noiunea de preemiune in doctrina francez, iar cea dea doua prezint dou situaii care impun instituirea unui drept de preemiune in viziunea legiuitorului francez. SeciuneaI.Noiuneadepreemiunenviziuneadoctrineifranceze n doctrina francez se poate observa o preocupare mult mai ridicat n ceea priveteanalizadreptuluidepreemiunedectndoctrinanoastr,explicaiafiindaceea c n Frana aceast instituie a cunoscut o evoluie constant spre deosebire de ara noastrundedreptuldepreemiuneadisprutnperioadaregimuluicomunist. Preemiunea este definit ca fiind facultatea conferit prin lege sau convenie
7 uneipersoanedeterminate,deaachiziionaunbun,cuprioritatefadeoricarealta .

Iniial, doctrina francez a analizat dreptul de preemiune ca un drept de


8 achiziionarepreferenialcareseexercitaprintrunmecanismprealabilvnzrii .

A. G. Ilie, M. Nicolae, Discuii n legtur cu natura juridic a dreptului de preemiune, n Dreptul 1/2004, p. 60, Corinne SaintAlaryHoiun, Le droit de preemption, Librairie general de droit et de jurisprudence(collection:Theses),Paris,1979p.137,M.I.Ionescu,Ladureedudroitdepreference.Studii i cercetri juridiceeuropene.Vol.1,Drept privat, nConferinainternaionaladoctoranzilor n drept. Timioaraaprilie2010, EdituraWoltersKluwerRomnia,Bucureti2010,p.259 6 D.Chirica,Pactuldepreferin,nRevistadedreptcomercialnr.11/1999,p. 31A.SamuilaRusu, Pactul depreferin,nDreptulnr.1/2008 p.144. 7 H.Capitant,Vocabulairejuridique,1930,v.<<Preemption>> 8 Ripert et Boulanger, Traite de droit civil dapres le traite de Planoil, T.2, T.3, 1957 M. Vasseur, EncyclopedieDalloz,Rep.dr.civ,1ed,<<Preemtion>>

22

Analiza clasic a dreptului de preemiune ca un drept de prioritate exercitat naintea stabilirii oricrui raport contractual ntre proprietar i ter, a fost criticat n doctrinafrancezapreciindusecaceastconcepieneagoriceoriginalitateadreptului
9 depreemiuneasimilnduldreptuluiprovenitdintrunpactdepreferin .

Astfel,nopiniaautoareicitatedreptuldepreemiuneesteooperaiunetripartit ce se realizeaz n prezena a trei protagoniti: vnztorul, preemtorul i terul


10 cumprtori,totodat,undreptdeeviciuneaposterioriaunuicontract .

O discuie interesant indoctrina francez este cea legat de teza legalitii sau ilegalitii condiiei nonexercitrii dreptului de preemiune cuprins in contractul incheiatintrevnztorsiter,acestediscuiifcndmaiuoarnelegereaunorprevederi
11 cuprinseinNoulCodcivil .

Seciunea II. Situaii n care sunt instituite drepturi de preemiune n legislaia francez Pentru a avea o imagine asupra modului n care legislaia francez instituie drepturi de preemiune am prezentat dou situaii ce impun instituirea unui drept de preemiune n viziunea legiuitorului francez una pentru a exemplifica un drept de preemiune instituit n favoarea unui subiect de drept privat, respectiv dreptul de preemiune al locatarului, iar cealalt pentru a exemplifica un drept de preemiune instituitnfavoareaunorsubiectededreptpublic,respectivdreptuldepreemiuneurban. TitlulI.CapitolulIII.DreptuldepreemiunenviziuneaNouluiCodcivil Celdealtreileacapitoldedicataspectelor generalealedreptuluidepreemiune areinvederemodulincareaceastinstituievafuncionainluminaprevederilorNoului Codcivil. Capitolulestestructuratindouseciuni,primaprezentndreglementarealegala dreptuluidepreemiunenNoulCodcivil,maintidispoziiilegeneralecuprinseinart. 17301740, iar apoi cele speciale referitoare la dreptul de preemiune la vnzarea
9

CorinneSaintAlaryHoiun,Ledroitdepreemption,Librairiegeneraldedroitetdejurisprudence (collection:Theses),Paris,1979p.37.
10
11

Ibidem,p.3839.

Estevorbadeprevederileart.1731dinNoulCodcivil:Vnzareabunuluicuprivirelacare existun dreptdepreempiune legalsauconvenionalse poateface ctreun ternumaisub condiia suspensiva neexercitriidreptuluidepreempiunedectrepreemptor.

23

terenurilor forestiere(art.1746),dreptuldepreferinlancheiereaunuinoucontractde nchiriere(art.1828)idreptuldepreemiuneinstituitnfavoareaarendaului(art.1849). Al doilea capitol cuprinde o analiz personal a dispoziiilor generale ale dreptului de preemiune cuprinse in Noul Codcivil,avndla baz informaiilepreluate din doctrina francez i romn, ceea ce nea fcut s identificm unele din motivele pentru care sau adoptat anumite reguli i s le detaliem, dar i s observm anumite lacuneceartrebuicorectate. De exemplu, am remarcat c in Noul Cod civil nu este prevzut modalitatea practicncarevaavealocsubstituireapreemtoruluiindrepturiletertuluicumparatori nuse menioneaz care estetitlu de proprietate alpreemtorului n bazacruia i poate arogaaceastcalitate. Menionmcnart.20dinO.U.G.nr.40/1999searatcDreptulchiriaului deasesubrogandrepturilecumprtoruluiseexercitpotrivitdispoziiilorCoduluide procedur civil, privind ofertele de plat i consemnaiuni, care se aplic n mod corespunztor. Procesul verbal ncheiat cu executorul judectoresc pentru a constata primirea preului de ctre terul cumprtor sau hotrrea judectoreasc irevocabil prin careoferta de plat iconsemnarea au fost declarate valabile ine loc de titlude proprietatepentrufostulchiria. Ofertadeplaturmatdeconsemnaiune,fcutdechiriapentruasesubroga ndrepturilecumprtorului,esteirevocabil. nlipsaunorprevederisimilarenNoulCodcivil,apreciemcsinguranmsur s constate substituirea preemtorului n drepturile terului i s confere un titlu de proprietatepreemtoruluiesteinstanadejudecat,ncazulncareprilenuseneleg. Delegeferenda,considermcseimpuneclarificareaacesteisituaiiiinstituirea unorprevederisimilarecelorcuprinsenO.U.G.nr.40/1999inNoulcodcivil. Deiexist dispoziiilegalecare fac trimitere laconsemnareapreului(art. 1732 alin.3iart.1737),deundededucemcintenialegiuitoruluinceeaceprivetefolosirea procedurii ofertei reale exist, n msura n care nu exist un text expres care s ofere caracterdetitludeproprietateprocesuluiverbalncheiatdeexecutoruljudectorescsau hotrriidevalidareaoferteireale,elenuvorputeaconstituititlurideproprietatecci, potrivitlegii,acesteaaudoarroluldeaconstataplatauneidatorii.

24

TitlululII.Dreptuldepreemiunendomeniulforestier

Acest titlu cuprinde dou capitole, primul analizeaz dreptul de preemiune al statului reglementat de Codul silvic, iar cel deal doilea dreptul de preemiune al coproprietarilorsauvecinilorreglementatdeNoulCodcivil. TitlulII.CapitolulI.DreptuldepreemiunealstatuluireglementatdeCodulsilvic Capitolulestestructuratincinciseciuni,nprimaseciuneesteprezentatactuala reglementarelegaladreptuluidepreemiunecuprinsnart.45dinLegeanr.46/2008 Codul silvic, ns se face o prezentare i a modului n care legiuitorul a instituit acest dreptdepreemiunentrecutpentruca,aacumvomvedeanceadeadouaseciune,n doctrinauexistatdiscuiinlegaturcuexistenadreptuluidepreemiunealstatuluin condiiilemodificrilorlegislativeintervenitenacestdomeniu. Cea dea treia seciune este dedicat domeniului de aplicare al dreptului de preemiune, cu identificarea terenurilor avute in vedere de legiuitor, analiza naturii juridiceaactuluideinstrinareceimplic respectareadreptuluidepreemiune,precumi a modului n care statul i exercit acest drept, n calitate de titular al dreptului de preemiune. Ultimeledouseciuniprezintproceduradeexercitarealdreptuluidepreemiune reglementatdeCodulsilvic,precumsiconsecinelenerespectriilui. Titlul II. Capitolul II. Dreptul de preemiune al coproprietarilor sau vecinilor reglementatdenoulcodcivil Acest capitol structurat n patru seciuni, cuprinde la rndul su reglementarea legaladreptuluidepreemiunecuprinsnart.1746dinNoulCodcivil,nsnceeace privete domeniul de aplicare pe lng identificarea terenurilor asupra crora se poate exercitadreptuldepreemiune, a fostnecesaroanaliz maiprofund asupra titularilor dreptului de preemiune, precum si a ordinii lor de preferina, mai ales c n trecut au existatopiniidivergentereferitorlaaceast chestiune. Inceeacepriveteproceduradeexercitareaacestuidrept,fiindprevzutnNoul Codcivil,art.1746facetrimitereladispoziiilegeneralenmateriapreemiuniicuprinse nart.17301740,aplicndusenacestcazmecanismulsubstituiriiindrepturileterului,

