Sunteți pe pagina 1din 9

Academia de Studii Econimice Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

PERFECTIONAREA SISTEMULUI DE GESTIONARE A STOCURILOR :


METODA FIX LA TIMP

Masteranzi: Daniela Nicoleta Armeanu Simona Alioante

Bucuresti 2011

Rezumatul lucrarii In aceasta lucrare se prezinta mediul de operare in timp real si anume metoda just in time. Mediul de operare real propune sa se produca sau sa se cumpere produsul/serviciul cerut numai in cantitatea si calitatea necesara, in timp util, pentru a fi disponibil pentru fabricatie. Astfel, lucrarea de fata prezinta istoricul metodei exact la timp si motivele pentru care ea a aparut, sunt prezentate principiile de baza ale metodei si cerintele implementarii unui sistem operational just in time. Pentru o intelegere mai buna lucrarea reflecta un studiu de caz teoretic in care sunt prezentate avantajele impementarii mediului de operare in timp real si de asemenea se prezinta si o paralela intre sistemul traditional de gestionare a stocurilor si sistemul exact la timp. In cea de-a doua parte a lucrarii este prezentat un caz de practice, o societate care a adoptat politica de gestionare in timp real. Introducere Gestiunea stocurilor nu se limiteaza numai la dimensionarea acestora, la determinatrea marimii si structurii lor, aceasta cuprinde si tehnicile de analiza a proceselor de stocare, de urmarire a dinamicii stocurilor effective, astfel incat sa se cunoasca permanent situatia reala si sa se intervina preventiv si operativ pentru mentinerea stocurilor la nivel optim. Exista mai multe sisteme de productie pentru gestiunea aprovizionarii cu resurse materiale. Dintre acestea, metodele ABC si Just in Time au prezentat un interes practic. Sistemul de gestiune a stocurilor Just in Time porneste de la ideea ca productia este determinata de comenzile clientilor. Spre deosebire de acest sistem, in procesul de productie traditional produsele sunt fabricate pe termen lung si depozitate inainte de primirea comenzilor de la client. In sistemul JIT comenzile clientilor declanseaza cumpararea materiilor prime si programarea productiei pentru bunurile cerute.

Cuvinte cheie
   Sisteme de gestiune a stocurilor Metoda Just in Time Productia cu fluxuri trase Calitatea produselor Reducerea costurilor

METODA JUST I N TIME

Metoda Just in Time este o inova ie i tr s turile de baz au fost elaborate i perfec ionate de compania Toyota. Dar n produc ia JIT nu e nimic unicat japonez. Ea poate fi folosit oriunde. Produc ia JIT nseamn produc ia i cump rarea n cantit i foarte mici doar pentru timpul de utilizare. Este un simplu mod de opera iuni care n mod direct mic oreaz inventarul i reduce necesitatea de depozitare i de terminale de computer pentru controlul inventarului, la fel ca i personalul implicat n ac iunile date. Absen a stoc rilor excesive creeaz o imperativ de executare a lucrului f r erori, deoarece nu exist o rezerv de extradetalii pentru a putea continua produc ia atunci cnd ncep s apar probleme. Cauzele erorilor sunt eliminate complet pentru a nu se repeta n viitor. n perioada actual o pondere foarte mare n succesul unei ntreprinderi este desigur reac ia ei la cerin ele consumatorilor i furnizarea bunurilor i serviciilor ntr-un timp minim. Majoritatea marilor firme ca GE, HP, Motorola, Gruman, Honda, Toyota, Sony i Canon utilizeaz FLT ca un instrument de sporire a reac iei de r spuns de pe pia . n produc ia FLT reducerea drastic a timpului scurs de la comand pn la ciclul de livrare a schimbat obiectivul de utilizare la capacitatea de 100% din produc ia tradi ional . Pentru a ramne competitiva pe piata libera, ntreprinderea industriala trebuie sa realizeze beneficii din activitatile dezvoltate , recurgnd fie la solutii care sa mareasca cstigul obtinut pe productia realizata fie sa cheltuiasca mai putin pentru fabricatie. A impune un pret mai mare ar fi solutia cea mai fericita dar concurenta, legea cererii si a ofertei, face imposibil de realizat un dezideratde acest gen. Ramne ca o alternativa viabila dar care necesita eforturi deosebite preocuparea permanenta de reducere a costurilor iar metoda Just in Time se dovedeste a fi un instrument deosebit de util n obtinerea de avantaje concurentiale legate de costuri si termene de executie. Just in Time (JIT) sau exact la momentul potrivit este o filozofie organizationala ce se fundamenteaza pe ideea ca activitatea de productie trebuie calculata si proiectata cu mare precizie astfel incat stocurile sa fie reduse la minim. Asa cum se observa este o orientare mai degraba spre proces si se aplica in primul rand la firmele de productie. Aceasta metod este considerat de speciali ti ca o condi ie important pentru ob inerea unei organiz ri superioare a produc iei, iar aplicarea ei contribuie la reducerea costurilor de produc ie aferente stocurilor de materii prime, materiale, piese i subansambluri. Ea a ap rut ca o replic la metodele clasice de organizare, care au la baz existen a stocurilor tampon, constituite n vederea contracar rii diferitelor evenimente cu caracter negativ care pot s ap ra n derularea produc iei (opriri accidentale ale utilajelor, absen a personalului, desincroniz ri ntre ateliere, defecte de calitate etc.)

