Sunteți pe pagina 1din 7

TEMATICA DE EXAMEN SI BIBLIOGRAFIA I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT 1. Principiile si regulile fundamentale ale exercitrii profesiei de avocat. 2.

Primirea n profesia de avocat. 3. Incompatibilit_i, interdic_ii si nedemnit_i privind profesia de avocat. 4. Activitatea profesional a avocatului. 5. Asisten_a judiciar. 6. Rela_iile dintre avocat si client. 7. Rela_iile dintre avoca_i. 8. Solu_ionarea litigiilor dintre avoca_i. 9. Formele de exercitare a profesiei de avocat. 10. Modalit_ile de exercitare a profesiei de avocat. 11. Drepturile si ndatoririle avoca_ilor. 12. Regulile de deontologie profesional ale exercitrii profesiei de avocat. 13. Tabloul anual al avoca_ilor. 14. Transferul, suspendarea si ncetarea calit_ii de avocat. 15. Rspunderea disciplinar a avoca_ilor. 16. Pregtirea si perfec_ionarea profesional a avoca_ilor. 17. Sistemul de asigurri sociale al avoca_ilor. 18. Exercitarea profesiei de avocat n Romnia de ctre avoca_ii care au ob_inut calificarea profesional n unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spa_iului Economic European. 19. Organele profesiei de avocat. BIBLIOGRAFIA: 1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificrile si completrile ulterioare; 2. Statutul profesiei de avocat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, modificat si completat prin Hotrrea Uniunii Na_ionale a Barourilor din Romnia nr. 10/2007, Hotrrea Uniunii Na_ionale a Barourilor din Romnia nr.6/2008, Hotrrea Uniunii Na_ionale a Barourilor din Romnia nr.418/2008, Hotrrea Uniunii Na_ionale a Barourilor din Romnia nr.449/2009, Hotrrea Uniunii Na_ionale a Barourilor din Romnia nr.519/2009, publicate pe site-ul www.unbr.ro; 3. Codul deontologic al avoca_ilor din Uniunea European, adoptat de Consiliul Barourilor din Uniunea European (CCBE) n Sesiunea Plenar din 28 octombrie 1998 si modificat n Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 si 6 decembrie 2002, 19 mai 2006, publicat pe site-ul Uniunii Na_ionale a Barourilor din Romnia (www.unbr.ro), aplicat n Romnia ca fiind Codul deontologic al avocatului romn conform Hotrrii Congresului avoca_ilor din 1920 iunie 1999 si Deciziei Comisiei Permanente a UNBR nr.1486 din 27 octombrie 2007, publicat pe site-ul www.unbr.ro. II. DREPT CIVIL A. TEORIA GENERAL 1. Raportul juridic civil. Defini_ie. Caractere. Elemente (subiecte, con_inut, obiect).

2. Actul juridic civil. No_iune si clasificare. Capacitatea de a ncheia actul juridic civil. Consim_mntul. Obiectul actului juridic civil. Cauza (scopul) actului juridic. Forma actului juridic civil. Modalit_ile actului juridic civil (termenul, condi_ia, sarcina). Efectele actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil. 3. Prescrip_ia extinctiv. Defini_ie, reglementare, natur juridic si delimitare fa_ de alte institu_ii. Efectul prescrip_iei extinctive. Domeniul prescrip_iei extinctive. Termenele de prescrip_ie extinctiv. Cursul prescrip_iei extinctive (nceput, suspendare, ntrerupere, repunere n termen). B. PERSOANELE 1. Identificarea persoanei fizice. No_iune si natura juridic a atributelor de identificare. Numele. Domiciliul si resedin_a. Starea civil. 2. Capacitatea civil a persoanei fizice. No_iune. Capacitatea civil de folosin_. Capacitatea civil de exerci_iu. 3. Persoana juridic. No_iune, enumerare si clasificare. Elementele constitutive. Capacitatea civil a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. nfiin_area, reorganizarea si ncetarea persoanelor juridice. C. TEORIA DREPTURILOR REALE 1. Teoria general a propriet_ii. Defini_ia si caracterele dreptului de proprietate; proprietatea public si proprietatea privat. Exproprierea pentru cauz de utilitate public. 2. Regimul juridic al bunurilor imobile (terenuri si construc_ii) proprietate privat. 3. Modalit_ile juridice ale dreptului de proprietate. 4. Aprarea dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale. 5. Posesia si efectele sale. 6. Dezmembrmintele dreptului de proprietate. 7. Accesiunea (incorpora_iunea) si uzucapiunea (prescrip_ia achizitiv) moduri de dobndire a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale. 8. Publicitatea imobiliar. D. TEORIA GENERAL A OBLIGA_IILOR 16 1. No_iunea, elementele si clasificarea obliga_iilor 2. Contractul izvor al obliga_iilor. No_iune si clasificare. ncheiere. Efectele contractului. Efecte specifice (speciale) ale contractelor sinalagmatice. 3. Gestiunea de afaceri (Gestiunea intereselor altei persoane). Plata lucrului nedatorat. mbog_irea fr just cauz. 4. Fapta ilicit cauzatoare de prejudicii, izvor al obliga_iilor (Rspunderea civil delictual). No_iune, principii si func_ii. Delimitarea rspunderii civile delictuale de alte forme de rspundere juridic. Rspunderea pentru fapta proprie. Rspunderea pentru fapta altei persoane. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Rspunderea pentru ruina edificiului. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri n general. 5. Efectele obliga_iilor. Executarea direct (n natur) a obliga_iilor.

