Sunteți pe pagina 1din 13

Aplicarea pentru prima data a IAS conform IFRS 1

A. Obiectiv Standardul IFRS 1 are drept obiectiv prioritar asigurarea comparabilitatii datelor, care se realizeaza de urmatoarea maniera: a) pentru o ntreprindere, ntre exercitiile prezentate anterior; b) pentru utilizatorii conturilor, ntre diferite societati care adopta pentru prima data si n acelasi timp standardele IFRS.

B. Aria de aplicabilitate IFRS 1 sau prima adoptare a standardelor IFRS se aplica entitatilor care si prezinta primele situatii financiare anuale, care contin o mentiune explicita si fara rezerve de conformitate cu standardul IFRS. Asadar, IFRS 1 se aplica societatilor care: a) au prezentat situatiile financiare cele mai recente n conformitate cu reglementarile nationale care nu sunt conforme cu standardele IFRS din toate punctele de vedere; b) au emis situatii financiare n conformitate cu standardele IFRS din toate punctele de vedere, cu exceptia faptului ca situatiile financiare nu au continut o declaratie explicita si fara rezerve ca acestea sunt conforme cu standardele IFRS; c) au inclus n situatiile financiare o declaratie de conformitate cu IFRS partiala, si nu totala; d) au elaborat situatiile financiare n conformitate cu reglementarile nationale, utiliznd unele standarde IFRS luate individual, pentru a nregistra n contabilitate elemente pentru care nu existau reglementari nationale; e) au ntocmit situatii financiare conforme cu standardele IFRS numai pentru uz intern, fara sa le puna la dispozitia proprietarilor sau utilizatorilor externi; f) au ntocmit un set de rapoarte conform standardelor IFRS n scopul consolidarii, fara sa ntocmeasca un set complet de situatii financiare conform standardului IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare"; g) nu au prezentat situatii financiare pentru perioadele anterioare.

Conform IFRS 1, bilantul contabil de deschidere este baza pentru contabilitatea ulterioara.

Bilantul contabil de deschidere nu trebuie publicat n primele situatii financiare.

Concepte de baza

Informatii folositoare pentru utilizatori

Cadrul general identifica patru carcateristici calitative care determina utilitatea informatiilor din situatiile financiare. Pe scurt aceste informatii trebuie sa fie: usor de inteles de carte utilizatori relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor fiabile

Comparabiliate Punctul precedent noteaza necesitatea comparabiliatii . In mod ideal, un regim pentru adoptarea pentru prima data a IFRS-urilor ar dobandi comparabiliatea: in cardul unei entitati dealungul timpului intre diferite entitati care adopta pentru prima data IFRS-urile intre diferite entitati care adopta pentru prima data IFRS-urile si entitati care aplica deja IFRS-urile

Recunoastere si evaluare
Politici contabile O entitate va utiliza aceleai politici contabile pentru Bilanul contabil de deschidere IFRS precum i pentru toate perioadele prezentate n primele situaii financiare IFRS. Respectivele politici contabile vor fi conforme cu toate IFRS n vigoare la data de raportare pentru primele sale situaii financiare conforme cu IFRS O entitate nu trebuie sa aplice diferite verisuni ale IFRS-urilor care au fost in vigoare la datele anterioare. O entiate poate aplica un nou IFRS care nu este inca obligatoriu, daca acesta permite o aplicare anterioara Exemplu: Aplicarea consecventa a celei mai recente verisuni a IFRS-urilor Sfarsitul perioadei de raportare a societatii A este decembrie 20x5 . entitatea decide sa prezinte in acele situatii finaciare informatii comparative pentru un singur an. Ca urmare data

trecerii sale la IFRS este inceputul activitatii , la ianuarie 20x4. Entitatea a prezentat situatiile financiare conform principiilor contabile general acceptate anterioare in fiecare an la 31 decembrie, inclusiv la 31 decembrie 20x4 Aplicarea dispozitiilor : entitatii i se impune sa aplice IFRS-urile in vigoare pentru perioadele care se incheie la 31 decembrie 20x5 prin: intocmirea si reprezentarea situatiei de deschidere a pozitiei financiare in conformitate cu IFRS la ianuarie 20x4 si intocmirea si prezentarea situatiei pozitie financiare pentru 31 decembrie 20x5, a situatie rezultatului global , a situatiei modificarilor capitalurilor proprii si a situatiei fluxurilor de trezorerie pentru anul in curs , incheiat la 31 decembrie 20x5 precum si a prezentarilor de informatii