Principiile de baza ale metodei Just In Time Metoda J.I.T. se bazeaz pe principiul numit produc ia cu fluxuri trase conform c ruia toate comenzile de fabrica ie trebuie transmise ultimului loc de munc al procesului tehnologic (de regul montajul general), acesta transmi nd necesarul de piese i subansambluri locului de munca precedent i a a mai departe. Prin acest mod de lucru, metoda J.I.T. se deosebe te de sistemele clasice de produc ie, care se bazeaz pe principiul produc ia de fluxuri mpinse conform c ruia piesele realizate la primele locuri de munc sunt mpinse nainte, f r s intereseze daca ele vor intra imediat n fabrica ie sau se vor stoca n magazii intermediare. De asemenea metoda fix la timp presupune eliminarea activitatilor care nu genereaza valoare unui produs sau serviciu, realizarea si mentinerea unor nivele ridicate de calitate in toate etapele activitatii entitatii, imbunatatirea performantei activitatilor si utilizarea la maxim a informatiilor contabile pentru management(Caraiani C.&CO- Contabilitate manageriala pag 156)

Radacinile metodei Just in Time Metoda Just in Time (exact la timp) a fost elaborata n 1950 de catre firma TOYOTA si are ca obiectiv reducerea, la zero daca este posibil, a stocurilor de materiale n sfera activitatii productive: conform metodei materia prima este introdusa n ntreprindere exact la momentul n care ea va fi prelucrata sau ansamblata. Radacinile metodei Just in Time se regasesc n demersul 5S din Japonia care reprezinta initialele a cinci cuvinte japoneze care au ca obiectiv sistematizarea, organizarea, simplificarea si curatirea locului de munca: SEKETSU Curatenie SEIRI Aranjare SESO ndreptare SEITO Organizare, ordonare SHITSUKE Educatie morala

Implementarea sistemului operational Exact la timp


Pentru a implementa un mediu operational JIT entitatea trebuie sa creeze un sistem operational care sa aiba urmatoarele caracteristici(Caraiani C.&CO- Contabilitate manageriala pag 157):

 Mentinerea stocurilor de siguranta Sistem de productie bazat pe comenzi/piata/client; Managementul lantului de aprovizionare (loturi mici); Reglarea rapida a echipamentelor; Celule de productie/servicii flexibile; Formarea resursei umane cu competente multiple; Calitatea produselor;

Studiu de caz Compania D&S SRL are ca obiect de activitate fabricarea de confectii textile. D&S are ca strategie viitoare adoptarea unei politici de aprovizionare in timp real. Pentru a implementa mediul de operare in timp real societatea D&S negociaza cu societatea LaraGiagant, furnizorul de materiale textile, livrarea a cate 500 de metri liniari de 200 de ori pe an, in loc de 5000 de metri liniari de 20 de ori pe an.