25

mecanism ridicat la rang de generalitate pentru instituia preemiunii de acest act normativ. UltimaseciuneintitulatCorelaiintrereglementareaCoduluisilviciceadin Noul Cod civil n ceea ce privete dreptul de preemiune, are menirea de a ridica anumite probleme ce pot aprea n momentul intrrii n vigoare a Noului Cod civil, n condiiilemenineriidispoziiilorcuprinsenart.45dinCodulsilvic. Prima observaie ce se impune n aceast analiz este aceea c n actuala reglementaresingurultitularaldreptuluidepreemiunelavnzareaterenurilordinfondul forestierestestatul. Astfel,nconformitatecuprevederileart.45dinCodulsilvic,statulareundrept de preemiune la cumprarea pdurilor ce constituie enclave n fondul forestier proprietatepublicastatuluisausuntlimitrofeacestuia. Noul Cod civil stabilete un drept de preemiune la cumprarea terenurilor din fondul forestier aflate n proprietate privat, doar n beneficiul coproprietarilor sau vecinilor. Oprimproblemcevaaprea,ncondiiilencarelucrurilermnneschimbate, estedac,odatcuintrareanvigoareaNouluiCodcivil,semeninesaunudreptulde preemiunealstatuluireglementatdeCodulsilvic. Considermcncondiiilencarenuintervineoabrogareexpresadispoziiilor art. 45 alin.58dinCodulsilvic,nu sepoate apreciac a intervenitoabrogare tacit a acestuia, ntructraiunilepentrucaresainstituitdreptuldepreemiune alstatuluisunt diferite de cele care au stat la baza reglementrii dreptului de preemiune al coproprietarilorsauvecinilor. Codulsilvic a instituitdreptuldepreemiune al statuluin vedereadezvoltrii i corectriiperimetruluipdurilordinfondulforestierproprietatepublicastatului,ntimp ce Noul Cod civil urmrete mpiedicarea frmirii excesive a terenurilor din fondul forestierproprietateprivatincercareadecomasareaacestora. Unaltargumentestereprezentatdefaptulcdomeniuldeaplicareadreptuluide preemiune alstatuluiestemai restrns, nsensul c vizeazdoar pdurilececonstituie enclavenfondulforestierproprietatepublicastatuluisausuntlimitofeacestuia,ntimp

26

ce dreptul de preemiune al coproprietarilor sau vecinilor se refer la orice teren din fondulforestierproprietateprivat. Cu alte cuvinte, ntre cele dou texte legale nu exist o identitate perfect a materieipecareoreglementeazpentruaputeatrageconcluziauneieventualeabrogri tacite. Prinurmare,singurametodpentruaseputeastabilicstatulnumaibeneficiaz deundreptdepreemiunendomeniulforestieresteceaaabrogriiexpresecearputea interveninmomentulncareNoulCodcivilvaintranvigoare. ncazulncarenuseabrogexpresart.45dinCodulsilvic,seimpuneasecorela dispoziiile Codului silvic cu cele cuprinse n Noul Cod civil referitoare la drepul de preemiune,respectivart.17301740,precumiart.1746referitorlavnzareaterenurilor forestiere. nprimulrndarfidemenionatcnconformitatecuprevederileart.45alin.8 din Codul silvic, n situaia n carenu se respect dispoziiile legale privind dreptul de preemiunealstatului,sanciuneaaplicabilcontactuluidevnzarecumprarencheiatde vnztorcuterulesteceaanulitiiabsolute. Ca o consecin a aplicrii acestei sanciuni, terenul forestier reintr n patrimoniul vnztorului, acesta putnd aprecia dac mai este interesat sau nu s strinezeterenulcurespectareadreptuluidepreemiunealstatului.
12 Acesta este motivul pentru care, n doctrin , sa exprimat prerea c ar fi de

preferatmprumutareamecanismului postcontractual, specific legislaiei franceze, astfel nct preemtorul s poat lua locul teruluicumprtor n contractul ncheiat cu vnztorul. Noul Cod civilpreia ideea literaturiide specialitate i reglementeaz cu titlu de regul general n materia dreptului de preemiune, mecanismul substituirii terului cumprtorde ctre preemtor,acestadinurm prelund contractul ncheiatde vnztor cuterul. Astfel,estedepreferatcainmateriadreptuluidepreemiunealstatului,acesta din urm s beneficieze de mecanismul prelurii contractului de vnzarecumprare,

12

E.Chelaru,op.cit.,p.27

27

ntructacestmecanismestemultmaieficientncomparaiecucelalaplicriisanciunii nulitiicontractului. nacestecondiii,sugermcnsituaiamenineriidispoziiilorart.45dinCodul silvic referitoare la dreptul de preemiune al statului, acestea s fac trimitere la dispoziiiledreptuluicomunnmateriadreptuluidepreemiuneatuncicndvnztorulnu respectdreptuldepreemiunealstatului. O alt problem ce sar putea ivi este cea legat de ordinea de preferin ntre titulariidreptuluidepreemiunelacumprareaterenurilorforestiere. NoulCodcivilprevedecntrecoproprietariivecinisuntpreferaicoproprietarii, iarn cadrul aceleiai categorii (mai mulicoproprietarisau maimultivecini) alegerea estefacutdevnztor. ntrebareacaresepuneestecesevantmplacustatul,ncodiiilencareacesta dinurmnuestenicimcarmenionatdeNoulCodcivil. Esteevidentcstatulnuvaputeaniciodatsdeinancoproprietateunterendin fondul forestier proprietate privat, ntruct statul deine terenuri forestiere n temeiul unuidreptdeproprietatepublic,iarceledouregimurideproprietatenupotcoexistacu privirelaacelaibun. ns cu siguran statul va intra n categoria vecinilor, cci dreptul su de preemiunepoartasupraenclavelordinfondulforestierproprietatepublicastatuluisau terenurilorlimitrofeacestuia. Este de menionat c n literatura de specialitate13 sa apreciat c statul poate cumpraocotpartedindreptuldeproprietateaunuiterenforestierdindomeniulprivat,
14 ns,amadugatnoi,ulteriortrebuiesfacpartajul .

Fa de cele menionate mai sus, credem ca sar impune lmurirea ordinii de preferinlacumprareaterenurilorforestieredensuilegiuitorpentruanuselsalocde interpretri.

13 14

E.Chelaru,loc.cit.,p.25,V.Stoica,loccit.,p.31 Doarnsituaiancaresefacepartajulstatulpoateexercitapesuprafaasadeterenatributeleproprietii publiceacreitrsturispecificesuntinalienabilitatea,imposibilitateaconstituiriidesarcini,ntimpcepe cealalt suprafa exist un regim diferit, n care terenul poate fi nstrinat, grevat de sarcini, regimul proprietiiprivate.

28

Vznd raiunea pentru care sa instituit dreptul de preemiune al statului la cumprareadepduri,amfideprerecacesttitularaldreptuluidepreemiuneartrebui saibprioritatefadecoproprietarsauvecin. Totui,vzndinconsecvenalegiuitoruluinceeacepriveteacordareadreptului depreemiuneanumitorcategoriidetitularilacumprareaterenurilorforestiere,singurul nmasurasapreciezecareesteobiectivuldemaimarensemntatepecaredoretesl urmezelaacestmomentestedoarlegiuitorul.

TitlulIII. Dreptuldepreemiunendomeniulproprietiiintelectuale

Acest titlu structurat n dou capitole, are n vedere drepturile de preemiune reglementatendomeniulproprietiiintelectuale. Primul capitol analizeaz dreptul de preemiune al unitii n ceea ce privete prioritatea la ncheierea contractelor de exploatare a inveniilor de serviciu realizate de inventatorulsalariat, reglementat de art. 5 din Legea 64/1991 privind brevetele de invenie. CeldealdoileacapitolarenvederedreptuldepreemiunereglementatdeLegea nr . 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe n ceea ce privete ncheierea unuinoucontractdeeditare. TitlulIII.CapitolulI. Dreptuldepreemiunendomeniulproprietiiindustriale Acest drept de preemiune a fost analizat prin prisma reglementrii legale (sectiuneaI),domeniuluideaplicare(sectiuneaII),proceduriideexercitare(sectiuneaIII) siconsecinelornerespectriilui(sectiuneaIV). Pentru a putea stabili careeste domeniul de aplicare al dreptului de preemiune reglementat de art. 5 alin.5 din Legea 64/1991 privind brevetele de invenie am indentificat care este invenia la care se refer acest text de lege, care este utilitatea brevetuluideinvenieicaresuntcontracteleasupracrorasepoateexercitadreptulde preemiune. In ceea privete procedura de exercitare a acestui drept, trebuie menionat c referitorladreptul de preemiunealunitii nceeacepriveteprioritatealancheierea contractelordeexploatareainveniilorde serviciu realizatedeinventatorulsalariateste

29

posibilcaunitateasnuacceptepreuloferitdeinventatorulsalariat, situaiencarecea carevastabilipreulesteinstanadejudecat. Este singurul caz din legislaia noastr n care preemtorul i poate exercita dreptuldepreemiune refuzndpreulcuprins n ofertade vnzareisingurasituaie n careinstanadejudecat poateintervenipentruastabilipreul. TitlulIII.CapitolulI. Dreptuldepreemiunendomeniuldreptuluideautor Dincelepatruseciunialeacestuicapitol,uninteresdeosebitlprezintceadea doua seciunereferitoarela domeniuldeaplicarealacestuidrept ncare am artatcare sunt drepturile de care se bucur autorul unei opere literare, tiinifice sau artistice, ce reprezintcontractuldeeditareicaresuntcondiiilencaresepoateexercitadreptulde preemiune. Dificultateaacestuicapitolafostdatdefaptulcacestdreptdepreemiunenua fostanalizatndoctrinanoastr,nicimcardeautoriidreptuluideproprietateintelectual,
15 cidoaramintitsuccintintrunstudiuaprutn2008 .