O entitate poate s aleag s foloseasc una sau mai multe dintre urmtoarele scutiri: combinri de ntreprinderi Valoare just sau reevaluare drept cost presupus : entitate poate alege s evalueze un element de imobilizri corporale, la data trecerii la IFRS-uri, la valoarea sa just i s foloseasc aceast valoare just drept cost presupus la acea dat. Beneficiile angajailor Conform IAS 19 Beneficiile angajailor, o entitate poate alege s foloseasc o abordare de tip "coridor", care las unele ctiguri i pierderi actuariale nerecunoscute. Aplicarea retroactiv a acestei abordri prevede ca entitatea s mpart ctigurile i pierderile actuariale cumulate, de la nceputul planului pn la data trecerii la IFRS-uri, ntr-o parte recunoscut i o parte nerecunoscut. Totui, o entitate care adopt pentru prima dat IFRS-urile poate alege s recunoasc toate ctigurile i pierderile actuariale cumulate la data trecerii la IFRS-uri, chiar dac utilizeaz abordarea de tip "coridor" pentru ctigurile i pierderile actuariale ulterioare. Dac o entitate care adopt pentru prima dat IFRS-urile utilizeaz aceast alegere, ea trebuie s o aplice tuturor planurilor sale. Diferene de conversie cumulate Efectele variaiei cursurilor de schimb valutar impune unei entiti:s clasifice unele diferene de conversie drept component separat de capitaluri proprii; i la cedarea unei operaiuni din strintate, s transfere diferena de conversie cumulat aferent acelei operaiuni din strintate (inclusiv, dac este cazul, ctigurile i pierderile din operaiunile de acoperire mpotriva riscurilor aferente) n situaia veniturilor i a cheltuielilor, ca parte a ctigului sau a pierderii din cedare.

Instrumente financiare compuse IAS 32 Instrumente financiare: prezentare impune unei entiti s mpart, la emitere, un instrument financiar compus n componente separate de datorii i de capitaluri proprii. n cazul n care componenta de datorie nu mai este valabil, aplicarea retroactiv a IAS 32 implic separarea n dou pri a capitalurilor proprii. Prima parte const n rezultat reportat i reprezint dobnda cumulat atras de componenta de datorie. Cealalt parte este reprezentat de componenta de capitaluri proprii iniial. Totui, conform prezentului IFRS, o entitate care adopt pentru prima dat IFRS-urile nu trebuie s separe aceste dou pri n cazul n care componenta de datorie nu mai este valabil la data trecerii la IFRS-uri.