Executarea indirect a obliga_iilor (executarea prin echivalent). 6. Ac_iunea oblic (indirect sau subrogatorie). Ac_iunea revocatorie (paulian). 7. Transmisiunea si transformarea obliga_iilor. Cesiunea de crean_. Subroga_ia n drepturile creditorului. Nova_ia. Delega_ia. 8. Stingerea obliga_iilor. Compensa_ia. Remiterea de datorie. 9. Obliga_ii plurale. 10. Garantarea obliga_iilor. Fidejusiunea. Dreptul de reten_ie. Garan_iile reale mobiliare. Ipoteca. Privilegiile speciale imobiliare. E. CONTRACTE SPECIALE 1. Contractul de vnzare-cumprare. 2. Contractul de dona_ie. 3. Contractul de loca_iune. 4. Contractul de arendare. 5. Contractul de antrepriz. 6. Contractul de mandat. 7. Contractul de depozit. 8. Contractul de societate civil. 9. Contractul de rent viager. 10. Contractul de ntre_inere. 11. Contractul de tranzac_ie. 12. mprumutul de folosin_ si mprumutul de consuma_ie. 13. Contractul de asigurare. F. SUCCESIUNI 1. Reguli generale privitoare la mostenire. Caracterele generale ale transmiterii mostenirii. Deschiderea mostenirii. Condi_iile generale ale dreptului la mostenire. 2. Mostenirea legal. Condi_iile dreptului de mostenire legal. Principiile generale ale devolu_iunii legale a mostenirii si excep_iile de la aceste principii. Dreptul de mostenire al rudelor defunctului. Drepturile succesorale ale so_ului supravie_uitor. 17 3. Mostenirea testamentar. No_iunea de testament. Condi_ii de validitate. Testamentul autentic. Legatul. Limitele dreptului de dispozi_ie asupra mostenirii. 4. Transmisiunea mostenirii (inclusiv mpr_eala de ascendent). III. DREPT PROCESUAL CIVIL 1. Competen_a. Competen_a general a instan_elor judectoresti (delimitarea fa_ de atribu_iile altor instan_e sau autorit_i n materia controlului de constitu_ionalitate, n materie electoral, n materia contenciosului administrativ, n materia litigiilor de munc, n materia exercitrii drepturilor si ndatoririlor printesti, n materia publicit_ii imobiliare, n materia nregistrrilor actelor de stare civil). Competen_a material. Competen_a teritorial. Prorogarea competen_ei. Delegarea instan_ei. Strmutarea.