TitlulIV. Dreptuldepreemiunenmaterialocaiunii

n actuala reglementare ntlnim dou acte normative care instituie drepturi de preemiunenmaterialocaiunii. Estevorba de dreptul de preemiune instituit n favoareachiriauluireglementat deO.U.G.nr.40/1999privindproteciachiriailoristabilireachirieipentruspaiilecu destinaie de locuin, care este analizat n primul capitol, i de dreptul de preemiune instituitdeLegeanr.10/2001privindregimuljuridicalunorimobilepreluateabuzivn perioada6martie194522decembrie1989,analizatnceldealdoileacapitol. NoulCodcivilcuprindedoudrepturiprioritarenaceastmaterie.Estevorbade dreptuldepreferinrecunoscutchiriauluilancheiereaunuinoucontractdenchiriere reglementatdeart.1828dinNoulcodcivil,cereprezintobiectuldestudiualceluideal treilea capitol, i dreptul de preemiune al arendaului la vnzarea bunurilor arendate reglementatdeart.1849dinNoulcodcivil,analizatnceldealpatruleacapitol.

15

LigiaDnil,IonNegru,Consideraiiprivinddreptuldepreferinndomeniuldreptuluideproprietate intelectual, nDreptulnr.3/2008,p.33.

30

TitlulIV.CapitolulI.DreptuldepreemiunereglementatdeOrdonanadeUrgen aGuvernuluinr.40/1999 Structuratn patruseciuni, acest capitolesteuncapitol ncare a fostinserat o bogatpracticajudiciar,avndnvederecnacestdomeniu,spredeosebiredecelelalte, auexistatnumeroaselitigiiprivindaplicareadispoziiilorlegale referitoareladreptulde preemiune. SeciuneaI.Reglementarealegaladreptuluidepreemiune Coninutuldreptuluidepreemiuneiprocedurasadeexercitareestecuprinsn prevederilearticolelor1821dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.40/1999privind proteciachiriailoristabilireachirieipentruspaiilecudestinaiedelocuin. Textulintegralalacestorprevederilegaleestecuprinsnaceastseciune. SeciuneaII.Domeniuldeaplicareadreptuluidepreemiune O.U.Gnr.40/1999cuprindemsurideprotecieachiriailorattncazulncare acetiaocupimobileaflatenproprietateastatului,ctinsituaiancareimobileleau fostredobnditedeadevratulproprietar. Pentruaputeastabilidomeniuldeaplicareadreptuluidepreemiunereglementat de O.U.G. nr. 40/1999 am identificat contractele de nchiriere ce intr sub incidena acestuiactnormativ,condiiilenecesarepentruaseputeaexercitadreptuldepreemiune, precumsipersoanelecarepotinvocaacestdrept. SeciuneaIII.Proceduradeexercitareadreptuluidepreemiune Inaceastseciuneamprezentatmodalitateaconcretdeexercitareadreptuluide preemiune,aacumaceastaestereglementatnart.18dinO.U.G.nr.40/1999. SeciuneaIV.Consecinelenerespectriidreptuluidepreemiune Laoraactual O.U.G.nr. 40/1999estesingurulactnormativcareprevede cn situaia nerespectriidreptuluidepreemiune, preemtorulsepoatesubroga ndrepturile tertuluicumprtor, derognduse de la regula general a anulrii contractului de vnzarecumprare. TitlulIV.CapitolulII.DreptuldepreemiunereglementatdeLegeanr.10/2001 Legeanr.10/2001privindregimuljuridicalunorimobilepreluatenmodabuziv n perioada6martie194522 decembrie 1989instituie prin trei texte legale drepturide

31

preemiune n favorea unor anumite categorii de beneficiari pentru a echilibra situaiile aprutecaurmareaaplicriidispoziiilorsale. Estevorbadeart.17,art.19iart.42dinaceastlege,careau fostanalizaten celepatruseciunialeacestuicapitol. TitlulIV.CapitolulIII. Dreptuldepreferinreglementatdeart.1828dinNoulCod civil In Noul Cod civil, la art. 1828, se instituie n favoarea chiriaului un drept de preferinlancheiereaunuinoucontractdenchiriere,analizatncelepatruseciuniale acestuicapitol. Folosinaunuibunoperiodmaiscurtsaumailungcreazntrechiriaibuno legtur pe care legiuitorul ncearc so protejeze i prin instituirea unui drept de preferinlancheiereaunuinoucontractdenchiriere. Observm c art. 1828 nu folosete noiunea de preemiune, ci pe acela de preferin. DinaceastformularesepoatededucecnconcepiaNouluiCodcivildreptulde preemiune se referdoar lasituaia ncare acestdreptse aplic n materiavnzriide bunuri, titularul dreptului de preemiune, numit preemtor, avnd posibilitatea s cumperecuprioritateunbun(1730alin.1). Ori de cte ori instituie un drept de prioritate care are n vedere un contractde vnzarecumprare, Noul Cod civil folosete noiunea de preemiune: dreptul de preemiune la vnzarea terenurilor forestiere instituit n favoarea coproprietarilor sau vecinilor (art. 1746), dreptul de preemiune la vnzarea bunurilor agricole instituit n favoareaarendaului(art.1849). Numaincazuldefa,deisearenvedereundreptdeprioritatelancheierea unuicontract,sefolosetenoiuneadepreferin. Singura diferen ntre acest drept i celelalte drepturi de prioritate instituite de NoulCodcivilconstnnaturacontractuluiasupracruiaseaplic,ccinconformitate cu art. 1828 alin. 2: Dispoziiile referitoare la exercitarea dreptului de preemiune n materiavnzriisuntaplicabilenmodcorespunztor.

32

Titlul IV. Capitolul IV. Dreptul de preemiune reglementat de art. 1849 din Noul Codcivil n art. 1849 din Noul Cod civil, se instituie un dreptde preemiune n favoarea arendauluianalizatnceletreiseciunialeacestuicapitol. SeciuneaI.Reglementarealegaladreptuluidepreemiune Potrivit art. 1849 din Noul Cod civil, Arendaul are drept de preemiune cu privirelabunurileagricolearendate,careseexercitpotrivitart.17301739. Aa cum am aratati ncapitolulanterior,NoulCodcivil folosetenoiuneade preemiunenumaiatuncicndsereferlaexistenauneiprioritinmateriavnzrii. Aa nct, chiar dac art. 1849 nu specific faptul c arendaul beneficiaz de acestdreptdepreemiunencazulncareproprietarulbunuriloragricolesehotrtesle nstrineze prin vnzare, acest lucru reiese din coroborarea acestui text de lege cu dispoziiile art. 1730 alin. 1 din Noul Cod civil la care se face trimitere i care menioneazctitularuldreptuluidepreemiune, numitpreemtor,estecelcarepoate s cumperecuprioritateunbun. Prinurmarearendaulbeneficiaznluminaacestordispoziiilegaledeundrept depreemiunelavnzareabunuriloragricolecefacobiectulcontractuluidearendare. Acest drept de preemiune se exercit potrivit regulilor generale de exercitare a dreptului de preemiune n materia vnzrii, cuprinse n dispoziiile art. 17301739 din NoulCodcivil. Nu este pentru prima dat cnd sa apreciat c arendaul, ca urmare a legturii salecubunurileagricolepecarelefolosetentemeiulcontractuluidearend,trebuies aibprioritatelacumprarealor,motivpentrucarencadrulacesteiseciuniamprezentat reglementrileaprutedupanul1990referitoareladreptuldepreemiunealarendaului, nsubseciuneaintitulatConsideraiiprivindreglementrileanterioarealedreptuluide preemiunealarendaului. SeciuneaII.Domeniuldeaplicareadreptuluidepreemiune Pentruaidentificadomeniuldeaplicareadreptuluidepreemiunereglementatde art. 1849 din Noul Cod civil am prezentat n cele dou subseciuni ce reprezint arendareai caresunt bunurile asupracrora sepoateexercitadreptuldepreemiune al arendaului.

33

Odiscuieinteresantncadrulacesteiseciuniestelegatdecalificareabunurilor arendate ce pot face obiectul dreptului de preemiune, avnd n vedere c n viziunea Noului Cod civil se modific concepia actual cu privire la semnificaia noiunii de bunuriimobileprindestinaie. SeciuneaIII.Proceduradeexercitareadreptuluidepreemiune Exercitareadreptuluidepreemiunereglementatdeart.1849dinNoulCodcivil urmeazregulilestabilitededispoziiileart.17301739dinacelaiactnormativ. De data aceasta nu se mai face precizarea c aceste reguli se aplic n mod corespunztor, aa cum se ntmpl n cazul exercitrii dreptului de preferin al chiriauluireglementatdeart.1828dinNoulCodcivil,deoarecefiindncazulclasical dreptului prioritar la cumprare dispoziiile art. 17301739 din NoulCod civil nu mai trebuieadaptatentroaltmateriedectvnzarea. O problemspecialce trebuie analizatn aceastmaterie estelegat, aacum am mai precizat, de calificarea dat bunurilor ce pot face obiectul arendrii, ntruct n funcie de natura bunurilor, procedura de exercitare a dreptului de preemiune este diferit.