Activele si datoriile filialelor, entitilor asociate si asocierilor n participatie Dac o filial devine o entitate care adopt pentru prima dat IFRS-urile mai trziu dect societatea-mam, n situaiile sale financiare ea trebuie s evalueze activele i datoriile sale la:fie valorile contabile care ar fi fost incluse n situaiile financiare consolidate ale societii-mam, pe baza datei de trecere la IFRS-uri a societiimam, dac nu ar fi fost fcute ajustri pentru procedurile de consolidare i pentru efectele combinrii de ntreprinderi n cursul crora societatea-mam a dobndit filialafie valorile contabile impuse de restul prezentului IFRS, pe baza datei trecerii filialei la IFRS-uri. Aceste valori contabile pot diferi de cele descrise la litera Desemnarea instrumentelor financiare recunoscute anterior tranzacii cu plata pe baz de aciuni Totui, dac o entitate devine o entitate care adopt pentru prima dat IFRS-urile mai trziu dect filiala sa (sau entitatea asociat sau asocierea n participaie), ea trebuie s evalueze n situaiile sale financiare consolidate activele i datoriile filialei (sau entitii asociate sau asocierii n participaie) la aceleai valori contabile ca n situaiile financiare ale filialei (sau entitii asociate sau asocierii n participaie), dup ce a efectuat ajustrile necesare pentru a ine seama de consolidare, ajustrile necesare punerii n echivalen i de efectele combinrii de ntreprinderi n cursul creia entitatea a dobndit filiala. n mod similar, dac o societate-mam devine o entitate care adopt pentru prima dat IFRS-urile pentru situaiile sale financiare individuale mai devreme sau mai trziu dect pentru situaiile sale consolidate, ea trebuie s i evalueze activele i datoriile la aceleai valori n ambele situaii financiare, cu excepia ajustrilor pentru consolidare. contracte de asigurare datorii aferente dezafectrii incluse n costul imobilizrilor corporale contracte de leasing i evaluarea la valoarea just a activelor financiare sau a datoriilor financiare la recunoaterea iniial Aspecte principale 1. Principiul general al IFRS 1 Standardul IFRS 1 se bazeaza pe un principiu general care prevede ca ansamblul de standarde si interpretari sa fie aplicate bilantului de deschidere si perioadelor comparative prezentate n standarde IFRS de o maniera retrospectiva, n versiunea lor cea mai recenta. n aplicarea princiului general al standardului, trebuie sa se tina cont de regulile de recunoastere si regulile de derecunoastere. Regulile de recunoastere n retratarea situatiilor financiare conform IFRS prevad ca activele si datoriile care nu au fost recunoscute ca active sau ca datorii n referentialul contabil folosit anterior, dar care ndeplinesc criteriile de recunoastere cerute de standardele IFRS, trebuie sa fie incluse n bilantul de deschidere ntocmit conform IFRS si n situatiile financiare ulterioare. Regulile de derecunoastere aplicabile situatiilor financiare conform IFRS prevad ca activele si datoriile recunoscute anterior, care cu raspund conditiilor de recunoastere (constatare n bilant), trebuie sa fie derecunoscute (eliminate din bilant). Astfel vor fi eliminate din bilant:

- provizioanele pentru care nu exista o obligatie legala sau implicita; - activul de impozit amnat, n cazul n care recuperarea este improbabila; - imobilizarile necorporale create de ntreprinderi, care nu ndeplinesc criteriile de recunoastere prevazute de IAS 38 "Imobilizari necorporale".

Aplicarea retrospectiva a standardelor IFRS. Impactul schimbarii referentialului este imputat asupra capitalurilor proprii de deschidere, la data adoptarii IFRS. Se face exceptie n cazul imobilizarilor necorporale achizitionate ntr-o grupare de ntreprinderi si care nu satisfac cerintele standardului IAS 38, ce sunt reclasificate la fondul comercial.

2. Reguli de clasificare Conform regulilor definite de IAS 1, activele si datoriile trebuie clasificate ca fiind active si datorii curente, respectiv active si datorii necurente (pe termen lung). Instrumentele financiare trebuie clasificate n conformitate cu IAS 39 "Instrumente financiare: recunoastere si evaluare" si subventiile n conformitate cu IAS 20 "Contabilizarea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala". 3. Reguli de evaluare Evaluarea activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor trebuie efectuata conform metodelor definite de referentialul IASB. De exemplu, standardul IAS 11 "Contracte de constructii" prevede ca toate contractele de constructii sa fie evaluate pe baza "procentajului de avansare a lucrarilor". O ntreprindere care nregistrase anterior veniturile generate de contractele de constructii pe baza "metodei terminarii lucrarilor" trebuie sa le reestimeze tinnd cont de stadiul de avansare a lucrarilor, ncepnd de la data de deschidere a bilantului IFRS. Deprecierea activelor este evaluata n conformitate cu standardul IAS 36 "Deprecierea activelor". Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli constituie cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii obligatiilor curente, la data bilantului, conform IAS 37 "Provizioane, datorii si active contingente". Provizioanele pentru pensii trebuie evaluate conform IAS 19 "Avantajele salariatilor". Instrumentele financiare sunt evaluate la valoarea justa sau la costul amortizat conform "IAS .

