Sunteți pe pagina 1din 8

DREPTUL MUNCII Prof. univ. dr. Ion Traian Stefanescu 1.

Negocierea colectiva are loc n fiecare an: a) dupa cel mult 12 luni de la data negocierii precedente neurmata de ncheierea contractului colectiv de munca; b) cu cel putin 60 de zile anterior expirarii contractelor colective de munca ncheiate pe un an; c) dupa cel putin 12 luni anterior expirarii contractelor colective de munca ncheiate pe un an; d) dupa cel putin 12 luni de la data negocierii precedente neurmata de ncheierea contractului colectiv de munca; e) dupa cel putin 6 luni de la data negocierii precedente neurmata de ncheierea contractului colectiv de munca. 2. Nendeplinirea obligatiei de a negocia de catre patron atrage n sarcina sa: a) raspunderea civila; b) raspunderea penala; c) raspunderea contraventionala; d) raspunderea disciplinara; e) raspunderea patrimoniala. 3. Contractele colective de munca nu vor fi nregistrate daca: a) lipseste semnatura unor asociatii patronal reprezentative care au fost invitate la negociere si nu s-au prezentat; b) lipseste semnatura unor organizatii sindicale reprezentative care au fost invitate la negociere si nu s-au prezentat; c) sunt ncheiate fara sa se fi precizat unitatile n care se aplica clauzele negociate; d) unele asociatii patronale reprezentative au participat la negocieri, au fost de acord cu clauzele negociate, dar refuza ulterior semnarea contractelor, situatie care rezulta din actele depuse de parti; e) unele organizatii sindicale reprezentative au participat la negocieri, au fost de acord cu clauzele negociate, dar refuza ulterior semnarea contractelor, situatie care rezulta din actele depuse de parti. 4. Pe durata desfasurarii grevei, contractul colectiv de munca: a) se suspenda, daca nu este posibila continuarea activitatii de catre salariatii care nu participa la greva; b) nceteaza n orice situa tie; c) se renegociaza n mod obligatoriu; d) se ntrerupe; e) se considera denuntat unilateral de catre salariati. 5. Sunt supuse obligatoriu publicitatii prin Monitorul Oficial: a) contractele colective de munca la nivel de unitate; b) contractele colective de munca la nivel de subunitati; c) contractele colective de munca la nivel de ramura; d) nici un contract colectiv; e) contractele colective la nivel de grup de unitate; 6. Nu are caracter obligatoriu negocierea contractului colectiv de munca: a) la nivelul institutiilor publice, indiferent de numarul de salariati; b) la nivelul societatilor comerciale cu capital privat cu un numar mai mic de 50 de salariati; c) la nivelul angajatorilor persoane fizice; d) la nivelul societatilor comerciale cu unic asociat investitor strain, ind iferent de numarul de salariati; e) la nivelul regiilor autonome cu un numar mai mic de 50 de salariati.

7. Contractul individual de munca este: a) bilateral, cu titlu gratuit si care presupune obligatia salariatului de a face; b) intuitu personae, afectat de cond itie rezolutorie si cu executare succesiva; c) cu titlu gratuit, afectat de conditie rezolutorie si bilateral; d) sinalagmatic, cu titlu oneros si comutativ; e) comutativ, cu executare imediata si intuitu personae. 8. Nu se poate ncheia contract pe durata determinata pentru nlocuirea titularului: a) care se afla n detasare; b) care participa la greva; c) care se afla n concediu medical pentru incapacitate temporara de munca; d) care se afla n concediu de maternitate; e) care se afla n concediu pentru cresterea copilului n vrsta de pna la 2 ani. 9. Contractul de performanta reprezinta: a) un mandat civil; b) o activitate organizata sub forma de ntreprindere; c) un mandat comercial; d) un contract de management; e) o anexa la contractul individual de munca. 10. Beneficiaza de reducerea timpului zilnic de lucru: a) tinerii ntre 18 si 21 de ani; b) femeile ncadrate cu o norma ntreaga, avnd copii n vrsta de pna la 2 ani; c) persoanele n vrsta de peste 50 de ani; d) ntregul personal, n cazul unor temperaturi extreme; e) femeile nsarcinate. 11. Este interzisa folosirea la munca n timpul noptii a: a) tinerilor sub 21 de ani; b) femeilor n vrsta de peste 50 de ani; c) barbatilor n vrsta de peste 55 de ani; d) tinerilor n vrsta de sub 18 ani; e) mamelor care au n ngrijire copii n vrsta de pnala 2 ani. 12. Clauza de neconcurenta: a) si poate produce efectele dupa ncetarea contractului de munca pentru o perioada de maximum 2 ani, indiferent daca salariatul a ocupat o functie de executie sau de conducere; b) si poate produce efectele dupa ncetarea contractului de munca pentru o perioada de maximum 6 luni, indiferent daca salariatul a ocupat o functie de executie sau de conducere; c) si poate produce efectele dupa ncetarea contractului de munca, chiar daca salariatul a demisionat; d) si poate produce efectele dupa ncetarea contractului de munca, chiar daca ncetarea s-a produs de drept; e) nu si poate produce efectele dupa ncetarea contractului de munca, n nici o situatie. 13. Potrivit Codul muncii: a) salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute de lege n nici o situatie; b) salariatii pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute de lege, dar numai n scris;

c) salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute de lege dect daca exista prevedere n acest sens n contractul colectiv de munca; d) salariatii pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute de lege, dar numai cu titlu oneros; e) salariatii pot renunta la unele dintre drepturile ce le sunt recunoscute de lege. 14. Se acorda concediu de odihna suplimentar: a) salariatilor aflati n primul an de activitate; b) tinerilor n vrsta de pna la 18 ani; c) femeilor gravide; d) persoanelor cu functii de conducere; e) persoanelor care au prestat minimum 120 de ore suplimentare ntr-un an calendaristic. 15. Daca contractul individual de munca nu a fost ncheiat n forma scrisa: a) contractul de munca se prezuma ca a fost ncheiat pe durata determinata; b) contractul de munca se prezuma ca a fost ncheiat pe durata nedeterminata; c) salariatul raspunde contraventional; d) salariatul raspunde disciplinar; e) contractul de munca este nul absolut. 16. Verificarea aptitudinilor profesionale se face obligatoriu prin concurs: a) n cazul salariatilor care se ncadreaza pe functii de conducere; b) n cazul salariatilor institutiilor publice; c) n cazul persoanelor cu handicap; d) n cazul tinerilor sub 21 de ani; e) n cazul tinerilor sub 18 ani. 17. Potrivit Codului al muncii: a) perioada de proba se stabileste obligatoriu n cazul ncadrarii tinerilor sub 21 de ani; b) perioada de proba se stabileste obligatoriu n cazul ncadrarii tinerilor sub 18 ani; c) ca regula, pe durata executarii unui contract de munca se poate stabili o singura perioada de proba; d) ca regula, pe durata executari unui contract de munca se stabilesc mai multe perioade de proba; e) perioada de proba se stabileste obligatoriu la ncheierea oricarui contract de munca. 18. Reprezinta cauza de suspendare de drept a contractului individual de munca: a) concediu fara plata; b) concediul pentru cresterea copilului n vrsta de pna la 2 ani; c) detasarea; d) concediul de maternitate; e) absentele nemotivate. 19. Reprezinta cauza de suspendare a contractului individual de munca prin acordul partilor: a) carantina; b) somajul tehnic; c) concediul fara plata; d) suspendarea ca sanctiune disciplinara pentru magistrati, medici si farmacisti; e) n cazul executarii pedepsei la locul de munca n cadrul unitatii n care cel condamnat si desfasura activitatea la data aplicarii respectivei pedepse penale.