TitlulIV.Dreptuldepreemiunendomeniulcomercial

Dreptul de preemiune se bucur de consacrare legislativ i n domeniul comercial, att pentru a menine echilibru i stabilitatea acionariatului existent ntro societate comercial (Capitolul I. Dreptul de preemtiune in domeniul societatilor comerciale),ctipentruncurajareadezvoltriianumitorformuledeafaceriapreciatede legiuitor ca fiind de natur a dezvolta producia i distribuirea de produse sau servicii (CapitolulII.Dreptuldepreemtiuneindomeniulfrancizei). Un alt domeniu apreciatca impunnd instituirea unor drepturide preemiune n favoareaunorcategoriidetitulariestecelalprivatizrii,undespredeosebiredecelelale domenii,acestdreptprezintparticularitilegatedefaptulcfenomenulprivatizriieste unfenomencomplex n care, uneori,raiunilesocialesau celeprivinddezvoltareaunor categorii deactivitiauntaietate nfaainteresuluieconomic(Capitolul III. Dreptulde preemiunendomeniulprivatizrii).

34

TitlulIV.CapitolulI.Dreptuldepreemiunendomeniulsocietilorcomerciale Legea societilor comerciale nr. 31/1990, instituie un drept de preemiune la subscrierea aciunilor emisepentrumajorareacapitaluluisocial nfavoareaacionarilor existeni.
1 nart. 216 din aceeasi lege searatc:acionariiauun dreptde preferin i

atuncicndsocietateaemiteobligaiuniconvertibilenaciuni. Dreptulde preemiunereglementatde Legea societilor comercialenr.31/1990 faceobiectuldestudiualacestuicapitolstructuratinpatruseciunicarelarndullorsunt mpartitenmaimultesubseciuni. TitlulIV.CapitolulII.Dreptuldepreemiunendomeniulfrancizei OrdonanaGuvernuluinr.52/1997privindregimuljuridicalfrancizeistabileten art.6principiilecetrebuierespectatelancheiereacontractuluidefranciz. Printre aceste principii legiutorul stabilete c dreptul de preemiune va fi prevzut, dac interesul meninerii sau dezvoltrii reelei de franciz necesit recunoatereaacestuidrept. Dineconomiadispoziiilorlegalededucemcprilornuliseimpuneincluderea unuidreptdepreemiunencuprinsulcontractului,chiardacaceastaregulestestabilit cu valoare de principiu, ci li de sugereaz aceasta, dac interesul meninerii sau dezvoltriireeleidefranciznecesitrecunoatereaacestuidrept. Asta nseamn c dispoziiile legale referitoare la dreptul de preemiune n domeniul francizei sunt norme juridicedispozitive cu caracter supletiv, instituirea unui dreptdepreemiunencontractuldefrancizneconstituindoobligaiepentrupri. Prinurmareattoportunitateainstituiriiunuidreptdepreemiunencontractulde franciz, ct i condiiile de exercitare sau consecinele nerespectrii acestui drept de preemiune sunt lsate la latitudinea prilor, contractul de franciz fiind cel care va stabili toate aceste reguli, n temeiul art. 969 din Codul civil potrivit cruia convetiile legalfcuteauputeredelegentreprilecontractante. n actuala concepie doctrinar referitoare la natura juridic a dreptului de preemiune,acestdrept,calificatcafiinddepreemiunedectrelegiuitor,arficonsiderat undrept de preferin datorit naturii sale contractuale, precum i a faptului c nu este instituitprinnormejuridiceimperative.

35

Avndnvederecprindispoziiilelegalereferitoareladreptuldepreemiunedin NoulCodcivilsepreconizeazoaltviziuneasupradreptuluidepreemiune,nsensulc ncategoriadrepturilordepreemiunesuntincluseidrepturiledeprioritateavndnatur convenional,putemcalificaacestdreptcafiindundreptdepreemiuneconvenional. Acest drept de preemiune a fost analizat n patru seciuni: Seciunea I. Reglementarea legal i natura juridic a dreptului de preemiune, Seciunea II. Interesul stabilirii unui drept de preemiune n contractul de franciz, Seciunea III. Clauza de preemiune inserat n interesul francizorului, Seciunea IV. Clauza de preemiuneinseratninteresulbeneficiarului. TitlulIV.CapitolulII.Dreptuldepreemiunendomeniulprivatizrii Privatizarea nceput dup anul 1990, a urmrit revenirea la regimul de proprietate specific rilor cu o economie de pia, abandonat de ara noastr odat cu adoptarearegimuluicentralizatnperioadacomunist. nesenprinprivatizaresaurmritconsolidareaschimbriidesistemsocial,de laoeconomieadministratcentralizatlaoeconomiedetipliberal. i n acest domeniu legiuitorul a apreciat c instituia dreptului de preemiune poaterspundeunordeziderategenerale,motivpentrucarevomregsitextelegalecare instituiedrepturidepreemiunedinraiunidiferite. Astfel, Legea nr. 137/2002 privind unele msuri pentru accelerarea privatizrii instituieprindoutextelegale,respectivart.12siart.14,drepturidepreemiunepentru aceleaiconsiderentecaceleavutenvederedeart.216dinLegeasocietilorcomerciale nr.31/1990. Este vorba de crearea unui mecanism prin care acionarii existeni s poat fi protejaideriscurilecepotaparecaurmareamajorriidecapitalsocial. Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii intreprinderilor mici i mijlocii n scopul declarat de nsui denumirea legii, a creat n favoarea intreprinderilormiciimijlocii,prinart.12,prioritatelanchiriere,concesionare,leasing, cumprare a activelor disponibile ale regiilor autonome, societilor sau companiilor naionale i societilor comerciale cu capital de stat, n condiiile textului de lege menionat.

36

Legeanr.1/2005privindorganizareasifuncionareacooperaieireglementeazn art. 107 un drept de preemiune n favoarea societilor/organizaiilor cooperative la cumprarea, concesionarea sau nchirierea imobilelor pe care le folosesc, imobile ce se aflnproprietateaprivatastatuluisauunitiloradministrativteritoriale. Raiuneapentrucaresainstituitacestdreptdepreemiunesereferla faptulc legiuitorul apreciaz c este preferabil meninerea acestor imobile n folosina acelor persoanecareleaufolositintrecut,nbazalegturiicesecreeazantreacelepersoane si bun, similar raiunii pentru care sau instituit drepturi de preemiune n materia locaiunii. Unaltdezideraturmritdelegiuitorsereferlancurajareadezvoltriiactivitii societilor/organizaiilorcooperative,inclusivprinevitareapierderiibunurilorfolositen desfurareaacesteiactiviti. nart.65dinLegeanr.1/2005privindorganizareasifuncionareacooperaiei,se instituie o norm dizpozitiv cu caracter supletiv, similar celei instituite n art. 6 din Ordonana Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, prin care se recomand cuprinderea unui drept de preemiune n favoarea membrilor cooperatori la cumprarea sau preluarea n folosin a terenurilor sau cldirilor aflate n proprietatea societilorcooperative. Legea nr 268/2001 privind privatizarea societilor comerciale care dein n administrare terenuri proprietate public i privat a statului cu destinaie agricol, reglementeaz un drept de preemiune n favoarea salariailor, membrilor organelor de conducere a societii, asociaiilor salariailor, precum i societile agricole, asociaiile agricolei alte forme asociative din agricultur,cu personalitatejuridic lacumprarea deaciuni. Ceea ce este inedit n cadrul dreptului de preemiune reglementat de acest act normativestefaptulcacestecategoriidetitulariauprioritatelacumprarencondiiile ofeririiunuipremaimic,situaiepecarenuammaintlnitonalteactenormativecare stabileaupreferindoarlacondiiiegaledepre. Instituirea dreptului de preemiune n favoarea salariailor, membrilor organelor deconducere, asociaiei salariailor,are nvederestimulareai motivareaangajailorn

37

ceea ce privete implicarea n activitatea noii sociati care se creaz, corelativ cu rspltireaeforturilordepusepnnacelmoment. nceeaceprivetedreptuldepreemiuneinstituitnfavoareasocietiloragricole, asociaiile agricole i alte forme asociative din agricultur, cu personalitate juridic, raiunea pentru care sunt preferate aceste categorii de persoane juridice s devin acionarisereferlarecunoatereacompeteneiiinteresuluiacestoranceeaceprivete dezvoltareadomeniuluiagricol. Toateacestedrepturidepreemiuneinstituiedelegiuitorindomeniulprivatizrii, facobiectuldestudiualacestuicapitolstructuratncinciseciuni,carelarndullorsunt mpartitenmaimultesubseciuni.