4. Exceptii obligatorii n adoptarea pentru prima data a standardelor IFRS Standardul IFRS 1 impune patru exceptii obligatorii de la principiul aplicarii retrospective, si anume: a) Derecunoasterea instrumentelor financiare IFRS 1 precizeaza ca este interzis unei entitati care adopta pentru prima data standardele IFRS sa recunoasca din nou active financiare sau datorii financiare care fusesera derecunoscute anterior datei de 1 ianuarie 2004. c) Mentinerea estimarilor anterioare Standardul IFRS 1 precizeaza ca datele si ipotezele utilizate pentru evaluarea activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor conform referentialului precedent, trebuie sa fie mentinute daca politicile contabile erau conforme cu dispozitiile standardelor IAS-IFRS. Asadar, trecerea la standardele IFRS nu trebuie sa prezinte un prilej de schimbare a estimarilor, altele dect cele explicit antrenate de aplicarea acestor standarde. Corectarile de erori trebuie sa fie tratate n numele exercitiului de revizuire si nu n cel al datei estimarii initiale. d) Activele necurente destinate cedarii si abandonuri de activitati O societate care aplica pentru prima data referentialul IFRS, trebuie sa aplice standardul IFRS 5 "Activele necurente detinute n vederea vnzarii si activitati ntrerupte" de o maniera retrospectiva, cu exceptia cazului n care se aplica prevederile tranzitorii din standardul IFRS 5. Aplicarea retrospectiva a standardului IFRS 5 presupune ca societatea sa anuleze deprecierea activelor necurente destinate cedarii, n momentul n care activele respective ntrunesc conditiile pentru o asemenea calificare. Totusi, o societate care are o data de adoptare a standardelor anterioara lui 1 ianuarie 2005 nu trebuie sa anuleze deprecierile anterioare ale activelor necurente destinate cedarii, deoarece ea aplica standardul IFRS 5 prospectiv. 5. Exceptii facultative n adoptarea pentru prima data a standardelor IFRS O entitate care adopta pentru prima data standardele IFRS poate sa recurga la toate exceptiile facultative sau numai la unele dintre ele. Acestea sunt: a) Utilizarea costului istoric prin conventie La data adoptarii standardelor IFRS, reconstituirea costului (amortizat) al unor active sau datorii poate prezenta unele dificultati. De aceea, standardul IFRS 1 autorizeaza evaluarea lor, n cadrul bilantului de deschidere IFRS, la o alta baza dect costul istoric. Exceptia de la regula costului istoric amortizat se aplica imobilizarilor corporale aferente exploatarii, investitiilor imobiliare si imobilizarilor necorporale. Regula derogatorie permite ntreprinderilor sa utilizeze n locul costului istoric (amortizat) una dintre urmatoarele evaluari:

- valoarea justa la data bilantului de deschidere; aceasta masura nu poate fi retinuta dect n masura n care pentru bunurile respective exista o piata activa; - marimea reevaluata anterior datei de tranzitie la standardele IFRS; reevaluarea poate sa fi fost efectuata printr-o estimare directa a valorii juste, la data reevaluarii, sau prin aplicarea unui indice al variatiei de pret; - marimea reevaluata la valoarea justa cu ocazia introducerii la bursa, privatizarii entitatii sau unui alt eveniment specific, anterior datei de adoptare a standardelor IFRS. Valoarea unui bun nscrisa n bilantul de deschidere va servi apoi drept baza de calcul al amortizarilor si deprecierilor, conform dispozitiilor actuale ale standardelor aplicabile bunului respectiv. b) Gruparile de ntreprinderi O entitate care adopta pentru prima data standardele IFRS este posibil sa nu aplice standardul IFRS 3 "Grupari de ntreprinderi" retroactiv pentru gruparile de ntreprinderi care au avut loc anterior datei de trecere la standardele IFRS. Totusi, daca o entitate care aplica pentru prima data standarde IFRS retrateaza gruparile de ntreprinderi conform IFRS 3, aceasta va retrata toate gruparile de ntreprinderi ulterioare. Daca se aplica scutirea, trebuie respectate urmatoarele reguli: - Entitatea care aplica pentru prima data standardele IFRS va pastra aceeasi clasificare, respectiv achizitie sau uniune de interese, utilizata n situatiile financiare ntocmite conform reglementarilor contabile utilizate anterior; - Entitatea care aplica pentru prima data standarde IFRS va recunoaste toate activele si datoriile la data trecerii la IFRS, care au fost achizitionate sau preluate dintr-o grupare de ntreprinderi anterioara, cu exceptia cazului n care standardele IFRS nu permit recunoasterea; - Costul estimat al activelor si datoriilor achizitionate, nscrise n bilantul de deschidere IFRS, reprezinta valoarea contabila conform reglementarilor contabile utilizate anterior; - Activele si datoriile care sunt evaluate la valoarea justa, conform standardelor IFRS, sunt retratate n bilantul contabil de deschidere IFRS; - Activele si datoriile care nu au fost recunoscute n situatiile financiare ale entitatii ntocmite conform dispozitiilor reglementarilor contabile anterioare, imediat dupa gruparea de ntreprinderi sunt recunoscute n bilantul contabil de deschidere IFRS, doar daca trebuie recunoscute n bilantul contabil IFRS separat al entitatii achizitionate. Chiar daca o entitate aplica scutirea aferenta gruparilor de ntreprinderi, valoarea contabila a fondului comercial, calculata conform reglementarilor contabile utilizate anterior, trebuie ajustata n urmatoarele cazuri: - pentru imobilizarile necorporale care sunt recunoscute pentru prima data n conformitate cu standardele IFRS;

- pentru imobilizarile necorporale care au fost recunoscute conform reglementarilor contabile utilizate anterior, dar nu ndeplinesc criteriile pentru a fi recunoscute conform standardelor IFRS; - ajustarile prevazute de standardele IFRS n cazul datoriilor eventuale. La data trecerii la aplicarea standardelor IFRS, fondul comercial este testat din perspectiva deprecierii conform prevederilor IAS 36 "Deprecierea activelor", indiferent daca exista sau nu vreun indiciu de depreciere a fondului comercial. Scutirea referitoare la gruparile de ntreprinderi poate fi aplicata si n cazul ntreprinderilor asociate sau al asocierilor n participatie. c) Avantajele angajatilor; aducerea la zero a diferentelor actuariale Standardul IAS 19 "Avantajele personalului" obliga ntreprinderea sa evalueze si sa provizioneze marimea angajamentelor n numele avantajelor angajatilor. Standardul IAS 19 lasa posibilitatea de a nu se contabiliza imediat diferentele actuariale, ci de a le esalona n timp, mai ales cnd este vorba despre avantaje posterioare activitatii de angajat. Ca exceptie de la aceasta dispozitie generala, cu ocazia primei aplicari a standardelor IFRS, diferentele actuariale calculate conform IAS 19 vor putea fi contabilizate integral, cu o contrapartida n ajustarea capitalurilor proprii, fara ca entitatea sa piarda posibilitatea pe viitor de a esalona noi diferente actuariale. d) Investitia neta n entitatile straine: aducerea la zero a diferentelor de conversie cumulate IAS 21 "Efectele variatiilor cursurilor monedelor straine" prevede ca o entitate sa clasifice unele diferente de schimb valutar ca o componenta separata a capitalurilor proprii si sa transfere n momentul vnzarii unei filiale straine diferentele de conversie cumulative aferente respectivei filiale n contul de profit si pierdere, ca parte a cstigului sau pierderii aferente vnzarii. Totusi, o entitate care aplica pentru prima data standardele IFRS nu trebuie sa ndeplinesca aceste cerinte n cazul diferentelor cumulative de conversie care au existat la data trecerii la standardele IFRS. Daca o entitate care aplica pentru prima data standardele IFRS utilizeaza aceasta exceptie: - diferentele cumulative de conversie pentru toate operatiunile externe sunt considerate sero la data trecerii la standardele IFRS; - cstigul sau pierderea aferent(a) unei vnzari ulterioare a unei filiale straine vor exclude diferentele de conversie care au rezultat nainte de trecerea la standardele IFRS si vor include diferentele de conversie ulterioare. e) Titlurile hibride: nereclasificarea componentei "capitaluri proprii" n conformitate cu standardul IAS 32 "Instrumente financiare: informatii de furnizat si prezentare", o entitate trebuie sa clasifice separat partile componente ale unui instrument financiar compus n componente de datorii si componente de capital propriu. n cazul n care