20. Reprezinta cauza de suspendare a contractului individual de munca din initiativa salariatului: a) greva, n ce priveste salariatii grevisti; b) detasarea; c) suspendarea contractului pe durata ntreruperii activitatii n constructii datorita conditiilormeteorologice; d) scoaterea din productie a salariatului pentru a urma o scoala sau un curs de perfectionare; e) somajul tehnic. 21. Reprezinta cauza de suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului: a) absentele nemotivate; b) concediul paternal; c) concediul fara plata; d) detasarea; e) greva, n ce priveste salariatii grevisti. 22. Pe durata delegarii: a) contractul de munca ncheiat cu unitatea care a dispus delegarea se suspenda; b) unitatea la care salariatul este delegat poate aplica orice sanctiune disciplinara; c) unitatea care dispune delegarea poate aplica salariatului o sanctiune disciplinara; d) salariatului i se modifica salariul si conditiile de munca; e) contractul de munca cu unitatea care a dispus delegarea nceteaza si se ncheie un nou contract cu unitatea la care salariatul este delegat. 23. Pe durata detasarii: a) salariatul beneficiaza de salariu platit de angajatorul care a dispus detasarea; b) salariatul poate fi concediat de catre angajatorul lacare s-a dispus detasarea; c) salariatul poate fi concediat numai de catre angajatorul care a dispus detasarea; d) salariatul continua sa se afle n executarea contractului de munca cu angajatorul care a dispus detasarea; e) sanctiunea disciplinara a retrogradarii din functie poate fi aplicata numai de catre angajatorul care a dispus detasarea. 24. Persoana fizica poate ncheia un contract individual de munca n calitate de salariat ncepnd cu vrsta de: a) 16 ani, numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali; b) 14 ani, numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali; c) 18 ani, numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali; d) 15 ani, numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali; e) 15 ani, indiferent de acordul parintilor sau al reprezentantilor legali. 25. n cazul desfacerii contractului de munca din initiativa salariatului, termenul de preaviz conform legii este de: a) 15 zile calendaristice; b) 60 de zile calendaristice; c) 90 de zile calendaristice; d) 20 de zile calendaristice; e) 30 de zile calendaristice, indiferent de functia pecare o detine. 26. Necorespunderea profesionala a salariatului are drept consecinta: a) suspendarea contractului individual de munca; b) anularea contractului individual de munca;

c) desfacerea contractului de munca de catre salariat; d) desfacerea contractului de munca de catre angajator, pentru un motiv imputabil salariatului; e) desfacerea contractului de munca de catre angajator,pentru un motiv neimputabil salariatului. 27. Demisia: a) produce efecte de la data la care este acceptata decatre angajator; b) poate fi scrisa sau verbala; c) nu produce efecte n cazul contractelor ncheiate pe durata determinata; d) este un act juridic unilateral; e) presupune ntotdeauna acordarea termenului de preaviz. 28. Dac instanta penal dispune pedeapsa complementar a interdictiei exercitrii profesiei, contractul individual de munc: a) se suspend; b) se desface din initiativa angajatorului; c) nceteaza de drept; d) se desface din initiativa salariatului. e) se anuleaza. 29. Contractul de munca se poate desface disciplinar: a) cnd salariatul este arestat mai mult de 60 de zile; b) cnd salariatul produce, fara culpa sa, rebuturi; c) cnd salariatul da dovada de un comportament necorespunzator n afara unitatii, indiferent de categoria profesionala din care face parte; d) cnd salariatul savrseste fapte de concurenta neloiala; e) cnd instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei temporar sau definitiv. 30. Contractul de munca se desface daca salariatul este arestat preventiv: a) mai mult de 60 de zile; b) numai n situatia n care fapta penala pentru care a fost condamnat a avut legatura cu munca; c) numai n cazul n care arestarea intervine dupa condamnare; d) numai daca arestarea apare ca sanctiune contraventionala; e) mai mult de 30 de zile. 31. Un salariat poate fi concediat: a) daca este urmarit penal pentru o infractiune n legatura cu munca sa; b) daca a savrsit o abatere grava de la regulile de disciplina a muncii; c) daca instanta civila l-a obligat la plata unor despagubiri pentru savrsirea unor fapte n legatura cu munca sa; d) daca instanta penala a dispus o condamnare mpotriva salariatului respectiv pentru o fapta savrsita n afara programului de lucru si fara legatura cu munca; e) daca angajatorul a dispus interdictia exercitarii profesiei de catre salariat n urma hotarrii consiliului de administratie. 32. Acordarea preavizului de catre angajator la desfacerea contractului de munca are caracter obligatoriu: a) n cazul ncetarii contractului de munca prin acordul partilor; b) n cazul n care instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv; c) n cazul n care salariatul a fost arestat preventivpentru o perioada mai mare de 60 de zile; d) n cazul n care salariatul nu corespunde sub aspect profesional locului de munca n care a fost ncadrat;