Excep_ia de necompeten_. Conflictele de competen_. 2. Capacitatea procesual, calitatea procesual si interesul - condi_ii de exercitare a ac_iunii civile. 3. Clasificarea ac_iunilor civile. 4. Participan_ii la procesul civil. Rolul si pozi_ia instan_ei n procesul civil (art. 128-129 C. proc. civ.). Compunerea si constituirea instan_ei. Incompatibilitatea, ab_inerea si recuzarea. Coparticiparea procesual. Interven_ia voluntar si for_at a ter_ilor n procesul civil. Aprarea n procesul civil. Reprezentarea judiciar (conven_ional) a persoanelor fizice n procesul civil. Formele de participare a procurorului la procesul civil. 5. Nulitatea actelor de procedur. 6. Termenele procedurale. No_iune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decderea. Repunerea n termen. 7. Cererea de chemare n judecat. Cuprins. Timbrare. Introducerea cererii si constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare n judecat. 8. ntmpinarea si cererea reconven_ional. 9. Msurile asigurtorii. Sechestrul asigurtor. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar. 10. Citarea si comunicarea actelor de procedur. 11. Sedin_a de judecat. Prima zi de nf_isare. ncheierile. Excep_iile procesuale (fr excep_ia de neconstitu_ionalitate). Probele (subiectul, obiectul si sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea si administrarea probelor. Administrarea probelor de ctre avoca_i. Asigurarea probelor. Proba prin nscrisuri. Proba prin declara_iile martorilor. Mrturisirea. Expertiza. Prezum_iile). Suspendarea judec_ii. Perimarea. Actele de dispozi_ie ale pr_ilor (renun_area, achiesarea, tranzac_ia). Cercetarea procesului n cazul administrrii probelor de ctre avoca_i. 12. Hotrrea judectoreasc. Deliberarea si pronun_area. Clasificarea hotrrilor. Redactarea, semnarea si comunicarea hotrrii. Termenul de gra_ie. Cheltuielile de judecat. Efectele hotrrii. Execu_ia vremelnic. ndreptarea, lmurirea si completarea hotrrii. nvestirea cu formul executorie. 13. Cile de atac. Apelul. Recursul. Contesta_ia n anulare. Revizuirea. 14. Proceduri speciale. Procedura necontencioas. Ordonan_a presedin_ial. Oferta de plat (oferta real). Procedura divor_ului. Ac_iunile posesorii. Procedura mpr_elii judiciare (partajul judiciar). Soma_ia de plat. Ordonan_a de plat. 15. Executarea silit. Scopul si obiectul executrii silite (art. 3711 3718 C. proc. civ.). Modalit_ile executrii silite. Competen_a si desfsurarea activit_ii executorilor judectoresti. Sesizarea organului de executare (cererea de executare, caracterul crean_elor puse n executare, titlurile executorii, cerin_ele pentru ca hotrrea judectoreasc s constituie titlu executoriu). nstiin_area prealabil a debitorului. Prescrip_ia dreptului de a cere executarea silit. Incidente care temporizeaz sau sting executarea silit (suspendarea, perimarea, existen_a propriet_ii comune asupra

bunului urmrit, beneficiul de discu_iune si beneficiul de diviziune). Contesta_ia la executare. ntoarcerea executrii silite. Urmrirea silit mobiliar. Poprirea. Urmrirea silit imobiliar. Predarea silit a bunurilor si executarea altor obliga_ii de a face sau de a nu face. IV. DREPT PENAL A. PARTEA GENERAL 1. Aplicarea legii penale n spa_iu si timp; 2. No_iunea, trsturile esen_iale si con_inutul constitutiv al infrac_iunii; 3. Actele preparatorii, tentativa, infrac_iunea consumat si infrac_iunea epuizat; 4. Unitatea natural de infrac_iune, unitatea legal de infrac_iune, concursul de infrac_iuni, recidiva si pluralitatea intermediar; 5. Participa_ia penal; 6. Cauzele care nltur caracterul penal al faptei: aspecte generale, lipsa pericolului social, legitima aprare, starea de necesitate, constrngerea moral, constrngerea fizic, cazul fortuit, iresponsabilitatea, be_ia, minoritatea fptuitorului si eroarea de fapt; 7. Rspunderea penal a persoanei juridice: recidiva n cazul persoanei juridice, concursul de infrac_iuni svrsite de persoana juridic si pedepsele aplicabile persoanei juridice; 8. Pedepsele principale, pedepsele complementare si pedepsele accesorii; 9. Individualizarea pedepsei: circumstan_ele, suspendarea condi_ionat a executrii pedepsei, suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere si executarea pedepsei la locul de munc; 10. Rspunderea penal a minorilor: pedepsele aplicabile minorilor si msurile educative; 11. Msurile de siguran_; 12. Cauzele care nltur rspunderea penal sau consecin_ele condamnrii: amnistia, gra_ierea, prescrip_ia, lipsa plngerii prealabile, retragerea plngerii prealabile, mpcarea pr_ilor si reabilitarea. B. PARTEA SPECIAL 1. Infrac_iuni contra persoanei (omorul, omorul calificat, uciderea din culp, lovirea sau alte violen_e, vtmarea corporal grav, lovirile sau vtmrile cauzatoare de moarte, vtmarea corporal din culp, lipsirea de libertate n mod ilegal, violarea de domiciliu si santajul). 2. Infrac_iuni privitoare la via_a sexual (violul, incestul si actul sexual cu un minor). 3. Infrac_iuni contra patrimoniului (furtul, furtul calificat, furtul prevzut de art. 210 C. pen., tlhria, abuzul de ncredere, nselciunea, delapidarea, gestiunea frauduloas, distrugerea, tulburarea de posesie si tinuirea). 4. Infrac_iuni contra autorit_ii (ultrajul, sustragerea sau distrugerea de nscrisuri, sustragerea sub sechestru). 5. Infrac_iuni de serviciu sau n legtur cu serviciul (abuzul n serviciu contra intereselor persoanelor, abuzul n serviciu prin ngrdirea unor drepturi, abuzul n serviciu contra intereselor publice, neglijen_a n serviciu, purtarea