Societatea D&S RAPORT DE MANAGEMENT Sistemul gestionare JIT vs Sistemul traditional

Elemente Costuri de achizitie materiale 20 um x 100.000 u/an 20.02 um x 100.000 u/an Costuri de comanda 4 um x 20 comenzi pe an 4 umx 200 comenzi pe an

Politici de aprovizionare traditionale (um) 2.000.000

Politici de aprovizionare in timp real (um)

2.002.000 80 800

Costuri de stocare 2.5 um x 700 u stoc mediu/an 2.6 um x 70 u stoc mediu/an Costuri de asigurare, deteriorare 3.5 um x 700 u stoc mediu/ an 3.5 um x 70 u stoc mediu/ an Costuri de epuizarea stocurilor Neepuizarea stocurilor 3.5 um x 150 u/an TOTAL costuri relevante/an

1750 182 2450 245 0 2.004.280 525 2.003.752

Nota Diferenta de 528 um reflecta economiile anuale de costuri prin adoptarea unei politici de aprovizionare in timp real. Compania D&S negociaza cu LaraGigant livrarea a livrarea a cate 500 de metri liniari de 200 de ori pe an, in loc de 5000 de metri liniari de 20 de ori pe an. LaraGigant accepta frecventa livrarilor, dar la fiecare metru liniar se va adauga un cost suplimentar de 0.02 um. D&S nu suporta costuri legate de epuizarea stocurilor in sistemul traditional, dar prin implementarea politicii de aprovizionare in timp real va suporta costuri legate de epuizarea stocurilor de 3.5 um pe fiecare metru liniar. Costurile de asigurare, deteriorare raman neschimbate la nivelulde 3.5 um pe fiecare metru liniar pe an. Avantajele metodei JTI: Metoda J.I.T. ofer multiple avantaje, care pot fi grupate astfel: reducerea costurilor prin reducerea stocurilor, reducerea rebuturilor, reducerea timpului de munca i reducerea modific rilor fat de proiectul ini ial; cre terea veniturilor prin mbun t irea calit ii produselor i cre terea volumului vnz rilor. reducerea investi iilor, att prin reducerea spa iilor de depozitat ct i prin minimalizarea stocurilor; mbun t irea activit ii de personal; for a de munc este foarte bine preg tit , motivat material, ata at firmei i responsabil fa de rezultatele muncii; toate aceste tr s turi determin cre terea productivit ii muncii. JTI nu poate fi implementat imediat in productie. Pentru aceasta e necesar a efectua un sir de schimbari:

1. Stabilizarea orarelor de productie 2. Concentrarea uzinelor 3. Marirea capacitatii de productie a centrelor producatoare 4. Imbunatatirea calitatii produselor 5. Antrenarea muncitorilor in asa mod incat ei sa posede mai multe deprinderi si sa fie competenti in diferite tipuri de lucrari. 6. Reducerea defectiunilor echipamentului prin profilaxie preventiva.

Nr. crt. 1

Caracteristica

Sistem traditional y accept toate comenzile y multe op iuni

Metoda "just in time" y pia limitat y pu ine op iuni y cost redus y calitate ridicat y produse standardizate y utilizare medie y flexibilitate y flux continuu y celule de fabrica ie y suprafe e mici y transferul materialelor se face manual y abilita i l rgite y flexibilitate y lucru n echip y schimb ri prompte y stocuri tampon reduse y eliminarea stocurilor y pu ini y livrare la linia de asamblare y orientare c tre control y la surs , continuu y control statistic al procesului preventiv y func ionarea redus a echipamentelor

priorit ile

2 3

y produse nestadardizate engineering capacitatea sistemul de produc ie amplasarea y utilizare maxim y inflexibilitate y organizare dup principiul tehnologic y suprafe e mari y transferul materialelor se face mecanizat y abilita i limitate y specializare y individualizare y atitudine competitiv y durat mare de preg tire i procesare y stocuri tampon y suprafe e mari de stocare y numero i y livrarea la baza de recep ie y orientarea c tre planificare y inspec ie de calitate corectiv y de c tre speciali ti

muncitorii

7 8 9 10

programarea stocurile furnizorii planificarea i controlul calitatea ntre inerea utilajelor

11 12

Bibliografie: D. Bowen & W. Youngdahl, Lean service: in defence of a production-line approach, 1998, International Journal of Service Industry Management Vol. 9 Nr. 3 C. Karlsson, Total Effectiveness of Just-In-Time System, 1994, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 14 Nr. 3 A. Kochan, Ford Valencia: just in time and just on site, 1997, Assembly Automation, Vol. 17 Nr. 1 N. Ramarapu, A comparative analysis and review of JIT implementation research, 1995, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 15 Nr. 1