e) n cazul desfacerii disciplinare a contractului de munca. 33. Salariatul nu poate fi concediat disciplinar daca: a) se afla n delegatie; b) ndeplineste o functie de conducere; c) se afla n incapacitate temporara de munca; d) este detasat ntr-o alta unitate; e) absenteaza nemotivat. 34. Demisia: a) trebuie motivata; b) trebuie confirmata de catre angajator; c) trebuie comunicata inspectoratului teritorial de munca; d) trebuie notificata angajatorului; e) trebuie notificata conducerii sindicatului. 35. Daca la ncheierea contractului individual de munca informare a salariatului cu privire la elementele viitorului contract: a) contractul de munca este nul absolut; b) contractul de munca este nul relativ; c) angajatorul raspunde penal; d) salariatul poate pretinde despagubiri; e) angajatorul raspunde contraventional. 36. Compensarea n bani a concediului de odihna neefectuat poate interveni: a) la cererea salariatului; b) la cererea angajatorului; c) cu acordul ambelor parti; d) atunci cnd contractul de munca al salariatului a ncetat; e) n cazul n care salariatul este detasat la o alta unitate. 37. Nu este clauza esentiala ce trebuie cuprinsa obligatoriu n contractul individual de munca: a) ora nceperii si terminarii programului de lucru; b) durata contractului; c) felul muncii; d) concediul de odihna; e) locul muncii. 38. Se considera ca a intervenit concedierea colectiva daca: a) sunt disponibilizati cel putin 10% din salariati, dacan unitate sunt ncadrati ntre 20 si 100 de salariatiinclusiv; b) sunt disponibilizati cel putin 10% din salariati, dacan unitate sunt ncadrati peste 300 de salariati; c) sunt disponibilizati cel putin 10% din salariati, daca n unitate sunt ncadrati ntre 101 si 300 de salariati inclusiv; d) sunt disponibilizati cel putin 10 salariati, n masura n care n unitate sunt ncadrati ntre 101 si 300 de salariati inclusiv; e) sunt disponibilizati cel putin 20% din salariati, daca n unitate sunt ncadrati peste 300 de salariati. 39. Daca intervine ntreruperea temporara a activitatii angajatorului: a) contractele de munca ale salariatilor nceteaza dedrept;

b) salariatii beneficiaza de o indemnizatie ce nu poatefi mai mica de 50% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat; c) salariatii beneficiaza de o indemnizatie ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat; d) salariatii beneficiaza de salariul de baza integral; e) salariatii beneficiaza automat de indemnizatie de somaj. 40. n cazul n care, prin decizia organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa si ndeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat, contractul de munca: a) nceteaza de drept; b) se suspenda; c) se anuleaza; d) nceteaza prin concediere; e) continua. DREPTUL MUNCII 1. d 2. c 3. c 4. a 5. c 6. c 7. d 8. b 9. e 10. d 11. d 12. c 13. a 14. b 15. b 16. b 17. c 18. d 19. c 20. a21. d 22. c 23. c 24. d 25. a 26. e 27. d 28. c 29. d 30. a 31. b 32. d 33. c 34. d 35. d 36. d 37. a 38. c 39. c 40. d 1.Contractul individual de munca : a) se incheie intotdeauna in forma scrisa ad validitatem b) se incheie de regula pe durata nedeterminata c) poate avea mai mult de 2 parti d) trb sa cuprinda in mod obligatoriu durata perioadei de proba 2.Regulamentul de organizare si functionare: a) se incheie de catre angajator cu avizul consultativ al salariatilor din unitatea reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut prin lege b) este un izvor specific intern al dreptului muncii c) este reglementat expres prin norme cuprinse in dreptul muncii d) trebuie adus la cunostinta salariatilor din unitate 3.Contractul individual de munca este: a) b) c) d) consensual, comutativ si numit intuitu personae si cu executare succesiva sinalagmatic nici un rasp . valabil

4.Clauza de neconcurenta : a) produce efecte numai pe parcursul executarii contractului individual de munca b ) produce efecte numai dupa incetarea CIM c) poate fi prevazuta atat in cuprinsul CIM cat si ulterior in cuprinsul unui act aditional d) nu poate interzice in mod absolut exercitarea meseriei , profesiei , specializarii pe care salariatul a dobandit-o prin studii.

5.Pe parcursul perioadei de proba : a) numai slariatul e in masura sa puna capat contractului individual de munca prin notificare scrisa adresata angajatorului . b) numai angajatorul e in masura sa puna capat contractului individual de munca prin notificare scrisa adresata salariatului c) ambele parti pot pune capat contractului prin notificare scrisa d) nu exista o astfel de posibilitate reglementata legal