abuziv, luarea de mit si darea de mit, primirea de foloase necuvenite, traficul de influen_). 6. Infrac_iuni care mpiedic nfptuirea justi_iei (denun_area calomnioas, mrturia mincinoas, omisiunea sesizrii organelor judiciare, favorizarea infractorului, nerespectarea hotrrilor judectoresti, evadarea, re_inerea sau distrugerea de nscrisuri, arestarea nelegal si cercetarea abuziv, supunerea la rele tratamente). 7. Infrac_iuni de fals (falsificarea de monede sau alte valori, falsificarea de timbre, mrci sau bilete de transport, de_inerea de instrumente n vederea falsificrii de valori, falsul material n nscrisuri oficiale, falsul intelectual, falsul de nscrisuri sub semntur privat, uzul de fals, falsul n declara_ii si falsul privind identitatea). 8. Infrac_iuni prevzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri; 9. Infrac_iuni prevzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale; 10. Infrac_iuni prevzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanc_ionarea faptelor de corup_ie. 11. Infrac_iuni care aduc atingere unor rela_ii privind convie_uirea social (abandonul de familie, relele tratamente aplicate minorului, nerespectarea msurilor privind ncredin_area minorului). V. DREPT PROCESUAL PENAL 1. Principii fundamentale care stau la baza procesului penal n Romnia; 2. Participan_ii la procesul penal; 3. Ac_iunea penal si ac_iunea civil n procesul penal; 4. Competen_a n materie penal; incompatibilitatea si strmutarea; 5. Probele si mijloacele de prob n procesul penal (no_iune si clasificare, obiectul proba_iunii, sarcina proba_iunii, aprecierea probelor si mijloacele de prob); 6. Msurile procesuale (msurile preventive, msurile de ocrotire, msurile de siguran_ si msurile asiguratorii) 7. Actele procesuale si procedurale comune (actele procesuale si actele procedurale, termenele n procesul penal, sanc_iunile procedurale penale, cheltuielile judiciare si amenda judiciar); 8. Urmrirea penal. Obiect, limite, trsturi caracteristice, dispozi_ii generale privind urmrirea penal. Competen_a organelor de urmrire penal. Supravegherea exercitat de procuror. Sesizarea organelor de urmrire penal. Desfsurarea urmririi penale. Suspendarea urmririi penale. Solu_iile ce pot fi date pe parcursul sau la terminarea urmririi penale. Procedura prezentrii materialului de urmrire penal. Terminarea urmririi penale. Trimiterea n judecat. Reluarea urmririi penale; 9. Plngerea mpotriva msurilor si actelor de urmrire penal;

10. Procedura plngerii prealabile; 11. Judecata n prim instan_. Principii specifice. Reglementri generale. Judecata n prima instan_: etapele procesuale ale judec_ii n prima instan_, structura si con_inutul hotrrii judectoresti; 12. Apelul: hotrri supuse apelului, titularii apelului, termenul de apel, repunerea n termen si apelul peste termen, efectele apelului; 13. Recursul: hotrri supuse recursului, efectele recursului; 14. Contesta_ia n anulare si revizuirea; repararea pagubei n cazul condamnrii sau lurii unor msuri preventive pe nedrept; 15. Proceduri speciale (procedura n cauzele cu infractori minori, procedura privind tragerea la rspundere penal a persoanei juridice, urmrirea si judecarea unor infrac_iuni flagrante, procedura reabilitrii judectoresti); 16. Executarea hotrrilor penale (amnarea si ntreruperea executrii pedepsei, nlturarea sau modificarea pedepsei, contesta_ia la executare) ** * n vederea pregtirii la examen, pentru materiile drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii si orice alt documenta_ie n care se trateaz tematica men_ionat la fiecare materie. Lucrrile de specialitate sau orice alt documenta_ie, consultate n vederea pregtirii pentru examen, se vor aduce la zi, n raport cu modificrile legislative intrate n vigoare pn la data de 31 decembrie 2009.