TitlulVI.Dreptuldepreemiunendomeniulculturii

Protejareaculturii,indiferentnproprietateacruisubiectdedreptseafl,trebuie s constituie preocuparea oricrui stat deoarece bunurile culturale, prin valoarea lor deosebit,asigurpstrareaidentitiiunei naiuni. Astfel, art. 15 din Legea Arhivelor Naionale nr.16/1996 instituie un drept de preemiune alstatului,exercitatprin Arhiva Naional sau,dupcaz, direciile judeene aleArhivelorNaionale,lacumprareadocumentelorcefacpartedinFondulArhivistic Naional al Romniei (Capitolul I. Dreptul de preemiune n domeniul Arhivelor Naionale). Acest capitol este structurat n dou seciuni, prima referitoare la reglementarea legalsidomeniulde aplicarealdreptuluidepreemiune,iarceadeadouareferitoarela proceduradeexercitareadreptuluidepreemiuneisanciuneaaplicabil. Art.3536dinLegeanr.182/2000privindprotejareapatrimoniuluinaionalmobil instituie un drept de preemiune al statului exercitat prin Ministerul Culturii la cumprareabunurilorculturalemobileclsate,proprietateapersoanelorfizicesaujuridice de drept privat (Capitolul II. Dreptul de preemiune n domeniul patrimoniului cultural naionalmobil). Acestcapitolanecesitatmpartirealuintreiseciuni,deremarcatar ficeadea doua seciune, unde a fost necesar identificarea bunurilor asupra crora se exercit

38

dreptul de preemiune, precum i stabilirea condiiilor n care poate avea loc vnzarea public. Art.4dinLegeanr. 422/2001 privindprotejareamonumentelor istorice instituie un drept de preemiune al statului exercitat prin Ministerul Culturii la cumprarea imobilelor ce constituie monumente istorice (Capitolul III. Dreptul de preemiune n domeniulmonumenteloristorice). i n cadrul acestui capitol structurat n trei seciuni, se remarc seciunea referitoareladomeniuldeaplicarealdreptuluidepreemiuneunde,pelngidentificarea bunurilor asupra crora se exercit dreptul de preemiune, am prezentat modalitatea n careserealizeazclasareamonumenteloristoricencategoriileprevzutedelege. Art. 9 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor i operelor comemorative de rzboi, instituie un drept de preemiune al statului sau unitii administrativteritoriale, prin Oficiul Naional pentru Cultul Eroilor, la cumprarea imobilelorpecaresuntamplasatemorminteleioperelecomemorativederzboi,aflate n proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat (Capitolul IV. Dreptulde preemiune reglementat deLegeanr.379/2003privind regimul mormintelor ioperelor commemorativederzboi). Acest capitol este, la rndul su, mprit n trei seciuni referitoare la reglementarea legal, domeniul de aplicare i procedura de exercitare a dreptului de preemiune. O particularitate pe care o vom observa n cazul dreptului de preemiune al statuluindomeniulculturiiesteaceeacelnuestereprezentatdeMinisterulFinanelor, deiexercitareadreptuluidepreemiuneestepn laurmoproblempatrimonial, ci autoritateaadministraieipublicecentraledespecialitatecareasiguraplicareanormelor specificedeprotejareabunurilorculturaleobiectallegilorspeciale. Aceast particularitate i gsete explicaia n aceea c achiziionarea bunurilor cefacpartedinpatrimoniuculturalnaionalnecesit oapreciereasupravaloriiistorice, tiinifice,artisticeetc.,aprecierecenupoatefifcutdectdeoinstituiedespecialitate.

39

TitlulVII.Dreptuldepreemiunereglementatnaltelegispeciale

nafaradomeniiloranalizate,ntlniminstituitedrepturidepreemiuneinalte legispeciale. Legeanr.33/1994privindexpropriereapentrucauzdeutilitatepublicstabilete un drept de preemiune n favoarea fostului proprietar la cumprarea imobilului expropriat, n cazul n care lucrrile pentru care sa fcut exproprierea nu sau realizat (CapitolulI.Dreptuldepreemiunendomeniulexproprierii). Acestcapitolestestructuratnapteseciuni:SeciuneaI.Reglementrilegalea dreptului de preemiune n acest domeniu, Seciunea II. Noiunea de expropriere i condiiilederealizareaacesteia,SeciuneaIII. Dreptulderetrocedaremodalitatede redobndireaimobiluluiexpropriatiniiatdefostulproprietarsausuccesoriiacestuia, SeciuneaIV.Naturajuridicadreptuluireglementatdeart.37dinLegeanr.33/1994i naturaactuluijuridicasupracruiaseexercitacestdrept, Seciunea V.Condiiilede exercitare a dreptului de preemiune la cumprarea imobilului expropriat i sanciunea aplicabilncazdenerespectareaacestuia,SeciuneaVI.Dreptulprioritarlanchirierea imobiluluiexpropriat,SeciuneaVII.Discuiiprivindaplicarealegiintimpnceeace priveteefectelemediatealeexproprierii. Legeaadministraieipublicelocalenr.215/2001instituieundreptdepreemiune lavnzareaterenuriloraflatenproprietateaprivataunitiiadministrativeteritorialepe care sunt ridicate construcii n favoarea constructorilor de buncredin (Capitolul II. Dreptuldepreemiunereglementatdeart.123dinLegeaadministraieipublicelocalenr. 215/2001). Acestcapitolestestructuratntreiseciuni:SeciuneaI.Reglementarealegala dreptuluidepreemiune,SeciuneaII.Domeniuldeaplicareadreptuluidepreemiune, SeciuneaIII.Condiiiledeexercitareadreptuluidepreemiuneisanciuneaaplicabil.

Concluziegeneral

Am avut ansa s ne aplecm asupra studiului dreptului de preemiune n momentul n care sa simit nevoia nlocuirii actualuluicod civil cu unulnou, modern,

40

carencearc,printrealtele,s deaviaunor instituii juridicecenu sau bucuratdeo consacrarelegalcucaractergeneral. Amobservatstudiinddoctrinafranceziromncmodulncaresecontureaz instituiadreptuluidepreemiunenNoulCodcivilrspundeaspectelorrelevatedeautori derenumeaidreptului,ncercndsacoperenejunsurileremarcatedeacetia. Am fost surprini s observm c unele idei consolidate n doctrina noastr, i chiarnceafranceznuaufostpeplacullegiuitoruluiromn,careanelessdeaoalt conotaiejuridicacestora. Frdiscuie,instituireamecanismuluidesubstituireapreemtoruluindrepturile teruluicumprtor,chiardacnuesteunmecanismtotalmentenou,fiindreglementati n O.U.G.nr.40/1999privindprotecia chiriailori stabilireachirieipentru spaiilecu destinaiede locuin, reprezint dup prereamea ceamai semnificativschimbarepe careoaduceNoulCodcivilprinprismamodalitiidepunerenpracticadreptuluide preemiune,ncondiiilencaresanciuneanulitiicontractuluincheiatntreproprietar itereraaproapesinguracunoscut. Aceast schimbare de optic pe care autorii dreptului civil o reclamau, a determinatnmodobligatoriuiapariiaunordispoziiilegaleadiacentecarespermit punereanoperanouluisistem. nspentruaseputeapunenoperacestsistemlegiuitorulvatrebuismearg pnlacaptisidentificetoateaceleactenormativespecialecareinstituiedrepturide preemiuneprotejndacestdreptprinsistemulsancionariucunulitateacontractuluicare lnesocotete,cci ncaz contrar dispoziiileNoului Codcivilvorrmne fraplicare practicnvirtuteaprincipiuluigeneraliaspecialibusnonderogant,specialiageneralibus derogant. ndemersulnostrutiinificamanalizatdreptuldepreemiunendiferitedomenii n care sa simit necesitatea instituirii unui asemenea drept, prezentnd domeniul de aplicare,raiuneapentrucareafostinstituit,procedurasaucondiiilencareseexercit, sanciuneacareintervinencazdenerespectare,precumiconsecineleaplicriiacestei sanciuni.

41

Namlsatdeopartenicidreptulconvenionaldepreemiunesaudreptulinstituit printrunpactdepreferin,cumlaanalizatdoctrinapnnprezent,vzndconcepiace urmeazafistatornicitdelegiuitorulromnprinintermediulNouluiCodcivil. Cu ocaziaacestei analize am observat care suntraiunilede interes generalcare impun instituirea unor drepturi legale de preemiune n concepia legiuitorului romn, lsndca pentru altecategorii de intersepriles stabileascprin conveniadintre ele dacicndivoroferiprioritate. Raiunea pentru care sau instituit aceste drepturi legale de preemiune a stat la bazaanalizei textelor legalece lereglementau, iardemersulnostrunuafostdelocuor mai ales c n anumite domenii aceste analize sau bazat exclusiv pe interpretri personale ntruct ele nu au mai constituit obiectul de cercetare a unor alte studii n domeniu. Pornindde laconcepia recentexprimat n doctrinconformcreia dreptulde preemiune poate acorda prioritate nu doar la ncheierea unui contract de vnzare cumprare, ci i la ncheierea altor contracte i observnd regimul juridic similar, am analizat dreptul de preemiune ca pe un drept ce confer prioritate la ncheierea unui contractnraportcuterii,franelimitalacontractuldevnzarecumprare. VzndtotuicviziuneacesecontureaznNoulCodcivillimiteaznoiunea de preemiune la contractul de vnzarecumprare, dar i concepia acestuia asupra faptului c celelalte drepturi prioritare la ncheierea unui alt tip de contract, denumite drepturi de preferin, vor urma un regim juridic similar preemiunii, am propus includerea celor dou categorii de drepturi, de preemiune i de preferint, ntro categoriemaigeneral,respectivncategoriadrepturilorprioritare,definitecadrepturice confertitularuluintietatelancheiereaunuicontractnraportcuterii. n aceste condiii, dreptul de preemiune va putea fi definit ca fiind acel drept prioritarcareconferntietatelancheiereaunuicontractdevnzarenraportcuterii. Iar, dreptul de preferin ar putea fi definit ca fiind acel drept prioritar care conferntietatelancheiereaunuicontract,altuldectceldevnzare,nraportcuterii. Nuntmpltoramncercatsdelimitmacestenoiuni,ciidatoritfaptuluic am observat inconsecvena legiuitorului n ceea ce privete folosirea noiunii de preemiune,prioritate,preferin.

