Sunteți pe pagina 1din 138
REDACTOR: AUREL DICU ‘COPERTA: DAN ALEKANDRU.‘ONESCU VIRGIL DRAGOMIRESCU wom (020281: EDITURA STINTIFICA $1 ENCICLOPEDICA Bucuresti, 1976 INTRODUCERE Hbleme compotenetulak devion, de trp ot pas. [ Eos nce ssaotgie elo sordell micas Ss | see ie aa ee | Se remarca, atft in studiile efectuate cit si in interpre- I aha ar pads eeremee Sa, oe ST Calgarians consecinle sau semunificatie Individuala si socials, mij- [ | spiratie sociologics, cautl s& anelizeze cauzele socio. | mean, ame nade, wou os CORED pe alten cea [| ‘coats ses sues | Pelhosceologis comportomentull devi 5 "8 scostor Iucrlti sesizean sl chiar necesliatea di polarizeeza obser. Tania in report eu Personal tes, ote slomenteior ca flectruInawigy secic. comportemontutay oe ele, in core identiice iar jurist raperteass al st le alecteren nore a unor seglements Ul Seu psthiatral isi spetioars = tuturor "a2, in intarpretaree Be anelize unor grupurt soci i cadre Institufio care exisce, 2 de stiinta dee ufie care se refer i terminclogii diferite ‘desi acesti termeni re: F-0 reflectare specifies fatr-ur i eercetare sau inte 5 fenomes, 1a utilize fa de multe ori it domeonit de aia fe ctl dea criterit diferite Comportament deviant, sberant, p20 dellctaal, mh cura terminologi distructle, He inadaptat, entiso- fnseemnd totdeau: ie de egresiune, egre. re In “parte aceses igatoriu ‘unui subsirat, neeplret un confinat sceles! Ineru, dup ciel saw infraction) Observatorit viel devienta este 1 Societe cunose at ce réspindire, des 4 fenomenul de Si important p scrimare sat debsee ‘tate si in funclie do ineedcetca intro el euprindore Coen co i, th sonst prof ieinel este Caracta. K numeroese, variate Ja tn care apar, m venclalure de larg actualitetes cercets unor anumite aspecte ele pra! reologle comportement deviant al mult sau mai putin permanent al acestul feno- are in ensamblu nu poate fi negat sau subestimat #'soate Imbrkce prognant una sau alte cin tormel ifestare, In funelie de trensformarile sociale, ce fe proftindelor modificart structurale ale soci contemporane, generale de revolutie tehnieo-sttai:. Ge reflectarea in consifiata socials individual ¢ cor transtormarl, reporiats lao anumite epocd I ‘i leget® de preocupérile majore ale runtempors condiliile de dezvotiere mereu ascendentd @ so- {noastre, de modernizare 51 continu: progres tehe Elct-stlinlific, in condiliile In care consinnives, socielz. secieliste mutlilatarel dezvollate. implica nem jloc arae uno personalitati multilateral deevoltate, sll nivel el constiinjel sociale, politica stetul Jira sub Indrumarea pormanent® Partidulul Coma hist Roman, promoveazé asigurares tutror concifilor de dezvollare multileterala sf alirmare corespunstioare personelitati, bezate pe aplicarea canstienté 8 nome: tor de elicd si echitete th relatiile sociale. spectul Taf de fiecare membra | acestel societal, sitstes asiguréril tuturor condififlor de dezvoltare opioass si deplink a personalitajii, implieg, pe ling asezarea pe noi baze a reletillor soctele, instituires celor sficiente masuri de sanogenezé, vizind In speriel olarea somato-psthica @ tinerel goneralii. plul c& inci din aceasta perioadi de vista si de Jonsare e personalitaill se observé eparitia unor reaciil inedaptare, traduse tn conculte deviente, unele dintre acestes cronicizinduase le virsla aduitd, Japtal cé acest, condvite mm au toidesuna © semnifleatie. psihopsiolo- 2, cl si una socio-psihologica sau complexa, motiver: liza eprofundets si la fol de complexa’ a tutucor ilor determinanll ‘al acestor conduite deviante, etete uneorl destul de generic ce ,tulburéri de comportament”. Acesie especie, care uneori se traduc in conduite de sau asocialitate, trebule recunoscute din timp, aie complex, Interpretate realist §1 explicate cat” 7