componenta de datorii este stinsa, aplicarea retroactiva a standardului IAS 32 impune clasificarea capitalurilor proprii n doua categorii, respectiv prima este inclusa n rezultatul reportat si reprezinta dobnda acumulata aferenta componentei de datorii, iar cea de-a doua reprezinta componenta de capital propriu initiala. Exceptia prevede ca, n cazul n care componenta "datorii" a unui titlu hibrid emis de o entitate care adopta pentru prima data standardele IFRS este achitata la data bilantului de deschidere, ntreprinderea sa nu mai reclasifice n capitaluri proprii si actiuni titlul respectiv. Ea poate fi mentinuta la rezerve, daca asa era clasificata conform referentialului precedent. f) Activele si datoriile filialelor, ntreprinderilor asociate si asociatiilor n participatie Adoptarea standardelor IFRS de catre societatea-mama si de catre ntreprinderile controlate este posibil sa aiba loc la date diferite. Exceptia permite filialei care adopta standardele IFRS ulterior societatii-mama sa evalueze activele si datoriile fie la valorile contabile incluse n situatiile financiare consolidate ale societatii-mama, n functie de data trecerii la IFRS a societatii-mama, fie pe baza standardului IFRS 1, aplicat la data de trecere a filialei la utilizarea referentialului IFRS. g) Desemnarea instrumentelor financiare recunoscute anterior Standardul IAS 39 prevede ca societatile sa desemneze activele si datoriile disponibile pentru vnzare la valoarea justa, prin intermediul rezultatului sau prin intermediul capitalurilor proprii. Aceasta desemnare ar trebui realizata cu ocazia recunoasterii initiale. IFRS 1 prevede nsa, ca la data trecerii la standardele IFRS sa se desemneze activele si datoriile disponibile pentru vnzare la valoarea justa, fie prin intermediul rezultatului, fie prin intermediul capitalurilor proprii. Motivul acestei exceptii l constituie faptul ca o entitate care adopta pentru prima data standarde IFRS a aplicat, cu ocazia recunoasterii initiale, reglementari contabile nationale si nu a putut beneficia de alegerea dispobila societatilor care aplica deja standarde IFRS. h) Plati asimilate n actiuni O entitate care adopta pentru prima data referentialul IFRS poate sa nu aplice standardele IFRS pentru instrumentele de capital emise pe 7 noiembrie 2002 sau nainte de aceasta data. De asemenea, standardul IFRS 2 poate sa nu fie aplicat retroactiv pentru instrumentele emise dupa 7 noiembrie 2002, care au fost investite cel mai trziu la data trecerii la standardele IFRS sau la data de 1 ianuarie 2005. i) Contractele de asigurare La data trecerii la standardele IFRS, o entitate care a emis contracte de asigurare trebuie sa aplice prevederile tranzitorii din IFRS 4. Aceste prevederi cer unui asigurator sa aplice standardul IFRS 4 prospectiv pentru perioadele de raportare care ncep la 1 ianuarie 2005 sau dupa aceasta data. Cu alte cuvinte, un asigurator care adopta standardele IFRS pentru prima data n 2005 nu trebuie sa aplice standardul IFRS 4 n informatiile comparative ale anului 2004. j) Schimbari care afecteaza datoriile existente referitoare la costurile de darmare, de reamenajare a zonei si alte datorii similare