42

Astfel, remarcm folosirea noiunii de preemiune cnd vorbete de acordarea unei prioriti la ncheierea unui contract de franciz i de preferin cnd vorbete de acordareauneiprioritilancheiereaunuicontractdevnzarecumpraredeaciunisau activenacrorcomponenintrbunuriimobile. Analiza unui numr considerabil de acte normative ce stabilesc prioriti la ncheiereaunorcontractepentruanumitecategoriidetitularineaformatconvingereac indiferent care este denumirea folosit de legiuitor i indiferent de tipul de contract, regimul juridic aplicabil dreptului prioritar, definit n maniera prezentat mai sus, este aproximativacelai,aceeaifiindiproceduradeexercitare. Ceea ce nea atras ntradevr atenia, pentru c, n doctrin, definiia dat dreptului de preemiune sau dreptului de preferin relev acordarea prioritii doar n situaia n care titularul accept preul propus de vnztor, aceste drepturi putnduse exercitala condiiiegaledeprecuceleacordate teriloreste faptulc aceste regulinu suntaplicabilentoatesituaiile. Astfel,menionmcnprivinadreptuluidepreemiunereglementatdeart.4din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, legiuitorul impune chiar MinisteruluiCulturii,ncalitatedereprezentantalstatului,snegociezepreuldevnzare al monumentului istoric cu vnztorul sau cu agentul economic autorizat care intermediazvnzarea. ncazuldrepturilordepreemiunelacumprareadeaciunireglementatedeart.14 din Legea nr 268/2001 privind privatizarea societilor comerciale care dein n administrare terenuri proprietate public i privat a statului cu destinaie agricol, preemtorii,pelngprioritatelacumprarenraportcuterii,beneficiazidecondiii privilegiatedepre,avndposibilitateascumpereaciunilaunprereduscupnla30 40%fadepreuloferitdeteri. Am remarcat i instituirea unui drept de preemiune n care preul contractului poate fistabilitde instan, similarlegislaiei francezeundeexistmai multesituaiin careesteaplicabilaceastregul. Este vorba de dreptul de preemiune instituit de art. 5 din Legea nr. 64/1991 privindbreveteledeinvenie,carearatcnsituaiancareinventatoruliunitateanuse nelegasuprapreului,instanaesteceacarestabiletepreul.

43

AnalizafacutdispoziiilorlegaledinNoulCodcivilarelabaztoateinformaiile preluate din doctrina francez i romn, ceea ce nea facut s identificm cu uurin motivele pentru caresau adoptat anumite reguli dectre autoritatea legistativ i s le detaliem,darisobservmanumitelacuneceartrebuicorectate. Propunerilelegislativeleamfcutpeparcursullucrrii,fiindinseratencontextul cercetrii tiinifice i nu neam ferit s ne exprimm preri personale contrare celor existentendoctrin,curisculdeaficriticai. Numeroase au fost textele legale pe care am fost nevoii s le analizm prin prismapropriilorinterpretri,deoarecenuauconstituit,pnlaacestmoment,obiectul unorcercetrijuridicendoctrin. Ca o concluzie general, demersul nostru tiinific a urmrit s adune toate informaiileutilepentru analizaacesteiinstituii, a cutats interpreteze acoloundenu exist interpretare, iar nclinaia personal ctre aflarea utilitii practice a acestor informaii nea determinat, uneori, s ncercm a oferi soluii concrete problemelor depistate.

44

BIBLIOGRAFIE

TRATATE.CURSURI.MONOGRAFII. 1.ADAMI., Teoriageneraladrepturilorreale,EdituraEuropaNova,Bucureti,1998 Proprietatea public i privat asupra imobilelor din Romnia, Editura All Beck, Bucureti,2000 Dreptcivil.Drepturilereale.,EdituraAllBeck,Bucureti,2002 Dreptcivil.Drepturirealeprincipale,EdituraAllBeck,Bucureti,2005 I. ADAM, C.N. SAVU,Legeasocietilorcomerciale.Comentariii explicaii, Editura C.H.Beck,Bucureti,2010. 2.AL.BACACI,V.C.DUMITRACHE,C.C.HAGEANU., Dreptulfamiliei,EdituraC.H.Beck,Bucuresti,2009. 3.I.BCANU., Modificareacapitaluluisocialalsocietilorcomerciale,EdituraLuminaLex,Bucureti 4.C.BRSAN., Dreptcivil..Drepturilerealeprincipale,EdituraAllBeck,Bucureti,2001 5.GH.BELEIU., Dreptulcivilromn.Introducerendreptulcivil.Subiecteledreptuluicivil,ediiaaVIa revzutiadugitdeM.NicolaeiP.Truc,CasadeEdituriPresansaS.R.L., Bucureti,2000 6.G.BOROI, Dreptcivil.Parteageneral,Ed.AllEducaional,Bucureti1998 7.STANCIUD.CRPENARU, Dreptcomercialromn,EdiiaaIIa,EdituraAllBeck,Bucureti,2000 Dreptcomercialromn,EdiiaaVIIa,EdituraUniversulJuridic,Bucureti,2007 8.E.CHELARU., Cursdedreptcivil.Drepturirealeprincipale,EdituraAllBeck,Bucureti,2000 Circulaiajuridicaterenurilor,EdituraAllBeck,Bucureti,2001 9.D.CHIRIC., Dreptcivil.Contractespeciale,EdituraLuminaLex,Bucureti,1997

45

Tratatdedreptcivil.Contractespeciale.Vol.I.Vnzareaischimbul,EdituraC.H.Beck, Bucureti,2008 10.R.CONSTANTIN., R. Constantin, M. Dimitriu, C. Popescu Bogdneti, D. P. Tiberiu, Ghe. Zaman, Privatizarea.Metodologieipractic,EdituraTribunaEconomic,1994 11.FR.DEAK., Tratatdedreptcivil.Contractespeciale.Vol.I.Vnzareacumprarea.Schimbul,ediiaa IVaactualizatdeL.MihaiiR.Popescu,EdituraUniversulJuridic,Bucureti,2006 12.I.DELEANU., Prileiterii.Relativitateaiopozabilitateaefectelorjuridice,EdituraRosetti,2002 13.I.DOGARU, Elementele dreptului civil. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Ed. ansa, Bucureti,1993 Drept civil Ideea curgerii timpului i consecinele ei juridice, Editura All Beck, Bucureti,2002 14.B.DUMITRACHE, B. Dumitrache, Fl. Baias, Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv. Legea nr. 10/2001comentatiadnotat,Vol. I,ediiaaIIa,EdituraRosetti,Bucureti,2002 15.Y.EMINESCU., Dreptuldeautor,LuminaLex,Bucureti,1994 Regimuljuridicalcreatieiintelectuale.ComentariuLegiibrevetelordeinventie,editiaa IIa,EdituraLuminaLex,Bucuresti,1996 16.I.P.FILIPESCU., Dreptul civil. Dreptul de proprietate i alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureti, 1998 17.V.GEORGESCU., Bizanuliinstituiileromnetipnlamijloculsec.alXVIIIlea ,EdituraAcademiei, Bucureti,1980 V. Georgescu, O.Sachelarie, V. otrop, Protimisis, n Instituii feudale din rile romne.Dictionar,EdituraAcademiei,Bucureti,1988

46

18.C.HAMANGIU,I.ROSETTIBLNESCU,AL.BICOIANU, Tratatdedreptcivilromn.VolumulII,EdiiengrijitdeD.Rdescu,EdituraAllBeck, Bucureti,2002 19.E.HEROVAN., Tratatteoreticipracticdeprocedurcivil,vol.I,Iai,InstitutuldeArteGraficeViaa Romneasc,1926 Princiipiile procedurii judiciare, I. Institutul de Arte Grafice "Lupta " N. Stroil Bucureti,1932 20.A.IORGOVAN., Tratatdedreptadministrativ,vol. II,Ediiaa IIarevzutiadugit,EdituraNemira, Bucureti,1996 21.IOANLE., Tratatdedreptprocesualcivil,EdiiaaIIIa,EdituraAllBeck,Bucureti,2005 22.E.LUPAN,D.A.POPESCU,A.MARGA., Drept Civil Romn. Subiectele raportului juridic civil, Editura Argonaut, Cluj Napoca, 1996 23.L.MIHAI., Invenia, EdituraUniversulJuridic,Bucureti,2002 24.C.MURZEA,E.POENARU., Reprezentareandreptulprivat,EdituraC.H.Beck,Bucureti,2007 25.I.NEGRU., Dreptul de preemiune, Teza de doctorat susinut n 2006 la Facultatea de Drept din cadrulUniversitiideVestTimioaraiaflatnBibliotecaFacultideDrept 26.L.POP, Drepturilerealeprincipale,Ed.Cordial,ClujNapoca,1993 Dreptuldeproprietateidezmembrmintelesale,EdituraLuminaLex,Bucureti,2001 L.Pop,L.M.Harosa,Dreptcivil.Drepturilerealeprincipale,EdituraUniversulJuridic, Bucureti,2006 27.I.POPA., Contractuldevnzarecumprare.Studiucomparativdedoctrinijurispruden,ediia aIIarevzutiadugit,EdituraUniversulJuridic,Bucureti,2008

