Sunteți pe pagina 1din 1

OXIDAREA HIDROCARBURILOR Test propus pentru preg tirea candida ilor n vederea sus inerii concursului de admitere la UMF

Carol Davila , Bucure ti


Prof. B rboi Ion ; Prof. Guzun Gabriela, Liceul Teoretic Petru Cercel , Trgovi te

1. La oxidarea vinil-acetilenei cu o solu ie slab bazic de KMnO4 , se depun 69,6g precipitat brun . Num rul molilor de vinilacetilen oxida i este : A) 0,12 B) 0,24 C) 0,3 D) 0,42 E) 0,5. 2. La oxidarea antracenului la antrachinona cu K2Cr2O7 i acid acetic, raportul molar stoechiometric antracen : K2Cr2O7: CH3COOH egal cu : A) 3:2:16 B) 1:1:8 C) 1 :2: 4 D) 1:1:4 E) 2:3:8. 3. Alchene izomere C7H14 ( f r stereoizomeri) care la oxidare cu K2Cr2O7/ H2SO4 respect raportul masic K2Cr2O7 : C7H14 = 3 :1 sunt n num r de : A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 4. O prob de eten consum la oxidare 1500 cm3 solu ie 8N de KMnO4/ H2SO4. O alt prob de eten identic cu prima consum 500 cm3 solu ie slab bazic de KMnO4. Normalitatea solu iei alcalinizate de KMnO4 este egal cu: A) 1N B) 2N C) 3N D) 4N E) 5N 5. Volumul de solu ie semimolar de KMnO4/H2O (Na2CO3) consumat pentru ob inerea a 64,5g butandion prin oxidarea 2-butinei este: A) 0,25L B) 0,5L C) 1L D) 2L E) 3L 6. Alchene izomere C8H16 ( f r stereoizomeri) care la oxidare cu K2Cr2O7 /H2SO4 respect raportul molar C8H16 : K2Cr2O7 =3:2sunt n num r de : A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7. Acidul dicarboxilic C8H14O4 ce pezint 4 stereoizomeri ( doi enantiomeri i dou mezoforme ) se ob ine ca singur produs organic de reac ie prin oxidarea hidrocarburii C8H14 cu K2Cr2O7/ H2SO4. Hidrocarbura oxidat con ine n molecul un numar de atomi de carbon ter iari egal cu : A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 8. Pentru ob inerea a 59g acid succinic se oxideaz cu KMnO4/ H2SO4 un amestec de 1,3 ciclohexadien i 1,5 ciclooctadien n raport molar 1:2. Num rul echivalen ilor gram de KMnO4 consuma i n procesul de oxidare este : A)1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 9. O prob de copolimer butadien- metilstirenic cu masa de 3,17 grame este ars n 10,36L (c.n) O2. tiind c O2 r mas neconsumat n urma arderii este absorbit cantitativ de c tre 75,6g pirogalol (n solu ie slab alcanizat cu NaOH), rapotul molar butadien : metilstiren n copolimer este: A) 2:3 B) 3:5 C) 2:5 D) 3:4 E) 1:3 * 10. Prin adi ia 1-4 a Br2 la biciclo[4.2.0] octa-1,5 dienei rezult compusul X care, la oxidare cu K2Cr2O7 / H2SO4 formeaz Y.Compusul organic Y prin tratare cu KOH/R-OH formeaza o substan Z(C8H8O2) . Num rul molilor de 3 substan Z ce se pot oxida cu 8000 cm solu ie 1M de K2Cr2O7 / H2SO4 este: A)1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6