n conformitate de IFRIC 1 "Schimbari care afecteaza datoriile existente referitoare la costurile de darmare, de reamenajare a zonei si alte datorii similare", schimbarile n valoarea si momentul iesirilor de resurse purtatoare de avantaje economice cerute pentru stingerea datoriilor privind darmarea, reamenajarea zonei si alte datorii similare trebuie adaugate sau deduse din costul activelor legate de datoriile respective. Suma depreciabila ajustata a activului se aloca duratei sale de utilizare ramase. Standardul IFRS 1 permite unei entitati care adopta pentru prima data referentialul IFRS sa opteze pentru: - masurarea datoriei n conformitate cu IAS 37 "Provizioane, datorii si active contingente", la data trecerii la standardele IFRS; - estimarea sumei care va fi inclusa n costul activului legat de datoria respectiva, la data la care a aparut datoria, utiliznd cea mai buna estimare a ratei istorice de ajustare a riscului, care s-ar fi aplicat pentru aceasta datorie pe perioada de interventie; - calcularea deprecierii cumulate, pe baza estimarilor curente privind durata de utilizare a activului, folosind politica de depreciere adoptata de entitate conform cu standardele IFRS. Exemplul 1 - Regulile de recunoastere ntreprinderea Y produce si comercializeaza aparatura electrocasnica. n exercitiul N sa constatat ca un lot de 50 de masini de spalat prezentau un defect la sistemul electronic de programare a spalarii. Cumparatorii celor 50 de bucati au fost informati asupra defectiunii respective si au fost invitati sa se adreseze unui service agreat de producator pentru repararea gratuita a defectiunii. Se estimeaza ca se vor angaja cheltuieli cu reparatiile n valoare de 1.250 Euro. n conformitate cu referentialul contabil national, ntreprinderea nu a recunoscut nici un provizion pentru cheltuielile estimate a se angaja cu reparatiile, deoarece nu exista nici o obligatie legala. nsa, conform IAS 37 exista o obligatie prezenta, ca rezultat al unui eveniment trecut, obligatie pe care ntreprinderea si-a asumat-o n mod public anuntnd cumparatorii despre defectiune si care devine obligatie implicita. Pe de alta parte, este probabila o iesire de resurse generatoare de avantaje economice viitoare, respectiv cheltuielile cu reparatiile estimate a fi angajate. Concluzie: Conform IFRS 1, la data trecerii la standardele IFRS societatea trebuie sa recunoasca provizionul n suma de 1.250 Euro pentru contravaloarea reparatiilor.

Exemplul 2 - Regulile de derecunoastere O societate si desfasoara activitatea n domeniul transportului auto de persoane. Prin lege, ea este obligata ca la fiecare 10.000 Km sa procedeze la revizia mijloacelor de transport. n conformitate cu referentialul contabil national, la nchiderea exercitiului N, societatea a contabilizat un provizion n valoare de 4.000 RON, pentru cheltuielile estimate a se angaja cu ocazia urmatoarei revizii.