47

28.T.PRESCURE,A.CIUREA., Contractecivile,EdituraHamangiu,Bucureti,2007 29.N.PUCA, Inveniilesalariailor,EdituraLuminaLex,Bucureti,2002, 30.V.ROS,D.BOGDAN,O.SPINEANUMATEI, Dreptuldeautoridrepturileconexe.Tratat,EdituraAllBeck,Bucureti,2005 31.E.SAFTAROMANO., Contractelecivile,EdituraPolirom,Iai,1999 32.M.SCHEAU, Legea societilor comerciale nr. 31/1990 comentat i adnotat, Editura Rosetti, Bucureti,2002 33.C.STTESCU,C.BRSAN, Dreptcivil.Teoriageneralaobligaiilor,EdituraAllBeck,Bucureti,1999 34.V.STOICA., Dreptcivil.Drepturilerealeprincipale,vol.I,EdituraHumanitas,Bucureti,2004 35.AL.C.STRENC,B.IONESCU,GH.GHEORGHIU, Dreptulbrevetului,vol.II,EdituraLuminaLex,2007 36.C.TOADER., Manualdecontactespeciale,EdituraAllBeck,2000 37.O.UNGUREANU,C.MUNTEANU., Dreptcivil.Drepturilereale,EditiaaIIIa,EdituraRosetti,Bucureti,2005.

STUDII.ARTICOLE

1.FL.BAIAS,B.DUMITRACHE, DiscuiipemargineaLegiinr.33/1994privindexpropriereapentrucauzdeutilitate public,nDreptulnr.4/1995 2.GH.BELEIU., Dreptulde preemiunereglementatprin Legea nr.18/1991a fondului funciar nDreptul nr.12/1992

48

3.M.L.BELUMAGDO, Exproprierea pentru utilitate public si efectele juridice ale exproprierii, in Revistade dreptcomercialnr.4/1995 4.E.CHELARU, DreptuldepreemiunereglementatdeCodulsilvic,nDreptulnr.6/1997 DreptuldepreemiunereglementatdeLegeanr.54/1998,nDreptulnr.8/1998 5.D.CHIRIC., Promisiunea unilateral de a vinde i de a cumpra, n Revista de drept comercial nr.9/1999 Pactuldepreferin,nRevistadedreptcomercialnr.11/1999 Denunareaunilateralapromisiuniisinalagmaticedevnzarecumprare",nDreptul nr.3/2001 6.A.COJOCARU,B.PTRACU, Despre natura juridic a dreptului de preemiune la vnzareacumprarea terenurilor agricole din extravilan, n Studii de Drept Romnesc nr. 12/2004, Editura Academiei Romne,Bucureti,2004 7.D.CORNEANU,I.NEGRU, Inexistena unui ordini de preferin cu referire la dreptul de preemiune reglementat prinLegeanr.54/1998privindcirculaiajuridicaaterenurilor,nDreptulnr.7/1999 8.LAURAMARIACRCIUNESCU, Cteva consideraii privind exproprierea pentru cauza de utilitate public n dreptul comparat i n jurisprudena Curtii Europene a Drepturilor Omului, n Pandectele Romnenr.1/2006 Cteva consideraii cu privire la istoricul, noiunea i natura juridic a exproprierii pentrucauzdeutilitatepublic,nActaUniversitatisLucianBlaganr.12/2006 9.L.DNIL,I.NEGRU, Consideraii privind dreptul de preferin n domeniul dreptului de proprietate intelectual, nDreptulnr.3/2008 10.FR.DEAK, Dreptuldepreemiune,nDreptulnr.7/1992

49

11.L.FRNTESCU., Noiunilededomeniulpublicidomeniulprivatalstatului.Coninutiregimjuridic,n Dreptulnr.1011/1993 12.G.C.FRENTU., Soarta contractelor de nchiriere ncheiate n temeiul Ordonanei de urgen a Guvernuluinr.40/1999dupdatade8aprilie2004,nDreptulnr.8/2007 13.L.GIURGIU, Consideratii in legtura cu Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitatepublic,inDreptulnr.2/1995 14.A.G.ILIE,M.NICOLAE, IIDiscuiinlegturcunaturajuridicadreptuluide preemiune,nDreptul1/2004 15.C.ILIE, Dreptul de preemiune reglementat de Codul silvic i de O.U.G. nr. 26/2000 privind circulaia juridic a terenurilor cu destinaie forestier, n Acta Universitatis Bogdan Vod,SeriesProJure,III,12,EdituraRoprint,ClujNapoca,2003 16.B.IONESCU, Dreptullabrevet,nRevistaRomndeDreptulProprietiiIntelectualenr.2/2006 17.M.I.IONESCU., La duree du droit de preference, n Studii i cercetri juridice europene. Vol.1, Drept privat. Conferina internaional a doctoranzilor n drept. Timioara aprilie 2010, EdituraWoltersKluwerRomnia,Bucureti2010 18.I.LULA, Priviregeneralasupraobligaiilorpropterrem, nDreptulnr.8/2000 19.I.NEGRU., Ion Negru, Dumitru Corneanu,I Discuii n legtur cu natura juridic a dreptului de preemiune, nDreptul1/2004 Dreptuldepreemiuneindomeniulfrancizei,nRevistadedreptcomercialnr.2/2006 Ion Negru, IonelIlie Negru, Principiile dreptului de preemiune, Curierul Judiciar nr. 5/2008

50

20.M.NICOLAE., ConsideraiiasupraLegiinr.213/1998privindproprietateapubliciregimuljuridical acesteia,nDreptulnr.6/1999 Discuii cu privire la aplicarea n timp a art. 3536 din Legea nr. 33/1994 privind expropriereapentrucauzadeutilitatepublic,nDreptulnr.11/2000 21.R.POPESCU, n legatur cu dreptul de preemiune al unitii la ncheierea unui contract privind inveniasalariatuluisu, nDreptulnr.9/1995 22.O.RDULESCU,P.ROSENBERG,A.TUDOR, Discuiiprivitoarelaexistena nprezent adreptuluidepreemiunealstatuluiromnn temeiulart.52dinCodulsilvic,precumilavalabilitateaclauzeideinalienabilitate,n Dreptulnr.7/2007 23.I.REGHINI., Consideraiiprivinddrepturilepotestative,nPandecteleromnenr.4/2003 24.A.SAMUILARUSU., Pactuldepreferin,nDreptulnr.1/2008 25.V.STOICA., Drepturipatrimonialeatipice,nDreptul3/2003 Dreptuldepreemiunelavnzareaterenuriloragricoleiacelorcudestinaieforestier, nDreptul2/2004 Expropriereapentrucauzdeutilitatepublic,n Dreptulnr.5/2004 26.D.A.TOFAN., Corelaia proprietate publicdomeniu public, potrivit Constituiei i legislaiei n vigoare(parteaaIIa),nJuridica,nr.1/2001 27.V.VEDINAS, ConsideraiiasupraLegiinr.213/1998privindproprietateapubliciregimuljuridical acesteia,nDreptulnr.6/1999.

BIBLIOGRAFIESTRIN 1.J.AUDIER, Droitrural,Dalloz,Paris,1995

51

2.H.CAPITANT., Vocabulairejuridique,1930 3.CONSEILDETAT, Ledroitdepreemtion,LaDocumentationFrancaise,Paris,2008 4.L.DEJOIE, Urbanisme et securite juridique. Notaires de FranceCannes, 25 mai 1993, 89eme CongresDeuxiemeCommission:Lesolmaitriseetamenagement 5.P.GUYONT, Larenaisancedesretrais,inRevuecritiquedelegislationetdejurisprudence,1924 6.JEANHAUSER, Lescontracts, 4edition,ImprimeriedesPressesUniversitairesdeFrance,2002 7.ALAINMAILLARD, Directeur de lurbanisme de la ville de Villejuif, Le droit de preemtion, Territorial Editions,2006 8.S.PERIGNON, Urbanisme,OuvragecollectifredigesousladirectiondYvesJeguzo,Dalloz,Paris,1994 9.J.F.POLI, Laproteciondesbiensculturelsmeubles,LGDJ 10.P.RAYNAUD, Les droits dacquisitions preferentielles en droit civil et en droit rural francais (preemtionsetretraits),Ass.Int.dedr.comp.,1967,Salamanque1971 11.RIPERTETBOULANGER., TraitededroitcivildapresletraitedePlanoil,T.2,T.3,1957 12.G.RIPERT., TraiteelementairedeDroitCommercial,volI,1968 13.C.SAINTALARYHOIUN, Ledroitdepreemption,Librairiegeneraldedroitetdejurisprudence(collection:Theses), Paris,1979 14.JOANNASCHMIDTSZALEWSKI., Vente.Natureetforme.Pactedepreference,JurisClasseur,CivilCode,1997

52

15.D.TALLON., Retraitset preemtions.Contributionaletudedesretraits,inRTDciv.,1951 16.M.VASSEUR., EncyclopedieDalloz,Rep.dr.civ,1ed 17.J.M.VERDIER, Les droit eventuels (contribution a l etude de la formation successive des droit), these Paris.1955 18.GEORGEVERMELLE., DroitcivilLescontractsspeciaux,2edition,Dalloz,1998 19.P.VOIRIN., Lepactedepreference,J.C.P.1954 20. GuidejuridiqueDalloz,Paris,1991,vol.IV.