Conform IAS 37 nsa, societatea nu are o obligatie actuala, deoarece nu exista o obligatie de a face revizia independenta de actiunile viitoare ale societatii. De exemplu, aceasta poate proceda la vnzarea mijloacelor de transport, evitnd astfel cheltuielile viitoare. Concluzie: La data trecerii la IFRS, societatea trebuie sa elimine din bilant provizionul n suma de 4.000 RON pentru riscuri si cheltuieli, deoarece acesta nu ndeplineste cheltuielile de recunoastere prevazute de referentialul international. Exemplul 3 - Corectarea erorilor Societatea X publica primele situatii financiare n conformitate cu standardele IFRS pentru ncheierea exercitiului N-1 si prezinta informatii comparative aferente exercitiului N-2. n situatiile financiare ntocmite conform reglementarilor nationale, la 31.12.N-3 s-au efectuat estimari ale provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli n functie de informatiile existente la acea data. n bilantul de deschidere IFRS, de la 01.01.N-1, societatea nu ajusteaza estimarile anterioare referitoare la provizioane, chiar daca se dovedeste ca unele provizioane au fost supraevaluate sau subevaluate. Exceptie se face doar n situatia n care exista dovezi obiective ca respectivele estimari sunt eronate. Exemplul 4 - Gruparile de ntreprinderi Societatea Y S.A. publica primele situatii financiare n conformitate cu standardele IFRS pentru nchiderea exercitiului 2006 si prezinta informatii comparative aferente exercitiului 2005. La 1 septembrie 2003, societatea MIRA a achizitionat 70% din filiala P.O.R. n situatiile financiare ntocmite conform reglementarilor contabile anterioare, Grupul MIRA a recunoscut imobilizari corporale create de P.O.R. n valoare de 1.200 u.m. si o datorie de impozit amnat de 230 u.m. (baza de impozitare nula; cota de impozit = 16%). Imobilizarile respective nu ndeplinesc nsa criteriile de recunoastere prevazute de IAS 38. Interesele minoritare au fost evaluate pe baza partii atribuite actionarilor minoritari din valoarea justa a activelor si datoriilor identificabile achizitionate. La data trecerii la standardele IFRS, valoarea contabila a imobilizarilor necorporale n conformitate cu standardele contabile utilizate anterior era de 580 u.m., iar datoria de impozit amnat era : 580 u.m. x 16% = 92,8 u.m. Interesele minoritare reprezinta: 30% x (580 - 92,8) = 146,16 u.m. Deoarece, conform IAS 38, imobilizarile necorporale nu pot fi recunoscute ca active separate, grupul MIRA le va nregistra n fondul comercial mpreuna cu datoria de impozit amnat si cu interesele minoritare. n consecinta, valoarea fondului comercial creste cu: 580-(92,8+146,16) = 341,04 u.m. % = Imobilizari corporale 580

Fond comercial 341,04 Impozit amnat Interese minoritare 146,16 92,8

Exceptii de la aplicarea retoactiva a altor IFRS-uri Prezentul IFRS interzice aplicarea retoactiva a unor aspecte din alte IFRS-uri Estimari Estimarile unei entitati conform IFRS-urilor de la data trecerii la IFRS-uri trebuie sa fie coerente cu estimarile facute pentru aceeiasi data conform principiilor contabile general acceptate anterioare , in afara de cazul cand exista dovezi obiective ca aceste estimari au fost eronate Derogari de la atle IFRS-uri O entitate poate alege sa foloseasca una sau mai multe dintre derogari . O entitate nu trebuie sa aplice aceste derogari prin analogie cu alte elemente Anumite derogari se refera la valoarea justa. Pentru deteriminarea valorilor juste conform prezentului standard o entiatea trebuie sa aplice definitia valorii juste si mai multe indrumari din IFRS-uri pentru deteminarea valorilor juste ale activelor si datoriilor in cauza. Acele valori juste trebuie sa reflecte conditiile care au existat la data care ele au fost determinate Utilizarea valorii juste drept cost presupus Daca o entiate utilizeaza valorarea justa in situatia de deschidere a pozitiei financiare in conformitate cu ifrs drept cost presupus pentru un element de imobilizari corporale, o investitie imobiliara sau o imobilizare necorporala, primele situatii finaciare inotcmite in conformitate cu IFRs ale entiatii trebuie sa prezinte pentru fiecare element-rand din situatia de deschidere a pozitiei financiare in conformitate cu IFRS : valoarea agregata a acelor valori juste si ajustarea agregata a valorilor contabile conform principiilor contabile general acceptate anterioare