JURISPRUDEN.NOTE.OBSERVAII.

1.Trib.Par.Cant.LaRocheDerrien,23sept.1949,D.1950.18citatdeCorinneSaint AlaryHoiun,op.cit.,p.414 2.J.L.Aubert,NoteCass.Civ.,3,21janvier1971,Rep.not.def.,1971,art.29861,p. 512 3.Cass.Civ.18mai1971,J.C.P.1971.II.16885citatdeCorinneSaintAlaryHoiun,op. cit.,p.70. 4.P.QurliacetM.deJuglart,noteCiv.4dec.1968,J.C.P.1969.II.16043 5.Civ.3,24juin1975,Bull.Civ.n.213,p.163. 6.Decizianr.130din20februarie2007aCuriiConstituionale,publicatnM.Of.nr. 174din13martie2007 7. Decizia CuriiConstituionalenr. 398din5octombrie2004,publicatn M. Of.nr. 1028din8noiembrie2004 8. Tribunalul Suprem, Colegiu civil, Decizia nr. 1732 din 29 noiembrie 1957, n Repertoriudepracticjudiciarpeanii19521969,p.224 9.TribunalulBucureti,SeciaaVIacomercial,Sentinanr.13.860/2002menionatde A.SamuilRusu,loc.cit.,p.140.

53

10. Curtea de Casaie Francez, Decizia din 13.10. 1992, Portier c. Soletanche, PIBD 1993,535III 11.CurteadeApelBucureti,SeciaaIVacivil,Decizianr.123din9decembrie1996, nCulegeredepracticjudiciarcivil.19931998,EdituraAllBeck 12.TribunalulBucureti,SeciaaVacivil,Sentinacivilnr.256/5.04.2000menionat deAlexandruCristianStrec,s.a.,op.cit.,p.38 13. Judectoria Sectorului 1 Bucureti, Sentina civil nr. 4210 din 10 aprilie 2001, rmas irevocabil prin neapelare, cu nota critic de Rzvan Dinc, n Pandectele Romnenr.1/2003,p.93115 14.naltaCurtedeCasaieiJustiie,Seciacivilideproprietateintelectual,Decizia nr.2688din27martie2007,publicatnPandecteleRomnenr.4/2008,p.116120 15.naltaCurtedeCasaieiJustiie,Seciacomercial,Decizianr.225din22ianuarie 2002,nCurierulJudiciarnr.1/2004,p.40 16.naltaCurtedeCasaieiJustiie,Seciacivilideproprietateintelectual,Decizia nr.6304din12noiembrie2004,nBuletinulCasaieinr.2/2005,p.25 17.JudectoriaSectorului2Bucureti,Sentinacivilnr.809din01.02.2005,publicatde Cristina Nica, Protecia chiriailor. Jurispruden n materie OUG 40/1999 i a Legii nr.10/2001,EdituraHamangiu,Bucureti,2006,p.324325 18.JudectoriaSectorului2Bucureti,Sentinacivilnr.4096din15mai2006,publicat deCristinaNica,Proteciachiriailor.JurisprudennmaterieOUG40/1999iaLegii nr.10/2001,EdituraHamangiu,Bucureti,2006,p.338342 19.JudectoriaSector2Bucureti,Sentinacivilnr.4055din16mai2006,analizatde Curtea de Apel Bucureti, Secia a IXa civil i pentru cauze privind proprietatea intelectual, prin Decizia civil nr. 460/R/13 septembrie2007, publicat n Buletinul Jurisprudenei Curii de Apel Bucureti, Repertoriu semestrial, nr. 12/2007, Editura UniversulJuridic,Bucureti,2007,p.339348. 20. Curtea de Apel Bucureti, Secia a IXa civil i pentru cauze privind proprietatea intelectual, prin Decizia civil nr. 460/R/13 septembrie2007, publicat n Buletinul Jurisprudenei Curii de Apel Bucureti, Repertoriu semestrial, nr. 12/2007, Editura UniversulJuridic,Bucureti,2007,p.339348

54

21.JudectoriaSector1Bucureti,Sentinacivilnr.4513din20martie2006,publicat deCristinaNica,Proteciachiriailor.JurisprudenanmaterieOUG40/1999iaLegii nr.10/2001,EdituraHamangiu,Bucureti,2006,p.325328. 22. Judectoria Sectorului 2 Bucureti, Sentina civil nr. 809 din 1 februarie 2005 publicatdeCristinaNica,Proteciachiriailor.JurisprudenanmaterieOUG40/1999 iaLegiinr.10/2001,EdituraHamangiu,Bucureti,2006,p.317 23. Judectoria Sectorului 1 Bucureti, Sentina civil nr.663 din 25 ianuarie 2005 , publicatdeCristinaNica,Proteciachiriailor.JurisprudenanmaterieOUG40/1999 iaLegiinr.10/2001,EdituraHamangiu,Bucureti,2006,p.316317 24. Judectoria Sectorului 2 Bucureti, Sentina civil nr. 809 din 1 februarie 2005 publicatdeCristinaNica,Proteciachiriailor.JurisprudenanmaterieOUG40/1999 iaLegiinr.10/2001,EdituraHamangiu,Bucureti,2006,p.317 25. Judectoria Sectorului 1 Bucureti, Sentina civil nr. 2681 din 14 februarie 2006 publicatdeCristinaNica,Proteciachiriailor.JurisprudenanmaterieOUG40/1999i aLegiinr.10/2001,EdituraHamangiu,Bucureti,2006,p.342347 26. Curtea deApel Bucureti,Seciaa IIIa civili pentru cauzecu minori i familie, Decizia nr. 1413 din 13 septembrie 2007, preluata din programul legislativ SintAct ce continesipracticajudiciar 27.naltaCurtedeCasaieiJustiie,Seciacomercial,Decizianr.3584/2005publicat de Cristina Cucu, MarilenaVeronica Gavris, CtlinGabriel Vladoiu, Cristian Haraga, Legeasocietilorcomerciale.Reperebibliografice,practicajudiciar,deciziialeCurii Constituionale,EdituraHamangiu,Bucureti,2007,p.242 28. Curtea Suprem de Justiie, Secia comercial, Decizia nr. 2046/2003 publicat de CristinaCucu,MarilenaVeronicaGavris,CtlinGabrielVladoiu,CristianHaraga,op. cit.,p.243 29.naltaCurtedeCasaieiJustiie,SeciaComercial,Decizianr.1709/2005,citatde IoanAdam,CodruNicolaeSavu,op.cit.,p.772 30.naltaCurtedeCasaieiJustiie,SeciaComercial,Decizianr.932/2006,citatn IoanAdam,CodruNicolaeSavu,op.cit.,p.770 31. Curtea de Apel Braov, Decizia nr. 481/Ap/2000, publicat n Revista de Drept Comercialnr.3/2003,p.229

55

32. Trib. Bucureti, secia a VIa comercial, sentina nr. 4147 din 10 octombrie 2005, preluatdinpracticajudiciaraexistentainprogramullegislativSintAct 33.C.Ap.Bucureti,seciaaVIIIadecontenciosadministrativifiscal,decizianr.1087 din14septembrie2006,preluatdinpractica judiciarexistenanprogramul legislativ SintAct 35.CurteadeApelBucureti,seciaaVIacomercial,decizianr.274din23mai2007 irevocabil prin nerecurare, preluat din practica judiciar existena n programul legislativSintAct 36.CurteaConstituional,Decizianr.213/2009,publicatnM.Of.nr.506din22iulie 2009 37. Curtea Suprem de Justiie, Secia civil, Decizia nr. 2198/ 1996, citat n O. Ungureanu,C.Munteanu,op.cit.,p.140ipreluatdinBuletinuljurisprudenei.Culegere dedeciziipeanul1996,p.44 38.M.L.Harosa,M.D.Bocsan,NotacriticlaDeciziacivilnr.651/A/25aprilie1996 aTribunaluluiCluj,nDreptulnr.7/1998,p.132134 39.CurteaSupremdeJustiie, Decizianr.VIdin27septembrie1999,publicatnM. Of.nr.636din27decembrie1999inDreptulnr.2/2000,p.162165 40.naltaCurtedeCasaieiJustiie,Decizia nr.LIII(53)din4iunie2007,publicatn M.Of. nr. 769 din 13 noiembrie 2007 Tribunalul Suprem, Secia civil, Decizia nr. 6/1979,Culegerededeciziipeanul1979,p.56 41.TribunalulSuprem,Colegiucivil,Decizianr.467/1956,Culegerededeciziipeanul 1956,p.65 42.TribunalulSuprem,Colegiucivil,Decizianr.384/1961,Culegerededeciziipeanul 1961,p.328 43.TribunalulSuprem,Colegiucivil,Decizianr.705/1956,Culegerededeciziipeanul 1956,p.67.

56

S-ar putea să vă placă și